Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil

Basic Study Information

ADP - IDNo: ZDRAV04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ZDRAV04_V1
Main author(s):
  • Malnar, Brina
Co-workers:
  • Toš, Niko
  • Kurdija, Slavko
  • Bešter Falle, Rebeka
  • Vovk, Tina
  • Kovačič, Matej
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2004)

Funding agency:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

navade povezane z načini zdravljenja, zaupanje zdravniku, zdravje, zdravljenje, uporaba zdravil, skrb za zdravje

Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, DRUŽBENA STALIŠČA, ZDRAVJE, UPORABA ZDRAVILA

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
Topic Classification CERIF
Socialna medicina
Topic Classification ADP
Skrb za zdravje, zdravstvene navade
Založenost gospodinjstva z zdravili in raba zdravil
Shranjevanje zdravil
Nasveti glede ravnanja z zdravili, viri informiranja


Abstract:

Namen raziskave je bilo preveriti, kakšne so navade slovenskih gospodinjstev pri uporabi in varnem ravnanju z zdravili. Informant (anketiranec) je bila praviloma tista oseba v gospodinjstvu, ki doma ponavadi skrbi za zdravila ('skrbnik'). Raziskava je osredotočena predvsem na skrb za zdravje, zdravstvene navade, založenost gospodinjstva z zdravili in raba zdravil, shranjevanje zdravil, nasveti glede ravnanja z zdravili in viri informiranja o zdravilih.

Methodology


Collection date: 29. - 31. marec 2004
Date of production: 2004
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

gospodinjstvo

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZDRAV04 - Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 50
  • number of units: 1011

Variable list

Q0 anketar označi ali odgovarja....

anketar označi ali odgovarja....

Value 13 Frequency
1 skrbnik 842
2 ostali 65
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 104

Valid range from 1 to 2

Q1 ZA ZAČETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRA

ZA ZAČETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI, V KAKŠNI MERI VI NASPLOH SKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE?

Value 22 Frequency
1 ZELO SKRBIM 221
2 SKRBIM 600
3 BOLJ MALO, PREMALO 169
4 SKORAJ NIČ 21
5 ne vem, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 0

Valid range from 1 to 5

Q2 KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU? KATERA

KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU? KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV NAJBOLJ USTREZA VAŠEMU RAVNANJU?

Value 31 Frequency
1 HODIM NA PREGLEDE, DA BI UGOTOVIL, ČE SEM ZDRAV 215
2 GREM K ZDRAVNIKU, KO SE POJAVIJO PRVI ZNAKI BOLEZNI 333
3 GREM TEDAJ, KO ME BOLEZEN OZ. POŠKODBAO MOČNO OVIRA PRI DELU 270
4 GREM LE TEDAJ, KADAR SEM ZELO HUDO BOLAN OZ. POŠKODOVAN 140
5 K ZDRAVNIKU SPLOH NE HODIM 43
6 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 10

Valid range from 1 to 6

Q0 anketar označi ali odgovarja....

anketar označi ali odgovarja....

Value 150 Frequency
1 skrbnik 842
2 ostali 65
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 104

Valid range from 1 to 2

Q1 ZA ZAČETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRA

ZA ZAČETEK BI VAM ZASTAVIL(A) NEKAJ VPRAŠANJ O VAŠEM ZDRAVJU IN ZDRAVSTVENIH NAVADAH. KAJ BI REKLI, V KAKŠNI MERI VI NASPLOH SKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE?

Value 249 Frequency
1 ZELO SKRBIM 221
2 SKRBIM 600
3 BOLJ MALO, PREMALO 169
4 SKORAJ NIČ 21
5 ne vem, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 0

Valid range from 1 to 5

Q2 KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU? KATERA

KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU? KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV NAJBOLJ USTREZA VAŠEMU RAVNANJU?

