Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - maj 2003: Mladina v Novi Evropi

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB031Y
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; maj 2003)

Finančna podpora:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stanovanjska problematika, aktivnosti, članstvo v organizacijah, družbena participacija, stiki z drugimi državami in kulturami, znanje jezikov, stališča do tujcev, družbena in politična stališča, zaposlovanje in finančno stanje, informativna raba medijev, zavedanje in stališča do EU, evropski program "Mladina"

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
STANOVANJSKA POLITIKA
ZAPOSLOVANJE
MLADINA
MEDIJI
POLITIKA


Povzetek:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi s stanovanjsko problematiko, aktivnostmi in organiziranimi članstvi, družbeno participacijo, stiki z drugimi državami in kulturami, znanjem tujih jezikov, stališči do tujcev, družbenim in političnim obnašanjem, zaposlitvijo in finančno situacijo, informativno rabo medijev, poznavanjem in odnosom do EU in evropskim programom "Mladina".

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21. marec - 4. maj 2003
Čas izdelave: 2003-05
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Poseben vzorec mladih v starosti med 15 in 24 let (leto rojstva 1978-1988).

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, v starosti med 15 in 24 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CCEB031Y - Candidate Countries Eurobarometer 2003.1; March-May 2003: Youth in New Europe [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 420
  • število enot: 799

Spremenljivke

ZANR ZA Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
3982 9754
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 3982 do 3982

EDITION ZA Edition Number

Vrednost 22 Frekvenca
1 1st release as of July 7, 2004 0
2 2nd release as of March 20, 2005 9754
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0 1 20013 2320.646 3583.479

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20013

ZANR ZA Study Number

Vrednost 1420 Frekvenca
3982 9754
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 3982 do 3982

EDITION ZA Edition Number

Vrednost 2419 Frekvenca
1 1st release as of July 7, 2004 0
2 2nd release as of March 20, 2005 9754
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ID Respondent ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0 1 20013 2320.646 3583.479

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20013

UNIQID Unique respondent id

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0 10000102 130001359 70064859.091 38155808.029

Vrednosti spremenljivk od 10000102 do 130001359

COUNTRY Country code

Vrednost 5416 Frekvenca
1 Bulgaria 1018
2 Cyprus 385
3 Czech Rep. 799
4 Estonia 804
5 Hungary 821
6 Latvia 795
7 Lithuania 817
8 Malta 407
9 Poland 798
10 Romania 703
11 Slovakia 808
12 Slovenia 799
13 Turkey 800
14 Northern Cyprus 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0 0.333 2.503 1 0.372

Vrednosti spremenljivk od 0.333302986669698 do 2.5031243545

WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0 0.0179 10.584 1 1.457

Vrednosti spremenljivk od 0.0178986841154981 do 10.5837647137858

Q0 RESPONDENT'S STATUS (BALTIC ONLY)

Vrednost 8413 Frekvenca
0 INAP - not 4 6 7 in COUNTRY 7338
1 citizen 2173
2 permanent resident 243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

Q28.1 EU means: A way to create a better future for young people

Vrednost 9412 Frekvenca
1 mentioned 6285
2 did not mention 3065
8 DK / no opinion 387
9 refusal/NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.2 EU means: A European government

Vrednost 10411 Frekvenca
1 mentioned 2799
2 did not mention 6421
8 DK / no opinion 514
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.3 EU means: The ability to go wherever I want in the European Union

Vrednost 11410 Frekvenca
1 mentioned 5923
2 did not mention 3444
8 DK / no opinion 373
9 refusal/NA 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.4 EU means: Guaranteed lasting peace in the European Union

Vrednost 12409 Frekvenca
1 mentioned 3277
2 did not mention 5929
8 DK / no opinion 532
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.5 EU means: A means of improving the economic situation in the European Union

Vrednost 13408 Frekvenca
1 mentioned 4355
2 did not mention 4900
8 DK / no opinion 483
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.6 EU means: A way to create jobs

Vrednost 14407 Frekvenca
1 mentioned 5417
2 did not mention 3898
8 DK / no opinion 426
9 refusal/NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.7 EU means: A way to protect the rights of citizens

Vrednost 15406 Frekvenca
1 mentioned 3291
2 did not mention 5969
8 DK / no opinion 471
9 refusal/NA 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.8 EU means: A lot of bureaucracy, a waste of time and money

Vrednost 16405 Frekvenca
1 mentioned 1139
2 did not mention 8071
8 DK / no opinion 522
9 refusal/NA 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.9 EU means: Just a dream, a utopian idea

