Stališča slovenske javnosti o policiji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POLIC06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC06_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Uhan, Samo
 • Vovk, Tina
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2006)

Finančna podpora:

Ministrstvo za notranje zadeve

Serija:
 • POLICIJA/Stališča slovenske javnosti o policiji

  Raziskava omogoča prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije, kot je policija. V raziskavo so vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo ter tudi vprašanja, s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

delovanje demokratičnega sistema, dostop medijev do informacij, državljanska etika, spletne strani policije, javni uslužbenci, zaupanje v policijo, anonimni telefon za različne informacije, kriminaliteta, neposredna izkušnja v stiku s policijo, neučinkovit pregon korupcije, občutek varnosti, ocena institucij, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, prekoračitev pooblastil policije, uspešnost delovanja slovenske policije

Ključne besede ELSST:
POLICIJA, ODNOS MED POLICIJO IN SKUPNOSTJO, POLICIJSKO NASILJE, ZAPOSLENI V POLICIJI, STALIŠČE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, DEMOKRACIJA

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
zaupanje in zadovoljstvo z delom policije
ocene lastnosti policije
področja delovanja policije
posredovanje informacij policiji
dejavniki ogrožanja
najboljša in najslabša področja delovanja policije
ustvarjanje mnenja o policiji
prekoračitev pooblastil policistev in neprijetne izkušnje
obveščanje javnosti s strani policije
anonimni telefon za različne informacije
spletne strani policije


Povzetek:

Študije, ki postavljajo Slovenijo v primerljiv kontekst evropskih držav kažejo, da Slovenija po obsegu izraženega zaupanja v institucije demokratičnega sistema zaostaja za tradicionalnimi evropskimi demokracijami. Zaupanje v institucije, katerih ocene niso zgolj situacijsko pogojene, so odvisne predvsem od konteksta, ki ga oblikuje politična kultura in demokratična tradicija dežele. S stanjem politične kulture sovpada zlasti podpora pravnemu sistemu in represivnim institucijam. Vse primerjalne raziskave kažejo, da je Slovenija po stopnji zaupanje v te institucije bližje novim demokracijam posttranzicijskih družb, kot uveljavljenim demokracijam, vendar s prepoznavnim trendom »odmikanja« od tranzicijskega vzorca, kar se kaže predvsem pri naraščajočem zaupanju v ključne institucije demokratičnega sistema. Raziskava »Stališča slovenske javnosti o policiji«, ki jo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede vsebuje modelske spremenljivke, ki omogočajo prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije kot je policija. V anketni instrument so tako vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo, kot tudi vprašanja – spremenljivke s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije. glej: POLIC06 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti]

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16. - 27. oktober 2006
Čas izdelave: 2006-10
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POLIC06 - podatki [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 74
 • število enot: 2009

Spremenljivke

VZOREC

Vrednost 13 Frekvenca
1 osnovni vzorec 1750
4 I. dodatek 259
5 II. dodatek 0
6 III. dodatek 0
7 IV. dodatek 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2009 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

STR_REG str_reg

Vrednost 22 Frekvenca
Gorenjska 123
Goriška 109
Jugovzhodna Slovenij 231
Koroška 63
Notranjskokraška 68
Obalno-kraška 89
Osrednjeslovenska 537
Podravska 261
Pomurska 112
Savinjska 248
Spodnjeposavska 77
Zasavska 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1971 0

REGIJA Regija

Vrednost 31 Frekvenca
1 POMURSKA 112
2 PODRAVSKA 261
3 KOROŠKA 63
4 SAVINJSKA 248
5 GORENJSKA 123
6 ZASAVSKA 53
7 OSREDNJA 537
8 SPOD. POSAVSKA 77
9 DOLENJSKA 231
10 GORIŠKA 109
11 OBALNO-KRAŠKA 89
12 KRAŠKA 68
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1971 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VZOREC

Vrednost 174 Frekvenca
1 osnovni vzorec 1750
4 I. dodatek 259
5 II. dodatek 0
6 III. dodatek 0
7 IV. dodatek 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2009 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

STR_REG str_reg

Vrednost 273 Frekvenca
Gorenjska 123
Goriška 109
Jugovzhodna Slovenij 231
Koroška 63
Notranjskokraška 68
Obalno-kraška 89
Osrednjeslovenska 537
Podravska 261
Pomurska 112
Savinjska 248
Spodnjeposavska 77
Zasavska 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1971 0

