Evrobarometer 77.1: Robotika, civilna zaščita, humanitarna pomoč, navade kadilcev ter večjezičnost, februar-marec 2012

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB771
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2014

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: robotika, civilna zaščita, humanitarna pomoč, kadilske navade, naravne in tehnološke nesreče, učenje tujih jezikov, znanje tujih jezikov, medicina, pasivno kajenje, kajenje
Ključne besede ELSST:
VEČJEZIČNOST, PRENEHATI KADITI, KAJENJE, CIVILNA OBRAMBA

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
ROBOTIKA
CIVILNA ZAŠČITA
HUMANITARNA POMOČ
NAVADE KADILCEV
VEČJEZIČNOST


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: robotika, civilna zaščita, humanitarna pomoč, navade kadilcev ter večjezičnost. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o javnem odnosu do robotov, civilno zaščito pred naravnimi nesrečami ali nesrečami, ki jih povzroči človek, o humanitarni pomoči državam zunaj Evropske unije, kajenju, odnosu do tobačnih izdelkov, pasivnem kajenju, o razlogih za prenehanje kajenja, nakupovanju tobačnih izdelkov ter učenju, znanju in uporabi tujih jezikov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Belgija: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Bolgarija: 25. februar 2012 - 05. marec 2012, Ciper: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Češka: 25. februar 2012 - 07. marec 2012, Danska: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Estonija: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Finska: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Francija: 25. februar 2012 - 07. marec 2012, Grčija: 25. februar 2012 - 10. marec 2012, Irska: 25. februar 2012 - 09. marec 2012, Italija: 25. februar 2012 - 08. marec 2012, Latvija: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Litva: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Luksemburg: 25. februar 2012 - 10. marec 2012, Madžarska: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Malta: 25. februar 2012 - 09. marec 2012, Nemčija: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Nizozemska: 25. februar 2012 - 08. marec 2012, Poljska: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Portugalska: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Romunija: 25. februar 2012 - 07. marec 2012, Severna Irska: 25. februar 2012 - 10. marec 2012, Slovaška: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Slovenija: 25. februar 2012 - 09. marec 2012, Španija: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Švedska: 25. februar 2012 - 11. marec 2012, Velika Britanija: 25. februar 2012 - 11. marec 2012
Čas izdelave: 2014
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12014.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: Ipsos MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milan

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hoffmann Kft, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12014.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12014.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.12014.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.12014.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.12014.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5597: Eurobarometer 77.1 (2012) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 1099
  • število enot: 26751

Verzija: 3.0.0, doi:10.4232/1.12014

Spremenljivke

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5597 GESIS STUDY ID ZA5597 26751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 5597 do 5597

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5597 GESIS STUDY ID ZA5597 26751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 5597 do 5597

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Vrednost 31 Frekvenca
doi:10.4232/1.12014 26751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

studyno1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 11099 Frekvenca
5597 GESIS STUDY ID ZA5597 26751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 5597 do 5597

studyno2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 21098 Frekvenca
5597 GESIS STUDY ID ZA5597 26751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 5597 do 5597

doi DIGITAL OBJECT IDENTIFIER

Vrednost 31097 Frekvenca
doi:10.4232/1.12014 26751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

version GESIS ARCHIVE VERSION & DATE

Vrednost 41096 Frekvenca
3.0.0 (2014-11-24) 26751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

edition DATASET EDITION

Vrednost 51095 Frekvenca
1 ARCHIVE PRE-RELEASE 0
2 ARCHIVE EDITION 26751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

survey SURVEY IDENTIFICATION

Vrednost 61094 Frekvenca
771 Eurobarometer 77.1 (Feb-Mar 2012) 26751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 771 do 771

caseid TNS CASE ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 969220

uniqid UNIQUE RESPONDENT ID (CASEID BY TNS COUNTRY CODE)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001071

tnscntry ORIGINAL TNS COUNTRY/SAMPLE ID

Vrednost 91091 Frekvenca
1 BELGIQUE 1051
2 DANMARK 1019
4 ELLADA 999
5 ESPANA 1004
6 SUOMI 1003
7 FRANCE 1059
8 IRELAND 1008
9 ITALIA 1036
10 LUXEMBOURG 501
11 NEDERLAND 1014
12 ÖSTERREICH 1031
13 PORTUGAL 1009
14 SVERIGE 1016
20 DEUTSCHLAND WEST 1038
21 DEUTSCHLAND OST 514
22 GREAT BRITAIN 1015
23 NORTHERN IRELAND 316
31 BALGARIJA 1006
32 KYPROS 506
33 CESKA REPUBLIKA 1003
34 EESTI 1000
35 MAGYARORSZAG 1021
36 LATVIA 1024
37 LIETUVA 1021
38 MALTA 500
39 POLSKA 1000
40 ROMANIA 1020
41 SLOVENSKA REPUBLIC 1000
42 SLOVENIJA 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 42

country COUNTRY/SAMPLE ID (SERIES STANDARD)

Vrednost 101090 Frekvenca
1 FR - France 1059
2 BE - Belgium 1051
3 NL - The Netherlands 1014
4 DE-W - Germany West 1038
5 IT - Italy 1036
6 LU - Luxembourg 501
7 DK - Denmark 1019
8 IE - Ireland 1008
9 GB-GBN - Great Britain 1015
10 GB-NIR - Northern Ireland 316
11 GR - Greece 999
12 ES -Spain 1004
13 PT - Portugal 1009
14 DE-E - Germany East 514
15 - 0
16 FI - Finland 1003
17 SE - Sweden 1016
18 AT - Austria 1031
19 CY - Cyprus (Republic) 506
20 CZ - Czech Republic 1003
21 EE - Estonia 1000
22 HU - Hungary 1021
23 LV - Latvia 1024
24 LT - Lithuania 1021
25 MT - Malta 500
26 PL - Poland 1000
27 SK - Slovakia 1000
28 SI - Slovenia 1017
29 BG - Bulgaria 1006
30 RO - Romania 1020
31 TR - Turkey (NOT INCLUDED) 0
32 HR - Croatia (NOT INCLUDED) 0
33 CY-TCC - Cyprus TCC (NOT INCLUDED) 0
34 MK - Makedonia/FYROM (NOT INCLUDED) 0
35 ME - Montenegro (NOT INCLUDED) 0
41 NO - Norway (NOT INCLUDED) 0
42 CH - Switzerland (NOT INCLUDED) 0
43 IS - Iceland (NOT INCLUDED) 0
44 LI - Liechtenstein (NOT INCLUDED) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 44

isocntry COUNTRY CODE - ISO 3166

Vrednost 111089 Frekvenca
AT 1031
BE 1051
BG 1006
CY 506
CZ 1003
DE-E 514
DE-W 1038
DK 1019
EE 1000
ES 1004
FI 1003
FR 1059
GB-GBN 1015
GB-NIR 316
GR 999
HU 1021
IE 1008
IT 1036
LT 1021
LU 501
LV 1024
MT 500
NL 1014
PL 1000
PT 1009
RO 1020
SE 1016
SI 1017
SK 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

w1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0.3182 do 3.0642

de NATION - UNITED GERMANY (ONLY)

Vrednost 131087 Frekvenca
0 Other countries 25199
1 DE - Germany (East+West) 1552
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w3 WEIGHT UNITED GERMANY ONLY

