Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI11
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI11_V1
Glavni avtor(ji):
 • Kurdija, Slavko
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Broder, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij , Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vladi, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, podpora o zamenjavi vodstva strank, referendum o malem delu, referendum o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, referendum o zakonu o arhivskem gradivu, mnenje o aferi Patria, gospodarska kriza

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop kontinuiranih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom državnih organov in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi stopnjo zaupanja v ključne institucije sistema ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: potrebi reform v Sloveniji, referendumu o Zakonu o malem delu, o pokojninski reformi, referendumu o preprečevanju dela na črno, o referendumu o Zakonu o arhivskem gradivu, vprašanja o aferi 'patria' ter o gospodarski in finančni krizi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med 21.3. - 5.10.2011. , Datumi vseh zbiranj: 21.3. - 23.3., , 23.5. - 25.5., , 3.10. - 5.10.2011.
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je oblikovan s pomočjo naključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov fizičnih oseb v RS. Ciljna oseba znotraj gospodinjstva je izbrana s pomočjo pravila zadnjega rojstnega dne.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Uteži so oblikovane s poststratifikacijskim usklajevanjem na spol, starost, izobrazbo in velikost naselja (do 500 p., 500-4000 p., 4000-50000 p., nad 50000 p.).

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS WIN 7.0

 • število spremenljivk: 93
 • število enot: 2689

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2011-03-15 926
2011-05-15 810
2011-10-15 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2689 2011-03-15 2011-10-15

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 98
2 . 152
3 nekaj vmes 928
4 . 1024
5 zelo sem srečen 472
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2674 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

Vrednost 31 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 67
2 . 154
3 nekaj vmes 849
4 . 1119
5 zelo sem zadovoljen 483
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2672 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 193 Frekvenca
2011-03-15 926
2011-05-15 810
2011-10-15 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2689 2011-03-15 2011-10-15

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE?

Vrednost 292 Frekvenca
1 sploh nisem srečen 98
2 . 152
3 nekaj vmes 928
4 . 1024
5 zelo sem srečen 472
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2674 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S SVOJIM ŽIVLJENJEM?

Vrednost 391 Frekvenca
1 sploh nisem zadovoljen 67
2 . 154
3 nekaj vmes 849
4 . 1119
5 zelo sem zadovoljen 483
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2672 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 490 Frekvenca
1 zadovoljen 325
2 ni zadovoljen 2256
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2581 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 589 Frekvenca
1 zadovoljen 1715
2 ni zadovoljen 897
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2612 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481d ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 688 Frekvenca
1 da, podpiram 392
2 ne, ne podpiram 1213
3 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 954
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1605 1084

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? Z OCENAMI OD 1 DO 5. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 787 Frekvenca
1 zelo neuspešno 541
2 . 590
3 nekje vmes 506
4 . 63
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1714 975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 886 Frekvenca
1 zelo neuspešno 560
2 . 490
3 nekje vmes 462
4 . 144
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1693 996

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 985 Frekvenca
1 zelo neuspešno 455
2 . 624
3 nekje vmes 514
4 . 58
5 zelo uspešno 3
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1654 1035

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1084 Frekvenca
1 zelo neuspešno 178
2 . 220
3 nekje vmes 487
4 . 547
5 zelo uspešno 255
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1687 1002

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1x ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV V MANDATNEM OBDOBJU 2008 DO 2011? Z OCENAMI OD 1 DO 5. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 1183 Frekvenca
1 zelo neuspešno 333
2 . 296
3 nekje vmes 256
4 . 39
5 zelo uspešno 5
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 1736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 1760

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2x IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1282 Frekvenca
1 zelo neuspešno 263
2 . 235
3 nekje vmes 284
4 . 101
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 1736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 1768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3x S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 1381 Frekvenca
1 zelo neuspešno 257
2 . 343
3 nekje vmes 261
4 . 34
5 zelo uspešno 4
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 1736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 1790

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9x KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1480 Frekvenca
1 zelo neuspešno 282
2 . 294
3 nekje vmes 227
4 . 55
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 1736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 1820

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5x KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 1579 Frekvenca
1 zelo neuspešno 87
2 . 134
3 nekje vmes 269
4 . 292
5 zelo uspešno 144
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 1737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 1763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KAKO TOREJ ZAUPATE: VLADI V CELOTI?

