Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP10
Glavni avtor(ji):
 • ISSP raziskovalna skupina
 • Carton, Ann
 • Hadler, Markus
 • Jorrat, Jorge Raúl
 • Stähli, Michèle E.
 • Dimova, Lilia
 • Pollien, Alexandre
 • Pammett, Jon H.
 • Sapin, Marlène
 • Joye, Dominique
 • Segovia, Carolina
 • Marinović Jerolimov, Dinka
 • Smith, Michael L.
 • Clement, Sanne Lund
 • Larsen, Christian A.
 • Andersen, Johannes
 • Andersen, Jørgen G.
 • Melin, Harri
 • Lemel, Yannick
 • Forsé, Michel
 • Blom, Raimo
 • Wolf, Christof
 • Park, Alison
 • Lewin-Epstein, Noah L.
 • Hara, Miwako
 • Aramaki, Hiroshi
 • Masaki, Miki
 • Kim, Sang-Wook
 • Krupavičius, Algis
 • Tabuns, Aivars
 • Morones, César
 • Silva, Yasodhara
 • Palacios, Felipe
 • Ceballos, Vanessa
 • Godinez, Alberto
 • Gendall, Philip
 • Skjåk, Knut K.
 • Kolsrud, Kirstine
 • Mangahas, Mahar
 • Guerrero, Linda L.
 • Khakhulina, Ludmila
 • Piscová, Magdalena
 • Bahna, Miloslav
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • García-Pardo, Natalia
 • Méndez, Mónica
 • Edlund, Jonas
 • Svallfors, Stefan
 • Smith, Tom W.
 • Chang, Ying-hwa
 • Marsden, Peter V.
 • Hout, Michael
 • Struwig, Jare
 • Kalaycıoğlu, Ersin
 • Çarkoğlu, Ali
Izdelal datoteko podatkov:
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences (Cologne; 2012)

Finančna podpora:

Vsaka raziskovalna organizacija krije svoje stroške raziskave. Skupnega financiranja ni.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zaupanje ljudem, zaupanje v vlado, okolje, okoljska problematika, mnenje o zaščiti okolja, odnos do okolja, ločevanje odpadkov, članstvo v okoljevarstvenih organizacijah, osebna vključenost v zaščito okolja, poznavanje okoljstvenih problemov, uničevanje okolja, varstvo okolja, ocena različnih vidikov kakovosti oskrbe z električno energijo, stališče o mednarodnih sporazumih o varstvu okolja, klasifikacija nevarnih učinkov onesnaževanja zraka
Ključne besede ELSST:
OKOLJE, OKOLJEVARSTVENO GIBANJE, VARSTVO OKOLJA, ONESNAŽEVANJE, ZAUPANJE

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Skupnost, mestno in podeželsko življenje
NARAVNO OKOLJE - Okolje in varstvo okolja
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
EKOLOGIJA
EKOLOŠKO OBNAŠANJE RESPONDENTOV
EKOLOŠKA ANGAŽIRANOST
POZNAVANJE EKOLOGIJE
OCENA EKOLOŠKE OGROŽENOSTI DOMAČEGA OKOLJA


Povzetek:

Ta izvedba raziskav ISSP se osredotoča na stališča do varstva okolja in vladnih ukrepov za varstvo okolja. Respondente sprašuje o odgovornosti vlade do zmanjšanja dohodkovnih razlik med državljani ter zaupanju do ljudi, politikov in vlade. V nadaljevanju respondenti odgovarjajo na vprašanja o odnosu do varstva okolja ter ocenjujejo lastno znanje o vzrokih in možnih rešitvah okoljskih problemov. Respondenti ocenjujejo nevarnosti različnih virov onesnaženja, prizadevanja njihove države za zaščito okolja, podajo stališča o mednarodnih dogovorih za zaščito okolja, želenih energetskih virov v prihodnosti, vplivu ukrepov za varstvo okolja na gospodarstvo ter se opredelijo o lastnih prizadevanjih za varovanje okolja. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, izobrazbi, zaposlitvi, zakonskem statusu, članstvu v sindikatu, verskem prepričanju, politični samoopredelitvi levo-desno, o udeležbi na zadnjih volitvah, velikosti gospodinjstva in regiji bivanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Argentina: 10. julij 2010 - 20. oktober 2010, Avstrija: 21. julij 2010 - 5. september 2010, Belgija (Flandrija): 17. marec 2010 - 28. julij 2010, Bolgarija: 16. avgust 2011 - 20. september 2011, Češka: 20. november 2010 - 16. december 2010, Čile: 1. junij 2010 - 30. junij 2010, Danska: 21. oktober 2010 - 5. april 2011, Filipini: 24. september 2010 - 27. september 2010, Finska: 22. oktober 2010 - 10. januar 2011, Francija: 1. september 2010 - 31. december 2010, Hrvaška: 20. maj 2011 - 20. junij 2011, Izrael: 29. marec 2011 - 15. avgust 2011, Japonska: 27. november 2010 - 5. december 2010, Južna Afrika: 1. november 2010 - 10. december 2010, Južna Koreja: 28. junij 2010 - 31. avgust 2010, Kanada: 15. januar 2011 - 15. april 2011, Latvija: 28. julij 2011 - 15. avgust 2011, Litva: 30. november 2010 - 3. februar 2011, Mehika: 17. avgust 2011 - 18. september 2011, Nemčija: 31. maj 2010 - 30. oktober 2010, Norveška: 9. marec 2011 - 11. maj 2011, Nova Zelandija: 19. avgust 2010 - 30. november 2010, Ruska federacija: 1. december 2010 - 21. december 2010, Slovaška: 21. september 2009 - 22. oktober 2009, Slovenija: 9. marec 2011 - 15. junij 2011, Španija: 4. maj 2010 - 10. julij 2010, Švedska: 16. februar 2010 - 5. maj 2010, Švica: 7. marec 2011 - 26. september 2011, Tajvan: 11. julij 2010 - 23. september 2010, Turčija: 1. oktober 2010 - 30. november 2010, Velika Britanija: 11. junij 2010 - 13. november 2010, Združene države Amerike: 18. marec 2010 - 14. avgust 2010
Čas izdelave: 2012
Država: Argentina, Avstrija, Belgija (Flandrija), Bolgarija, Češka, Čile, Danska, Filipini, Finska, Francija, Hrvaška, Izrael, Japonska, Južna Afrika, Južna Koreja, Kanada, Latvija, Litva, Mehika, Nemčija, Norveška, Nova Zelandija, Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Turčija, Velika Britanija, Združene države Amerike
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Osebe stare 18 let in več, izjeme so: Finska: od 15 do 74 let, Japonska: 16 let in več, Norveška: osebe, rojene med leti 1932 in 1993: od 18 do 79 let, ter Švedska: od 17 do 79 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11418.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Argentina: Cualitativo y Cuantitativo

Avstrija: Institute for Empirical Social Research (IFES), Vienna

Belgija (Flandrija): TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: ESI Center, Sofia

