Anketa o kadrovskem potencialu 1994

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: AKP94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_AKP94_V1
Glavni avtor(ji):
 • Zavod RS za zaposlovanje
 • Statistični urad RS
Izdelal datoteko podatkov:
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje
SURS - Statistični urad Republike Slovenije , Vlada Republike Slovenije

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija ; 1994

Finančna podpora:

Ni podatka.

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, državljanstvo, država rojstva, leto priselitve, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, zaposlitveni status, način zaposlitve, trenutni poklic, dejavnost zaposlitve, pogoji dela, delovni čas, dodatno delo, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje zaposlitve, prijavljen na Zavodu za zaposlovanje, pomoč za brezposelne

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografski podatki
zaposlitev
brezposelnost


Povzetek:

Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu. Zagotavlja podatke, potrebne za odločanje o gospodarskih in socialnih vprašanjih v Sloveniji. Raziskava poteka kot delni panel od leta 1992 naprej, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: maj 1994
Čas izdelave: 1994
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik,gospodinjstvo

Populacija:

Definicija ciljne populacije upošteva merilo stalnega prebivalstva, to je oseb, ki večinoma prebivajo na ozemlju Slovenije. Anketa pokriva samo tisto prebivalstvo, ki živi v individualnih gospodinjstvih. Anketirane so bile osebe, stare 15 let in več.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Zavod RS za zaposlovanje

Tip vzorca:

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Zaradi spremembe vzorčnega okvirja, osipa, panelne narave ankete in vrste drugih razlogov je bilo potrebno zahtevno uteževanje, ki je odstranilo vpliv neenakih verjetnosti izbora enot v vzorec. Uteži: osnovna utež (novo vključene enote; enote iz panela); variabilnost števila enot v segmentih; utež neodgovora; utež zaradi različne velikosti gospodinjstev; poststratifikacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki so dostopni v dobri veri, da glede tega ni zadržkov s strani avtorjev. V kolikor tovrstni zadržki so, nas obvestite, na podlagi česar bomo omejili dostopnost skladno s podanim zahtevkom.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994 [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 98
 • število enot: 25064

Spremenljivke

sifra

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25061 0 3010 14481 9366.067 3281.639

Vrednosti spremenljivk od 3010 do 14481

zap_stev

Vrednost 22 Frekvenca
1 7427
2 6737
3 5148
4 3513
5 1380
6 570
7 183
8 64
9 23
10 7
11 6
12 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25061 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

stat_oko

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25061 0 1 150 75.109 43.457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

sifra

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25061 0 3010 14481 9366.067 3281.639

Vrednosti spremenljivk od 3010 do 14481

zap_stev

Vrednost 297 Frekvenca
1 7427
2 6737
3 5148
4 3513
5 1380
6 570
7 183
8 64
9 23
10 7
11 6
12 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25061 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

stat_oko

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25061 0 1 150 75.109 43.457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

segment

Vrednost 495 Frekvenca
1 3188
2 3108
5 4395
6 4322
7 4947
8 5101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25061 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

leto

Vrednost 594 Frekvenca
92 6296
93 8717
94 10048
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25061 0

Vrednosti spremenljivk od 92 do 94

v02 odnos do nosilca gospodinjstva

Vrednost 693 Frekvenca
1 nosilec 7506
2 partner 5697
3 otrok 9002
4 starejsi sorodnik 1062
5 brat, sestra, vnuk 1337
6 drugo 456
-1 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25060 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v03 spol

Vrednost 792 Frekvenca
1 moski 12380
2 zenski 12680
-1 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25060 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v04 drzavljanstvo

Vrednost 891 Frekvenca
1 slovensko 24903
2 v postopku 66
3 jugo - drzave 72
4 druge drzave 5
5 brez drzavljanstva 10
6 drugo 0
-1 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25056 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v05 stalno ali zacasno bivalisce

Vrednost 990 Frekvenca
1 stalno bivalisce 24802
2 zacasno biv. 164
3 ni prijavljen 92
4 ne zeli odgovoriti 1
5 ne ve 1
-1 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25060 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v061 ali je tudi lani zivel na istem naslovu?

