Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI10_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Rajšp, Simona
 • Vovk, Tina
 • Hočevar, Martina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, udeležba in glasovanje na referendumu, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, strankarske preference, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum, uspešnost vlade, afera Patria, pogledi na reformne projekte, zadovoljstvo z izidom županskih volitev, razrešitev Karla Erjavca

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: o opredeljevanju ob "arbitražnem sporazumu" in o razrešitvi ministra Erjavca, o obtožnem predlogu zoper peterico v zadevi Patria, vprašanja o pogledih na krizo in reformne projekte ter o stališčih do referendumov.

Methodology


Collection date: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med - 25.1.2010 in 15.12.2010., Datumi vseh zbiranj: 25.1. - 27.1.,, 17.5. - 19.5.,, 25.10. - 27.10.,, 13.12. - 15.12.2010.
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI10 - Politbarometer PB10 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 109
 • number of units: 3559

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2010-01-15 912
2010-05-15 846
2010-10-15 845
2010-12-15 956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3559 2010-01-15 2010-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 756
2 ni zadovoljen 2656
3 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3412 147

Valid range from 1 to 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 2077
2 ni zadovoljen 1390
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3467 92

Valid range from 1 to 2

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 1109 Frequency
2010-01-15 912
2010-05-15 846
2010-10-15 845
2010-12-15 956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3559 2010-01-15 2010-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 2108 Frequency
1 zadovoljen 756
2 ni zadovoljen 2656
3 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3412 147

Valid range from 1 to 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 3107 Frequency
1 zadovoljen 2077
2 ni zadovoljen 1390
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3467 92

Valid range from 1 to 2

q481d ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 4106 Frequency
1 da, podpiram 1340
2 ne, ne podpiram 1986
3 ne vem, b.o. 226
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3326 233

Valid range from 1 to 2

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KAKO TOREJ ZAUPATE: NOVI VLADI V CELOTI?

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Value 5105 Frequency
1 1 najmanj zaupa 844
2 2 947
3 3 nekje vmes 1240
4 4 391
5 5 najbolj zaupa 76
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3498 61

Valid range from 1 to 5

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 6104 Frequency
1 1 najmanj zaupa 407
2 2 645
3 3 nekje vmes 1317
4 4 835
5 5 najbolj zaupa 190
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3394 165

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 7103 Frequency
1 1 najmanj zaupa 356
2 2 660
3 3 nekje vmes 1253
4 4 790
5 5 najbolj zaupa 159
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3218 341

Valid range from 1 to 5

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 8102 Frequency
1 1 najmanj zaupa 130
2 2 388
3 3 nekje vmes 1411
4 4 1219
5 5 najbolj zaupa 228
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3376 183

Valid range from 1 to 5

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 9101 Frequency
1 1 najmanj zaupa 273
2 2 628
3 3 nekje vmes 1337
4 4 1005
5 5 najbolj zaupa 286
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3529 30

Valid range from 1 to 5

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 10100 Frequency
1 1 najmanj zaupa 229
2 2 669
3 3 nekje vmes 1509
4 4 877
5 5 najbolj zaupa 210
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3494 65

Valid range from 1 to 5

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 1199 Frequency
1 1 najmanj zaupa 203
2 2 399
3 3 nekje vmes 1041
4 4 1135
5 5 najbolj zaupa 404
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3182 377

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1298 Frequency
1 1 najmanj zaupa 859
2 2 882
3 3 nekje vmes 1002
4 4 591
5 5 najbolj zaupa 168
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3502 57

Valid range from 1 to 5

i21 NATU?

NATU?

Value 1397 Frequency
1 1 najmanj zaupa 269
2 2 379
3 3 nekje vmes 613
4 4 238
5 5 najbolj zaupa 35
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 1899
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1534 2025

Valid range from 1 to 5

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 1496 Frequency
1 1 najmanj zaupa 282
2 2 603
3 3 nekje vmes 1571
4 4 742
5 5 najbolj zaupa 99
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3297 262

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI

Value 1595 Frequency
1 1 najmanj zaupa 175
2 2 431
3 3 nekje vmes 755
4 4 266
5 5 najbolj zaupa 20
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 1843
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1647 1912

Valid range from 1 to 5

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 1694 Frequency
1 1 najmanj zaupa 197
2 2 450
3 3 nekje vmes 1251
4 4 1260
5 5 najbolj zaupa 304
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3462 97

Valid range from 1 to 5

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Value 1793 Frequency
1 1 najmanj zaupa 184
2 2 264
3 3 nekje vmes 490
4 4 469
5 5 najbolj zaupa 245
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1652 1907

Valid range from 1 to 5

i27_1 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Value 1892 Frequency
1 1 najmanj zaupa 86
2 2 132
3 3 nekje vmes 284
4 4 241
5 5 najbolj zaupa 75
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 2608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 2741

