Psihološke mere samoregulacije e-učenja, 2020: Glavna raziskava

Basic Study Information

ADP - IDNo: PMSEUG20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PMSEUG20_V1
Main author(s):
 • Depolli Steiner, Katja
 • Komidar, Luka
 • Pečjak, Sonja
 • Pirc, Tina
 • Podlesek, Anja
 • Puklek Levpušček, Melita
 • Gril, Alenka
 • Bohak, Ciril
 • Kavčič, Alenka
 • Lesar, Žiga
 • Marolt, Matija
 • Pesek, Matevž
 • Boh Podgornik, Bojana
 • Hladnik, Aleš
 • Peklaj, Cirila
Data file producer:
UL FF - Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Ljubljana; 2020)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

J5-9437 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: e-učno okolje, učne opore, samoregulacija učenja, metakognitivno znanje, kognitivne strategije, metakognitivne strategije, motivacijske strategije, motivacija, učni dosežki

Keywords ELSST:
UČENJE, ŠOLA, STRATEGIJA, MOTIVACIJA, DOSEŽEK

Topic Classification CESSDA
Obvezno in predšolsko izobraževanje
Psihologija
Topic Classification CERIF
Pedagogika in didaktika
Topic Classification ADP
TEST SPOSOBNOSTI
STRATEGIJE UČENJA
OCENE, INTERESNE DEJAVNOSTI, DELO ZA ŠOLO
NAČINI DELA ZA ŠOLO
UČENJE
MOTIVACIJA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Dosedanje raziskave na področju učenja v e-okolju so pokazale, da se učenci učijo drugače, ko se učijo iz tiskanih kot iz digitalnih besedil. Za uspešno učenje iz digitalnih besedil pa potrebujejo še več kompetenc s področja samoregulacije učenja, kar pa je odvisno od njihovih individualnih značilnosti (predhodnega znanja, motivacije, poznavanja in uporabe učinkovitih strategij učenja) pa tudi značilnosti samega digitalnega gradiva, zlasti tega, kako podpira samoregulacijo učenja. Namen raziskave je bil preučiti na eni strani značilnosti učencev (splošno in specifično znanje, motivacijo, metakognitivno znanje, uporabo samoregulacije, uporabo zapiskov), na drugi strani pa, katere opore (kognitivne, metakognitivne in motivacijske) in kakšna kombinacija njih, vplivajo na učne rezultate učencev. V raziskavi so avtorji najprej izmerili individualne značilnosti učencev, nato pa so se učenci individualno učili dve učni vsebini iz kemije v vsakodnevnem življenju s pomočjo digitalnih besedil. V učni enoti A so se učenci učili o zaznavanju barv, v učni enoti B pa o zaznavanju vonja. Rezultate individualnih preizkusov in učenja v učni enoti A so avtorji uporabili za tvorjenje izenačenih skupin učencev, ki so se nato učili z učno enoto B. V raziskavi so sodelovali učenci 14 slovenskih šol, ki so v šolskem letu 2019/2020 obiskovali 9. razred osnovne šole. Med izvedbo raziskave je prišlo do izbruha pandemije in zaprtja šol, zato je bilo učenje z učno enoto B izvedeno le pri delu vzorca. Glavna raziskava je bila izvedena v okviru raziskovalnega projekta »Učinkovitost različnih vrst učnih opor pri e-učenju«, v okviru katerega je bila predhodno izvedena tudi pilotna raziskava (dostopna v ADP, glej ADP - IDNo: IRSUP19 "Preverjanje instrumentov za ugotavljanje individualnih razlik pri samoregulaciji učenja, 2019: Pilotna raziskava"), v kateri so avtorji razvili in pripravili vse merske inštrumente, priredili učne enote in razvili računalniški program za spremljanje učenja. Za podroben potek izvedbe raziskave, pravilno razumevanje vprašalnikov in interpretacijo podatkov predlagamo, da si med spremnimi gradivi pogledate dokumenta: 1) Opis spremenljivk v bazi podatkov in 2) Navodila za testatorje.

Methodology


Collection date: september 2019 - junij 2020
Date of production: 2020
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana, Dob pri Domžalah, Domžale, Dornberk, Ihan, Komen, Medvode, Metlika, Radovljica, Smlednik, Škofja Loka, Zgornje Gorje

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Učenci 9. razreda osnovne šole

Excluded:

Učenci, katerih starši niso podali soglasja k sodelovanju, in tisti, ki na dan izvedbe niso bili prisotni pri pouku.

Data collected by:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

K sodelovanju v raziskavi so bile povabljene osnovne šole, s katerimi so avtorji raziskave predhodno že sodelovali oz. imajo vzpostavljen stik. Kontaktiranih je bilo 14 šol, ki so vse privolile v sodelovanje (v pilotni raziskavi ena šola zaradi oddaljenosti ni sodelovala - glej ADP - IDNo: IRSUP19). Na 14 sodelujočih šolah so bili zajeti vsi oddelki 9. razreda (25 razredov). V raziskavi so sodelovali le tisti učenci 9. razreda, za katere so avtorji pridobili soglasje staršev in so bili na dan izvedbe prisotni pri pouku. Učenci OŠ iz Domžal in Ihana (podružnična šola) so vodeni pod isto kodo šole.

Mode of data collection:

Meritve in testiranja psiholoških lastnosti

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Psihološke mere samoregulacije e-učenja, 2020: Glavna raziskava [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Depolli Steiner, Katja

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 253
 • number of units: 444

License: ccbync

Version: 7. november 2023

Variable list

ID ID

ID

Value 13 Frequency
1 1
10 1
100 1
101 1
102 1
103 1
104 1
105 1
106 1
107 1
108 1
109 1
11 1
110 1
111 1
112 1
113 1
114 1
115 1
116 1
117 1
118 1
119 1
12 1
120 1
121 1
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
13 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
138 1
139 1
14 1
140 1
141 1
142 1
143 1
144 1
145 1
146 1
147 1
148 1
149 1
15 1
150 1
151 1
152 1
153 1
154 1
155 1
156 1
157 1
158 1
159 1
16 1
160 1
161 1
162 1
163 1
164 1
165 1
166 1
167 1
168 1
169 1
17 1
170 1
171 1
172 1
173 1
174 1
175 1
176 1
177 1
178 1
179 1
18 1
180 1
181 1
182 1
183 1
184 1
185 1
186 1
187 1
188 1
189 1
19 1
190 1
191 1
192 1
193 1
194 1
195 1
196 1
197 1
198 1
199 1
2 1
20 1
200 1
201 1
202 1
203 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
21 1
210 1
211 1
212 1
213 1
214 1
215 1
216 1
217 1
218 1
219 1
22 1
220 1
221 1
222 1
223 1
224 1
225 1
226 1
227 1
228 1
229 1
23 1
230 1
231 1
232 1
233 1
234 1
235 1
236 1
237 1
238 1
239 1
24 1
240 1
241 1
242 1
243 1
244 1
245 1
246 1
247 1
248 1
249 1
25 1
250 1
251 1
252 1
253 1
254 1
255 1
256 1
257 1
258 1
259 1
26 1
260 1
261 1
262 1
263 1
264 1
265 1
266 1
267 1
268 1
269 1
27 1
270 1
271 1
272 1
273 1
274 1
275 1
276 1
277 1
278 1
279 1
28 1
280 1
281 1
282 1
283 1
284 1
285 1
286 1
287 1
288 1
289 1
29 1
290 1
291 1
292 1
293 1
294 1
295 1
296 1
297 1
298 1
299 1
3 1
30 1
300 1
301 1
302 1
303 1
304 1
305 1
306 1
307 1
308 1
309 1
31 1
310 1
311 1
312 1
313 1
314 1
315 1
316 1
317 1
318 1
319 1
32 1
320 1
321 1
322 1
323 1
324 1
325 1
326 1
327 1
328 1
329 1
33 1
330 1
331 1
332 1
333 1
334 1
335 1
336 1
337 1
338 1
339 1
34 1
340 1
341 1
342 1
343 1
344 1
345 1
346 1
347 1
348 1
349 1
35 1
350 1
351 1
352 1
353 1
354 1
355 1
356 1
357 1
358 1
359 1
36 1
360 1
361 1
362 1
363 1
364 1
365 1
366 1
367 1
368 1
369 1
37 1
370 1
371 1
372 1
373 1
374 1
375 1
376 1
377 1
378 1
379 1
38 1
380 1
381 1
382 1
383 1
384 1
385 1
386 1
387 1
388 1
389 1
39 1
390 1
391 1
392 1
393 1
394 1
395 1
396 1
397 1
398 1
399 1
4 1
40 1
400 1
401 1
402 1
403 1
404 1
405 1
406 1
407 1
408 1
409 1
41 1
410 1
411 1
412 1
413 1
414 1
415 1
416 1
417 1
418 1
419 1
42 1
420 1
421 1
422 1
423 1
424 1
425 1
426 1
427 1
428 1
429 1
43 1
430 1
431 1
432 1
433 1
434 1
435 1
436 1
437 1
438 1
439 1
44 1
440 1
441 1
442 1
443 1
444 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
5 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
6 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
7 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
78 1
79 1
8 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 1
88 1
89 1
9 1
90 1
91 1
92 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 0

