Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Madžarska

Basic Study Information

ADP - IDNo: JMOOSM10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSM10_V1
Main author(s):
  • Bufon, Milan
  • Sedmak, Mateja
  • Simčič, Blaž
  • Medarić, Zorana
  • Zadel, Maja
Data file producer:
CRJM - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P6-0279 (ARRS)

Series:
  • MIGR/Migracije

    Raziskave pokrivajo podobno tematiko zato so združene v serijo Migracije. Teme, ki jih pokrivajo raziskave so: čezmejno sodelovanje, čezmejne vezi, vpliv Schengena, mejni režim, državne meje, priseljevanje in odseljevanje, večkulturnost, etnično mešane družine, družbeno-kulturna povezanost, zaposlovanje oz. delo v sosednjih državah, turizem, spremljanje tujih medijev.

Study Content

Keywords ADP: Evropska Unija, materni jezik, jezik, obmejna območja, čezmejni stiki, schengenski prostor, Slovenija, stiki z drugimi državami in kulturami, stiki med prebivalci, odnosi z manjšinami in priseljenci, Madžarska

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, MEDDRŽAVNA MEJA, MANJŠINA, MATERNI JEZIK, JEZIK, MANJŠINSKI JEZIK, JEZIK, KI SE GOVORI DOMA

Topic Classification CESSDA
Družbeno vedenje in stališča
Kulturne dejavnosti in sodelovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VPLIV SCHENGENA
ČEZMEJNI OBISK
ČEZMEJNO SODELOVANJE
ODNOS DO VEČKULTURNOSTI
ODNOS DO VEČJEZIČNOSTI
ODNOS DO ETNIČNO-KULTURNE MEŠANOSTI
RAZUMEVANJE PRAVIC ETNIČNIH SKUPIN
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava, izvedena leta 2010 na obmejnem območju Slovenije z Madžarsko, preučuje različne vidike čezmejne mobilnosti ter prostorske mejne propustnosti in soodvisnosti ter položaj slovenskih obmejnih območij po vstopu Slovenije v EU. Avtorji so želeli tudi spoznati pričakovanja obmejnega prebivalstva glede učinkov vstopa Slovenije v schengenski prostor na nadaljnji razvoj odnosov. Podatki so bili zbrani s pomočjo javnomnenjske telefonske ankete v okviru programske skupine ARRS »Območja kulturnega stika v integracijskih procesih« in sicer na štirih obmejnih območjih Slovenije (območju z Avstrijo, s Hrvaško, z Italijo in z Madžarsko). Podatki iz vseh območij so dostopni v ADP (glej ADP-IDNo JMOOSA10, JMOOSH10 in JMOOSI10).

Methodology


Collection date: 9. marec 2010 - 17. marec 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Občine: Gornji Petrovci, Šalovci, Moravske Toplice, Murska Sobota, Hodoš/Hodos, Kobilje, Lendava/Lendva, Moravske Toplice, Murska Sobota, Turnišče, Dobrovnik/Dobronak, Velika Polana. Natančneje, vključena so bila naslednja naselja (glede na poštno številko): Murska Sobota, Puconci, Mačkovci, Petrovci, Šalovci, Križevci, Prosenjakovci/Partosfalva, Fokovci, Lendava/Lendva, Martjanci, Bogojina, Dobrovnik/Dobronak, Turnišče, Velika Polana, Moravske Toplice, Kobilje, Kuzma, Grad, Bodonci.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci obmejnega območja (zajete občine) na meji z Madžarsko.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano: proporcionalno

Uporabljeno je bilo dvostopenjsko vzorčenje - najprej stratificirani vzorec obmejnih občin, znotraj katerega je bil izbran slučajnostni vzorec telefonskih številk iz Telefonskega imenika Slovenije.

Mode of data collection:

Telefonski intervju: CATI

Weighting:

Brez uteževanja.