Vrednost 141086 Frekvenca
0 25199
0.250863 32
0.251576 1
0.254495 1
0.257802 2
0.260851 1
0.263185 1
0.265196 3
0.266234 2
0.270903 1
0.271746 1
0.275573 4
0.275897 2
0.278491 1
0.287052 1
0.287506 1
0.291592 1
0.29263 1
0.292954 1
0.296457 2
0.301061 1
0.303331 1
0.303785 1
0.30385 1
0.306315 4
0.306379 3
0.318572 1
0.32428 1
0.324539 2
0.326809 1
0.329339 1
0.334332 2
0.334397 1
0.336148 1
0.337381 1
0.338094 3
0.338678 2
0.339651 6
0.341207 1
0.341921 2
0.349379 1
0.349703 1
0.353595 1
0.357162 1
0.358718 1
0.358783 2
0.366177 1
0.366242 1
0.368511 1
0.370133 3
0.373576 30
0.37381 1
0.374154 1
0.374803 1
0.374997 1
0.375581 1
0.376489 1
0.376619 1
0.378976 2
0.381207 1
0.381324 1
0.381612 2
0.382456 1
0.382616 1
0.384985 1
0.38505 5
0.389265 2
0.389655 4
0.393092 1
0.393935 1
0.395751 2
0.399188 8
0.399874 2
0.400032 1
0.40723 1
0.411966 2
0.412095 2
0.413651 1
0.413781 2
0.413976 4
0.414432 1
0.417348 1
0.421006 1
0.421358 1
0.422212 5
0.423237 2
0.424158 3
0.425779 2
0.427581 1
0.428438 1
0.430643 1
0.431941 1
0.434275 5
0.436621 1
0.43803 1
0.438147 1
0.438499 1
0.438556 1
0.439529 2
0.441434 1
0.441928 1
0.442901 1
0.44355 4
0.4439 1
0.445309 1
0.447376 2
0.449418 1
0.449581 1
0.449776 1
0.450474 1
0.452353 1
0.452705 2
0.454575 2
0.455757 2
0.45678 1
0.462684 1
0.464304 1
0.465385 3
0.46586 4
0.467028 1
0.467146 2
0.467615 1
0.468844 1
0.470141 1
0.470595 7
0.472346 2
0.476497 1
0.478572 1
0.480064 1
0.482917 1
0.483582 1
0.48389 2
0.484733 1
0.485966 3
0.486047 1
0.487652 1
0.488625 1
0.491932 4
0.492387 1
0.493813 1
0.495175 5
0.496144 1
0.499079 1
0.500104 4
0.501662 1
0.504832 1
0.514827 2
0.51567 1
0.516253 1
0.516318 1
0.517615 1
0.519272 2
0.520094 1
0.521701 2
0.522325 1
0.523029 3
0.524321 1
0.526436 3
0.52796 1
0.532986 1
0.533243 1
0.533959 3
0.534413 1
0.537352 2
0.538409 2
0.543169 2
0.543493 2
0.543623 3
0.54381 1
0.547097 2
0.550108 1
0.550854 1
0.550971 2
0.551146 7
0.551794 2
0.55238 1
0.554493 1
0.556254 1
0.557048 2
0.558133 1
0.558485 1
0.562359 1
0.563181 2
0.563404 2
0.565412 2
0.566351 2
0.566582 1
0.569638 1
0.56976 1
0.570343 2
0.570862 2
0.5719 1
0.572159 1
0.573327 1
0.574105 5
0.574235 1
0.577542 1
0.579034 1
0.579942 1
0.580322 1
0.581613 1
0.582552 2
0.583022 6
0.583704 1
0.584079 1
0.584417 1
0.585957 1
0.587718 1
0.592978 4
0.594794 1
0.59488 1
0.595936 2
0.601689 1
0.601807 1
0.606033 5
0.609555 3
0.609581 2
0.60979 1
0.610494 1
0.612138 1
0.612694 5
0.612759 1
0.612842 2
0.614134 1
0.614251 1
0.617891 1
0.620996 1
0.621178 1
0.623174 1
0.623409 1
0.625522 1
0.626931 5
0.627676 1
0.629279 4
0.629866 2
0.630453 3
0.63104 1
0.635977 1
0.636088 1
0.636496 4
0.637145 1
0.637534 1
0.638906 3
0.640902 2
0.642917 3
0.644659 1
0.64548 5
0.647198 2
0.647946 2
0.648624 1
0.649237 1
0.650998 1
0.651703 1
0.652775 1
0.652877 1
0.653618 5
0.653699 1
0.653813 1
0.654168 1
0.655759 1
0.656164 10
0.658418 1
0.66039 1
0.660977 2
0.663326 2
0.66406 3
0.665681 1
0.66873 1
0.672751 2
0.67301 1
0.673187 2
0.674372 1
0.674696 4
0.675888 2
0.677291 5
0.677766 6
0.678118 1
0.678353 3
0.67847 1
0.679301 4
0.679997 1
0.680114 3
0.682414 1
0.682697 2
0.683167 1
0.683841 3
0.684749 2
0.686454 1
0.686924 1
0.687158 1
0.68877 2
0.691737 1
0.695775 1
0.696164 2
