Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0112
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0112_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; december 2001)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, poznavanje programa za zmanjševanje administrativnih ovir, pogostost urejanja zadev na upravni enoti oziroma občini, izkušnja z uradniki pri urejanju zadev na upravni enoti, ocena poteka postopka zadeve na upravni enoti, mnenje o prodaji državnega deleža v Ljubljanski banki, podpora podpisu Vatikanskega sporazuma, navedba zaupanja vrednih oseb iz političnega življenja Slovenije

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
JAVNA UPRAVA
VATIKANSKI SPORAZUM


Povzetek:

Raziskav sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje ocene respondentov o njihovem zadovoljstvu z javno upravo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. december 2001 - 19. december 2001
Čas izdelave: december 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0112 - Politbarometer PB12/01 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 72
 • število enot: 919

Spremenljivke

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 13 Frekvenca
2001-12-15 919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 2001-12-15 2001-12-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 396
2 NEZADOVOLJNI 423
3 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 542
2 NEZADOVOLJNI 341
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 172 Frekvenca
2001-12-15 919
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 2001-12-15 2001-12-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 271 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 396
2 NEZADOVOLJNI 423
3 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 370 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 542
2 NEZADOVOLJNI 341
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 469 Frekvenca
1 da, podpiram 573
2 ne, ne podpiram 240
3 ne vem, b.o. 99
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 568 Frekvenca
1 zelo neuspesno 67
2 . 165
3 nekje vmes 438
4 . 173
5 zelo uspesno 27
6 ne vem,b.o. 42
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 667 Frekvenca
1 zelo neuspesno 46
2 . 86
3 nekje vmes 214
4 . 349
5 zelo uspesno 173
6 ne vem,b.o. 44
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 766 Frekvenca
1 zelo neuspešno 74
2 . 217
3 nekje vmes 391
4 . 140
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 865 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 106
3 nekje vmes 321
4 . 295
5 zelo uspešno 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 964 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 45
3 nekje vmes 128
4 . 324
5 zelo uspešno 344
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1063 Frekvenca
1 zelo neuspešno 60
2 . 194
3 nekje vmes 362
4 . 125
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPE[NOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPE[NOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ : M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1162 Frekvenca
1 zelo neuspešno 50
2 . 125
3 nekje vmes 332
4 . 150
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 215
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1261 Frekvenca
1 zelo neuspešno 60
2 . 153
3 nekje vmes 286
4 . 211
5 zelo uspešno 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1360 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 185
3 nekje vmes 362
4 . 128
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1459 Frekvenca
1 zelo neuspešno 69
2 . 170
3 nekje vmes 321
4 . 182
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 127
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1558 Frekvenca
1 zelo neuspešno 19
2 . 74
3 nekje vmes 328
4 . 232
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 220
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1657 Frekvenca
1 zelo neuspešno 30
2 . 122
3 nekje vmes 345
4 . 214
5 zelo uspešno 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 149
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1756 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 107
3 nekje vmes 315
4 . 208
5 zelo uspešno 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 180
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1855 Frekvenca
1 zelo neuspešno 90
2 . 179
3 nekje vmes 320
4 . 161
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 1954 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 150
3 nekje vmes 315
4 . 197
5 zelo uspešno 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 145
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2053 Frekvenca
1 zelo neuspešno 32
2 . 127
3 nekje vmes 343
4 . 164
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 219
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
689 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2152 Frekvenca
1 zelo neuspešno 34
2 . 118
3 nekje vmes 308
4 . 241
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 147
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2251 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 111
3 nekje vmes 266
4 . 270
5 zelo uspešno 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 103
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2350 Frekvenca
1 zelo neuspešno 25
2 . 79
3 nekje vmes 258
4 . 309
5 zelo uspešno 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2449 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 100
3 nekje vmes 320
4 . 182
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 247
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR B