Value 348 Frequency
1 HODIM NA PREGLEDE, DA BI UGOTOVIL, ČE SEM ZDRAV 215
2 GREM K ZDRAVNIKU, KO SE POJAVIJO PRVI ZNAKI BOLEZNI 333
3 GREM TEDAJ, KO ME BOLEZEN OZ. POŠKODBAO MOČNO OVIRA PRI DELU 270
4 GREM LE TEDAJ, KADAR SEM ZELO HUDO BOLAN OZ. POŠKODOVAN 140
5 K ZDRAVNIKU SPLOH NE HODIM 43
6 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 10

Valid range from 1 to 6

Q3 ALI STE PREPRIČANI ALI NE, DA BI V PRIME

ALI STE PREPRIČANI ALI NE, DA BI V PRIMERU VAŠE BOLEZNI ZDRAVSTVENA SLUŽBA STORILA ZA VAS RES VSE, KAR ZNA IN MORE V OKVIRU TEGA, KAR JE MEDICINI DANES NA VOLJO?

Value 447 Frequency
1 DA, PREPRIČAN SEM 511
2 NISEM PREPRIČAN 419
3 ne vem, neodločen 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 81

Valid range from 1 to 3

Q4 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJST

KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU ALI PRI SPECIALISTU? ŠTEJTE TUDI OBISKE ZDRAVNIKA NA DOMU, ČE STE BILI VI BOLNI.

Value 546 Frequency
0 165
1 210
2 152
3 108
4 109
5 72
6 44
7 16
8 11
9 5
10 47
11 1
12 27
13 2
14 1
15 11
16 3
20 8
24 2
25 3
30 2
36 1
40 1
50 4
70 1
99 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 1 0 99 4.244 8.218

Valid range from 0 to 99

Q5 ALI VAM JE ZDRAVNIK PRI VAŠEM ZADNJEM OB

ALI VAM JE ZDRAVNIK PRI VAŠEM ZADNJEM OBISKU PREDPISAL ZDRAVILA? (ČE DA!!!!) ALI STE JIH V CELOTI UPORABILI, LE DELOMA UPORABILI, ALI JIH SPLOH NISTE UPORABILI?

Value 645 Frequency
1 UPORABIL SEM JIH V CELOTI 494
2 LE DELOMA SEM JIH UPORABIL 97
3 LE MANJŠI DEL SEM JIH UPORABIL 14
4 SPLOH JIH NISEM UPORABIL 11
0 165
5 zdravnik mi ni predpisal zdravil 218
6 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
616 395

Valid range from 1 to 6

Q6A ZDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O ZDRAVILIH NA VA

ZDAJ PA NEKAJ VPRAŠANJ O ZDRAVILIH NA VAŠEM DOMU. NAJPREJ NAS ZANIMA, KOLIKO ČLANOV ŠTEJE VAŠE GOSPODINJSTVO, VKLJUČNO Z VAMI? SKUPAJ JE TOREJ OSEB...

Value 744 Frequency
1 126
2 241
3 248
4 271
5 81
6 25
7 16
8 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 0

Valid range from 1 to 9

Q6B OD TEGA OTROK IN MLADINE DO VKLJUČNO 12

OD TEGA OTROK IN MLADINE DO VKLJUČNO 12 LET...

Value 843 Frequency
0 765
1 147
2 73
3 17
4 7
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 2

Valid range from 0 to 9

Q6C OD TEGA STAREJŠIH OD 60 LET...

OD TEGA STAREJŠIH OD 60 LET...

Value 942 Frequency
0 619
1 222
2 164
3 2
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 0 to 9

Q71 KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI

KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI VAS DOMA (možnih je več odgovorov!)?

Value 1041 Frequency
1 ZDRAVILA NA RECEPT 672
2 ZDRAVILA, KI SE JIH DOBI V LEKARNI BREZ RECEPTA 322
3 ZDRAVILA, KI STE JIH NAROČILI PREK INTERNETA 1
4 ZDRAVILA, KI SO VAM JIH DALI SORODNIKI, PRIJATELJI ALI ZNANCI 1
5 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 15

Valid range from 1 to 5

Q72 KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI

KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI VAS DOMA (možnih je več odgovorov!)?

Value 1140 Frequency
1 ZDRAVILA NA RECEPT 72
2 ZDRAVILA, KI SE JIH DOBI V LEKARNI BREZ RECEPTA 540
3 ZDRAVILA, KI STE JIH NAROČILI PREK INTERNETA 1
4 ZDRAVILA, KI SO VAM JIH DALI SORODNIKI, PRIJATELJI ALI ZNANCI 12
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
625 386

Valid range from 1 to 5

Q73 KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI

KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI VAS DOMA (možnih je več odgovorov!)?

Value 1239 Frequency
1 ZDRAVILA NA RECEPT 0
2 ZDRAVILA, KI SE JIH DOBI V LEKARNI BREZ RECEPTA 2
3 ZDRAVILA, KI STE JIH NAROČILI PREK INTERNETA 6
4 ZDRAVILA, KI SO VAM JIH DALI SORODNIKI, PRIJATELJI ALI ZNANCI 22
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 981

Valid range from 1 to 5

Q74 KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI

KAKŠNE VRSTE ZDRAVIL IMATE TRENUTNO PRI VAS DOMA (možnih je več odgovorov!)?

Value 1338 Frequency
1 ZDRAVILA NA RECEPT 0
2 ZDRAVILA, KI SE JIH DOBI V LEKARNI BREZ RECEPTA 0
3 ZDRAVILA, KI STE JIH NAROČILI PREK INTERNETA 2
4 ZDRAVILA, KI SO VAM JIH DALI SORODNIKI, PRIJATELJI ALI ZNANCI 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1008

Valid range from 1 to 5

Q8A NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE VRSTE ZDRAVSTE

NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE VRSTE ZDRAVSTEVNIH TEŽAV, VI PA POVEJTE, ALI IMATE DOMA ZDRAVILA ZA ZDRAVLJENJE TEH TEŽAV, IN ALI JIH TRENUTNO KDO V DRUŽINI UPORABLJA, ALI NE? PRI TEM IMAMO V MISLIH SAMO ZDRAVILA, KI SE JIH DOBI NA RECEPT - NE GLEDE NA TO, ALI STE JIH OD ZDRAVNIKA DOBILI SAMI, ALI PA VAM JIH JE PRISKRBEL KDO DRUG. NAJPREJ ZDRAVILA ZA... ZA ŽELODEC

Value 1437 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 184
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 79
3 NIMAMO 744
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 1 to 3

Q8B ZA SRCE IN ZA ŽILE

ZA SRCE IN ZA ŽILE

Value 1536 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 233
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 25
3 NIMAMO 749
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 1 to 3

Q8C ZA VISOK PRITISK

ZA VISOK PRITISK

Value 1635 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 380
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 30
3 NIMAMO 597
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 1 to 3

Q8D ZA KOŽO

ZA KOŽO

Value 1734 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 104
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 42
3 NIMAMO 861
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 1 to 3

Q8E ANTIBIOTIKI

ANTIBIOTIKI

Value 1833 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 112
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 81
3 NIMAMO 813
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 5

Valid range from 1 to 3

Q8F ZA SPANJE

ZA SPANJE

Value 1932 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 98
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 49
3 NIMAMO 860
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 1 to 3

Q8G ZA ŽIVCE

ZA ŽIVCE

Value 2031 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 115
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 59
3 NIMAMO 833
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 1 to 3

Q8H ZA DEPRESIJO

ZA DEPRESIJO

Value 2130 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 63
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 16
3 NIMAMO 927
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 5

Valid range from 1 to 3

Q8I ZA REVMO

ZA REVMO

Value 2229 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 127
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 66
3 NIMAMO 814
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 1 to 3

Q8J ZA RAKA

ZA RAKA

Value 2328 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 21
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 4
3 NIMAMO 981
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 5

Valid range from 1 to 3

Q8K ZA ALERGIJO

ZA ALERGIJO

Value 2427 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 125
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 90
3 NIMAMO 792
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 1 to 3

Q8L ZA ASTMO

ZA ASTMO

Value 2526 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 63
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 25
3 NIMAMO 919
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 1 to 3

Q8M ZA NOS, UHO ALI OKO

ZA NOS, UHO ALI OKO

Value 2625 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 131
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 108
3 NIMAMO 768
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 1 to 3

Q8N ZA SLADKORNO BOLEZEN

ZA SLADKORNO BOLEZEN

Value 2724 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 80
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 10
3 NIMAMO 917
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 4

Valid range from 1 to 3

Q8O ZA HOLESTEROL

ZA HOLESTEROL

Value 2823 Frequency
1 IMAMO IN JIH NEKDO V DRUŽINI TRENUTNO UPORABLJA 146
2 IMAMO, A JIH V ZADNJEM MESECU NIHČE V DRUŽINI NI UPORABLJAL 19
3 NIMAMO 841
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 5

Valid range from 1 to 3

Q9 ZDAJ PA OCENITE ŠTEVILO ŠKATLIC, STEKLEN

ZDAJ PA OCENITE ŠTEVILO ŠKATLIC, STEKLENIČK ZDRAVIL OD VSEH DRUŽINSKIH ČLANOV, KI JIH IMATE DOMA. ZOPET IMAMO V MISLIH SAMO ZDRAVILA, KI SE DOBIJO NA RECEPT.

Value 2922 Frequency
0 200
1 75
2 95
3 106
4 96
5 106
6 69
7 30
8 26
9 14
10 76
11 4
12 18
13 5
14 4
15 23
16 2
17 1
19 1
20 25
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
30 19
40 1
45 1
50 2
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 7 0 50 5.373 6.403

Valid range from 0 to 99

Q10 ALI IMATE PRI VAS DOMA POSEBNO MESTO, KJ

ALI IMATE PRI VAS DOMA POSEBNO MESTO, KJER HRANITE ZDRAVILA?

Value 3021 Frequency
1 DA 975
2 NE 34
3 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 2

Valid range from 1 to 3

Q11 ČE IMATE POSEBNO MESTO ZA ZDRAVILA, ALI

ČE IMATE POSEBNO MESTO ZA ZDRAVILA, ALI JE TO...

Value 3120 Frequency
1 IZPOSTAVLJENO SONCU ALI VLAGI NPR. NA POLICI V KOPALNICI, OB ŠTEDILNIKU 21
2 ZAŠČITENO PRED SONCEM IN VLAGO NPR. V OMARI, PREDALU 954
3 ne vem, b.o. 0
99 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
975 36

Valid range from 1 to 3

Q12 ALI SHRANJUJETE ZDRAVILA TAKO, DA SO TA

ALI SHRANJUJETE ZDRAVILA TAKO, DA SO TA NEDOSEGLJIVA OTROKOM MLAJŠIM OD 6 LET?

Value 3219 Frequency
1 DA, VSA 418
2 SAMO NEKATERA 6
3 NE, NOBENIH 20
4 v gospodinjstvu ni otrok mlajših od 6 let 560
5 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 567

Valid range from 1 to 5

Q13 KAKO POGOSTO PREVERITE ROK UPORABNOSTI P

KAKO POGOSTO PREVERITE ROK UPORABNOSTI PREDEN UPORABITE ZDRAVILO?

Value 3318 Frequency
1 SKORAJ VEDNO 713
2 POGOSTO 146
3 SKORAJ NIKOLI 113
4 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 39

Valid range from 1 to 4

Q14 KAJ PONAVADI NAREDITE Z ZDRAVILI, KI VAM

KAJ PONAVADI NAREDITE Z ZDRAVILI, KI VAM OSTANEJO PO KONČANI TERAPIJI?

Value 3417 Frequency
1 SPRAVIM JIH ZA KASNEJŠO UPORABO 268
2 VRŽEM JIH STRAN NPR. V SMETI ALI STRANIŠČNO ŠKOLJKO 283
3 ODNESEM JIH NAZAJ V LEKARNO 156
4 drugo 245
5 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 59

Valid range from 1 to 5

Q15 KAJ PONAVADI NAREDITE Z ZDRAVILI, KI JIM

KAJ PONAVADI NAREDITE Z ZDRAVILI, KI JIM JE PRETEKEL ROK UPORABNOSTI?

Value 3516 Frequency
1 SPRAVIM JIH ZA KASNEJŠO UPORABO 18
2 VRŽEM JIH STRAN NPR. V SMETI ALI STRANIŠČNO ŠKOLJKO 656
3 ODNESEM JIH NAZAJ V LEKARNO 122
4 drugo 153
5 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 62

Valid range from 1 to 5

Q16 KAKO POGOSTO PRI ZDRAVNIKU V AMBULANTI D

KAKO POGOSTO PRI ZDRAVNIKU V AMBULANTI DOBITE NASVET KAKO JEMATI ZDRAVILA?

Value 3615 Frequency
1 SKORAJ VEDNO 717
2 VČASIH 73
3 SAMO, ČE VPRAŠAM 124
4 NIKOLI 60
5 ne vem, b.o. 36
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 37

Valid range from 1 to 5

Q17 ALI ZDRAVNIKOVE NASVETE UPOŠTEVATE?

ALI ZDRAVNIKOVE NASVETE UPOŠTEVATE?

Value 3714 Frequency
1 VEDNO 862
2 SAMO, ČE SE MI ZDIJO SMISELNI 61
3 NIKOLI 1
0 60
4 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 87

Valid range from 1 to 4

Q18 KAKO POGOSTO PRI FARMACEVTU V LEKARNI DO

KAKO POGOSTO PRI FARMACEVTU V LEKARNI DOBITE NASVET KAKO JEMATI ZDRAVILA?

Value 3813 Frequency
1 SKORAJ VEDNO 797
2 VČASIH 52
3 SAMO, ČE VPRAŠAM 110
4 NIKOLI 30
5 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 22

Valid range from 1 to 5

Q19 ALI FARMACEVTOVE NASVETE UPOŠTEVATE?

ALI FARMACEVTOVE NASVETE UPOŠTEVATE?

Value 3912 Frequency
1 VEDNO 895
2 SAMO, ČE SE MI ZDIJO SMISELNI 58
3 NIKOLI 1
0 30
4 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 57

Valid range from 1 to 4

Q201 NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIR

NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIRE OD KATERIH DOBITE INFORMACIJE O ZDRAVILIH (anketar ne beri, šifriraj!!!)

Value 4011 Frequency
1 zdravnik 586
2 farmacevt 149
3 medicinska sestra 5
4 sorodniki, prijatelji, znanci 23
5 televizija 48
6 radio 8
7 časopisi 30
8 poljune splošne revije (npr.: Naša žena, Antena, Ona, Nova, Ognjišče, Cosmopolitan) 9
9 poljudne revije z zdravstveno vsebino (npr.: Zdravje, Viva, Vita) 29
10 poljudno - strokovne knjige in priročniki (npr.: Družinski zdravstveni vodnik, Učinkovita naravna zdravila, Veliki zdravstveni priročnik, Vitaminska biblija) 33
11 internet 9
12 drugo 56
13 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 26

Valid range from 1 to 13

Q202 NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIR

NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIRE OD KATERIH DOBITE INFORMACIJE O ZDRAVILIH (anketar ne beri, šifriraj!!!)

Value 4110 Frequency
1 zdravnik 140
2 farmacevt 438
3 medicinska sestra 9
4 sorodniki, prijatelji, znanci 49
5 televizija 36
6 radio 15
7 časopisi 32
8 poljune splošne revije (npr.: Naša žena, Antena, Ona, Nova, Ognjišče, Cosmopolitan) 12
9 poljudne revije z zdravstveno vsebino (npr.: Zdravje, Viva, Vita) 20
10 poljudno - strokovne knjige in priročniki (npr.: Družinski zdravstveni vodnik, Učinkovita naravna zdravila, Veliki zdravstveni priročnik, Vitaminska biblija) 40
11 internet 7
12 drugo 35
13 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 178

Valid range from 1 to 13

Q203 NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIR

NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIRE OD KATERIH DOBITE INFORMACIJE O ZDRAVILIH (anketar ne beri, šifriraj!!!)

Value 429 Frequency
1 zdravnik 41
2 farmacevt 65
3 medicinska sestra 21
4 sorodniki, prijatelji, znanci 87
5 televizija 74
6 radio 11
7 časopisi 49
8 poljune splošne revije (npr.: Naša žena, Antena, Ona, Nova, Ognjišče, Cosmopolitan) 17
9 poljudne revije z zdravstveno vsebino (npr.: Zdravje, Viva, Vita) 40
10 poljudno - strokovne knjige in priročniki (npr.: Družinski zdravstveni vodnik, Učinkovita naravna zdravila, Veliki zdravstveni priročnik, Vitaminska biblija) 40
11 internet 12
12 drugo 55
13 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 499

Valid range from 1 to 13

Q204 NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIR

NAVEDITE ŠTIRI ZA VAS NAJPOMEMBNEJŠE VIRE OD KATERIH DOBITE INFORMACIJE O ZDRAVILIH (anketar ne beri, šifriraj!!!)

Value 438 Frequency
1 zdravnik 16
2 farmacevt 17
3 medicinska sestra 5
4 sorodniki, prijatelji, znanci 51
5 televizija 29
6 radio 15
7 časopisi 33
8 poljune splošne revije (npr.: Naša žena, Antena, Ona, Nova, Ognjišče, Cosmopolitan) 13
9 poljudne revije z zdravstveno vsebino (npr.: Zdravje, Viva, Vita) 29
10 poljudno - strokovne knjige in priročniki (npr.: Družinski zdravstveni vodnik, Učinkovita naravna zdravila, Veliki zdravstveni priročnik, Vitaminska biblija) 20
11 internet 9
12 drugo 16
13 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
253 758

Valid range from 1 to 13

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 447 Frequency
11 1
15 1
18 2
19 1
20 4
21 4
22 7
23 6
24 12
25 7
26 5
27 6
28 14
29 10
30 11
31 9
32 16
33 17
34 18
35 13
36 16
37 12
38 14
39 15
40 17
41 9
42 18
43 17
44 14
45 14
46 16
47 32
48 27
49 28
50 25
51 25
52 24
53 22
54 27
55 26
56 20
57 18
58 23
59 29
60 27
61 22
62 21
63 22
64 23
65 25
66 16
67 13
68 14
69 21
70 11
71 13
72 8
73 12
74 7
75 16
76 13
77 6
78 7
79 9
80 13
81 6
82 10
83 9
84 4
85 7
86 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 2 11 86 52.933 15.647

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 456 Frequency
1 OSNOVNA 201
2 KONČANA POKLICNA 139
3 KONČANA SREDNJA 447
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 0

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE...

ALI PREBIVATE...

Value 465 Frequency
1 NA PODEŽELJU 383
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 315
3 V VEČJEM MESTU 113
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 0

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE...

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE...

Value 474 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 245
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 193
3 SAMOZAPOSLEN 23
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 35
6 UPOKOJENEC 392
7 ŠTUDENT, DIJAK 47
8 BREZPOSELN 56
9 DRUGO... 10
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 1

Valid range from 1 to 9

Q25 ZDAJ PA BI VAS PROSILI ŠE ZA SODELOVANJE

ZDAJ PA BI VAS PROSILI ŠE ZA SODELOVANJE V DRUGEM DELU RAZISKAVE O ZDRAVILIH, KI JO IZVAJA FAKULTETA ZA FARMACIJO LJUBLJANSKE UNIVERZE. V NASLEDNJIH DNEH BI SE PRI VAS OGLASILA ŠTUDENTKA FARMACIJE, KI BI SE O ZDRAVILIH Z VAMI OSEBNO POGOVARJALA. S TEM BI PRIDOBILI ZELO POMEMBNE INFORMACIJE O ODNOSU PREBIVALCEV SLOVENIJE DO ZDRAVIL. BI BILI TOREJ PRIPRAVLJENI SODELOVATI

Value 483 Frequency
1 da, bi sodeloval 439
2 ne, ne bi sodeloval 556
3 b.o. 7
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
995 16

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

SPOL

Value 492 Frequency
1 moški 179
2 ženska 832
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 501 Frequency
30 ->30 109
45 30 - 45 277
60 46 - 60 341
99 61 -> 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 2 30 99

Valid range from 30 to 99

Materials of the Study

  1. Malnar, Brina (2004). ZDRAV04 - Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Malnar, Brina (2004). ZDRAV04 - Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Malnar, B. (2007). Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ZDRAV04. https://doi.org/10.17898/ADP_ZDRAV04_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si