Anketa o kadrovskem potencialu 1994

Basic Study Information

ADP - IDNo: AKP94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AKP94_V1
Main author(s):
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Statistični urad RS
Data file producer:
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje
SURS - Statistični urad Republike Slovenije , Vlada Republike Slovenije

Place; date:

Ljubljana, Slovenija ; 1994

Funding agency:

Ni podatka.

Project number:

no information

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, državljanstvo, država rojstva, leto priselitve, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, zaposlitveni status, način zaposlitve, trenutni poklic, dejavnost zaposlitve, pogoji dela, delovni čas, dodatno delo, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje zaposlitve, prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, pomoč za brezposelne

Keywords ELSST:
POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO, DELOVNI ČAS, IZOBRAZBENA RAVEN, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE, POKLIC , POKLIC , DELOVNA MIGRACIJA

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Abstract:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji. Raziskava poteka kot delni panel od leta 1992 naprej, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta.

Methodology


Collection date: maj 1994
Date of production: 1994
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik,gospodinjstvo

Universe:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih. Anketirane so bile osebe, stare 15 let in več.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Zavod RS za zaposlovanje

Sampling procedure:

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Zaradi spremembe vzorčnega okvirja, osipa, panelne narave ankete in vrste drugih razlogov je bilo potrebno zahtevno uteževanje, ki je odstranilo vpliv neenakih verjetnosti izbora enot v vzorec. Uteži: osnovna utež (novo vključene enote; enote iz panela); variabilnost števila enot v segmentih; utež neodgovora; utež zaradi različne velikosti gospodinjstev; poststratifikacijske uteži.

Access restrictions

Podatki so dostopni v dobri veri, da glede tega ni zadržkov s strani avtorjev. V kolikor tovrstni zadržki so, nas obvestite, na podlagi česar bomo omejili dostopnost skladno s podanim zahtevkom.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994 [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 98
 • number of units: 25064

Variable list

sifra

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25061 0 3010 14481 9366.067 3281.639

Valid range from 3010 to 14481

zap_stev

Value 22 Frequency
1 7427
2 6737
3 5148
4 3513
5 1380
6 570
7 183
8 64
9 23
10 7
11 6
12 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25061 0

Valid range from 1 to 12

stat_oko

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25061 0 1 150 75.109 43.457

Valid range from 1 to 150

sifra

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25061 0 3010 14481 9366.067 3281.639

Valid range from 3010 to 14481

zap_stev

Value 297 Frequency
1 7427
2 6737
3 5148
4 3513
5 1380
6 570
7 183
8 64
9 23
10 7
11 6
12 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25061 0

Valid range from 1 to 12

stat_oko

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25061 0 1 150 75.109 43.457

Valid range from 1 to 150

segment

Value 495 Frequency
1 3188
2 3108
5 4395
6 4322
7 4947
8 5101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25061 0

Valid range from 1 to 8

leto

Value 594 Frequency
92 6296
93 8717
94 10048
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25061 0

Valid range from 92 to 94

v02 odnos do nosilca gospodinjstva

Value 693 Frequency
1 nosilec 7506
2 partner 5697
3 otrok 9002
4 starejsi sorodnik 1062
5 brat, sestra, vnuk 1337
6 drugo 456
-1 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25060 1

Valid range from 1 to 6

v03 spol

Value 792 Frequency
1 moski 12380
2 zenski 12680
-1 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25060 1

Valid range from 1 to 2

v04 drzavljanstvo

Value 891 Frequency
1 slovensko 24903
2 v postopku 66
3 jugo - drzave 72
4 druge drzave 5
5 brez drzavljanstva 10
6 drugo 0
-1 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25056 5

Valid range from 1 to 6

v05 stalno ali zacasno bivalisce

Value 990 Frequency
1 stalno bivalisce 24802
2 zacasno biv. 164
3 ni prijavljen 92
4 ne zeli odgovoriti 1
5 ne ve 1
-1 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25060 1

Valid range from 1 to 5

v061 ali je tudi lani zivel na istem naslovu?

