Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI11
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI11_V1
Main author(s):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vladi, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, podpora o zamenjavi vodstva strank, referendum o malem delu, referendum o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, referendum o zakonu o arhivskem gradivu, mnenje o aferi Patria, gospodarska kriza

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop kontinuiranih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom državnih organov in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi stopnjo zaupanja v ključne institucije sistema ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: potrebi reform v Sloveniji, referendumu o Zakonu o malem delu, o pokojninski reformi, referendumu o preprečevanju dela na črno, o referendumu o Zakonu o arhivskem gradivu, vprašanja o aferi 'patria' ter o gospodarski in finančni krizi.

Methodology


Collection date: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med 21.3. - 5.10.2011. , Datumi vseh zbiranj: 21.3. - 23.3., , 23.5. - 25.5., , 3.10. - 5.10.2011.
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Uteži so oblikovane s poststratifikacijskim usklajevanjem na spol, starost, izobrazbo in velikost naselja (do 500 p., 500-4000 p., 4000-50000 p., nad 50000 p.).

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS WIN 7.0

 • number of variables: 93
 • number of units: 2689

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2011-03-15 926
2011-05-15 810
2011-10-15 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2689 2011-03-15 2011-10-15

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

Value 22 Frequency
1 sploh nisem srečen 98
2 . 152
3 nekaj vmes 928
4 . 1024
5 zelo sem srečen 472
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2674 15

Valid range from 1 to 5

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

Value 31 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 67
2 . 154
3 nekaj vmes 849
4 . 1119
5 zelo sem zadovoljen 483
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2672 17

Valid range from 1 to 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 193 Frequency
2011-03-15 926
2011-05-15 810
2011-10-15 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2689 2011-03-15 2011-10-15

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

Value 292 Frequency
1 sploh nisem srečen 98
2 . 152
3 nekaj vmes 928
4 . 1024
5 zelo sem srečen 472
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2674 15

Valid range from 1 to 5

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

Value 391 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 67
2 . 154
3 nekaj vmes 849
4 . 1119
5 zelo sem zadovoljen 483
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2672 17

Valid range from 1 to 5

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 490 Frequency
1 zadovoljen 325
2 ni zadovoljen 2256
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2581 108

Valid range from 1 to 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 589 Frequency
1 zadovoljen 1715
2 ni zadovoljen 897
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2612 77

Valid range from 1 to 2

q481d ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 688 Frequency
1 da, podpiram 392
2 ne, ne podpiram 1213
3 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 954
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1605 1084

Valid range from 1 to 2

v1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? Z OCENAMI OD 1 DO 5. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 787 Frequency
1 zelo neuspešno 541
2 . 590
3 nekje vmes 506
4 . 63
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1714 975

Valid range from 1 to 5

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 886 Frequency
1 zelo neuspešno 560
2 . 490
3 nekje vmes 462
4 . 144
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1693 996

Valid range from 1 to 5

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 985 Frequency
1 zelo neuspešno 455
2 . 624
3 nekje vmes 514
4 . 58
5 zelo uspešno 3
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 953
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1654 1035

Valid range from 1 to 5

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1084 Frequency
1 zelo neuspešno 178
2 . 220
3 nekje vmes 487
4 . 547
5 zelo uspešno 255
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1687 1002

Valid range from 1 to 5

v1x ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO 2011? Z OCENAMI OD 1 DO 5. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 1183 Frequency
1 zelo neuspešno 333
2 . 296
3 nekje vmes 256
4 . 39
5 zelo uspešno 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 1736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 1760

Valid range from 1 to 5

v2x IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 1282 Frequency
1 zelo neuspešno 263
2 . 235
3 nekje vmes 284
4 . 101
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 1736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 1768

Valid range from 1 to 5

v3x S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1381 Frequency
1 zelo neuspešno 257
2 . 343
3 nekje vmes 261
4 . 34
5 zelo uspešno 4
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 1736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 1790

Valid range from 1 to 5

v9x KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1480 Frequency
1 zelo neuspešno 282
2 . 294
3 nekje vmes 227
4 . 55
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 1736
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 1820

Valid range from 1 to 5

v5x KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 1579 Frequency
1 zelo neuspešno 87
2 . 134
3 nekje vmes 269
4 . 292
5 zelo uspešno 144
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 1737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 1763

Valid range from 1 to 5

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KAKO TOREJ ZAUPATE: VLADI V CELOTI?

Value 1678 Frequency
1 najmanj zaupa 843
2 . 815
3 nekaj vmes 793
4 . 155
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2642 47

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1777 Frequency
1 najmanj zaupa 875
2 . 699
3 nekaj vmes 686
4 . 292
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2642 47

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1876 Frequency
1 najmanj zaupa 724
2 . 937
3 nekaj vmes 794
4 . 133
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2600 89

Valid range from 1 to 5

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 1975 Frequency
1 najmanj zaupa 325
2 . 390
3 nekaj vmes 715
4 . 814
5 najbolj zaupa 386
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2630 59

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2074 Frequency
1 najmanj zaupa 944
2 . 892
3 nekaj vmes 677
4 . 59
5 najbolj zaupa 4
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 108
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2576 113

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČEM?

Value 2173 Frequency
1 najmanj zaupa 776
2 . 754
3 nekaj vmes 727
4 . 252
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2559 130

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJI?

Value 2272 Frequency
1 najmanj zaupa 320
2 . 420
3 nekaj vmes 1039
4 . 708
5 najbolj zaupa 130
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2617 72

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKI?

Value 2371 Frequency
1 najmanj zaupa 134
2 . 214
3 nekaj vmes 845
4 . 959
5 najbolj zaupa 292
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 238
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2444 245

Valid range from 1 to 5

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2470 Frequency
1 najmanj zaupa 911
2 . 631
3 nekaj vmes 692
4 . 292
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2623 66

Valid range from 1 to 5

i10 BANKI SLOVENIJE?

Value 2569 Frequency
1 najmanj zaupa 460
2 . 593
3 nekaj vmes 985
4 . 446
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 115
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2568 121

Valid range from 1 to 5

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2668 Frequency
1 najmanj zaupa 109
2 . 310
3 nekaj vmes 1117
4 . 849
5 najbolj zaupa 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 130
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2553 136

Valid range from 1 to 5

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2767 Frequency
1 najmanj zaupa 178
2 . 410
3 nekaj vmes 1068
4 . 827
5 najbolj zaupa 182
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2665 24

Valid range from 1 to 5

i23 EVROPSKI UNIJI?

Value 2866 Frequency
1 najmanj zaupa 260
2 . 496
3 nekaj vmes 1191
4 . 472
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 195
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2487 202

Valid range from 1 to 5

i21 NATU?

Value 2965 Frequency
1 najmanj zaupa 345
2 . 536
3 nekaj vmes 962
4 . 421
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 341
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2336 353

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3064 Frequency
1 najmanj zaupa 302
2 . 508
3 nekaj vmes 889
4 . 617
5 najbolj zaupa 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 240
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2440 249

Valid range from 1 to 5

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3163 Frequency
1 najmanj zaupa 193
2 . 492
3 nekaj vmes 1144
4 . 678
5 najbolj zaupa 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2649 40

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

Value 3262 Frequency
1 najmanj zaupa 284
2 . 630
3 nekaj vmes 1197
4 . 344
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 182
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2498 191

Valid range from 1 to 5

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3361 Frequency
1 najmanj zaupa 189
2 . 430
3 nekaj vmes 1029
4 . 794
5 najbolj zaupa 171
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2613 76

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATOM?

Value 3460 Frequency
1 najmanj zaupa 536
2 . 742
3 nekaj vmes 864
4 . 349
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 122
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2559 130

Valid range from 1 to 5

i36 SLOVENSKIM GASILCEM?

Value 3559 Frequency
1 najmanj zaupa 3
2 . 8
3 nekaj vmes 63
4 . 496
5 najbolj zaupa 1151
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 7
Sysmiss 961
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 968

Valid range from 1 to 5

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 3658 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 107
3 nekaj vmes 291
4 . 301
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 1767
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 1838

Valid range from 1 to 5

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Value 3757 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 120
3 nekaj vmes 292
4 . 276
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 1767
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 1860

Valid range from 1 to 5

i30 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 3856 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 72
3 nekaj vmes 240
4 . 297
5 najbolj zaupa 200
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 1767
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 1842

Valid range from 1 to 5

i33 GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Value 3955 Frequency
1 najmanj zaupa 151
2 . 186
3 nekaj vmes 288
4 . 178
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 1767
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 1820

Valid range from 1 to 5

i34 GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Value 4054 Frequency
1 najmanj zaupa 85
2 . 162
3 nekaj vmes 355
4 . 200
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 1769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 1850

Valid range from 1 to 5

w20b SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

Value 4153 Frequency
1 DESUS 91
2 LDS 86
3 NSI 31
4 SDS 433
5 SLS 66
6 SNS 46
7 SD 665
8 ZARES 70
9 drugo stranko 45
99 ni volil 586
0 ne vem, b.o. 562
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2119 570

Valid range from 1 to 99

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4252 Frequency
1 da 1072
2 ne 505
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 961
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1577 1112

Valid range from 1 to 2

wx1 VERJETNO VESTE, DA BODO 4. DECEMBRA PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. ALI SE BOSTE TEH VOLITEV UDELEŽILI, ALI NE?

Value 4351 Frequency
1 ZAGOTOVO DA 560
2 VERJETNO DA 161
3 VERJETNO NE 76
4 ZAGOTOVO NE 77
5 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 1737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 1815

Valid range from 1 to 4

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 4450 Frequency
1 DESUS - 52
2 LDS 32
3 NSI 19
4 SDS 230
5 SLS 49
6 SNS 20
7 SD 160
8 ZARES 13
9 drugo stranko 67
0 ne vem, b.o. 428
Sysmiss 1619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
642 2047

Valid range from 1 to 9

wx2 IN ZA KATERO STRANKO BOSTE NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 4549 Frequency
1 DESUS 19
2 LDS 8
3 NSI 11
4 SDS 95
5 SLS 19
6 SNS 9
7 SD 53
8 ZARES 1
9 STR 14
10 lista Z.Jankovića 6
11 županska lista 0
12 drugo stranko 27
0 ne vem, b.o. 460
Sysmiss 1967
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 2427

Valid range from 1 to 12

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 4648 Frequency
1 DESUS 47
2 LDS 19
3 NSI 4
4 SDS 53
5 SLS 35
6 SNS 19
7 SD 85
8 ZARES 12
9 drugo stranko 28
0 ne vem, b.o. 772
Sysmiss 1615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 2387

Valid range from 1 to 9

wx3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 4747 Frequency
1 DESUS 36
2 LDS 13
3 NSI 5
4 SDS 41
5 SLS 19
6 SNS 9
7 SD 54
8 ZARES 8
9 STR 12
10 lista Z.Jankovića 0
11 županska lista 1
12 drugo stranko 32
0 ne vem, b.o. 461
Sysmiss 1998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 2459

Valid range from 1 to 12

q950 V ZADNJIH DNEH NASTAJAJO NOVE LISTE IN STRANKE, KI BODO VERJETNO NASTOPILE NA DECEMBRSKIH VOLITVAH. (STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, LISTA ZORANA JANKOVIĆA) ALI SE BOSTE OB NASTOPU TEH NOVIH LIST IN STRANK VOLITEV VENDARLE UDELEŽILI, ALI NE?

Value 4846 Frequency
1 verjetno da 151
2 verjetno ne 108
3 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 2308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 2430

Valid range from 1 to 2

q950a IN ZA KATERO NOVO LISTO ALI STRANKO BI SE VERJETNO ODLOČILI?

Value 4945 Frequency
1 STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 28
2 LISTA ZORANA JANKOVIĆA 17
3 ŽUPANSKA LISTA 14
4 drugo 14
5 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 2538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 2616

Valid range from 1 to 4

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O LEVIH ALI O DESNIH. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5044 Frequency
1 prej levo 809
2 v sredino 754
3 prej desno 495
4 b.o. 614
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2058 631

Valid range from 1 to 3

md1 ALI MENITE, DA SO V SLOVENIJI POTREBNE VEČJE STRUKTURNE SPREMEMBE ALI REFORME?

Value 5143 Frequency
1 DA 1540
2 NE 95
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1635 1054

Valid range from 1 to 2

pr1 V KRATKEM - 5. JUNIJA, BO V SLOVENIJI POTEKAL REFERENDUM O POKOJNINSKI REFORMI. ALI BOSTE NA REFERENDUMU PREDLOG NOVE POKOJNINSKE REFORME PODPRLI, ALI NE?

Value 5242 Frequency
1 bo podprl 238
2 ne bo podprl 332
3 ne ve, neopredeljen 156
4 se ne bo udeležil referenduma 81
Sysmiss 1882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 1882

Valid range from 1 to 4

pr5 PREDLOG NOVE POKOJNINSKE REFORME VSEBUJE KAR NEKAJ NOVOSTI GLEDE NA OBSTOJEČI ZAKON. KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O SPREMEMBAH IN NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA POKOJNINSKA REFORMA?

Value 5341 Frequency
1 DOBRO SEM INFORMIRAN 260
2 ZADOSTNO 329
3 SLABO SEM INFORMIRAN 192
4 ne ve, b.o. 26
Sysmiss 1882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 1908

Valid range from 1 to 3

pr12 KOT REČENO - V NEDELJO 5. JUNIJA BO REFERENDUM O ZAKONU O INVALIDSKEM IN POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU? ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Value 5440 Frequency
1 DA, ZAGOTOVO 484
2 DA, VERJETNO 99
3 ŠE NE VEM 90
4 VERJETNO NE 28
5 ZAGOTOVO NE 101
6 b.o. 4
Sysmiss 1883
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 1887

Valid range from 1 to 5

pr99 V ZADNJIH TEDNIH SE JE V MEDIJIH VELIKO GOVORILO O NOVI POKOJNINSKI REFORMI. SLIŠATI JE BILO DOSTI ARGUMENTOV ZA IN PROTI. KDO JE BIL V TEH RAZPRAVAH, KI SO SE ODVIJALE V ZADNJEM ČASU, PO VAŠEM MNENJU BOLJ PREPRIČLJIV?

Value 5539 Frequency
1 PREDLAGATELJI IN ZAGOVORNIKI ZAKONA 166
2 NASPROTNIKI ZAKONA 343
3 ne vem, b.o. 294
Sysmiss 1886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
509 2180

Valid range from 1 to 2

pr13 ALI JE VAŠA ODLOČITEV, DA REFORME NE PODPRETE DOKONČNA, ALI OBSTAJA MOŽNOST, DA SVOJE MNENJE V ZADNJIH TEDNIH ŠE SPREMENITE?

Value 5638 Frequency
1 dokončna 269
2 ni dokončna 56
3 ne ve, b.o. 7
Sysmiss 2357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
325 2364

Valid range from 1 to 2

pr16 ISTI DAN BOSTA POTEKALA ŠE DVA REFERENDUMA. ZANIMA NAS, KAKO BOSTE GLASOVALI NA REFERENDUMU O PREPREČEVANJU DELA NA ČRNO?

Value 5737 Frequency
1 za 186
2 proti 333
4 ne bom glasoval 112
3 ne ve, b.o. 174
Sysmiss 1884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
631 2058

Valid range from 1 to 4

pr17 POVEJTE ŠE, KAKO BOSTE GLASOVALI NA REFERENDUMU O ZAKONU O ARHIVSKEM GRADIVU?

Value 5836 Frequency
1 za 210
2 proti 168
4 ne bom glasoval 125
3 ne ve, b.o. 300
Sysmiss 1886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 2186

Valid range from 1 to 4

pr18 KAJ PA MENITE VI, KAKO BO NA REFERENDUMU O POKOJNINSKI REFORMI GLASOVALA VEČINA?

Value 5935 Frequency
1 večina za 56
2 večina proti 567
3 izenačeno 58
4 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 1886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 2008

Valid range from 1 to 3

q500 PREDSEDNIK REPUBLIKE JE PRI OCENI RAZMER V DRŽAVI NEDAVNO DEJAL, DA JE POTREBEN TEMELJIT PRELOM V DELOVANJU PARLAMENTA, VLADE IN DRŽAVE. ALI TO NJEGOVO STALIŠČE PODPIRATE ALI NE?

Value 6034 Frequency
1 podpira 693
2 ne podpira 52
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 1886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 1944

Valid range from 1 to 2

q935 V ZVEZI Z NADALJNIM DELOVANJEM VLADE SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA. KATERO OD TEH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Value 6133 Frequency
1 VLADA NAJ BOLJ ODGOVORNO OPRAVLJA DELO DO KONCA MANDATA 530
2 PRED.VLADE NAJ ODSTOPI, OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 133
3 DZ NAJ SE RAZPUSTI, RAZPIŠEJO SE NOVE VOLITVE 200
4 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 1770
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 1826

Valid range from 1 to 3

q935_a V JAVNOSTI SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA O MOŽNIH IZHODIH. KATERO OD NASLEDNJIH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Value 6232 Frequency
1 DRŽAVNI ZBOR NAJ SE RAZPUSTI, PREDČASNE VOLITVE 175
2 PREDSEDNIK VLADE NAJ ODSTOPI, NOVA VLADA 132
3 VLADA NAJ OPRAVLJA DELO DO KONCA MANDATA 436
4 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 1888
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 1946

Valid range from 1 to 3

q945_a RAZISKAVE KAŽEJO VELIKO NEZADOVOLJSTVO IN NEZAUPANJE V POLITIKE IN POLITIČNE STRANKE V SLOVENIJI. ALI PODPIRATE ZAMISEL O ZAMENJAVAH PREDSEDNIKOV IN VODSTEV V NASLEDNJIH STRANKAH? POVEJTE NAJPREJ ZA STRANKO DESUS (Karel Erjavec)

Value 6331 Frequency
1 da, podpiram 297
2 ne, ne podpiram 507
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 1771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 1885

Valid range from 1 to 2

q945_b LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS (Katarina Kresal)

Value 6430 Frequency
1 da, podpiram 478
2 ne, ne podpiram 326
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 1771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 1885

Valid range from 1 to 2

q945_c SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS (Janez Janša)

Value 6529 Frequency
1 da, podpiram 448
2 ne, ne podpiram 349
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 1771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 1892

Valid range from 1 to 2

q945_d SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS (Radovan Žerjav)

Value 6628 Frequency
1 da, podpiram 190
2 ne, ne podpiram 594
3 ne vem, b.o. 129
Sysmiss 1776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 1905

Valid range from 1 to 2

q945_e SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SMS (Zmago Jelinčič)

Value 6727 Frequency
1 da, podpiram 346
2 ne, ne podpiram 458
3 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 1774
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 1885

Valid range from 1 to 2

q945_f STRANKA SOCIALNIH DEMOKRATOV - SD (Borut Pahor)

Value 6826 Frequency
1 da, podpiram 450
2 ne, ne podpiram 355
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 1771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 1884

Valid range from 1 to 2

q945_g STRANKA ZARES (Gregor Golobič)

Value 6925 Frequency
1 da, podpiram 573
2 ne, ne podpiram 228
3 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 1773
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 1888

Valid range from 1 to 2

q946 V NEDELJO, 10. APRILA 2011 BO REFERENDUM O ZAKONU O MALEM DELU. ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Value 7024 Frequency
1 DA, ZAGOTOVO 403
2 DA, VERJETNO 134
3 ŠE NE VEM 139
4 VERJETNO NE 66
5 ZAGOTOVO NE 166
6 b.o. 11
Sysmiss 1770
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 1781

Valid range from 1 to 5

q947 ALI BOSTE NA REFERENDUMU PODPRLI ZAKON O MALEM DELU, ALI NE?

Value 7123 Frequency
1 DA 301
2 NE 298
3 ne vem, b.o. 314
Sysmiss 1776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 2090

Valid range from 1 to 2

q947_a KAKO TRDNA JE VAŠA ODLOČITEV?

Value 7222 Frequency
1 ZAGOTOVO BOM TAKO RAVNAL 408
2 VERJETNO BOM TAKO RAVNAL 91
3 NISEM ŠE POVSEM ODLOČEN 76
4 b.o. 23
Sysmiss 2091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
575 2114

Valid range from 1 to 3

q948 ALI STE V ZADNJEM MESECU SPREMENILI SVOJE MNENJE O ZAKONU O MALEM DELU (ODLOČITEV O TEM, KAKO BI GLASOVALI NA REFERENDUMU)?

Value 7321 Frequency
1 DA, V SMERI PODPORE ZAKONA 27
2 DA, PROTI ZAKONU 24
3 NISEM SPREMENIL MNENJA 635
4 ne vem, kako bi glasoval, b.o. 228
Sysmiss 1775
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 2003

Valid range from 1 to 3

q948_a KAJ JE PREDVSEM VPLIVALO NA SPREMEMBO VAŠEGA MNENJA? PREDVSEM ARGUMENTI

Value 7420 Frequency
1 VLADNIH PREDSTAVNIKOV 8
2 PREDSTAVNIKOV POLITIČNIH STRANK 4
3 PREDSTAVNIKOV SINDIKATOV 5
4 ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ 13
5 drugo 16
6 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 2638
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 2643

Valid range from 1 to 5

zp6 DENIMO DA BI BIL NASLEDNJO NEDELJO REFERENDUM O ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, ALI BI NA NJEM GLASOVALI:

Value 7519 Frequency
1 ZA NOVI POKOJNINSKI ZAKON 345
2 PROTI NOVEMU ZAKONU 322
4 ne bi šel na referendum 59
3 ne vem, b.o. 193
Sysmiss 1770
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 1963

Valid range from 1 to 4

md_ref KAJ BI DEJALI, KAKO POGOSTO SE SICER UDELEŽUJETE REFERENDUMOV?

Value 7618 Frequency
1 REDNO 507
2 OBČASNO 327
3 NIKOLI 76
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 1770
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 1779

Valid range from 1 to 3

q951 ČE BI IMELI MOŽNOST NEPOSREDNO VOLITI PREDSEDNIKA VLADE, KOGA IZMED NAVEDENIH BI NAJPREJ PODPRLI?

Value 7717 Frequency
1 BORUTA PAHORJA 109
2 JANEZA JANŠO 188
3 ZORANA JANKOVIĆA 153
4 OZ. KOGA DRUGEGA 183
5 nobenega 195
6 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 1739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 1861

Valid range from 1 to 5

q951aa Za mandatarja predlaga:

Value 7816 Frequency
1 Potočnik 9
2 Lahovnik 10
3 Žerjav 9
4 Jelinčič 7
5 Gaspari 4
6 Erjavec 5
7 Virant 5
8 Hanžek 5
9 Peterle 2
10 drugo 14
Sysmiss 2619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 2619

Valid range from 1 to 10

q952 NA LJUBLJANJSKEM SODIŠČU POTEKA SODNI PROCES O ZADEVI PATRIA. MED OBTOŽENIMI JE TUDI JANEZ JANŠA. ALI SE VAM ZDI, DA JE OBTOŽNICA PROTI NJEMU IN SKUPINI OBTOŽENIH UTEMELJENA, ALI NE?

Value 7915 Frequency
1 da, je utemeljena 401
2 ne, ni utemeljena 271
3 ne vem, b.o. 280
Sysmiss 1737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
672 2017

Valid range from 1 to 2

q911 ŠE O KRIZI. ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE

Value 8014 Frequency
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, 126
2 SE BO KRIZA PRI NAS ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO 754
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 1737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 1809

Valid range from 1 to 2

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2684 5 0 93 55.388 16.791

Valid range from 0 to 93

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 8212 Frequency
1 OSNOVNA 394
2 POKLICNA 355
3 SREDNJA 1090
4 VIŠJA, VISOKA 838
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2677 12

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

Value 8311 Frequency
1 PODEŽELJE 1054
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 871
3 VEČJE MESTO 333
4 LJ, MB 424
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2682 7

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 8410 Frequency
1 GOSPODARSTVO 463
2 NEGOSPODARSTVO 411
3 SAMOZAPOSLEN 100
4 KMET 29
5 GOSPODINJA 37
6 UPOKOJENEC 1309
7 ŠTUDENT, DIJAK 154
8 BREZPOSELN 154
9 DRUGO... 25
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2682 7

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 859 Frequency
1 DA, ZELO 117
2 DA, DO NEKE MERE 247
3 NE, TO ME NE SKRBI 508
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 1815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 1817

Valid range from 1 to 3

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 868 Frequency
1 sem veren 1239
2 nisem veren 900
3 nekaj vmes... 507
4 zavrnil odg.,b.o. 33
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2646 43

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

Value 877 Frequency
1 moški 941
2 ženska 1748
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2689 0

Valid range from 1 to 2

kraj Kraj

Value 886 Frequency
Zakrita vrednost 2689
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2689 0

regija Regija

Value 895 Frequency
1 POMURSKA 146
2 PODRAVSKA 381
3 KOROŠKA 101
4 SAVINJSKA 319
5 GORENJSKA 300
6 ZASAVSKA 64
7 OSREDNJA 697
8 SPOD. POSAVSKA 64
9 DOLENJSKA 182
10 GORIŠKA 197
11 OBALNO-KRAŠKA 105
12 KRAŠKA 71
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2627 62

Valid range from 1 to 12

veln2 Velikost naselja

Value 904 Frequency
0 miss 0
1 ->500 967
2 500-4000 632
3 4000-50000 620
4 NAD 50000 470
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2689 0

Valid range from 0 to 4

rstar Starost

Value 913 Frequency
30 ->30 261
45 31 - 45 465
60 46 - 60 832
99 61 -> 1126
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2684 5

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 922 Frequency
1 DESUS 99
2 LDS 51
3 NSI 23
4 SDS 283
5 SLS 84
6 SNS 39
7 SD 245
8 ZARES 25
9 drugo 95
0 ne vem 772
Sysmiss 973
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 1745

Valid range from 1 to 9

wutez POSTSTRAFIKACIJSKA UTEŽ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2689 0 0.211 5.386 1 1.008

Valid range from 0.2110741972 to 5.3856383

Materials of the Study

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1103 - Politbarometer PB03/11, Slovenija [Vprašalnik].
 2. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1105 - Politbarometer PB05/11, Slovenija [Vprašalnik].
 3. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1110 - Politbarometer PB10/11, Slovenija [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 03/2011 : marec 2011.
 2. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 05/2011 : maj 2011.
 3. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 10/2011 : oktober 2011.
 4. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 5. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 6. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 7. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Kurdija, S. and Toš, N. (2012). Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI11. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI11_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si