Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012

Basic Study Information

ADP - IDNo: POMOC12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POMOC12_V1
Main author(s):
  • Slabe, Damjan
  • Kurdija, Slavko
Co-workers:
  • Vovk, Tina
  • Broder, Živa
  • Falle, Rebeka
Data file producer:
Slabe, Damjan
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; 2012

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev (Damjan Slabe).

Project number:

no information

Study Content

Keywords ADP: altruizem, solidarnost

Keywords ELSST:
PRVA POMOČ, TVEGANJE, SODOBNA DRUŽBA

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - Skrb za zdravje
DRUŽBA IN KULTURA - Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
USPOSABLJANJE IZ PRVE POMOČI
ZNANJE IZ PRVE POMOČI
OPREDELITEV DO DAJANJA PRVE POMOČI
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi je bila izvedena v času med 12. in 14. novembrom 2012. Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna je pripravljenost (potencial) za dajanje prve pomoči v sodobni slovenski družbi, kateri dejavniki vplivajo na to pripravljenost in kam lahko umestimo ta potencial na oseh prosocialno – asocialno in moralno – pravno. Raziskava je bila izvedena s pomočjo telefonske ankete na vzorcu odrasle slovenske populacije. Opravljenih je bilo 853 anket. Vprašalnik je vseboval naslednje vsebinske sklope: (1) usposabljanje iz prve pomoči, (2) znanje prve pomoči, (3) opredelitve do dajanja prve pomoči, (4) opredelitve do spodbujevalnih dejavnikov za dajanje prve pomoči, (5) opredelitve do zaviralnih dejavnikov za dajanje prve pomoči, (6) demografski podatki.

Methodology


Collection date: 12. november 2012 - 14. november 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Gospodinjstva oz. posamezniki znotraj gospodinjstva, ki v letu 2012 niso uporabljali fiksnega telefonskega priključka, ali niso bili zavedeni v javno dostopnem seznamu telefonskih naročnikov.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano: proporcionalno

Raziskava je bila izvedena na osnovi vzorca telefonskih naročnikov fizičnih oseb. Postopek za izbor ciljnih oseb je potekal v dveh fazah: iz baze vseh telefonskih naročnikov fizičnih oseb (Telekom Slovenije) so bile naključno izbrane kvote telefonskih številk, glede na regionalne proporce Slovenije (velikost naselja, regija). V drugi fazi izbora, so bile znotraj gospodinjstva izbrane naključne osebe, ki sovpadajo z določili populacije raziskave. Anketiranec je bil izbran po metodi "zadnjega rojstnega dne". Celoten postopek temelji na naključnosti in zagotavlja, da ima vsaka oseba iz (dostopne) populacije enako verjetnost izbora. Velikost vzorčne baze N=3355. Startificiran vzorec odslikava populacijo odraslih prebivalcev Slovenije glede na spol, starost, izobrazbo in kraj bivanja ter je bil še dodatno utežen.

Mode of data collection:

Telefonski intervju: CATI

Weighting:

Analiza podatkov je temeljila na sistemu vzorčnih uteži, ki zmanjšujejo pristranost v rezultatih zaradi načina vzorčenja in izvedbe zajemanja (telefonska anketa). Uteži izravnavajo odstopanja v strukturi vzorca v primeru spola, starosti, izobrazbe in velikosti naselja. Utež predstavlja spremenljivka wutez in se nahaja na koncu podatkovne datoteke.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Kurdija, Slavko; Slabe, Damjan

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 70
  • number of units: 853

License: ccby

Version: 19. julij 2019

Variable list

v1 ALI BI BILI VI PRIPRAVLJENI NUDITI PP?

NAJPREJ NAS ZANIMA NASLEDNJE. DENIMO, DA BI SE ZNAŠLI V SITUACIJI, KO BI NEKDO ZUNAJ NA ULICI POTREBOVAL PRVO POMOČ. ALI BI JO VI BILI PRIPRAVLJENI NUDITI ALI, BI TO RAJE PREPUSTILI DRUGIM?

Value 13 Frequency
1 bi nudil 638
2 bi raje prepustil drugim 184
3 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 825.326 31 27.951

Valid range from 1 to 2

v2 STE SE SAMI V PRETEKLOSTI KDAJ IZOBRAŽEVALI IZ NUDENJA PP?

ALI STE SE SAMI V PRETEKLOSTI KDAJ IZOBRAŽEVALI ALI PA KAKORKOLI DRUGAČE PRIDOBILI ZNANJA IZ NUDENJA PRVE POMOČI?

Value 22 Frequency
1 da, sem 742
2 ne, nisem 106
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 848.162 5 5.115

Valid range from 1 to 2

v31 KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PP? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali. Možnih več odgovorov.

PROSIM, POVEJTE, KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PRVE POMOČI.