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 1991 Frequency
1 1 najmanj zaupa 599
2 2 936
3 3 nekje vmes 1209
4 4 520
5 5 najbolj zaupa 107
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3371 188

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2090 Frequency
1 1 najmanj zaupa 663
2 2 1088
3 3 nekje vmes 1362
4 4 293
5 5 najbolj zaupa 37
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3443 116

Valid range from 1 to 5

i30 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 2189 Frequency
1 1 najmanj zaupa 104
2 2 292
3 3 nekje vmes 826
4 4 1277
5 5 najbolj zaupa 694
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3193 366

Valid range from 1 to 5

i33 GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Value 2288 Frequency
1 1 najmanj zaupa 372
2 2 519
3 3 nekje vmes 802
4 4 546
5 5 najbolj zaupa 209
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 1058
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2448 1111

Valid range from 1 to 5

i34 GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Value 2387 Frequency
1 1 najmanj zaupa 164
2 2 346
3 3 nekje vmes 955
4 4 668
5 5 najbolj zaupa 202
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 1131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2335 1224

Valid range from 1 to 5

i35 STATISTIČNEMU URADU REPUBLIKE SLOVENIJE?

STATISTIČNEMU URADU REPUBLIKE SLOVENIJE?

Value 2486 Frequency
1 1 najmanj zaupa 49
2 2 118
3 3 nekje vmes 332
4 4 234
5 5 najbolj zaupa 58
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 2768

Valid range from 1 to 5

i36 SLOVENSKIM GASILCEM?

SLOVENSKIM GASILCEM?

Value 2585 Frequency
1 1 najmanj zaupa 5
2 2 12
3 3 nekje vmes 72
4 4 509
5 5 najbolj zaupa 1259
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 1699
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1857 1702

Valid range from 1 to 5

i37 VAŠEMU ŽUPANU?

VAŠEMU ŽUPANU?

Value 2684 Frequency
1 1 najmanj zaupa 192
2 2 230
3 3 nekje vmes 471
4 4 521
5 5 najbolj zaupa 309
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1836
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1836

Valid range from 1 to 5

i38 VAŠEMU OSEBNEMU ZDRAVNIKU?

VAŠEMU OSEBNEMU ZDRAVNIKU?

Value 2783 Frequency
1 1 najmanj zaupa 32
2 2 73
3 3 nekje vmes 332
4 4 960
5 5 najbolj zaupa 1139
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2536 1023

Valid range from 1 to 5

i39 SLOVENSKI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI S PREDSEDNICO GORDANO KALAN ŽIVČEC?

SLOVENSKI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI S PREDSEDNICO GORDANO KALAN ŽIVČEC?

Value 2882 Frequency
1 1 najmanj zaupa 661
2 2 469
3 3 nekje vmes 364
4 4 95
5 5 najbolj zaupa 21
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1610 1949

Valid range from 1 to 5

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 2981 Frequency
1 1 najmanj zaupa 404
2 2 446
3 3 nekje vmes 931
4 4 1139
5 5 najbolj zaupa 574
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3494 65

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3080 Frequency
1 1 najmanj zaupa 800
2 2 1202
3 3 nekje vmes 1262
4 4 129
5 5 najbolj zaupa 16
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3409 150

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3179 Frequency
1 1 najmanj zaupa 894
2 2 1021
3 3 nekje vmes 1038
4 4 389
5 5 najbolj zaupa 69
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3411 148

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3278 Frequency
1 1 najmanj zaupa 351
2 2 526
3 3 nekje vmes 1311
4 4 1075
5 5 najbolj zaupa 225
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3488 71

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3377 Frequency
1 1 najmanj zaupa 157
2 2 300
3 3 nekje vmes 1126
4 4 1246
5 5 najbolj zaupa 372
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3201 358

Valid range from 1 to 5

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3476 Frequency
1 1 najmanj zaupa 1014
2 2 760
3 3 nekje vmes 970
4 4 490
5 5 najbolj zaupa 186
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3420 139

Valid range from 1 to 5

v1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 3575 Frequency
1 1 zelo neuspešno 816
2 2 1022
3 3 nekje vmes 1343
4 4 286
5 5 zelo uspešno 40
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3507 52

Valid range from 1 to 5

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Value 3674 Frequency
1 1 zelo neuspešno 85
2 2 152
3 3 nekje vmes 281
4 4 183
5 5 zelo uspešno 41
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2817
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 2817

Valid range from 1 to 5

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 3773 Frequency
1 1 zelo neuspešno 824
2 2 868
3 3 nekje vmes 1131
4 4 553
5 5 zelo uspešno 124
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3500 59

Valid range from 1 to 5

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 3872 Frequency
1 1 zelo neuspešno 520
2 2 881
3 3 nekje vmes 960
4 4 137
5 5 zelo uspešno 18
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2516 1043

