Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0209
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0209_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; september 2002)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, najprimernejši kandidat za predsednika države, volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, mnenje o temah v programih predsedniških kandidatov, mnenje o temah v programih županov in občinskih svetnikov, mnenje o e-volitvah

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, oceno programov posameznih kandidatov in mnenje o elektronskih volitvah.

Methodology


Collection date: 16. - 19. september 2002
Date of production: 2002-09
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0209 - Politbarometer PB9/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 82
 • number of units: 825

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2002-09-15 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 2002-09-15 2002-09-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 357
2 NEZADOVOLJNI 459
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 85

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 507
2 NEZADOVOLJNI 361
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 33

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 182 Frequency
2002-09-15 901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 2002-09-15 2002-09-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 281 Frequency
1 ZADOVOLJNI 357
2 NEZADOVOLJNI 459
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 85

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 380 Frequency
1 ZADOVOLJNI 507
2 NEZADOVOLJNI 361
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 33

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 479 Frequency
1 da, podpiram 479
2 ne, ne podpiram 305
3 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 117

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 578 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 155
3 nekje vmes 470
4 . 141
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 48

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 677 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 106
3 nekje vmes 286
4 . 300
5 zelo uspešno 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 38

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 776 Frequency
1 zelo neuspešno 69
2 . 224
3 nekje vmes 366
4 . 142
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 80

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 875 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 95
3 nekje vmes 295
4 . 333
5 zelo uspešno 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 74

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 974 Frequency
1 zelo neuspešno 28
2 . 58
3 nekje vmes 146
4 . 349
5 zelo uspešno 280
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 40

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1073 Frequency
1 zelo neuspešno 67
2 . 179
3 nekje vmes 362
4 . 123
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 149
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 154

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1172 Frequency
1 zelo neuspešno 96
2 . 162
3 nekje vmes 306
4 . 163
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 136

Valid range from 1 to 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 1271 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 118
3 nekje vmes 255
4 . 249
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 160

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1370 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 126
3 nekje vmes 308
4 . 156
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 228
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 234

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1469 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 173
3 nekje vmes 295
4 . 189
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 130

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1568 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 . 182
3 nekje vmes 328
4 . 112
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 174
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 180

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1667 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 173
3 nekje vmes 321
4 . 169
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 132

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1766 Frequency
1 zelo neuspešno 25
2 . 69
3 nekje vmes 292
4 . 224
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 251
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
644 257

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1865 Frequency
1 zelo neuspešno 30
2 . 115
3 nekje vmes 335
4 . 204
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 176
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 182

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1964 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 114
3 nekje vmes 293
4 . 224
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 186
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 192

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 2063 Frequency
1 zelo neuspešno 79
2 . 159
3 nekje vmes 309
4 . 171
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 147
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 153

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2162 Frequency
1 zelo neuspešno 59
2 . 145
3 nekje vmes 303
4 . 204
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 154

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2261 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 101
3 nekje vmes 308
4 . 169
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 251
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
644 257

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2360 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 109
3 nekje vmes 272
4 . 273
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 163
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 168

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2459 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 141
3 nekje vmes 280
4 . 240
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 114
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 119

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2558 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 . 136
3 nekje vmes 234
4 . 268
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 120

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2657 Frequency
1 zelo neuspešno 32
2 . 99
3 nekje vmes 278
4 . 153
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 307
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
587 314

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2756 Frequency
1 zelo neuspešno 17
2 . 59
3 nekje vmes 214
4 . 270
5 zelo uspešno 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 197
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 203

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2855 Frequency
1 koristilo bi ji 505
2 ne bi ji koristilo 215
3 ne vem, b.o. 179
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 181

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2954 Frequency
1 glasoval bi za vstop 535
2 glasoval bi proti vstopu 215
3 ne ve, b.o. 149
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 151

Valid range from 1 to 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 3053 Frequency
1 da 768
2 ne 68
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 65

Valid range from 1 to 3

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Value 3152 Frequency
1 koristilo bi ji 341
2 ne bi ji koristilo 374
3 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 186

Valid range from 1 to 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 3251 Frequency
1 glasoval bi za vstop 352
2 glasoval bi proti vstopu 359
3 ne vem, b.o. 188
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 190

