ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.06.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal

Study ID Title of the study
AZK01 Anketa o žrtvah kriminala, 2001
DEVIAC86 Deviacije na Slovenskem pred sto leti
ICVS Mednarodna anketa o žrtvah kriminala: Podatki o seriji
ICVS_97 Mednarodna anketa o žrtvah kriminala, 1989-1997
KORUP Stališča o korupciji: Opis serije
KORUP01 Korupcijska klima: srednja in vzhodna Evropa
KORUP02 Stališča o korupciji 2002
KORUP03 Stališča o korupciji 2003
KORUP04 Stališča o korupciji 2004
KORUP05 Stališča o korupciji 2005
KORUP06 Stališča o korupciji 2006
KORUP07 Stališča o korupciji 2007
KORUP08 Stališča o korupciji 2008
KORUP09 Stališča o korupciji 2009
KORUPG02 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2002
KORUPG06 Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, 2006
KORUPJ08 Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji 2008
KORUPN08 Pojavnost korupcije med novinarji v Sloveniji 2008
KORUP_04 Stališča o korupciji 2002-2004: Kumulativna datoteka
OBSOJE85 Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojencev v SR Sloveniji
POLIC02 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC03 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC04 Stališča slovenske javnosti o policiji
POLIC06 Stališča slovenske javnosti o policiji
TEROR01 Terorizem
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si