Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: STUDMB02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STUDMB02_V1
Main author(s):
 • Flere, Sergej
Co-workers:
 • Fištravec, Andrej
 • Lavrič, Miran
 • Klenovšek, Tomaž
 • Kovačič, Darja
 • Ferk, Marko
Data file producer:
PefMB - Pedagoška fakulteta v MB, Univerza v Mariboru (Maribor; 2002)

Funding agency:

Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Project number:

no information

Series:
 • STUDMB/Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002

  Raziskava Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru je serija petih anketnih raziskav in je bila načrtovana predvsem kot osnova za vodenje študentske politike študentske organizacije Univerze v Mariboru. Raziskava se izvaja na letni ravni. Temeljni namen raziskave je definiranje stanja vseh najpomembnejših indikatorjev študentskega življenja na mariborski univerzi.

Study Content

Keywords:

odnos do posameznih družbenih skupin, problemi mladih, zanimanje za politiko, prosti čas, vrednote, pogoji študija, študijski material in študijska literatura, uporaba interneta, tiskani mediji, radio in televizija, izpitno pedagoška problematika, socialni pogoji študija, zadovoljstno s študijskim procesom, študij v tujini, dohodki študenta, odhodki študenta, študentski boni, etnična distanca, stereotipi, duhovnost, obiskovanje verskih obredov, fakulteta, demografija

Keywords ELSST:
ŠTUDENT, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, PROSTI ČAS, RABA INTERNETA, SUBKULTURA, ŽIVLJENJSKI SLOG, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
demografska značilnosti obravnavane populacije
socialne in gmotne razmere študentskega življenja
uporaba interneta
izpitno-pedagoška problematika
prosti čas
vrednote, subkulturni stili in skupine
etična distanca in stereotipi
religioznost


Abstract:

Temeljni namen raziskave je definiranje stanja vseh najpomembnejših indikatorjev študentskega življenja na mariborski univerzi, ter umeščanje dobljenih rezultatov v širše družbene razmere in procese. Rezultati raziskave naj bi služili predvsem kot osnova za oblikovanje študentske politike Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki bo celostno reševala študentsko problematiko. Posebnost tokratne raziskave je nekoliko obsežnejši vprašalnik v katerem so dodana vprašanja o medijski pokritosti študentskega prostora ter o javni podobi dejavnosti ŠOUM.

Methodology


Collection date: april 2002 - maj 2002, in oktober 2002
Date of production: 2002
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Maribor

Unit of analysis:

Študent/ka.

Universe:

Redni in izredni študentje dodiplomskega študija na Univerzi v Mariboru.

Excluded:

Redni in izredni študentje Univerze v Mariboru z absolvenstkim stažem.

Data collected by:

Oddelek za sociologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje. Kvotni vzorec. Za prvi del raziskave so osnovni skupek tvorili redno vpisani študentje in študentke v študijskem letu 2001/2002. Torej 15.345 rednih študentov. V osnovnem skupku rednih študentov, ki je bil izhodišče za oblikovanje vzorca, niso bili zastopani absolventi. Vzorec je bil uresničevan tako, da so skupine po 25 študentk in študentov posameznih letnikov z rednim statusom na posameznih fakultetah oz. visokih šolah tvorili eno skupino anketirancev. Skupki so določeni tako, da se tendenčno ujemajo z osnovnimi proporci med rednimi študenti, vpisanimi leta 2001/2002. Kvotni kriteriji so bili vpisana fakulteta, v kateri se uresničuje redni status, spol in letnik. Izjemoma so bila dovoljena tudi določena odstopanja znotraj vsakega skupka, kar zadeva posamezne kvotne kriterije. Velikost vzorca rednih študentov je bila 1.083 statističnih enot – posameznikov, študentk in študentov vpisanih v redni študij v študijskem letu 2001/2003, kar predstavlja približno eno desetino celotne populacije. Logika kvotnega vzorca je uporabljena tudi za raziskovanje izrednih študentov, ki so bili anketirani nekoliko kasneje , v mesecu oktobru 2002. Ta vzorec je bil načrtovan in izveden tako, da sicer ne zagotavlja stoodstotne reprezentativnosti za celotno populacijo izrednih študentov, vendar pa je stopnja njegove reprezentativnosti več kot zadostna za realizacijo tozadevnega cilja raziskave, to je primerjalne analize družbenega položaja in pogojev študija rednih in izrednih študentov.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: STUDMB02 - Družbeni profil študentov UMB [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 341
 • number of units: 1325

Variable list

Q1 Spol

SPOL

Value 13 Frequency
1 Ženski 750
2 Moški 574
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1324 1

Valid range from 1 to 2

Q2 Fakulteta študija

FAKULTETA

Value 22 Frequency
1 Ekonomsko-poslovna fakulteta 458
2 Fakulteta za kmetijstvo 25
3 Pedagoška fakulteta 229
4 Pravna fakulteta 135
5 Fakulteta za organizacijske vede 129
6 Visoka zdravstvena šola 31
7 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 116
8 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 1
9 Fakulteta za gradbeništvo 91
10 Fakulteta za strojništvo 108
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 10

Q3 Starost

STAROST

Value 31 Frequency
1 18-19 let 234
2 20-21 let 514
3 22-23 let 367
4 24-25 let 106
5 26 let in vec 97
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 7

Valid range from 1 to 5

Q1 Spol

SPOL

Value 1341 Frequency
1 Ženski 750
2 Moški 574
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1324 1

Valid range from 1 to 2

Q2 Fakulteta študija

FAKULTETA

Value 2340 Frequency
1 Ekonomsko-poslovna fakulteta 458
2 Fakulteta za kmetijstvo 25
3 Pedagoška fakulteta 229
4 Pravna fakulteta 135
5 Fakulteta za organizacijske vede 129
6 Visoka zdravstvena šola 31
7 Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 116
8 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 1
9 Fakulteta za gradbeništvo 91
10 Fakulteta za strojništvo 108
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 10

Q3 Starost

STAROST

Value 3339 Frequency
1 18-19 let 234
2 20-21 let 514
3 22-23 let 367
4 24-25 let 106
5 26 let in vec 97
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 7

Valid range from 1 to 5

Q4 Letnik studija

LETNIK ŠTUDIJA

Value 4338 Frequency
1 Prvi letnik 575
2 Drugi letnik 320
3 Tretji letnik 259
4 Četrti letnik 161
5 Absolvent 5
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 5

Q5 Način študija

NAČIN ŠTUDIJA

Value 5337 Frequency
1 Redni 1097
2 Izredni, nezaposlen 140
3 Izredni, zaposlen 87
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1324 1

Valid range from 1 to 3

Q6 Stalno prebivališče

STALNO PREBIVALIŠČE

Value 6336 Frequency
1 Maribor 243
2 Drugo mesto 423
3 Podeželsko naselje 655
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 3

Q7 Starši stanujejo

MOJI STARŠI STANUJEJO

Value 7335 Frequency
1 Lastniško stanovanje 305
2 Najeto stanovanje 54
3 Lastna hiša 900
4 Pri starših 55
5 Drugo 5
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 5

Q8 Stanovanje v času študija

V ČASU ŠTUDIJA STANUJEM

Value 8334 Frequency
1 Doma 755
2 Študentski ali dijaški dom 281
3 Najeta soba 231
4 Drugje 46
5 Pri sorodnikih 4
6 Lastno stanovanje 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1324 1

Valid range from 1 to 6

Q9 Izobrazba matere KATERA JE NAJVIŠJA DOKONČANA IZOBRAZBA TVOJIH STARŠEV?