Value 1089 Frequency
1 da 24631
2 ne 421
-1 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25052 9

Valid range from 1 to 2

v062 kje je tedaj zivel?

Value 1188 Frequency
1 drugi naslov v Sl. 221
2 v jugo - drzavah 8
3 v drugi drzavi 7
4 novorojenec 180
-1 14
Sysmiss 24631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
416 24645

Valid range from 1 to 4

v0631 od kdaj zivi na tem naslovu? Mesec:

Value 1287 Frequency
1 25
2 14
3 25
4 21
5 34
6 45
7 32
8 26
9 43
10 42
11 50
12 45
-1 28
Sysmiss 24631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
402 24659

Valid range from 1 to 12

v0632 od kdaj zivi na tem naslovu? Leto:

Value 1386 Frequency
93 294
94 110
-1 26
Sysmiss 24631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
404 24657

Valid range from 93 to 94

v071 datum rojstva - dan:

Value 1485 Frequency
99 rojeni pred letom 1900
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24763 298 1 31

Valid range from 1 to 99

v072 datum rojstva - mesec:

Value 1584 Frequency
1 2215
2 2033
3 2275
4 2163
5 2032
6 1971
7 2127
8 1971
9 2160
10 2082
11 1964
12 2006
99 rojeni pred letom 1900 0
-1 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24999 62

Valid range from 1 to 99

v073 datum rojstva - leto:

Value 1683 Frequency
99 rojeni pred letom 1900 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25047 14 1 99

Valid range from 1 to 99

v08 zakonski stan

Value 1782 Frequency
1 samski 6775
2 porocen 12131
3 vdovec 1458
4 razvezan ali locen 457
-1 18
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20821 4240

Valid range from 1 to 4

v09 dosezena stopnja izobrazbe

Value 1881 Frequency
1 nedokoncana OS 1804
2 OS 7019
3 1-2 letna SS 802
4 2-3 letna SS 4484
5 4-5 letna SS 4586
6 Visja sola 1095
7 Visoka sola 912
8 Specializacija, magisterij, doktorat 119
-1 18
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20821 4240

Valid range from 1 to 8

v10 stevilo let solanja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20808 4253 0 25 10.167 2.943

Valid range from 0 to 25

v11 vpisanost v redni solski program v zadnjih 4 tednih

Value 2079 Frequency
1 da 2832
2 ne 18001
-1 6
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20833 4228

Valid range from 1 to 2

v12 vkljucenost v druge oblike izobrazevanja, povezane z delom v zadnjih 4 tednih

Value 2178 Frequency
1 da 499
2 ne 17489
-1 19
Sysmiss 7054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17988 7073

Valid range from 1 to 2

v13 oblika izobrazevanja

Value 2277 Frequency
1 OS stopnja 430
2 Splosno SS izobrazevanje 931
3 Poklicno SS izobrazevanje 753
4 Visjesolski studij 270
5 Visokosolski studij 472
6 Podiplomski studij 52
7 krajse izobrazevanje na delovnem mestu 196
8 krajse kombinirano izobrazevanje 206
9 drugo 15
-1 25
Sysmiss 21711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3325 21736

Valid range from 1 to 9

v14 redno solanje ali dopolnilno izobrazevanje

Value 2376 Frequency
1 redno pred 1. zap. 2567
2 nadaljnje za poklic 577
3 za drugo delo 166
4 drugo 15
-1 25
Sysmiss 21711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3325 21736

Valid range from 1 to 4

v15 ali gre za daljse izobrazevanje

Value 2475 Frequency
1 da 2955
2 ne 370
-1 25
Sysmiss 21711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3325 21736

Valid range from 1 to 2

v16 koliko let traja

Value 2574 Frequency
1 49
2 298
3 546
4 1526
5 86
6 21
8 420
-1 34
Sysmiss 22081
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2946 22115

Valid range from 1 to 8

v17 koliko tednov traja

Value 2673 Frequency
999 manj kot en teden 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 24820 1 990 14.27 66.12

Valid range from 1 to 990

v18 povprecno stevilo ur na teden

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3232 21829 1 99 27.607 10.754

