Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1010
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1010_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, ocena vlade, afera Patria, pogledi na reformne projekte, zadovoljstvo z izidom županskih volitev

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o obtožnem predlogu zoper peterico v zadevi Patria, vprašanja o pogledih na krizo in reformne projekte.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. oktober 2010 - 27. oktober 2010
Čas izdelave: 2010-10
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1010 - Politbarometer PB10/10 [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 65
 • število enot: 845

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2010-10-15 845
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 2010-10-15 2010-10-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 191
2 ni zadovoljen 618
3 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 461
2 ni zadovoljen 361
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 165 Frekvenca
2010-10-15 845
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 2010-10-15 2010-10-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 264 Frekvenca
1 zadovoljen 191
2 ni zadovoljen 618
3 ne vem, b.o. 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 363 Frekvenca
1 zadovoljen 461
2 ni zadovoljen 361
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 462 Frekvenca
1 da, podpiram 298
2 ne, ne podpiram 482
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Vrednost 561 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 203
2 2 221
3 3 nekje vmes 290
4 4 86
5 5 najbolj zaupa 20
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 660 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 144
2 2 185
3 3 nekje vmes 279
4 4 142
5 5 najbolj zaupa 49
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 759 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 84
2 2 160
3 3 nekje vmes 279
4 4 181
5 5 najbolj zaupa 41
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 858 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 45
2 2 82
3 3 nekje vmes 322
4 4 291
5 5 najbolj zaupa 63
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 957 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 59
2 2 140
3 3 nekje vmes 273
4 4 281
5 5 najbolj zaupa 84
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 1056 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 59
2 2 142
3 3 nekje vmes 340
4 4 225
5 5 najbolj zaupa 60
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i16 VARUHINJA ČL.PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 1155 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 48
2 2 106
3 3 nekje vmes 186
4 4 280
5 5 najbolj zaupa 111
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1254 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 201
2 2 226
3 3 nekje vmes 224
4 4 131
5 5 najbolj zaupa 40
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATO

NATU?

Vrednost 1353 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 99
2 2 164
3 3 nekje vmes 283
4 4 144
5 5 najbolj zaupa 18
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
708 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1452 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 68
2 2 164
3 3 nekje vmes 342
4 4 174
5 5 najbolj zaupa 18
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 1551 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 78
2 2 206
3 3 nekje vmes 332
4 4 142
5 5 najbolj zaupa 6
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 1650 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 46
2 2 108
3 3 nekje vmes 293
4 4 294
5 5 najbolj zaupa 67
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Vrednost 1749 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 163
2 2 225
3 3 nekje vmes 263
4 4 109
5 5 najbolj zaupa 31
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1848 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 134
2 2 249
3 3 nekje vmes 326
4 4 77
5 5 najbolj zaupa 10
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i30 INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 1947 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 27
2 2 78
3 3 nekje vmes 177
4 4 280
5 5 najbolj zaupa 164
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i33 BARBARA BREZIGAR

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Vrednost 2046 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 124
2 2 162
3 3 nekje vmes 248
4 4 163
5 5 najbolj zaupa 64
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i34 JANKO GORŠEK

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Vrednost 2145 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 44
2 2 96
3 3 nekje vmes 291
4 4 220
5 5 najbolj zaupa 76
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i38 OSEBNI ZDRAVNIK

VAŠEMU OSEBNEMU ZDRAVNIKU?

Vrednost 2244 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 9
2 2 20
3 3 nekje vmes 102
4 4 312
5 5 najbolj zaupa 375
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 2343 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 97
2 2 87
3 3 nekje vmes 184
4 4 297
5 5 najbolj zaupa 158
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2442 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 189
2 2 264
3 3 nekje vmes 303
4 4 33
5 5 najbolj zaupa 5
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Vrednost 2541 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 219
2 2 230
3 3 nekje vmes 231
4 4 100
5 5 najbolj zaupa 24
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Vrednost 2640 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 80
2 2 126
3 3 nekje vmes 302
4 4 266
5 5 najbolj zaupa 50
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Vrednost 2739 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 32
2 2 51
3 3 nekje vmes 259
4 4 304
5 5 najbolj zaupa 101
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2838 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 251
2 2 158
3 3 nekje vmes 235
4 4 114
5 5 najbolj zaupa 50
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 2937 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 187
2 2 243
3 3 nekje vmes 319
4 4 62
5 5 zelo uspešno 15
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v10 PAVEL GANTAR

