Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1010
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1010_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, ocena vlade, afera Patria, pogledi na reformne projekte, zadovoljstvo z izidom županskih volitev

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o obtožnem predlogu zoper peterico v zadevi Patria, vprašanja o pogledih na krizo in reformne projekte.

Methodology


Collection date: 25. oktober 2010 - 27. oktober 2010
Date of production: 2010-10
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1010 - Politbarometer PB10/10 [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 65
 • number of units: 845

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2010-10-15 845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 2010-10-15 2010-10-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 191
2 ni zadovoljen 618
3 ne vem, b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 36

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 461
2 ni zadovoljen 361
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 23

Valid range from 1 to 2

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 165 Frequency
2010-10-15 845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 2010-10-15 2010-10-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 264 Frequency
1 zadovoljen 191
2 ni zadovoljen 618
3 ne vem, b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 36

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 363 Frequency
1 zadovoljen 461
2 ni zadovoljen 361
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 23

Valid range from 1 to 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 462 Frequency
1 da, podpiram 298
2 ne, ne podpiram 482
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 65

Valid range from 1 to 2

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Value 561 Frequency
1 1 najmanj zaupa 203
2 2 221
3 3 nekje vmes 290
4 4 86
5 5 najbolj zaupa 20
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 25

Valid range from 1 to 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 660 Frequency
1 1 najmanj zaupa 144
2 2 185
3 3 nekje vmes 279
4 4 142
5 5 najbolj zaupa 49
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 46

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 759 Frequency
1 1 najmanj zaupa 84
2 2 160
3 3 nekje vmes 279
4 4 181
5 5 najbolj zaupa 41
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 100

Valid range from 1 to 5

i13 SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 858 Frequency
1 1 najmanj zaupa 45
2 2 82
3 3 nekje vmes 322
4 4 291
5 5 najbolj zaupa 63
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 42

Valid range from 1 to 5

i14 SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 957 Frequency
1 1 najmanj zaupa 59
2 2 140
3 3 nekje vmes 273
4 4 281
5 5 najbolj zaupa 84
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 8

Valid range from 1 to 5

i15 MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 1056 Frequency
1 1 najmanj zaupa 59
2 2 142
3 3 nekje vmes 340
4 4 225
5 5 najbolj zaupa 60
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 19

Valid range from 1 to 5

i16 VARUHINJA ČL.PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 1155 Frequency
1 1 najmanj zaupa 48
2 2 106
3 3 nekje vmes 186
4 4 280
5 5 najbolj zaupa 111
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 114

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1254 Frequency
1 1 najmanj zaupa 201
2 2 226
3 3 nekje vmes 224
4 4 131
5 5 najbolj zaupa 40
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 23

Valid range from 1 to 5

i21 NATO

NATU?

Value 1353 Frequency
1 1 najmanj zaupa 99
2 2 164
3 3 nekje vmes 283
4 4 144
5 5 najbolj zaupa 18
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 137

Valid range from 1 to 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 1452 Frequency
1 1 najmanj zaupa 68
2 2 164
3 3 nekje vmes 342
4 4 174
5 5 najbolj zaupa 18
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 79

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 1551 Frequency
1 1 najmanj zaupa 78
2 2 206
3 3 nekje vmes 332
4 4 142
5 5 najbolj zaupa 6
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 81

Valid range from 1 to 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 1650 Frequency
1 1 najmanj zaupa 46
2 2 108
3 3 nekje vmes 293
4 4 294
5 5 najbolj zaupa 67
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 37

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Value 1749 Frequency
1 1 najmanj zaupa 163
2 2 225
3 3 nekje vmes 263
4 4 109
5 5 najbolj zaupa 31
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 54

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1848 Frequency
1 1 najmanj zaupa 134
2 2 249
3 3 nekje vmes 326
4 4 77
5 5 najbolj zaupa 10
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 49

Valid range from 1 to 5

i30 INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 1947 Frequency
1 1 najmanj zaupa 27
2 2 78
3 3 nekje vmes 177
4 4 280
5 5 najbolj zaupa 164
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 119

