Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 16.10.2019

Seznam raziskav za področje DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje

ID raziskave Naslov raziskave
DLG91 Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG66_91 Vrednote lokalnih voditeljev, 1966 in 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG_66 Mednarodna raziskava o političnih vrednotah, 1966
EKOODL Analiza izkušenj v predhodnem postopku izbora lokacije odlagališča NSRAO: Mnenja lokalnih skupnosti
FUZINE84 Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine
KP96 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki
KRISNA02 Nova religijska gibanja: Primer mednarodne skupnosti za zavest Krišne
LJ94 Ljubljančani o Ljubljani, 1994: Razvojne vrednote in prostor
LJ90 Ljubljančani o Ljubljani, 1990
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
LJ80 Problemi stanovanjske izgradnje v Ljubljani
LJ67 Prebivalci Ljubljane in urbanizem
LJKZ10 Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
MB87 IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja
MB80 Mariborska raziskava, 1980
MB75 Mariborska raziskava, 1975
MBJM89 Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine
NEK Nuklearka Krško
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
POSAV92 Stališča občanov o razvojni problematiki Posavja
PROBRJ88 Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani
VE64 Velenje
ZALOG Problemi prebivalcev Zaloga: Kvaliteta bivanjskega prostora
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si