Češka: Factum Invenio, Prague

Čile: ICCOM, Santiago

Danska: Rambøll Danska A/S, Copenhagen

Filipini: Social Weather Stations, Inc. (SWS)

Finska: Statistics Finska, Social Survey Unit, Helsinki

Francija: France-ISSP (Centre de Recherche en Economie et Statistique, Laboratoire de Sociologie Quantitative), Malakoff

Hrvaška: Hendal market research, Zagreb

Izrael: B.I. and Lucille Cohen Institute, Tel Aviv

Japonska: Central Research Services, Inc., Tokyo

Južna Afrika: Human Sciences Research Council (HSRC), Pretoria

Južna Koreja: Survey Research Center at Sungkyunkwan University, Seoul

Kanada: Carleton University Survey Centre, Ottawa

Latvija: Marketing and Public Opinion Research Centre SKDS, Riga

Litva: RAIT, Vilnius

Mehika: Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO), Zapopan, Jalisco

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Norveška: TNS Gallup (kontakt in administracija papirnatih vprašalnikov) and Norwegian Social Science Data Services (NSD) (administracija spletnih vprašalnikov), Oslo

Nova Zelandija: School of Communication, Journalism and Marketing, Massey University, Palmerston North

Ruska federacija: Levada-Center, Moscow

Slovaška: FOCUS, Bratislava

Slovenija: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK), Univerza v Ljubljani

Španija: Center of Sociological Research (CIS), Madrid

Švedska: TNS SIFO, Stockholm

Švica: M.I.S. Trend SA, Institut de recherches sociales et économiques, Lausanne

Tajvan: Center for Survey Research, RCHSS, Academia Sinica, Nankang, Taipei

Turčija: Infakto Research Workshop, Istanbul

Velika Britanija: National Centre for Social Research (NatCen), London

Združene države Amerike: National Opinion Research Center (NORC), University of Chicago

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Vzorčenje se razlikuje glede na posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11418.

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: računalniško podprti (CASI)

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Telefonski intervju

Odvisno od posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11418.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11418.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11418.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11418.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11418.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5500: International Social Survey Programme: Environment III - ISSP 2010 [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 331
 • število enot: 45199

Verzija: 2.0.0, doi:10.4232/1.11418

Spremenljivke

V1 GESIS Data Archive Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
5500 GESIS Data Archive Study Number ZA5500 45199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45199 0 5500 5500

Vrednosti spremenljivk od 5500 do 5500

V2 GESIS Archive Version

Vrednost 22 Frekvenca
2.0.0 (2012-08-27) 45199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45199 0

V3 Country/Sample ISO 3166 Code (see V4 for codes for whole nation states)

Vrednost 31 Frekvenca
32 AR-Argentina 1130
36 AU-Australia 0
40 AT-Austria 1019
56.1 BE-FLA-Flanders 1142
100 BG-Bulgaria 1003
124 CA-Canada 985
152 CL-Chile 1436
158 TW-Taiwan 2209
191 HR-Croatia 1210
203 CZ-Czech Republic 1428
208 DK-Denmark 1305
246 FI-Finland 1211
250 FR-France 2253
276.1 DE-W-Germany-West 989
276.2 DE-E-Germany-East 418
376.1 IL-J-Israel-Jews 1023
376.2 IL-A-Israel-Arabs 193
392 JP-Japan 1307
410 KR-Korea (South) 1576
428 LV-Latvia 1000
440 LT-Lithuania 1023
484 MX-Mexico 1637
554 NZ-New Zealand 1172
578 NO-Norway 1382
608 PH-Philippines 1200
643 RU-Russia 1619
703 SK-Slovak Republic 1159
705 SI-Slovenia 1082
710 ZA-South Africa 3112
724 ES-Spain 2560
752 SE-Sweden 1181
756 CH-Switzerland 1212
792 TR-Turkey 1665
826.1 GB-Great Britain 928
840 US-United States 1430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45199 0

Vrednosti spremenljivk od 32 do 840

V1 GESIS Data Archive Study Number

Vrednost 1331 Frekvenca
5500 GESIS Data Archive Study Number ZA5500 45199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45199 0 5500 5500

Vrednosti spremenljivk od 5500 do 5500

V2 GESIS Archive Version

Vrednost 2330 Frekvenca
2.0.0 (2012-08-27) 45199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45199 0

V3 Country/Sample ISO 3166 Code (see V4 for codes for whole nation states)

Vrednost 3329 Frekvenca
32 AR-Argentina 1130
36 AU-Australia 0
40 AT-Austria 1019
56.1 BE-FLA-Flanders 1142
100 BG-Bulgaria 1003
124 CA-Canada 985
152 CL-Chile 1436
158 TW-Taiwan 2209
191 HR-Croatia 1210
203 CZ-Czech Republic 1428
208 DK-Denmark 1305
246 FI-Finland 1211
250 FR-France 2253
276.1 DE-W-Germany-West 989
276.2 DE-E-Germany-East 418
376.1 IL-J-Israel-Jews 1023
376.2 IL-A-Israel-Arabs 193
392 JP-Japan 1307
410 KR-Korea (South) 1576
428 LV-Latvia 1000
440 LT-Lithuania 1023
484 MX-Mexico 1637
554 NZ-New Zealand 1172
578 NO-Norway 1382
608 PH-Philippines 1200
643 RU-Russia 1619
703 SK-Slovak Republic 1159
705 SI-Slovenia 1082
710 ZA-South Africa 3112
724 ES-Spain 2560
752 SE-Sweden 1181
756 CH-Switzerland 1212
792 TR-Turkey 1665
826.1 GB-Great Britain 928
840 US-United States 1430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45199 0

Vrednosti spremenljivk od 32 do 840

V4 Country ISO 3166 Code (see V3 for codes for the sample)

Vrednost 4328 Frekvenca
32 AR-Argentina 1130
36 AU-Australia 0
40 AT-Austria 1019
56 BE-Belgium 1142
100 BG-Bulgaria 1003
124 CA-Canada 985
152 CL-Chile 1436
158 TW-Taiwan 2209
191 HR-Croatia 1210
203 CZ-Czech Republic 1428
208 DK-Denmark 1305
246 FI-Finland 1211
250 FR-France 2253
276 DE-Germany 1407
376 IL-Israel 1216
392 JP-Japan 1307
410 KR-Korea (South) 1576
428 LV-Latvia 1000
440 LT-Lithuania 1023
484 MX-Mexico 1637
554 NZ-New Zealand 1172
578 NO-Norway 1382
608 PH-Philippines 1200
643 RU-Russia 1619
703 SK-Slovak Republic 1159
705 SI-Slovenia 1082
710 ZA-South Africa 3112
724 ES-Spain 2560
752 SE-Sweden 1181
756 CH-Switzerland 1212
792 TR-Turkey 1665
826 GB-Great Britain and/or United Kingdom 928
840 US-United States 1430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45199 0 32 840

Vrednosti spremenljivk od 32 do 840

C_ALPHAN Country/Sample Prefix ISO 3166 Code - alphanumeric

Vrednost 5327 Frekvenca
AR 1130
AT 1019
BE-FLA 1142
BG 1003
CA 985
CH 1212
CL 1436
CZ 1428
DE-E 418
DE-W 989
DK 1305
ES 2560
FI 1211
FR 2253
GB-GBN 928
HR 1210
IL-A 193
IL-J 1023
JP 1307
KR 1576
LT 1023
LV 1000
MX 1637
NO 1382
NZ 1172
PH 1200
RU 1619
SE 1181
SI 1082
SK 1159
TR 1665
TW 2209
US 1430
ZA 3112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45199 0

V5 Q1a Most important issues for [R's COUNTRY] today?

