Historični podatki o delovni sili, 1945-1947: Cona A-AMG-Venezia Giulia (Zvezna vojaška vlada)

Basic Study Information

ADP - IDNo: HDS47
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_HDS47_V1
Main author(s):
  • Mezzoli, Erica
Data file producer:
Filozofska fakulteta - Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2021)

Funding agency:

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, Grant Agreement No. 894257

Project number:

H2020-MSCA-IF-2019 (Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships)

Study Content

Keywords ADP: druga svetovna vojna, zaposlovanje žensk, zaposlovanje mladih, brezposelnost, delitev ozemlja, povojni ukrepi, Trst, ozemlje

Keywords ELSST:
TRG DELA, ŽIVLJENJSKI STROŠKI, POVOJNI UKREP

Topic Classification CESSDA
Popisi
Zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Demografija
Topic Classification ADP
EKONOMSKI SEKTORJI
POKLICI (10 DNI)
POKLICI (MESEČNO)
CENA HRANE
POPULACIJA
PLAČE
SKUPNE SPREMENLJIVKE


Abstract:

V raziskavi so zbrani podatki o trgu dela v letih 1945 do 1947 v povojnih coni Zavezniške vojaške vlade Julijske Benečije (A-AMG Venezia Giulia). Podatke so od avgusta 1945 do septembra 1947 beležili uradi za delo v coni A-AMG. V ADP so podatki organizirani glede na gospodarski sektor in glede na poklicne kvalifikacije. Za 6 gospodarskih sektorjev (javno zaposlovanje, industrija, trgovina, bančništvo in zavarovalništvo, kmetijstvo in pomorstvo) in 23 poklicev so prikazani podatki o zaposlenosti moških, žensk in mladoletnikov in sicer glede na število registriranih oseb, odstranjenih iz evidence, zaposlenih in brezposelnih. Vir podatkov je iz arhivskih virov, ki so bili ohranjeni v Mestnem arhivu v Trstu (Archivio di Stato di Trieste) in Nacionalni upravi za arhive in evidence (National Archives and Records Administration). Je prva poglobljena študija o delu in zaposlovanju v celotnem obdobju upravljanja Zavezniške vojaške vlade Julijske Benečije (AMG) po drugi svetovni vojni. Podatki so bili zbrani v okviru projekta "MSCA-IF 2019 Zmoremo! Sodelovanje žensk na trgu dela v pomorskem sektorju v zgornjem Jadranu". Povezana raziskava (HDS55 - doi.org/10.17898/ADP_HDS55_V1) vključuje podatke za cono FTT od septembra 1947 do oktobra 1954, za ozemlje Trieste-Trst pa od novembra 1954 do oktobra 1955. Podatkovna datoteka je nastala v okviru projekta H2020 in projekta Marie Skłodowska-Curie "We Can Do It! Women's labour market participation in the maritime sector in the Upper Adriatic after the World Wars in an intersectional perspective" (WeCanIt; št. Pogodbe 89257; gostiteljica projekta: Univerza v Ljubljani).

Methodology


Collection date: januar 2020 - december 2020
Date of production: 2021
Country: Slovenija, Italija, Jugoslavija
Geographic coverage:

Območje A-AMG Venezia Giulia.

Unit of analysis:

Drugo

Ekonomski sektor, poklic in cona/predel bivanja.

Universe:

Osebe, prijavljene na uradu za delo v coni A-AMG Venezia Giulia (1945-47).

Excluded: no information
Data collected by:

Originalno zbiranje podatkov so v obdobju 1945-1955 izvajali lokalni uradi za delo in anglo-ameriške oblasti. Organizacijo in digitalizacijo podatkov je v obdobju 2020–21 izvedla Erica Mezzoli.