Valid range from 1 to 99

v19 formalni status

Value 2871 Frequency
1 zap. v organizaciji ali podjetju 7927
2 zap. pri obrtniku 834
3 podjetnik, obrtnik 736
4 kmet 464
5 svobodni poklic 39
6 druga oblika dela 102
7 pomaga na druzinski kmetiji, druzinskem podjetju, obrti 216
8 brezposelen 1651
9 ucenec, dijak, student 2632
10 gospodinja 1137
11 upokojenec 4866
12 nezmozen za delo 190
13 drugo 38
-1 7
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20832 4229

Valid range from 1 to 13

v20 dejanski status - prejsni teden

Value 2970 Frequency
1 delal vsaj 1 uro 10278
2 ni delal, zaposlen 684
3 ni delal, nezaposlen 9873
-1 4
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20835 4226

Valid range from 1 to 3

v21 zakaj prejsnji teden ni delal

Value 3069 Frequency
1 dobil delo 3
2 na cakanju 64
3 slabo vreme 3
4 tehnoloski-ekonomski vzroki 11
5 delovni spor 5
6 izobrazevanje 11
7 bolezen 310
8 porodniska 156
9 dopust, praznik 104
10 drugo 13
-1 8
Sysmiss 24373
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 24381

Valid range from 1 to 10

v22 oblika zaposlitve

Value 3168 Frequency
1 podjetnik, zaposluje 352
2 podjetnik, ne zaposluje 408
3 kmet, zaposluje 17
4 kmet, ne zaposluje 469
5 svobodni, zaposluje 0
6 svobodni, ne zaposluje 39
7 zaposlen v druzbenem sektorju 7937
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 837
9 pomagajoci druzinski clan 609
10 pogodba o delu 139
11 avtorska pogodba 24
12 neposredno placilo 128
-1 4
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10959 14102

Valid range from 1 to 12

v231 koliko delavcev zaposluje

Value 3267 Frequency
0 ne zaposluje 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1270 23791 0 821

Valid range from 0 to 821

v232 nacrti za zaposlovanje v prihodnjem letu

Value 3366 Frequency
1 ne namerava zaposliti 600
2 bo zaposlil nove 234
3 bo ohranil sedanje 117
4 bo zmanjsal stevilo delavcev 5
5 bo opustil dejavnost 9
6 opravlja sam 232
7 ne ve 78
-1 14
Sysmiss 23772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1275 23786

Valid range from 1 to 7

v24 zaposlitev za nedolocen ali dolocen cas

Value 3465 Frequency
1 nedolocen cas 8134
2 dolocen cas 637
-1 3
Sysmiss 16287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8771 16290

Valid range from 1 to 2

v25 razlogi za dolocen cas

Value 3564 Frequency
1 pripravnik, usposab. 102
2 poskusna doba 66
3 ni stalne zaposlitve 271
4 ne zeli stalne zaposlitve 6
5 individualna pogodba 64
6 trajni presezni delavec 23
7 drugo 95
-1 13
Sysmiss 24421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
627 24434

Valid range from 1 to 7

v26 koliko mesecev traja zaposlitev za dolocen cas

Value 3663 Frequency
99 manj kot 1 mesec 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 24450 1 96 9.318 10.007

Valid range from 1 to 96

v27 zaposlitev s polnim ali skrajsanim delovnim casom

Value 3762 Frequency
1 polni delovni cas 9891
2 skrajsani delovni cas 165
-1 7
Sysmiss 14998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10056 15005

Valid range from 1 to 2

v28 razlogi za zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Value 3861 Frequency
1 izobrazevanje, usposabljanje 2
2 bolezen, delna upokojitev 106
3 ni polne zaposlitve 22
4 ne zeli polne zaposlitve 11
5 druzinski razlogi 6
6 drugo 17
-1 8
Sysmiss 24889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 24897

Valid range from 1 to 6

v29 panoga dejavnosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10958 14103 1 95 43.039 26.85

Valid range from 1 to 95

v30 opis dela - poklic

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10955 14106 110 9333 5528.984 2315.68