0.69798 1
0.698546 1
0.698693 2
0.699342 1
0.699666 2
0.700542 1
0.701834 1
0.702655 3
0.704769 2
0.705238 1
0.707117 11
0.708876 1
0.708878 2
0.710169 2
0.711226 1
0.71134 1
0.711461 1
0.714323 1
0.71874 1
0.72016 1
0.722614 1
0.723922 2
0.726253 2
0.727075 1
0.73095 2
0.731056 1
0.731537 4
0.731889 3
0.732937 1
0.738515 1
0.740266 2
0.744806 1
0.745507 1
0.747141 1
0.747595 1
0.74809 3
0.748373 1
0.748912 1
0.74954 1
0.751162 2
0.754547 2
0.756661 1
0.757952 3
0.762296 4
0.762766 1
0.76329 2
0.76347 1
0.764409 1
0.764587 1
0.764911 2
0.765114 1
0.768753 1
0.77298 3
0.77451 2
0.776391 1
0.777324 2
0.77905 1
0.780846 1
0.78202 1
0.782959 1
0.783663 2
0.789621 1
0.790708 3
0.791437 1
0.791999 1
0.793643 1
0.795169 2
0.798442 7
0.799479 1
0.799748 1
0.799982 2
0.800217 1
0.800804 1
0.803035 4
0.805383 6
0.80817 1
0.812192 1
0.813131 1
0.814526 1
0.816301 2
0.817241 1
0.817475 1
0.819236 1
0.82088 1
0.82405 1
0.827303 1
0.827572 3
0.828863 6
0.829685 2
0.829803 2
0.831681 2
0.834381 6
0.834968 3
0.836847 1
0.838725 1
0.83896 1
0.840604 1
0.840838 2
0.842013 2
0.842717 2
0.844478 1
0.846046 2
0.846474 4
0.848 1
0.848235 2
0.851053 3
0.851559 2
0.853283 1
0.853635 7
0.855162 1
0.856877 1
0.85704 1
0.860768 1
0.863881 1
0.864436 6
0.864671 2
0.864789 1
0.868663 1
0.869015 6
0.869913 1
0.870776 1
0.871833 1
0.872889 1
0.876177 3
0.876412 8
0.877047 1
0.87782 1
0.878173 2
0.879058 2
0.881812 1
0.882869 4
0.886905 1
0.8878 1
0.888621 1
0.890735 4
0.892965 1
0.895079 4
0.895313 3
0.897779 1
0.898953 2
0.899892 5
0.900127 1
0.900949 1
0.901887 2
0.90541 1
0.90811 3
0.911632 6
0.914802 1
0.916544 6
0.923607 2
0.924077 1
0.925368 2
0.927834 1
0.930769 2
0.931461 1
0.931785 3
0.932413 1
0.933821 2
0.934174 2
0.93523 4
0.936757 2
0.940282 1
0.9411 1
0.941125 7
0.941218 3
0.945679 1
0.945989 1
0.952993 1
0.954367 1
0.956128 4
0.958241 1
0.959414 1
0.959803 1
0.961176 3
0.962333 2
0.963642 1
0.966812 1
0.967164 3
0.969726 2
0.97186 1
0.972095 2
0.972904 1
0.973738 1
0.977965 1
0.982426 2
0.984305 2
0.984774 1
0.988016 1
0.988766 5
0.988883 1
0.98947 2
0.99035 2
0.990644 1
0.990762 3
0.991466 1
0.992053 1
0.992405 2
0.994049 1
0.995928 5
0.99898 1
1.000273 5
1.001311 2
1.003324 2
1.004028 4
1.008607 3
1.009194 1
1.010133 1
1.015968 1
1.01753 1
1.019017 2
1.020113 1
1.020582 1
1.022343 1
1.022695 1
1.023621 1
1.023752 1
1.024456 2
1.025762 1
1.038193 1
1.038427 1
1.040071 4
1.042302 1
1.042771 1
1.043241 2
1.04418 1
1.048876 1
1.052163 5
1.054169 1
1.054746 2
1.05592 1
1.057916 5
1.060734 1
1.064021 3
1.066134 1
1.067074 3
1.069304 1
1.071183 1
1.071485 1
1.074079 1
1.074705 3
1.076701 4
1.077288 1
1.079166 2
1.088206 1
1.090554 1
1.093137 1
1.096542 2
1.097598 2
1.097716 1
1.097833 2
1.10206 1
1.108986 1
1.110865 1
1.112508 1
1.113382 1
1.114739 2
1.115328 1
1.116148 1
1.116852 3
1.118966 3
1.122253 1
1.124836 1
1.126479 2
1.127301 1
1.129649 1
1.132702 3
1.133163 2
1.139394 3
1.140803 1
1.143503 1
1.1438 1
1.14409 1
1.144383 1
1.145146 2
1.145264 2
1.147431 1
1.148404 1
1.152778 1
1.157419 2
1.160526 1
1.163226 1
1.166044 6
1.166631 1
1.167018 1
1.168275 2
1.169214 1
1.170271 2
1.171797 1
1.173793 1
1.17438 2
1.175436 1
1.175554 2
1.187059 2
1.189642 1
1.190112 3
1.191755 3
1.192577 1
1.192695 1
