Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI10_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Rajšp, Simona
 • Vovk, Tina
 • Hočevar, Martina
 • Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, udeležba in glasovanje na referendumu, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, strankarske preference, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum, uspešnost vlade, afera Patria, pogledi na reformne projekte, zadovoljstvo z izidom županskih volitev, razrešitev Karla Erjavca

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: o opredeljevanju ob "arbitražnem sporazumu" in o razrešitvi ministra Erjavca, o obtožnem predlogu zoper peterico v zadevi Patria, vprašanja o pogledih na krizo in reformne projekte ter o stališčih do referendumov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med - 25.1.2010 in 15.12.2010., Datumi vseh zbiranj: 25.1. - 27.1.,, 17.5. - 19.5.,, 25.10. - 27.10.,, 13.12. - 15.12.2010.
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI10 - Politbarometer PB10 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 109
 • število enot: 3559

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2010-01-15 912
2010-05-15 846
2010-10-15 845
2010-12-15 956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3559 2010-01-15 2010-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 756
2 ni zadovoljen 2656
3 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3412 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 2077
2 ni zadovoljen 1390
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3467 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 1109 Frekvenca
2010-01-15 912
2010-05-15 846
2010-10-15 845
2010-12-15 956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3559 2010-01-15 2010-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 2108 Frekvenca
1 zadovoljen 756
2 ni zadovoljen 2656
3 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3412 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 3107 Frekvenca
1 zadovoljen 2077
2 ni zadovoljen 1390
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3467 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481d ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 4106 Frekvenca
1 da, podpiram 1340
2 ne, ne podpiram 1986
3 ne vem, b.o. 226
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3326 233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, KAKO TOREJ ZAUPATE: NOVI VLADI V CELOTI?

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Vrednost 5105 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 844
2 2 947
3 3 nekje vmes 1240
4 4 391
5 5 najbolj zaupa 76
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3498 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 6104 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 407
2 2 645
3 3 nekje vmes 1317
4 4 835
5 5 najbolj zaupa 190
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3394 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 7103 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 356
2 2 660
3 3 nekje vmes 1253
4 4 790
5 5 najbolj zaupa 159
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3218 341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 8102 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 130
2 2 388
3 3 nekje vmes 1411
4 4 1219
5 5 najbolj zaupa 228
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3376 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 9101 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 273
2 2 628
3 3 nekje vmes 1337
4 4 1005
5 5 najbolj zaupa 286
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3529 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 10100 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 229
2 2 669
3 3 nekje vmes 1509
4 4 877
5 5 najbolj zaupa 210
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3494 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 1199 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 203
2 2 399
3 3 nekje vmes 1041
4 4 1135
5 5 najbolj zaupa 404
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3182 377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1298 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 859
2 2 882
3 3 nekje vmes 1002
4 4 591
5 5 najbolj zaupa 168
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3502 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATU?

NATU?

Vrednost 1397 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 269
2 2 379
3 3 nekje vmes 613
4 4 238
5 5 najbolj zaupa 35
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 1899
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1534 2025

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1496 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 282
2 2 603
3 3 nekje vmes 1571
4 4 742
5 5 najbolj zaupa 99
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3297 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI

Vrednost 1595 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 175
2 2 431
3 3 nekje vmes 755
4 4 266
5 5 najbolj zaupa 20
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 1843
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1647 1912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 1694 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 197
2 2 450
3 3 nekje vmes 1251
4 4 1260
5 5 najbolj zaupa 304
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3462 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Vrednost 1793 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 184
2 2 264
3 3 nekje vmes 490
4 4 469
5 5 najbolj zaupa 245
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1907
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1652 1907

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i27_1 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN GORANU KLEMENČIČU?

Vrednost 1892 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 86
2 2 132
3 3 nekje vmes 284
4 4 241
5 5 najbolj zaupa 75
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 2608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 2741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 1991 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 599
2 2 936
3 3 nekje vmes 1209
4 4 520
5 5 najbolj zaupa 107
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3371 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2090 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 663
2 2 1088
3 3 nekje vmes 1362
4 4 293
5 5 najbolj zaupa 37
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3443 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i30 INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 2189 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 104
2 2 292
3 3 nekje vmes 826
4 4 1277
5 5 najbolj zaupa 694
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3193 366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i33 GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Vrednost 2288 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 372
2 2 519
3 3 nekje vmes 802
4 4 546
5 5 najbolj zaupa 209
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 1058
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2448 1111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i34 GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Vrednost 2387 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 164
2 2 346
3 3 nekje vmes 955
4 4 668
5 5 najbolj zaupa 202
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 1131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2335 1224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i35 STATISTIČNEMU URADU REPUBLIKE SLOVENIJE?