Valid range from 1 to 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 3350 Frequency
1 da 717
2 ne 106
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 78

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 3449 Frequency
1 najmanj zaupa 76
2 . 157
3 nekaj vmes 415
4 . 173
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 40

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3548 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 121
3 nekaj vmes 291
4 . 284
5 najbolj zaupa 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 33

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3647 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 177
3 nekaj vmes 427
4 . 149
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 56

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3746 Frequency
1 najmanj zaupa 32
2 . 68
3 nekaj vmes 188
4 . 335
5 najbolj zaupa 248
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 30

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3845 Frequency
1 najmanj zaupa 132
2 . 270
3 nekaj vmes 347
4 . 63
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 80

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3944 Frequency
1 najmanj zaupa 122
2 . 239
3 nekaj vmes 316
4 . 128
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 65

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 4043 Frequency
1 najmanj zaupa 77
2 . 167
3 nekaj vmes 312
4 . 249
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 36

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 4142 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 98
3 nekaj vmes 312
4 . 269
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 88

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4241 Frequency
1 najmanj zaupa 242
2 . 183
3 nekaj vmes 233
4 . 117
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 73

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4340 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 127
3 nekaj vmes 303
4 . 304
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 53

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4439 Frequency
1 najmanj zaupa 18
2 . 60
3 nekaj vmes 265
4 . 358
5 najbolj zaupa 152
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 48

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4538 Frequency
1 najmanj zaupa 21
2 . 84
3 nekaj vmes 322
4 . 338
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 48

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4637 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 133
3 nekaj vmes 362
4 . 243
5 najbolj zaupa 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 27

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4736 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 120
3 nekaj vmes 358
4 . 257
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 48

Valid range from 1 to 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 4835 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 96
3 nekaj vmes 274
4 . 281
5 najbolj zaupa 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 96

Valid range from 1 to 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Value 4934 Frequency
1 najmanj zaupa 297
2 . 244
3 nekaj vmes 191
4 . 103
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 36

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5033 Frequency
1 da 702
2 ne 143
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 56

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5132 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 167
3 NSI - krscanska ljudska stranka 15
4 SLS -slovenska ljudska stranka 27
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 21
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 45
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 57
9 drugo 16
0 ne vem, b.o. 344
Sysmiss 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
358 543

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5231 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 68
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SLS - slovenska ljudska stranka 12
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 4
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 21
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 17
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 390
Sysmiss 365
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 755

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5330 Frequency
1 prej levo 271
2 v sredino 139
3 prej desno 162
4 b.o. 318
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 329

Valid range from 1 to 4

Q640C SMO PRED PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI. ALI L

SMO PRED PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI. ALI LAHKO NAVEDETE IME OSEBE, KI SE VAM ZDI NAJPRIMERBEJŠA ZA OPRAVLJANJE VLOGE PREDSEDNIKA REPUBLIKE?

Value 5429 Frequency
1 dr. france arhar 68
2 dr. anton bebler 31
3 barbara brezigar 69
4 dr. france bučar 70
5 dr. janez drnovšek 225
6 zmago jelinčič plemeniti 14
7 dr. lev kreft 10
8 milan kučan 56
9 borut pahor 7
10 janez janša 2
11 france but 0
12 drugo 20
13 nobenega 33
14 ne vem, b.o. 292
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
605 296

Valid range from 1 to 14

Q640D V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽ

V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽNIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NAVEDENIH BI VI NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Value 5528 Frequency
1 DR. FRANCE ARHAR 97
2 DR. ANTON BEBLER 50
3 BARBARA BREZIGAR 109
4 DR. FRANCE BUČAR 108
5 DR. JANEZ DRNOVŠEK 306
6 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 34
7 DR. LEV KREFT 29
8 drugo 4
9 nobenega 38
10 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 126

Valid range from 1 to 10

Q641_1 DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG, DA BI

DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG, DA BI MOGRALI IZBIRATI MED DR. DRNOVŠKOM IN BARBARO BREZIGAR? KOGA BI VI PREJ PODPLI?

Value 5627 Frequency
1 drnovšek 180
2 brezigar 259
3 nobenega 59
4 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 310

Valid range from 1 to 4

Q641_2 KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA

KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA DR. DRNOVŠEK IN DR. ARHAR. KOGA BI PREJ PODPLI?