1.193516 1
1.200326 1
1.209693 2
1.212028 1
1.213592 1
1.219227 1
1.222632 2
1.224041 1
1.225567 5
1.228502 1
1.229207 2
1.231203 1
1.23132 2
1.233081 1
1.247522 1
1.258088 1
1.25844 2
1.261258 1
1.262197 1
1.263371 1
1.264193 1
1.266893 2
1.267832 1
1.268537 1
1.269828 2
1.27652 1
1.277929 1
1.280512 1
1.282508 1
1.28311 1
1.285834 1
1.290961 5
1.297183 1
1.298357 1
1.301996 1
1.303053 1
1.305871 1
1.30681 3
1.307397 1
1.308336 2
1.309862 3
1.310332 1
1.311582 1
1.312563 4
1.314911 1
1.320781 1
1.322542 2
1.32812 2
1.339565 2
1.342735 1
1.34297 1
1.345788 1
1.347549 1
1.351775 3
1.360228 5
1.363868 1
1.365511 1
1.377369 1
1.378426 1
1.378778 1
1.388053 1
1.390518 2
1.392976 1
1.397646 2
1.400732 1
1.402846 1
1.403785 1
1.405428 1
1.407542 3
1.408598 1
1.410594 1
1.411719 2
1.411768 4
1.412238 1
1.41799 1
1.420339 8
1.422745 2
1.428193 1
1.436775 1
1.437362 1
1.438184 1
1.447844 2
1.450746 1
1.466947 1
1.471526 1
1.480214 1
1.481375 1
1.494302 1
1.495124 1
1.497824 5
1.502286 2
1.507451 3
1.511326 1
1.513321 3
1.515904 1
1.521187 1
1.526515 1
1.527997 1
1.53058 1
1.54819 2
1.554647 1
1.559461 3
1.560165 1
1.56357 3
1.563922 3
1.564157 2
1.565918 1
1.566336 1
1.568031 1
1.570731 1
1.572962 1
1.573314 1
1.573784 3
1.57801 1
1.587168 3
1.59591 1
1.59926 2
1.599965 1
1.603956 1
1.605952 1
1.614523 1
1.622976 1
1.624267 1
1.62685 1
1.629052 1
1.632016 1
1.632837 2
1.638355 1
1.639647 1
1.643385 1
1.644813 2
1.646808 2
1.650454 2
1.655144 1
1.657718 1
1.65937 7
1.664888 1
1.666297 1
1.66888 1
1.67205 1
1.677333 1
1.67792 1
1.678507 1
1.681207 1
1.687899 1
1.688486 1
1.688956 1
1.693535 1
1.693652 2
1.695883 1
1.69647 1
1.698318 1
1.705158 1
1.705745 1
1.711145 1
1.717837 3
1.721471 1
1.723223 1
1.736129 1
1.737326 2
1.745896 2
1.748831 1
1.75024 1
1.752353 1
1.753528 1
1.753997 1
1.755406 1
1.763155 1
1.767968 1
1.771346 1
1.780648 2
1.781469 1
1.785226 1
1.785578 1
1.788866 1
1.789805 1
1.790627 1
1.797906 2
1.805185 1
1.805419 1
1.829487 1
1.842871 1
1.846158 1
1.848037 1
1.851324 1
1.870461 2
1.873513 1
1.880563 2
1.882898 1
1.893237 2
1.894998 1
1.896172 1
1.900164 1
1.900398 2
1.900474 8
1.901807 1
1.902746 1
1.905094 2
1.912256 2
1.92247 1
1.922587 2
1.92294 2
1.927284 2
1.954638 2
1.977649 1
1.981524 1
1.991972 4
1.993499 1
2.007939 1
2.01874 1
2.024611 1
2.034237 1
2.040107 1
2.04046 1
2.041282 1
2.04586 1
2.088243 1
2.096696 1
2.0974 1
2.111958 1
2.115832 1
2.119589 1
2.128042 1
2.130625 2
2.133795 1
2.142483 1
2.158802 1
2.162206 1
2.186157 1
2.187565 2
2.191557 1
2.225134 1
2.250376 1
2.259181 1
2.26693 1
2.274326 1
2.304733 1
2.318 1
2.330327 1
2.338428 2
2.345355 1
2.380341 1
2.38081 2
2.385154 1
2.391729 1
2.392668 1
2.400534 2
2.40523 1
2.411687 1
2.427302 1
2.457122 3
2.457944 1
2.461936 1
2.466162 1
2.482716 1
2.484594 1
2.526742 1
2.533434 1
2.540361 2
2.557736 2
2.569007 1
2.620664 1
2.625125 2
2.62536 1
2.627943 1
2.645084 1
2.703551 1
2.784559 1
2.790429 1
2.816022 1
2.862983 2
2.967707 1
2.990366 1
3.020538 1
3.053528 1
3.055994 2
3.060338 1
3.074426 1
3.114225 1
3.156021 1
3.160365 1
3.169992 1
3.174453 1
3.188541 1
3.194646 1
3.199108 1
3.206269 1
3.248534 1
3.282581 1
3.332947 1
3.387187 2
3.395757 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.395757