STATISTIČNEMU URADU REPUBLIKE SLOVENIJE?

Vrednost 2486 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 49
2 2 118
3 3 nekje vmes 332
4 4 234
5 5 najbolj zaupa 58
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 2768

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i36 SLOVENSKIM GASILCEM?

SLOVENSKIM GASILCEM?

Vrednost 2585 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 5
2 2 12
3 3 nekje vmes 72
4 4 509
5 5 najbolj zaupa 1259
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 1699
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1857 1702

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i37 VAŠEMU ŽUPANU?

VAŠEMU ŽUPANU?

Vrednost 2684 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 192
2 2 230
3 3 nekje vmes 471
4 4 521
5 5 najbolj zaupa 309
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1836
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1723 1836

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i38 VAŠEMU OSEBNEMU ZDRAVNIKU?

VAŠEMU OSEBNEMU ZDRAVNIKU?

Vrednost 2783 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 32
2 2 73
3 3 nekje vmes 332
4 4 960
5 5 najbolj zaupa 1139
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2536 1023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i39 SLOVENSKI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI S PREDSEDNICO GORDANO KALAN ŽIVČEC?

SLOVENSKI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI S PREDSEDNICO GORDANO KALAN ŽIVČEC?

Vrednost 2882 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 661
2 2 469
3 3 nekje vmes 364
4 4 95
5 5 najbolj zaupa 21
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 1949
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1610 1949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 2981 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 404
2 2 446
3 3 nekje vmes 931
4 4 1139
5 5 najbolj zaupa 574
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3494 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3080 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 800
2 2 1202
3 3 nekje vmes 1262
4 4 129
5 5 najbolj zaupa 16
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3409 150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3179 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 894
2 2 1021
3 3 nekje vmes 1038
4 4 389
5 5 najbolj zaupa 69
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3411 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3278 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 351
2 2 526
3 3 nekje vmes 1311
4 4 1075
5 5 najbolj zaupa 225
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3488 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3377 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 157
2 2 300
3 3 nekje vmes 1126
4 4 1246
5 5 najbolj zaupa 372
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3201 358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3476 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 1014
2 2 760
3 3 nekje vmes 970
4 4 490
5 5 najbolj zaupa 186
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3420 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1 ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 3575 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 816
2 2 1022
3 3 nekje vmes 1343
4 4 286
5 5 zelo uspešno 40
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3507 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, PAVLA GANTARJA?

Vrednost 3674 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 85
2 2 152
3 3 nekje vmes 281
4 4 183
5 5 zelo uspešno 41
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2817
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 2817

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 3773 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 824
2 2 868
3 3 nekje vmes 1131
4 4 553
5 5 zelo uspešno 124
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3500 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 3872 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 520
2 2 881
3 3 nekje vmes 960
4 4 137
5 5 zelo uspešno 18
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2516 1043

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 3971 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 355
2 2 414
3 3 nekje vmes 926
4 4 1202
5 5 zelo uspešno 581
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3478 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 4070 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 289
2 2 464
3 3 nekje vmes 568
4 4 193
5 5 zelo uspešno 41
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1555 2004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9a KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Vrednost 4169 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 250
2 2 484
3 3 nekje vmes 668
4 4 133
5 5 zelo uspešno 19
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1554 2005

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q906a ALI JE ZARADI GOSPODARSKE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

ALI JE ZARADI GOSPODARSKE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Vrednost 4268 Frekvenca
1 da 476
2 ne 425
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 2649
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 2658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q906c OGROŽENOST ZAPOSLITVE

OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Vrednost 4367 Frekvenca
1 da 239
2 ne 661
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 2649
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 2659

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q911 ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

ŠE O KRIZI... ALI JE GLEDE NA GOSPODARSKE IN FINANČNE RAZMERE ...

Vrednost 4466 Frekvenca
1 KRIZA PRI NAS ŽE DOSEGLA DNO IN SE STANJE POČASI IZBOLJŠUJE, 411
2 SE BO KRIZA PRI NAS ŠE POGLOBILA IN STANJE SE BO ŠE NAPREJ S 1148
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 1879
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1559 2000

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916a V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA OZ. PRIPRAVLJA SERIJO UKREPOV. NAŠTEVALI VAM JIH BOMO, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA OZ. PRIPRAVLJA SERIJO UKREPOV. NAŠTEVALI VAM JIH BOMO, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

Vrednost 4565 Frekvenca
1 da podpira 665
2 ne, ne podpira 165
3 ne ve, b.o. 79
Sysmiss 2650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 2729

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916b PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

Vrednost 4664 Frekvenca
1 da podpira 658
2 ne, ne podpira 189
3 ne ve, b.o. 62
Sysmiss 2650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 2712

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916c ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

Vrednost 4763 Frekvenca
1 da podpira 697
2 ne, ne podpira 136
3 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 2651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 2726

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916d SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU IN SOCIALNE PODPORE

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU IN SOCIALNE PODPORE

Vrednost 4862 Frekvenca
1 da podpira 655
2 ne, ne podpira 193
3 ne ve, b.o. 61
Sysmiss 2650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 2711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916e DVIG MINIMALNE PLAČE NA 562€

DVIG MINIMALNE PLAČE NA 562€

Vrednost 4961 Frekvenca
1 da podpira 841
2 ne, ne podpira 61
3 ne ve, b.o. 7
Sysmiss 2650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 2657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916f UVEDBA T.I. MALEGA DELA, KI DOPUŠČA KRAJŠE ZAPOSLITVE ŠTUDENTOM, UPOKOJENCEM IN BREZPOSLENIM

UVEDBA T.I. MALEGA DELA, KI DOPUŠČA KRAJŠE ZAPOSLITVE ŠTUDENTOM, UPOKOJENCEM IN BREZPOSLENIM

Vrednost 5060 Frekvenca
1 da podpira 1171
2 ne, ne podpira 409
3 ne ve, b.o. 166
Sysmiss 1813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1580 1979

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916g POSTOPNO PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE DO UPOKOJITVE

POSTOPNO PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE DO UPOKOJITVE

Vrednost 5159 Frekvenca
1 da podpira 415
2 ne, ne podpira 1245
3 ne ve, b.o. 85
Sysmiss 1814
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1660 1899

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q919 PREDSEDNIK TÜRK IN BIVŠI PREDSEDNIK KUČAN STA JAVNO PODPRLA ODLOČITEV DRŽAVNEGA ZBORA ZA ARBITRAŽNI SPORAZUM, O NAČINU UREJANJA MEJE S HRVAŠKO. ALI ODOBRAVATE TO PODPORO SEDANJEGA IN BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ALI NE?

PREDSEDNIK TÜRK IN BIVŠI PREDSEDNIK KUČAN STA JAVNO PODPRLA ODLOČITEV DRŽAVNEGA ZBORA ZA ARBITRAŽNI SPORAZUM, O NAČINU UREJANJA MEJE S HRVAŠKO. ALI ODOBRAVATE TO PODPORO SEDANJEGA IN BIVŠEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, ALI NE?

Vrednost 5258 Frekvenca
1 odobravam 424
2 ne odobravam 295
3 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 2713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 2840

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q921 IN KAKO BOSTE NA NJEM NAJVERJETNEJE GLASOVALI - ZA SPORAZUM ALI PROTI?

IN KAKO BOSTE NA NJEM NAJVERJETNEJE GLASOVALI - ZA SPORAZUM ALI PROTI?

Vrednost 5357 Frekvenca
1 glasoval bo za 314
2 glasoval bo proti 229
3 ne bo se udeležil referenduma 124
4 ne ve, b.o. 179
Sysmiss 2713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 2892

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q923 KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Vrednost 5456 Frekvenca
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 987
2 enako uspešna 455
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 787
4 ne vem, b.o. 358
Sysmiss 972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2229 1330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q924 V JAVNOSTI ŠE VEDNO POTEKA RAZPRAVA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU O UREJEANJU MEJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO. ALI TA SPORAZUM PODPIRATE ALI NE?

V JAVNOSTI ŽE DALJ ČASA POTEKA RAZPRAVA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU O UREJANJU MEJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO. ALI TA SPORAZUM PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 5555 Frekvenca
1 da, podpiram 876
2 ne, ne podpiram 580
3 ne vem, b.o. 299
Sysmiss 1804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1456 2103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q925 PREDSEDNIK VLADE B.PAHOR JE PREDLAGAL RAZREŠITEV KARLA ERJAVCA KOT MINISTRA, ALI NJEGOVO RAZREŠITEV ODOBRAVATE ALI NE?