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Vrednost 3036 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 85
2 2 152
3 3 nekje vmes 281
4 4 183
5 5 zelo uspešno 41
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 3135 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 201
2 2 212
3 3 nekje vmes 250
4 4 127
5 5 zelo uspešno 34
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3 DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 3234 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 130
2 2 249
3 3 nekje vmes 344
4 4 58
5 5 zelo uspešno 7
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 3333 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 83
2 2 76
3 3 nekje vmes 199
4 4 303
5 5 zelo uspešno 163
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9 PARLAMENTARNA OPOZICIJA

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 3432 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 142
2 2 227
3 3 nekje vmes 284
4 4 92
5 5 zelo uspešno 16
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9a STRANKE KOALICIJE

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Vrednost 3531 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 123
2 2 238
3 3 nekje vmes 330
4 4 58
5 5 zelo uspešno 12
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q911 ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

Vrednost 3630 Frekvenca
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO 199
2 SE BO KRIZA PRI NAS ŠE POGLOBILA 577
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916f ALI PODPIRATE MALO DELO?

V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA OZ. PRIPRAVLJA SERIJO UKREPOV. ZA NASLEDNJA DVA POVEJTE, ALI JU PODPIRATE, ALI NE? UVEDBA T.I. MALEGA DELA, KI DOPUŠČA KRAJŠE ZAPOSLITVE ŠTUDENTOM, UPOKOJENCEM IN BREZPOSLENIM

Vrednost 3729 Frekvenca
1 da podpira 453
2 ne, ne podpira 274
3 ne ve, b.o. 110
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916g ALI PODPIRATE PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE?

POSTOPNO PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE DO UPOKOJITVE?

Vrednost 3828 Frekvenca
1 da podpira 205
2 ne, ne podpira 581
3 ne ve, b.o. 51
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q923 BI BILA V DANIH RAZMERAH JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT PAHO

KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Vrednost 3927 Frekvenca
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 287
2 enako uspešna 172
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 248
4 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q929a IMATE DOMA KAKŠEN TV SPREJEMNIK S STEREŠNO ALI SOBNO ANTENO?

ZA KONEC ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O TV SIGNALU. ALI IMATE DOMA KAKŠEN TV SPREJEMNIK S KATERIM SPREJEMATE SIGNAL S POMOČJO STREŠNE OZ. SOBNE ANTENE?

Vrednost 4026 Frekvenca
1 da 282
2 ne 541
4 nima TV 6
3 ne vem 6
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q929b VAM JE ZNANO, DA BO V SLO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV?

ALI VAM JE ZNANO, DA BO V SLOVENIJI IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV (OZ. DIGITALNI TV SIGNAL)?

Vrednost 4125 Frekvenca
1 da 815
2 ne 14
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929c ALI VESTE, KDAJ BO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV?

ALI VESTE, KDAJ PRIBLIŽNO BO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV? (anketar: preveri!!! / pravilno: s 1.12.2010; decembra 2010; konec leta 2010...)

Vrednost 4224 Frekvenca
1 ve 664
2 ne ve 159
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929d ALI VESTE, KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL

ALI VESTE, KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL PREKO STREŠNE ANTENE?

Vrednost 4323 Frekvenca
1 da 685
2 ne 142
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929e ALI VESTE, KJE SE DOBIJO INFORMACIJE O PREHODU NA DIGITALNO

ALI VESTE, KJE LAHKO VSI, KI JIH TO ZANIMA, DOBIJO INFORMACIJE O TEM, KAJ JE POTREBNO STORITI ZA PREHOD NA DIGITALNI SIGNAL?

Vrednost 4422 Frekvenca
1 da 583
2 ne 244
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929f ALI VESTE, KAJ POMENI ZNAK DIGI?

ALI VESTE, KAJ POMENI ZNAK DIGI?