Vrednost 6326 Frekvenca
1 Health care 10020
2 Education 7311
3 Crime 4974
4 The environment 2380
5 Immigration 1675
6 The economy 11016
7 Terrorism 1318
8 Poverty 5110
9 None of these, KR: politics 329
10 KR: Getting a job 0
11 KR: Existence of the nation-state 0
12 KR: Thoughts 1
13 KR: National defense 2
14 KR: Religion 1
15 KR: Anticommunist spirit 0
95 KR: Others 1
98 Can't choose, KR: DK, refused 753
99 NA 308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44138 1061 1 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

V6 Q1b Next most important issue?

Vrednost 7325 Frekvenca
1 Health care 8850
2 Education 8372
3 Crime 5470
4 The environment 3969
5 Immigration 2224
6 The economy 7214
7 Terrorism 1445
8 Poverty 5777
9 None of these, CH:NAP, none of these, KR: politics 426
10 KR: Getting a job 1
11 KR: Existence of the nation-state 1
12 KR: Thoughts 0
13 KR: National defense 0
14 KR: Religion 0
15 KR: Anticommunist spirit 1
95 KR: Others 0
98 Can't choose, KR: DK, refused 931
99 NA 518
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43750 1449 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

V7 Q2a Solve economic problems: private enterprise

Vrednost 8324 Frekvenca
1 Agree strongly 4464
2 Agree 14012
3 Neither agree nor disagree 11372
4 Disagree 8572
5 Disagree strongly 2955
8 Can't choose 3270
9 NA 554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41375 3824 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8 Q2b Responsibility of government: reduce income differences

Vrednost 9323 Frekvenca
1 Agree strongly 11877
2 Agree 17473
3 Neither agree nor disagree 6692
4 Disagree 5457
5 Disagree strongly 1905
8 Can't choose 1310
9 NA 485
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43404 1795 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 Q3a Highest priority in [R's COUNTRY]?

Vrednost 10322 Frekvenca
1 Maintain order in the nation 15737
2 Give people more say in government decisions 11332
3 Fight rising prices 12336
4 Protect freedom of speech 4111
8 Can't choose, KR: DK, refused 1453
9 NA 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43516 1683 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V10 Q3b Next highest priority in [R's COUNTRY]?

Vrednost 11321 Frekvenca
1 Maintain order in the nation 11372
2 Give people more say in government decisions 10539
3 Fight rising prices 12723
4 Protect freedom of speech 7420
8 Can't choose, KR: DK, refused 2540
9 NA, CH: NAP, no next highest priority 605
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42054 3145 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11 Q4a Amount of trust in most people

Vrednost 12320 Frekvenca
1 1 You can't be too careful 10964
2 2 9177
3 3 12507
4 4 7847
5 5 Most people can be trusted 4073
8 Can't choose 413
9 NA 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44568 631 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V12 Q4b Try to take advantage or be fair

Vrednost 13319 Frekvenca
1 1 Most people would try to take advantage 6381
2 2 7968
3 3 13920
4 4 10375
5 5 Most people would try to be fair 5433
8 Can't choose, US: Can't choose, don't know 853
9 NA 269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44077 1122 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13 Q5a Trust in people in government

Vrednost 14318 Frekvenca
1 Agree strongly 1539
2 Agree 10305
3 Neither agree nor disagree 10685
4 Disagree 14344
5 Disagree strongly 7061
8 Can't choose 886
9 NA 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43934 1265 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V14 Q5b Most politicians are in politics only to get out of it personally

Vrednost 15317 Frekvenca
1 Agree strongly 11536
2 Agree 16359
3 Neither agree nor disagree 8516
4 Disagree 6039
5 Disagree strongly 1228
8 Can't choose 1118
9 NA 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43678 1521 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15 Q6 How concerned in environmental issues?

Vrednost 16316 Frekvenca
1 1 Not at all concerned 2193
2 2 4709
3 3 12444
4 4 13653
5 5 Very concerned 11388
8 Can't choose 557
9 NA 255
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44387 812 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V16 Q7a Most important problem for [Country] as a whole?

Vrednost 17315 Frekvenca
1 Air pollution 9363
2 Chemicals and pesticides 4413
3 Water shortage 3756
4 Water pollution 5334
5 Nuclear waste 2864
6 Domestic waste disposal 3565
7 Climate change 6357
8 Genetically modified foods 2177
9 Using up our natural resources 4676
10 None of these 629
11 KR: Disorderly way of regional development 1
98 Can't choose, KR: DK, refused 1733
99 NA 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43135 2064 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V17 Q7b Most important problem which affects you and your family?

Vrednost 18314 Frekvenca
1 Air pollution 8121
2 Chemicals and pesticides 4563
3 Water shortage 3201
4 Water pollution 5034
5 Nuclear waste 1445
6 Domestic waste disposal 4924
7 Climate change 4918
8 Genetically modified foods 3712
9 Using up our natural resources 2942
10 None of these, KR: Noises 3132
98 Can't choose, KR: DK, refused 2828
99 NA 379
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41992 3207 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V18 Q8a Causes of sorts of environmental problems

Vrednost 19313 Frekvenca
1 1 Know nothing at all 3944
2 2 8212
3 3 17529
4 4 10474
5 5 Know a great deal 3859
8 Can't choose 940
9 NA 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44018 1181 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V19 Q8b Solutions to sorts of environmental problems

Vrednost 20312 Frekvenca
1 1 Know nothing at all 5734
2 2 10755
3 3 16363
4 4 7040
5 5 Know a great deal 2143
0 Not available: TR 1665
8 Can't choose 1182
9 NA 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42035 3164 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V20 Q9a Science: believe too often in

Vrednost 21311 Frekvenca
1 Agree strongly 3652
2 Agree 14177
3 Neither agree nor disagree 11634
4 Disagree 9877
5 Disagree strongly 3330
8 Can't choose 2100
9 NA 429
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42670 2529 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V21 Q9b Science: more harm than good

Vrednost 22310 Frekvenca
1 Agree strongly 2285
2 Agree 8682
3 Neither agree nor disagree 11154
4 Disagree 15055
5 Disagree strongly 5408
8 Can't choose 2099
9 NA 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42584 2615 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V22 Q9c Science: solve environmental problems

Vrednost 23309 Frekvenca
1 Agree strongly 1956
2 Agree 10255
3 Neither agree nor disagree 12035
4 Disagree 12990
5 Disagree strongly 4391
8 Can't choose 3120
9 NA 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41627 3572 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V23 Q10a Worry about future environment