Podatki so bili uteženi za potrebe analiz, vendar so v ADP predani brez uteži - kar pomeni, da so v publiciranih člankih in drugih objavah predstavljeni uteženi podatki.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Madžarska [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Bufon, Milan; Sedmak, Mateja; Simčič, Blaž; Medarić, Zorana; Zadel, Maja

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 133
  • number of units: 250

License: ccbync

Version: 18. maj 2022

Variable list

regija Regija

Regija

Value 13 Frequency
1 Severo-zahod 146
2 Jugo-vzhod 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v1 Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Madžarsko po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Madžarsko po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Value 22 Frequency
1 Poslabšale 11
2 Ostale nespremenjene 106
3 Izboljšale 128
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 5

Valid range from 1 to 3

v2_1 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na obisk kulturnih prireditev na Madžarskem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk kulturnih prireditev na Madžarskem

Value 31 Frequency
1 Sploh ni vplival 32
2 Ni vplival 27
3 Niti niti 86
4 Je vplival 63
5 Je zelo vplival 29
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 13

Valid range from 1 to 5

regija Regija

Regija

Value 1133 Frequency
1 Severo-zahod 146
2 Jugo-vzhod 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v1 Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Madžarsko po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Madžarsko po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Value 2132 Frequency
1 Poslabšale 11
2 Ostale nespremenjene 106
3 Izboljšale 128
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 5

Valid range from 1 to 3

v2_1 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na obisk kulturnih prireditev na Madžarskem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk kulturnih prireditev na Madžarskem

Value 3131 Frequency
1 Sploh ni vplival 32
2 Ni vplival 27
3 Niti niti 86
4 Je vplival 63
5 Je zelo vplival 29
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 13

Valid range from 1 to 5

v2_2 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na obisk športnih prireditev na Madžarskem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk športnih prireditev na Madžarskem

Value 4130 Frequency
1 Sploh ni vplival 34
2 Ni vplival 31
3 Niti niti 72
4 Je vplival 61
5 Je zelo vplival 25
99 Brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 27

Valid range from 1 to 5

v2_3 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na razvijanje osebnih stikov z Madžarie Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na razvijanje osebnih stikov na madžarskem

Value 5129 Frequency
1 Sploh ni vplival 45
2 Ni vplival 30
3 Niti niti 53
4 Je vplival 77
5 Je zelo vplival 35
99 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
240 10

Valid range from 1 to 5

v2_4 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za delo na Madžarskem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za delo na drugi strani meje

Value 6128 Frequency
1 Sploh ni vplival 80
2 Ni vplival 70
3 Niti niti 40
4 Je vplival 28
5 Je zelo vplival 11
99 Brez odgovora 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 21

Valid range from 1 to 5

v2_5 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za študij na Madžarskem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za študij na drugi strani meje

Value 7127 Frequency
1 Sploh ni vplival 44
2 Ni vplival 54
3 Niti niti 54
4 Je vplival 44
5 Je zelo vplival 22
99 Brez odgovora 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 32

Valid range from 1 to 5

v2_6 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za nakupe na Madžarskem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za nakupe na Madžarskem

Value 8126 Frequency
1 Sploh ni vplival 39
2 Ni vplival 59
3 Niti niti 50
4 Je vplival 65
5 Je zelo vplival 31
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 6

Valid range from 1 to 5

v2_7 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na nakupovanje nepremičnin na Madžarskem Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na nakupovanje nepremicnin na Madžarskem

Value 9125 Frequency
1 Sploh ni vplival 38
2 Ni vplival 36
3 Niti niti 53
4 Je vplival 46
5 Je zelo vplival 19
99 Brez odgovora 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 58

Valid range from 1 to 5

v2_8 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje

Value 10124 Frequency
1 Sploh ni vplival 16
2 Ni vplival 16
3 Niti niti 53
4 Je vplival 99
5 Je zelo vplival 52
99 Brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 14

Valid range from 1 to 5

v3_1_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vi-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (razumejo)

Value 11123 Frequency
0 Ni izbran 133
1 Izbran 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vi-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (govorijo)

Value 12122 Frequency
0 Ni izbran 172
1 Izbran 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vi-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (nimam)

Value 13121 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vi-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (brez odgovora)

Value 14120 Frequency
0 Ni izbran 244
1 Izbran 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vaš partner-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (razumejo)

Value 15119 Frequency
0 Ni izbran 195
1 Izbran 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vaš partner-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (govorijo)

Value 16118 Frequency
0 Ni izbran 208
1 Izbran 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vaš partner-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (nimam)

Value 17117 Frequency
0 Ni izbran 218
1 Izbran 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vaš partner-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (brez odgovora)

Value 18116 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_starši-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (razumejo)

Value 19115 Frequency
0 Ni izbran 128
1 Izbran 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_starši-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (govorijo)

Value 20114 Frequency
0 Ni izbran 140
1 Izbran 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_starši-nimam (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ) Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (nimam)

Value 21113 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_starši-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (brez odgovora)

