Študijski krožki 2013-2016: Spremljanje dejavnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: STUDK_16
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STUDK_16_V1
Main author(s):
  • Bogataj, Nevenka
Co-workers:
  • Lajovic, Franci
Data file producer:
ACS - Andragoški center Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2016)

Funding agency:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

1000-09-160510 (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

Series:
  • STUDKR/Študijski krožki

    Študijski krožek je brezplačna splošno izobraževalna oblika prostovoljnega učenja odraslih, ki poteka nehierarhično. Skupino tvori 5-12 ljudi, ki se vsaj petkrat srečajo, da bi se načrtno učili vsaj 25 ur. Običajno je srečanj več kot deset, povprečno število ur pa presega 35, porazdeljenih na več kot tri in pol meseca. Krožek vodi za vodenje posebej usposobljen mentor. Ob zaključku krožka osvojene novosti predstavijo v obliki predavanj, razstav, ekskurzij, literarnih večerov, izdaje brošur in celo rednih glasil, pripravijo gledališke in druge vrste predstav, s čimer odrazijo vsebino krožka in ustvarjalnost udeležencev ter prispevajo k razvoju svojega kraja. Krožki potekajo že od leta 1993. Sistematično spremljanje je bilo zasnovano z namenom letnih poročil, ki so po desetih letih prešla v raziskovano zasnovane analize. Namen spremljanja in raziskovanja na podlagi teh podatkov je ugotavljanje značilnosti neformalnega učenja v majhnih skupinah, ki poteka po vsej Sloveniji. Letno se kreirata dve bazi podatkov, pri čemer so enote v prvi bazi študijski krožki, v drugi bazi pa udeleženci študijskih krožkov.

Study Content

Keywords:

izobraževanje odraslih, skupinsko učenje, skupnostno učenje, vseživljenjsko učenje

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE - vseživljenjsko/stalno izobraževanje
Topic Classification CERIF
Andragogika, stalno izobraževanje


Abstract:

Študijski krožki so majhne skupine, ki se načrtno učijo. Ti potekajo že od leta 1993. Sistematično spremljanje je bilo zasnovano z namenom letnih poročil, ki so po desetih letih prešla v raziskovano zasnovane analize. Namen spremljanja in raziskovanja študijskih krožkov je ugotavljanje značilnosti neformalnega učenja v majhnih skupinah, ki poteka po vsej Sloveniji celo leto, financira pa ga MIZŠ pod določenimi pogoji (usposobljenost mentorja, upoštevanje načel ŠK, razpisni kriteriji). Raziskovanje poteka v okviru rednih nalog Andragoškega centra Slovenije. Rezultati raziskav služijo financerju za razvoj izobraževanja odraslih (npr. odzivanje na potrebe), za raziskovalno preučevanje specifičnih vprašanj (npr. odzivnosti določenih segmentov družbe, posebnosti skupnostnega učenja), za opazovanje časovne dinamike razvoja (npr. finančna vlaganja občin v izobraževanje odraslih) in za primerjave s tujino. V obstoječem podatkovnem nizu so združena raziskovanja v šolskih letih 2012/13, 2013/14, 2014/15 in 2015/16.

Methodology


Collection date: september 2012 - avgust 2013, september 2013 - avgust 2014, september 2014 - avgust 2015, september 2015 - avgust 2016
Date of production: 2016
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija.

Unit of analysis:

Posamenik.

Študijski krožek.

Universe:

Študijski krožki in udeleženci študijskih krožkov, ki so v posameznem letu potekali v Sloveniji po pravilih ACS.

Excluded: no information
Data collected by:

Andragoški center Republike Slovenije

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: STUDK_16 - Študijski krožki 2013-2016: Spremljanje dejavnosti - študijski krožek [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 154
  • number of units: 1158

Version: marec 2018

Title of Data file: STUDK_16 - Študijski krožki 2013-2016: Spremljanje dejavnosti - udeleženci [datoteka podatkov]

File ID: F2

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 13
  • number of units: 12469

Version: marec 2018

Variable list

SK_ID ID študijskega krožka

ID študijskega krožka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12469 0 924 3072 2229.118 398.882

Valid range from 924 to 3072

IDMENTOR ID mentorja

ID mentorja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12469 0 901 3039 2198.102 396.313

Valid range from 901 to 3039

SPOL Spol udeleženca

Spol udeleženca

Value 31 Frequency
M 2711
Z 9749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12460 0

SK_ID ID študijskega krožka

ID študijskega krožka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12469 0 924 3072 2229.118 398.882

Valid range from 924 to 3072

IDMENTOR ID mentorja

ID mentorja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12469 0 901 3039 2198.102 396.313

Valid range from 901 to 3039

SPOL Spol udeleženca

Spol udeleženca

Value 3165 Frequency
M 2711
Z 9749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12460 0

LETO_ROJ Leto rojstva

Leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11363 1106 1913 2013 1960.727 16.045

Valid range from 1913 to 2013

POST_R Pošta

Pošta

Value 5163 Frequency
-1 Zakrita vrednost 12469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12469 0

Valid range from -1 to -1

DRZAVA_T Država

Država

Value 6162 Frequency
-1 Zakrita vrednost 12469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12469 0

Valid range from -1 to -1

DRZAVA Država

Država

Value 7161 Frequency
hr 10
hu 5
it 31
si 12400
xx 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12460 0

IZOB_T Izobrazba

Izobrazba

Value 8160 Frequency
-1 Zakrita vrednost 12469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12469 0

Valid range from -1 to -1

ST_IZOB Stopnja izobrazbe

Stopnja izobrazbe

Value 9159 Frequency
1 Poklicna 1295
2 Štiriletna poklicna, strokovna ali splošna izobraz 3303
3 Višja/visoka izobrazba 2243
4 Univerzitetna 2443
5 Specializacija 83
6 Magisterij 276
7 Doktorat 83
10 Nedokoncana os 157
11 Koncana os 875
0 1711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10758 1711

Valid range from 1 to 11

STATUS Status

Status

Value 10158 Frequency
1 zaposlen 3931
2 samozaposlen 411
3 brezposlen 1293
4 upokojenec 5272
5 kmet 91
6 gospodinja 207
7 študent/dijak 310
8 otroci do 15 leta 47
0 907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11562 907

Valid range from 1 to 8

ST_DEJ Število dejavnosti

Udeleženec je dejaven v organiziranih prostovoljskih dejavnostih (društva, zbori, pobude, klubi, ipd.):

Value 11157 Frequency
1 nobeni 1816
2 manj kot 3 5196
3 3 do 5 831
4 vec kot 5 315
0 4311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8158 4311

Valid range from 1 to 4

KROZEK_T Tip krožka

Tip krožka

Value 12156 Frequency
1 Jezikovni krožek (po projektu Allegro) 64
2 Bralni krožek (Beremo z Manco Košir) 1194
3 Klasicni studijski krozek 11157
4 Okoljski krožek (za trajnostni razvoj) 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12469 0

Valid range from 1 to 4

LETO_U Letnica sodelovanja_udeleženci

Leto raziskave

Value 13155 Frequency
2013 3185
2014 2978
2015 3104
2016 3202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12469 0

Valid range from 2013 to 2016

SK_ID ID študijskega krožka

ID študijskega krožka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1158 0 924 3072 2231.686 400.962

Valid range from 924 to 3072

MENT_ID ID mentorja

ID mentorja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1 901 3039 2200.402 398.392

Valid range from 901 to 3039

STAT status krožka

Status krožka

Value 16152 Frequency
0 tekoči-krožek še vedno poteka 2
1 krožek zaključen, a ni vseh podatkov 0
2 arhiviran 1155
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 2

V1 Kam bi po nazivu, namenu... krožka umestili vaš krožek?

Kam bi po nazivu, namenu, vsebini, delovanju in rezultatih krožka umestili vaš krožek? (Označite izbrani odgovor.)

Value 17151 Frequency
1 etnologija (dediscina, identiteta) 241
2 kulturne ustvarjalnice (gledaliske predstave ipd.) 34
3 rocne spretnosti (prticki, glasbila, okraski, kuhanje ipd.) 193
4 osebni razvoj, zdravo zivljenje, rekreacija 195
5 ekonomija, poslovanje, trzenje 19
6 mediji, racunalnistvo 35
7 ekologija, vrtnarjenje, zeliscarstvo 106
8 gozd 36
9 branje in ustvarjalno pisanje 22
10 tuji jeziki 132
11 drugo 144
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 1 to 11

V1_DRR drugo

Kam bi po nazivu, namenu, vsebini, delovanju in rezultatih krožka umestili vaš krožek? Drugo:

Value 18150 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 135
Sysmiss 1023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 1023

Valid range from 77 to 77

V2 Študijski krožek je del neke širše celote

Študijski krožek je del neke širše celote (načrtnega razvoja kraja/ soseske/ četrtne skupnosti, je del projekta, je del rednega delovnega načrta institucije ipd.)?

Value 19149 Frequency
1 ne 508
2 da 649
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 1 to 2

V2_2 če odgovor da

Če da:

Value 20148 Frequency
1 del projekta nevladne ustanove (priprava nanj, del izvedbe) 98
2 del mednarodnega projekta (priprava nanj, del izvedbe, nadal) 18
3 del letnega načrta občine 28
4 del letnega načrta ustanove/ podjetja 393
5 drugo 125
0 495
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
662 496

Valid range from 1 to 5

V2_2_DRR drugo

Če da - drugo:

Value 21147 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 122
Sysmiss 1036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 1036

Valid range from 77 to 77

V3 Kako ste načrtovali izobraževalne cilje

Kako ste načrtovali IZOBRAŽEVALNE cilje?

Value 22146 Frequency
1 udelezenci SK so imeli vnaprej znan cilj 280
2 cilj je predlagal mentor 138
3 cilj so si udeleženci dolocili ob začetnih srečanjih sK 449
4 cilj so si udeleženci oblikovali sproti skozi izmenjavo inter 279
5 drugo 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 1 to 5

V3_DRR drugo_izobraževalne cilje

Kako ste načrtovali IZOBRAŽEVALNE cilje? Drugo:

Value 23145 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 11
Sysmiss 1147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 1147

Valid range from 77 to 77

V4 Kako ste načrtovali akcijske cilje

Kako ste načrtovali AKCIJSKE cilje?

Value 24144 Frequency
1 udelezenci sK so imeli vnaprej znan cilj 169
2 cilj je predlagal mentor 139
3 cilj so si udeleženci določili ob začetnih srečanjih sK 459
4 cilj so si udeleženci oblikovali sproti skozi izmenjavo inter 372
5 drugo 18
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 1 to 5

V4_DRR drugo_akcijske cilje

Kako ste načrtovali AKCIJSKE cilje? Drugo:

Value 25143 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 18
Sysmiss 1140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 1140

Valid range from 77 to 77

V5_1 viri ustanove

Katere ključne vire ste uporabili?

Value 26142 Frequency
0 ne 709
1 da 448
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V5_2 viri ljudje

Katere ključne vire ste uporabili? Ljudje.

Value 27141 Frequency
0 ne 144
1 da 1013
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V5_3 viri literatura

Katere ključne vire ste uporabili? Literatura

Value 28140 Frequency
0 ne 229
1 da 928
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V5_4 viri avdio posnetki

Katere ključne vire ste uporabili? Avdio posnetki.

Value 29139 Frequency
0 ne 821
1 da 336
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V5_5 viri splet

Katere ključne vire ste uporabili? Splet.

Value 30138 Frequency
0 ne 475
1 da 682
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V5_6 viri okolje

Katere ključne vire ste uporabili? Okolje.

Value 31137 Frequency
0 ne 670
1 da 487
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V5_7 drugo

Katere ključne vire ste uporabili? Drugo.

Value 32136 Frequency
0 ne 1113
1 da 44
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V5_7_DRR drugo_navedite

Katere ključne vire ste uporabili? Drugo, navedite:

Value 33135 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 44
Sysmiss 1114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 1114

Valid range from 77 to 77

V6_1 težave-mentor ni imel pomoči, vse je moral sam Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK?

Mentor ni imel pomoči, vse je moral sam.

Value 34134 Frequency
0 ne 1152
1 da 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V6_2 težave-udeležence je težko animirati in obdržati Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK?

Udeležence je težko animirati in obdržati.

Value 35133 Frequency
0 ne 1121
1 da 36
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V6_3 težave-ne moremo se uskladiti, voditi skupino je zelo težko Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK?

Ne moremo se uskladiti, voditi skupino je zelo težko.

Value 36132 Frequency
0 ne 1146
1 da 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V6_4 težave-ne vemo, če sploh napredujemo Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK?

Ne vemo, če sploh napredujemo.

Value 37131 Frequency
0 ne 1148
1 da 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V6_5 težave-težko dobimo prostore Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK?

Težko dobimo prostore.

Value 38130 Frequency
0 ne 1150
1 da 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V6_6 težave-namesto o vsebini se venomer pogovarjamo o sredstvih Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK?

Namesto o vsebini se venomer pogovarjamo o sredstvih.

Value 39129 Frequency
0 ne 1155
1 da 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V6_7 drugo Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK?

Drugo.

Value 40128 Frequency
0 ne 1048
1 da 109
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V6_7_DRR drugo_navedite Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK?

Drugo, navedite:

Value 41127 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 113
Sysmiss 1045
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 1045

Valid range from 77 to 77

V6_8 težave-nismo imeli težav Katere nepričakovane težave so se pojavile pri tekočem delu ŠK?

Nismo imeli težav.

Value 42126 Frequency
0 ne 168
1 da 989
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V7_1 kakovostni kazalci-pestra struktura udeležencev S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Pestra struktura udeležencev po starosti in izobrazbi

Value 43125 Frequency
0 ne 582
1 da 575
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V7_2 kakovostni kazalci-maj vključene skupine S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Manj vključene skupine (Navedite, katere.)

Value 44124 Frequency
0 ne 841
1 da 316
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V7_CS1 manj vključene skupine 1 S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Manj vključena ciljna skupina