Valid range from 110 to 9333

v31 drzava, v kateri dela

Value 4158 Frequency
1 Slovenija 10785
2 Hrvaska 7
3 Avstrija 82
4 Italija 33
5 Madzarska 1
6 druga drzava 42
-1 13
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10950 14111

Valid range from 1 to 6

v32 koliko let dela pri sedanjem delodajalcu

Value 4257 Frequency
99 manj kot eno leto 1150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9776 15285 1 85 14.163 10.725

Valid range from 1 to 85

v33 kako je nasel svoje sedanje delo

Value 4356 Frequency
1 ustanovil podjetje 735
2 zacel s svobodnim poklicom, kmetijstvom 346
3 preko JZZ 488
4 privatna agencija 11
5 razpis 2200
6 dal oglas 27
7 pri delodajalcu 3025
8 stipendist 1006
9 povabljen 594
10 postal pomagajoci druzinski clan 818
11 sorodniki, prijatelji 1383
12 prerazporejen 147
13 drugo 77
14 ne ve 84
-1 22
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10941 14120

Valid range from 1 to 14

v34 stevilo zaposlenih v podjetju

Value 4455 Frequency
1 1-9 2933
2 10-49 1364
3 50-99 1118
4 100-299 1811
5 300-499 873
6 500 ali ve? 2723
-1 141
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10822 14239

Valid range from 1 to 6

v35 obicajno stevilo ur na teden

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10941 14120 1 99 43.767 12.285

Valid range from 1 to 99

v36 dejansko stevilo ur na teden (prejsni teden)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10932 14129 0 99 41.322 16.388

Valid range from 0 to 99

v37 zakaj ne toliko ur kot obicajno

Value 4752 Frequency
1 obseg dela vecji 381
2 fleksibilen cas 37
3 drugo, vec 51
4 slabo vreme 17
5 tehnoloski-ekonomski vzroki 42
6 delovni spor 5
7 izobrazevanje 27
8 fleksibilen delovni cas 40
9 bolezen 357
10 porodniska 153
11 druzinski razlogi 23
12 dopust, praznik 183
13 zacetek zaposlitve 8
14 ni trajalo ves teden 1
15 iztek zaposlitve 2
16 ni pravega dela 81
17 drugo 49
-1 17
Sysmiss 23587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1457 23604

Valid range from 1 to 17

v381 ali dela v izmenah

Value 4851 Frequency
1 obicajno 3053
2 vcasih 526
3 nikoli 7378
-1 6
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10957 14104

Valid range from 1 to 3

v382 ali dela zvecer

Value 4950 Frequency
1 obicajno 2212
2 vcasih 1971
3 nikoli 6774
-1 6
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10957 14104

Valid range from 1 to 3

v383 ali dela ponoci

Value 5049 Frequency
1 obicajno 816
2 vcasih 1340
3 nikoli 8800
-1 7
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10956 14105

Valid range from 1 to 3

v384 ali dela ob sobotah

Value 5148 Frequency
1 obicajno 2857
2 vcasih 3914
3 nikoli 4186
-1 6
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10957 14104

Valid range from 1 to 3

v385 ali dela ob nedeljah

Value 5247 Frequency
1 obicajno 1536
2 vcasih 1869
3 nikoli 7552
-1 6
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10957 14104

Valid range from 1 to 3

v39 ali dela doma

Value 5346 Frequency
1 obicajno 765
2 vcasih 679
3 nikoli 9510
-1 9
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10954 14107

Valid range from 1 to 3

v40 ali je v prejsnjem tednu opravljal se kaksno dodatno delo za placilo

Value 5445 Frequency
1 da 327
2 ne 10630
-1 6
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10957 14104

Valid range from 1 to 2

v41 oblika dela v dodatnem delu

Value 5544 Frequency
1 lastna obrt, podjetje, kmetija, zaposluje 32
2 lastna obrt, podjetje, kmetija, ne zaposluje 38
3 druzben sektor, privatni delodajalec 13
4 pomagajoci druzinski clan 105
5 pogodba o delu 56
6 avtorska pogodba 25
7 neposredno placilo 53
-1 11
Sysmiss 24728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 24739