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Mode of data collection:

Kompilacija/sinteza

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Zone A-AMG-Venezia Giulia: ECONOMIC SECTORS, PROFESSIONAL QUALIFICATIONS (Monthly, 10 days), SALARIES, POPULATION CENSUS, COST OF FOOD. 1945-47 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Arhiv družboslovnih podatkov

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 120
  • number of units: 8713

License: ccby

Version: 31. avgust 2022

Variable list

ID ADP ID

ADP ID

Value 13 Frequency
1 1458
2 1104
3 5888
4 171
5 38
6 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8713 0

Valid range from 1 to 6

ZONE The organizational, administrative and governmental structure in rule during the referred period

The organizational, administrative and governmental structure in rule during the referred period

Value 22 Frequency
Zone A-AMG Venezia Giulia 8713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8713 0

SECTOR Economic sectors to which the data refers

Economic sectors to which the data refer

Value 31 Frequency
Agriculture 243
Banking and Insurance 243
Commerce 243
Industry 243
Maritime 243
Public employment 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 0

ID ADP ID

ADP ID

Value 1120 Frequency
1 1458
2 1104
3 5888
4 171
5 38
6 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8713 0

Valid range from 1 to 6

ZONE The organizational, administrative and governmental structure in rule during the referred period

The organizational, administrative and governmental structure in rule during the referred period

Value 2119 Frequency
Zone A-AMG Venezia Giulia 8713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8713 0

SECTOR Economic sectors to which the data refers

Economic sectors to which the data refer

Value 3118 Frequency
Agriculture 243
Banking and Insurance 243
Commerce 243
Industry 243
Maritime 243
Public employment 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 0

ID_SECr Codes to identify economic sectors according to the International Standard Industrial Classification

Codes to identify economic sectors according to the International Standard Industrial Classification

Value 4117 Frequency
1 A Agriculture 243
2 C Industry 243
3 G Commerce 243
4 H Maritime 243
5 K Banking and Insurance 243
6 O Public employment 243
Sysmiss 7255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 7255

Valid range from 1 to 6

START1 Starting date of the period referred to by the data

Starting date of the period referred to by the data

Value 5116 Frequency
1945-08-13 54
1945-08-25 6
1945-09-21 54
1945-10-21 24
1945-11-21 54
1945-12-21 54
1946-01-21 36
1946-02-21 54
1946-03-21 54
1946-04-21 54
1946-05-21 54
1946-06-21 54
1946-07-21 54
1946-08-21 54
1946-09-21 54
1946-10-21 54
1946-11-21 54
1946-12-21 54
1946-21-01 18
1947-01-21 54
1947-02-21 54
1947-03-21 54
1947-04-21 54
1947-05-21 54
1947-06-21 54
1947-07-21 54
1947-08-21 54
NA 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1326 132

END1 Ending date of the period referred to by the data

Ending date of the period referred to by the data

Value 6115 Frequency
1945-08-12 54
1945-08-24 54
1945-09-20 54
1945-10-20 54
1945-11-20 54
1945-12-20 54
1946-01-20 54
1946-02-20 36
1946-03-20 54
1946-04-20 54
1946-05-20 54
1946-06-20 54
1946-07-20 54
1946-08-20 54
1946-09-20 54
1946-10-20 54
1946-11-20 54
1946-12-20 54
1946-20-02 18
1947-01-20 54
1947-02-20 54
1947-03-20 54
1947-04-20 54
1947-05-20 54
1947-06-20 54
1947-07-20 54
1947-08-20 54
1947-09-15 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 0

SloName1 Slovenian name of the locality where the Labour Office that collected the data was located

Slovenian name of the locality where the Labour Office that collected the data was located

Value 7114 Frequency
Gorica 324
Gradišèe 162
Kanal 162
Kobarid 162
Komen 162
Krmin 162
Pula 162
Trst 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 0

ItaName1 Italian name of the locality where the Labour Office that collected the data was located

Italian name of the locality where the Labour Office that collected the data was located

Value 8113 Frequency
Canale 162
Caporetto 162
Comeno 162
Cormons 162
Gorizia 324
Gradisca 162
Pola 162
Trieste 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 0