Vrednost 17404 Frekvenca
1 mentioned 851
2 did not mention 8377
8 DK / no opinion 498
9 refusal/NA 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.10 EU means: The risk of losing our cultural diversity

Vrednost 18403 Frekvenca
1 mentioned 1753
2 did not mention 7501
8 DK / no opinion 479
9 refusal/NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q28.11 EU means: Other

Vrednost 19402 Frekvenca
1 mentioned 583
2 did not mention 8761
8 DK / no opinion 371
9 refusal/NA 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.1 In 10 years' time EU will have brought: A better quality of life for most people

Vrednost 20401 Frekvenca
1 mentioned 5733
2 did not mention 3528
8 DK / no opinion 481
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.2 In 10 years' time EU will have brought: More opportunities for people like me to find work

Vrednost 21400 Frekvenca
1 mentioned 5548
2 did not mention 3697
8 DK / no opinion 496
9 refusal/NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.3 In 10 years' time EU will have brought: More equality between men and women

Vrednost 22399 Frekvenca
1 mentioned 2751
2 did not mention 6407
8 DK / no opinion 580
9 refusal/NA 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.4 In 10 years' time EU will have brought: Less discrimination against foreigners and people from other cultures or ethnic groups

Vrednost 23398 Frekvenca
1 mentioned 3010
2 did not mention 6106
8 DK / no opinion 620
9 refusal/NA 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.5 In 10 years' time EU will have brought: More difficulty in making decisions because more countries will have joined

Vrednost 24397 Frekvenca
1 mentioned 2269
2 did not mention 6819
8 DK / no opinion 647
9 refusal/NA 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.6 In 10 years' time EU will have brought: A higher level of unemployment

Vrednost 25396 Frekvenca
1 mentioned 1639
2 did not mention 7541
8 DK / no opinion 554
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.7 In 10 years' time EU will have brought: The use of Euro as the single currency in the European Union

Vrednost 26395 Frekvenca
1 mentioned 5809
2 did not mention 3486
8 DK / no opinion 446
9 refusal/NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.8 In 10 years' time EU will have brought: It will be easier to travel, study, work and live anywhere in the European Union

Vrednost 27394 Frekvenca
1 mentioned 6286
2 did not mention 2992
8 DK / no opinion 463
9 refusal/NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.9 In 10 years' time EU will have brought: More social problems (redundancies, strikes, disputes)

Vrednost 28393 Frekvenca
1 mentioned 1345
2 did not mention 7785
8 DK / no opinion 603
9 refusal/NA 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.10 In 10 years' time EU will have brought: There won’t be a European Union anymore

Vrednost 29392 Frekvenca
1 mentioned 152
2 did not mention 9099
8 DK / no opinion 473
9 refusal/NA 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q29.11 In 10 years' time EU will have brought: Other

Vrednost 30391 Frekvenca
1 mentioned 82
2 did not mention 9237
8 DK / no opinion 401
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.1 What is the main reason to live with parents - Young people can't afford to move out

Vrednost 31390 Frekvenca
1 mentioned 7132
2 did not mention 2367
8 DK / no opinion 212
9 refusal/NA 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.2 What is the main reason to live with parents - Young people get married or move in with their partner later than they used to

Vrednost 32389 Frekvenca
1 mentioned 2744
2 did not mention 6728
8 DK / no opinion 239
9 refusal/NA 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.3 What is the main reason to live with parents - There's not enough suitable housing available for young people

Vrednost 33388 Frekvenca
1 mentioned 4133
2 did not mention 5351
8 DK / no opinion 226
9 refusal/NA 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.4 What is the main reason to live with parents - Young people want to save up so they can make a good start later

Vrednost 34387 Frekvenca
1 mentioned 4094
2 did not mention 5391
8 DK / no opinion 223
9 refusal/NA 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.5 What is the main reason to live with parents - Sharing accommodation with friends, etc., isn't as popular as it used to be

Vrednost 35386 Frekvenca
1 mentioned 699
2 did not mention 8768
8 DK / no opinion 242
9 refusal/NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.6 What is the main reason to live with parents - They want all the home comforts without all the responsibilities

Vrednost 36385 Frekvenca
1 mentioned 2701
2 did not mention 6775
8 DK / no opinion 233
9 refusal/NA 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.7 What is the main reason to live with parents - These days, parents don't impose such strict rules on young people in the home, as they used to

Vrednost 37384 Frekvenca
1 mentioned 2030
2 did not mention 7442
8 DK / no opinion 239
9 refusal/NA 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.8 What is the main reason to live with parents - Parents need their children to help them out financially