Vrednost 1678 Frekvenca
1 najmanj zaupa 843
2 . 815
3 nekaj vmes 793
4 . 155
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2642 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1777 Frekvenca
1 najmanj zaupa 875
2 . 699
3 nekaj vmes 686
4 . 292
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2642 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1876 Frekvenca
1 najmanj zaupa 724
2 . 937
3 nekaj vmes 794
4 . 133
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2600 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 1975 Frekvenca
1 najmanj zaupa 325
2 . 390
3 nekaj vmes 715
4 . 814
5 najbolj zaupa 386
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2630 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2074 Frekvenca
1 najmanj zaupa 944
2 . 892
3 nekaj vmes 677
4 . 59
5 najbolj zaupa 4
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 108
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2576 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČEM?

Vrednost 2173 Frekvenca
1 najmanj zaupa 776
2 . 754
3 nekaj vmes 727
4 . 252
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2559 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJI?

Vrednost 2272 Frekvenca
1 najmanj zaupa 320
2 . 420
3 nekaj vmes 1039
4 . 708
5 najbolj zaupa 130
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2617 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKI?

Vrednost 2371 Frekvenca
1 najmanj zaupa 134
2 . 214
3 nekaj vmes 845
4 . 959
5 najbolj zaupa 292
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 238
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2444 245

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2470 Frekvenca
1 najmanj zaupa 911
2 . 631
3 nekaj vmes 692
4 . 292
5 najbolj zaupa 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2623 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2569 Frekvenca
1 najmanj zaupa 460
2 . 593
3 nekaj vmes 985
4 . 446
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 115
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2568 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2668 Frekvenca
1 najmanj zaupa 109
2 . 310
3 nekaj vmes 1117
4 . 849
5 najbolj zaupa 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 130
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2553 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2767 Frekvenca
1 najmanj zaupa 178
2 . 410
3 nekaj vmes 1068
4 . 827
5 najbolj zaupa 182
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2665 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 2866 Frekvenca
1 najmanj zaupa 260
2 . 496
3 nekaj vmes 1191
4 . 472
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 195
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2487 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATU?

Vrednost 2965 Frekvenca
1 najmanj zaupa 345
2 . 536
3 nekaj vmes 962
4 . 421
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 341
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2336 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3064 Frekvenca
1 najmanj zaupa 302
2 . 508
3 nekaj vmes 889
4 . 617
5 najbolj zaupa 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 240
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2440 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3163 Frekvenca
1 najmanj zaupa 193
2 . 492
3 nekaj vmes 1144
4 . 678
5 najbolj zaupa 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2649 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 3262 Frekvenca
1 najmanj zaupa 284
2 . 630
3 nekaj vmes 1197
4 . 344
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 182
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2498 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 3361 Frekvenca
1 najmanj zaupa 189
2 . 430
3 nekaj vmes 1029
4 . 794
5 najbolj zaupa 171
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2613 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATOM?

Vrednost 3460 Frekvenca
1 najmanj zaupa 536
2 . 742
3 nekaj vmes 864
4 . 349
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 122
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2559 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i36 SLOVENSKIM GASILCEM?

Vrednost 3559 Frekvenca
1 najmanj zaupa 3
2 . 8
3 nekaj vmes 63
4 . 496
5 najbolj zaupa 1151
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 7
Sysmiss 961
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1721 968

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 3658 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 107
3 nekaj vmes 291
4 . 301
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 1767
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 1838

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Vrednost 3757 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 120
3 nekaj vmes 292
4 . 276
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 1767
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 1860

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i30 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 3856 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 72
3 nekaj vmes 240
4 . 297
5 najbolj zaupa 200
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 1767
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 1842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i33 GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Vrednost 3955 Frekvenca
1 najmanj zaupa 151
2 . 186
3 nekaj vmes 288
4 . 178
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 1767
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 1820

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i34 GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Vrednost 4054 Frekvenca
1 najmanj zaupa 85
2 . 162
3 nekaj vmes 355
4 . 200
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 1769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 1850

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w20b SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