Valid range from 1 to 5

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 3971 Frequency
1 1 zelo neuspešno 355
2 2 414
3 3 nekje vmes 926
4 4 1202
5 5 zelo uspešno 581
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3478 81

Valid range from 1 to 5

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 4070 Frequency
1 1 zelo neuspešno 289
2 2 464
3 3 nekje vmes 568
4 4 193
5 5 zelo uspešno 41
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1555 2004

Valid range from 1 to 5

v9a KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Value 4169 Frequency
1 1 zelo neuspešno 250
2 2 484
3 3 nekje vmes 668
4 4 133
5 5 zelo uspešno 19
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1554 2005

Valid range from 1 to 5

q906a ALI JE ZARADI GOSPODARSKE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

ALI JE ZARADI GOSPODARSKE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Value 4268 Frequency
1 da 476
2 ne 425
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 2649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 2658

Valid range from 1 to 2

q906c OGROŽENOST ZAPOSLITVE

OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Value 4367 Frequency
1 da 239
2 ne 661
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 2649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 2659

Valid range from 1 to 2

q911 ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

Value 4466 Frequency
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, 411
2 SE BO KRIZA PRI NAS ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE NAPREJ S 1148
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 1879
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1559 2000

Valid range from 1 to 2

q916a V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA OZ. PRIPRAVLJA SERIJO UKREPOV. NAŠTEVALI VAM JIH BOMO, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA OZ. PRIPRAVLJA SERIJO UKREPOV. NAŠTEVALI VAM JIH BOMO, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

Value 4565 Frequency
1 da podpira 665
2 ne, ne podpira 165
3 ne ve, b.o. 79
Sysmiss 2650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 2729

Valid range from 1 to 2

q916b PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

Value 4664 Frequency
1 da podpira 658
2 ne, ne podpira 189
3 ne ve, b.o. 62
Sysmiss 2650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 2712

Valid range from 1 to 2

q916c ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

Value 4763 Frequency
1 da podpira 697
2 ne, ne podpira 136
3 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 2651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 2726

Valid range from 1 to 2

q916d SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU IN SOCIALNE PODPORE

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU IN SOCIALNE PODPORE

Value 4862 Frequency
1 da podpira 655
2 ne, ne podpira 193
3 ne ve, b.o. 61
Sysmiss 2650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 2711

Valid range from 1 to 2

q916e DVIG MINIMALNE PLAČE NA 562€

DVIG MINIMALNE PLAČE NA 562€

Value 4961 Frequency
1 da podpira 841
2 ne, ne podpira 61
3 ne ve, b.o. 7
Sysmiss 2650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 2657

Valid range from 1 to 2

q916f UVEDBA T.I. MALEGA DELA, KI DOPUŠČA KRAJŠE ZAPOSLITVE ŠTUDENTOM, UPOKOJENCEM IN BREZPOSLENIM

UVEDBA T.I. MALEGA DELA, KI DOPUŠČA KRAJŠE ZAPOSLITVE ŠTUDENTOM, UPOKOJENCEM IN BREZPOSLENIM

Value 5060 Frequency
1 da podpira 1171
2 ne, ne podpira 409
3 ne ve, b.o. 166
Sysmiss 1813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1580 1979

Valid range from 1 to 2

q916g POSTOPNO PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE DO UPOKOJITVE

POSTOPNO PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE DO UPOKOJITVE

Value 5159 Frequency
1 da podpira 415
2 ne, ne podpira 1245
3 ne ve, b.o. 85
Sysmiss 1814
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1660 1899

Valid range from 1 to 2

q919 PREDSEDNIK TÜRK IN BIVŠI PREDSEDNIK KUČAN STA JAVNO PODPRLA ODLOČITEV DRŽAVNEGA ZBORA ZA ARBITRAŽNI SPORAZUM, O NAČINU UREJANJA MEJE S HRVAŠKO. ALI ODOBRAVATE TO PODPORO SEDANJEGA IN BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ALI NE?

PREDSEDNIK TÜRK IN BIVŠI PREDSEDNIK KUČAN STA JAVNO PODPRLA ODLOČITEV DRŽAVNEGA ZBORA ZA ARBITRAŽNI SPORAZUM, O NAČINU UREJANJA MEJE S HRVAŠKO. ALI ODOBRAVATE TO PODPORO SEDANJEGA IN BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ALI NE?

Value 5258 Frequency
1 odobravam 424
2 ne odobravam 295
3 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 2713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 2840

Valid range from 1 to 2

q921 IN KAKO BOSTE NA NJEM NAJVERJETNEJE GLASOVALI - ZA SPORAZUM ALI PROTI?

IN KAKO BOSTE NA NJEM NAJVERJETNEJE GLASOVALI - ZA SPORAZUM ALI PROTI?

