Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost

Basic Study Information

ADP - IDNo: INOVJK08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_INOVJK08_V1
Main author(s):
  • Škerlavaj, Miha
Co-workers:
  • Song, Ji Hoon
  • Černe, Matej
Data file producer:
EF - Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Slovenija; 2008)

Funding agency:

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Project number:

no information

Series:
  • ORGU/Organizacijsko učenje

    Serija ORGU preučuje organizacijsko učenje v podjetjih. Zajema Slovenijo, Hrvaško, Južno Korejo in Španijo. Teme, ki so zajete v seriji so: organizacijsko učenje, uspešnost poslovanja podjetij, uspešnost poslovanja in organizacijska kultura. Prva raziskava iz te serije je bila narejena leta 2003 v Sloveniji in se je ponovila leta 2004. Preučevala je vpliv informacijsko komunikacijskih tehnologij na organizacijsko učenje in uspešnost poslovanja. Leto kasneje sta bili izvedeni dve raziskavi, na Hrvaškem in v Maleziji, ki sta proučevali vpliv organizacijskega učenja in procesne usmerjenosti na uspešnost poslovanja v podjetjih. Zadnji dve raziskavi iz te serije sta bili narejeni leta 2008 v Južni Koreji in Španiji, ukvarjali pa sta se z vplivom organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost podjetij.

Study Content

Keywords:

pridobivanje informacij, kakovost informacij, podajanje informacij, vedenjske spremembe, kognitivne spremembe, procesna usmerjenost, inovacija, ocena uspešnosti poslovanja

Keywords ELSST:
PODJETJE, PODJETJE, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, USPEŠNOST DELOVANJA, KAZALEC USPEŠNOSTI, UPORABA INFORMACIJ

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Vodenje podjetij
Topic Classification ADP
Organizacijsko učenje
Inovativnost
Organizacijska uspešnost


Abstract:

Namen raziskave je bil predstaviti in preizkusiti model izboljšanja inovativnosti na temelju vpliva kulture organizacijskega učenja. Elementi procesa organizacijskega učenja, ki so bili uporabljeni, so pridobivanje informacij, interpretacija informacij ter vedenjske in kognitivne spremembe. Znotraj teoretičnega okvira konkurenčnih vrednot kultura organizacijskega učenja pokriva nekatere vidike vseh štirih različnih tipov kultur: timske, razvojne, hierarhične in racionalne. Konstrukta, ki sestavljata inovativnost, sta inovativna kultura in inovacije, ki jih sestavljajo tehnične (v proizvodih in storitvah) in administrativne (v procesih). V ta namen so bili uporabljeni podatki 207-ih korejskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 30 ljudi.

Methodology


Collection date: december 2008 - januar 2009
Date of production: 2008-12
Country: Južna Koreja
Geographic coverage:

Ozemlje Južne Koreje

Unit of analysis:

podjetje

Universe:

Južno Korejska podjetja, ki zaposlujejo več kot 30 ljudi.

Excluded: no information
Data collected by:

Škerlavaj, Miha

Song, Ji Hoon

Sampling procedure:

Zajet je bil slučajni vzorec 243 podjetij v Južni Koreji, ki zaposlujejo več kot 30 ljudi.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: INOVJK08 - Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 92
  • number of units: 207

Variable list

A11 Employees in our organization are an extremely important source of information A1: Please circle one choice for each of the following statements.

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Value 13 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 108
5 agree 40
6 do not know 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 1

Valid range from 1 to 5

A12 Previous decisions are a very useful source of information for current decisions. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Value 22 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 4
3 nor disagree nor agree 37
4 agree 122
5 agree 43
6 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 0

Valid range from 1 to 5

A13 New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Value 31 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 117
5 agree 57
6 do not know 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 1

Valid range from 1 to 5

A11 Employees in our organization are an extremely important source of information A1: Please circle one choice for each of the following statements.