GeoName1 Links to GeoNames of the geographical database features

Links to GeoNames of the geographical database features

Value 9112 Frequency
https://www.geonames.org/11054815/pula-pola.html 162
https://www.geonames.org/3165184/trieste.html 162
https://www.geonames.org/3175985/gorizia.html 162
https://www.geonames.org/3197842/komen.html 162
https://www.geonames.org/3197983/kobarid.html 162
https://www.geonames.org/3198354/kanal.html 162
https://www.geonames.org/6536698/cormons.html 162
https://www.geonames.org/6536700/gradisca-d-isonzo.html 162
https://www.geonames.org/6541866/gorizia.html 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 0

AREA1 Territorial scope of the data

Territorial scope of the data

Value 10111 Frequency
district 972
zone 486
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1458 0

V1_RegM1 Number of unemployed men registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of unemployed men registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 11110 Frequency
0 444
1 66
2 25
3 23
4 26
5 21
6 18
7 14
8 13
9 8
10 17
11 13
12 10
13 4
14 12
15 2
16 5
17 2
18 5
19 1
20 5
21 3
22 2
23 3
25 2
26 4
27 4
28 5
29 2
30 3
31 5
32 4
33 9
34 2
35 5
36 1
38 2
39 1
40 2
41 1
42 2
43 3
44 3
46 1
47 2
49 3
50 3
51 3
53 2
54 1
55 2
56 3
57 2
58 3
59 5
60 3
61 2
62 1
63 1
64 3
66 1
67 2
68 2
70 1
71 3
72 1
73 1
74 1
75 2
78 2
80 2
81 2
82 2
84 1
85 3
86 1
88 1
89 4
90 2
91 1
93 2
96 1
99 1
100 1
102 1
103 1
105 2
106 1
107 1
110 1
112 1
113 1
114 1
115 3
116 1
119 1
121 3
122 1
124 1
125 3
133 1
136 1
138 1
139 1
140 1
142 1
143 1
144 1
146 1
149 1
150 1
152 2
153 2
154 2
157 1
158 1
159 3
167 2
169 1
171 1
172 1
173 1
178 1
180 3
186 1
187 1
190 1
194 1
195 1
197 1
209 1
214 1
219 2
220 1
228 1
229 1
230 1
231 1
234 1
242 1
245 1
250 1
251 1
260 2
264 2
278 1
279 1
280 1
285 1
288 2
297 1
312 3
314 1
326 1
329 1
331 1
338 1
339 1
342 1
347 2
350 1
370 1
374 1
381 1
382 1
393 1
400 1
405 2
407 1
410 1
436 1
437 1
440 1
451 1
461 1
464 1
469 1
495 1
497 1
500 1
516 1
522 1
528 1
531 1
533 1
540 1
543 2
547 1
552 2
566 1
569 1
615 1
649 1
650 1
654 1
658 1
722 1
752 1
761 1
783 1
786 1
792 1
799 1
871 1
884 1
928 1
983 1
1015 1
1032 1
1079 1
1087 1
1095 1
1111 1
1113 1
1157 1
1356 1
1381 1
1418 1
1425 1
1599 1
1624 1
Sysmiss 7669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 7669

Valid range from 0 to 1624

V2_RegW1 Number of unemployed women registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of unemployed women registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 12109 Frequency
0 537
1 51
2 37
3 35
4 27
5 23
6 27
7 9
8 10
9 5
10 11
11 13
12 7
13 6
14 10
15 6
16 5
17 5
18 4
19 4
20 5
21 2
22 9
23 3
24 3
25 4
26 5
27 4
28 1
29 2
30 2
31 6
32 2
33 2
34 5
35 3
36 4
37 2
38 2
39 1
40 2
41 2
42 2
43 4
44 2
45 3
47 1
48 1
49 1
50 1
52 1
53 1
54 3
55 2
56 2
59 1
61 3
62 1
65 2
66 1
67 1
68 1
72 1
74 1
75 1
79 2
81 1
84 2
85 1
86 1
88 1
89 2
93 1
94 1
97 1
99 2
101 1
104 1
108 1
114 1
118 1
119 1
120 1
121 4
124 1
126 1
127 1
129 3
130 1
131 1
135 1
136 1
140 1
144 1
145 1
147 1
148 1
150 1
151 1
153 2
154 1
156 1
157 1
159 1
165 1
171 3
172 2
175 1
177 1
181 1
186 1
187 1
190 1
201 2
202 1
205 2
208 1
209 1
214 1
216 1
217 1
222 1
225 2
226 1
230 1
231 2
239 1
240 1
242 1
250 1
257 1
260 2
261 1
273 1
293 1
296 1
298 1
314 1
321 1
333 1
335 1
336 1
363 1
366 1
371 1
411 1
445 1
476 1
503 1
511 1
581 1
Sysmiss 7669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 7669

