2. Podpiši Izjavo o izročitvi

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 27. 10. 2017

 

Izjava o izročitvi gradiv raziskave je sporazum med avtorjem oz. dajalcem raziskave in ADP kot prevzemnikom. Ključni elementi Izjave o izročitvi:

Z Izjavo o izročitvi ADP pooblastite za hrambo in razširjanje podatkov drugim uporabnikom. S predajo podatkov v ADP se ohranite avtorske pravice nad gradivom. Uporabniki so dolžni navajati avtorja podatkov pri svojih objavah. Prav tako sami še naprej polno razpolagate s podatki.

V Izjavi o izročitvi zagotavljate, da so podatki ob predaji anonimizirani, kar pod minimalnimi kriteriji pomeni, da so odstranjene direktne identifikacijske oznake posameznikov ali drugih enot. V arhivu prejete podatke shranimo v obliki, v kakršni smo jih prejeli, nato pa jih v postopku obravnave še enkrat pregledamo z vidika možnosti razkritja posameznika. V kolikor je potrebno, odstranimo ali prilagodimo spremenljive, ki so problematične, spremembe pa vključimo v končno verzijo datotek s podatki, namenjeni uporabnikom.

ADP zagotavlja dostop do podatkov pod licenco, ki jo sami izberete. Izbirate lahko med dvema različicama avtorskih licenc po predlogi "Creative Commons". Tam si lahko podrobneje pregledate splošno problematiko določanja avtorskih licenc za dostop do gradiv. Obe verziji vključujeta možnost predelav, obveznost navajanja vira in dajanja dostopa do izvedenih del pod istimi pogoji. Razlika je v dopuščeni ali izključeni možnosti uporabe podatkov, dobljenih preko arhiva, za komercialne namene.

V Izjavo je vključen je tudi odstavek, ki opredeljuje možnost dostopa do podatkov samo za uporabnike, ki so registrirani pri ADP in ki se zavežejo določenim etičnim načelom pri ravnanju s podatki. Posebej se vsak uporabnik zaveže skrbi za varovanje zaupnosti podatkov v smislu preprečevanja možnosti identifikacije posameznika.

5. Seznam izročenih gradiv

 

Obrazec si lahko prenesete tukaj pdf, ali pa ga izpolnite spodaj (možno le v nekaterih browserjih).

Vaš brskalnik ne podpira PDF prikaza. Dokument lahko prenesete tukaj: Prenesi PDF.

 

Po izpolnitvi obrazca, obrazec shranite na računalnik in nam ga predajte, skupaj z vsemi zahtevanimi gradivi.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. 2. Podpiši Izjavo o izročitvi. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/deli/postopek/izjava/ (DD. mesec leto).

 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si