Valid range from 1 to 7

v42 panoga dodatnega dela

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
323 24738 1 93 39.7 33.865

Valid range from 1 to 93

v43 opis dodatnega dela

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
323 24738 1312 9322 5237.471 1974.484

Valid range from 1312 to 9322

v44 koliko ur pri dodatnem delu v zadnjem tednu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 24741 1 84 17.984 13.786

Valid range from 1 to 84

v45 ali je to delo redno, obcasno ali sezonsko

Value 5940 Frequency
1 redno 174
2 obcasno 125
3 sezonsko 25
-1 9
Sysmiss 24728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 24737

Valid range from 1 to 3

v46 ali isce drugo osnovno zaposlitev ali dodatno delo

Value 6039 Frequency
1 drugo osnovno zaposlitev 606
2 dodatno delo 106
3 niti eno niti drugo 10246
-1 5
Sysmiss 14098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10958 14103

Valid range from 1 to 3

v47 razlogi za iskanje druge osnovne zaposlitve

Value 6138 Frequency
1 boji se, da bo izgubil delo 61
2 ve, da bo izgubil delo 37
3 zacasna zaposlitev 171
4 zeli boljso placo 115
5 zeli boljse pogoje 104
6 primernejse delo 97
7 drugo 20
-1 6
Sysmiss 24450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
605 24456

Valid range from 1 to 7

v48 ali je kdaj prej delal

Value 6237 Frequency
1 da 5838
2 ne 4038
Sysmiss 15185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9876 15185

Valid range from 1 to 2

v491 kdaj je nazadnje delal - mesec:

Value 6336 Frequency
1 354
2 291
3 545
4 518
5 567
6 658
7 370
8 374
9 458
10 424
11 294
12 553
-1 432
Sysmiss 19223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5406 19655

Valid range from 1 to 12

v492 kdaj je nazadnje delal - leto:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5790 19271 30 94 84.42 10.525

Valid range from 30 to 94

v50 zakaj ne opravlja vec tega dela

Value 6534 Frequency
1 odpuscen, izgubil delo 717
2 zacasna zaposlitev 174
3 upokojitev - brez dokupa zavarovalne dobe 3550
4 upokojitev - dokup zavarovalne dobe 301
5 opustitev dejavnosti 147
6 prekinitev, iztek pogodbe 60
7 osebni, druzinski razlogi 510
8 nezmoznost 266
9 izobrazevanje 34
10 vojaski rok 14
11 drugo 58
-1 7
Sysmiss 19223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5831 19230

Valid range from 1 to 11

v51 oblika dela, ko je nazadnje delal

Value 6633 Frequency
1 podjetnik, zaposluje 177
2 podjetnik, ne zaposluje 91
3 kmet, zaposluje 14
4 kmet, ne zaposluje 166
5 svobodni, zaposluje 1
6 svobodni, ne zaposluje 8
7 zaposlen v druzbenem sektorju 4847
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 259
9 pomagajoci druzinski clan 188
10 pogodba o delu 39
11 avtorska pogodba 1
12 neposredno pla?ilo 30
-1 17
Sysmiss 19223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5821 19240

Valid range from 1 to 12

v52 panoga dejavnosti, ko je nazadnje delal

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5832 19229 1 95 38.263 25.208

Valid range from 1 to 95

v53 opis dela, ko je nazadnje delal

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5829 19232 110 9333 6221.014 2320.319

Valid range from 110 to 9333

v54 ali isce placano delo ali samozaposlitev

Value 6930 Frequency
1 da 1188
2 ne isce 8644
3 ne, ze nasel 38
-1 6
Sysmiss 15185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9870 15191

Valid range from 1 to 3

v55 ker ne isce - kaksen je njegov status

Value 7029 Frequency
1 dijak, student 2493
2 upokojenec 4484
3 nezmozen 302
4 gospodinja 934
5 nezaposlen 393
6 drugo 37
-1 7
Sysmiss 16411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8643 16418

Valid range from 1 to 6

v56 ali bi se kljub temu, da ne isce dela, rad zaposlil

Value 7128 Frequency
1 da 468
2 ne 8175
-1 7
Sysmiss 16411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8643 16418

Valid range from 1 to 2

v57 razlog, da ne isce dela

Value 7227 Frequency
1 osebni, druzinski razlogi 88
2 izobrazevanje 150
3 dela ni na voljo 100
4 upokojen 25
5 nezmozen 63
6 drugo 39
-1 10
Sysmiss 24586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 24596

Valid range from 1 to 6

v58 ali isce zaposlitev ali samozaposlitev

Value 7326 Frequency
1 zaposlitev 1743
2 samozaposlitev 74
-1 18
Sysmiss 23226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1817 23244

Valid range from 1 to 2

v59 kaksno zaposlitev isce oz. je ze nasel

Value 7425 Frequency
1 zaposlitev s polnim delovnim casom 1636
2 zaposlitev s skrajsanim delovnim casom 69
3 ze nasel s polnim delovnim casom 33
4 ze nasel s skrajsanim delovnim casom 2
-1 21
Sysmiss 23300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1740 23321

Valid range from 1 to 4

v60 ali bi sprejel zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Value 7524 Frequency
1 da 1194
2 ne 438
-1 25
Sysmiss 23404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1632 23429

Valid range from 1 to 2

v61 ali bi sprejel zaposlitev s polnim delovnim casom

Value 7623 Frequency
1 da 35
2 ne 34
Sysmiss 24992
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 24992

Valid range from 1 to 2

v62 koliko mesecev ze isce

Value 7722 Frequency
888 se ni pricel iskati 79
999 manj kot 1 mesec 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1670 23391 1 608 20.304 29.779

Valid range from 1 to 608

v63 kako isce delo - najpomembnejsi nacin

Value 7821 Frequency
1 zanimal se pri JZZ 826
2 caka klic iz JZZ 59
3 pri privatnih agencijah 15
4 pri delodajalcu 172
5 sorodniki, prijatelji, sindikati 209
6 dal oglas 21
7 se javil na oglas 209
8 pregledoval oglase 216
9 iskal zemljo, opremo 14
10 iskal licence, denar 35
11 druge metode 12
12 caka na odgovor 29
13 ni uporabil metode 24
-1 21
Sysmiss 23199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1841 23220

Valid range from 1 to 13

v64 ali isce delo se na kak drug nacinov

Value 7920 Frequency
1 da 1031
2 ne 781
-1 26
Sysmiss 23223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1812 23249

Valid range from 1 to 2

v65 kako isce delo - drugi nacin

Value 8019 Frequency
1 zanimal se pri JZZ 100
2 caka klic iz JZZ 10
3 pri privatnih agencijah 16
4 pri delodajalcu 221
5 sorodniki, prijatelji, sindikati 218
6 dal oglas 33
7 se javil na oglas 171
8 pregledoval oglase 228
9 iskal zemljo, opremo 3
10 iskal licence, denar 11
11 druge metode 2
12 caka na odgovor 12
13 ni uporabil metode 5
-1 27
Sysmiss 24004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1030 24031

Valid range from 1 to 13

v66 status preden je zacel iskati delo

Value 8118 Frequency
1 brezposelen 461
2 redno zaposlen nedolocen cas 771
3 redno zaposlen dolocen cas 242
4 podjetnik, obrtnik, kmet, svobodni 52
5 pomagajoci druzisnki clan 19
6 pogodbena dela 47
7 redno izobrazevanje 239
8 dodatno poklicno usposabljanje 4
9 vojaski rok 32
10 druzinske obveznosti 15
11 upokojen 31
12 drugo 4
-1 24
Sysmiss 23120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1917 23144

Valid range from 1 to 12

v67 ali bi lahko zacel delati v dveh tednih

Value 8217 Frequency
1 da 1822
2 ne 557
-1 38
Sysmiss 22644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2379 22682

