Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013

Basic Study Information

ADP - IDNo: DUVUS13
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DUVUS13_V1
Main author(s):
  • Aškerc, Katarina
  • Kočar, Sebastian
Data file producer:
Aškerc, Katarina
Kočar, Sebastian

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; 2013

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

Ni podatka. ()

Study Content

Keywords:

pedagoško usposabljanje, didaktično usposabljanje, preizkusno predavanje, odnos do didaktičnega usposabljanja, dojemanje pomena pedagoškega dela, ocena kakovosti lastnega pedagoškega dela, demografija učiteljev

Keywords ELSST:
IZOBRAZBA, KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA, PEDAGOŠKA USPOSOBLJENOST, PEDAGOŠKI CILJ

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE - učiteljski poklic
Topic Classification CERIF
Pedagogika in didaktika
Topic Classification ADP
Udeležba v didaktičnih usposabljanjih za visokošolsko učno osebje
Pomen pedagoškega dela
Pomen aktivnosti v visokem šolstvu
Pomen didaktičnega usposabljanja


Abstract:

Raziskava o didaktičnem usposabljanju visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev proučuje situacijo v Sloveniji z vidika razvoja človeških virov v visokem šolstvu. Z raziskavo se je poskušalo ugotoviti, v kakšnem obsegu in na kakšen način so bili visokošolski učitelji in sodelavci vključeni v didaktično usposabljanje ter kakšna so njihova stališča in izkušnje, tako glede usposabljanja, kot tudi glede preverjanja pedagoške usposobljenosti v postopkih izvolitve v nazive. Pridobljeni anketni podatki so dragocen vir informacij za proučevanje različnih vidikov kakovosti pedagoškega delovanja v visokem šolstvu v Sloveniji.

Methodology


Collection date: 12. maj 2013 - 23. maj 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, ki opravljajo pedagoško aktivnost na enem ali več visokošolskih zavodih v Republike Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Aškerc, Katarina

Kočar, Sebastian

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Spletna anketa.

Weighting:

Uteževanje po nazivu visokošolskega učitelja oz. sodelavca. Utež je bila izračunana iz znanih vrednosti populacije, ki jih letno objavlja Statistični urad Republike Slovenija (za študijsko leto 2012/2013).

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DUVUS13 - Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 42
  • number of units: 513

Version: maj 2016

Additional information:

Opravljena je bila naknadna logična kontrola. Spremenljivke z odprtimi odgovori so bile preliminarno odstranjene pred predajo podatkov. Za potrebe analize so bile ustvarjene izvedene spremenljivke.

Variable list

Q1a V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Udeležil/-a sem se usposabljanja iz visokošolske didaktike (seminarji, delavnice, poletne šole ipd.). VSEBINSKI DEL

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Udeležil/-a sem se usposabljanja iz visokošolske didaktike (seminarji, delavnice, poletne šole ipd.).

Value 13 Frequency
0 ni izbran 352
1 izbran 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 0 to 1

Q1b V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Pedagoško-andragoško izobrazbo za opravljanje pedagoškega dela v srednji oziroma višji strokovni šoli sem pridobil/-a po diplomi (študijski program za izpopolnjevanje).

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Pedagoško-andragoško izobrazbo za opravljanje pedagoškega dela v srednji oziroma višji strokovni šoli sem pridobil/-a po diplomi (študijski program za izpopolnjevanje).

Value 22 Frequency
0 ni izbran 460
1 izbran 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 0 to 1

Q1c V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Zaključen imam pedagoški študijski program (dodiplomski oziroma bolonjski magistrski program 7. stopnje za pridobitev izobrazbe).

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Zaključen imam pedagoški študijski program (dodiplomski oziroma bolonjski magistrski program 7. stopnje za pridobitev izobrazbe).

Value 31 Frequency
0 ni izbran 397
1 izbran 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 0 to 1

Q1a V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Udeležil/-a sem se usposabljanja iz visokošolske didaktike (seminarji, delavnice, poletne šole ipd.). VSEBINSKI DEL

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Udeležil/-a sem se usposabljanja iz visokošolske didaktike (seminarji, delavnice, poletne šole ipd.).