Value 5357 Frequency
1 glasoval bo za 314
2 glasoval bo proti 229
3 ne bo se udeležil referenduma 124
4 ne ve, b.o. 179
Sysmiss 2713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 2892

Valid range from 1 to 3

q923 KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Value 5456 Frequency
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 987
2 enako uspešna 455
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 787
4 ne vem, b.o. 358
Sysmiss 972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2229 1330

Valid range from 1 to 3

q924 V JAVNOSTI ŠE VEDNO POTEKA RAZPRAVA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU O UREJEANJU MEJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO. ALI TA SPORAZUM PODPIRATE ALI NE?

V JAVNOSTI ŽE DALJ ČASA POTEKA RAZPRAVA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU O UREJANJU MEJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO. ALI TA SPORAZUM PODPIRATE ALI NE?

Value 5555 Frequency
1 da, podpiram 876
2 ne, ne podpiram 580
3 ne vem, b.o. 299
Sysmiss 1804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1456 2103

Valid range from 1 to 2

q925 PREDSEDNIK VLADE B.PAHOR JE PREDLAGAL RAZREŠITEV KARLA ERJAVCA KOT MINISTRA, ALI NJEGOVO RAZREŠITEV ODOBRAVATE ALI NE?

PREDSEDNIK VLADE B.PAHOR JE PREDLAGAL RAZREŠITEV KARLA ERJAVCA KOT MINISTRA, ALI NJEGOVO RAZREŠITEV ODOBRAVATE ALI NE?

Value 5654 Frequency
1 da, odobravam 450
2 ne, ne odobravam 337
3 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 2650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 2772

Valid range from 1 to 2

q926a OPOZICIJSKA SDS PONAVLJA ZAHTEVO ZA ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE, POVEJTE ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH ALI NJEGOVO RAZREŠITEV PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... ALEŠ ZALAR?

OPOZICIJSKA SDS PONAVLJA ZAHTEVO ZA ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE, POVEJTE ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH ALI NJEGOVO RAZREŠITEV PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... ALEŠ ZALAR?

Value 5753 Frequency
1 da, podpiram 70
2 ne, ne podpiram 186
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 3239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 3303

Valid range from 1 to 2

q926b FRANCI KRIŽANIČ?

FRANCI KRIŽANIČ?

Value 5852 Frequency
1 da, podpiram 128
2 ne, ne podpiram 122
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 3239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 3309

Valid range from 1 to 2

q926c GREGOR GOLOBIČ?

GREGOR GOLOBIČ?

Value 5951 Frequency
1 da, podpiram 190
2 ne, ne podpiram 85
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 3241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
275 3284

Valid range from 1 to 2

q927 NA DRUGI STRANI PA SO SE -FILOZOF TINE HRIBAR, PRVI PREDSEDNIK SLOVENSKE SKUPŠČINE FRANCE BUČAR IN PISATELJ BORIS PAHOR- OPREDELILI PROTI ARBITRAŽNEMU SPORAZUMU. ALI NJIHOVO OPREDELITEV ODOBRAVATE, ALI NE?

NA DRUGI STRANI PA SO SE -FILOZOF TINE HRIBAR, PRVI PREDSEDNIK SLOVENSKE SKUPŠČINE FRANCE BUČAR IN PISATELJ BORIS PAHOR- OPREDELILI PROTI ARBITRAŽNEMU SPORAZUMU. ALI NJIHOVO OPREDELITEV ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 6050 Frequency
1 odobravam 361
2 ne odobravam 332
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 2713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 2866

Valid range from 1 to 2

q928 ZAKONODAJNI REFERENDUM O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU BO POTEKAL 6. JUNIJA. NEKATERI SE BODO TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI NEKATERI PA NE. KAJ PA VI? KAKO VERJETNO JE, DA SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI?

ZAKONODAJNI REFERENDUM O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU BO POTEKAL 6. JUNIJA. NEKATERI SE BODO TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI NEKATERI PA NE. KAJ PA VI? KAKO VERJETNO JE, DA SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI?

Value 6149 Frequency
1 ZAGOTOVO DA 476
2 VERJETNO DA 146
3 VERJETNO NE 90
4 ZAGOTOVO NE 95
5 b.o. 36
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 2752

Valid range from 1 to 4

q928n UDELEŽBA NA REFERENDUMU O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU

UDELEŽBA NA REFERENDUMU O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU

Value 6248 Frequency
1 verjetno DA 622
2 verjetno NE 185
3 b.o 39
Sysmiss 2713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 2752

Valid range from 1 to 2

q929a ZA KONEC ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O TV SIGNALU. ALI IMATE DOMA KAKŠEN TV SPREJEMNIK S KATERIM SPREJEMATE SIGNAL S POMOČJO STREŠNE OZ. SOBNE ANTENE?

ZA KONEC ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O TV SIGNALU. ALI IMATE DOMA KAKŠEN TV SPREJEMNIK S KATERIM SPREJEMATE SIGNAL S POMOČJO STREŠNE OZ. SOBNE ANTENE?

Value 6347 Frequency
1 da 546
2 ne 1111
4 nima TV 10
3 ne vem 11
Sysmiss 1881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1667 1892

Valid range from 1 to 4

q929b ALI VAM JE ZNANO, DA BO V SLOVENIJI IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV (OZ. DIGITALNI TV SIGNAL)?

ALI VAM JE ZNANO, DA BO V SLOVENIJI IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV (OZ. DIGITALNI TV SIGNAL)?

Value 6446 Frequency
1 da 1626
2 ne 42
Sysmiss 1891
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1668 1891

Valid range from 1 to 2

q929c ALI VESTE, KDAJ PRIBLIŽNO BO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV?

ALI VESTE, KDAJ PRIBLIŽNO BO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV? (anketar: preveri!!! / pravilno: s 1.12.2010; decembra 2010; konec leta 2010...)

Value 6545 Frequency
1 ve 1119
2 ne ve 537
Sysmiss 1903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1656 1903

Valid range from 1 to 2

q929d ALI VESTE, KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL PREKO STREŠNE ANTENE?

ALI VESTE, KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL PREKO STREŠNE ANTENE?

Value 6644 Frequency
1 da 1315
2 ne 351
Sysmiss 1893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1666 1893

Valid range from 1 to 2

q929e ALI VESTE, KJE LAHKO VSI, KI JIH TO ZANIMA, DOBIJO INFORMACIJE O TEM, KAJ JE POTREBNO STORITI ZA PREHOD NA DIGITALNI SIGNAL?

ALI VESTE, KJE LAHKO VSI, KI JIH TO ZANIMA, DOBIJO INFORMACIJE O TEM, KAJ JE POTREBNO STORITI ZA PREHOD NA DIGITALNI SIGNAL?

Value 6743 Frequency
1 da 1065
2 ne 593
Sysmiss 1901
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1658 1901

Valid range from 1 to 2

q929f ALI VESTE, KAJ POMENI ZNAK DIGI?

ALI VESTE, KAJ POMENI ZNAK DIGI?

Value 6842 Frequency
1 da 960
2 ne 705
Sysmiss 1894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1665 1894

Valid range from 1 to 2

q930 POSLANSKA SKUPINA SD PREDLAGA, DA BI BILI PRI DELITVI DOBIČKA -POLEG LASTNIKOV IN MENEDŽERJEV- OBVEZNO UDELEŽENI TUDI ZAPOSLENI. ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE, ALI NE?

POSLANSKA SKUPINA SD PREDLAGA, DA BI BILI PRI DELITVI DOBIČKA -POLEG LASTNIKOV IN MENEDŽERJEV- OBVEZNO UDELEŽENI TUDI ZAPOSLENI. ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 6941 Frequency
1 odobravam 744
2 ne odobravam 50
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 2717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 2765

Valid range from 1 to 2

q931 JAVNO TOŽILSTVO JE V ZADEVI PATRIA VLOŽILA OBTOŽNI PREDLOG ZOPER JOŽETA ZAGOŽNA, JANEZA JANŠO, ANTONA KRKOVIČA, VALTERJA WOLFA IN IVANA ČRNKOVIČA. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

JAVNO TOŽILSTVO JE V ZADEVI PATRIA VLOŽILA OBTOŽNI PREDLOG ZOPER JOŽETA ZAGOŽNA, JANEZA JANŠO, ANTONA KRKOVIČA, VALTERJA WOLFA IN IVANA ČRNKOVIČA. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Value 7040 Frequency
1 da, odobrava 1060
2 ne, ne odobrava 386
3 ne vem, b.o. 335
Sysmiss 1778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1446 2113

Valid range from 1 to 2

q933 V ZADNJIH MESECIH SI VLADA Z VRSTO VARČEVALNIH UKREPOV PRIZADEVA ZAGOTOVITI ZMERNEJŠO JAVNO PORABO - NPR. Z ZAMRZNITVIJO PLAČ, SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PA TEM UKREPOM OSTRO NASPROTUJEJO. KAJ V ZVEZI S TEM MENITE VI?

V ZADNJIH MESECIH SI VLADA Z VRSTO VARČEVALNIH UKREPOV PRIZADEVA ZAGOTOVITI ZMERNEJŠO JAVNO PORABO - NPR. Z ZAMRZNITVIJO PLAČ, SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PA TEM UKREPOM OSTRO NASPROTUJEJO. KAJ V ZVEZI S TEM MENITE VI?