Vrednost 1089 Frekvenca
1 da 24631
2 ne 421
-1 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25052 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v062 kje je tedaj zivel?

Vrednost 1188 Frekvenca
1 drugi naslov v Sl. 221
2 v jugo - drzavah 8
3 v drugi drzavi 7
4 novorojenec 180
-1 14
Sysmiss 24631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
416 24645

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v0631 od kdaj zivi na tem naslovu? Mesec:

Vrednost 1287 Frekvenca
1 25
2 14
3 25
4 21
5 34
6 45
7 32
8 26
9 43
10 42
11 50
12 45
-1 28
Sysmiss 24631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
402 24659

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v0632 od kdaj zivi na tem naslovu? Leto:

Vrednost 1386 Frekvenca
93 294
94 110
-1 26
Sysmiss 24631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
404 24657

Vrednosti spremenljivk od 93 do 94

v071 datum rojstva - dan:

Vrednost 1485 Frekvenca
99 rojeni pred letom 1900
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24763 298 1 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v072 datum rojstva - mesec:

Vrednost 1584 Frekvenca
1 2215
2 2033
3 2275
4 2163
5 2032
6 1971
7 2127
8 1971
9 2160
10 2082
11 1964
12 2006
99 rojeni pred letom 1900 0
-1 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24999 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v073 datum rojstva - leto:

Vrednost 1683 Frekvenca
99 rojeni pred letom 1900 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25047 14 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v08 zakonski stan

Vrednost 1782 Frekvenca
1 samski 6775
2 porocen 12131
3 vdovec 1458
4 razvezan ali locen 457
-1 18
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20821 4240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v09 dosezena stopnja izobrazbe

Vrednost 1881 Frekvenca
1 nedokoncana OS 1804
2 OS 7019
3 1-2 letna SS 802
4 2-3 letna SS 4484
5 4-5 letna SS 4586
6 Visja sola 1095
7 Visoka sola 912
8 Specializacija, magisterij, doktorat 119
-1 18
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20821 4240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v10 stevilo let solanja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20808 4253 0 25 10.167 2.943

Vrednosti spremenljivk od 0 do 25

v11 vpisanost v redni solski program v zadnjih 4 tednih

Vrednost 2079 Frekvenca
1 da 2832
2 ne 18001
-1 6
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20833 4228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12 vkljucenost v druge oblike izobrazevanja, povezane z delom v zadnjih 4 tednih

Vrednost 2178 Frekvenca
1 da 499
2 ne 17489
-1 19
Sysmiss 7054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17988 7073

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13 oblika izobrazevanja

Vrednost 2277 Frekvenca
1 OS stopnja 430
2 Splosno SS izobrazevanje 931
3 Poklicno SS izobrazevanje 753
4 Visjesolski studij 270
5 Visokosolski studij 472
6 Podiplomski studij 52
7 krajse izobrazevanje na delovnem mestu 196
8 krajse kombinirano izobrazevanje 206
9 drugo 15
-1 25
Sysmiss 21711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3325 21736

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v14 redno solanje ali dopolnilno izobrazevanje

Vrednost 2376 Frekvenca
1 redno pred 1. zap. 2567
2 nadaljnje za poklic 577
3 za drugo delo 166
4 drugo 15
-1 25
Sysmiss 21711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3325 21736

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v15 ali gre za daljse izobrazevanje

Vrednost 2475 Frekvenca
1 da 2955
2 ne 370
-1 25
Sysmiss 21711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3325 21736

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v16 koliko let traja

Vrednost 2574 Frekvenca
1 49
2 298
3 546
4 1526
5 86
6 21
8 420
-1 34
Sysmiss 22081
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2946 22115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v17 koliko tednov traja

