Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015

Basic Study Information

ADP - IDNo: TISTRA15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_TISTRA15_V1
Main author(s):
 • Zadel, Maja
Data file producer:
IZDS - Inštitut za družboslovne študije, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
CRJM - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Place; date:

Koper, Slovenija; (1) 2014 , (2) 2015

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Study Content

Keywords ADP: Istra, slovenska Istra, mediji, slovenski mediji, italijanski mediji, kultura, nacionalno ozadje, nacionalnost, nacionalna identiteta, transkulturnost, obmejna območja, mejniki odraščanja, medijske navade in branje

Keywords ELSST:
NACIONALIZACIJA, KULTURA, MEDNARODNE MIGRACIJE

Topic Classification CESSDA
Kulturna in nacionalna identiteta
Družbene spremembe
Topic Classification CERIF
Kulturna antropologija, etnologija
Topic Classification ADP
MEDIJI
SPREMLJANJE ODDAJ
DRŽAVLJANSTVO IN NARODNA PRIPADNOST
OPRAVLJANJE AKTIVNOSTI
JEZIKOVNO PREPLETANJE
ODNOS DO NARODNE PRIPADNOSTI
DEMOGRAFIJA
DRUGO


Abstract:

Raziskava se osredotoča na narodno in kulturno identiteto, samoopredeljevanje, transkulturnost in kulturno hibridnost slovenskih obmejnih prebivalcev (predvsem v navezavi na italijanskost) ter spremljanje medijev skozi historično perspektivo. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšno vlogo so italijanske medijske vsebine igrale pri oblikovanju kulturne identitete prebivalcev slovenske Istre. V okviru doktorske raziskave (ARRS MR) sta bila izvedena (1) leta 2014 kvantitativni del (telefonska javnomnenjska raziskava) in (2) leta 2015 kvalitativni del (intervjuji), med prebivalci štirih istrskih občin (tj. obmejno območje): Mestne občine Koper, Izola, Piran in Ankaran.

Methodology


Collection date: (1) 13. oktober 2014 - 30. oktober 2014, (2) 23. februar 2015 - 2. junij 2015
Date of production: 2014, 2015
Country: Slovenija
Geographic coverage:

MO Koper, Izola, Piran in Ankaran.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci štirih istrskih občin v Sloveniji (Koper, Izola, Piran in Ankaran), stari 15 let ali več. (1) V kvantitativnem delu so bili vključeni tisti prebivalci občin, ki so imeli svojo telefonsko številko objavljeno v Telefonskem imeniku Slovenije (TIS) leta 2013. (2) V kvalitativnem delu pa tisti posamezniki, ki so sodelovali v kvantitativnem delu in pustili svoje podatke s strinjanjem, da sodelujejo pri poglobljenih intervjujih ter naknadno izbrani posamezniki iz preliminarne raziskave.

Excluded:

(1) Osebe brez javno objavljene telefonske številke v TIS 2013 in (2) osebe, ki niso podale soglasja za sodelovanje v poglobljenih intervjujih.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja

Zadel, Maja

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano: proporcionalno

Neverjetnostno: namensko

(1) Vzorčni okvir za pripravo vzorca je bil Telefonski imenik Slovenije izdan leta 2013. Za pripravo vzorca je bilo uporabljeno proporcionalno stratificirano vzorčenje: v vzorec je bil vključen proporcionalni delež prebivalcev vsake izmed treh občin in na ta način oblikovani stratumi. Nato je bil s slučajnim računalniškim generiranjem v programu WARP-IT izbran enostavni slučajni vzorec telefonskih številk znotraj treh stratumov (program WARP-IT v tistem času ni imel oblikovane Občine Ankaran, tako da so prebivalci in prebivalke Ankarana bili naključno izbrani v okviru Mestne občine Koper). Izbrano je bilo razmerje 50:50 glede na stacionarne in mobilne priključke.

(2) Pred pričetkom je avtorica določila osnovni okvir izbire intervjuvancev: sodelovalo naj bi med 25 in 30 oseb različne starosti in spola: Oblikovala je 5 starostnih skupin: 1. starostna skupina od 15 do 25 let, 2. starostna skupina od 26 do 36 let, 3. starostna skupina od 37 do 47 let, 4. starostna skupina od 48 do 58 let in 5. starostna skupina od (vključno) 59 let dalje, pri čemer je bila osnovna starost podana v telefonski anketi. Vzorec je tako zajemal 30 intervjuvancev, a več žensk (18) kot moških (12), čeprav je avtorica poskušala v vsako skupino vključiti enako število respondentov obeh spolov, a so bili moški pripravljeni sodelovati v veliko manjši meri. Raziskava je bila v osnovi sicer zastavljena na način, da bi bili vsi sodelujoči v kvalitativnem delu raziskave izbrani izmed sodelujočih v telefonskem anketiranju, vendar se je to izkazalo za neizvedljivo. Namreč, anketiranci iz najmlajše starostne skupine (15–25 let), ki jih je bilo v kvantitativnem delu tudi najmanj, so bili najmanj pripravljeni sodelovati pri intervjujih zaradi pomanjkanja časa ali volje. Zato je raziskovalka za potrebe dopolnitve vzorca intervjuje opravila tudi z drugimi osebami, tj. dvema intervjuvankama, katerih kontakt je pridobila v preliminarni raziskavi na prireditvi »Risanke imajo fešto« v sklopu prireditve Oživela ulica 27. avgusta 2014, ter intervjuvancem, čigar kontakt je dobila od ene izmed intervjuvank (metoda snežne kepe). V prvem krogu so bili izbrani intervjuvanci, ki so v anketi povedali, da spremljajo italijanske medije oziroma v enaki meri spremljajo slovenske in italijanske medije, v naslednjih krogih pa so bili izbrani ne glede na ta podatek.

Mode of data collection:

Telefonski intervju: CATI

Osebni intervju

Weighting:

(1) Kvantitativni del: Uporabljena je bila utež glede na starostne skupine in spol.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 26. april 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 16. april 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 26. april 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 26. april 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 26. april 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 26. april 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 7 [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 26. april 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 8 [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 26. april 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 9 [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 26. april 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 10 [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 26. april 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 11 [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 12 [Podatkovna datoteka]

File ID: F12

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 13 [Podatkovna datoteka]

File ID: F13

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 14 [Podatkovna datoteka]

File ID: F14

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 15 [Podatkovna datoteka]

File ID: F15

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 16 [Podatkovna datoteka]

File ID: F16

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 17 [Podatkovna datoteka]

File ID: F17

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 18 [Podatkovna datoteka]

File ID: F18

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 19 [Podatkovna datoteka]

File ID: F19

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 20 [Podatkovna datoteka]

File ID: F20

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 21 [Podatkovna datoteka]

File ID: F21

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 22 [Podatkovna datoteka]

File ID: F22

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 23 [Podatkovna datoteka]

File ID: F23

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 24 [Podatkovna datoteka]

File ID: F24

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 25 [Podatkovna datoteka]

File ID: F25

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 26 [Podatkovna datoteka]

File ID: F26

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 27 [Podatkovna datoteka]

File ID: F27

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 28 [Podatkovna datoteka]

File ID: F28

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 29 [Podatkovna datoteka]

File ID: F29

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015. Intervju 30 [Podatkovna datoteka]

File ID: F30

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 5. maj 2022

Title of Data file: Vloga italijanskih medijskih vsebin pri oblikovanju transkulturnih identitet na območju slovenske Istre, 2015 [Podatkovna datoteka]

File ID: F31

Author of Data file: Zadel, Maja

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 189
 • number of units: 717

License: ccbync

Version: 26. avgust 2022

Variable list

ID ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0 2 1869 937.908 560.033

Valid range from 2 to 1869

V1 1. Prosim, navedite časopise iz katere države pogosteje berete? Najprej vam bom zastavil/-a nekaj vprašanj v zvezi z mediji.

Prosim, navedite časopise iz katere države pogosteje berete?

Value 22 Frequency
1 Slovenske 560
2 Italijanske 9
3 Enako pogosto slovenske in italijanske 59
4 Druge 10
5 Ne berem 79
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 1 to 5

V1_drugo Časopis - drugo

Prosim, navedite časopise iz katere države pogosteje berete? Časopis - drugo

Value 31 Frequency
Angleške 1
Angleške in slovenske 1
Hrvaške 3
Italijanske, hrvaške, slovenske (pretežno slovenske) 1
Slovenske, italijanske, angleške, hrvaške 1
Slovenske, nemške, angleške 1
internet 1
na spletu 1
tuje 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 0

ID ID

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0 2 1869 937.908 560.033

Valid range from 2 to 1869

V1 1. Prosim, navedite časopise iz katere države pogosteje berete? Najprej vam bom zastavil/-a nekaj vprašanj v zvezi z mediji.

Prosim, navedite časopise iz katere države pogosteje berete?

Value 2188 Frequency
1 Slovenske 560
2 Italijanske 9
3 Enako pogosto slovenske in italijanske 59
4 Druge 10
5 Ne berem 79
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 1 to 5

V1_drugo Časopis - drugo

Prosim, navedite časopise iz katere države pogosteje berete? Časopis - drugo

Value 3187 Frequency
Angleške 1
Angleške in slovenske 1
Hrvaške 3
Italijanske, hrvaške, slovenske (pretežno slovenske) 1
Slovenske, italijanske, angleške, hrvaške 1
Slovenske, nemške, angleške 1
internet 1
na spletu 1
tuje 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 0

V2 2. Prosimo, navedite imena treh časopisov, ki jih najpogosteje berete?

Prosimo, navedite imena treh časopisov, ki jih najpogosteje berete?

