Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MODJES01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MODJES01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Klinar, Aleksander
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Sodja, Jurij
  • Rajhman, Tina
  • Smolej Vrzel, Vesna
Izdelal datoteko podatkov:
GIJE - Gimnazija Jesenice (Jesenice; 2001)

Finančna podpora:

Gimnazija Jesenice

Vsebina raziskave

Ključne besede:

družbene norme, zunanja podoba, mnenje okolice, družinske navade, poklicni cilj, potreba po zaposlitvi, potreba po poroki/družini, izražanje čustev, prosti čas, odnosi med dijaki in učitelji, podrejanje avtoriteti

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
kritičnost do družbe
med generacijske razlike
samokritičnost


Povzetek:

Dijaki Gimnazije Jesenice izhajajo iz Jesenic in okolice, katere družbeno-ekonomski razvoj v preteklosti je bil večinoma definiran z razvojem Železarne Jesenice. V zadnjih desetih letih je bilo področje soočeno s težko krizo železarstva, veliko brezposelnostjo. Vrednote mladih so razpete med vrednostnim sistemom tradicionalne industrijske družbe in propadajočega železarstva na eni strani ter vplivom postindustrijske modernizacije širšega okolja na drugi strani. Cilj raziskovalne naloge je bil preučitev odzivov dijakov in dijakinj Gimnazije Jesenice, ki v letu 2001 zaključujejo šolanje na Gimnaziji, na družbene in življenjske razmere z vidika njihovega osebnega vrednostnega sistema. Avtorje je predvsem zanimalo, koliko so procesi druge modernizacije že dosegli jeseniške gimnazijce.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16 februar 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Občina Jesenice

Enota za analizo:

Posameznik.

Populacija:

Dijaki četrtega letnika Gimnazije Jesenice v šolskem letu 2000/2001.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Gimnazija Jesenice

Tip vzorca:

Brez vzorčenja - zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samo-izpolnjujoča oblika ankete.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MODJES01 - Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 15
  • število enot: 84

Spremenljivke

SPOL Spol?

Spol?

Vrednost 13 Frekvenca
1 Moški 30
2 Ženski 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PREBIVAL Prebivališče?

Prebivališče?

Vrednost 22 Frekvenca
1 mesto (nad 2000 prebivalci) 38
2 vas 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

USPEH Učni uspeh?

Učni uspeh?

Vrednost 31 Frekvenca
1 1 0
2 2 25
3 3 36
4 4 18
5 5 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

SPOL Spol?

Spol?

Vrednost 115 Frekvenca
1 Moški 30
2 Ženski 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

PREBIVAL Prebivališče?

Prebivališče?

Vrednost 214 Frekvenca
1 mesto (nad 2000 prebivalci) 38
2 vas 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

USPEH Učni uspeh?

Učni uspeh?

Vrednost 313 Frekvenca
1 1 0
2 2 25
3 3 36
4 4 18
5 5 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NORME Kako sprejemaš splošne družbene norme?

Kako sprejemaš splošne družbene norme?

Vrednost 412 Frekvenca
1 Kritično 56
2 Ne sprejemam jih, ignoriram jih. 8
3 Ne sprejemam jih, skušam jih spremeniti 5
4 Podredim se jim 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

PODOBA Kako bi spremenil/a svojo zunanjo podobo?

Želiš spremeniti svojo zunanjo podobo. Na voljo so ti spodaj navedene možnosti. Katero bi izbral/-a?

Vrednost 511 Frekvenca
1 Pobarval/-a bi si trepalnice. 2
2 Nosil/-a bi rdeče kontaktne leče. 2
3 Lase bi si pobarval/-a s kričečo barvo. 13
4 Dal/-a bi si tetovirati motiv. 20
5 Nosil/-a bi obleke nasprotnega spola. 0
6 Ne želim spremeniti svoje zunanje podobe. 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

OKOLICA Ali se ti zdi pomembno, kako te vidi okolica?

Ali se ti zdi pomembno, kako te vidi okolica?

Vrednost 610 Frekvenca
1 da 41
2 ne 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

DRUZINA Kako bi spremenil družinske navade, ki te motijo?

Kako bi spremenil/-a družinske navade, ki te motijo?

Vrednost 79 Frekvenca
1 Sploh nebi poskusil/-a. 3
2 O spremembah bi se pogovoril/-a. 58
3 S starši bi se bil/-a pripravljen/-a prepirati. 12
4 Kuhal/-a bi mulo. 0
5 Delal/-a bi po svoje, neglede na to, kaj mi rečejo starši. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

POKLIC Ali imaš zastavljen poklicni cilj?

Ali imaš zastavljen poklicni cilj (ali veš kaj hočeš biti po poklicu)?

Vrednost 88 Frekvenca
1 da 62
2 ne 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KDAJ Kdaj si se odločil za poklicni cilj?

Kdaj si si zastavil poklicni cilj oziroma se odločil kaj si želiš biti po poklicu?

Vrednost 97 Frekvenca
1 V osnovni šoli.  13
2 V gimnaziji. 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ZAPOSLI Se je po zaključku šolanja potrebno zaposliti?

Po zaključku šolanja se je potrebno zaposliti.

Vrednost 106 Frekvenca
1 da 64
2 ne 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

POROKA Po zaključku šolanja se je treba poročiti in si ustvariti družino.

Po zaključku šolanja se je treba poročiti in si ustvariti družino.

Vrednost 115 Frekvenca
1 da 13
2 ne 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

CUSTVA Izražanje čustev

Izražanje čustev.

Vrednost 124 Frekvenca
1 Vedno izražam svoja čustva. 9
2 Pogosto izrazam svoja custva. 31
3 Vcasih izrazam svoja custva. 33
4 Redko izrazam svoja custva. 11
5 Nikoli ne izrazam svojih custev. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

CASZASE Ali si kdaj vzameš čas zase?

Ali si kdaj vzameš čas zase (za sprostitev, ukvarjanje s športom, druženje s prijatelji, ipd.)?

Vrednost 133 Frekvenca
1 Vedno. 75
2 Redko. 9
3 Nikoli. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ODNOSI Kakšni se ti zdijo odnosi med dijaki in učitelji?

Kakšni se ti zdijo odnosi med dijaki in učitelji?

Vrednost 142 Frekvenca
1 Osebni. 9
2 Neosebni. 48
3 Hladni. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

AVTORIT Ena najpomembnejših lastnosti je podrejanje avtoriteti.

Ena najpomembnejših lastnosti je podrejanje avtoriteti (staršem, učitelju, šefu).

Vrednost 151 Frekvenca
1 Popolnoma se strinjam. 3
2 Delno se strinjam. 50
3 Nikakor se ne strinjam. 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Klinar, Aleksander (2001). MODJES01 - Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Klinar, Aleksander (2001). MODJES01 - Druga modernizacija pri Jeseniških gimnazijcih.

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podatki prosto dostopni

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

2 - priložnostne raziskave omejene kvalitete

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Klinar, A. (2002). Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MODJES01. https://doi.org/10.17898/ADP_MODJES01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si