Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0306
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0306_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Broder, Živa
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2003)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, stališče o nedeljskem obratovanju trgovin, stališče o obravnavanju prostitucije kot o prekršku, udeležba in glasovanje na referendumu, stališče o zakonu o vojnih grobiščih, stališče o ohranitvi slovenskega grba in zastave, stališče o novi zdravstveni reformi, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v NATO, vpliv vojne v Iraku na stališče o vstopu Slovenije v NATO

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o mnenju glede legalizacije prostitucije, nedeljskem odprtju trgovin, zdravstvene reforme, nagrobnikov žrtvam vojne.

Methodology


Collection date: 30. junij 2003 - 2. junij 2003
Date of production: 2003-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0306 - Politbarometer PB6/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 74
 • number of units: 787

Variable list

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 311
2 NEZADOVOLJNI 423
3 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 53

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 433
2 NEZADOVOLJNI 327
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 27

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 da, podpiram 328
2 ne, ne podpiram 332
3 ne vem, b.o. 125
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 127

Valid range from 1 to 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 173 Frequency
1 ZADOVOLJNI 311
2 NEZADOVOLJNI 423
3 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 53

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 272 Frequency
1 ZADOVOLJNI 433
2 NEZADOVOLJNI 327
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 27

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 371 Frequency
1 da, podpiram 328
2 ne, ne podpiram 332
3 ne vem, b.o. 125
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 127

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 470 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 165
3 nekje vmes 400
4 . 111
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 24

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 569 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 161
3 nekje vmes 268
4 . 196
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 56

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 668 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 194
3 nekje vmes 322
4 . 129
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 43

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 767 Frequency
1 zelo neuspešno 28
2 . 97
3 nekje vmes 255
4 . 272
5 zelo uspešno 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 48

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 866 Frequency
1 zelo neuspešno 62
2 . 175
3 nekje vmes 281
4 . 137
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 97

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 965 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 116
3 nekje vmes 199
4 . 244
5 zelo uspešno 112
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 45

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1064 Frequency
1 zelo neuspešno 148
2 . 210
3 nekje vmes 229
4 . 84
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 97

Valid range from 1 to 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 1163 Frequency
1 zelo neuspešno 126
2 . 173
3 nekje vmes 208
4 . 139
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 109

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1262 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 . 107
3 nekje vmes 308
4 . 146
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
639 148

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 1361 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 99
3 nekje vmes 231
4 . 206
5 zelo uspešno 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 130
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
655 132

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1460 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 199
3 nekje vmes 271
4 . 98
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 135
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 137

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1559 Frequency
1 zelo neuspešno 87
2 . 212
3 nekje vmes 249
4 . 126
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 87

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1658 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 . 70
3 nekje vmes 270
4 . 202
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 185
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 188

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1757 Frequency
1 zelo neuspešno 53
2 . 152
3 nekje vmes 292
4 . 138
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 125
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 129

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1856 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 107
3 nekje vmes 266
4 . 195
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
651 136

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1955 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 140
3 nekje vmes 301
4 . 139
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 119

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2054 Frequency
1 zelo neuspešno 88
2 . 179
3 nekje vmes 266
4 . 107
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 125
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 129

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2153 Frequency
1 zelo neuspešno 49
2 . 102
3 nekje vmes 287
4 . 135
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 189
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
594 193

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 2252 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 102
3 nekje vmes 224
4 . 251
5 zelo uspešno 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 87

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2351 Frequency
1 zelo neuspešno 94
2 . 149
3 nekje vmes 235
4 . 171
5 zelo uspešno 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 76

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2450 Frequency
1 zelo neuspešno 66
2 . 115
3 nekje vmes 252
4 . 213
5 zelo uspešno 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 87

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2549 Frequency
1 zelo neuspešno 49
2 . 97
3 nekje vmes 284
4 . 105
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 233
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 235

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2648 Frequency
1 zelo neuspešno 18
2 . 32
3 nekje vmes 172
4 . 235
5 zelo uspešno 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 165
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
620 167