Vrednost 4153 Frekvenca
1 DESUS 91
2 LDS 86
3 NSI 31
4 SDS 433
5 SLS 66
6 SNS 46
7 SD 665
8 ZARES 70
9 drugo stranko 45
99 ni volil 586
0 ne vem, b.o. 562
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2119 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4252 Frekvenca
1 da 1072
2 ne 505
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 961
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1577 1112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

wx1 VERJETNO VESTE, DA BODO 4. DECEMBRA PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR. ALI SE BOSTE TEH VOLITEV UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 4351 Frekvenca
1 ZAGOTOVO DA 560
2 VERJETNO DA 161
3 VERJETNO NE 76
4 ZAGOTOVO NE 77
5 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 1737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 1815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 4450 Frekvenca
1 DESUS - 52
2 LDS 32
3 NSI 19
4 SDS 230
5 SLS 49
6 SNS 20
7 SD 160
8 ZARES 13
9 drugo stranko 67
0 ne vem, b.o. 428
Sysmiss 1619
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
642 2047

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wx2 IN ZA KATERO STRANKO BOSTE NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 4549 Frekvenca
1 DESUS 19
2 LDS 8
3 NSI 11
4 SDS 95
5 SLS 19
6 SNS 9
7 SD 53
8 ZARES 1
9 STR 14
10 lista Z.Jankovića 6
11 županska lista 0
12 drugo stranko 27
0 ne vem, b.o. 460
Sysmiss 1967
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
262 2427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 4648 Frekvenca
1 DESUS 47
2 LDS 19
3 NSI 4
4 SDS 53
5 SLS 35
6 SNS 19
7 SD 85
8 ZARES 12
9 drugo stranko 28
0 ne vem, b.o. 772
Sysmiss 1615
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
302 2387

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wx3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 4747 Frekvenca
1 DESUS 36
2 LDS 13
3 NSI 5
4 SDS 41
5 SLS 19
6 SNS 9
7 SD 54
8 ZARES 8
9 STR 12
10 lista Z.Jankovića 0
11 županska lista 1
12 drugo stranko 32
0 ne vem, b.o. 461
Sysmiss 1998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 2459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q950 V ZADNJIH DNEH NASTAJAJO NOVE LISTE IN STRANKE, KI BODO VERJETNO NASTOPILE NA DECEMBRSKIH VOLITVAH. (STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, LISTA ZORANA JANKOVIĆA) ALI SE BOSTE OB NASTOPU TEH NOVIH LIST IN STRANK VOLITEV VENDARLE UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 4846 Frekvenca
1 verjetno da 151
2 verjetno ne 108
3 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 2308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
259 2430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q950a IN ZA KATERO NOVO LISTO ALI STRANKO BI SE VERJETNO ODLOČILI?

Vrednost 4945 Frekvenca
1 STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 28
2 LISTA ZORANA JANKOVIĆA 17
3 ŽUPANSKA LISTA 14
4 drugo 14
5 ne vem, b.o. 78
Sysmiss 2538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
73 2616

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O LEVIH ALI O DESNIH. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5044 Frekvenca
1 prej levo 809
2 v sredino 754
3 prej desno 495
4 b.o. 614
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2058 631

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

md1 ALI MENITE, DA SO V SLOVENIJI POTREBNE VEČJE STRUKTURNE SPREMEMBE ALI REFORME?

Vrednost 5143 Frekvenca
1 DA 1540
2 NE 95
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1635 1054

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

pr1 V KRATKEM - 5. JUNIJA, BO V SLOVENIJI POTEKAL REFERENDUM O POKOJNINSKI REFORMI. ALI BOSTE NA REFERENDUMU PREDLOG NOVE POKOJNINSKE REFORME PODPRLI, ALI NE?

Vrednost 5242 Frekvenca
1 bo podprl 238
2 ne bo podprl 332
3 ne ve, neopredeljen 156
4 se ne bo udeležil referenduma 81
Sysmiss 1882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 1882

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

pr5 PREDLOG NOVE POKOJNINSKE REFORME VSEBUJE KAR NEKAJ NOVOSTI GLEDE NA OBSTOJEČI ZAKON. KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O SPREMEMBAH IN NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA POKOJNINSKA REFORMA?