MATI

Value 9333 Frequency
1 Manj kot osemletka 37
2 Osemletka 214
3 Poklicna ali srednja šola 783
4 Visja izobrazba 152
5 Visoka izobrazba 123
6 Podiplomska izobrazba 14
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 6

Q10 Izobrazba očeta KATERA JE NAJVIŠJA DOKONČANA IZOBRAZBA TVOJIH STARŠEV?

OČE

Value 10332 Frequency
1 Manj kot osemletka 58
2 Osemletka 157
3 Poklicna ali srednja šola 806
4 Visja izobrazba 127
5 Visoka izobrazba 135
6 Podiplomska izobrazba 28
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1311 14

Valid range from 1 to 6

Q11 Poklic očeta

NA KONCU NAM PROSIMO ŠE OZNAČI POKLICNI STATUS TVOJEGA OČETA!

Value 11331 Frequency
1 Delavec 211
2 Uslužbenec v podjetju 316
3 Obrtnik ali podjetnik 205
4 Svobodni poklic 9
5 Javni uslužbenec 76
6 Vodstven, vodilen 88
7 Kmet 59
8 Nezaposlen 69
9 Upokojenec 198
10 Drugo 15
11 Ne živi več 67
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1313 12

Valid range from 1 to 11

Q12 Nezaposlenost NAŠTELI BOMO NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

Nezaposlenost

Value 12330 Frequency
1 Sploh ni problem 18
2 Manj pomemben problem 64
3 Precejšen problem 439
4 Zelo velik problem 802
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 4

Q13 Pomanjkanje denarja NAŠTELI BOMO NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

Pomanjkanje denarja

Value 13329 Frequency
1 Sploh ni problem 5
2 Manj pomemben problem 142
3 Precejšen problem 721
4 Zelo velik problem 450
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 7

Valid range from 1 to 4

Q14 Alkohol in mamila NAŠTELI BOMO NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

Alkohol in mamila

Value 14328 Frequency
1 Sploh ni problem 45
2 Manj pomemben problem 173
3 Precejšen problem 525
4 Zelo velik problem 579
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 4

Q15 Osamljenost NAŠTELI BOMO NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

Osamljenost

Value 15327 Frequency
1 Sploh ni problem 105
2 Manj pomemben problem 625
3 Precejšen problem 445
4 Zelo velik problem 142
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1317 8

Valid range from 1 to 4

Q16 Pomanjkanje vzorov in idealov NAŠTELI BOMO NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

Pomanjkanje vzorov in idealov

Value 16326 Frequency
1 Sploh ni problem 229
2 Manj pomemben problem 683
3 Precejšen problem 329
4 Zelo velik problem 76
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1317 8

Valid range from 1 to 4

Q17 Nevarnost vojne NAŠTELI BOMO NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

Nevarnost vojne

Value 17325 Frequency
1 Sploh ni problem 311
2 Manj pomemben problem 518
3 Precejšen problem 329
4 Zelo velik problem 162
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 4

Q18 Pomanjkanje političnega vpliva NAŠTELI BOMO NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

Pomanjkanje političnega vpliva

Value 18324 Frequency
1 Sploh ni problem 370
2 Manj pomemben problem 614
3 Precejšen problem 275
4 Zelo velik problem 52
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1311 14

Valid range from 1 to 4

Q19 Dolgcas NAŠTELI BOMO NEKAJ MOŽNIH PROBLEMOV MLADIH DANES. ZA VSAKEGA PROSIMO OZNAČI, KAKO POMEMBEN SE TI ZDI:

Dolgčas / ne vemo kaj početi

Value 19323 Frequency
1 Sploh ni problem 471
2 Manj pomemben problem 490
3 Precejšen problem 258
4 Zelo velik problem 100
11 1
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 11

Q20 Ali se zanimas za politiko

ALI SE OSEBNO ZANIMAŠ ZA POLITIKO?

Value 20322 Frequency
1 Da, zelo 186
2 Le malo 865
3 Sploh ne 272
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 3

Q21 Ali podpiraš težnje za vstop Slovenije v EU?

ALI PODPIRAŠ TEŽNJE ZA VSTOP SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO?

Value 21321 Frequency
1 Da 621
2 Ne 364
3 Ne vem 336
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 3

Q22 Ali podpiraš težnje za vstop Slovenije v NATO?

I PODPIRAŠ TEŽNJE ZA VSTOP SLOVENIJE V ZVEZO NATO?

Value 22320 Frequency
1 Da 374
2 Ne 573
3 Ne vem 373
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 3

Q23 Ali podpiraš težnje za legalizacijo mehkih drog?

ALI PODPIRAŠ TEŽNJE ZA LEGALIZACIJO MEHKIH DROG?

Value 23319 Frequency
1 Da 400
2 Ne 755
3 Ne vem 165
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 3

Q24 Katero stranko bi volil-a

ČE BI BILE JUTRI VOLITVE, KATERO IZMED NAVEDENIH PARLAMENTARNIH STRANK BI VOLIL-A?

Value 24318 Frequency
1 LDS 315
2 SDS 91
3 ZLSD 72
4 SLS 37
5 Nova Slovenija 25
6 Stranka mladih Slovenije 237
7 DeSUS 1
8 SNS 80
9 Nobene, ne bi volil 406
10 Drugo 33
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1297 28

Valid range from 1 to 10

Q25 Stvari se dogajajo mimo mene. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Pogosto čutim, da se stvari dogajajo mimo mene.

Value 25317 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 149
2 Pretežno se ne strinjam 512
3 Ne vem, nimam mnenja 355
4 Pretežno se strinjam 269
5 Popolnoma se strinjam 34
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 5

Q26 Živim po ustaljenih merilih. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Živim po ustaljenih pravilih.

Value 26316 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 97
2 Pretežno se ne strinjam 278
3 Ne vem, nimam mnenja 185
4 Pretežno se strinjam 662
5 Popolnoma se strinjam 100
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 5

Q27 Danes se ne ve, kaj se spodobi... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Pogosto se mi zdi, da se danes ne ve, kaj se spodobi, kaj pa ne.

Value 27315 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 141
2 Pretežno se ne strinjam 313
3 Ne vem, nimam mnenja 196
4 Pretežno se strinjam 509
5 Popolnoma se strinjam 162
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q28 Moderna znanost nam bolj škodi kot koristi. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Moderna znanost nam bolj škodi, kot koristi.

Value 28314 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 327
2 Pretežno se ne strinjam 465
3 Ne vem, nimam mnenja 227
4 Pretežno se strinjam 239
5 Popolnoma se strinjam 60
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 7

Valid range from 1 to 5

Q29 Vsaka slovenska družina bi morala doma imeti Slovenski pravopis. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Vsaka slovenska družina bi morala doma imeti Slovenski pravopis.

Value 29313 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 176
2 Pretežno se ne strinjam 243
3 Ne vem, nimam mnenja 220
4 Pretežno se strinjam 420
5 Popolnoma se strinjam 264
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 5

NAPUH Vedno se zavedam, da napuh sodi med največje grehe. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Vedno se zavedam, da napuh sodi med najhujše grehe.

Value 30312 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 85
2 Pretežno se ne strinjam 210
3 Ne vem, nimam mnenja 425
4 Pretežno se strinjam 412
5 Popolnoma se strinjam 187
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 5

LENOBA Nikdar ne dovolim, da bi me premagala lenoba. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Nikdar ne dovolim, da bi me premagala lenoba.

Value 31311 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 194
2 Pretežno se ne strinjam 480
3 Ne vem, nimam mnenja 199
4 Pretežno se strinjam 379
5 Popolnoma se strinjam 69
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

PREUT Že pogled utegne pomeniti prešuštvo. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Že pogled utegne pomeniti prešuštvo.