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER IGOR BAVČAR

Vrednost 2548 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 82
3 nekje vmes 257
4 . 305
5 zelo uspešno 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2647 Frekvenca
1 koristilo bi ji 483
2 ne bi ji koristilo 267
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2746 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 530
2 glasoval bi proti vstopu 245
3 ne ve, b.o. 130
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 2845 Frekvenca
1 strinja se 449
2 ne strinja se 326
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 129
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 2944 Frekvenca
1 najmanj zaupa 63
2 . 149
3 nekaj vmes 373
4 . 238
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3043 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 96
3 nekaj vmes 211
4 . 337
5 najbolj zaupa 178
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3142 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 178
3 nekaj vmes 420
4 . 171
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3241 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 53
3 nekaj vmes 144
4 . 320
5 najbolj zaupa 316
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3340 Frekvenca
1 najmanj zaupa 101
2 . 279
3 nekaj vmes 372
4 . 71
5 najbolj zaupa 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3439 Frekvenca
1 najmanj zaupa 100
2 . 227
3 nekaj vmes 335
4 . 146
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3538 Frekvenca
1 najmanj zaupa 91
2 . 159
3 nekaj vmes 322
4 . 230
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3637 Frekvenca
1 najmanj zaupa 39
2 . 114
3 nekaj vmes 288
4 . 281
5 najbolj zaupa 108
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3736 Frekvenca
1 najmanj zaupa 224
2 . 235
3 nekaj vmes 229
4 . 123
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3835 Frekvenca
1 najmanj zaupa 24
2 . 94
3 nekaj vmes 309
4 . 335
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3934 Frekvenca
1 najmanj zaupa 21
2 . 46
3 nekaj vmes 264
4 . 371
5 najbolj zaupa 167
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4033 Frekvenca
1 najmanj zaupa 27
2 . 73
3 nekaj vmes 333
4 . 327
5 najbolj zaupa 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4132 Frekvenca
1 da 665
2 ne 205
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4231 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 223
3 NSI-krscanska ljudska stranka 14
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 32
5 SMS - stranka mladih Slovenije 11
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 13
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 40
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 55
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 258
Sysmiss 255
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
406 513

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4330 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 101
3 NSI-krscanska ljudska stranka 8
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 20
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 15
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 13
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 298
Sysmiss 428
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
193 726

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 4429 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 303
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 24
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 34
5 SMS-stranko mladih Slovenije 16
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 18
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 47
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 71
9 nisem šel na volitve 174
0 ne vem, b.o., drugo 203
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 228

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q597 VLADA IZVAJA PROGRAM ZA ODPRAVO ADMINIST

VLADA IZVAJA PROGRAM ZA ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH OVIR, DA BI Z NJIM OLAJŠALA DRŽAVLJANOM IN DRŽAVLJANKAM POSLOVANJE Z DRŽAVO IN ZMANJŠALA BIROKRACIJO V MEDSEBOJNIH ODNOSIH MED DRŽAVO IN DRŽAVLJANI. STE ŽE SLIŠALI ZA TA PROGRAM?

Vrednost 4528 Frekvenca
1 da, je slišal 353
2 ne, ni slišal 522
3 ne pozna, ga ne zanima 25
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q597A MENITE, DA JE TAK PROGRAM POTREBEN ALI N

MENITE, DA JE TAK PROGRAM POTREBEN ALI NI POTREBEN?

Vrednost 4627 Frekvenca
1 da, je potreben 663
2 ne, ni potreben 61
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q597B KOLIKOKRAT STE V ZADNJEM LETU NA SVOJI U

KOLIKOKRAT STE V ZADNJEM LETU NA SVOJI UPRAVNI ENOTI OZIROMA OBČINI UREJALI STVARI, ZADEVE? /

Vrednost 4726 Frekvenca
1 nikoli 219
2 1x 159
3 1x do 3x 267
4 več kot 3x v zadnjem letu 246
5 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q597C1 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Vrednost 4825 Frekvenca
1 DRŽAVLJANSKE ZADEVE NPR. OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST, IZPIS IZ MATIČNE KNJIGE… 442
2 PROMETNE ZADEVE (VOZNIŠKO DOVOLJENJE, REGISTRACIJA VOZILA… 132
3 GRADBENE ZADEVE NPR. GRADBENO DOVOLJENJE, LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA… 55
4 OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI NPPR. PODJETNIŠTVO, OBRT, GOSTINSTVO… 21
5 kaj drugega 34
6 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 206
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
684 235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q597C2 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Vrednost 4924 Frekvenca
1 DRŽAVLJANSKE ZADEVE NPR. OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST, IZPIS IZ MATIČNE KNJIGE… 56
2 PROMETNE ZADEVE (VOZNIŠKO DOVOLJENJE, REGISTRACIJA VOZILA… 157
3 GRADBENE ZADEVE NPR. GRADBENO DOVOLJENJE, LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA… 38
4 OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI NPPR. PODJETNIŠTVO, OBRT, GOSTINSTVO… 18
5 kaj drugega 22
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 628
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 628

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q597C3 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Vrednost 5023 Frekvenca
1 DRŽAVLJANSKE ZADEVE NPR. OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST, IZPIS IZ MATIČNE KNJIGE… 4
2 PROMETNE ZADEVE (VOZNIŠKO DOVOLJENJE, REGISTRACIJA VOZILA… 9
3 GRADBENE ZADEVE NPR. GRADBENO DOVOLJENJE, LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA… 33
4 OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI NPPR. PODJETNIŠTVO, OBRT, GOSTINSTVO… 9
5 kaj drugega 8
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q597C4 KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

KAJ KONKRETNO STE UREJALI?