Vrednost 5341 Frekvenca
1 DOBRO SEM INFORMIRAN 260
2 ZADOSTNO 329
3 SLABO SEM INFORMIRAN 192
4 ne ve, b.o. 26
Sysmiss 1882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 1908

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

pr12 KOT REČENO - V NEDELJO 5. JUNIJA BO REFERENDUM O ZAKONU O INVALIDSKEM IN POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU? ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 5440 Frekvenca
1 DA, ZAGOTOVO 484
2 DA, VERJETNO 99
3 ŠE NE VEM 90
4 VERJETNO NE 28
5 ZAGOTOVO NE 101
6 b.o. 4
Sysmiss 1883
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 1887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

pr99 V ZADNJIH TEDNIH SE JE V MEDIJIH VELIKO GOVORILO O NOVI POKOJNINSKI REFORMI. SLIŠATI JE BILO DOSTI ARGUMENTOV ZA IN PROTI. KDO JE BIL V TEH RAZPRAVAH, KI SO SE ODVIJALE V ZADNJEM ČASU, PO VAŠEM MNENJU BOLJ PREPRIČLJIV?

Vrednost 5539 Frekvenca
1 PREDLAGATELJI IN ZAGOVORNIKI ZAKONA 166
2 NASPROTNIKI ZAKONA 343
3 ne vem, b.o. 294
Sysmiss 1886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
509 2180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

pr13 ALI JE VAŠA ODLOČITEV, DA REFORME NE PODPRETE DOKONČNA, ALI OBSTAJA MOŽNOST, DA SVOJE MNENJE V ZADNJIH TEDNIH ŠE SPREMENITE?

Vrednost 5638 Frekvenca
1 dokončna 269
2 ni dokončna 56
3 ne ve, b.o. 7
Sysmiss 2357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
325 2364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

pr16 ISTI DAN BOSTA POTEKALA ŠE DVA REFERENDUMA. ZANIMA NAS, KAKO BOSTE GLASOVALI NA REFERENDUMU O PREPREČEVANJU DELA NA ČRNO?

Vrednost 5737 Frekvenca
1 za 186
2 proti 333
4 ne bom glasoval 112
3 ne ve, b.o. 174
Sysmiss 1884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
631 2058

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

pr17 POVEJTE ŠE, KAKO BOSTE GLASOVALI NA REFERENDUMU O ZAKONU O ARHIVSKEM GRADIVU?

Vrednost 5836 Frekvenca
1 za 210
2 proti 168
4 ne bom glasoval 125
3 ne ve, b.o. 300
Sysmiss 1886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 2186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

pr18 KAJ PA MENITE VI, KAKO BO NA REFERENDUMU O POKOJNINSKI REFORMI GLASOVALA VEČINA?

Vrednost 5935 Frekvenca
1 večina za 56
2 večina proti 567
3 izenačeno 58
4 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 1886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 2008

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q500 PREDSEDNIK REPUBLIKE JE PRI OCENI RAZMER V DRŽAVI NEDAVNO DEJAL, DA JE POTREBEN TEMELJIT PRELOM V DELOVANJU PARLAMENTA, VLADE IN DRŽAVE. ALI TO NJEGOVO STALIŠČE PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 6034 Frekvenca
1 podpira 693
2 ne podpira 52
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 1886
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 1944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q935 V ZVEZI Z NADALJNIM DELOVANJEM VLADE SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA. KATERO OD TEH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Vrednost 6133 Frekvenca
1 VLADA NAJ BOLJ ODGOVORNO OPRAVLJA DELO DO KONCA MANDATA 530
2 PRED.VLADE NAJ ODSTOPI, OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 133
3 DZ NAJ SE RAZPUSTI, RAZPIŠEJO SE NOVE VOLITVE 200
4 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 1770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 1826

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q935_a V JAVNOSTI SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA O MOŽNIH IZHODIH. KATERO OD NASLEDNJIH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Vrednost 6232 Frekvenca
1 DRŽAVNI ZBOR NAJ SE RAZPUSTI, PREDČASNE VOLITVE 175
2 PREDSEDNIK VLADE NAJ ODSTOPI, NOVA VLADA 132
3 VLADA NAJ OPRAVLJA DELO DO KONCA MANDATA 436
4 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 1888
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 1946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q945_a RAZISKAVE KAŽEJO VELIKO NEZADOVOLJSTVO IN NEZAUPANJE V POLITIKE IN POLITIČNE STRANKE V SLOVENIJI. ALI PODPIRATE ZAMISEL O ZAMENJAVAH PREDSEDNIKOV IN VODSTEV V NASLEDNJIH STRANKAH? POVEJTE NAJPREJ ZA STRANKO DESUS (Karel Erjavec)

Vrednost 6331 Frekvenca
1 da, podpiram 297
2 ne, ne podpiram 507
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 1771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 1885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_b LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS (Katarina Kresal)

Vrednost 6430 Frekvenca
1 da, podpiram 478
2 ne, ne podpiram 326
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 1771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 1885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_c SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS (Janez Janša)

Vrednost 6529 Frekvenca
1 da, podpiram 448
2 ne, ne podpiram 349
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 1771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 1892

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_d SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS (Radovan Žerjav)

Vrednost 6628 Frekvenca
1 da, podpiram 190
2 ne, ne podpiram 594
3 ne vem, b.o. 129
Sysmiss 1776
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 1905

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_e SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SMS (Zmago Jelinčič)

Vrednost 6727 Frekvenca
1 da, podpiram 346
2 ne, ne podpiram 458
3 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 1774
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 1885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_f STRANKA SOCIALNIH DEMOKRATOV - SD (Borut Pahor)

Vrednost 6826 Frekvenca
1 da, podpiram 450
2 ne, ne podpiram 355
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 1771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 1884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q945_g STRANKA ZARES (Gregor Golobič)

Vrednost 6925 Frekvenca
1 da, podpiram 573
2 ne, ne podpiram 228
3 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 1773
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 1888

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q946 V NEDELJO, 10. APRILA 2011 BO REFERENDUM O ZAKONU O MALEM DELU. ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI, ALI NE?

Vrednost 7024 Frekvenca
1 DA, ZAGOTOVO 403
2 DA, VERJETNO 134
3 ŠE NE VEM 139
4 VERJETNO NE 66
5 ZAGOTOVO NE 166
6 b.o. 11
Sysmiss 1770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 1781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q947 ALI BOSTE NA REFERENDUMU PODPRLI ZAKON O MALEM DELU, ALI NE?

Vrednost 7123 Frekvenca
1 DA 301
2 NE 298
3 ne vem, b.o. 314
Sysmiss 1776
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 2090

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q947_a KAKO TRDNA JE VAŠA ODLOČITEV?

Vrednost 7222 Frekvenca
1 ZAGOTOVO BOM TAKO RAVNAL 408
2 VERJETNO BOM TAKO RAVNAL 91
3 NISEM ŠE POVSEM ODLOČEN 76
4 b.o. 23
Sysmiss 2091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
575 2114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q948 ALI STE V ZADNJEM MESECU SPREMENILI SVOJE MNENJE O ZAKONU O MALEM DELU (ODLOČITEV O TEM, KAKO BI GLASOVALI NA REFERENDUMU)?

Vrednost 7321 Frekvenca
1 DA, V SMERI PODPORE ZAKONA 27
2 DA, PROTI ZAKONU 24
3 NISEM SPREMENIL MNENJA 635
4 ne vem, kako bi glasoval, b.o. 228
Sysmiss 1775
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 2003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q948_a KAJ JE PREDVSEM VPLIVALO NA SPREMEMBO VAŠEGA MNENJA? PREDVSEM ARGUMENTI

Vrednost 7420 Frekvenca
1 VLADNIH PREDSTAVNIKOV 8
2 PREDSTAVNIKOV POLITIČNIH STRANK 4
3 PREDSTAVNIKOV SINDIKATOV 5
4 ŠTUDENTSKIH ORGANIZACIJ 13
5 drugo 16
6 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 2638
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46 2643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zp6 DENIMO DA BI BIL NASLEDNJO NEDELJO REFERENDUM O ZAKONU O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU, ALI BI NA NJEM GLASOVALI:

Vrednost 7519 Frekvenca
1 ZA NOVI POKOJNINSKI ZAKON 345
2 PROTI NOVEMU ZAKONU 322
4 ne bi šel na referendum 59
3 ne vem, b.o. 193
Sysmiss 1770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 1963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

md_ref KAJ BI DEJALI, KAKO POGOSTO SE SICER UDELEŽUJETE REFERENDUMOV?

Vrednost 7618 Frekvenca
1 REDNO 507
2 OBČASNO 327
3 NIKOLI 76
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 1770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 1779

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q951 ČE BI IMELI MOŽNOST NEPOSREDNO VOLITI PREDSEDNIKA VLADE, KOGA IZMED NAVEDENIH BI NAJPREJ PODPRLI?

Vrednost 7717 Frekvenca
1 BORUTA PAHORJA 109
2 JANEZA JANŠO 188
3 ZORANA JANKOVIĆA 153
4 OZ. KOGA DRUGEGA 183
5 nobenega 195
6 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 1739
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 1861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q951aa Za mandatarja predlaga:

Vrednost 7816 Frekvenca
1 Potočnik 9
2 Lahovnik 10
3 Žerjav 9
4 Jelinčič 7
5 Gaspari 4
6 Erjavec 5
7 Virant 5
8 Hanžek 5
9 Peterle 2
10 drugo 14
Sysmiss 2619
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70 2619

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

q952 NA LJUBLJANJSKEM SODIŠČU POTEKA SODNI PROCES O ZADEVI PATRIA. MED OBTOŽENIMI JE TUDI JANEZ JANŠA. ALI SE VAM ZDI, DA JE OBTOŽNICA PROTI NJEMU IN SKUPINI OBTOŽENIH UTEMELJENA, ALI NE?

Vrednost 7915 Frekvenca
1 da, je utemeljena 401
2 ne, ni utemeljena 271
3 ne vem, b.o. 280
Sysmiss 1737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
672 2017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q911 ŠE O KRIZI. ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE

Vrednost 8014 Frekvenca
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, 126
2 SE BO KRIZA PRI NAS ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE SLABŠALO 754
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 1737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 1809

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2684 5 0 93 55.388 16.791

Vrednosti spremenljivk od 0 do 93

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 8212 Frekvenca
1 OSNOVNA 394
2 POKLICNA 355
3 SREDNJA 1090
4 VIŠJA, VISOKA 838
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2677 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

Vrednost 8311 Frekvenca
1 PODEŽELJE 1054
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 871
3 VEČJE MESTO 333
4 LJ, MB 424
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2682 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 8410 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 463
2 NEGOSPODARSTVO 411
3 SAMOZAPOSLEN 100
4 KMET 29
5 GOSPODINJA 37
6 UPOKOJENEC 1309
7 ŠTUDENT, DIJAK 154
8 BREZPOSELN 154
9 DRUGO... 25
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2682 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 859 Frekvenca
1 DA, ZELO 117
2 DA, DO NEKE MERE 247
3 NE, TO ME NE SKRBI 508
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 1815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 1817

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 868 Frekvenca
1 sem veren 1239
2 nisem veren 900
3 nekaj vmes... 507
4 zavrnil odg.,b.o. 33
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2646 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

Vrednost 877 Frekvenca
1 moški 941
2 ženska 1748
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2689 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj Kraj

Vrednost 886 Frekvenca
Zakrita vrednost 2689
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2689 0

regija Regija

Vrednost 895 Frekvenca
1 POMURSKA 146
2 PODRAVSKA 381
3 KOROŠKA 101
4 SAVINJSKA 319
5 GORENJSKA 300
6 ZASAVSKA 64
7 OSREDNJA 697
8 SPOD. POSAVSKA 64
9 DOLENJSKA 182
10 GORIŠKA 197
11 OBALNO-KRAŠKA 105
12 KRAŠKA 71
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2627 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Velikost naselja

Vrednost 904 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 967
2 500-4000 632
3 4000-50000 620
4 NAD 50000 470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2689 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

rstar Starost

Vrednost 913 Frekvenca
30 ->30 261
45 31 - 45 465
60 46 - 60 832
99 61 -> 1126
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2684 5

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 922 Frekvenca
1 DESUS 99
2 LDS 51
3 NSI 23
4 SDS 283
5 SLS 84
6 SNS 39
7 SD 245
8 ZARES 25
9 drugo 95
0 ne vem 772
Sysmiss 973
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 1745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez POSTSTRAFIKACIJSKA UTEŽ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2689 0 0.211 5.386 1 1.008

Vrednosti spremenljivk od 0.2110741972 do 5.3856383

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1103 - Politbarometer PB03/11, Slovenija [Vprašalnik].
 2. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1105 - Politbarometer PB05/11, Slovenija [Vprašalnik].
 3. Kurdija, Slavko in Toš, Niko (2011). PBSI1110 - Politbarometer PB10/11, Slovenija [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 03/2011 : marec 2011.
 2. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 05/2011 : maj 2011.
 3. Kurdija, Slavko (2011). Politbarometer 10/2011 : oktober 2011.
 4. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 5. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 6. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 7. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Toš, N. (2012). Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI11. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI11_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2012

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si