Nedeljsko delo

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: NEDELO01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NEDELO01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

nedeljsko delo, delo ob praznikih

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
nedeljsko delo
delo ob praznikih


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do problematike dela v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih. Anketirane smo spraševali, ali v njihovih gospodinjstvih nakupujejo živila in druge potrebščine tudi ob nedeljah in ali bi oni osebno bili pripravljeni delati tudi ob nedeljah in praznikih. Prav tako smo jih spraševali tudi za mnenje, ali se jim zdi potrebno, da so v nedeljo odprte trgovine, ki prodajajo živila in veliki nakupovalni centri.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 26 marec 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 75 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 75 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: NEDELO01 - Nedeljsko delo [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 17
  • število enot: 387

Spremenljivke

DELOZ Ali menite, da bi morale ženske, ki delajo v poklicih, ki zahtevajo delo ob nedeljah, praznikih in v nočnem času, imeti kakšne ugodnosti?

Vrednost 13 Frekvenca
1 da 349
2 ne 26
98 zavrnil 0
99 ne vem 12

NED Ali v vašem gospodinjtvu nakupujete živila ali drue gospodinjske potrebščine tudi ob nedeljah?

Vrednost 22 Frekvenca
1 da, vsako nedeljo 26
2 da, dva do trikrat mesečno 65
3 da, enkrat mesečno 62
4 da, manj pogosto 98
5 nikoli 136
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

PRIP Ali bi vi osebno bili pripravljeni delati tudi ob nedeljah in praznikih?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da 116
2 ne 184
3 že dela ob nedeljah 56
4 da, ob primernem plačilu 26
98 zavrnil 0
99 ne vem 5

DELOZ Ali menite, da bi morale ženske, ki delajo v poklicih, ki zahtevajo delo ob nedeljah, praznikih in v nočnem času, imeti kakšne ugodnosti?

Vrednost 117 Frekvenca
1 da 349
2 ne 26
98 zavrnil 0
99 ne vem 12

NED Ali v vašem gospodinjtvu nakupujete živila ali drue gospodinjske potrebščine tudi ob nedeljah?

Vrednost 216 Frekvenca
1 da, vsako nedeljo 26
2 da, dva do trikrat mesečno 65
3 da, enkrat mesečno 62
4 da, manj pogosto 98
5 nikoli 136
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

PRIP Ali bi vi osebno bili pripravljeni delati tudi ob nedeljah in praznikih?

Vrednost 315 Frekvenca
1 da 116
2 ne 184
3 že dela ob nedeljah 56
4 da, ob primernem plačilu 26
98 zavrnil 0
99 ne vem 5

ZIVIL Ali se vam zdi potrebno, da so v nedeljo odprte trgovine, ki prodajajo živila?

Vrednost 414 Frekvenca
1 da 151
2 ne 233
98 zavrnil 0
99 ne vem 3

NAKUPC Ali se vam zdi potrebno, da so v nedeljo odprti veliki nakupovalni centri?

Vrednost 513 Frekvenca
1 da 78
2 ne 292
98 zavrnil 0
99 ne vem 17

CERKEV Rimokatoliška cerkev poziva naj se kupci odpovedo nedeljskemu obiskovanju trgovin. Ali menite, da bi se ljudje morali odpovedati nedeljskim nakupom ali ne?

Vrednost 612 Frekvenca
1 da 149
2 ne 198
98 zavrnil 7
99 ne vem 33

LETO_R Še nekaj vprašanj o vas... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
387 1925 1986 1956.53 17.0874

Vrednosti spremenljivk od 1925 do 1986

MES_R V katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 810 Frekvenca
1 januar 59
2 februar 53
3 marec 57
4 april 13
5 maj 13
6 junij 23
7 julij 18
8 avgust 22
9 september 28
10 oktober 31
11 november 33
12 december 37
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

DEL_AKT Ste trenutno zaposleni ali kaj drugega?

Vrednost 99 Frekvenca
1 ZAPOSLEN (PRI DELODAJALCU) 171
2 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 1
3 OBRTNIK, 0
4 SAMOSTOJNI PODJETNIK 8
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 0
6 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
8 NEZAPOSLEN 24
9 UPOKOJENEC 112
10 osnovnošolec 2
11 SREDNJEŠOLCI 24
12 študent 20
13 VAJENCI 1
14 KMETOVALEC/kmetovalka, DELA-POMAGA NA KMETIJI 12
15 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 11
16 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
17 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 1
97 drugo... vpiši 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

GOSPA ALI BI ZASE REKLI, DA STE KMEČKA GOSPODINJA ALI NE?

Vrednost 108 Frekvenca
1 da 6
2 ne 11
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 370

TR_ZAP Kakšna?

Vrednost 117 Frekvenca
1 FUNKCIONARJI, DIREKTORJI, MENEDŽERJI 8
2 STROKOVNJAKI 40
3 TEHNIKI, STROKOVNI SODELAVCI 51
4 URADNIKI 34
5 STORITVE IN PRODAJA 45
6 KMETJE, GOZDARJI, RIBIČI, LOVCI 2
7 DELAVCI 94
8 VOJAŠKI POKLICI (ČASTNIKI, PODČASTNIKI) 1
9 SAMOSTOJNI PODJETNIK 0
10 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 1
11 OBRTNIK, 1
12 NEZAPOSLEN 0
13 KMETOVALEC/KMETOVALKA, DELA-POMAGA NA KMETIJI 3
14 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 8
15 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
16 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid 0
17 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 0
18 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
19 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
97 NE VEŠ KAJ- VPIŠI 1
98 zavrnil 3
99 ne vem 0
SYSMISS 95

X3 dokončana izobrazba?

Vrednost 126 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 18
2 osnovna šola 83
3 poklicna šola 91
4 štiriletna srednja šola 121
5 višja šola 35
6 visoka šola 35
7 magisterij 2
8 doktorat 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

SPOL Spol anketiranca

Vrednost 135 Frekvenca
1 moški 178
2 ženski 209
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

P_REG2

Vrednost 144 Frekvenca
1 Ljubljana 54
2 Osr.Sl 5000+ 32
3 Osr.Sl - 5000 32
4 Maribor 29
5 Štajerska 5000+ 11
6 Šajerska - 5000 32
7 Celje,Velenje 17
8 Savinjska 5000+ 9
9 Savinjska - 5000 22
10 Kranj 12
11 Gorenjska 5000+ 11
12 Gorenjska - 5000 14
14 Nova Gorica, Idrija, Ajdovščina 8
15 Goriška - 5000 19
16 Koper 0
17 Primorska 5000+ 14
18 Primorska - 5000 7
22 Novo mesto 0
23 Dolenjska 5000+ 14
24 Dolenjska - 5000 26
26 Prekmurje 5000+ 15
27 Prekmurje - 5000 9

DATE

Vrednosti spremenljivk od 2001-03-26 do 2001-03-26

WRAKIN2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
387 0.252328 2.80251 1 0.459479

Vrednosti spremenljivk od 0.252328 do 2.80251

REGG2

Vrednost 171 Frekvenca
1 LJUBLJANA 118
2 ŠTAJERSKA 72
3 CELJE 48
4 GORENJSKA 37
5 GORIŠKA 27
6 PRIMORSKA 21
7 DOLENJSKA 40
8 PREKMURJE 24

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). NEDELO01 - Nedeljsko delo [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Nedeljsko delo: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Nedeljsko delo [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: NEDELO01. https://doi.org/10.17898/ADP_NEDELO01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si