Valid range from 1 to 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 2747 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 73
3 nekje vmes 248
4 . 85
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 326
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 329

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2846 Frequency
1 najmanj zaupa 90
2 . 170
3 nekaj vmes 336
4 . 134
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 26

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2945 Frequency
1 najmanj zaupa 74
2 . 129
3 nekaj vmes 278
4 . 205
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 35

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3044 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 163
3 nekaj vmes 349
4 . 136
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 44

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3143 Frequency
1 najmanj zaupa 72
2 . 109
3 nekaj vmes 237
4 . 232
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 36

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3242 Frequency
1 najmanj zaupa 144
2 . 231
3 nekaj vmes 283
4 . 64
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 55

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3341 Frequency
1 najmanj zaupa 164
2 . 260
3 nekaj vmes 233
4 . 69
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 44

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3440 Frequency
1 najmanj zaupa 82
2 . 187
3 nekaj vmes 304
4 . 140
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 30

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3539 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 90
3 nekaj vmes 270
4 . 255
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 59

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3638 Frequency
1 najmanj zaupa 183
2 . 201
3 nekaj vmes 219
4 . 80
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 55

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3737 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 114
3 nekaj vmes 303
4 . 236
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 30

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3836 Frequency
1 najmanj zaupa 28
2 . 62
3 nekaj vmes 270
4 . 279
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 37

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 3935 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 85
3 nekaj vmes 272
4 . 237
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 68

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 4034 Frequency
1 najmanj zaupa 119
2 . 173
3 nekaj vmes 239
4 . 136
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 72

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4133 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 111
3 nekaj vmes 276
4 . 200
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 86

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4232 Frequency
1 najmanj zaupa 77
2 . 199
3 nekaj vmes 291
4 . 117
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 83

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4331 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 126
3 nekaj vmes 304
4 . 212
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 20

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4430 Frequency
1 da 521
2 ne 220
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 46

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4529 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 138
3 NSI - krscanska ljudska stranka 24
4 SLS -slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 13
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 52
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 39
9 drugo 3
0 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 266
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
297 490

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4628 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 47
3 NSI - krscanska ljudska stranka 4
4 SLS - slovenska ljudska stranka 11
5 SMS - stranka mladih Slovenije 9
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 12
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 27
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 24
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 331
Sysmiss 306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150 637

Valid range from 0 to 9

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Value 4727 Frequency
1 kučan 104
2 drnovšek 161
3 janša 45
4 peterle 11
5 j.podobnik 1
6 jelinčič 11
7 rop 45
8 bavčar 1
9 bizjak 1
10 kacin 1
11 pahor 59
12 but 9
13 černjak 1
14 brezigar 4
15 arhar 2
16 gaspari 2
17 bajuk 14
18 rupel 8
19 bučar 3
20 mencinger 1
21 potočnik j. 36
24 neka druga oseba 43
22 ne vem 73
23 nihce/ ga ni 140
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 224

Valid range from 1 to 24

IME2 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Value 4826 Frequency
1 kučan 28
2 drnovšek 84
3 janša 27
4 peterle 11
5 j.podobnik 2
6 jelinčič 14
7 rop 78
8 bavčar 2
9 bizjak 4
10 kacin 2
11 pahor 68
12 but 6
13 černjak 2
14 brezigar 8
15 arhar 2
16 gaspari 4
17 bajuk 13
18 rupel 18
19 bučar 4
20 mencinger 1
21 potočnik j. 17
24 neka druga oseba 75
22 ne vem 28
23 nihce/ ga ni 30
Sysmiss 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 317

Valid range from 1 to 24

IME3 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Value 4925 Frequency
1 kučan 15
2 drnovšek 20
3 janša 18
4 peterle 5
5 j.podobnik 0
6 jelinčič 9
7 rop 40
8 bavčar 4
9 bizjak 5
10 kacin 3
11 pahor 49
12 but 8
13 černjak 0
14 brezigar 9
15 arhar 3
16 gaspari 0
17 bajuk 11
18 rupel 18
19 bučar 5
20 mencinger 1
21 potočnik j. 12
24 neka druga oseba 93
22 ne vem 54
23 nihce/ ga ni 37
Sysmiss 368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 459

Valid range from 1 to 24

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5024 Frequency
1 prej levo 239
2 v sredino 153
3 prej desno 135
4 b.o. 249
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
527 260

Valid range from 1 to 4

Q670A OBSTAJA MOŽNOST, DA BOMO ZGODAJ JESENI I

OBSTAJA MOŽNOST, DA BOMO ZGODAJ JESENI IMELI DVA REFERENDUMA. NA ENEM BI ODLOČALI O TEM, ALI TRGOVINE LAHKO OBRATUJEJO TUDI OB NEDELJAH. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE?

Value 5123 Frequency
1 sem za nedeljsko obratovanje trgovin 195
2 sem proti nedeljskemu obratovanju trgovin 525
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 67

Valid range from 1 to 3

Q670B NA DRUGEM REFERENDUMU PA BI ODLOČALI, D

NA DRUGEM REFERENDUMU PA BI ODLOČALI, DA SE PROSTITUCIJA NE OBRAVNAVA VEČ KOT PREKRŠEK. KAJ MENITE O TEM?

Value 5222 Frequency
1 prostitucija naj se ne obravnava kot prekršek 413
2 prostitucija naj se obravnava kot prekršek 240
3 ne vem, b.o. 125
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
653 134

Valid range from 1 to 3

Q670C V PRIMERU IZVEDBE OBEH REFERENDUMOV STA

V PRIMERU IZVEDBE OBEH REFERENDUMOV STA OBA PREDVIDENA NA ISTI DAN. ZANIMA NAS, ALI SE JIH BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 5321 Frequency
1 da, obeh 553
2 ne, nobenega 134
3 da, samo o nedeljskem nakupovanju 28
4 da, samo o prostituciji 6
5 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 66

Valid range from 1 to 5

Q671 DRŽAVNI ZBOR JE PRED DNEVI SPREJEL ZAKON

DRŽAVNI ZBOR JE PRED DNEVI SPREJEL ZAKON, KI ZA DOSLEJ NEUREJENA GROBIŠČA MEDVOJNIH IN POVOJNIH ŽRTEV DOLOČA ENOTEN NAPIS: 'ŽRTVAM VOJNE IN POVOJNIH USMRTITEV'. ALI TO UREDITEV ODOBRAVATE ALI NE?

Value 5420 Frequency
1 da, odobrava 473
2 ne, ne odobrava 205
3 ne vem, b.o. 99
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 109

Valid range from 1 to 3

Q672 OBJAVLJEN JE BIL JAVNI RAZPIS ZA PREDLOG

OBJAVLJEN JE BIL JAVNI RAZPIS ZA PREDLOG NOVEGA GRBA IN SLOVENSKE ZASTAVE. KAJ MENITE, ALI NAJ SLOVENIJA OHRANI ALI NAJ SPREMENI ZASTAVO IN GRB?

Value 5519 Frequency
1 ohrani naj zastavo in grb 513
2 spremeni naj oboje 150
3 spremeni naj samo zastavo 41
4 spremeni naj samo grb 10
5 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 73

Valid range from 1 to 5

Q673 ALI ODOBRAVATE ALI NE GLAVNE POUDARKE NO

ALI ODOBRAVATE ALI NE GLAVNE POUDARKE NOVE ZDRAVSTVENE REFORME, KI DOLOČA CENEJŠE ZDRAVSTVENO VARSTVO ZA TISTE Z NIŽJIMI DOHODKI IN DRAŽJE ZA TISTE Z VIŠJIMI DOHODKI?

Value 5618 Frequency
1 da, odobravam 613
2 ne, ne odobravam 123
3 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 51

Valid range from 1 to 3

Q674A MARCA SMO IMELI REFERENDUMU O VSTOPU SLO

MARCA SMO IMELI REFERENDUMU O VSTOPU SLOVENIJE V NATO. KAKO STE GLASOVALI?

Value 5717 Frequency
1 glasoval sem za 471
2 glasoval sem proti 151
3 nisem se udeležil referenduma 115
4 b.o. 41
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 50

Valid range from 1 to 4

Q674B TIK PRED REFERENDUMOM SO AMERIČANI Z ZAV

TIK PRED REFERENDUMOM SO AMERIČANI Z ZAVEZNIKI IZVEDLI NAPAD NA IRAK. ALI JE TO DEJSTVO KAJ VPLIVALO NA VAŠO ODLOČITEV NA REFERENDUMU O NATU?

Value 5816 Frequency
1 je vplivalo 149
2 ni vplivalo 464
3 b.o. 9
Sysmiss 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
613 174

Valid range from 1 to 3

Q663 VOJAŠKI SPOPADI V IRAKU SO KONČANI. REŽI

VOJAŠKI SPOPADI V IRAKU SO KONČANI. REŽIM SADAMA HUSEINA JE PADEL. ČE Z DANAŠNJE TOČKE OCENJUJETE AMERIŠKO-KOALICIJSKI POSEG V IRAKU, ALI GA... ?

Value 5915 Frequency
1 POVSEM ODOBRAVATE 50
2 DELNO ODOBRAVATE 257
3 BOLJ ZAVRAČATE 194
4 POVSEM ZAVRAČATE 212
5 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 74

Valid range from 1 to 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6014 Frequency
13 1
18 2
19 1
20 3
21 3
22 2
24 3
25 3
26 4
27 8
28 3
29 9
30 11
31 6
32 8
33 11
34 13
35 11
36 6
37 11
38 8
39 12
40 13
41 13
42 9
43 14
44 9
45 13
46 9
47 11
48 16
49 23
50 19
51 16
52 16
53 13
54 10
55 18
56 9
57 11
58 15
59 14
60 12
61 13
62 12
63 21
64 17
65 12
66 15
67 18
68 12
69 16
70 19
71 9
72 7
73 15
74 18
75 11
76 10
77 10
78 16
79 20
80 13
81 16
82 15
83 16
84 15
85 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 0 13 85 57.565 17.141

Valid range from 0 to 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6113 Frequency
1 OSNOVNA 117
2 KONČANA POKLICNA 123
3 KONČANA SREDNJA 374
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 172
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 1

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6212 Frequency
1 NA PODEŽELJU 277
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 291
3 V VEČJEM MESTU 98
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 0

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6311 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 235
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 147
3 SAMOZAPOSLEN 26
4 KMET 3
5 GOSPODINJA 17
6 UPOKOJENEC 227
7 ŠTUDENT, DIJAK 91
8 BREZPOSELN 36
9 DRUGO... 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 1

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6410 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 68
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 112
3 NE, TO ME NE SKRBI 200
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 407

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 659 Frequency
1 sem veren 370
2 nisem veren 263
3 nekaj vmes... 131
4 zavrnil odg.,b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 23

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 668 Frequency
1 moški 336
2 ženska 451
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 0

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 677 Frequency
30 ->30 201
45 30 - 45 216
60 46 - 60 205
99 61 -> 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 0

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 686 Frequency
0 ne vem 331
1 DESUS 10
2 LDS 185
3 NSI 28
4 SLS 26
5 SMS 17
6 SNS 25
7 SDS 79
8 ZLSD 63
9 drugo 14
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 9

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 695 Frequency
1 01 - Ljubljana 206
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 177
3 03 - Celje, Trbovlje 128
4 04 - Kranj 85
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 127
7 07 - Novo Mesto, Krsko 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 704 Frequency
1 POMURSKA 41
2 PODRAVSKA 119
3 KOROSKA 18
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 83
6 ZASAVSKA 12
7 OSREDNJA 203
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 39
10 GORISKA 55
11 OBALNO-KRASKA 56
12 KRASKA 19
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 2

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 713 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 259
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 132
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 50
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 84
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 119
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 0 0.331 4.673 1.001 0.735

Valid range from 0.330845393346692 to 4.67283682758746

ANKETA

Value 731 Frequency
2003-06-14 787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 2003-06-14 2003-06-14

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0306. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0306_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si