Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ZDRAV04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ZDRAV04_V1
Glavni avtor(ji):
  • Malnar, Brina
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Toš, Niko
  • Kurdija, Slavko
  • Bešter Falle, Rebeka
  • Vovk, Tina
  • Kovačič, Matej
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Finančna podpora:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede:

navade povezane z načini zdravljenja, zaupanje zdravniku, zdravje, zdravljenje, uporaba zdravil, skrb za zdravje

Ključne besede ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, DRUŽBENA STALIŠČA, ZDRAVJE, UPORABA ZDRAVILA

Vsebinska področja CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Vsebinsko področja CERIF
Socialna medicina
Vsebinska področja ADP
Skrb za zdravje, zdravstvene navade
Založenost gospodinjstva z zdravili in raba zdravil
Shranjevanje zdravil
Nasveti glede ravnanja z zdravili, viri informiranja


Povzetek:

Namen raziskave je bilo preveriti, kakšne so navade slovenskih gospodinjstev pri uporabi in varnem ravnanju z zdravili. Informant (anketiranec) je bila praviloma tista oseba v gospodinjstvu, ki doma ponavadi skrbi za zdravila ('skrbnik'). Raziskava je osredotočena predvsem na skrb za zdravje, zdravstvene navade, založenost gospodinjstva z zdravili in raba zdravil, shranjevanje zdravil, nasveti glede ravnanja z zdravili in viri informiranja o zdravilih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 29. - 31. marec 2004
Čas izdelave: 2004
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

gospodinjstvo

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZDRAV04 - Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 50
  • število enot: 1011

Spremenljivke

Q0 anketar označi ali odgovarja....

anketar označi ali odgovarja....

Vrednost 13 Frekvenca
1 skrbnik 842
2 ostali 65
Sysmiss 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1 ZA ZAČETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRA

ZA ZAČETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI, V KAKŠNI MERI VI NASPLOH SKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZELO SKRBIM 221
2 SKRBIM 600
3 BOLJ MALO, PREMALO 169
4 SKORAJ NIČ 21
5 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2 KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU? KATERA

KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU? KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV NAJBOLJ USTREZA VAŠEMU RAVNANJU?

Vrednost 31 Frekvenca
1 HODIM NA PREGLEDE, DA BI UGOTOVIL, ČE SEM ZDRAV 215
2 GREM K ZDRAVNIKU, KO SE POJAVIJO PRVI ZNAKI BOLEZNI 333
3 GREM TEDAJ, KO ME BOLEZEN OZ. POŠKODBAO MOČNO OVIRA PRI DELU 270
4 GREM LE TEDAJ, KADAR SEM ZELO HUDO BOLAN OZ. POŠKODOVAN 140
5 K ZDRAVNIKU SPLOH NE HODIM 43
6 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q0 anketar označi ali odgovarja....

anketar označi ali odgovarja....

Vrednost 150 Frekvenca
1 skrbnik 842
2 ostali 65
Sysmiss 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q1 ZA ZAČETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRA

ZA ZAČETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI, V KAKŠNI MERI VI NASPLOH SKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE?

Vrednost 249 Frekvenca
1 ZELO SKRBIM 221
2 SKRBIM 600
3 BOLJ MALO, PREMALO 169
4 SKORAJ NIČ 21
5 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2 KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU? KATERA

KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU? KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV NAJBOLJ USTREZA VAŠEMU RAVNANJU?

Vrednost 348 Frekvenca
1 HODIM NA PREGLEDE, DA BI UGOTOVIL, ČE SEM ZDRAV 215
2 GREM K ZDRAVNIKU, KO SE POJAVIJO PRVI ZNAKI BOLEZNI 333
3 GREM TEDAJ, KO ME BOLEZEN OZ. POŠKODBAO MOČNO OVIRA PRI DELU 270
4 GREM LE TEDAJ, KADAR SEM ZELO HUDO BOLAN OZ. POŠKODOVAN 140
5 K ZDRAVNIKU SPLOH NE HODIM 43
6 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1001 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q3 ALI STE PREPRIČANI ALI NE, DA BI V PRIME

ALI STE PREPRIČANI ALI NE, DA BI V PRIMERU VAŠE BOLEZNI ZDRAVSTVENA SLUŽBA STORILA ZA VAS RES VSE, KAR ZNA IN MORE V OKVIRU TEGA, KAR JE MEDICINI DANES NA VOLJO?

Vrednost 447 Frekvenca
1 DA, PREPRIČAN SEM 511
2 NISEM PREPRIČAN 419
3 ne vem, neodločen 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q4 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJST

KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU ALI PRI SPECIALISTU? ŠTEJTE TUDI OBISKE ZDRAVNIKA NA DOMU, ČE STE BILI VI BOLNI.