REGIJA Regija

Vrednost 372 Frekvenca
1 POMURSKA 112
2 PODRAVSKA 261
3 KOROŠKA 63
4 SAVINJSKA 248
5 GORENJSKA 123
6 ZASAVSKA 53
7 OSREDNJA 537
8 SPOD. POSAVSKA 77
9 DOLENJSKA 231
10 GORIŠKA 109
11 OBALNO-KRAŠKA 89
12 KRAŠKA 68
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1971 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2 Veln2

Vrednost 471 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 672
2 500-4000 469
3 4000-50000 496
4 NAD 50000 372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2009 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

IZBOR1 DOBER DAN

Vrednost 570 Frekvenca
1 368
2 756
3 423
4 356
5 74
6 25
7 6
9 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2009 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

IZBOR2 ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN

Vrednost 669 Frekvenca
1 odgovarja 1. oseba 1210
2 odgovarjala bo 2. oseba 373
Sysmiss 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1583 426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V75 V KOLIKŠNI MERI VI OSEBNO ZAUPATE SLOVENSKI POLICIJI

Vrednost 768 Frekvenca
1 sploh ne zaupa 117
2 . 198
3 nekaj vmes 748
4 . 642
5 povsem zaupa 275
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1980 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V76 V KOLIKŠNI MERI STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI Z DELOM SLOVENSKE P

Vrednost 867 Frekvenca
1 zelo slaba ocena 119
2 . 231
3 nekaj vmes 736
4 . 610
5 zelo dobra ocena 260
6 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1956 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V77 USTREZNO OZ. NEUSTREZNO JE NADZOROVANA SLOVENSKA POLICIJA.

Vrednost 966 Frekvenca
1 sploh ni ustrezno nadzorovana 204
2 . 346
3 nekaj vmes 690
4 . 314
5 je povsem ustrezno nadzorovana 127
6 ne vem, b.o. 327
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1681 328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4A DOSLEDNOST

Vrednost 1065 Frekvenca
1 sploh ne velja 97
2 . 275
3 nekaj vmes 799
4 . 550
5 povsem velja 211
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1932 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4B STRPNOST

Vrednost 1164 Frekvenca
1 sploh ne velja 110
2 . 300
3 nekaj vmes 761
4 . 569
5 povsem velja 198
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1938 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4C POŠTENOST

Vrednost 1263 Frekvenca
1 sploh ne velja 121
2 . 247
3 nekaj vmes 745
4 . 606
5 povsem velja 203
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1922 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4D VLJUDNOST

Vrednost 1362 Frekvenca
1 sploh ne velja 70
2 . 171
3 nekaj vmes 563
4 . 819
5 povsem velja 353
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1976 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4E KOMUNIKATIVNOST

Vrednost 1461 Frekvenca
1 sploh ne velja 64
2 . 195
3 nekaj vmes 648
4 . 709
5 povsem velja 281
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 110
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1897 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4F PRIJAZNOST

Vrednost 1560 Frekvenca
1 sploh ne velja 64
2 . 171
3 nekaj vmes 700
4 . 723
5 povsem velja 308
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1966 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4G UREJENOST

Vrednost 1659 Frekvenca
1 sploh ne velja 13
2 . 42
3 nekaj vmes 222
4 . 847
5 povsem velja 858
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1982 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4H ODLO?NOST

Vrednost 1758 Frekvenca
1 sploh ne velja 40
2 . 121
3 nekaj vmes 566
4 . 756
5 povsem velja 414
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1897 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4I AGRESIVNOST

Vrednost 1857 Frekvenca
1 sploh ne velja 199
2 . 373
3 nekaj vmes 700
4 . 393
5 povsem velja 143
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 198
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1808 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4J VZVIŠENOST

Vrednost 1956 Frekvenca
1 sploh ne velja 159
2 . 299
3 nekaj vmes 630
4 . 512
5 povsem velja 294
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 110
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1894 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4K NESRAMNOST

Vrednost 2055 Frekvenca
1 sploh ne velja 346
2 . 503
3 nekaj vmes 611
4 . 298
5 povsem velja 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 135
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1869 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5A ZAKONITOST

Vrednost 2154 Frekvenca
1 sploh ne velja 50
2 . 147
3 nekaj vmes 647
4 . 732
5 povsem velja 261
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1837 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5B STROKOVNOST

