Nedeljsko delo

Basic Study Information

ADP - IDNo: NEDELO01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NEDELO01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

nedeljsko delo, delo ob praznikih

Keywords ELSST:
DELOVNI ČAS, NEDELJSKO DELO, POLITIKA ZAPOSLOVANJA, POLITIKA ZAPOSLOVANJA, RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
nedeljsko delo
delo ob praznikih


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do problematike dela v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih. Anketirane smo spraševali, ali v njihovih gospodinjstvih nakupujejo živila in druge potrebščine tudi ob nedeljah in ali bi oni osebno bili pripravljeni delati tudi ob nedeljah in praznikih. Prav tako smo jih spraševali tudi za mnenje, ali se jim zdi potrebno, da so v nedeljo odprte trgovine, ki prodajajo živila in veliki nakupovalni centri.

Methodology


Collection date: 26 marec 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 75 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 75 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: NEDELO01 - Nedeljsko delo [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 17
  • number of units: 387

Variable list

DELOZ Ali menite, da bi morale ženske, ki delajo v poklicih, ki zahtevajo delo ob nedeljah, praznikih in v nočnem času, imeti kakšne ugodnosti?

Value 13 Frequency
1 da 349
2 ne 26
98 zavrnil 0
99 ne vem 12

NED Ali v vašem gospodinjtvu nakupujete živila ali drue gospodinjske potrebščine tudi ob nedeljah?

Value 22 Frequency
1 da, vsako nedeljo 26
2 da, dva do trikrat mesečno 65
3 da, enkrat mesečno 62
4 da, manj pogosto 98
5 nikoli 136
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

PRIP Ali bi vi osebno bili pripravljeni delati tudi ob nedeljah in praznikih?

Value 31 Frequency
1 da 116
2 ne 184
3 že dela ob nedeljah 56
4 da, ob primernem plačilu 26
98 zavrnil 0
99 ne vem 5

DELOZ Ali menite, da bi morale ženske, ki delajo v poklicih, ki zahtevajo delo ob nedeljah, praznikih in v nočnem času, imeti kakšne ugodnosti?

Value 117 Frequency
1 da 349
2 ne 26
98 zavrnil 0
99 ne vem 12

NED Ali v vašem gospodinjtvu nakupujete živila ali drue gospodinjske potrebščine tudi ob nedeljah?

Value 216 Frequency
1 da, vsako nedeljo 26
2 da, dva do trikrat mesečno 65
3 da, enkrat mesečno 62
4 da, manj pogosto 98
5 nikoli 136
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

PRIP Ali bi vi osebno bili pripravljeni delati tudi ob nedeljah in praznikih?

Value 315 Frequency
1 da 116
2 ne 184
3 že dela ob nedeljah 56
4 da, ob primernem plačilu 26
98 zavrnil 0
99 ne vem 5

ZIVIL Ali se vam zdi potrebno, da so v nedeljo odprte trgovine, ki prodajajo živila?

Value 414 Frequency
1 da 151
2 ne 233
98 zavrnil 0
99 ne vem 3

NAKUPC Ali se vam zdi potrebno, da so v nedeljo odprti veliki nakupovalni centri?

Value 513 Frequency
1 da 78
2 ne 292
98 zavrnil 0
99 ne vem 17

CERKEV Rimokatoliška cerkev poziva naj se kupci odpovedo nedeljskemu obiskovanju trgovin. Ali menite, da bi se ljudje morali odpovedati nedeljskim nakupom ali ne?

Value 612 Frequency
1 da 149
2 ne 198
98 zavrnil 7
99 ne vem 33

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
387 1925 1986 1956.53 17.0874

Valid range from 1925 to 1986

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Value 810 Frequency
1 januar 59
2 februar 53
3 marec 57
4 april 13
5 maj 13
6 junij 23
7 julij 18
8 avgust 22
9 september 28
10 oktober 31
11 november 33
12 december 37
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

DEL_AKT Ste trenutno zaposleni ali kaj drugega?

Value 99 Frequency
1 ZAPOSLEN (PRI DELODAJALCU) 171
2 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 1
3 OBRTNIK, 0
4 SAMOSTOJNI PODJETNIK 8
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 0
6 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
8 NEZAPOSLEN 24
9 UPOKOJENEC 112
10 osnovnošolec 2
11 SREDNJEŠOLCI 24
12 študent 20
13 VAJENCI 1
14 KMETOVALEC/kmetovalka, DELA-POMAGA NA KMETIJI 12
15 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 11
16 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
17 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 1
97 drugo... vpiši 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

GOSPA ALI BI ZASE REKLI, DA STE KMEČKA GOSPODINJA ALI NE?

Value 108 Frequency
1 da 6
2 ne 11
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 370

TR_ZAP Kakšna?

Value 117 Frequency
1 FUNKCIONARJI, DIREKTORJI, MENEDŽERJI 8
2 STROKOVNJAKI 40
3 TEHNIKI, STROKOVNI SODELAVCI 51
4 URADNIKI 34
5 STORITVE IN PRODAJA 45
6 KMETJE, GOZDARJI, RIBIČI, LOVCI 2
7 DELAVCI 94
8 VOJAŠKI POKLICI (ČASTNIKI, PODČASTNIKI) 1
9 SAMOSTOJNI PODJETNIK 0
10 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 1
11 OBRTNIK, 1
12 NEZAPOSLEN 0
13 KMETOVALEC/KMETOVALKA, DELA-POMAGA NA KMETIJI 3
14 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 8
15 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
16 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid 0
17 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 0
18 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
19 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
97 NE VEŠ KAJ- VPIŠI 1
98 zavrnil 3
99 ne vem 0
SYSMISS 95

X3 dokončana izobrazba?

Value 126 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 18
2 osnovna šola 83
3 poklicna šola 91
4 štiriletna srednja šola 121
5 višja šola 35
6 visoka šola 35
7 magisterij 2
8 doktorat 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

SPOL Spol anketiranca

Value 135 Frequency
1 moški 178
2 ženski 209
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

P_REG2

Value 144 Frequency
1 Ljubljana 54
2 Osr.Sl 5000+ 32
3 Osr.Sl - 5000 32
4 Maribor 29
5 Štajerska 5000+ 11
6 Šajerska - 5000 32
7 Celje,Velenje 17
8 Savinjska 5000+ 9
9 Savinjska - 5000 22
10 Kranj 12
11 Gorenjska 5000+ 11
12 Gorenjska - 5000 14
14 Nova Gorica, Idrija, Ajdovščina 8
15 Goriška - 5000 19
16 Koper 0
17 Primorska 5000+ 14
18 Primorska - 5000 7
22 Novo mesto 0
23 Dolenjska 5000+ 14
24 Dolenjska - 5000 26
26 Prekmurje 5000+ 15
27 Prekmurje - 5000 9

DATE

Valid range from 2001-03-26 to 2001-03-26

WRAKIN2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
387 0.252328 2.80251 1 0.459479

Valid range from 0.252328 to 2.80251

REGG2

Value 171 Frequency
1 LJUBLJANA 118
2 ŠTAJERSKA 72
3 CELJE 48
4 GORENJSKA 37
5 GORIŠKA 27
6 PRIMORSKA 21
7 DOLENJSKA 40
8 PREKMURJE 24

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). NEDELO01 - Nedeljsko delo [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Nedeljsko delo: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Nedeljsko delo [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: NEDELO01. https://doi.org/10.17898/ADP_NEDELO01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si