gb NATION - UNITED KINGDOM (ONLY)

Vrednost 151085 Frekvenca
0 Other countries 25420
1 GB - United Kingdom 1331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w4 WEIGHT UNITED KINGDOM ONLY

Vrednost 161084 Frekvenca
0 25420
0.052847 12
0.060327 25
0.069751 3
0.071493 12
0.075797 6
0.077895 16
0.084355 21
0.089583 1
0.090425 11
0.09148 8
0.097585 17
0.099114 13
0.101165 17
0.110779 5
0.113968 10
0.116267 20
0.121934 13
0.125419 5
0.137676 18
0.139431 9
0.155967 6
0.156963 10
0.157639 5
0.170525 5
0.172338 16
0.193498 7
0.195513 7
0.239683 4
0.26044 11
0.293264 3
0.693796 9
0.712785 11
0.71406 12
0.725147 15
0.733176 16
0.740568 5
0.745793 14
0.758919 2
0.761341 7
0.778928 1
0.780585 4
0.792309 4
0.800848 2
0.808622 3
0.809769 8
0.814229 4
0.826336 10
0.830924 3
0.832836 13
0.839463 7
0.841247 3
0.849531 10
0.856158 2
0.859854 3
0.864569 1
0.864697 8
0.87349 6
0.879862 5
0.888019 3
0.896175 8
0.899871 2
0.902037 7
0.915291 3
0.915546 3
0.920389 5
0.924467 7
0.926889 3
0.934025 3
0.940143 2
0.941035 7
0.946897 15
0.948809 2
0.959641 4
0.966396 4
0.968817 2
0.971876 3
0.972513 18
0.976081 6
0.976718 1
0.992394 4
0.998639 3
1.001825 8
1.002717 3
1.009726 8
1.024127 7
1.025401 1
1.026676 4
1.02948 3
1.031901 6
1.032666 1
1.038401 6
1.039548 22
1.052547 2
1.05688 1
1.059556 4
1.066565 8
1.067585 11
1.06784 1
1.068732 4
1.076633 4
1.080457 1
1.084917 4
1.090397 1
1.093583 2
1.096387 4
1.113847 1
1.11716 1
1.122385 7
1.124934 5
1.130924 13
1.138315 7
1.143668 1
1.154373 3
1.16151 5
1.161765 4
1.16202 1
1.164441 1
1.178332 11
1.178715 19
1.192861 7
1.198596 10
1.209556 6
1.217585 2
1.219879 2
1.222045 1
1.229437 3
1.230201 1
1.236956 3
1.239887 2
1.249573 2
1.26168 3
1.263591 9
1.271875 3
1.275443 7
1.280414 5
1.293795 3
1.295834 5
1.298765 1
1.308578 4
1.313804 4
1.316862 7
1.32247 1
1.326548 8
1.333685 7
1.337763 12
1.356242 5
1.356752 2
1.36032 3
1.371408 2
1.372045 7
1.376888 3
1.405944 1
1.407091 4
1.416012 1
1.425698 8
1.43309 1
1.439334 2
1.441119 7
1.447108 4
1.451696 2
1.45348 12
1.460235 2
1.465587 2
1.475401 4
1.4884 3
1.49337 3
1.496301 8
1.502801 3
1.503183 1
1.506114 11
1.50981 18
1.533387 2
1.545112 5
1.555307 23
1.559003 5
1.562571 4
1.577737 8
1.58653 2
1.605137 5
1.609088 9
1.621195 4
1.622597 2
1.627949 9
1.632537 1
1.636105 1
1.640438 2
1.647958 1
1.660957 1
1.667584 4
1.670897 2
1.691543 3
1.693964 2
1.709002 1
1.717923 1
1.727354 2
1.73551 7
1.737804 1
1.746853 8
1.74698 4
1.754117 9
1.763165 1
1.768773 4
1.783046 9
1.783174 4
1.789164 2
1.795408 5
1.808153 1
1.813888 5
1.816436 8
1.832112 1
1.834788 2
1.843709 6
1.849954 5
1.864864 4
1.867031 8
1.868433 2
1.86958 2
1.889333 2
1.889716 1
1.890735 3
1.890863 2
1.898509 2
1.911508 1
1.929096 6
1.950378 6
1.954329 2
1.957515 3
1.976249 3
1.976632 4
1.981347 2
1.98466 1
1.99715 2
2.000973 1
2.018815 3
2.021873 1
2.022383 1
2.02353 2
2.042519 6
2.044558 3
2.044686 4
2.065204 11
2.072213 1
2.085085 1
2.161168 1
2.20743 1
2.209086 2
2.231516 1
2.257642 2
2.311423 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.311423