Vrednost 2673 Frekvenca
999 manj kot en teden 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
241 24820 1 990 14.27 66.12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 990

v18 povprecno stevilo ur na teden

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3232 21829 1 99 27.607 10.754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v19 formalni status

Vrednost 2871 Frekvenca
1 zap. v organizaciji ali podjetju 7927
2 zap. pri obrtniku 834
3 podjetnik, obrtnik 736
4 kmet 464
5 svobodni poklic 39
6 druga oblika dela 102
7 pomaga na druzinski kmetiji, druzinskem podjetju, obrti 216
8 brezposelen 1651
9 ucenec, dijak, student 2632
10 gospodinja 1137
11 upokojenec 4866
12 nezmozen za delo 190
13 drugo 38
-1 7
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20832 4229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v20 dejanski status - prejsni teden

Vrednost 2970 Frekvenca
1 delal vsaj 1 uro 10278
2 ni delal, zaposlen 684
3 ni delal, nezaposlen 9873
-1 4
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20835 4226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v21 zakaj prejsnji teden ni delal

Vrednost 3069 Frekvenca
1 dobil delo 3
2 na cakanju 64
3 slabo vreme 3
4 tehnoloski-ekonomski vzroki 11
5 delovni spor 5
6 izobrazevanje 11
7 bolezen 310
8 porodniska 156
9 dopust, praznik 104
10 drugo 13
-1 8
Sysmiss 24373
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 24381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v22 oblika zaposlitve

Vrednost 3168 Frekvenca
1 podjetnik, zaposluje 352
2 podjetnik, ne zaposluje 408
3 kmet, zaposluje 17
4 kmet, ne zaposluje 469
5 svobodni, zaposluje 0
6 svobodni, ne zaposluje 39
7 zaposlen v druzbenem sektorju 7937
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 837
9 pomagajoci druzinski clan 609
10 pogodba o delu 139
11 avtorska pogodba 24
12 neposredno placilo 128
-1 4
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10959 14102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v231 koliko delavcev zaposluje

Vrednost 3267 Frekvenca
0 ne zaposluje 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1270 23791 0 821

Vrednosti spremenljivk od 0 do 821

v232 nacrti za zaposlovanje v prihodnjem letu

Vrednost 3366 Frekvenca
1 ne namerava zaposliti 600
2 bo zaposlil nove 234
3 bo ohranil sedanje 117
4 bo zmanjsal stevilo delavcev 5
5 bo opustil dejavnost 9
6 opravlja sam 232
7 ne ve 78
-1 14
Sysmiss 23772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1275 23786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v24 zaposlitev za nedolocen ali dolocen cas

Vrednost 3465 Frekvenca
1 nedolocen cas 8134
2 dolocen cas 637
-1 3
Sysmiss 16287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8771 16290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v25 razlogi za dolocen cas

Vrednost 3564 Frekvenca
1 pripravnik, usposab. 102
2 poskusna doba 66
3 ni stalne zaposlitve 271
4 ne zeli stalne zaposlitve 6
5 individualna pogodba 64
6 trajni presezni delavec 23
7 drugo 95
-1 13
Sysmiss 24421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
627 24434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v26 koliko mesecev traja zaposlitev za dolocen cas

Vrednost 3663 Frekvenca
99 manj kot 1 mesec 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 24450 1 96 9.318 10.007

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

v27 zaposlitev s polnim ali skrajsanim delovnim casom

Vrednost 3762 Frekvenca
1 polni delovni cas 9891
2 skrajsani delovni cas 165
-1 7
Sysmiss 14998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10056 15005

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v28 razlogi za zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Vrednost 3861 Frekvenca
1 izobrazevanje, usposabljanje 2
2 bolezen, delna upokojitev 106
3 ni polne zaposlitve 22
4 ne zeli polne zaposlitve 11
5 druzinski razlogi 6
6 drugo 17
-1 8
Sysmiss 24889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
164 24897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v29 panoga dejavnosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10958 14103 1 95 43.039 26.85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

v30 opis dela - poklic

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10955 14106 110 9333 5528.984 2315.68