Vrednost 546 Frekvenca
0 165
1 210
2 152
3 108
4 109
5 72
6 44
7 16
8 11
9 5
10 47
11 1
12 27
13 2
14 1
15 11
16 3
20 8
24 2
25 3
30 2
36 1
40 1
50 4
70 1
99 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 1 0 99 4.244 8.218

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q5 ALI VAM JE ZDRAVNIK PRI VAŠEM ZADNJEM OB

ALI VAM JE ZDRAVNIK PRI VAŠEM ZADNJEM OBISKU PREDPISAL ZDRAVILA? (ČE DA!!!!) ALI STE JIH V CELOTI UPORABILI, LE DELOMA UPORABILI, ALI JIH SPLOH NISTE UPORABILI?

Vrednost 645 Frekvenca
1 UPORABIL SEM JIH V CELOTI 494
2 LE DELOMA SEM JIH UPORABIL 97
3 LE MANJŠI DEL SEM JIH UPORABIL 14
4 SPLOH JIH NISEM UPORABIL 11
0 165
5 zdravnik mi ni predpisal zdravil 218
6 ne vem, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
616 395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q6A ZDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O ZDRAVILIH NA VA

ZDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O ZDRAVILIH NA VAŠEM DOMU. NAJPREJ NAS ZANIMA, KOLIKO ČLANOV ŠTEJE VAŠE GOSPODINJSTVO, VKLJUČNO Z VAMI? SKUPAJ JE TOREJ OSEB...

Vrednost 744 Frekvenca
1 126
2 241
3 248
4 271
5 81
6 25
7 16
8 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6B OD TEGA OTROK IN MLADINE DO VKLJUČNO 12

OD TEGA OTROK IN MLADINE DO VKLJUČNO 12 LET...

Vrednost 843 Frekvenca
0 765
1 147
2 73
3 17
4 7
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q6C OD TEGA STAREJŠIH OD 60 LET...

OD TEGA STAREJŠIH OD 60 LET...

Vrednost 942 Frekvenca
0 619
1 222
2 164
3 2
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q71 KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI

KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI VAS DOMA (možnih je več odgovorov!)?

Vrednost 1041 Frekvenca
1 ZDRAVILA NA RECEPT 672
2 ZDRAVILA, KI SE JIH DOBI V LEKARNI BREZ RECEPTA 322
3 ZDRAVILA, KI STE JIH NAROČILI PREK INTERNETA 1
4 ZDRAVILA, KI SO VAM JIH DALI SORODNIKI, PRIJATELJI ALI ZNANCI 1
5 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q72 KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI

KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI VAS DOMA (možnih je več odgovorov!)?

Vrednost 1140 Frekvenca
1 ZDRAVILA NA RECEPT 72
2 ZDRAVILA, KI SE JIH DOBI V LEKARNI BREZ RECEPTA 540
3 ZDRAVILA, KI STE JIH NAROČILI PREK INTERNETA 1
4 ZDRAVILA, KI SO VAM JIH DALI SORODNIKI, PRIJATELJI ALI ZNANCI 12
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
625 386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q73 KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI

KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI VAS DOMA (možnih je več odgovorov!)?

Vrednost 1239 Frekvenca
1 ZDRAVILA NA RECEPT 0
2 ZDRAVILA, KI SE JIH DOBI V LEKARNI BREZ RECEPTA 2
3 ZDRAVILA, KI STE JIH NAROČILI PREK INTERNETA 6
4 ZDRAVILA, KI SO VAM JIH DALI SORODNIKI, PRIJATELJI ALI ZNANCI 22
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30 981

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q74 KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI

KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI VAS DOMA (možnih je več odgovorov!)?

Vrednost 1338 Frekvenca
1 ZDRAVILA NA RECEPT 0
2 ZDRAVILA, KI SE JIH DOBI V LEKARNI BREZ RECEPTA 0
3 ZDRAVILA, KI STE JIH NAROČILI PREK INTERNETA 2
4 ZDRAVILA, KI SO VAM JIH DALI SORODNIKI, PRIJATELJI ALI ZNANCI 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 1008

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8A NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE VRSTE ZDRAVSTE

NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE VRSTE ZDRAVSTEVNIH TEŽAV, VI PA POVEJTE, ALI IMATE DOMA ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE TEH TEŽAV, IN ALI JIH TRENUTNO KDO V DRUŽINI UPORABLJA, ALI NE? PRI TEM IMAMO V MISLIH SAMO ZDRAVILA, KI SE JIH DOBI NA RECEPT - NE GLEDE NA TO, ALI STE JIH OD ZDRAVNIKA DOBILI SAMI, ALI PA VAM JIH JE PRISKRBEL KDO DRUG. NAJPREJ ZDRAVILA ZA... ZA ŽELODEC

Vrednost 1437 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 184
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 79
3 NIMAMO 744
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8B ZA SRCE IN ZA ŽILE

ZA SRCE IN ZA ŽILE

Vrednost 1536 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 233
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 25
3 NIMAMO 749
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8C ZA VISOK PRITISK

ZA VISOK PRITISK

Vrednost 1635 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 380
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 30
3 NIMAMO 597
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8D ZA KOŽO

ZA KOŽO

Vrednost 1734 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 104
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 42
3 NIMAMO 861
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8E ANTIBIOTIKI

ANTIBIOTIKI

Vrednost 1833 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 112
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 81
3 NIMAMO 813
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8F ZA SPANJE

ZA SPANJE

Vrednost 1932 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 98
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 49
3 NIMAMO 860
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8G ZA ŽIVCE

ZA ŽIVCE

Vrednost 2031 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 115
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 59
3 NIMAMO 833
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8H ZA DEPRESIJO

ZA DEPRESIJO

Vrednost 2130 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 63
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 16
3 NIMAMO 927
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8I ZA REVMO

ZA REVMO

Vrednost 2229 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 127
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 66
3 NIMAMO 814
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8J ZA RAKA

ZA RAKA

Vrednost 2328 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 21
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 4
3 NIMAMO 981
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8K ZA ALERGIJO

ZA ALERGIJO

Vrednost 2427 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 125
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 90
3 NIMAMO 792
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8L ZA ASTMO

ZA ASTMO

Vrednost 2526 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 63
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 25
3 NIMAMO 919
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8M ZA NOS, UHO ALI OKO

ZA NOS, UHO ALI OKO

Vrednost 2625 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 131
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 108
3 NIMAMO 768
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8N ZA SLADKORNO BOLEZEN

ZA SLADKORNO BOLEZEN

Vrednost 2724 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 80
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 10
3 NIMAMO 917
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8O ZA HOLESTEROL

ZA HOLESTEROL

Vrednost 2823 Frekvenca
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 146
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 19
3 NIMAMO 841
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q9 ZDAJ PA OCENITE ŠTEVILO ŠKATLIC, STEKLEN

ZDAJ PA OCENITE ŠTEVILO ŠKATLIC, STEKLENIČK ZDRAVIL OD VSEH DRUŽINSKIH ČLANOV, KI JIH IMATE DOMA. ZOPET IMAMO V MISLIH SAMO ZDRAVILA, KI SE DOBIJO NA RECEPT.

Vrednost 2922 Frekvenca
0 200
1 75
2 95
3 106
4 96
5 106
6 69
7 30
8 26
9 14
10 76
11 4
12 18
13 5
14 4
15 23
16 2
17 1
19 1
20 25
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
30 19
40 1
45 1
50 2
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 7 0 50 5.373 6.403

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q10 ALI IMATE PRI VAS DOMA POSEBNO MESTO, KJ

ALI IMATE PRI VAS DOMA POSEBNO MESTO, KJER HRANITE ZDRAVILA?

Vrednost 3021 Frekvenca
1 DA 975
2 NE 34
3 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11 ČE IMATE POSEBNO MESTO ZA ZDRAVILA, ALI

ČE IMATE POSEBNO MESTO ZA ZDRAVILA, ALI JE TO...

Vrednost 3120 Frekvenca
1 IZPOSTAVLJENO SONCU ALI VLAGI NPR. NA POLICI V KOPALNICI, OB ŠTEDILNIKU 21
2 ZAŠČITENO PRED SONCEM IN VLAGO NPR. V OMARI, PREDALU 954
3 ne vem, b.o. 0
99 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
975 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q12 ALI SHRANJUJETE ZDRAVILA TAKO, DA SO TA

ALI SHRANJUJETE ZDRAVILA TAKO, DA SO TA NEDOSEGLJIVA OTROKOM MLAJŠIM OD 6 LET?

Vrednost 3219 Frekvenca
1 DA, VSA 418
2 SAMO NEKATERA 6
3 NE, NOBENIH 20
4 v gospodinjstvu ni otrok mlajših od 6 let 560
5 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
444 567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13 KAKO POGOSTO PREVERITE ROK UPORABNOSTI P

KAKO POGOSTO PREVERITE ROK UPORABNOSTI PREDEN UPORABITE ZDRAVILO?