Value 22112 Frequency
0 Ni izbran 238
1 Izbran 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_otroci-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (razumejo)

Value 23111 Frequency
0 Ni izbran 197
1 Izbran 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_otroci-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (govorijo)

Value 24110 Frequency
0 Ni izbran 201
1 Izbran 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_otroci-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (nimam)

Value 25109 Frequency
0 Ni izbran 220
1 Izbran 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_otroci-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (brez odgovora)

Value 26108 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_stari starši-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (razumejo)

Value 27107 Frequency
0 Ni izbran 118
1 Izbran 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_stari starši-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (govorijo)

Value 28106 Frequency
0 Ni izbran 127
1 Izbran 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_stari starši-nimam (odgovoriti tudi za morebiti že umrle stare starše) Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (nimam)

Value 29105 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_stari starši-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (brez odgovora)

Value 30104 Frequency
0 Ni izbran 234
1 Izbran 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vnuki-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (razumejo)

Value 31103 Frequency
0 Ni izbran 231
1 Izbran 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vnuki-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (govorijo)

Value 32102 Frequency
0 Ni izbran 235
1 Izbran 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vnuki-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (nimam)

Value 33101 Frequency
0 Ni izbran 153
1 Izbran 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarski jezik_vnuki-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo madžarskii jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (brez odgovora)

Value 34100 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v4_1 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev z Madžarske_radio Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Madžarske?

radio

Value 3599 Frequency
1 Nikoli 166
2 Občasno 65
3 Redno 19
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v4_2 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev z Madžarske_TV Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Madžarske?

TV

Value 3698 Frequency
1 Nikoli 123
2 Občasno 97
3 Redno 30
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v4_3 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev z Madžarske_časopis ali revija Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Madžarske?

časopis ali revija

Value 3797 Frequency
1 Nikoli 198
2 Občasno 41
3 Redno 11
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v5 Kako pogosto vi oz. člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje (na Madžarskem)? (OPOMBA: v primeru, da se člani različno vedejo, upoštevamo višjo pogostost)

Kako pogosto vi oz. člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje (na Madžarskem)?

Value 3896 Frequency
1 Nikoli 29
2 Nekajkrat letno 160
3 Nekajkrat mesečno 42
4 Nekajkrat tedensko 16
5 Vsak dan 3
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 5

v6_1 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Madžarskem) vaše družine - delo Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

delo

Value 3995 Frequency
0 Ni izbran 213
1 Izbran 8
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 29

Valid range from 0 to 1

v6_2 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Madžarskem) - nakupi Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

nakupi

Value 4094 Frequency
0 Ni izbran 68
1 Izbran 153
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 29

Valid range from 0 to 1

v6_3 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Madžarskem) - obisk sorodnikov ali znancev Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

obisk sorodnikov ali znancev

Value 4193 Frequency
0 Ni izbran 178
1 Izbran 43
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 29

Valid range from 0 to 1

v6_4 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Madžarskem) - obisk kulturnih prireditev Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

obisk kulturnih prireditev

Value 4292 Frequency
0 Ni izbran 197
1 Izbran 24
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 29

Valid range from 0 to 1

v6_5 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Madžarskem) - izleti, dopusti, obisk gostilne Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

izleti, dopusti, obisk gostilne

Value 4391 Frequency
0 Ni izbran 92
1 Izbran 129
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 29

Valid range from 0 to 1

v6_6 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Madžarskem) - šolanje Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

šolanje

Value 4490 Frequency
0 Ni izbran 218
1 Izbran 3
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 29

Valid range from 0 to 1

v6_7 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Madžarskem) - drugo Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

drugo (navesti)

Value 4589 Frequency
0 Ni izbran 208
1 Izbran 13
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 29

Valid range from 0 to 1

v6_dr1 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (na Madžarskem) - drugo_tekst Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

drugo (navesti)_tekst

Value 4688 Frequency
Druženje 1
Maraton in pohodi preko meje 1
Na kopanje v Lenti 1
Nakupi zdravil, zobozdravnik 1
Narava, gobarjenje in ribištvo 1
Poslovni 1
Rekreacija 1
Terme, kopanje 1
Zdravnik 1
Šport 1
Športna tekmovanja, ker smo s športom pobrateni 1
Športne prireditve 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 0

v7_1 Katere kraje na Madžarskem ste v zadnjem letu največkrat obiskali?

Katere kraje na Madžarskem ste v zadnjem letu največkrat obiskali?