Vrednost 24308 Frekvenca
1 Agree strongly 4398
2 Agree 12592
3 Neither agree nor disagree 9347
4 Disagree 13371
5 Disagree strongly 3881
8 Can't choose 1269
9 NA 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43589 1610 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24 Q10b Modern life harms the environment

Vrednost 25307 Frekvenca
1 Agree strongly 4473
2 Agree 18478
3 Neither agree nor disagree 9936
4 Disagree 9208
5 Disagree strongly 1460
8 Can't choose 1282
9 NA 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43555 1644 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V25 Q10c Worry: progress harming environment

Vrednost 26306 Frekvenca
1 Agree strongly 2766
2 Agree 12425
3 Neither agree nor disagree 10850
4 Disagree 13440
5 Disagree strongly 3328
8 Can't choose 1936
9 NA 454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42809 2390 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V26 Q11a Environment: protect by economic growth

Vrednost 27305 Frekvenca
1 Agree strongly 6180
2 Agree 17869
3 Neither agree nor disagree 8544
4 Disagree 7977
5 Disagree strongly 1597
8 Can't choose 2668
9 NA 364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42167 3032 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V27 Q11b Economic growth: harms the environment

Vrednost 28304 Frekvenca
1 Agree strongly 2659
2 Agree 11256
3 Neither agree nor disagree 11422
4 Disagree 14402
5 Disagree strongly 2641
8 Can't choose 2374
9 NA 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42380 2819 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V28 Q11c Earth cannot continue to support population growth at its present rate

Vrednost 29303 Frekvenca
1 Agree strongly 7076
2 Agree 16156
3 Neither agree nor disagree 9439
4 Disagree 7066
5 Disagree strongly 1495
8 Can't choose 3552
9 NA 415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41232 3967 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V29 Q12a Protect environment: pay much higher prices

Vrednost 30302 Frekvenca
1 Very willing 2028
2 Fairly willing 12094
3 Neither willing nor unwilling 10178
4 Fairly unwilling 10419
5 Very unwilling 8916
8 Can't choose 1287
9 NA 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43635 1564 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30 Q12b Protect environment: pay much higher taxes

Vrednost 31301 Frekvenca
1 Very willing 1490
2 Fairly willing 8806
3 Neither willing nor unwilling 9046
4 Fairly unwilling 11972
5 Very unwilling 12280
8 Can't choose 1285
9 NA 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43594 1605 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V31 Q12c Protect environment: cut your standard of living

Vrednost 32300 Frekvenca
1 Very willing 2240
2 Fairly willing 11753
3 Neither willing nor unwilling 9982
4 Fairly unwilling 10342
5 Very unwilling 9209
8 Can't choose 1372
9 NA 301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43526 1673 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V32 Q13a To do about environment: too difficult

Vrednost 33299 Frekvenca
1 Agree strongly 3897
2 Agree 11972
3 Neither agree nor disagree 7347
4 Disagree 16254
5 Disagree strongly 4716
8 Can't choose 676
9 NA 337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44186 1013 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V33 Q13b Do what is right costs money takes time

Vrednost 34298 Frekvenca
1 Agree strongly 3234
2 Agree 18307
3 Neither agree nor disagree 12472
4 Disagree 7943
5 Disagree strongly 1713
8 Can't choose 1127
9 NA 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43669 1530 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V34 Q13c More important things than protect environment

Vrednost 35297 Frekvenca
1 Agree strongly 3225
2 Agree 11689
3 Neither agree nor disagree 12131
4 Disagree 12814
5 Disagree strongly 3848
8 Can't choose 1026
9 NA 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43707 1492 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V35 Q13d No point unless others do the same

Vrednost 36296 Frekvenca
1 Agree strongly 4838
2 Agree 12417
3 Neither agree nor disagree 6893
4 Disagree 14637
5 Disagree strongly 5130
8 Can't choose 878
9 NA 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43915 1284 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V36 Q13e Many about environment exaggerated

Vrednost 37295 Frekvenca
1 Agree strongly 2643
2 Agree 11399
3 Neither agree nor disagree 9851
4 Disagree 13986
5 Disagree strongly 4541
8 Can't choose 2315
9 NA 464
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42420 2779 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V37 Q13f Hard to know whether the way I live is helpful or harmful to the environment

Vrednost 38294 Frekvenca
1 Agree strongly 2363
2 Agree 12244
3 Neither agree nor disagree 10630
4 Disagree 14134
5 Disagree strongly 3513
8 Can't choose 1833
9 NA 482
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42884 2315 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V38 Q13g Environmental problems have a direct effect on my everyday life.

Vrednost 39293 Frekvenca
1 Agree strongly 4237
2 Agree 15918
3 Neither agree nor disagree 11078
4 Disagree 9172
5 Disagree strongly 2451
8 Can't choose 1859
9 NA 484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42856 2343 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V39 Q14a Air pollution caused by cars is for environment

Vrednost 40292 Frekvenca
1 Extremely dangerous for the environment 8218
2 Very dangerous 16335
3 Somewhat dangerous 16163
4 Not very dangerous 3163
5 Not dangerous at all for the environment 314
8 Can't choose 681
9 NA 325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44193 1006 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V40 Q14b Air pollution caused by industry is for environment

Vrednost 41291 Frekvenca
1 Extremely dangerous for the environment 13635
2 Very dangerous 19546
3 Somewhat dangerous 9621
4 Not very dangerous 1263
5 Not dangerous at all for the environment 202
8 Can't choose 673
9 NA 259
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44267 932 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V41 Q14c Pesticides and chemicals used in farming are for environment

Vrednost 42290 Frekvenca
1 Extremely dangerous for the environment 11944
2 Very dangerous 17480
3 Somewhat dangerous 11405
4 Not very dangerous 2581
5 Not dangerous at all for the environment 434
8 Can't choose 1041
9 NA 314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43844 1355 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V42 Q14d Pollution river, lake - how dangerous for environment

Vrednost 43289 Frekvenca
1 Extremely dangerous for the environment 12657
2 Very dangerous 17738
3 Somewhat dangerous 10681
4 Not very dangerous 2547
5 Not dangerous at all for the environment 442
8 Can't choose 850
9 NA 284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44065 1134 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V43 Q14e A rise in world's temperature caused by climate change

Vrednost 44288 Frekvenca
1 Extremely dangerous for the environment 11823
2 Very dangerous 15523
3 Somewhat dangerous 11231
4 Not very dangerous 3492
5 Not dangerous at all for the environment 731
8 Can't choose 2041
9 NA 358
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42800 2399 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V44 Q14f Modifying the genes of certain crops is

Vrednost 45287 Frekvenca
1 Extremely dangerous for the environment 8588
2 Very dangerous 12931
3 Somewhat dangerous 11784
4 Not very dangerous 5811
5 Not dangerous at all for the environment 1341
8 Can't choose 4274
9 NA 470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40455 4744 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V45 Q14g Nuclear power stations are