Vrednost 38383 Frekvenca
1 mentioned 1157
2 did not mention 8327
8 DK / no opinion 227
9 refusal/NA 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.9 What is the main reason to live with parents - Young people move out just as soon as they used to do, if not sooner

Vrednost 39382 Frekvenca
1 mentioned 382
2 did not mention 9101
8 DK / no opinion 220
9 refusal/NA 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q30.10 What is the main reason to live with parents - Other reasons

Vrednost 40381 Frekvenca
1 mentioned 163
2 did not mention 9332
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.1 Which activities do you do regularly - Reading

Vrednost 41380 Frekvenca
1 mentioned 4689
2 did not mention 5034
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.2 Which activities do you do regularly - Sport

Vrednost 42379 Frekvenca
1 mentioned 4809
2 did not mention 4916
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.3 Which activities do you do regularly - Going to the cinema, theatre or concerts

Vrednost 43378 Frekvenca
1 mentioned 3496
2 did not mention 6222
8 DK / no opinion 27
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.4 Which activities do you do regularly - Watching TV

Vrednost 44377 Frekvenca
1 mentioned 7697
2 did not mention 2028
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.5 Which activities do you do regularly - Shopping

Vrednost 45376 Frekvenca
1 mentioned 3715
2 did not mention 6005
8 DK / no opinion 24
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.6 Which activities do you do regularly - Using a computer, playing video games, using the Internet, etc.

Vrednost 46375 Frekvenca
1 mentioned 4290
2 did not mention 5432
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.7 Which activities do you do regularly - Going for a walk, a drive, a bike ride

Vrednost 47374 Frekvenca
1 mentioned 4509
2 did not mention 5213
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.8 Which activities do you do regularly - Meeting friends

Vrednost 48373 Frekvenca
1 mentioned 7682
2 did not mention 2042
8 DK / no opinion 21
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.9 Which activities do you do regularly - Playing an instrument

Vrednost 49372 Frekvenca
1 mentioned 901
2 did not mention 8815
8 DK / no opinion 25
9 refusal/NA 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.10 Which activities do you do regularly - Listening to music

Vrednost 50371 Frekvenca
1 mentioned 7326
2 did not mention 2398
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.11 Which activities do you do regularly - Painting

Vrednost 51370 Frekvenca
1 mentioned 833
2 did not mention 8886
8 DK / no opinion 24
9 refusal/NA 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.12 Which activities do you do regularly - Dancing

Vrednost 52369 Frekvenca
1 mentioned 2398
2 did not mention 7318
8 DK / no opinion 28
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.13 Which activities do you do regularly - Helping other people, that is voluntary or community work, etc.

Vrednost 53368 Frekvenca
1 mentioned 951
2 did not mention 8765
8 DK / no opinion 28
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.14 Which activities do you do regularly - Helping out in the house

Vrednost 54367 Frekvenca
1 mentioned 5252
2 did not mention 4469
8 DK / no opinion 25
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.15 Which activities do you do regularly - Doing some work for money

Vrednost 55366 Frekvenca
1 mentioned 2136
2 did not mention 7581
8 DK / no opinion 25
9 refusal/NA 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.16 Which activities do you do regularly - D.I.Y. (Do It Yourself) activities

Vrednost 56365 Frekvenca
1 mentioned 1617
2 did not mention 8096
8 DK / no opinion 32
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q31.17 Which activities do you do regularly - Others

Vrednost 57364 Frekvenca
1 mentioned 206
2 did not mention 9509
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.1 Participate - Charities

Vrednost 58363 Frekvenca
1 mentioned 347
2 did not mention 9139
8 DK / no opinion 180
9 refusal/NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.2 Participate - Religious or parish organisations not involved

Vrednost 59362 Frekvenca
1 mentioned 627
2 did not mention 8861
8 DK / no opinion 179
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.3 Participate - Cultural or artistic organisations

Vrednost 60361 Frekvenca
1 mentioned 792
2 did not mention 8695
8 DK / no opinion 180
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.4 Participate - Trade unions or political parties

Vrednost 61360 Frekvenca
1 mentioned 205
2 did not mention 9282
8 DK / no opinion 180
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.5 Participate - Human rights movements or organisations

Vrednost 62359 Frekvenca
1 mentioned 171
2 did not mention 9314
8 DK / no opinion 182
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.6 Participate - Organisations for the protection of nature, animals, and the environment

Vrednost 63358 Frekvenca
1 mentioned 485
2 did not mention 9001
8 DK / no opinion 181
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.7 Participate - Youth organisations

Vrednost 64357 Frekvenca
1 mentioned 1039
2 did not mention 8448
8 DK / no opinion 180
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.8 Participate - Consumer organisations

Vrednost 65356 Frekvenca
1 mentioned 93
2 did not mention 9390
8 DK / no opinion 183
9 refusal/NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.9 Participate - Sports clubs, associations

Vrednost 66355 Frekvenca
1 mentioned 2000
2 did not mention 7487
8 DK / no opinion 180
9 refusal/NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.10 Participate - Hobby or special interest clubs/associations

Vrednost 67354 Frekvenca
1 mentioned 984
2 did not mention 8500
8 DK / no opinion 182
9 refusal/NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.11 Participate - Other clubs or organisations

Vrednost 68353 Frekvenca
1 mentioned 265
2 did not mention 9267
8 DK / no opinion 148
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q32.12 Participate - No club or organisation

Vrednost 69352 Frekvenca
1 mentioned 4751
2 did not mention 4779
8 DK / no opinion 146
9 refusal/NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.1 Opinion about foreigners - There are not a lot of foreigners here

Vrednost 70351 Frekvenca
1 agree 4156
2 do not agree 4570
8 DK / no opinion 986
9 refusal/NA 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.2 Opinion about foreigners - We could do with more foreigners here

Vrednost 71350 Frekvenca
1 agree 3331
2 do not agree 5144
8 DK / no opinion 1222
9 refusal/NA 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.3 Opinion about foreigners - There are a lot, but not too many foreigners

Vrednost 72349 Frekvenca
1 agree 3769
2 do not agree 4535
8 DK / no opinion 1374
9 refusal/NA 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.4 Opinion about foreigners - There are too many foreigners

Vrednost 73348 Frekvenca
1 agree 1986
2 do not agree 6547
8 DK / no opinion 1150
9 refusal/NA 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.5 Opinion about foreigners - There are too many foreigners coming from countries outside Europe

Vrednost 74347 Frekvenca
1 agree 2698
2 do not agree 5356
8 DK / no opinion 1640
9 refusal/NA 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.6 Opinion about foreigners - There are too many foreigners coming from poor countries in Europe and elsewhere

Vrednost 75346 Frekvenca
1 agree 3287
2 do not agree 4720
8 DK / no opinion 1690
9 refusal/NA 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.7 Opinion about foreigners - The (NATIONALITY) population has always consisted of people of foreign descent

Vrednost 76345 Frekvenca
1 agree 4871
2 do not agree 3688
8 DK / no opinion 1143
9 refusal/NA 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.8 Opinion about foreigners - The presence of foreigners adds to the strength of (OUR COUNTRY)

Vrednost 77344 Frekvenca
1 agree 2558
2 do not agree 5233
8 DK / no opinion 1902
9 refusal/NA 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.9 Opinion about foreigners - I'm glad that foreigners live in (OUR COUNTRY)

Vrednost 78343 Frekvenca
1 agree 3916
2 do not agree 3911
8 DK / no opinion 1828
9 refusal/NA 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.10 Opinion about foreigners - Foreigners living in (OUR COUNTRY) are full members of (NATIONALITY) society

Vrednost 79342 Frekvenca
1 agree 3553
2 do not agree 4341
8 DK / no opinion 1786
9 refusal/NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.11 Opinion about foreigners - Foreigners living in (OUR COUNTRY) should have same rights as the (NATIONALITY)

Vrednost 80341 Frekvenca
1 agree 4353
2 do not agree 3988
8 DK / no opinion 1344
9 refusal/NA 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q33.12 Opinion about foreigners - All foreigners should be sent back to their country of origin

Vrednost 81340 Frekvenca
1 agree 1360
2 do not agree 6997
8 DK / no opinion 1297
9 refusal/NA 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.1 Languages spoken apart from mother tongue: Bulgarian

Vrednost 82339 Frekvenca
1 yes 244
2 no 9453
9 refusal/NA 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.2 Languages spoken apart from mother tongue: Greek

Vrednost 83338 Frekvenca
1 yes 19
2 no 9679
9 refusal/NA 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.3 Languages spoken apart from mother tongue: Czech

Vrednost 84337 Frekvenca
1 yes 598
2 no 8324
9 refusal/NA 832
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.4 Languages spoken apart from mother tongue: Estonian

Vrednost 85336 Frekvenca
1 yes 171
2 no 9528
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.5 Languages spoken apart from mother tongue: Hungarian

Vrednost 86335 Frekvenca
1 yes 197
2 no 9479
9 refusal/NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.6 Languages spoken apart from mother tongue: Latvian

Vrednost 87334 Frekvenca
1 yes 296
2 no 9012
9 refusal/NA 446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.7 Languages spoken apart from mother tongue: Lithuanian

Vrednost 88333 Frekvenca
1 yes 94
2 no 9595
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.8 Languages spoken apart from mother tongue: Maltese

Vrednost 89332 Frekvenca
1 yes 8
2 no 9691
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.9 Languages spoken apart from mother tongue: Polish

Vrednost 90331 Frekvenca
1 yes 218
2 no 9463
9 refusal/NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.10 Languages spoken apart from mother tongue: Romanian

Vrednost 91330 Frekvenca
1 yes 176
2 no 9519
9 refusal/NA 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.11 Languages spoken apart from mother tongue: Slovak

Vrednost 92329 Frekvenca
1 yes 354
2 no 9335
9 refusal/NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.12 Languages spoken apart from mother tongue: Slovenian

Vrednost 93328 Frekvenca
1 yes 99
2 no 9599
9 refusal/NA 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.13 Languages spoken apart from mother tongue: Turkish

Vrednost 94327 Frekvenca
1 yes 43
2 no 9655
9 refusal/NA 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.14 Languages spoken apart from mother tongue: Danish

Vrednost 95326 Frekvenca
1 yes 25
2 no 9672
9 refusal/NA 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.15 Languages spoken apart from mother tongue: English

Vrednost 96325 Frekvenca
1 yes 5700
2 no 4004
9 refusal/NA 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.16 Languages spoken apart from mother tongue: French

Vrednost 97324 Frekvenca
1 yes 797
2 no 8902
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.17 Languages spoken apart from mother tongue: German

Vrednost 98323 Frekvenca
1 yes 2482
2 no 7215
9 refusal/NA 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.18 Languages spoken apart from mother tongue: Italian

Vrednost 99322 Frekvenca
1 yes 594
2 no 9104
9 refusal/NA 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.19 Languages spoken apart from mother tongue: Russian

Vrednost 100321 Frekvenca
1 yes 1762
2 no 7759
9 refusal/NA 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.20 Languages spoken apart from mother tongue: Dutch

Vrednost 101320 Frekvenca
1 yes 16
2 no 9683
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.21 Languages spoken apart from mother tongue: Spanish

Vrednost 102319 Frekvenca
1 yes 215
2 no 9481
9 refusal/NA 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.22 Languages spoken apart from mother tongue: Portugese

Vrednost 103318 Frekvenca
1 yes 8
2 no 9690
9 refusal/NA 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.23 Languages spoken apart from mother tongue: Swedish

Vrednost 104317 Frekvenca
1 yes 29
2 no 9670
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.24 Languages spoken apart from mother tongue: Finnish

Vrednost 105316 Frekvenca
1 yes 132
2 no 9567
9 refusal/NA 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.25 Languages spoken apart from mother tongue: Arabic

Vrednost 106315 Frekvenca
1 yes 37
2 no 9663
9 refusal/NA 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34A.26 Languages spoken apart from mother tongue: Other

Vrednost 107314 Frekvenca
1 yes 371
2 no 9322
9 refusal/NA 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.1 Likehood to learn:: Bulgarian

Vrednost 108313 Frekvenca
1 yes 42
2 no 9585
9 refusal/NA 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.2 Likehood to learn:: Greek

Vrednost 109312 Frekvenca
1 yes 288
2 no 9334
9 refusal/NA 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.3 Likehood to learn:: Czech

Vrednost 110311 Frekvenca
1 yes 89
2 no 8794
9 refusal/NA 871
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.4 Likehood to learn:: Estonian

Vrednost 111310 Frekvenca
1 yes 111
2 no 9513
9 refusal/NA 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.5 Likehood to learn:: Hungarian

Vrednost 112309 Frekvenca
1 yes 96
2 no 9501
9 refusal/NA 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.6 Likehood to learn:: Latvian

Vrednost 113308 Frekvenca
1 yes 83
2 no 9149
9 refusal/NA 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.7 Likehood to learn:: Lithuanian

Vrednost 114307 Frekvenca
1 yes 59
2 no 9555
9 refusal/NA 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.8 Likehood to learn:: Maltese

Vrednost 115306 Frekvenca
1 yes 36
2 no 9588
9 refusal/NA 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.9 Likehood to learn:: Polish

Vrednost 116305 Frekvenca
1 yes 198
2 no 9403
9 refusal/NA 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.10 Likehood to learn:: Romanian

Vrednost 117304 Frekvenca
1 yes 66
2 no 9555
9 refusal/NA 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.11 Likehood to learn:: Slovak

Vrednost 118303 Frekvenca
1 yes 88
2 no 9508
9 refusal/NA 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.12 Likehood to learn:: Slovenian

Vrednost 119302 Frekvenca
1 yes 30
2 no 9590
9 refusal/NA 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.13 Likehood to learn:: Turkish

Vrednost 120301 Frekvenca
1 yes 98
2 no 9525
9 refusal/NA 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.14 Likehood to learn:: Danish

Vrednost 121300 Frekvenca
1 yes 124
2 no 9500
9 refusal/NA 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.15 Likehood to learn:: English

Vrednost 122299 Frekvenca
1 yes 3307
2 no 6289
9 refusal/NA 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.16 Likehood to learn:: French

Vrednost 123298 Frekvenca
1 yes 2642
2 no 6981
9 refusal/NA 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.17 Likehood to learn:: German

Vrednost 124297 Frekvenca
1 yes 2843
2 no 6765
9 refusal/NA 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.18 Likehood to learn:: Italian

Vrednost 125296 Frekvenca
1 yes 2038
2 no 7585
9 refusal/NA 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.19 Likehood to learn:: Russian

Vrednost 126295 Frekvenca
1 yes 730
2 no 8711
9 refusal/NA 313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.20 Likehood to learn:: Dutch

Vrednost 127294 Frekvenca
1 yes 150
2 no 9472
9 refusal/NA 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.21 Likehood to learn:: Spanish

Vrednost 128293 Frekvenca
1 yes 1934
2 no 7692
9 refusal/NA 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.22 Likehood to learn:: Portugese

Vrednost 129292 Frekvenca
1 yes 144
2 no 9480
9 refusal/NA 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.23 Likehood to learn:: Swedish

Vrednost 130291 Frekvenca
1 yes 320
2 no 9302
9 refusal/NA 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.24 Likehood to learn:: Finnish

Vrednost 131290 Frekvenca
1 yes 304
2 no 9318
9 refusal/NA 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.25 Likehood to learn:: Arabic

Vrednost 132289 Frekvenca
1 yes 286
2 no 9334
9 refusal/NA 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q34B.26 Likehood to learn:: Other

Vrednost 133288 Frekvenca
1 yes 160
2 no 9457
9 refusal/NA 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.1 Visited: Belgium

Vrednost 134287 Frekvenca
1 mentioned 149
2 did not mention 4600
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.2 Visited: Denmark

Vrednost 135286 Frekvenca
1 mentioned 136
2 did not mention 4613
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.3 Visited: Germany

Vrednost 136285 Frekvenca
1 mentioned 1307
2 did not mention 3442
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.4 Visited: Greece

Vrednost 137284 Frekvenca
1 mentioned 648
2 did not mention 4101
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.5 Visited: Spain

Vrednost 138283 Frekvenca
1 mentioned 386
2 did not mention 4363
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.6 Visited: France

Vrednost 139282 Frekvenca
1 mentioned 522
2 did not mention 4228
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.7 Visited: Ireland

Vrednost 140281 Frekvenca
1 mentioned 50
2 did not mention 4697
8 none of these 4999
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.8 Visited: Italy

Vrednost 141280 Frekvenca
1 mentioned 1194
2 did not mention 3561
8 none of these 4999
9 refusal/NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.9 Visited: Luxembourg

Vrednost 142279 Frekvenca
1 mentioned 64
2 did not mention 4685
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.10 Visited: The Netherlands

Vrednost 143278 Frekvenca
1 mentioned 205
2 did not mention 4546
8 none of these 4999
9 refusal/NA 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.11 Visited: Austria

Vrednost 144277 Frekvenca
1 mentioned 1346
2 did not mention 3404
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.12 Visited: Portugal

Vrednost 145276 Frekvenca
1 mentioned 31
2 did not mention 4719
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.13 Visited: Finland

Vrednost 146275 Frekvenca
1 mentioned 318
2 did not mention 4432
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.14 Visited: Sweden

Vrednost 147274 Frekvenca
1 mentioned 248
2 did not mention 4502
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.15 Visited: The United Kingdom

Vrednost 148273 Frekvenca
1 mentioned 329
2 did not mention 4423
8 none of these 4999
9 refusal/NA 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.16 Visited: Bulgaria

Vrednost 149272 Frekvenca
1 mentioned 89
2 did not mention 4661
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.17 Visited: Cyprus

Vrednost 150271 Frekvenca
1 mentioned 42
2 did not mention 4708
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.18 Visited: Czech Republic

Vrednost 151270 Frekvenca
1 mentioned 687
2 did not mention 3400
8 none of these 4999
9 refusal/NA 668
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.19 Visited: Estonia

Vrednost 152269 Frekvenca
1 mentioned 187
2 did not mention 4563
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.20 Visited: Hungary

Vrednost 153268 Frekvenca
1 mentioned 575
2 did not mention 4175
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.21 Visited: Latvia

Vrednost 154267 Frekvenca
1 mentioned 337
2 did not mention 3985
8 none of these 4999
9 refusal/NA 433
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.22 Visited: Lithuania

Vrednost 155266 Frekvenca
1 mentioned 506
2 did not mention 4244
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.23 Visited: Malta

Vrednost 156265 Frekvenca
1 mentioned 42
2 did not mention 4708
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.24 Visited: Poland

Vrednost 157264 Frekvenca
1 mentioned 729
2 did not mention 4021
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.25 Visited: Romania

Vrednost 158263 Frekvenca
1 mentioned 105
2 did not mention 4645
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.26 Visited: Russia

Vrednost 159262 Frekvenca
1 mentioned 442
2 did not mention 4308
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.27 Visited: Slovakia

Vrednost 160261 Frekvenca
1 mentioned 602
2 did not mention 4148
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.28 Visited: Slovenia

Vrednost 161260 Frekvenca
1 mentioned 181
2 did not mention 4568
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.29 Visited: Turkey

Vrednost 162259 Frekvenca
1 mentioned 127
2 did not mention 4608
8 none of these 4999
9 refusal/NA 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.30 Visited: Switzerland

Vrednost 163258 Frekvenca
1 mentioned 167
2 did not mention 4583
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.31 Visited: Liechtenstein

Vrednost 164257 Frekvenca
1 mentioned 26
2 did not mention 4724
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.32 Visited: Norway

Vrednost 165256 Frekvenca
1 mentioned 79
2 did not mention 4671
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q35.33 Visited: none of these

Vrednost 166255 Frekvenca
1 mentioned (spontaneous) 4891
2 did not mention 4682
7 not spontaneously mentioned but not 1 in Q35.1 to Q35.32 108
8 spontaneously mentioned inconsistent with Q35.1 to Q35.32 39
9 refusal/NA 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q36.1 Reason of visit - To visit the country, spend my holidays

Vrednost 167254 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 3475
2 did not mention 1158
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q36.2 Reason of visit - In a youth exchange programme

Vrednost 168253 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 388
2 did not mention 4245
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q36.3 Reason of visit - To learn or to improve my knowledge of other languages

Vrednost 169252 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 429
2 did not mention 4204
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q36.4 Reason of visit - To study

Vrednost 170251 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 212
2 did not mention 4420
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q36.5 Reason of visit - To work, on business

Vrednost 171250 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 657
2 did not mention 3976
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q36.6 Reason of visit - For medical reasons

Vrednost 172249 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 53
2 did not mention 4579
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q36.7 Reason of visit - To meet my girlfriend/boyfriend

Vrednost 173248 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 491
2 did not mention 4141
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q36.8 Reason of visit - To live there with my family

Vrednost 174247 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 87
2 did not mention 4545
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q36.9 Reason of visit - Others

Vrednost 175246 Frekvenca
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 689
2 did not mention 3934
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q37 What, do you think, would be the main difficulty of working abroad?

Vrednost 176245 Frekvenca
1 I would not know how to find a job or a place to study 1276
2 I would have language difficulties 2515
3 I could not afford it 2192
4 I would be homesick 1069
5 I would have administrative difficulties 383
6 I would have difficulties to get my qualifications recognise 441
7 My family, my girlfriend/boyfriend would not like me to leav 787
8 Other (SPONTANEOUS) 81
9 No difficulties (SPONTANEOUS) 484
11 I am not interested in working or studying abroad (SPONTANEO 348
98 DK / no opinion 163
99 refusal/NA 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q38 If you were unemployed, which of the following would you most probably do?

Vrednost 177244 Frekvenca
1 Accept any job, whatever the conditions are 1138
2 Accept any job, provide it was stable 1293
3 Accept any job, provided it was well paid 1803
4 Accept any job, provided it was appropriate to my level of q 1233
5 Accept a job only if it was stable, well paid and if it was 2241
6 Accept to do social activities without being paid, voluntary 59
7 Take advantage of the situation by travelling and visiting d 235
8 Try to establish my own company 454
9 Work in the "black economy", that is, without declaring my e 161
10 Try to do an apprenticeship/traineeship, or training courses 782
11 Other (SPONTANEOUS) 45
98 DK / no opinion 285
99 refusal/NA 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q39.1 Which qualities are useful to find a good job? - Information technology skills

Vrednost 178243 Frekvenca
1 mentioned 3547
2 did not mention 6030
8 DK / no opinion 169
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q39.2 Which qualities are useful to find a good job? - Scientific or technical qualifications

Vrednost 179242 Frekvenca
1 mentioned 2124
2 did not mention 7453
8 DK / no opinion 169
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q39.3 Which qualities are useful to find a good job? - Command of languages

Vrednost 180241 Frekvenca
1 mentioned 6850
2 did not mention 2728
8 DK / no opinion 168
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q39.4 Which qualities are useful to find a good job? - Knowledge of the business world

Vrednost 181240 Frekvenca
1 mentioned 1413
2 did not mention 8160
8 DK / no opinion 174
9 refusal/NA 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q39.5 Which qualities are useful to find a good job? - Communication skills

Vrednost 182239 Frekvenca
1 mentioned 3549
2 did not mention 6030
8 DK / no opinion 170
9 refusal/NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q39.6 Which qualities are useful to find a good job? - Teamwork skills

Vrednost 183238 Frekvenca
1 mentioned 1632
2 did not mention 7943
8 DK / no opinion 171
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q39.7 Which qualities are useful to find a good job? - Good general education

Vrednost 184237 Frekvenca
1 mentioned 3727
2 did not mention 5854
8 DK / no opinion 167
9 refusal/NA 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q39.8 Which qualities are useful to find a good job? - Good appearance

Vrednost 185236 Frekvenca
1 mentioned 1123
2 did not mention 8450
8 DK / no opinion 173
9 refusal/NA 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q39.9 Which qualities are useful to find a good job? - Ambition

Vrednost 186235 Frekvenca
1 mentioned 2027
2 did not mention 7543
8 DK / no opinion 174
9 refusal/NA 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q39.10 Which qualities are useful to find a good job? - Having completed an apprenticeship or an appropriate training course

Vrednost 187234 Frekvenca
1 mentioned 1804
2 did not mention 7774
8 DK / no opinion 167
9 refusal/NA 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q39.11 Which qualities are useful to find a good job? - Other

Vrednost 188233 Frekvenca
1 mentioned 118
2 did not mention 9457
8 DK / no opinion 165
9 refusal/NA 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q40.1 Where do you get most of your money from? - My regular job

Vrednost 189232 Frekvenca
1 mentioned 2092
2 did not mention 7580
8 DK / no opinion 38
9 refusal/NA 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q40.2 Where do you get most of your money from? - Unemployment or social security benefits

Vrednost 190231 Frekvenca
1 mentioned 538
2 did not mention 9129
8 DK / no opinion 39
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q40.3 Where do you get most of your money from? - Training allowance or educational grant

Vrednost 191230 Frekvenca
1 mentioned 1046
2 did not mention 8621
8 DK / no opinion 39
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q40.4 Where do you get most of your money from? - My parents or family

Vrednost 192229 Frekvenca
1 mentioned 6716
2 did not mention 2957
8 DK / no opinion 37
9 refusal/NA 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q40.5 Where do you get most of your money from? - Casual work

Vrednost 193228 Frekvenca
1 mentioned 1704
2 did not mention 7965
8 DK / no opinion 39
9 refusal/NA 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q40.6 Where do you get most of your money from? - My partner

Vrednost 194227 Frekvenca
1 mentioned 516
2 did not mention 9152
8 DK / no opinion 40
9 refusal/NA 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q40.7 Where do you get most of your money from? - Work in the

Vrednost 195226 Frekvenca
1 mentioned 228
2 did not mention 9438
8 DK / no opinion 40
9 refusal/NA 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q40.11 Where do you get most of your money from? - Other

Vrednost 196225 Frekvenca
1 mentioned 194
2 did not mention 9467
8 DK / no opinion 37
9 refusal/NA 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9754 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q41 Please tell me how much do you personally get, on average, in a month? (country specific)

Vrednost 197224 Frekvenca
0 524
1 2
2 3
2.5 1
3 3
4.5 1
5 24
5.5 1
6 21
7 10
7.2 1
7.5 1
8 12
8.56 1
9 6
10 74
11 1
12 4
13 4
14 2
15 43
16 4
17 2
18 3
20 112
21 4
22 2
23 1
25 28
28 3
30 124
31 2
32 2
33 3
35 17
36 11
37 1
38 1
40 155
41 1
42 2
43 2
44 1
45 15
47 1
48 2
50 196
51 2
52 1
53 1
55 9
56 2
60 145
63 1
64 1
65