Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0306
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0306_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Broder, Živa
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2003)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, stališče o nedeljskem obratovanju trgovin, stališče o obravnavanju prostitucije kot o prekršku, udeležba in glasovanje na referendumu, stališče o zakonu o vojnih grobiščih, stališče o ohranitvi slovenskega grba in zastave, stališče o novi zdravstveni reformi, udeležba na referendumu o vstopu Slovenije v NATO, vpliv vojne v Iraku na stališče o vstopu Slovenije v NATO

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o mnenju glede legalizacije prostitucije, nedeljskem odprtju trgovin, zdravstvene reforme, nagrobnikov žrtvam vojne.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 30. junij 2003 - 2. junij 2003
Čas izdelave: 2003-06
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0306 - Politbarometer PB6/03 [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 74
 • število enot: 787

Spremenljivke

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 311
2 NEZADOVOLJNI 423
3 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 433
2 NEZADOVOLJNI 327
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, podpiram 328
2 ne, ne podpiram 332
3 ne vem, b.o. 125
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 173 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 311
2 NEZADOVOLJNI 423
3 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 272 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 433
2 NEZADOVOLJNI 327
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 371 Frekvenca
1 da, podpiram 328
2 ne, ne podpiram 332
3 ne vem, b.o. 125
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 470 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 165
3 nekje vmes 400
4 . 111
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 569 Frekvenca
1 zelo neuspešno 65
2 . 161
3 nekje vmes 268
4 . 196
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 668 Frekvenca
1 zelo neuspešno 80
2 . 194
3 nekje vmes 322
4 . 129
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 767 Frekvenca
1 zelo neuspešno 28
2 . 97
3 nekje vmes 255
4 . 272
5 zelo uspešno 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 866 Frekvenca
1 zelo neuspešno 62
2 . 175
3 nekje vmes 281
4 . 137
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 965 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 116
3 nekje vmes 199
4 . 244
5 zelo uspešno 112
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1064 Frekvenca
1 zelo neuspešno 148
2 . 210
3 nekje vmes 229
4 . 84
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
690 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVN

IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 1163 Frekvenca
1 zelo neuspešno 126
2 . 173
3 nekje vmes 208
4 . 139
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
678 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1262 Frekvenca
1 zelo neuspešno 54
2 . 107
3 nekje vmes 308
4 . 146
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
639 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Vrednost 1361 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 99
3 nekje vmes 231
4 . 206
5 zelo uspešno 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 130
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
655 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1460 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 199
3 nekje vmes 271
4 . 98
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 135
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1559 Frekvenca
1 zelo neuspešno 87
2 . 212
3 nekje vmes 249
4 . 126
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1658 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 . 70
3 nekje vmes 270
4 . 202
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 185
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1757 Frekvenca
1 zelo neuspešno 53
2 . 152
3 nekje vmes 292
4 . 138
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 125
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1856 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 107
3 nekje vmes 266
4 . 195
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
651 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1955 Frekvenca
1 zelo neuspešno 65
2 . 140
3 nekje vmes 301
4 . 139
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
668 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2054 Frekvenca
1 zelo neuspešno 88
2 . 179
3 nekje vmes 266
4 . 107
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 125
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2153 Frekvenca
1 zelo neuspešno 49
2 . 102
3 nekje vmes 287
4 . 135
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 189
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
594 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Vrednost 2252 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 102
3 nekje vmes 224
4 . 251
5 zelo uspešno 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2351 Frekvenca
1 zelo neuspešno 94
2 . 149
3 nekje vmes 235
4 . 171
5 zelo uspešno 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2450 Frekvenca
1 zelo neuspešno 66
2 . 115
3 nekje vmes 252
4 . 213
5 zelo uspešno 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2549 Frekvenca
1 zelo neuspešno 49
2 . 97
3 nekje vmes 284
4 . 105
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 233
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
552 235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2648 Frekvenca
1 zelo neuspešno 18
2 . 32
3 nekje vmes 172
4 . 235
5 zelo uspešno 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 165
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
620 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Vrednost 2747 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 73
3 nekje vmes 248
4 . 85
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 326
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2846 Frekvenca
1 najmanj zaupa 90
2 . 170
3 nekaj vmes 336
4 . 134
5 najbolj zaupa 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2945 Frekvenca
1 najmanj zaupa 74
2 . 129
3 nekaj vmes 278
4 . 205
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3044 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 163
3 nekaj vmes 349
4 . 136
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3143 Frekvenca
1 najmanj zaupa 72
2 . 109
3 nekaj vmes 237
4 . 232
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3242 Frekvenca
1 najmanj zaupa 144
2 . 231
3 nekaj vmes 283
4 . 64
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3341 Frekvenca
1 najmanj zaupa 164
2 . 260
3 nekaj vmes 233
4 . 69
5 najbolj zaupa 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3440 Frekvenca
1 najmanj zaupa 82
2 . 187
3 nekaj vmes 304
4 . 140
5 najbolj zaupa 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3539 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 90
3 nekaj vmes 270
4 . 255
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3638 Frekvenca
1 najmanj zaupa 183
2 . 201
3 nekaj vmes 219
4 . 80
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3737 Frekvenca
1 najmanj zaupa 37
2 . 114
3 nekaj vmes 303
4 . 236
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3836 Frekvenca
1 najmanj zaupa 28
2 . 62
3 nekaj vmes 270
4 . 279
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 3935 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 85
3 nekaj vmes 272
4 . 237
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 4034 Frekvenca
1 najmanj zaupa 119
2 . 173
3 nekaj vmes 239
4 . 136
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4133 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 111
3 nekaj vmes 276
4 . 200
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4232 Frekvenca
1 najmanj zaupa 77
2 . 199
3 nekaj vmes 291
4 . 117
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4331 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 126
3 nekaj vmes 304
4 . 212
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4430 Frekvenca
1 da 521
2 ne 220
3 ne vem, b.o. 39
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4529 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 138
3 NSI - krscanska ljudska stranka 24
4 SLS -slovenska ljudska stranka 15
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 13
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 52
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 39
9 drugo 3
0 ne vem, b.o. 224
Sysmiss 266
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
297 490

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4628 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 5
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 47
3 NSI - krscanska ljudska stranka 4
4 SLS - slovenska ljudska stranka 11
5 SMS - stranka mladih Slovenije 9
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 12
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 27
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 24
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 331
Sysmiss 306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
150 637

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

IME1 ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE

ALI NAM LAHKO NAVEDETE NAJVEČ TRI OSEBE IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, KI JIM NAJBOLJ ZAUPATE?

Vrednost 4727 Frekvenca
1 kučan 104
2 drnovšek 161
3 janša 45
4 peterle 11
5 j.podobnik 1
6 jelinčič 11
7 rop 45
8 bavčar 1
9 bizjak 1
10 kacin 1
11 pahor 59
12 but 9
13 černjak 1
14 brezigar 4
15 arhar 2
16 gaspari 2
17 bajuk 14
18 rupel 8
19 bučar 3
20 mencinger 1
21 potočnik j. 36
24 neka druga oseba 43
22 ne vem 73
23 nihce/ ga ni 140
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
563 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

IME2 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Vrednost 4826 Frekvenca
1 kučan 28
2 drnovšek 84
3 janša 27
4 peterle 11
5 j.podobnik 2
6 jelinčič 14
7 rop 78
8 bavčar 2
9 bizjak 4
10 kacin 2
11 pahor 68
12 but 6
13 černjak 2
14 brezigar 8
15 arhar 2
16 gaspari 4
17 bajuk 13
18 rupel 18
19 bučar 4
20 mencinger 1
21 potočnik j. 17
24 neka druga oseba 75
22 ne vem 28
23 nihce/ ga ni 30
Sysmiss 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
470 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

IME3 (IN KOMU ŠE?)

(IN KOMU ŠE?)