Vrednost 5122 Frekvenca
1 DRŽAVLJANSKE ZADEVE NPR. OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST, IZPIS IZ MATIČNE KNJIGE… 0
2 PROMETNE ZADEVE (VOZNIŠKO DOVOLJENJE, REGISTRACIJA VOZILA… 0
3 GRADBENE ZADEVE NPR. GRADBENO DOVOLJENJE, LOKACIJSKA DOKUMENTACIJA… 2
4 OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI NPPR. PODJETNIŠTVO, OBRT, GOSTINSTVO… 6
5 kaj drugega 0
6 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 911

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q597D ALI STE IMELI PRI UREJANJU TEH ZADEV Z U

ALI STE IMELI PRI UREJANJU TEH ZADEV Z URADNIKI KAKŠNO SLABO IZKUŠNJO?

Vrednost 5221 Frekvenca
1 da 153
2 ne 538
3 se ne spominja, b.o. 23
Sysmiss 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
691 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q597E KAKO JE TEKEL POSTOPEK ZADEVE KI STE JO

KAKO JE TEKEL POSTOPEK ZADEVE KI STE JO UREJALI?

Vrednost 5320 Frekvenca
1 POTEKAL GLADKO BREZ TEŽAV 437
2 POTEKAL JE Z MANJŠIMI TEŽAVAMI 161
3 BILO JE PRECEJ ZAPLETOV 72
4 ZARADI ZAPLETOV STVARI SPLOH NI BILO MOGOČE UREDITI 17
5 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q594 SLOVENSKA VLADA SE JE ODLOČILA PRODATI D

SLOVENSKA VLADA SE JE ODLOČILA PRODATI DRŽAVNI DELEŽ V LJUBLJANSKI BANKI. KAKO NAJ VLADA PRI TEM PREDVESM RAVNA? ALI NAJ.../

Vrednost 5419 Frekvenca
1 DELEŽ PRODA ZA ČIM VIŠJO CENO, PA ČEPRAV SO KUPCI TUJCI, ALI 151
2 NAJ SVOJ DELEŽ PRODA PREDVSEM DOMAČIM KUPCEM, TUDI ČE BO CENA PRI TEM NEKOLIKO NIŽJA 629
3 ne vem, b.o. 117
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q598 PREJŠNJI TEDEN JE BIL PODPISAN T.I. VATI

PREJŠNJI TEDEN JE BIL PODPISAN T.I. VATIKANSKI SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN S VETIM SEDEŽEM. ALI VI PODPIRATE PODPIS TEGA SPORAZUMA ALI NE?

Vrednost 5518 Frekvenca
1 da, podpira 318
2 ne, ne podpira 324
3 ne ve, b.o. 256
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
642 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q599A BLIŽA SE KONEC LETA. KATERI POSAMEZNIK A

BLIŽA SE KONEC LETA. KATERI POSAMEZNIK ALI POSAMEZNICA PRI NAS SE VAM JE S SVOJIMI DOSEŽKI NAJBOLJ VTISNIL V SPOMIN V PRETEKLEM LETU?

Vrednost 5617 Frekvenca
1 Kučan 65
2 Drnovšek 53
3 Janša 2
4 Pahor 10
5 Bajuk 4
6 Jelinčič 1
7 But 4
8 Rop 12
9 Katanec 61
10 Rudonja 43
11 Zahovič 9
12 Mankoč 18
13 žabot 9
14 drugo 0
15 ne vem, b.o. 271
Sysmiss 357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 628