Vrednosti spremenljivk od 110 do 9333

v31 drzava, v kateri dela

Vrednost 4158 Frekvenca
1 Slovenija 10785
2 Hrvaska 7
3 Avstrija 82
4 Italija 33
5 Madzarska 1
6 druga drzava 42
-1 13
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10950 14111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v32 koliko let dela pri sedanjem delodajalcu

Vrednost 4257 Frekvenca
99 manj kot eno leto 1150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9776 15285 1 85 14.163 10.725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 85

v33 kako je nasel svoje sedanje delo

Vrednost 4356 Frekvenca
1 ustanovil podjetje 735
2 zacel s svobodnim poklicom, kmetijstvom 346
3 preko JZZ 488
4 privatna agencija 11
5 razpis 2200
6 dal oglas 27
7 pri delodajalcu 3025
8 stipendist 1006
9 povabljen 594
10 postal pomagajoci druzinski clan 818
11 sorodniki, prijatelji 1383
12 prerazporejen 147
13 drugo 77
14 ne ve 84
-1 22
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10941 14120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v34 stevilo zaposlenih v podjetju

Vrednost 4455 Frekvenca
1 1-9 2933
2 10-49 1364
3 50-99 1118
4 100-299 1811
5 300-499 873
6 500 ali ve? 2723
-1 141
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10822 14239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v35 obicajno stevilo ur na teden

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10941 14120 1 99 43.767 12.285

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

v36 dejansko stevilo ur na teden (prejsni teden)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10932 14129 0 99 41.322 16.388

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v37 zakaj ne toliko ur kot obicajno

Vrednost 4752 Frekvenca
1 obseg dela vecji 381
2 fleksibilen cas 37
3 drugo, vec 51
4 slabo vreme 17
5 tehnoloski-ekonomski vzroki 42
6 delovni spor 5
7 izobrazevanje 27
8 fleksibilen delovni cas 40
9 bolezen 357
10 porodniska 153
11 druzinski razlogi 23
12 dopust, praznik 183
13 zacetek zaposlitve 8
14 ni trajalo ves teden 1
15 iztek zaposlitve 2
16 ni pravega dela 81
17 drugo 49
-1 17
Sysmiss 23587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1457 23604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

v381 ali dela v izmenah

Vrednost 4851 Frekvenca
1 obicajno 3053
2 vcasih 526
3 nikoli 7378
-1 6
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10957 14104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v382 ali dela zvecer

Vrednost 4950 Frekvenca
1 obicajno 2212
2 vcasih 1971
3 nikoli 6774
-1 6
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10957 14104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v383 ali dela ponoci

Vrednost 5049 Frekvenca
1 obicajno 816
2 vcasih 1340
3 nikoli 8800
-1 7
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10956 14105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v384 ali dela ob sobotah

Vrednost 5148 Frekvenca
1 obicajno 2857
2 vcasih 3914
3 nikoli 4186
-1 6
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10957 14104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v385 ali dela ob nedeljah

Vrednost 5247 Frekvenca
1 obicajno 1536
2 vcasih 1869
3 nikoli 7552
-1 6
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10957 14104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v39 ali dela doma

Vrednost 5346 Frekvenca
1 obicajno 765
2 vcasih 679
3 nikoli 9510
-1 9
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10954 14107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v40 ali je v prejsnjem tednu opravljal se kaksno dodatno delo za placilo

Vrednost 5445 Frekvenca
1 da 327
2 ne 10630
-1 6
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10957 14104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v41 oblika dela v dodatnem delu

Vrednost 5544 Frekvenca
1 lastna obrt, podjetje, kmetija, zaposluje 32
2 lastna obrt, podjetje, kmetija, ne zaposluje 38
3 druzben sektor, privatni delodajalec 13
4 pomagajoci druzinski clan 105
5 pogodba o delu 56
6 avtorska pogodba 25
7 neposredno placilo 53
-1 11
Sysmiss 24728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
322 24739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v42 panoga dodatnega dela