Value 32310 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 775
2 Pretežno se ne strinjam 272
3 Ne vem, nimam mnenja 167
4 Pretežno se strinjam 74
5 Popolnoma se strinjam 32
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 5

Q33 Pogosto ne vem, katera moralna pravila veljajo... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Pogosto se mi zdi, da ne vem katera moralna pravila veljajo.

Value 33309 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 359
2 Pretežno se ne strinjam 471
3 Ne vem, nimam mnenja 221
4 Pretežno se strinjam 230
5 Popolnoma se strinjam 41
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 5

Q34 Poslušnost in spoštovanje avtoritete sta dve najpomembnejši vrlini... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Poslušnost in spoštovanje avtoritete sta najpomembnejši vrlini, ki se ju otroci morajo naučiti.

Value 34308 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 119
2 Pretežno se ne strinjam 252
3 Ne vem, nimam mnenja 132
4 Pretežno se strinjam 513
5 Popolnoma se strinjam 305
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q35 Človek, ki se grdo obnaša nima kaj iskati med dostojnimi ljudmi... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Človek, ki se grdo obnaša, ki ima grde navade in običaje, nima kaj iskati med dostojnimi ljudmi.

Value 35307 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 119
2 Pretežno se ne strinjam 391
3 Ne vem, nimam mnenja 254
4 Pretežno se strinjam 404
5 Popolnoma se strinjam 152
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 5

Q36 Ta dežela potrebuje nekaj pogumnih, neutrudnih voditeljev... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Ta dežela, bolj od dobrih zakonov in političnih programov potrebuje nekaj neutrudnih voditeljev, katerim bi ljudje popolnoma zaupali.

Value 36306 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 125
2 Pretežno se ne strinjam 211
3 Ne vem, nimam mnenja 261
4 Pretežno se strinjam 368
5 Popolnoma se strinjam 354
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 5

Q37 Naši predniki so bili bolj modri... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Čeprav so morda bili manj seznanjeni z znanostjo, so naši predniki bili bolj modri.

Value 37305 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 117
2 Pretežno se ne strinjam 289
3 Ne vem, nimam mnenja 410
4 Pretežno se strinjam 342
5 Popolnoma se strinjam 161
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 5

Q38 Običaje in šege je treba spoštovati... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Običaje in šege je treba spoštovati tudi kadar se z njimi ne strinjaš, saj smo jih podedovali od prejšnjih rodov.

Value 38304 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 135
2 Pretežno se ne strinjam 287
3 Ne vem, nimam mnenja 191
4 Pretežno se strinjam 474
5 Popolnoma se strinjam 236
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 5

Q39 V tej družbi se srečuješ s sovraštvom do mladih. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

V tej družbi se vsepovsod srečuješ s sovraštvom do (nas) mladih, kar me zelo izčrpava.

Value 39303 Frequency
1 Sploh ne drži 340
2 Delno drži 662
3 Pretežno drži 263
4 Točno drži 57
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 4

Q40 Naša družba stori precej za mlade. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Naša družba stori kar precej za mlade.

Value 40302 Frequency
1 Sploh ne drži 227
2 Delno drži 736
3 Pretežno drži 340
4 Točno drži 19
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 4

Q41 Staršem sem hvaležen za mnogo stvari. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Staršem sem hvaležen za mnogo stvari.

Value 41301 Frequency
1 Sploh ne drži 8
2 Delno drži 67
3 Pretežno drži 279
4 Točno drži 968
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 4

Q42 Trudim se, da bi svoje starše razumel, četudi je težko. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Trudim se da bi svoje starše razumel, četudi je to včasih težko.

Value 42300 Frequency
1 Sploh ne drži 20
2 Delno drži 135
3 Pretežno drži 543
4 Točno drži 624
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 4

Q43 Ne dajem veliko na izkušnje odraslih... NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Ne dajem veliko na izkušnje odraslih. Raje se zanašam na sebe.

Value 43299 Frequency
1 Sploh ne drži 242
2 Delno drži 606
3 Pretežno drži 390
4 Točno drži 85
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 4

Q44 Od prijateljev spoznavam več kot od staršev. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Od enako starih prijateljev/prijateljic spoznavam in se učim več kot od staršev.

Value 44298 Frequency
1 Sploh ne drži 281
2 Delno drži 672
3 Pretežno drži 305
4 Točno drži 63
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 4

Q45 Starši se nenehno vmešavajo v zadeve, ki se jih ne tičejo. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Starši se nenehno vmešajo v zadeve, ki se jih ne tičejo.

Value 45297 Frequency
1 Sploh ne drži 403
2 Delno drži 642
3 Pretežno drži 191
4 Točno drži 82
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 7

Valid range from 1 to 4

Q46 Osnovni cilj življenja mora biti ustvarjanje trdne družine. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Osnovni cilj življenja in dela posameznika mora biti ustvarjanje trdne in skladne družine.

Value 46296 Frequency
1 Sploh ne drži 141
2 Delno drži 397
3 Pretežno drži 513
4 Točno drži 270
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 4

Q47 Vsi problemi bodo nekoč odpravljeni s potresom ali poplavo. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Vse vojne in vsi socialni problemi bodo mogoče nekega dne odpravljeni s potresom ali poplavo, ki bo uničila cel svet.

Value 47295 Frequency
1 Sploh ne drži 684
2 Delno drži 333
3 Pretežno drži 164
4 Točno drži 133
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1314 11

Valid range from 1 to 4

Q48 Individualna iniciativa daje boljše rezultate od kolektivnega dela. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Individualna in privatna iniciativa vedno omogočata boljše rezultate od kolektivnega dela.

Value 48294 Frequency
1 Sploh ne drži 395
2 Delno drži 623
3 Pretežno drži 240
4 Točno drži 57
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 10

Valid range from 1 to 4

Q49 Glavno je, da se ujemaš z ljudmi s katerimi delaš. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Ne glede na to kakšno delo opravljaš, najvažnejše je, da se ujemaš in sodeluješ z ljudmi okoli sebe.

Value 49293 Frequency
1 Sploh ne drži 48
2 Delno drži 184
3 Pretežno drži 495
4 Točno drži 594
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 4

Q50 Večina del v gospodinjstvu bolj ustreza ženskam. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Večina del v gospodinjstvu po svoji naravi bolj ustreza ženskam.

Value 50292 Frequency
1 Sploh ne drži 523
2 Delno drži 446
3 Pretežno drži 264
4 Točno drži 86
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 4

Q51 Posiljevanje in napadanje otrok zaslužita več kot zapor. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Posiljevanje in napadanje otrok zaslužita več od navadnega zapora – take kriminalci zaslužijo še kaj hujšega..

Value 51291 Frequency
1 Sploh ne drži 48
2 Delno drži 121
3 Pretežno drži 204
4 Točno drži 950
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 4

Q52 Homoseksualci niso nič boljši od kriminalcev. NA PODOBEN NAČIN OCENI NASLEDNJE TRDITVE:

Homoseksualci niso nič boljši od kriminalcev in jih je treba ostro kaznovati.

Value 52290 Frequency
1 Sploh ne drži 1061
2 Delno drži 147
3 Pretežno drži 65
4 Točno drži 50
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 4

Q53 Dober materialni položaj. SEDAJ PROSIMO OZNAČI, KAKO SO POSAMEZNI IZMED NAŠTETIH ŽIVLJENJSKIH POLOŽAJEV ZA TEBE OSEBNO ZAŽELENI OZIROMA NEZAŽELENI.

Dober materialni položaj (dosti denarja, avto, stanovanje).