Value 4186 Frequency
24 ur, Primorske novice 1
24 ur, Svet 24, Primorske novice 1
24ur, Regional obala, tg.com 1
Corriere della sera, Delo 1
Corriere della sera, La Repubblica, Il Sole 24 ore 1
Delo 18
Delo, Corriere della sera, Il Piccolo 1
Delo, Dnevnik 7
Delo, Dnevnik, Finance, Primorske novice 1
Delo, Dnevnik, Pomurski vestnik 1
Delo, Dnevnik, Primorske Novice, Il Piccolo, La Voce del Popolo 1
Delo, Dnevnik, Primorske Novice, Madrač 1
Delo, Dnevnik, Primorske novice 6
Delo, Finance 1
Delo, Finance, Primorske novice 1
Delo, Finance, Primorske novice, Dnevnik, Il Piccolo 1
Delo, Gazzetino 1
Delo, Gazzetta dello sport, Primorske novice 1
Delo, Guardian, Jutranji list 1
Delo, Il Piccolo, Dnevnik 1
Delo, Nedeljski dnevnik 1
Delo, Nedeljski dnevnik, Nedelo 1
Delo, Nedeljski dnevnik, Primorske novice 2
Delo, Nedelo, Primorske novice, Slovenske novice 1
Delo, Primorske Novice 1
Delo, Primorske Novice, Gazzetta dello sport 1
Delo, Primorske novice 38
Delo, Primorske novice, Dnevnik 6
Delo, Primorske novice, Finance 3
Delo, Primorske novice, Il Piccolo 2
Delo, Primorske novice, Ljubljanski dnevnik 1
Delo, Primorske novice, Nedeljski dnevnik 1
Delo, Primorske novice, Nedelo 1
Delo, Primorske novice, Pogledi 1
Delo, Primorske novice, Slovenske novice 3
Delo, Primorske novice, Slovenske novice, Solni cvet 1
Delo, Primorske novice, Večer 1
Delo, Primorske novice, dnevnik 1
Delo, Primorske novice, Žurnal 1
Delo, Primorske, Dnevnik 1
Delo, Primorske, Nedeljski 1
Delo, Primorski dnevnik, Nedeljski dnevnik 1
Delo, Slovenske Novice, Primorske Novice, Nedeljski dnevnik 1
Delo, Slovenske novice 1
Delo, Slovenske novice, Dnevnik 1
Delo, Slovenske novice, People 1
Delo, Slovenske novice, Primorske novice 2
Delo, Žurnal 1
Delo,Dnevnik 1
Dnevnik 6
Dnevnik, Delo, Primorske novice 2
Dnevnik, Finance 1
Dnevnik, Nedeljski dnevnik 3
Dnevnik, Primorske Novice 1
Dnevnik, Primorske Novice, Delo 1
Dnevnik, Primorske novice 1
Dnevnik, Primorske novice, Delo 2
Dnevnik, Primorske novice, Slovenske novice 1
Dnevnik, Vikend, Žurnal 1
Ekipa, Primorske novice, Delo 1
Ekipa, Slovenske novice, Delo 1
Finance 2
Finance, 24ur.com, najdi.si novice 1
Finance, Delo, Le mond 1
Finance, Primorske novice, Slovenske novice 1
Glas Istre, Primorske novice, Matajur, Madrač 1
Guardian, Life 1
Il Piccolo 3
Il Piccolo, Corriere della sera, Delo, Primorske novice, La Voce del Popolo 1
Il Piccolo, Delo 1
Il Piccolo, Delo, Primorske novice, Dnevnik 1
Il piccolo, 24 ur, Primorske novice 1
Istrski glas 1
Jutranji list, Sportske novosti, Ekipa 1
La Repubblica 1
La Repubblica, Primorske novice, Corriere della sera 1
La Voce del Popolo, Primorske novice, Finance 1
La Voce del popolo 1
La Voce del popolo, Il Piccolo, Primorske novice 1
La stampa, Il Piccolo, Primorske novice, 24 ur 1
La voce del popollo, Primorski Dnevnik, Primorske Novice 1
La voce del popolo, Il Piccolo, Primorske novice 1
Liro, Primorske Novice, Večer 1
Ljubljanski dnevnik 1
Ljubljanski dnevnik, Primorske novice 1
Mandrač 1
Mandrač, Bobnič, Primorske novice 1
Mandrač, Primorske novice 2
Mandrač, Primorske novice, Slovenske novice 2
Mandrač, Slovenske novice, Primorske novice 1
Nedeljski 1
Nedeljski dnevnik 10
Nedeljski dnevnik, Delo, Primorske novice 1
Nedeljski dnevnik, Primorske novice 6
Nedeljski dnevnik, Primorske novice, Delo 1
Nedeljski dnevnik, Primorske novice, Nedelo, Dnevnik 1
Nedeljski dnevnik, Primorske novice, Slovenske novice 1
Nedeljski dnevnik, Slovenske novice 1
Nedeljski dnevnik, Slovenske novice, Primorske novice 1
Nedelo, Dnevnik 1
Novice 1
Primorske Novice, Delo 1
Primorske Novice, Nedeljske novice 2
Primorske Novice, Slovenske novice, Delo, Nedelo 1
Primorske novice 105
Primorske novice, 24 ur 1
Primorske novice, Delo 43
Primorske novice, Delo, 24 ur 1
Primorske novice, Delo, Corriere della sera 1
Primorske novice, Delo, Dnevnik 8
Primorske novice, Delo, Ekipa, Dnevnik 1
Primorske novice, Delo, Finance 5
Primorske novice, Delo, Mandrač 3
Primorske novice, Delo, Nedeljski dnevnik 5
Primorske novice, Delo, Nedelo 1
Primorske novice, Delo, Nedelo, Dnevnik 1
Primorske novice, Delo, Slovenske novice 8
Primorske novice, Delo, Slovenske novice, Ekipa 2
Primorske novice, Delo, Večer 1
Primorske novice, Delo, Večer, Moda 1
Primorske novice, Delo, Voce del popolo, Il Piccolo 1
Primorske novice, Dnevnik 5
Primorske novice, Dnevnik, Delo 7
Primorske novice, Dnevnik, Slovenske novice 1
Primorske novice, Ekipa 5
Primorske novice, Ekipa, Dnevnik 1
Primorske novice, Ekipa, Slovenske novice 1
Primorske novice, Finance 1
Primorske novice, Finance, Svet 24 1
Primorske novice, Il Piccolo 1
Primorske novice, Il Piccolo, Delo 1
Primorske novice, Kralji ulice, Delo 1
Primorske novice, La Voce del Popolo, Delo 1
Primorske novice, La Voce del Popolo, Il Piccolo 1
Primorske novice, Ljubljanske novice, Delo 1
Primorske novice, Mandrač 2
Primorske novice, Mandrač, Delo 1
Primorske novice, Mandrač, občinsko glasilo 1
Primorske novice, Nedeljski 1
Primorske novice, Nedeljski dnevnik 11
Primorske novice, Nedeljski dnevnik, Delo 2
Primorske novice, Nedeljski dnevnik, Dnevnik 1
Primorske novice, Nedeljski dnevnik, Il Piccolo 1
Primorske novice, Nedeljski dnevnik, Mandrač 2
Primorske novice, Nedeljski dnevnik, Slovenske novice 2
Primorske novice, Nedeljski dnevnik, Slovenske novice, Delo 1
Primorske novice, Nedeljski, Slovenske novice 1
Primorske novice, Nedelo 2
Primorske novice, Primorski dnevnik, Delo 1
Primorske novice, Reppublica, La Gazzetta dello sport 1
Primorske novice, Slovenske novice 35
Primorske novice, Slovenske novice, 24ur 1
Primorske novice, Slovenske novice, Delo 8
Primorske novice, Slovenske novice, Delo, Dnevnik 1
Primorske novice, Slovenske novice, Delo, Il Piccolo, La Voce del Popolo 1
Primorske novice, Slovenske novice, Dnevnik 3
Primorske novice, Slovenske novice, Ekipa 1
Primorske novice, Slovenske novice, Finance 1
Primorske novice, Slovenske novice, Finance, Žurnal 1
Primorske novice, Slovenske novice, MOK 1
Primorske novice, Slovenske novice, Mandrač, Nedeljski dnevnik 1
Primorske novice, Slovenske novice, Nedeljski dnevnik 2
Primorske novice, Slovenske novice, Nedeljski dnevnik, Nedelo 1
Primorske novice, Slovenske novice, Nedelo 2
Primorske novice, Slovenske novice, Žurnal 1
Primorske novice, Svet 24 2
Primorske novice, Večer, Dnevnik 1
Primorske novice, Večerni list 1
Primorske novice, delo, Slovenske novice 1
Primorske novice, Športne novice, Delo 1
Primorske novice, Žurnal, Delo 2
Primorske, Delo, Il Piccolo 1
Primorske, Delo, Slovenske novice 1
Primorske, Dnevnik, Delo 1
Primorske, Finance, Delo 1
Primorske, Nedeljski dnevnik 1
Primorski dnevnik, Nedeljski dnevnik 1
Primorski dnevnik, Primorske novice 1
Primorski dnevnik, Primorske novice, Delo, Nedeljski dnevnik 1
Primroske novice, Slovenske novice, Mandrač 1
Regional obala, Primorske novice, Delo 1
Rtvslo.si 1
Slovenske novice, Nedelo, Primorske novice 1
Slovenske Novice, Delo, Primorske novice 1
Slovenske Novice, Svet 24, Primorske Novice 1
Slovenske novice 17
Slovenske novice, 24 ur, Nedeljski dnevnik 1
Slovenske novice, 24ur.com 1
Slovenske novice, Delo 4
Slovenske novice, Delo, Dnevnik 1
Slovenske novice, Delo, Primorske novice 1
Slovenske novice, Dnevnik 1
Slovenske novice, Dnevnik, priloge 1
Slovenske novice, Economist 1
Slovenske novice, Finance, Ekipa 1
Slovenske novice, Finance, Primorske novice 1
Slovenske novice, Gazzeta dello sport 1
Slovenske novice, Il Piccolo 1
Slovenske novice, Mandrač 1
Slovenske novice, Obramba, Vzajemna 1
Slovenske novice, Primorske novice 17
Slovenske novice, Primorske novice, Delo 5
Slovenske novice, Primorske novice, Dnevnik 3
Slovenske novice, Primorske novice, Ekipa 1
Slovenske novice, Primorske novice, Il Piccolo 1
Slovenske novice, Primorske novice, MOK 1
Slovenske novice, Primorske novice, Nedeljski 1
Slovenske novice, Primorske novice, Nedeljski dnevnik 3
Slovenske novice, Primorske novice, Nedelo 1
Slovenske novice, Primorske novice, Svet 24 2
Slovenske novice, Primorske novice, Žurnal 2
Slovenske novice, Regional obala 1
Slovenske novice, Svet 24 1
Slovenske novice, Svet 24, Primorske novice 1
Slovenske novice, Žurnal, Delo 1
Studio Sport 1
Svet 24, Primorske novice 1
Svet 24, Primorske novice, Nedeljski dnevnik 1
Svet 24, Slovenske novice 1
The independence, The telegraph, Daily 1
Times 1
Triestine, Gradeto Reggo, Dnevnik 1
Večer, Primorske novice 1
Voce del popolo, Dnevnik, Delo, Primorske Novice 1
primorske novice, Žurnal, Regional obala 1
Šolski razgledi, Slovenske novice, Primorske novice 1
Žurnal 4
Žurnal, Bobnič, Navtika 1
Žurnal, Primorske novice 1
Žurnal, Primorske novice, Il Piccolo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
631 0

V3 3. Prosim, navedite revije iz katere države pogosteje berete?

Prosim, navedite revije iz katere države pogosteje berete?

Value 5185 Frequency
1 Slovenske 374
2 Italijanske 37
3 Enako pogosto slovenske in italijanske 47
4 Druge 18
5 Ne berem 241
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 1 to 5

V3_drugo Revije - drugo

3. Prosim, navedite revije iz katere države pogosteje berete? Revije - drugo

Value 6184 Frequency
Angleške 1
Angleške in nemške 1
Francoske 1
Hrvaške 5
Hrvaške in srbske 1
Italijanske, hrvaške, slovenske 1
Slovenske, angleške 1
Slovenske, angleške, nemške 1
Slovenske, italijanske, angleške 1
Slovenske, tuje, italijanske 1
Tuje 1
angleške 1
na spletu 1
znanstvene 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 0

V4 4. Prosimo, navedite imena treh revij, ki jih najpogosteje berete

Prosimo, navedite imena treh revij, ki jih najpogosteje berete?

Value 7183 Frequency
ABC Zdravja, Zakladnica zdravja, Mladina 1
Anja 2
Anja, Cosmopolitan, Unikat 1
Anja, Jana 1
Anja, Jana, Lady 1
Anja, Lisa, Jana 1
Anja, Mama, Lady 1
Anja, Moj Lepi Vrt, Rože In Vrt, Lepa in Zdrava 1
Anja, Vitka Anja, Eva 1
Aura, Radar, Misterij, History, Science 1
Auto 1
Auto Magazin Italijanski, Polet 1
Avto Magazin 1
Avtobild, Ona, Priloge 1
Avtofokus 1
Avtomagazin 2
Avtomagazin, Lady 1
Bitiaux, Raiel, Naša Proga, Življenje in Tehnika 1
Bodi Eko, Elle, Zakladnica Zdravja 1
Bravo, Lady 1
Bukla 1
Burda, Astra, Jana 1
Chi 2
Chi, Di piu, Anja 1
Chi, Jana, Gente 1
Chi, National Geographic, Focus 1
Chi, Novella 2000 1
Ciclismo 1
Cosmopolitan 4
Cosmopolitan, Elle 1
Cosmopolitan, Global 1
Cosmopolitan, Liza, Zdravje 1
Cosmopolitan, Vikend 1
Cucinare Bene, Cucina Moderna 1
De Facto 1
Delo in Dom 2
Delo in Dom, Jana, Ona 1
Delo in Dom, National Geographic 1
Delo in Dom, Ona Plus, Jana 1
Delo in Dom, Ona, Jana 1
Delo in Dom, Svet In Ljudje 1
Demokracija, Mladina 1
Demokracija, Reporter 2
Deutsche Gleider, Freedom In The Sky, Življenje in Tehnika 1
Di Piu, Amico 1
Di piu 1
Di piu, Oggi, To Style 1
Diabetik, Avto-Moto 1
Digitalna Fotografija, Fotograf, The Photographer 1
Digitalna kamera 1
Dolce Vita, 5 Zvezdic, Revija Vino 1
Dom In Vrt, Jana, Bodi Eko 1
Dom, Ona, Lisa 1
Domus, Casabella, GQ 1
Donna Moderna, Gioia, Grazia 1
Družina 1
Družina In Življenje, Ognjišče, Mavrica, Družina 1
Elle, Cosmopolitan, Navtika 1
Elle, Naša žena, Obrtnik 1
Eva, Lady, Smkrlja 1
Focus, Mladina 1
Fokus 2
Fokus, Airone 1
Fokus, Gioia, Chi 1
Gaja, Lady, Reporter 1
Gea 3
Gea, Proteus 1
Gea, Reader's Digest, Svobodna misel, Oljka 1
Gente 3
Gente (ITA), Bunte (DE), Jana, Lady (SLO) 1
Gente, Chi, Oggi, Jana, Ona 1
Gente, Lady, Avto Magazin 1
Gente, Oggi, slovenske spremlja na spletu 1
Geologija, Acta Geografica 1
Giornale 1
Global 3
Global, Jana, Traveller 1
Global, Mladina 1
Global, Mladina, Revija L&Z 1
Global, Stop, Vikend 1
Globus 1
Gloria 2
Gloria, Tim 1
Golica, Jana 1
Grazia, Cosmopolitan, Lepa in Zdrava 1
Grazia, Donna 1
Grazia, Donna Moderna, Gente 1
Grazia, Gioia, Chi 1
Grazia, Gioia, Marie Claire 1
History, Radar, Ona 1
Il Popolo, Družina 1
Intimita, Grand Hotel, Oggi 1
Intimita, Priloge od Primorskih novic 1
Jana 32
Jana, Anja, Mladina 1
Jana, Anja, Story 1
Jana, Chi 2
Jana, Chi, Cucina Moderna 1
Jana, Demokracija 1
Jana, Gente, Oggi 1
Jana, Golica 1
Jana, KIH 1
Jana, Kmečki glas 1
Jana, Lady 10
Jana, Lady, Kmečki glas 1
Jana, Lady, Lea 1
Jana, Lady, Mladina 1
Jana, Lady, Ona 1
Jana, Lady, Viva 1
Jana, Lady, Zdravje 1
Jana, Lady, Zdravje, Nova 1
Jana, Lepa in Zdrava, Gente 1
Jana, Lisa 1
Jana, Lisa, Reporter 1
Jana, Liza 1
Jana, Mladina, Naša žena 1
Jana, Mladina, Reporter, Družina 1
Jana, Moj Dom, Unikat 1
Jana, Moj vrt 1
Jana, Moje Stanovanje 1
Jana, Murva 1
Jana, Naša žena 3
Jana, Naša žena, Obrazi, Gaja 1
Jana, Naša žena, Svobodna misel 1
Jana, Naša žena, Vzajemna 1
Jana, Nova 1
Jana, Nova, Lady 1
Jana, Obrazi 2
Jana, Ognjišče 1
Jana, Ona 2
Jana, Reporter, Mladina 1
Jana, Rina 1
Jana, Salomonov Ugankar 1
Jana, Utrip 1
Jana, Viva 2
Jana, Vzgojiteljica 1
Jana, Za zdravje 1
Jana, Zdravje 1
Jana, Zdravje, Anja 1
Joker 1
Joker, Mladina 1
Joker, Monitor 1
KIH 1
Kmečki glas 2
Kmečki glas, Z dežele 1
Lady 7
Lady , Mladina 1
Lady, Anja 1
Lady, Donna Moderna, Casa Moderna, Donna Casa 1
Lady, Gloria 1
Lady, Jana 8
Lady, Jana, Horizont 1
Lady, Jana, Nova 2
Lady, Jana, Obrazi 1
Lady, Jana, Oggi 1
Lady, Jana, Ognjišče 1
Lady, Jana, Ona, Ognjišče, Družina 1
Lady, KIH 1
Lady, Lea, Jana, Moj vrt 1
Lady, Liza, Bravo 1
Lady, Naša žena, Misterij 1
Lady, Nova 1
Lady, Nova, Jana 1
Lady, Ona, Delo in Dom 1
Lady, Ona, TV Okno 1
Lady, Story 1
Lea, Anja, Obrazi 1
Lea, Obrazi, Zdravo življenje 1
Lepa in Zdrava 1
Lepa in Zdrava, Tek 1
Lepota In Zdravje, Grazia, Story 1
Limes, Mladina, Global 1
Lisa 1
Lisa, Jana 1
Lisa, Naša žena, Jana 1
Ljekovito Bilje 1
Lovec 1
Lovec, Kinolog 1
Mladina 24
Mladina, Avto Magazin, Ita Revije o avtih 1
Mladina, Delo in Dom 1
Mladina, Delo in Dom, Polet, Ona 1
Mladina, Espresso, Globus 1
Mladina, Gente 1
Mladina, Global 5
Mladina, Global, Manager 1
Mladina, Isis 1
Mladina, Jana 7
Mladina, Jana, News Week 1
Mladina, Jana, Zdravje 1
Mladina, Lady 1
Mladina, Lea, Lady 1
Mladina, Moj Dom 1
Mladina, Moj Monitor 1
Mladina, National Geographic 1
Mladina, Novela 2000 1
Mladina, Ognjišče 1
Mladina, Ona, Delo in Dom 1
Mladina, Ona, Sensa (HR) 1
Mladina, Pogledi 2
Mladina, Radar 1
Mladina, Računalniške Novice, Tim 1
Mladina, Reporter 2
Mladina, Svobodna misel 2
Mladina, Virus, Anja 1
Mladina, Življenje in Tehnika, Focus 1
Moj Dom 1
Moj Dom, Nika 1
Moj vrt 1
Moje Finance, Avtofokus, Mladina 1
Monitor, Mladina, Avtofokus 1
Monitor, Moj Šport 1
Moto Revija 1
Moto Revija, Jana, Stop 1
Moto revija 1
Moto Šport, Avtomagazin 1
Motociclismo, Motoklasik 1
Motorevija, Global, Mladina 1
Murva 1
Narava Zdravi, Jana 1
Narava Zdravi, Jana, Chi 1
National Geogaphic, Micročip, Limes, Mladina 1
National Geographic 1
National Geographic, Lady 1
National Geographic, Ljudje in Zemlja 1
National Geographic, Stop 1
Naš Dom 1
Naša žena 4
Naša žena, Biobrazda 1
Naša žena, Gea 1
Naša žena, Jana 1
Naša žena, Jana, Ona 1
Naša žena, Ognjišče, Vzajemnost, Družina 1
Nova, Lady 2
Nova, Lady, Magazin 1
Nova, Lea 1
Nova, Lea, Delo in Dom 1
Nova, Moje Finance, Mladina, Reporter 1
Nova, Obrazi, Lady, Novella 2000 1
Novela 2000 1
Novella 2000 1
Novella 2000, Vista, Oggi 1
Nutrion, Education Nutrition, Food Industry 1
Obrazi, Stop 1
Obrazi, Story, Chi 1
Oggi 2
Oggi, Chi 1
Oggi, Di piu 1
Oggi, Gente, križanke 1
Oggi, Gran Hotel, Messaggero 1
Oggi, Intimita, Gente 1
Ognjišče 3
Ognjišče, Novi Svet, Modrijan, Mavrica, Družina 1
Ognjišče, Reporter 1
Okno, Ona, Ona + 1
Ona 7
Ona Plus, Misterij, Jezik In Slovstvo, Mladina 1
Ona, Delo in Dom 1
Ona, Dom, Polet 1
Ona, Dom, Sobotna priloga Dela 1
Ona, Focus, Reporter 1
Ona, Jana 5
Ona, Jana, 1
Ona, Jana, Gente, Marie Claire, Focus, Fox, National Geographic 1
Ona, Lady 1
Ona, Moj Dom, Polet 1
Ona, Nika, Pilot, Mladina 1
Ona, Pilot 2
Ona, Reporter, Demokracija 1
Osiguranje, Svijet Osiguranja, Tokovi Osiguarnja 1
Otroške revije 1
Panorama, Zoom, Tek.Si 1
Pet Zvezdic, Vino, Ognjišče 1
Praktični Ribolov 1
Radar, Misteriji 1
Radar, Življenje in Tehnika 1
Računalniške Novice 1
Reporter 3
Reporter, Demokracija, Družina 1
Reporter, Družina 1
Reporter, Družina, Ognjišče, Demokracija 1
Reporter, Lady, Stop 1
Reporter, Ognjišče, Družina 1
Reporter, Ognjišče, Družina, Jana 1
Reporter, Priloge One, Družina 1
Reporter, Radar 1
Reporter, Viva, Anja 1
Ribič, Lovec 1
Rože In Vrt, Lisa, Moje Stanovanje, Pri nas doma 1
Sette 1
Sience, History, Radar 1
Slovenska Misel, Jana, Življenje in Tehnika 1
Sportske Novosti 1
Starbene, Jana, Sensa 1
Stop 2
Stop, Magazin 1
Story 1
Story, Lady, Jana 1
Svet 24, Lady 1
Svobodna misel 1
TV Okno 1
Top, Radar, Hitri 1
Val, More 1
Vanity Fair, Moderna 1
Vanity Fair, Voyager, Di piu 1
Vero, Di piu', Giallo 1
Vikend, Lady 1
Viva 4
Viva, Cosmopolitan 1
Viva, Jana, križanke 1
Viva, KIH, Gente 1
Viva, Pomagaj si sam, Polet 1
Viva, Vzajemnost 1
Viva, Zdravje 1
Vivere sani e belli 1
Vzajemna 2
Vzajemna, Gea, Jana 1
Vzajemnost 1
Vzajemnost, Gaja 1
Vzajemnost, Lady 1
Vzgoja In Izobraževanje, Razredni Pouk, Fokus 1
Zdravje 4
Zdravje, Jana, Gioia 1
Zdravje, Jana, Nova, Cosmopolitan 1
Zdravje, Lady, Jana 1
Zdravje, Oggi 1
Zdravje, Viva 1
Zdravje, Viva, Jana 1
Šport 1
Življenje in Tehnika, Jana, Svet Elektronike 1
Življenje in Tehnika, Moj Mikro, Pravna Praksa 1
Življenje in Tehnika, Monitor 1
Življenje in Tehnika, National Geographic, Science 1
Življenje in Tehnika, Ognjišče 1
Življenje in Tehnika, Radar 1
Življenje in Tehnika, Računalniške novice, Mladina 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 0

V5 5. Prosim, navedite katere radijske postaje iz katere države pogosteje poslušate?

Prosim, navedite katere radijske postaje iz katere države pogosteje poslušate?

Value 8182 Frequency
1 Slovenske 576
2 Italijanske 19
3 Enako pogosto slovenske in italijanske 61
4 Druge 5
5 Ne poslušam 56
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 1 to 5

V5_drugo Radio - drugo

Prosim, navedite katere radijske postaje iz katere države pogosteje poslušate? Radio - drugo

Value 9181 Frequency
Hrvaške 1
Slovenske in tuje preko interneta 1
Slovenske, hrvaške 1
Slovenske, hrvaške, italijanske 1
Slovenske, italijanske, hrvaške 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 0

V6 6. Prosimo, navedite imena treh radijskih postaj, ki jih najpogosteje poslušate?

Prosimo, navedite imena treh radijskih postaj, ki jih najpogosteje poslušate?

Value 10180 Frequency
Ars 1
Ars, Jazz Festival, Jazz Swis 1
Ars, Radio 1, Radio Koper 1
Ars, Radio Aktual 1
EnaRadio 1 1
Eurostar, Radio Capris, Val 202 1
Gelosa 1
Ljubljana 2
Ljubljana 1 3
Ljubljana 1 in 2 1
Ljubljana 1, Radio Koper 1
Ljubljana 1, Radio Koper, Ognjišče 1
Ljubljana, Radio Koper, 1
Ljubljana, Radio Koper, Radio 1 1
Ljubljana1, 2, Radio Koper, Radio Capris 1
Modri Val, Radio Capris, Radio Koper 1
Ognjišče 3
Ognjišče, Lj 1, Radio Koper 1
Ognjišče, Radio 1, Radio Koper 1
Ognjišče, Radio 1, Slovenija 1 1
Ognjišče, Radio Koper 1
Ognjišče, Radio Koper, Radio Trst 1
Ognjišče, Radio Koper, Val 202 1
Ognjišče, Radio Marija 1
Ognjišče, Slovenija 1, Radio Trst 1
Ognjišče, Slovenija 1, Radio 1 1
Ognjišče, včasih Radio Koper 1
Radio Radio Trst, Ljubljana, Radio Koper 1
Radio Radio Trst, Ognjišče, Slovenija 1, Radio Koper 1
Radio Radio Trst, Radio Koper 1
Radio Radio Trst, Radio Koper, Ljubljana 1
Radio Radio Trst, Radio Koper, Radio Capris 1
Radio 1 7
Radio 1, Ljubljana 1
Radio 1, Ognjišče 1
Radio 1, Radio Aktual 1
Radio 1, Radio Aktual, Radio Capris 1
Radio 1, Radio Aktual, Radio Koper 1
Radio 1, Radio Capris 9
Radio 1, Radio Capris, Birichina 1
Radio 1, Radio Capris, Radio Aktual 1
Radio 1, Radio Capris, Radio Hit 1
Radio 1, Radio Capris, Radio Koper 3
Radio 1, Radio Capris, Salomon 1
Radio 1, Radio Capris, Slo Radio 1 1
Radio 1, Radio Capris, Val 202 3
Radio 1, Radio Capris,Radio Koper 1
Radio 1, Radio Center, Radio Capris 1
Radio 1, Radio Company, Radio Capris 1
Radio 1, Radio Dj, Val 202 1
Radio 1, Radio Expres, Radio Center, Val 202, Murski Val 1
Radio 1, Radio Koper 3
Radio 1, Radio Koper, Istra (hr) 1
Radio 1, Radio Koper, Ognjišče 1
Radio 1, Radio Koper, Radio Capris 3
Radio 1, Val 202 1
Radio 1, Val 202, Radio Capris 2
Radio 1, Val 202, Radio Koper 1
Radio 105, Radio Aktual, Radio 1 1
Radio 105, Radio DJ, Radio Capodistria 1
Radio 105, Radio Koper 1
Radio 105, Radio Monte Carlo 1
Radio 2 2
Radio Aktual 6
Radio Aktual , RTL 105, Radio Capris, Slovenija1, Ognjišče 1
Radio Aktual, Ljubljana 1
Radio Aktual, Radio 1, Radio Capris 2
Radio Aktual, Radio Capris 4
Radio Aktual, Radio Capris, Radio 1 4
Radio Aktual, Radio Capris, Radio Koper 2
Radio Aktual, Radio Capris, Rai 1
Radio Aktual, Radio Capris, Val 202 1
Radio Aktual, Radio Koper 2
Radio Aktual, Radio Koper, Radio Capris 3
Radio Aktual, Radio Koper, Radio Capris, Slovenija 1 1
Radio Aktual, Radio Koper, Val 202 1
Radio Aktual, SI 1
Radio Aktual, Slovenija 1, Radio Capris 1
Radio Aktual, Slovenija 1, Val 202 1
Radio Aktual, Val 202, Radio Capris 1
Radio Capodistria, 102,5, Birichina 1
Radio Capodistria, Radio Capris, Radio Due 1
Radio Capodistria, Radio Koper 1
Radio Capris 35
Radio Capris ,Radio Koper, Radio Hit 1
Radio Capris, Antena, Radio 1 1
Radio Capris, Antena, Salomon 1
Radio Capris, Ars 1
Radio Capris, EuroStar, Radio Aktual 1
Radio Capris, Eurostar 1
Radio Capris, Ognjišče, Radio 1 1
Radio Capris, Radio 1 21
Radio Capris, Radio 1, Actual 1
Radio Capris, Radio 1, Ognjišče 1
Radio Capris, Radio 1, Radio Aktual 4
Radio Capris, Radio 1, Radio Center 6
Radio Capris, Radio 1, Radio Center, Val202 1
Radio Capris, Radio 1, Radio DJ 1
Radio Capris, Radio 1, Radio Ekspress 1
Radio Capris, Radio 1, Radio Koper 7
Radio Capris, Radio 1, Radio Koper, Radio Aktual, Ognjišče 1
Radio Capris, Radio 1, Radio Ottanta 1
Radio Capris, Radio 1, Slo 1 1
Radio Capris, Radio 1, Val 202 11
Radio Capris, Radio 1, Val 202, Radio Aktual, Antena 1
Radio Capris, Radio 1, Val202 1
Radio Capris, Radio Aktual 7
Radio Capris, Radio Aktual, Hit 1
Radio Capris, Radio Aktual, La Eniene 1
Radio Capris, Radio Aktual, Radio 1 8
Radio Capris, Radio Aktual, Radio 1, Slovenija 1 1
Radio Capris, Radio Aktual, Radio Center 1
Radio Capris, Radio Aktual, Radio Maribor 1
Radio Capris, Radio Aktual, Slovenija 1 1
Radio Capris, Radio Aktual, Val 202 1
Radio Capris, Radio Capodistria, SI 1
Radio Capris, Radio Center 2
Radio Capris, Radio Center, Radio 1 1
Radio Capris, Radio Center, Radio Aktual 1
Radio Capris, Radio Center, Radio Študent 1
Radio Capris, Radio Due, Radio DJ, RTL 102.5 1
Radio Capris, Radio Istra, Radio 1 1
Radio Capris, Radio Koper 7
Radio Capris, Radio Koper, 1 1
Radio Capris, Radio Koper, Ljubljana 1
Radio Capris, Radio Koper, Ljubljana 1, Val 202 1
Radio Capris, Radio Koper, Radio 1 1
Radio Capris, Radio Koper, Radio 1, Radio 105 1
Radio Capris, Radio Koper, Radio Aktual 2
Radio Capris, Radio Koper, Radio Capodistria 1
Radio Capris, Radio Koper, Radio Center 1
Radio Capris, Radio Koper, Radio Hit 1
Radio Capris, Radio Koper, Radio Istra 1
Radio Capris, Radio Koper, Slovenija 1 1
Radio Capris, Radio Koper, Val 202 2
Radio Capris, Radio Ottanta, Radio Company 1
Radio Capris, Radio Radio 1, Radio Capodistria 1
Radio Capris, Radio Uno 1
Radio Capris, Radio Virgin, Rai Uno 1
Radio Capris, SI, Radio Koper 1
Radio Capris, Slovenija 1
Radio Capris, Slovenija 1, Radio 1 1
Radio Capris, Slovenija 1, Val 202 2
Radio Capris, Val 202 5
Radio Capris, Val 202, 1, Radio Koper 1
Radio Capris, Val 202, Obala 1
Radio Capris, Val 202, Radio 1 3
Radio Capris, Val 202, Radio Koper 1
Radio Capris, Val 202, Slovenija 1 2
Radio Center 1
Radio Center, Radio 1, Ljubljana 1 1
Radio Center, Radio 1, Radio Koper/Radio Capodistria 1
Radio Center, Radio Capris, Radio Aktual Obala 1
Radio Center, Radio Capris, Radio Koper 1
Radio Center, Radio Capris, Radio Ottanta 1
Radio Center, Radio Koper, Ognjišče, Radio 1, Radio Capris 1
Radio DJ 2
Radio DJ, Radio 1, Radio Koper 1
Radio DJ, Radio Capris, Centuno 1
Radio DJ, Radio Ita 1
Radio DJ, Rai 1
Radio Hit, Radio Virgin 1
Radio Koper 66
Radio Koper, Radio Trst 2
Radio Koper, 1, Radio Capris 1
Radio Koper, Ars 1
Radio Koper, Hit, Radio 1 1
Radio Koper, Lj ,Radio Capris 1
Radio Koper, Ljubljana 6
Radio Koper, Ljubljana, Rai 3 1
Radio Koper, Ljubljana, Val 202 1
Radio Koper, Monella, Radio 1 1
Radio Koper, Ognjišče, Ljubljana 1
Radio Koper, Radio 1 4
Radio Koper, Radio 1, Radio Capris 3
Radio Koper, Radio 1, Radio DJ 1
Radio Koper, Radio 1, Radio Hit 1
Radio Koper, Radio 1, Val 202 1
Radio Koper, Radio 105, Val 202 1
Radio Koper, Radio Aktual 3
Radio Koper, Radio Aktual, Radio 1 1
Radio Koper, Radio Aktual, Radio Capris 3
Radio Koper, Radio Aktual, Slovenija 1 2
Radio Koper, Radio Capodistria, Italia 1
Radio Koper, Radio Capodistria, Radio 1, Radio Capris 1
Radio Koper, Radio Capodistria, Radio Capris, Radio Center 1
Radio Koper, Radio Capodistria, Radio Ljubljana, Radio Capris 1
Radio Koper, Radio Capodistria, Val202 1
Radio Koper, Radio Capris 11
Radio Koper, Radio Capris, Hit 1
Radio Koper, Radio Capris, Ljubljana 3
Radio Koper, Radio Capris, Radio 1 7
Radio Koper, Radio Capris, Radio Aktual 7
Radio Koper, Radio Capris, Radio Center 1
Radio Koper, Radio Capris, Radio Istra 1
Radio Koper, Radio Capris, Radio Virgin, Radio Trst 1
Radio Koper, Radio Capris, Slovenija 1
Radio Koper, Radio Capris, Slovenija 1 5
Radio Koper, Radio Capris, Val 202, Ljubljana 1 1
Radio Koper, Radio Capris, Val 202, Radio 1 1
Radio Koper, Radio Center, Radio 1 1
Radio Koper, Radio Center, Radio Capris 1
Radio Koper, Radio Center, radio Maribor 1
Radio Koper, Radio Due, Val 202 1
Radio Koper, Radio Ljubljana 8
Radio Koper, Radio Ljubljana, Radio Tartini 1
Radio Koper, Radio Maribor, Radio Ljubljana 1
Radio Koper, Radio Monte Carlo, Radio 1 1
Radio Koper, Radio Trst 1
Radio Koper, Radio capodistria, Radio Punto zero 1
Radio Koper, Rtv, Slo 1
Radio Koper, SI 1
Radio Koper, SI, Radio Center, Radio Capris 1
Radio Koper, Slovenija 1
Radio Koper, Slovenija 1 8
Radio Koper, Slovenija 1, Ognjišče 1
Radio Koper, Slovenija 1, Ognjišče, Radio Aktual 1
Radio Koper, Slovenija 1, Radio Capris 2
Radio Koper, Slovenija 1, Val 202 3
Radio Koper, Slovenija 1, Val 202, Radio Capris 1
Radio Koper, Slovenija 1, Val202 1
Radio Koper, Slovenija 1, Zagreb 1
Radio Koper, Val 202 11
Radio Koper, Val 202, Ars 1
Radio Koper, Val 202, Istra 1
Radio Koper, Val 202, Ognjišče 1
Radio Koper, Val 202, Radio 1 2
Radio Koper, Val 202, Radio Capris 9
Radio Koper, Val 202, Rai 1 1
Radio Koper, Val 202, Rai 2, Radio Capris 1
Radio Koper, Val 202, Si 1
Radio Koper, Val 202, Slo 1 2
Radio Koper, Val 202, Slovenija 1, Radio Capris 1
Radio Koper, Val202 1
Radio Koper/Radio Capodistria, Slo 1, Val202, Radio Ottanta 1
Radio Maria, Ars 1
Radio Maria, Ognjišče 1
Radio Monte Carlo 2
Radio Monte Carlo, Radio Capodistria, Radio Capris, Radio Koper 1
Radio N.1, Stereo Citta, Radio Ottanta, Radio Capris 1
Radio Ottanta 1
Radio Ottanta, Radio Birichina, Radio Romantica 1
Radio Punto zero 1
Radio Radio 1, Radio Center, Radio Capris 1
Radio Si, Radio Capris, Radio Koper, Radio Capodistria 1
Radio Si, Radio Študent 1
Radio Si, Val 202 1
Radio Si, Val 202, Radio Študent 1
Radio Slovenija 1
Radio Slovenija, Ars 1
Radio Slovenija, Radio Koper 1
Radio Slovenija, Radio Koper, Radio Trst 1
Radio Trst, Lj, Radio Koper 1
Radio Trst, Radio Aktual, Radio Koper 1
Radio Študent, Radio Capris, Val 202 1
Rai 3, Radio Koper, Radio Capris 1
Rai1, Rai2, Radio Koper, Val 202 1
SI, Val 202, Fm 4 1
Slo In tuje preko interneta 1
Slovenija 1
Slovenija 1 7
Slovenija 1 , Val 202 1
Slovenija 1, Ognjišče, Radio Koper 1
Slovenija 1, Radio Capris, Val 202 1
Slovenija 1, Radio Koper 5
Slovenija 1, Radio Koper, Radio Capris 2
Slovenija 1, Slo3, Radio 1, Radio Trst 1
Slovenija 1, Slovenija 2, Radio Capris, Radio 1 1
Slovenija 1, Val 202, Ars 1
Slovenija 1, Val 202, Ognjišče 1
Slovenija 1, Val 202, Radio Capodistria 1
Slovenija 1, Val 202, Radio Koper 2
Slovenija 1, Val 202, Radio Trst 1
Slovenija 1, Val202, Radio Koper 2
Slovenija 3, Radio Koper 1
Slovenija in Radio Koper, Val 202 1
Slovenija, Ognjišče 1
Tržaski radio, Radio 1, Rai 1 1
Val 202 14
Val 202, 1, Radio Capris 1
Val 202, Ars 1
Val 202, Radio 1 1
Val 202, Radio 1, 105, Rai 1/2/3, Radio DJ 1
Val 202, Radio 1, Radio Aktual 1
Val 202, Radio 1, Radio Capris 2
Val 202, Radio 94, Radio Ekspres 1
Val 202, Radio Aktual 1
Val 202, Radio Capris 6
Val 202, Radio Capris, 1
Val 202, Radio Capris, Radio 1 1
Val 202, Radio Capris, Radio Koper 4
Val 202, Radio Center, Radio Hit 1
Val 202, Radio Koper 6
Val 202, Radio Koper, Ars 1
Val 202, Radio Koper, Radio Capodistria 1
Val 202, Radio Koper, Radio Capris 8
Val 202, Radio Koper, Radio Center 1
Val 202, Radio Koper, SI 1
Val 202, Radio Koper, Slovenija 1 1
Val 202, Radio Koper-Radio Capodistria, Tržaški 1
Val 202, Rai 2, Zagreb 1
Val 202, SI, Radio Koper 1
Val 202, Si, Radio 1 1
Val 202, Slo 1, Radio Koper, Capodistira 1
Val 202, Slovenija 1, Ars 1
Val 202, Slovenija 1, Radio Koper 1
Val202 1
Val202, Ars, Slovenija 1 1
Val202, Radio Capris, Antena 1
Virgin Radio, Rock Radio 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 0