Valid range from 1 to 2

v68 zakaj ne bi mogel zaceti v dveh tednih

Value 8316 Frequency
1 koncati izobrazevanje 171
2 koncati vojaski rok 12
3 sedanja zaposlitev 170
4 traja pogodba 8
5 osebni razlogi 73
6 bolezen 78
7 ureja pogoje za samozaposlitev 13
8 drugo 22
-1 48
Sysmiss 24466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
547 24514

Valid range from 1 to 8

v69 ali je prijavljen na zavodu za zaposlovanje

Value 8415 Frequency
1 da, isce zaposlitev 1550
2 da, isce premestitev 164
3 ne 19117
-1 8
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20831 4230

Valid range from 1 to 3

v70 ali je bil vkljucen v programe ZZ

Value 8514 Frequency
1 da 130
2 ne 20701
-1 8
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20831 4230

Valid range from 1 to 2

v711 kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - mesec:

Value 8613 Frequency
1 168
2 182
3 312
4 556
5 867
6 174
7 91
8 140
9 175
10 139
11 100
12 123
-1 127
99 ni iskal 17685
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3027 22034

Valid range from 1 to 12

v712 kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - leto

Value 8712 Frequency
99 ni iskal 17668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3150 21911 5 95 91.369 7.078

Valid range from 5 to 95

v721 ali prejema denarno nadomestilo za cas brezposelnosti

Value 8811 Frequency
1 da 507
2 ne 20311
-1 21
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20818 4243

Valid range from 1 to 2

v722 ali prejema denarno pomoc za cas brezposelnosti

Value 8910 Frequency
1 da 184
2 ne 20634
-1 21
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20818 4243

Valid range from 1 to 2

v723 ali prejema pomoc socialne sluzbe

Value 909 Frequency
1 da 478
2 ne 20340
-1 21
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20818 4243

Valid range from 1 to 2

v724 ali prejema pomoc dobrodelnih organizacij

Value 918 Frequency
1 da 65
2 ne 20751
-1 23
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20816 4245

Valid range from 1 to 2

v73 kaj je bil pred enim letom

Value 927 Frequency
1 zaposlen v druzbenem sektorju 8070
2 zaposlen pri privatnem delodajalcu 669
3 podjetnik, obrtnik 643
4 kmet 468
5 svobodni poklic 37
6 druga oblika dela 104
7 pomagajoci druzinski clan 356
8 brezposelen 1494
9 dijak, student 2964
10 gospodinja 1113
11 upokojenec 4568
12 nezmozen 228
13 vojaski rok 84
14 drugo 25
-1 16
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20823 4238

Valid range from 1 to 14

v74 v kateri panogi je delal pred 1 letom

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10315 14746 1 95 43.378 26.173

Valid range from 1 to 95

v75 ali so info pridobljene neposredno

Value 945 Frequency
1 da 12211
2 ne 8593
-1 35
Sysmiss 4222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20804 4257

Valid range from 1 to 2

weig

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25059 2 0.14 15.52 0.917 0.716

Valid range from 0.14 to 15.52

w1

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25059 2 0.25 4 0.895 0.501

Valid range from 0.25 to 4

w2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25059 2 0.25 4.28 0.915 0.529

Valid range from 0.25 to 4.28

msc

Value 981 Frequency
0 62
1 2215
2 2033
3 2275
4 2163
5 1055
6 2948
7 2127
8 1971
9 2160
10 2082
11 1964
12 2006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25061 0

Valid range from 0 to 12

Materials of the Study

 1. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 2. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].
 3. Svetlik, Ivan (). AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994 - vprašalnik [Vprašalnik].
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 5. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 7. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 10. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. (). ADS - SURS serijske publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2012). ADS - Trg dela.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Due to certain reasons the Slovenian Social Science Data Archives was not able to gain Licence agreement from the author. If you hold copyrights please contact us.

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Zavod RS za zaposlovanje. and Statistični urad RS . (2009). Anketa o kadrovskem potencialu 1994 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: AKP94. https://doi.org/10.17898/ADP_AKP94_V1

COBISS.SI
Publication date: 2007

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993