eu6 NATION GROUP EU6 (FOUNDER MEMBERS)

Vrednost 171083 Frekvenca
0 Not country group 21052
1 EU6 5699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.644852

eu9 NATION GROUP EU9 (1973)

Vrednost 191081 Frekvenca
0 Not country group 17694
1 EU9 9057
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.481727

eu10 NATION GROUP EU10 (1981)

Vrednost 211079 Frekvenca
0 Not country group 16695
1 EU10 10056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.867308

eu12_1 NATION GROUP EU12 (1986)

Vrednost 231077 Frekvenca
0 Not country group 14682
1 EU12 12069
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.890496

eu12_2 NATION GROUP EU12 + DE-E (1990)

Vrednost 251075 Frekvenca
0 Not country group 14168
1 EU12 + DE-E 12583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w9 WEIGHT EU12+DE-E

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.860564

eu_nms3 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)

Vrednost 271073 Frekvenca
0 Other 23701
1 EU NMS 3 (AT FI SE) 3050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w10 WEIGHT EU NMS 3

Vrednost 281072 Frekvenca
0 23701
0.231563 207
0.231633 37
0.232124 15
0.257596 1
0.261596 2
0.263491 3
0.276823 42
0.285665 7
0.286858 6
0.290366 44
0.29591 16
0.303558 9
0.327627 8
0.327978 13
0.338503 10
0.346152 13
0.355134 11
0.380606 9
0.384114 6
0.388324 13
0.407832 12
0.410428 25
0.41513 5
0.42762 5
0.428602 5
0.450613 8
0.482947 2
0.490352 3
0.496562 16
0.504463 14
0.508386 12
0.514431 11
0.522631 6
0.546636 2
0.550731 2
0.552133 2
0.556228 6
0.557462 5
0.561595 1
0.573751 10
0.574627 2
0.576803 2
0.585327 4
0.591147 4
0.597433 29
0.598062 7
0.598799 3
0.604835 1
0.60845 3
0.614837 49
0.622402 2
0.624098 4
0.627791 3
0.630054 3
0.631977 18
0.636197 3
0.640243 15
0.642066 10
0.650482 4
0.650697 17
0.655745 24
0.664758 2
0.684094 10
0.685341 4
0.691905 39
0.70582 29
0.712162 12
0.712287 7
0.712825 25
0.713785 8
0.714011 3
0.714879 17
0.719292 7
0.729587 6
0.733964 2
0.734693 8
0.735665 1
0.738692 39
0.739554 10
0.745805 42
0.746775 11
0.751732 2
0.752379 7
0.754264 18
0.755176 2
0.759126 1
0.759815 5
0.759977 4
0.763911 6
0.766541 8
0.767737 26
0.767899 28
0.771024 13
0.771455 5
0.775443 11
0.778454 14
0.778568 9
0.782543 5
0.791095 11
0.79146 44
0.792902 2
0.79689 9
0.799665 32
0.807021 2
0.808745 1
0.81176 15
0.813811 2
0.814889 1
0.815407 6
0.821786 6
0.824888 15
0.825908 25
0.8303 7
0.834288 20
0.834827 1
0.836072 1
0.83612 5
0.838491 8
0.838599 2
0.841906 2
0.843341 3
0.847113 5
0.847544 6
0.857064 7
0.85959 5
0.861356 4
0.861448 2
0.864034 9
0.869622 1
0.870177 2
0.872333 7
0.880847 6
0.887206 1
0.889071 1
0.891016 1
0.892596 30
0.902199 6
0.904126 3
0.908545 2
0.915206 18
0.925538 18
0.926146 2
0.92934 8
0.930887 18
0.931373 5
0.933226 4
0.943033 12
0.944434 14
0.944758 7
0.947297 3
0.952086 12
0.953058 3
0.953919 3
0.954134 5
0.95459 7
0.954781 2
0.960425 24
0.961689 14
0.968144 6
0.970028 2
0.971487 18
0.98 3
0.984858 9
0.987006 2
0.987168 14
0.989053 9
0.992071 2
0.994107 10
1.000782 1
1.001986 2
1.013966 9
1.017614 1
1.01826 5
1.018772 1
1.019446 4
1.0202 16
1.02796 3
1.028499 2
1.030547 4
1.047016 3
1.050013 21
1.052318 24
1.057167 3
1.057814 16
1.058245 3
1.06071 5
1.064281 2
1.069669 4
1.073838 6
1.080878 1
1.083198 17
1.090491 10
1.098014 1
1.100277 4
1.100767 2
1.102002 29
1.105989 9
1.107606 31
1.107631 6
1.111378 6
1.111764 1
1.114504 5
1.120344 3
1.120539 1
1.125135 8
1.125743 2
1.133903 17
1.134658 1
1.140154 8
1.140585 3
1.141448 4
1.146378 3
1.147591 4
1.149447 4
1.152009 2
1.153325 1
1.153411 6
1.162657 8
1.16311 3
1.170111 6
1.187428 9
1.189731 3
1.195882 25
1.196197 2
1.198865 7
1.201047 1
1.202234 3
1.202374 3
1.207514 3
1.221632 5
1.22174 7
1.226393 8
1.228422 5
1.236182 2
1.24017 2
1.245235 6
1.246206 16
1.25897 5
1.272287 11
1.273071 2
1.275502 1
1.276193 13
1.279292 14
1.281448 5
1.282525 1
1.284681 2
1.28716 1
1.288453 2
1.291147 2
1.309295 15
1.312487 13
1.313133 1
1.315612 1
1.330202 7
1.33124 1
1.331886 21
1.337491 3
1.341155 3
1.344281 8
1.348315 17
1.366374 11
1.372302 6
1.374571 9
1.375555 6
1.375836 7
1.376182 3
1.380278 3
1.380601 6
1.385774 3
1.388037 8
1.402408 6
1.409939 1
1.412287 8
1.43924 4
1.446452 1
1.447314 8
1.447761 4
1.46445 1
1.469623 1
1.469947 12
1.475969 16
1.480401 1
1.485574 8
1.493657 5
1.497862 3
1.498143 1
1.500383 1
1.510901 4
1.51435 2
1.514673 7
1.521355 1
1.524804 3
1.527067 2
1.53084 1
1.538842 10
1.540539 6
1.548398 1
1.551425 8
1.556598 2
1.575135 1
1.579769 3
1.582434 1
1.592918 2
1.599169 1
1.60382 14
1.606016 16
1.625466 3
1.643572 2
1.648683 13
1.657152 2
1.658483 2
1.667498 2
1.674696 6
1.677845 2
1.702849 1
1.706787 3
1.712117 1
1.714689 1
1.717005 6
1.73125 5
1.731733 1
1.764892 8
1.778896 2
1.78077 1
1.792364 6
1.808409 15
1.839042 7
1.844997 2
1.859446 3
1.871517 5
1.876906 6
1.883046 5
1.893395 3
1.902186 15
1.956767 9
1.958112 1
1.965713 2
1.970886 5
2.001386 4
2.009577 2
2.015074 1
2.023323 5
2.033072 1
2.069823 2
2.082521 1
2.082524 5
2.094288 1
2.099646 5
2.105119 54
2.115197 1
2.133211 2
2.143434 2
2.147637 2
2.156914 12
2.217085 5
2.22502 1
2.251243 8
2.27446 4
2.30643 1
2.343505 6
2.379 6
2.424462 14
2.446929 4
2.461294 3
2.525233 1
2.541771 3
2.586863 1
2.686297 1
2.757408 1
2.827546 1
2.854167 14
2.857337 1
2.937799 5
2.981803 4
3.054373 1
3.202308 3
3.247649 5
3.33517 3
3.724761 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.724761

eu15 NATION GROUP EU15 (1995)

Vrednost 291071 Frekvenca
0 Not country group 11118
1 EU15 15633
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.845777

eu_nms10 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)

Vrednost 311069 Frekvenca
0 Other 17659
1 EU NMS 10 (CY CZ EE HU LV LT MT PL SK SI) 9092
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.915154

eu25 NATION GROUP EU25 (2004)

Vrednost 331067 Frekvenca
0 Not country group 2026
1 EU25 24725
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.071735

eu27 NATION GROUP EU27 (2007)