V7 7. Prosim, navedite katere TV programe najpogosteje spremljate?

Prosim, navedite katere TV programe najpogosteje spremljate?

Value 11179 Frequency
1 Slovenske 398
2 Italijanske 91
3 Enako pogosto slovenske in italijanske 163
4 Druge 40
5 Ne gledam 21
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 4

Valid range from 1 to 5

V7_drugo TV - drugo

Prosim, navedite katere TV programe najpogosteje spremljate? TV - drugo

Value 12178 Frequency
Ameriške 7
Angleške 9
Angleške, italijanske 1
Angleške, italijanske, hrvaške 1
Angleške, italijaske 1
Angleške, slovenske 1
BBC (angleške) 1
Italijanske, hrvaške, slovenske 1
Kabelska 2
Nemške, angleške 1
Slovenske, angleške 1
Slovenske, angleške, italijanske 1
Slovenske, angleške, italijanske, hrvaške 1
Slovenske, angleške, italijanske, nemške 1
Slovenske, hrvaške 1
Slovenske, italijanske, angleške 1
Slovenske, italijanske, hrvaške 1
Slovenske, italijanske, tuje 1
Slovenske, kabelska 1
Srbske 1
enako pogosto hrvaške in slovenske 1
mešano 1
slovenske in ameriške 1
slovenske in hrvaške enako pogosto 1
slovenske, ameriške, italijanske 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 0

V8 8. Lahko navedete, katere (3)?

Lahko navedete, katere (3)?