Vrednost 2253 Frekvenca
1 sploh ne velja 45
2 . 159
3 nekaj vmes 609
4 . 811
5 povsem velja 283
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1907 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5C DOSTOPNOST

Vrednost 2352 Frekvenca
1 sploh ne velja 64
2 . 215
3 nekaj vmes 566
4 . 694
5 povsem velja 384
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1923 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5D U?INKOVITOST

Vrednost 2451 Frekvenca
1 sploh ne velja 124
2 . 386
3 nekaj vmes 829
4 . 422
5 povsem velja 170
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1931 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5E SPOŠTOVANJE ?LOVEKOVIH PRAVIC

Vrednost 2550 Frekvenca
1 sploh ne velja 81
2 . 218
3 nekaj vmes 722
4 . 646
5 povsem velja 211
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1878 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5F OBJEKTIVNO OBVEŠ?ANJE JAVNOSTI

Vrednost 2649 Frekvenca
1 sploh ne velja 107
2 . 280
3 nekaj vmes 687
4 . 536
5 povsem velja 234
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1844 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6A ...ODKRIVANJU IN PRIJEMANJU STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ

Vrednost 2748 Frekvenca
1 zelo neuspešni 130
2 . 446
3 nekje vmes 852
4 . 412
5 zelo uspešni 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1958 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6B ...ZAGOTAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU JAVNEGA REDA IN MIRU

Vrednost 2847 Frekvenca
1 zelo neuspešni 75
2 . 244
3 nekje vmes 697
4 . 722
5 zelo uspešni 216
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1954 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6C ...UVELJAVLJANJU PRAVIL V CESTNEM PROMETU

Vrednost 2946 Frekvenca
1 zelo neuspešni 66
2 . 185
3 nekje vmes 521
4 . 788
5 zelo uspešni 385
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1945 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6D ...IZVAJANJU KONTROLE NA MEJNIH PREHODIH

Vrednost 3045 Frekvenca
1 zelo neuspešni 34
2 . 88
3 nekje vmes 370
4 . 835
5 zelo uspešni 445
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 230
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1772 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6E ...PREPRE?EVANJU ILEGALNIH PREHODOV DRŽAVNE MEJE

Vrednost 3144 Frekvenca
1 zelo neuspešni 62
2 . 154
3 nekje vmes 507
4 . 715
5 zelo uspešni 336
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 227
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1774 235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6F ...PREISKOVANJU ORGANIZIRANEGA KRIMINALA

Vrednost 3243 Frekvenca
1 zelo neuspešni 172
2 . 440
3 nekje vmes 669
4 . 424
5 zelo uspešni 164
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1869 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6G ...ODKRIVANJU KORUPCIJE V DRŽAVI

Vrednost 3342 Frekvenca
1 zelo neuspešni 420
2 . 581
3 nekje vmes 570
4 . 193
5 zelo uspešni 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 161
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1841 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6H ...PREISKOVANJU GOSPODARSKEGA KRIMINALA

Vrednost 3441 Frekvenca
1 zelo neuspešni 389
2 . 595
3 nekje vmes 583
4 . 201
5 zelo uspešni 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 171
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1830 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6I ...PREPRE?EVANJU ZLORABE DROG

Vrednost 3540 Frekvenca
1 zelo neuspešni 208
2 . 436
3 nekje vmes 699
4 . 392
5 zelo uspešni 158
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1893 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6J ...PREPRE?EVANJU VANDALIZMA

Vrednost 3639 Frekvenca
1 zelo neuspešni 213
2 . 456
3 nekje vmes 734
4 . 356
5 zelo uspešni 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1860 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V78 KAKO VARNO SE PO?UTITE V KRAJU, KJER ŽIVITE

Vrednost 3738 Frekvenca
1 sploh se ne po?utim varno 35
2 . 71
3 nekaj vmes 301
4 . 776
5 po?utim se povsem varno 808
6 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1991 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8A VLOM V VAŠE STANOVANJE, HIŠO, VOZILO

Vrednost 3837 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 540
2 . 439
3 nekaj vmes 524
4 . 314
5 mo?no ogroža 149
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1966 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8B FIZI?NO NASILJE NAD VAMI OZIROMA VAŠIMI BLIŽNJIMI

Vrednost 3936 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 876
2 . 481
3 nekaj vmes 329
4 . 191
5 mo?no ogroža 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1958 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8C KRAJA AVTOMOBILA