Value 142 Frequency
0 ni izbran 352
1 izbran 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 0 to 1

Q1b V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Pedagoško-andragoško izobrazbo za opravljanje pedagoškega dela v srednji oziroma višji strokovni šoli sem pridobil/-a po diplomi (študijski program za izpopolnjevanje).

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Pedagoško-andragoško izobrazbo za opravljanje pedagoškega dela v srednji oziroma višji strokovni šoli sem pridobil/-a po diplomi (študijski program za izpopolnjevanje).

Value 241 Frequency
0 ni izbran 460
1 izbran 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 0 to 1

Q1c V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Zaključen imam pedagoški študijski program (dodiplomski oziroma bolonjski magistrski program 7. stopnje za pridobitev izobrazbe).

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Zaključen imam pedagoški študijski program (dodiplomski oziroma bolonjski magistrski program 7. stopnje za pridobitev izobrazbe).

Value 340 Frequency
0 ni izbran 397
1 izbran 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 0 to 1

Q1d V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Nisem bil/-a vključen/-a v nobeno pedagoško usposabljanje/izobraževanje.

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Nisem bil/-a vključen/-a v nobeno pedagoško usposabljanje/izobraževanje.

Value 439 Frequency
0 ni izbran 272
1 izbran 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 0 to 1

Q2 V kakšnem obsegu (število ur (ur)

V kakšnem obsegu (število ur) ste se udeležili usposabljanja iz visokošolske didaktike (seminarji, delavnice, poletne šole ipd.)? Pri zapisu števila ur upoštevajte samo kontaktne ure. Zapišite s številko ___ ur

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0 0 200 11.747 29.976

Valid range from 0 to 200

Q7a Prosimo, ocenite, v kolikšni : Preizkusno predavanje, ki je pogoj za prvo izvolitev v naziv, je ključnega pomena pri preverjanju pedagoške usposobljenosti.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjima trditvama, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. Preizkusno predavanje, ki je pogoj za prvo izvolitev v naziv, je ključnega pomena pri preverjanju pedagoške usposobljenosti.

Value 637 Frequency
1 sploh se ne strinjam 44
2 se ne strinjam 104
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 116
4 se strinjam 178
5 popolnoma se strinjam 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 5

Q7b Prosimo, ocenite, v kolikšni : Člani komisije na preizkusnem predavanju, ki sem ga opravil/-a za prvo izvolitev v naziv, so svojo vlogo opravili kakovostno.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjima trditvama, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. Člani komisije na preizkusnem predavanju, ki sem ga opravil/-a za prvo izvolitev v naziv, so svojo vlogo opravili kakovostno.

Value 736 Frequency
1 sploh se ne strinjam 3
2 se ne strinjam 18
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 72
4 se strinjam 202
5 popolnoma se strinjam 112
-2 se ne nanaša 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
407 106

Valid range from 1 to 5

Q8a Prosimo, rangirajte aktivnosti: Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Sledijo vprašanja, pri katerih boste aktivnosti rangirali po pomenu, ki ga pripisujete posamezni aktivnosti, in sicer od 1. (najpomembnejša) do 4. (najmanj pomembna).

Prosimo, rangirajte aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete VISOKOŠOLSKIM strokovnim študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Value 835 Frequency
1 1. mesto 210
2 2. mesto 118
3 3. mesto 50
4 4. mesto 31
-1 manjkajoča vrednost 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 104

Valid range from 1 to 4

Q8b Prosimo, rangirajte aktivnosti: Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Prosimo, rangirajte aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete VISOKOŠOLSKIM strokovnim študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Value 934 Frequency
1 1. mesto 60
2 2. mesto 89
3 3. mesto 145
4 4. mesto 115
-1 manjkajoča vrednost 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 104

Valid range from 1 to 4

Q8c Prosimo, rangirajte aktivnosti: Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Prosimo, rangirajte aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete VISOKOŠOLSKIM strokovnim študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Value 1033 Frequency
1 1. mesto 112
2 2. mesto 142
3 3. mesto 84
4 4. mesto 71
-1 manjkajoča vrednost 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 104

Valid range from 1 to 4

Q8d Prosimo, rangirajte aktivnosti: (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Prosimo, rangirajte aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete VISOKOŠOLSKIM strokovnim študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Value 1132 Frequency
1 1. mesto 23
2 2. mesto 63
3 3. mesto 136
4 4. mesto 187
-1 manjkajoča vrednost 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 104

Valid range from 1 to 4

Q9a Pri prejšnjem vprašanju ste : Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Pri prejšnjem vprašanju ste rangirali aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete visokošolskim strokovnim študijskim programom 1. stopnje.

Zdaj pa vas prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete UNIVERZITETNIM študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Value 1231 Frequency
1 1. mesto 192
2 2. mesto 109
3 3. mesto 87
4 4. mesto 66
-1 manjkajoča vrednost 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 59

Valid range from 1 to 4

Q9b Pri prejšnjem vprašanju ste : Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Zdaj pa vas prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete UNIVERZITETNIM študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Value 1330 Frequency
1 1. mesto 130
2 2. mesto 162
3 3. mesto 91
4 4. mesto 71
-1 manjkajoča vrednost 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 59

Valid range from 1 to 4

Q9c Pri prejšnjem vprašanju ste : Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Zdaj pa vas prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete UNIVERZITETNIM študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Value 1429 Frequency
1 1. mesto 82
2 2. mesto 94
3 3. mesto 122
4 4. mesto 156
-1 manjkajoča vrednost 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 59

Valid range from 1 to 4

Q9d Pri prejšnjem vprašanju ste : (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Zdaj pa vas prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete UNIVERZITETNIM študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Value 1528 Frequency
1 1. mesto 49
2 2. mesto 90
3 3. mesto 155
4 4. mesto 160
-1 manjkajoča vrednost 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 59

Valid range from 1 to 4

Q10a Pri prejšnjih vprašanjih ste: Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Pri prejšnjih vprašanjih ste rangirali aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete študijskim programom 1. stopnje.

Zdaj pa vsa prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete MAGISTRSKIM študijskim programom 2. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Value 1627 Frequency
1 1. mesto 110
2 2. mesto 110
3 3. mesto 134
4 4. mesto 112
-1 manjkajoča vrednost 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 47

Valid range from 1 to 4

Q10b Pri prejšnjih vprašanjih ste: Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Zdaj pa vsa prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete MAGISTRSKIM študijskim programom 2. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Value 1726 Frequency
1 1. mesto 232
2 2. mesto 120
3 3. mesto 58
4 4. mesto 56
-1 manjkajoča vrednost 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 47

Valid range from 1 to 4

Q10c Pri prejšnjih vprašanjih ste: Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Zdaj pa vsa prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete MAGISTRSKIM študijskim programom 2. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Value 1825 Frequency
1 1. mesto 55
2 2. mesto 92
3 3. mesto 114
4 4. mesto 205
-1 manjkajoča vrednost 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 47

Valid range from 1 to 4

Q10d Pri prejšnjih vprašanjih ste: (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Zdaj pa vsa prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete MAGISTRSKIM študijskim programom 2. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Value 1924 Frequency
1 1. mesto 68
2 2. mesto 145
3 3. mesto 161
4 4. mesto 92
-1 manjkajoča vrednost 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 47

Valid range from 1 to 4

Q11a Prosimo, ocenite, v kolikšni : Menim, da morajo biti vsi visokošolski učitelji in sodelavci ob prvi izvolitvi v naziv deležni *začetnega didaktičnega usposabljanja.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. *Z izrazom začetno didaktično usposabljanje mislimo tisto usposabljanje, ki ga posameznik izvede v roku enega leta od prvega nastopa svoje pedagoške funkcije v visokem šolstvu. Z začetnim didaktičnim usposabljanjem ne mislimo preizkusnega predavanja, s katerim se izkazuje pedagoška usposobljenost ob prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja. - Menim, da morajo biti vsi visokošolski učitelji in sodelavci ob prvi izvolitvi v naziv deležni *začetnega didaktičnega usposabljanja.