Value 53289 Frequency
1 Popolnoma nezaželeno 10
2 Pretežno nezaželeno 59
3 Pretežno zaželeno 778
4 Zelo zaželeno 475
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 4

Q54 Postati znan v svojem poklicu. SEDAJ PROSIMO OZNAČI, KAKO SO POSAMEZNI IZMED NAŠTETIH ŽIVLJENJSKIH POLOŽAJEV ZA TEBE OSEBNO ZAŽELENI OZIROMA NEZAŽELENI.

Postati znan v svojem poklicu ali stroki po rezultatih svojega dela.

Value 54288 Frequency
1 Popolnoma nezaželeno 9
2 Pretežno nezaželeno 84
3 Pretežno zaželeno 647
4 Zelo zaželeno 581
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 4

Q55 Biti na vodilnem položaju. SEDAJ PROSIMO OZNAČI, KAKO SO POSAMEZNI IZMED NAŠTETIH ŽIVLJENJSKIH POLOŽAJEV ZA TEBE OSEBNO ZAŽELENI OZIROMA NEZAŽELENI.

Biti na vodilnem položaju.

Value 55287 Frequency
1 Popolnoma nezaželeno 43
2 Pretežno nezaželeno 234
3 Pretežno zaželeno 742
4 Zelo zaželeno 300
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 4

Q56 Zabavati se po mili volji. SEDAJ PROSIMO OZNAČI, KAKO SO POSAMEZNI IZMED NAŠTETIH ŽIVLJENJSKIH POLOŽAJEV ZA TEBE OSEBNO ZAŽELENI OZIROMA NEZAŽELENI.

Zabavati se po mili volji.

Value 56286 Frequency
1 Popolnoma nezaželeno 36
2 Pretežno nezaželeno 240
3 Pretežno zaželeno 692
4 Zelo zaželeno 351
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 4

Q57 Biti svoj gospodar in se ukvarjati s tistim, kar želiš. SEDAJ PROSIMO OZNAČI, KAKO SO POSAMEZNI IZMED NAŠTETIH ŽIVLJENJSKIH POLOŽAJEV ZA TEBE OSEBNO ZAŽELENI OZIROMA NEZAŽELENI.

Biti svoj gospodar in se ukvarjati predvsem s tistim, kar želiš.

Value 57285 Frequency
1 Popolnoma nezaželeno 12
2 Pretežno nezaželeno 45
3 Pretežno zaželeno 412
4 Zelo zaželeno 853
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 4

Q58 Živeti mirno v krogu svoje družine in prijateljev. SEDAJ PROSIMO OZNAČI, KAKO SO POSAMEZNI IZMED NAŠTETIH ŽIVLJENJSKIH POLOŽAJEV ZA TEBE OSEBNO ZAŽELENI OZIROMA NEZAŽELENI.

Živeti mirno v krogu svoje družine in prijateljev.

Value 58284 Frequency
1 Popolnoma nezaželeno 9
2 Pretežno nezaželeno 60
3 Pretežno zaželeno 398
4 Zelo zaželeno 853
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 4

Q59 Živeti v skladu z naukom svoje vere. SEDAJ PROSIMO OZNAČI, KAKO SO POSAMEZNI IZMED NAŠTETIH ŽIVLJENJSKIH POLOŽAJEV ZA TEBE OSEBNO ZAŽELENI OZIROMA NEZAŽELENI.

Živeti v skladu z naukom svoje vere.

Value 59283 Frequency
1 Popolnoma nezaželeno 194
2 Pretežno nezaželeno 288
3 Pretežno zaželeno 623
4 Zelo zaželeno 211
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 9

Valid range from 1 to 4

Q60 Igram se na računalniku. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Igram se na računalniku.

Value 60282 Frequency
1 Nikoli 145
2 Zelo redko 437
3 Redko 405
4 Pogosto 262
5 Zelo pogosto 74
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 5

Q61 Gledam informativno dokumentarne oddaje na TV. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Gledam informativno dokumentarne oddaje na TV.

Value 61281 Frequency
1 Nikoli 19
2 Zelo redko 178
3 Redko 450
4 Pogosto 551
5 Zelo pogosto 124
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 5

Q62 Gledam razvedrilni program na TV. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Gledam razvedrilni program TV.

Value 62280 Frequency
1 Nikoli 44
2 Zelo redko 219
3 Redko 497
4 Pogosto 480
5 Zelo pogosto 81
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q63 Telefoniram prijateljem. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Telefoniram prijateljem/cam.

Value 63279 Frequency
1 Nikoli 32
2 Zelo redko 256
3 Redko 356
4 Pogosto 504
5 Zelo pogosto 173
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q64 Sem s prijatelji. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Sem s prijatelji.

Value 64278 Frequency
1 Nikoli 6
2 Zelo redko 52
3 Redko 209
4 Pogosto 706
5 Zelo pogosto 347
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 5

Q65 Osvajam fante/dekleta. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Osvajam fante/dekleta

Value 65277 Frequency
1 Nikoli 246
2 Zelo redko 386
3 Redko 375
4 Pogosto 250
5 Zelo pogosto 55
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1312 13

Valid range from 1 to 5

Q66 Poslušam glasbo. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Poslušam glasbo.

Value 66276 Frequency
1 Nikoli 5
2 Zelo redko 54
3 Redko 160
4 Pogosto 507
5 Zelo pogosto 595
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q67 Ukvarjam se s športom. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Aktivno se ukvarjam s športom.

Value 67275 Frequency
1 Nikoli 75
2 Zelo redko 238
3 Redko 475
4 Pogosto 361
5 Zelo pogosto 173
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 5

Q68 Hodim v kino. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Hodim v kino.

Value 68274 Frequency
1 Nikoli 88
2 Zelo redko 440
3 Redko 492
4 Pogosto 252
5 Zelo pogosto 49
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q69 Obiskujem koncerte. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Obiskujem koncerte.

Value 69273 Frequency
1 Nikoli 197
2 Zelo redko 496
3 Redko 414
4 Pogosto 177
5 Zelo pogosto 37
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q70 Obiskujem sorodnike. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Obiskujem sorodnike.

Value 70272 Frequency
1 Nikoli 33
2 Zelo redko 255
3 Redko 511
4 Pogosto 445
5 Zelo pogosto 76
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 5

Q71 S starši hodim na izlete. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

S starši hodim na izlete.

Value 71271 Frequency
1 Nikoli 264
2 Zelo redko 546
3 Redko 367
4 Pogosto 128
5 Zelo pogosto 14
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 5

Q72 Spim, lenarim. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Spim, lenarim.

Value 72270 Frequency
1 Nikoli 92
2 Zelo redko 391
3 Redko 414
4 Pogosto 341
5 Zelo pogosto 78
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 9

Valid range from 1 to 5

Q73 Igram glasbeni instrument. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Igram glasbeni instrument.

Value 73269 Frequency
1 Nikoli 926
2 Zelo redko 171
3 Redko 98
4 Pogosto 69
5 Zelo pogosto 56
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 5

Q74 Berem stripe. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Berem stripe.

Value 74268 Frequency
1 Nikoli 902
2 Zelo redko 280
3 Redko 96
4 Pogosto 36
5 Zelo pogosto 6
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 5

Q75 Pišem dnevnik, pesmi, pisma. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Pišem dnevnik, pesmi, pisma.

Value 75267 Frequency
1 Nikoli 744
2 Zelo redko 290
3 Redko 140
4 Pogosto 113
5 Zelo pogosto 36
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 5

Q76 Hodim v gledališče, na razstave. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Hodim v gledališče, na razstave.