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
323 24738 1 93 39.7 33.865

Vrednosti spremenljivk od 1 do 93

v43 opis dodatnega dela

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
323 24738 1312 9322 5237.471 1974.484

Vrednosti spremenljivk od 1312 do 9322

v44 koliko ur pri dodatnem delu v zadnjem tednu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
320 24741 1 84 17.984 13.786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 84

v45 ali je to delo redno, obcasno ali sezonsko

Vrednost 5940 Frekvenca
1 redno 174
2 obcasno 125
3 sezonsko 25
-1 9
Sysmiss 24728
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
324 24737

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v46 ali isce drugo osnovno zaposlitev ali dodatno delo

Vrednost 6039 Frekvenca
1 drugo osnovno zaposlitev 606
2 dodatno delo 106
3 niti eno niti drugo 10246
-1 5
Sysmiss 14098
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10958 14103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v47 razlogi za iskanje druge osnovne zaposlitve

Vrednost 6138 Frekvenca
1 boji se, da bo izgubil delo 61
2 ve, da bo izgubil delo 37
3 zacasna zaposlitev 171
4 zeli boljso placo 115
5 zeli boljse pogoje 104
6 primernejse delo 97
7 drugo 20
-1 6
Sysmiss 24450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
605 24456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v48 ali je kdaj prej delal

Vrednost 6237 Frekvenca
1 da 5838
2 ne 4038
Sysmiss 15185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9876 15185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v491 kdaj je nazadnje delal - mesec:

Vrednost 6336 Frekvenca
1 354
2 291
3 545
4 518
5 567
6 658
7 370
8 374
9 458
10 424
11 294
12 553
-1 432
Sysmiss 19223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5406 19655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v492 kdaj je nazadnje delal - leto:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5790 19271 30 94 84.42 10.525

Vrednosti spremenljivk od 30 do 94

v50 zakaj ne opravlja vec tega dela

Vrednost 6534 Frekvenca
1 odpuscen, izgubil delo 717
2 zacasna zaposlitev 174
3 upokojitev - brez dokupa zavarovalne dobe 3550
4 upokojitev - dokup zavarovalne dobe 301
5 opustitev dejavnosti 147
6 prekinitev, iztek pogodbe 60
7 osebni, druzinski razlogi 510
8 nezmoznost 266
9 izobrazevanje 34
10 vojaski rok 14
11 drugo 58
-1 7
Sysmiss 19223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5831 19230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v51 oblika dela, ko je nazadnje delal

Vrednost 6633 Frekvenca
1 podjetnik, zaposluje 177
2 podjetnik, ne zaposluje 91
3 kmet, zaposluje 14
4 kmet, ne zaposluje 166
5 svobodni, zaposluje 1
6 svobodni, ne zaposluje 8
7 zaposlen v druzbenem sektorju 4847
8 zaposlen pri privatnem delodajalcu 259
9 pomagajoci druzinski clan 188
10 pogodba o delu 39
11 avtorska pogodba 1
12 neposredno pla?ilo 30
-1 17
Sysmiss 19223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5821 19240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v52 panoga dejavnosti, ko je nazadnje delal

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5832 19229 1 95 38.263 25.208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

v53 opis dela, ko je nazadnje delal

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5829 19232 110 9333 6221.014 2320.319

Vrednosti spremenljivk od 110 do 9333

v54 ali isce placano delo ali samozaposlitev

Vrednost 6930 Frekvenca
1 da 1188
2 ne isce 8644
3 ne, ze nasel 38
-1 6
Sysmiss 15185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9870 15191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v55 ker ne isce - kaksen je njegov status

Vrednost 7029 Frekvenca
1 dijak, student 2493
2 upokojenec 4484
3 nezmozen 302
4 gospodinja 934
5 nezaposlen 393
6 drugo 37
-1 7
Sysmiss 16411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8643 16418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v56 ali bi se kljub temu, da ne isce dela, rad zaposlil