Value 4787 Frequency
Bajansenye 1
Balaton 5
Balaton, Budinpešta 2
Balaton, Budinpešta, Dolga vas, Lenti 1
Balaton, Budinpešta, Zalakaros 1
Balaton, Lenti 2
Balatonalmádi 1
Blatno jezero, Lenti 1
Budimpešta 11
Budimpešta, Balaton 1
Budimpešta, Blatno jezero, Monošter 1
Budimpešta, Lenti, Balaton 1
Budimpešta, Lenti, Letenye 1
Budimpešta, Lenti, Zalaegerszeg 1
Budimpešta, Monošter, Tordeš 1
Budimpešta, Nagykanizsa 1
Budimpešta, Tata, Lenti, Djuru, Pécs, Kaposvár 1
Keszthel, Sombotel 1
Keszthely 3
Keszthely, Lenti 1
Kormend, Monošter 1
Lenti 76
Lenti, Balaton 2
Lenti, Budimpešta 2
Lenti, Heviz 1
Lenti, Heviz, Zalakaros 1
Lenti, Keszthely, Balaton 1
Lenti, Kormend, Keszthely, Balaton 1
Lenti, Krmenc 1
Lenti, Letenye 2
Lenti, Monošter 4
Lenti, Monošter, Gornji Senik 1
Lenti, Monošter, Zalaegerszeg, Sombotel 1
Lenti, Nagykanizsa 1
Lenti, Nagykanizsa, Zalaegerszeg 2
Lenti, Oriszempeter 1
Lenti, Resnik 1
Lenti, Sombotel 2
Lenti, Sombotel, Heviz 1
Lenti, Tornyiszentmiklos 1
Lenti, Zalaegerszeg 5
Lenti, Zalaegerszeg, Budimpešta 1
Lenti, Zalaegerszeg, Nagykanizsa 1
Lenti, Zalomedje 1
Lenti, mali Balaton 1
Lenti, Števanovci 1
Letenye 1
Letenye, Nagykanizsa 1
Letenye, Zalakaros 1
Marakeretur, Nagykanizsa 1
Monošter 12
Monošter, Balaton 1
Monošter, Budimpešta 1
Monošter, Kormend 1
Monošter, Lenti 3
Monošter, Lenti, Balaton 1
Monošter, Lenti, Oriszentpeter 1
Monošter, Lenti, Zalaegerszeg 1
Monošter, Oriszentpeter 1
Monošter, Szentgotthard 1
Monošter, Zalaegerszeg 1
Monošter, Števanovci, Lenti 1
Nagykanizsa 3
Nagykanizsa, Lenti 2
Nagykanizsa, Monošter, Balaton 1
Nobenega (prej Lenti) 1
Oriszentpeter, Kormend, Sombotel, Zalaegerszeg, Budimpešta 1
Pankasz, Nagykanizsa 1
Pača 1
Rédics 1
Rédics, Lenti 1
Rédics, Sambati 1
Shombately, Budimpešta, Nagykanizsa 1
Singotara 1
Sombotel 2
Sombotel, Lenti, Letenye, Nagykanizsa 1
Szentgotthárd 3
Szentgotthárd, Lenti 1
Szombathely 2
Szombathely, Budimpešta 1
Szombathely, Lenti 2
Sárvár, Budimpešta, Zalakaros 1
Veszprem, Zalaegerszeg, Lenti 1
Zalaapati 1
Zalaegerszeg 2
Zalaegerszeg, Balaton, Budimpešta 1
Zalaegerszeg, Lenti 1
Zalaegerszeg, Monošter 1
Zalaegerszeg, Zalalovo, Gurmen, Lenti 1
Zalegerseg, Nagykanizsa, Balaton, Budimpešta, Sombotel 1
obmerjne 1
sothy 1
Šopron 1
/ 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 30

v8_1 S katerimi kraji, občinami ali območji na Madžarskem bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? (OPOMBA: lahko navede več krajev ali občin)

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite?

Value 4886 Frequency
Andovci, Verica, Števanovci, Slovenska vas 1
Bajansenye 1
Bajansenye, Mađarson 1
Bodehaza 1
Budinpešta 5
Budinpešta, Monošter, Zalaegerszeg 1
Csurgó 1
CąestregCsesztreg 1
Gornji Senik 3
Gornji Senik, Monošter 2
Gornji Senik, Monošter, Verica 1
Gornji Senik, Števanovci 1
Gornji in Dolnji Senik, Slovenska vas, Verica 1
Kormend, Sombotel 1
Krmenc 1
Kuzma 1
Lentem 1
Lenti 32
Lenti, Gornji Senik 1
Lenti, Monošter 2
Lenti, Monošter, Zalaegerszeg 1
Lenti, Nagykanizsa 1
Lenti, Pača 1
Lenti, Porabje-Monošter 1
Lenti, Vresnik 1
Lenti, Zalaegerszeg 1
Lenti, Zalegerferkše 1
Lenti, ZaregrsegLenti, Zalaegerszeg 1
Monošter 21
Monošter, Gornji Senik 2
Monošter, Lenti 2
Monošter, Szombatelly - Sombotel 1
Monošter, Zalaegerszeg 1
Ne vem, ni potrebna povezava 1
Ni potrebe po povezavi 1
Ni potrebna povezava (nismo na dvojezičnem območju) 1
Nobenim 3
Nova vas 1
Obmejni kraji - Lenti, Nagykanizsa 1
Obmejnimi kraji, Monošter 1
Oriszentpeter 1
Oriszentpeter, Bajánsenye 1
Porabje 4
Prosenjakovci 1
Pécs 1
Raba 1
SambotelSombotel 1
Senik 2
Slovenska vas 2
Szentgotthard, Lenti, Kapužvar 1
Szombatelly 4
Szombatelly, BudinpeątaSzombatelly, Budinpešta 1
Szombatelly, Lenti 1
Szombatelly, Nagykanizsa 1
Tordaš 5
Tordeš, Monošter 1
Tornyiszentmiklos (sv. Nikolaj) 1
Verica 2
Zalaegerszeg 4
Zalaegerszeg, Sombotel 1
je dobro povezano 1
je dovolj povezana 1
je povezana 1
je vredu 1
je že povezan z Lntijem 1
slovenska vas, Sombotel 1
vas Štorkelj na Madžarskem 1
z nobenimi 1
z nobeno 1
Čakovec, Lendava in Lenti 1
Šalovci, Verica 1
Štefanic - vas blizu Hodoša 1
Števanovci 3
Števanovci, Andovci, Verica 1
Železna županija in Zala 1
/ 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 94

v9_1 Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v Schengenski prostor vplival na položaj slovenske manjšine na Madžarskem Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v schengenski prostor vplival na položaj naslednjih manjšin:

slovenske manjšine na Madžarskem

Value 4985 Frequency
1 Poslabšal 27
2 Ostal nespremenjen 96
3 Izboljšal 104
99 Brez odgovora 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 23

Valid range from 1 to 3

v9_2 Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v Schengenski prostor vplival na položaj madžarske manjšine v Sloveniji Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v schengenski prostor vplival na položaj naslednjih manjšin:

madžarske manjšine v Sloveniji

Value 5084 Frequency
1 Poslabšal 7
2 Ostal nespremenjen 85
3 Izboljšal 138
99 Brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 20

Valid range from 1 to 3

v10 Ali bi rekli, da imate v vašem okolju na splošno...

Ali bi rekli, da imate v vašem okolju na splošno...

Value 5183 Frequency
1 več stikov s slovensko govorečimi osebami 188
2 več stikov z drugače govorečimi osebami (npr. ital., nemško, 11
3 v enaki meri stike s slovensko in drugače govorečimi osebami 50
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 1

Valid range from 1 to 3

v101_1 Katerimi? Odgovarjajo tisti, ki so pri v10 odgovorili z 2 ali 3

Katerimi?

Value 5282 Frequency
Hrvaško 1
Hrvaško, madžarsko 1
Hrvaško, nemško 1
Madžarsko 31
Madžarsko, hrvaško 7
Madžarsko, hrvaško, bosansko 1
Madžarsko, hrvaško, srbsko 2
Madžarsko, nemško 5
Madžarsko, nemško, hrvaško 1
Nemško 4
Slovenščino, madžarsko 3
Slovenščino, madžarsko, hrvaško 3
Vsemi 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

v11_1 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Italijane Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Italijane

Value 5381 Frequency
1 Ne 27
2 Raje ne 26
3 Ne vem, vseeno mi je 71
4 Da, v omejenem obsegu 31
5 Da 91
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 4

Valid range from 1 to 5

v11_2 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Avstrijce Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Avstrijce

Value 5480 Frequency
1 Ne 4
2 Raje ne 13
3 Ne vem, vseeno mi je 53
4 Da, v omejenem obsegu 64
5 Da 114
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 2

Valid range from 1 to 5

v11_3 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Madžare Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Madžare

Value 5579 Frequency
1 Ne 14
2 Raje ne 17
3 Ne vem, vseeno mi je 71
4 Da, v omejenem obsegu 48
5 Da 97
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 3

Valid range from 1 to 5

v11_4 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Hrvate Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Hrvate

Value 5678 Frequency
1 Ne 27
2 Raje ne 35
3 Ne vem, vseeno mi je 62
4 Da, v omejenem obsegu 37
5 Da 87
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 2

Valid range from 1 to 5

v11_5 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Rome Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Rome

Value 5777 Frequency
1 Ne 58
2 Raje ne 37
3 Ne vem, vseeno mi je 53
4 Da, v omejenem obsegu 36
5 Da 63
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 3

Valid range from 1 to 5

v11_6 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Slovence Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Slovence

Value 5876 Frequency
1 Ne 0
2 Raje ne 1
3 Ne vem, vseeno mi je 16
4 Da, v omejenem obsegu 25
5 Da 206
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 2

Valid range from 1 to 5

v12 Dvojezični napisi v krajih, kjer živijo pripadniki manjšin v Sloveniji, po vašem mnenju:

Dvojezični napisi v krajih, kjer živijo pripadniki manjšin v Sloveniji, po vašem mnenju:

Value 5975 Frequency
1 Niso ne obvezni ne potrebni 38
2 Potrebni, a ne obvezni 98
3 Obvezni 105
98 Ne vem, mi je vseeno 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 9

Valid range from 1 to 3

v13 Za prebivalce obmejnih območij Slovenije znanje jezikov sosednjih držav:

Za prebivalce obmejnih območij Slovenije znanje jezikov sosednjih držav:

Value 6074 Frequency
1 Ni ne obvezno ne potrebno 33
2 Potrebno, a ne obvezno 189
3 Obvezno 24
98 Ne vem, mi je vseeno 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 4

Valid range from 1 to 3

v14 Kateri jezik največkrat uporabljate v družinskem okolju?

Kateri jezik največkrat uporabljate v družinskem okolju?

Value 6173 Frequency
1 Slovenski jezik 212
2 Slovenski in drug jezik v enaki meri 17
3 Drug jezik 21
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v141_1 Kateri? Odgovarjajo tisti, ki so pri v14 odgovorili z 2 ali 3

Kateri?

Value 6272 Frequency
Angleški 1
Angleški in nemški 1
Avstrijski 1
Hrvaški 2
Madžarski 21
Madžarski in nemški 1
Madžarski, hrvaški 1
Mešano 1
Nemški 5
Nemški in angleški 1
Slovenski in madžarski 2
Srbohrvaščina 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 0

v15 V vsakodnevnem življenju vašega kraja prevladuje:

V vsakodnevnem življenju vašega kraja prevladuje:

Value 6371 Frequency
1 Slovenska kultura in jezik, drugi jeziki in kulture so obrob 177
2 Slovenski in madžarski jezik in kultura, drugi jeziki in kul 35
3 Enakovredno sobivajo različni jeziki in kulture. 38
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v16_1 Posameznik ima lahko dva materna jezika in se čuti pripadnik dveh narodov (ima dve narodni identiteti). Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Posameznik ima lahko dva materna jezika in se čuti pripadnik dveh narodov (ima dve narodni identiteti).

Value 6470 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 30
2 Se ne strinjam 18
3 Niti niti 43
4 Se strinjam 73
5 Popolnoma se strinjam 80
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 6

Valid range from 1 to 5

v16_2 Slovenci, živeči ob slovensko-madžarski meji, so po splošnem načinu življenja, mentaliteti bolj podobni Madžarom kot npr. Slovencem iz NOTRANJE SLOVENIJE. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Slovenci, živeči ob slovensko-madžarski meji, so po splošnem načinu življenja, mentaliteti bolj podobni Madžarom kot npr. Slovencem iz NOTRANJE SLOVENIJE.

Value 6569 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 47
2 Se ne strinjam 33
3 Niti niti 46
4 Se strinjam 77
5 Popolnoma se strinjam 43
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 4

Valid range from 1 to 5

v16_3 Ljudje živeči ob meji imajo nekatere lastnosti, ki so jih prevzeli od Madžarov. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Ljudje živeči ob meji imajo nekatere lastnosti, ki so jih prevzeli od Madžarov.

Value 6668 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 15
2 Se ne strinjam 20
3 Niti niti 54
4 Se strinjam 101
5 Popolnoma se strinjam 56
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 4

Valid range from 1 to 5

v16_4 Ne glede na vero, raso, narodnost imajo ljudje lahko skupne in iste vrednote. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Ne glede na vero, raso, narodnost imajo ljudje lahko skupne in iste vrednote.

Value 6767 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 2
3 Niti niti 17
4 Se strinjam 82
5 Popolnoma se strinjam 144
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 3

Valid range from 1 to 5

v17 Katera od naslednjih trditev po vašem mnenju najbolje opisuje situacijo v kraju, v katerem živite?

Katera od naslednjih trditev po vašem mnenju najbolje opisuje situacijo v kraju, v katerem živite?

Value 6866 Frequency
1 Pripadniki različnih narodov sobivajo, so prisotni drug ob d 35
2 Pripadniki različnih narodov so v intenzivnih stikih, prijat 204
99 Brez odgovora, ne vem, ne želim odgovoriti. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 11

Valid range from 1 to 2

v18_1_1 Ali je priseljencem z območja nekdanje potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je priseljencem z obmocja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 6965 Frequency
0 Ni izbran 48
1 Izbran 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_2 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je priseljencem z obmocja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 7064 Frequency
0 Ni izbran 131
1 Izbran 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_3 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je priseljencem z obmocja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 7163 Frequency
0 Ni izbran 34
1 Izbran 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_99 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je priseljencem z obmocja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 7262 Frequency
0 Ni izbran 238
1 Izbran 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_1 Ali je Romunom potrebno zagotoviti- Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 7361 Frequency
0 Ni izbran 101
1 Izbran 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_2 Ali je Romunom potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 7460 Frequency
0 Ni izbran 153
1 Izbran 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_3 Ali je Romunom potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 7559 Frequency
0 Ni izbran 51
1 Izbran 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_99 Ali je Romunom potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 7658 Frequency
0 Ni izbran 233
1 Izbran 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_1 Ali je Afričanom potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 7757 Frequency
0 Ni izbran 83
1 Izbran 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_2 Ali je Afričanom potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 7856 Frequency
0 Ni izbran 149
1 Izbran 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_3 Ali je Afričanom potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 7955 Frequency
0 Ni izbran 46
1 Izbran 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_99 Ali je Afričanom potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 8054 Frequency
0 Ni izbran 234
1 Izbran 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_1 Ali je Kitajcem potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 8153 Frequency
0 Ni izbran 90
1 Izbran 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_2 Ali je Kitajcem potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 8252 Frequency
0 Ni izbran 150
1 Izbran 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_3 Ali je Kitajcem potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 8351 Frequency
0 Ni izbran 51
1 Izbran 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_99 Ali je Kitajcem potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 8450 Frequency
0 Ni izbran 235
1 Izbran 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_1 Ali je Angležem potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 8549 Frequency
0 Ni izbran 69
1 Izbran 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_2 Ali je Angležem potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 8648 Frequency
0 Ni izbran 141
1 Izbran 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_3 Ali je Angležem potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 8747 Frequency
0 Ni izbran 44
1 Izbran 206
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_99 Ali je Angležem potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Angležem

Value 8846 Frequency
0 Ni izbran 234
1 Izbran 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v19 Komu bi rekli, da ste »glede na način življenja, mentaliteto« bolj podobni?

Komu bi rekli, da ste »glede na način življenja, mentaliteto« bolj podobni?

Value 8945 Frequency
1 Slovencem iz drugih delov Slovenije 126
2 Madžarom živečim na drugi strani meje 11
3 Na splošno drugim ljudem iste starosti, spola in izobrazbe n 98
98 Ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 15

Valid range from 1 to 3

v20 Kdo menite, da vam je osebno bližje?

Kdo menite, da vam je osebno bližje?