Value 76266 Frequency
1 Nikoli 501
2 Zelo redko 464
3 Redko 263
4 Pogosto 76
5 Zelo pogosto 15
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 5

Q77 Berem knjige. KAKO POGOSTO V PROSTEM ČASU OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI:

Berem knjige.

Value 77265 Frequency
1 Nikoli 110
2 Zelo redko 298
3 Redko 392
4 Pogosto 361
5 Zelo pogosto 160
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q78 Šporni navijači NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

Športni navijači

Value 78264 Frequency
1 Nikoli slišal-a 2
2 Ne morem jih trpeti 51
3 Vseeno mi je zanje 559
4 Zdijo se mi v redu 610
5 Prištevam se k njim 98
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 5

Q79 Raverji NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

Raverji

Value 79263 Frequency
1 Nikoli slišal-a 21
2 Ne morem jih trpeti 217
3 Vseeno mi je zanje 886
4 Zdijo se mi v redu 175
5 Prištevam se k njim 18
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1317 8

Valid range from 1 to 5

Q80 Pristaši zdravega načina življenja NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

Pristaši zdravega načina življenja

Value 80262 Frequency
1 Nikoli slišal-a 11
2 Ne morem jih trpeti 11
3 Vseeno mi je zanje 228
4 Zdijo se mi v redu 861
5 Prištevam se k njim 207
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 7

Valid range from 1 to 5

Q81 Rockerji NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

Rockerji

Value 81261 Frequency
1 Nikoli slišal-a 4
2 Ne morem jih trpeti 37
3 Vseeno mi je zanje 573
4 Zdijo se mi v redu 509
5 Prištevam se k njim 195
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 7

Valid range from 1 to 5

Q82 Duhovne skupine NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

Duhovne skupine

Value 82260 Frequency
1 Nikoli slišal-a 22
2 Ne morem jih trpeti 162
3 Vseeno mi je zanje 802
4 Zdijo se mi v redu 299
5 Prištevam se k njim 34
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 5

Q83 Zeleni, ekologi NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

Zeleni, ekologi

Value 83259 Frequency
1 Nikoli slišal-a 7
2 Ne morem jih trpeti 20
3 Vseeno mi je zanje 375
4 Zdijo se mi v redu 848
5 Prištevam se k njim 70
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 5

Q84 Cerkvene skupine NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

Cerkvene skupine

Value 84258 Frequency
1 Nikoli slišal-a 23
2 Ne morem jih trpeti 185
3 Vseeno mi je zanje 759
4 Zdijo se mi v redu 290
5 Prištevam se k njim 60
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1317 8

Valid range from 1 to 5

Q85 Mirovniki NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

Mirovniki

Value 85257 Frequency
1 Nikoli slišal-a 34
2 Ne morem jih trpeti 38
3 Vseeno mi je zanje 484
4 Zdijo se mi v redu 718
5 Prištevam se k njim 44
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 7

Valid range from 1 to 5

Q86 Ambiciozni posamezniki NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

Ambiciozni posamezniki, usmerjeni v kariero

Value 86256 Frequency
1 Nikoli slišal-a 10
2 Ne morem jih trpeti 138
3 Vseeno mi je zanje 529
4 Zdijo se mi v redu 503
5 Prištevam se k njim 140
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 5

Q87 Navdušenci za računalnike NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

Navdušenci za računalnike

Value 87255 Frequency
1 Nikoli slišal-a 3
2 Ne morem jih trpeti 67
3 Vseeno mi je zanje 624
4 Zdijo se mi v redu 503
5 Prištevam se k njim 125
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 5

Q88 Vegetarijanci NAŠTELI BOMO NEKAJ DRUŽBENIH SKUPIN, TI PA NAM PROSIM Z OCENO OD 1 DO 5 OZNAČI, KAKŠEN JE TVOJ ODNOS DO POSAMEZNE SKUPINE:

Vegetarijanci

Value 88254 Frequency
1 Nikoli slišal-a 9
2 Ne morem jih trpeti 69
3 Vseeno mi je zanje 745
4 Zdijo se mi v redu 446
5 Prištevam se k njim 52
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q89 Klepet v lokalu. PROSIMO POVEJ, KOLIKOKRAT SI SE V PRETEKLEM TEDNU UDELEŽIL-A POSAMEZNE IZMED NASLEDNJIH OBLIK DRUŽENJA:

Krajši klepet ob kavi ali drugi pijači v lokalu.

Value 89253 Frequency
0 Niti enkrat 112
1 1-krat 209
2 2-krat 298
3 3-krat 324
4 4-krat 169
5 5-krat 210
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 0 to 5

Q90 Klepet v študentskih prostorih. PROSIMO POVEJ, KOLIKOKRAT SI SE V PRETEKLEM TEDNU UDELEŽIL-A POSAMEZNE IZMED NASLEDNJIH OBLIK DRUŽENJA:

Krajši klepet ob kavi ali kaki drugi pijači v študentski sobi, kuhinji ali stanovanju.

Value 90252 Frequency
0 Niti enkrat 400
1 1-krat 213
2 2-krat 188
3 3-krat 204
4 4-krat 109
5 5-krat 208
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 0 to 5

Q91 Neobvezne športne aktivnosti v UŠC. PROSIMO POVEJ, KOLIKOKRAT SI SE V PRETEKLEM TEDNU UDELEŽIL-A POSAMEZNE IZMED NASLEDNJIH OBLIK DRUŽENJA:

Neobvezne športne aktivnosti v Univerzitetnem športnem centru (UŠC).

Value 91251 Frequency
0 Niti enkrat 1070
1 1-krat 128
2 2-krat 77
3 3-krat 19
4 4-krat 11
5 5-krat 8
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1313 12

Valid range from 0 to 5

Q92 Neobvezne športne aktivnosti izven UŠC. PROSIMO POVEJ, KOLIKOKRAT SI SE V PRETEKLEM TEDNU UDELEŽIL-A POSAMEZNE IZMED NASLEDNJIH OBLIK DRUŽENJA:

Neobvezne športne aktivnosti izven UŠC-ja.

Value 92250 Frequency
0 Niti enkrat 536
1 1-krat 243
2 2-krat 237
3 3-krat 143
4 4-krat 72
5 5-krat 84
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 10

Valid range from 0 to 5

Q93 Družaben večer v manjšem krogu. PROSIMO POVEJ, KOLIKOKRAT SI SE V PRETEKLEM TEDNU UDELEŽIL-A POSAMEZNE IZMED NASLEDNJIH OBLIK DRUŽENJA:

Družaben večer v manjšem krogu (do 10 oseb) v študentski sobi ali stanovanju.

Value 93249 Frequency
0 Niti enkrat 662
1 1-krat 342
2 2-krat 164
3 3-krat 88
4 4-krat 22
5 5-krat 36
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1314 11

Valid range from 0 to 5

Q94 Večja večerna zabava. PROSIMO POVEJ, KOLIKOKRAT SI SE V PRETEKLEM TEDNU UDELEŽIL-A POSAMEZNE IZMED NASLEDNJIH OBLIK DRUŽENJA:

Večja večerna zabava v študentskem domu ali privatnem stanovanju.

Value 94248 Frequency
0 Niti enkrat 939
1 1-krat 247
2 2-krat 87
3 3-krat 26
4 4-krat 9
5 5-krat 8
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 9

Valid range from 0 to 5

Q95 Večerna zabava na ŠTUK-u. PROSIMO POVEJ, KOLIKOKRAT SI SE V PRETEKLEM TEDNU UDELEŽIL-A POSAMEZNE IZMED NASLEDNJIH OBLIK DRUŽENJA:

Večerna zabava na Štuk-u.

Value 95247 Frequency
0 Niti enkrat 982
1 1-krat 236
2 2-krat 76
3 3-krat 14
4 4-krat 3
5 5-krat 5
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 9

Valid range from 0 to 5

Q96 Večerno zabavanje v drugih lokalih. PROSIMO POVEJ, KOLIKOKRAT SI SE V PRETEKLEM TEDNU UDELEŽIL-A POSAMEZNE IZMED NASLEDNJIH OBLIK DRUŽENJA:

Večerno zabavanje v drugih lokalih.

Value 96246 Frequency
0 Niti enkrat 581
1 1-krat 384
2 2-krat 221
3 3-krat 79
4 4-krat 29
5 5-krat 20
11 1
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1315 10

Valid range from 0 to 11

Q97 Drugo PROSIMO POVEJ, KOLIKOKRAT SI SE V PRETEKLEM TEDNU UDELEŽIL-A POSAMEZNE IZMED NASLEDNJIH OBLIK DRUŽENJA:

Drugo______________________

Value 97245 Frequency
0 Niti enkrat 123
1 1-krat 40
2 2-krat 23
3 3-krat 22
4 4-krat 18
5 5-krat 32
Sysmiss 1067
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 1067

Valid range from 0 to 5

Q98 Domači kraj VSI LJUDJE SE ISTOVETIMO Z RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI OKVIRI. POVEJ NAM PROSIM, KOLIKO TEBI OSEBNO POMENI PRIPADNOST POSAMEZNEMU IZMED NAVEDENIH OKVIROV?

Kraj iz katerega sem

Value 98244 Frequency
1 Ne pomeni mi nič 40
2 Bolj malo mi pomeni 121
3 Ne vem, srednje 331
4 Veliko mi pomeni 526
5 Zelo veliko mi pomeni 305
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 2

Valid range from 1 to 5

Q99 Domača regija VSI LJUDJE SE ISTOVETIMO Z RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI OKVIRI. POVEJ NAM PROSIM, KOLIKO TEBI OSEBNO POMENI PRIPADNOST POSAMEZNEMU IZMED NAVEDENIH OKVIROV?

Regija iz katere sem

Value 99243 Frequency
1 Ne pomeni mi nič 39
2 Bolj malo mi pomeni 128
3 Ne vem, srednje 456
4 Veliko mi pomeni 488
5 Zelo veliko mi pomeni 210
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q100 Slovenija VSI LJUDJE SE ISTOVETIMO Z RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI OKVIRI. POVEJ NAM PROSIM, KOLIKO TEBI OSEBNO POMENI PRIPADNOST POSAMEZNEMU IZMED NAVEDENIH OKVIROV?

Slovenija

Value 100242 Frequency
1 Ne pomeni mi nič 12
2 Bolj malo mi pomeni 61
3 Ne vem, srednje 242
4 Veliko mi pomeni 587
5 Zelo veliko mi pomeni 416
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1318 7

Valid range from 1 to 5

Q101 Slovanski svet VSI LJUDJE SE ISTOVETIMO Z RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI OKVIRI. POVEJ NAM PROSIM, KOLIKO TEBI OSEBNO POMENI PRIPADNOST POSAMEZNEMU IZMED NAVEDENIH OKVIROV?

Slovanski svet

Value 101241 Frequency
1 Ne pomeni mi nič 109
2 Bolj malo mi pomeni 326
3 Ne vem, srednje 587
4 Veliko mi pomeni 224
5 Zelo veliko mi pomeni 75
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q102 Evropa VSI LJUDJE SE ISTOVETIMO Z RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI OKVIRI. POVEJ NAM PROSIM, KOLIKO TEBI OSEBNO POMENI PRIPADNOST POSAMEZNEMU IZMED NAVEDENIH OKVIROV?

Evropa

Value 102240 Frequency
1 Ne pomeni mi nič 54
2 Bolj malo mi pomeni 200
3 Ne vem, srednje 574
4 Veliko mi pomeni 406
5 Zelo veliko mi pomeni 85
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 5

Q103 Zahodna civilizacija VSI LJUDJE SE ISTOVETIMO Z RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI OKVIRI. POVEJ NAM PROSIM, KOLIKO TEBI OSEBNO POMENI PRIPADNOST POSAMEZNEMU IZMED NAVEDENIH OKVIROV?

Zahodna civilizacija

Value 103239 Frequency
1 Ne pomeni mi nič 93
2 Bolj malo mi pomeni 258
3 Ne vem, srednje 594
4 Veliko mi pomeni 303
5 Zelo veliko mi pomeni 71
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 5

Q104 Človeštvo VSI LJUDJE SE ISTOVETIMO Z RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI OKVIRI. POVEJ NAM PROSIM, KOLIKO TEBI OSEBNO POMENI PRIPADNOST POSAMEZNEMU IZMED NAVEDENIH OKVIROV?

Človeštvo

Value 104238 Frequency
1 Ne pomeni mi nič 46
2 Bolj malo mi pomeni 55
3 Ne vem, srednje 271
4 Veliko mi pomeni 416
5 Zelo veliko mi pomeni 534
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 5

Q105 S Slovencem/ko SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ NARODNOSTI. ZANIMA NAS, V KOLIKOR BI DO TEGA PRIŠLO, ALI MENIŠ, DA BI NARODNOST TVOJEGA PARNTERJA LAHKO BILA ZADRŽEK ZA SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE?

S Slovencem/ko

Value 105237 Frequency
1 Ne pride v poštev 13
2 Dobro bi premislil-a. 6
3 Ne vem, težko rečem. 20
4 Verjetno ne bi bil zadržek. 67
5 Gotovo ne bi bil zadržek. 1216
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 3

Valid range from 1 to 5

Q106 Z Nemcem/ko SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ NARODNOSTI. ZANIMA NAS, V KOLIKOR BI DO TEGA PRIŠLO, ALI MENIŠ, DA BI NARODNOST TVOJEGA PARNTERJA LAHKO BILA ZADRŽEK ZA SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE?

Z Nemcem/ko

Value 106236 Frequency
1 Ne pride v poštev 40
2 Dobro bi premislil-a. 61
3 Ne vem, težko rečem. 189
4 Verjetno ne bi bil zadržek. 388
5 Gotovo ne bi bil zadržek. 641
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1319 6

Valid range from 1 to 5

Q107 S Srbom/kinjo SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ NARODNOSTI. ZANIMA NAS, V KOLIKOR BI DO TEGA PRIŠLO, ALI MENIŠ, DA BI NARODNOST TVOJEGA PARNTERJA LAHKO BILA ZADRŽEK ZA SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE?

S Srbom/kinjo

Value 107235 Frequency
1 Ne pride v poštev 195
2 Dobro bi premislil-a. 218
3 Ne vem, težko rečem. 324
4 Verjetno ne bi bil zadržek. 247
5 Gotovo ne bi bil zadržek. 337
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 4

Valid range from 1 to 5

Q108 Z Romom/kinjo SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ NARODNOSTI. ZANIMA NAS, V KOLIKOR BI DO TEGA PRIŠLO, ALI MENIŠ, DA BI NARODNOST TVOJEGA PARNTERJA LAHKO BILA ZADRŽEK ZA SKLENITEV ZAKONSKE ZVEZE?

