Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DUVUS13
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DUVUS13_V1
Glavni avtor(ji):
  • Aškerc, Katarina
  • Kočar, Sebastian
Izdelal datoteko podatkov:
Aškerc, Katarina
Kočar, Sebastian

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2013

Finančna podpora:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pedagoško usposabljanje, didaktično usposabljanje, preizkusno predavanje, odnos do didaktičnega usposabljanja, dojemanje pomena pedagoškega dela, ocena kakovosti lastnega pedagoškega dela, demografija učiteljev

Ključne besede ELSST:
IZOBRAZBA, KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA, PEDAGOŠKA USPOSOBLJENOST, PEDAGOŠKI CILJ

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE - učiteljski poklic
Vsebinsko področja CERIF
Pedagogika in didaktika
Vsebinska področja ADP
Udeležba v didaktičnih usposabljanjih za visokošolsko učno osebje
Pomen pedagoškega dela
Pomen aktivnosti v visokem šolstvu
Pomen didaktičnega usposabljanja


Povzetek:

Raziskava o didaktičnem usposabljanju visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev proučuje situacijo v Sloveniji z vidika razvoja človeških virov v visokem šolstvu. Z raziskavo se je poskušalo ugotoviti, v kakšnem obsegu in na kakšen način so bili visokošolski učitelji in sodelavci vključeni v didaktično usposabljanje ter kakšna so njihova stališča in izkušnje, tako glede usposabljanja, kot tudi glede preverjanja pedagoške usposobljenosti v postopkih izvolitve v nazive. Pridobljeni anketni podatki so dragocen vir informacij za proučevanje različnih vidikov kakovosti pedagoškega delovanja v visokem šolstvu v Sloveniji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 12. maj 2013 - 23. maj 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, ki opravljajo pedagoško aktivnost na enem ali več visokošolskih zavodih v Republike Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Aškerc, Katarina

Kočar, Sebastian

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Spletna anketa.

Uteževanje:

Uteževanje po nazivu visokošolskega učitelja oz. sodelavca. Utež je bila izračunana iz znanih vrednosti populacije, ki jih letno objavlja Statistični urad Republike Slovenija (za študijsko leto 2012/2013).

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DUVUS13 - Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 42
  • število enot: 513

Verzija: maj 2016

Dodatna pojasnila:

Opravljena je bila naknadna logična kontrola. Spremenljivke z odprtimi odgovori so bile preliminarno odstranjene pred predajo podatkov. Za potrebe analize so bile ustvarjene izvedene spremenljivke.

Spremenljivke

Q1a V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Udeležil/-a sem se usposabljanja iz visokošolske didaktike (seminarji, delavnice, poletne šole ipd.). VSEBINSKI DEL

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Udeležil/-a sem se usposabljanja iz visokošolske didaktike (seminarji, delavnice, poletne šole ipd.).

Vrednost 13 Frekvenca
0 ni izbran 352
1 izbran 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1b V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Pedagoško-andragoško izobrazbo za opravljanje pedagoškega dela v srednji oziroma višji strokovni šoli sem pridobil/-a po diplomi (študijski program za izpopolnjevanje).

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Pedagoško-andragoško izobrazbo za opravljanje pedagoškega dela v srednji oziroma višji strokovni šoli sem pridobil/-a po diplomi (študijski program za izpopolnjevanje).

Vrednost 22 Frekvenca
0 ni izbran 460
1 izbran 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1c V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Zaključen imam pedagoški študijski program (dodiplomski oziroma bolonjski magistrski program 7. stopnje za pridobitev izobrazbe).

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Zaključen imam pedagoški študijski program (dodiplomski oziroma bolonjski magistrski program 7. stopnje za pridobitev izobrazbe).

Vrednost 31 Frekvenca
0 ni izbran 397
1 izbran 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1a V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Udeležil/-a sem se usposabljanja iz visokošolske didaktike (seminarji, delavnice, poletne šole ipd.). VSEBINSKI DEL

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Udeležil/-a sem se usposabljanja iz visokošolske didaktike (seminarji, delavnice, poletne šole ipd.).

Vrednost 142 Frekvenca
0 ni izbran 352
1 izbran 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1b V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Pedagoško-andragoško izobrazbo za opravljanje pedagoškega dela v srednji oziroma višji strokovni šoli sem pridobil/-a po diplomi (študijski program za izpopolnjevanje).

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Pedagoško-andragoško izobrazbo za opravljanje pedagoškega dela v srednji oziroma višji strokovni šoli sem pridobil/-a po diplomi (študijski program za izpopolnjevanje).

Vrednost 241 Frekvenca
0 ni izbran 460
1 izbran 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1c V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Zaključen imam pedagoški študijski program (dodiplomski oziroma bolonjski magistrski program 7. stopnje za pridobitev izobrazbe).

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Zaključen imam pedagoški študijski program (dodiplomski oziroma bolonjski magistrski program 7. stopnje za pridobitev izobrazbe).

Vrednost 340 Frekvenca
0 ni izbran 397
1 izbran 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1d V zadnjih 10 letih sem bil/-a : Nisem bil/-a vključen/-a v nobeno pedagoško usposabljanje/izobraževanje.

V zadnjih 10 letih sem bil/-a vključen/-a v pedagoško-andragoška izobraževanja in/ali usposabljanja na naslednji način: Upoštevajte tudi morebitno obdobje pred pričetkom vašega pedagoškega delovanja v visokem šolstvu. Možnih je več odgovorov. Nisem bil/-a vključen/-a v nobeno pedagoško usposabljanje/izobraževanje.

Vrednost 439 Frekvenca
0 ni izbran 272
1 izbran 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2 V kakšnem obsegu (število ur (ur)

V kakšnem obsegu (število ur) ste se udeležili usposabljanja iz visokošolske didaktike (seminarji, delavnice, poletne šole ipd.)? Pri zapisu števila ur upoštevajte samo kontaktne ure. Zapišite s številko ___ ur

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0 0 200 11.747 29.976

Vrednosti spremenljivk od 0 do 200

Q7a Prosimo, ocenite, v kolikšni : Preizkusno predavanje, ki je pogoj za prvo izvolitev v naziv, je ključnega pomena pri preverjanju pedagoške usposobljenosti.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjima trditvama, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. Preizkusno predavanje, ki je pogoj za prvo izvolitev v naziv, je ključnega pomena pri preverjanju pedagoške usposobljenosti.

Vrednost 637 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 44
2 se ne strinjam 104
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 116
4 se strinjam 178
5 popolnoma se strinjam 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7b Prosimo, ocenite, v kolikšni : Člani komisije na preizkusnem predavanju, ki sem ga opravil/-a za prvo izvolitev v naziv, so svojo vlogo opravili kakovostno.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjima trditvama, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. Člani komisije na preizkusnem predavanju, ki sem ga opravil/-a za prvo izvolitev v naziv, so svojo vlogo opravili kakovostno.

Vrednost 736 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 3
2 se ne strinjam 18
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 72
4 se strinjam 202
5 popolnoma se strinjam 112
-2 se ne nanaša 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
407 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8a Prosimo, rangirajte aktivnosti: Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Sledijo vprašanja, pri katerih boste aktivnosti rangirali po pomenu, ki ga pripisujete posamezni aktivnosti, in sicer od 1. (najpomembnejša) do 4. (najmanj pomembna).

Prosimo, rangirajte aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete VISOKOŠOLSKIM strokovnim študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Vrednost 835 Frekvenca
1 1. mesto 210
2 2. mesto 118
3 3. mesto 50
4 4. mesto 31
-1 manjkajoča vrednost 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q8b Prosimo, rangirajte aktivnosti: Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Prosimo, rangirajte aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete VISOKOŠOLSKIM strokovnim študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Vrednost 934 Frekvenca
1 1. mesto 60
2 2. mesto 89
3 3. mesto 145
4 4. mesto 115
-1 manjkajoča vrednost 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q8c Prosimo, rangirajte aktivnosti: Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Prosimo, rangirajte aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete VISOKOŠOLSKIM strokovnim študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Vrednost 1033 Frekvenca
1 1. mesto 112
2 2. mesto 142
3 3. mesto 84
4 4. mesto 71
-1 manjkajoča vrednost 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q8d Prosimo, rangirajte aktivnosti: (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Prosimo, rangirajte aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete VISOKOŠOLSKIM strokovnim študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Vrednost 1132 Frekvenca
1 1. mesto 23
2 2. mesto 63
3 3. mesto 136
4 4. mesto 187
-1 manjkajoča vrednost 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q9a Pri prejšnjem vprašanju ste : Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Pri prejšnjem vprašanju ste rangirali aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete visokošolskim strokovnim študijskim programom 1. stopnje.