1. Employees in our organization are an extremely important source of information.

Value 192 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 9
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 108
5 agree 40
6 do not know 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 1

Valid range from 1 to 5

A12 Previous decisions are a very useful source of information for current decisions. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

2. Previous decisions are a very useful source of information for current decisions.

Value 291 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 4
3 nor disagree nor agree 37
4 agree 122
5 agree 43
6 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 0

Valid range from 1 to 5

A13 New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

3. New business methods and services are always worth trying even if they may prove risky.

Value 390 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 5
3 nor disagree nor agree 27
4 agree 117
5 agree 57
6 do not know 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 1

Valid range from 1 to 5

A14 Reports prepared by external experts are an extremely important source of information. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

4. Reports prepared by external experts are an extremely important source of information.

Value 489 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 4
3 nor disagree nor agree 44
4 agree 119
5 agree 39
6 do not know 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 1

Valid range from 1 to 5

A15 Our organization uses clipping service - regular collection of papers and articles to our interest. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

5. Our organization uses a clipping service - the regular collection of papers and articles of interest to us.

Value 588 Frequency
1 strongly disagree 15
2 disagree 62
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 55
5 agree 14
6 do not know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 5

A16 Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

6. Our competitors are an extremely important source for learning new methods and services.

Value 687 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 95
5 agree 35
6 do not know 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

A17 Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

7. Expertise on the industry, products, and services is an extremely important criterion for hiring a new employee.

Value 786 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 51
4 agree 97
5 agree 31
6 do not know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 5

A18 Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

8. Joint tasks and mergers contribute a great deal of knowledge about industry and economic environment, new methods and services/products.

Value 885 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 33
4 agree 121
5 agree 41
6 do not know 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

A19 Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general). A1: Please circle one choice for each of the following statements.

9. Top managers in any important decision seek information or advice from the board of directors or owners (in general).

Value 984 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 23
3 nor disagree nor agree 50
4 agree 97
5 agree 30
6 do not know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 5

A110 Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc). A1: Please circle one choice for each of the following statements.

10. Top managers in any important decision seek information or advice from sources outside the company (hiring experts, contacting top managers of other companies, etc).

Value 1083 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 60
4 agree 95
5 agree 20
6 do not know 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 8

Valid range from 1 to 5

A111 Our organization has employees whose job is related to searching for external information. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

11. Our organization has employees whose job is related to searching for external information.

Value 1182 Frequency
1 strongly disagree 15
2 disagree 44
3 nor disagree nor agree 64
4 agree 67
5 agree 12
6 do not know 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 5

A112 External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

12. External sources (reports, consultants, newsletters, etc.) are extremely important for the operations of our organization.

Value 1281 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 107
5 agree 25
6 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 0

Valid range from 1 to 5

A113 In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

13. In our organization we explicitly reward employees that are a source of quality information.

Value 1380 Frequency
1 strongly disagree 28
2 disagree 70
3 nor disagree nor agree 59
4 agree 45
5 agree 4
6 do not know 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 1

Valid range from 1 to 5

A114 In our organization we often organize internal training of our employees. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

14. In our organization we often organize internal training of our employees.

Value 1479 Frequency
1 strongly disagree 11
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 62
4 agree 76
5 agree 33
6 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 0

Valid range from 1 to 5

A115 We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information. A1: Please circle one choice for each of the following statements.

15. We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information.We frequently send our employees to various seminars, workshops, conferences with intention to acquire information.

Value 1578 Frequency
1 strongly disagree 8
2 disagree 27
3 nor disagree nor agree 52
4 agree 87
5 agree 33
6 do not know 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 0

Valid range from 1 to 5

A21 Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization. A2: Please circle one choice for each of the following statements.

1. Our information system allows for efficient and effective exchange of information within the organization.

Value 1677 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 28
3 nor disagree nor agree 73
4 agree 86
5 agree 15
6 do not know 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 1

Valid range from 1 to 5

A22 All members of our organization are aware what the goals of the organization are. A2: Please circle one choice for each of the following statements.

2. All members of our organization are aware what the goals of the organization are.

Value 1776 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 13
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 98
5 agree 36
6 do not know 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

A23 We frequently held meetings with the purpose to inform employees. A2: Please circle one choice for each of the following statements.

3. We frequently hold meetings with the purpose to inform employees.

Value 1875 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 24
3 nor disagree nor agree 49
4 agree 91
5 agree 37
6 do not know 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 3

Valid range from 1 to 5

A24 We have formal mechanisms and systems that assure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based of group performance). A2: Please circle one choice for each of the following statements.

4. We have formal mechanisms and systems that ensure transfer of best practices among various areas of work (e.g. reward systems based on group performance).

Value 1974 Frequency
1 strongly disagree 7
2 disagree 38
3 nor disagree nor agree 68
4 agree 77
5 agree 14
6 do not know 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 3

Valid range from 1 to 5

A25 In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units. A2: Please circle one choice for each of the following statements.

