Stališča slovenske javnosti o policiji

Basic Study Information

ADP - IDNo: POLIC06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC06_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Kurdija, Slavko
  • Uhan, Samo
  • Vovk, Tina
  • Kovačič, Matej
  • Bešter Falle, Rebeka
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2006)

Funding agency:

Ministrstvo za notranje zadeve

Project number:

no information

Series:
  • POLICIJA/Stališča slovenske javnosti o policiji

    Raziskava omogoča prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije, kot je policija. V raziskavo so vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo ter tudi vprašanja, s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije.

Study Content

Keywords:

delovanje demokratičnega sistema, dostop medijev do informacij, državljanska etika, spletne strani policije, javni uslužbenci, zaupanje v policijo, anonimni telefon za različne informacije, kriminaliteta, neposredna izkušnja v stiku s policijo, neučinkovit pregon korupcije, občutek varnosti, ocena institucij, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, prekoračitev pooblastil policije, uspešnost delovanja slovenske policije

Keywords ELSST:
POLICIJA, ODNOS MED POLICIJO IN SKUPNOSTJO, POLICIJSKO NASILJE, ZAPOSLENI V POLICIJI, STALIŠČE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, DEMOKRACIJA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
zaupanje in zadovoljstvo z delom policije
ocene lastnosti policije
področja delovanja policije
posredovanje informacij policiji
dejavniki ogrožanja
najboljša in najslabša področja delovanja policije
ustvarjanje mnenja o policiji
prekoračitev pooblastil policistev in neprijetne izkušnje
obveščanje javnosti s strani policije
anonimni telefon za različne informacije
spletne strani policije


Abstract:

Študije, ki postavljajo Slovenijo v primerljiv kontekst evropskih držav kažejo, da Slovenija po obsegu izraženega zaupanja v institucije demokratičnega sistema zaostaja za tradicionalnimi evropskimi demokracijami. Zaupanje v institucije, katerih ocene niso zgolj situacijsko pogojene, so odvisne predvsem od konteksta, ki ga oblikuje politična kultura in demokratična tradicija dežele. S stanjem politične kulture sovpada zlasti podpora pravnemu sistemu in represivnim institucijam. Vse primerjalne raziskave kažejo, da je Slovenija po stopnji zaupanje v te institucije bližje novim demokracijam posttranzicijskih družb, kot uveljavljenim demokracijam, vendar s prepoznavnim trendom »odmikanja« od tranzicijskega vzorca, kar se kaže predvsem pri naraščajočem zaupanju v ključne institucije demokratičnega sistema. Raziskava »Stališča slovenske javnosti o policiji«, ki jo je izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij pri Fakulteti za družbene vede vsebuje modelske spremenljivke, ki omogočajo prepoznavo in oceno dejavnikov oblikovanja odnosa javnosti do institucije kot je policija. V anketni instrument so tako vključena vprašanja, ki merijo splošno zadovoljstvo oziroma zaupanje v slovensko policijo, kot tudi vprašanja – spremenljivke s katerimi merimo odnos in ocene respondentov o specifičnih atributih in dejavnostih policije. glej: POLIC06 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti]

Methodology


Collection date: 16. - 27. oktober 2006
Date of production: 2006-10
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POLIC06 - podatki [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 74
  • number of units: 2009

Variable list

VZOREC

Value 13 Frequency
1 osnovni vzorec 1750
4 I. dodatek 259
5 II. dodatek 0
6 III. dodatek 0
7 IV. dodatek 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2009 0

Valid range from 1 to 7

STR_REG str_reg

Value 22 Frequency
Gorenjska 123
Goriška 109
Jugovzhodna Slovenij 231
Koroška 63
Notranjskokraška 68
Obalno-kraška 89
Osrednjeslovenska 537
Podravska 261
Pomurska 112
Savinjska 248
Spodnjeposavska 77
Zasavska 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1971 0