Value 45123 Frequency
Albansko govoreče ženske 1
BREZPOSELNE OSEBE 1
BREZPOSELNI 1
Brezposelne ženske 1
Brezposelni 4
Brezposleni 1
GOSPODINJE 1
Gospodinje 1
HENDIKEPIRANA OSEBA 1
HENDIKEPIRANA OSEBA S PARALIZO 1
Invalid 1
Invalidi 1
LJUDJE S POSEBNIMI POTREBAMI 1
MIGRANTI 4
MOŠKI 2
Mladi brezposelni 1
OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 1
Oddaljenost od mestnega središča 1
Prebivalci podeželja 1
SLEPI IN SLABOVIDNI 1
Starejši in nižje izobraženi, brezposelni, podeželski ljudje 1
Starejši z omejenimi gibalnimi sposobnostmi 1
Tujci 1
Tujci, ki se želijo naučiti slovensko 1
Upokojenci 3
Upokojenci, moški, invalidi 1
Upokojene ženske 1
Upokojenke 1
Upokojenke (sicer tudi gospodinje, ki nimajo široke družbene mreže) 1
VDC 1
VDC - ljudje s posebnimi potrebami 1
VDC Izola 1
Varstveno delovni center Izola - 20 uporabnikov 1
Vsi udeleženci so iz podeželjskega okolja, oddaljeni od mestnega središča in od drugih možnosti takšnega družabnega načina neformalnega izobraževanja. 1
bivši zdravljenci psihiatrične bolnice - invalidski upokojenci 1
bolniki, zboleli za rakom ali člani njihovih družin 1
brezposeli 1
brezposelne osebe 1
brezposelni 21
brezposelni in upokojenci 2
brezposelni mladi 1
brezposelni, izhajajo iz drugega kulturnega okolja 1
brezposelni, ki so mlajši od 30 let 1
brezposleni 1
gibalno ovirani 1
gluha, naglušna oseba 1
gospodinje 1
gospodinje na kmetijah 1
gospodinje na podeželju 1
hendikepirana oseba na el.invalidskem vozičku 1
invalid 2
invalidi 3
invalidska upokojenka 1
invalidski upokojenci, ki so bivši zdravljenci psihiatrične bolnice 3
kmetijce - gospodinje 1
kmetje 1
kmečke ženske 1
kmečke ženske, starejše od 80 let 1
ljudje s posebnimi potrebami 4
ljudje s pridobljeno poškodbo možganov 1
mamice na porodniški skupaj s svojimi otroci 1
mamice z dojenčki 1
mamice z otrokom do 3 let 1
manj izobraženi 3
manj kot 3-letno poklicno izobraženi 2
migranti 4
mlade izobražene mamice z dojenčki in malimi otroki 4
mlade ženske 1
mladi 1
mladi brezposelni 2
mladi brezposelni/iskalci zaposlitve 1
mladi do 30 let 1
mladi starši na porodniškem dopustu 1
mladostniki 1
mlaši odrasli do 35 let 1
moški 18
moški, člani kmetijskega gospodarstva 1
moški, člani kmečkega gospodarstva 1
moški/ manj kot 3-letno poklicno izobraženi 1
moški/člani kmečkega gospodarstva 1
nezaposlene 1
oddaljeni od središča za brezplačno učenje in druženje 1
oddaljenost od drugih možnosti izobraževanja 1
odrasle osebe s posebnimi potrebami 2
odrasli po pridobljeni poškodbi možganov 1
odrasli s posebnimi potrebami 2
odrasli s posebnimi potrebami (varovanci VDC) 1
omejene gibalne sposobnosti (kombinacija) 1
oseba s posebnimi potrebami 1
osebe po možganski poškodbi 1
osebe na invalidskem vozičku 1
osebe po pridobljeni možganski poškodbi 2
osebe po pridobljeni poškodbi glave 1
osebe po pridobljeni poškodbi možganov 6
osebe s posebnimi potrebami 12
osebe s posebnimi potrebami vključene v VDC 1
osebe s pridobleno možgansko poškodbo 1
osebe s pridobljeno poškodbo glave 1
osebe s pridobljeno poškodbo možganov 3
osebe s težavami v duševnem zdravju 1
osebe v 4. življenjskem obdobju 1
osebe z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 1
osebe z motnjo v duševnem razvoju 1
osebe z močno okvaro vida 1
osebe z močno okvaro vida ali popolno izgubo vida 1
otroci s posebnimi potrebani 1
podeželjski ovdoveli upokojenci 1
podeželske ženske 1
podeželsko prebivalstvo 1
prebivalci podeželja 1
priseljenci 1
priseljenci iz bivše skupne države 1
priseljenci iz različnih držav:Italije, Francije, Indonezije, Romunije, BIH 1
priseljenke 1
priseljenke iz Bosne 1
razen enega upokojenca so vsi udeleženci brezposelne osebe 1
rezposelni, ki so mlajši od 30 let, manj kot 3-letno poklicno izobraženi 2
s posebnimi potrebami 4
slepi in slabovidni 5
stanovalci Centra za starejše Pristan 1
stanovalci Doma upokojencev v Postojni visoke starosti, večina v invalidskih vozičkih 1
stanovalci doma upokojencev 1
stanovalci doma upokojencev v Postojni, otežene gibalne spretnosti, 1
stanovalci v domu 1
stanovalci v domu upokojencev 1
starejša gospa (82 let) 1
starejše kmečke gospodinje 1
starejše kmečke žene 1
starejše osebe 2
starejše upokojene ženske 1
starejše upokojenke 2
starejše ženske s podeželja 1
starejše, nad 80let 1
starejši 12
starejši ljudje 1
starejši nad 70 let 1
starejši nad 80 let 3
starejši občani, stanovalci doma upokojencev v Postojni, oziroma invalidi, tudi stanovalci doma upokojencev v Postojni 1
starejši odrasli 2
starejši odrasli - neaktivni 1
starejši odrasli - prebivalci doma za starejše 1
starejši odrasli, nad 80 let 1
starejši odrasli, upokojeni 1
starejši s posebnimi potrebami 1
starejši udeleženci in upokojenci 1
starejši člani 3
starejši, a še aktivni stanovalci doma 1
starejši, starejši z zdravstvenimi težavami in s posebnimi potrebami 2
starejšiv četrtem življenjskem obdobju- varovanci doma za starejše 1
starješe od 64 let 1
starostniki 8
starostniki s posebnimi potrebami 1
starostniki v ustanovah 1
starš z več otroki 1
starši na starševskem dopustu 3
tuje govoreče ženske z nizko izobrazbo 1
udeleženci drugih narodnosti 1
udeleženci s posebnimi potrebami 1
udeleženci s posebnimi potrebami (VDC) 1
udeleženi s končano osnovno šolo 1
udeleženka s posebnimi potrebami 1
udeleženke nad 80 let, ki se ne vključujejo več v množične dogodke 1
upokojenci 18
upokojenci invalidi 1
upokojenci nad 65 let 1
upokojenci v domu 1
upokojenci v domu za starejše 1
upokojenke 1
uporabniki po nezgodni poškodbi možganov 4
varovanci VDC Izola 1
varstveno delovni center izola 1
vdova 1
zaporniki 1
člani kmečkega gospodarstva 1
člani so varovanci ŠENTa in so osebe s težavami v duševnem zdravjuu 1
ženske 1
ženske - priseljenke z nizko izobrazbo 1
ženske na podeželju 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321

V7_CS2 manj vključene skupine 2 S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Manj vključena ciljna skupina

Value 46122 Frequency
BREZPOSELNE 1
Brezposelni 2
Društvo SONČEK 1
KMET 1
Moški 1
Oddaljeni od mestnega središča 1
Romi 1
Starejši in z večino nižjo izobrazbo 1
Upokojenki 1
Učenje vsebin, ki izboljšajo kakovost življenja v okolju z nižjim življenskim standardom 1
brezposelna 2
brezposelna oseba 1
brezposelni 7
brezposelni, ki so mlajši od 30 let, manj kot 3-letno poklicno izobraženi 1
brezposelni, mlajši od 30 let 1
brezposleni 2
dalj časa brezposelne osebe 1
društvo za cerebralno paralizo sonček koper 1
gospodinja 2
gospodinja, z osnovnošolsko izobrazbo 1
gospodinje 1
invalidka 2
invalidska upokojenka 1
invalidski upokojenci 1
invalidski upokojenec 1
kmečke žene 1
manj izobražene 1
manj izobraženi 1
manj ko 3-letno poklicno izobraženi 1
manj kot 3 letno poklicno izobraženi/brezposelni, mlajši od 30, 1
matere z majhnimi otroki 1
matere z več otroki 2
migranti 1
mladi pod 30 1
moški 4
moški, član kmečkega gospodarstva 1
moški, člani kmečkega gospodarstva 1
nezaposlena 1
nižje izobraženi 1
oseba s posebnimi potrebami 1
osebe s posebnimi potrebami 1
podeželje 1
prebivalci podeželja 2
prekarni delavci 1
priseljenci 1
s posebnimi potrebani 1
slepi in slabovidni (kombinacija) 1
starejši 2
starejši moški, nezaposleni 1
starejši nad 70 let 2
starejši od 80 let 2
starejši odrasli 3
starši otok s posebnimi potrebami 1
starši velikih družin 1
starši z otrokom, mlajšim od treh let 1
težje se gibajo 1
tujke 1
upokojenci 4
žene in hčerka upokojencev 1
ženske 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 0

V7_CS3 manj vključene skupine 3 S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Manj vključena ciljna skupina

Value 47121 Frequency
Društvo OZARA 1
Mladi 1
Moški 1
Starši majhnih otrok, moški 1
UPOKOJENCI 1
ZAPOSLENE 1
bivši povzročitelj nasilja v družini 1
brezposelna 1
brezposelni 4
brezposelni, ki so mlajši od 30 let 1
družina z otroci, mlajšimi od 3 let 1
gospodinje 3
hendikepirane osebe ( onkološki bolniki) 1
kmet 1
kmetica 1
kmetje 1
kmečka populacija 1
mama z več otroki 1
manj izobraženi 1
materialno slabo preskrbljene žene 1
mladi 2
mlajši od 15 let 1
moški, član kmečkega gospodarstva 1
nad 80 let 1
osebe s posebnimi potrebami 1
podeželsko prebivalstvo 2
starejši od 80 let 1
starejši od 80 let (kombinacija) 1
upokojenke 1
z otrokom, mlajšim od 3 let 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 0

V7_CS1_S število manjvključenih udeležencev 1 S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Število udeležencev iz vašega ŠK

Value 48120 Frequency
0 844
1 20
2 34
3 24
4 22
5 22
6 27
7 20
8 29
9 25
10 23
11 16
12 15
13 6
14 13
15 16
20 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 20

V7_CS2_S število manjvključenih udeležencev 2 S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Število udeležencev iz vašega ŠK

Value 49119 Frequency
0 1069
1 34
2 13
3 11
4 4
5 9
6 4
7 2
9 2
10 1
11 2
12 1
13 1
14 1
15 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 15

V7_CS3_S število manjvključenih udeležencev 3 S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Število udeležencev iz vašega ŠK

Value 50118 Frequency
0 1121
1 13
2 9
3 3
4 5
5 1
6 1
8 1
10 1
12 1
15 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 15

V7_3 kakovostni kazalci-izvirne vsebine S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Izvirne vsebine

Value 51117 Frequency
0 ne 623
1 da 534
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V7_4 kakovostni kazalci-obseg medijskih objav S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Obseg medijskih objav

Value 52116 Frequency
0 ne 1111
1 da 46
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V7_5 kakovostni kazalci-nagrade S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Nagrade

Value 53115 Frequency
0 ne 1134
1 da 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V7_6 kakovostni kazalci-povezovanje z lokalnimi okoljem S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Povezovanje z lokalnim okoljem

Value 54114 Frequency
0 ne 733
1 da 424
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V7_6_XR lokalne skupine S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Lokalne skupine

Value 55113 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 424
Sysmiss 734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
424 734

Valid range from 77 to 77

V7_7 kakovostni kazalci-povezovanje izven lokalnega okolja S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Povezovanje izven lokalnega okolja

Value 56112 Frequency
0 ne 1009
1 da 148
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V7_7_XR izven loklanega okolja S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Povezovanje izven lokalnega okolja

Value 57111 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 159
Sysmiss 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 999

Valid range from 77 to 77

V7_8 kakovostni kazalci-drugo S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Drugo

Value 58110 Frequency
0 ne 1068
1 da 89
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V7_8_XR drugo S katerimi PREVLADUJOČIMI kakovostnimi kazalci se lahko pohvalite v vašem krožku?

Drugo

Value 59109 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 92
Sysmiss 1066
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 1066

Valid range from 77 to 77

V8_1 cilji-nova znanja o določeni vsebini Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje.

Nova znanja o določeni vsebini

Value 60108 Frequency
0 ne 152
1 da 1005
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V8_2 cilji-spretnosti, tehnike, veščine Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje.

Spretnosti, veščine, tehnike

Value 61107 Frequency
0 ne 396
1 da 761
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V8_3 cilji-drugačen način dela Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje.

Drugačen način dela

Value 62106 Frequency
0 ne 838
1 da 319
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V8_3_1 način dela-izkušnjo, spretnosti Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje.

Drugačen način dela: izkušnjo sprejetosti

Value 63105 Frequency
0 ne 960
1 da 197
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V8_3_2 način dela-demokratične odnose Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje.

Drugačen način dela: demokratične odnose

Value 64104 Frequency
0 ne 930
1 da 227
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V8_3_3 način dela-drugo Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje.

Drugačen način dela: drugo

Value 65103 Frequency
0 ne 1109
1 da 48
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V8_33_DR drugo Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje.

Drugačen način dela: drugo

Value 66102 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 50
Sysmiss 1108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 1108

Valid range from 77 to 77

V8_4 cilji-nove izkušnje Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje.

Nove vrednote, cilji

Value 67101 Frequency
0 ne 921
1 da 236
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V8_4_XR izkušnje Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje.

Izkušnje

Value 68100 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 234
Sysmiss 924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 924

Valid range from 77 to 77

V8_5 cilji-drugo Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje.

Drugo

Value 6999 Frequency
0 ne 1113
1 da 44
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V8_5_DRR drugo Prosimo, navedite dosežene izobraževalne cilje.

Drugo

Value 7098 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 44
Sysmiss 1114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 1114

Valid range from 77 to 77

V9_RR Izvedeni akcijski cilji

Prosimo, navedite izvedene akcijske cilje.

Value 7197 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 1157
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 77 to 77

BMK1 kateremu avtorju ste se posvetili v krožku

Kateremu avtorju ste se v vašem krožku posvetili?

Value 7296 Frequency
2012/2013020. september: poletno branje018. oktober: Danilo Lokar015. november: Miha Mazzini: Nemška loterija013.december: Ivo Zorman017. januar 2013: Romana Batič: Na krilih ljubezni021. februar: Andrej Predin: Na zeleno vejo014. marec: Helena Cest 1
A. Rozman Roza, A. Gavalda, Glattauer, S.M. Kidd, Kosmač, Diffenbaugh, Nair 1
A.R.Roza, Mazzini, M. Haushofer, Makine, P. Cogan, Adiga, P. Roth 1
ALOJZ IHAN, TOMAŽ ŠALAMUN, IFIGENIJA SIMONOVIĆ 1
ANDRIĆ, STOCKETT, SKUBIC, BARNES, TOLSTOJ, BOYNE, MERCIER, MAKINE 1
Agatha Christie in primerjalno pisci kriminalk 1
Alenka Rebula, Tomaž Šalamun, Patricija Peršolja. 1
Aleš Šteger, Feri Lainšček, Lucian Blaga, ANWAR CHAIRIL, MIKLOS RADNOTI 1
Amy Chua, Jostein Gaarder, Kerstin Gier, Nathacha Appanach, Nicolas Sparks, Tove Jonsson, Michal Viewgh 1
Andrej Rozman Roza, C. Gailly, I. McEwan, Besson, A. Adiga, Pregelj, V. Vertlib 1
Avtorjem, ki so povezani z Novim mestom, predvsem pa v našem mestu rojeni pisateljici Ilki Vašte. 1
Avtorji, ki so povezani z Novim mestom: Uroš Topić, Ria Bačer, Janez Pezelj ... 1
BARBAL, VOJNOVIĆ, SCHECKLEY, ČEHOV, TWAIN, HASINI, DEBELJAK, ROTH, GLATTAUER, TRIBUSON, BAYFAR, JONASSON, KOVAČIČ 1
CESARE PAVESE, BLAS DE OTERO, INDONEZIJSKA LJUDSKA POEZIJA, MAK DIZDAREVIĆ 1
DEBELJAK, ZSUSAK, MARQUES, MOEDERNDORFER, VOJNOVIĆ, BARBAL, GALLOWAY, MAZZINI, LAINŠČEK, PALAZIO 1
Emira Selimović Elersič, Evald Flisar, Jonas Jonasson, Nina George, Vinko Moderendorfer, Branko Gradišnik, Markus Zusak, Jan Philipp Sendker, Vanessa Difenbaugh, Yvette manessis Corporon 1
Erica johnson Debeljak 1
F. Carter, L. Kovačič, T. Morisson, J. Johansson, L. Caroll, A. Munro, G. Vojnović, M. Barbal, P. Roth, M. Haushofer, D. Glattauer, R.J. Pazio, M. Mazzini, F. Lainšček, T. Chevalier 1
F. Lainšček, Milan Vincetič, Prešeren, Krenn, Časar 1
FERIJU LAINŠČKU 1
Feri Lainšček, Alenka Rebula, Radko Oketič. 1
Feriju lainščku 1
Franc Jelerčič: Otrokova pot v svobodo0Marjan Tomšič: Frkolini00Za večerno branje: Milan Jež: Po senu diši0Peter Pavel Bratina: Pod to goro Čavensko 1
Franc Rado Jelerčič: Otrokova pot v svobodo 1
GALLOWAY, EUGENIDES, MOJSILOVIĆ, BARNES, GLUŠIČ, MALENŠEK, RASPUTIN 1
HERTA MUELLER, ORHAN PAMUK, JULIJAN BARNES, OSCAR WILDE, ANDREI MAKINE - NOBELOVCI, BOOKERJI, SVETOVNI KLASIKI 1
Henrik Ibsen, Gustav Flaubert, Desa Muck 1
Ivan Cankar 3
Ivan Šega 1
Ivan Šega, France Prešeren 1
KAJETAN KOVIČ 1
KAJETANU KOVIČU 1
L. Caldwell, A, Gavalda, P. Petterson, J. Otsuka, I. McEwan 1
Ljudskim besedilom in Ivanu Šegi 1
Ljudskim besedilom, Ivanu Šega 1
M.Mazzini, M. Atwood, I.McEwan, Makine, J. Conrad, L. Cohen, A. Geiger, C. Isherwood, A. Chua, V. Vertlib, J. Otsuka, Ajtmatov 1
Maja Gal Štromar, Marjanca Kočevar 1
Maja Haderlap, branje in ogled predstave, 1
Maja Haderlap: Angel pozabe 3
Manca Košir; Vlasta Nussdorfer, 1
Marjan Rožanc: Ljubezen0Janja Vidmar: Princeska z napako0Andrej Volčič: Tudi drevo ima svoje srce 1
Marko Sosić 1
Mihi in Alojzu Remcu 1
Mira Delavec, Ivan Sivec, Drago Jančar, Amy Chua, Kathryn Stockett, Vicki Myron, Bret Witter, Vesna Milek0 1
Na vsakem srečanju smo spoznavali drugega avtorja, predvsem smo se posvečali slovenskim pisateljem. 1
Obravnavali smo lokalne avtorje. 1
Obravnavali smo nekaj tujih avtorjev, predvsem pa domače. 1
Orientirani smo bili na Prežihovega Voranca. 1
Ožbalt Ilaunig 2
Posvetili smo se domačim avtorjem, in sicer desetim nominirancem za Delovo nagrado kresnik 2013. 1
Posvetili smo se izključno nominirancem za Delovo nagrado kresnik 2013. 1
Posvetili smo se samim krožkarjem, ki ustvarjajo sami, pišejo pesmi, kratke zgodbe, misli. 1
Posvetili smo se tistim avtorjem, ki so prišli v izbor petih nominirancev za Delovo nagrado kresnik 2013. 1
Pozorno smo obravnavali delo zbiratelja in zapisovalca ljudskega Blaga Matevža Ravnikarja Poženčana; Janeza Puharja poznajo kot izumitelja fotografije na steklo, nikakor ne kot pesnika v nemškem in kasneje maternem jeziku; Leopolda Cveka kot vzornega 1
Predvsem Patricijo Peršolja. 1
ROTH, BARNES, FALLACCI, BENNI, RAHIMI, PASCAL, SKUBIC, ZWEIG 1
SPARKS, CHUA, BERG, TOMŠIČ, PALAZIO, ZWEIG, GIER 1
Slovenski avtorici Mileni Miklavčič. 1
TEODORA DIMOVA, MIMI MALENŠEK, GEORG ORWEL, PEARL BUCK 1
TOMŠIČ, TAMARO, HOSSEINI, MCEWAN, SCHLINK, HADDON, VOJNOVIĆ, BRUNO, PALAZIO, CHEVALIER 1
Tonetu Partljiču 1
Udeležencu študijskega krožka Ivanu Šegi. 1
VANESSA DIFFENBAUGH, D ARCY NILAND, STEFANIE ZWEIG, BENNI, LUCY COLDWELL 1
Vinku Moderndorferju 1
ZWEIG, KHADER, MUNRO, MARAI, ROTH, DEBELJAK, VOJNOVIĆ, ADIGA, GRONDHAL, ŠING, PASTERNAK, AUSTEN, MORISSON, LAINŠČEK, CHUA 1
Zlata Filipović 1
avtorji: Stanko Vuk, Žiga Herberstein; sicer pa dogodkom: 1. svetovni vojni, 1620 let bitke ob Mrzli reki, 70 let prve slovenske vlade v Ajdovščini .... 1
ožbalt Ilaunig 1
prebirali smo knjigo Marjana Tomšiča Frkolini in Branjke Jurca Rodiš se samo enkrat. prebrano vsebino smo aktualizirali z življenjskimi izkušnjami in situacijami članov krožka 1
september 2012: Humor0oktober: Anton Aškerc0november: Boris Pahor0december: Ela Peroci0januar 2013: Domoznanstvo 2012 - leposlovje0februar: Domoznanstvo 2012 - strokovna literatura0marec: Biografski leksikoni0april: Anton Ingolič0maj: Matej Bor0juni 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75

BMK2 katera dela ste obravnavali

Katera dela ste obravnavali?

Value 7395 Frequency
2012/2013020. september: poletno branje018. oktober: Danilo Lokar015. november: Miha Mazzini: Nemška loterija013.december: Ivo Zorman017. januar 2013: Romana Batič: Na krilih ljubezni021. februar: Andrej Predin: Na zeleno vejo014. marec: Helena Cest 1
Bojna pesem mame tiggrice, Lepotica s pomarančami, Klub vražjih mamic, Annina poroka, Trije tedni z mojim bratom, Poletna knjiga, Bionevesta 1
Cankarjevi odlomki predavanj: Očiščenje in pomlajevanje, Slovensko ljudstvo in slovenska kultura. 1
Celoten opus Alenke Rebula (poezija in dela s psihološko vsebino, objave na spletu ...) 1
DOM DOM- Partljičevo 1
Dekle z juga 1
Dela o etiki in družbi, pravu, enakosti in enakih možnostih; invalidi v družbi in invalidi v športu; šport in mladi; lutkarstvo, kultura... 1
Emma Storm, Bratovščina Culis, Iztrgano pozabi, Dedek in vnukinji ... 1
Erica Johnson Debeljak: Prepovedani kruh 1
FERI LAINŠČEK, TONE PAVČEK 1
Franc Jelerčič: Otrokova pot v svobodo0Marjan Tomšič: Frkolini00Za večerno branje: Milan Jež: Po senu diši0Peter Pavel Bratina: Pod to goro Čavensko 1
Franc Rado Jelerčič: Otrokova pot v svobodo0Danilo Lokar: Sodni dan na vasi0Fran Saleški Finžgar: Dekla Ančka0Janez Jalen: Previsi0Anton Aškerc: Pesmi0France Tomšič: Frkolini0 1
GRENKO MORJE, POJDI, KAMOR TE VODI SRCE, TEK ZA ZMAJEM, TISOČ VELIČASTNIH SONC, IN V GORAH ODZVANJA, NA OBALI CHESIL, BRALEC, SKRIVNOSTNI PRIMER ALI KDO JE UMORIL PSA, SAMOTNOST PRAŠTEVIL, ČUDO, DEKLE Z BISERNIM UHANOM 1
Hiša lutk - nora, Gospa Bovary, Panika 1
Ivan Šega: Mokarice, France Prešeren: Zarjovena dvičica 1
Izbrisana (Mazzini), Stena (Haushofer), Stara pajkovka (Cogan), Človeški madež (P. Roth) 1
JEZIK ROŽ, SHIRALEE, NIKJER V AFRIKI, MARJETKA SLADKOSNEDKA, POLETJE V BELFASTU 1
Jezik rož (Difenbaugh), Proti severnemu vetru ( Glattauer), Glasba njegovega življenja, Ostanki dneva (Ishiguro), Dan, daljši od življenja (Ajtmatov), Konje krast (Petersson), Bojna pesem mame tigrice ( Hua) 1
KAMEN V MELIŠČU, JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA; MENJAVA DUHA, NOVELE, PRIGODE H. FINNA, TAKSI, PREPOVEDANI KRUH, ČLOVEŠKI MADEŽ, PROTI SEVERNEMU VETRU, ČE NE BO HUJŠEGA, NANA, IZGUBLJENA BESEDA STOLETNIK, KI JE ZLEZEL SKOZI OKNO IN IZGINIL, OPUS KOVIČ 1
Ko od daleč prihajaš v mojo bližino0Tito, amor mijo 1
Koliko si moja, Zadnji Maov plesalec, Konje krast, Veliki Gatsby, S strahospoštovanjem, Kamen potrpljenja, Severni sij, Najbolj modre oči, Prepovedani kruh, Angel pozabe, Kar nam je usojeno, Človek v holocenu, Esterina zapuščina, Sreča 1
Kurent, predavanja, črtice 1
MATERE, PURGARJI, ŽIVALSKA FARMA, DOBRA ZEMLJA 1
MOST NA DRINI, SLUŽKINJE, KOLIKO SI MOJA?, ANA KARENINA, NOČNI VLAK V LIZBONO, DEČEK V ČRTASTI PIŽAMI, GLASBA NJEGOVEGA ŽIVLJENJA 1
Marjan Rožanc: Ljubezen0Janja Vidmar: Princeska z napako0Andrej Volčič: Tudi drevo ima svoje srce 1
Marjan Tomšič: Frkolini0Branka Jurca: Rodiš se samo enkrat 1
Mislice, Pristave, Božične zgodbe, Prešernov svet, Življenje J. Schönauerja, Pravljice iz Bukovine 1
Moje življenje, Kurent, Objavljene nezbrane pesmi - Sodba, Bolnik, Pozabnost, Triolet.... 1
NIKJER V AFRIKI, HIŠA OB MOŠEJI, PREVEČ SREČE, ESTERINA ZAPUŠČINA, ČLOVEŠKI MADEŽ, PREPOVEDANI KRUH, JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA, BELI TIGER, TIŠINA V OKTOBRU, PROSIM, PAZI NA MAMO, DR- ŽIVAGO, PRIVZETNOST IN PRISTRANOST, DOMOV, STRAH ZA METULJE V NEVIH 1
Na vsakem srečanju smo obravnavali drugo literarno delo. 1
ORKESTER ZA POLJUBE 1
Obravnavali smo dela križkarjev samih. 1
Obravnavali smo dela lokalnih avtorjev. 1
Obravnavali smo dela z aktualno družbeno tematiko; rdeča nit je bila paleta nerazrešenih odnosov z materjo ali z očetom. 1
Obravnavali smo predvsem dela, ki so se potegovala za naziv Najboljši roman leta 2013. 1
Obravnavali smo prozna literarna dela in poezijo, prevladovala je proza slovenskih pisateljev. 1
Obravnavali smo roman OGENJ, RIT IN KAČE NISO ZA IGRAČE. 1
Orkester za poljube 1
PREPOVEDANI KRUH, KRADLJIVKA KNJIG, LJUBEZEN V ČASU KOLERE, STO LET SAMOTE, KOT V FILMU, ČUDO, JUGOSLAVIJA, MOJA DEŽELA, ČEFURJI RAUS, KOT V FILMU, KAMEN V MELIŠČU, POLETJE V BELFATU, STRAH ZA METULJE V NEVIHTI 1
PREVAJALI SMO IZBRANE PESMI NAVEDENIH AVTORJEV 1
PREVAJALI SMO IZBRANE PESMI NAVEDENIH AVTORJEV V JEZIKE UDELEŽENCEV KROŽKA 1
Pesmi 1
Pesmi in pesmičice 1
Pot otroštva malega drevesca, Otroške stvari, Domov, Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in pobegnil, 60let, 60 zgodb; Alica v čudežni deželi, Preveč sreče, Jugoslavija, moja dežela; Pet četrtin pomaranče, Kamen v melišču, Človeški madež, Stena, Proti 1
Pozornost smo namenili domačim avtorjem, še posebej dolenjskim literarnim ustvarjalcem. 1
Poženčanovo berilo, Podobe nekdanjih časov, diplomsko delo Kulturna dediščina Cerklej na Gorenjskem v vzgoji mladega rodu, 1
Predvsem pesniško zbirko Šinjorina, ob njej še Gospodinjski blues. Pravljice: Oglas za eno mamo, Kuštra, iz zbirke Marinkina modra žoga pa Hiacinta in bratec ter Vreča božičnih voščilnic. Posebno pozornost smo posvetili slikanicam: Erazem in hišica, 1
Pregledali smo ves Vorančev opus, podrobneje pa se posvetili manj znanemu delu Dekle z mandolino. 1
SARAJEVSKI ČELIST, MIDDLESEX, DNEVNIK SRBSKE GOSPODINJE, SMISEL KONCA, ZLATI ROJ, SLOVO OD MATJORE, 1
Samo skupaj, nič drugega, Pomladni dan, Jezik rož, Proti severnemu vetru 1
Shiralee (Niland), Človek v holocenu (Frisch), Otroške stvari (L. Kovačič), Konje krast ( Petersson), Hiša ob mošeji A. Khader), Gospa Bovary ( Flaubert), Peronarji (Lainšček), Žena popotnika v času (Niffenegger), Janez Menart 1
Slepi morilec (Atwood), Neskončna ljubezen ( McEwan), Francoski testament (Makine), Stari kralj v izgnanstvu ( Geiger), Nenavadni spomin Roze Mazur (Vertlib) Džamilina ljubezen (Ajtmatov) 1
Sloni si zapomnijo in primerjalno knjige in filmi o kriminalni vsebini, kjer so teme povezane z nezavednim spominom 1
TONETU PAVČKU, FERIJU LAINŠČKU 1
TRIJE TEDNI Z MOJIM BRATOM, BOJAN PESEM MAME TIGRICE, UMETNOST KRPANJA, ČUDO. NIKJER V AFRIKI, KLUB VRAŽJIH MAMIC, PRIPOVEDKE, PRAVLJICE, 1
UDELEŽENCI SO PREVAJALI IZBRANE PESMI NAVEDENIH AVTORJEV V SVOJE MATERNE JEZIKE. 1
UMIRAJOČA ŽIVAL, SMISEL KONCA, PISMO NIKOLI ROJENEMU OTROKU, MARJETKA SLADKOSNEDKA, KAMEN POTRPLJENJA, MED ŽENAMI, HIŠA IZ PAPIRJA, NOČNI VLAK V LIZBONO, PETA GORA, KOLIKO SI MOJA?, NIKJER V AFRIKI 1
Udeleženčevo avtorsko delo-roman z naslovom ŠIFRA. 1
Veliki voz , roman Mihe Remca 1
Večer v klubu (Gailly), V odsotnosti moških ( Besson), Beli tiger ( Adiga)Kronika pozabljanja (Pregelj), Rezervno življenje (Dimkovska) 1
Vražje dekle, Podobe iz mojega življenja, Gričarji - dela Ilke Vašte. 1
Vsa tiskana dela Alenke Rebula (strokovno literaturo, poezijo) in prispevke z njene spletne strani,0poezijo Tomaža Šalamuna iz več pesniških zbirk, vsa dela Patricije Peršolja s posebnim poudarkom na pravljico Oglas za eno mamo. 1
ZAZIBAN DIH, MUZEJ NEDOLŽNOSTI, SMISEL KONCA, SLIKA DORIANA GRAYA, GLASBA NJEGOVEGA ŽIVLJENJA 1
Zeleni Jurij, Desetnica, Kurent, roman Mokarice 1
Zeleni Jurij, Kurent, Desetnica, roman Mokarice 1
Zimski tulipan, Čarovnikov vajenec, Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil, Svetloba v Provansi, Kot v filmu, Strogo zaupno na Irskem, Kradljivka knjig, Prisluhni srcu, Jezik rož, Ko šepetajo ciprese 1
Zlati roj (Malenšek), Ostanki dneva(Ishiguro), Slovo od Matjore, Kamen v melišču, Najbolj modre oči ( Morisson), Trte umirajo stoje (Novak), Jezik rož (Difenbaugh), Človek v holocenu (Frisch9, Otroške stvari (Kovačič), Fahrenheit 451 (Bradbury), Gosp 1
Zlatin dnevnik 1
dela o 1. svetovni vojni, pregled domoznanskega gradiva za leto 2014, Moskovske zapiske in Gretae Posteritati Žiga Herbersteina 1
september 2012: Humor0oktober: Anton Aškerc0november: Boris Pahor0december: Ela Peroci0januar 2013: Domoznanstvo 2012 - leposlovje0februar: Domoznanstvo 2012 - strokovna literatura0marec: Biografski leksikoni0april: Anton Ingolič0maj: Matej Bor0juni 1
tema: starši in (različno stari ) otroci: Poletje v Belfastu, Samo skupaj, nič drugega, Pogovoriti se morava o Kevinu, konje krast 1
Črni križ pri Hrastovcu 3
Šepet rdeče zofe, Mojster nebeške lepote, To noč sem jo videl, Bojna pesem mame tigrice, Služkinje, Dewey: maček iz mestne knjižnice, Cavazza: biografski roman0 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75

V10_1 posledice-na osebni ravni Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka?

Na osebni ravni

Value 7494 Frequency
0 ne 221
1 da 936
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V10_2 posledice-na ravni skupine Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka?

Na ravni skupine

Value 7593 Frequency
0 ne 268
1 da 889
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V10_3 posledice-na ravni loklne skupnosti Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka?

Na ravni lokalne skupnosti

Value 7692 Frequency
0 ne 534
1 da 623
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V10_4 posledice-drugo Na kateri ravni ostajajo trajnejše posledice delovanja krožka?

Drugo, česar ni moč pojasniti z ravnjo

Value 7791 Frequency
0 ne 1098
1 da 59
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V10_DRR drugo

Drugo, česar ni moč pojasniti z ravnjo

Value 7890 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 58
Sysmiss 1100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 1100

Valid range from 77 to 77

V11_1 izobraževalni Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem:

Izobraževalni

Value 7989 Frequency
0 ne 410
1 da 747
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V11_1_1 izobraževalni-nadaljevanje učenja Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem:

Izobraževalni - nadaljevanje učenja

Value 8088 Frequency
0 ne 420
1 da 737
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V11_1_2 izobraževanje-vključitev v formalno solanje Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem:

Izobraževalni - vključitev v formalno šolanje

Value 8187 Frequency
0 ne 1141
1 da 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V11_2 učinka na udeležence - socializacijski Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem:

Socializacijski

Value 8286 Frequency
0 ne 262
1 da 895
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V11_3 učinek na udeležence-sprostitveni Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem:

Sprostitveni

Value 8385 Frequency
0 ne 342
1 da 815
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V11_4 učinek na udeležence-ga ni bilo Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem:

Ga ni bilo

Value 8484 Frequency
0 ne 1157
1 da 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V11_5 učinek na udeležence-drugo Učinek študijskega krožka na UDELEŽENCE je bil predvsem:

Drugo

Value 8583 Frequency
0 ne 1057
1 da 100
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V11_5DRR drugo

Drugo

Value 8682 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 100
Sysmiss 1058
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 1058

Valid range from 77 to 77

V12 učinek na okolje

UČINEK študijskega krožka NA OKOLJE, njegova VLOGA v njem:

Value 8781 Frequency
1 sK nima opazne vloge v okolju 166
2 sK sibko sooblikuje lokalno dogajanje 383
3 sK vpliva na zivljenje lokalnega okolja 460
4 sK intenzivno spreminja domace okolje in sega tudi prek njeg 127
5 ne vem 18
0 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1154 4

Valid range from 1 to 5

V13_X največji dosežek

Kaj se vam zdi največji dosežek študijskega krožka?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1147

V14 Ali boste SK nadaljevali

Ali boste študijski krožek še nadaljevali?

Value 8979 Frequency
1 ne 85
2 da 1065
0 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1150 8

Valid range from 1 to 2

V14_X ne-opis Ali boste študijski krožek še nadaljevali?

Ne, pojasnite zakaj:

Value 9078 Frequency
- prvi ŠK Ženske in gozd smo z nadaljevanjem, novimi vsebinami, novimi udeleženkami nadgradili; 0- vsebine smo razširili in s tem trenutno izčrpali ideje na tem področju;0- morda bi bil lahko čez čas izziv temo obdelati še skupaj z mlajšimi; 1
- velik problem je časovno usklajevanje za delovanje; 0- glavni produkt - oblikovanje vsebine 'etno-parka' je v fazi, ko lahko deluje preko drugih oblik (zunanji partnerji);0- usmeritev delovanja na nove trajnostne produkte (video snemanja, zbirka). 1
Akcijski cilj je dosežen. 1
Cilj dosežen 1
Cilje smo dosegli, temo smo ustrezno obdelali, z rezultati dela smo zadovoljni. 1
Cilje, ki smo si jih zastavili na začetnih srečanjih, smo dosegli. Vsak udeleženec lahko sedaj samostojno raziskuje in odkriva uskoško dediščino. 1
Cilji doseženi, gremo na nove naloge. 1
DOSEGLI SMO ZASTAVLJENI CILJ 1
Dela so zaključena 1
Dosegli smo načrtovane cilje. 1
Dosegli smo načrtovane izobraževalne in akcijske cilje. 1
Izrazili so željo, vendar prej kot v jesenskem času se ne bomo dobili. 1
Izvedli smo načrtovane izobraževalne in akcijske cilje. 1
Ker bomo raziskovali še druga področja kulturne dediščine na Koroškem. 1
Ker je izdelovanje košar zelo zahtevno opravilo. Pravočasno je potrebno pripraviti material, ga ustrezno obdelati, za kar potrebuješ orodje, ki ga vsak ne premore in ročne spretnosti ter veščine. Naslednja stopnja pa je pletenje košar, kjer potrebuje 1
Ker je predstavljal zaokroženo celoto. 1
Ker je težko zagotoviti dovolj udeležencev. 1
Ker smo dosegli, kar smo si zadali. Želeli pa bi nadaljevati v naslednji sezoni študijskih krožkov, če bi bilo to mogoče. 1
Ker so bili doseženi akcijski in izobraževalni cilji. 1
Ker so udeleženci pridobili potrebno znanje. Mogoče bomo nadaljevali z novo skupino. 1
Kljub vztrajanju udeležencev na srečanjih je bilo za njih naporno. Vaje bodo ponavljali samostojno oz. z delavno terapevtko. 1
Krožek je deloval 12 let in zaključek zbirke predstavlja logičen zaključek krožka. 1
Krožek je dosegel cilj. Vsebina krožka se bo nadaljevala, vendar ne v obliki študijskega krožka. 1
Krožek smo izvajali več let in je dosegel namen. Vaščani so se začeli vključevati v kulturno dogajanje v vasi. Nastala so nova društvo, ki nadaljujejo poslanstvo krožka. 1
Krožek svojega dela ne bo nadaljeval zdaj takoj oz. tudi ne v tekočem šolskem letu, saj terja izkušnja s krožkom Lokopolitanka temeljit premislek. Mentorica bom delo s krožki nadaljevala v instituciji, kjer sem doslej izvedla največ krožkov. 1
Naslednje leto imamo namen izvesti ŠK v drugačni obliki oziroma z drugačnimi izdelki. 1
Načrtovano učenje in urejanje poti smo dokončali, odslej bodo za pot skrbeli krajani in člani Razvojnega društva Vrhe. 1
Neposrednega nadaljevanja ne načrtujemo, saj je projekt zaključen, nameravamo pa način dela uporabiti tudi pri pripravi naslednjih mednarodnih projektov. 1
Ni zagotovljenih finančnih sredstev. 1
Odločili smo se za vsaj enoletni premor. Čez čas bomo ponovno obudili krožek z osveženo vsebino, ki se bo prav tako navezovala na ljudski ples in pesmi. 1
Osnovmi cilj delovanje krožka-ljubiteljska uporaba fotoaparata- je bil dosežen. 1
Preprosto čas ne dovoljuje več, mentorica se mora po programu lotiti drugih tem. 1
Projekt se je zaključil, ni virov financiranja. 1
Tako akcijski, kot izobraževalni cilji študijskega krožka so bili doseženi. 1
Trenutno ne načrtujemo nadaljevanja, bo pa možno v naslednjem letu v okviru promocije zdravja na delovnem mestu in ukrepov DPP poiskati možnosti za nadaljevanje krožka. 1
Trenutno ne, zaradi osebnih razlogov, pomanjkanja čas in še drugih osebnih stvari, ki mi onemogoča delo z krožki. 1
Udeleženci menijo, da so dobili več kot so pričakovali in jim to zadostuje pri urejanju svojih vrtov ali pri pri sodelovanju pri urejanju lokalnega okolja. 1
Udeleženci niso izrazili želje. 1
V izbranem okolju smatram, da smo dosegle zastavljene cilje. Bi pa podoben krožek z veseljem izvedla še kje drugje. 1
V naslednjem letu bomo obravnavali nove vsebine. 1
V naslednjem šolskem letu bo na šoli deloval nov študijski krožek, kateremu se bodo lahko pridružili tako stari kot novi člani. 1
V novem šolskem letu bo razpisano delovanje novega študijskega krožka, v katerega se bodo prijavili novi člani, lahko pa tudi isti. 1
V prihodnjem šolskem letu bomo organizirali študijski krožek z drugačno vsebino. 1
V taki obliki, kot je bil študijski krožek oblikovan, se ne bo več nadaljeval, tudi zaradi formalnih razlogov (čas, finance, birokracija,...). Se pa bodo znanja in veščine nadgrajevale in uporabljale na drugih področjih (npr. v turizmu) ter aktivnost 1
V tem okolju smo temo izčrpno obdelali. 1
V tem trenutku še ne vemo. Možno je, da bo pobudo prevzela Iniciativa za trajnostni razvoj. 1
Z delom ŠK smo zaključili. 1
Z izdajo brošure se je krožek zaključil. V prihodnji sezoni bomo nadaljevali z novim krožkom, z novimi vsebinami. 1
Z zaključnim dogodkom, ki bo 13 maja 2016 bomo s tem študijskim krožkom zaključili. Podobni krožek bomo odprli v letu 2017 v drugi občini, z novimi člani. 1
Zaenkrat bo krožek prenehal delovati. Če bodo članice izrazile interes, bomo z njim nadaljevali. 1
Zanimanje za razne ŠK je zelo veliko. V naslednjem letu tega krožka ne bomo ponovili, obstaja pa možnost, da se bodo članice organizirale same. 1
Zaradi ukinitve delovanja društva se bomo posamezniki priključili drugim študijskim krožkom v kraju. 1
Znanja so zbrana do te mere, da je možno samostojno nadgrajevanje in prakticiranje. Izmenjava bo naprej potekalo na neformalni osnovi. 1
dosegli namen 1
izbrali bomo drugo temo 1
izbrali bomo novo vsebino za naslednji ŠK 1
naslednjič se lotimo novih izzivov, ta ŠK je bil finančno prevelik zalogaj za posameznice. 1
nimamo namena nadeljevati, če pa se pokaže naknadni interes pa bomo nadeljevali 1
odločili smo se za ŠK na področju šivanja, vezenja, ...... 1
pomanjkanje časa 1
premalo članov 1
s podpisom pogodbe in otvoritvijo table je bil dosežen cilj ŠK 1
v okviru ŠK smo se dotaknili večine vprašanj, ki so bila postavljena v izhodišču (ali so se porodila sproti), tako da se začasno da prednost novi tematiki, k tej pa se vrnemo, ko bo potrebno določena znanja ponovno osvežiti oz. se bodo pojavile nove 1
v prihodnjem letu s krožkom ne bomo nadaljevali, v kolikor pa bi se pojavile želje pri potencialnih članih, bomo krožek nadaljevali. 1
verjetno bomo izbrali drugačno tematiko (tudi okolje) 1
vsebine, ki smo jih želeli obdelati, smo uspešno zaključili. 1
zaradi novih delovnih obveznosti mentorice 1
Če nam bodo sredstva dopuščala, bi srečanja najverjetneje še kdaj nadaljevali, dopolnjevali. 1
Člani krožka so zelo dejavni v lokalnem okolju, zato že snujejo aktivnosti na ostalih podočjih izven krožka. 1
Člani ŠK se bodo aktivirali v društvu Bodi življenje. 1
ŠK bi nadaljevali v kolikor bi bila za to možnost. 1
ŠK je dosegel cilj. 1
ŠK je dosegel svoj cilj in izčrpal vse vire - udeleženke so se naučile in občinstvu predstavile vse ljudske plese svojega kraja. 1
ŠK je dosegel vse zastavljene cilje. 1
ŠK je zaključil svoje delo 1
ŠK je že nadaljevanje predhodnjega študijskega krožka, ki je obravnaval podjetništvo in njegove začetke, v tem krožku pa smo ga nadgradili z vsebinami spletnega marketinga, ki je pogoj za uspešno podjetniško vodenje. 1
ŠK smo zaključili 1
Študijski krožek je bil posvečen obeležitvi 10 let obstoja Scopolijevega vrta, ki se je razvil tudi s pomočjo delovanja Študijskega krožka. 1
Študijski krožek je bil vezan na porodniški dopust mamic. 1
Študijski krožek je dosegel svoje cilje 1
Študijski krožek je zaključen, dosegli smo vse zastavljene izobraževalne in akcijske cilje. 1
Študijski krožek je zaključil s svojim delovanjem. 1
Študijski krožek se ne bo nadaljeval pod tem imenom, ker smo dosegli zastavljene cilje. Člani se bodo vključili v druge študijske krožke oziroma izobraževalne programe v organizaciji. 1
Študijski krožek smo načrtovali kot celoto in ga ob izpolnitvi vseh ciljev zaključili. 1
študijski krožek smo s predstavitvijo izdane knjige končali. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85

V14_2_1 da- v obliki naslednjega SK Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Da, v obliki:

Naslednega ŠK

Value 9177 Frequency
0 ne 302
1 da 855
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V14_2_2 da-v obliki drustva ali druge organizirane skupine Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Da, v obliki:

Društva ali druge oblike organiziranega sodelovanja

Value 9276 Frequency
0 ne 1103
1 da 54
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V14_2_3 da- v obliki druzabnega srecanja Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Da, v obliki:

Družabnega srečevanja

Value 9375 Frequency
0 ne 974
1 da 183
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V14_2_4 da-v obliki projekta Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Da, v obliki:

Projekta

Value 9474 Frequency
0 ne 1052
1 da 105
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V14_2_5 da-drugo Ali boste študijski krožek še nadaljevali? Da, v obliki:

Drugo

Value 9573 Frequency
0 ne 1083
1 da 74
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 0 to 1

V142_5R drugo Ali boste študijski krožek še nadaljevali?

Drugo

Value 9672 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 122
Sysmiss 1036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 1036

Valid range from 77 to 77

V15_R Izvedeni akcijski cilji

Kje, kdaj in kako ste promovirali vsebine, delo, akcijske cilje in rezultate študijskega krožka?

Value 9771 Frequency
77 Odgovor lahko dobite pri raziskovalcu 1157
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 77 to 77

V16 število SK-jev se bo:

Pričakujem, da se bo v našem okolju ŠTEVILO študijskih krožkov:

Value 9870 Frequency
1 povečalo 223
2 ostalo približno na enaki ravni 925
3 zmanjšalo 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 1 to 3

V16_1_X razlog-povecalo Pričakujem, da se bo v našem okolju ŠTEVILO študijskih krožkov:

Povečalo - navedite ključni razlog:

Value 9969 Frequency
- bolj smo vpeti v dogajanje v lokalnem okolju,0- sodelujemo z več društvi in drugimi organizacijami,0- imamo veliko idej 1
- močan povezovalni učinek med ljudmi in 0možnost izmenjave znanja 1
- pojavile so se nove teme,0- izražene želje po novih akcijskih ciljih 1
- vsi udeleženci želijo nadaljevati delo0- želijo pripeljati tudi nove člane 1
- zanimanje za aktivno državljanstvo0- potreba ljudi po povezovanju0- potreba po organiziranem druženju interesnih skupin 1
- če bodo delovanje študijskih krožkov stimulirano, ker je primerna oblika izobraževanja in delovnja. 1
Delovanje dosedanjih študijskih krožkov je bilo v našem okolju zelo odmevno in pozitivno sprejeto, zanimanje za študijske krožke se je bistveno povečalo.0Za nadaljnje izvajanje študijskih krožkov se zavzemamo mentorji in organizacije s katerimi sodel 1
Dostopna oblika učenja za ranljive skupine prebivalstva kot so starejši, invalidi, migranti, ki lahko zadovolji potrebe lokalnega okolja je bistvena. Zadovoljstvo ljudi, ki so že bili vključeni v to obliko učenja je tudi ključnega pomena. 1
Dostopna oblika učenja za ranljive skupine prebivalstva, kot so starejši, invalidi, migranti, ki lahko zadovolji potrebe lokalnega okolja je bistvena. Ključnega pomena je tudi zadovoljstvo ljudi, ki so že bili vključeni v to obliko izobraževanja. 1
Drugo leto bo v Sloveniji potekal svetovni kongres OIDFA (Združenje klekljaric, zato bo potrebno pripraviti še več razstav in spremljajočih dogodkov. 1
Dvig zavedanja, da nas medsebojno povezovanje, deljenje znanja, vseživljenjsko učenje in sodelovanje vodi v trajnostni in miroljubni razvoj. 1
Glavni razlog je zanimiva kombinacija samega sistema študijskega krožka, ki je blizu ljudem. Kot tak je sestavljen iz akcijskih ciljev, ki nadgradijo predhodno pripravo in učenje. 1
Glede na potrebe v lokalnem okolju, bi vsekakor želeli, da se število izvedb poveča. Eden izmed razlogov je tudi ta, da so se projekti zaključili, ki so omogočali udeležencem brezplačno vključevanje v večuren aktivnosti. 1
Institucije in posameznike se na različne načine prizadevajo za širšo ponudbo vsebin, ki povezujejo ljudi, jim nudijo kvalitetno preživljanje prostega časa ali ozaveščajo. Študijski krožki so ena izmed priložnosti za to. Zanimanje je vse večje, kot o 1
Interes lokalnega prebivalstva za učenje v obliki študijskih krožkov narašča. 1
Interes po izvajanju študijskih krožkov je velik, če bo za to namenjenih dovolj finančnih sredstev 1
Interes po udeležbi in obravnavi različnih vsebin v okviru ŠK narašča. 1
Interes po udeležbi v študijskih krožkih je v lokalnem okolju velik, zato bi se ob zadostni finančni podpori lahko število študijskih krožkov povečalo. 1
Interes po udeležbi v študijskih krožkih je velik. 2
Interes po udeležebi v študijskih krožkih v našem okolju narašča, prav tako lahko v okviru delovanja študijskih krožkov prispevamo k doseganju različnih razvojnih prizadevanj, ohranjanju naše dediščine in prepoznavnosti ter zvišujemo raven vključevan 1
Interes za nove krožke je velik tako s strani potencialnih udeležencev, kot tudi s strani ustanov, ki so zainteresirane za izvajanje tovrstnega izobraževanja. 1
Interes za udeležbo med lokalnimi prebivalci za udeležbo v študijskih krožkih je zelo velik, tako se bo lahko število ob zadostni finančni podpori tudi povečalo. 1
Izreden pozitiven vpliv zaradi svobode pri izbiri tem s čimer je mogoče hitro odzivanje na potrebe okolja in aktualno dogajanje v njem. 1
Kaže se potreba po vključitvi mladih brezposelnih in ljudi s posebnimi potrebami. 1
Ker do letos študijskih krožkov v tej občini ni bilo. 1
Ker je v tem okolju resnično zanimanje za to vrsto neformalnega izobraževanja 1
Ker je za njih zelo veliko zanimanje, 0ker je to podeželje in je takšen način izobraževanja približan populaciji teh ljudi,0Ker je mentor eden izmed njih,0Ker se vsebine in časovno izvajanje lahko prilagaja željam, potrebam in finančnim zmožnostim ud 1
Ker je zanimanje ljudi vse večje. 1
Ker je zanimanje za ta način neformalnega izobraževanja zelo veliko.0Ker je še veliko neobdelanih področij. 1
Ker na teh srečanjih ljudje na neformalen način pridobijo veliko znanja in novih izkušenj 1
Ker se na ta način pridobiva nova znanja in sposobnosti udeležencev0Ker je ta način pridobivanja znanja za udeležence večinoma brezplačen0Ker so ta znanja dostikrat zelo uporabna tako za udeležence, kot tudi za širšo skupnost 1
Ker se vedno več ljudi vključuje v različne dejavnosti za osebnostno rast in razvoj. 1
Ker se vse več ljudi zaveda zdravega načina življenja. 1
Ker se želja po tovrstnem izobraževanju povečuje 1
Ker smo šele začeli orati ledino! 1
Ker so dobro sprejeti in vedno zelo dobro obiskani. 1
Ker zaradi aktivne promocije študijskih krožkov zanimanje zanje narašča. 1
Klekljanje se izredno hitro širi in s tem zanimanje za skupinski in študijski način. 1
Ključni razlog - ponuditi možnost vključitve v brezplačne dejavnosti. 1
Ključni razlog je ta, da so krožki brezplačni in da zelo dobro - v socializacijskem smislu, pozitivno - vplivajo na razpoloženje ljudi, njihovo miselnost. V okviru krožka se učenje uresničuje na neformalen in ponekod na neobičajen način, kar je zlast 1
Ključni razlog vidim v tem, da nam ne zmanjka idej, aktivni smo na toliko področjih, da je celo nemogoče imeti toliko krožkov. 1
Ključni razlog za zanimanje ljudi za ŠK je v tem, da postajajo Šk vse bolj prepoznavni in vsebinsko zanimivi in aktualni. 1
Ko sem začela s krožkom, je bil študijski krožek v lokalnem, škofjeloškem okolju novost, ljudje niso poznali krožkov. Zdaj pa je nekaj ljudi spoznalo delovanje krožkov oz. vsaj slišalo zanje (člani krožka, knjižničarke, bralci lokalnega časopisa Lošk 1
Kvalitetna izbira tematik in s tem večja udeležba. 1
LUNG je vključen v projekt Study circles, (ki se bo decembra 2014 zaključil) preko katerega smo slovenski model študijskih krožkov prenesli na italijansko stran. Ljudem smo tudi skozi ta projekt študijske krožke še bolj približali. Interes za vključi 1
Lezos smo vključevali v ŠK zelo veliko posameznikov, kar je imeli velik odziv, predvsem pa so spoznavali obliko sodelovanja, ki jim do zdaj ni bila najbolj znana. 1
Ljudem smo vzbudili zanimanje. 1
Ljudje na podeželju so željni (predvsem v jesensko zimskem času) pridobiti nova znanja ter se družiti s podobno mislečimi (socializacijski vidik ŠK je v podeželskem okolju zelo pomemben) 1
Ljudje se radi družijo, radi se učijo, predvsem pa jih zelo zanimajo domoznanske teme. Mnogi za formalne oblike izobraževanja nimajo možnosti, zato so srečanja ŠK dobrodošla. 1
Ljudje se vedno bolj zanimajo za tako obliko izobraževanja. 1
Ljudje se vedno bolj zavedamo, da nas le medsebojno povezovanje, čutenje in deljenje izkušenj, znanja, praks ..., vodi v miroljubni in trajnostni razvoj. 1
Ljudje se vedno bolj zavedamo, kako pomembno je medsebojno povezovanje in deljenje znanja, izkušenj, praks, občutkov, misli. 1
Ljudje se vedno bolj zavedamo, kako pomembno je, da se povezujemo v neformalne oblike učenja odraslih. 1
Ljudje se vedno pogosteje vključujejo v različne dejavnosti za osebnostni razvoj in rast. 1
Ljudje so zelo zainteresirani za brezplačna neformalna izobraževanja. Udeležencem izobraževanj je všeč, da so aktivni, kar pa je v študijskih krožkih zelo pomembno. Poleg tega smo lansko leto zaključili čezmejni projekt, v katerem smo slovenski model 1
Ljudje vedno bolj ozaveščamo, kako pomembno je, da se povezujemo in med seboj delimo svoje izkušnje, občutke in znanje. Ozavestili smo, da je to pot, ki nas vodi v miroljubni, trajnostni razvoj, pot, ki nam vsem zagotavlja obilje. 1
MOCIS-ovi ŠK so v lokalnem okolju zelo odmevni in z svojimi vsebinami privabljajo različne ciljne skupine. Ključni razlog - ponuditi možnost vključitve v brezplačne dejavnosti. 1
MOCIS-ovi študijski krožki so v lokalnem okolju zelo odmevni. Iz strani občanov prihajajo najrazličnejše pobude za različne vsebine, tudi za medgeneracijsko sodelovanje. 1
MOCIS-ovi študijski krožki so v lokalnem okolju zelo odmevni. Iz strani občanov prihajajo najrazličnejše pobude za različne vsebine, tudi za medgeneracijsko sodelovanje. Ključni razlog - ponuditi možnost vključitve v brezplačne dejavnosti ranljivim c 1
MOCIS-ovi študijski krožki so v lokalnem okolju zelo odmevni. Iz strani občanov prihajajo najrazličnejše pobude za različne vsebine, tudi za medgeneracijsko sodelovanje.Ključni razlog - ponuditi možnost vključitve v brezplačne dejavnosti. 1
Medgeneracijsko sodelovanje in učenje. 1
Menimo, da se bo število tudijskih krožkov povečalo, ker se imajo ljudje interes med seboj družiti in spoznavati nove vsebine. 1
Menimo, da so v današnjih negotovih časih študijski krožki idealni, da se združujejo ljudje s podobnimi interesi (težavami, željami) in voljo, da v nekem okolju nekaj spremenijo, doprinesejo, bodisi zgolj, da pridobijo znanja in veščine. 1
Mislimo, da se bo v našem okolju število študijskih krožkov povečalo, zaradi vse večjega števila starejših ljudi, ki so še zelo radi aktivni in si želijo pridobiti takšna znanja. 1
Možnost medsebojnega učenja tem, za katere drugje ni možnosti, in izmenjave znanja. 1
Možnost vklučevanja ljudi, ki se sicer ne bi učili.0Druženje ob sodleovanju. 1
Ob primerni izbiri vsebine bi lahko našli, motivirali zainteresirane ljudi za sodelovanje. 1
Ob ustrezni podpori (finančni viri, usposobljeni novi mentorji) se bo število študijskih krožkov povečalo, saj raziskovalno druženje in učenje ob sprotnem oblikovanju dogajanja v okolju postaja zanimivo vse več odraslim ‐ tudi na podeželju. 1
Ob ustrezni podpori (finančni viri, usposobljeni novi mentorji) se bo število študijskih krožkov povečalo, saj raziskovalno druženje in učenje ob sprotnem oblikovanju dogajanja v okolju postaja zanimivo vse več odraslim - tudi na podeželju. 1
Obsežna promocija ŠK 1
Občina je zainteresirana za delovanje ŠK in v naslednjem proračunskem obdobju (po zagotovilu županje)planira tudi nekaj sredstav za sofinanciranje 1
Občina Šoštanj je zelo zainteresirana za motivacijo občanov, katere sicer težko animirajo za sodelovanje, da bi se udeleževali različnih vsebin, ki jih lahko ponudijo študijski krožki in v njih obujali, bogatili in soustvarjali lokalno zgodovino 1
Okolje Obsotelja doslej ni ponujalo takšnih priložnosti za brezplačno izobraževanje, zdaj pa je za tovrstne dogodke vse več zanimanja in tudi ljudje so jih lepo sprejeli. 1
Opaziti je, da se ljudje vedno bolj aktivno udeležujejo raznih izobraževalnih dogodkov in si želijo sodelovanja. 1
Po uspešnem prvem ŠK v kraju, pričakujemo in tudi že zaznavamo večje zanimanje občanov za takšen način pridobivanja novega znanja. 1
Podeželsko okolje nudi zelo malo možnosti za formalno in neformalno izobraževanje. Širša javnost bo po našem vzoru verjetno želela izkoristiti to priložnost in obogatiti svoje znanje. Študijski krožki so tudi preprosta in privlačna oblika učenja, kar 1
Pojavlja se več različnih vsebinskih pobud za ŠK. 1
Pomen vseživljenjskega učenja, neformalnega izobraževanja, druženja, medgeneracijskega sodelovanja je vse bolj izrazito v našem okolju. Tudi potrebe po novih znanjih, spretnostih, veščinah in kompetencah ter ohranjanju kulturne dediščine in tradicije 1
Popestritev ponudbe prostočasnih aktivnosti in možnost vključevanja v vseživljenjsko učenje. 1
Potrebe po učenju izraža vse več ljudi, ki bi se želeli učiti zelo različnih veščin. 1
Prepoznavnost krožkov, ki jih izvajamo v okviru našega zavoda. Tudi krožek Zdravje z zelišči je s svojim delovanjem v okolju pripomogel k tej prepoznavnosti. 1
Priljubeljna oblika druženja, ki ne zahteva velikih sredstev, ne s strani organizatorja, ne se strani udeležencev. 1
Raziskovalno druženje in učenje ob sprotnem oblikovanju dogajanja v okolju postaja zanimivo vse več odraslim - tudi na podeželju. Pogojeno je zgolj s sredstvi, saj uspešno delo zahteva tudi angažma mentorja in določene materialne stroške. Veliko je 1
S PRIDOBITVIJO CERTIFIKATA ZA KLASIČEN ŠK BOM ORGANIZIRALA V KRAJU ŠE TO OBLIKO UČENJA 1
S promocijo in navdušenjem udeležencev vključenih v ŠK je zanimanje oz. piovpraševanje za vključitev v učečo se skupnost naraslo, saj je v bližnji okolici malo možnosti za neformalna izobraževanja. 1
S prvimi študijskimi krožki, je vse več zanimanja za tovrstno obliko izboraževanja. Krožkarji kar predlagajo, kaj bi lahko bila tema študijskih krožkov. 1
SAJ JE TO BIL PRVI DELUJOČI KROŽEK 1
Specifičnost študijskih krožkov 1
Ta način dela je zelo primeren, saj mnogo bolj aktivno kot podobne delavnice vključuje udeležence, njihovo znanje in izkušnje ter raziskovanje. Poleg tega je za brezplačen. 1
Usposobljen še en mentor in zadovoljstvo udeležencev nad takšno obliko dela. 1
Usposobljeni novi mentorji študijskih krožkov. 1
Učinkovitost študijskih krožkov. 1
V kolikor bo za to namenjenih dovolj sredstev. 1
V letošnjem letu v okviru naše organizacije spodbujamo in predstavljamo študijske krožke kot možnost druženja ljudi, učenja drug od drugega, motiviranja za izobraževanje, doprinos skupnosti ipd 1
V lokalnem okolju se število ŠK nenehno povečuje, ljudje ŠK vse bolj prepoznavajo kot njim ustrezno obliko neformalnega učenja. Z večjo prepoznavnostjo raste tudi zanimanje za vključitev. 1
V našem lokalnem okolju ŠK postajajo vse bolj prepoznana in iskana oblika učenja, zato vsako leto izvedemo kakšen ŠK več, pri tem pa sledimo potrebam/izzivom našega okolja. 1
VEČA SE MREŽA KROŽKARJEV TER ZAVEDANJE O POMENU NEFORMAČLNEGA UČENJA IN POSLEDIČNO MOTIVACIJA ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 1
Vecja aktivacija in podpora dobrim idejam posameznikom. Spodbujajo naj se dobre stvari in aktiven nacin prezivljanja prostega casa. 1
Velik interes lokalnega prebivalstva za udeležbo v študijskih krožkih. 1
Velik interes za delovanje in učenje v okviru krožkov (če bodo za to zadostna sredstva) 1
Velika odmevnost med prebivalci v našem okolju. 1
Veliko je tem, ki bi jih še radi obravnavali v okviru krožkov, interes za udeležbo je zelo velik, še posebej na podeželju, prav tako pa nameravamo krožke izvajati tudi v Logatcu zato pričakujemo, da bo njihovo število še večje. 1
Veliko zanimanja za kvalitetno, družabno, učečo in prijazno preživljanje prostega časa. 1
Veliko zanimanje za kvalitetno in prijazno preživljanje prostega časa. 2
Veliko zanimanje za kvalitetno preživljanje prostega časa in učenja. 1
Večja prepoznavnost namena študijskih krožkov v okolju. 1
Večji interes za različne oblike sodelovanja, osvajanja novih znanj, spretnosti, ohranjanje in prenos tradicionalnih vrednot, običajev, šeg in navad. 1
Vsa prejšnja leta smo izvajali po 6 študijskih krožkov. Delo MOCIS-ovih študijskih krožkov je v lokalnem okolju prepoznavno. V letošnjem letu je bilo s strani MIZŠ finančno odobreno delovanje 5 krožkov. 1
Vse več zanimanja ljudi za to temo 1
Vse večja prepoznavnost v lokalnem okolju, podpora izvajalske organizacije - Knjižnice Šmarje pri Jelšah. 1
Vse večja prepoznavnost ŠK, kakovost njihovega dela in prepoznavanje ŠK kot pomembnih dejavnikov v lokalnem okolju, ki prispevajo (spodbujajo) k razvoju okolja. 1
Vse večje zanimanje za drugačno, kvalitetnejše preživljanje prostega časa. 1
Vse večji interes po medgeneracijskem sodelovanju, druženju in pridobivanju različnih novih znanj, spretnosti, veščin in kompetenc. 1
Vsesplošna koristnost krožka. Veliko zadovoljstvo udeležencev, ki bodo pripeljali nove udeležence. 1
ZAČELO SE JE SODELOVANJE Z LOKALNIM TURISTIČNIM DRUŠTVOM, KI JE MOTIVIRANO ZA NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE SVOJIH ČLANOV TUDI V DRUGAČNIH OBLIKAH 1
Za ranljive skupine kot so člani kmečkega gospodarstva, gospodinje, migranti, starejši, invalidi je to dostopna oblika učenja. Tu je prisotno tudi zadovoljstvo ljudi, ki so že bili vključeni v programe študijskih krožkov. 1
Zadovoljstvo ob pridobljenih novih znanjih vključenih je ključno, saj se informacija pozitivno plasira v okolje. Pomembna je dostopna oblika učenja katera lahko zadovolji potrebe lokalnega prebivalstva, predvsem ranljivih skupin kot so ženske, starej 1
Zanimamnje za tovrstne vsebine in način dela je vdeno večje. 1
Zanimanje in prepoznavanje ŠK v lokalnem okolju in priložnosti, ki jih ponuja tako za druženje (socializacijo)k kot za izobraževanje. V lokalnem okolju (majhna podeželska občina, odmaknjena od centrov) ni veliko drugih tovrastnih priložnosti. 1
Zanimanje raste. 1
Zanimanje za izvajanje študijskih krožkov v lokalnem okolju postaja vedno večje in že sedaj imamo izbranih nekaj novih zanimivih tem za naslednjo sezono ter tudi precej interesentov za vsako izmed njih. 1
Zanimanje za neformalno obliko izobraževanja skozi študijske krožke je v porastu - toliko je še tem, ki bi v našem okolju bile sprejete, da bi jih bilo smiselno izvajati. Naše mesto potrebuje več tovrstnih oblik učenja in akcijskih ciljev, da mesto p 1
Zanimanje za študijake krožke je iz leta v leto večji, predvsem pri starejših odraslih. 1
Zanimanje za študijske krožke je iz leto v leto večji, saj se udeleženci zmeraj naučijo veliko novega. 1
Zanimive in poučne teme 1
Zaposlovanje mladih postaja in ostaja stalnica našega življenja. Pot do zaposlitve ni lahka in mladi danes na najrazličnejše načine stopajo v kontakt z delodajalci, saj je včasih že priložnost za razgovor težko dosegljiva. 1
Zaposlovanje mladih postaja vedno večji problem,zato mladi v študijskem krožku praktično preizkušamo svojo vrednost na trgu dela in jo skušamo razviti. Spodbujanje zavedanja, da moramo "Narediti nekaj" za svojo zaposlitev bo tema, ki bo v prihodnje 1
Zaradi dolgoletne promocije ŠK 1
Zaradi dolgoletne promocije študijskih krožkov 1
Zaradi medgeneracijskega sodelovanja in učenja v domačem lokalnem okolju. 1
Zaradi prepoznavnosti ŠK, dostopnosti za občane (krajevne in finančne),zagnanosti mentorjev, načina učenja v ŠK... 1
Zaradi promocije krožkov v skupnosti s strani tistih, ki so že bili člani krožka; "dober glas seže v deveto vas". 1
Zaradi velikega interesa lokalne javnosti, bi radi izvedli več študijskih krožkov v Idriji, Cerknem in Logatcu, predvsem na podeželju. Med prebivalci je veliko zanimanje za vključitev v ŠK in različnih tematik o katerih bi radi osvojili določena znan 1
Zaradi velikega interesa po udeležbi v krožkih. 1
Zaradi velikega interesa po udeležbi. 1
Zaradi velikega interesa prebivalcev lokalnega okolja po udeležbi v študijskih krožkih 1
Zaradi velikega vpliva, ki ga imajo na okolje ter potreb ljudi po novih znanjih.. 1
Zaradi velikega zanimanja 2
Zaradi velikega zanimanja po novih znanjih, zaradi tega, ker je tak način neformalnega izobraževanja težje dosegljiv ljudem iz podeželja, ker je mentor domačin, seveda pa glede na nižji standar tudi to, da je za udeležence izobraževanje brezplačno. 1
Zaradi velikega zanimanja po tovrstnih dejavnostih v kraju, ki je sicer precej oddaljen od drugih možnosti udeležbe podobnih dogodkov. 1
Zaradi velikega zanimanja za dogajanja v domačem okolju in z domačim mentorjem, vsekakor pa v veliki meri tudi zaradi možnosti brezplačnega pridobivanja novega znanja in druženja. 1
Zaradi velikega zanimanja za to vrsto izobraževanja in bližine izvedbe 1
Zaradi vse večje prepoznavnosti, sooblikovanja življenja in utripa posameznega okolja, želje ljudi po učenju in druženju na takšen način... 1
Zaradi širjenja dobrega glasu o delovanju krožkov s strani tistih ljudi, ki so v krožku že sodelovali. V krožkih, ki jih vodim sama, večina ljudi prihaja na novo in še nimajo izkušnje sodelovanja v študijskem krožku. 1
Zavedanje, da nas le povezovanje in medsebojno nesebično deljenje občutkov, izkušenj, znanj, vedenja ... vodi v trajnostni razvoj. 1
Zavedanje, da nas le po enakopravno medsebojno povezovanje in deljenje znanja, izkušenj, občutkov, uvidov ..., vodi v trajnostni in mirni razvoj. 1
Zavedanje, da nas le povezovanje in deljenje znanja, vedenja, občutkov, praks ..., vodijo v trajnostni razvoj. 1
Zaznavamo postopno zanimanje za take dejavnosti, vedno več ljudi bi bilo pripravljeno na vseživljenjsko izobraževanje, doseganje novih ciljev ter pridobivanje novih znanj v sproščenem skupinskem okolju. 1
Zelo dobro vzdušje in zadovoljstvo med udeleženci kakor tudi zavedanje, da se lahko mladi dosti naučijo od starejših in obratno bo v prihodnje pritegnilo več ljudi različnih generacij. 1
Zelo veliko ljudi je obiskalo razstavo in s tem posredno povprašali o možnosti priključitve skupini. 1
Zqanimanje za sodelovanje na ŠK je zelo veliko. Potrebno bo razmisliti še o drugi tematiki in razširiti krog delovanja. 1
dobra ustna propaganda članic ŠK in prepoznavnost njihovega dela v okolju 1
dobro sodelovanje s krajevnos skupnostjo, ki želi več delovanja 1
gre bolj za željo - ljudje že sprašujejo po novih krožkih in celo predstavljajo ideje kaj bi počeli. Mislim, da bi bilo dobro, da bi v našem kraju lahko imeli še več študijskih krožkov, da le-ti pridejo čim bliže k ljudem. 1
interes javnosti, pozitiven odziv udeležencev ŠK 1
interes ljudi po druženju, prenašanju znanj in izkušenj 1
interes lokalnega okolja 1
interes zanje 1
interes članov za nova učenja 1
inters lokalnega okolja, zaradi uspehov krožkov. 1
ker je toliko povpraševanja. Žal sva samo dve mentorici in bo to težko izvedljivo 1
ker je v lokalnem okoloju velik interes za to vrsteno izobraževanje 1
ker je velik interes v lokalnem okolju za to vrstno izobraževanje 1
ker je zanimvanje ljudi veliko 1
kvalitetno delo pozitivno odzvanja v okolju. 1
ljudje se zavedajo, da z vključitvijo v študijski krožek naredijo nekaj zase (razširijo socialno mrežo, pridobijo nova znanja ...), posredno pa se lahko pozna vpliv tudi v lokalnem okolju. Prednost je tudi, da so študijski krožki brezplačni in zato 1
ljudje se želijo vse več družiti, se izobraževati, izmenjavati svoje znanje izkušnje in vedenja, ter pri tem tudi oplemenititi in obogatiti naše okolje. 1
medijska prepoznavnost delovanja študijskih krožkov 1
nov zagon 2
občani so začeli povpraševati po možnosti vključitve v skupino. Interes je izrazila tudi občina Šoštanj, ki bi želela podobno skupino oblikovati tudi v Šoštanju. Pripravljeni so tudi sofinancirati ŠK 1
osebni interes mentorja za dodatne vsebine krožkov 1
osebni interes za klasične ŠK 1
potrebe in ideje za akcije v domačem kraju so še številne 1
povezanost z lokalnim TD se povečuje 1
poznavanje takšne obike VŽU 1
prepoznano delo 1
prepoznavnost ŠK 1
v primeru, da bodo krožki deležni podpore okolja, se bodo povečali - zelo primerna oblika neformalnega izobraževanja zaradi velike osredotočenosti na vsebinsko delovanje; zelo pomembno je nadaljevanje učenja in delovanja iz obstoječe ravni vsakega po 1
več mentorjev na našem področju kot v preteklosti 1
večja prepoznavnost 1
večje zanimanje mladih 2
vseživljenjsko učenje 2
zainteresiranost ljudi 1
zanimanje ljudi za neformalna in brezplačna izobraževanja se povečujejo in tudi takšna oblika VŽU je ljudem vedno bolj znana in zanimiva 1
zanimanje za branje med mladimi starši raste 1
zaradi dobre izkušnje v tem krožku bodo udeleženci sodelovali tudi v drugih krožkih, polega tega bodo za sodelovanje navdušili tudi svoje prijatelje in znance. 1
zaradi interesa ljudi po vključitva, možnost brezplačnih izobraževanj 1
zaradi obširnih vsebin 1
zaradi velikega povpraševanja po takšni obliki učenja. Ljudje se radi izobražujejo, radi pa tudi delijo svoja znanja. Poleg tega se v študijske krožke vključujejo vedoželjni in samoiniciativni ljudje, ki se zavedajo, da lahko s skupnimi močmi, znanj 1
zaradi zanimanja po neformalnih načinih izobraževanja, delovan ja 1
zaradi zanimanja za neformalne vsebine 1
zelo odzivna razstava 1
Če bo dovolj finančnih sredstev se bo število študijskih krožkov v našem okolju povečalo. 1
Če bo finančno omogočeno se bo število študijskih krožkov povečalo, prav tako jih bomo pričeli izvajati na območju Logatca če bo za to izražen interes. 1
Če bo na voljo več finančnih sredstev se bo število študijskih krožkov povečalo, saj je veliko interesa lokalnih prebivalcev po delovanju v okviru študijskih krožkov. 1
Če bo podpora okolja dobra, se bo povečalo, ker je optimalna oblika vseživljenjskega učenja. 1
Če bo za to dovolj finančnih sredstev. 1
Če bo za to namenjenih dovolj finančnih sredstev. 1
Če bo za to namenjenih dovolj sredstev. 1
Če se bodo finančna sredstva to omogočala se bo število študijskih krožkov povečalo, saj je interes za udeležbo zelo velik. 1
Čedalje več je povpraševanja po tej obliki učenja. 1
Čim več ljudi sodeluje v krožkih, bolj se širi glas o njihovem delovanje, ljudje se jim tako raje pridružijo. 1
Člani so spoznali, kaj ŠK sploh je in kako deluje, ter izrazili željo po obravnavi nadaljnjih tem v taki obliki. 1
ŠK je na podlagi izvedbe za osebe s posebnimi potrebami ljudem, ki do danes teh možnosti niso imeli, omogočil pridobitev novih znanj in komunikacijskih veščin - s poudarkom na poslušanju, govorjenju in medsebojnih odnosih ter bontonu pa povečal tudi 1
ŠK postajajo vse bolj prepoznavni v našem okolju, vse bolj se vključujejo v življenje (širše) lokalne skupnosti. 1
ŠK postajajo vse bolj prepoznavni, vsako leto se več ljudi zanima zanje, zato v okviru naše izvajalske organizacije število ŠK raste. 1
ŠK postajajo vse bolj razpoznavni, vse več se pojavljajo v javnosti (prireditve) in različni organizatorji prireditev in izvajalci dejavnosti jih vabijo na svoje prireditve. Letos je k večji prepoznavnosti ŠK veliko prispevala tudi Karavana ŠK, ki sm 1
Število študijskih krožkov se bo v našem okolju zagotovo povečalo, saj se udeleženci na naših srečanjih naučijo veliko novega. 1
Študijski krožki so brezplačna oblika druženja z jasno rdečo nitjo, ki je povezana z vseživljenjskim učenjem, novimi spretnostmi, izkušnjami in učenjem med seboj. zaradi odmevnosti nekaterih doslej že uveljavljenih ŠK, je zanimanja vedno več. Pritegn 2
Študijski krožki so idelna priložnost za posredovanje znanj, izkušenj in raziskovanja. 1
Študijski krožki so popestritev vsakdanjega življenja, saj udeleženci vedno bolj strmijo za pridobitev novih znanj. 1
študijski krožki prinašajo veliko pozitivnega: ljudje se prvenstveno odločijo za vključitev v ŠK zaradi tega, ker so brezplačni in ker vidijo v tem koristi tako zase kot za okolje. 1
Živahna promocija študijskih krožkov 1
Živahna promocija študijskih krožkov na različnih prireditvah (razstave, sodelovanje v TVU, v tednu ljubiteljske kulture ...) je v zadnjih dveh letih obrodila sadove. Zanimanje za učenje v ŠK se je povečalo, saj so krožki dobili veliko pozitivnega fe 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221

V16_3_X razlog-zmanjsalo Pričakujem, da se bo v našem okolju ŠTEVILO študijskih krožkov:

Zmanjšalo: navedite ključni razlog:

Value 10068 Frequency
Ker je bilo število krožkov javnemu zavodu Mocis zmanjšano za en krožek- seveda upamo, da pri tem ne bo ostalo 1
ZARADI ZMANJŠEVANJA FINANCIRANJA IN SPLOŠNE DRUŽBENE KLIME 1
Zmanjšano financiranje 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3

V17 Vpliv SK

Pričakujem, da bo VPLIV študijskih krožkov:

Value 10167 Frequency
1 vse večji 330
2 ostal približno na enaki ravni 824
3 vse manjši 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 1

Valid range from 1 to 3

V17_1_X razlog-vse vecji Pričakujem, da bo VPLIV študijskih krožkov:

Vse večji - navedite ključni razlog

Value 10266 Frequency
"dobre glas seže v deveto vas". Delo našega krožka pozitivno odzvanja v lokalnem okolju. Dobre prakse pa ni težko nadaljevati. 1
- 1
- ker je obvladovanje komunikacijskih veščin izredno pomembno za dobre medsebojne odnose in poslovno uspešnost 1
- povečanje števila vpisanih,0- minimalni stroški izobraževanja ali pa jih sploh ni. 1
- povečanje število vpisanih,0- minimalni stroški izobraževanja. 1
- s priporočili udeležencev si krožki oblikujejo večje vrednosti in prednosti (zagotovo ima mentorjeva motivacija velik vpliv tudi na mnenja udeležencev krožkov). 1
- spoznavanje s takšno obliko VŽU 1
- včlanjevanje v bodoči klub "Esperanto" in širjenje esperantskega gibanja v regiji in širše;0- objave o delu Kluba v medijih; 1
- če bodo krožki stimulirani, bo vpliv večji, ker angažira človeške energije in jih kanalizira v ustvarjalnosti. 1
Bralni krožki bodo prispevali k trgu dela s spodbujanjem splošne izobraženosti, socialne vključenosti in prilagodljivosti! 1
Dober glas seže v deveto vas. 1
Dobra skupinska dinamika in klima nam bo omogočala več dejavnsoti, ki jih bomo lahko predstavile v lokalni skupnosti: stojnica z darili, sodelovanje z drugimi ŠK ...0 1
Dogovarjamo se za sodelovanje z občino Bled pri njihovem novem muzejskem projektu: Interpretacijski center dediščine Blejskega podeželja v Bodeščah. Delovanje bo utemeljeno na študijskih krožkih. 1
Določeno sliko o zadovoljstvu udeležencev študijskega krožka si lahko ustvarimo iz izjav, ki jih posamezniki dajo, ko dobijo zaposlitev. Le ti so ponavadi zadovoljni s svojim uspehom in izjavljajo, da je sodelovanje v krožku veliko pripomoglo k kompe 1
Doslej so obiskovalci prireditev nekako čakali, \'da nas bo minilo\', letos je bilo že slišati: \'Glej, ampak oni vsako leto naredijo nekaj novega!\' 1
Dostopnost učenja med ranljivimi skupinami in zavedanje, da je vseživljenjsko učenje postal pomemben dejavnik v današnji družbi. 1
Drugih sofinanciranih programov praktično ni več, in šk bodo ostali edina oblika neformalnega učenja odraslih v lokalnem okolju. 1
Druženje v ŠK je za naše okolje vse bolj privlačen glede na stisko ljudi in potreben zaradi druženja, spoznavanja o novostih in znanja, kje poiskati primerne informacije. 1
Druženje v ŠK je za naše okolje vse bolj privlačno glede na funkcijo in vpliv, ki jo ima UPI - ljudska univerza Žalec na oz. v okolju. V krožke uspemo vključiti tiste teme, ki so za ljudi in okolje aktualne, zanimive, hkrati pa tudi koristne. Ob upoš 1
Druženje, medgeneracijsko sodelovanje, prijetno vzdušje in nova znanja, spretnosti, veščine. Ohranjanje kulturne dediščine in identitete. 1
Dvig zavedanja oziroma fenomen \"Stote opice\" 1
Dvig zavesti med ljudmi. 1
Glede na dolgoletno delovanje Društva klekljaric idrijske čipke, je temu primerna tudi naša izkušenost in pridobljeno znanje.Klekljarice se zadovoljijo le z odličnimi in vsebinskimi razstavami, ki postajajo vedno bolj opažene in težko pričakovane v d 1
Glede na pomanjkanje finančnih sredstev za vključevanje v razne (plačljive) oblike izobraževanja tako na strani posameznikov kot na strani občine, države (ni ustreznih javnih razpisov oz. projektov), je možnost vključevanja v takšno obliko, ki je bre 1
Glede na rezultate dela tega ŠK se je zanimanje za ŠK povečalo in bi ga bilo smiselno nadaljevati. 1
Glede na to, da se v ŠK vključujemo v različnih skupinah , letos tudi celo društvo, s tem širimo krog vključenih in tako tudi raste zanimanje za nadljne vključevanje v ŠK. 1
Glede na to, da v Piranu potekajo ŠK kontinuirano od leta 1995 dalje so iz leta v leto bolj prepoznavni. 1
Glede na vsa srečanja, ki jih ŠK priredi z domačimi ustvarjalci in umetniki, bi se moralo to poznati v lokalnem okolju. 1
Glede na zadovoljne izjave ljudi, ki so tudi s podporo ŠK prišli do zaposlitve 1
Gre za promocijo učenja z resnično visoko motivacijo in ustvarjalno svobodo. 1
Iz istega razloga, zaradi katerega menim, da bo število krožkov naraščalo, se bo po mojem mnenju večal tudi njihov vpliv. 1
Iz istega vzroka kot pod točko 16. 1
Iz istega vzroka. 1
Iz istih razlogov. 1
Iz leta v leto študijski krožki prispevajo k večji prepoznavnosti in želji po vseživljenjskem učenju 2
Iz podobnih razlogov, kot naj bi se povečalo število krožkov. 1
Izkušenost mentorjev, atraktivne vsebine 1
Izvajanje študijskih krožkov lahko pomembno vpliva na vključevanje priseljencev v neformalno učenje, na medkulturno sodelovanje in integracijo priseljencev v lokalno okolje. 1
Ker je brezplačna oblika izobraževanja in druženja in bo v našem okolju vse večja potreba po tem. Tudi zaradi večjih socialnih stisk, ljudje iščejo družbo, da se odmaknejo iz svojega vsakdana. 1
Ker je neformalno učenje, povezano z druženjem za ljudi ključnega pomena. 1
Ker je to oblika, ki združuje različne udeležence z enakimi interesi in veliko izkušnjami in znanji ter je učenje zaradi tega učinkovito. 1
Ker je to oblika, v katero se lahko prav vsak vključi s svojim znanjem in izkušnjami, jih posreduje in nadgradi. 1
Ker je za ljudi pomembna oblika neformalnega izobraževanja. 1
Ker je zanimanje za študijske krožke vedno večje. Priljubljenost študijskih krožkov zaradi brezplačne izvedbe narašča predvsem med brezposelnimi in starejšimi. Upoštevamo tudi želje in mnenja lokalnega okolja in izvajamo študijske krožke na tematiko, 1
Ker je članov ŠK vse več in ti širijo kulturo učenja v ŠK vse večjemu krogu ljudi 1
Ker jih v tej občini že vrsto let nismo izvajali in upamo, da jih bomo začeli izvajati redno. 1
Ker ljudje vedno pogosteje iščejo najrazličnejše oblike aktivne sprostitve in kvalitetnega načina preživljanja prostega časa. 1
Ker se glas o dobro organiziranih in kvalitetno izpeljanih delavnicah širi od ust do ust. In zato pri nas ni potrebna posebna animacija udeležencev. 1
Ker se pridružujejo mladi, ki bi radi spoznali stara znanja. 1
Ker so ljudje spoznali, da nismo 'muha enodnevnica'. 1
Ker so študije in izdelki naših študijskih krožkov zelo obširni in inovativni. 1
Ker vedno več ljudi spoznava dobrobit in pozitivne učinke vključevanja v neformalna izobraževanja. 1
Ključni razlog - ljudje potrebujemo in si želimo sprememb, želimo se bolj aktivno vključevati v dogajanje na lokalni ravni. 1
Ključni razlog je "efekt stote opice".0V svetu s 6 milijardami ljudi, je kvadratni koren enega odstotka dane populacije le okoli 8.000 ljudi. Glede na te študije je torej potrebnih le 8.000 ljudi za zagon željenih sprememb na globalni ravni.Vir: http 1
Ključni razlog za vpliv študijskih krožkov so odlična motivacija, vseživljenjskega učenja in prilagodljivost potrebam lokalnega prebivalstva. 1
Kontinuirano izvajanje ŠK vse od leta 1995 dalje v Piranu s svojimi predstavitvami in odprtim delovanjem zagotavlja vse večji pomen:0 vseživljenjskega učenja, medgeneracijske povezanosti, vzgoje za prostovoljstvo in aktivnemu državljanstvu. 1
Kontinuiteta 20-letnega delovanja pomembno prispeva k prepoznavanju ŠK v širšem okolju, ki pritegne udeležence tudi iz sosednjih držav. Specifika ponujenih krožkov, ki jih v drugih okoljih ni je za staro mestno jedro še kako pomembno. 1
Kot menor lahko rečem, da z zanimivimi metodami dela in vsebinami pritegnem vse več oseb, ki se želijo vključiti v krožke. Eden od razlogov je tudi brezplačno izvajanje za udeležence. 2
Krajani so navdušeni nad dosežki ŠK. 1
Kvalitetna izbira tematik. 1
Ljudi počasi osveščamo, kaj študijski krožki so in koliko lahko v okolju naredijo. 1
Ljudi smo prepričali s kakovostnimi predstavitvami in z vztrajanjem, saj so pričakovali, da bodo krožki muha enodnevnica. 1
Ljudje se radi družijo (še zlasti , če je udeležba brezplačna), imajo ogromno izkušenj ter spretnosti, ki jih želijo širiti med "sošolce", radi imajo neformalna druženja, ki istočasno nudijo tudi dovolj izobraževalnih spodbud za naprej 2
Ljudje si \"od ust do ust\" prenašajo samo pozitivne izkušnje o vključenosti v študijske krožke, zato menim, da je povečano zanimanje za take dejavnosti rezultat tega. Hkrati pa ima vsak pozitivno zaključen tovrstni projekt lep odziv v lokalnem okolj 1
Ljudje si vzamejo čas le za teme, ki jih resnično zanimajo in so zato toliko bolj zavzeti. 1
Ljudje so čedalje bolj pozorni na delo študijskih krožkov in ga podpirajo. 1
Ljudje, ki so brez zaposlitve, na primer spoznavajo, da jim ti krožki koristijo pri iskanju zaposlitve. 1
MOCIS-ovi ŠK postajajo v okolju vse bolj prepoznavni. To smo dosegli s trajnostjo, aktiviranjem ljudi iz različnih ciljnih skupin, razvojem pripadnosti, pestrostjo vsebin. Ob delovanju ŠK izvajamo različne promocijske aktivnosti, ki vplivajo na prepo 1
MOCIS-ovi študijski krožki so v lokalnem okolju zelo odmevni. Tudi vsebine, ki jih v ŠK obravnavamo so aktualne in prilagojene potrebam občanov. 1
MOCIS-ovi študijski krožki so v lokalnem okolju zelo odmevni. Tudi vsebine, ki jih v ŠK obravnavamo so aktualne in prilagojene potrebam občanov. Študijski krožki, kot oblika vseživljenjskega učenja, so v današnjem času zelo pomembni. Brez tega bi bil 1
MOCIS-ovi študijski krožki so v lokalnem okolju zelo odmevni. Tudi vsebine, ki jih v ŠK obravnavamo so aktualne in prilagojene potrebam občanov. Študijski krožki, kot oblika vseživljenjskega učenja, so v današnjem času zelo pomembni.Brez tega bi bilo 1
Motivacijski rek krožkarjev je "učenje in branje se nikoli ne zaključi". 1
Močno zaledje iz predhodnih in letošnjih študijskih krožkih utrjuje skupine v idejah, pri kreativnosti in spodbuja tržno naravnanost. Cilji se iz leta v leto nadgrajujejo, uspešno pa se povezujejo tudi študijski krožki med seboj, kar dviga vpliv štud 1
NOV CERTIFIKAT ZA DELO - NOV KROŽEK! 1
Nad vsemi dogodki, ki jih prirejajo študijski krožki, so ljudje navdušeni in spodbujajo mlade, da bi se priključili, ali vsaj občasno sodelovali pri realizaciji akcijskih ciljev. 1
Neformalne oblike učenja, ki izhaja iz potreb ljudi, okolja, po principu samoorganiziranja bodo vedno bolj potrebne; veliko tega dobijo lahko tudi v okviru različnih društev in drugih povezav,a veliko manj sistematično; pri vseh, zlasti pa pri študi 1
O izvajanju študijskih krožkov je seznanjen vedno večji krog ljudi, tudi v sosednjih občinah. Z vsakim zaključenim študijskim krožkom že nastajajo ideje za prihajajoča srečanja in z vsakim srečanjem si želimo naša novo pridobljena znanja ali naše ust 1
Ob ustrezni sistemski in strokovni podpori lahko postanejo študijski krožki nosilci razvoja v posameznih okoljih. Dejstvo je, da živimo v času velikih sprememb, na katere se je potrebno pripraviti ‐ z novimi znanji spoznanji, zlasti na področju 1
Ob ustrezni sistemski in strokovni podpori lahko postanejo študijski krožki nosilci razvoja v posameznih okoljih. Dejstvo je, da živimo v času velikih sprememb, na katere se je potrebno pripraviti - z novimi znanji spoznanji, zlasti na področju varov 2
Oblikovanje skupinskega duha daje udeležencem izkušnjo, da povezani v skupino lahko naredijo veliko več, kot pa izolirani. 1
Ohranjanje in krepitev participacije odraslih v izobraževanju in spodbujanje aktivnega sodelovanja v lokalnem razvoju. 1
Ohranjanje tradicije, kulture se v našem okolju vse bolj ceni, zato bodo vsebine, izobraževanje s tega področja vse pomembnejše. Prav tako pa je tudi študijski krožek - z vsemi svojimi specifikami - vse bolj aktualna oblika pridobivanja novega znanja 1
Okolje prepoznava vpliv delovanja ŠK, kajti krožek se tesno povezuje s stroko 1
Okolje se je že navadilo na ta način dela, zato je zanimanje za vključitev v študijske krožke veliko. Naši krožki presegajo povprečje, ker se vedno trudimo, da pridobimo tudi drugo sofinancerje in vključujemo strokovnjake, ki radi priskočijo na pomoč 1
Omogoča zagon določenih idej in zamisli, ki nastajajo v krogih nevladnih organizacij ter ljudi, ki delujejo 0v dobrobit določenega območja. 1
Opažamo, da ljudem vse bolj primanjkuje medsebojnih odnosov in druženja, a ne kakršnegakoli druženja, pač pa takšnega, ki jih tudi bogati - torej druženja z izobraževanjem. Poleg tega se ohranjanje tradicije, kulture v našem okolju vse bolj ceni, zat 1
Po letošnjih izkušnjah, ko tudi turistični ponudniki iz Obsotelja in Kozjanskega vabijo naše ŠK na prireditve, ki jih pripravljajo za svoje obiskovalce, spoznavamo, da je vpliv ŠK iz leta v leto večji. 1
Pomen ŠK za loklano doganje in možnosti učenja odraslih. 1
Pomen študijskih krožkov je vse večji, saj prispevajo k večji udeležbi odraslih v vseživljenjskem učenju, prav tako pomembno sooblikujejo dogajanje v lokalne okolju. 2
Potreba po medsebojnem sodelovanju je, vsaj med mladimi, zaradi fleksibilnih oblik zaposlovanja (prisilna s.p.-izacija) vedno večja. 1
Potreba v lokalnem okolju po tovrstnih neformalnih oblikah izobraževanja. 1
Povezanost krožkov s potrebami in smernicami razvoja lokalnega okolja. 1
Povečanje pomena neformalnega znanja in povečanja prepoznavnosti študijskih krožkov. 1
Pozitivne spremembe in medijska prisotnost pripomorejo k prepoznavnosti in vplivu ŠK na ljudi in okolico. 1
Prav iz istega razloga, saj je na podeželju, sploh v manjših hribovskih vaseh in zaradi prevelike administracije in nenormalnie zakonodaje vse težje organizirati karkoli, prav tako tudi zaradi visokih stroškov, ki si jih marsikdo ne more več privošči 1
Prav iz vzroka, ker tudi kot mentorica izhajam iz tega okolja in to je med starejšimi nasploh na podeželju velikega pomena 1
Prav zaradi tega, ker je to okolje s čedalje več socialnimi problemi in jim je plačljivo neformalo izobraževanje in druženje čedalje bolj oddaljeno 1
Prepoznavnost in pomen v domačem lokalnem okolju in širše. 1
Prepoznavnost in priljubljenost pri krožkarjih. 1
Prepoznavnost v okolju 1
Preskok zavedanja po načelu \"stote opice\". 1
Priložnost za prožno, družbenim in lokalnim sitaucijam prilagojeno učenje v lokalnem okolju. 1
Razlog za možen porast števila študijskih krožkov je zaradi večje stopnje brezposelnosti tudi visoko izobraženih.0Na podlagi izkušenj tega študijskega krožka je bilo ugotovljeno, da je le-ta prispeval k družbenemu okolju, saj je skupina ustvarila pri 1
Razširjenost in prepoznavnost študijskih krožkov. Povečanje neformalnega znanja. 1
Rezultati študijskih krožkov imajo pozitiven vpliv na udeležence in pozitivno vplivajo tudi na lokalno okolje. 1
S povečanim številom študijskih krožkov bo več ljudi vključenih v študijske krožke, s tem se bo vpliv študijskih krožkov povečal. 1
S prepoznavnostjo, vedno večjo vlogo pri sooblikovanju življenja v lokalnem okolju, prav tako na nacionalni ravni postajajo Šk vse pomembnejši in vplivnejši del naše družbe. 1
S promocijo dejavnosti ŠK se bo krog udeležencev zagotovo širil, ker so vsebine ŠK privlačne. 1
Skupaj lahko gradimo boljši in lepši svet. 1
So oblika dela, kjer lahko določena skupina kreira nove projektne ideje. ŠK pomaga k temu da lahko z malega lahko zraste veliko. 1
Specifika študijskih krožkov (po čem se razlikujejo od drugih neformalnih oblik učenja) je tista, ki bo pripomogla k temu, da se bodo ljudje čedalje raje vključevali vanje, po drugi strani pa tudi lokalna skupnost počasi prepoznava naš pomen. 1
Specifičnost študijskih krožkov 1
To upravičeno pričakujem že glede na pozitiven odziv lokalnega okolja na naše dosedanje rezultate 1
Tokrat potekajo ŠK že tretje leto in vedno več prebivalstva je o tem seznanjenih, spoznavajo, kaj je to ŠK, kako potekajo. 1
Trenutno je trend poznavanja veščin pletenja, kvačkanja, servietne tehnike, pick point tehnike, itd. 1
Udeleženci krožka so pripravljani sooblikovati okolje v katerem živijo, podajajo predloge kako bi lahko krožki vplivali na razvoj okolja. 1
Udeleženci krožkov ugotavljajo, da so oblike študijskih krožkov tista kvaliteta (učenje, druženje), ki jih ne morejo nadomestit sodobni mediji, kjub temu, da se jih udeleženci vedno bolj poslužujejo. Vendar je stik človek - človek vedno bolj pristen 1
Udeleženci s svojim pozitivnim odnosom in pridobljenim znanjem vse bolj vplivajo na ugled naše ustanove, ki izvaja krožke v lokalnem okolju in tudi širše, zato se vpliv krožkov povečuje. 1
Udeleženci so model drugim ljudem za uspešno osebno rast in razvoj 1
Udeleženci ugotavljajo, da je kvaliteta časa, ki ga preživljajo v študijskem krožku neprecenljiva, saj je druženje, učenje, spoznavanje krajev, njihove zgodovine in ljudi nekaj povsem drugega in ga ne more nadomestiti noben sodoben medij (ki, se ga 1
Udeleženci začenjajo spoznavati povezanost med ŠK in zaposlitvenimi možnostmi. 2
Udeleženci študijskih krožkov ugotavljajo, da so te oblike krožkov kvalitetne ker se družijo, učijo, spoznavajo tako drug drugega kot z veseljem medse sprejmejo goste. Ugotavljajo, da takšne oblike krožkov ne more nadomestiti noben sodoben medij, če 1
Udeleženci študijskih krožkov ugotavljajo, da so te oblike tista kvaliteta (družijo se, učijo, se spoznavajo...), ki jih ne morejo nadomestiti nobeni sodobni mediji kljub temu, da se le-teh tudi poslužujejo. Ugotavljajo da je stik človek - človek ved 1
Uspešno delo študijskih krožkov v našem okolju pozitivno vpliva na vseživljenjsko učenje. Krožki so vse bolj vpeti v lokalno okolje in spodbujajo ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 3
Uspešno delo študijskih krožkov v okolju pozitivno vpliva na promocijo vseživljenjskega učenja. Študijski krožki so vse bolj vpeti v lokalno dogajanje in spodbujajo k ohranjanju naravne in kulturne dediščine. 1
UČINEK METULJEVIH KRIL, VSE NA TEM PLANETU JE POVEZANO 1
Učimo se eni od drugih in prenos znanj, spretnosti, veščin in kompetenc je vse bolj prisoten v našem okolju. 1
V Piranu potekajo ŠK neprekinjeno vse od leta 1995 in z vsako leto v okolju pripravimo odmevne prireditve na katerih promoviramo učenje v ŠK. Za nekatere krožke morajo udeleženci čakati tudi po par let. Zanimivo je tudi to, da si izvedbe določenih k 1
V Piranu Šk potekajo vse od leta 1995 in iz leta v leto so šk bolj prepoznavni ravno zaradi kontinuiranega delovanja. 1
V Zgornjem Posočju so ŠK-ji postali prepoznana in priljubljena oblika vseživljenjskega učenja, v okolju je čutiti interes ljudi, da se povezujejo in izobražujejo v ŠK-jih. 1
V krožkih se lahko zbiramo ljudje različnih ozadij, predispozicij, saj so krožki odprti za vse. Hkrati si lahko sami izbiramo vsebine, ki nas zanimajo. 1
V letošnjem letu smo prvič v tem okolju izvedli 2 ŠK in lokalno prebivalstvo seznanili s to metodo vseživljenjskega učenja. Glavni namen obeh Šk je v letošnjem letu bila predvsem promocija ŠK. 1
V naslednjem obdobju se želimo na podlagi ugotovljenih potreb bolj posvetiti našemu lokalnemu okolju, naši tradiciji. Zaradi tega menimo, da se bo vpliv krožkov nekoliko povečal. 0Poleg tega opažamo, da se ljudje vse bolj udeležujejo neformalnih, zl 1
V našem okolju je čutiti vse večji pomen, ki ga ima povezovanje in različne oblike izobraževanja ter želja, da bi nekaj doprinesli k življenju domačega okolja. 1
V našem podeželskem okolju iz enakih razlogov, kot po dtočko 16 1
V naših krajih je povezanost med ljudmi ključna za uspeh na različnih področjih in študijski krožki so oblike, kjer se ljudje združujejo, učijo, motivirajo, aktivirajo,... kar lahko v nekem lokalnem okloju pomeni velik doprinos. 1
V okolju se o sodelovanju v ŠK vedno več govori, ljudje spoznavajo, kaj je študijski krožek. Pridobijo možnost aktivnega sodelovanja in učenja v okolju, kjer so sicer možnosti za to minimalne (gre za manjše, odmaknjeno podeželsko okolje). 1
V okviru študijskih krožkov nastajajo čudoviti izdelki (knjižice, zgibanke, prireditve), kar ima velik vpliv na posameznike in lokalno okolje. Prav zaradi teh rezultatov, postajajo študijski krožki čedalje bolj prepoznavni med ljudmi in zaradi tega j 1
V perifernem, ruralnem okolju je možnosti formalnega ali neformalnega izobraževanja malo, zanimanje za različne oblike vseživljenjskega učenja pa nenehno narašča. Še posebej so sprejemljive tiste oblike, ki so cenovno dostopne in vsebinsko privlačne 1
VKLJUČEVANJE KROŽKARJEV V SOCIALNI IN KULTURNI PROSTOR LOKALNEGA IN ŠIRŠEGA OKOLJA, AKTIVNO MEDSEBOJNO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE 2
Vedno več ljudi prepoznava pomen samoorganiziranja, na zelo različnih področjih. 1
Vedno večja želja po vključevanju ljudi v tak način prostovoljnega vseživljenjskega izobraževanja, ki jo izkazujejo na različnih prireditvah v okviru ŠK 1
Več bo udeležencev skupine, večji obseg programa, več nastopov. Aktivno nadaljnje zbiranje etnološkega glasbenega gradiva. 1
Več krožkov, več vključenih. 1
Več vključenih, bolj aktivni 1
Več študijskih krožkov z dobrim širjenjem akcijskih ciljev bo povečal pomen in vpliv ŠK . 1
Večja prepoznanost v lokalnem okolju 1
Večja prepoznavnost ŠK v lokalnem okolju, predvsem zaradi ustne propagande in zadovoljstva članic ŠK. 1
Večja prepoznavnost, razpršenost po različnih - tudi manjših krajih. 1
Večja prepoznavnost, vključenost v lokalne razvojen programe, krepitev razvojne vloge... 1
Večje število ŠK pomeni več vključenih, večjo pestrost tem in tudi večji vpliv (in doprinos) v lokalnem okolju. 1
Večletno delo bo ponudilo vedno boljše rezultate in bo pritegnilo vse več prebivalcev lokalne skupnosti. 1
Vpliv bo vedno večji po načelu "stote opice", ki doživi preskok zavedanja. 1
Vpliv bo vse večji zaradi načela "stote opice". 1
Vpliv na vključevanje v vseživljenjsko učenje, tak način dela je blizu ljudem, popestritev lokalnega dogajanja,... 1
Vpliv študijskih krožkov bo večji zaradi dobro izbranih akcijski ciljev. 1
Vpliv študijskih krožkov bo vse večji, saj pomembno vplivajo na spodbujanje intelektualne rasti udeležencev, medsebojno druženje, popestrijo lokalno dogajanje ter z akcijskimi cilji prispevajo k dvigu kvalitete življenja v okolju kjer delujejo. 1
Vse več ljudi "beži" nazaj k naravi od vpliva elektronskih medijev (ki so do določene mere neizogibni in tudi dobrodošli - npr. iskanje vsebin po internetu...). 1
Vse več ljudi se zaveda potrebe po novih znanjih in po sodelovanju. 1
Vse več ljudi spoznava potencial in dobrobit vključevanja v izobraževanja, ki so po meri ljudi. 1
Vse večja je prepoznavnost in razširjenost v okolju, vse več ŠK dela zelo kakovostno in daje veliko dodatno vrednost okolju. 1
Vse večja potreba ljudi po socialni vključenosti! 1
Vse večja potreba ljudi v lokalnem oklolju po vključevanju v neformalne oblike izobraževanja. 1
Vse večja prepoznavnost in pomen ŠK, promocija ustanov o ŠK. 1
Vse večje zanimanje za te oblike krožkov, učenja, druženja in spoznavanja novih znanj. Ugotavljajo, da so vsekakor elektronski mediji dobrodošli, vendar pristen osebni stik pa je nekaj povsem drugega. 1
Vse večje število članov ŠK pridobiva vse več in več novih članov. 1
Vse večji pomen komunikacijskih veščin tako v poslovnem svetu, kot tudi na osebni ravni. 1
Vseživljenjsko učenje je postal pomemben del vsakdana in študijski krožki so odlična motivacija, promocija. 1
Vseživljenjsko učenje se nikoli ne zaključi. 1
Z akcijami, kot smo jih letos imeli pri predstavitvi ŠK na lokalnih sejmih in deljenjem medonosnih rastlin med lokalnim prebivalstvom, dosežemo veliko število ljudi, ki posredno izvejo o možnostih neformalnega izobraževanja in širjenja obzorij. 1
Z leti se veča prepoznavnost v okolju in se krožku priključuje vedno več ljudi, ki krožke obiskujejo več let in širijo dober glas. 1
Z neprekinjenim delovanjem ŠK v Piranu vse od leta 1995 dalje se širokogrudno odpirajo vrata za posamezne dejavnosti. Najpomembneje pa je, da strokovnjaki radi nudijo podporo in pomoč, tako z znanjem, izkušnjami, prostori za delovanje ŠK. ŠK potekaj 1
Z predstavitvami našega dela privabimo tudi ljudi, kateri še za naše dejavnosti niso vedeli ali pa zbirajo pogum, da se nam pridružijo. 1
Z ustno propagando bi se naj širil vpliv ŠK, čeprav je največja težava melanholičnost in nedejavnost ljudi. V krožke se vključujejo vedno isti, ki pa občasno pritegnejo še prijateljice. 1
Z večjim število ŠK, njihovo prepoznavnostjo in pozitivnim prispevkom na razvoj lokalnega (in tudi širšega) okolja, se (upam) povečuje njihov vpliv tudi na nacionalni ravni. 1
Z večjim številom udeležencev v krožkih bo vse več in več \"glasnikov\" dobre prakse, ki bodo privabili v naše vrste nove člane z novimi idejami in novimi možnostmi delovanja v lokalnem okolju in širše. 1
Z vztrajnostjo in neprekinjenim delovanjem ŠK v lokalnem okolju pomembno prispevamo k prepoznavnosti in povečanem interesu za vključevanje v ŠK. Kljub velikemu številu organiziranih krožkov ne moremo zadostiti vsem potrebam, nekateri čakajo na vklju 1
Zadnja leta izvajamo veliko število ŠK in opažamo, da so med ljudmi vse bolj prepoznavni, sprejeti in tudi vse več se jih žali priključiti. Zaradi večje prepoznavnosti, večjega zanimanja ljudi različnih interesov, je v porastu število ŠK z različno t 1
Zaključujejo se številni projekti, v katere so se lahko v zadnjih letih odrasli vključevali brezplačno, z njimi bodo prenehale tudi te možnosti. ŠK bodo v našem okolju ena redkih brezplačnih oblik izobraževanja odraslih, seveda pod pogojem, da jih bo 1
Zanimanje okolja in širše za študijska srečanja pod nazivom Naravna in kulturna dediščina na Zgornji Pivki je veliko. Prepoznavajo posebno obliko raziskovanja in podporo vklučevanja ranljivih in aktivnih skupin s poudarkom na medgeneracijskem druženj 1
Zanimanje za izvajanje študijskih krožkov v lokalnem okolju postaja vedno večje, poleg tega pa lahko z izvajanjem pomagamo h kvalitetnejšemu življenju v lokalni skupnosti. Slednje pa vedno bolj prepoznava tudi naša občina. 1
Zaradi tako imenovanega efekta stote opice, ki se ji avtomatično zgodi dvig zavedanja. 1
Zaradi efekta stote opice. 1
Zaradi inovativnosti. 2
Zaradi ključnih značilnosti (povezovalnost, vzajemnost, brezplačnost)bodo študijski krožki v času gospodarske in vsesplošne krize pridobili na veljavi. 1
Zaradi omenjene promocije, bi bil vpliv lahko v porasti. 1
Zaradi povečanega števila sodelujočih v ŠK ter zaradi vse večjega povezovanja teh z različnimi ustanovami 1
Zaradi udeležencev, ki so soustvarjali krožke, kot tudi zaradi različnih izvedenih izdelkov ali tudi dogodkov in tudi, da se ukvarjamo tudi z različnimi raziskovalnimi in izobraževalnimi temami, ki jih lahko še nadalje prenašamo tudi na druge, kot re 1
Zaradi učinkovitosti dela in trajnostnih produktov. 1
Zaradi vedno večjega interesa po neformalnih oblikah izobraževanj in demografske slike. 1
Zaradi vse manj možnosti brezplačnih ali vsaj cenejših možnosti za udejstvovanje na tovrstnih izobraževanjih in sodelovanja na javnih prireditvah 1
Zaradi vse večjega števila sodelujočih v ŠK. 1
Zaradi vse večjega števila članov študijskih krožkov, ki širijo idejo izobraževanja v ŠK, tako da vse več ljudi pozna način izobraževanja v ŠK in si želi v krožkih tudi aktivno sodelovati 1
Zaradi zanimanja v drugačnem pristopu povezovanja ljudi in vsebin v duhu evropske pripadnosti. 1
Zaradi zanimivih in uporabnih vsebin. 1
Zaradi zgoraj navedenih vzrokov. 1
Zelo dobra oblika spodbude in izobrazevanja za posameznike in vplivanje na okolje. 1
brezplačni krožek je ključni razlog, da se vanj udeleženci vključujejo, predvsem finančno ranljivejši si namreč plačljivih vsebin ne morejo privoščiti oz. so pri tem omejeni 1
dober glas seže v deveto vas. V krožek vključene aktivne članice, ki bodo doma zagovovo upoštevale in uporablile novo dobljeno znanje, in ga podelile tudi z znanci. V krožku smo izobraževali tudi druge aktivne članice društva Ostrnice. 1
dobre izkušnje članov krožkov, izražanje zadovoljstva navzven ob pridobljenem znanju in timskem sodelovanju. 1
dobri akcijski dogodki vplivajo tudi na javnost 1
dobri razultati vlečejo 1
dobro delo, ki ima rezultate 1
dvig Osveščenosti. 1
idej je ogromno in ljudje so pripravljeni sodelovati. 1
interes članov za nova učenja 1
iz leta v leto so krožki prepoznavnejši 1
izobraževanje in sproščanje 2
ker imamo pestre in zanimivie teme 1
ker je potreben za populacijo s posebnimi potrebami v smislu vseživljenskega učenja 1
ker smo se ljudje preveč oddtujili in so take oblike zelo dobrodošle za povezovanje 1
ključna težava je v tem, da je idej za krožke in obiskovalcev dovolj, žal pa sva samo dve mentorici, ki le s težavo koordinirava vse želje in delo. 1
kontinuirano delovanje prispeva k vse večji prepoznavnosti in vplivu 1
kontinuirano večletno delo prispeva k večji ozaveščenosti in vplivu na someščane 1
koristno za okolje 1
kriza 1
krožki so se v dobrih dvajsetih letih neprestanega delovanja navsezadnje le "udomačili" kot neformalna oblika izobraževanja in zanimanje zanje narašča tako pri udeležencih kot tudi odzivnost občine nanje 1
ljudi bodo vedno bolj potrebovali socialno vključenost in druženje, če se bodo poleg tega še kaj lepega naučili pa je to še toliko večja pozitivna stran ŠKjev 1
ljudje potrebujejo neformalna izobraževanja in so se vanje pripravljeni vključevati 1
nov vodja šk in nov elan 1
ozaveščeno delovanje bo krepilo zavedanje in spoštovanje okolja, predvsem dreves, parkov,... 1
potreb ljudi po vključevanju v neformalne oblike izobraževanja 1
pozitivne izkušnje in odličen vpliv na okolje 1
predvsem na račun učenja in znanja, ki ga lahko v ŠK pridobi vsak posameznik. Na drugi strani pa tudi z možnostjo postopanja na trg. 1
predvsem pri upokojencih, ki so zelo aktivni in se radi vključujejo v lokalno dogajanje in osvajajo tudi nova znanja. 1
prepoznavnost dela pri sodelavcih 1
prepoznavnost našh dejavnost in ozaveščanje o odgovorni rabi tekstila je narasla že med trajanjem krožka - verjamemo pa, da se bo pojavila potreba po podobnih dejavnostih tudi v drugih lokalnih skupnostih v naši okolici. Če že ne direktno s študijski 1
prepoznavnost ŠK 1
prepoznavnost študijskih krožkov 1
prepoznavnost študijskih krožkov zaradi dobljene nacionalne nagrade za ŠK Ohranimo kulturno dediščino, ki že več kot desetletje poteka na LUJ in v katerega je bilo vključenih več kot 150 udeležencev. 1
pričakovana pozitivna izkušnja dela v ŠK 1
promocija ŠK, aktivni mentorji ŠK 1
razlog je predvsem v izredni aktivnosti članov študijskih krožkov v smislu promocije študijskih krožkov preko celega leta na različnih področjih 1
s svojim delovanjem je zelo prepoznaven in vzornik mnogim društvom in organizacijam v občini in pokrajini ob Muri 1
s širjenjem dela in sodleavcev v ŠK se širi tako vpliv kot tudi priključevanje novih članov. 1
v primeru, da bodo deležni družbene podpore - zaradi optimalnega kanaliziranja znanj in energije v učenje in ustvarjanje novih produktov. 1
v smislu prostovoljnega angažmaja posameznikov za osebno dobro in dobro širše skupnosti 1
velika motiviranost dosedanjih članov krožkov, ki širijo idejo učenja v krožkih v lokalnem okolju 1
veliko časa vlagamo v promocijo študijskih krožkov 1
več udeležencev bo obiskovalo ŠK, vpliv na okolje bo večji. 1
več zanimanja ranljivih skupin ( upokojenci, brezposelni, študentje pri nabiranju izkušenj, interes zaradi osebne rasti, ki jo v našem krožku pridobivamo zelo očitno, razvoj predvsem na kvaliteti izvajanja in sodelovanja 1
večja prepoznavnost zaradi večletnega delovanja 1
večje zanimanje - več krožkov 1
višanje iobrazbe in zavesti ljudi 1
vpliv v turistični ponudbi kraju 1
vsako leto se pojavi nova skupina ljudi z željo po izvedbi nekega študijskega krožka - problem je seveda na naši strani zaradi neurejenega sofinanciranja. Kljub temu vsako leto izvedemo vsaj en študijski krožek, za katerega nimamo prihodkov. 1
vse bolj pomembno neformalno izobraževanje 1
vse večja angažiranost članov študijskih