ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 19.02.2020

List of studies by topic DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje

Study ID Title of the study
DLG66_91 Vrednote lokalnih voditeljev, 1966 in 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG91 Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG_66 Mednarodna raziskava o političnih vrednotah, 1966
EKOODL Analiza izkušenj v predhodnem postopku izbora lokacije odlagališča NSRAO: Mnenja lokalnih skupnosti
FUZINE84 Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine
KP96 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki
KRISNA02 Nova religijska gibanja: Primer mednarodne skupnosti za zavest Krišne
LJ67 Prebivalci Ljubljane in urbanizem
LJ80 Problemi stanovanjske izgradnje v Ljubljani
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
LJ90 Ljubljančani o Ljubljani, 1990
LJ94 Ljubljančani o Ljubljani, 1994: Razvojne vrednote in prostor
LJKZ10 Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
MB75 Mariborska raziskava, 1975
MB80 Mariborska raziskava, 1980
MB87 IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja
MBJM89 Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine
NEK Nuklearka Krško
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
POSAV92 Stališča občanov o razvojni problematiki Posavja
PROBRJ88 Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani
VE64 Velenje
ZALOG Problemi prebivalcev Zaloga: Kvaliteta bivanjskega prostora
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si