Zdaj pa vas prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete UNIVERZITETNIM študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Vrednost 1231 Frekvenca
1 1. mesto 192
2 2. mesto 109
3 3. mesto 87
4 4. mesto 66
-1 manjkajoča vrednost 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q9b Pri prejšnjem vprašanju ste : Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Zdaj pa vas prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete UNIVERZITETNIM študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Vrednost 1330 Frekvenca
1 1. mesto 130
2 2. mesto 162
3 3. mesto 91
4 4. mesto 71
-1 manjkajoča vrednost 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q9c Pri prejšnjem vprašanju ste : Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Zdaj pa vas prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete UNIVERZITETNIM študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Vrednost 1429 Frekvenca
1 1. mesto 82
2 2. mesto 94
3 3. mesto 122
4 4. mesto 156
-1 manjkajoča vrednost 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q9d Pri prejšnjem vprašanju ste : (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Zdaj pa vas prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete UNIVERZITETNIM študijskim programom 1. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Vrednost 1528 Frekvenca
1 1. mesto 49
2 2. mesto 90
3 3. mesto 155
4 4. mesto 160
-1 manjkajoča vrednost 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q10a Pri prejšnjih vprašanjih ste: Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Pri prejšnjih vprašanjih ste rangirali aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete študijskim programom 1. stopnje.

Zdaj pa vsa prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete MAGISTRSKIM študijskim programom 2. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Pedagoško delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Vrednost 1627 Frekvenca
1 1. mesto 110
2 2. mesto 110
3 3. mesto 134
4 4. mesto 112
-1 manjkajoča vrednost 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q10b Pri prejšnjih vprašanjih ste: Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Zdaj pa vsa prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete MAGISTRSKIM študijskim programom 2. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Reševanje znanstvenih, razvojno-raziskovalnih in strokovnih* problemov visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Vrednost 1726 Frekvenca
1 1. mesto 232
2 2. mesto 120
3 3. mesto 58
4 4. mesto 56
-1 manjkajoča vrednost 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q10c Pri prejšnjih vprašanjih ste: Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Zdaj pa vsa prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete MAGISTRSKIM študijskim programom 2. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - Praktično udejstvovanje oz. strokovno delo visokošolskih učiteljev in sodelavcev v poklicnem okolju (npr. realizacija področja raziskovanja in poučevanja v praksi/organizaciji/podjetju).

Vrednost 1825 Frekvenca
1 1. mesto 55
2 2. mesto 92
3 3. mesto 114
4 4. mesto 205
-1 manjkajoča vrednost 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q10d Pri prejšnjih vprašanjih ste: (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Zdaj pa vsa prosimo, da rangirate aktivnosti po pomenu, ki ga pripisujete MAGISTRSKIM študijskim programom 2. stopnje. Prosimo, da vsako izmed navedenih aktivnosti razvrstite na svoje mesto glede na pomen, ki ji ga pripisujete. 1. mesto pripišite aktivnosti, ki je po vašem mnenju najpomembnejša. *V primeru študijskih programov s področja umetnosti se presoja umetniško in ne raziskovalno delo. - (So)delovanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev v mednarodnem prostoru.

Vrednost 1924 Frekvenca
1 1. mesto 68
2 2. mesto 145
3 3. mesto 161
4 4. mesto 92
-1 manjkajoča vrednost 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
466 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q11a Prosimo, ocenite, v kolikšni : Menim, da morajo biti vsi visokošolski učitelji in sodelavci ob prvi izvolitvi v naziv deležni *začetnega didaktičnega usposabljanja.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. *Z izrazom začetno didaktično usposabljanje mislimo tisto usposabljanje, ki ga posameznik izvede v roku enega leta od prvega nastopa svoje pedagoške funkcije v visokem šolstvu. Z začetnim didaktičnim usposabljanjem ne mislimo preizkusnega predavanja, s katerim se izkazuje pedagoška usposobljenost ob prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja. - Menim, da morajo biti vsi visokošolski učitelji in sodelavci ob prvi izvolitvi v naziv deležni *začetnega didaktičnega usposabljanja.

Vrednost 2023 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 24
2 se ne strinjam 53
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 108
4 se strinjam 195
5 popolnoma se strinjam 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11b Prosimo, ocenite, v kolikšni : Začetnega didaktičnega usposabljanja (ob prvi izvolitvi v naziv) naj bodo deležni vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki nimajo nobene predhodne pedagoške in/ali andragoške izobrazbe.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. - Začetnega didaktičnega usposabljanja (ob prvi izvolitvi v naziv) naj bodo deležni vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki nimajo nobene predhodne pedagoške in/ali andragoške izobrazbe.

Vrednost 2122 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 17
2 se ne strinjam 43
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 66
4 se strinjam 178
5 popolnoma se strinjam 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11c Prosimo, ocenite, v kolikšni : Vsi visokošolski učitelji in sodelavci morajo biti deležni **nadaljnjega »obnovitvenega« didaktičnega usposabljanja na vsakih 5 let.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. **Z izrazom nadaljnje »obnovitveno« didaktično usposabljanje mislimo tisto usposabljanje, ki ga visokošolski učitelji in sodelavci izvajajo kontinuirano na nekaj let (npr. 5 let). - Vsi visokošolski učitelji in sodelavci morajo biti deležni **nadaljnjega »obnovitvenega« didaktičnega usposabljanja na vsakih 5 let.

Vrednost 2221 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 48
2 se ne strinjam 106
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 150
4 se strinjam 144
5 popolnoma se strinjam 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11d Prosimo, ocenite, v kolikšni : Nadaljnjega »obnovitvenega« didaktičnega usposabljanja naj bodo deležni vsi visokošolski učitelji in sodelavci, katerih ocene študentskih anket pokažejo slabe rezultate pedagoškega dela.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. - Nadaljnjega »obnovitvenega« didaktičnega usposabljanja naj bodo deležni vsi visokošolski učitelji in sodelavci, katerih ocene študentskih anket pokažejo slabe rezultate pedagoškega dela.

Vrednost 2320 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 18
2 se ne strinjam 42
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 104
4 se strinjam 177
5 popolnoma se strinjam 172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11e Prosimo, ocenite, v kolikšni : Študentske ankete so ustrezno merilo preverjanja didaktične usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev v postopkih habilitacije.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. - Študentske ankete so ustrezno merilo preverjanja didaktične usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev v postopkih habilitacije.

Vrednost 2419 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 66
2 se ne strinjam 134
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 161
4 se strinjam 129
5 popolnoma se strinjam 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11f Prosimo, ocenite, v kolikšni : Menim, da morajo biti dokazila/potrdila o opravljenem didaktičnem usposabljanju obvezen del dokumentacije v postopkih habilitacije.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. - Menim, da morajo biti dokazila/potrdila o opravljenem didaktičnem usposabljanju obvezen del dokumentacije v postopkih habilitacije.

Vrednost 2518 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 48
2 se ne strinjam 107
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 123
4 se strinjam 169
5 popolnoma se strinjam 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11g Prosimo, ocenite, v kolikšni : Zadovoljen/-a sem s trenutnim načinom preverjanja didaktične usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev na ***visokošolskem zavodu, kjer trenutno večinsko pedagoško delujem.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti se strinjam, niti se ne strinjam, 4 se strinjam in 5 popolnoma se strinjam. *** Z izrazom visokošolski zavod mislimo univerzo ali samostojni visokošolski zavod. - Zadovoljen/-a sem s trenutnim načinom preverjanja didaktične usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev na ***visokošolskem zavodu, kjer trenutno večinsko pedagoško delujem.

Vrednost 2617 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 53
2 se ne strinjam 120
3 niti se ne strinjam, niti se ne strinjam 188
4 se strinjam 118
5 popolnoma se strinjam 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12a Kakšen pomen pripisujete spod: Kakovost predavanj/seminarjev (pripravljenost, razumljivost, povezanost, razločnost govora, organiziranost, praktični primeri itd.).

Kakšen pomen pripisujete spodaj zapisanim pedagoškim kompetencam visokošolskih učiteljev oziroma sodelavcev? Prosimo ocenite spodnje trditve na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh ni pomembna, 7 pa je izjemno pomembna. - Kakovost predavanj/seminarjev (pripravljenost, razumljivost, povezanost, razločnost govora, organiziranost, praktični primeri itd.).

Vrednost 2716 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 1
2 ... 2
3 ... 1
4 ... 2
5 ... 27
6 ... 135
7 je izjemno pomembna 345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q12b Kakšen pomen pripisujete spod: Uporaba aktivnih oblik in metod dela (skupinsko delo, razprave, spodbujanje izražanja mnenj, razmišljanja itd.).

Kakšen pomen pripisujete spodaj zapisanim pedagoškim kompetencam visokošolskih učiteljev oziroma sodelavcev? Prosimo ocenite spodnje trditve na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh ni pomembna, 7 pa je izjemno pomembna. - Uporaba aktivnih oblik in metod dela (skupinsko delo, razprave, spodbujanje izražanja mnenj, razmišljanja itd.).

Vrednost 2815 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 2
2 ... 1
3 ... 5
4 ... 22
5 ... 90
6 ... 159
7 je izjemno pomembna 234
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q12c Kakšen pomen pripisujete spod: Ocenjevanje dela študentov (ustno, pisno ocenjevanje, vmesno preverjanje usvojenega znanja, ocenjevanje praktičnega dela, seminarjev itd.)

Kakšen pomen pripisujete spodaj zapisanim pedagoškim kompetencam visokošolskih učiteljev oziroma sodelavcev? Prosimo ocenite spodnje trditve na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh ni pomembna, 7 pa je izjemno pomembna. - Ocenjevanje dela študentov (ustno, pisno ocenjevanje, vmesno preverjanje usvojenega znanja, ocenjevanje praktičnega dela, seminarjev itd.)

Vrednost 2914 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 4
2 ... 6
3 ... 14
4 ... 34
5 ... 115
6 ... 193
7 je izjemno pomembna 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q12d Kakšen pomen pripisujete spod: Odnos, dostopnost visokošolskega učitelja oziroma sodelavca za pogovor in pomoč študentom (prijaznost, točnost, pripravljenost pomagati, priprava na nastope in tekmovanja, dovolj govorilnih ur, mentorstvo, odzivnost na

Kakšen pomen pripisujete spodaj zapisanim pedagoškim kompetencam visokošolskih učiteljev oziroma sodelavcev? Prosimo ocenite spodnje trditve na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh ni pomembna, 7 pa je izjemno pomembna. - Odnos, dostopnost visokošolskega učitelja oziroma sodelavca za pogovor in pomoč študentom (prijaznost, točnost, pripravljenost pomagati, priprava na nastope in tekmovanja, dovolj govorilnih ur, mentorstvo, odzivnost na e-pošto itd.)

Vrednost 3013 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 2
2 ... 0
3 ... 6
4 ... 14
5 ... 57
6 ... 170
7 je izjemno pomembna 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q13a Prosimo, ocenite, v kolikšni : Moja predavanja/seminarji so zelo kakovostna/-i (pripravljenost, razumljivost, povezanost, razločnost govora, organiziranost, praktični primeri itd.).

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj zapisanimi trditvami o LASTNEM pedagoškem delu, in sicer na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 7 pa popolnoma se strinjam. - Moja predavanja/seminarji so zelokakovostna/-i (pripravljenost, razumljivost, povezanost, razločnost govora, organiziranost, praktični primeri itd.).

Vrednost 3112 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 2
2 ... 2
3 ... 7
4 ... 48
5 ... 132
6 ... 239
7 popolnoma se strinjam 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q13b Prosimo, ocenite, v kolikšni : Uporabljam zelo kakovostne aktivne oblike in metode dela (skupinsko delo, razprave, spodbujanje izražanja mnenj, razmišljanja itd.).