Sola šola

Šola

Value 22 Frequency
1 20
2 28
3 28
4 22
5 60
6 17
7 18
8 20
9 25
10 12
11 39
12 52
13 46
14 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 0

Valid range from 1 to 14

Izv_en_A vključen v izvedbo enote A

Vključen v izvedbo enote A

Value 31 Frequency
0 ne 3
1 da 441
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 0

Valid range from 0 to 1

ID ID

ID

Value 1253 Frequency
1 1
10 1
100 1
101 1
102 1
103 1
104 1
105 1
106 1
107 1
108 1
109 1
11 1
110 1
111 1
112 1
113 1
114 1
115 1
116 1
117 1
118 1
119 1
12 1
120 1
121 1
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
13 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
138 1
139 1
14 1
140 1
141 1
142 1
143 1
144 1
145 1
146 1
147 1
148 1
149 1
15 1
150 1
151 1
152 1
153 1
154 1
155 1
156 1
157 1
158 1
159 1
16 1
160 1
161 1
162 1
163 1
164 1
165 1
166 1
167 1
168 1
169 1
17 1
170 1
171 1
172 1
173 1
174 1
175 1
176 1
177 1
178 1
179 1
18 1
180 1
181 1
182 1
183 1
184 1
185 1
186 1
187 1
188 1
189 1
19 1
190 1
191 1
192 1
193 1
194 1
195 1
196 1
197 1
198 1
199 1
2 1
20 1
200 1
201 1
202 1
203 1
204 1
205 1
206 1
207 1
208 1
209 1
21 1
210 1
211 1
212 1
213 1
214 1
215 1
216 1
217 1
218 1
219 1
22 1
220 1
221 1
222 1
223 1
224 1
225 1
226 1
227 1
228 1
229 1
23 1
230 1
231 1
232 1
233 1
234 1
235 1
236 1
237 1
238 1
239 1
24 1
240 1
241 1
242 1
243 1
244 1
245 1
246 1
247 1
248 1
249 1
25 1
250 1
251 1
252 1
253 1
254 1
255 1
256 1
257 1
258 1
259 1
26 1
260 1
261 1
262 1
263 1
264 1
265 1
266 1
267 1
268 1
269 1
27 1
270 1
271 1
272 1
273 1
274 1
275 1
276 1
277 1
278 1
279 1
28 1
280 1
281 1
282 1
283 1
284 1
285 1
286 1
287 1
288 1
289 1
29 1
290 1
291 1
292 1
293 1
294 1
295 1
296 1
297 1
298 1
299 1
3 1
30 1
300 1
301 1
302 1
303 1
304 1
305 1
306 1
307 1
308 1
309 1
31 1
310 1
311 1
312 1
313 1
314 1
315 1
316 1
317 1
318 1
319 1
32 1
320 1
321 1
322 1
323 1
324 1
325 1
326 1
327 1
328 1
329 1
33 1
330 1
331 1
332 1
333 1
334 1
335 1
336 1
337 1
338 1
339 1
34 1
340 1
341 1
342 1
343 1
344 1
345 1
346 1
347 1
348 1
349 1
35 1
350 1
351 1
352 1
353 1
354 1
355 1
356 1
357 1
358 1
359 1
36 1
360 1
361 1
362 1
363 1
364 1
365 1
366 1
367 1
368 1
369 1
37 1
370 1
371 1
372 1
373 1
374 1
375 1
376 1
377 1
378 1
379 1
38 1
380 1
381 1
382 1
383 1
384 1
385 1
386 1
387 1
388 1
389 1
39 1
390 1
391 1
392 1
393 1
394 1
395 1
396 1
397 1
398 1
399 1
4 1
40 1
400 1
401 1
402 1
403 1
404 1
405 1
406 1
407 1
408 1
409 1
41 1
410 1
411 1
412 1
413 1
414 1
415 1
416 1
417 1
418 1
419 1
42 1
420 1
421 1
422 1
423 1
424 1
425 1
426 1
427 1
428 1
429 1
43 1
430 1
431 1
432 1
433 1
434 1
435 1
436 1
437 1
438 1
439 1
44 1
440 1
441 1
442 1
443 1
444 1
45 1
46 1
47 1
48 1
49 1
5 1
50 1
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 1
57 1
58 1
59 1
6 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 1
66 1
67 1
68 1
69 1
7 1
70 1
71 1
72 1
73 1
74 1
75 1
76 1
77 1
78 1
79 1
8 1
80 1
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 1
87 1
88 1
89 1
9 1
90 1
91 1
92 1
93 1
94 1
95 1
96 1
97 1
98 1
99 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 0

Sola šola

Šola

Value 2252 Frequency
1 20
2 28
3 28
4 22
5 60
6 17
7 18
8 20
9 25
10 12
11 39
12 52
13 46
14 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 0

Valid range from 1 to 14

Izv_en_A vključen v izvedbo enote A

Vključen v izvedbo enote A

Value 3251 Frequency
0 ne 3
1 da 441
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 0

Valid range from 0 to 1

Izv_en_B vključen v izvedbo enote B

Vključen v izvedbo enote A

Value 4250 Frequency
0 ne 140
1 da 304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 0

Valid range from 0 to 1

TN_01 1. naloga v Testu nizov

Test nizov 1

Value 5249 Frequency
0 napačen odgovor 1
1 pravilen odgovor 441
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 2

Valid range from 0 to 1

TN_02 2. naloga v Testu nizov

Test nizov 2

Value 6248 Frequency
0 napačen odgovor 15
1 pravilen odgovor 424
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 5

Valid range from 0 to 1

TN_03 3. naloga v Testu nizov

Test nizov 3

Value 7247 Frequency
0 napačen odgovor 8
1 pravilen odgovor 433
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3

Valid range from 0 to 1

TN_04 4. naloga v Testu nizov

Test nizov 4

Value 8246 Frequency
0 napačen odgovor 6
1 pravilen odgovor 435
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3

Valid range from 0 to 1

TN_05 5. naloga v Testu nizov

Test nizov 5

Value 9245 Frequency
0 napačen odgovor 16
1 pravilen odgovor 425
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3

Valid range from 0 to 1

TN_06 6. naloga v Testu nizov

Test nizov 6

Value 10244 Frequency
0 napačen odgovor 55
1 pravilen odgovor 387
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 2

Valid range from 0 to 1

TN_07 7. naloga v Testu nizov

Test nizov 7

Value 11243 Frequency
0 napačen odgovor 123
1 pravilen odgovor 317
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4

Valid range from 0 to 1

TN_08 8. naloga v Testu nizov

Test nizov 8

Value 12242 Frequency
0 napačen odgovor 22
1 pravilen odgovor 420
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 2

Valid range from 0 to 1

TN_09 9. naloga v Testu nizov

Test nizov 9

Value 13241 Frequency
0 napačen odgovor 60
1 pravilen odgovor 341
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 43

Valid range from 0 to 1

TN_10 10. naloga v Testu nizov

Test nizov 10

Value 14240 Frequency
0 napačen odgovor 6
1 pravilen odgovor 435
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3

Valid range from 0 to 1

TN_11 11. naloga v Testu nizov

Test nizov 11

Value 15239 Frequency
0 napačen odgovor 12
1 pravilen odgovor 429
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3

Valid range from 0 to 1

TN_12 12. naloga v Testu nizov

Test nizov 12

Value 16238 Frequency
0 napačen odgovor 36
1 pravilen odgovor 404
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4

Valid range from 0 to 1

TN_13 13. naloga v Testu nizov

Test nizov 13

Value 17237 Frequency
0 napačen odgovor 25
1 pravilen odgovor 416
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3

Valid range from 0 to 1

TN_14 14. naloga v Testu nizov

Test nizov 14

Value 18236 Frequency
0 napačen odgovor 21
1 pravilen odgovor 417
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
438 6

Valid range from 0 to 1

TN_15 15. naloga v Testu nizov

Test nizov 15

Value 19235 Frequency
0 napačen odgovor 8
1 pravilen odgovor 430
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
438 6

Valid range from 0 to 1

TN_16 16. naloga v Testu nizov

Test nizov 16

Value 20234 Frequency
0 napačen odgovor 102
1 pravilen odgovor 340
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 2

Valid range from 0 to 1

TN_17 17. naloga v Testu nizov

Test nizov 17

Value 21233 Frequency
0 napačen odgovor 29
1 pravilen odgovor 406
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 9

Valid range from 0 to 1

TN_18 18. naloga v Testu nizov

Test nizov 18

Value 22232 Frequency
0 napačen odgovor 38
1 pravilen odgovor 403
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3

Valid range from 0 to 1

TN_19 19. naloga v Testu nizov

Test nizov 19

Value 23231 Frequency
0 napačen odgovor 304
1 pravilen odgovor 100
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
404 40

Valid range from 0 to 1

TN_20 20. naloga v Testu nizov

Test nizov 20

Value 24230 Frequency
0 napačen odgovor 36
1 pravilen odgovor 403
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 5

Valid range from 0 to 1

TN_21 21. naloga v Testu nizov

Test nizov 21

Value 25229 Frequency
0 napačen odgovor 87
1 pravilen odgovor 351
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
438 6

Valid range from 0 to 1

TN_22 22. naloga v Testu nizov

Test nizov 22

Value 26228 Frequency
0 napačen odgovor 73
1 pravilen odgovor 358
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
431 13

Valid range from 0 to 1

TN_23 23. naloga v Testu nizov

Test nizov 23

Value 27227 Frequency
0 napačen odgovor 46
1 pravilen odgovor 394
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4

Valid range from 0 to 1

TN_24 24. naloga v Testu nizov

Test nizov 24

Value 28226 Frequency
0 napačen odgovor 40
1 pravilen odgovor 400
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4

Valid range from 0 to 1

TN_25 25. naloga v Testu nizov

Test nizov 25

Value 29225 Frequency
0 napačen odgovor 132
1 pravilen odgovor 309
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3

Valid range from 0 to 1

TN_26 26. naloga v Testu nizov

Test nizov 26

Value 30224 Frequency
0 napačen odgovor 53
1 pravilen odgovor 387
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4

Valid range from 0 to 1

TN_27 27. naloga v Testu nizov

Test nizov 27

Value 31223 Frequency
0 napačen odgovor 129
1 pravilen odgovor 298
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
427 17

Valid range from 0 to 1

TN_28 28. naloga v Testu nizov

Test nizov 28

Value 32222 Frequency
0 napačen odgovor 190
1 pravilen odgovor 242
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
432 12

Valid range from 0 to 1

TN_29 29. naloga v Testu nizov

Test nizov 29

Value 33221 Frequency
0 napačen odgovor 153
1 pravilen odgovor 276
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
429 15

Valid range from 0 to 1

TN_30 30. naloga v Testu nizov

Test nizov 31

Value 34220 Frequency
0 napačen odgovor 38
1 pravilen odgovor 401
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 5

Valid range from 0 to 1

TN_31 31. naloga v Testu nizov

Test nizov 31

Value 35219 Frequency
0 napačen odgovor 265
1 pravilen odgovor 138
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 41

Valid range from 0 to 1

TN_32 32. naloga v Testu nizov

Test nizov 32

Value 36218 Frequency
0 napačen odgovor 116
1 pravilen odgovor 309
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
425 19

Valid range from 0 to 1

TN_33 33. naloga v Testu nizov

Test nizov 33

Value 37217 Frequency
0 napačen odgovor 201
1 pravilen odgovor 216
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 27

Valid range from 0 to 1

TN_34 34. naloga v Testu nizov

Test nizov 34

Value 38216 Frequency
0 napačen odgovor 340
1 pravilen odgovor 83
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
423 21

Valid range from 0 to 1

TN_35 35. naloga v Testu nizov

Test nizov 35

Value 39215 Frequency
0 napačen odgovor 172
1 pravilen odgovor 241
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
413 31

Valid range from 0 to 1

TN_36 36. naloga v Testu nizov

Test nizov 36

Value 40214 Frequency
0 napačen odgovor 234
1 pravilen odgovor 178
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 32

Valid range from 0 to 1

TN_37 37. naloga v Testu nizov

Test nizov 37

Value 41213 Frequency
0 napačen odgovor 268
1 pravilen odgovor 156
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
424 20

Valid range from 0 to 1

TN_38 38. naloga v Testu nizov

Test nizov 38

Value 42212 Frequency
0 napačen odgovor 289
1 pravilen odgovor 132
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 23

Valid range from 0 to 1

TN_39 39. naloga v Testu nizov

Test nizov 39

Value 43211 Frequency
0 napačen odgovor 175
1 pravilen odgovor 234
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 35

Valid range from 0 to 1

TN_40 40. naloga v Testu nizov

Test nizov 40

Value 44210 Frequency
0 napačen odgovor 295
1 pravilen odgovor 74
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
369 75

Valid range from 0 to 1

TN_41 41. naloga v Testu nizov

Test nizov 41

Value 45209 Frequency
0 napačen odgovor 203
1 pravilen odgovor 195
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 46

Valid range from 0 to 1

TN_42 42. naloga v Testu nizov

Test nizov 42

Value 46208 Frequency
0 napačen odgovor 282
1 pravilen odgovor 69
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 93

Valid range from 0 to 1

TN_43 43. naloga v Testu nizov

Test nizov 43

Value 47207 Frequency
0 napačen odgovor 83
1 pravilen odgovor 308
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 53

Valid range from 0 to 1

TN_44 44. naloga v Testu nizov

Test nizov 44

Value 48206 Frequency
0 napačen odgovor 274
1 pravilen odgovor 65
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
339 105

Valid range from 0 to 1

TN_45 45. naloga v Testu nizov

Test nizov 45

Value 49205 Frequency
0 napačen odgovor 253
1 pravilen odgovor 124
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odstotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
377 67

Valid range from 0 to 1

TN dosežek na testu nizov (surov rezultat; možno število točk je 45)

Dosežek na testu nizov (surov rezultat; možno število točk je 45)

Value 50204 Frequency
97 prekinil_a z odgovarjanjem 2
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 2 10 41 31.081 4.864

Valid range from 10 to 41

Pr_1_1 1. Kako naj bi se učili: pred učenjem – deklarativno znanje o sebi KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko začenjaš z učenjem: deklarativno znanje o sebi

Value 51203 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 431
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 2

Valid range from 0 to 2

Pr_1_2 1. Kako naj bi se učili: pred učenjem – deklarativno znanje o nalogi KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko začenjaš z učenjem: deklarativno znanje o nalogi

Value 52202 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 439
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Pr_1_3 1. Kako naj bi se učili: pred učenjem – deklarativno znanje o okoliščinah KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko začenjaš z učenjem: deklarativno znanje o okoliščinah

Value 53201 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 433
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 2

Valid range from 0 to 2

Pr_2_1_1 1. Kako naj bi se učili: pred učenjem – proceduralno znanje – kognitivne strategije - ponavljanje KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko začenjaš z učenjem: kognitivne strategije - ponavljanje

Value 54200 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 419
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Pr_2_1_2 1. Kako naj bi se učili: pred učenjem – proceduralno znanje – kognitivne strategije - elaboracija KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko začenjaš z učenjem: kognitivne strategije - elaboracija

Value 55199 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 432
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Pr_2_1_3 1. Kako naj bi se učili: pred učenjem – proceduralno znanje – kognitivne strategije - organizacija KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko začenjaš z učenjem: kognitivne strategije - organizacija

Value 56198 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 438
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Pr_2_2_1 1. Kako naj bi se učili: pred učenjem – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano z nalogo KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko začenjaš z učenjem: metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano z nalogo

Value 57197 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 317
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 3

Valid range from 0 to 3

Pr_2_2_2 1. Kako naj bi se učili: pred učenjem – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano s seboj KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko začenjaš z učenjem: metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano s seboj

Value 58196 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 220
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 4

Valid range from 0 to 4

Pr_2_2_3 1. Kako naj bi se učili: pred učenjem – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana z nalogo KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko začenjaš z učenjem: metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana z nalogo

Value 59195 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 439
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Pr_2_2_4 1. Kako naj bi se učili: pred učenjem – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana s seboj KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko začenjaš z učenjem: metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana s seboj

Value 60194 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 438
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Pr_2_2_5 1. Kako naj bi se učili: pred učenjem – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – evalvacija KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko začenjaš z učenjem: metakognitivne strategije – evalvacija

Value 61193 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 438
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

M_1_1 2. Kako naj bi se učili: med učenjem – deklarativno znanja o sebi KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Med učenjem: deklarativno znanja o sebi

Value 62192 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 391
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 4

Valid range from 0 to 4

M_1_2 2. Kako naj bi se učili: med učenjem – deklarativno znanja o nalogi KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Med učenjem: deklarativno znanja o nalogi

Value 63191 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 418
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 4

Valid range from 0 to 4

M_1_3 2. Kako naj bi se učili: med učenjem – deklarativno znanje o okoliščinah KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Med učenjem: deklarativno znanje o okoliščinah

Value 64190 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 401
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 5

Valid range from 0 to 5

M_2_1_1 2. Kako naj bi se učili: med učenjem – proceduralno znanje – kognitivne strategije - ponavljanje KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Med učenjem: kognitivne strategije - ponavljanje

Value 65189 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 130
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 5

Valid range from 0 to 5

M_2_1_2 2. Kako naj bi se učili: med učenjem – proceduralno znanje – kognitivne strategije - elaboracija KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Med učenjem: kognitivne strategije - elaboracija

Value 66188 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 209
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 5

Valid range from 0 to 5

M_2_1_3 2. Kako naj bi se učili: med učenjem – proceduralno znanje – kognitivne strategije - organizacija KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Med učenjem: kognitivne strategije - organizacija

Value 67187 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 388
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 2

Valid range from 0 to 2

M_2_2_1 2. Kako naj bi se učili: med učenjem – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano z nalogo KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Med učenjem: metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano z nalogo

Value 68186 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 417
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 2

Valid range from 0 to 2

M_2_2_2 2. Kako naj bi se učili: med učenjem – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano s seboj KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Med učenjem: metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano s seboj

Value 69185 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 419
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 2

Valid range from 0 to 2

M_2_2_3 2. Kako naj bi se učili: med učenjem – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana z nalogo KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Med učenjem: metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana z nalogo

Value 70184 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 359
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 3

Valid range from 0 to 3

M_2_2_4 2. Kako naj bi se učili: med učenjem – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana s seboj KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Med učenjem: metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana s seboj

Value 71183 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 319
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 3

Valid range from 0 to 3

M_2_2_5 2. Kako naj bi se učili: med učenjem – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – evalvacija KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Med učenjem: proceduralno znanje – metakognitivne strategije – evalvacija

Value 72182 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 420
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Po_1_1 3. Kako naj bi se učili: po učenju – deklarativno znanja o sebi KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko zaključuješ z učenjem: deklarativno znanja o sebi

Value 73181 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 439
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Po_1_2 3. Kako naj bi se učili: po učenju – deklarativno znanja o nalogi KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko zaključuješ z učenjem: deklarativno znanja o nalogi

Value 74180 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 438
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Po_1_3 3. Kako naj bi se učili: po učenju – deklarativno znanje o okoliščinah KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko zaključuješ z učenjem: deklarativno znanje o okoliščinah

Value 75179 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 437
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Po_2_1_1 3. Kako naj bi se učili: po učenju – proceduralno znanje – kognitivne strategije - ponavljanje KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko zaključuješ z učenjem: kognitivne strategije - ponavljanje

Value 76178 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 176
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 5

Valid range from 0 to 5

Po_2_1_2 3. Kako naj bi se učili: po učenju – proceduralno znanje – kognitivne strategije - elaboracija KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko zaključuješ z učenjem: kognitivne strategije - elaboracija

Value 77177 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 405
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 2

Valid range from 0 to 2

Po_2_1_3 3. Kako naj bi se učili: po učenju – proceduralno znanje – kognitivne strategije - organizacija KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko zaključuješ z učenjem: kognitivne strategije - organizacija

Value 78176 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 437
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Po_2_2_1 3. Kako naj bi se učili: po učenju – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano z nalogo KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko zaključuješ z učenjem: metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano z nalogo

Value 79175 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 439
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Po_2_2_2 3. Kako naj bi se učili: po učenju – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano s seboj KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko zaključuješ z učenjem: metakognitivne strategije – načrtovanje, povezano s seboj

Value 80174 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 437
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Po_2_2_3 3. Kako naj bi se učili: po učenju – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana z nalogo KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko zaključuješ z učenjem: metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana z nalogo

Value 81173 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 395
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 4

Valid range from 0 to 4

Po_2_2_4 3. Kako naj bi se učili: po učenju – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana s seboj KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko zaključuješ z učenjem: metakognitivne strategije – spremljanje + regulacija, povezana s seboj

Value 82172 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 429
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 1

Valid range from 0 to 1

Po_2_2_5 3. Kako naj bi se učili: po učenju – proceduralno znanje – metakognitivne strategije – evalvacija KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Ko zaključuješ z učenjem: metakognitivne strategije – evalvacija

Value 83171 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 348
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 2

Valid range from 0 to 2

Nevs_en Nevsebinske enote - odgovori, ki se glede na vsebino niso uvrstili v nobeno od opredeljenih kategorij KAKO NAJ BI SE UČILI? Kako naj bi se samostojno učili, če bi želeli tako snov, ki smo si jo ogledali, res dobro znati? Opiši celoten proces učenja take snovi:

Nevsebinske enote - odgovori, ki se glede na vsebino niso uvrstili v nobeno od opredeljenih kategorij

Value 84170 Frequency
0 št. ponovitev kategorije 229
97 prekinil_a z odgovarjanjem 4
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 0 6

Valid range from 0 to 6

Pred_t_A dosežek na pred-testu znanja za enoto A (surov rezultat; možno število točk je 16)

Dosežek na pred-testu znanja za enoto A (surov rezultat; možno število točk je 16)

Value 85169 Frequency
97 prekinil_a z odgovarjanjem 9
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 9 0 10 2.611 2.086

Valid range from 0 to 10

Spol 1. spol

Spol (obkroži):

Value 86168 Frequency
1 moški 219
2 ženski 225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
444 0

Valid range from 1 to 2

Star_let 2. starost: leta

Starost: ______ let

Value 87167 Frequency
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3 13 16 13.916 0.462

Valid range from 13 to 16

Star_mes 2. starost: meseci

Starost: ______ mesecev

Value 88166 Frequency
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3 0 11 5.533 3.573

Valid range from 0 to 11

Oc_SLO 3. ocena pri slovenščini (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!)

Slovenščina

Value 89165 Frequency
1 1 0
2 2 61
3 3 112
4 4 162
5 5 107
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 2 2 5

Valid range from 1 to 5

Oc_MAT 3. ocena pri matematiki (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!)

Matematika

Value 90164 Frequency
1 1 0
2 2 99
3 3 116
4 4 132
5 5 96
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
443 1 2 5

Valid range from 1 to 5

Oc_TJ 3. ocena pri tujem jeziku (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!)

Tuji jezik

Value 91163 Frequency
1 1 0
2 2 62
3 3 94
4 4 125
5 5 159
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 4 2 5

Valid range from 1 to 5

Oc_LUM 3. ocena pri likovni umetnosti (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!)

Likovna umetnost

Value 92162 Frequency
1 1 0
2 2 5
3 3 29
4 4 105
5 5 303
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 2 2 5

Valid range from 1 to 5

Oc_GUM 3. ocena pri glasbeni umetnosti (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!)

Glasbena umetnost

Value 93161 Frequency
1 1 0
2 2 30
3 3 72
4 4 97
5 5 242
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3 2 5

Valid range from 1 to 5

Oc_GEO 3. ocena pri geografiji (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!)

Geografija

Value 94160 Frequency
1 1 0
2 2 51
3 3 107
4 4 146
5 5 137
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3 2 5

Valid range from 1 to 5

Oc_ZGO 3. ocena pri zgodovini (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!)

Zgodovina

Value 95159 Frequency
1 1 0
2 2 63
3 3 88
4 4 120
5 5 170
97 prekinil_a z odgovarjanjem 0
98 odsotnost pri izvedbi 0
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 3 2 5

Valid range from 1 to 5

Oc_DKE 3. ocena pri domovinski in državljanski kulturi in etiki (8. razred) Kakšne so bile tvoje zaključene ocene v lanskem šolskem letu (8. razred) pri predmetih? (Obkroži ustrezno oceno v vsaki vrstici!)

Domovinska in državljanska kultura in etika

Value 96158 Frequency
1 1 0
2 2 24
3 3 57
4 4 138
5 5 223