Vrednost 351065 Frekvenca
0 Not country group 0
1 EU27 26751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0.014486 do 9.220143

eu_nms12 NATION GROUP EU NMS 12 (2004/2007)

Vrednost 371063 Frekvenca
0 Other 15633
1 EU NMS 12 (CY CZ EE HU LV LT MT PL SK SI BG RO) 11118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.798234

euroz15 NATION GROUP EURO ZONE 15 (2008)

Vrednost 391061 Frekvenca
0 Not country group 12461
1 EURO ZONE 15 14290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w29 WEIGHT EURO ZONE 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.734404

euronz15 NATION GROUP NON-EURO ZONE 15 (2008)

Vrednost 411059 Frekvenca
0 Not country group 14290
1 NON-EURO ZONE 15 12461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w30 WEIGHT NON-EURO ZONE 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.555194

euroz16 NATION GROUP EURO ZONE 16 (2009)

Vrednost 431057 Frekvenca
0 Not country group 11461
1 EURO ZONE 16 15290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w81 WEIGHT EURO ZONE 16

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.133519

euronz16 NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 (2009)

Vrednost 451055 Frekvenca
0 Not country group 15290
1 NON-EURO ZONE 16 11461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w82 WEIGHT NON-EURO ZONE 16

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.168518

euronznm NATION GROUP NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 (2009)

Vrednost 471053 Frekvenca
0 Not country group 18656
1 NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12 8095
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w84 WEIGHT NON-EURO ZONE 16 - EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.197977

euroz17 NATION GROUP EURO ZONE 17 (2011)

Vrednost 491051 Frekvenca
0 Not country group 10461
1 EURO ZONE 17 16290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w89 WEIGHT EURO ZONE 17

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.634645

euronz17 NATION GROUP NON-EURO ZONE 17 (2011)

Vrednost 511049 Frekvenca
0 Not country group 16290
1 NON-EURO ZONE 17 10461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

w90 WEIGHT NON-EURO ZONE 17

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.586317

wextra WEIGHT EXTRAPOLATED POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 221.413193 do 140926.453125

q1_1 NATIONALITY: BELGIUM

Vrednost 541046 Frekvenca
0 Not mentioned 25702
1 Mentioned 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_2 NATIONALITY: DENMARK

Vrednost 551045 Frekvenca
0 Not mentioned 25724
1 Mentioned 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_3 NATIONALITY: GERMANY

Vrednost 561044 Frekvenca
0 Not mentioned 25203
1 Mentioned 1548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_4 NATIONALITY: GREECE

Vrednost 571043 Frekvenca
0 Not mentioned 25744
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_5 NATIONALITY: SPAIN

Vrednost 581042 Frekvenca
0 Not mentioned 25760
1 Mentioned 991
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_6 NATIONALITY: FRANCE

Vrednost 591041 Frekvenca
0 Not mentioned 25627
1 Mentioned 1124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_7 NATIONALITY: IRELAND

Vrednost 601040 Frekvenca
0 Not mentioned 25762
1 Mentioned 989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_8 NATIONALITY: ITALY

Vrednost 611039 Frekvenca
0 Not mentioned 25660
1 Mentioned 1091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_9 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Vrednost 621038 Frekvenca
0 Not mentioned 26444
1 Mentioned 307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_10 NATIONALITY: NETHERLANDS

Vrednost 631037 Frekvenca
0 Not mentioned 25725
1 Mentioned 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_11 NATIONALITY: PORTUGAL

Vrednost 641036 Frekvenca
0 Not mentioned 25638
1 Mentioned 1113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_12 NATIONALITY: UNITED KINGDOM

Vrednost 651035 Frekvenca
0 Not mentioned 25469
1 Mentioned 1282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_13 NATIONALITY: AUSTRIA

Vrednost 661034 Frekvenca
0 Not mentioned 25712
1 Mentioned 1039
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_14 NATIONALITY: SWEDEN

Vrednost 671033 Frekvenca
0 Not mentioned 25745
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_15 NATIONALITY: FINLAND

Vrednost 681032 Frekvenca
0 Not mentioned 25736
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_16 NATIONALITY: CYPRUS REPUBLIC

Vrednost 691031 Frekvenca
0 Not mentioned 26264
1 Mentioned 487
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_17 NATIONALITY: CZECH REPUBLIC

Vrednost 701030 Frekvenca
0 Not mentioned 25742
1 Mentioned 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_18 NATIONALITY: ESTONIA

Vrednost 711029 Frekvenca
0 Not mentioned 25753
1 Mentioned 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_19 NATIONALITY: HUNGARY

Vrednost 721028 Frekvenca
0 Not mentioned 25727
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_20 NATIONALITY: LATVIA

Vrednost 731027 Frekvenca
0 Not mentioned 25714
1 Mentioned 1037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_21 NATIONALITY: LITHUANIA

Vrednost 741026 Frekvenca
0 Not mentioned 25714
1 Mentioned 1037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_22 NATIONALITY: MALTA

Vrednost 751025 Frekvenca
0 Not mentioned 26252
1 Mentioned 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

q1_23 NATIONALITY: POLAND

Vrednost 761024 Frekvenca
0 Not mentioned 25687
1 Mentioned 1064
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26751