Tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani, 2013

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: IZMTUJ13
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_IZMTUJ13_V1
Glavni avtor(ji):
  • Bojinović Fenko, Ana
  • Slavec, Ana
Izdelal datoteko podatkov:
Bojinović Fenko, Ana
Slavec, Ana

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2013

Finančna podpora:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

študentska izmenjava, zadovoljstvo študentov, veščine, znanja, zaposljivost

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Andragogika, stalno izobraževanje


Povzetek:

Raziskava je bila izvedena v okviru tedna Svobodne univerze (15.–19. 4. 2013). Cilj raziskave je bil primerjati študente UL na mednarodni izmenjavi (ADP_IDNo. IZMDOM13) s tujimi študenti na izmenjavi na UL (ta anketa) glede na znanje, veščine in pogoje za študij. Glavni namen raziskave je zapolniti praznino na raziskovalnem področju, povezanim s spremljanjem mednarodne izmenjave v Sloveniji (konkretno na UL), saj nobena od institucij, povezanih z načrtovanje ali izvajanjem mednarodne izmenjave študentov tovrstnih podatkov ne zbira, kaj šele analizira. Namen te baze podatkov je omogočiti celostno analizo primerljivosti domačih (UL) in tujih študentov po znanju in veščinah, potrebnih za študij in pridobljenih skozi študij, po študijskih dosežkih in po študijskih pogojih. Najbolj daljnosežen cilj raziskave je na podlagi analize podatkov priporočiti izboljšanje načrtovanja in izvajanja programov mednarodne izmenjave na UL (in širše v Sloveniji) z namenom dviga kakovosti internacionalizacije slovenskega visokega šolstva ter hkrati možnosti izgradnje izobraževanja kot komponente mehke moči države v mednarodnih odnosih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 14. april 2013 - 18. april 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Države s sedeži univerz/fakultet, na katere so vpisani tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani. To so države: Češka, Španija, Poljska, Portugalska, Turčija, Nemčija, Hrvaška, Francija, Litva, Italija, Slovaška, Belgija, Latvija, Grčija, Finska, Nizozemska, Slovenija, Avstrija, Bolgarija, Madžarska, Romunija, Švedska, Velika Britanija, Makedonija, Estonija, Norveška, Švica, Avstralija, Bolivija, Egipt, Islandija, Irska, Malta.
Geografsko pokritje:

Države s sedeži univerz/fakultet, na katere so vpisani tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani (zahodna, srednja in vzhodna Evropa, južna Evropa, Zahodni Balkan ter druge države izven Evrope).

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Tuji študenti, ki so bili na mednarodni izmenjavi na eni izmed članic UL v akademskih letih od 2009/10 do 2012/13.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Slavec, Ana

Tip vzorca:

Mednarodna pisarna UL je tujim študentom v svoji bazi poslala vabilo k sodelovanju v raziskavi.

Način zbiranja podatkov:

Spletna anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: IZMTUJ13 - Tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani, 2013 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 37
  • število enot: 874

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

itime Date

Date

Vrednost 13 Frekvenca
15.04.2013 724
16.04.2013 102
17.04.2013 38
18.04.2013 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 0

Q1 When (in which academic year - a. y.) did you take part in the exchange programme? (If you have participated in more exchange programmes, please refer to the last one.)

Q1 - When (in which academic year - a. y.) did you take part in the exchange programme? (If you have participated in more exchange programmes, please refer to the last one.)

Vrednost 22 Frekvenca
1 in a. y. 2012/13 349
2 in a. y. 2011/12 272
3 in a. y. 2010/11 200
4 in a. y. 2009/10 52
-99 Don`t know 0
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2 In which country is your home university based?

Q2 - In which country is your home university based?

Vrednost 31 Frekvenca
-1 Hidden value 874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 197

itime Date

Date

Vrednost 137 Frekvenca
15.04.2013 724
16.04.2013 102
17.04.2013 38
18.04.2013 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 0

Q1 When (in which academic year - a. y.) did you take part in the exchange programme? (If you have participated in more exchange programmes, please refer to the last one.)

Q1 - When (in which academic year - a. y.) did you take part in the exchange programme? (If you have participated in more exchange programmes, please refer to the last one.)

Vrednost 236 Frekvenca
1 in a. y. 2012/13 349
2 in a. y. 2011/12 272
3 in a. y. 2010/11 200
4 in a. y. 2009/10 52
-99 Don`t know 0
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q2 In which country is your home university based?

Q2 - In which country is your home university based?

Vrednost 335 Frekvenca
-1 Hidden value 874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 197

Q2_rec_7 United States of home university based country

Q2 - In which country is your home university based? (rec)

Vrednost 434 Frekvenca
1 Western Europe 199
2 Southern Europe 281
3 Central and Eastern Europe 321
4 Former Yugoslavia 50
-99 Don`t know 0
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q6 Did you take the exchange programme during your undergraduate or postgraduate study?

Q6 - Did you take the exchange programme during your undergraduate or postgraduate study?

Vrednost 533 Frekvenca
1 Undergraduate 583
2 Postgraduate (Master, Phd) 286
-99 Don`t know 0
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 0
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q7 Which faculties/acadmies did you take courses at during your exchange programme at the University of Ljubljana?

Q7 - Which faculties/acadmies did you take courses at during your exchange programme at the University of Ljubljana?

Vrednost 632 Frekvenca
1 Academy of Music 1
2 Academy of Thetre, Film, Radio and Television, 3
3 Acadmey of Fine Arts and Design 20
4 Biotechnical Faculty 33
5 Faculty of Administration 16
6 Faculty of Architecture 51
7 Faculty of Arts 119
8 Faculty of Chemistral and Chemical Technology 13
9 Faculty of Civil Engineering and Geodesy 26
10 Faculty of Computer and Information Science 20
11 Faculty of Economics 129
12 Faculty of Education 41
13 Faculty of Electrical Engineering 15
14 Faculty of Health Sciences 6
15 Faculty of Law 56
16 Faculty of Maritime Studies and Transport 14
17 Faculty of Mathematics and Physics 14
18 Faculty of Mechanical Engineering 18
19 Faculty of Medicine 35
20 Faculty of Natural Sciences and Engineering 15
21 Faculty of Pharmacy 15
22 Faculty of Social Sciences 150
23 Faculty of Social Work 21
24 Faculty of Sport 13
25 Faculty of Theology 4
26 Veterinary Faculty 4
27 Other 8
-99 Don`t know 0
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 12
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 14 1 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 27

Q7_27_te Other (text)

Q7 - Which faculties/acadmies did you take courses at during your exchange programme at the University of Ljubljana? (text)

Vrednost 731 Frekvenca
3 Arts, Social Sciences, Law, Administration 1
4 Faculty of Administration 1
5 Faculty of Public Administration 1
6 Faculty of Social Sciences, Faculty of Social Work, and Facu 1
7 Institut Jozef Stefan 1
8 Philosophy 1
9 Textiles Engineering 1
10 TINT 1
1 -1: Unanswered question 854
2 -3: Drop-out 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 866

Vrednosti spremenljivk od 3 do 10

Q4_rec_1 United Faculty / College regardless of orientation: Social Sciences and Humanities, Natural Sciences, Technology and Medicine

Q7 - Which faculties/acadmies did you take courses at during your exchange programme at the University of Ljubljana? (rec)

Vrednost 830 Frekvenca
1 Social Sciences and Humanities 624
2 Natural Sciences, Technology and Medicine 228
-99 Don`t know 0
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 12
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q8 Was your knowledge acquired at your home university comparable to the knowledge of Slovenian students?

Q8 - Was your knowledge acquired at your home university comparable to the knowledge of Slovenian students?

Vrednost 929 Frekvenca
1 My knowledge was weaker than knowledge of Slovenian students 56
2 My knowledge was comparable to the knowledge of Slovenian st 629
3 My knowledge was better than the knowledge of Slovenian stud 140
-99 Don`t know 0
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 39
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q9 Was your average exam mark at the University of Ljubljana higher, the same or lower in comparison to the one you acquired at home university (in last completed year)?

Q9 - Was your average exam mark at the University of Ljubljana higher, the same or lower in comparison to the one you acquired at home university (in last completed year)?

Vrednost 1028 Frekvenca
1 Lower 65
2 Approximately the same 472
3 Higher 283
-99 Don`t know 0
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 43
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10a Were you comparable to Sloveni: Analytical skills

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Analytical skills:

Vrednost 1127 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 34
2 My performance was the same as Slovenian students`. 339
3 I was better than Slovenian students. 149
-99 Don`t know 206
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
522 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10b Were you comparable to Sloveni: Scientific writing

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Scientific writing:

Vrednost 1226 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 76
2 My performance was the same as Slovenian students`. 262
3 I was better than Slovenian students. 144
-99 Don`t know 251
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10c Were you comparable to Sloveni: Oral communication skills

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Oral communication skills:

Vrednost 1325 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 138
2 My performance was the same as Slovenian students`. 325
3 I was better than Slovenian students. 179
-99 Don`t know 93
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
642 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10d Were you comparable to Sloveni: Critical assessment

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Critical assessment:

Vrednost 1424 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 40
2 My performance was the same as Slovenian students`. 362
3 I was better than Slovenian students. 126
-99 Don`t know 203
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
528 346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10e Were you comparable to Sloveni: Problem-solving

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Problem-solving:

Vrednost 1523 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 29
2 My performance was the same as Slovenian students`. 378
3 I was better than Slovenian students. 151
-99 Don`t know 168
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
558 316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10f Were you comparable to Sloveni: Laboratory work

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Laboratory work:

Vrednost 1622 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 61
2 My performance was the same as Slovenian students`. 199
3 I was better than Slovenian students. 54
-99 Don`t know 412
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
314 560

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10g Were you comparable to Sloveni: Fieldwork

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Fieldwork:

Vrednost 1721 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 53
2 My performance was the same as Slovenian students`. 262
3 I was better than Slovenian students. 59
-99 Don`t know 344
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
374 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10h Were you comparable to Sloveni: Experimentall skills within your field

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Experimentall skills within your field:

Vrednost 1820 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 47
2 My performance was the same as Slovenian students`. 261
3 I was better than Slovenian students. 93
-99 Don`t know 321
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10i Were you comparable to Sloveni: Mastering foreign languages

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Mastering foreign languages:

Vrednost 1919 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 149
2 My performance was the same as Slovenian students`. 300
3 I was better than Slovenian students. 178
-99 Don`t know 98
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
627 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10j Were you comparable to Sloveni: Computer technology skills (word processor, spreadsheets, presentations, e-mail, etc.)

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Computer technology skills (word processor, spreadsheets, presentations, e-mail, etc.):

Vrednost 2018 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 47
2 My performance was the same as Slovenian students`. 386
3 I was better than Slovenian students. 111
-99 Don`t know 184
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
544 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10k Were you comparable to Sloveni: Mastering programming (computer) languages

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Mastering programming (computer) languages : Information-seeking skills:

Vrednost 2117 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 62
2 My performance was the same as Slovenian students`. 222
3 I was better than Slovenian students. 55
-99 Don`t know 385
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
339 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10l Were you comparable to Sloveni: Information-seeking skills

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Methodological skills (data collection and analysis):

Vrednost 2216 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 40
2 My performance was the same as Slovenian students`. 354
3 I was better than Slovenian students. 122
-99 Don`t know 203
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
516 358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10m Were you comparable to Sloveni: Methodological skills (data collection and analysis)

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills?

Vrednost 2315 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 54
2 My performance was the same as Slovenian students`. 320
3 I was better than Slovenian students. 115
-99 Don`t know 232
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10n Were you comparable to Sloveni: Teamwork

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Teamwork:

Vrednost 2414 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 51
2 My performance was the same as Slovenian students`. 416
3 I was better than Slovenian students. 119
-99 Don`t know 143
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
586 288

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q10o Were you comparable to Sloveni: Leadership skills

Q10 - Were you comparable to Slovenian students in terms of mastering skills? -Leadership skills:

Vrednost 2513 Frekvenca
1 I was weaker than Slovenian students. 39
2 My performance was the same as Slovenian students`. 336
3 I was better than Slovenian students. 105
-99 Don`t know 243
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
480 394

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11 Evaluate, to what degree did your skill of foreign (English) language affect your performance in oral participation and exams.

Q11 - Evaluate, to what degree did your skill of foreign (English) language affect your performance in oral participation and exams.

Vrednost 2612 Frekvenca
1 The use of foreign (English) language did not negatively aff 519
2 The use of foreign (English) language mildly negatively affe 187
3 The use of foreign (English) language very negatively affect 22
-99 Don`t know 0
-98 Refused 0
-97 Ineligible 15
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 114
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q12a Please evaluate differences in: Amount of obligatory work per week

Q12 - Please evaluate differences in study conditions between home academic environment and your experience at the University of Ljubljana. For instance, are the amount of obligatory work per week and severity of conditions to be fullfilled before taking the final exam lower, the same, or higher than at your home university? -Amount of obligatory work per week:

Vrednost 2711 Frekvenca
1 Lower than at my home university 282
2 The same as at my home university 241
3 Higher than at my home university 175
-99 Don`t know 30
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 128
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q12b Please evaluate differences in: Severity of conditions to be fulfilled before you take the final exam

Q12 - Please evaluate differences in study conditions between home academic environment and your experience at the University of Ljubljana. For instance, are the amount of obligatory work per week and severity of conditions to be fullfilled before taking the final exam lower, the same, or higher than at your home university? -Severity of conditions to be fulfilled before you take the final exam:

Vrednost 2810 Frekvenca
1 Lower than at my home university 192
2 The same as at my home university 336
3 Higher than at my home university 138
-99 Don`t know 59
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 128
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
666 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13a Furthermore, evaluate differen: Accessibility of teachers (student hours, e-communication, tutorial system, consultations)

Q13 - Furthermore, evaluate differences in study conditions between home academic environment and your experience at the University of Ljubljana according to the next five criteria. -Accessibility of teachers (student hours, e-communication, tutorial system, consultations):

Vrednost 299 Frekvenca
1 Worse than at my home university 96
2 The same as at my home university 327
3 Better than at my home university 295
-99 Don`t know 15
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 128
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13b Furthermore, evaluate differen: Access to literature (e-sources, no. of units in the library, online databases)

Q13 - Furthermore, evaluate differences in study conditions between home academic environment and your experience at the University of Ljubljana according to the next five criteria. -Access to literature (e-sources, no. of units in the library, online databases):

Vrednost 308 Frekvenca
1 Worse than at my home university 194
2 The same as at my home university 319
3 Better than at my home university 165
-99 Don`t know 53
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 128
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
678 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13c Furthermore, evaluate differen: Conditions for studying in the library

Q13 - Furthermore, evaluate differences in study conditions between home academic environment and your experience at the University of Ljubljana according to the next five criteria. -Conditions for studying in the library:

Vrednost 317 Frekvenca
1 Worse than at my home university 164
2 The same as at my home university 298
3 Better than at my home university 158
-99 Don`t know 110
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 128
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
620 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13d Furthermore, evaluate differen: Research equipment (laboratory, computer and information technology, lecture rooms)

Q13 - Furthermore, evaluate differences in study conditions between home academic environment and your experience at the University of Ljubljana according to the next five criteria. -Research equipment (laboratory, computer and information technology, lecture rooms) :

Vrednost 326 Frekvenca
1 Worse than at my home university 153
2 The same as at my home university 278
3 Better than at my home university 184
-99 Don`t know 112
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 128
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
615 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13e Furthermore, evaluate differen: Opportunity to engage in additional research activities offered by teachers

Q13 - Furthermore, evaluate differences in study conditions between home academic environment and your experience at the University of Ljubljana according to the next five criteria. -

Vrednost 335 Frekvenca
1 Worse than at my home university 67
2 The same as at my home university 217
3 Better than at my home university 148
-99 Don`t know 263
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 128
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
432 442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13f Furthermore, evaluate differen: Other:

Q13 - Furthermore, evaluate differences in study conditions between home academic environment and your experience at the University of Ljubljana according to the next five criteria. -Opportunity to engage in additional research activities offered by teachers:

Vrednost 344 Frekvenca
1 Worse than at my home university 7
2 The same as at my home university 30
3 Better than at my home university 25
-99 Don`t know 78
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 130
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13f_tex Furthermore, evaluate differen: Other: (text)

Q13 - Furthermore, evaluate differences in study conditions between home academic environment and your experience at the University of Ljubljana according to the next five criteria. -Other:

Vrednost 353 Frekvenca
3 Acessibility to my Slovenia coordinator. 1
4 Field works 1
5 fieldwork 1
6 interactive lectures 1
7 lectures in english 1
8 Library book renting system 1
9 Opportunity to debate the object of studies with teachers an 1
10 opprtunities for lunch 1
11 Practical workshops (imho) 1
12 students per professor 1
13 Support of teachers and faculty members in general 1
14 teachers 1
15 Teachers and the Service of Darja in the international Stude 1
16 Teaching methods with practical examples of theoretical cont 1
17 Transparency of conditions to particular subjects. 1
18 Variety of Literature 1
19 well organized and clean buildings 1
1 -1: Unanswered question 727
2 -3: Drop-out 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 857

Vrednosti spremenljivk od 3 do 19

Q14 Did/would you recommend University of Ljubljana to someone interested for student exchange programme primarily due to quality study environment?

Q14 - Did/would you recommend University of Ljubljana to someone interested for student exchange programme primarily due to quality study environment?

Vrednost 362 Frekvenca
1 YES 691
2 NO 47
-99 Don`t know 0
-98 Refused 0
-97 Ineligible 0
-96 Other 0
-5 No answers 0
-4 Subsequent question 0
-3 Drop-out 130
-2 Skipped question (IF logic) 0
-1 Unanswered question 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q15 Should you wish to add anythin (Vpišite besedilo)

Q15 - Should you wish to add anything regarding the focus of this study, your information is most welcome.

Vrednost 371 Frekvenca
1 A 9 or 10 should only be given if a student delivers an exc 1
5 1) In Faculty of Social Sciences classes last very long (4h) 1
6 3 hours for 1 lecture is way to much! 1
7 About the knowledge, I didn\`t know as much as the slovene s 1
8 All Erasmus students should be able to attend classes lectur 1
9 All in all I really enjoyed my stay in Slovenia. Maybe some 1
10 All lectures are held in Slovenian, so I had to study hard e 1
11 All the informations I gave might not be the exact reflexion 1
12 Although the University was very different it was an amazing 1
13 As a native English speaker, there was obviously a differenc 1
14 Besides the small number of problems encountered due to the 1
15 Better procedure of checking in and checking out of dormitor 1
16 Certain questions can be interpreted falsely, since I\`d fol 1
17 Communication between prof. and students in Biotechniška fa 1
18 Compared to other universities you have to work really hard 1
19 During 2009/2010 faculty of Theology wasn\`t ready to take f 1
20 Economics faculty of Ljubljana is a hard working institution 1
21 Even if the current language for the lessons was slovenian, 1
22 Everthing is great in your university so far. 1
23 Everything was perfect , thank you for the unforgettable mem 1
24 Exchange program is not just about courses 1
25 Experience in Slovenia was awesome. I was studying sociology 1
26 Faculty of Social Work is, in my opinion, excellent. everyb 1
27 First of all, thanks for the interest paid to improve the se 1
28 Great advantage is flexible courses schedule and the fact, t 1
29 Great job from all the teachers...very accessible university 1
30 Helpful and open approach of staff of Faculty of Administrat 1
31 high educational leve for seminars. More to update and usefu 1
32 Hvala lepa! Ljubim te! 1
33 I am studying in Slovene. Some questions here were connected 1
34 I am very impressed by the University of Ljubljana, as organ 1
35 I answered \"I don\`t know\" to most of the questions becaus 1
36 I appreciate mainly that the courses were more practical tha 1
37 I appreciate the studying in Ljubljana university and all th 1
38 I appreciated the fact that the professors were extremely pa 1
39 I did not attend school during my exchage. i´m a nurse stud 1
40 I didi the erasmus for thesis\` project. Even if i didn\`t t 1
41 I enjoyed my time in Ljubljana and the University of Ljublja 1
42 I ENJOYED SO MUCH TO BE IN LJUBLJANA ... I RECOMEND TO EVERY 1
43 I find the university of ljubljana treats its students like 1
44 I followed at the same time the faculty of law and the facul 1
45 I had 4 subjects specially made for erasmus students and one 1
46 I had a great time in Ljubljana! 1
47 I had only problem with finding useful information on websit 1
48 I had perfect year of my studies and i will always remember 1
49 I had the time of my life...thank you Ljubljana! =) 1
50 I have never seen better organized University than this one 1
51 I have recomended the place to a lot of people in my home un 1
52 I heard of other students stuff was organized really good, b 1
53 I highly recommend subjects with prof. BoĹľidar Jezernik. It 1
54 I just want to say that same of the questions didn\`t aplly 1
55 I know, when local profesors don\`t like Erasmus students so 1
56 I like your University, I think it\`s a good one. 1
57 I LOVE SLOVENÄ°A !! that\`s it. !! 1
58 I loved Slovenia and I would recomend evrybody to go there.. 1
59 I missed in a couple of subjects, translations to english; w 1
60 I participated in the European Master program ETEAM, hence I 1
61 I realized that I achieved always best grades, means 10 thou 1
62 I really enjoy exchange in Ljubljana. It was very expiring t 1
63 I really enjoyed my academic exchange in Slovenia at the Fac 1
64 I really enjoyed my exchange semester in Ljubljana. The Facu 1
65 i really loved my year there! THANKS TO ALL WHO MADE IT PO 1
66 I really want to add that besides the university and all the 1
67 I really would recommend LJ as a great place for studying. B 1
68 I strongly recommend the University of Ljubljana. The main p 1
69 I studied at Gozdarsvo fakulteta, The only thing which i wou 1
70 I think that conditions at the University in Ljubljana which 1
71 i think that my stay in Ljubljana was really usefull for my 1
72 I think you have really good professionals all over the facu 1
73 I took classes at two faculties - Social Science and Social 1
74 I took the exchange semester mostly as a chance of recreatio 1
75 I want to come again....It was unbelievable feeling. Really 1
76 I want to go again :) 1
77 I was doing my Master Thesis only so I didn\`t got much in t 1
78 I was erasmus student at Faculty of Arts. And no other erasm 1
79 I was fully satisfied with lectures, they were interesting a 1
80 I was on the Faculty of Arts, but amost all my classes I had 1
81 I was studying Geography as an Erasmus-exchange student at y 1
82 I was surprised, the lectures were in Slovene language. I ha 1
83 I was very enjoyed to stay at University of Ljubljana during 1
84 I was very satisfied with your university and with professor 1
85 I wish teachers in Slovakia would have behave to students as 1
86 I wish to have more opportunity to have classes (at least fe 1
87 I would have liked to give some explanation to some answers, 1
88 I would only recommend for someone enrolled in a finance mas 1
89 I would recomend a study at the department of geography but 1
90 I would say that the quality of teaching and professionalism 1
91 I\`m sattisfied with my studies in the Faculty of Social Wor 1
92 I\`ve answered \"NO\" to recommend the University of Archite 1
93 in faculty of mechanical engineering, they have to have engl 1
94 In general I felt, that I do less than at my home university 1
95 In general I think that my Erasmus exchange was very good. A 1
96 In Ljubljana University was no kiln for melting glass, no cu 1
97 In my opinion, University of Ljubljana is doing its work ver 1
98 It could be better to inform exchange students that their le 1
99 It is very difficult to compare exchange students with Slove 1
100 It was a plesure for me to be in Ljubljana 1
101 It was great time to learn few new things with very kind Slo 1
102 It was very poorly organised. We were supposed to have class 1
103 It would be nice to have all the informations in English bef 1
104 It would be very useful to provide the students with \"non- 1
105 It`s difficult to evalute the difference between slovenian s 1
106 It\`s pretty difficult to estimate your performance compared 1
107 Just to say that my University, Complutense of Madrid, haven 1
108 Keep up the good work Slovenia! 1
109 Like at my home university, the staff were way more accessib 1
110 Ljubljana is offering lot for the students, and is a beautif 1
111 more engagement for Slovenian students with the exchange stu 1
112 most of my teachers at FELU were really sympathic and avail 1
113 Most of the subjects for erasmus students are in slovenian.. 1
114 My stay in Ljubljana and the experience I got from Universit 1
115 My student exchange in Ljubljana was perfect. Althought I ha 1
116 My study was supposed to be in English but in fact there are 1
117 My time in Ljubljana was the best time ever. The teachers we 1
118 no 1
119 One of the advantages of the university of ljubljana is that 1
120 Some courses could be more practical and not so much theoret 1
121 Studing at Univerza v Ljubljani has resulted into a very ext 1
122 Studying at FELU was amazing. 1
123 Studying at your beautiful university was without a doubt on 1
124 Studying at your faculty was great, I enjoyed it. Thanks :) 1
125 Studying in Ljubljana was the best time in my life :) 1
126 Teachers sometimes treat students from exchanges like a part 1
127 Thank you 1
128 Thank you for really professional studies. 1
129 thank you very much for hospitality during my period :) 1
130 Thank you very much for the oportunity that you gave to me b 1
131 Thare are very few books in the library. And most imporetant 1
132 The administration in the University of Ljubljana was more h 1
133 The best place to be except hard projects/homeworks 1
134 The intructors and the administrative staff at the universit 1
135 The level and the work to do for the lectures was different 1
136 The level of English is very good 1
137 The level of teaching is a lot better in University of Ljubl 1
138 The main problem for a student, in my opinion, is not opened 1
139 The main problem is the lack of interest that teachers and S 1
140 The major problem is that for ERASMUS students, the professo 1
141 The number of students in each course contributed to a good 1
142 The only issue I would put to your attention was the fact th 1
143 The only regret is that the grades received in the Faculty o 1
144 The only think that ever bothered me in the University durin 1
145 The organisation of workshop and architectural main class wa 1
146 The possibility to follow courses in English both in Ljublja 1
147 The possibility to work on computers and to print documents 1
148 The problem of the faculty of Social Sciences was that enorm 1
149 The quality of a certain student doesn\`t often depend on th 1
150 The question about the marks is confusing...is a \"higher\" 1
151 The question about the use of English as a foreign language 1
152 The research seems partly to focus on a comparison between S 1
153 The study experience at the Faculty of Economics of Universi 1
154 The teachers and other academic workers were kind and helped 1
155 there are a few tiny things to make this exchange programme 1
156 There are not enough courses for Erasmus students in the fac 1
157 There\`s no enough study rooms at the Faculty of Economics s 1
158 Tnx for all! 1
159 too much document which I had to make before and after excha 1
160 University of Ljubljana was the best choise for me. I\`ll ne 1
161 Very good infrastucture and system.There is also many facili 1
162 Very good system of helping students with bureaucracy! 1
163 When evaluating my performance in comparison with Slovenian 1
164 When i have searched for faculty of economics, everyone said 1
165 Wish to you good mood and positive energy! 1
166 Your university and your country are really nice and good! K 1
2 - 3
3 -1: Unanswered question 578
4 -3: Drop-out 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 166

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Bojinović Fenko, Ana (2013). IZMTUJ13 - Tuji študenti na mednarodni izmenjavi [Vprašalnik].
  2. Bojinović Fenko, Ana (2014). IZMTUJ13 - Tuji študenti na mednarodni izmenjavi: Šifrant za spremenljivko Q15 [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

  1. Bojinović Fenko, Ana in Slavec, Ana (2013). Primerljivost študentov UL in tujih študentov na UL na mednarodni izmenjavi; znanje, veščine in pogoji za študij.

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Bojinović Fenko, A. in Slavec, A. (2014). Tuji študenti na mednarodni izmenjavi na Univerzi v Ljubljani, 2013 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: IZMTUJ13. https://doi.org/10.17898/ADP_IZMTUJ13_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2014
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si