5. In our organization we have individuals that work in more than one team or project groups together with individuals from other organizational units.

Value 2073 Frequency
1 strongly disagree 8
2 disagree 32
3 nor disagree nor agree 46
4 agree 88
5 agree 31
6 do not know 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 2

Valid range from 1 to 5

A26 We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees. A2: Please circle one choice for each of the following statements.

6. We have individuals dedicated to collecting and internal dissemination of improvement propositions from employees.

Value 2172 Frequency
1 strongly disagree 11
2 disagree 39
3 nor disagree nor agree 58
4 agree 77
5 agree 16
6 do not know 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 6

Valid range from 1 to 5

A31 Personal contacts A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

1. Personal contacts

Value 2271 Frequency
1 not important at all 0
2 not important 0
3 nor not important nor important 17
4 important 101
5 very important 87
6 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 2

Valid range from 1 to 5

A32 Team meetings A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

2. Team meetings

Value 2370 Frequency
1 not important at all 0
2 not important 3
3 nor not important nor important 15
4 important 129
5 very important 58
6 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 2

Valid range from 1 to 5

A33 Committees as decision-makers A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

3. Committees as decision-makers

Value 2469 Frequency
1 not important at all 1
2 not important 2
3 nor not important nor important 33
4 important 128
5 very important 39
6 do not know 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

A34 Telephone contacts A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

4. Telephone contacts

Value 2568 Frequency
1 not important at all 1
2 not important 5
3 nor not important nor important 67
4 important 109
5 very important 23
6 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 2

Valid range from 1 to 5

A35 Seminars, conferences, workshops A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

5. Seminars, conferences, workshops

Value 2667 Frequency
1 not important at all 0
2 not important 2
3 nor not important nor important 29
4 important 127
5 very important 47
6 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 2

Valid range from 1 to 5

A36 Written memos, notes, lettersˇ¦ A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

6. Written memos, notes, letters…

Value 2766 Frequency
1 not important at all 1
2 not important 3
3 nor not important nor important 60
4 important 113
5 very important 28
6 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 2

Valid range from 1 to 5

A37 Special expert reports A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

7. Special expert reports

Value 2865 Frequency
1 not important at all 0
2 not important 6
3 nor not important nor important 52
4 important 117
5 very important 29
6 do not know 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 3

Valid range from 1 to 5

A38 Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors) A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

8. Formal chain of command reporting (in sense of reporting to superiors)

Value 2964 Frequency
1 not important at all 9
2 not important 38
3 nor not important nor important 91
4 important 57
5 very important 7
6 do not know 3
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 5

A39 Companies intranet as a mean of information interpretation A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

9. Companies intranet as a mean of information interpretation

Value 3063 Frequency
1 not important at all 1
2 not important 7
3 nor not important nor important 66
4 important 98
5 very important 32
6 do not know 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 3

Valid range from 1 to 5

A310 Forums (e-chat, e-debates) A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

10. Forums (e-chat, e-debates)

Value 3162 Frequency
1 not important at all 1
2 not important 14
3 nor not important nor important 63
4 important 103
5 very important 22
6 do not know 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

A311 Electronic e-mail A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. For information interpretation and recognition of business opportunities the following things are important:

11. Electronic e-mail

Value 3261 Frequency
1 not important at all 3
2 not important 7
3 nor not important nor important 71
4 important 87
5 very important 35
6 do not know 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

A312 The more information the subordinate has the better he/she will perform. A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization?

10. The more information the subordinate has the better he/she will perform.

Value 3360 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 10
3 nor disagree nor agree 29
4 agree 116
5 agree 45
6 do not know 3
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 5

A313 Information to a subordinate must always be simple and concise. A3: Indicate the degree of importance of the following statements about the vehicles for communication between management and the other employees in your organization. What is your attitude (as a manger) about informing the subordinates in your organization?

11. Information to a subordinate must always be simple and concise.

Value 3459 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 22
3 nor disagree nor agree 29
4 agree 102
5 agree 49
6 do not know 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 2

Valid range from 1 to 5

A41 Adaptability to environmental pressures A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

1.Adaptability to environmental pressures

Value 3558 Frequency
1 substantial decline/decrease 5
2 moderate decline/decrease 13
3 no change 29
4 moderate improvement/increase 122
5 substantial improvement/increase 30
6 do not know 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 8

Valid range from 1 to 5

A42 Quality of products / services A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

2. Quality of products / services

Value 3657 Frequency
1 substantial decline/decrease 3
2 moderate decline/decrease 12
3 no change 40
4 moderate improvement/increase 115
5 substantial improvement/increase 33
6 do not know 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

A43 Number of products / services offered A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

3. Number of products / services offered

Value 3756 Frequency
1 substantial decline/decrease 3
2 moderate decline/decrease 8
3 no change 38
4 moderate improvement/increase 115
5 substantial improvement/increase 40
6 do not know 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 3

Valid range from 1 to 5

A44 Technology of operation A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

4. Technology of operation

Value 3855 Frequency
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 9
3 no change 43
4 moderate improvement/increase 110
5 substantial improvement/increase 40
6 do not know 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

A45 Speed of operations A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

5. Speed of operations

Value 3954 Frequency
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 11
3 no change 56
4 moderate improvement/increase 105
5 substantial improvement/increase 30
6 do not know 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

A46 Introduction of new marketing approaches A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

6. Introduction of new marketing approaches

Value 4053 Frequency
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 5
3 no change 74
4 moderate improvement/increase 102
5 substantial improvement/increase 16
6 do not know 7
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 9

Valid range from 1 to 5

A47 Average productivity of employees A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

7. Average productivity of employees

Value 4152 Frequency
1 substantial decline/decrease 1
2 moderate decline/decrease 15
3 no change 54
4 moderate improvement/increase 115
5 substantial improvement/increase 17
6 do not know 3
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 5

A48 Satisfaction of employees A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

8. Satisfaction of employees

Value 4251 Frequency
1 substantial decline/decrease 8
2 moderate decline/decrease 38
3 no change 58
4 moderate improvement/increase 87
5 substantial improvement/increase 9
6 do not know 5
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 7

Valid range from 1 to 5

A49 Overall atmosphere A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

9. Overall atmosphere

Value 4350 Frequency
1 substantial decline/decrease 9
2 moderate decline/decrease 36
3 no change 45
4 moderate improvement/increase 101
5 substantial improvement/increase 13
6 do not know 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 3

Valid range from 1 to 5

A410 Personal communication between top managers and employees A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

10. Personal communication between top managers and employees

Value 4449 Frequency
1 substantial decline/decrease 8
2 moderate decline/decrease 24
3 no change 74
4 moderate improvement/increase 77
5 substantial improvement/increase 19
6 do not know 3
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 5

A411 Team meetings' efficiency A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

11. Team meetings' efficiency

Value 4548 Frequency
1 substantial decline/decrease 3
2 moderate decline/decrease 16
3 no change 70
4 moderate improvement/increase 97
5 substantial improvement/increase 18
6 do not know 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 3

Valid range from 1 to 5

A412 Employees' level of understanding of company's strategic orientation A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

12. Employees' level of understanding of company's strategic orientation

Value 4647 Frequency
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 12
3 no change 71
4 moderate improvement/increase 104
5 substantial improvement/increase 14
6 do not know 2
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

A413 Employee's level of understanding of major problems in the company A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

13. Employee's level of understanding of major problems in the company

Value 4746 Frequency
1 substantial decline/decrease 5
2 moderate decline/decrease 9
3 no change 66
4 moderate improvement/increase 109
5 substantial improvement/increase 12
6 do not know 4
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 6

Valid range from 1 to 5

A414 Efficiency of information systems within the company A4: Indicate the degree of change that best approximates the actual developments in your organization in last three years. What has happened to the following in last three years?

14. Efficiency of information systems within the company

Value 4845 Frequency
1 substantial decline/decrease 2
2 moderate decline/decrease 8
3 no change 57
4 moderate improvement/increase 118
5 substantial improvement/increase 16
6 do not know 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 6

Valid range from 1 to 5

B11 In new product and service introduction, our company is often first-to-market. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

1. In new product and service introduction, our company is often first-to-market.

Value 4944 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 26
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 93
5 agree 23
6 do not know 3
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 9

Valid range from 1 to 5

B12 Our new products and services are often perceived as very novel by customers. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

2. Our new products and services are often perceived as very novel by customers.

Value 5043 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 32
3 nor disagree nor agree 85
4 agree 69
5 agree 13
6 do not know 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 6

Valid range from 1 to 5

B13 New products and services in our company often take us up against new competitors. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

3. New products and services in our company often take us up against new competitors.

Value 5142 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 24
3 nor disagree nor agree 74
4 agree 78
5 agree 24
6 do not know 2
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 5

B14 In comparison with competitors, our company has introduced more innovative products and services during past 5 years. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

4. In comparison with competitors, our company has introduced more innovative products and services during past 5 years.

Value 5241 Frequency
1 strongly disagree 3
2 disagree 28
3 nor disagree nor agree 69
4 agree 85
5 agree 16
6 do not know 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 6

Valid range from 1 to 5

B15 We constantly emphasize development of particular and patent products. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

5. We constantly emphasize development of particular and patent products.

Value 5340 Frequency
1 strongly disagree 4
2 disagree 16
3 nor disagree nor agree 54
4 agree 102
5 agree 27
6 do not know 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

B16 We manage to cope with market demands and develop new products quickly. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

6. We manage to cope with market demands and develop new products quickly.

Value 5439 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 32
3 nor disagree nor agree 78
4 agree 76
5 agree 15
6 do not know 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

B17 We continuously modify design of our products and rapidly enter new emerging markets. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

7. We continuously modify design of our products and rapidly enter new emerging markets.

Value 5538 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 17
3 nor disagree nor agree 71
4 agree 91
5 agree 24
6 do not know 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

B18 Our firm manages to deliver special products flexibly according to customers' orders. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

8. Our firm manages to deliver special products flexibly according to customers orders.

Value 5637 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 71
4 agree 94
5 agree 19
6 do not know 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

B19 We continuously improve old products and raise quality of new products. B1: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

9. We continuously improve old products and raise quality of new products.

Value 5736 Frequency
1 strongly disagree 0
2 disagree 16
3 nor disagree nor agree 70
4 agree 92
5 agree 25
6 do not know 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

B21 Development of new channels for products and services of our corporation is an on-going process. B2: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

1. Development of new channels for products and services offered by our corporation is an on-going process.

Value 5835 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 21
3 nor disagree nor agree 66
4 agree 98
5 agree 15
6 do not know 2
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 6

Valid range from 1 to 5

B22 We deal with customers' suggestions or complaints urgently and with utmost care. B2: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

2. We deal with customers suggestions or complaints urgently and with utmost care.

Value 5934 Frequency
1 strongly disagree 2
2 disagree 18
3 nor disagree nor agree 56
4 agree 96
5 agree 31
6 do not know 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

B23 In marketing innovations (entering new markets, new pricing methods, new distribution methods, etc.) our company is better than competitors. B2: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

3. In marketing innovations (entering new markets, new pricing methods, new distribution methods, etc.) our company is better than competitors.

Value 6033 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 67
4 agree 85
5 agree 25
6 do not know 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

B24 We constantly emphasize and introduce managerial innovations (e.g. computer-based administrative innovations, new employee reward/training schemes, new departments or project teams, etc.). B2: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

4. We constantly emphasize and introduce managerial innovations (e.g. computer-based administrative innovations, new employee reward/training schemes, new departments or project teams, etc.).

Value 6132 Frequency
1 strongly disagree 9
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 66
4 agree 79
5 agree 22
6 do not know 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 6

Valid range from 1 to 5

B31 Innovation proposals are welcome in the organization. B3: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

1. Innovation proposals are welcome in the organization.

Value 6231 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 25
3 nor disagree nor agree 77
4 agree 74
5 agree 19
6 do not know 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 6

Valid range from 1 to 5

B32 Management activelly seeks innovative ideas. B3: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

2. Management activelly seeks innovative ideas.

Value 6330 Frequency
1 strongly disagree 8
2 disagree 29
3 nor disagree nor agree 73
4 agree 76
5 agree 16
6 do not know 2
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 5

B33 Innovation is perceived as too risky and is resisted. B3: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

3. Innovation is perceived as too risky and is resisted.

Value 6429 Frequency
1 strongly disagree 10
2 disagree 38
3 nor disagree nor agree 82
4 agree 61
5 agree 10
6 do not know 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 6

Valid range from 1 to 5

B34 People are not penalized for new ideas that do not work. B3: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

4. People are not penalized for new ideas that do not work.

Value 6528 Frequency
1 strongly disagree 1
2 disagree 6
3 nor disagree nor agree 53
4 agree 111
5 agree 32
6 do not know 1
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
203 4

Valid range from 1 to 5

B35 Program/Project managers promote and support innovative ideas, experimentation and creative processes. B3: Please estimate to what extent the following statements related to various kinds of innovations apply to your organization. Please circle one choice for each of the following statements.

5. Program/Project managers promote and support innovative ideas, experimentation and creative processes.

Value 6627 Frequency
1 strongly disagree 6
2 disagree 31
3 nor disagree nor agree 68
4 agree 78
5 agree 18
6 do not know 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 6

Valid range from 1 to 5

C11 Return on assets (ROA, %) in our company is well below the industry average C1: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

1. Statement A: Return on assets (ROA, %) in our company is well below the industry average. Statement B: Return on assets (ROA, %) in our company is well above the industry average.

Value 6726 Frequency
1 8
2 4
3 61
4 47
5 20
6 64
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 67

Valid range from 1 to 5

C12 Value added per employee in our company is well below the industry average. C1: Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

2. Statement A: Value added per employee in our company is well below the industry average. Statement B: Value added per employee in our company is well above the industry average.

Value 6825 Frequency
1 4
2 14
3 66
4 55
5 23
6 39
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
162 45

Valid range from 1 to 5

C21 Relations with suppliers are very poor and unstable. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

1. Statement A: Relations with suppliers are very poor and unstable. Statement B: We consider our relations with suppliers to be excellent because we maintain genuine partnerships with them.

Value 6924 Frequency
1 5
2 15
3 78
4 68
5 9
6 28
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 32

Valid range from 1 to 5

C22 We change suppliers very often. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

2. Statement A: We change suppliers very often. Statement B: We have long-term partner relationships with our suppliers.

Value 7023 Frequency
1 4
2 10
3 70
4 70
5 20
6 29
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
174 33

Valid range from 1 to 5

C23 We do not involve our suppliers in research and development processes at all. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

3. Statement A: We do not involve our suppliers in research and development processes at all. Statement B: We strongly involve our suppliers in our research and development processes.

Value 7122 Frequency
1 8
2 21
3 69
4 54
5 12
6 39
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 43

Valid range from 1 to 5

C24 The net fluctuation of employees due to internal reasons is very high within our company. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

4. Statement A: The net fluctuation of employees due to internal reasons is very high within our company. Statement B: There are no cases in our company of people leaving for internal reasons.

Value 7221 Frequency
1 23
2 32
3 62
4 57
5 16
6 13
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 17

Valid range from 1 to 5

C25 Productivity of employees is much lower than industry average. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

5. Statement A: Productivity of employees is much lower than industry average. Statement B: Productivity of employees is much higher than industry average.

Value 7320 Frequency
1 5
2 21
3 78
4 62
5 13
6 24
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
179 28

Valid range from 1 to 5

C26 Employees' trust into leadership is low. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

6. Statement A: Employees trust into leadership is low. Statement B: Employees trust into leadership is high.

Value 7419 Frequency
1 23
2 29
3 72
4 53
5 14
6 12
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 16

Valid range from 1 to 5

C27 Trust among employees themselves is weak. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

7. Statement A: Trust among employees themselves is weak. Statement B: Trust among employees is strong.

Value 7518 Frequency
1 16
2 25
3 83
4 52
5 16
6 11
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 15

Valid range from 1 to 5

C28 Work organization is inefficient. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

8. Statement A: Work organization is inefficient. Statement B: Work organization is efficient.

Value 7617 Frequency
1 15
2 38
3 77
4 52
5 10
6 11
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 15

Valid range from 1 to 5

C29 Employees do not feel special commitment to the organization. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

9. Statement A: Employees do not feel special commitment to the organization. Statement B: Employees feel very committed to the organization.

Value 7716 Frequency
1 11
2 31
3 84
4 59
5 10
6 8
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
195 12

Valid range from 1 to 5

C210 Employees are not prepared to go an extra mile for the company. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

10. Statement A: Employees are not prepared to go an extra mile for the company. Statement B: Employees are prepared to go an extra mile for the company.

Value 7815 Frequency
1 5
2 29
3 86
4 59
5 15
6 9
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 13

Valid range from 1 to 5

C211 Work costs per employee are well above the industry average. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

11. Statement A: Work costs per employee are well above the industry average. Statement B: Work costs per employee are well below the industry average.

Value 7914 Frequency
1 14
2 24
3 82
4 46
5 23
6 14
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 18

Valid range from 1 to 5

C212 Absenteeism is in our company (relative to competition) very high. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

12. Statement A: Absenteeism is in our company (relative to competition) very high. Statement B: Absenteeism is in our company (relative to competition) very low.

Value 8013 Frequency
1 2
2 11
3 64
4 56
5 51
6 19
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
184 23

Valid range from 1 to 5

C213 Employees are very dissatisfied with the situation within the company. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

13. Statement A: Employees are very dissatisfied with the situation within the company. Statement B: Employees are very satisfied with the situation within the company.

Value 8112 Frequency
1 8
2 31
3 93
4 46
5 10
6 15
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 19

Valid range from 1 to 5

C214 Learning ability and adaptability of employees is low (in comparison to competition). C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

14. Statement A: Learning ability and adaptability of employees is low (in comparison to competition). Statement B: Learning ability and adaptability of employees is high (in comparison to competition).

Value 8211 Frequency
1 8
2 14
3 82
4 68
5 16
6 15
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 19

Valid range from 1 to 5

C215 Risk-taking within the company is worse than it is by our competitors. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

15. Statement A: Risk-taking within the company is worse than it is by our competitors. Statement B: Risk-taking within the company is better than it is by our competitors.

Value 8310 Frequency
1 8
2 18
3 84
4 62
5 15
6 16
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
187 20

Valid range from 1 to 5

C216 The number of customer complaints within the last period has increased strongly. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

16. Statement A: The number of customer complaints within the last period has increased strongly. Statement B: The number of customer complaints within the last period has decreased strongly.

Value 849 Frequency
1 5
2 19
3 88
4 56
5 8
6 27
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 31

Valid range from 1 to 5

C217 Speed of dealing with customer complaints (comparatively to competition) is low. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

17. Statement A: Speed of dealing with customer complaints (comparatively to competition) is low. Statement B: We deal with customer complaints faster than our competition.

Value 858 Frequency
1 5
2 13
3 80
4 68
5 19
6 18
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
185 22

Valid range from 1 to 5

C218 We loose existing clients and do not manage to attract new-ones. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

18. Statement A: We loose existing clients and do not manage to attract new-ones. Statement B: We retain existing clients and manage to attract new-ones.

Value 867 Frequency
1 4
2 11
3 65
4 71
5 18
6 33
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 38

Valid range from 1 to 5

C219 Reputation of our company in eyes of the customers has declined. C2:Please evaluate organizational performance in last three years using following bi-polar scales: Please circle the number that fits situation in your organization best how close it is to one of the poles

19. Statement A: Reputation of our company in eyes of the customers has declined. Statement B: Reputation of our company in eyes of the customers has improved.

Value 876 Frequency
1 9
2 15
3 66
4 79
5 21
6 12
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
190 17

Valid range from 1 to 5

D1 age

Value 885 Frequency
1 ~20 years old 2
2 21~30 years old 65
3 31~40 years old 82
4 41~50 years old 41
5 51~60 years old 12
6 over 61 years old 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 6

D2 gender

Value 894 Frequency
1 male 89
2 female 113
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 2

D3 Main industry (according to NACE classification):

Main industry (according to NACE classification):

Value 903 Frequency
1 Agriculture, forrestry, hunting 21
2 Fishing0 1
3 Mining and quarrying 2
4 Manufacturing 26
5 Electricity, gas, water supply 11
6 Construction0 13
7 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorc 76
8 Hotels and restaurants 15
9 Transport, storage and communication 1
10 Financial intermediation 36
11 Real estate, renting and business activities 0
12 Public administration and defence; compulsory social securit 0
13 Education 0
14 Health and social work 0
15 Other community, social and personal service activities 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 15

D6 Average number of employees in year 2006:

Average number of employees in year 2006:

Value 912 Frequency
1 1 - 50 92
2 50 - 249 35
3 250 - 499 9
4 500 - 999 10
5 0ver 1000 56
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 5

Valid range from 1 to 5

D7 Revenues in 2006:

Revenues in 2006:

Value 921 Frequency
1 Up to 7 mio EUR 107
2 From 7 mio EUR up to 28 mio EUR 20
3 From 28 mio EUR above 72
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 8

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

  1. Škerlavaj, Miha (2008). INOVJK08 - Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost-EN [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Škerlavaj, Miha, Song, Ji Hoon in Lee, Youngmin (2010). Organizational learning culture, innovative culture and innovations in South Korean firms.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Škerlavaj, M. (2011). Vpliv organizacijskega učenja in inovacij na uspešnost [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: INOVJK08. https://doi.org/10.17898/ADP_INOVJK08_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si