Value 13177 Frequency
Animal Planet, Discovery, Cartoon Network 1
BBC 1
Beograd, Bjelina, SLO 1 1
Canale 5 3
Canale 5 , Fox, Lei 1
Canale 5, Italia 1, Pop TV 1
Canale 5, Italia 1, Rai 1 5
Canale 5, Italia 1, Real Time 1
Canale 5, Italia 1, Rete 4 1
Canale 5, Kanal A, Rai 1 1
Canale 5, Pop TV, Rai 1 1
Canale 5, Rai 1
Canale 5, Rai 1 1
Canale 5, Rai 1, 2, 3, Pop TV, SLO 1 1
Canale 5, Rai 1, MTV 1
Canale 5, Rai 2, 1, Pop TV, SLO 1, Planet TV 1
Canale 5, Rete 4, Pop TV, TV3 1
Canale 5, Rete 4, Rai 1 1
Canale Uno, Pop TV, Kanal A, Planet TV 1
Canale5 1
Canale5, Rete4, Rai 2 1
Cinema, SLO 1 1
DJ TV, Rai 1, 3 1
Discovery Channel, SLO 1, 2, Pop TV, Kanal A 1
Discovery I.D., SLO 1, Pop TV 1
Discovery, Animal Planet 1
Discovery, Animal Planet, 24 Kitchen 1
Discovery, Animal Planet, Crime Investigation 1
Discovery, Animal Planet, Pop TV, Kanal A, TV3, SLO 1, 2, 3 1
Discovery, Fox, National Geographic 1
Discovery, History , SLO 1, 2 1
Discovery, History, E! 1
Discovery, Pop Brio, Planet TV 1
Discovery, Pop TV, SLO 1 1
Discovery, SLO 1, Pop TV 1
Discovery, Science, Disney Junior 1
Disovery, Food Network, HBO 1
Eurosport, HBO, Rai 1
Evrosport 1
Focus, Rai 5 1
Fox TV, HBO, Pop TV 1
Fox, Animal Planet, National Geographic 1
Fox, Fox Live 1
Fox, Planet TV, Pop TV 1
Fox, Real Time, Rai 1
Fox, Universal, Fox Movie 1
Golica 1
Golica TV, SLO 1, Rai 1 1
Golica, SLO 1, 2, 3, Pop TV 1
HBO, Discovery, Focus 1
HBO, Kanal A, Pop TV, Planet TV 1
HBO, MTV, SLO 1 1
HBO, SLO 1, Pop TV 1
HRT 1, 2, Pop TV, Kanal A 1
HRT 1, Rai, Mediaset, SLO 1, 2, 3, Pop TV, Kanal A 1
HRT, Italia 1 , SLO 1, Pop TV 1
HRT, SLO, Pop TV, Kanal A, Nova TV 1
Itali 1, Fox, Rai 1, Kino 1
Italia 1, Animal Planet, Discovery 1
Italia 1, Canale 5 1
Italia 1, Canale 5, MTV 1
Italia 1, Canale 5, Pop TV 2
Italia 1, Canale 5, Rai 2 1
Italia 1, Canale 5, Rete 4 1
Italia 1, Canale 5, Sky 1
Italia 1, Kanal A, Pop TV 1
Italia 1, Pop TV, Kanal A 3
Italia 1, Pop TV, Kanal A, Rai 1 1
Italia 1, Rai 1, 2 3
Italia 1, Rai 1, Canale 5 1
Italia 1, Rai 1, Canale 5, Pop TV, Kanal A, SLO 1 1
Italia 1, Rai 5, Rai 2 1
Italia 1, Rete 4, Canale 5 2
Italia 1, Rete 4, Canale 5, Kanal A, Pop TV, Brio 1
Italijanske vse, SLO 1, 3 1
Kanal A , SLO 1, 2, 3, Pop TV 1
Kanal A, Planet TV, Pop TV 1
Kanal A, Pop TV 3
Kanal A, Pop TV TV, SLO 1 1
Kanal A, Pop TV, HBO 1
Kanal A, Pop TV, Italia 1 1
Kanal A, Pop TV, Planet TV 2
Kanal A, Pop TV, Pop Brio 1
Kanal A, Pop TV, SLO 1 2
Kanal A, Rai 1, 2 1
Kanal A, SLO 1, 2, 3 1
Kanal A, SLO 1, 2, 3, Pop TV, Mediaset 1
Kanal A, SLO 1, Pop TV, Kino 1
Kanal A, SLO 1, SLO 2 1
Kanal A, SLO 1, TV Koper 1
MTV, Disney Channel 1
Mediaset 4
Mediaset, Discovery, Rai 1
Mediaset, Pop TV 1
Mediaset, Rai 2
Mediaset, Rai 1, 2, 3, Fox, Twin, TV Koper, Planet TV 1
Mediaset, Rai, Pop TV 1
Mediaset, Rai, SLO, Pop TV, Kanal A 1
Medieset, Rai 1, 2 1
Mezzo, Italia 1, Natinal Geographic, Rai 1
National Geographic, History Chanel, Nature 1
National Geographic, Investigation Discovery, History 1
National Geographic, SLO 1, Pop TV, Rai 2 1
Nemško, Angleško Italijansko 1
Oto, Pop TV, SLO 2 1
Planet TV 1
Planet TV, Kanal A 1
Planet TV, Kanal A, SLO 1 2
Planet TV, Pop TV 1
Planet TV, Pop TV, History 1
Planet TV, Pop TV, Italia1 1
Planet TV, Pop TV, Kanal A 2
Planet TV, Pop TV, SLO 1 2
Planet TV, SLO 1, 2 1
Planet TV, SLO 1, Pop TV 2
Planet TV, SLO, Kanal A, Pop TV 1
Planet TV, Travel, Pop TV 1
Planet, Discovery, Pop TV, Mediaset 1
Planet, SLO 1 1
Pop Brio, Kino, Pop Oto, Mediaset 1
Pop TV 11
Pop TV SLO 1, 2, 3 1
Pop TV SLO 1, 3, Planet TV 1
Pop TV, Brio, National Geo. 1
Pop TV, Canale 5, Italia 1 1
Pop TV, Canale 5, Planet TV 1
Pop TV, Crime & Investigation, CBS Reality 1
Pop TV, HBO 1
Pop TV, HBO, History, Animal Planet 1
Pop TV, HBO, SLO 1, 2 1
Pop TV, HRT 1, Srbski 1 1
Pop TV, HRT, TV Koper 1
Pop TV, Italia 1, Canale 5 2
Pop TV, Kanal 1, SLO 1 2
Pop TV, Kanal A 12
Pop TV, Kanal A , Italia Uno, Rete4, Canale5, Rai 2, 3, Travel, BBC 1
Pop TV, Kanal A, Brio 1
Pop TV, Kanal A, HRT 1 1
Pop TV, Kanal A, Italia 1 1
Pop TV, Kanal A, Koper, SLO 1, 2 1
Pop TV, Kanal A, Planet TV 8
Pop TV, Kanal A, Planet TV, Kino 1
Pop TV, Kanal A, Planet TV, TV3, TV Media 1
Pop TV, Kanal A, Pop Kino 1
Pop TV, Kanal A, Rai 1, 2 1
Pop TV, Kanal A, Rai 1, 2, Canale 5, Rete 4 1
Pop TV, Kanal A, Rai 1, Canale 5 1
Pop TV, Kanal A, SLO 2
Pop TV, Kanal A, SLO 1 11
Pop TV, Kanal A, SLO 1, 2 5
Pop TV, Kanal A, SLO 1, 2, 3 1
Pop TV, Kanal A, SLO 1, 2, Planet TV, TV3 1
Pop TV, Kanal A, SLO 1, TV Koper 1
Pop TV, Kanal A, SLO 2 4
Pop TV, Kanal A, Siol 1
Pop TV, Kanal A, TV 1, Srbija 1
Pop TV, Kanal A, TV 1000 1
Pop TV, Kanal A, TV Koper, SLO 1 1
Pop TV, Kanal A, TV3 3
Pop TV, Kanal A, TV3 Kino, SLO 1, 2 1
Pop TV, Kanal, Planet TV 1
Pop TV, Kanala, Rai 1
Pop TV, National Geographic 1
Pop TV, Pink, RTL 1
Pop TV, Pink, RTS (Srbija) 1
Pop TV, Planet TV 2
Pop TV, Planet TV, Fox 1
Pop TV, Planet TV, Golica, Veseljak, TV Koper 1
Pop TV, Planet TV, Kanal A 2
Pop TV, Planet TV, RTV SLO 1
Pop TV, Planet TV, Rai 1 1
Pop TV, Planet TV, SLO 1
Pop TV, Planet TV, SLO 1 5
Pop TV, Planet TV, Športklub 1
Pop TV, Planet, SLO 1 1
Pop TV, Rai 1
Pop TV, Rai 1 1
Pop TV, Rai 1, Canale 5 1
Pop TV, Rai 1, TV Koper 1
Pop TV, SLO 3
Pop TV, SLO 1 6
Pop TV, SLO 1, 2 13
Pop TV, SLO 1, 2, Kanal A 1
Pop TV, SLO 1, 2, Planet TV 2
Pop TV, SLO 1, 2, Rai 1
Pop TV, SLO 1, 2, Rai 3 1
Pop TV, SLO 1, Fox 1
Pop TV, SLO 1, HRT 1 1
Pop TV, SLO 1, Italia 1 1
Pop TV, SLO 1, Kanal A 7
Pop TV, SLO 1, Kanal A, Planet TV 1
Pop TV, SLO 1, National Geographic 1
Pop TV, SLO 1, Pink TV 1
Pop TV, SLO 1, Planet TV 1
Pop TV, SLO 1, Rai 1 1
Pop TV, SLO 1, SLO 3 1
Pop TV, SLO 1, TV Capodistria 1
Pop TV, SLO 1, TV Koper 4
Pop TV, SLO 1, TV3 1
Pop TV, SLO 1, Učko 1
Pop TV, SLO 2, Kanal A 1
Pop TV, SLO 3 1
Pop TV, TV 3, Planet TV 1
Pop TV, TV 3, TV 2 1
Pop TV, TV Koper 1
Pop TV, TV Koper, Canale 5 1
Pop TV, TV Koper, SLO 1 1
RTS (srb), Pop TV 1
RTV, Pop TV, Rai 1 1
Rai 1
Rai 1, 2 1
Rai 1, 2, 3 3
Rai 1, 2, 3, Canale5 , Pop TV 1
Rai 1, 2, 3, Italia 1, Canale 5, Pop TV, Planet TV 1
Rai 1, 2, 3, Mediaset 2
Rai 1, 2, 3, Mediaset, SLO, Pop TV 1
Rai 1, 2, 3, National Geographic 1
Rai 1, 2, 3, SLO 1, 2, 3, Koper, Sponka TV, Canale 5 1
Rai 1, 2, 3, SLO 1, 2, 3, Pop TV 1
Rai 1, 2, 4 1
Rai 1, 2, Italia 1 1
Rai 1, 2, Italia 1, Canale 5, Pop TV 1
Rai 1, 2, Pop TV 2
Rai 1, 2, SLO 1 1
Rai 1, 2, SLO 1, 2 , Planet TV 1
Rai 1, 3, Canale 5 1
Rai 1, Canale 5 1
Rai 1, Canale 5, Dimax, Pop TV, Kanal A, SLO1 1
Rai 1, Canale 5, Pop TV 1
Rai 1, Canale 5, Rai 2 1
Rai 1, Canale 5, SLO 1, Pop TV 1
Rai 1, Canale 5, Tele 4, Italia 1 1
Rai 1, Canale5, Kanal A 1
Rai 1, Italia 1, Canale 5 2
Rai 1, Koper, SLO 1, 2 1
Rai 1, Pop TV 1
Rai 1, Rai 3, Canale 5 1
Rai 1, Rete 4 1
Rai 1, Rete 4, Canale 5, Pop TV 1
Rai 1, Rete 4, Italia 1 1
Rai 1, Rete 4, Rai 3 1
Rai 1, SLO 1, 2, 3, HRT 1
Rai 1, SLO 1, 2, 3, Kanal A, Pop TV 1
Rai 1, SLO 1, Pop TV 1
Rai 1, SLO 1, TV Koper 2
Rai 2, Animal Planet 1
Rai 2, Cielo, Italia Uno 1
Rai 2, Italia 1, Canale 5 1
Rai 2, Rai 1, Canale 5 1
Rai 2, TV Koper, SLO 1 1
Rai 3 2
Rai 3, 2, Rai 5, Rai Movie 1
Rai 3, Canale 5, Italia 1 1
Rai 3, Canale 5, Rai 1 1
Rai 3, SLO 1 1
Rai 3, SLO 1, 2 1
Rai Yoyo, Pop TV, Kanal A 1
Rai, HRT 1, SLO 1 1
Rai, Italia 1, Mediaset 1
Rai, Italia 1, National Geographic 1
Rai, Italia 1, športni 1
Rai, Italia1 1
Rai, Mediaset 5
Rai, Mediaset, History, Animal, National Geographic, SLO 1, Pop TV 1
Rai, Mediaset, Pop TV 1
Rai, Pop TV 2
Rai, Pop TV, SLO 1, 2, 3, Kanal A 1
Rai, Pop TV, TV Koper 1
Rai, SLO 1 1
Rete 4, Canale 5, Rai 1 1
Rete 4, Italia 1 1
Rete 4, Rai 1, Tele 5 1
SLO 2
SLO 1 10
SLO 1 (poročila), italijanski programi 1
SLO 1, 2 5
SLO 1, 2 In 3, Rai 1 1
SLO 1, 2 Pop TV, Planet TV 1
SLO 1, 2 Pop TV, TV Koper 1
SLO 1, 2, Pop TV 1
SLO 1, 2, 3 6
SLO 1, 2, 3 , Pop TV 1
SLO 1, 2, 3 , Pop TV, Rai 1, 2, 3, Rete4 1
SLO 1, 2, 3 , Rai 1, Rai 2, Canale 5, Rete 4 1
SLO 1, 2, 3 Pop TV Kanal A 1
SLO 1, 2, 3, Discovery, Pop TV, Kanal A, Planet, Nova, RTL 1
SLO 1, 2, 3, France2, Arte 1
SLO 1, 2, 3, Kanal A, Pop TV 1
SLO 1, 2, 3, Planet TV 1
SLO 1, 2, 3, Pop TV 3
SLO 1, 2, 3, Pop TV, Golica 1
SLO 1, 2, 3, Pop TV, Kanal A 3
SLO 1, 2, 3, Rai 1, 2, 3 1
SLO 1, 2, 3, TV Koper 2
SLO 1, 2, Canale 5, Rai 1, 3 1
SLO 1, 2, History 1
SLO 1, 2, Italia 1 1
SLO 1, 2, Kanal A 2
SLO 1, 2, Koper, Pop TV, Rai 1 1
SLO 1, 2, Planet TV 1
SLO 1, 2, Pop TV 17
SLO 1, 2, Pop TV, Kanal A 1
SLO 1, 2, Pop TV, Kanal A, Planet TV, Italia1 1
SLO 1, 2, Pop TV, Kanal A, Rai 1
SLO 1, 2, Pop TV, Kanal A, Šport TV 1
SLO 1, 2, Pop TV, TV Koper 1
SLO 1, 2, Rai 1
SLO 1, 2, Rai 1, Pop TV 1
SLO 1, 2, Rete 4 1
SLO 1, 2, TV Koper, Pop TV, Italia 1, Canale 5, Real Time, Cielo, La Sette 1
SLO 1, 2, Šport TV 1
SLO 1, 3, Golica 1
SLO 1, 3, Pop TV, Kanal A 1
SLO 1, 3, Pop TV, Planet TV, Brio 1
SLO 1, 3, RTL Hr 1
SLO 1, Brio, Pop TV 1
SLO 1, Canale 5, Pop TV 1
SLO 1, Canale 5, Rai 1 1
SLO 1, Canale5 1
SLO 1, Fox Crime, Planet TV, Pop TV 1
SLO 1, Golica, TV Koper 1
SLO 1, HBO, Brio 1
SLO 1, Italia 1, TV Koper 1
SLO 1, Italijanski programi - dnevnik 1
SLO 1, Kanal A 1
SLO 1, Kanal A, Koper 1
SLO 1, Kanal A, Mediaset 1
SLO 1, Kanal A, Pop TV 2
SLO 1, Kanal A, Pop TV, Planet TV 1
SLO 1, Kanal A, Pop TV, Rai 2 1
SLO 1, Koper, Rai 1 2
SLO 1, National Geographic, Travel, Rai 2 1
SLO 1, Planet TV 3
SLO 1, Planet TV, Rai 2 1
SLO 1, Planet TV, SLO 3 1
SLO 1, Planet TV, TV Koper 1
SLO 1, Planet TV, Šport TV 1
SLO 1, Pop TV 7
SLO 1, Pop TV, Fox 1
SLO 1, Pop TV, Kanal A 18
SLO 1, Pop TV, Kanal A, Eurosport 1
SLO 1, Pop TV, Kanal A, Italia 1, Rete 4 1
SLO 1, Pop TV, Kanal A, SLO 2 1
SLO 1, Pop TV, Kanal A, TV3 1
SLO 1, Pop TV, Koper 3
SLO 1, Pop TV, National Geographic 2
SLO 1, Pop TV, Net TV 1
SLO 1, Pop TV, Planet 1
SLO 1, Pop TV, Planet TV 3
SLO 1, Pop TV, Planet, Kanal A 1
SLO 1, Pop TV, Rai 1 1
SLO 1, Pop TV, Rai 1, Canale 4 1
SLO 1, Pop TV, Rai 4 1
SLO 1, Pop TV, SLO 3 3
SLO 1, Pop TV, Srbija 1
SLO 1, Pop TV, TV 3 1
SLO 1, Pop TV, TV Koper 2
SLO 1, Pop TV, Travel 1
SLO 1, Pop, Kanal A 1
SLO 1, RTV 2, RTV 3, Pop TV, Kanal A, Koper Capodistria, Rai 1, Rai 2, Canale 5, Rete 4 1
SLO 1, Rai 1
SLO 1, Rai 1 1
SLO 1, Rai 1, 3 1
SLO 1, Rai 1, Rai 2 2
SLO 1, Rai 2, Canale 5 1
SLO 1, Rai, Canale 5 1
SLO 1, Rai, Mediaset 1
SLO 1, Reti 4, Canale 5 1
SLO 1, SLO 2 8
SLO 1, SLO 2, Koper, Pop TV 1
SLO 1, SLO 2, Planet TV 1
SLO 1, SLO 2, Planet TV, Pop TV, Kanal A, Italia 1, Canale 5, Rete 4 1
SLO 1, SLO 2, Pop TV 14
SLO 1, SLO 2, Pop TV , Planet TV 1
SLO 1, SLO 2, Pop TV, Kanal A 4
SLO 1, SLO 2, Pop TV, Kanal A, Canale 5, Rai 1, Rai 2 1
SLO 1, SLO 2, Pop TV, Kanal A, National Geographic, Rai 1, Rai 2, HRT 1, HRT 2 1
SLO 1, SLO 2, Rai 1 2
SLO 1, SLO 2, Rai 1, 2, 3 1
SLO 1, SLO 2, SLO 3 4
SLO 1, SLO 2, SLO 3, Kanal A, Pop TV 1
SLO 1, SLO 2, SLO 3, Pop TV, Italia 1 1
SLO 1, SLO 2, SLO 3, Pop TV, Kanal A 1
SLO 1, SLO 2, SLO 3, Pop TV, Rai 1, Rai 2, Rai 3 1
SLO 1, SLO 2, SLO 3, Pop TV, TV5 1
SLO 1, SLO 2, Sport Klub 1
SLO 1, SLO 2, TV Koper 4
SLO 1, SLO 2, TV3, Kanal A, Canale 5, Rete 4, Discovery, MTV, RTL, Pro 7 1
SLO 1, SLO 3 1
SLO 1, SLO 3, Pop TV 3
SLO 1, SLO 3, Pop TV, Kanal A 1
SLO 1, SLO 3, Pop TV, Kanal A, TV Koper 1
SLO 1, SLO 3, Rai 1
SLO 1, SLO 3, Rai 1 1
SLO 1, TV Koper, Kanal A 1
SLO 1, TV Koper, Planet TV 1
SLO 1, TV Koper, Pop TV 3
SLO 1, TV Koper, Rai, HRT 1
SLO 1, TV Koper, SLO 2 1
SLO 1, TV3, Pop TV, Planet TV, Rai 1 1
SLO 1, TV7 1
SLO 1. Pop TV. Kanal A 1
SLO 2 2
SLO 2, Rai 2, Italia 1 1
SLO 2, SLO 1, Rete4 1
SLO 2, Šport 1, 2, TV Planet 1
SLO 2, Šport TV 1
SLO 3, Pop TV, Kanal A, Golica 1
SLO 3, SLO 1, Planet TV 1
SLO, Koper 1
SLO, Pop TV 2
SLO, Pop TV, Kanal A, Rai Sport 1
SLO, Pop TV, Planet 1
SLO, Pop TV, Planet TV 1
SLO, Pop TV, Rai 1
SLO, Pop TV, TV Koper 1
SLO, Pop TV, TV3, History 1
SLO, Pop TV, Universal, Rai 3 1
SLO, Pop, Kanal A 1
SLO, Rai 1 1
SLO, Rai, Canale 5, Pop TV, Planet TV 1
SLO, TV Koper 1
SLO, TV Koper, Pop TV 1
SLO1, 2, Pop TV 1
SLO1, 2, Pop TV, Kanal A 1
SLO1, Pop TV 1
SLO1, SLO2, Rai 1 1
Sky 1
Sky TV 1
Sport 1, 2, 3 1
Sport Klub, SLO 2, SLO 1 1
TV 3, Kanal A, Pop TV 1
TV Capodistria, SLO 1, TV Koper 1
TV Golica 1
TV Kope, SLO 1, 2, 3 Pop TV 1
TV Koper, Pop TV, Kanal A, SLO 1 1
TV Koper, Pop TV, SLO 1, SLO 2 1
TV Koper, RTVSLO 1
TV Koper, Rai 3, SLO 1, Pop TV, Rai 1, Tele 4, 5 1
TV Koper, SLO 2
TV Koper, SLO 1, 2 1
TV Koper, SLO 1, 2, 3 1
TV Koper, SLO 1, 2, 3 , Pop TV , Rai 1, 2, 3 1
TV Koper, SLO 1, 3 1
TV Koper, SLO 1, Planet TV 1
TV Koper, SLO 1, Pop TV 1
TV Koper, SLO 1, Rai 1 1
TV Koper, SLO 1, SLO 2, Planet TV 1
TV3 Medias, TV 1000, Cinestar 1
Universal, SLO 1, Kanal A 1
Večinoma tuje 1
Š1, Pop TV, Kanal A 1
Šport 1, Šport 2, Šport Klub 1
Šport TV , Šport Club 1
Šport TV, SLO 1, SLO 2 1
Šport TV, Šport Klub, Pop TV 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
691 0

medij_in Indeks mediji

Indeks mediji

Value 14176 Frequency
0 Izključno slovenski mediji 417
1 Zmerno spremljanje italijanskih medijev 252
2 Pogosto spremljanje italijanskih medijev 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 2

V9 9. Sedaj pa si poskusite predstavljati obdobje pred 15 leti? Koliko ste bili takrat stari?

Sedaj pa si poskusite predstavljati obdobje pred 15 leti? Koliko ste bili takrat stari?

Value 15175 Frequency
1 Otrok do 10. leta 45
2 10-15 let 47
3 16-20 let 47
4 21-30 let 100
5 31-40 let 110
6 40-50 let 179
7 Več kot 50 let 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 1 to 7

V10_1 Če pomislite na to obdobje, kaj ste brali takrat - časopisi nekoč

Če pomislite na to obdobje, kaj ste brali ali poslušali takrat - časopisi

Value 16174 Frequency
1 Slovenske 487
2 Italijanske 22
3 Enako pogosto slovenske in italijanske 86
4 Drugo 15
5 Ne berem 93
99 Brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
703 14

Valid range from 1 to 5

V10_2 Če pomislite na to obdobje, kaj ste brali takrat - revije nekoč

Če pomislite na to obdobje, kaj ste brali ali poslušali takrat - revije

Value 17173 Frequency
1 Slovenske 421
2 Italijanske 44
3 Enako pogosto slovenske in italijanske 92
4 Drugo 18
5 Ne berem 131
99 Brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 11

Valid range from 1 to 5

V10_3 Če pomislite na to obdobje, kaj ste poslušali takrat - radio nekoč

Če pomislite na to obdobje, kaj ste brali ali poslušali takrat - radio

Value 18172 Frequency
1 Slovenske 471
2 Italijanske 43
3 Enako pogosto slovenske in italijanske 110
4 Drugo 13
5 Ne poslušam radia 62
99 Brez odgovora 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 18

Valid range from 1 to 5

V10_4 Če pomislite na to obdobje, kaj ste gledali takrat - TV nekoč

Če pomislite na to obdobje, kaj ste brali ali poslušali takrat - TV

Value 19171 Frequency
1 Slovenske 289
2 Italijanske 209
3 Enako pogosto slovenske in italijanske 184
4 Druge 17
5 Ne gledam TV 8
99 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 10

Valid range from 1 to 5

V11_1 Prosimo navedite, ali trenutno spremljate_Slovensko politiko Sedaj pa se vrnimo spet na sedanjost.

Prosimo navedite, ali trenutno spremljate: slovensko politiko

Value 20170 Frequency
0 ni izbran 158
1 Slovenska politika 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V11_2 Prosimo navedite, ali trenutno spremljate_Italijansko politiko Sedaj pa se vrnimo spet na sedanjost.

Prosimo navedite, ali trenutno spremljate: italijansko politiko

Value 21169 Frequency
0 ni izbran 505
1 Italijanska politika 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V11_3 Prosimo navedite, ali trenutno spremljate_Slovenski šport Sedaj pa se vrnimo spet na sedanjost.

Prosimo navedite, ali trenutno spremljate: slovenski šport

Value 22168 Frequency
0 ni izbran 179
1 Slovenski šport 538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V11_4 Prosimo navedite, ali trenutno spremljate_Italijanski šport Sedaj pa se vrnimo spet na sedanjost.

Prosimo navedite, ali trenutno spremljate: italijanski šport

Value 23167 Frequency
0 ni izbran 515
1 Italijanski šport 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V12_1 Slovenska glasba

Ali zadnje čase tudi gledate ali poslušate: slovensko glasbo

Value 24166 Frequency
0 ni izbran 151
1 Slovenska glasba 566
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V12_2 Italijanska glasba

Ali zadnje čase tudi gledate ali poslušate: italijansko glasbo

Value 25165 Frequency
0 ni izbran 326
1 Italijanska glasba 391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V12_3 Slovenski film

Ali zadnje čase tudi gledate ali poslušate: slovenski film

Value 26164 Frequency
0 ni izbran 321
1 Slovenski film 396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V12_4 Italijanski film

Ali zadnje čase tudi gledate ali poslušate: italijanski film

Value 27163 Frequency
0 ni izbran 397
1 Italijanski film 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_1_1 Big brother

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Big Brother ALI Grande fratello

Value 28162 Frequency
0 ni izbran 563
1 Big Brother 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_1_2 Ne pozna_big brother

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Big Brother ALI Grande fratello

Value 29161 Frequency
0 ni izbran 326
1 Ne_pozna_Big Brother 391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_1_3 Grande Fratello

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Big Brother ALI Grande fratello

Value 30160 Frequency
0 ni izbran 556
1 Grande fratello 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_1_4 Ne pozna_grande fratello

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Big Brother ALI Grande fratello

Value 31159 Frequency
0 ni izbran 320
1 Ne pozna_Grande fratello 397
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_2_1 Tarča

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Tarča ALI Porta a porta

Value 32158 Frequency
0 ni izbran 301
1 Tarča 416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_2_2 Ne pozna_Tarča

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Tarča ALI Porta a porta

Value 33157 Frequency
0 ni izbran 535
1 Ne pozna_Tarča 182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_2_3 Porta a porta

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Tarča ALI Porta a porta

Value 34156 Frequency
0 ni izbran 605
1 Porta a porta 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_2_4 Ne pozna_porta a porta

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Tarča ALI Porta a porta

Value 35155 Frequency
0 ni izbran 521
1 Ne pozna_Porta a porta 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_3_1 Ema

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Ema ALI Sanremo

Value 36154 Frequency
0 ni izbran 454
1 Ema 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_3_2 Ne pozna_Ema

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Ema ALI Sanremo

Value 37153 Frequency
0 ni izbran 600
1 Ne pozna_Ema 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_3_3 Sanremo

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Ema ALI Sanremo

Value 38152 Frequency
0 ni izbran 374
1 Sanremo 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_3_4 Ne pozna_sanremo

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Ema ALI Sanremo

Value 39151 Frequency
0 ni izbran 592
1 Ne pozna_Sanremo 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_4_1 To so gadi

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? To so gadi ALI Fantozzi

Value 40150 Frequency
0 ni izbran 411
1 To so gadi 306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_4_2 Ne pozna_To so gadi

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? To so gadi ALI Fantozzi

Value 41149 Frequency
0 ni izbran 576
1 Ne pozna_To so gadi 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_4_3 Fantozzi

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? To so gadi ALI Fantozzi

Value 42148 Frequency
0 ni izbran 452
1 Fantozzi 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_4_4 Ne pozna_Fantozzi

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? To so gadi ALI Fantozzi

Value 43147 Frequency
0 ni izbran 570
1 Ne pozna_Fantozzi 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_5_1 Skrita kamera

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Skrita kamera s Francijem Kekom ALI Scherzi a parte

Value 44146 Frequency
0 ni izbran 484
1 Skrita kamera 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_5_2 Ne pozna_Skrita kamera

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Skrita kamera s Francijem Kekom ALI Scherzi a parte

Value 45145 Frequency
0 ni izbran 543
1 Ne pozna_Skrita kamera 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_5_3 Scherzi a parte

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Skrita kamera s Francijem Kekom ALI Scherzi a parte

Value 46144 Frequency
0 ni izbran 408
1 Scherzi a parte 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_5_4 Ne pozna_Scherzi a parte

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Skrita kamera s Francijem Kekom ALI Scherzi a parte

Value 47143 Frequency
0 ni izbran 540
1 Ne pozna_Scherzi a parte 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_6_1 Na Zdravje

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Na zdravje ALI Uomini e donne

Value 48142 Frequency
0 ni izbran 371
1 Na zdravje 346
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_6_2 Ne pozna_Na zdravje

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Na zdravje ALI Uomini e donne

Value 49141 Frequency
0 ni izbran 472
1 Ne pozna_Na zdravje 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_6_3 Uomini e donne

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Na zdravje ALI Uomini e donne

Value 50140 Frequency
0 ni izbran 601
1 Uomini e donne 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_6_4 Ne pozna_Uomini e donne

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Na zdravje ALI Uomini e donne

Value 51139 Frequency
0 ni izbran 465
1 Ne pozna_Uomini e donne 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_7_1 A s ti tud not padu

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? A s ti tud not padu ALI Mai dire franšiza

Value 52138 Frequency
0 ni izbran 377
1 A s ti tud not padu 340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_7_2 Ne pozna_A s ti tud not padu

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? A s ti tud not padu ALI Mai dire franšiza

Value 53137 Frequency
0 ni izbran 432
1 NE pozna_A s ti tud not padu 285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_7_3 Mai dire franšiza

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? A s ti tud not padu ALI Mai dire franšiza

Value 54136 Frequency
0 ni izbran 643
1 Mai dire 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_7_4 Ne pozna_Mai dire franšiza

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? A s ti tud not padu ALI Mai dire franšiza

Value 55135 Frequency
0 ni izbran 417
1 Ne pozna_Mai dire 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_8_1 V leru

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? V leru ALI Tre uomini e una gamba

Value 56134 Frequency
0 ni izbran 523
1 V leru 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_8_2 Ne pozna_V leru

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? V leru ALI Tre uomini e una gamba

Value 57133 Frequency
0 ni izbran 361
1 Ne pozna_V leru 356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_8_3 Tre uomini e una gamba

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? V leru ALI Tre uomini e una gamba

Value 58132 Frequency
0 ni izbran 566
1 Tre uomini e una gamba 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_8_4 Ne pozna_Tre uomini e una gamba

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? V leru ALI Tre uomini e una gamba

Value 59131 Frequency
0 ni izbran 355
1 Ne poznam_Tre uomini e una gamba 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_9_1 Naša mala klinika

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Naša mala klinika ALI Casa Vianello

Value 60130 Frequency
0 ni izbran 279
1 Naša mala klinika 438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_9_2 Ne pozna_Naša mala klinika

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Naša mala klinika ALI Casa Vianello

Value 61129 Frequency
0 ni izbran 559
1 Ne pozna_Naša mala klinika 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_9_3 Casa Vianello

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Naša mala klinika ALI Casa Vianello

Value 62128 Frequency
0 ni izbran 603
1 Casa Vianello 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V13_9_4 Ne pozna_Casa vianello

Za vsakega od naslednjih parov povejte, katerega bi gledali, če bi se predvajala istočasno na televiziji? Naša mala klinika ALI Casa Vianello

Value 63127 Frequency
0 ni izbran 543
1 Ne pozna_Casa Vianello 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V14_1 Slovenska IN argentinska ekipa

Za katero ekipo bi navijali, če bi se na nogometni tekmi soočili: Slovenska IN argentinska ekip

Value 64126 Frequency
1 Slovensko ekipo 650
2 Argentinsko ekipo 15
3 Ne vem vnaprej, odločil bi se šele ob spremljanju tekme 6
4 Nogomet me sploh ne zanima 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 1 to 4

V14_2 Italijanska IN argentinska ekipa

Za katero ekipo bi navijali, če bi se na nogometni tekmi soočili: Italijanska IN argentinska ekipa

Value 65125 Frequency
1 Italijansko ekipo 382
2 Argentinsko ekipo 167
3 Ne vem vnaprej, odločil bi se šele ob spremljanju tekme 93
4 Nogomet me sploh ne zanima 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 1 to 4

V14_3 Slovenska IN italijanska ekipa

Za katero ekipo bi navijali, če bi se na nogometni tekmi soočili: Slovenska IN italijanska ekipa

Value 66124 Frequency
1 Slovensko ekipo 644
2 Italijansko ekipo 11
3 Ne vem vnaprej, odločil bi se šele ob spremljanju tekme 14
4 Nogomet me sploh ne zanima 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 1 to 4

v15_1_1 En hribček bom kupil

Sedaj pa me zanima, katera izmed obeh pesmi v paru vam je bližje? En hribček bom kupil ALI La mula di Parenzo

Value 67123 Frequency
0 ni izbran 371
1 En hribček bom kupil 346
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V15_1_2 Ne pozna_En hribček bom kupil

Sedaj pa me zanima, katera izmed obeh pesmi v paru vam je bližje? En hribček bom kupil ALI La mula di Parenzo

Value 68122 Frequency
0 ni izbran 680
1 Ne pozna_En hribček bom kupil 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V15_1_3 La mula di Parenzo

Sedaj pa me zanima, katera izmed obeh pesmi v paru vam je bližje? En hribček bom kupil ALI La mula di Parenzo

Value 69121 Frequency
0 ni izbran 359
1 La mula di Parenzo 358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V15_1_4 Ne pozna_la mula di parenzo

Sedaj pa me zanima, katera izmed obeh pesmi v paru vam je bližje? En hribček bom kupil ALI La mula di Parenzo

Value 70120 Frequency
0 ni izbran 674
1 Ne pozna_La mula di Parenzo 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V15_2_1 Mala terasa

Sedaj pa me zanima, katera izmed obeh pesmi v paru vam je bližje? Mala terasa ALI Azzuro

Value 71119 Frequency
0 ni izbran 325
1 Mala terasa 392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 0

Valid range from 0 to 1

V15_2_2 Ne pozna_mala terasa

Sedaj pa me zanima, katera izmed obeh pesmi v paru vam je bližje? Mala terasa ALI Azzuro

Value 72118