Vrednost 4521 Frekvenca
1 da 525
2 ne 301
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q931 ALI ODOBRAVATE OBTOŽNI PREDLOG ZOPER J.ZAGOŽNA, J.JANŠO, A.K

JAVNO TOŽILSTVO JE V ZADEVI PATRIA VLOŽILA OBTOŽNI PREDLOG ZOPER JOŽETA ZAGOŽNA, JANEZA JANŠO, ANTONA KRKOVIČA, VALTERJA WOLFA IN IVANA ČRNKOVIČA. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 4620 Frekvenca
1 da, odobrava 511
2 ne, ne odobrava 163
3 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
674 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q933 ODNOS MED VLADO IN SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA

V ZADNJIH MESECIH SI VLADA Z VRSTO VARČEVALNIH UKREPOV PRIZADEVA ZAGOTOVITI ZMERNEJŠO JAVNO PORABO - NPR. Z ZAMRZNITVIJO PLAČ, SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PA TEM UKREPOM OSTRO NASPROTUJEJO. KAJ V ZVEZI S TEM MENITE VI?

Vrednost 4719 Frekvenca
1 VLADA NAJ NE POPUSTI 213
2 SINDIKATI NAJ NE POPUSTIJO 94
3 KOMPROMIS 476
4 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q934 ALI STE ZADOVOLJNI Z IZIDOM ŽUPANSKIH VOLITEV?

ALI STE ZADOVOLJNI Z IZIDOM LETOŠNJIH ŽUPANSKIH VOLITEV?

Vrednost 4818 Frekvenca
1 da 610
2 ne 157
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4917 Frekvenca
1 da 612
2 ne 187
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5016 Frekvenca
1 DESUS - 67
2 LDS 17
3 NSI 8
4 SDS 140
5 SLS 29
6 SNS 17
7 SD 105
8 ZARES 7
9 drugo stranko 14
0 ne vem, b.o. 208
Sysmiss 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
404 441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w20b ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5115 Frekvenca
1 DESUS 45
2 LDS 34
3 NSI 8
4 SDS 146
5 SLS 24
6 SNS 18
7 SD 215
8 ZARES 17
9 drugo stranko 14
0 ne vem, b.o. 174
99 ni volil 144
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
521 324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 5214 Frekvenca
1 DESUS 28
2 LDS 11
3 NSI 3
4 SDS 33
5 SLS 13
6 SNS 7
7 SD 34
8 ZARES 7
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 287
Sysmiss 413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
145 700

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5313 Frekvenca
1 OSNOVNA 140
2 POKLICNA 152
3 SREDNJA 328
4 VIŠJA, VISOKA 222
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

kraj Kraj

Vrednost 5412 Frekvenca
Zakrita vrednost 845
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 0

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5511 Frekvenca
1 prej levo 264
2 v sredino 195
3 prej desno 178
4 b.o. 201
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
637 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 2 19 91 53.174 17.29

Vrednosti spremenljivk od 19 do 91

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 579 Frekvenca
1 sem veren 388
2 nisem veren 280
3 nekaj vmes... 157
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

regija Regija

Vrednost 588 Frekvenca
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 124
3 KOROŠKA 17
4 SAVINJSKA 105
5 GORENJSKA 89
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 216
8 SPOD. POSAVSKA 15
9 DOLENJSKA 71
10 GORIŠKA 67
11 OBALNO-KRAŠKA 37
12 KRAŠKA 21
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

rstar STAROST

Starost

Vrednost 597 Frekvenca
30 ->30 79
45 31 - 45 167
60 46 - 60 229
99 61 -> 368
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 2

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

spol SPOL

SPOL

Vrednost 606 Frekvenca
1 moški 297
2 ženska 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 615 Frekvenca
1 PODEŽELJE 322
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 303
3 VEČJE MESTO 80
4 LJ, MB 138
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 624 Frekvenca
1 DESUS 95
2 LDS 28
3 NSI 11
4 SDS 173
5 SLS 42
6 SNS 24
7 SD 139
8 ZARES 14
9 drugo 23
10 LIPA 0
0 ne vem 287
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
549 296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 0 0.204 5.103 1 0.882

Vrednosti spremenljivk od 0.2041062802 do 5.102657005

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 642 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 142
2 NEGOSPODARSTVO 118
3 SAMOZAPOSLEN 18
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 452
7 ŠTUDENT, DIJAK 36
8 BREZPOSELN 41
9 DRUGO... 9
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 651 Frekvenca
1 DA, ZELO 31
2 DA, DO NEKE MERE 85
3 NE, TO ME NE SKRBI 141
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
257 588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2010). PBSI1010 - Politbarometer PB10/10 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Toš, Niko (2010). Politbarometer 10/2010: oktober 2010.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2011). Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1010. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1010_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si