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj zapisanimi trditvami o LASTNEM pedagoškem delu, in sicer na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 7 pa popolnoma se strinjam. - Uporabljam zelo kakovostne aktivne oblike in metode dela (skupinsko delo, razprave, spodbujanje izražanja mnenj, razmišljanja itd.).

Vrednost 3211 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 2
2 ... 5
3 ... 26
4 ... 77
5 ... 152
6 ... 160
7 popolnoma se strinjam 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q13c Prosimo, ocenite, v kolikšni : Moje ocenjevanje dela študentov (ustno, pisno ocenjevanje, vmesno preverjanje usvojenega znanja, ocenjevanje praktičnega dela, seminarjev itd.) je zelo kakovostno.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj zapisanimi trditvami o LASTNEM pedagoškem delu, in sicer na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 7 pa popolnoma se strinjam. - Moje ocenjevanje dela študentov (ustno, pisno ocenjevanje, vmesno preverjanje usvojenega znanja, ocenjevanje praktičnega dela, seminarjev itd.) je zelo kakovostno.

Vrednost 3310 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 2
2 ... 1
3 ... 6
4 ... 50
5 ... 172
6 ... 203
7 popolnoma se strinjam 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q13d Prosimo, ocenite, v kolikšni : Imam zelo kakovosten odnos do študentov, sem zelo dostopen za pogovor in pomoč (prijaznost, točnost, pripravljenost pomagati, priprava na nastope in tekmovanja, dovolj govorilnih ur, mentorstvo, odzivnost na e-pošto itd.

Prosimo, ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj zapisanimi trditvami o LASTNEM pedagoškem delu, in sicer na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 7 pa popolnoma se strinjam. - Imam zelo kakovosten odnos do študentov, sem zelo dostopen za pogovor in pomoč (prijaznost, točnost, pripravljenost pomagati, priprava na nastope in tekmovanja, dovolj govorilnih ur, mentorstvo, odzivnost na e-pošto itd.).

Vrednost 349 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1
2 ... 0
3 ... 3
4 ... 24
5 ... 62
6 ... 210
7 popolnoma se strinjam 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q15_r Trenutno sem izvoljen/-a v naziv (habilitacija): Obkrožite najvišji naziv.

Trenutno sem izvoljen/-a v naziv (habilitacija): Obkrožite najvišji naziv.

Vrednost 358 Frekvenca
1 redni profesor 74
2 izredni profesor 85
3 docent 154
4 asistent 106
5 predavatelj in višji predavatelj, lektor in učitelj veščin 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q17 Na katerem od spodaj naštetih visokošolskih zavodov trenutno pedagoško VEČINSKO delujete?

Na katerem od spodaj naštetih visokošolskih zavodov trenutno pedagoško VEČINSKO delujete?

Vrednost 367 Frekvenca
1 Univerza v Ljubljani 278
2 Univerza v Mariboru 107
3 Univerza na Primorskem 42
4 Univerza v Novi Gorici 16
5 samostojni visokošolski zavod 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q16_sku6 Področje delovanja, 6 skupin.

Vrednost 376 Frekvenca
1 izobraževalne vede 55
2 umetnost in humanistika 80
3 družboslovje 134
4 naravoslovje 99
5 tehnika 94
6 zdravstvo in sociala 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q16_sku2 Področje delovanja, 2. skupini

Vrednost 385 Frekvenca
1 naravoslovno-tehniške vede 193
2 druge vede 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

utez Faktor za uteževanje po nazivu (habilitacija)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0 0.688 1.486 1 0.32

Vrednosti spremenljivk od 0.687562227 do 1.486426403

pomendid Pomen didaktičnega usposabljanja (konstrukt na osnovi rezultatov faktorske analize)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0 1 5 3.582 0.855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pomenped Pomen kakovosti pedagoškega dela (konstrukt na osnovi rezultatov faktorske analize)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0 1 7 6.194 0.699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

kakovped Percipirana kakovost lastnega pedagoškega dela (konstrukt na osnovi rezultatov faktorske analize)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 0 1 7 5.687 0.786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Aškerc, K. in Kočar, S. (2016). Didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 2013 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DUVUS13. https://doi.org/10.17898/ADP_DUVUS13_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2016
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si