Vrednost 7128 Frekvenca
1 da 468
2 ne 8175
-1 7
Sysmiss 16411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8643 16418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v57 razlog, da ne isce dela

Vrednost 7227 Frekvenca
1 osebni, druzinski razlogi 88
2 izobrazevanje 150
3 dela ni na voljo 100
4 upokojen 25
5 nezmozen 63
6 drugo 39
-1 10
Sysmiss 24586
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 24596

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v58 ali isce zaposlitev ali samozaposlitev

Vrednost 7326 Frekvenca
1 zaposlitev 1743
2 samozaposlitev 74
-1 18
Sysmiss 23226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1817 23244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v59 kaksno zaposlitev isce oz. je ze nasel

Vrednost 7425 Frekvenca
1 zaposlitev s polnim delovnim casom 1636
2 zaposlitev s skrajsanim delovnim casom 69
3 ze nasel s polnim delovnim casom 33
4 ze nasel s skrajsanim delovnim casom 2
-1 21
Sysmiss 23300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1740 23321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v60 ali bi sprejel zaposlitev s skrajsanim delovnim casom

Vrednost 7524 Frekvenca
1 da 1194
2 ne 438
-1 25
Sysmiss 23404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1632 23429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v61 ali bi sprejel zaposlitev s polnim delovnim casom

Vrednost 7623 Frekvenca
1 da 35
2 ne 34
Sysmiss 24992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 24992

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v62 koliko mesecev ze isce

Vrednost 7722 Frekvenca
888 se ni pricel iskati 79
999 manj kot 1 mesec 170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1670 23391 1 608 20.304 29.779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 608

v63 kako isce delo - najpomembnejsi nacin

Vrednost 7821 Frekvenca
1 zanimal se pri JZZ 826
2 caka klic iz JZZ 59
3 pri privatnih agencijah 15
4 pri delodajalcu 172
5 sorodniki, prijatelji, sindikati 209
6 dal oglas 21
7 se javil na oglas 209
8 pregledoval oglase 216
9 iskal zemljo, opremo 14
10 iskal licence, denar 35
11 druge metode 12
12 caka na odgovor 29
13 ni uporabil metode 24
-1 21
Sysmiss 23199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1841 23220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v64 ali isce delo se na kak drug nacinov

Vrednost 7920 Frekvenca
1 da 1031
2 ne 781
-1 26
Sysmiss 23223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1812 23249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v65 kako isce delo - drugi nacin

Vrednost 8019 Frekvenca
1 zanimal se pri JZZ 100
2 caka klic iz JZZ 10
3 pri privatnih agencijah 16
4 pri delodajalcu 221
5 sorodniki, prijatelji, sindikati 218
6 dal oglas 33
7 se javil na oglas 171
8 pregledoval oglase 228
9 iskal zemljo, opremo 3
10 iskal licence, denar 11
11 druge metode 2
12 caka na odgovor 12
13 ni uporabil metode 5
-1 27
Sysmiss 24004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1030 24031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v66 status preden je zacel iskati delo

Vrednost 8118 Frekvenca
1 brezposelen 461
2 redno zaposlen nedolocen cas 771
3 redno zaposlen dolocen cas 242
4 podjetnik, obrtnik, kmet, svobodni 52
5 pomagajoci druzisnki clan 19
6 pogodbena dela 47
7 redno izobrazevanje 239
8 dodatno poklicno usposabljanje 4
9 vojaski rok 32
10 druzinske obveznosti 15
11 upokojen 31
12 drugo 4
-1 24
Sysmiss 23120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1917 23144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v67 ali bi lahko zacel delati v dveh tednih

Vrednost 8217 Frekvenca
1 da 1822
2 ne 557
-1 38
Sysmiss 22644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2379 22682

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v68 zakaj ne bi mogel zaceti v dveh tednih