Value 2023 Frequency
1 sploh se ne strinjam 24
2 se ne strinjam 53
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 108
4 se strinjam 195
5 popolnoma se strinjam 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 5

Q11b Prosimo, ocenite, v kolikšni : Začetnega didaktičnega usposabljanja (ob prvi izvolitvi v naziv) naj bodo deležni vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki nimajo nobene predhodne pedagoške in/ali andragoške izobrazbe.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. - Začetnega didaktičnega usposabljanja (ob prvi izvolitvi v naziv) naj bodo deležni vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki nimajo nobene predhodne pedagoške in/ali andragoške izobrazbe.

Value 2122 Frequency
1 sploh se ne strinjam 17
2 se ne strinjam 43
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 66
4 se strinjam 178
5 popolnoma se strinjam 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 5

Q11c Prosimo, ocenite, v kolikšni : Vsi visokošolski učitelji in sodelavci morajo biti deležni **nadaljnjega »obnovitvenega« didaktičnega usposabljanja na vsakih 5 let.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. **Z izrazom nadaljnje »obnovitveno« didaktično usposabljanje mislimo tisto usposabljanje, ki ga visokošolski učitelji in sodelavci izvajajo kontinuirano na nekaj let (npr. 5 let). - Vsi visokošolski učitelji in sodelavci morajo biti deležni **nadaljnjega »obnovitvenega« didaktičnega usposabljanja na vsakih 5 let.

Value 2221 Frequency
1 sploh se ne strinjam 48
2 se ne strinjam 106
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 150
4 se strinjam 144
5 popolnoma se strinjam 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 5

Q11d Prosimo, ocenite, v kolikšni : Nadaljnjega »obnovitvenega« didaktičnega usposabljanja naj bodo deležni vsi visokošolski učitelji in sodelavci, katerih ocene študentskih anket pokažejo slabe rezultate pedagoškega dela.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. - Nadaljnjega »obnovitvenega« didaktičnega usposabljanja naj bodo deležni vsi visokošolski učitelji in sodelavci, katerih ocene študentskih anket pokažejo slabe rezultate pedagoškega dela.

Value 2320 Frequency
1 sploh se ne strinjam 18
2 se ne strinjam 42
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 104
4 se strinjam 177
5 popolnoma se strinjam 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 5

Q11e Prosimo, ocenite, v kolikšni : Študentske ankete so ustrezno merilo preverjanja didaktične usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev v postopkih habilitacije.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. - Študentske ankete so ustrezno merilo preverjanja didaktične usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev v postopkih habilitacije.

Value 2419 Frequency
1 sploh se ne strinjam 66
2 se ne strinjam 134
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 161
4 se strinjam 129
5 popolnoma se strinjam 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 5

Q11f Prosimo, ocenite, v kolikšni : Menim, da morajo biti dokazila/potrdila o opravljenem didaktičnem usposabljanju obvezen del dokumentacije v postopkih habilitacije.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. - Menim, da morajo biti dokazila/potrdila o opravljenem didaktičnem usposabljanju obvezen del dokumentacije v postopkih habilitacije.

Value 2518 Frequency
1 sploh se ne strinjam 48
2 se ne strinjam 107
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 123
4 se strinjam 169
5 popolnoma se strinjam 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 5

Q11g Prosimo, ocenite, v kolikšni : Zadovoljen/-a sem s trenutnim načinom preverjanja didaktične usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev na ***visokošolskem zavodu, kjer trenutno večinsko pedagoško delujem.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. *** Z izrazom visokošolski zavod mislimo univerzo ali samostojni visokošolski zavod. - Zadovoljen/-a sem s trenutnim načinom preverjanja didaktične usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev na ***visokošolskem zavodu, kjer trenutno večinsko pedagoško delujem.

Value 2617 Frequency
1 sploh se ne strinjam 53
2 se ne strinjam 120
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 188
4 se strinjam 118
5 popolnoma se strinjam 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 5

Q12a Kakšen pomen pripisujete spod: Kakovost predavanj/seminarjev (pripravljenost, razumljivost, povezanost, razločnost govora, organiziranost, praktični primeri itd.).

Kakšen pomen pripisujete spodaj zapisanim pedagoškim kompetencam visokošolskih učiteljev oziroma sodelavcev? Prosimo ocenite spodnje trditve na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh ni pomembna, 7 pa je izjemno pomembna. - Kakovost predavanj/seminarjev (pripravljenost, razumljivost, povezanost, razločnost govora, organiziranost, praktični primeri itd.).