PREDSEDNIK VLADE B.PAHOR JE PREDLAGAL RAZREŠITEV KARLA ERJAVCA KOT MINISTRA, ALI NJEGOVO RAZREŠITEV ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 5654 Frekvenca
1 da, odobravam 450
2 ne, ne odobravam 337
3 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 2650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 2772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q926a OPOZICIJSKA SDS PONAVLJA ZAHTEVO ZA ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE, POVEJTE ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH ALI NJEGOVO RAZREŠITEV PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... ALEŠ ZALAR?

OPOZICIJSKA SDS PONAVLJA ZAHTEVO ZA ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE, POVEJTE ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH ALI NJEGOVO RAZREŠITEV PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... ALEŠ ZALAR?

Vrednost 5753 Frekvenca
1 da, podpiram 70
2 ne, ne podpiram 186
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 3239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
256 3303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q926b FRANCI KRIŽANIČ?

FRANCI KRIŽANIČ?

Vrednost 5852 Frekvenca
1 da, podpiram 128
2 ne, ne podpiram 122
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 3239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
250 3309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q926c GREGOR GOLOBIČ?

GREGOR GOLOBIČ?

Vrednost 5951 Frekvenca
1 da, podpiram 190
2 ne, ne podpiram 85
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 3241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
275 3284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q927 NA DRUGI STRANI PA SO SE -FILOZOF TINE HRIBAR, PRVI PREDSEDNIK SLOVENSKE SKUPŠČINE FRANCE BUČAR IN PISATELJ BORIS PAHOR- OPREDELILI PROTI ARBITRAŽNEMU SPORAZUMU. ALI NJIHOVO OPREDELITEV ODOBRAVATE, ALI NE?

NA DRUGI STRANI PA SO SE -FILOZOF TINE HRIBAR, PRVI PREDSEDNIK SLOVENSKE SKUPŠČINE FRANCE BUČAR IN PISATELJ BORIS PAHOR- OPREDELILI PROTI ARBITRAŽNEMU SPORAZUMU. ALI NJIHOVO OPREDELITEV ODOBRAVATE, ALI NE?

Vrednost 6050 Frekvenca
1 odobravam 361
2 ne odobravam 332
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 2713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 2866

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q928 ZAKONODAJNI REFERENDUM O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU BO POTEKAL 6. JUNIJA. NEKATERI SE BODO TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI NEKATERI PA NE. KAJ PA VI? KAKO VERJETNO JE, DA SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI?

ZAKONODAJNI REFERENDUM O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU BO POTEKAL 6. JUNIJA. NEKATERI SE BODO TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI NEKATERI PA NE. KAJ PA VI? KAKO VERJETNO JE, DA SE BOSTE TEGA REFERENDUMA UDELEŽILI?

Vrednost 6149 Frekvenca
1 ZAGOTOVO DA 476
2 VERJETNO DA 146
3 VERJETNO NE 90
4 ZAGOTOVO NE 95
5 b.o. 36
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 2752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q928n UDELEŽBA NA REFERENDUMU O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU

UDELEŽBA NA REFERENDUMU O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU

Vrednost 6248 Frekvenca
1 verjetno DA 622
2 verjetno NE 185
3 b.o 39
Sysmiss 2713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 2752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929a ZA KONEC ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O TV SIGNALU. ALI IMATE DOMA KAKŠEN TV SPREJEMNIK S KATERIM SPREJEMATE SIGNAL S POMOČJO STREŠNE OZ. SOBNE ANTENE?

ZA KONEC ŠE NEKAJ VPRAŠANJ O TV SIGNALU. ALI IMATE DOMA KAKŠEN TV SPREJEMNIK S KATERIM SPREJEMATE SIGNAL S POMOČJO STREŠNE OZ. SOBNE ANTENE?

Vrednost 6347 Frekvenca
1 da 546
2 ne 1111
4 nima TV 10
3 ne vem 11
Sysmiss 1881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1667 1892

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q929b ALI VAM JE ZNANO, DA BO V SLOVENIJI IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV (OZ. DIGITALNI TV SIGNAL)?

ALI VAM JE ZNANO, DA BO V SLOVENIJI IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV (OZ. DIGITALNI TV SIGNAL)?

Vrednost 6446 Frekvenca
1 da 1626
2 ne 42
Sysmiss 1891
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1668 1891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929c ALI VESTE, KDAJ PRIBLIŽNO BO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV?

ALI VESTE, KDAJ PRIBLIŽNO BO IZVEDEN PREHOD NA DIGITALNO TV? (anketar: preveri!!! / pravilno: s 1.12.2010; decembra 2010; konec leta 2010...)

Vrednost 6545 Frekvenca
1 ve 1119
2 ne ve 537
Sysmiss 1903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1656 1903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929d ALI VESTE, KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL PREKO STREŠNE ANTENE?

ALI VESTE, KAJ MORAJO STORITI TISTI, KI SPREJEMAJO TV SIGNAL PREKO STREŠNE ANTENE?

Vrednost 6644 Frekvenca
1 da 1315
2 ne 351
Sysmiss 1893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1666 1893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929e ALI VESTE, KJE LAHKO VSI, KI JIH TO ZANIMA, DOBIJO INFORMACIJE O TEM, KAJ JE POTREBNO STORITI ZA PREHOD NA DIGITALNI SIGNAL?

ALI VESTE, KJE LAHKO VSI, KI JIH TO ZANIMA, DOBIJO INFORMACIJE O TEM, KAJ JE POTREBNO STORITI ZA PREHOD NA DIGITALNI SIGNAL?

Vrednost 6743 Frekvenca
1 da 1065
2 ne 593
Sysmiss 1901
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1658 1901

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q929f ALI VESTE, KAJ POMENI ZNAK DIGI?

ALI VESTE, KAJ POMENI ZNAK DIGI?

Vrednost 6842 Frekvenca
1 da 960
2 ne 705
Sysmiss 1894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1665 1894

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q930 POSLANSKA SKUPINA SD PREDLAGA, DA BI BILI PRI DELITVI DOBIČKA -POLEG LASTNIKOV IN MENEDŽERJEV- OBVEZNO UDELEŽENI TUDI ZAPOSLENI. ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE, ALI NE?

POSLANSKA SKUPINA SD PREDLAGA, DA BI BILI PRI DELITVI DOBIČKA -POLEG LASTNIKOV IN MENEDŽERJEV- OBVEZNO UDELEŽENI TUDI ZAPOSLENI. ALI TA PREDLOG ODOBRAVATE, ALI NE?

Vrednost 6941 Frekvenca
1 odobravam 744
2 ne odobravam 50
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 2717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 2765

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q931 JAVNO TOŽILSTVO JE V ZADEVI PATRIA VLOŽILA OBTOŽNI PREDLOG ZOPER JOŽETA ZAGOŽNA, JANEZA JANŠO, ANTONA KRKOVIČA, VALTERJA WOLFA IN IVANA ČRNKOVIČA. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

JAVNO TOŽILSTVO JE V ZADEVI PATRIA VLOŽILA OBTOŽNI PREDLOG ZOPER JOŽETA ZAGOŽNA, JANEZA JANŠO, ANTONA KRKOVIČA, VALTERJA WOLFA IN IVANA ČRNKOVIČA. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 7040 Frekvenca
1 da, odobrava 1060
2 ne, ne odobrava 386
3 ne vem, b.o. 335
Sysmiss 1778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1446 2113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q933 V ZADNJIH MESECIH SI VLADA Z VRSTO VARČEVALNIH UKREPOV PRIZADEVA ZAGOTOVITI ZMERNEJŠO JAVNO PORABO - NPR. Z ZAMRZNITVIJO PLAČ, SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PA TEM UKREPOM OSTRO NASPROTUJEJO. KAJ V ZVEZI S TEM MENITE VI?

V ZADNJIH MESECIH SI VLADA Z VRSTO VARČEVALNIH UKREPOV PRIZADEVA ZAGOTOVITI ZMERNEJŠO JAVNO PORABO - NPR. Z ZAMRZNITVIJO PLAČ, SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PA TEM UKREPOM OSTRO NASPROTUJEJO. KAJ V ZVEZI S TEM MENITE VI?

Vrednost 7139 Frekvenca
1 VLADA NAJ NE POPUSTI 213
2 SINDIKATI NAJ NE POPUSTIJO 94
3 KOMPROMIS 476
4 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 2724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 2776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q934 ALI STE ZADOVOLJNI Z IZIDOM LETOŠNJIH ŽUPANSKIH VOLITEV?

ALI STE ZADOVOLJNI Z IZIDOM LETOŠNJIH ŽUPANSKIH VOLITEV?