Value 9044 Frequency
1 Nekdo, ki je isto star kot vi, opravlja isti poklic, je iste 166
2 Nekdo, ki vam po starosti, spolu in zanimanjih ni nujno podo 56
99 Brez odgovora 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 28

Valid range from 1 to 2

star_1 Starost

Starost

Value 9143 Frequency
18 1
19 1
20 2
21 2
22 1
23 2
24 1
25 1
27 6
28 5
29 5
30 3
31 1
32 1
33 2
34 6
35 3
36 4
37 2
38 5
39 4
40 7
41 2
42 4
43 3
44 3
45 7
46 9
47 2
48 4
49 5
50 7
51 4
52 9
53 10
54 9
55 9
56 3
57 4
58 6
59 6
60 11
61 7
62 3
63 6
64 3
65 4
66 4
67 4
68 5
69 2
70 6
72 3
73 2
74 1
75 5
76 3
77 1
79 3
80 2
82 2
83 1
86 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 18 to 86

izob Izobrazba

Izobrazba

Value 9242 Frequency
1 Osnovnošolska izobrazba ali manj 37
2 Poklicna izobrazba 34
3 Srednješolska izobrazba 116
4 Višješolska izobrazba 37
5 Univerzitetna izobrazba 23
6 Magisterij, doktorat 3
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 6

narod_1 Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!) - slovenska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Slovenska

Value 9341 Frequency
0 Ni izbran 20
1 Izbran 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_2 Italijanska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Italijanska

Value 9440 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_3 Madžarska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Madžarska

Value 9539 Frequency
0 Ni izbran 231
1 Izbran 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_4 Hrvaška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Hrvaška

Value 9638 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_5 Srbska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Srbska

Value 9737 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_6 Bošnjaška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Bošnjaška

Value 9836 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_7 Albanska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Albanska

Value 9935 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_8 Makedonska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Makedonska

Value 10034 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_9 Črnogorska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Črnogorska

Value 10133 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_10 Nemška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Nemška

Value 10232 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_99 Brez odgovora Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Brez odgovora

Value 10331 Frequency
0 Ni izbran 248
1 Izbran 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_11 Drugo Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Drugo

Value 10430 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_dr Drugo_tekst Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Drugo_tekst

Value 10529 Frequency
Plus slovenske korenine 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 0

naro2_1 Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov) - slovenska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Slovenska

Value 10628 Frequency
0 Ni izbran 56
1 Izbran 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_2 Italijanska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Italijanska

Value 10727 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_3 Madžarska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Madžarska

Value 10826 Frequency
0 Ni izbran 233
1 Izbran 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_4 Hrvaška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Hrvaška

Value 10925 Frequency
0 Ni izbran 246
1 Izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_5 Srbska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Srbska

Value 11024 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_6 Bošnjaška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Bošnjaška

Value 11123 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_7 Albanska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Albanska

Value 11222 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_8 Makedonska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Makedonska

Value 11321 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_9 Črnogorska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Črnogorska

Value 11420 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_10 Nemška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Nemška

Value 11519 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_11 Nimam moža-žene-partnerja Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Nimam moža-žene-partnerja

Value 11618 Frequency
0 Ni izbran 220
1 Izbran 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_99 Brez odgovora Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Brez odgovora

Value 11717 Frequency
0 Ni izbran 244
1 Izbran 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_12 Drugo Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Drugo

Value 11816 Frequency
0 Ni izbran 248
1 Izbran 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

na2_dr_r Narodna pripadnost partnerja drugo_tekst_rec Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov

Drugo_tekst

Value 11915 Frequency
-1 zakrita vrednost 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 248 -1 -1

Valid range from -1 to -1

mater_1 Materni jezik (možna sta največ dva odgovora, če gre za dvojezičnost) - slovenski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Slovenski

Value 12014 Frequency
0 Ni izbran 27
1 Izbran 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_2 Italijanski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Italijanski

Value 12113 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_3 Madžarski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Madžarski

Value 12212 Frequency
0 Ni izbran 225
1 Izbran 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_4 Hrvaški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Hrvaški

Value 12311 Frequency
0 Ni izbran 243
1 Izbran 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_5 Srbski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Srbski

Value 12410 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_6 Bošnjaški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Bošnjaški

Value 1259 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_7 Albanski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Albanski

Value 1268 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_8 Makedonski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Makedonski

Value 1277 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_9 Črnogorski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Črnogorski

Value 1286 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_10 Nemški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Nemški

Value 1295 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_99 Brez odgovora Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Brez odgovora

Value 1304 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_11 Drugo Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Drugo

Value 1313 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_dr Drugo_tekst Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Drugo_tekst

Value 1322 Frequency
Prekmurski 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 0

spol Spol

Spol

Value 1331 Frequency
1 Moški 89
2 Ženski 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 2

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Bufon, M., Sedmak, M., Simčič, B., Medarić, Z. and Zadel, M. (2022). Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Madžarska [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: JMOOSM10. https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSM10_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si