Vrednost 4035 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 645
2 . 410
3 nekaj vmes 457
4 . 287
5 mo?no ogroža 135
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1934 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8D PROMETNA NESRE?A

Vrednost 4134 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 344
2 . 290
3 nekaj vmes 641
4 . 414
5 mo?no ogroža 238
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1927 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8E GOLJUFIJE

Vrednost 4233 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 492
2 . 429
3 nekaj vmes 594
4 . 270
5 mo?no ogroža 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1922 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8F TATVINA

Vrednost 4332 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 433
2 . 386
3 nekaj vmes 654
4 . 330
5 mo?no ogroža 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1945 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8G ROP

Vrednost 4431 Frekvenca
1 sploh ne ogroža 553
2 . 445
3 nekaj vmes 562
4 . 259
5 mo?no ogroža 121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1940 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9A ...KAZNIVEM DEJANJU(!) OZIROMA KALJENJU JAVNEGA REDA IN MIRU

Vrednost 4530 Frekvenca
1 da 1691
2 ne 239
3 ne ve, ne pozna, b.o. 60
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1930 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9B ...STORILCIH(!) KAZNIVEGA DEJANJA OZIROMA KRŠITELJIH JAVNEGA

Vrednost 4629 Frekvenca
1 da 1641
2 ne 258
3 ne ve, ne pozna, b.o. 91
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1899 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9C ...POBEGLEM VOZNIKU S KRAJA PROMETNE NESRE?E

Vrednost 4728 Frekvenca
1 da 1907
2 ne 60
3 ne ve, ne pozna, b.o. 23
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1967 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9D ...NASILJU V DRUŽINI

Vrednost 4827 Frekvenca
1 da 1690
2 ne 198
3 ne ve, ne pozna, b.o. 101
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1888 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V9E ...ILEGALNIH MIGRANTIH

Vrednost 4926 Frekvenca
1 da 1405
2 ne 383
3 ne ve, ne pozna, b.o. 201
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1788 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10A ...PRI NADZORU DELA POLICIJE

Vrednost 5025 Frekvenca
1 da 924
2 ne 980
3 ne ve, ne pozna, b.o. 85
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1904 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10B ...V VARNOSTNIH SOSVETIH V OB?INAH

Vrednost 5124 Frekvenca
1 da 1047
2 ne 843
3 ne ve, ne pozna, b.o. 99
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1890 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V10C ...PRI DOLO?ANJU CILJEV POLICIJSKEGA DELA V VAŠEM KRAJU

Vrednost 5223 Frekvenca
1 da 1104
2 ne 786
3 ne ve, ne pozna, b.o. 99
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1890 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V79 STE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI V ZADNJIH DVEH LETIH KLICALI P

Vrednost 5322 Frekvenca
1 da, klical-a je sam-a 524
2 da, klical je nekdo drug iz gospodinjstva 118
3 nih?e ni klical 1324
4 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1966 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V80 NAVEDITE DOGODEK ZARADI KATEREGA STE POKLICALI POLICIJO

Vrednost 5421 Frekvenca
1 PROMETNE NESRE?E 156
2 PREMOŽENJSKEGA OŠKODOVANJA 172
3 FIZI?NEGA NAPADA, PRETEPA IPD. 41
4 KRŠITVE JAVNEGA REDA IN MIRU 131
5 POSREDOVANJA INFORMACIJ 48
6 DRUGO 87
0 preskok (v11 > 2) 1346
7 NE VEM, B.O. 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
635 1374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V81 SO POLICISTI PRISPELI NA KRAJ DOGODKA...

Vrednost 5520 Frekvenca
1 DOVOLJ HITRO 379
2 NE DOVOLJ HITRO 122
3 POLICIJA SPLOH NI PRIŠLA NA KRAJ DOGODKA 59
4 DOGODEK NI ZAHTEVAL TAKOJŠNJEGA PRIHODA POLICIJE 52
0 preskok (v11 > 2) 1346
5 ne vem, b.o. 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 1397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V14A POLICISTI SE TRUDIJO REŠEVATI TEŽAVE V VAŠEM KRAJU.