Value 31 Frequency
1 V ČASU ŠOLANJA 133
2 NA TEČAJU ZA VOZNIKE 445
3 V SLUŽBI 86
4 V DRUŠTVU 43
5 V VOJSKI 8
6 NA POSEBNIH TEČAJIH 20
7 drugo 5
97 se ne nanaša 111
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 760.712 113 92.566

Valid range from 1 to 7

v1 ALI BI BILI VI PRIPRAVLJENI NUDITI PP?

NAJPREJ NAS ZANIMA NASLEDNJE. DENIMO, DA BI SE ZNAŠLI V SITUACIJI, KO BI NEKDO ZUNAJ NA ULICI POTREBOVAL PRVO POMOČ. ALI BI JO VI BILI PRIPRAVLJENI NUDITI ALI, BI TO RAJE PREPUSTILI DRUGIM?

Value 170 Frequency
1 bi nudil 638
2 bi raje prepustil drugim 184
3 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 825.326 31 27.951

Valid range from 1 to 2

v2 STE SE SAMI V PRETEKLOSTI KDAJ IZOBRAŽEVALI IZ NUDENJA PP?

ALI STE SE SAMI V PRETEKLOSTI KDAJ IZOBRAŽEVALI ALI PA KAKORKOLI DRUGAČE PRIDOBILI ZNANJA IZ NUDENJA PRVE POMOČI?

Value 269 Frequency
1 da, sem 742
2 ne, nisem 106
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 848.162 5 5.115

Valid range from 1 to 2

v31 KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PP? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali. Možnih več odgovorov.

PROSIM, POVEJTE, KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PRVE POMOČI.

Value 368 Frequency
1 V ČASU ŠOLANJA 133
2 NA TEČAJU ZA VOZNIKE 445
3 V SLUŽBI 86
4 V DRUŠTVU 43
5 V VOJSKI 8
6 NA POSEBNIH TEČAJIH 20
7 drugo 5
97 se ne nanaša 111
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 760.712 113 92.566

Valid range from 1 to 7

v32 KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PP? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali. Možnih več odgovorov.

PROSIM, POVEJTE, KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PRVE POMOČI.

Value 467 Frequency
1 V ČASU ŠOLANJA 30
2 NA TEČAJU ZA VOZNIKE 152
3 V SLUŽBI 96
4 V DRUŠTVU 29
5 V VOJSKI 20
6 NA POSEBNIH TEČAJIH 16
7 drugo 6
Sysmiss 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 337.265 504 516.012

Valid range from 1 to 7

v33 KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PP? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali. Možnih več odgovorov.

PROSIM, POVEJTE, KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PRVE POMOČI.

Value 566 Frequency
1 V ČASU ŠOLANJA 9
2 NA TEČAJU ZA VOZNIKE 7
3 V SLUŽBI 54
4 V DRUŠTVU 19
5 V VOJSKI 14
6 NA POSEBNIH TEČAJIH 10
7 drugo 1
Sysmiss 739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 112.249 739 741.028

Valid range from 1 to 7

v34 KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PP? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali. Možnih več odgovorov.

PROSIM, POVEJTE, KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PRVE POMOČI.

Value 665 Frequency
1 V ČASU ŠOLANJA 1
2 NA TEČAJU ZA VOZNIKE 1
3 V SLUŽBI 4
4 V DRUŠTVU 5
5 V VOJSKI 10
6 NA POSEBNIH TEČAJIH 3
7 drugo 0
Sysmiss 829
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 21.795 829 831.483

Valid range from 1 to 7

v35 KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PP? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali. Možnih več odgovorov.

PROSIM, POVEJTE, KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PRVE POMOČI.

Value 764 Frequency
1 V ČASU ŠOLANJA 0
2 NA TEČAJU ZA VOZNIKE 0
3 V SLUŽBI 0
4 V DRUŠTVU 0
5 V VOJSKI 0
6 NA POSEBNIH TEČAJIH 3
7 drugo 1
Sysmiss 849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 2.113 849 851.165

Valid range from 1 to 7

v36 KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PP? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali. Možnih več odgovorov.

PROSIM, POVEJTE, KJE VSE STE PRIDOBILI ZNANJE S PODROČJA PRVE POMOČI.

Value 863 Frequency
1 V ČASU ŠOLANJA 0
2 NA TEČAJU ZA VOZNIKE 0
3 V SLUŽBI 0
4 V DRUŠTVU 0
5 V VOJSKI 0
6 NA POSEBNIH TEČAJIH 0
7 drugo 1
Sysmiss 852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 0.642 852 852.636

Valid range from 1 to 7

v4 KOLIKO LET JE MINILO OD VAŠEGA ZADNJEGA USPOSABLJANJA ZA PP? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali.

KOLIKO LET JE MINILO OD VAŠEGA ZADNJEGA USPOSABLJANJA ZA PRVO POMOČ?

Value 962 Frequency
1 1 LETO ALI MANJ 67
2 MED 2 IN 5 LET 85
3 MED 6 IN 10 LET 52
4 VEČ KOT 10 LET 532
5 ne vem, b.o. 5
97 se ne nanaša 111
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 757.183 117 96.094

Valid range from 1 to 4

v5 KOLIKO UR JE TRAJALO TO VAŠE USPOSABLJANJE ALI TEČAJ? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali.

ALI SE SPOMNITE PRIBLIŽNO KOLIKO UR JE TRAJALO TO VAŠE USPOSABLJANJE ALI TEČAJ?

Value 1061 Frequency
1 MANJ KOT 5 UR 104
2 MED 5 IN 10 UR 155
3 MED 11 IN 20 UR 120
4 VEČ KOT 20 UR 200
5 ne vem, b. o. 154
97 se ne nanaša 111
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 605.215 274 248.062

Valid range from 1 to 4

v6 ALI JE TEČAJ OBSEGAL ...? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali.

ALI JE TEČAJ OBSEGAL ...?

Value 1160 Frequency
1 TEORETIČNI DEL, 56
2 PRAKTIČNI DEL, ALI 10
3 OBOJE 671
4 ne vem, b. o. 4
97 se ne nanaša 111
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 758.688 116 94.59

Valid range from 1 to 3

v7 KAJ JE BIL RAZLOG, DA STE SE UDELEŽILI TEČAJA PP? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali.

KAJ JE BIL RAZLOG, DA STE SE UDELEŽILI TEČAJA PRVE POMOČI? ALI ZATO, KER JE BILA UDELEŽBA OBVEZNA (NPR. SLUŽBA, VOZNIŠKI IZPIT, VOJSKA IPD.), ALI STE SE TEČAJA UDELEŽILI POVSEM PROSTOVOLJNO, KER STE PAČ ŽELELI PRIDOBITI TOVRSTNA ZNANJA?

Value 1259 Frequency
1 obvezno 648
2 prostovoljno 89
3 ne vem, b.o. 4
97 se ne nanaša 111
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 759.264 116 94.014

Valid range from 1 to 2

v8a ALI MENITE, DA BI MORALI OBNOVITI SVOJE ZNANJE PP? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so se v preteklosti izobraževali.

ALI ZASE MENITE, DA BI MORALI OBNOVITI SVOJE ZNANJE PRVE POMOČI?

Value 1358 Frequency
1 da 419
2 ne 277
3 ne vem, b.o. 43
97 se ne nanaša 111
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 723.911 157 129.366

Valid range from 1 to 2

v8b ALI MENITE, DA BI MORDA MORALI PRIDOBITI ZNANJE PP? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki v preteklosti niso pridobili znanja iz prve pomoči.

ALI ZASE MENITE, DA BI MORDA MORALI PRIDOBITI ZNANJE PRVE POMOČI?

Value 1457 Frequency
1 da 45
2 ne 49
3 ne vem, b.o. 14
97 se ne nanaša 744
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 76.36 759 776.918

Valid range from 1 to 2

v9 ZAKAJ ŠE NISTE OBNOVILI SVOJEGA ZNANJA PP? Odgovarjajo tisti, ki so na vprašanji 8A ali 8B odgovorili »da«.

KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG, DA ŠE NISTE OBNOVILI SVOJEGA ZNANJA PRVE POMOČI?

Value 1556 Frequency
1 DENAR 48
2 ČAS 114
3 NI PONUDBE 137
4 SE NE ČUTITE SPOSOBENE 33
5 ME NE ZANIMA 70
6 ne vem, b.o. 59
97 se ne nanaša 389
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
402 427.053 451 426.224

Valid range from 1 to 5

v10 STE V SVOJEM ŽIVLJENJU IMELI IZKUŠNJO Z NUDENJEM PP?

ALI STE V SVOJEM ŽIVLJENJU IMELI KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO Z NUDENJEM PRVE POMOČI, BODISI DA STE JO NUDILI VI, ALI PA JE KDO POMAGAL VAM?

Value 1655 Frequency
1 da, imel 488
2 ne, ni imel 358
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 847.302 7 5.975

Valid range from 1 to 2

v11 OCENITO TO IZKUŠNJO Z LESTVICO OD 1 DO 5. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so imeli izkušnjo z nudenjem prve pomoči.

OCENI TO SVOJO IZKUŠNJO Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1- POMENI NEGATIVNO IZKUŠNJO, 5- PA POZITIVNO IZKUŠNJO.

Value 1754 Frequency
1 negativna izkušnja 12
2 . 4
3 niti-niti 79
4 . 144
5 pozitivna izkušnja 243
6 ne vem, b.o. 6
97 se ne nanaša 365
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
482 454.114 371 399.164

Valid range from 1 to 5

v12 OCENA ZNANJA PRVE POMOČI?

PROSIM VAS, DA Z LESTVICO OD 0 DO 10 OCENITVE SVOJE ZNANJE PRVE POMOČI, KI JE LAHKO BODISI TEORETIČNO, BODISI PRAKTIČNO, PRI ČEMER 0- POMENI, DA TEGA ZNANJA SPLOH NIMATE, 10- PA, DA ZELO DOBRO OBVLADATE PRVO POMOČ.

Value 1853 Frequency
0 čisto nič 10
1 . 11
2 . 36
3 . 88
4 . 119
5 . 225
6 . 123
7 . 95
8 . 75
9 . 22
10 odlično 18
99 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 823.111 31 30.167

Valid range from 0 to 10

v13a UPORABA ŽGANJA: ZA RAZKUŽEVANJE RAN? PRI KATERIH OD NAŠTETIH PRIMEROV BI PRI NUDENJU PRVE POMOČI UPORABILI ŽGANJE?

ZA RAZKUŽEVANJE RAN

Value 1952 Frequency
1 da 429
2 ne 393
3 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 816.238 31 37.04

Valid range from 1 to 2

v13b UPORABA ŽGANJA:ZA ZMANJŠANJE BOLEČIN PRI POŠKODBAH? PRI KATERIH OD NAŠTETIH PRIMEROV BI PRI NUDENJU PRVE POMOČI UPORABILI ŽGANJE?

ZA ZMANJŠANJE BOLEČIN PRI POŠKODBAH

Value 2051 Frequency
1 da 103
2 ne 705
3 ne vem, b.o. 42
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 805.973 45 47.305

Valid range from 1 to 2

v13c UPORABA ŽGANJA:ZA POMIRITEV PONESREČENCA? PRI KATERIH OD NAŠTETIH PRIMEROV BI PRI NUDENJU PRVE POMOČI UPORABILI ŽGANJE?

ZA POMIRITEV PONESREČENCA

Value 2150 Frequency
1 da 44
2 ne 773
3 ne vem, b.o. 32
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 821.654 36 31.623

Valid range from 1 to 2

v13d UPORABA ŽGANJA:ZA OBKLADEK? PRI KATERIH OD NAŠTETIH PRIMEROV BI PRI NUDENJU PRVE POMOČI UPORABILI ŽGANJE?

ZA OBKLADEK

Value 2249 Frequency
1 da 368
2 ne 441
3 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 807.391 44 45.886

Valid range from 1 to 2

v13e UPORABA ŽGANJA:PRI ŽELODČNIH TEŽAVAH? PRI KATERIH OD NAŠTETIH PRIMEROV BI PRI NUDENJU PRVE POMOČI UPORABILI ŽGANJE?

PRI ŽELODČNIH TEŽAVAH

Value 2348 Frequency
1 da 177
2 ne 622
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 811.003 54 42.274

Valid range from 1 to 2

v14 KAJ BI NAREDILI, ČE BI SE PRED VAŠIMI OČMI NEKDO ZGRUDIL?

KAJ OD NAŠTETEGA BI NAREDILI NAJPREJ, ČE BI SE PRED VAŠIMI OČMI NEKDO ZGRUDIL IN NEGIBNO OBLEŽAL NA TLEH?

Value 2447 Frequency
1 POKLICAL NUJNO MED.POMOČ 178
2 PREVERIL ODZIVANJE 153
3 PREVERIL SRČNI UTRIP 172
4 NAMESTIL V POLOŽAJ NEZAVESTNEGA 329
5 ne vem, b.o. 18
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 832.975 21 20.303

Valid range from 1 to 4

v15 KAKŠNO JE PRAVILNO RAZMERJE MASAŽE SRCA IN UMETNEGA DIHANJA?

KAJ MENITE, KAKŠNO JE PRAVILNO RAZMERJE MASAŽE SRCA IN UMETNEGA DIHANJA PRI ODRASLEM ČLOVEKU?

Value 2546 Frequency
1 5 MASAŽ SRCA NA 1 VPIH 266
2 15 MASAŽ SRCA NA 2 VPIHA 143
3 30 MASAŽ SRCA NA 2 VPIHA 165
4 ne vem, b.o. 276
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
574 640.159 279 213.118

Valid range from 1 to 3

v16a HUDA KRVAVITEV - PRITISK NA KRVAVEČO RANO. PROSIM, DA NA NASLEDNJIH NEKAJ TRDITEV ODGOVORITE Z 'DA', ČE MENITE, DA JE TRDITEV PRAVILNA, IN Z 'NE', ČE MENITE, DA JE TRDITEV NAPAČNA.

HUDO KRVAVITEV LAHKO ZAUSTAVIMO TAKO, DA PRITISNEMO NA KRVAVEČO RANO.

Value 2645 Frequency
1 da 440
2 ne 384
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 824.266 29 29.011

Valid range from 1 to 2

v16b AMPUTIRANEGA DELA (NPR. PRSTA) NIKOLI NE DAMO NA LED PROSIM, DA NA NASLEDNJIH NEKAJ TRDITEV ODGOVORITE Z 'DA', ČE MENITE, DA JE TRDITEV PRAVILNA, IN Z 'NE', ČE MENITE, DA JE TRDITEV NAPAČNA.

AMPUTIRANEGA DELA (NPR. PRSTA) NIKOLI NE DAMO NA LED.

Value 2744 Frequency
1 da 194
2 ne 523
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 747.242 136 106.035

Valid range from 1 to 2

v16c OPEKLINSKO RANO ČIM PREJ NAMAŽEMO Z MAZILOM PROSIM, DA NA NASLEDNJIH NEKAJ TRDITEV ODGOVORITE Z 'DA', ČE MENITE, DA JE TRDITEV PRAVILNA, IN Z 'NE', ČE MENITE, DA JE TRDITEV NAPAČNA.

OPEKLINSKO RANO ČIM PREJ NAMAŽEMO Z MAZILOM.

Value 2843 Frequency
1 da 179
2 ne 626
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 804.424 48 48.853

Valid range from 1 to 2

v16d V KOMPLETU ZA PP V AVTU SO TUDI ROKAVICE PROSIM, DA NA NASLEDNJIH NEKAJ TRDITEV ODGOVORITE Z 'DA', ČE MENITE, DA JE TRDITEV PRAVILNA, IN Z 'NE', ČE MENITE, DA JE TRDITEV NAPAČNA.

V KOMPLETU ZA PRVO POMOČ V AVTU SO TUDI ROKAVICE.

Value 2942 Frequency
1 da 568
2 ne 133
3 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 716.005 152 137.273

Valid range from 1 to 2

v16e PRI POŠKODBAH KOSTI IN SKLEPOV NAJ POŠKODOVANI NE JE IN NE PIJE. PROSIM, DA NA NASLEDNJIH NEKAJ TRDITEV ODGOVORITE Z 'DA', ČE MENITE, DA JE TRDITEV PRAVILNA, IN Z 'NE', ČE MENITE, DA JE TRDITEV NAPAČNA.

PRI POŠKODBAH KOSTI IN SKLEPOV NAJ POŠKODOVANI NE JE IN NE PIJE PRED PREGLEDOM PRI ZDRAVNIKU.

Value 3041 Frequency
1 da 474
2 ne 300
3 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 775.355 79 77.923

Valid range from 1 to 2

v16f SUM ZLOM KOLKA - BOLNIKA SAMI ČIMPREJ ODPELJEMO V BOLNIŠNICO. PROSIM, DA NA NASLEDNJIH NEKAJ TRDITEV ODGOVORITE Z 'DA', ČE MENITE, DA JE TRDITEV PRAVILNA, IN Z 'NE', ČE MENITE, DA JE TRDITEV NAPAČNA.

BOLNIKA S SUMOM NA ZLOM KOLKA ČIM PREJ SAMI ODPELJIMO V NAJBLIŽJO ZDRAVSTVENO USTANOVO.

Value 3140 Frequency
1 da 149
2 ne 674
3 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 824.529 30 28.748

Valid range from 1 to 2

v16g ZALETI MED KOSILOM IN ZAČNE KAŠLJATI - OSEBO SPODBUJAMO V NADALJNJI KAŠELJ. PROSIM, DA NA NASLEDNJIH NEKAJ TRDITEV ODGOVORITE Z 'DA', ČE MENITE, DA JE TRDITEV PRAVILNA, IN Z 'NE', ČE MENITE, DA JE TRDITEV NAPAČNA.

ČE SE MED KOSILOM KOMU ZALETI IN ZAČNE MOČNO KAŠLJATI, GA MORAMO SPODBUJATI, DA ŠE NAPREJ KAŠLJA.

Value 3239 Frequency
1 da 387
2 ne 406
3 ne vem, b.o. 54
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 793.889 60 59.389

Valid range from 1 to 2

v17 KAM BI POKLICALI, ČE BI POTREBOVALI NUJNO MED. POMOČ V SLOVENIJI?

KATERO TELEFONSKO ŠTEVILKO BI POKLICALI, ČE BI POTREBOVALI NUJNO MEDICINSKO POMOČ V SLOVENIJI? (na priklic)

Value 3338 Frequency
1 112 630
2 113 114
3 drugo 19
4 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 772.862 90 80.415

Valid range from 1 to 3

v18 KATERA JE SKUPNA EVROPSKA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI?

KATERA PA JE SKUPNA EVROPSKA TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI?

Value 3437 Frequency
1 112 238
2 drugo 30
3 ne vem, b.o. 578
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
268 298.157 585 555.12

Valid range from 1 to 2

v19a ČUTIM SE MORALNO DOLŽNEGA POMAGATI POŠKODOVANEMU. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NUDENJEM PRVE POMOČI DRUGI OSEBI. S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAKO TRDITEV POVEJTE KOLIKO DRŽI. 1-POMENI, DA TRDITEV SPLOH NE DRŽI, 5 PA, DA POVSEM DRŽI.

ČUTIM SE MORALNO DOLŽNEGA POMAGATI POŠKODOVANEMU.

Value 3536 Frequency
1 sploh ne drži 4
2 ne drži 3
3 niti-niti 15
4 drži 160
5 povsem drži 658
6 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 839.448 13 13.829

Valid range from 1 to 5

v19b POMAGAL BI, KER SE MI ČLOVEK SMILI. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NUDENJEM PRVE POMOČI DRUGI OSEBI. S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAKO TRDITEV POVEJTE KOLIKO DRŽI. 1-POMENI, DA TRDITEV SPLOH NE DRŽI, 5 PA, DA POVSEM DRŽI.

POMAGAL BI, KER SE MI ČLOVEK SMILI.

Value 3635 Frequency
1 sploh ne drži 60
2 ne drži 83
3 niti-niti 56
4 drži 208
5 povsem drži 435
6 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 840.688 11 12.589

Valid range from 1 to 5

v19c POMAGAL BI, KER MI TO NALAGA ZAKONODAJA. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NUDENJEM PRVE POMOČI DRUGI OSEBI. S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAKO TRDITEV POVEJTE KOLIKO DRŽI. 1-POMENI, DA TRDITEV SPLOH NE DRŽI, 5 PA, DA POVSEM DRŽI.

POMAGAL BI, KER MI TO NALAGA ZAKONODAJA.

Value 3734 Frequency
1 sploh ne drži 261
2 ne drži 174
3 niti-niti 125
4 drži 99
5 povsem drži 175
6 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 835.314 19 17.963

Valid range from 1 to 5

v19d KDOR ZNA POMAGATI, JE OBČUDOVANJA VREDEN. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NUDENJEM PRVE POMOČI DRUGI OSEBI. S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAKO TRDITEV POVEJTE KOLIKO DRŽI. 1-POMENI, DA TRDITEV SPLOH NE DRŽI, 5 PA, DA POVSEM DRŽI.

KDOR ZNA POMAGATI, JE OBČUDOVANJA VREDEN.

Value 3833 Frequency
1 sploh ne drži 16
2 ne drži 20
3 niti-niti 45
4 drži 174
5 povsem drži 584
6 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 837.916 14 15.361

Valid range from 1 to 5

v19e VERJAMEM, DA BI TUDI MENI KDO POMAGAL, ČE BI POTREBOVAL POMOČ. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV V ZVEZI Z NUDENJEM PRVE POMOČI DRUGI OSEBI. S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAKO TRDITEV POVEJTE KOLIKO DRŽI. 1-POMENI, DA TRDITEV SPLOH NE DRŽI, 5 PA, DA POVSEM DRŽI.

VERJAMEM, DA BI TUDI MENI KDO POMAGAL, ČE BI POTREBOVAL POMOČ

Value 3932 Frequency
1 sploh ne drži 4
2 ne drži 7
3 niti-niti 91
4 drži 311
5 povsem drži 427
6 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 839.824 13 13.453

Valid range from 1 to 5

v20a MED NUDENJEM PRVE POMOČI SE ČLOVEK LAHKO OKUŽI. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZAKAJ NEKDO NE BI NUDIL PRVE POMOČI. PONOVNO S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAK RAZLOG (ALI TRDITEV) POVEJTE, KOLIKO DRŽI.

MED NUDENJEM PRVE POMOČI SE ČLOVEK LAHKO OKUŽI.

Value 4031 Frequency
1 sploh ne drži 106
2 ne drži 182
3 niti-niti 192
4 drži 229
5 povsem drži 111
6 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 816.128 33 37.15

Valid range from 1 to 5

v20b BOJIM SE, DA BOM S SVOJIM RAVNANJEM POŠKODOVANCU ŠKODOVAL. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZAKAJ NEKDO NE BI NUDIL PRVE POMOČI. PONOVNO S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAK RAZLOG (ALI TRDITEV) POVEJTE, KOLIKO DRŽI.

BOJIM SE, DA BOM S SVOJIM RAVNANJEM POŠKODOVANCU ŠKODOVAL.

Value 4130 Frequency
1 sploh ne drži 53
2 ne drži 112
3 niti-niti 240
4 drži 320
5 povsem drži 106
6 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 833.883 22 19.394

Valid range from 1 to 5

v20c SPRAŠUJEM SE, KDO MI BO POVRNIL PORABLJEN MATERIAL IZ KOMPLETA PP? NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZAKAJ NEKDO NE BI NUDIL PRVE POMOČI. PONOVNO S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAK RAZLOG (ALI TRDITEV) POVEJTE, KOLIKO DRŽI.

SPRAŠUJEM SE, KDO MI BO POVRNIL PORABLJEN MATERIAL IZ KOMPLETA ZA PRVO POMOČ.

Value 4229 Frequency
1 sploh ne drži 699
2 ne drži 105
3 niti-niti 10
4 drži 6
5 povsem drži 10
6 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 828.372 23 24.906

Valid range from 1 to 5

v20d PREPRIČAN SEM, DA ZNAJO DRUGI BOLJE NUDITI PP KOT JAZ. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZAKAJ NEKDO NE BI NUDIL PRVE POMOČI. PONOVNO S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAK RAZLOG (ALI TRDITEV) POVEJTE, KOLIKO DRŽI.

PREPRIČAN SEM, DA ZNAJO DRUGI BOLJE NUDITI PRVO POMOČ KOT JAZ.

Value 4328 Frequency
1 sploh ne drži 28
2 ne drži 60
3 niti-niti 290
4 drži 296
5 povsem drži 148
6 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 825.903 31 27.374

Valid range from 1 to 5

v20e ŽE OB POGLEDU NA SLIKO RANE SE NE POČUTIM DOBRO. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZAKAJ NEKDO NE BI NUDIL PRVE POMOČI. PONOVNO S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAK RAZLOG (ALI TRDITEV) POVEJTE, KOLIKO DRŽI.

ŽE OB POGLEDU NA SLIKO RANE SE NE POČUTIM DOBRO.

Value 4427 Frequency
1 sploh ne drži 304
2 ne drži 193
3 niti-niti 152
4 drži 126
5 povsem drži 63
6 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 839.072 15 14.205

Valid range from 1 to 5

v20f BOJIM SE, DA ME LAHKO POŠKODOVANI KASNEJE TOŽI. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZAKAJ NEKDO NE BI NUDIL PRVE POMOČI. PONOVNO S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAK RAZLOG (ALI TRDITEV) POVEJTE, KOLIKO DRŽI.

BOJIM SE, DA ME LAHKO POŠKODOVANI KASNEJE TOŽI.

Value 4526 Frequency
1 sploh ne drži 192
2 ne drži 271
3 niti-niti 173
4 drži 147
5 povsem drži 31
6 ne vem, b.o. 29
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 817.563 39 35.714

Valid range from 1 to 5

v20g SKRBI ME, KAKO BODO DRUGI OCENILI MOJO POMOČ. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZAKAJ NEKDO NE BI NUDIL PRVE POMOČI. PONOVNO S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5 ZA VSAK RAZLOG (ALI TRDITEV) POVEJTE, KOLIKO DRŽI.

SKRBI ME, KAKO BODO DRUGI OCENILI MOJO POMOČ.

Value 4625 Frequency
1 sploh ne drži 259
2 ne drži 288
3 niti-niti 154
4 drži 104
5 povsem drži 14
6 ne vem, b.o. 23
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 820.523 34 32.754

Valid range from 1 to 5

v21a UDELEŽIL BI SE TEČAJA PP - ČE BI ME KDO OBVESTILI, KDAJ IN KJE BO. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNOSTI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK IZBOLJŠA SVOJE ZNANJE PRVE POMOČI. ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI ZA VAS DRŽI ALI NE DRŽI.

UDELEŽIL BI SE TEČAJA PRVE POMOČI, ČE BI ME LE KDO OBVESTILI, KDAJ IN KJE BO TEČAJ.

Value 4724 Frequency
1 da, drži 471
2 ne, ne drži 302
3 ne vem, b.o. 69
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 788.124 80 65.154

Valid range from 1 to 2

v21b UDELEŽIL BI SE TEČAJA PP - ČE BI BIL ZASTONJ. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNOSTI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK IZBOLJŠA SVOJE ZNANJE PRVE POMOČI. ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI ZA VAS DRŽI ALI NE DRŽI.

UDELEŽIL BI SE TEČAJA PRVE POMOČI, ČE BI BIL ZASTONJ.

Value 4823 Frequency
1 da, drži 478
2 ne, ne drži 304
3 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 798.224 71 55.054

Valid range from 1 to 2

v21c UDELEŽIL BI SE TEČAJA PP - TUDI NA RAČUN SVOJEGA PROSTEGA ČASA. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNOSTI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK IZBOLJŠA SVOJE ZNANJE PRVE POMOČI. ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI ZA VAS DRŽI ALI NE DRŽI.

UDELEŽIL BI SE TEČAJA, TUDI ČE BI MORAL ZA TO NAMENITI SVOJ PROSTI ČAS

Value 4922 Frequency
1 da, drži 529
2 ne, ne drži 254
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 796.188 70 57.089

Valid range from 1 to 2

v21d ZNAM POISKATI INFORMACIJE O NAPOTKIH ZA PP NA INTERNETU. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNOSTI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK IZBOLJŠA SVOJE ZNANJE PRVE POMOČI. ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI ZA VAS DRŽI ALI NE DRŽI.

ZNAM POISKATI INFORMACIJE O NAPOTKIH ZA PRVO POMOČ NA INTERNETU.

Value 5021 Frequency
1 da, drži 459
2 ne, ne drži 372
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 833.487 22 19.79

Valid range from 1 to 2

v21e RAJE KOT NA INTERNETU BI NAPOTKE ZA PP ISKAL V PRIROČNIKU. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNOSTI, KAKO LAHKO POSAMEZNIK IZBOLJŠA SVOJE ZNANJE PRVE POMOČI. ZA VSAKO OD NJIH POVEJTE, ALI ZA VAS DRŽI ALI NE DRŽI.

RAJE KOT NA INTERNETU BI NAPOTKE ZA PRVO POMOČ ISKAL V PRIROČNIKU.

Value 5120 Frequency
1 da, drži 533
2 ne, ne drži 266
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 796.933 54 56.344

Valid range from 1 to 2

d0 ALI IMATE VOZNIŠKO DOVOLJENJE?

ALI IMATE VOZNIŠKO DOVOLJENJE?

Value 5219 Frequency
1 da 691
2 ne 152
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 843.089 10 10.189

Valid range from 1 to 2

lroj LETO ROJSTVA

STAROST:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 843.482 8 9.796 19 94 55.335 65.044 16.907 18.14

Valid range from 19 to 94

izob IZOBRAZBA

IZOBRAZBA:

Value 5417 Frequency
1 OSNOVNA 158
2 POKLICNA 125
3 SREDNJA 349
4 VIŠJA, VISOKA 213
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 844.495 8 8.783

Valid range from 1 to 4

tipk KRAJ BIVANJA

KRAJ BIVANJA:

Value 5516 Frequency
1 PODEŽELJE 343
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 282
3 VEČJE MESTO 92
4 LJ, MB 127
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 843.842 9 9.436

Valid range from 1 to 4

d1 VIŠINA DOHODKA GOSPODINJSTVA

KAM BI UVRSTILI SEBE OZ. SVOJO DRUŽINO GLEDE VIŠINE DOHODKA?

Value 5615 Frequency
1 POD POVPREČJEM 245
2 V POVPREČJE 536
3 NAD POVPREČJEM 35
4 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 804.692 37 48.585

Valid range from 1 to 3

zap ZAPOSLENOST

ZAPOSLENOST:

Value 5714 Frequency
1 GOSPODARSTVO 144
2 NEGOSPODARSTVO 115
3 SAMOZAPOSLEN 24
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 452
7 ŠTUDENT, DIJAK 39
8 BREZPOSELN 40
9 DRUGO... 4
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 846.902 6 6.376

Valid range from 1 to 9

d2 ALI STE ZDRAVSTVENI DELAVEC?

ALI STE ZDRAVSTVENI DELAVEC?

Value 5813 Frequency
1 da 62
2 ne 782
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 843.842 9 9.436

Valid range from 1 to 2

reg1 VERNOST

VERNOST:

Value 5912 Frequency
1 sem veren 450
2 nisem veren 216
3 nekaj vmes... 144
4 zavrnil odg.,b.o. 34
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 817.875 43 35.402

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

SPOL:

Value 6011 Frequency
1 moški 296
2 ženska 557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 853.277 0 0

Valid range from 1 to 2

qi ZANIMANJE ZA ANKETO

ANKETIRANEC JE MED INTERVJUJEM POKAZAL …

Value 6110 Frequency
1 veliko zanimanje 440
2 delno zanimanje 354
3 minimalno zanimanje 58
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 852.096 1 1.181

Valid range from 1 to 3

sequence SequenceNumber

SequenceNumber

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 853.277 0 0 5 4098 2052.203 1959.506 1191.741 1206.809

Valid range from 5 to 4098

Kraj_r Kraj

Kraj

Value 638 Frequency
-1 Zakrita vrednost 853
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 853.277 0 0

Valid range from -1 to -1

str_reg Regija

Str_regija

Value 647 Frequency
Gorenjska 90
Goriška 67
Jugovzhodna Slovenij 50
Koroška 27
Notranjsko-kraška 25
Obalno-kraška 50
Osrednjeslovenska 244
Podravska 103
Pomurska 42
Savinjska 107
Spodnjeposavska 26
Zasavska 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 853.277 0 0

st_preb St_preb

St_preb

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 853.277 0 0 7 271937 44246.555 53595.723 92532.585 101272.471

Valid range from 7 to 271937

veln2 Veln2 - velikost naselja (združeno)

Veln2 - velikost naselja (združeno)

Value 665 Frequency
0 miss 0
1 ->500 301
2 500-4000 220
3 4000-50000 188
4 NAD 50000 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 853.277 0 0

Valid range from 0 to 4

rstar STAROST (razredi)

STAROST (razredi)

Value 674 Frequency
1 do 30 let 78
2 31 do 45 let 135
3 46 do 60 let 244
4 61 let in več 388
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 843.482 8 9.796

Valid range from 1 to 4

vzorec vzorec

vzorec

Value 683 Frequency
1 osnovni 754
2 dodatek 45
3 dodatek 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 853.277 0 0

Valid range from 1 to 3

user Anketar!!! Vpisi anketarsko šifro!@/

Anketar!!! Vpisi anketarsko šifro!@/

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 850.408 2 2.869 1 26 13.866 14.327 7.067 7.07

Valid range from 1 to 26

wutez Utež

Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 0 0.163 5.012 1 0.883

Valid range from 0.163260292185366 to 5.01175088

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Slabe, D. and Kurdija, S. (2019). Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: POMOC12. https://doi.org/10.17898/ADP_POMOC12_V1

COBISS.SI
Publication date: 2019
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si