Value 5726 Frequency
1 drnovšek 211
2 arhar 210
3 nobenega 76
4 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 404

Valid range from 1 to 4

Q641_3 KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA

KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA DR. DRNOVŠEK IN DR. BUČAR. KOGA BI PREJ PODPLI?

Value 5825 Frequency
1 drnovšek 194
2 bučar 246
3 nobenega 55
4 ne vem, b.o. 92
Sysmiss 314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 406

Valid range from 1 to 4

Q641_4 KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA

KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA DR. ARHAR IN BREZIGARJEVA. KOGA BI PODPLI V TEM PRIMERU?

Value 5924 Frequency
1 arhar 296
2 brezigar 332
3 nobenega 123
4 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 150

Valid range from 1 to 4

Q642_1 KATERE TEME BI PO VAŠEM MNENJU MORALE BI

KATERE TEME BI PO VAŠEM MNENJU MORALE BITI V OSPREDJU PROGRAMOV PREDSEDNIŠKIH KANDIDATOV, NJIHOVIH SOOČENJ IN NASTOPOV? NAVEDITE NAJVEČ DVE TEMI!

Value 6023 Frequency
1 brezposelnost 77
2 nizke plače 14
3 draginja, revščina 18
4 sociala, socialno zavarovanje, pokojnine - splošno 154
5 kriminal 1
6 korupcija 6
7 gospodarski problemi, stečaji - splošno 93
8 privatizacija, lastninjenje 7
9 politična kriza, nedemokratičnost, nizka politična kultura 7
10 odnosi s sosednjimi državami - splošno 8
11 odnosi s Hrvaško, meja s Hrvaško 32
12 Piranski zaliv 2
13 eu - dokončanje procesa vključevanja 21
14 eu - pogajanja 11
15 nato - dokončanje procesa vključevanja 1
16 nato - pogajanja, nasprotovanje 4
17 nacionalni interes, identiteta 7
18 drugo 175
19 ne vem, b.o. 255
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
638 263

Valid range from 1 to 19

Q642_1D Anketar: vpiši problem!

Anketar: vpiši problem!

Value 6122 Frequency
1. zdravstvo; 2. promet in zveze 1
begunci 1
blaginja 1
blagor ljudi 1
bolj skrbeti za druge 1
boljši pogoji v šolstvu 1
boljši standard, malo gospodarstvo 1
certifikati - rešitev 1
cim manj gospodarskih tem 1
cimvecjo ekonomsko varnost in soc 1
da se bolj ukvarjajo z državo kot tujino 1
davki 1
decentralizacija, regionalizacija 1
delovni čas v trgovinah 1
demokracija sodstvo 1
disciplina, morala 1
dobrobit republike, drzavlljanov 1
druzinska politika, nataliteta 1
drzavljanske pravice 1
državna in socialna varnost 1
državna varnost 1
dvig ekonomskih razmer 1
dvig standarda 1
dvig zivlj standarda 1
ekologija 1
ekološki problemi 1
ekonomija 1
enakost 1
etični odnosi v državi 1
finance 1
finanča področja 1
finančna disciplina 1
gospodarsko- višji standard 1
hribovske kmetije 1
izbor mandatarja 1
kmetijstvo 7
kmetijstvo v EU 1
kmetijstvo šolstvo 1
kultura 1
legalizacija mehkih drog 1
manjše razlike med ljudmi (revni-bogati) 1
mednarodna poltika 1
mednarodni odnosi 1
mir 1
mladinska problematika 1
naj bodo pošteni 1
neurejeno zdravstvo 1
nižji stroški v negospodarstvu 1
normalni pogoji za delovanje gospodarstva 1
o kazenskem sistemu 1
o pravicah žensk in možnost uveljavitve na višjih 1
odlocno zastopati Slovenijo 1
odnosi v državi 1
okolje 2
pasje razstave:) 1
pediatricna bolnica naj se zrihta 1
pokojninski sistem 1
položalj v eu 1
pomanjkanje srednjega sloja 1
pomoc mladim parom 1
postenost 1
poštenje, red 1
poštenost 3
poštenost, iskrenost 1
pravičnost, poštenost 1
pravna država 3
pravne zadeve 1
pravni red, vzpostavitev pravnega sistema 1
pravni vidik države, ureditev civilnih ustanov 1
predsednik rep. naj ima več kompetenc 1
predstavnik vseh drzavljanov 1
prepoved trave in alkokohola let 1
prepočasno sodstvo 1
prihodnost Slovenije 1
problem mladih družin 1
razvoj demokracije 1
razvoj kmetijstva 1
razvoj slovenije 1
razvoj znanosti, solstvo 1
sindikati 1
skrb za "malega" človeka 1
smernice razvoja države - na splošno 1
sociala 1
socialna varnost 1
sodstvo 1
solstvo 1
solstvo, zdravstvo 1
sprememba šolskega in zdravstvenega sistema 1
stabilnost države 1
stanovanja mladih druzin 1
ukinitev vojske 1
ureditev pravnega reda 1
ureditev pravnega sistema, 1
učinkovitost sodišč 1
varnost 1
varstvo okolja 1
varstvo otrok, družina 1
vedenje ljudi na kulturno raven 1
vrednote 1
vse 1
za starostnike 1
zakonodaja 1
zaposlovanje, zdravstvo 1
zastopanje vseh državljanov - ne glede na vse 1
zavzemanje za delavce 1
zavzenje za pravno drz 1
zdravstveno varstvo (plačevanje storitev) 1
zdravstvo 19
zdravstvo, sociala 1
zdravstvo, sodstvo 1
zdravstvo, šolstvo 1
zivljenjski standard Slovencev 1
zmanjsanje birokracije 1
zmanjsanje diplomacijskih stroskov,nabornistvo 1
zunanja politika 1
človekove pravice 1
šolstvo 16
šolstvo devetletka-ureditev 1
šolstvo zdravstvo 1
šolstvo šport vojska 1
šolstvo, zdravstvo 1
študentska problematika 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
166

Q642_2 KAJ PA DRUGI PROBLEM?

KAJ PA DRUGI PROBLEM?

Value 6221 Frequency
1 brezposelnost 51
2 nizke plače 10
3 draginja, revščina 14
4 sociala, socialno zavarovanje, pokojnine - splošno 82
5 kriminal 1
6 korupcija 13
7 gospodarski problemi, stečaji - splošno 54
8 privatizacija, lastninjenje 4
9 politična kriza, nedemokratičnost, nizka politična kultura 7
10 odnosi s sosednjimi državami - splošno 16
11 odnosi s Hrvaško, meja s Hrvaško 18
12 Piranski zaliv 3
13 eu - dokončanje procesa vključevanja 24
14 eu - pogajanja 11
15 nato - dokončanje procesa vključevanja 9
16 nato - pogajanja, nasprotovanje 5
17 nacionalni interes, identiteta 5
18 drugo 188
19 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
515 386

Valid range from 1 to 19

Q642_2D Anketar: vpiši problem!

Anketar: vpiši problem!

Value 6320 Frequency
0 položaju invalidoiv 1
VARNOST DRŽAVLJANOV 1
boljse zivljenje 1
bolniška - odpust 1
ceste 2
demokracija 1
demokracija, sodišča, cerkev vs. država 1
dobrobit slovenije 1
družine 1
dvig financnega standarda 1
ekologija 2
enakjopravnost mede razredi 1
enakopravnost ljudi 1
enakopravnost, izobraževanje 1
enakost 1
eu, kmetijstvo 1
gospodarstvo 1
identiteta slo v svetu 1
inflacija 1
infrastruktura 1
investicije 1
izboljsanje odnosa policija do javnosti 1
izboljšanje zdravstva 1
kmetijstvo 3
kmetijstvo in eu 1
kmetijstvo-problemi 1
kmetijstvo-subvencije hitrejse 1
kultura 2
manj županov,deželni vladarji 1
manjša poraba sredstev v politiki 1
mir 2
mladina 1
monetarni sistem, bančništvo 1
na splošno prolemi 1
naj ne mešajo gosp. in politike 1
nataliteta 2
ne bi bilo medregijskega ločevanja 1
neprofitna stanovanja 1
nerazvita območja v Sloveniji 1
neurejeni zakoni 1
notranja politika 1
o zaostankih v sodstvu 1
obdavćitev plač 1
okolje 1
podjetniska svoboda 1
podpora mladim družinam, samohranilkam 1
pokojnine 2
politika 1
pomoč številčn. družinam 1
pravna drzava 1
pravna država 1
pravna ureditev 1
pravni red 2
pravo 1
prevelike razlike med plačami 1
previsoki davki 1
promet 2
promet, ceste 1
razrešitev nasledstvenih vprašanj 1
razslojevanje, vedno večje socialne razlike 1
razvoj gospodarstva 1
red u drzavi 1
resnično pravna država 1
slabi gospodarji v podjetjih, oblasti 1
socialna varnost 1
sodni zaostanki 1
sodstvo 1
sodstvo tozilstvo 1
solstvo 3
solstvo sistematicni razvoj 1
sr. sloj - prevec je razlik 1
stanovanjska problematika mladih,soc.problemi mlad 1
teme za delavski narod 1
tolar 1
turizem kot del gospodarstva 1
ureditev cest 1
ureditev sodstva 1
varnost države 1
več pravic 1
višji standard 1
zaposlovanje 1
zdravstvena kriza 1
zdravstvo 24
zdravstvo, šolstvo 2
zdravstvo,šolstvo 1
zunanja politika 4
zvisanje materialnega standarda 1
človekove pravice 2
šolstvo 16
šolstvo, boljše pogoje za študente 1
šolstvo, zdravstvo 1
šolstvo, šport 1
življenjski standard 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148

Q643_1 HKRATI BODO TUDI VOLITVE NA LOKALNI RAVN

HKRATI BODO TUDI VOLITVE NA LOKALNI RAVNI, VOLITVE ZA ŽUPANE IN OBČINSKE SVETNIKE. KATERE PA SO PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM TEME, KI BI JIH MORALI VSEBOVATI NJIHOVI PROGRAM? NAVEDITE NAJVEČ DVE TEMI!

Value 6419 Frequency
1 brezposelnost 57
2 nizke plače 1
3 draginja, revščina 6
4 sociala, socialno zavarovanje, pokojnine - splošno 53
5 kriminal 5
6 korupcija 2
7 gospodarski problemi, stečaji - splošno 68
8 privatizacija, lastninjenje 1
9 politična kriza, nedemokratičnost, nizka politična kultura 2
10 lokalna infrastruktura, ceste, ipd. 148
11 ekologija, okolje 55
12 upravni postopki, birokracija 3
13 drugo 177
14 ne vem, b.o. 311
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 12

Valid range from 1 to 14

Q643_1D Anketar: vpiši problem!

Anketar: vpiši problem!

Value 6518 Frequency
1. promet; 2. kultura 1
RAZVOJ PODEŽELJA 1
aktualna problematika občine 1
blaginja preb. v regiji 1
boljse upravljanje z občinskim denarjem 1
celovit pristop k razvoju kraja 1
centralizem 1
delavske pravice 1
finance 1
finančni položaj občine Litija 1
graditi v občinah 1
gradnja stanovanj, prostorska ureditev 1
javni prevoz, infrastruktura 1
kmetijstvo 3
kmetijstvo šolstvo 1
komunala 4
komunalna infrastruktura 1
komunalna izgradnja 1
konkretne zadeve občine 1
kultura 1
kulturni programi za mlade 1
kulturno udejstvovanje, dvig kulturne ravni 1
kumunala 1
lokalna samouprava 1
lokalna samouprava, vloga župana 1
lokalne aktualne teme 1
lokalne teme 1
manj ljudi na občini 1
mestna problematika 1
mladi 1
nadaljevati zastavljene projekte 1
narediti študentski center v mestu (Celje) 1
nova OŠ 1
novi štadion 1
o decentralizaciji, vlogi obrobnih območij 1
o približevanju nerazvitih krajev mestom 1
o razporeditvi fin. sredstev 1
o ženskah.... 1
obdelovanje zapuscene zemlje 1
odskodnina suse 1
parkirisca 1
parkirišča 1
poštenje 1
pravice delavcev 1
pravičnost in poštenost 1
približevanje vasi mestu 1
problematika mladih 1
programi za mladino (šport, prosti čas) 1
promet v samem mestu, tramvaj 1
prostorska ureditev 1
razvoj 1
razvoj gospodarstva 1
razvoj gospodarstva; lokalna samouprava 1
razvoj kraja 6
razvoj loklne skupnosti 1
razvoj na splošno 1
razvoj obcin 1
razvoj obcine 2
razvoj občin 2
razvoj občin - splošno 1
razvoj občine 5
razvoj podezelja 1
razvoj podezelja, obrobne regije 1
razvoj podeželja 4
razvoj regije 1
razvoj skupnosti 1
razvoj slovenije 1
razvoj turizma 4
razvoj v celotni občini 1
reginalna politika 1
regionalni razvoj 1
resevanje odprtih starih tem 1
rzvoj obcin 1
skrb za mladino 1
skrb za občane 1
skrb za ostarele 1
skrb za red 1
smernice razvoja države - na splošno 1
specifika mest 1
specifična problematika mest, regij 1
splošna kultura in kultura v šolah 1
stanovanja mladih druzin 1
stanovanja za mlade 1
stanovanja, ceste 1
stanovanjska politika 1
stanovanjska problematika 2
stanovanjski problemi 1
turizem 2
turizem , problem zaposlovanja 1
uravnotežen razvoj-kultura, zdravstvo in socila 1
ureditev komunale 1
ureditev prometa 2
urediti vasi 1
ureditve naselij 1
urejenost osnovnošol. igrišč 1
uskladitev med kulturo, politiko in sodišči 1
varnost 1
varnost stanovalcev v Ljubljani 1
varstvo otrok 1
več bi morali narediti za mladino 1
več denarja iz lj.dobit 1
več storjenega za mlade 1
večji pomen in vlogo mladini 1
vodovod 2
vrtci 1
vrtec - perece 1
vzgoja mladine, šolstvo 1
zdravstvo 7
zdravstvo, sodišča 1
zdravstvo, zaposlovanje 1
človekove pravice 1
šola, vrtci 1
šolstvo 16
šport 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162

Q643_2 ŠE DRUGA TEMA:

ŠE DRUGA TEMA:

Value 6617 Frequency
1 brezposelnost 43
2 nizke plače 3
3 draginja, revščina 8
4 sociala, socialno zavarovanje, pokojnine - splošno 49
5 kriminal 4
6 korupcija 1
7 gospodarski problemi, stečaji - splošno 39
8 privatizacija, lastninjenje 3
9 politična kriza, nedemokratičnost, nizka politična kultura 2
10 lokalna infrastruktura, ceste, ipd. 58
11 ekologija, okolje 43
12 upravni postopki, birokracija 4
13 drugo 135
14 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 509

Valid range from 1 to 14

Q643_2D Anketar: vpiši problem!

Anketar: vpiši problem!

Value 6716 Frequency
14 1
boj proti drogam 1
brez politike do denarja 1
celostna podoba mesta 1
da bi delali za ljudi 1
decentralizacija 1
delovna mesta 2
ekologija, kulturno življenje 1
energetika 1
finance 1
interesne dejavnosti za mlade 1
investicije 1
izboljš.statusa občin 1
izboljšava transportnih povezav s centrom 1
izterjava dolgov 1
kanalizacija 1
kmetijstvo 4
komunala 2
komunala, ceste 1
kultura 4
kultura, solstvo 1
lokalni promet, kanalizacija 1
malo gospodarstvo 1
mestni problemi 1
o pristojnostih države in občine, lok. samoupr. 1
o ekonomskih problemih kmetijstva 1
o razporeditvi fin. sredstev 1
o ureditvi kmetij 1
odprtje trgovin ob nedeljah 1
organizacija lok. samouprave 1
podpora šolstva 1
pokojnine 1
pomoč socialno ogroženim 1
porkirišče 1
posvetiti posamezniku 1
poudarek na turizmu 1
pravičnejša razporeditev sredstev med občinami 1
pravni red za delavce zašcita 1
premalo je poskrbljeno za mlade 1
problemi 1
problemi v kmetijstvu 1
razsvetljava 1
razvoj in napredek, šolstvo in kultura 1
razvoj krajev 1
razvoj kulturnih dejavnosti 1
razvoj obrobja 1
razvoj odrocnih krajev 1
razvoj turizma 1
regionalni razvoj 1
reševanje lokalnih problemov 1
skrb za mlade družine 1
skrb za pešce in kolesarje-urejenost poti 1
smernice razvoja regije 1
solstvo 3
sprehajalne steze,parki 1
stanovanjska problematika 1
stanovanjski problemi 1
turizem 2
turizem, podpora mladim kmetom 1
upostavenje interesov krajanov 1
ureditev odnosov med svet zupan 1
ureditev regij 1
varovanje kulturne dediscine 1
več centrov, ne samo Ljubljana 1
več igrišč 1
več poudarka na kulturo 1
več življenja v stari del mesta 1
večmnamenska dvorana 1
zamenjava ljudi na položajih 1
zaščita mladostnikov pred okoljem( droge, alkohola 1
zaščita pred poplavami 1
zdravstvo 10
zdravstvo - hitreje, vecja kvaliteta 1
šolstvo 12
šolstvo- vrtec 1
šport, kultura 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107

Q644 ALI SE BOSTE UDELEŽILI LETOŠNJIH JESENSK

ALI SE BOSTE UDELEŽILI LETOŠNJIH JESENSKIH VOLITEV? (Anketar: pazi vrstni red odgovorov!!!)

Value 6815 Frequency
1 ne 101
2 da 737
3 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 63

Valid range from 1 to 3

Q645 ALI BI SE UDELEŽILI ELEKTRONSKIH VOLITEV

ALI BI SE UDELEŽILI ELEKTRONSKIH VOLITEV, ČE BI BIL TAKŠEN NAČIN GLASOVANJA ŽE MOGOČ? (Anketar: pazi vrstni red odgovorov!!!)

Value 6914 Frequency
1 ne 325
2 da 485
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 91

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 7013 Frequency
11 1
13 3
15 1
17 4
18 3
19 3
20 3
21 2
22 3
23 5
24 4
25 3
26 6
27 5
28 13
29 13
30 8
31 16
32 7
33 12
34 13
35 12
36 6
37 15
38 14
39 13
40 8
41 17
42 12
43 11
44 15
45 5
46 10
47 21
48 16
49 11
50 20
51 9
52 12
53 13
54 15
55 22
56 17
57 12
58 12
59 15
60 23
61 12
62 18
63 21
64 29
65 16
66 22
67 15
68 17
69 17
70 14
71 16
72 26
73 20
74 17
75 15
76 24
77 16
78 14
79 10
80 13
81 12
82 14
83 24
84 12
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 3 11 84 56.305 17.411

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7112 Frequency
1 OSNOVNA 147
2 KONČANA POKLICNA 133
3 KONČANA SREDNJA 411
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 206
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 4

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7211 Frequency
1 NA PODEŽELJU 339
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 315
3 V VEČJEM MESTU 103
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 142
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 2

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7310 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 261
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 151
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 14
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 263
7 ŠTUDENT, DIJAK 85
8 BREZPOSELN 62
9 DRUGO... 7
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 2

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 749 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 65
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 140
3 NE, TO ME NE SKRBI 204
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 492

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 758 Frequency
1 sem veren 442
2 nisem veren 292
3 nekaj vmes... 132
4 zavrnil odg.,b.o. 33
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 35

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 767 Frequency
1 moški 390
2 ženska 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 776 Frequency
30 ->30 233
45 30 - 45 260
60 46 - 60 209
99 61 -> 196
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 3

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 785 Frequency
1 DESUS 7
2 LDS 235
3 NSI 21
4 SLS 39
5 SMS 9
6 SNS 25
7 SDS 66
8 ZLSD 74
9 drugo 28
0 ne vem 390
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
504 397

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 794 Frequency
1 01 - Ljubljana 257
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 220
3 03 - Celje, Trbovlje 141
4 04 - Kranj 88
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 118
7 07 - Novo Mesto, Krsko 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 803 Frequency
1 POMURSKA 52
2 PODRAVSKA 130
3 KOROSKA 34
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 86
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 51
10 GORISKA 48
11 OBALNO-KRASKA 51
12 KRASKA 31
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 12

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 812 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 310
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 153
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 58
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 97
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 111
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 160
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 12

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 0 0.342 5.079 1 0.781

Valid range from 0.342091132353073 to 5.07871104329385

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0209. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0209_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer