Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije

Basic Study Information

ADP - IDNo: SK90
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SK90_V1
Main author(s):
  • Grizold, Anton
Co-workers:
  • Jelušič, Ljubica
  • Vegič, Vinko
  • Malešič, Marjan
  • Bukinac, Zorica
  • Kuzma, Vojko
Data file producer:
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1990)

Funding agency:

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

stališče o tveganju in žrtvovanju, mnenje o najbolj zaželenem cilju v Sloveniji, opredelitev naloge armade, mir v Evropi, ogrožanje varnosti, strinjanje z demilitarizacijo Slovenije ali oblikovanjem vojske RS, mnenje o vojaški varnosti, razmerje med stalno armado in rezervo, stališče o deležu poklicnih vojakov, mnenje o služenju vojaškega roka, mnenje o potrebni pomoči častnikov JLA, mnenje o statusu vojaškega poklica, pričakovanja od dobrega častnika, samoizpolnjevanje pričakovanj, članstvo v političnih strankah, obiskovanje verskih obredov, odločitev za rezervnega oficirja, komandirja oddelkov, ponosen rezervni vojaški starešina, zadovoljstvo s sistemom napredovanja, zaslužen čin, zadovoljstvo z usposabljanjem v rezervni sestavi, poznavanje slovenskega vojaškega izrazoslovja, ocena lastne vojaške usposobljenosti, zadovoljstvo z delom, pripravljenost za vključitve v redno vojaško službo, zdravstveno stanje in psiho-fizična kondicija za delo, pogoji dela, reagiranje družine ob odločitvi opravljanja vojaške službe, predsodki o sodelovanju žensk v vojski, mnenje o vlogi vojske pri političnih odločitvah

Keywords ELSST:
MEDNARODNA POLITIKA, MIR, MIROVNE SILE, DRŽAVNA VARNOST, VOJSKA, VREDNOTA, STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - spori, varnost in mir
Topic Classification CERIF
Polemologija
Topic Classification ADP
stališča o miru, varnosti in vlogi vojske
oborožene sile Republike Slovenije
status vojaškega poklica
status rezervnega starešine
pripravljenost za vključitev v slovensko vojsko


Abstract:

Obramboslovni raziskovalni center je za potrebe Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo izvedel raziskavo "Starešinski kader v oboroženih silah republike Slovenije". Predmet raziskave je bil interes za poklicno opravljanje poveljniških nalog v slovenski armadi. Gre za ugotavljanje dejavnikov, ki znotraj posameznih kategorij respondentov pogojujejo motivacijo za vojaški poklic in elemente vrednostnega sistema, ki opredeljujejo odnos do armade in do vojaškega poklica. Raziskava je predvsem aplikativne narave. Poleg tega gre za ugotavljanje najpomembnejših dejavnikov, ki pogojujejo motivacijo za vojaški poklic: poklicni in socialni status in elemente vrednostnega sistema (vrednote, zaznavanje virov ogrožanja, pričakovanja glede vloge armade v sodobni družbi). Raziskava je ponudila tudi empirično gradivo za znanstveno-raziskovalni pristop k proučevanju vojaškega poklica v sodobnih držbah in služi kot izhodišče za komparativno preoučevanje problematike vojaškega poklica in vključevanje v mednarodne raziskovalne projekte. Vprašalnik vsebuje štirideset vprašanj v petih vsebinskih sklopih (stališča o miru, varnosti in vlogi vojske; oborožene sile republike Slovenije; status vojaškega poklica; status rezervnega starešine; pripravljenost za vključitev v slovensko vojsko).

Methodology


Collection date: 13. december 1990 - 14. december 1990 skupinski način anketiranja in razgovor z respondenti;, 13. december 1990 - 26. december 1990 je bila neudeležencem anketa poslana po pošti.
Date of production: 1990
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije; zajete so samo občine, v katerih je RS nameravala organizirati učne centre (Maribor, Ruše, ljubljanske občine)

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Populacija so rezervni oficirji v starosti do 35 let in rezervni nižji oficirji v starosti do 30 let, iz občin v katerih je RSLO nameravala organizirati učne centre. Zajeti so tudi respondenti iz drugih kategorij, ki predstavljajo kadrovski potencial za "profesoinalce": obramobslovci, zaposleni v TO.

Excluded: no information
Data collected by:

Obramboslovni raziskovalni center

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama. Razgovori. Samoizpolnjevana anketa. Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Information is not available.

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

  1. Grizold, Anton (1991). SK90 - Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Grizold, Anton et al. (1991). Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije : rezultati raziskave.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Grizold, A. (2009). Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SK90. https://doi.org/10.17898/ADP_SK90_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si