Vrednost 3318 Frekvenca
1 SKORAJ VEDNO 713
2 POGOSTO 146
3 SKORAJ NIKOLI 113
4 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
972 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q14 KAJ PONAVADI NAREDITE Z ZDRAVILI, KI VAM

KAJ PONAVADI NAREDITE Z ZDRAVILI, KI VAM OSTANEJO PO KONČANI TERAPIJI?

Vrednost 3417 Frekvenca
1 SPRAVIM JIH ZA KASNEJŠO UPORABO 268
2 VRŽEM JIH STRAN NPR. V SMETI ALI STRANIŠČNO ŠKOLJKO 283
3 ODNESEM JIH NAZAJ V LEKARNO 156
4 drugo 245
5 ne vem, b.o. 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15 KAJ PONAVADI NAREDITE Z ZDRAVILI, KI JIM

KAJ PONAVADI NAREDITE Z ZDRAVILI, KI JIM JE PRETEKEL ROK UPORABNOSTI?

Vrednost 3516 Frekvenca
1 SPRAVIM JIH ZA KASNEJŠO UPORABO 18
2 VRŽEM JIH STRAN NPR. V SMETI ALI STRANIŠČNO ŠKOLJKO 656
3 ODNESEM JIH NAZAJ V LEKARNO 122
4 drugo 153
5 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q16 KAKO POGOSTO PRI ZDRAVNIKU V AMBULANTI D

KAKO POGOSTO PRI ZDRAVNIKU V AMBULANTI DOBITE NASVET KAKO JEMATI ZDRAVILA?

Vrednost 3615 Frekvenca
1 SKORAJ VEDNO 717
2 VČASIH 73
3 SAMO, ČE VPRAŠAM 124
4 NIKOLI 60
5 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q17 ALI ZDRAVNIKOVE NASVETE UPOŠTEVATE?

ALI ZDRAVNIKOVE NASVETE UPOŠTEVATE?

Vrednost 3714 Frekvenca
1 VEDNO 862
2 SAMO, ČE SE MI ZDIJO SMISELNI 61
3 NIKOLI 1
0 60
4 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q18 KAKO POGOSTO PRI FARMACEVTU V LEKARNI DO

KAKO POGOSTO PRI FARMACEVTU V LEKARNI DOBITE NASVET KAKO JEMATI ZDRAVILA?

Vrednost 3813 Frekvenca
1 SKORAJ VEDNO 797
2 VČASIH 52
3 SAMO, ČE VPRAŠAM 110
4 NIKOLI 30
5 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q19 ALI FARMACEVTOVE NASVETE UPOŠTEVATE?

ALI FARMACEVTOVE NASVETE UPOŠTEVATE?

Vrednost 3912 Frekvenca
1 VEDNO 895
2 SAMO, ČE SE MI ZDIJO SMISELNI 58
3 NIKOLI 1
0 30
4 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
954 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q201 NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIR

NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIRE OD KATERIH DOBITE INFORMACIJE O ZDRAVILIH (anketar ne beri, šifriraj!!!)

Vrednost 4011 Frekvenca
1 zdravnik 586
2 farmacevt 149
3 medicinska sestra 5
4 sorodniki, prijatelji, znanci 23
5 televizija 48
6 radio 8
7 časopisi 30
8 poljune splošne revije (npr.: Naša žena, Antena, Ona, Nova, Ognjišče, Cosmopolitan) 9
9 poljudne revije z zdravstveno vsebino (npr.: Zdravje, Viva, Vita) 29
10 poljudno - strokovne knjige in priročniki (npr.: Družinski zdravstveni vodnik, Učinkovita naravna zdravila, Veliki zdravstveni priročnik, Vitaminska biblija) 33
11 internet 9
12 drugo 56
13 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
985 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q202 NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIR

NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIRE OD KATERIH DOBITE INFORMACIJE O ZDRAVILIH (anketar ne beri, šifriraj!!!)

Vrednost 4110 Frekvenca
1 zdravnik 140
2 farmacevt 438
3 medicinska sestra 9
4 sorodniki, prijatelji, znanci 49
5 televizija 36
6 radio 15
7 časopisi 32
8 poljune splošne revije (npr.: Naša žena, Antena, Ona, Nova, Ognjišče, Cosmopolitan) 12
9 poljudne revije z zdravstveno vsebino (npr.: Zdravje, Viva, Vita) 20
10 poljudno - strokovne knjige in priročniki (npr.: Družinski zdravstveni vodnik, Učinkovita naravna zdravila, Veliki zdravstveni priročnik, Vitaminska biblija) 40
11 internet 7
12 drugo 35
13 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q203 NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIR

NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIRE OD KATERIH DOBITE INFORMACIJE O ZDRAVILIH (anketar ne beri, šifriraj!!!)

Vrednost 429 Frekvenca
1 zdravnik 41
2 farmacevt 65
3 medicinska sestra 21
4 sorodniki, prijatelji, znanci 87
5 televizija 74
6 radio 11
7 časopisi 49
8 poljune splošne revije (npr.: Naša žena, Antena, Ona, Nova, Ognjišče, Cosmopolitan) 17
9 poljudne revije z zdravstveno vsebino (npr.: Zdravje, Viva, Vita) 40
10 poljudno - strokovne knjige in priročniki (npr.: Družinski zdravstveni vodnik, Učinkovita naravna zdravila, Veliki zdravstveni priročnik, Vitaminska biblija) 40
11 internet 12
12 drugo 55
13 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
512 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q204 NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIR

NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIRE OD KATERIH DOBITE INFORMACIJE O ZDRAVILIH (anketar ne beri, šifriraj!!!)

Vrednost 438 Frekvenca
1 zdravnik 16
2 farmacevt 17
3 medicinska sestra 5
4 sorodniki, prijatelji, znanci 51
5 televizija 29
6 radio 15
7 časopisi 33
8 poljune splošne revije (npr.: Naša žena, Antena, Ona, Nova, Ognjišče, Cosmopolitan) 13
9 poljudne revije z zdravstveno vsebino (npr.: Zdravje, Viva, Vita) 29
10 poljudno - strokovne knjige in priročniki (npr.: Družinski zdravstveni vodnik, Učinkovita naravna zdravila, Veliki zdravstveni priročnik, Vitaminska biblija) 20
11 internet 9
12 drugo 16
13 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
253 758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 447 Frekvenca
11 1
15 1
18 2
19 1
20 4
21 4
22 7
23 6
24 12
25 7
26 5
27 6
28 14
29 10
30 11
31 9
32 16
33 17
34 18
35 13
36 16
37 12
38 14
39 15
40 17
41 9
42 18
43 17
44 14
45 14
46 16
47 32
48 27
49 28
50 25
51 25
52 24
53 22
54 27
55 26
56 20
57 18
58 23
59 29
60 27
61 22
62 21
63 22
64 23
65 25
66 16
67 13
68 14
69 21
70 11
71 13
72 8
73 12
74 7
75 16
76 13
77 6
78 7
79 9
80 13
81 6
82 10
83 9
84 4
85 7
86 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 2 11 86 52.933 15.647

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 456 Frekvenca
1 OSNOVNA 201
2 KONČANA POKLICNA 139
3 KONČANA SREDNJA 447
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE...

ALI PREBIVATE...

Vrednost 465 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 383
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 315
3 V VEČJEM MESTU 113
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE...

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE...

Vrednost 474 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 245
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 193
3 SAMOZAPOSLEN 23
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 35
6 UPOKOJENEC 392
7 ŠTUDENT, DIJAK 47
8 BREZPOSELN 56
9 DRUGO... 10
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1010 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q25 ZDAJ PA BI VAS PROSILI ŠE ZA SODELOVANJE

ZDAJ PA BI VAS PROSILI ŠE ZA SODELOVANJE V DRUGEM DELU RAZISKAVE O ZDRAVILIH, KI JO IZVAJA FAKULTETA ZA FARMACIJO LJUBLJANSKE UNIVERZE. V NASLEDNJIH DNEH BI SE PRI VAS OGLASILA ŠTUDENTKA FARMACIJE, KI BI SE O ZDRAVILIH Z VAMI OSEBNO POGOVARJALA. S TEM BI PRIDOBILI ZELO POMEMBNE INFORMACIJE O ODNOSU PREBIVALCEV SLOVENIJE DO ZDRAVIL. BI BILI TOREJ PRIPRAVLJENI SODELOVATI

Vrednost 483 Frekvenca
1 da, bi sodeloval 439
2 ne, ne bi sodeloval 556
3 b.o. 7
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
995 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 492 Frekvenca
1 moški 179
2 ženska 832
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 501 Frekvenca
30 ->30 109
45 30 - 45 277
60 46 - 60 341
99 61 -> 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 2 30 99

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Malnar, Brina (2004). ZDRAV04 - Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Malnar, Brina (2004). ZDRAV04 - Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Malnar, B. (2007). Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ZDRAV04. https://doi.org/10.17898/ADP_ZDRAV04_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si