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

OSEBA oseba v letu 200

DRUGO... ANKETAR VPIŠI, MALE TISKANE ČRKE BREZ ŠUMNIKOV

Vrednost 5716 Frekvenca
1 Kucan Milan 65
2 Drnovsek Janez 53
3 Jansa Janez 2
4 Pahor Borut 10
5 Bajuk Andrej 4
6 Jelincic Zmago 1
7 But Franc 4
8 Rop Tone 12
9 Katanec Srecko 61
10 Rudonja Mladen 43
11 Zahovic Zlatko 9
12 Mankoc Peter 19
13 Zabot Vida 9
14 Suklje Borut' 1
15 Acimovic Mile 1
16 Berglez Alja 1
17 Vizjak Andrej 1
18 Vrstovsek Andrej 1
19 Bavcar Igor 4
20 Bergauer Anton 2
21 Bucar Franc 1
22 Bukovec Brigita 1
23 Cerar Zdenka 3
24 Cop Iztok 5
25 Cvetkovic 1
26 Kaps Darja 1
27 Karnicar Davo 4
28 Makarovic Dejan 1
29 Derenda Nusa 3
30 Rupel Dimitrij 5
31 Dimovski Vlado 3
32 Zujic, dr. 1
33 Jancar Drago 1
34 Keber Dusan 7
35 Rode Franc 2
36 Kovacic Milos 1
37 Gaspari Mitja 1
38 Skocir Grega 1
39 Hanzek Matjaz 3
40 Bergant Igor 1
41 Knezevic Ivan 1
42 Vogrin Janez 1
43 Korenj Janja 1
44 Sugman Jernej 1
45 Znidarsic Jonas 1
46 Kosir Jure 2
47 Kangler, poslanec 1
48 Dobrovnik Marica 1
49 Strel Martin 1
50 Cufar Martina 2
51 Mocivnik Milena 1
52 Kunc Mitja 1
53 nogometna reprezentanca 5
54 Osterc Slavko 2
55 Petek Franci 2
56 Primozic Peter 1
57 Debevc Rajmond 1
58 Rihter 1
59 Sagadin Zmago 1
60 Hribar Saso 1
61 Pretnar Spela 2
62 Kucan Stefka 1
63 Fornezzi Tone 1
64 Humar Tomaz 1
65 Kriznar Tomo 2
66 Grmic Vekoslav 1
67 Skufca & Venturini 2
68 Potocnik Vika 8
69 Jankovic Zoran 1
70 Zupanic Zvonka 1
Sysmiss 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
397 522

Vrednosti spremenljivk od 1 do 70

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5815 Frekvenca
1 prej levo 283
2 v sredino 136
3 prej desno 159
4 b.o. 319
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
578 341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5914 Frekvenca
11 1
14 1
16 1
19 2
20 5
21 8
22 3
23 4
24 10
25 6
26 6
27 8
28 12
29 8
30 14
31 6
32 9
33 11
34 10
35 13
36 10
37 5
38 14
39 14
40 23
41 16
42 13
43 15
44 16
45 12
46 19
47 10
48 17
49 11
50 18
51 15
52 15
53 17
54 12
55 23
56 18
57 15
58 17
59 19
60 19
61 27
62 18
63 17
64 17
65 13
66 22
67 20
68 16
69 18
70 16
71 16
72 11
73 14
74 15
75 15
76 12
77 11
78 19
79 13
80 26
81 14
82 20
83 17
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 11 11 83 55.414 17.018

Vrednosti spremenljivk od 0 do 83

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6013 Frekvenca
1 OSNOVNA 159
2 KONČANA POKLICNA 142
3 KONČANA SREDNJA 419
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 187
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6112 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 314
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 333
3 V VEČJEM MESTU 118
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 148
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6211 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 278
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 131
3 SAMOZAPOSLEN 47
4 KMET 16
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 283
7 ŠTUDENT, DIJAK 76
8 BREZPOSELN 54
9 DRUGO... 7
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 6310 Frekvenca
1 sem veren 458
2 nisem veren 286
3 nekaj vmes... 155
4 zavrnil odg.,b.o. 12
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 649 Frekvenca
1 moški 388
2 ženska 531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 658 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 846
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 48
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 667 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 0
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 0
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 1
8 drugo,...? 0
Sysmiss 918
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 918 7 7 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 676 Frekvenca
30 ->30 203
45 30 - 45 272
60 46 - 60 229
99 61 -] 204
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 11

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 685 Frekvenca
1 DESUS 12
2 LDS 324
3 NSI 22
4 SLS+SKD 52
5 SMS 19
6 SNS 23
7 SDS 55
8 ZLSD 68
9 drugo 24
0 ne vem 298
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 694 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 249
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 229
3 03 - Celje, Trbovlje 149
4 04 - Kranj 96
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 115
7 07 - Novo Mesto, Krsko 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA Regija

Vrednost 703 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 153
3 KOROSKA 31
4 SAVINJSKA 123
5 GORENJSKA 94
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 243
8 SPOD. POSAVSKA 40
9 DOLENJSKA 43
10 GORISKA 53
11 OBALNO-KRASKA 48
12 KRASKA 18
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 712 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 293
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 150
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 73
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 98
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 130
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 0 0.382 3.443 0.999 0.628

Vrednosti spremenljivk od 0.38169530390661 do 3.44282030602855

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0112. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0112_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si