Valid range from 1 to 5

i33 BARBARA BREZIGAR

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Value 2046 Frequency
1 1 najmanj zaupa 124
2 2 162
3 3 nekje vmes 248
4 4 163
5 5 najbolj zaupa 64
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 84

Valid range from 1 to 5

i34 JANKO GORŠEK

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Value 2145 Frequency
1 1 najmanj zaupa 44
2 2 96
3 3 nekje vmes 291
4 4 220
5 5 najbolj zaupa 76
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 118

Valid range from 1 to 5

i38 OSEBNI ZDRAVNIK

VAŠEMU OSEBNEMU ZDRAVNIKU?

Value 2244 Frequency
1 1 najmanj zaupa 9
2 2 20
3 3 nekje vmes 102
4 4 312
5 5 najbolj zaupa 375
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 27

Valid range from 1 to 5

i4 PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 2343 Frequency
1 1 najmanj zaupa 97
2 2 87
3 3 nekje vmes 184
4 4 297
5 5 najbolj zaupa 158
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 22

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2442 Frequency
1 1 najmanj zaupa 189
2 2 264
3 3 nekje vmes 303
4 4 33
5 5 najbolj zaupa 5
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 51

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Value 2541 Frequency
1 1 najmanj zaupa 219
2 2 230
3 3 nekje vmes 231
4 4 100
5 5 najbolj zaupa 24
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 41

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Value 2640 Frequency
1 1 najmanj zaupa 80
2 2 126
3 3 nekje vmes 302
4 4 266
5 5 najbolj zaupa 50
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 21

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Value 2739 Frequency
1 1 najmanj zaupa 32
2 2 51
3 3 nekje vmes 259
4 4 304
5 5 najbolj zaupa 101
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 98

Valid range from 1 to 5

i9 CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2838 Frequency
1 1 najmanj zaupa 251
2 2 158
3 3 nekje vmes 235
4 4 114
5 5 najbolj zaupa 50
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 37

Valid range from 1 to 5

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 2937 Frequency
1 1 zelo neuspešno 187
2 2 243
3 3 nekje vmes 319
4 4 62
5 5 zelo uspešno 15
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 19

Valid range from 1 to 5

v10 PAVEL GANTAR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Value 3036 Frequency
1 1 zelo neuspešno 85
2 2 152
3 3 nekje vmes 281
4 4 183
5 5 zelo uspešno 41
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 103

Valid range from 1 to 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 3135 Frequency
1 1 zelo neuspešno 201
2 2 212
3 3 nekje vmes 250
4 4 127
5 5 zelo uspešno 34
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 21

Valid range from 1 to 5

v3 DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 3234 Frequency
1 1 zelo neuspešno 130
2 2 249
3 3 nekje vmes 344
4 4 58
5 5 zelo uspešno 7
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 57

Valid range from 1 to 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 3333 Frequency
1 1 zelo neuspešno 83
2 2 76
3 3 nekje vmes 199
4 4 303
5 5 zelo uspešno 163
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 21

Valid range from 1 to 5

v9 PARLAMENTARNA OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 3432 Frequency
1 1 zelo neuspešno 142
2 2 227
3 3 nekje vmes 284
4 4 92
5 5 zelo uspešno 16
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 84

Valid range from 1 to 5

v9a STRANKE KOALICIJE

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Value 3531 Frequency
1 1 zelo neuspešno 123
2 2 238
3 3 nekje vmes 330
4 4 58
5 5 zelo uspešno 12
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 84

Valid range from 1 to 5

q911 ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

Value 3630 Frequency
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO 199
2 SE BO KRIZA PRI NAS ŠE POGLOBILA 577
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 69

Valid range from 1 to 2

q916f ALI PODPIRATE MALO DELO?

V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA OZ. PRIPRAVLJA SERIJO UKREPOV. ZA NASLEDNJA DVA POVEJTE, ALI JU PODPIRATE, ALI NE? UVEDBA T.I. MALEGA DELA, KI DOPUŠČA KRAJŠE ZAPOSLITVE ŠTUDENTOM, UPOKOJENCEM IN BREZPOSLENIM

Value 3729 Frequency
1 da podpira 453
2 ne, ne podpira 274
3 ne ve, b.o. 110
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 118

Valid range from 1 to 2

q916g ALI PODPIRATE PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE?

POSTOPNO PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE DO UPOKOJITVE?

Value 3828 Frequency
1 da podpira 205
2 ne, ne podpira 581
3 ne ve, b.o. 51
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 59

Valid range from 1 to 2

q923 BI BILA V DANIH RAZMERAH JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT PAHO

KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Value 3927 Frequency
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 287
2 enako uspešna 172
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 248
4 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 138

Valid range from 1 to 3

q929a IMATE DOMA KAKŠEN TV SPREJEMNIK S STEREŠNO ALI SOBNO ANTENO?

ZA KONEC ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O TV SIGNALU. ALI IMATE DOMA KAKŠEN TV SPREJEMNIK S KATERIM SPREJEMATE SIGNAL S POMOČJO STREŠNE OZ. SOBNE ANTENE?

Value 4026 Frequency
1 da 282
2 ne 541
4 nima TV 6
3 ne vem 6
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 16

Valid range from 1 to 4

q929b VAM JE ZNANO, DA BO V SLO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV?

ALI VAM JE ZNANO, DA BO V SLOVENIJI IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV (OZ. DIGITALNI TV SIGNAL)?

Value 4125 Frequency
1 da 815
2 ne 14
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 16

Valid range from 1 to 2

q929c ALI VESTE, KDAJ BO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV?

ALI VESTE, KDAJ PRIBLIŽNO BO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV? (anketar: preveri!!! / pravilno: s 1.12.2010; decembra 2010; konec leta 2010...)

Value 4224 Frequency
1 ve 664
2 ne ve 159
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 22

Valid range from 1 to 2

q929d ALI VESTE, KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL

ALI VESTE, KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL PREKO STREŠNE ANTENE?

Value 4323 Frequency
1 da 685
2 ne 142
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 18

Valid range from 1 to 2

q929e ALI VESTE, KJE SE DOBIJO INFORMACIJE O PREHODU NA DIGITALNO

ALI VESTE, KJE LAHKO VSI, KI JIH TO ZANIMA, DOBIJO INFORMACIJE O TEM, KAJ JE POTREBNO STORITI ZA PREHOD NA DIGITALNI SIGNAL?

Value 4422 Frequency
1 da 583
2 ne 244
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 18

Valid range from 1 to 2

q929f ALI VESTE, KAJ POMENI ZNAK DIGI?

ALI VESTE, KAJ POMENI ZNAK DIGI?

Value 4521 Frequency
1 da 525
2 ne 301
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 19

Valid range from 1 to 2

q931 ALI ODOBRAVATE OBTOŽNI PREDLOG ZOPER J.ZAGOŽNA, J.JANŠO, A.K

JAVNO TOŽILSTVO JE V ZADEVI PATRIA VLOŽILA OBTOŽNI PREDLOG ZOPER JOŽETA ZAGOŽNA, JANEZA JANŠO, ANTONA KRKOVIČA, VALTERJA WOLFA IN IVANA ČRNKOVIČA. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Value 4620 Frequency
1 da, odobrava 511
2 ne, ne odobrava 163
3 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
674 171

Valid range from 1 to 2

q933 ODNOS MED VLADO IN SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

V ZADNJIH MESECIH SI VLADA Z VRSTO VARČEVALNIH UKREPOV PRIZADEVA ZAGOTOVITI ZMERNEJŠO JAVNO PORABO - NPR. Z ZAMRZNITVIJO PLAČ, SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PA TEM UKREPOM OSTRO NASPROTUJEJO. KAJ V ZVEZI S TEM MENITE VI?

Value 4719 Frequency
1 VLADA NAJ NE POPUSTI 213
2 SINDIKATI NAJ NE POPUSTIJO 94
3 KOMPROMIS 476
4 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 62

Valid range from 1 to 3

q934 ALI STE ZADOVOLJNI Z IZIDOM ŽUPANSKIH VOLITEV?

ALI STE ZADOVOLJNI Z IZIDOM LETOŠNJIH ŽUPANSKIH VOLITEV?

Value 4818 Frequency
1 da 610
2 ne 157
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 78

Valid range from 1 to 2

w BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4917 Frequency
1 da 612
2 ne 187
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 46

Valid range from 1 to 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5016 Frequency
1 DESUS - 67
2 LDS 17
3 NSI 8
4 SDS 140
5 SLS 29
6 SNS 17
7 SD 105
8 ZARES 7
9 drugo stranko 14
0 ne vem, b.o. 208
Sysmiss 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
404 441

Valid range from 1 to 9

w20b ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5115 Frequency
1 DESUS 45
2 LDS 34
3 NSI 8
4 SDS 146
5 SLS 24
6 SNS 18
7 SD 215
8 ZARES 17
9 drugo stranko 14
0 ne vem, b.o. 174
99 ni volil 144
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
521 324

Valid range from 1 to 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5214 Frequency
1 DESUS 28
2 LDS 11
3 NSI 3
4 SDS 33
5 SLS 13
6 SNS 7
7 SD 34
8 ZARES 7
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 287
Sysmiss 413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
145 700

Valid range from 1 to 9

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5313 Frequency
1 OSNOVNA 140
2 POKLICNA 152
3 SREDNJA 328
4 VIŠJA, VISOKA 222
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 3

Valid range from 1 to 4

kraj Kraj

Value 5412 Frequency
Zakrita vrednost 845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 0

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5511 Frequency
1 prej levo 264
2 v sredino 195
3 prej desno 178
4 b.o. 201
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
637 208

Valid range from 1 to 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 2 19 91 53.174 17.29

Valid range from 19 to 91

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 579 Frequency
1 sem veren 388
2 nisem veren 280
3 nekaj vmes... 157
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 20

Valid range from 1 to 3

regija Regija

Value 588 Frequency
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 124
3 KOROŠKA 17
4 SAVINJSKA 105
5 GORENJSKA 89
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 216
8 SPOD. POSAVSKA 15
9 DOLENJSKA 71
10 GORIŠKA 67
11 OBALNO-KRAŠKA 37
12 KRAŠKA 21
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 17

Valid range from 1 to 12

rstar STAROST

Starost

Value 597 Frequency
30 ->30 79
45 31 - 45 167
60 46 - 60 229
99 61 -> 368
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 2

Valid range from 30 to 99

spol SPOL

SPOL

Value 606 Frequency
1 moški 297
2 ženska 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 0

Valid range from 1 to 2

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 615 Frequency
1 PODEŽELJE 322
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 303
3 VEČJE MESTO 80
4 LJ, MB 138
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 2

Valid range from 1 to 4

wskup STR. PREFERENCE

Value 624 Frequency
1 DESUS 95
2 LDS 28
3 NSI 11
4 SDS 173
5 SLS 42
6 SNS 24
7 SD 139
8 ZARES 14
9 drugo 23
10 LIPA 0
0 ne vem 287
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
549 296

Valid range from 1 to 10

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 0 0.204 5.103 1 0.882

Valid range from 0.2041062802 to 5.102657005

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 642 Frequency
1 GOSPODARSTVO 142
2 NEGOSPODARSTVO 118
3 SAMOZAPOSLEN 18
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 452
7 ŠTUDENT, DIJAK 36
8 BREZPOSELN 41
9 DRUGO... 9
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 1

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 651 Frequency
1 DA, ZELO 31
2 DA, DO NEKE MERE 85
3 NE, TO ME NE SKRBI 141
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 588

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2010). PBSI1010 - Politbarometer PB10/10 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Toš, Niko (2010). Politbarometer 10/2010: oktober 2010.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2011). Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1010. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1010_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer