Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0112
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0112_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; december 2001)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, poznavanje programa za zmanjševanje administrativnih ovir, pogostost urejanja zadev na upravni enoti oziroma občini, izkušnja z uradniki pri urejanju zadev na upravni enoti, ocena poteka postopka zadeve na upravni enoti, mnenje o prodaji državnega deleža v Ljubljanski banki, podpora podpisu Vatikanskega sporazuma, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
JAVNA UPRAVA
VATIKANSKI SPORAZUM


Abstract:

Raziskav sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje ocene respondentov o njihovem zadovoljstvu z javno upravo.

Methodology


Collection date: 17. december 2001 - 19. december 2001
Date of production: december 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0112 - Politbarometer PB12/01 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 72
 • number of units: 919

Variable list

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 13 Frequency
2001-12-15 919
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 2001-12-15 2001-12-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 396
2 NEZADOVOLJNI 423
3 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 100

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 542
2 NEZADOVOLJNI 341
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 36

Valid range from 1 to 3

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 172 Frequency
2001-12-15 919
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 2001-12-15 2001-12-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 271 Frequency
1 ZADOVOLJNI 396
2 NEZADOVOLJNI 423
3 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 100

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 370 Frequency
1 ZADOVOLJNI 542
2 NEZADOVOLJNI 341
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 36

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 469 Frequency
1 da, podpiram 573
2 ne, ne podpiram 240
3 ne vem, b.o. 99
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 106

Valid range from 1 to 3

V1_1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 568 Frequency
1 zelo neuspesno 67
2 . 165
3 nekje vmes 438
4 . 173
5 zelo uspesno 27
6 ne vem,b.o. 42
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 49

Valid range from 1 to 5

V2_1 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 667 Frequency
1 zelo neuspesno 46
2 . 86
3 nekje vmes 214
4 . 349
5 zelo uspesno 173
6 ne vem,b.o. 44
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 51

Valid range from 1 to 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 766 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 217
3 nekje vmes 391
4 . 140
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 76

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 865 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 106
3 nekje vmes 321
4 . 295
5 zelo uspešno 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 83

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 964 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 45
3 nekje vmes 128
4 . 324
5 zelo uspešno 344
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 49

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1063 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 . 194
3 nekje vmes 362
4 . 125
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 155

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPE[NOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPE[NOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ : M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1162 Frequency
1 zelo neuspešno 50
2 . 125
3 nekje vmes 332
4 . 150
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 215
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 226

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1261 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 . 153
3 nekje vmes 286
4 . 211
5 zelo uspešno 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 124

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1360 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 185
3 nekje vmes 362
4 . 128
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 152

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1459 Frequency
1 zelo neuspešno 69
2 . 170
3 nekje vmes 321
4 . 182
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 127
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 138

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1558 Frequency
1 zelo neuspešno 19
2 . 74
3 nekje vmes 328
4 . 232
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 220
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 231

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1657 Frequency
1 zelo neuspešno 30
2 . 122
3 nekje vmes 345
4 . 214
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 149
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 160

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1756 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 107
3 nekje vmes 315
4 . 208
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 180
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 191

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1855 Frequency
1 zelo neuspešno 90
2 . 179
3 nekje vmes 320
4 . 161
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 137

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 1954 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 150
3 nekje vmes 315
4 . 197
5 zelo uspešno 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 145
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 156

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2053 Frequency
1 zelo neuspešno 32
2 . 127
3 nekje vmes 343
4 . 164
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 219
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
689 230

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2152 Frequency
1 zelo neuspešno 34
2 . 118
3 nekje vmes 308
4 . 241
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 147
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 158

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2251 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 111
3 nekje vmes 266
4 . 270
5 zelo uspešno 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 103
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 114

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2350 Frequency
1 zelo neuspešno 25
2 . 79
3 nekje vmes 258
4 . 309
5 zelo uspešno 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 123

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2449 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 100
3 nekje vmes 320
4 . 182
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 247
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 259

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR B

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Value 2548 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 82
3 nekje vmes 257
4 . 305
5 zelo uspešno 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 153

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2647 Frequency
1 koristilo bi ji 483
2 ne bi ji koristilo 267
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 169

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2746 Frequency
1 glasoval bi za vstop 530
2 glasoval bi proti vstopu 245
3 ne ve, b.o. 130
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 144

Valid range from 1 to 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 2845 Frequency
1 strinja se 449
2 ne strinja se 326
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 129
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 144

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 2944 Frequency
1 najmanj zaupa 63
2 . 149
3 nekaj vmes 373
4 . 238
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 43

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3043 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 96
3 nekaj vmes 211
4 . 337
5 najbolj zaupa 178
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 48

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3142 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 178
3 nekaj vmes 420
4 . 171
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 65

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3241 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 53
3 nekaj vmes 144
4 . 320
5 najbolj zaupa 316
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 46

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3340 Frequency
1 najmanj zaupa 101
2 . 279
3 nekaj vmes 372
4 . 71
5 najbolj zaupa 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 81

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3439 Frequency
1 najmanj zaupa 100
2 . 227
3 nekaj vmes 335
4 . 146
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 77

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3538 Frequency
1 najmanj zaupa 91
2 . 159
3 nekaj vmes 322
4 . 230
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 50

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3637 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 114
3 nekaj vmes 288
4 . 281
5 najbolj zaupa 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 89

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3736 Frequency
1 najmanj zaupa 224
2 . 235
3 nekaj vmes 229
4 . 123
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 58

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3835 Frequency
1 najmanj zaupa 24
2 . 94
3 nekaj vmes 309
4 . 335
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 66

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3934 Frequency
1 najmanj zaupa 21
2 . 46
3 nekaj vmes 264
4 . 371
5 najbolj zaupa 167
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 50

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4033 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 73
3 nekaj vmes 333
4 . 327
5 najbolj zaupa 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 41

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4132 Frequency
1 da 665
2 ne 205
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 49

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4231 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 223
3 NSI-krscanska ljudska stranka 14
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 32
5 SMS - stranka mladih Slovenije 11
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 13
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 40
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 55
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 258
Sysmiss 255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 513

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4330 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 101
3 NSI-krscanska ljudska stranka 8
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 15
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 13
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 298
Sysmiss 428
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
193 726

Valid range from 0 to 9

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 4429 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 303
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 24
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 34
5 SMS-stranko mladih Slovenije 16
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 18
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 47
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 71
9 nisem šel na volitve 174
0 ne vem, b.o., drugo 203
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 228

Valid range from 0 to 9

Q597 VLADA IZVAJA PROGRAM ZA ODPRAVO ADMINIST

VLADA IZVAJA PROGRAM ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR, DA BI Z NJIM OLAJŠALA DRŽAVLJANOM IN DRŽAVLJANKAM POSLOVANJE Z DRŽAVO IN ZMANJŠALA BIROKRACIJO V MEDSEBOJNIH ODNOSIH MED DRŽAVO IN DRŽAVLJANI. STE ŽE SLIŠALI ZA TA PROGRAM?

Value 4528 Frequency
1 da, je slišal 353
2 ne, ni slišal 522
3 ne pozna, ga ne zanima 25
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 44

Valid range from 1 to 3

Q597A MENITE, DA JE TAK PROGRAM POTREBEN ALI N

MENITE, DA JE TAK PROGRAM POTREBEN ALI NI POTREBEN?

Value 4627 Frequency
1 da, je potreben 663
2 ne, ni potreben 61
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 195

Valid range from 1 to 3

Q597B KOLIKOKRAT STE V ZADNJEM LETU NA SVOJI U

KOLIKOKRAT STE V ZADNJEM LETU NA SVOJI UPRAVNI ENOTI OZIROMA OBČINI UREJALI STVARI, ZADEVE? /

Value 4726 Frequency
1 nikoli 219
2 1x 159
3 1x do 3x 267
4 več kot 3x v zadnjem letu 246
5 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 28

Valid range from 1 to 5

Q597C1 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Value 4825 Frequency
1 DRŽAVLJANSKE ZADEVE NPR. OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST, IZPIS IZ MATIČNE KNJIGE… 442
2 PROMETNE ZADEVE (VOZNIŠKO DOVOLJENJE, REGISTRACIJA VOZILA… 132
3 GRADBENE ZADEVE NPR. GRADBENO DOVOLJENJE, LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA… 55
4 OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI NPPR. PODJETNIŠTVO, OBRT, GOSTINSTVO… 21
5 kaj drugega 34
6 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
684 235

Valid range from 1 to 6

Q597C2 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Value 4924 Frequency
1 DRŽAVLJANSKE ZADEVE NPR. OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST, IZPIS IZ MATIČNE KNJIGE… 56
2 PROMETNE ZADEVE (VOZNIŠKO DOVOLJENJE, REGISTRACIJA VOZILA… 157
3 GRADBENE ZADEVE NPR. GRADBENO DOVOLJENJE, LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA… 38
4 OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI NPPR. PODJETNIŠTVO, OBRT, GOSTINSTVO… 18
5 kaj drugega 22
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 628
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 628

Valid range from 1 to 6

Q597C3 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Value 5023 Frequency
1 DRŽAVLJANSKE ZADEVE NPR. OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST, IZPIS IZ MATIČNE KNJIGE… 4
2 PROMETNE ZADEVE (VOZNIŠKO DOVOLJENJE, REGISTRACIJA VOZILA… 9
3 GRADBENE ZADEVE NPR. GRADBENO DOVOLJENJE, LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA… 33
4 OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI NPPR. PODJETNIŠTVO, OBRT, GOSTINSTVO… 9
5 kaj drugega 8
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 856

Valid range from 1 to 6

Q597C4 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Value 5122 Frequency
1 DRŽAVLJANSKE ZADEVE NPR. OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST, IZPIS IZ MATIČNE KNJIGE… 0
2 PROMETNE ZADEVE (VOZNIŠKO DOVOLJENJE, REGISTRACIJA VOZILA… 0
3 GRADBENE ZADEVE NPR. GRADBENO DOVOLJENJE, LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA… 2
4 OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI NPPR. PODJETNIŠTVO, OBRT, GOSTINSTVO… 6
5 kaj drugega 0
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 911

Valid range from 1 to 6

Q597D ALI STE IMELI PRI UREJANJU TEH ZADEV Z U

ALI STE IMELI PRI UREJANJU TEH ZADEV Z URADNIKI KAKŠNO SLABO IZKUŠNJO?

Value 5221 Frequency
1 da 153
2 ne 538
3 se ne spominja, b.o. 23
Sysmiss 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 228

Valid range from 1 to 3

Q597E KAKO JE TEKEL POSTOPEK ZADEVE KI STE JO

KAKO JE TEKEL POSTOPEK ZADEVE KI STE JO UREJALI?

Value 5320 Frequency
1 POTEKAL GLADKO BREZ TEŽAV 437
2 POTEKAL JE Z MANJŠIMI TEŽAVAMI 161
3 BILO JE PRECEJ ZAPLETOV 72
4 ZARADI ZAPLETOV STVARI SPLOH NI BILO MOGOČE UREDITI 17
5 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 232

Valid range from 1 to 5

Q594 SLOVENSKA VLADA SE JE ODLOČILA PRODATI D

SLOVENSKA VLADA SE JE ODLOČILA PRODATI DRŽAVNI DELEŽ V LJUBLJANSKI BANKI. KAKO NAJ VLADA PRI TEM PREDVESM RAVNA? ALI NAJ.../

Value 5419 Frequency
1 DELEŽ PRODA ZA ČIM VIŠJO CENO, PA ČEPRAV SO KUPCI TUJCI, ALI 151
2 NAJ SVOJ DELEŽ PRODA PREDVSEM DOMAČIM KUPCEM, TUDI ČE BO CENA PRI TEM NEKOLIKO NIŽJA 629
3 ne vem, b.o. 117
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 139

Valid range from 1 to 3

Q598 PREJŠNJI TEDEN JE BIL PODPISAN T.I. VATI

PREJŠNJI TEDEN JE BIL PODPISAN T.I. VATIKANSKI SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN S VETIM SEDEŽEM. ALI VI PODPIRATE PODPIS TEGA SPORAZUMA ALI NE?

Value 5518 Frequency
1 da, podpira 318
2 ne, ne podpira 324
3 ne ve, b.o. 256
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
642 277

Valid range from 1 to 3

Q599A BLIŽA SE KONEC LETA. KATERI POSAMEZNIK A

BLIŽA SE KONEC LETA. KATERI POSAMEZNIK ALI POSAMEZNICA PRI NAS SE VAM JE S SVOJIMI DOSEŽKI NAJBOLJ VTISNIL V SPOMIN V PRETEKLEM LETU?

Value 5617 Frequency
1 Kučan 65
2 Drnovšek 53
3 Janša 2
4 Pahor 10
5 Bajuk 4
6 Jelinčič 1
7 But 4
8 Rop 12
9 Katanec 61
10 Rudonja 43
11 Zahovič 9
12 Mankoč 18
13 žabot 9
14 drugo 0
15 ne vem, b.o. 271
Sysmiss 357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 628

Valid range from 1 to 15

OSEBA oseba v letu 200

DRUGO... ANKETAR VPIŠI, MALE TISKANE ČRKE BREZ ŠUMNIKOV

Value 5716 Frequency
1 Kucan Milan 65
2 Drnovsek Janez 53
3 Jansa Janez 2
4 Pahor Borut 10
5 Bajuk Andrej 4
6 Jelincic Zmago 1
7 But Franc 4
8 Rop Tone 12
9 Katanec Srecko 61
10 Rudonja Mladen 43
11 Zahovic Zlatko 9
12 Mankoc Peter 19
13 Zabot Vida 9
14 Suklje Borut' 1
15 Acimovic Mile 1
16 Berglez Alja 1
17 Vizjak Andrej 1
18 Vrstovsek Andrej 1
19 Bavcar Igor 4
20 Bergauer Anton 2
21 Bucar Franc 1
22 Bukovec Brigita 1
23 Cerar Zdenka 3
24 Cop Iztok 5
25 Cvetkovic 1
26 Kaps Darja 1
27 Karnicar Davo 4
28 Makarovic Dejan 1
29 Derenda Nusa 3
30 Rupel Dimitrij 5
31 Dimovski Vlado 3
32 Zujic, dr. 1
33 Jancar Drago 1
34 Keber Dusan 7
35 Rode Franc 2
36 Kovacic Milos 1
37 Gaspari Mitja 1
38 Skocir Grega 1
39 Hanzek Matjaz 3
40 Bergant Igor 1
41 Knezevic Ivan 1
42 Vogrin Janez 1
43 Korenj Janja 1
44 Sugman Jernej 1
45 Znidarsic Jonas 1
46 Kosir Jure 2
47 Kangler, poslanec 1
48 Dobrovnik Marica 1
49 Strel Martin 1
50 Cufar Martina 2
51 Mocivnik Milena 1
52 Kunc Mitja 1
53 nogometna reprezentanca 5
54 Osterc Slavko 2
55 Petek Franci 2
56 Primozic Peter 1
57 Debevc Rajmond 1
58 Rihter 1
59 Sagadin Zmago 1
60 Hribar Saso 1
61 Pretnar Spela 2
62 Kucan Stefka 1
63 Fornezzi Tone 1
64 Humar Tomaz 1
65 Kriznar Tomo 2
66 Grmic Vekoslav 1
67 Skufca & Venturini 2
68 Potocnik Vika 8
69 Jankovic Zoran 1
70 Zupanic Zvonka 1
Sysmiss 522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
397 522

Valid range from 1 to 70

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5815 Frequency
1 prej levo 283
2 v sredino 136
3 prej desno 159
4 b.o. 319
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
578 341

Valid range from 1 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5914 Frequency
11 1
14 1
16 1
19 2
20 5
21 8
22 3
23 4
24 10
25 6
26 6
27 8
28 12
29 8
30 14
31 6
32 9
33 11
34 10
35 13
36 10
37 5
38 14
39 14
40 23
41 16
42 13
43 15
44 16
45 12
46 19
47 10
48 17
49 11
50 18
51 15
52 15
53 17
54 12
55 23
56 18
57 15
58 17
59 19
60 19
61 27
62 18
63 17
64 17
65 13
66 22
67 20
68 16
69 18
70 16
71 16
72 11
73 14
74 15
75 15
76 12
77 11
78 19
79 13
80 26
81 14
82 20
83 17
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 11 11 83 55.414 17.018

Valid range from 0 to 83

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6013 Frequency
1 OSNOVNA 159
2 KONČANA POKLICNA 142
3 KONČANA SREDNJA 419
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 187
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 12

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6112 Frequency
1 NA PODEŽELJU 314
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 333
3 V VEČJEM MESTU 118
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 148
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 6

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6211 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 278
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 131
3 SAMOZAPOSLEN 47
4 KMET 16
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 283
7 ŠTUDENT, DIJAK 76
8 BREZPOSELN 54
9 DRUGO... 7
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 6

Valid range from 1 to 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 6310 Frequency
1 sem veren 458
2 nisem veren 286
3 nekaj vmes... 155
4 zavrnil odg.,b.o. 12
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 20

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 649 Frequency
1 moški 388
2 ženska 531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 658 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 846
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 48
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 25

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 667 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 0
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 0
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 1
8 drugo,...? 0
Sysmiss 918
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 918 7 7 7

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 676 Frequency
30 ->30 203
45 30 - 45 272
60 46 - 60 229
99 61 -] 204
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 11

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 685 Frequency
1 DESUS 12
2 LDS 324
3 NSI 22
4 SLS+SKD 52
5 SMS 19
6 SNS 23
7 SDS 55
8 ZLSD 68
9 drugo 24
0 ne vem 298
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 320

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 694 Frequency
1 01 - Ljubljana 249
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 229
3 03 - Celje, Trbovlje 149
4 04 - Kranj 96
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 115
7 07 - Novo Mesto, Krsko 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA Regija

Value 703 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 153
3 KOROSKA 31
4 SAVINJSKA 123
5 GORENJSKA 94
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 243
8 SPOD. POSAVSKA 40
9 DOLENJSKA 43
10 GORISKA 53
11 OBALNO-KRASKA 48
12 KRASKA 18
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 5

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 712 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 293
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 150
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 73
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 98
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 130
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 0 0.382 3.443 0.999 0.628

Valid range from 0.38169530390661 to 3.44282030602855

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0112. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0112_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si