Vrednost 5619 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 97
2 . 167
3 nekaj vmes 565
4 . 601
5 popolnoma se strinjam 461
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1891 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14B POLICISTI SO PRIPRAVLJENI PRISLUHNITI PREDLOGOM LJUDI ZA IZB

Vrednost 5718 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 118
2 . 253
3 nekaj vmes 558
4 . 510
5 popolnoma se strinjam 352
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 196
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1791 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14C POLICISTI SO POVSEM DOVOLJ PRISOTNI NA TERENU V VAŠEM KRAJU.

Vrednost 5817 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 235
2 . 405
3 nekaj vmes 534
4 . 415
5 popolnoma se strinjam 317
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1906 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14D Z VODJO POLICIJSKEGA OKOLIŠA LJUDJE V VAŠEM KRAJU DOBRO SODE

Vrednost 5916 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 138
2 . 203
3 nekaj vmes 413
4 . 364
5 popolnoma se strinjam 299
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 569
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1417 592

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V82 KOLIKO VAM JE BILO RAVNJANJE POLICISTA V NESRE?I V POMO?.

Vrednost 6015 Frekvenca
1 sploh ni bilo v pomo? 102
2 . 103
3 nekaj vmes 124
4 . 219
5 bilo zelo v pomo? 138
6 ne vem, b.o. 42
7 ni bil ujet..., ni bilo policista 1258
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 1323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V16A KAKO ZADOVOLJNI STE BILI S KOREKTNOSTJO POLICISTOVEGA RAVNAN

Vrednost 6114 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 23
2 . 13
3 nekaj vmes 33
4 . 76
5 zelo zadovoljen 117
6 ne vem, b.o. 26
7 ni bil udeležen v prometni nesre?i 1698
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
262 1747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V16B Z NJEGOVO POMO?JO IN NASVETI

Vrednost 6213 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen 25
2 . 18
3 nekaj vmes 39
4 . 61
5 zelo zadovoljen 113
6 ne vem, b.o. 31
7 ni bil udeležen v prometni nesre?i 1668
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
256 1753

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V83 V ZADNJIH DVEH LETIH OBRAVNAVANI ZARADI PREKRŠKA V CESTNEM P

Vrednost 6312 Frekvenca
1 da, je seznanil 285
2 ne, ni seznanil 99
3 ni bil obravnavan zaradi prekrška 1567
4 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
384 1625

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V84 ALI PREVENTIVNE AKCIJE KAJ VPLIVAJO NA RAVNANJA LJUDI?

Vrednost 6411 Frekvenca
1 v glavnem da 1392
2 v glavnem ne 471
3 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1863 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

LROJ LETO ROJSTVA

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2004 5 14 88 56.847 17.16

Vrednosti spremenljivk od 14 do 88

IZOB IZOBRAZBA

Vrednost 669 Frekvenca
1 OSNOVNA 297
2 POKLICNA 309
3 SREDNJA 863
4 VIŠJA, VISOKA 534
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2003 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK KRAJ BIVANJA

Vrednost 678 Frekvenca
1 PODEŽELJE 753
2 MANJŠI KRAJ 650
3 VECJE MESTO 271
4 LJ ALI MB 329
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2003 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

Vrednost 687 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 556
2 NEGOSPODARSTVO 329
3 SAMOZAPOSLEN 67
4 KMET 25
5 GOSPODINJA 31
6 UPOKOJENEC 724
7 ŠTUDENT, DIJAK 166
8 BREZPOSELN 95
9 DRUGO... 11
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1993 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

Vrednost 696 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 19
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 53
3 NE, TO ME NE SKRBI 81
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 1854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 1856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REG1 ALI VOZITE AVTO?

Vrednost 705 Frekvenca
1 voznik 1284
2 ni voznik 276
3 ima izpit, a ne vozi 59
4 b.o. 7
Sysmiss 383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1619 390

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

Vrednost 714 Frekvenca
1 moški 971
2 ženska 1038
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2009 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 723 Frekvenca
30 ->30 360
45 31 - 45 499
60 46 - 60 567
99 61 -> 578
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2004 5

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WUTEZ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2009 0 0.3 4 1 0.684

Vrednosti spremenljivk od 0.3 do 4

KUTEZ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2009 0 0.854 1.344 1.027 0.175

Vrednosti spremenljivk od 0.853769915 do 1.34447168

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2006). POLIC06 - Stališča slovenske javnosti o policiji - vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Toš, Niko (2006). POLIC06 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2007). Stališča slovenske javnosti o policiji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: POLIC06. https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC06_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2007
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si