Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - maj 2003: Mladina v Novi Evropi

Basic Study Information

ADP - IDNo: CCEB031Y
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Co-workers:
  • Soufflot de Magny, Renaudo
Data file producer:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; maj 2003)

Funding agency:

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije

Project number:

no information

Series:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Study Content

Keywords:

stanovanjska problematika, aktivnosti, članstvo v organizacijah, družbena participacija, stiki z drugimi državami in kulturami, znanje jezikov, stališča do tujcev, družbena in politična stališča, zaposlovanje in finančno stanje, informativna raba medijev, zavedanje in stališča do EU, evropski program "Mladina"

Keywords ELSST:
ZAPOSLOVANJE MLADIH, MLADINSKA KULTURA, STANOVANJSKE RAZMERE, POLITIČNO STALIŠČE, EVROPSKA UNIJA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
STANOVANJSKA POLITIKA
ZAPOSLOVANJE
MLADINA
MEDIJI
POLITIKA


Abstract:

Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi s stanovanjsko problematiko, aktivnostmi in organiziranimi članstvi, družbeno participacijo, stiki z drugimi državami in kulturami, znanjem tujih jezikov, stališči do tujcev, družbenim in političnim obnašanjem, zaposlitvijo in finančno situacijo, informativno rabo medijev, poznavanjem in odnosom do EU in evropskim programom "Mladina".

Methodology


Collection date: 21. marec - 4. maj 2003
Date of production: 2003-05
Country: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Poseben vzorec mladih v starosti med 15 in 24 let (leto rojstva 1978-1988).

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovaška, FOCUS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS

Sampling procedure:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, v starosti med 15 in 24 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: CCEB031Y - Candidate Countries Eurobarometer 2003.1; March-May 2003: Youth in New Europe [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 420
  • number of units: 799

Variable list

ZANR ZA Study Number

Value 13 Frequency
3982 9754
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 3982 to 3982

EDITION ZA Edition Number

Value 22 Frequency
1 1st release as of July 7, 2004 0
2 2nd release as of March 20, 2005 9754
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 2

ID Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0 1 20013 2320.646 3583.479

Valid range from 1 to 20013

ZANR ZA Study Number

Value 1420 Frequency
3982 9754
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 3982 to 3982

EDITION ZA Edition Number

Value 2419 Frequency
1 1st release as of July 7, 2004 0
2 2nd release as of March 20, 2005 9754
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 2

ID Respondent ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0 1 20013 2320.646 3583.479

Valid range from 1 to 20013

UNIQID Unique respondent id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0 10000102 130001359 70064859.091 38155808.029

Valid range from 10000102 to 130001359

COUNTRY Country code

Value 5416 Frequency
1 Bulgaria 1018
2 Cyprus 385
3 Czech Rep. 799
4 Estonia 804
5 Hungary 821
6 Latvia 795
7 Lithuania 817
8 Malta 407
9 Poland 798
10 Romania 703
11 Slovakia 808
12 Slovenia 799
13 Turkey 800
14 Northern Cyprus 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 14

WEIGHT1 weight calculated for WITHIN country demographic distributions (to be applied in within-country analyses and country comparisons)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0 0.333 2.503 1 0.372

Valid range from 0.333302986669698 to 2.5031243545

WEIGHT2 weight1 multiplied by the countries weight in the population of the total region (to be applied in CC13 analyses)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0 0.0179 10.584 1 1.457

Valid range from 0.0178986841154981 to 10.5837647137858

Q0 RESPONDENT'S STATUS (BALTIC ONLY)

Value 8413 Frequency
0 INAP - not 4 6 7 in COUNTRY 7338
1 citizen 2173
2 permanent resident 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 0 to 2

Q28.1 EU means: A way to create a better future for young people

Value 9412 Frequency
1 mentioned 6285
2 did not mention 3065
8 DK / no opinion 387
9 refusal/NA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q28.2 EU means: A European government

Value 10411 Frequency
1 mentioned 2799
2 did not mention 6421
8 DK / no opinion 514
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q28.3 EU means: The ability to go wherever I want in the European Union

Value 11410 Frequency
1 mentioned 5923
2 did not mention 3444
8 DK / no opinion 373
9 refusal/NA 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q28.4 EU means: Guaranteed lasting peace in the European Union

Value 12409 Frequency
1 mentioned 3277
2 did not mention 5929
8 DK / no opinion 532
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q28.5 EU means: A means of improving the economic situation in the European Union

Value 13408 Frequency
1 mentioned 4355
2 did not mention 4900
8 DK / no opinion 483
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q28.6 EU means: A way to create jobs

Value 14407 Frequency
1 mentioned 5417
2 did not mention 3898
8 DK / no opinion 426
9 refusal/NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q28.7 EU means: A way to protect the rights of citizens

Value 15406 Frequency
1 mentioned 3291
2 did not mention 5969
8 DK / no opinion 471
9 refusal/NA 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q28.8 EU means: A lot of bureaucracy, a waste of time and money

Value 16405 Frequency
1 mentioned 1139
2 did not mention 8071
8 DK / no opinion 522
9 refusal/NA 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q28.9 EU means: Just a dream, a utopian idea

Value 17404 Frequency
1 mentioned 851
2 did not mention 8377
8 DK / no opinion 498
9 refusal/NA 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q28.10 EU means: The risk of losing our cultural diversity

Value 18403 Frequency
1 mentioned 1753
2 did not mention 7501
8 DK / no opinion 479
9 refusal/NA 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q28.11 EU means: Other

Value 19402 Frequency
1 mentioned 583
2 did not mention 8761
8 DK / no opinion 371
9 refusal/NA 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q29.1 In 10 years' time EU will have brought: A better quality of life for most people

Value 20401 Frequency
1 mentioned 5733
2 did not mention 3528
8 DK / no opinion 481
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q29.2 In 10 years' time EU will have brought: More opportunities for people like me to find work

Value 21400 Frequency
1 mentioned 5548
2 did not mention 3697
8 DK / no opinion 496
9 refusal/NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q29.3 In 10 years' time EU will have brought: More equality between men and women

Value 22399 Frequency
1 mentioned 2751
2 did not mention 6407
8 DK / no opinion 580
9 refusal/NA 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q29.4 In 10 years' time EU will have brought: Less discrimination against foreigners and people from other cultures or ethnic groups

Value 23398 Frequency
1 mentioned 3010
2 did not mention 6106
8 DK / no opinion 620
9 refusal/NA 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q29.5 In 10 years' time EU will have brought: More difficulty in making decisions because more countries will have joined

Value 24397 Frequency
1 mentioned 2269
2 did not mention 6819
8 DK / no opinion 647
9 refusal/NA 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q29.6 In 10 years' time EU will have brought: A higher level of unemployment

Value 25396 Frequency
1 mentioned 1639
2 did not mention 7541
8 DK / no opinion 554
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q29.7 In 10 years' time EU will have brought: The use of Euro as the single currency in the European Union

Value 26395 Frequency
1 mentioned 5809
2 did not mention 3486
8 DK / no opinion 446
9 refusal/NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q29.8 In 10 years' time EU will have brought: It will be easier to travel, study, work and live anywhere in the European Union

Value 27394 Frequency
1 mentioned 6286
2 did not mention 2992
8 DK / no opinion 463
9 refusal/NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q29.9 In 10 years' time EU will have brought: More social problems (redundancies, strikes, disputes)

Value 28393 Frequency
1 mentioned 1345
2 did not mention 7785
8 DK / no opinion 603
9 refusal/NA 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q29.10 In 10 years' time EU will have brought: There won’t be a European Union anymore

Value 29392 Frequency
1 mentioned 152
2 did not mention 9099
8 DK / no opinion 473
9 refusal/NA 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q29.11 In 10 years' time EU will have brought: Other

Value 30391 Frequency
1 mentioned 82
2 did not mention 9237
8 DK / no opinion 401
9 refusal/NA 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q30.1 What is the main reason to live with parents - Young people can't afford to move out

Value 31390 Frequency
1 mentioned 7132
2 did not mention 2367
8 DK / no opinion 212
9 refusal/NA 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q30.2 What is the main reason to live with parents - Young people get married or move in with their partner later than they used to

Value 32389 Frequency
1 mentioned 2744
2 did not mention 6728
8 DK / no opinion 239
9 refusal/NA 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q30.3 What is the main reason to live with parents - There's not enough suitable housing available for young people

Value 33388 Frequency
1 mentioned 4133
2 did not mention 5351
8 DK / no opinion 226
9 refusal/NA 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q30.4 What is the main reason to live with parents - Young people want to save up so they can make a good start later

Value 34387 Frequency
1 mentioned 4094
2 did not mention 5391
8 DK / no opinion 223
9 refusal/NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q30.5 What is the main reason to live with parents - Sharing accommodation with friends, etc., isn't as popular as it used to be

Value 35386 Frequency
1 mentioned 699
2 did not mention 8768
8 DK / no opinion 242
9 refusal/NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q30.6 What is the main reason to live with parents - They want all the home comforts without all the responsibilities

Value 36385 Frequency
1 mentioned 2701
2 did not mention 6775
8 DK / no opinion 233
9 refusal/NA 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q30.7 What is the main reason to live with parents - These days, parents don't impose such strict rules on young people in the home, as they used to

Value 37384 Frequency
1 mentioned 2030
2 did not mention 7442
8 DK / no opinion 239
9 refusal/NA 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q30.8 What is the main reason to live with parents - Parents need their children to help them out financially

Value 38383 Frequency
1 mentioned 1157
2 did not mention 8327
8 DK / no opinion 227
9 refusal/NA 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q30.9 What is the main reason to live with parents - Young people move out just as soon as they used to do, if not sooner

Value 39382 Frequency
1 mentioned 382
2 did not mention 9101
8 DK / no opinion 220
9 refusal/NA 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q30.10 What is the main reason to live with parents - Other reasons

Value 40381 Frequency
1 mentioned 163
2 did not mention 9332
8 DK / no opinion 204
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.1 Which activities do you do regularly - Reading

Value 41380 Frequency
1 mentioned 4689
2 did not mention 5034
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.2 Which activities do you do regularly - Sport

Value 42379 Frequency
1 mentioned 4809
2 did not mention 4916
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.3 Which activities do you do regularly - Going to the cinema, theatre or concerts

Value 43378 Frequency
1 mentioned 3496
2 did not mention 6222
8 DK / no opinion 27
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.4 Which activities do you do regularly - Watching TV

Value 44377 Frequency
1 mentioned 7697
2 did not mention 2028
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.5 Which activities do you do regularly - Shopping

Value 45376 Frequency
1 mentioned 3715
2 did not mention 6005
8 DK / no opinion 24
9 refusal/NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.6 Which activities do you do regularly - Using a computer, playing video games, using the Internet, etc.

Value 46375 Frequency
1 mentioned 4290
2 did not mention 5432
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.7 Which activities do you do regularly - Going for a walk, a drive, a bike ride

Value 47374 Frequency
1 mentioned 4509
2 did not mention 5213
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.8 Which activities do you do regularly - Meeting friends

Value 48373 Frequency
1 mentioned 7682
2 did not mention 2042
8 DK / no opinion 21
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.9 Which activities do you do regularly - Playing an instrument

Value 49372 Frequency
1 mentioned 901
2 did not mention 8815
8 DK / no opinion 25
9 refusal/NA 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.10 Which activities do you do regularly - Listening to music

Value 50371 Frequency
1 mentioned 7326
2 did not mention 2398
8 DK / no opinion 23
9 refusal/NA 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.11 Which activities do you do regularly - Painting

Value 51370 Frequency
1 mentioned 833
2 did not mention 8886
8 DK / no opinion 24
9 refusal/NA 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.12 Which activities do you do regularly - Dancing

Value 52369 Frequency
1 mentioned 2398
2 did not mention 7318
8 DK / no opinion 28
9 refusal/NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.13 Which activities do you do regularly - Helping other people, that is voluntary or community work, etc.

Value 53368 Frequency
1 mentioned 951
2 did not mention 8765
8 DK / no opinion 28
9 refusal/NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.14 Which activities do you do regularly - Helping out in the house

Value 54367 Frequency
1 mentioned 5252
2 did not mention 4469
8 DK / no opinion 25
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.15 Which activities do you do regularly - Doing some work for money

Value 55366 Frequency
1 mentioned 2136
2 did not mention 7581
8 DK / no opinion 25
9 refusal/NA 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.16 Which activities do you do regularly - D.I.Y. (Do It Yourself) activities

Value 56365 Frequency
1 mentioned 1617
2 did not mention 8096
8 DK / no opinion 32
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q31.17 Which activities do you do regularly - Others

Value 57364 Frequency
1 mentioned 206
2 did not mention 9509
8 DK / no opinion 22
9 refusal/NA 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.1 Participate - Charities

Value 58363 Frequency
1 mentioned 347
2 did not mention 9139
8 DK / no opinion 180
9 refusal/NA 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.2 Participate - Religious or parish organisations not involved

Value 59362 Frequency
1 mentioned 627
2 did not mention 8861
8 DK / no opinion 179
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.3 Participate - Cultural or artistic organisations

Value 60361 Frequency
1 mentioned 792
2 did not mention 8695
8 DK / no opinion 180
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.4 Participate - Trade unions or political parties

Value 61360 Frequency
1 mentioned 205
2 did not mention 9282
8 DK / no opinion 180
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.5 Participate - Human rights movements or organisations

Value 62359 Frequency
1 mentioned 171
2 did not mention 9314
8 DK / no opinion 182
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.6 Participate - Organisations for the protection of nature, animals, and the environment

Value 63358 Frequency
1 mentioned 485
2 did not mention 9001
8 DK / no opinion 181
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.7 Participate - Youth organisations

Value 64357 Frequency
1 mentioned 1039
2 did not mention 8448
8 DK / no opinion 180
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.8 Participate - Consumer organisations

Value 65356 Frequency
1 mentioned 93
2 did not mention 9390
8 DK / no opinion 183
9 refusal/NA 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.9 Participate - Sports clubs, associations

Value 66355 Frequency
1 mentioned 2000
2 did not mention 7487
8 DK / no opinion 180
9 refusal/NA 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.10 Participate - Hobby or special interest clubs/associations

Value 67354 Frequency
1 mentioned 984
2 did not mention 8500
8 DK / no opinion 182
9 refusal/NA 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.11 Participate - Other clubs or organisations

Value 68353 Frequency
1 mentioned 265
2 did not mention 9267
8 DK / no opinion 148
9 refusal/NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q32.12 Participate - No club or organisation

Value 69352 Frequency
1 mentioned 4751
2 did not mention 4779
8 DK / no opinion 146
9 refusal/NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.1 Opinion about foreigners - There are not a lot of foreigners here

Value 70351 Frequency
1 agree 4156
2 do not agree 4570
8 DK / no opinion 986
9 refusal/NA 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.2 Opinion about foreigners - We could do with more foreigners here

Value 71350 Frequency
1 agree 3331
2 do not agree 5144
8 DK / no opinion 1222
9 refusal/NA 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.3 Opinion about foreigners - There are a lot, but not too many foreigners

Value 72349 Frequency
1 agree 3769
2 do not agree 4535
8 DK / no opinion 1374
9 refusal/NA 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.4 Opinion about foreigners - There are too many foreigners

Value 73348 Frequency
1 agree 1986
2 do not agree 6547
8 DK / no opinion 1150
9 refusal/NA 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.5 Opinion about foreigners - There are too many foreigners coming from countries outside Europe

Value 74347 Frequency
1 agree 2698
2 do not agree 5356
8 DK / no opinion 1640
9 refusal/NA 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.6 Opinion about foreigners - There are too many foreigners coming from poor countries in Europe and elsewhere

Value 75346 Frequency
1 agree 3287
2 do not agree 4720
8 DK / no opinion 1690
9 refusal/NA 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.7 Opinion about foreigners - The (NATIONALITY) population has always consisted of people of foreign descent

Value 76345 Frequency
1 agree 4871
2 do not agree 3688
8 DK / no opinion 1143
9 refusal/NA 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.8 Opinion about foreigners - The presence of foreigners adds to the strength of (OUR COUNTRY)

Value 77344 Frequency
1 agree 2558
2 do not agree 5233
8 DK / no opinion 1902
9 refusal/NA 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.9 Opinion about foreigners - I'm glad that foreigners live in (OUR COUNTRY)

Value 78343 Frequency
1 agree 3916
2 do not agree 3911
8 DK / no opinion 1828
9 refusal/NA 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.10 Opinion about foreigners - Foreigners living in (OUR COUNTRY) are full members of (NATIONALITY) society

Value 79342 Frequency
1 agree 3553
2 do not agree 4341
8 DK / no opinion 1786
9 refusal/NA 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.11 Opinion about foreigners - Foreigners living in (OUR COUNTRY) should have same rights as the (NATIONALITY)

Value 80341 Frequency
1 agree 4353
2 do not agree 3988
8 DK / no opinion 1344
9 refusal/NA 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q33.12 Opinion about foreigners - All foreigners should be sent back to their country of origin

Value 81340 Frequency
1 agree 1360
2 do not agree 6997
8 DK / no opinion 1297
9 refusal/NA 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.1 Languages spoken apart from mother tongue: Bulgarian

Value 82339 Frequency
1 yes 244
2 no 9453
9 refusal/NA 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.2 Languages spoken apart from mother tongue: Greek

Value 83338 Frequency
1 yes 19
2 no 9679
9 refusal/NA 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.3 Languages spoken apart from mother tongue: Czech

Value 84337 Frequency
1 yes 598
2 no 8324
9 refusal/NA 832
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.4 Languages spoken apart from mother tongue: Estonian

Value 85336 Frequency
1 yes 171
2 no 9528
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.5 Languages spoken apart from mother tongue: Hungarian

Value 86335 Frequency
1 yes 197
2 no 9479
9 refusal/NA 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.6 Languages spoken apart from mother tongue: Latvian

Value 87334 Frequency
1 yes 296
2 no 9012
9 refusal/NA 446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.7 Languages spoken apart from mother tongue: Lithuanian

Value 88333 Frequency
1 yes 94
2 no 9595
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.8 Languages spoken apart from mother tongue: Maltese

Value 89332 Frequency
1 yes 8
2 no 9691
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.9 Languages spoken apart from mother tongue: Polish

Value 90331 Frequency
1 yes 218
2 no 9463
9 refusal/NA 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.10 Languages spoken apart from mother tongue: Romanian

Value 91330 Frequency
1 yes 176
2 no 9519
9 refusal/NA 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.11 Languages spoken apart from mother tongue: Slovak

Value 92329 Frequency
1 yes 354
2 no 9335
9 refusal/NA 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.12 Languages spoken apart from mother tongue: Slovenian

Value 93328 Frequency
1 yes 99
2 no 9599
9 refusal/NA 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.13 Languages spoken apart from mother tongue: Turkish

Value 94327 Frequency
1 yes 43
2 no 9655
9 refusal/NA 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.14 Languages spoken apart from mother tongue: Danish

Value 95326 Frequency
1 yes 25
2 no 9672
9 refusal/NA 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.15 Languages spoken apart from mother tongue: English

Value 96325 Frequency
1 yes 5700
2 no 4004
9 refusal/NA 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.16 Languages spoken apart from mother tongue: French

Value 97324 Frequency
1 yes 797
2 no 8902
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.17 Languages spoken apart from mother tongue: German

Value 98323 Frequency
1 yes 2482
2 no 7215
9 refusal/NA 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.18 Languages spoken apart from mother tongue: Italian

Value 99322 Frequency
1 yes 594
2 no 9104
9 refusal/NA 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.19 Languages spoken apart from mother tongue: Russian

Value 100321 Frequency
1 yes 1762
2 no 7759
9 refusal/NA 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.20 Languages spoken apart from mother tongue: Dutch

Value 101320 Frequency
1 yes 16
2 no 9683
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.21 Languages spoken apart from mother tongue: Spanish

Value 102319 Frequency
1 yes 215
2 no 9481
9 refusal/NA 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.22 Languages spoken apart from mother tongue: Portugese

Value 103318 Frequency
1 yes 8
2 no 9690
9 refusal/NA 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.23 Languages spoken apart from mother tongue: Swedish

Value 104317 Frequency
1 yes 29
2 no 9670
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.24 Languages spoken apart from mother tongue: Finnish

Value 105316 Frequency
1 yes 132
2 no 9567
9 refusal/NA 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.25 Languages spoken apart from mother tongue: Arabic

Value 106315 Frequency
1 yes 37
2 no 9663
9 refusal/NA 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34A.26 Languages spoken apart from mother tongue: Other

Value 107314 Frequency
1 yes 371
2 no 9322
9 refusal/NA 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.1 Likehood to learn:: Bulgarian

Value 108313 Frequency
1 yes 42
2 no 9585
9 refusal/NA 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.2 Likehood to learn:: Greek

Value 109312 Frequency
1 yes 288
2 no 9334
9 refusal/NA 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.3 Likehood to learn:: Czech

Value 110311 Frequency
1 yes 89
2 no 8794
9 refusal/NA 871
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.4 Likehood to learn:: Estonian

Value 111310 Frequency
1 yes 111
2 no 9513
9 refusal/NA 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.5 Likehood to learn:: Hungarian

Value 112309 Frequency
1 yes 96
2 no 9501
9 refusal/NA 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.6 Likehood to learn:: Latvian

Value 113308 Frequency
1 yes 83
2 no 9149
9 refusal/NA 522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.7 Likehood to learn:: Lithuanian

Value 114307 Frequency
1 yes 59
2 no 9555
9 refusal/NA 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.8 Likehood to learn:: Maltese

Value 115306 Frequency
1 yes 36
2 no 9588
9 refusal/NA 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.9 Likehood to learn:: Polish

Value 116305 Frequency
1 yes 198
2 no 9403
9 refusal/NA 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.10 Likehood to learn:: Romanian

Value 117304 Frequency
1 yes 66
2 no 9555
9 refusal/NA 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.11 Likehood to learn:: Slovak

Value 118303 Frequency
1 yes 88
2 no 9508
9 refusal/NA 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.12 Likehood to learn:: Slovenian

Value 119302 Frequency
1 yes 30
2 no 9590
9 refusal/NA 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.13 Likehood to learn:: Turkish

Value 120301 Frequency
1 yes 98
2 no 9525
9 refusal/NA 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.14 Likehood to learn:: Danish

Value 121300 Frequency
1 yes 124
2 no 9500
9 refusal/NA 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.15 Likehood to learn:: English

Value 122299 Frequency
1 yes 3307
2 no 6289
9 refusal/NA 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.16 Likehood to learn:: French

Value 123298 Frequency
1 yes 2642
2 no 6981
9 refusal/NA 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.17 Likehood to learn:: German

Value 124297 Frequency
1 yes 2843
2 no 6765
9 refusal/NA 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.18 Likehood to learn:: Italian

Value 125296 Frequency
1 yes 2038
2 no 7585
9 refusal/NA 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.19 Likehood to learn:: Russian

Value 126295 Frequency
1 yes 730
2 no 8711
9 refusal/NA 313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.20 Likehood to learn:: Dutch

Value 127294 Frequency
1 yes 150
2 no 9472
9 refusal/NA 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.21 Likehood to learn:: Spanish

Value 128293 Frequency
1 yes 1934
2 no 7692
9 refusal/NA 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.22 Likehood to learn:: Portugese

Value 129292 Frequency
1 yes 144
2 no 9480
9 refusal/NA 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.23 Likehood to learn:: Swedish

Value 130291 Frequency
1 yes 320
2 no 9302
9 refusal/NA 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.24 Likehood to learn:: Finnish

Value 131290 Frequency
1 yes 304
2 no 9318
9 refusal/NA 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.25 Likehood to learn:: Arabic

Value 132289 Frequency
1 yes 286
2 no 9334
9 refusal/NA 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q34B.26 Likehood to learn:: Other

Value 133288 Frequency
1 yes 160
2 no 9457
9 refusal/NA 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.1 Visited: Belgium

Value 134287 Frequency
1 mentioned 149
2 did not mention 4600
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.2 Visited: Denmark

Value 135286 Frequency
1 mentioned 136
2 did not mention 4613
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.3 Visited: Germany

Value 136285 Frequency
1 mentioned 1307
2 did not mention 3442
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.4 Visited: Greece

Value 137284 Frequency
1 mentioned 648
2 did not mention 4101
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.5 Visited: Spain

Value 138283 Frequency
1 mentioned 386
2 did not mention 4363
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.6 Visited: France

Value 139282 Frequency
1 mentioned 522
2 did not mention 4228
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.7 Visited: Ireland

Value 140281 Frequency
1 mentioned 50
2 did not mention 4697
8 none of these 4999
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.8 Visited: Italy

Value 141280 Frequency
1 mentioned 1194
2 did not mention 3561
8 none of these 4999
9 refusal/NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.9 Visited: Luxembourg

Value 142279 Frequency
1 mentioned 64
2 did not mention 4685
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.10 Visited: The Netherlands

Value 143278 Frequency
1 mentioned 205
2 did not mention 4546
8 none of these 4999
9 refusal/NA 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.11 Visited: Austria

Value 144277 Frequency
1 mentioned 1346
2 did not mention 3404
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.12 Visited: Portugal

Value 145276 Frequency
1 mentioned 31
2 did not mention 4719
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.13 Visited: Finland

Value 146275 Frequency
1 mentioned 318
2 did not mention 4432
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.14 Visited: Sweden

Value 147274 Frequency
1 mentioned 248
2 did not mention 4502
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.15 Visited: The United Kingdom

Value 148273 Frequency
1 mentioned 329
2 did not mention 4423
8 none of these 4999
9 refusal/NA 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.16 Visited: Bulgaria

Value 149272 Frequency
1 mentioned 89
2 did not mention 4661
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.17 Visited: Cyprus

Value 150271 Frequency
1 mentioned 42
2 did not mention 4708
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.18 Visited: Czech Republic

Value 151270 Frequency
1 mentioned 687
2 did not mention 3400
8 none of these 4999
9 refusal/NA 668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.19 Visited: Estonia

Value 152269 Frequency
1 mentioned 187
2 did not mention 4563
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.20 Visited: Hungary

Value 153268 Frequency
1 mentioned 575
2 did not mention 4175
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.21 Visited: Latvia

Value 154267 Frequency
1 mentioned 337
2 did not mention 3985
8 none of these 4999
9 refusal/NA 433
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.22 Visited: Lithuania

Value 155266 Frequency
1 mentioned 506
2 did not mention 4244
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.23 Visited: Malta

Value 156265 Frequency
1 mentioned 42
2 did not mention 4708
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.24 Visited: Poland

Value 157264 Frequency
1 mentioned 729
2 did not mention 4021
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.25 Visited: Romania

Value 158263 Frequency
1 mentioned 105
2 did not mention 4645
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.26 Visited: Russia

Value 159262 Frequency
1 mentioned 442
2 did not mention 4308
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.27 Visited: Slovakia

Value 160261 Frequency
1 mentioned 602
2 did not mention 4148
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.28 Visited: Slovenia

Value 161260 Frequency
1 mentioned 181
2 did not mention 4568
8 none of these 4999
9 refusal/NA 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.29 Visited: Turkey

Value 162259 Frequency
1 mentioned 127
2 did not mention 4608
8 none of these 4999
9 refusal/NA 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.30 Visited: Switzerland

Value 163258 Frequency
1 mentioned 167
2 did not mention 4583
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.31 Visited: Liechtenstein

Value 164257 Frequency
1 mentioned 26
2 did not mention 4724
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.32 Visited: Norway

Value 165256 Frequency
1 mentioned 79
2 did not mention 4671
8 none of these 4999
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q35.33 Visited: none of these

Value 166255 Frequency
1 mentioned (spontaneous) 4891
2 did not mention 4682
7 not spontaneously mentioned but not 1 in Q35.1 to Q35.32 108
8 spontaneously mentioned inconsistent with Q35.1 to Q35.32 39
9 refusal/NA 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q36.1 Reason of visit - To visit the country, spend my holidays

Value 167254 Frequency
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 3475
2 did not mention 1158
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 0 to 9

Q36.2 Reason of visit - In a youth exchange programme

Value 168253 Frequency
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 388
2 did not mention 4245
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 0 to 9

Q36.3 Reason of visit - To learn or to improve my knowledge of other languages

Value 169252 Frequency
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 429
2 did not mention 4204
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 0 to 9

Q36.4 Reason of visit - To study

Value 170251 Frequency
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 212
2 did not mention 4420
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 0 to 9

Q36.5 Reason of visit - To work, on business

Value 171250 Frequency
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 657
2 did not mention 3976
8 DK / no opinion 8
9 refusal/NA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 0 to 9

Q36.6 Reason of visit - For medical reasons

Value 172249 Frequency
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 53
2 did not mention 4579
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 0 to 9

Q36.7 Reason of visit - To meet my girlfriend/boyfriend

Value 173248 Frequency
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 491
2 did not mention 4141
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 0 to 9

Q36.8 Reason of visit - To live there with my family

Value 174247 Frequency
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 87
2 did not mention 4545
8 DK / no opinion 9
9 refusal/NA 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 0 to 9

Q36.9 Reason of visit - Others

Value 175246 Frequency
0 INAP - not 1 in Q35.1 to Q35.32 4999
1 mentioned 689
2 did not mention 3934
8 DK / no opinion 10
9 refusal/NA 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 0 to 9

Q37 What, do you think, would be the main difficulty of working abroad?

Value 176245 Frequency
1 I would not know how to find a job or a place to study 1276
2 I would have language difficulties 2515
3 I could not afford it 2192
4 I would be homesick 1069
5 I would have administrative difficulties 383
6 I would have difficulties to get my qualifications recognise 441
7 My family, my girlfriend/boyfriend would not like me to leav 787
8 Other (SPONTANEOUS) 81
9 No difficulties (SPONTANEOUS) 484
11 I am not interested in working or studying abroad (SPONTANEO 348
98 DK / no opinion 163
99 refusal/NA 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 99

Q38 If you were unemployed, which of the following would you most probably do?

Value 177244 Frequency
1 Accept any job, whatever the conditions are 1138
2 Accept any job, provide it was stable 1293
3 Accept any job, provided it was well paid 1803
4 Accept any job, provided it was appropriate to my level of q 1233
5 Accept a job only if it was stable, well paid and if it was 2241
6 Accept to do social activities without being paid, voluntary 59
7 Take advantage of the situation by travelling and visiting d 235
8 Try to establish my own company 454
9 Work in the "black economy", that is, without declaring my e 161
10 Try to do an apprenticeship/traineeship, or training courses 782
11 Other (SPONTANEOUS) 45
98 DK / no opinion 285
99 refusal/NA 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 99

Q39.1 Which qualities are useful to find a good job? - Information technology skills

Value 178243 Frequency
1 mentioned 3547
2 did not mention 6030
8 DK / no opinion 169
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q39.2 Which qualities are useful to find a good job? - Scientific or technical qualifications

Value 179242 Frequency
1 mentioned 2124
2 did not mention 7453
8 DK / no opinion 169
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q39.3 Which qualities are useful to find a good job? - Command of languages

Value 180241 Frequency
1 mentioned 6850
2 did not mention 2728
8 DK / no opinion 168
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q39.4 Which qualities are useful to find a good job? - Knowledge of the business world

Value 181240 Frequency
1 mentioned 1413
2 did not mention 8160
8 DK / no opinion 174
9 refusal/NA 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q39.5 Which qualities are useful to find a good job? - Communication skills

Value 182239 Frequency
1 mentioned 3549
2 did not mention 6030
8 DK / no opinion 170
9 refusal/NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q39.6 Which qualities are useful to find a good job? - Teamwork skills

Value 183238 Frequency
1 mentioned 1632
2 did not mention 7943
8 DK / no opinion 171
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q39.7 Which qualities are useful to find a good job? - Good general education

Value 184237 Frequency
1 mentioned 3727
2 did not mention 5854
8 DK / no opinion 167
9 refusal/NA 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q39.8 Which qualities are useful to find a good job? - Good appearance

Value 185236 Frequency
1 mentioned 1123
2 did not mention 8450
8 DK / no opinion 173
9 refusal/NA 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q39.9 Which qualities are useful to find a good job? - Ambition

Value 186235 Frequency
1 mentioned 2027
2 did not mention 7543
8 DK / no opinion 174
9 refusal/NA 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q39.10 Which qualities are useful to find a good job? - Having completed an apprenticeship or an appropriate training course

Value 187234 Frequency
1 mentioned 1804
2 did not mention 7774
8 DK / no opinion 167
9 refusal/NA 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q39.11 Which qualities are useful to find a good job? - Other

Value 188233 Frequency
1 mentioned 118
2 did not mention 9457
8 DK / no opinion 165
9 refusal/NA 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q40.1 Where do you get most of your money from? - My regular job

Value 189232 Frequency
1 mentioned 2092
2 did not mention 7580
8 DK / no opinion 38
9 refusal/NA 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q40.2 Where do you get most of your money from? - Unemployment or social security benefits

Value 190231 Frequency
1 mentioned 538
2 did not mention 9129
8 DK / no opinion 39
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q40.3 Where do you get most of your money from? - Training allowance or educational grant

Value 191230 Frequency
1 mentioned 1046
2 did not mention 8621
8 DK / no opinion 39
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q40.4 Where do you get most of your money from? - My parents or family

Value 192229 Frequency
1 mentioned 6716
2 did not mention 2957
8 DK / no opinion 37
9 refusal/NA 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q40.5 Where do you get most of your money from? - Casual work

Value 193228 Frequency
1 mentioned 1704
2 did not mention 7965
8 DK / no opinion 39
9 refusal/NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q40.6 Where do you get most of your money from? - My partner

Value 194227 Frequency
1 mentioned 516
2 did not mention 9152
8 DK / no opinion 40
9 refusal/NA 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q40.7 Where do you get most of your money from? - Work in the

Value 195226 Frequency
1 mentioned 228
2 did not mention 9438
8 DK / no opinion 40
9 refusal/NA 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q40.11 Where do you get most of your money from? - Other

Value 196225 Frequency
1 mentioned 194
2 did not mention 9467
8 DK / no opinion 37
9 refusal/NA 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9754 0

Valid range from 1 to 9

Q41 Please tell me how much do you personally get, on average, in a month? (country specific)

Value 197224 Frequency
0 524
1 2
2 3
2.5 1
3 3
4.5 1
5 24
5.5 1
6 21
7 10
7.2 1
7.5 1
8 12
8.56 1
9 6
10 74
11 1
12 4
13 4
14 2
15 43
16 4
17 2
18 3
20 112
21 4
22 2
23 1
25 28
28 3
30 124
31 2
32 2
33 3
35 17
36 11
37 1
38 1
40 155
41 1
42 2
43 2
44 1
45 15
47 1
48 2
50 196
51 2
52 1
53 1
55 9
56 2
60 145
63 1
64 1
65 8
66 2
68 1
70 56
71 1
75 6
78 1
80