Z Romom/kinjo

Value 108234 Frequency
1 Ne pride v poštev 442
2 Dobro bi premislil-a. 291
3 Ne vem, težko rečem. 312
4 Verjetno ne bi bil zadržek. 128
5 Gotovo ne bi bil zadržek. 147
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 5

Valid range from 1 to 5

Q109 Slovenci leni/pridni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. SLOVENCI

Leni/Pridni

Value 109233 Frequency
1 13
2 66
3 400
4 591
5 233
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1303 22

Valid range from 1 to 5

Q110 Slovenci strahopetni/pogumni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. SLOVENCI

Strahopetni/Pogumni

Value 110232 Frequency
1 50
2 253
3 548
4 373
5 82
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1306 19

Valid range from 1 to 5

Q111 Slovenci brezčutni/čustveni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. SLOVENCI

Brezčutni/Čustveni

Value 111231 Frequency
1 27
2 122
3 537
4 503
5 112
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1301 24

Valid range from 1 to 5

Q112 Slovencizahrbtni/iskreni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. SLOVENCI

Zahrbtni/Iskreni

Value 112230 Frequency
1 114
2 340
3 555
4 236
5 59
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1304 21

Valid range from 1 to 5

Q113 Slovenci umazani/čisti VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. SLOVENCI

Umazani/Čisti

Value 113229 Frequency
1 23
2 51
3 204
4 642
5 384
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1304 21

Valid range from 1 to 5

Q114 Slovenci neprijazni/prijazni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. SLOVENCI

Neprijazni/Prijazni

Value 114228 Frequency
1 21
2 99
3 470
4 556
5 162
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1308 17

Valid range from 1 to 5

Q115 Slovenci neomikani/omikani VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. SLOVENCI

Neomikani/Omikani

Value 115227 Frequency
1 18
2 84
3 597
4 502
5 102
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1303 22

Valid range from 1 to 5

Q116 Srbi leni/pridni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. SRBI ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Leni/Pridni

Value 116226 Frequency
1 152
2 331
3 617
4 156
5 41
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1297 28

Valid range from 1 to 5

Q117 Srbi strahopetni/pogumni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. SRBI ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Strahopetni/Pogumni

Value 117225 Frequency
1 33
2 54
3 364
4 538
5 313
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1302 23

Valid range from 1 to 5

Q118 Srbi brezčutni/čustveni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. SRBI ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Brezčutni/Čustveni

Value 118224 Frequency
1 103
2 236
3 566
4 281
5 114
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1300 25

Valid range from 1 to 5

Q119 Srbi zahrbtni/iskreni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. SRBI ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Zahrbtni/Iskreni

Value 119223 Frequency
1 152
2 304
3 568
4 216
5 58
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1298 27

Valid range from 1 to 5

Q120 Srbi umazani/čisti VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. SRBI ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Umazani/Čisti

Value 120222 Frequency
1 62
2 216
3 692
4 270
5 57
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1297 28

Valid range from 1 to 5

Q121 Srbi neprijazni/prijazni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. SRBI ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Neprijazni/Prijazni

Value 121221 Frequency
1 67
2 186
3 569
4 352
5 122
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 29

Valid range from 1 to 5

Q122 Srbi neomikani/omikani VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. SRBI ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Neomikani/Omikani

Value 122220 Frequency
1 77
2 266
3 747
4 169
5 36
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1295 30

Valid range from 1 to 5

Q123 Nemci leni/pridni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. NEMCI

Leni/Pridni

Value 123219 Frequency
1 22
2 61
3 324
4 556
5 334
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1297 28

Valid range from 1 to 5

Q124 Nemci strahopetni/pogumni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. NEMCI

Strahopetni/Pogumni

Value 124218 Frequency
1 29
2 93
3 572
4 493
5 110
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1297 28

Valid range from 1 to 5

Q125 Nemci brezčutni/čustveni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. NEMCI

Brezčutni/Čustveni

Value 125217 Frequency
1 51
2 242
3 690
4 275
5 38
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 29

Valid range from 1 to 5

Q126 Nemcizahrbtni/iskreni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. NEMCI

Zahrbtni/Iskreni

Value 126216 Frequency
1 38
2 188
3 772
4 264
5 34
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 29

Valid range from 1 to 5

Q127 Nemci umazani/čisti VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. NEMCI

Umazani/Čisti

Value 127215 Frequency
1 16
2 37
3 344
4 604
5 293
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1294 31

Valid range from 1 to 5

Q128 Nemci neprijazni/prijazni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. NEMCI

Neprijazni/Prijazni

Value 128214 Frequency
1 28
2 127
3 636
4 404
5 101
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 29

Valid range from 1 to 5

Q129 Nemci neomikani/omikani VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. NEMCI

Neomikani/Omikani

Value 129213 Frequency
1 23
2 66
3 637
4 440
5 129
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1295 30

Valid range from 1 to 5

Q130 Romi leni/pridni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. ROMI

Leni/Pridni

Value 130212 Frequency
1 321
2 429
3 434
4 73
5 35
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1292 33

Valid range from 1 to 5

Q131 Romi strahopetni/pogumni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. ROMI

Strahopetni/Pogumni

Value 131211 Frequency
1 51
2 113
3 466
4 425
5 237
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1292 33

Valid range from 1 to 5

Q132 Romi brezčutni/čustveni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. ROMI

Brezčutni/Čustveni

Value 132210 Frequency
1 80
2 195
3 593
4 295
5 125
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1288 37

Valid range from 1 to 5

Q133 Romizahrbtni/iskreni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. ROMI

Zahrbtni/Iskreni

Value 133209 Frequency
1 199
2 354
3 571
4 122
5 43
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1289 36

Valid range from 1 to 5

Q134 Romi umazani/čisti VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. ROMI

Umazani/Čisti

Value 134208 Frequency
1 375
2 500
3 354
4 46
5 15
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1290 35

Valid range from 1 to 5

Q135 Romi neprijazni/prijazni VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. ROMI

Neprijazni/Prijazni

Value 135207 Frequency
1 143
2 294
3 637
4 177
5 40
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1291 34

Valid range from 1 to 5

Q136 Romi neomikani/omikani VSI LJUDJE IMAMO NEKAKŠNE PREDSTAVE O PRIPADNIKIH RAZLIČNIH NARODOV. PROSIMO OCENI, KOLIKO PRIPADNIKI POSAMEZNE NARODNOSTI PO TVOJIH PREDSTAVAH USTREZAJO NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZAJO LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE. ROMI

Neomikani/Omikani

Value 136206 Frequency
1 220
2 439
3 563
4 51
5 18
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1291 34

Valid range from 1 to 5

Q137.1 Katere časopise bereš najpogosteje

SEDAJ NAM PROSIMO ŠE POVEJ, KATERE OD NAVEDENIH ČASOPISOV BEREŠ NAJPOGOSTEJE?

Value 137205 Frequency
1 Delo 298
2 Dnevnik 122
3 Slovenske novice 327
4 Večer 475
5 Drugo 49
6 Ekipa 3
7 Nedeljski dnevnik 16
8 Finance 1
9 Novi tednik 2
10 Pomurski vestnik 3
99 5
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 29

Valid range from 1 to 99

Q137.2 Katere časopise bereš najpogosteje

SEDAJ NAM PROSIMO ŠE POVEJ, KATERE OD NAVEDENIH ČASOPISOV BEREŠ NAJPOGOSTEJE?

Value 138204 Frequency
1 Delo 1
2 Dnevnik 23
3 Slovenske novice 99
4 Večer 241
5 Drugo 67
6 Ekipa 20
7 Nedeljski dnevnik 30
8 Finance 9
9 Novi tednik 5
10 Pomurski vestnik 8
Sysmiss 822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 822

Valid range from 1 to 10

Q138.1 Ali občasno bereš katerega od časopisov?

ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

Value 139203 Frequency
1 Agronom 38
2 Factum 57
3 Organon 128
4 Ajnštajn 40
5 Status 104
6 Abakus 16
7 Spekter 603
8 Štil 74
9 Utrip 47
10 Varia 3
11 Askala 1
99 23
Sysmiss 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1111 214

Valid range from 1 to 99

Q138.2 Ali občasno bereš katerega od časopisov?

ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

Value 140202 Frequency
1 Agronom 2
2 Factum 2
3 Organon 1
4 Ajnštajn 3
5 Status 9
6 Abakus 9
7 Spekter 228
8 Štil 482
9 Utrip 57
10 Varia 3
11 Askala 2
Sysmiss 527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 527

Valid range from 1 to 11

Q138.3 Ali občasno bereš katerega od časopisov?

ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

Value 141201 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Organon 2
4 Ajnštajn 0
5 Status 0
6 Abakus 0
7 Spekter 19
8 Štil 160
9 Utrip 267
10 Varia 26
11 Askala 3
0 1
Sysmiss 847
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 848

Valid range from 0 to 11

Q138.4 Ali občasno bereš katerega od časopisov?

ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

Value 142200 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Organon 0
4 Ajnštajn 0
5 Status 1
6 Abakus 0
7 Spekter 0
8 Štil 11
9 Utrip 82
10 Varia 39
11 Askala 6
Sysmiss 1186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 1186

Valid range from 1 to 11

Q138.5 Ali občasno bereš katerega od časopisov?

ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

Value 143199 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Organon 0
4 Ajnštajn 0
5 Status 0
6 Abakus 0
7 Spekter 1
8 Štil 0
9 Utrip 7
10 Varia 3
11 Askala 8
Sysmiss 1306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 1306

Valid range from 1 to 11

Q138.6 Ali občasno bereš katerega od časopisov?

ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

Value 144198 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Organon 0
4 Ajnštajn 0
5 Status 0
6 Abakus 0
7 Spekter 0
8 Štil 1
9 Utrip 0
10 Varia 0
11 Askala 2
Sysmiss 1322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 1322

Valid range from 1 to 11

Q138.7 Ali občasno bereš katerega od časopisov?

ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

Value 145197 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Organon 0
4 Ajnštajn 0
5 Status 0
6 Abakus 0
7 Spekter 0
8 Štil 0
9 Utrip 1
10 Varia 0
11 Askala 0
Sysmiss 1324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1324

Valid range from 1 to 11

Q138.8 Ali občasno bereš katerega od časopisov?

ALI VSAJ OBČASNO BEREŠ KATEREGA OD NASLEDNJIH ČASOPISOV:

Value 146196 Frequency
1 Agronom 0
2 Factum 0
3 Organon 0
4 Ajnštajn 0
5 Status 0
6 Abakus 0
7 Spekter 0
8 Štil 0
9 Utrip 0
10 Varia 0
11 Askala 1
Sysmiss 1324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1324

Valid range from 1 to 11

Q139.1 Katere revije bereš najpogosteje

KATERE REVIJE BEREŠ NAJPOGOSTEJE?

Value 147195 Frequency
1 Jana 299
2 Lady 284
3 Antena 36
4 Ekipa 161
5 Mag 60
6 Mladina 170
7 7D 53
8 Gospodarski vestnik 15
9 Avtomagazin 52
10 Top Secret 2
11 Viva 17
12 Stop 22
13 Kapital 5
14 Cool 8
15 Mariborčan 5
16 Pepita 4
17 Glamour 8
18 Drugo 48
19 Ognjišče 0
20 Eva 4
21 Cosmopolitan 12
22 Teen 0
23 Življenje in tehnika 5
24 Kaj 0
25 Družina 1
26 Zdravje 1
27 Mans Health 1
28 Manager 0
29 Anja 3
30 Hopla 1
31 Nova 0
32 Joker 3
33 Gea 2
99 6
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1282 43

Valid range from 1 to 99

Q139.2 Katere revije bereš najpogosteje

KATERE REVIJE BEREŠ NAJPOGOSTEJE?

Value 148194 Frequency
1 Jana 0
2 Lady 159
3 Antena 45
4 Ekipa 53
5 Mag 52
6 Mladina 126
7 7D 89
8 Gospodarski vestnik 49
9 Avtomagazin 97
10 Top Secret 10
11 Viva 36
12 Stop 67
13 Kapital 16
14 Cool 31
15 Mariborčan 16
16 Pepita 18
17 Glamour 27
18 Drugo 50
19 Ognjišče 2
20 Eva 7
21 Cosmopolitan 28
22 Teen 1
23 Življenje in tehnika 1
24 Kaj 1
25 Družina 0
26 Zdravje 0
27 Mans Health 7
28 Manager 0
29 Anja 2
30 Hopla 2
31 Nova 2
32 Joker 4
33 Gea 0
Sysmiss 327
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 327

Valid range from 1 to 33

Q139.3 Katere revije bereš najpogosteje

KATERE REVIJE BEREŠ NAJPOGOSTEJE?

Value 149193 Frequency
1 Jana 0
2 Lady 0
3 Antena 23
4 Ekipa 12
5 Mag 4
6 Mladina 38
7 7D 30
8 Gospodarski vestnik 24
9 Avtomagazin 58
10 Top Secret 8
11 Viva 31
12 Stop 73
13 Kapital 21
14 Cool 46
15 Mariborčan 24
16 Pepita 25
17 Glamour 56
18 Drugo 60
19 Ognjišče 2
20 Eva 8
21 Cosmopolitan 28
22 Teen 1
23 Življenje in tehnika 3
24 Kaj 0
25 Družina 0
26 Zdravje 1
27 Mans Health 2
28 Manager 1
29 Anja 7
30 Hopla 2
31 Nova 3
32 Joker 2
33 Gea 1
Sysmiss 731
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
594 731

Valid range from 1 to 33

Q140 Val 202 KAKO POGOSTO POSLUŠAŠ NASLEDNJE RADIJSKE POSTAJE:

Val 202

Value 150192 Frequency
1 Ne poslušam 578
2 Občasno poslušam 671
3 Redno poslušam 55
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1304 21

Valid range from 1 to 3

Q141 STR (Slovenski turistični radio) KAKO POGOSTO POSLUŠAŠ NASLEDNJE RADIJSKE POSTAJE:

STR (Slovenski turistični radio)

Value 151191 Frequency
1 Ne poslušam 719
2 Občasno poslušam 448
3 Redno poslušam 122
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1289 36

Valid range from 1 to 3

Q142 Radio Plus KAKO POGOSTO POSLUŠAŠ NASLEDNJE RADIJSKE POSTAJE:

Radio Plus

Value 152190 Frequency
1 Ne poslušam 650
2 Občasno poslušam 488
3 Redno poslušam 145
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1283 42

Valid range from 1 to 3

Q143 NET FM KAKO POGOSTO POSLUŠAŠ NASLEDNJE RADIJSKE POSTAJE:

NET FM

Value 153189 Frequency
1 Ne poslušam 623
2 Občasno poslušam 456
3 Redno poslušam 211
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1290 35

Valid range from 1 to 3

Q144 Radio Maribor (MM1) KAKO POGOSTO POSLUŠAŠ NASLEDNJE RADIJSKE POSTAJE:

Radio Maribor (MM1)

Value 154188 Frequency
1 Ne poslušam 888
2 Občasno poslušam 368
3 Redno poslušam 22
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1278 47

Valid range from 1 to 3

Q145 Radio Ognjišče KAKO POGOSTO POSLUŠAŠ NASLEDNJE RADIJSKE POSTAJE:

Radio Ognjišče

<
Value 155187 Frequency
1 Ne poslušam 1084
2 Občasno poslušam 183
3 Redno poslušam 11