Value 2716 Frequency
1 sploh ni pomembna 1
2 ... 2
3 ... 1
4 ... 2
5 ... 27
6 ... 135
7 je izjemno pomembna 345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 7

Q12b Kakšen pomen pripisujete spod: Uporaba aktivnih oblik in metod dela (skupinsko delo, razprave, spodbujanje izražanja mnenj, razmišljanja itd.).

Kakšen pomen pripisujete spodaj zapisanim pedagoškim kompetencam visokošolskih učiteljev oziroma sodelavcev? Prosimo ocenite spodnje trditve na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh ni pomembna, 7 pa je izjemno pomembna. - Uporaba aktivnih oblik in metod dela (skupinsko delo, razprave, spodbujanje izražanja mnenj, razmišljanja itd.).

Value 2815 Frequency
1 sploh ni pomembna 2
2 ... 1
3 ... 5
4 ... 22
5 ... 90
6 ... 159
7 je izjemno pomembna 234
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 7

Q12c Kakšen pomen pripisujete spod: Ocenjevanje dela študentov (ustno, pisno ocenjevanje, vmesno preverjanje usvojenega znanja, ocenjevanje praktičnega dela, seminarjev itd.)

Kakšen pomen pripisujete spodaj zapisanim pedagoškim kompetencam visokošolskih učiteljev oziroma sodelavcev? Prosimo ocenite spodnje trditve na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh ni pomembna, 7 pa je izjemno pomembna. - Ocenjevanje dela študentov (ustno, pisno ocenjevanje, vmesno preverjanje usvojenega znanja, ocenjevanje praktičnega dela, seminarjev itd.)

Value 2914 Frequency
1 sploh ni pomembna 4
2 ... 6
3 ... 14
4 ... 34
5 ... 115
6 ... 193
7 je izjemno pomembna 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 7

Q12d Kakšen pomen pripisujete spod: Odnos, dostopnost visokošolskega učitelja oziroma sodelavca za pogovor in pomoč študentom (prijaznost, točnost, pripravljenost pomagati, priprava na nastope in tekmovanja, dovolj govorilnih ur, mentorstvo, odzivnost na

Kakšen pomen pripisujete spodaj zapisanim pedagoškim kompetencam visokošolskih učiteljev oziroma sodelavcev? Prosimo ocenite spodnje trditve na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh ni pomembna, 7 pa je izjemno pomembna. - Odnos, dostopnost visokošolskega učitelja oziroma sodelavca za pogovor in pomoč študentom (prijaznost, točnost, pripravljenost pomagati, priprava na nastope in tekmovanja, dovolj govorilnih ur, mentorstvo, odzivnost na e-pošto itd.)

Value 3013 Frequency
1 sploh ni pomembna 2
2 ... 0
3 ... 6
4 ... 14
5 ... 57
6 ... 170
7 je izjemno pomembna 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 7

Q13a Prosimo, ocenite, v kolikšni : Moja predavanja/seminarji so zelo kakovostna/-i (pripravljenost, razumljivost, povezanost, razločnost govora, organiziranost, praktični primeri itd.).

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj zapisanimi trditvami o LASTNEM pedagoškem delu, in sicer na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 7 pa popolnoma se strinjam. - Moja predavanja/seminarji so zelokakovostna/-i (pripravljenost, razumljivost, povezanost, razločnost govora, organiziranost, praktični primeri itd.).

Value 3112 Frequency
1 sploh se ne strinjam 2
2 ... 2
3 ... 7
4 ... 48
5 ... 132
6 ... 239
7 popolnoma se strinjam 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 7

Q13b Prosimo, ocenite, v kolikšni : Uporabljam zelo kakovostne aktivne oblike in metode dela (skupinsko delo, razprave, spodbujanje izražanja mnenj, razmišljanja itd.).

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj zapisanimi trditvami o LASTNEM pedagoškem delu, in sicer na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 7 pa popolnoma se strinjam. - Uporabljam zelo kakovostne aktivne oblike in metode dela (skupinsko delo, razprave, spodbujanje izražanja mnenj, razmišljanja itd.).

Value 3211 Frequency
1 sploh se ne strinjam 2
2 ... 5
3 ... 26
4 ... 77
5 ... 152
6 ... 160
7 popolnoma se strinjam 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 7

Q13c Prosimo, ocenite, v kolikšni : Moje ocenjevanje dela študentov (ustno, pisno ocenjevanje, vmesno preverjanje usvojenega znanja, ocenjevanje praktičnega dela, seminarjev itd.) je zelo kakovostno.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj zapisanimi trditvami o LASTNEM pedagoškem delu, in sicer na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 7 pa popolnoma se strinjam. - Moje ocenjevanje dela študentov (ustno, pisno ocenjevanje, vmesno preverjanje usvojenega znanja, ocenjevanje praktičnega dela, seminarjev itd.) je zelo kakovostno.

Value 3310 Frequency
1 sploh se ne strinjam 2
2 ... 1
3 ... 6
4 ... 50
5 ... 172
6 ... 203
7 popolnoma se strinjam 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 7

Q13d Prosimo, ocenite, v kolikšni : Imam zelo kakovosten odnos do študentov, sem zelo dostopen za pogovor in pomoč (prijaznost, točnost, pripravljenost pomagati, priprava na nastope in tekmovanja, dovolj govorilnih ur, mentorstvo, odzivnost na e-pošto itd.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj zapisanimi trditvami o LASTNEM pedagoškem delu, in sicer na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 7 pa popolnoma se strinjam. - Imam zelo kakovosten odnos do študentov, sem zelo dostopen za pogovor in pomoč (prijaznost, točnost, pripravljenost pomagati, priprava na nastope in tekmovanja, dovolj govorilnih ur, mentorstvo, odzivnost na e-pošto itd.).

Value 349 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1
2 ... 0
3 ... 3
4 ... 24
5 ... 62
6 ... 210
7 popolnoma se strinjam 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 7

Q15_r Trenutno sem izvoljen/-a v naziv (habilitacija): Obkrožite najvišji naziv.

Trenutno sem izvoljen/-a v naziv (habilitacija): Obkrožite najvišji naziv.

Value 358 Frequency
1 redni profesor 74
2 izredni profesor 85
3 docent 154
4 asistent 106
5 predavatelj in višji predavatelj, lektor in učitelj veščin 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 5

Q17 Na katerem od spodaj naštetih visokošolskih zavodov trenutno pedagoško VEČINSKO delujete?

Na katerem od spodaj naštetih visokošolskih zavodov trenutno pedagoško VEČINSKO delujete?

Value 367 Frequency
1 Univerza v Ljubljani 278
2 Univerza v Mariboru 107
3 Univerza na Primorskem 42
4 Univerza v Novi Gorici 16
5 samostojni visokošolski zavod 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 5

q16_sku6 Področje delovanja, 6 skupin.

Value 376 Frequency
1 izobraževalne vede 55
2 umetnost in humanistika 80
3 družboslovje 134
4 naravoslovje 99
5 tehnika 94
6 zdravstvo in sociala 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 6

q16_sku2 Področje delovanja, 2. skupini

Value 385 Frequency
1 naravoslovno-tehniške vede 193
2 druge vede 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0

Valid range from 1 to 2

utez Faktor za uteževanje po nazivu (habilitacija)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0 0.688 1.486 1 0.32

Valid range from 0.687562227 to 1.486426403

pomendid Pomen didaktičnega usposabljanja (konstrukt na osnovi rezultatov faktorske analize)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0 1 5 3.582 0.855

Valid range from 1 to 5

pomenped Pomen kakovosti pedagoškega dela (konstrukt na osnovi rezultatov faktorske analize)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0 1 7 6.194 0.699

Valid range from 1 to 7

kakovped Percipirana kakovost lastnega pedagoškega dela (konstrukt na osnovi rezultatov faktorske analize)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 0 1 7 5.687 0.786

Valid range from 1 to 7

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Aškerc, K. and Kočar, S. (2016). Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DUVUS13. https://doi.org/10.17898/ADP_DUVUS13_V1

COBISS.SI
Publication date: 2016
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si