Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0209
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0209_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; september 2002)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, najprimernejši kandidat za predsednika države, volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, mnenje o temah v programih predsedniških kandidatov, mnenje o temah v programih županov in občinskih svetnikov, mnenje o e-volitvah

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje volilne namere glede predsedniških in lokalnih volitev, oceno programov posameznih kandidatov in mnenje o elektronskih volitvah.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16. - 19. september 2002
Čas izdelave: 2002-09
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0209 - Politbarometer PB9/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 82
 • število enot: 825

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2002-09-15 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 2002-09-15 2002-09-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 357
2 NEZADOVOLJNI 459
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 507
2 NEZADOVOLJNI 361
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 182 Frekvenca
2002-09-15 901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 2002-09-15 2002-09-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 281 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 357
2 NEZADOVOLJNI 459
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 380 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 507
2 NEZADOVOLJNI 361
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 479 Frekvenca
1 da, podpiram 479
2 ne, ne podpiram 305
3 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 578 Frekvenca
1 zelo neuspešno 68
2 . 155
3 nekje vmes 470
4 . 141
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 677 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 106
3 nekje vmes 286
4 . 300
5 zelo uspešno 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 776 Frekvenca
1 zelo neuspešno 69
2 . 224
3 nekje vmes 366
4 . 142
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 875 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 95
3 nekje vmes 295
4 . 333
5 zelo uspešno 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 974 Frekvenca
1 zelo neuspešno 28
2 . 58
3 nekje vmes 146
4 . 349
5 zelo uspešno 280
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1073 Frekvenca
1 zelo neuspešno 67
2 . 179
3 nekje vmes 362
4 . 123
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 149
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1172 Frekvenca
1 zelo neuspešno 96
2 . 162
3 nekje vmes 306
4 . 163
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 1271 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 118
3 nekje vmes 255
4 . 249
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 156
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1370 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 126
3 nekje vmes 308
4 . 156
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 228
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1469 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 173
3 nekje vmes 295
4 . 189
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1568 Frekvenca
1 zelo neuspešno 83
2 . 182
3 nekje vmes 328
4 . 112
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 174
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1667 Frekvenca
1 zelo neuspešno 78
2 . 173
3 nekje vmes 321
4 . 169
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1766 Frekvenca
1 zelo neuspešno 25
2 . 69
3 nekje vmes 292
4 . 224
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 251
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
644 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1865 Frekvenca
1 zelo neuspešno 30
2 . 115
3 nekje vmes 335
4 . 204
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 176
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1964 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 114
3 nekje vmes 293
4 . 224
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 186
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 2063 Frekvenca
1 zelo neuspešno 79
2 . 159
3 nekje vmes 309
4 . 171
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 147
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2162 Frekvenca
1 zelo neuspešno 59
2 . 145
3 nekje vmes 303
4 . 204
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2261 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 101
3 nekje vmes 308
4 . 169
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 251
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
644 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2360 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 109
3 nekje vmes 272
4 . 273
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 163
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2459 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 141
3 nekje vmes 280
4 . 240
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 114
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2558 Frekvenca
1 zelo neuspešno 83
2 . 136
3 nekje vmes 234
4 . 268
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2657 Frekvenca
1 zelo neuspešno 32
2 . 99
3 nekje vmes 278
4 . 153
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 307
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
587 314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2756 Frekvenca
1 zelo neuspešno 17
2 . 59
3 nekje vmes 214
4 . 270
5 zelo uspešno 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 197
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2855 Frekvenca
1 koristilo bi ji 505
2 ne bi ji koristilo 215
3 ne vem, b.o. 179
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2954 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 535
2 glasoval bi proti vstopu 215
3 ne ve, b.o. 149
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 3053 Frekvenca
1 da 768
2 ne 68
3 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Vrednost 3152 Frekvenca
1 koristilo bi ji 341
2 ne bi ji koristilo 374
3 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 3251 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 352
2 glasoval bi proti vstopu 359
3 ne vem, b.o. 188
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 3350 Frekvenca
1 da 717
2 ne 106
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 3449 Frekvenca
1 najmanj zaupa 76
2 . 157
3 nekaj vmes 415
4 . 173
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3548 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 121
3 nekaj vmes 291
4 . 284
5 najbolj zaupa 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3647 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 177
3 nekaj vmes 427
4 . 149
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3746 Frekvenca
1 najmanj zaupa 32
2 . 68
3 nekaj vmes 188
4 . 335
5 najbolj zaupa 248
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3845 Frekvenca
1 najmanj zaupa 132
2 . 270
3 nekaj vmes 347
4 . 63
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3944 Frekvenca
1 najmanj zaupa 122
2 . 239
3 nekaj vmes 316
4 . 128
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 4043 Frekvenca
1 najmanj zaupa 77
2 . 167
3 nekaj vmes 312
4 . 249
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 4142 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 98
3 nekaj vmes 312
4 . 269
5 najbolj zaupa 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4241 Frekvenca
1 najmanj zaupa 242
2 . 183
3 nekaj vmes 233
4 . 117
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4340 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 127
3 nekaj vmes 303
4 . 304
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4439 Frekvenca
1 najmanj zaupa 18
2 . 60
3 nekaj vmes 265
4 . 358
5 najbolj zaupa 152
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4538 Frekvenca
1 najmanj zaupa 21
2 . 84
3 nekaj vmes 322
4 . 338
5 najbolj zaupa 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4637 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 133
3 nekaj vmes 362
4 . 243
5 najbolj zaupa 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4736 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 120
3 nekaj vmes 358
4 . 257
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 4835 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 96
3 nekaj vmes 274
4 . 281
5 najbolj zaupa 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I20 RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

RDEČEMU KRIŽU SLOVENIJE?

Vrednost 4934 Frekvenca
1 najmanj zaupa 297
2 . 244
3 nekaj vmes 191
4 . 103
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5033 Frekvenca
1 da 702
2 ne 143
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5132 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 167
3 NSI - krscanska ljudska stranka 15
4 SLS -slovenska ljudska stranka 27
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 21
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 45
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 57
9 drugo 16
0 ne vem, b.o. 344
Sysmiss 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
358 543

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5231 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 68
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SLS - slovenska ljudska stranka 12
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 4
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 21
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 17
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 390
Sysmiss 365
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
146 755

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5330 Frekvenca
1 prej levo 271
2 v sredino 139
3 prej desno 162
4 b.o. 318
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q640C SMO PRED PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI. ALI L

SMO PRED PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI. ALI LAHKO NAVEDETE IME OSEBE, KI SE VAM ZDI NAJPRIMERBEJŠA ZA OPRAVLJANJE VLOGE PREDSEDNIKA REPUBLIKE?

Vrednost 5429 Frekvenca
1 dr. france arhar 68
2 dr. anton bebler 31
3 barbara brezigar 69
4 dr. france bučar 70
5 dr. janez drnovšek 225
6 zmago jelinčič plemeniti 14
7 dr. lev kreft 10
8 milan kučan 56
9 borut pahor 7
10 janez janša 2
11 france but 0
12 drugo 20
13 nobenega 33
14 ne vem, b.o. 292
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
605 296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

Q640D V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽ

V JAVNOSTI JE ŽE PREDSTAVLJENA LISTA MOŽNIH KANDIDATOV. ZA KATEREGA OD NAVEDENIH BI VI NAJVERJETNEJE GLASOVALI?

Vrednost 5528 Frekvenca
1 DR. FRANCE ARHAR 97
2 DR. ANTON BEBLER 50
3 BARBARA BREZIGAR 109
4 DR. FRANCE BUČAR 108
5 DR. JANEZ DRNOVŠEK 306
6 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 34
7 DR. LEV KREFT 29
8 drugo 4
9 nobenega 38
10 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q641_1 DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG, DA BI

DENIMO, DA BO POTREBEN DRUGI KROG, DA BI MOGRALI IZBIRATI MED DR. DRNOVŠKOM IN BARBARO BREZIGAR? KOGA BI VI PREJ PODPLI?

Vrednost 5627 Frekvenca
1 drnovšek 180
2 brezigar 259
3 nobenega 59
4 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 310

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q641_2 KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA

KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA DR. DRNOVŠEK IN DR. ARHAR. KOGA BI PREJ PODPLI?

Vrednost 5726 Frekvenca
1 drnovšek 211
2 arhar 210
3 nobenega 76
4 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q641_3 KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA

KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA DR. DRNOVŠEK IN DR. BUČAR. KOGA BI PREJ PODPLI?

Vrednost 5825 Frekvenca
1 drnovšek 194
2 bučar 246
3 nobenega 55
4 ne vem, b.o. 92
Sysmiss 314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
495 406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q641_4 KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA

KAJ PA, ČE BI SE V DRUGEM KROGU SREČALA DR. ARHAR IN BREZIGARJEVA. KOGA BI PODPLI V TEM PRIMERU?

Vrednost 5924 Frekvenca
1 arhar 296
2 brezigar 332
3 nobenega 123
4 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q642_1 KATERE TEME BI PO VAŠEM MNENJU MORALE BI

KATERE TEME BI PO VAŠEM MNENJU MORALE BITI V OSPREDJU PROGRAMOV PREDSEDNIŠKIH KANDIDATOV, NJIHOVIH SOOČENJ IN NASTOPOV? NAVEDITE NAJVEČ DVE TEMI!

Vrednost 6023 Frekvenca
1 brezposelnost 77
2 nizke plače 14
3 draginja, revščina 18
4 sociala, socialno zavarovanje, pokojnine - splošno 154
5 kriminal 1
6 korupcija 6
7 gospodarski problemi, stečaji - splošno 93
8 privatizacija, lastninjenje 7
9 politična kriza, nedemokratičnost, nizka politična kultura 7
10 odnosi s sosednjimi državami - splošno 8
11 odnosi s Hrvaško, meja s Hrvaško 32
12 Piranski zaliv 2
13 eu - dokončanje procesa vključevanja 21
14 eu - pogajanja 11
15 nato - dokončanje procesa vključevanja 1
16 nato - pogajanja, nasprotovanje 4
17 nacionalni interes, identiteta 7
18 drugo 175
19 ne vem, b.o. 255
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
638 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

Q642_1D Anketar: vpiši problem!

Anketar: vpiši problem!

Vrednost 6122 Frekvenca
1. zdravstvo; 2. promet in zveze 1
begunci 1
blaginja 1
blagor ljudi 1
bolj skrbeti za druge 1
boljši pogoji v šolstvu 1
boljši standard, malo gospodarstvo 1
certifikati - rešitev 1
cim manj gospodarskih tem 1
cimvecjo ekonomsko varnost in soc 1
da se bolj ukvarjajo z državo kot tujino 1
davki 1
decentralizacija, regionalizacija 1
delovni čas v trgovinah 1
demokracija sodstvo 1
disciplina, morala 1
dobrobit republike, drzavlljanov 1
druzinska politika, nataliteta 1
drzavljanske pravice 1
državna in socialna varnost 1
državna varnost 1
dvig ekonomskih razmer 1
dvig standarda 1
dvig zivlj standarda 1
ekologija 1
ekološki problemi 1
ekonomija 1
enakost 1
etični odnosi v državi 1
finance 1
finanča področja 1
finančna disciplina 1
gospodarsko- višji standard 1
hribovske kmetije 1
izbor mandatarja 1
kmetijstvo 7
kmetijstvo v EU 1
kmetijstvo šolstvo 1
kultura 1
legalizacija mehkih drog 1
manjše razlike med ljudmi (revni-bogati) 1
mednarodna poltika 1
mednarodni odnosi 1
mir 1
mladinska problematika 1
naj bodo pošteni 1
neurejeno zdravstvo 1
nižji stroški v negospodarstvu 1
normalni pogoji za delovanje gospodarstva 1
o kazenskem sistemu 1
o pravicah žensk in možnost uveljavitve na višjih 1
odlocno zastopati Slovenijo 1
odnosi v državi 1
okolje 2
pasje razstave:) 1
pediatricna bolnica naj se zrihta 1
pokojninski sistem 1
položalj v eu 1
pomanjkanje srednjega sloja 1
pomoc mladim parom 1
postenost 1
poštenje, red 1
poštenost 3
poštenost, iskrenost 1
pravičnost, poštenost 1
pravna država 3
pravne zadeve 1
pravni red, vzpostavitev pravnega sistema 1
pravni vidik države, ureditev civilnih ustanov 1
predsednik rep. naj ima več kompetenc 1
predstavnik vseh drzavljanov 1
prepoved trave in alkokohola let 1
prepočasno sodstvo 1
prihodnost Slovenije 1
problem mladih družin 1
razvoj demokracije 1
razvoj kmetijstva 1
razvoj slovenije 1
razvoj znanosti, solstvo 1
sindikati 1
skrb za "malega" človeka 1
smernice razvoja države - na splošno 1
sociala 1
socialna varnost 1
sodstvo 1
solstvo 1
solstvo, zdravstvo 1
sprememba šolskega in zdravstvenega sistema 1
stabilnost države 1
stanovanja mladih druzin 1
ukinitev vojske 1
ureditev pravnega reda 1
ureditev pravnega sistema, 1
učinkovitost sodišč 1
varnost 1
varstvo okolja 1
varstvo otrok, družina 1
vedenje ljudi na kulturno raven 1
vrednote 1
vse 1
za starostnike 1
zakonodaja 1
zaposlovanje, zdravstvo 1
zastopanje vseh državljanov - ne glede na vse 1
zavzemanje za delavce 1
zavzenje za pravno drz 1
zdravstveno varstvo (plačevanje storitev) 1
zdravstvo 19
zdravstvo, sociala 1
zdravstvo, sodstvo 1
zdravstvo, šolstvo 1
zivljenjski standard Slovencev 1
zmanjsanje birokracije 1
zmanjsanje diplomacijskih stroskov,nabornistvo 1
zunanja politika 1
človekove pravice 1
šolstvo 16
šolstvo devetletka-ureditev 1
šolstvo zdravstvo 1
šolstvo šport vojska 1
šolstvo, zdravstvo 1
študentska problematika 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
166

Q642_2 KAJ PA DRUGI PROBLEM?

KAJ PA DRUGI PROBLEM?

Vrednost 6221 Frekvenca
1 brezposelnost 51
2 nizke plače 10
3 draginja, revščina 14
4 sociala, socialno zavarovanje, pokojnine - splošno 82
5 kriminal 1
6 korupcija 13
7 gospodarski problemi, stečaji - splošno 54
8 privatizacija, lastninjenje 4
9 politična kriza, nedemokratičnost, nizka politična kultura 7
10 odnosi s sosednjimi državami - splošno 16
11 odnosi s Hrvaško, meja s Hrvaško 18
12 Piranski zaliv 3
13 eu - dokončanje procesa vključevanja 24
14 eu - pogajanja 11
15 nato - dokončanje procesa vključevanja 9
16 nato - pogajanja, nasprotovanje 5
17 nacionalni interes, identiteta 5
18 drugo 188
19 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
515 386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

Q642_2D Anketar: vpiši problem!

Anketar: vpiši problem!

Vrednost 6320 Frekvenca
0 položaju invalidoiv 1
VARNOST DRŽAVLJANOV 1
boljse zivljenje 1
bolniška - odpust 1
ceste 2
demokracija 1
demokracija, sodišča, cerkev vs. država 1
dobrobit slovenije 1
družine 1
dvig financnega standarda 1
ekologija 2
enakjopravnost mede razredi 1
enakopravnost ljudi 1
enakopravnost, izobraževanje 1
enakost 1
eu, kmetijstvo 1
gospodarstvo 1
identiteta slo v svetu 1
inflacija 1
infrastruktura 1
investicije 1
izboljsanje odnosa policija do javnosti 1
izboljšanje zdravstva 1
kmetijstvo 3
kmetijstvo in eu 1
kmetijstvo-problemi 1
kmetijstvo-subvencije hitrejse 1
kultura 2
manj županov,deželni vladarji 1
manjša poraba sredstev v politiki 1
mir 2
mladina 1
monetarni sistem, bančništvo 1
na splošno prolemi 1
naj ne mešajo gosp. in politike 1
nataliteta 2
ne bi bilo medregijskega ločevanja 1
neprofitna stanovanja 1
nerazvita območja v Sloveniji 1
neurejeni zakoni 1
notranja politika 1
o zaostankih v sodstvu 1
obdavćitev plač 1
okolje 1
podjetniska svoboda 1
podpora mladim družinam, samohranilkam 1
pokojnine 2
politika 1
pomoč številčn. družinam 1
pravna drzava 1
pravna država 1
pravna ureditev 1
pravni red 2
pravo 1
prevelike razlike med plačami 1
previsoki davki 1
promet 2
promet, ceste 1
razrešitev nasledstvenih vprašanj 1
razslojevanje, vedno večje socialne razlike 1
razvoj gospodarstva 1
red u drzavi 1
resnično pravna država 1
slabi gospodarji v podjetjih, oblasti 1
socialna varnost 1
sodni zaostanki 1
sodstvo 1
sodstvo tozilstvo 1
solstvo 3
solstvo sistematicni razvoj 1
sr. sloj - prevec je razlik 1
stanovanjska problematika mladih,soc.problemi mlad 1
teme za delavski narod 1
tolar 1
turizem kot del gospodarstva 1
ureditev cest 1
ureditev sodstva 1
varnost države 1
več pravic 1
višji standard 1
zaposlovanje 1
zdravstvena kriza 1
zdravstvo 24
zdravstvo, šolstvo 2
zdravstvo,šolstvo 1
zunanja politika 4
zvisanje materialnega standarda 1
človekove pravice 2
šolstvo 16
šolstvo, boljše pogoje za študente 1
šolstvo, zdravstvo 1
šolstvo, šport 1
življenjski standard 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
148

Q643_1 HKRATI BODO TUDI VOLITVE NA LOKALNI RAVN

HKRATI BODO TUDI VOLITVE NA LOKALNI RAVNI, VOLITVE ZA ŽUPANE IN OBČINSKE SVETNIKE. KATERE PA SO PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM TEME, KI BI JIH MORALI VSEBOVATI NJIHOVI PROGRAM? NAVEDITE NAJVEČ DVE TEMI!

Vrednost 6419 Frekvenca
1 brezposelnost 57
2 nizke plače 1
3 draginja, revščina 6
4 sociala, socialno zavarovanje, pokojnine - splošno 53
5 kriminal 5
6 korupcija 2
7 gospodarski problemi, stečaji - splošno 68
8 privatizacija, lastninjenje 1
9 politična kriza, nedemokratičnost, nizka politična kultura 2
10 lokalna infrastruktura, ceste, ipd. 148
11 ekologija, okolje 55
12 upravni postopki, birokracija 3
13 drugo 177
14 ne vem, b.o. 311
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

Q643_1D Anketar: vpiši problem!

Anketar: vpiši problem!

Vrednost 6518 Frekvenca
1. promet; 2. kultura 1
RAZVOJ PODEŽELJA 1
aktualna problematika občine 1
blaginja preb. v regiji 1
boljse upravljanje z občinskim denarjem 1
celovit pristop k razvoju kraja 1
centralizem 1
delavske pravice 1
finance 1
finančni položaj občine Litija 1
graditi v občinah 1
gradnja stanovanj, prostorska ureditev 1
javni prevoz, infrastruktura 1
kmetijstvo 3
kmetijstvo šolstvo 1
komunala 4
komunalna infrastruktura 1
komunalna izgradnja 1
konkretne zadeve občine 1
kultura 1
kulturni programi za mlade 1
kulturno udejstvovanje, dvig kulturne ravni 1
kumunala 1
lokalna samouprava 1
lokalna samouprava, vloga župana 1
lokalne aktualne teme 1
lokalne teme 1
manj ljudi na občini 1
mestna problematika 1
mladi 1
nadaljevati zastavljene projekte 1
narediti študentski center v mestu (Celje) 1
nova OŠ 1
novi štadion 1
o decentralizaciji, vlogi obrobnih območij 1
o približevanju nerazvitih krajev mestom 1
o razporeditvi fin. sredstev 1
o ženskah.... 1
obdelovanje zapuscene zemlje 1
odskodnina suse 1
parkirisca 1
parkirišča 1
poštenje 1
pravice delavcev 1
pravičnost in poštenost 1
približevanje vasi mestu 1
problematika mladih 1
programi za mladino (šport, prosti čas) 1
promet v samem mestu, tramvaj 1
prostorska ureditev 1
razvoj 1
razvoj gospodarstva 1
razvoj gospodarstva; lokalna samouprava 1
razvoj kraja 6
razvoj loklne skupnosti 1
razvoj na splošno 1
razvoj obcin 1
razvoj obcine 2
razvoj občin 2
razvoj občin - splošno 1
razvoj občine 5
razvoj podezelja 1
razvoj podezelja, obrobne regije 1
razvoj podeželja 4
razvoj regije 1
razvoj skupnosti 1
razvoj slovenije 1
razvoj turizma 4
razvoj v celotni občini 1
reginalna politika 1
regionalni razvoj 1
resevanje odprtih starih tem 1
rzvoj obcin 1
skrb za mladino 1
skrb za občane 1
skrb za ostarele 1
skrb za red 1
smernice razvoja države - na splošno 1
specifika mest 1
specifična problematika mest, regij 1
splošna kultura in kultura v šolah 1
stanovanja mladih druzin 1
stanovanja za mlade 1
stanovanja, ceste 1
stanovanjska politika 1
stanovanjska problematika 2
stanovanjski problemi 1
turizem 2
turizem , problem zaposlovanja 1
uravnotežen razvoj-kultura, zdravstvo in socila 1
ureditev komunale 1
ureditev prometa 2
urediti vasi 1
ureditve naselij 1
urejenost osnovnošol. igrišč 1
uskladitev med kulturo, politiko in sodišči 1
varnost 1
varnost stanovalcev v Ljubljani 1
varstvo otrok 1
več bi morali narediti za mladino 1
več denarja iz lj.dobit 1
več storjenega za mlade 1
večji pomen in vlogo mladini 1
vodovod 2
vrtci 1
vrtec - perece 1
vzgoja mladine, šolstvo 1
zdravstvo 7
zdravstvo, sodišča 1
zdravstvo, zaposlovanje 1
človekove pravice 1
šola, vrtci 1
šolstvo 16
šport 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162

Q643_2 ŠE DRUGA TEMA:

ŠE DRUGA TEMA:

Vrednost 6617 Frekvenca
1 brezposelnost 43
2 nizke plače 3
3 draginja, revščina 8
4 sociala, socialno zavarovanje, pokojnine - splošno 49
5 kriminal 4
6 korupcija 1
7 gospodarski problemi, stečaji - splošno 39
8 privatizacija, lastninjenje 3
9 politična kriza, nedemokratičnost, nizka politična kultura 2
10 lokalna infrastruktura, ceste, ipd. 58
11 ekologija, okolje 43
12 upravni postopki, birokracija 4
13 drugo 135
14 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
392 509

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

Q643_2D Anketar: vpiši problem!

Anketar: vpiši problem!

Vrednost 6716 Frekvenca
14 1
boj proti drogam 1
brez politike do denarja 1
celostna podoba mesta 1
da bi delali za ljudi 1
decentralizacija 1
delovna mesta 2
ekologija, kulturno življenje 1
energetika 1
finance 1
interesne dejavnosti za mlade 1
investicije 1
izboljš.statusa občin 1
izboljšava transportnih povezav s centrom 1
izterjava dolgov 1
kanalizacija 1
kmetijstvo 4
komunala 2
komunala, ceste 1
kultura 4
kultura, solstvo 1
lokalni promet, kanalizacija 1
malo gospodarstvo 1
mestni problemi 1
o pristojnostih države in občine, lok. samoupr. 1
o ekonomskih problemih kmetijstva 1
o razporeditvi fin. sredstev 1
o ureditvi kmetij 1
odprtje trgovin ob nedeljah 1
organizacija lok. samouprave 1
podpora šolstva 1
pokojnine 1
pomoč socialno ogroženim 1
porkirišče 1
posvetiti posamezniku 1
poudarek na turizmu 1
pravičnejša razporeditev sredstev med občinami 1
pravni red za delavce zašcita 1
premalo je poskrbljeno za mlade 1
problemi 1
problemi v kmetijstvu 1
razsvetljava 1
razvoj in napredek, šolstvo in kultura 1
razvoj krajev 1
razvoj kulturnih dejavnosti 1
razvoj obrobja 1
razvoj odrocnih krajev 1
razvoj turizma 1
regionalni razvoj 1
reševanje lokalnih problemov 1
skrb za mlade družine 1
skrb za pešce in kolesarje-urejenost poti 1
smernice razvoja regije 1
solstvo 3
sprehajalne steze,parki 1
stanovanjska problematika 1
stanovanjski problemi 1
turizem 2
turizem, podpora mladim kmetom 1
upostavenje interesov krajanov 1
ureditev odnosov med svet zupan 1
ureditev regij 1
varovanje kulturne dediscine 1
več centrov, ne samo Ljubljana 1
več igrišč 1
več poudarka na kulturo 1
več življenja v stari del mesta 1
večmnamenska dvorana 1
zamenjava ljudi na položajih 1
zaščita mladostnikov pred okoljem( droge, alkohola 1
zaščita pred poplavami 1
zdravstvo 10
zdravstvo - hitreje, vecja kvaliteta 1
šolstvo 12
šolstvo- vrtec 1
šport, kultura 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
107

Q644 ALI SE BOSTE UDELEŽILI LETOŠNJIH JESENSK

ALI SE BOSTE UDELEŽILI LETOŠNJIH JESENSKIH VOLITEV? (Anketar: pazi vrstni red odgovorov!!!)

Vrednost 6815 Frekvenca
1 ne 101
2 da 737
3 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q645 ALI BI SE UDELEŽILI ELEKTRONSKIH VOLITEV

ALI BI SE UDELEŽILI ELEKTRONSKIH VOLITEV, ČE BI BIL TAKŠEN NAČIN GLASOVANJA ŽE MOGOČ? (Anketar: pazi vrstni red odgovorov!!!)

Vrednost 6914 Frekvenca
1 ne 325
2 da 485
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 7013 Frekvenca
11 1
13 3
15 1
17 4
18 3
19 3
20 3
21 2
22 3
23 5
24 4
25 3
26 6
27 5
28 13
29 13
30 8
31 16
32 7
33 12
34 13
35 12
36 6
37 15
38 14
39 13
40 8
41 17
42 12
43 11
44 15
45 5
46 10
47 21
48 16
49 11
50 20
51 9
52 12
53 13
54 15
55 22
56 17
57 12
58 12
59 15
60 23
61 12
62 18
63 21
64 29
65 16
66 22
67 15
68 17
69 17
70 14
71 16
72 26
73 20
74 17
75 15
76 24
77 16
78 14
79 10
80 13
81 12
82 14
83 24
84 12
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 3 11 84 56.305 17.411

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7112 Frekvenca
1 OSNOVNA 147
2 KONČANA POKLICNA 133
3 KONČANA SREDNJA 411
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 206
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7211 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 339
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 315
3 V VEČJEM MESTU 103
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 142
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7310 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 261
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 151
3 SAMOZAPOSLEN 35
4 KMET 14
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 263
7 ŠTUDENT, DIJAK 85
8 BREZPOSELN 62
9 DRUGO... 7
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 749 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 65
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 140
3 NE, TO ME NE SKRBI 204
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 492

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 758 Frekvenca
1 sem veren 442
2 nisem veren 292
3 nekaj vmes... 132
4 zavrnil odg.,b.o. 33
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 767 Frekvenca
1 moški 390
2 ženska 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 776 Frekvenca
30 ->30 233
45 30 - 45 260
60 46 - 60 209
99 61 -> 196
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 3

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 785 Frekvenca
1 DESUS 7
2 LDS 235
3 NSI 21
4 SLS 39
5 SMS 9
6 SNS 25
7 SDS 66
8 ZLSD 74
9 drugo 28
0 ne vem 390
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
504 397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 794 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 257
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 220
3 03 - Celje, Trbovlje 141
4 04 - Kranj 88
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 118
7 07 - Novo Mesto, Krsko 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 803 Frekvenca
1 POMURSKA 52
2 PODRAVSKA 130
3 KOROSKA 34
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 86
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 51
10 GORISKA 48
11 OBALNO-KRASKA 51
12 KRASKA 31
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 812 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 310
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 153
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 58
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 97
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 111
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 160
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 0 0.342 5.079 1 0.781

Vrednosti spremenljivk od 0.342091132353073 do 5.07871104329385

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0209. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0209_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si