Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: INOVJK08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INOVJK08_V1
Glavni avtor(ji):
  • Škerlavaj, Miha
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Song, Ji Hoon
  • Černe, Matej
Izdelal datoteko podatkov:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Serija:
  • ORGU/Organizacijsko učenje

    Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo in Španijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Zadnji dve raziskavi iz te serije sta bili narejeni leta 2008 v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, inovacija, ocena uspešnosti poslovanja

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Vodenje podjetij
Vsebinska področja ADP
Organizacijsko učenje
Inovativnost
Organizacijska uspešnost


Povzetek:

Namen raziskave je bil predstaviti in preizkusiti model izboljšanja inovativnosti na temelju vpliva kulture organizacijskega učenja. Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni, so pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter vedenjske in kognitivne spremembe. Znotraj teoretičnega okvira konkurenčnih vrednot kultura organizacijskega učenja pokriva nekatere vidike vseh štirih različnih tipov kultur: timske, razvojne, hierarhične in racionalne. Konstrukta, ki sestavljata inovativnost, sta inovativna kultura in inovacije, ki jih sestavljajo tehnične (v proizvodih in storitvah) in administrativne (v procesih). V ta namen so bili uporabljeni podatki 207-ih korejskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 30 ljudi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: december 2008 - januar 2009
Čas izdelave: 2008-12
Država: Južna Koreja
Geografsko pokritje:

Ozemlje Južne Koreje

Enota za analizo:

podjetje

Populacija:

Južno Korejska podjetja, ki zaposlujejo več kot 30 ljudi.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Škerlavaj, Miha

Song, Ji Hoon

Tip vzorca:

Zajet je bil slučajni vzorec 243 podjetij v Južni Koreji, ki zaposlujejo več kot 30 ljudi.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: INOVJK08 - Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 92
  • število enot: 207

Spremenljivke

A11 Employees in our organization are an extremely important source of information A1: Please circle one choice for each of the following statements.

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Vrednost 13 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 108
5 agree 40
6 do not know 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
206 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A12 Previous decisions are a very useful source of information for current decisions. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Vrednost 22 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 4
3 nor disagree nor agree 37
4 agree 122
5 agree 43
6 do not know 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A13 New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Vrednost 31 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 117
5 agree 57
6 do not know 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
206 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A11 Employees in our organization are an extremely important source of information A1: Please circle one choice for each of the following statements.

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Vrednost 192 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 108
5 agree 40
6 do not know 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
206 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A12 Previous decisions are a very useful source of information for current decisions. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Vrednost 291 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 4
3 nor disagree nor agree 37
4 agree 122
5 agree 43
6 do not know 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A13 New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Vrednost 390 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 117
5 agree 57
6 do not know 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
206 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A14 Reports prepared by external experts are an extremely important source of information. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information.

Vrednost 489 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 4
3 nor disagree nor agree 44
4 agree 119
5 agree 39
6 do not know 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
206 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A15 Our organization uses clipping service - regular collection of papers and articles to our interest. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

5. Our organization uses a clipping service - the regular collection of papers and articles of interest to us.

Vrednost 588 Frekvenca
1 strongly disagree 15
2 disagree 62
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 55
5 agree 14
6 do not know 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A16 Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services.

Vrednost 687 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 95
5 agree 35
6 do not know 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A17 Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee.

Vrednost 786 Frekvenca
1 strongly disagree 6
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 51
4 agree 97
5 agree 31
6 do not know 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A18 Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products.

Vrednost 885 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 33
4 agree 121
5 agree 41
6 do not know 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A19 Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general). A1: Please circle one choice for each of the following statements.

9. Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general).

Vrednost 984 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 23
3 nor disagree nor agree 50
4 agree 97
5 agree 30
6 do not know 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A110 Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc). A1: Please circle one choice for each of the following statements.

10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc).

Vrednost 1083 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 60
4 agree 95
5 agree 20
6 do not know 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A111 Our organization has employees whose job is related to searching for external information. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information.

Vrednost 1182 Frekvenca
1 strongly disagree 15
2 disagree 44
3 nor disagree nor agree 64
4 agree 67
5 agree 12
6 do not know 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A112 External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization.

Vrednost 1281 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 107
5 agree 25
6 do not know 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A113 In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information.

Vrednost 1380 Frekvenca
1 strongly disagree 28
2 disagree 70
3 nor disagree nor agree 59
4 agree 45
5 agree 4
6 do not know 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
206 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A114 In our organization we often organize internal training of our employees. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

14. In our organization we often organize internal training of our employees.

Vrednost 1479 Frekvenca
1 strongly disagree 11
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 62
4 agree 76
5 agree 33
6 do not know 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A115 We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

15. We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information.We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information.

Vrednost 1578 Frekvenca
1 strongly disagree 8
2 disagree 27
3 nor disagree nor agree 52
4 agree 87
5 agree 33
6 do not know 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A21 Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization. A2: Please circle one choice for each of the following statements.

1. Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization.

Vrednost 1677 Frekvenca
1 strongly disagree 4
2 disagree 28
3 nor disagree nor agree 73
4 agree 86
5 agree 15
6 do not know 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
206 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A22 All members of our organization are aware what the goals of the organization are. A2: Please circle one choice for each of the following statements.

2. All members of our organization are aware what the goals of the organization are.

Vrednost 1776 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 98
5 agree 36
6 do not know 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A23 We frequently held meetings with the purpose to inform employees. A2: Please circle one choice for each of the following statements.

3. We frequently hold meetings with the purpose to inform employees.

Vrednost 1875 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 24
3 nor disagree nor agree 49
4 agree 91
5 agree 37
6 do not know 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A24 We have formal mechanisms and systems that assure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based of group performance). A2: Please circle one choice for each of the following statements.

4. We have formal mechanisms and systems that ensure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based on group performance).

Vrednost 1974 Frekvenca
1 strongly disagree 7
2 disagree 38
3 nor disagree nor agree 68
4 agree 77
5 agree 14
6 do not know 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A25 In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units. A2: Please circle one choice for each of the following statements.

5. In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units.

Vrednost 2073 Frekvenca
1 strongly disagree 8
2 disagree 32
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 88
5 agree 31
6 do not know 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26 We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees. A2: Please circle one choice for each of the following statements.

6. We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees.

Vrednost 2172 Frekvenca
1 strongly disagree 11
2 disagree 39
3 nor disagree nor agree 58
4 agree 77
5 agree 16
6 do not know 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A31 Personal contacts A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

1. Personal contacts

Vrednost 2271 Frekvenca
1 not important at all 0
2 not important 0
3 nor not important nor important 17
4 important 101
5 very important 87
6 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A32 Team meetings A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

2. Team meetings

Vrednost 2370 Frekvenca
1 not important at all 0
2 not important 3
3 nor not important nor important 15
4 important 129
5 very important 58
6 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A33 Committees as decision-makers A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

3. Committees as decision-makers

Vrednost 2469 Frekvenca
1 not important at all 1
2 not important 2
3 nor not important nor important 33
4 important 128
5 very important 39
6 do not know 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A34 Telephone contacts A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

4. Telephone contacts

Vrednost 2568 Frekvenca
1 not important at all 1
2 not important 5
3 nor not important nor important 67
4 important 109
5 very important 23
6 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A35 Seminars, conferences, workshops A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

5. Seminars, conferences, workshops

Vrednost 2667 Frekvenca
1 not important at all 0
2 not important 2
3 nor not important nor important 29
4 important 127
5 very important 47
6 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A36 Written memos, notes, lettersˇ¦ A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

6. Written memos, notes, letters…

Vrednost 2766 Frekvenca
1 not important at all 1
2 not important 3
3 nor not important nor important 60
4 important 113
5 very important 28
6 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A37 Special expert reports A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

7. Special expert reports

Vrednost 2865 Frekvenca
1 not important at all 0
2 not important 6
3 nor not important nor important 52
4 important 117
5 very important 29
6 do not know 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A38 Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors) A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

8. Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors)

Vrednost 2964 Frekvenca
1 not important at all 9
2 not important 38
3 nor not important nor important 91
4 important 57
5 very important 7
6 do not know 3
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A39 Companies intranet as a mean of information interpretation A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

9. Companies intranet as a mean of information interpretation

Vrednost 3063 Frekvenca
1 not important at all 1
2 not important 7
3 nor not important nor important 66
4 important 98
5 very important 32
6 do not know 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A310 Forums (e-chat, e-debates) A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

10. Forums (e-chat, e-debates)

Vrednost 3162 Frekvenca
1 not important at all 1
2 not important 14
3 nor not important nor important 63
4 important 103
5 very important 22
6 do not know 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A311 Electronic e-mail A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

11. Electronic e-mail

Vrednost 3261 Frekvenca
1 not important at all 3
2 not important 7
3 nor not important nor important 71
4 important 87
5 very important 35
6 do not know 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A312 The more information the subordinate has the better he/she will perform. A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization?

