Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih

Basic Study Information

ADP - IDNo: MODJES01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MODJES01_V1
Main author(s):
  • Klinar, Aleksander
Co-workers:
  • Sodja, Jurij
  • Rajhman, Tina
  • Smolej Vrzel, Vesna
Data file producer:
GIJE - Gimnazija Jesenice (Jesenice; 2001)

Funding agency:

Gimnazija Jesenice

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

družbene norme, zunanja podoba, mnenje okolice, družinske navade, poklicni cilj, potreba po zaposlitvi, potreba po poroki/družini, izražanje čustev, prosti čas, odnosi med dijaki in učitelji, podrejanje avtoriteti

Keywords ELSST:
RAZVOJ, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, GOSPODARSKE RAZMERE, DRUŽBENE VREDNOTE, MODERNIZACIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
kritičnost do družbe
med generacijske razlike
samokritičnost


Abstract:

Dijaki Gimnazije Jesenice izhajajo iz Jesenic in okolice, katere družbeno-ekonomski razvoj v preteklosti je bil večinoma definiran z razvojem Železarne Jesenice. V zadnjih desetih letih je bilo področje soočeno s težko krizo železarstva, veliko brezposelnostjo. Vrednote mladih so razpete med vrednostnim sistemom tradicionalne industrijske družbe in propadajočega železarstva na eni strani ter vplivom postindustrijske modernizacije širšega okolja na drugi strani. Cilj raziskovalne naloge je bil preučitev odzivov dijakov in dijakinj Gimnazije Jesenice, ki v letu 2001 zaključujejo šolanje na Gimnaziji, na družbene in življenjske razmere z vidika njihovega osebnega vrednostnega sistema. Avtorje je predvsem zanimalo, koliko so procesi druge modernizacije že dosegli jeseniške gimnazijce.

Methodology


Collection date: 16 februar 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Občina Jesenice

Unit of analysis:

Posameznik.

Universe:

Dijaki četrtega letnika Gimnazije Jesenice v šolskem letu 2000/2001.

Excluded: no information
Data collected by:

Gimnazija Jesenice

Sampling procedure:

Brez vzorčenja - zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Samo-izpolnjujoča oblika ankete.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MODJES01 - Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 15
  • number of units: 84

Variable list

SPOL Spol?

Spol?

Value 13 Frequency
1 Moški 30
2 Ženski 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 2

PREBIVAL Prebivališče?

Prebivališče?

Value 22 Frequency
1 mesto (nad 2000 prebivalci) 38
2 vas 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 2

USPEH Učni uspeh?

Učni uspeh?

Value 31 Frequency
1 1 0
2 2 25
3 3 36
4 4 18
5 5 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 5

SPOL Spol?

Spol?

Value 115 Frequency
1 Moški 30
2 Ženski 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 2

PREBIVAL Prebivališče?

Prebivališče?

Value 214 Frequency
1 mesto (nad 2000 prebivalci) 38
2 vas 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 2

USPEH Učni uspeh?

Učni uspeh?

Value 313 Frequency
1 1 0
2 2 25
3 3 36
4 4 18
5 5 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 5

NORME Kako sprejemaš splošne družbene norme?

Kako sprejemaš splošne družbene norme?

Value 412 Frequency
1 Kritično 56
2 Ne sprejemam jih, ignoriram jih. 8
3 Ne sprejemam jih, skušam jih spremeniti 5
4 Podredim se jim 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 4

PODOBA Kako bi spremenil/a svojo zunanjo podobo?

Želiš spremeniti svojo zunanjo podobo. Na voljo so ti spodaj navedene možnosti. Katero bi izbral/-a?

Value 511 Frequency
1 Pobarval/-a bi si trepalnice. 2
2 Nosil/-a bi rdeče kontaktne leče. 2
3 Lase bi si pobarval/-a s kričečo barvo. 13
4 Dal/-a bi si tetovirati motiv. 20
5 Nosil/-a bi obleke nasprotnega spola. 0
6 Ne želim spremeniti svoje zunanje podobe. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 6

OKOLICA Ali se ti zdi pomembno, kako te vidi okolica?

Ali se ti zdi pomembno, kako te vidi okolica?

Value 610 Frequency
1 da 41
2 ne 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 2

DRUZINA Kako bi spremenil družinske navade, ki te motijo?

Kako bi spremenil/-a družinske navade, ki te motijo?

Value 79 Frequency
1 Sploh nebi poskusil/-a. 3
2 O spremembah bi se pogovoril/-a. 58
3 S starši bi se bil/-a pripravljen/-a prepirati. 12
4 Kuhal/-a bi mulo. 0
5 Delal/-a bi po svoje, neglede na to, kaj mi rečejo starši. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 5

POKLIC Ali imaš zastavljen poklicni cilj?

Ali imaš zastavljen poklicni cilj (ali veš kaj hočeš biti po poklicu)?

Value 88 Frequency
1 da 62
2 ne 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 2

KDAJ Kdaj si se odločil za poklicni cilj?

Kdaj si si zastavil poklicni cilj oziroma se odločil kaj si želiš biti po poklicu?

Value 97 Frequency
1 V osnovni šoli.  13
2 V gimnaziji. 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 2

ZAPOSLI Se je po zaključku šolanja potrebno zaposliti?

Po zaključku šolanja se je potrebno zaposliti.

Value 106 Frequency
1 da 64
2 ne 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 2

POROKA Po zaključku šolanja se je treba poročiti in si ustvariti družino.

Po zaključku šolanja se je treba poročiti in si ustvariti družino.

Value 115 Frequency
1 da 13
2 ne 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 2

CUSTVA Izražanje čustev

Izražanje čustev.

Value 124 Frequency
1 Vedno izražam svoja čustva. 9
2 Pogosto izrazam svoja custva. 31
3 Vcasih izrazam svoja custva. 33
4 Redko izrazam svoja custva. 11
5 Nikoli ne izrazam svojih custev. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 5

CASZASE Ali si kdaj vzameš čas zase?

Ali si kdaj vzameš čas zase (za sprostitev, ukvarjanje s športom, druženje s prijatelji, ipd.)?

Value 133 Frequency
1 Vedno. 75
2 Redko. 9
3 Nikoli. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 3

ODNOSI Kakšni se ti zdijo odnosi med dijaki in učitelji?

Kakšni se ti zdijo odnosi med dijaki in učitelji?

Value 142 Frequency
1 Osebni. 9
2 Neosebni. 48
3 Hladni. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 3

AVTORIT Ena najpomembnejših lastnosti je podrejanje avtoriteti.

Ena najpomembnejših lastnosti je podrejanje avtoriteti (staršem, učitelju, šefu).

Value 151 Frequency
1 Popolnoma se strinjam. 3
2 Delno se strinjam. 50
3 Nikakor se ne strinjam. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 0

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

  1. Klinar, Aleksander (2001). MODJES01 - Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Klinar, Aleksander (2001). MODJES01 - Druga modernizacija pri Jeseniških gimnazijcih.

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Open access

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

2 - priložnostne raziskave omejene kvalitete

  How to CITE this study?

Klinar, A. (2002). Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MODJES01. https://doi.org/10.17898/ADP_MODJES01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2002