Vrednost 46286 Frekvenca
1 Extremely dangerous for the environment 14164
2 Very dangerous 12282
3 Somewhat dangerous 9738
4 Not very dangerous 5209
5 Not dangerous at all for the environment 1276
8 Can't choose 2227
9 NA 303
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42669 2530 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V46 Q15a Government or ordinary people: decide themselves how to protect environment

Vrednost 47285 Frekvenca
1 Government should let ordinary people decide for themselves 9577
2 Government should pass laws to make ordinary people protect 29744
8 Can't choose 5508
9 NA 370
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39321 5878 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V47 Q15b Government or business: decide themselves how to protect environment

Vrednost 48284 Frekvenca
1 Government should let businesses decide for themselves how t 4825
2 Government should pass laws to make businesses protect envir 36473
8 Can't choose 3550
9 NA 351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41298 3901 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48 Q16 To protect environment - this country is doing

Vrednost 49283 Frekvenca
1 More than enough 3097
2 About the right amount 16129
3 Or too little 21576
8 Can't choose 3988
9 NA 409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40802 4397 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V49 Q17a Best way: getting business and industry to protect environment

Vrednost 50282 Frekvenca
1 Heavy fines for businesses that damage the environment 16754
2 Use the tax system to reward businesses that protect the env 14290
3 More information and education for businesses about the adva 11742
8 Can't choose 2139
9 NA 274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42786 2413 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V50 Q17b Best way: getting people and their families to protect environment

Vrednost 51281 Frekvenca
1 Heavy fines for people who damage the environment 10850
2 Use the tax system to reward people who protect the environm 12463
3 More information and education for people about the advantag 19632
8 Can't choose 1946
9 NA 308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42945 2254 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V51 Q18 Priority in order to meet its future energy needs?

Vrednost 52280 Frekvenca
1 Coal, oil and natural gas 4340
2 Nuclear power 4521
3 Solar, wind or water power 27954
4 Fuels made from crops 3188
5 None of them 704
6 US: Fuels made waste 162
8 Can't choose 3911
9 NA 419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40869 4330 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V52 Q19a International agreements for environmental problems should be made

Vrednost 53279 Frekvenca
1 Agree strongly 15840
2 Agree 21605
3 Neither agree nor disagree 4076
4 Disagree 1299
5 Disagree strongly 335
8 Can't choose 1648
9 NA 396
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43155 2044 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V53 Q19b Poorer countries should be expected to make less effort

Vrednost 54278 Frekvenca
1 Agree strongly 4057
2 Agree 12641
3 Neither agree nor disagree 8199
4 Disagree 13175
5 Disagree strongly 4610
8 Can't choose 1886
9 NA 631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42682 2517 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V54 Q19c Economic progress in [COUNTRY] will slow down

Vrednost 55277 Frekvenca
1 Agree strongly 4903
2 Agree 15642
3 Neither agree nor disagree 11366
4 Disagree 6944
5 Disagree strongly 1510
8 Can't choose 4131
9 NA 703
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40365 4834 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V55 Q20a Effort: Sort glass for recycling

Vrednost 56276 Frekvenca
1 Always 19551
2 Often 9315
3 Sometimes 7258
4 Never 5662
8 Recycling not available where I live 3144
9 No answer, CH,KR: NA, can't choose, LT: can't choose 269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41786 3413 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V56 Q20b Effort: to buy fruit and vegetables without pesticides or chemicals

Vrednost 57275 Frekvenca
1 Always 4785
2 Often 10535
3 Sometimes 14425
4 Never 11610
8 Not available where I live 3210
9 No answer, CH,KR: NA, can't choose, LT: can't choose 634
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41355 3844 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V57 Q20c Cut back on driving a car for environmental reasons

Vrednost 58274 Frekvenca
1 Always 1860
2 Often 6066
3 Sometimes 12414
4 Never 13235
8 I do not have or cannot drive a car 11057
9 No answer, CH,KR: NA, can't choose, LT: can't choose 567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33575 11624 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V58 Q20d Reduce the energy or fuel at home for environmental reasons

Vrednost 59273 Frekvenca
1 Always 5924
2 Often 13036
3 Sometimes 14876
4 Never 10540
8 LT: can't choose 45
9 NA, CH,KR: NA, can't choose 778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44376 823 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V59 Q20e Save or re-use water for environmental reasons

Vrednost 60272 Frekvenca
1 Always 6190
2 Often 11788
3 Sometimes 14106
4 Never 12454
8 LT: can't choose 35
9 NA, CH,KR: NA, can't choose 626
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44538 661 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V60 Q20f Avoid buying certain products for environmental reasons

Vrednost 61271 Frekvenca
1 Always 3806
2 Often 10849
3 Sometimes 17101
4 Never 12333
8 LT: can't choose 122
9 NA,CH,KR: NA, can't choose 988
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44089 1110 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V61 Q21 Member of a group to preserve environment

Vrednost 62270 Frekvenca
1 Yes 2295
2 No 42481
8 DK 61
9 NA, CH: NA, can't choose 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44776 423 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V62 Q22a Last five years: signed a petition <KR: active support>

Vrednost 63269 Frekvenca
1 Yes, I have 6318
2 No, I have not 38171
8 DK 188
9 NA 522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44489 710 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V63 Q22b Last five years: given money to a environmental group <KR:active support>

Vrednost 64268 Frekvenca
1 Yes, I have 5066
2 No, I have not 39319
8 DK 127
9 NA 687
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44385 814 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64 Q22c Last five years: taken part in protest demonstration <KR:active support>

Vrednost 65267 Frekvenca
1 Yes, I have 1796
2 No, I have not 42615
8 DK 57
9 NA 731
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44411 788 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V65 Optional Q1a Climate change is caused by a hole in atmosphere

Vrednost 66266 Frekvenca
1 Definitely true 4412
2 Probably true 10668
3 Probably not true 3979
4 Definitely not true 2220
0 Not available 19926
8 Can't choose, DK: don't know 3652
9 NA 342
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21279 23920 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V66 Optional Q1b Climate change by use of coal or oil or gas

Vrednost 67265 Frekvenca
1 Definitely true 7083
2 Probably true 12275
3 Probably not true 2700
4 Definitely not true 759
0 Not available 19924
8 Can't choose, DK: don't know 2243
9 NA 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22817 22382 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SEX Sex of Respondent

Vrednost 68264 Frekvenca
1 Male 20688
2 Female 24434
9 No answer 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45122 77 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

BIRTH Year of birth

Vrednost 69263 Frekvenca
1910 1910 0
9998 Don't know 1
9999 No answer 246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44952 247 1911 1997

Vrednosti spremenljivk od 1910 do 1997

AGE Age of respondent

Vrednost 70262 Frekvenca
15 15 years 18
18 18 years 638
89 US: 89 and older 56
99 99 years 2
998 Don't know 1
999 No answer 246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44952 247 15 99

Vrednosti spremenljivk od 15 do 99

EDUCYRS Education I: years of schooling

Vrednost 71261 Frekvenca
0 No formal schooling, no years at school 817
1 1 year 80
2 2 years 176
3 3 years, NZ: few years primary 328
8 8 years, NZ: primary 2424
11 11 years, NZ: secondary school less than 3 years 3909
13 13 years, NZ: secondary school more han 4 years 3324
16 16 years, NZ: university less than 3 years 3264
18 18 years, NZ: university more than 4 years 1614
95 Still at school 722
96 Still at college, university, in vocational training 1285
97 Refused 206
98 Don't know 328
99 No answer 987
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43678 1521 0 96

Vrednosti spremenljivk od 0 do 96

AR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Argentina

Vrednost 72260 Frekvenca
1 No formal schooling 13
2 Primary incompleted 109
3 Primary completed 261
4 Secondary incompleted 247
5 Secondary completed 231
6 Non-university higher incomplete 39
7 Non-university higher completed 72
8 University incompleted 93
9 University completed 58
10 Postgraduate completed 7
0 NAP, other countries 44069
99 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1130 44069 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

AT_DEGR Country specific highest completed degree of education: Austria

Vrednost 73259 Frekvenca
1 Incomplete compulsory education 13
2 Primary completed, Hauptschule 170
3 Apprenticeship completed 370
4 Middle school, vocational 120
5 Second completed, Matura 89
6 Higher professional school, BHS 113
7 University completed 144
0 NAP, other countries 44180
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1019 44180 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

BE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Belgium/ Flanders (BE-FLA)

Vrednost 74258 Frekvenca
1 None 25
2 Primary education 124
3 Lower general secondary 78
4 Lower technical secondary 75
5 Lower vocational secondary 69
6 Higher general secondary 146
7 Higher technical secondary 125
8 Higher vocational secondary 85
9 7th year after higher secondary 42
10 Professional, bachelor non-university, bachelor university 229
11 Master, non-university, university 144
0 NAP, other countries 44057
99 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1142 44057 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

BG_DEGR Country specific highest completed degree of education: Bulgaria

Vrednost 75257 Frekvenca
1 None 14
2 Primary and basic education 58
3 Lower secondary 193
4 Upper secondary 236
5 Secondary technical 264
6 College, 2 to 4 years 43
7 Higher education/ university 173
8 Higher than university 22
0 NAP, other countries 44196
99 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 44196 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

CA_DEGR Country specific highest completed degree of education: Canada

Vrednost 76256 Frekvenca
1 No formal education 22
2 Some grade school 85
3 Finished grade school 156
4 Some high school 239
5 Finished high school 163
6 College/ CEGEP/ some university 171
7 Completed university 135
8 Graduate studies 0
0 NAP, other countries 44214
99 No answer 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 44228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

CH_DEGR Country specific highest completed degree of education: Switzerland

Vrednost 77255 Frekvenca
1 Incompleted primary school 7
2 Primary school, compulsory education 80
3 Secondary education (first stage) 96
4 Additional year of secondary education, preparation for voca 16
5 Elementary, basic vocational training (enterprise and school 39
6 Apprenticeship (vocational training dual system, 3-4 years) 50
7 General training school (2-3 years) 5
8 Vocational baccalaureate 26
9 Diploma for teaching in primary or preprimary school 13
10 Baccalaureate preparing for university 1
11 Secondary vocational training (or apprenticeship at second s 39
12 Vocational Baccalaureate for adults 456
13 Baccalaureate for adults or apprenticeship after Baccalaurea 33
14 Advanced vocational qualification-specialization exam, feder 42
15 Higher vocational training - diploma of a high school - tech 50
16 Higher vocational training - diploma of specific high school 43
17 Applied science and pedagogical university - Bachelor 36
18 Applied science and pedagogical university - Master 34
19 University diploma - intermediary level 8
20 University diploma (including technical) - Bachelor and shor 21
21 University diploma (including technical) - requiring more th 29
22 University diploma (including technical) - Master 53
23 Doctoral degree 29
0 NAP, other countries 43987
99 No answer 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1206 43993 1 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 23

CL_DEGR Country specific highest completed degree of education: Chile

Vrednost 78254 Frekvenca
1 None, no formal education 273
2 Incomplete primary 192
3 Primary completed 193
4 Incomplete secondary 393
5 Secondary completed 53
6 Incomplete University 107
7 University completed 72
8 Incomplete non-university higher education 86
9 Completed non-university higher education 17
0 NAP, other countries 43799
99 NA 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1386 43813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

CZ_DEGR Country specific highest completed degree of education: Czech Republic

Vrednost 79253 Frekvenca
1 Incomplete Primary 2
2 Primary completed 138
3 Lower vocational, no diploma 496
4 General secondary, no diploma 108
5 Vocational with diploma 135
6 Technical secondary 322
7 Academic secondary 69
8 Post secondary 24
9 Tertiary, bachelor degree 26
10 Tertiary, master degree 101
11 Post-graduate education 2
0 NAP, other countries 43771
99 NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1423 43776 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

DE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Germany

Vrednost 80252 Frekvenca
1 Still at school 10
2 School left without certificate 18
3 Lower secondary, Hauptschule 487
4 Middle school, mittlere Reife 458
5 Secondary, technical 37
6 Higher secondary, Abitur 116
7 Special university, Fachhochschule 77
8 University 199
9 Other qualification 3
0 NAP, other countries 43792
99 No answer 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1405 43794

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

DK_DEGR Country specific highest completed degree of education: Denmark

Vrednost 81251 Frekvenca
1 7 years primary school or shorter 40
2 8 years primary school 12
3 9 years primary school 30
4 Secondary, 10 years or similar 29
5 Gymnasium, general 38
6 Gymnasium, technical 12
7 Other school education 3
8 Basic vocational and apprenticeship 164
9 Other completed vocational education 91
10 Short advanced education, less than 3 years 152
11 Middlerange advanced, 3-4 years 359
12 Further advanced, more than 4 years 198
13 Other vocational education 103
96 No formal qualification 74
0 NAP, other countries 43894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1305 43894

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

ES_DEGR Country specific highest completed degree of education: Spain

Vrednost 82250 Frekvenca
1 No formal schooling, did not go to school 137
2 Less than 5 years of formal schooling 108
3 Primary School completed 536
4 Low Secondary School, Junior High 528
5 Vocational Training, medium level Professional Training 184
6 High Secondary School completed 313
7 Vocational Training, high level Professional Training 232
8 Technical Architecture, technical Engineering, 3 years Techn 34
9 3 years completed non-technical University 195
10 Architecture and Engineering, Technical Schools 28
11 College Degree, 4 years 227
12 Official Graduate Studies, PhD, Master 30
0 NAP, other countries 42639
99 No answer 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2552 42647

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

FI_DEGR Country specific highest completed degree of education: Finland

Vrednost 83249 Frekvenca
1 Still at school, primary or secondary, vocational 75
2 Primary education 90
3 Comprehensive, primary and lower secondary 65
4 Post-comprehensive, vocational school or course 282
5 General upper secondary education or certificate 97
6 Vocational post-secondary non-tertiary education 270
7 Polytechnics 106
8 University, lower academic degree, BA 64
9 University, higher academic degree, MA 158
0 NAP, other countries 43988
99 No answer 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1207 43992

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

FR_DEGR Country specific highest completed degree of education: France

Vrednost 84248 Frekvenca
1 None 36
2 Primary incomplete 72
3 Primary completed 257
4 General secondary level 1 150
5 Vocational secondary level 1 411
6 Vocational secondary level 2 127
7 Incomplete general secondary level 2 116
8 General secondary level 2 208
9 College 285
10 University 563
0 NAP, other countries 42946
99 No answer 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2225 42974

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

GB_DEGR Country specific highest completed degree of education: Great Britain (GB-GBN)

Vrednost 85247 Frekvenca
1 No secondary qualifications 207
2 CSE, GCSE or equivalent 46
3 O-level or equivalent 157
4 A-level or equivalent 123
5 Higher below degree level 102
6 Degree, University or CNAA or Diploma 202
7 Foreign or other 5
0 NAP, other countries 44271
99 No answer 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 44357 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

HR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Croatia

Vrednost 86246 Frekvenca
1 Primary school not completed 28
2 Primary school completed 137
3 Three years vocational school completed 231
4 Four years vocational school completed 476
5 General secondary school (gymnasium) completed 76
6 Completed higher school, post secondary degree, college 106
7 University degree completed, university studies 141
0 NAP, other countries 43989
99 No answer 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1195 44004 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

IL_DEGR Country specific highest completed degree of education: Israel

Vrednost 87245 Frekvenca
1 No formal schooling 16
2 Lowest formal qualification 102
3 Incomplete vocational qualification 60
4 Vocational completed without matriculation 80
5 Vocational completed with matriculation 50
6 Incomplete academic secondary 43
7 Full general without matriculation 99
8 Academic secondary completed 155
9 Yeshiva without matriculation 5
10 Yeshiva with matriculation 13
11 Semi higher, post secondary 180
12 Incomplete university 77
13 University completed, BA or more 326
0 NAP, other countries 43983
99 No answer 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1206 43993

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

JP_DEGR Country specific highest completed degree of education: Japan

Vrednost 88244 Frekvenca
1 Junior High school completed 202
2 High school completed 540
3 Junior college completed 229
4 Finished university or graduate 248
5 Still at High school 36
6 Still at Junior college or university 27
7 Still at Graduate school 7
0 NAP, other countries 43892
99 No answer 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1289 43910

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

KR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Korea (South)

Vrednost 89243 Frekvenca
1 No formal schooling, Seodang, Hanhak (old style non-formal e 70
2 Elementary incomplete 38
3 Elementary completed 115
4 Middle school, junior high school incomplete 26
5 Middle school, junior high school completed 113
6 High school incomplete 36
7 High school completed 439
8 Junior college incomplete, 2-3 years 37
9 Junior college completed, 2-3 years 198
10 University incomplete, 4 years course 122
11 University completed, 4 years course 284
12 Master degree incomplete 22
13 Masters degree completed 54
14 Doctoral degree incomplete 3
15 Doctoral degree, PhD completed 15
0 NAP, other countries 43623
98 Don't know 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1572 43627 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

LT_DEGR Country specific highest completed degree of education: Lithuania

Vrednost 90242 Frekvenca
1 Incomplete primary 18
2 Primary completed 71
3 Vocational (without completing basic) 21
4 Basic (includung youth schools) 77
5 Vocational (completing basic) 53
6 Vocational (after completing basic) 80
7 Secondary completed (including gymnasium schools) 150
8 Special secondary (including technical schools) 121
9 Vocational (after completing secondary) 76
10 Higher vocational (non-university degree) 125
11 Higher (university degree) 218
12 Doctoral or candidate of sciences degree 6
0 NAP, other countries 44176
98 Don't know 4
99 No answer 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1016 44183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

LV_DEGR Country specific highest completed degree of education: Latvia

Vrednost 91241 Frekvenca
1 Incomplete basic education, less than 8 forms 22
2 Primary completed, basic education, 9 years 106
3 Incomplete secondary, vocational training 2-3 years 82
4 Secondary completed, 3 years 190
5 Secondary professional education, 4 years 321
6 Incomplete higher education, at least 2 completed years 70
7 Higher education, bachelor, master, doctor degree 209
0 NAP, other countries 44199
99 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 44199 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

MX_DEGR Country specific highest completed degree of education: Mexico

Vrednost 92240 Frekvenca
1 None, still at school 182
2 Primary school completed 268
3 Technical training without secondary qualification 9
4 Secondary school completed 312
5 Technical training after secondary qualification 37
6 High school completed 362
7 Technical training after high school qualification 56
8 University completed 250
9 Master, doctorate degree 37
0 NAP, other countries 43562
99 No answer 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1513 43686 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

NO_DEGR Country specific highest completed degree of education: Norway

Vrednost 93239 Frekvenca
1 No formal education completed 5
2 Primary compulsory, lower secondary compulsory 70
3 Lower secondray voluntary, higher secondary incomplete 277
4 Upper secondary, vocational completed 141
5 Upper secondary, general completed 148
6 Technical and training college 63
7 University, college, incomplete, less than 3 years 177
8 University, college, completed, 3-4 years 311
9 University, college, completed, 5 years or more 178
0 NAP, other countries 43817
99 No answer 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1370 43829

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

NZ_DEGR Country specific highest completed degree of education: New Zealand

Vrednost 94238 Frekvenca
1 No formal qualification 204
2 School qualification, National certificate level 316
3 Trade or professional certificate 241
4 Diploma below degree level 144
5 University degree, bachelor degree 146
6 Post-graduate or higher qualification 97
0 NAP, other countries 44027
99 No answer 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1148 44051

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

PH_DEGR Country specific highest completed degree of education:Philippines

Vrednost 95237 Frekvenca
1 No formal education 15
2 Some elementary, Incomplete primary 188
3 Completed elementary, primary completed 170
4 Some high school, incomplete secondary 177
5 Completed high school, secondary completed 277
6 Some Vocational 23
7 Completed Vocational 50
8 Some College 155
9 Completed College 140
10 Post college 5
0 NAP, other countries 43999
99 No answer 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1200 43999

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

RU_DEGR Country specific highest completed degree of education: Russia

Vrednost 96236 Frekvenca
1 Primary school 76
2 Intermediate secondary school completed 119
3 Trade school, intermediate school 278
4 High secondary school completed 110
5 Trade school, high secondary completed 127
6 Technical secondary school 480
7 Higher education incomplete 68
8 Higher education, university degree completed 361
0 NAP, other countries 43580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1619 43580 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

SE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Sweden

Vrednost 97235 Frekvenca
1 Incomplete Primary/ comprehensive school 9
2 Primary or comprehensive school pre 1962 (6-8 years) 111
3 Primary or comprehensive school post 1962 (9 years) 94
4 Lower secondary school 46
5 Vocational school (1963-1970) 24
6 Vocational school (2 years) 167
7 3 or 4 years gymnasium, academic track 133
8 Vocational school (post 1992) 86
9 Gymnasium, academic track post 1992 41
10 University studies without degree 94
11 University degree, less than 3 years 79
12 University degree, 3 years or more 255
13 Doctor's degree 18
0 NAP, other countries 44018
99 No answer 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1157 44042 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

SI_DEGR Country specific highest completed degree of education: Slovenia

Vrednost 98234 Frekvenca
1 No education, incomplete primary school 40
2 Primary completed 177
3 Completed 2-3 years vocational school 203
4 Completed 4 years secondary school - technical 307
5 Completed 4 years secondary school - general 107
6 Higher degree completed, 2 years college 66
7 Completed 3 years college, 1st Bologna degree 43
8 University or academy completed 100
9 Specialization 6
10 Master degree, (aslo Bologna Master) 20
11 Doctorate degree, Phd 5
95 Other education, not clear 3
0 NAP, other countries 44117
98 Don't know 1
99 No answer 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 44122 1 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

SK_DEGR Country specific highest completed degree of education: Slovak Republic

Vrednost 99233 Frekvenca
1 Incomplete elementary school 5
2 Completed elementary school 106
3 Completed elementary and vocational training without certifi 34
4 Vocational training with certificate, apprenticeship 308
5 Vocational school or trade school 62
6 Completed apprenticeship training with maturity level certif 118
7 Completed vocational upper secondary education 257
8 Completed general upper secondary education, grammar school 78
9 Follow-up, post-maturity education 26
10 University, college education, bachelor degree 32
11 University, college-completed master or engineering programm 123
12 Postgraduate level or higher education study 9
0 NAP, other countries 44040
99 No answer 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1158 44041 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

TR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Turkey

Vrednost 100232 Frekvenca
1 No formal education 193
2 Primary completed 657
3 Junior High School completed 195
4 High School completed 398
5 Incomplete University degree 32
6 University degree completed 171
0 NAP, other countries 43534
99 No answer 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1646 43553 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

TW_DEGR Country specific highest completed degree of education: Taiwan

Vrednost 101231 Frekvenca
1 None 94
2 Self-study 20
3 Elementary school 310
4 Junior high school 256
5 Vocational junior high school 6
6 Senior high school general 107
7 Senior high school vocational subject 63
8 Vocational senior high school 471
9 Cadet school, senior high level 2
10 5 years junior college, after junior high 87
11 2 years junior college after vocational high 150
12 3 years junior college, after high general 25
13 Military, police junior college, 1 year 3
14 Military, police college, 2 years 7
15 Open junior college 7
16 Open college 11
17 Military, police college 10
18 2 or 3 years institute of technology 136
19 University, graduate school, college graduate 330
20 Graduate school, master degree 100
21 Graduate school, doctorate degree, PhD 13
0 NAP, other countries 42990
99 No answer 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2208 42991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 21

US_DEGR Country specific highest completed degree of education: United States

Vrednost 102230 Frekvenca
1 Less than High school, less than 12 years 220
2 High school 696
3 Junior college 109
4 Bachelor degree 266
5 Graduate school 139
0 NAP, other countries 43769
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1430 43769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ZA_DEGR Country specific highest completed degree of education: South Africa

Vrednost 103229 Frekvenca
1 No schooling 122
2 Grade 0 or Grade R 4
3 Sub A or Grade 1 10
4 Sub B or Grade 2 20
5 Grade 3 or Standard 1 60
6 Grade 4 or Standard 2 56
7 Grade 5 or Standard 3 79
8 Grade 6 or Standard 4 103
9 Grade 7 or Standard 5 144
10 Grade 8 or Standard 6 or Form 1 225
11 Grade 9 or Standard 7 or Form 2 205
12 Grade 10 or Standard 8 or Form 3 344
13 Grade 11 or Standard 9 or Form 4 312
14 Grade 12 or Standard 10 or Form 5 or Matric 881
15 NTC I 8
16 NTC II 17
17 NTC III 31
18 Diploma or certificate with less than Grade 13 or Std 10 51
19 Diploma or certificate with Grade 12 or Std 10 175
20 Degree 131
21 Postgraduate degree or diploma 68
22 Other 6
0 NAP, other countries 42087
98 Don't know 1
99 No answer 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3052 42147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 22

DEGREE Education II: Highest education level: categories

Vrednost 104228 Frekvenca
0 No formal qualification 3173
1 Lowest formal qualification 6076
2 Intermediate secondary completed (qualifications above the l 9461
3 Higher secondary completed (usual entry requirements for uni 11955
4 University degree incomplete (qualifications above higher se 6292
5 University degree completed, BG: lower tertiary level, upper 7728
8 Don't know 5
9 No answer, other qualification, education 509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44685 514 0 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5

WORK Currently, formerly, or never in paid work

Vrednost 105227 Frekvenca
1 Currently in paid work 23227
2 Currently not in paid work, paid work in the past 14650
3 Never had paid work, NZ: not coded 5286
0 Not available: JP 1307
9 No answer, CH: NA, don't know 729
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43163 2036 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

WRKHRS Hours worked weekly

Vrednost 106226 Frekvenca
1 One hour 6
96 96 hours and more 208
0 NAP (Code 2 or 3 in WORK), DK: code 3 in WORK, FR,JP: code 2 20127
98 Don't know 737
99 No answer 1248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23087 22112 1 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 96

EMPREL Employment relationship

Vrednost 107225 Frekvenca
1 Employee 31701
2 Self-employed without employees 3800
3 Self-employed with employees 1578
4 Working for own family's business, BG,RU,US: not asked 803
0 NAP (Code 3 (NZ: 2) in WORK), JP: code 2-9 in MAINSTAT 6140
9 No answer 1177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37882 7317 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

NEMPLOY Self-employed: how many employees

Vrednost 108224 Frekvenca
1 1 employee 309
9995 9995 employees or more 1
0 NAP (Code 1, 2, 4, 0 in EMPREL) 42416
9999 No answer 1267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1516 43683 1 9995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9995

WRKSUP Supervise other employees

Vrednost 109223 Frekvenca
1 Yes 8615
2 No 26703
0 NAP (Code 3 (NZ,US: 2,3) in WORK or Code 2,3 (AR,BG: 0,2,3) 8309
8 Don't know, AR: don't know, no answer 77
9 No answer, CH: No answer, don't know 1495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35318 9881 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NSUP Number of other employees supervised

Vrednost 110222 Frekvenca
1 1 employee 633
9995 9995 employees or more 6
0 NAP (code 2, 0 in WRKSUP), not available: FR,HR,JP,RU,US 36398
9998 Don't know 6
9999 No answer, AR: don't know, no answer 2083
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6712 38487 1 9995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9995

TYPORG1 Type of organisation, for-profit vs. non profit

Vrednost 111221 Frekvenca
1 For-profit organisation 22574
2 Non-profit organisation 7493
3 US: Government or government agency 131
4 IL,PH: self-employed 109
0 NAP (Code 3 (US: 2,3) in WORK), NZ: not working; not availab 11860
8 Don't know, AR: don't know, no answer 991
9 No answer 2041
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30307 14892