Valid range from 0 to 581

V3_RegJ1 Number of unemployed jouveniles registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of unemployed jouveniles registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 13108 Frequency
0 800
1 30
2 12
3 9
4 7
5 9
6 11
7 7
8 6
9 10
10 4
11 3
12 1
13 4
14 4
15 3
16 4
17 7
18 5
20 6
21 4
22 7
23 3
24 5
25 2
26 2
27 1
28 4
29 3
30 3
31 1
33 2
34 2
35 3
36 2
38 3
40 2
41 1
42 2
43 2
44 2
45 1
46 1
47 1
50 2
51 1
52 2
54 1
58 3
59 2
64 1
65 1
67 3
70 1
75 3
76 1
80 2
85 1
101 2
102 1
104 1
113 1
138 1
140 1
142 1
143 1
146 1
151 1
156 1
161 1
164 1
167 1
174 1
176 1
180 1
190 1
Sysmiss 7669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 7669

Valid range from 0 to 190

V4_RegT1 Total number of unemployed registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Total number of unemployed registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 14107 Frequency
0 417
1 65
2 30
3 19
4 12
5 18
6 19
7 8
8 12
9 7
10 15
11 17
12 12
13 7
14 8
15 8
16 8
17 4
18 6
19 4
20 1
21 7
22 3
23 6
24 3
25 2
26 3
27 4
28 2
29 2
30 3
32 2
33 4
34 4
35 2
36 1
37 2
38 2
39 2
40 3
41 1
43 4
44 2
45 6
46 1
47 2
48 1
49 2
50 1
51 1
53 4
54 2
55 3
57 3
58 1
59 1
60 3
61 3
62 4
63 2
65 2
67 2
70 1
71 2
72 2
73 2
75 1
76 2
77 1
78 2
79 2
81 1
82 1
83 1
84 1
85 1
86 2
87 1
89 2
90 2
91 1
93 2
94 2
95 1
96 3
97 1
98 2
99 2
100 3
104 2
106 1
107 4
110 1
111 3
113 1
114 1
115 2
117 2
119 1
120 1
121 1
126 2
127 2
128 1
129 1
131 1
137 4
138 2
142 2
143 1
149 1
151 2
153 1
154 1
155 1
156 1
157 1
161 3
167 1
169 1
175 1
178 2
182 1
184 1
185 1
187 1
188 2
190 1
194 1
197 2
199 1
200 1
203 1
204 1
209 1
210 1
212 1
215 1
219 1
220 1
223 1
225 1
227 1
231 1
233 1
235 1
236 1
238 1
244 1
245 1
252 1
260 1
266 1
270 1
271 1
272 2
273 1
276 1
284 1
290 1
294 1
315 1
319 1
324 1
343 1
346 1
349 1
356 1
360 3
371 1
372 1
382 1
383 2
388 1
402 1
407 1
411 1
413 1
416 1
417 1
421 1
437 1
441 1
443 1
455 1
469 1
477 1
478 1
480 1
483 1
500 1
505 2
507 1
512 2
535 1
544 1
545 1
554 1
559 1
563 1
573 1
576 1
583 1
601 1
602 1
620 1
636 1
657 1
660 1
679 1
685 1
691 1
700 1
724 1
734 1
744 1
746 1
765 1
800 1
811 1
812 1
820 1
826 1
832 1
838 1
841 1
843 1
854 1
880 1
930 1
934 1
982 1
1012 1
1040 1
1102 1
1158 1
1162 1
1183 1
1186 1
1188 1
1321 1
1330 1
1368 1
1389 1
1472 1
1481 1
1510 1
1531 1
1619 1
1634 1
1691 1
1913 2
2030 1
2074 1
2266 1
2395 1
Sysmiss 7669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 7669

Valid range from 0 to 2395

V5_EmpM Number of employed (by AMG bodies and civil entities) men with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of employed (by AMG bodies and civil entities) men with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 15106 Frequency
0 448
1 58
2 56
3 22
4 25
5 15
6 13
7 8
8 7
9 1
10 9
11 2
12 4
13 2
14 6
15 3
16 2
17 2
18 5
19 4
20 5
21 9
22 2
23 3
24 7
25 4
26 1
27 1
28 3
29 4
30 1
31 3
32 1
33 5
34 2
35 2
36 2
37 4
38 2
39 4
40 2
41 1
42 2
43 1
44 2
45 1
46 2
47 1
48 3
49 2
50 2
52 2
54 2
56 2
57 2
58 2
59 1
61 2
62 1
64 2
65 1
66 2
68 1
71 2
73 2
75 3
76 1
80 2
81 1
84 1
89 1
90 2
91 4
92 1
93 2
94 3
95 2
96 2
98 2
100 1
107 3
109 1
111 1
112 2
115 1
132 1
135 1
136 1
139 2
140 1
143 1
145 2
147 1
150 1
151 1
152 1
153 1
155 1
156 1
157 1
166 1
167 1
168 1
169 1
171 1
174 1
176 1
177 1
196 1
206 1
207 1
209 1
214 1
215 1
217 2
220 1
222 1
223 1
228 1
229 1
233 1
239 1
245 1
248 1
249 2
259 1
260 1
265 1
284 1
286 1
287 1
292 1
299 1
302 1
306 1
313 1
316 1
324 1
328 1
367 1
370 1
375 1
381 1
394 1
406 1
410 1
416 1
419 1
443 1
452 1
454 1
467 2
478 1
480 1
510 1
520 1
524 1
543 1
546 1
562 1
595 1
640 1
648 1
691 1
705 1
708 1
754 1
808 1
835 1
909 1
985 1
1111 1
1182 1
1241 1
Sysmiss 7783
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 7783

Valid range from 0 to 1241

V6_EmpW Number of employed (by AMG bodies and civil entities) women with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of employed (by AMG bodies and civil entities) women with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 16105 Frequency
0 552
1 63
2 53
3 15
4 22
5 12
6 11
7 12
8 4
9 6
10 4
11 6
12 5
13 6
14 7
15 3
16 6
17 3
18 3
19 9
20 6
21 4
23 3
24 3
25 2
27 3
28 2
29 3
30 3
31 1
32 1
33 3
34 1
35 2
36 2
38 1
40 2
41 2
42 1
43 3
44 1
46 1
47 1
48 1
49 1
52 4
56 1
58 1
59 1
60 2
61 1
63 1
64 1
65 1
66 2
69 1
70 1
71 1
72 1
78 1
81 1
84 1
87 1
93 1
94 1
98 1
102 1
104 2
105 1
108 2
111 2
112 1
113 1
114 1
115 1
116 1
117 3
119 1
121 1
123 1
125 1
135 1
136 1
141 1
147 1
148 1
152 1
156 2
159 1
161 2
164 1
166 1
167 1
178 1
179 1
190 1
193 1
195 2
202 1
208 1
234 1
257 1
260 1
266 1
269 1
278 1
286 1
Sysmiss 7783
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 7783

Valid range from 0 to 286

V7_EmpJ Number of employed (by AMG bodies and civil entities) jouveniles with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of employed (by AMG bodies and civil entities) jouveniles with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 17104 Frequency
0 734
1 22
2 15
3 7
4 10
5 12
6 5
7 9
8 2
9 6
10 6
11 7
12 3
13 6
14 5
15 3
16 4
17 2
18 4
19 3
20 3
21 4
22 4
23 3
24 3
25 1
26 1
27 2
29 2
30 2
32 2
34 1
35 2
36 1
38 2
41 2
42 1
44 1
45 1
46 2
48 3
52 1
54 1
57 1
58 1
61 1
63 2
66 1
67 2
68 1
70 1
84 1
86 1
89 1
99 1
101 1
106 1
115 1
116 1
131 1
151 1
Sysmiss 7783
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 7783

Valid range from 0 to 151

V8_EmpT Total number of employed (by AMG bodies and civil entities) with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Total number of employed (by AMG bodies and civil entities) with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 18103 Frequency
0 430
1 55
2 35
3 24
4 24
5 17
6 17
7 16
8 9
9 8
10 5
11 4
12 6
13 2
14 7
15 5
16 2
17 1
18 4
19 2
20 2
21 4
22 6
24 4
25 3
26 2
27 4
28 3
29 3
31 4
32 2
33 2
34 3
35 4
36 3
37 3
38 2
39 2
40 2
41 2
42 2
44 3
45 1
47 2
48 2
51 2
52 3
53 1
54 1
56 2
57 3
58 1
59 1
60 1
61 1
62 2
63 3
64 1
65 2
68 1
72 1
73 1
75 1
76 3
77 3
78 2
80 1
83 2
84 2
88 2
89 4
90 3
92 1
93 3
94 2
96 2
97 1
102 2
107 2
109 1
110 6
114 1
115 2
121 1
123 1
124 1
129 1
132 1
135 2
136 1
140 3
144 1
147 3
160 1
168 1
169 1
171 1
174 1
177 1
178 2
180 1
187 1
189 2
191 1
205 1
207 1
210 1
212 1
215 1
217 1
219 1
221 1
228 1
236 1
237 1
238 2
242 1
245 1
249 2
252 1
253 1
257 1
259 1
261 1
274 1
291 1
292 1
298 1
302 1
303 1
313 1
327 2
332 1
339 1
340 1
341 1
367 1
378 1
385 2
391 1
401 1
415 1
426 1
427 1
437 1
441 1
444 2
448 1
465 1
508 1
510 1
527 1
529 1
543 1
546 1
550 1
575 1
590 1
591 1
667 1
676 1
679 1
684 1
702 1
704 1
706 1
728 1
753 1
784 1
790 1
792 1
846 1
854 1
898 1
905 1
907 1
1040 1
1083 1
1126 1
1148 1
1302 1
1382 1
1405 1
1559 1
1590 1
Sysmiss 7783
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 7783

Valid range from 0 to 1590

V9_AmgM Number of employed men by the AMG bodies with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of employed men by the AMG bodies with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 19102 Frequency
NA 1458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1458

V10_AmgW Number of employed women by the AMG bodies with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of employed women by the AMG bodies with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 20101 Frequency
NA 1458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1458

V11_AmgJ Number of employed jouveniles by the AMG bodies with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of employed jouveniles by the AMG bodies with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 21100 Frequency
NA 1458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1458

V12_AmgT Total number of employed by the AMG bodies with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Total number of employed by the AMG bodies with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 2299 Frequency
NA 1458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1458

V13_CeM Number of employed men at the civil entities with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of employed men at the civil entities with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 2398 Frequency
NA 1458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1458

V14_CeW Number of employed women at the civil entities with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of employed women at the civil entities with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 2497 Frequency
NA 1458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1458

V15_CeJ Number of employed jouveniles at the civil entities with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of employed jouveniles at the civil entities with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 2596 Frequency
NA 1458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1458

V16_CeT Total number of employed at the civil entities with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Total number of employed at the civil entities with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 2695 Frequency
NA 1458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1458

V17_ReM Number of men removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of men removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 2794 Frequency
0 529
1 64
2 37
3 21
4 18
5 18
6 12
7 6
8 9
9 6
10 8
11 4
12 7
13 5
14 5
15 8
16 4
17 5
18 1
19 4
20 2
21 5
22 1
23 3
24 8
25 4
27 1
28 4
29 2
30 2
31 1
32 4
33 1
35 1
37 2
41 2
42 2
45 3
46 1
47 1
48 2
49 2
52 4
55 2
56 1
57 1
58 2
62 2
63 3
66 1
67 2
68 2
69 1
72 2
73 2
75 2
77 2
79 2
82 1
83 1
86 2
87 2
88 1
93 2
94 1
96 2
110 2
111 1
112 1
116 1
118 1
120 1
123 1
124 1
128 1
131 1
133 1
136 1
144 1
145 1
146 1
151 1
155 1
158 1
162 1
165 1
166 1
170 1
173 2
174 1
175 1
178 1
195 1
201 1
208 1
218 1
235 1
245 1
279 1
284 1
288 1
305 1
308 1
311 1
325 1
328 1
336 2
339 1
342 1
400 1
425 1
432 1
455 1
478 1
486 1
582 1
621 1
768 1
1053 1
Sysmiss 7789
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 7789

Valid range from 0 to 1053

V18_ReW Number of women removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of women removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 2893 Frequency
0 624
1 50
2 41
3 17
4 17
5 11
6 10
7 10
8 4
9 6
10 2
11 5
12 3
13 3
14 6
15 6
16 6
17 1
18 2
19 2
20 4
21 2
22 3
24 1
25 3
26 2
27 1
28 3
30 2
32 2
33 2
34 1
35 1
36 1
37 2
38 2
41 2
42 2
43 1
45 1
46 1
47 1
48 2
49 2
51 2
53 2
54 2
55 3
58 4
59 2
60 1
65 2
67 1
68 2
70 1
71 1
79 1
83 1
85 1
103 1
105 2
109 1
113 1
114 1
116 1
118 1
119 1
123 1
125 1
130 1
133 1
136 1
138 1
141 1
143 1
144 1
149 1
152 1
157 1
158 1
159 1
168 1
192 1
230 1
272 1
371 1
Sysmiss 7789
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 7789

Valid range from 0 to 371

V19_ReJ Number of jouveniles removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of jouveniles removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 2992 Frequency
0 756
1 46
2 21
3 13
4 11
5 4
6 6
7 8
8 3
9 2
10 6
11 1
12 2
13 3
14 2
15 2
18 3
19 1
21 3
22 1
23 1
24 3
25 2
26 1
28 1
29 2
30 3
32 2
34 1
35 1
37 1
38 1
42 1
52 1
62 1
66 1
67 1
74 2
77 1
84 1
88 1
153 1
Sysmiss 7789
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 7789

Valid range from 0 to 153

V20_ReT Total number of people that were removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Total number of people that were removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 3091 Frequency
0 512
1 62
2 27
3 15
4 15
5 19
6 15
7 12
8 13
9 3
10 7
11 7
12 3
13 3
14 8
15 5
16 2
17 6
18 1
19 6
20 3
21 2
22 3
23 5
24 2
25 6
26 5
27 3
28 1
29 3
31 2
32 3
33 2
34 3
35 1
36 2
37 4
38 1
39 1
40 2
43 2
45 1
46 2
47 2
49 2
52 2
55 1
57 2
58 2
60 1
64 1
65 1
66 3
67 1
68 2
69 1
70 1
71 1
72 2
74 1
75 1
77 1
78 1
79 2
80 2
83 1
85 1
91 1
92 2
93 1
95 1
96 1
102 1
107 1
108 1
109 1
113 2
114 2
117 1
118 1
120 2
123 1
125 1
126 1
128 2
129 2
132 1
134 1
135 1
142 1
145 2
153 1
158 1
161 1
170 1
172 1
175 1
180 1
183 1
187 1
188 1
191 1
201 1
213 1
215 1
217 1
221 1
223 1
226 1
234 1
237 2
239 1
240 1
248 2
260 2
272 1
289 1
318 1
330 1
337 1
341 1
353 1
368 1
370 2
385 1
399 1
406 1
413 1
419 1
444 1
450 1
478 1
497 1
532 1
569 1
585 1
602 1
612 1
633 1
704 1
767 1
793 1
977 1
993 1
1577 1
Sysmiss 7789
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 7789

Valid range from 0 to 1577

V21_ErM Number of men who were employed (by AMG bodies and civilentities) and removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of men who were employed (by AMG bodies and civilentities) and removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 3190 Frequency
0 34
1 2
2 7
3 3
4 1
5 4
6 3
7 2
8 2
9 1
10 1
11 4
12 3
13 2
15 4
17 2
18 3
19 2
23 1
24 1
26 1
28 1
34 1
36 1
38 1
40 1
46 1
63 1
65 1
73 1
75 1
85 1
97 1
108 1
162 1
178 1
187 1
198 1
222 1
262 1
266 1
280 1
287 1
299 1
302 1
319 1
334 1
373 1
437 1
522 1
574 1
1957 1
Sysmiss 8599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 8599

Valid range from 0 to 1957

V22_ErW Number of women who were employed (by AMG bodies and civilentities) and removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of women who were employed (by AMG bodies and civilentities) and removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 3289 Frequency
0 56
1 2
2 9
3 4
4 3
5 4
8 1
9 2
10 2
11 2
12 3
13 1
16 1
17 1
26 2
28 1
33 1
34 1
37 2
42 1
43 1
55 1
64 1
67 1
71 1
77 1
133 1
153 1
154 1
218 1
234 1
333 1
351 1
432 1
1778 1
Sysmiss 8599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 8599

Valid range from 0 to 1778

V23_ErJ Number of jouveniles who were employed (by AMG bodies and civilentities) and removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of jouveniles who were employed (by AMG bodies and civilentities) and removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 3388 Frequency
0 95
1 1
6 1
7 1
12 1
13 2
14 1
16 1
18 2
24 1
28 1
31 1
32 1
34 1
39 1
50 1
64 1
247 1
Sysmiss 8599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 8599

Valid range from 0 to 247

V24_ErT Total number of people who were employed (by AMG bodies and civilentities) and removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period

Total number of people who were employed (by AMG bodies and civilentities) and removed from the records of the Labour Office that collected the data during the relevant period'

Value 3487 Frequency
0 32
2 7
3 5
4 1
5 4
6 4
8 2
9 2
10 1
11 1
12 2
13 1
14 1
15 3
17 2
19 3
20 3
21 1
22 2
26 1
28 2
29 1
35 1
38 1
39 1
40 2
47 1
52 1
73 1
77 1
88 1
130 1
132 1
137 1
141 1
146 1
220 1
229 1
273 1
295 1
308 1
361 1
363 1
384 1
427 1
471 1
536 1
570 1
624 1
656 1
719 1
764 1
783 1
3982 1
Sysmiss 8599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 8599

Valid range from 0 to 3982

V25_UnM Number of unemployed men registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Number of unemployed men registered with the Labour Office that collected the data during the relevant period

Value 3586 Frequency
0 314
1 75
2 22
3 31
4 32
5 23
6 32
7 15
8 7
9 5
10 4
11 2
12 3
13 6
14 8
15 10
16 5
17 4
18 6
19 4
20 2
21 1
22 4
23 3
24 4
25 2
26 2
28 5
29 2
30 1
32 4
33 6
34 1
35 5
36 3
38 3
39 1
40 4
41 3
42 2
43 3
44 2
45 4
46 3
47 3
48 3
49 8
50 3
51 6
52 4
53 4
54 7
55 2
56 5
57 2
58 2
59 6
60 4
61 7
62 4
63 4
64 3
65 1
66 2
67 2
68 4
69 4
70 2
71 2
73 2
74 2
75 2
76 2
80 2
81 1
83 2
84 1
85 1
86 2
87 1
88 1
90 2
91 1
94 1
95 3
97 1
98 2
100 1
101