Vrednost 8316 Frekvenca
1 koncati izobrazevanje 171
2 koncati vojaski rok 12
3 sedanja zaposlitev 170
4 traja pogodba 8
5 osebni razlogi 73
6 bolezen 78
7 ureja pogoje za samozaposlitev 13
8 drugo 22
-1 48
Sysmiss 24466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
547 24514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v69 ali je prijavljen na zavodu za zaposlovanje

Vrednost 8415 Frekvenca
1 da, isce zaposlitev 1550
2 da, isce premestitev 164
3 ne 19117
-1 8
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20831 4230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v70 ali je bil vkljucen v programe ZZ

Vrednost 8514 Frekvenca
1 da 130
2 ne 20701
-1 8
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20831 4230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v711 kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - mesec:

Vrednost 8613 Frekvenca
1 168
2 182
3 312
4 556
5 867
6 174
7 91
8 140
9 175
10 139
11 100
12 123
-1 127
99 ni iskal 17685
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3027 22034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v712 kdaj je zadnjic iskal info na ZZ - leto

Vrednost 8712 Frekvenca
99 ni iskal 17668
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3150 21911 5 95 91.369 7.078

Vrednosti spremenljivk od 5 do 95

v721 ali prejema denarno nadomestilo za cas brezposelnosti

Vrednost 8811 Frekvenca
1 da 507
2 ne 20311
-1 21
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20818 4243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v722 ali prejema denarno pomoc za cas brezposelnosti

Vrednost 8910 Frekvenca
1 da 184
2 ne 20634
-1 21
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20818 4243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v723 ali prejema pomoc socialne sluzbe

Vrednost 909 Frekvenca
1 da 478
2 ne 20340
-1 21
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20818 4243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v724 ali prejema pomoc dobrodelnih organizacij

Vrednost 918 Frekvenca
1 da 65
2 ne 20751
-1 23
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20816 4245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v73 kaj je bil pred enim letom

Vrednost 927 Frekvenca
1 zaposlen v druzbenem sektorju 8070
2 zaposlen pri privatnem delodajalcu 669
3 podjetnik, obrtnik 643
4 kmet 468
5 svobodni poklic 37
6 druga oblika dela 104
7 pomagajoci druzinski clan 356
8 brezposelen 1494
9 dijak, student 2964
10 gospodinja 1113
11 upokojenec 4568
12 nezmozen 228
13 vojaski rok 84
14 drugo 25
-1 16
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20823 4238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v74 v kateri panogi je delal pred 1 letom

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10315 14746 1 95 43.378 26.173

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

v75 ali so info pridobljene neposredno

Vrednost 945 Frekvenca
1 da 12211
2 ne 8593
-1 35
Sysmiss 4222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20804 4257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

weig

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25059 2 0.14 15.52 0.917 0.716

Vrednosti spremenljivk od 0.14 do 15.52

w1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25059 2 0.25 4 0.895 0.501

Vrednosti spremenljivk od 0.25 do 4

w2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25059 2 0.25 4.28 0.915 0.529

Vrednosti spremenljivk od 0.25 do 4.28

msc

Vrednost 981 Frekvenca
0 62
1 2215
2 2033
3 2275
4 2163
5 1055
6 2948
7 2127
8 1971
9 2160
10 2082
11 1964
12 2006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25061 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
 2. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].
 3. Svetlik, Ivan (). AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994 - vprašalnik [Vprašalnik].
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 5. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 7. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 10. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. (). ADS - SURS serijske publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2012). ADS - Trg dela.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Arhiv družboslovnih podatkov zaradi določenih razlogov ni uspel pridobiti izjave o izročitvi. V kolikor ste nosilec avtorskih pravic, prosimo, da kontaktirate ADP.

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Zavod RS za zaposlovanje. in Statistični urad RS . (2009). Anketa o kadrovskem potencialu 1994 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: AKP94. https://doi.org/10.17898/ADP_AKP94_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2007

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si