Vrednost 4925 Frekvenca
1 kučan 15
2 drnovšek 20
3 janša 18
4 peterle 5
5 j.podobnik 0
6 jelinčič 9
7 rop 40
8 bavčar 4
9 bizjak 5
10 kacin 3
11 pahor 49
12 but 8
13 černjak 0
14 brezigar 9
15 arhar 3
16 gaspari 0
17 bajuk 11
18 rupel 18
19 bučar 5
20 mencinger 1
21 potočnik j. 12
24 neka druga oseba 93
22 ne vem 54
23 nihce/ ga ni 37
Sysmiss 368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
328 459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 24

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5024 Frekvenca
1 prej levo 239
2 v sredino 153
3 prej desno 135
4 b.o. 249
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
527 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q670A OBSTAJA MOŽNOST, DA BOMO ZGODAJ JESENI I

OBSTAJA MOŽNOST, DA BOMO ZGODAJ JESENI IMELI DVA REFERENDUMA. NA ENEM BI ODLOČALI O TEM, ALI TRGOVINE LAHKO OBRATUJEJO TUDI OB NEDELJAH. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE?

Vrednost 5123 Frekvenca
1 sem za nedeljsko obratovanje trgovin 195
2 sem proti nedeljskemu obratovanju trgovin 525
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q670B NA DRUGEM REFERENDUMU PA BI ODLOČALI, D

NA DRUGEM REFERENDUMU PA BI ODLOČALI, DA SE PROSTITUCIJA NE OBRAVNAVA VEČ KOT PREKRŠEK. KAJ MENITE O TEM?

Vrednost 5222 Frekvenca
1 prostitucija naj se ne obravnava kot prekršek 413
2 prostitucija naj se obravnava kot prekršek 240
3 ne vem, b.o. 125
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
653 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q670C V PRIMERU IZVEDBE OBEH REFERENDUMOV STA

V PRIMERU IZVEDBE OBEH REFERENDUMOV STA OBA PREDVIDENA NA ISTI DAN. ZANIMA NAS, ALI SE JIH BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 5321 Frekvenca
1 da, obeh 553
2 ne, nobenega 134
3 da, samo o nedeljskem nakupovanju 28
4 da, samo o prostituciji 6
5 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q671 DRŽAVNI ZBOR JE PRED DNEVI SPREJEL ZAKON

DRŽAVNI ZBOR JE PRED DNEVI SPREJEL ZAKON, KI ZA DOSLEJ NEUREJENA GROBIŠČA MEDVOJNIH IN POVOJNIH ŽRTEV DOLOČA ENOTEN NAPIS: 'ŽRTVAM VOJNE IN POVOJNIH USMRTITEV'. ALI TO UREDITEV ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 5420 Frekvenca
1 da, odobrava 473
2 ne, ne odobrava 205
3 ne vem, b.o. 99
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
678 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q672 OBJAVLJEN JE BIL JAVNI RAZPIS ZA PREDLOG

OBJAVLJEN JE BIL JAVNI RAZPIS ZA PREDLOG NOVEGA GRBA IN SLOVENSKE ZASTAVE. KAJ MENITE, ALI NAJ SLOVENIJA OHRANI ALI NAJ SPREMENI ZASTAVO IN GRB?

Vrednost 5519 Frekvenca
1 ohrani naj zastavo in grb 513
2 spremeni naj oboje 150
3 spremeni naj samo zastavo 41
4 spremeni naj samo grb 10
5 ne vem, b.o. 63
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q673 ALI ODOBRAVATE ALI NE GLAVNE POUDARKE NO

ALI ODOBRAVATE ALI NE GLAVNE POUDARKE NOVE ZDRAVSTVENE REFORME, KI DOLOČA CENEJŠE ZDRAVSTVENO VARSTVO ZA TISTE Z NIŽJIMI DOHODKI IN DRAŽJE ZA TISTE Z VIŠJIMI DOHODKI?

Vrednost 5618 Frekvenca
1 da, odobravam 613
2 ne, ne odobravam 123
3 ne vem, b.o. 41
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q674A MARCA SMO IMELI REFERENDUMU O VSTOPU SLO

MARCA SMO IMELI REFERENDUMU O VSTOPU SLOVENIJE V NATO. KAKO STE GLASOVALI?

Vrednost 5717 Frekvenca
1 glasoval sem za 471
2 glasoval sem proti 151
3 nisem se udeležil referenduma 115
4 b.o. 41
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q674B TIK PRED REFERENDUMOM SO AMERIČANI Z ZAV

TIK PRED REFERENDUMOM SO AMERIČANI Z ZAVEZNIKI IZVEDLI NAPAD NA IRAK. ALI JE TO DEJSTVO KAJ VPLIVALO NA VAŠO ODLOČITEV NA REFERENDUMU O NATU?

Vrednost 5816 Frekvenca
1 je vplivalo 149
2 ni vplivalo 464
3 b.o. 9
Sysmiss 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
613 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q663 VOJAŠKI SPOPADI V IRAKU SO KONČANI. REŽI

VOJAŠKI SPOPADI V IRAKU SO KONČANI. REŽIM SADAMA HUSEINA JE PADEL. ČE Z DANAŠNJE TOČKE OCENJUJETE AMERIŠKO-KOALICIJSKI POSEG V IRAKU, ALI GA... ?

Vrednost 5915 Frekvenca
1 POVSEM ODOBRAVATE 50
2 DELNO ODOBRAVATE 257
3 BOLJ ZAVRAČATE 194
4 POVSEM ZAVRAČATE 212
5 ne vem, b.o. 65
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6014 Frekvenca
13 1
18 2
19 1
20 3
21 3
22 2
24 3
25 3
26 4
27 8
28 3
29 9
30 11
31 6
32 8
33 11
34 13
35 11
36 6
37 11
38 8
39 12
40 13
41 13
42 9
43 14
44 9
45 13
46 9
47 11
48 16
49 23
50 19
51 16
52 16
53 13
54 10
55 18
56 9
57 11
58 15
59 14
60 12
61 13
62 12
63 21
64 17
65 12
66 15
67 18
68 12
69 16
70 19
71 9
72 7
73 15
74 18
75 11
76 10
77 10
78 16
79 20
80 13
81 16
82 15
83 16
84 15
85 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 0 13 85 57.565 17.141

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6113 Frekvenca
1 OSNOVNA 117
2 KONČANA POKLICNA 123
3 KONČANA SREDNJA 374
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 172
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6212 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 277
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 291
3 V VEČJEM MESTU 98
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6311 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 235
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 147
3 SAMOZAPOSLEN 26
4 KMET 3
5 GOSPODINJA 17
6 UPOKOJENEC 227
7 ŠTUDENT, DIJAK 91
8 BREZPOSELN 36
9 DRUGO... 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 6410 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 68
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 112
3 NE, TO ME NE SKRBI 200
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
380 407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 659 Frekvenca
1 sem veren 370
2 nisem veren 263
3 nekaj vmes... 131
4 zavrnil odg.,b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 668 Frekvenca
1 moški 336
2 ženska 451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 677 Frekvenca
30 ->30 201
45 30 - 45 216
60 46 - 60 205
99 61 -> 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 0

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 686 Frekvenca
0 ne vem 331
1 DESUS 10
2 LDS 185
3 NSI 28
4 SLS 26
5 SMS 17
6 SNS 25
7 SDS 79
8 ZLSD 63
9 drugo 14
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 9

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 695 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 206
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 177
3 03 - Celje, Trbovlje 128
4 04 - Kranj 85
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 127
7 07 - Novo Mesto, Krsko 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 704 Frekvenca
1 POMURSKA 41
2 PODRAVSKA 119
3 KOROSKA 18
4 SAVINJSKA 115
5 GORENJSKA 83
6 ZASAVSKA 12
7 OSREDNJA 203
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 39
10 GORISKA 55
11 OBALNO-KRASKA 56
12 KRASKA 19
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 713 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 259
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 132
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 50
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 84
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 119
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 0 0.331 4.673 1.001 0.735

Vrednosti spremenljivk od 0.330845393346692 do 4.67283682758746

ANKETA

Vrednost 731 Frekvenca
2003-06-14 787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 2003-06-14 2003-06-14

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0306. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0306_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si