REGIJA Regija

Value 31 Frequency
1 POMURSKA 112
2 PODRAVSKA 261
3 KOROŠKA 63
4 SAVINJSKA 248
5 GORENJSKA 123
6 ZASAVSKA 53
7 OSREDNJA 537
8 SPOD. POSAVSKA 77
9 DOLENJSKA 231
10 GORIŠKA 109
11 OBALNO-KRAŠKA 89
12 KRAŠKA 68
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1971 38

Valid range from 1 to 12

VZOREC

Value 174 Frequency
1 osnovni vzorec 1750
4 I. dodatek 259
5 II. dodatek 0
6 III. dodatek 0
7 IV. dodatek 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2009 0

Valid range from 1 to 7

STR_REG str_reg

Value 273 Frequency
Gorenjska 123
Goriška 109
Jugovzhodna Slovenij 231
Koroška 63
Notranjskokraška 68
Obalno-kraška 89
Osrednjeslovenska 537
Podravska 261
Pomurska 112
Savinjska 248
Spodnjeposavska 77
Zasavska 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1971 0

REGIJA Regija

Value 372 Frequency
1 POMURSKA 112
2 PODRAVSKA 261
3 KOROŠKA 63
4 SAVINJSKA 248
5 GORENJSKA 123
6 ZASAVSKA 53
7 OSREDNJA 537
8 SPOD. POSAVSKA 77
9 DOLENJSKA 231
10 GORIŠKA 109
11 OBALNO-KRAŠKA 89
12 KRAŠKA 68
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1971 38

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 471 Frequency
0 miss 0
1 ->500 672
2 500-4000 469
3 4000-50000 496
4 NAD 50000 372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2009 0

Valid range from 0 to 4

IZBOR1 DOBER DAN

Value 570 Frequency
1 368
2 756
3 423
4 356
5 74
6 25
7 6
9 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2009 0

Valid range from 1 to 9

IZBOR2 ZADNJA!! PRAZNOVALA ROJSTNI DAN

Value 669 Frequency
1 odgovarja 1. oseba 1210
2 odgovarjala bo 2. oseba 373
Sysmiss 426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1583 426

Valid range from 1 to 2

V75 V KOLIKŠNI MERI VI OSEBNO ZAUPATE SLOVENSKI POLICIJI

Value 768 Frequency
1 sploh ne zaupa 117
2 . 198
3 nekaj vmes 748
4 . 642
5 povsem zaupa 275
6 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1980 29

Valid range from 1 to 5

V76 V KOLIKŠNI MERI STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI Z DELOM SLOVENSKE P

Value 867 Frequency
1 zelo slaba ocena 119
2 . 231
3 nekaj vmes 736
4 . 610
5 zelo dobra ocena 260
6 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1956 53

Valid range from 1 to 5

V77 USTREZNO OZ. NEUSTREZNO JE NADZOROVANA SLOVENSKA POLICIJA.

Value 966 Frequency
1 sploh ni ustrezno nadzorovana 204
2 . 346
3 nekaj vmes 690
4 . 314
5 je povsem ustrezno nadzorovana 127
6 ne vem, b.o. 327
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1681 328

Valid range from 1 to 5

V4A DOSLEDNOST

Value 1065 Frequency
1 sploh ne velja 97
2 . 275
3 nekaj vmes 799
4 . 550
5 povsem velja 211
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1932 77

Valid range from 1 to 5

V4B STRPNOST

Value 1164 Frequency
1 sploh ne velja 110
2 . 300
3 nekaj vmes 761
4 . 569
5 povsem velja 198
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 70
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1938 71

Valid range from 1 to 5

V4C POŠTENOST

Value 1263 Frequency
1 sploh ne velja 121
2 . 247
3 nekaj vmes 745
4 . 606
5 povsem velja 203
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 86
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1922 87

Valid range from 1 to 5

V4D VLJUDNOST

Value 1362 Frequency
1 sploh ne velja 70
2 . 171
3 nekaj vmes 563
4 . 819
5 povsem velja 353
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1976 33

Valid range from 1 to 5

V4E KOMUNIKATIVNOST

Value 1461 Frequency
1 sploh ne velja 64
2 . 195
3 nekaj vmes 648
4 . 709
5 povsem velja 281
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 110
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1897 112

Valid range from 1 to 5

V4F PRIJAZNOST

Value 1560 Frequency
1 sploh ne velja 64
2 . 171
3 nekaj vmes 700
4 . 723
5 povsem velja 308
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1966 43

Valid range from 1 to 5

V4G UREJENOST

Value 1659 Frequency
1 sploh ne velja 13
2 . 42
3 nekaj vmes 222
4 . 847
5 povsem velja 858
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1982 27

Valid range from 1 to 5

V4H ODLO?NOST

Value 1758 Frequency
1 sploh ne velja 40
2 . 121
3 nekaj vmes 566
4 . 756
5 povsem velja 414
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1897 112

Valid range from 1 to 5

V4I AGRESIVNOST

Value 1857 Frequency
1 sploh ne velja 199
2 . 373
3 nekaj vmes 700
4 . 393
5 povsem velja 143
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 198
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1808 201

Valid range from 1 to 5

V4J VZVIŠENOST

Value 1956 Frequency
1 sploh ne velja 159
2 . 299
3 nekaj vmes 630
4 . 512
5 povsem velja 294
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 110
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1894 115

Valid range from 1 to 5

V4K NESRAMNOST

Value 2055 Frequency
1 sploh ne velja 346
2 . 503
3 nekaj vmes 611
4 . 298
5 povsem velja 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 135
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1869 140

Valid range from 1 to 5

V5A ZAKONITOST

Value 2154 Frequency
1 sploh ne velja 50
2 . 147
3 nekaj vmes 647
4 . 732
5 povsem velja 261
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1837 172

Valid range from 1 to 5

V5B STROKOVNOST

Value 2253 Frequency
1 sploh ne velja 45
2 . 159
3 nekaj vmes 609
4 . 811
5 povsem velja 283
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1907 102

Valid range from 1 to 5

V5C DOSTOPNOST

Value 2352 Frequency
1 sploh ne velja 64
2 . 215
3 nekaj vmes 566
4 . 694
5 povsem velja 384
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1923 86

Valid range from 1 to 5

V5D U?INKOVITOST

Value 2451 Frequency
1 sploh ne velja 124
2 . 386
3 nekaj vmes 829
4 . 422
5 povsem velja 170
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 71
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1931 78

Valid range from 1 to 5

V5E SPOŠTOVANJE ?LOVEKOVIH PRAVIC

Value 2550 Frequency
1 sploh ne velja 81
2 . 218
3 nekaj vmes 722
4 . 646
5 povsem velja 211
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1878 131

Valid range from 1 to 5

V5F OBJEKTIVNO OBVEŠ?ANJE JAVNOSTI

Value 2649 Frequency
1 sploh ne velja 107
2 . 280
3 nekaj vmes 687
4 . 536
5 povsem velja 234
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1844 165

Valid range from 1 to 5

V6A ...ODKRIVANJU IN PRIJEMANJU STORILCEV KAZNIVIH DEJANJ

Value 2748 Frequency
1 zelo neuspešni 130
2 . 446
3 nekje vmes 852
4 . 412
5 zelo uspešni 118
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1958 51

Valid range from 1 to 5

V6B ...ZAGOTAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU JAVNEGA REDA IN MIRU

Value 2847 Frequency
1 zelo neuspešni 75
2 . 244
3 nekje vmes 697
4 . 722
5 zelo uspešni 216
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1954 55

Valid range from 1 to 5

V6C ...UVELJAVLJANJU PRAVIL V CESTNEM PROMETU

Value 2946 Frequency
1 zelo neuspešni 66
2 . 185
3 nekje vmes 521
4 . 788
5 zelo uspešni 385
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1945 64

Valid range from 1 to 5

V6D ...IZVAJANJU KONTROLE NA MEJNIH PREHODIH

Value 3045 Frequency
1 zelo neuspešni 34
2 . 88
3 nekje vmes 370
4 . 835
5 zelo uspešni 445
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 230
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1772 237

Valid range from 1 to 5

V6E ...PREPRE?EVANJU ILEGALNIH PREHODOV DRŽAVNE MEJE

Value 3144 Frequency
1 zelo neuspešni 62
2 . 154
3 nekje vmes 507
4 . 715
5 zelo uspešni 336
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 227
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1774 235

Valid range from 1 to 5

V6F ...PREISKOVANJU ORGANIZIRANEGA KRIMINALA

Value 3243 Frequency
1 zelo neuspešni 172
2 . 440
3 nekje vmes 669
4 . 424
5 zelo uspešni 164
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1869 140

Valid range from 1 to 5

V6G ...ODKRIVANJU KORUPCIJE V DRŽAVI

Value 3342 Frequency
1 zelo neuspešni 420
2 . 581
3 nekje vmes 570
4 . 193
5 zelo uspešni 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 161
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1841 168

Valid range from 1 to 5

V6H ...PREISKOVANJU GOSPODARSKEGA KRIMINALA

Value 3441 Frequency
1 zelo neuspešni 389
2 . 595
3 nekje vmes 583
4 . 201
5 zelo uspešni 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 171
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1830 179

Valid range from 1 to 5

V6I ...PREPRE?EVANJU ZLORABE DROG

Value 3540 Frequency
1 zelo neuspešni 208
2 . 436
3 nekje vmes 699
4 . 392
5 zelo uspešni 158
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1893 116

Valid range from 1 to 5

V6J ...PREPRE?EVANJU VANDALIZMA

Value 3639 Frequency
1 zelo neuspešni 213
2 . 456
3 nekje vmes 734
4 . 356
5 zelo uspešni 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 141
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1860 149

Valid range from 1 to 5

V78 KAKO VARNO SE PO?UTITE V KRAJU, KJER ŽIVITE

Value 3738 Frequency
1 sploh se ne po?utim varno 35
2 . 71
3 nekaj vmes 301
4 . 776
5 po?utim se povsem varno 808
6 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1991 18

Valid range from 1 to 5

V8A VLOM V VAŠE STANOVANJE, HIŠO, VOZILO

Value 3837 Frequency
1 sploh ne ogroža 540
2 . 439
3 nekaj vmes 524
4 . 314
5 mo?no ogroža 149
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1966 43

Valid range from 1 to 5

V8B FIZI?NO NASILJE NAD VAMI OZIROMA VAŠIMI BLIŽNJIMI

Value 3936 Frequency
1 sploh ne ogroža 876
2 . 481
3 nekaj vmes 329
4 . 191
5 mo?no ogroža 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1958 51

Valid range from 1 to 5

V8C KRAJA AVTOMOBILA

Value 4035 Frequency
1 sploh ne ogroža 645
2 . 410
3 nekaj vmes 457
4 . 287
5 mo?no ogroža 135
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1934 75

Valid range from 1 to 5

V8D PROMETNA NESRE?A

Value 4134 Frequency
1 sploh ne ogroža 344
2 . 290
3 nekaj vmes 641
4 . 414
5 mo?no ogroža 238
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1927 82

Valid range from 1 to 5

V8E GOLJUFIJE

Value 4233 Frequency
1 sploh ne ogroža 492
2 . 429
3 nekaj vmes 594
4 . 270
5 mo?no ogroža 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1922 87

Valid range from 1 to 5

V8F TATVINA

Value 4332 Frequency
1 sploh ne ogroža 433
2 . 386
3 nekaj vmes 654
4 . 330
5 mo?no ogroža 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1945 64

Valid range from 1 to 5

V8G ROP

Value 4431 Frequency
1 sploh ne ogroža 553
2 . 445
3 nekaj vmes 562
4 . 259
5 mo?no ogroža 121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1940 69

Valid range from 1 to 5

V9A ...KAZNIVEM DEJANJU(!) OZIROMA KALJENJU JAVNEGA REDA IN MIRU

Value 4530 Frequency
1 da 1691
2 ne 239
3 ne ve, ne pozna, b.o. 60
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1930 79

Valid range from 1 to 2

V9B ...STORILCIH(!) KAZNIVEGA DEJANJA OZIROMA KRŠITELJIH JAVNEGA

Value 4629 Frequency
1 da 1641
2 ne 258
3 ne ve, ne pozna, b.o. 91
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1899 110

Valid range from 1 to 2

V9C ...POBEGLEM VOZNIKU S KRAJA PROMETNE NESRE?E

Value 4728 Frequency
1 da 1907
2 ne 60
3 ne ve, ne pozna, b.o. 23
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1967 42

Valid range from 1 to 2

V9D ...NASILJU V DRUŽINI

Value 4827 Frequency
1 da 1690
2 ne 198
3 ne ve, ne pozna, b.o. 101
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1888 121

Valid range from 1 to 2

V9E ...ILEGALNIH MIGRANTIH

Value 4926 Frequency
1 da 1405
2 ne 383
3 ne ve, ne pozna, b.o. 201
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1788 221

Valid range from 1 to 2

V10A ...PRI NADZORU DELA POLICIJE

Value 5025 Frequency
1 da 924
2 ne 980
3 ne ve, ne pozna, b.o. 85
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1904 105

Valid range from 1 to 2

V10B ...V VARNOSTNIH SOSVETIH V OB?INAH

Value 5124 Frequency
1 da 1047
2 ne 843
3 ne ve, ne pozna, b.o. 99
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1890 119

Valid range from 1 to 2

V10C ...PRI DOLO?ANJU CILJEV POLICIJSKEGA DELA V VAŠEM KRAJU

Value 5223 Frequency
1 da 1104
2 ne 786
3 ne ve, ne pozna, b.o. 99
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1890 119

Valid range from 1 to 2

V79 STE VI ALI KDO V VAŠI DRUŽINI V ZADNJIH DVEH LETIH KLICALI P

Value 5322 Frequency
1 da, klical-a je sam-a 524
2 da, klical je nekdo drug iz gospodinjstva 118
3 nih?e ni klical 1324
4 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1966 43

Valid range from 1 to 3

V80 NAVEDITE DOGODEK ZARADI KATEREGA STE POKLICALI POLICIJO

Value 5421 Frequency
1 PROMETNE NESRE?E 156
2 PREMOŽENJSKEGA OŠKODOVANJA 172
3 FIZI?NEGA NAPADA, PRETEPA IPD. 41
4 KRŠITVE JAVNEGA REDA IN MIRU 131
5 POSREDOVANJA INFORMACIJ 48
6 DRUGO 87
0 preskok (v11 > 2) 1346
7 NE VEM, B.O. 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 1374

Valid range from 1 to 6

V81 SO POLICISTI PRISPELI NA KRAJ DOGODKA...

Value 5520 Frequency
1 DOVOLJ HITRO 379
2 NE DOVOLJ HITRO 122
3 POLICIJA SPLOH NI PRIŠLA NA KRAJ DOGODKA 59
4 DOGODEK NI ZAHTEVAL TAKOJŠNJEGA PRIHODA POLICIJE 52
0 preskok (v11 > 2) 1346
5 ne vem, b.o. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 1397

Valid range from 1 to 4

V14A POLICISTI SE TRUDIJO REŠEVATI TEŽAVE V VAŠEM KRAJU.

Value 5619 Frequency
1 sploh se ne strinjam 97
2 . 167
3 nekaj vmes 565
4 . 601
5 popolnoma se strinjam 461
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1891 118

Valid range from 1 to 5

V14B POLICISTI SO PRIPRAVLJENI PRISLUHNITI PREDLOGOM LJUDI ZA IZB

Value 5718 Frequency
1 sploh se ne strinjam 118
2 . 253
3 nekaj vmes 558
4 . 510
5 popolnoma se strinjam 352
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 196
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1791 218

Valid range from 1 to 5

V14C POLICISTI SO POVSEM DOVOLJ PRISOTNI NA TERENU V VAŠEM KRAJU.

Value 5817 Frequency
1 sploh se ne strinjam 235
2 . 405
3 nekaj vmes 534
4 . 415
5 popolnoma se strinjam 317
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1906 103

Valid range from 1 to 5

V14D Z VODJO POLICIJSKEGA OKOLIŠA LJUDJE V VAŠEM KRAJU DOBRO SODE

Value 5916 Frequency
1 sploh se ne strinjam 138
2 . 203
3 nekaj vmes 413
4 . 364
5 popolnoma se strinjam 299
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 569
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1417 592

Valid range from 1 to 5

V82 KOLIKO VAM JE BILO RAVNJANJE POLICISTA V NESRE?I V POMO?.

Value 6015 Frequency
1 sploh ni bilo v pomo? 102
2 . 103
3 nekaj vmes 124
4 . 219
5 bilo zelo v pomo? 138
6 ne vem, b.o. 42
7 ni bil ujet..., ni bilo policista 1258
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 1323

Valid range from 1 to 5

V16A KAKO ZADOVOLJNI STE BILI S KOREKTNOSTJO POLICISTOVEGA RAVNAN

Value 6114 Frequency
1 zelo nezadovoljen 23
2 . 13
3 nekaj vmes 33
4 . 76
5 zelo zadovoljen 117
6 ne vem, b.o. 26
7 ni bil udeležen v prometni nesre?i 1698
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 1747

Valid range from 1 to 5

V16B Z NJEGOVO POMO?JO IN NASVETI

Value 6213 Frequency
1 zelo nezadovoljen 25
2 . 18
3 nekaj vmes 39
4 . 61
5 zelo zadovoljen 113
6 ne vem, b.o. 31
7 ni bil udeležen v prometni nesre?i 1668
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 1753

Valid range from 1 to 5

V83 V ZADNJIH DVEH LETIH OBRAVNAVANI ZARADI PREKRŠKA V CESTNEM P

Value 6312 Frequency
1 da, je seznanil 285
2 ne, ni seznanil 99
3 ni bil obravnavan zaradi prekrška 1567
4 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
384 1625

Valid range from 1 to 2

V84 ALI PREVENTIVNE AKCIJE KAJ VPLIVAJO NA RAVNANJA LJUDI?

Value 6411 Frequency
1 v glavnem da 1392
2 v glavnem ne 471
3 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1863 146

Valid range from 1 to 2

LROJ LETO ROJSTVA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2004 5 14 88 56.847 17.16

Valid range from 14 to 88

IZOB IZOBRAZBA

Value 669 Frequency
1 OSNOVNA 297
2 POKLICNA 309
3 SREDNJA 863
4 VIŠJA, VISOKA 534
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2003 6

Valid range from 1 to 4

TIPK KRAJ BIVANJA

Value 678 Frequency
1 PODEŽELJE 753
2 MANJŠI KRAJ 650
3 VECJE MESTO 271
4 LJ ALI MB 329
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2003 6

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

Value 687 Frequency
1 GOSPODARSTVO 556
2 NEGOSPODARSTVO 329
3 SAMOZAPOSLEN 67
4 KMET 25
5 GOSPODINJA 31
6 UPOKOJENEC 724
7 ŠTUDENT, DIJAK 166
8 BREZPOSELN 95
9 DRUGO... 11
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1993 16

Valid range from 1 to 8

ZAP2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

Value 696 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 19
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 53
3 NE, TO ME NE SKRBI 81
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 1854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 1856

Valid range from 1 to 3

REG1 ALI VOZITE AVTO?

Value 705 Frequency
1 voznik 1284
2 ni voznik 276
3 ima izpit, a ne vozi 59
4 b.o. 7
Sysmiss 383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1619 390

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

Value 714 Frequency
1 moški 971
2 ženska 1038
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2009 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 723 Frequency
30 ->30 360
45 31 - 45 499
60 46 - 60 567
99 61 -> 578
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2004 5

Valid range from 30 to 99

WUTEZ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2009 0 0.3 4 1 0.684

Valid range from 0.3 to 4

KUTEZ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2009 0 0.854 1.344 1.027 0.175

Valid range from 0.853769915 to 1.34447168

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2006). POLIC06 - Stališča slovenske javnosti o policiji - vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Toš, Niko (2006). POLIC06 - poročilo o raziskavi [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2007). Stališča slovenske javnosti o policiji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POLIC06. https://doi.org/10.17898/ADP_POLIC06_V1

COBISS.SI
Publication date: 2007
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si