Vrednost 7238 Frekvenca
1 da 610
2 ne 157
3 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 2724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 2792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q935 V ZVEZI Z NADALJNIM DELOVANJEM VLADE SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA. KATERO OD TEH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

V ZVEZI Z NADALJNIM DELOVANJEM VLADE SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA. KATERO OD TEH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Vrednost 7337 Frekvenca
1 VLADA NAJ BOLJ ODGOVORNO OPRAVLJA DELO DO KONCA MANDATA 572
2 PRED.VLADE NAJ ODSTOPI IN OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 138
3 DZ NAJ SE RAZPUSTI, RAZPIŠEJO SE NOVE VOLITVE 212
4 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 2610
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 2637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q936r ALI LAHKO NAVEDETE OSEBNOST IZ JAVNEGA ŽIVLJENJA, KI BI LAHKO V PRIHODNJE PREVZELA ODGOVORNO VLOGO PREDSEDNIKA VLADE.

ALI LAHKO NAVEDETE OSEBNOST IZ JAVNEGA ŽIVLJENJA, KI BI LAHKO V PRIHODNJE PREVZELA ODGOVORNO VLOGO PREDSEDNIKA VLADE.

Vrednost 7436 Frekvenca
1 France Arhar 3
2 Miro Cerar 1
3 Jožef Damjan 1
4 Karl Erjavec 4
5 Gregor Golobič 2
6 Zoran Jankovič 2
7 Janez Janša 6
8 Zmago Jelinčič 4
9 Ljubica Jelušič 1
10 Jelko Kacin 1
11 Bojan Kontič 1
12 Katarina Kresal 2
13 Lucija Mazej Kukovič 1
14 Matej Lahovnik 9
15 Jože Mencinger 4
16 Marko Pavliha 1
17 Lojze Peterle 2
18 Rado Pezdirc 1
19 Rajko Pirnat 1
20 Miran Potrč 1
21 Janez Stanovnik 1
22 Maks Tajnikar 1
23 Danilo Türk 3
24 Cveta Zalokar Oražem 1
25 Radovan Žerjav 3
997 ne vem 5
998 ni nobenega 3
999 brez odgovora 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 3502 1 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

q937 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO, ALI NE? POLITIKI, KI OBVLADUJEJO STRANKARSKO DELOVANJE ZADNJIH 20 LET, BI MORALI PREPUSTITI MESTO NOVIM POLITIKOM.

ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO, ALI NE? POLITIKI, KI OBVLADUJEJO STRANKARSKO DELOVANJE ZADNJIH 20 LET, BI MORALI PREPUSTITI MESTO NOVIM POLITIKOM.

Vrednost 7535 Frekvenca
1 da, se strinjam 807
2 ne, se ne strinjam 80
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 2611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 2672

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q938 DRŽAVNI ZBOR JE NEDAVNO SPREJEL ZAKON O MALEM DELU? ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

DRŽAVNI ZBOR JE NEDAVNO SPREJEL ZAKON O MALEM DELU? ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 7634 Frekvenca
1 da, podpiram 408
2 ne, ne podpiram 390
3 ne vem, b.o. 148
Sysmiss 2613
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 2761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q939 VLADA BO ŠE LETOS PODALA DOKONČEN PREDLOG ZAKONA ZA POKOJNINSKO REFORMO? ALI PREDLOG VLADE PODPIRATE, ALI NE?

VLADA BO ŠE LETOS PODALA DOKONČEN PREDLOG ZAKONA ZA POKOJNINSKO REFORMO? ALI PREDLOG VLADE PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 7733 Frekvenca
1 da, podpiram 296
2 ne, ne podpiram 563
3 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 2613
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 2700

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q940 VSTOPAMO V LETO 2011. KAJ PRIČAKUJETE, ALI BODO RAZMERE ZA VAS IN VAŠO DRUŽINO...

VSTOPAMO V LETO 2011. KAJ PRIČAKUJETE, ALI BODO RAZMERE ZA VAS IN VAŠO DRUŽINO...

Vrednost 7832 Frekvenca
1 BOLJŠE KOT LETOS 118
2 ENAKE KOT LETOS 446
3 SLABŠE KOT LETOS 359
4 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 2611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 2636

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q941 LOJZE PETERLE NAPOVEDUJE MOŽNOST USTANOVITVE NOVE KRŠČANSKO-DEMOKRATSKE STRANKE. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

LOJZE PETERLE NAPOVEDUJE MOŽNOST USTANOVITVE NOVE KRŠČANSKO-DEMOKRATSKE STRANKE. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 7931 Frekvenca
1 da, podpiram 208
2 ne, ne podpiram 644
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 2611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 2707

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q942 KAJ PA ČE BI NOVO STRANKO USTANAVLJAL TUDI ZORAN JANKOVIĆ. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

KAJ PA ČE BI NOVO STRANKO USTANAVLJAL TUDI ZORAN JANKOVIĆ. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 8030 Frekvenca
1 da, podpiram 204
2 ne, ne podpiram 662
3 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 2612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 2693

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q943 V NEDELJO SMO IMELI REFERENDUM IN OBETAJO SE ŠE NOVI. ALI TA NAČIN ODLOČANJA NAMESTO POSLANCEV V DRŽAVNEM ZBORU PODPIRATE, ALI NE?

V NEDELJO SMO IMELI REFERENDUM IN OBETAJO SE ŠE NOVI. ALI TA NAČIN ODLOČANJA NAMESTO POSLANCEV V DRŽAVNEM ZBORU PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 8129 Frekvenca
1 da, podpiram 128
2 ne, ne podpiram 771
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 2613
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 2660

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

qa V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 8228 Frekvenca
1 1 sploh nisem srečen 43
2 2 54
3 3 nekje vmes 371
4 4 337
5 5 zelo sem srečen 145
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 2606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 2609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S VOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S VOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 8327 Frekvenca
1 1 sploh nisem zadovoljen 24
2 2 57
3 3 nekje vmes 341
4 4 385
5 5 zelo sem zadovoljen 145
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 2604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 2607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 8426 Frekvenca
1 da 2498
2 ne 835
3 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3333 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 8525 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 183
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 105
3 NSI - krscanska ljudska stranka 35
4 SDS - slovenska demokratska stranka 561
5 SLS - slovenska ljudska stranka 89
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 91
7 SD - socialni demokrati 500
8 ZARES - nova stranka 51
9 drugo stranko 78
0 ne vem, b.o. 805
Sysmiss 1061
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1693 1866

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w20b SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI?

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 8624 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 152
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 131
3 NSI - krscanska ljudska stranka 48
4 SDS - slovenska demokratska stranka 622
5 SLS - slovenska ljudska stranka 95
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 82
7 SD - socialni demokrati 931
8 ZARES - nova stranka 101
9 drugo stranko 55
0 ne vem, b.o. 629
99 ni volil 698
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2217 1342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 8723 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 91
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 52
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SDS - slovenska demokratska stranka 135
5 SLS - slovenska ljudska stranka 39
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 55
7 SD - socialni demokrati 165
8 ZARES - nova stranka 34
9 drugo stranko 39
0 ne vem, b.o. 1207
Sysmiss 1729
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
623 2936

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 8822 Frekvenca
1 OSNOVNA 509
2 POKLICNA 528
3 SREDNJA 1472
4 VIŠJA, VISOKA 1036
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3545 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

kraj Kraj

Vrednost 8921 Frekvenca
Zakrita vrednost 2713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2713 0

kraj0 Kraj

Vrednost 9020 Frekvenca
Zakrita vrednost 846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 0

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O LEVIH ALI O DESNIH. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 9119 Frekvenca
1 prej levo 1163
2 v sredino 855
3 prej desno 731
4 b.o. 789
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2749 810

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3548 11 7 92 54.349 16.587

Vrednosti spremenljivk od 7 do 92

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 9317 Frekvenca
1 sem veren 1687
2 nisem veren 1148
3 nekaj vmes... 645
4 zavrnil odg.,b.o. 67
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3480 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

regija Regija

Vrednost 9416 Frekvenca
1 POMURSKA 198
2 PODRAVSKA 546
3 KOROŠKA 123
4 SAVINJSKA 437
5 GORENJSKA 362
6 ZASAVSKA 81
7 OSREDNJA 917
8 SPOD. POSAVSKA 106
9 DOLENJSKA 252
10 GORIŠKA 239
11 OBALNO-KRAŠKA 154
12 KRAŠKA 86
Sysmiss 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3501 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

rstar STAROST

STAROST

Vrednost 9515 Frekvenca
30 ->30 369
45 31 - 45 677
60 46 - 60 1094
99 61 -> 1408
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3548 11

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

spol SPOL

SPOL

Vrednost 9614 Frekvenca
1 moški 1301
2 ženska 2258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3559 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 9713 Frekvenca
1 PODEŽELJE 1339
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 1183
3 VEČJE MESTO 395
4 LJ, MB 633
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3550 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 9812 Frekvenca
1 DESUS 274
2 LDS 157
3 NSI 48
4 SDS 696
5 SLS 128
6 SNS 146
7 SD 665
8 ZARES 85
9 drugo 117
10 LIPA 0
0 ne vem 1207
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2316 1243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE ZAPOSLENI?

Vrednost 9911 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 689
2 NEGOSPODARSTVO 522
3 SAMOZAPOSLEN 117
4 KMET 38
5 GOSPODINJA 62
6 UPOKOJENEC 1764
7 ŠTUDENT, DIJAK 165
8 BREZPOSELN 171
9 DRUGO... 25
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3553 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 10010 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 160
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 346
3 NE, TO ME NE SKRBI 698
4 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 2348
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1204 2355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

idx_kriz ukrepi za preprečevanje krize

ukrepi za preprečevanje krize

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 2647 0 4 2.933 1.075

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

idx_arb DELEŽ SKLADNIH (TRDNIH), DELNO SKLADNIH OZ. NESKLADNIH STALIŠČ V ZVEZI Z ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM - IN DELEŽ NESKLADNIH IN NEOPREDELJENIH

DELEŽ SKLADNIH (TRDNIH), DELNO SKLADNIH OZ. NESKLADNIH STALIŠČ V ZVEZI Z ARBITRAŽNIM SPORAZUMOM - IN DELEŽ NESKLADNIH IN NEOPREDELJENIH

Vrednost 1028 Frekvenca
1 ++ 295
2 + 64
3 0 171
4 - 99
5 -- 217
Sysmiss 2713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 2713

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

idxth ODNOS DO ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA GLEDE NA PODPORO ALI NEPODPORO STALIŠČEM UGLEDNIH OBLIKOVALCEV JAVNEGA MNENJA, DVEH PODPORNIKOV (TÜRK, KUČAN) IN TREH NASPORTNIKOV (HRIBAR, BUČAR, PAHOR)

ODNOS DO ARBITRAŽNEGA SPORAZUMA GLEDE NA PODPORO ALI NEPODPORO STALIŠČEM UGLEDNIH OBLIKOVALCEV JAVNEGA MNENJA, DVEH PODPORNIKOV (TÜRK, KUČAN) IN TREH NASPORTNIKOV (HRIBAR, BUČAR, PAHOR)

Vrednost 1037 Frekvenca
1 Turk, Kucan 325
2 Hribar, Bučar , Pahor 262
3 oboje 99
4 b.o 160
Sysmiss 2713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 2873

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

inegpah KONTRA PAHOR

KONTRA PAHOR

Vrednost 1046 Frekvenca
0 0 273
1 - 121
2 -- 112
3 --- 173
4 ---- 167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 2713 0 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

ipozpah PRO PAHOR

PRO PAHOR

Vrednost 1055 Frekvenca
0 0 401
1 + 150
2 ++ 128
3 +++ 109
4 ++++ 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 2713 0 4

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

wskup2 STRANKARSKE PREFERENCE K/O

Vrednost 1064 Frekvenca
1 Koalicija+Desus 271
2 Opozicija+SNS 257
3 Neopredeljeni 318
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 2713 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

tipk2 TIP NASELJA

Vrednost 1073 Frekvenca
1 PODEŽELJE 299
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 270
3 VEČJE MESTO 117
4 MB 46
5 LJ 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 2714 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

iudel INDEX UDELEŽBE

INDEX UDELEŽBE

Vrednost 1082 Frekvenca
1 sploh ne udeležuje 85
2 nekaj vmes 432
3 zanesljivo udeležuje 329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 2713 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

wutez POSTSTRAFIKACIJSKA UTEŽ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3559 0 0.204 5.23 1 0.966

Vrednosti spremenljivk od 0.2041062802 do 5.2297593

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2010). PBSI1001 - Politbarometer PB01/10 [Vprašalnik].
 2. Toš, Niko (2010). PBSI1005 - Politbarometer PB05/10 [Vprašalnik].
 3. Toš, Niko (2010). PBSI1010 - Politbarometer PB10/10 [Vprašalnik].
 4. Toš, Niko (2010). PBSI1012 - Politbarometer PB012/10 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 2. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 4. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2010). Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI10. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI10_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si