10. The more information the subordinate has the better he/she will perform.

Vrednost 3360 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 29
4 agree 116
5 agree 45
6 do not know 3
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A313 Information to a subordinate must always be simple and concise. A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization?

11. Information to a subordinate must always be simple and concise.

Vrednost 3459 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 29
4 agree 102
5 agree 49
6 do not know 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A41 Adaptability to environmental pressures A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

1.Adaptability to environmental pressures

Vrednost 3558 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 5
2 moderate decline/decrease 13
3 no change 29
4 moderate improvement/increase 122
5 substantial improvement/increase 30
6 do not know 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A42 Quality of products / services A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

2. Quality of products / services

Vrednost 3657 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 3
2 moderate decline/decrease 12
3 no change 40
4 moderate improvement/increase 115
5 substantial improvement/increase 33
6 do not know 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A43 Number of products / services offered A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

3. Number of products / services offered

Vrednost 3756 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 3
2 moderate decline/decrease 8
3 no change 38
4 moderate improvement/increase 115
5 substantial improvement/increase 40
6 do not know 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A44 Technology of operation A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

4. Technology of operation

Vrednost 3855 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 9
3 no change 43
4 moderate improvement/increase 110
5 substantial improvement/increase 40
6 do not know 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A45 Speed of operations A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

5. Speed of operations

Vrednost 3954 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 11
3 no change 56
4 moderate improvement/increase 105
5 substantial improvement/increase 30
6 do not know 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A46 Introduction of new marketing approaches A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

6. Introduction of new marketing approaches

Vrednost 4053 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 5
3 no change 74
4 moderate improvement/increase 102
5 substantial improvement/increase 16
6 do not know 7
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A47 Average productivity of employees A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

7. Average productivity of employees

Vrednost 4152 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 15
3 no change 54
4 moderate improvement/increase 115
5 substantial improvement/increase 17
6 do not know 3
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A48 Satisfaction of employees A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

8. Satisfaction of employees

Vrednost 4251 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 8
2 moderate decline/decrease 38
3 no change 58
4 moderate improvement/increase 87
5 substantial improvement/increase 9
6 do not know 5
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A49 Overall atmosphere A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

9. Overall atmosphere

Vrednost 4350 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 9
2 moderate decline/decrease 36
3 no change 45
4 moderate improvement/increase 101
5 substantial improvement/increase 13
6 do not know 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A410 Personal communication between top managers and employees A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

10. Personal communication between top managers and employees

Vrednost 4449 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 8
2 moderate decline/decrease 24
3 no change 74
4 moderate improvement/increase 77
5 substantial improvement/increase 19
6 do not know 3
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A411 Team meetings' efficiency A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

11. Team meetings' efficiency

Vrednost 4548 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 3
2 moderate decline/decrease 16
3 no change 70
4 moderate improvement/increase 97
5 substantial improvement/increase 18
6 do not know 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
204 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A412 Employees' level of understanding of company's strategic orientation A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

12. Employees' level of understanding of company's strategic orientation

Vrednost 4647 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 12
3 no change 71
4 moderate improvement/increase 104
5 substantial improvement/increase 14
6 do not know 2
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A413 Employee's level of understanding of major problems in the company A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

13. Employee's level of understanding of major problems in the company

Vrednost 4746 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 5
2 moderate decline/decrease 9
3 no change 66
4 moderate improvement/increase 109
5 substantial improvement/increase 12
6 do not know 4
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A414 Efficiency of information systems within the company A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

14. Efficiency of information systems within the company

Vrednost 4845 Frekvenca
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 8
3 no change 57
4 moderate improvement/increase 118
5 substantial improvement/increase 16
6 do not know 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B11 In new product and service introduction, our company is often first-to-market. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

1. In new product and service introduction, our company is often first-to-market.

Vrednost 4944 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 26
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 93
5 agree 23
6 do not know 3
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12 Our new products and services are often perceived as very novel by customers. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

2. Our new products and services are often perceived as very novel by customers.

Vrednost 5043 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 32
3 nor disagree nor agree 85
4 agree 69
5 agree 13
6 do not know 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B13 New products and services in our company often take us up against new competitors. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

3. New products and services in our company often take us up against new competitors.

Vrednost 5142 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 24
3 nor disagree nor agree 74
4 agree 78
5 agree 24
6 do not know 2
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B14 In comparison with competitors, our company has introduced more innovative products and services during past 5 years. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

4. In comparison with competitors, our company has introduced more innovative products and services during past 5 years.

Vrednost 5241 Frekvenca
1 strongly disagree 3
2 disagree 28
3 nor disagree nor agree 69
4 agree 85
5 agree 16
6 do not know 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B15 We constantly emphasize development of particular and patent products. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

5. We constantly emphasize development of particular and patent products.

Vrednost 5340 Frekvenca
1 strongly disagree 4
2 disagree 16
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 102
5 agree 27
6 do not know 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B16 We manage to cope with market demands and develop new products quickly. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

6. We manage to cope with market demands and develop new products quickly.

Vrednost 5439 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 32
3 nor disagree nor agree 78
4 agree 76
5 agree 15
6 do not know 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B17 We continuously modify design of our products and rapidly enter new emerging markets. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

7. We continuously modify design of our products and rapidly enter new emerging markets.

Vrednost 5538 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 71
4 agree 91
5 agree 24
6 do not know 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B18 Our firm manages to deliver special products flexibly according to customers' orders. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

8. Our firm manages to deliver special products flexibly according to customers orders.

Vrednost 5637 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 71
4 agree 94
5 agree 19
6 do not know 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B19 We continuously improve old products and raise quality of new products. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

9. We continuously improve old products and raise quality of new products.

Vrednost 5736 Frekvenca
1 strongly disagree 0
2 disagree 16
3 nor disagree nor agree 70
4 agree 92
5 agree 25
6 do not know 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B21 Development of new channels for products and services of our corporation is an on-going process. B2: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

1. Development of new channels for products and services offered by our corporation is an on-going process.

Vrednost 5835 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 21
3 nor disagree nor agree 66
4 agree 98
5 agree 15
6 do not know 2
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B22 We deal with customers' suggestions or complaints urgently and with utmost care. B2: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

2. We deal with customers suggestions or complaints urgently and with utmost care.

Vrednost 5934 Frekvenca
1 strongly disagree 2
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 96
5 agree 31
6 do not know 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B23 In marketing innovations (entering new markets, new pricing methods, new distribution methods, etc.) our company is better than competitors. B2: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

3. In marketing innovations (entering new markets, new pricing methods, new distribution methods, etc.) our company is better than competitors.

Vrednost 6033 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 67
4 agree 85
5 agree 25
6 do not know 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B24 We constantly emphasize and introduce managerial innovations (e.g. computer-based administrative innovations, new employee reward/training schemes, new departments or project teams, etc.). B2: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

4. We constantly emphasize and introduce managerial innovations (e.g. computer-based administrative innovations, new employee reward/training schemes, new departments or project teams, etc.).

Vrednost 6132 Frekvenca
1 strongly disagree 9
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 66
4 agree 79
5 agree 22
6 do not know 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B31 Innovation proposals are welcome in the organization. B3: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

1. Innovation proposals are welcome in the organization.

Vrednost 6231 Frekvenca
1 strongly disagree 6
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 77
4 agree 74
5 agree 19
6 do not know 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B32 Management activelly seeks innovative ideas. B3: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

2. Management activelly seeks innovative ideas.

Vrednost 6330 Frekvenca
1 strongly disagree 8
2 disagree 29
3 nor disagree nor agree 73
4 agree 76
5 agree 16
6 do not know 2
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B33 Innovation is perceived as too risky and is resisted. B3: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

3. Innovation is perceived as too risky and is resisted.

Vrednost 6429 Frekvenca
1 strongly disagree 10
2 disagree 38
3 nor disagree nor agree 82
4 agree 61
5 agree 10
6 do not know 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B34 People are not penalized for new ideas that do not work. B3: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