Value 7139 Frequency
1 VLADA NAJ NE POPUSTI 213
2 SINDIKATI NAJ NE POPUSTIJO 94
3 KOMPROMIS 476
4 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 2724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 2776

Valid range from 1 to 3

q934 ALI STE ZADOVOLJNI Z IZIDOM LETOŠNJIH ŽUPANSKIH VOLITEV?

ALI STE ZADOVOLJNI Z IZIDOM LETOŠNJIH ŽUPANSKIH VOLITEV?

Value 7238 Frequency
1 da 610
2 ne 157
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 2724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 2792

Valid range from 1 to 2

q935 V ZVEZI Z NADALJNIM DELOVANJEM VLADE SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA. KATERO OD TEH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

V ZVEZI Z NADALJNIM DELOVANJEM VLADE SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA. KATERO OD TEH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Value 7337 Frequency
1 VLADA NAJ BOLJ ODGOVORNO OPRAVLJA DELO DO KONCA MANDATA 572
2 PRED.VLADE NAJ ODSTOPI IN OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 138
3 DZ NAJ SE RAZPUSTI, RAZPIŠEJO SE NOVE VOLITVE 212
4 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 2610
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 2637

Valid range from 1 to 3

q936r ALI LAHKO NAVEDETE OSEBNOST IZ JAVNEGA ŽIVLJENJA, KI BI LAHKO V PRIHODNJE PREVZELA ODGOVORNO VLOGO PREDSEDNIKA VLADE.

ALI LAHKO NAVEDETE OSEBNOST IZ JAVNEGA ŽIVLJENJA, KI BI LAHKO V PRIHODNJE PREVZELA ODGOVORNO VLOGO PREDSEDNIKA VLADE.

Value 7436 Frequency
1 France Arhar 3
2 Miro Cerar 1
3 Jožef Damjan 1
4 Karl Erjavec 4
5 Gregor Golobič 2
6 Zoran Jankovič 2
7 Janez Janša 6
8 Zmago Jelinčič 4
9 Ljubica Jelušič 1
10 Jelko Kacin 1
11 Bojan Kontič 1
12 Katarina Kresal 2
13 Lucija Mazej Kukovič 1
14 Matej Lahovnik 9
15 Jože Mencinger 4
16 Marko Pavliha 1
17 Lojze Peterle 2
18 Rado Pezdirc 1
19 Rajko Pirnat 1
20 Miran Potrč 1
21 Janez Stanovnik 1
22 Maks Tajnikar 1
23 Danilo Türk 3
24 Cveta Zalokar Oražem 1
25 Radovan Žerjav 3
997 ne vem 5
998 ni nobenega 3
999 brez odgovora 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 3502 1 25

Valid range from 1 to 25

q937 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO, ALI NE? POLITIKI, KI OBVLADUJEJO STRANKARSKO DELOVANJE ZADNJIH 20 LET, BI MORALI PREPUSTITI MESTO NOVIM POLITIKOM.

ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO, ALI NE? POLITIKI, KI OBVLADUJEJO STRANKARSKO DELOVANJE ZADNJIH 20 LET, BI MORALI PREPUSTITI MESTO NOVIM POLITIKOM.

Value 7535 Frequency
1 da, se strinjam 807
2 ne, se ne strinjam 80
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 2611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 2672

Valid range from 1 to 2

q938 DRŽAVNI ZBOR JE NEDAVNO SPREJEL ZAKON O MALEM DELU? ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

DRŽAVNI ZBOR JE NEDAVNO SPREJEL ZAKON O MALEM DELU? ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Value 7634 Frequency
1 da, podpiram 408
2 ne, ne podpiram 390
3 ne vem, b.o. 148
Sysmiss 2613
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 2761

Valid range from 1 to 2

q939 VLADA BO ŠE LETOS PODALA DOKONČEN PREDLOG ZAKONA ZA POKOJNINSKO REFORMO? ALI PREDLOG VLADE PODPIRATE, ALI NE?

VLADA BO ŠE LETOS PODALA DOKONČEN PREDLOG ZAKONA ZA POKOJNINSKO REFORMO? ALI PREDLOG VLADE PODPIRATE, ALI NE?

Value 7733 Frequency
1 da, podpiram 296
2 ne, ne podpiram 563
3 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 2613
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 2700

Valid range from 1 to 2

q940 VSTOPAMO V LETO 2011. KAJ PRIČAKUJETE, ALI BODO RAZMERE ZA VAS IN VAŠO DRUŽINO...

VSTOPAMO V LETO 2011. KAJ PRIČAKUJETE, ALI BODO RAZMERE ZA VAS IN VAŠO DRUŽINO...

Value 7832 Frequency
1 BOLJŠE KOT LETOS 118
2 ENAKE KOT LETOS 446
3 SLABŠE KOT LETOS 359
4 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 2611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 2636

Valid range from 1 to 3

q941 LOJZE PETERLE NAPOVEDUJE MOŽNOST USTANOVITVE NOVE KRŠČANSKO-DEMOKRATSKE STRANKE. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

LOJZE PETERLE NAPOVEDUJE MOŽNOST USTANOVITVE NOVE KRŠČANSKO-DEMOKRATSKE STRANKE. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Value 7931 Frequency
1 da, podpiram 208
2 ne, ne podpiram 644
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 2611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 2707

Valid range from 1 to 2

q942 KAJ PA ČE BI NOVO STRANKO USTANAVLJAL TUDI ZORAN JANKOVIĆ. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

KAJ PA ČE BI NOVO STRANKO USTANAVLJAL TUDI ZORAN JANKOVIĆ. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Value 8030 Frequency
1 da, podpiram 204
2 ne, ne podpiram 662
3 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 2612
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 2693

Valid range from 1 to 2

q943 V NEDELJO SMO IMELI REFERENDUM IN OBETAJO SE ŠE NOVI. ALI TA NAČIN ODLOČANJA NAMESTO POSLANCEV V DRŽAVNEM ZBORU PODPIRATE, ALI NE?

V NEDELJO SMO IMELI REFERENDUM IN OBETAJO SE ŠE NOVI. ALI TA NAČIN ODLOČANJA NAMESTO POSLANCEV V DRŽAVNEM ZBORU PODPIRATE, ALI NE?

Value 8129 Frequency
1 da, podpiram 128
2 ne, ne podpiram 771
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 2613
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 2660

Valid range from 1 to 2

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 8228 Frequency
1 1 sploh nisem srečen 43
2 2 54
3 3 nekje vmes 371
4 4 337
5 5 zelo sem srečen 145
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 2606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 2609

Valid range from 1 to 5

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S VOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S VOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 8327 Frequency
1 1 sploh nisem zadovoljen 24
2 2 57
3 3 nekje vmes 341
4 4 385
5 5 zelo sem zadovoljen 145
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 2604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 2607

Valid range from 1 to 5

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 8426 Frequency
1 da 2498
2 ne 835
3 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3333 226

Valid range from 1 to 2

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 8525 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 183
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 105
3 NSI - krscanska ljudska stranka 35
4 SDS - slovenska demokratska stranka 561
5 SLS - slovenska ljudska stranka 89
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 91
7 SD - socialni demokrati 500
8 ZARES - nova stranka 51
9 drugo stranko 78
0 ne vem, b.o. 805
Sysmiss 1061
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1693 1866

Valid range from 1 to 9

w20b SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 8624 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 152
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 131
3 NSI - krscanska ljudska stranka 48
4 SDS - slovenska demokratska stranka 622
5 SLS - slovenska ljudska stranka 95
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 82
7 SD - socialni demokrati 931
8 ZARES - nova stranka 101
9 drugo stranko 55
0 ne vem, b.o. 629
99 ni volil 698
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2217 1342

Valid range from 1 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 8723 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 91
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 52
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SDS - slovenska demokratska stranka 135
5 SLS - slovenska ljudska stranka 39
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 55
7 SD - socialni demokrati 165
8 ZARES - nova stranka 34
9 drugo stranko 39
0 ne vem, b.o. 1207
Sysmiss 1729
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
623 2936

Valid range from 1 to 9

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 8822 Frequency
1 OSNOVNA 509
2 POKLICNA 528
3 SREDNJA 1472
4 VIŠJA, VISOKA 1036
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3545 14

Valid range from 1 to 4

kraj Kraj

Value 8921 Frequency
Zakrita vrednost 2713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2713 0

kraj0 Kraj

Value 9020 Frequency
Zakrita vrednost 846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 0

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O LEVIH ALI O DESNIH. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 9119 Frequency
1 prej levo 1163
2 v sredino 855
3 prej desno 731
4 b.o. 789
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2749 810

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3548 11 7 92 54.349 16.587

Valid range from 7 to 92

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 9317 Frequency
1 sem veren 1687
2 nisem veren 1148
3 nekaj vmes... 645
4 zavrnil odg.,b.o. 67
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3480 79

Valid range from 1 to 3

regija Regija

Value 9416 Frequency
1 POMURSKA 198
2 PODRAVSKA 546
3 KOROŠKA 123
4 SAVINJSKA 437
5 GORENJSKA 362
6 ZASAVSKA 81
7 OSREDNJA 917
8 SPOD. POSAVSKA 106
9 DOLENJSKA 252
10 GORIŠKA 239
11 OBALNO-KRAŠKA 154
12 KRAŠKA 86
Sysmiss 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3501 58

Valid range from 1 to 12

rstar STAROST

STAROST

Value 9515 Frequency
30 ->30 369
45 31 - 45 677
60 46 - 60 1094
99 61 -> 1408
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3548 11