4. People are not penalized for new ideas that do not work.

Vrednost 6528 Frekvenca
1 strongly disagree 1
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 53
4 agree 111
5 agree 32
6 do not know 1
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
203 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B35 Program/Project managers promote and support innovative ideas, experimentation and creative processes. B3: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

5. Program/Project managers promote and support innovative ideas, experimentation and creative processes.

Vrednost 6627 Frekvenca
1 strongly disagree 6
2 disagree 31
3 nor disagree nor agree 68
4 agree 78
5 agree 18
6 do not know 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C11 Return on assets (ROA, %) in our company is well below the industry average C1: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

1. Statement A: Return on assets (ROA, %) in our company is well below the industry average. Statement B: Return on assets (ROA, %) in our company is well above the industry average.

Vrednost 6726 Frekvenca
1 8
2 4
3 61
4 47
5 20
6 64
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
140 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C12 Value added per employee in our company is well below the industry average. C1: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

2. Statement A: Value added per employee in our company is well below the industry average. Statement B: Value added per employee in our company is well above the industry average.

Vrednost 6825 Frekvenca
1 4
2 14
3 66
4 55
5 23
6 39
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
162 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C21 Relations with suppliers are very poor and unstable. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

1. Statement A: Relations with suppliers are very poor and unstable. Statement B: We consider our relations with suppliers to be excellent because we maintain genuine partnerships with them.

Vrednost 6924 Frekvenca
1 5
2 15
3 78
4 68
5 9
6 28
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C22 We change suppliers very often. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

2. Statement A: We change suppliers very often. Statement B: We have long-term partner relationships with our suppliers.

Vrednost 7023 Frekvenca
1 4
2 10
3 70
4 70
5 20
6 29
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
174 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C23 We do not involve our suppliers in research and development processes at all. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

3. Statement A: We do not involve our suppliers in research and development processes at all. Statement B: We strongly involve our suppliers in our research and development processes.

Vrednost 7122 Frekvenca
1 8
2 21
3 69
4 54
5 12
6 39
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
164 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C24 The net fluctuation of employees due to internal reasons is very high within our company. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

4. Statement A: The net fluctuation of employees due to internal reasons is very high within our company. Statement B: There are no cases in our company of people leaving for internal reasons.

Vrednost 7221 Frekvenca
1 23
2 32
3 62
4 57
5 16
6 13
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C25 Productivity of employees is much lower than industry average. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

5. Statement A: Productivity of employees is much lower than industry average. Statement B: Productivity of employees is much higher than industry average.

Vrednost 7320 Frekvenca
1 5
2 21
3 78
4 62
5 13
6 24
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
179 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C26 Employees' trust into leadership is low. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

6. Statement A: Employees trust into leadership is low. Statement B: Employees trust into leadership is high.

Vrednost 7419 Frekvenca
1 23
2 29
3 72
4 53
5 14
6 12
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
191 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C27 Trust among employees themselves is weak. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

7. Statement A: Trust among employees themselves is weak. Statement B: Trust among employees is strong.

Vrednost 7518 Frekvenca
1 16
2 25
3 83
4 52
5 16
6 11
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C28 Work organization is inefficient. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

8. Statement A: Work organization is inefficient. Statement B: Work organization is efficient.

Vrednost 7617 Frekvenca
1 15
2 38
3 77
4 52
5 10
6 11
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C29 Employees do not feel special commitment to the organization. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

9. Statement A: Employees do not feel special commitment to the organization. Statement B: Employees feel very committed to the organization.

Vrednost 7716 Frekvenca
1 11
2 31
3 84
4 59
5 10
6 8
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
195 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C210 Employees are not prepared to go an extra mile for the company. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

10. Statement A: Employees are not prepared to go an extra mile for the company. Statement B: Employees are prepared to go an extra mile for the company.

Vrednost 7815 Frekvenca
1 5
2 29
3 86
4 59
5 15
6 9
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
194 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C211 Work costs per employee are well above the industry average. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

11. Statement A: Work costs per employee are well above the industry average. Statement B: Work costs per employee are well below the industry average.

Vrednost 7914 Frekvenca
1 14
2 24
3 82
4 46
5 23
6 14
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C212 Absenteeism is in our company (relative to competition) very high. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

12. Statement A: Absenteeism is in our company (relative to competition) very high. Statement B: Absenteeism is in our company (relative to competition) very low.

Vrednost 8013 Frekvenca
1 2
2 11
3 64
4 56
5 51
6 19
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
184 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C213 Employees are very dissatisfied with the situation within the company. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

13. Statement A: Employees are very dissatisfied with the situation within the company. Statement B: Employees are very satisfied with the situation within the company.

Vrednost 8112 Frekvenca
1 8
2 31
3 93
4 46
5 10
6 15
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C214 Learning ability and adaptability of employees is low (in comparison to competition). C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

14. Statement A: Learning ability and adaptability of employees is low (in comparison to competition). Statement B: Learning ability and adaptability of employees is high (in comparison to competition).

Vrednost 8211 Frekvenca
1 8
2 14
3 82
4 68
5 16
6 15
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
188 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C215 Risk-taking within the company is worse than it is by our competitors. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

15. Statement A: Risk-taking within the company is worse than it is by our competitors. Statement B: Risk-taking within the company is better than it is by our competitors.

Vrednost 8310 Frekvenca
1 8
2 18
3 84
4 62
5 15
6 16
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
187 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C216 The number of customer complaints within the last period has increased strongly. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

16. Statement A: The number of customer complaints within the last period has increased strongly. Statement B: The number of customer complaints within the last period has decreased strongly.

Vrednost 849 Frekvenca
1 5
2 19
3 88
4 56
5 8
6 27
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C217 Speed of dealing with customer complaints (comparatively to competition) is low. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

17. Statement A: Speed of dealing with customer complaints (comparatively to competition) is low. Statement B: We deal with customer complaints faster than our competition.

Vrednost 858 Frekvenca
1 5
2 13
3 80
4 68
5 19
6 18
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
185 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C218 We loose existing clients and do not manage to attract new-ones. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

18. Statement A: We loose existing clients and do not manage to attract new-ones. Statement B: We retain existing clients and manage to attract new-ones.

Vrednost 867 Frekvenca
1 4
2 11
3 65
4 71
5 18
6 33
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C219 Reputation of our company in eyes of the customers has declined. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

19. Statement A: Reputation of our company in eyes of the customers has declined. Statement B: Reputation of our company in eyes of the customers has improved.

Vrednost 876 Frekvenca
1 9
2 15
3 66
4 79
5 21
6 12
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
190 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D1 age

Vrednost 885 Frekvenca
1 ~20 years old 2
2 21~30 years old 65
3 31~40 years old 82
4 41~50 years old 41
5 51~60 years old 12
6 over 61 years old 0
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D2 gender

Vrednost 894 Frekvenca
1 male 89
2 female 113
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D3 Main industry (according to NACE classification):

Main industry (according to NACE classification):

Vrednost 903 Frekvenca
1 Agriculture, forrestry, hunting 21
2 Fishing0 1
3 Mining and quarrying 2
4 Manufacturing 26
5 Electricity, gas, water supply 11
6 Construction0 13
7 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorc 76
8 Hotels and restaurants 15
9 Transport, storage and communication 1
10 Financial intermediation 36
11 Real estate, renting and business activities 0
12 Public administration and defence; compulsory social securit 0
13 Education 0
14 Health and social work 0
15 Other community, social and personal service activities 0
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

D6 Average number of employees in year 2006:

Average number of employees in year 2006:

Vrednost 912 Frekvenca
1 1 - 50 92
2 50 - 249 35
3 250 - 499 9
4 500 - 999 10
5 0ver 1000 56
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
202 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D7 Revenues in 2006:

Revenues in 2006:

Vrednost 921 Frekvenca
1 Up to 7 mio EUR 107
2 From 7 mio EUR up to 28 mio EUR 20
3 From 28 mio EUR above 72
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Škerlavaj, Miha (2008). INOVJK08 - Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost-EN [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Škerlavaj, Miha, Song, Ji Hoon in Lee, Youngmin (2010). Organizational learning culture, innovative culture and innovations in South Korean firms.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Škerlavaj, M. (2011). Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: INOVJK08. https://doi.org/10.17898/ADP_INOVJK08_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si