Valid range from 30 to 99

spol SPOL

SPOL

Value 9614 Frequency
1 moški 1301
2 ženska 2258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3559 0

Valid range from 1 to 2

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 9713 Frequency
1 PODEŽELJE 1339
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 1183
3 VEČJE MESTO 395
4 LJ, MB 633
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3550 9

Valid range from 1 to 4

wskup STR. PREFERENCE

Value 9812 Frequency
1 DESUS 274
2 LDS 157
3 NSI 48
4 SDS 696
5 SLS 128
6 SNS 146
7 SD 665
8 ZARES 85
9 drugo 117
10 LIPA 0
0 ne vem 1207
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2316 1243

Valid range from 1 to 10

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE ZAPOSLENI?

Value 9911 Frequency
1 GOSPODARSTVO 689
2 NEGOSPODARSTVO 522
3 SAMOZAPOSLEN 117
4 KMET 38
5 GOSPODINJA 62
6 UPOKOJENEC 1764
7 ŠTUDENT, DIJAK 165
8 BREZPOSELN 171
9 DRUGO... 25
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3553 6

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 10010 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 160
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 346
3 NE, TO ME NE SKRBI 698
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 2348
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 2355

Valid range from 1 to 3

idx_kriz ukrepi za preprečevanje krize

ukrepi za preprečevanje krize

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 2647 0 4 2.933 1.075

Valid range from 0 to 4

idx_arb DELEŽ SKLADNIH (TRDNIH), DELNO SKLADNIH OZ. NESKLADNIH STALIŠČ V ZVEZI Z ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM - IN DELEŽ NESKLADNIH IN NEOPREDELJENIH

DELEŽ SKLADNIH (TRDNIH), DELNO SKLADNIH OZ. NESKLADNIH STALIŠČ V ZVEZI Z ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM - IN DELEŽ NESKLADNIH IN NEOPREDELJENIH

Value 1028 Frequency
1 ++ 295
2 + 64
3 0 171
4 - 99
5 -- 217
Sysmiss 2713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 2713

Valid range from 1 to 5

idxth ODNOS DO ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA GLEDE NA PODPORO ALI NEPODPORO STALIŠČEM UGLEDNIH OBLIKOVALCEV JAVNEGA MNENJA, DVEH PODPORNIKOV (TÜRK, KUČAN) IN TREH NASPORTNIKOV (HRIBAR, BUČAR, PAHOR)

ODNOS DO ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA GLEDE NA PODPORO ALI NEPODPORO STALIŠČEM UGLEDNIH OBLIKOVALCEV JAVNEGA MNENJA, DVEH PODPORNIKOV (TÜRK, KUČAN) IN TREH NASPORTNIKOV (HRIBAR, BUČAR, PAHOR)

Value 1037 Frequency
1 Turk, Kucan 325
2 Hribar, Bučar , Pahor 262
3 oboje 99
4 b.o 160
Sysmiss 2713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 2873

Valid range from 1 to 3

inegpah KONTRA PAHOR

KONTRA PAHOR

Value 1046 Frequency
0 0 273
1 - 121
2 -- 112
3 --- 173
4 ---- 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 2713 0 4

Valid range from 0 to 4

ipozpah PRO PAHOR

PRO PAHOR

Value 1055 Frequency
0 0 401
1 + 150
2 ++ 128
3 +++ 109
4 ++++ 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 2713 0 4

Valid range from 0 to 4

wskup2 STRANKARSKE PREFERENCE K/O

Value 1064 Frequency
1 Koalicija+Desus 271
2 Opozicija+SNS 257
3 Neopredeljeni 318
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 2713 1 3

Valid range from 1 to 3

tipk2 TIP NASELJA

Value 1073 Frequency
1 PODEŽELJE 299
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 270
3 VEČJE MESTO 117
4 MB 46
5 LJ 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 2714 1 5

Valid range from 1 to 5

iudel INDEX UDELEŽBE

INDEX UDELEŽBE

Value 1082 Frequency
1 sploh ne udeležuje 85
2 nekaj vmes 432
3 zanesljivo udeležuje 329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 2713 1 3

Valid range from 1 to 3

wutez POSTSTRAFIKACIJSKA UTEŽ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3559 0 0.204 5.23 1 0.966

Valid range from 0.2041062802 to 5.2297593

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2010). PBSI1001 - Politbarometer PB01/10 [Vprašalnik].
 2. Toš, Niko (2010). PBSI1005 - Politbarometer PB05/10 [Vprašalnik].
 3. Toš, Niko (2010). PBSI1010 - Politbarometer PB10/10 [Vprašalnik].
 4. Toš, Niko (2010). PBSI1012 - Politbarometer PB012/10 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 2. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2010). Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI10. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI10_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer