Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP10
Main author(s):
 • ISSP raziskovalna skupina
 • Carton, Ann
 • Hadler, Markus
 • Jorrat, Jorge Raúl
 • Stähli, Michèle E.
 • Dimova, Lilia
 • Pollien, Alexandre
 • Pammett, Jon H.
 • Sapin, Marlène
 • Joye, Dominique
 • Segovia, Carolina
 • Marinović Jerolimov, Dinka
 • Smith, Michael L.
 • Clement, Sanne Lund
 • Larsen, Christian A.
 • Andersen, Johannes
 • Andersen, Jørgen G.
 • Melin, Harri
 • Lemel, Yannick
 • Forsé, Michel
 • Blom, Raimo
 • Wolf, Christof
 • Park, Alison
 • Lewin-Epstein, Noah L.
 • Hara, Miwako
 • Aramaki, Hiroshi
 • Masaki, Miki
 • Kim, Sang-Wook
 • Krupavičius, Algis
 • Tabuns, Aivars
 • Morones, César
 • Silva, Yasodhara
 • Palacios, Felipe
 • Ceballos, Vanessa
 • Godinez, Alberto
 • Gendall, Philip
 • Skjåk, Knut K.
 • Kolsrud, Kirstine
 • Mangahas, Mahar
 • Guerrero, Linda L.
 • Khakhulina, Ludmila
 • Piscová, Magdalena
 • Bahna, Miloslav
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • García-Pardo, Natalia
 • Méndez, Mónica
 • Edlund, Jonas
 • Svallfors, Stefan
 • Smith, Tom W.
 • Chang, Ying-hwa
 • Marsden, Peter V.
 • Hout, Michael
 • Struwig, Jare
 • Kalaycıoğlu, Ersin
 • Çarkoğlu, Ali
Data file producer:
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences (Cologne; 2012)

Funding agency:

Vsaka raziskovalna organizacija krije svoje stroške raziskave. Skupnega financiranja ni.

Project number:

no information

Series:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Study Content

Keywords ADP: zaupanje ljudem, zaupanje v vlado, okolje, okoljska problematika, mnenje o zaščiti okolja, odnos do okolja, ločevanje odpadkov, članstvo v okoljevarstvenih organizacijah, osebna vključenost v zaščito okolja, poznavanje okoljstvenih problemov, uničevanje okolja, varstvo okolja, ocena različnih vidikov kakovosti oskrbe z električno energijo, stališče o mednarodnih sporazumih o varstvu okolja, klasifikacija nevarnih učinkov onesnaževanja zraka

Keywords ELSST:
OKOLJE, OKOLJEVARSTVENO GIBANJE, VARSTVO OKOLJA, ONESNAŽEVANJE, ZAUPANJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Skupnost, mestno in podeželsko življenje
NARAVNO OKOLJE - Okolje in varstvo okolja
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
EKOLOGIJA
EKOLOŠKO OBNAŠANJE RESPONDENTOV
EKOLOŠKA ANGAŽIRANOST
POZNAVANJE EKOLOGIJE
OCENA EKOLOŠKE OGROŽENOSTI DOMAČEGA OKOLJA


Abstract:

Ta izvedba raziskav ISSP se osredotoča na stališča do varstva okolja in vladnih ukrepov za varstvo okolja. Respondente sprašuje o odgovornosti vlade do zmanjšanja dohodkovnih razlik med državljani ter zaupanju do ljudi, politikov in vlade. V nadaljevanju respondenti odgovarjajo na vprašanja o odnosu do varstva okolja ter ocenjujejo lastno znanje o vzrokih in možnih rešitvah okoljskih problemov. Respondenti ocenjujejo nevarnosti različnih virov onesnaženja, prizadevanja njihove države za zaščito okolja, podajo stališča o mednarodnih dogovorih za zaščito okolja, želenih energetskih virov v prihodnosti, vplivu ukrepov za varstvo okolja na gospodarstvo ter se opredelijo o lastnih prizadevanjih za varovanje okolja. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, izobrazbi, zaposlitvi, zakonskem statusu, članstvu v sindikatu, verskem prepričanju, politični samoopredelitvi levo-desno, o udeležbi na zadnjih volitvah, velikosti gospodinjstva in regiji bivanja.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Argentina: 10. julij 2010 - 20. oktober 2010, Avstrija: 21. julij 2010 - 5. september 2010, Belgija (Flandrija): 17. marec 2010 - 28. julij 2010, Bolgarija: 16. avgust 2011 - 20. september 2011, Češka: 20. november 2010 - 16. december 2010, Čile: 1. junij 2010 - 30. junij 2010, Danska: 21. oktober 2010 - 5. april 2011, Filipini: 24. september 2010 - 27. september 2010, Finska: 22. oktober 2010 - 10. januar 2011, Francija: 1. september 2010 - 31. december 2010, Hrvaška: 20. maj 2011 - 20. junij 2011, Izrael: 29. marec 2011 - 15. avgust 2011, Japonska: 27. november 2010 - 5. december 2010, Južna Afrika: 1. november 2010 - 10. december 2010, Južna Koreja: 28. junij 2010 - 31. avgust 2010, Kanada: 15. januar 2011 - 15. april 2011, Latvija: 28. julij 2011 - 15. avgust 2011, Litva: 30. november 2010 - 3. februar 2011, Mehika: 17. avgust 2011 - 18. september 2011, Nemčija: 31. maj 2010 - 30. oktober 2010, Norveška: 9. marec 2011 - 11. maj 2011, Nova Zelandija: 19. avgust 2010 - 30. november 2010, Ruska federacija: 1. december 2010 - 21. december 2010, Slovaška: 21. september 2009 - 22. oktober 2009, Slovenija: 9. marec 2011 - 15. junij 2011, Španija: 4. maj 2010 - 10. julij 2010, Švedska: 16. februar 2010 - 5. maj 2010, Švica: 7. marec 2011 - 26. september 2011, Tajvan: 11. julij 2010 - 23. september 2010, Turčija: 1. oktober 2010 - 30. november 2010, Velika Britanija: 11. junij 2010 - 13. november 2010, Združene države Amerike: 18. marec 2010 - 14. avgust 2010
Date of production: 2012
Country: Argentina, Avstrija, Belgija (Flandrija), Bolgarija, Češka, Čile, Danska, Filipini, Finska, Francija, Hrvaška, Izrael, Japonska, Južna Afrika, Južna Koreja, Kanada, Latvija, Litva, Mehika, Nemčija, Norveška, Nova Zelandija, Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Turčija, Velika Britanija, Združene države Amerike
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe stare 18 let in več, izjeme so: Finska: od 15 do 74 let, Japonska: 16 let in več, Norveška: osebe, rojene med leti 1932 in 1993: od 18 do 79 let, ter Švedska: od 17 do 79 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11418.

Excluded: no information
Data collected by:

Argentina: Cualitativo y Cuantitativo

Avstrija: Institute for Empirical Social Research (IFES), Vienna

Belgija (Flandrija): TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: ESI Center, Sofia

Češka: Factum Invenio, Prague

Čile: ICCOM, Santiago

Danska: Rambøll Danska A/S, Copenhagen

Filipini: Social Weather Stations, Inc. (SWS)

Finska: Statistics Finska, Social Survey Unit, Helsinki

Francija: France-ISSP (Centre de Recherche en Economie et Statistique, Laboratoire de Sociologie Quantitative), Malakoff

Hrvaška: Hendal market research, Zagreb

Izrael: B.I. and Lucille Cohen Institute, Tel Aviv

Japonska: Central Research Services, Inc., Tokyo

Južna Afrika: Human Sciences Research Council (HSRC), Pretoria

Južna Koreja: Survey Research Center at Sungkyunkwan University, Seoul

Kanada: Carleton University Survey Centre, Ottawa

Latvija: Marketing and Public Opinion Research Centre SKDS, Riga

Litva: RAIT, Vilnius

Mehika: Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO), Zapopan, Jalisco

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Norveška: TNS Gallup (kontakt in administracija papirnatih vprašalnikov) and Norwegian Social Science Data Services (NSD) (administracija spletnih vprašalnikov), Oslo

Nova Zelandija: School of Communication, Journalism and Marketing, Massey University, Palmerston North

Ruska federacija: Levada-Center, Moscow

Slovaška: FOCUS, Bratislava

Slovenija: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK), Univerza v Ljubljani

Španija: Center of Sociological Research (CIS), Madrid

Švedska: TNS SIFO, Stockholm

Švica: M.I.S. Trend SA, Institut de recherches sociales et économiques, Lausanne

Tajvan: Center for Survey Research, RCHSS, Academia Sinica, Nankang, Taipei

Turčija: Infakto Research Workshop, Istanbul

Velika Britanija: National Centre for Social Research (NatCen), London

Združene države Amerike: National Opinion Research Center (NORC), University of Chicago

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Vzorčenje se razlikuje glede na posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11418.

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: računalniško podprti (CASI)

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Telefonski intervju

Odvisno od posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11418.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11418.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11418.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11418.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11418.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5500: International Social Survey Programme: Environment III - ISSP 2010 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 331
 • number of units: 45199

Version: 2.0.0, doi:10.4232/1.11418

Variable list

V1 GESIS Data Archive Study Number

Value 13 Frequency
5500 GESIS Data Archive Study Number ZA5500 45199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45199 0 5500 5500

Valid range from 5500 to 5500

V2 GESIS Archive Version

Value 22 Frequency
2.0.0 (2012-08-27) 45199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45199 0

V3 Country/Sample ISO 3166 Code (see V4 for codes for whole nation states)

Value 31 Frequency
32 AR-Argentina 1130
36 AU-Australia 0
40 AT-Austria 1019
56.1 BE-FLA-Flanders 1142
100 BG-Bulgaria 1003
124 CA-Canada 985
152 CL-Chile 1436
158 TW-Taiwan 2209
191 HR-Croatia 1210
203 CZ-Czech Republic 1428
208 DK-Denmark 1305
246 FI-Finland 1211
250 FR-France 2253
276.1 DE-W-Germany-West 989
276.2 DE-E-Germany-East 418
376.1 IL-J-Israel-Jews 1023
376.2 IL-A-Israel-Arabs 193
392 JP-Japan 1307
410 KR-Korea (South) 1576
428 LV-Latvia 1000
440 LT-Lithuania 1023
484 MX-Mexico 1637
554 NZ-New Zealand 1172
578 NO-Norway 1382
608 PH-Philippines 1200
643 RU-Russia 1619
703 SK-Slovak Republic 1159
705 SI-Slovenia 1082
710 ZA-South Africa 3112
724 ES-Spain 2560
752 SE-Sweden 1181
756 CH-Switzerland 1212
792 TR-Turkey 1665
826.1 GB-Great Britain 928
840 US-United States 1430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45199 0

Valid range from 32 to 840

V1 GESIS Data Archive Study Number

Value 1331 Frequency
5500 GESIS Data Archive Study Number ZA5500 45199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45199 0 5500 5500

Valid range from 5500 to 5500

V2 GESIS Archive Version

Value 2330 Frequency
2.0.0 (2012-08-27) 45199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45199 0

V3 Country/Sample ISO 3166 Code (see V4 for codes for whole nation states)

Value 3329 Frequency
32 AR-Argentina 1130
36 AU-Australia 0
40 AT-Austria 1019
56.1 BE-FLA-Flanders 1142
100 BG-Bulgaria 1003
124 CA-Canada 985
152 CL-Chile 1436
158 TW-Taiwan 2209
191 HR-Croatia 1210
203 CZ-Czech Republic 1428
208 DK-Denmark 1305
246 FI-Finland 1211
250 FR-France 2253
276.1 DE-W-Germany-West 989
276.2 DE-E-Germany-East 418
376.1 IL-J-Israel-Jews 1023
376.2 IL-A-Israel-Arabs 193
392 JP-Japan 1307
410 KR-Korea (South) 1576
428 LV-Latvia 1000
440 LT-Lithuania 1023
484 MX-Mexico 1637
554 NZ-New Zealand 1172
578 NO-Norway 1382
608 PH-Philippines 1200
643 RU-Russia 1619
703 SK-Slovak Republic 1159
705 SI-Slovenia 1082
710 ZA-South Africa 3112
724 ES-Spain 2560
752 SE-Sweden 1181
756 CH-Switzerland 1212
792 TR-Turkey 1665
826.1 GB-Great Britain 928
840 US-United States 1430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45199 0

Valid range from 32 to 840

V4 Country ISO 3166 Code (see V3 for codes for the sample)

Value 4328 Frequency
32 AR-Argentina 1130
36 AU-Australia 0
40 AT-Austria 1019
56 BE-Belgium 1142
100 BG-Bulgaria 1003
124 CA-Canada 985
152 CL-Chile 1436
158 TW-Taiwan 2209
191 HR-Croatia 1210
203 CZ-Czech Republic 1428
208 DK-Denmark 1305
246 FI-Finland 1211
250 FR-France 2253
276 DE-Germany 1407
376 IL-Israel 1216
392 JP-Japan 1307
410 KR-Korea (South) 1576
428 LV-Latvia 1000
440 LT-Lithuania 1023
484 MX-Mexico 1637
554 NZ-New Zealand 1172
578 NO-Norway 1382
608 PH-Philippines 1200
643 RU-Russia 1619
703 SK-Slovak Republic 1159
705 SI-Slovenia 1082
710 ZA-South Africa 3112
724 ES-Spain 2560
752 SE-Sweden 1181
756 CH-Switzerland 1212
792 TR-Turkey 1665
826 GB-Great Britain and/or United Kingdom 928
840 US-United States 1430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45199 0 32 840

Valid range from 32 to 840

C_ALPHAN Country/Sample Prefix ISO 3166 Code - alphanumeric

Value 5327 Frequency
AR 1130
AT 1019
BE-FLA 1142
BG 1003
CA 985
CH 1212
CL 1436
CZ 1428
DE-E 418
DE-W 989
DK 1305
ES 2560
FI 1211
FR 2253
GB-GBN 928
HR 1210
IL-A 193
IL-J 1023
JP 1307
KR 1576
LT 1023
LV 1000
MX 1637
NO 1382
NZ 1172
PH 1200
RU 1619
SE 1181
SI 1082
SK 1159
TR 1665
TW 2209
US 1430
ZA 3112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45199 0

V5 Q1a Most important issues for [R's COUNTRY] today?

Value 6326 Frequency
1 Health care 10020
2 Education 7311
3 Crime 4974
4 The environment 2380
5 Immigration 1675
6 The economy 11016
7 Terrorism 1318
8 Poverty 5110
9 None of these, KR: politics 329
10 KR: Getting a job 0
11 KR: Existence of the nation-state 0
12 KR: Thoughts 1
13 KR: National defense 2
14 KR: Religion 1
15 KR: Anticommunist spirit 0
95 KR: Others 1
98 Can't choose, KR: DK, refused 753
99 NA 308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44138 1061 1 95

Valid range from 1 to 95

V6 Q1b Next most important issue?

Value 7325 Frequency
1 Health care 8850
2 Education 8372
3 Crime 5470
4 The environment 3969
5 Immigration 2224
6 The economy 7214
7 Terrorism 1445
8 Poverty 5777
9 None of these, CH:NAP, none of these, KR: politics 426
10 KR: Getting a job 1
11 KR: Existence of the nation-state 1
12 KR: Thoughts 0
13 KR: National defense 0
14 KR: Religion 0
15 KR: Anticommunist spirit 1
95 KR: Others 0
98 Can't choose, KR: DK, refused 931
99 NA 518
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43750 1449 1 15

Valid range from 1 to 95

V7 Q2a Solve economic problems: private enterprise

Value 8324 Frequency
1 Agree strongly 4464
2 Agree 14012
3 Neither agree nor disagree 11372
4 Disagree 8572
5 Disagree strongly 2955
8 Can't choose 3270
9 NA 554
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41375 3824 1 5

Valid range from 1 to 5

V8 Q2b Responsibility of government: reduce income differences

Value 9323 Frequency
1 Agree strongly 11877
2 Agree 17473
3 Neither agree nor disagree 6692
4 Disagree 5457
5 Disagree strongly 1905
8 Can't choose 1310
9 NA 485
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43404 1795 1 5

Valid range from 1 to 5

V9 Q3a Highest priority in [R's COUNTRY]?

Value 10322 Frequency
1 Maintain order in the nation 15737
2 Give people more say in government decisions 11332
3 Fight rising prices 12336
4 Protect freedom of speech 4111
8 Can't choose, KR: DK, refused 1453
9 NA 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43516 1683 1 4

Valid range from 1 to 4

V10 Q3b Next highest priority in [R's COUNTRY]?

Value 11321 Frequency
1 Maintain order in the nation 11372
2 Give people more say in government decisions 10539
3 Fight rising prices 12723
4 Protect freedom of speech 7420
8 Can't choose, KR: DK, refused 2540
9 NA, CH: NAP, no next highest priority 605
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42054 3145 1 4

Valid range from 1 to 4

V11 Q4a Amount of trust in most people

Value 12320 Frequency
1 1 You can't be too careful 10964
2 2 9177
3 3 12507
4 4 7847
5 5 Most people can be trusted 4073
8 Can't choose 413
9 NA 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44568 631 1 5

Valid range from 1 to 5

V12 Q4b Try to take advantage or be fair

Value 13319 Frequency
1 1 Most people would try to take advantage 6381
2 2 7968
3 3 13920
4 4 10375
5 5 Most people would try to be fair 5433
8 Can't choose, US: Can't choose, don't know 853
9 NA 269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44077 1122 1 5

Valid range from 1 to 5

V13 Q5a Trust in people in government

Value 14318 Frequency
1 Agree strongly 1539
2 Agree 10305
3 Neither agree nor disagree 10685
4 Disagree 14344
5 Disagree strongly 7061
8 Can't choose 886
9 NA 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43934 1265 1 5

Valid range from 1 to 5

V14 Q5b Most politicians are in politics only to get out of it personally

Value 15317 Frequency
1 Agree strongly 11536
2 Agree 16359
3 Neither agree nor disagree 8516
4 Disagree 6039
5 Disagree strongly 1228
8 Can't choose 1118
9 NA 403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43678 1521 1 5

Valid range from 1 to 5

V15 Q6 How concerned in environmental issues?

Value 16316 Frequency
1 1 Not at all concerned 2193
2 2 4709
3 3 12444
4 4 13653
5 5 Very concerned 11388
8 Can't choose 557
9 NA 255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44387 812 1 5

Valid range from 1 to 5

V16 Q7a Most important problem for [Country] as a whole?

Value 17315 Frequency
1 Air pollution 9363
2 Chemicals and pesticides 4413
3 Water shortage 3756
4 Water pollution 5334
5 Nuclear waste 2864
6 Domestic waste disposal 3565
7 Climate change 6357
8 Genetically modified foods 2177
9 Using up our natural resources 4676
10 None of these 629
11 KR: Disorderly way of regional development 1
98 Can't choose, KR: DK, refused 1733
99 NA 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43135 2064 1 11

Valid range from 1 to 11

V17 Q7b Most important problem which affects you and your family?

Value 18314 Frequency
1 Air pollution 8121
2 Chemicals and pesticides 4563
3 Water shortage 3201
4 Water pollution 5034
5 Nuclear waste 1445
6 Domestic waste disposal 4924
7 Climate change 4918
8 Genetically modified foods 3712
9 Using up our natural resources 2942
10 None of these, KR: Noises 3132
98 Can't choose, KR: DK, refused 2828
99 NA 379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41992 3207 1 10

Valid range from 1 to 10

V18 Q8a Causes of sorts of environmental problems

Value 19313 Frequency
1 1 Know nothing at all 3944
2 2 8212
3 3 17529
4 4 10474
5 5 Know a great deal 3859
8 Can't choose 940
9 NA 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44018 1181 1 5

Valid range from 1 to 5

V19 Q8b Solutions to sorts of environmental problems

Value 20312 Frequency
1 1 Know nothing at all 5734
2 2 10755
3 3 16363
4 4 7040
5 5 Know a great deal 2143
0 Not available: TR 1665
8 Can't choose 1182
9 NA 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42035 3164 1 5

Valid range from 1 to 5

V20 Q9a Science: believe too often in

Value 21311 Frequency
1 Agree strongly 3652
2 Agree 14177
3 Neither agree nor disagree 11634
4 Disagree 9877
5 Disagree strongly 3330
8 Can't choose 2100
9 NA 429
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42670 2529 1 5

Valid range from 1 to 5

V21 Q9b Science: more harm than good

Value 22310 Frequency
1 Agree strongly 2285
2 Agree 8682
3 Neither agree nor disagree 11154
4 Disagree 15055
5 Disagree strongly 5408
8 Can't choose 2099
9 NA 516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42584 2615 1 5

Valid range from 1 to 5

V22 Q9c Science: solve environmental problems

Value 23309 Frequency
1 Agree strongly 1956
2 Agree 10255
3 Neither agree nor disagree 12035
4 Disagree 12990
5 Disagree strongly 4391
8 Can't choose 3120
9 NA 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41627 3572 1 5

Valid range from 1 to 5

V23 Q10a Worry about future environment

Value 24308 Frequency
1 Agree strongly 4398
2 Agree 12592
3 Neither agree nor disagree 9347
4 Disagree 13371
5 Disagree strongly 3881
8 Can't choose 1269
9 NA 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43589 1610 1 5

Valid range from 1 to 5

V24 Q10b Modern life harms the environment

Value 25307 Frequency
1 Agree strongly 4473
2 Agree 18478
3 Neither agree nor disagree 9936
4 Disagree 9208
5 Disagree strongly 1460
8 Can't choose 1282
9 NA 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43555 1644 1 5

Valid range from 1 to 5

V25 Q10c Worry: progress harming environment

Value 26306 Frequency
1 Agree strongly 2766
2 Agree 12425
3 Neither agree nor disagree 10850
4 Disagree 13440
5 Disagree strongly 3328
8 Can't choose 1936
9 NA 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42809 2390 1 5

Valid range from 1 to 5

V26 Q11a Environment: protect by economic growth

Value 27305 Frequency
1 Agree strongly 6180
2 Agree 17869
3 Neither agree nor disagree 8544
4 Disagree 7977
5 Disagree strongly 1597
8 Can't choose 2668
9 NA 364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42167 3032 1 5

Valid range from 1 to 5

V27 Q11b Economic growth: harms the environment

Value 28304 Frequency
1 Agree strongly 2659
2 Agree 11256
3 Neither agree nor disagree 11422
4 Disagree 14402
5 Disagree strongly 2641
8 Can't choose 2374
9 NA 445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42380 2819 1 5

Valid range from 1 to 5

V28 Q11c Earth cannot continue to support population growth at its present rate

Value 29303 Frequency
1 Agree strongly 7076
2 Agree 16156
3 Neither agree nor disagree 9439
4 Disagree 7066
5 Disagree strongly 1495
8 Can't choose 3552
9 NA 415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41232 3967 1 5

Valid range from 1 to 5

V29 Q12a Protect environment: pay much higher prices

Value 30302 Frequency
1 Very willing 2028
2 Fairly willing 12094
3 Neither willing nor unwilling 10178
4 Fairly unwilling 10419
5 Very unwilling 8916
8 Can't choose 1287
9 NA 277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43635 1564 1 5

Valid range from 1 to 5

V30 Q12b Protect environment: pay much higher taxes

Value 31301 Frequency
1 Very willing 1490
2 Fairly willing 8806
3 Neither willing nor unwilling 9046
4 Fairly unwilling 11972
5 Very unwilling 12280
8 Can't choose 1285
9 NA 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43594 1605 1 5

Valid range from 1 to 5

V31 Q12c Protect environment: cut your standard of living

Value 32300 Frequency
1 Very willing 2240
2 Fairly willing 11753
3 Neither willing nor unwilling 9982
4 Fairly unwilling 10342
5 Very unwilling 9209
8 Can't choose 1372
9 NA 301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43526 1673 1 5

Valid range from 1 to 5

V32 Q13a To do about environment: too difficult

Value 33299 Frequency
1 Agree strongly 3897
2 Agree 11972
3 Neither agree nor disagree 7347
4 Disagree 16254
5 Disagree strongly 4716
8 Can't choose 676
9 NA 337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44186 1013 1 5

Valid range from 1 to 5

V33 Q13b Do what is right costs money takes time

Value 34298 Frequency
1 Agree strongly 3234
2 Agree 18307
3 Neither agree nor disagree 12472
4 Disagree 7943
5 Disagree strongly 1713
8 Can't choose 1127
9 NA 403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43669 1530 1 5

Valid range from 1 to 5

V34 Q13c More important things than protect environment

Value 35297 Frequency
1 Agree strongly 3225
2 Agree 11689
3 Neither agree nor disagree 12131
4 Disagree 12814
5 Disagree strongly 3848
8 Can't choose 1026
9 NA 466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43707 1492 1 5

Valid range from 1 to 5

V35 Q13d No point unless others do the same

Value 36296 Frequency
1 Agree strongly 4838
2 Agree 12417
3 Neither agree nor disagree 6893
4 Disagree 14637
5 Disagree strongly 5130
8 Can't choose 878
9 NA 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43915 1284 1 5

Valid range from 1 to 5

V36 Q13e Many about environment exaggerated

Value 37295 Frequency
1 Agree strongly 2643
2 Agree 11399
3 Neither agree nor disagree 9851
4 Disagree 13986
5 Disagree strongly 4541
8 Can't choose 2315
9 NA 464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42420 2779 1 5

Valid range from 1 to 5

V37 Q13f Hard to know whether the way I live is helpful or harmful to the environment

Value 38294 Frequency
1 Agree strongly 2363
2 Agree 12244
3 Neither agree nor disagree 10630
4 Disagree 14134
5 Disagree strongly 3513
8 Can't choose 1833
9 NA 482
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42884 2315 1 5

Valid range from 1 to 5

V38 Q13g Environmental problems have a direct effect on my everyday life.

Value 39293 Frequency
1 Agree strongly 4237
2 Agree 15918
3 Neither agree nor disagree 11078
4 Disagree 9172
5 Disagree strongly 2451
8 Can't choose 1859
9 NA 484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42856 2343 1 5

Valid range from 1 to 5

V39 Q14a Air pollution caused by cars is for environment

Value 40292 Frequency
1 Extremely dangerous for the environment 8218
2 Very dangerous 16335
3 Somewhat dangerous 16163
4 Not very dangerous 3163
5 Not dangerous at all for the environment 314
8 Can't choose 681
9 NA 325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44193 1006 1 5

Valid range from 1 to 5

V40 Q14b Air pollution caused by industry is for environment

Value 41291 Frequency
1 Extremely dangerous for the environment 13635
2 Very dangerous 19546
3 Somewhat dangerous 9621
4 Not very dangerous 1263
5 Not dangerous at all for the environment 202
8 Can't choose 673
9 NA 259
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44267 932 1 5

Valid range from 1 to 5

V41 Q14c Pesticides and chemicals used in farming are for environment

Value 42290 Frequency
1 Extremely dangerous for the environment 11944
2 Very dangerous 17480
3 Somewhat dangerous 11405
4 Not very dangerous 2581
5 Not dangerous at all for the environment 434
8 Can't choose 1041
9 NA 314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43844 1355 1 5

Valid range from 1 to 5

V42 Q14d Pollution river, lake - how dangerous for environment

Value 43289 Frequency
1 Extremely dangerous for the environment 12657
2 Very dangerous 17738
3 Somewhat dangerous 10681
4 Not very dangerous 2547
5 Not dangerous at all for the environment 442
8 Can't choose 850
9 NA 284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44065 1134 1 5

Valid range from 1 to 5

V43 Q14e A rise in world's temperature caused by climate change

Value 44288 Frequency
1 Extremely dangerous for the environment 11823
2 Very dangerous 15523
3 Somewhat dangerous 11231
4 Not very dangerous 3492
5 Not dangerous at all for the environment 731
8 Can't choose 2041
9 NA 358
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42800 2399 1 5

Valid range from 1 to 5

V44 Q14f Modifying the genes of certain crops is

Value 45287 Frequency
1 Extremely dangerous for the environment 8588
2 Very dangerous 12931
3 Somewhat dangerous 11784
4 Not very dangerous 5811
5 Not dangerous at all for the environment 1341
8 Can't choose 4274
9 NA 470
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40455 4744 1 5

Valid range from 1 to 5

V45 Q14g Nuclear power stations are

Value 46286 Frequency
1 Extremely dangerous for the environment 14164
2 Very dangerous 12282
3 Somewhat dangerous 9738
4 Not very dangerous 5209
5 Not dangerous at all for the environment 1276
8 Can't choose 2227
9 NA 303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42669 2530 1 5

Valid range from 1 to 5

V46 Q15a Government or ordinary people: decide themselves how to protect environment

Value 47285 Frequency
1 Government should let ordinary people decide for themselves 9577
2 Government should pass laws to make ordinary people protect 29744
8 Can't choose 5508
9 NA 370
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39321 5878 1 2

Valid range from 1 to 2

V47 Q15b Government or business: decide themselves how to protect environment

Value 48284 Frequency
1 Government should let businesses decide for themselves how t 4825
2 Government should pass laws to make businesses protect envir 36473
8 Can't choose 3550
9 NA 351
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41298 3901 1 2

Valid range from 1 to 2

V48 Q16 To protect environment - this country is doing

Value 49283 Frequency
1 More than enough 3097
2 About the right amount 16129
3 Or too little 21576
8 Can't choose 3988
9 NA 409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40802 4397 1 3

Valid range from 1 to 3

V49 Q17a Best way: getting business and industry to protect environment

Value 50282 Frequency
1 Heavy fines for businesses that damage the environment 16754
2 Use the tax system to reward businesses that protect the env 14290
3 More information and education for businesses about the adva 11742
8 Can't choose 2139
9 NA 274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42786 2413 1 3

Valid range from 1 to 3

V50 Q17b Best way: getting people and their families to protect environment

Value 51281 Frequency
1 Heavy fines for people who damage the environment 10850
2 Use the tax system to reward people who protect the environm 12463
3 More information and education for people about the advantag 19632
8 Can't choose 1946
9 NA 308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42945 2254 1 3

Valid range from 1 to 3

V51 Q18 Priority in order to meet its future energy needs?

Value 52280 Frequency
1 Coal, oil and natural gas 4340
2 Nuclear power 4521
3 Solar, wind or water power 27954
4 Fuels made from crops 3188
5 None of them 704
6 US: Fuels made waste 162
8 Can't choose 3911
9 NA 419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40869 4330 1 6

Valid range from 1 to 6

V52 Q19a International agreements for environmental problems should be made

Value 53279 Frequency
1 Agree strongly 15840
2 Agree 21605
3 Neither agree nor disagree 4076
4 Disagree 1299
5 Disagree strongly 335
8 Can't choose 1648
9 NA 396
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43155 2044 1 5

Valid range from 1 to 5

V53 Q19b Poorer countries should be expected to make less effort

Value 54278 Frequency
1 Agree strongly 4057
2 Agree 12641
3 Neither agree nor disagree 8199
4 Disagree 13175
5 Disagree strongly 4610
8 Can't choose 1886
9 NA 631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42682 2517 1 5

Valid range from 1 to 5

V54 Q19c Economic progress in [COUNTRY] will slow down

Value 55277 Frequency
1 Agree strongly 4903
2 Agree 15642
3 Neither agree nor disagree 11366
4 Disagree 6944
5 Disagree strongly 1510
8 Can't choose 4131
9 NA 703
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40365 4834 1 5

Valid range from 1 to 5

V55 Q20a Effort: Sort glass for recycling

Value 56276 Frequency
1 Always 19551
2 Often 9315
3 Sometimes 7258
4 Never 5662
8 Recycling not available where I live 3144
9 No answer, CH,KR: NA, can't choose, LT: can't choose 269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41786 3413 1 4

Valid range from 1 to 4

V56 Q20b Effort: to buy fruit and vegetables without pesticides or chemicals

Value 57275 Frequency
1 Always 4785
2 Often 10535
3 Sometimes 14425
4 Never 11610
8 Not available where I live 3210
9 No answer, CH,KR: NA, can't choose, LT: can't choose 634
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41355 3844 1 4

Valid range from 1 to 4

V57 Q20c Cut back on driving a car for environmental reasons

Value 58274 Frequency
1 Always 1860
2 Often 6066
3 Sometimes 12414
4 Never 13235
8 I do not have or cannot drive a car 11057
9 No answer, CH,KR: NA, can't choose, LT: can't choose 567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33575 11624 1 4

Valid range from 1 to 4

V58 Q20d Reduce the energy or fuel at home for environmental reasons

Value 59273 Frequency
1 Always 5924
2 Often 13036
3 Sometimes 14876
4 Never 10540
8 LT: can't choose 45
9 NA, CH,KR: NA, can't choose 778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44376 823 1 4

Valid range from 1 to 4

V59 Q20e Save or re-use water for environmental reasons

Value 60272 Frequency
1 Always 6190
2 Often 11788
3 Sometimes 14106
4 Never 12454
8 LT: can't choose 35
9 NA, CH,KR: NA, can't choose 626
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44538 661 1 4

Valid range from 1 to 4

V60 Q20f Avoid buying certain products for environmental reasons

Value 61271 Frequency
1 Always 3806
2 Often 10849
3 Sometimes 17101
4 Never 12333
8 LT: can't choose 122
9 NA,CH,KR: NA, can't choose 988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44089 1110 1 4

Valid range from 1 to 4

V61 Q21 Member of a group to preserve environment

Value 62270 Frequency
1 Yes 2295
2 No 42481
8 DK 61
9 NA, CH: NA, can't choose 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44776 423 1 2

Valid range from 1 to 2

V62 Q22a Last five years: signed a petition <KR: active support>

Value 63269 Frequency
1 Yes, I have 6318
2 No, I have not 38171
8 DK 188
9 NA 522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44489 710 1 2

Valid range from 1 to 2

V63 Q22b Last five years: given money to a environmental group <KR:active support>

Value 64268 Frequency
1 Yes, I have 5066
2 No, I have not 39319
8 DK 127
9 NA 687
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44385 814 1 2

Valid range from 1 to 2

V64 Q22c Last five years: taken part in protest demonstration <KR:active support>

Value 65267 Frequency
1 Yes, I have 1796
2 No, I have not 42615
8 DK 57
9 NA 731
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44411 788 1 2

Valid range from 1 to 2

V65 Optional Q1a Climate change is caused by a hole in atmosphere

Value 66266 Frequency
1 Definitely true 4412
2 Probably true 10668
3 Probably not true 3979
4 Definitely not true 2220
0 Not available 19926
8 Can't choose, DK: don't know 3652
9 NA 342
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21279 23920 1 4

Valid range from 1 to 4

V66 Optional Q1b Climate change by use of coal or oil or gas

Value 67265 Frequency
1 Definitely true 7083
2 Probably true 12275
3 Probably not true 2700
4 Definitely not true 759
0 Not available 19924
8 Can't choose, DK: don't know 2243
9 NA 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22817 22382 1 4

Valid range from 1 to 4

SEX Sex of Respondent

Value 68264 Frequency
1 Male 20688
2 Female 24434
9 No answer 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45122 77 1 2

Valid range from 1 to 2

BIRTH Year of birth

Value 69263 Frequency
1910 1910 0
9998 Don't know 1
9999 No answer 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44952 247 1911 1997

Valid range from 1910 to 1997

AGE Age of respondent

Value 70262 Frequency
15 15 years 18
18 18 years 638
89 US: 89 and older 56
99 99 years 2
998 Don't know 1
999 No answer 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44952 247 15 99

Valid range from 15 to 99

EDUCYRS Education I: years of schooling

Value 71261 Frequency
0 No formal schooling, no years at school 817
1 1 year 80
2 2 years 176
3 3 years, NZ: few years primary 328
8 8 years, NZ: primary 2424
11 11 years, NZ: secondary school less than 3 years 3909
13 13 years, NZ: secondary school more han 4 years 3324
16 16 years, NZ: university less than 3 years 3264
18 18 years, NZ: university more than 4 years 1614
95 Still at school 722
96 Still at college, university, in vocational training 1285
97 Refused 206
98 Don't know 328
99 No answer 987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43678 1521 0 96

Valid range from 0 to 96

AR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Argentina

Value 72260 Frequency
1 No formal schooling 13
2 Primary incompleted 109
3 Primary completed 261
4 Secondary incompleted 247
5 Secondary completed 231
6 Non-university higher incomplete 39
7 Non-university higher completed 72
8 University incompleted 93
9 University completed 58
10 Postgraduate completed 7
0 NAP, other countries 44069
99 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1130 44069 1 10

Valid range from 1 to 10

AT_DEGR Country specific highest completed degree of education: Austria

Value 73259 Frequency
1 Incomplete compulsory education 13
2 Primary completed, Hauptschule 170
3 Apprenticeship completed 370
4 Middle school, vocational 120
5 Second completed, Matura 89
6 Higher professional school, BHS 113
7 University completed 144
0 NAP, other countries 44180
99 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 44180 1 7

Valid range from 1 to 7

BE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Belgium/ Flanders (BE-FLA)

Value 74258 Frequency
1 None 25
2 Primary education 124
3 Lower general secondary 78
4 Lower technical secondary 75
5 Lower vocational secondary 69
6 Higher general secondary 146
7 Higher technical secondary 125
8 Higher vocational secondary 85
9 7th year after higher secondary 42
10 Professional, bachelor non-university, bachelor university 229
11 Master, non-university, university 144
0 NAP, other countries 44057
99 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1142 44057 1 11

Valid range from 1 to 11

BG_DEGR Country specific highest completed degree of education: Bulgaria

Value 75257 Frequency
1 None 14
2 Primary and basic education 58
3 Lower secondary 193
4 Upper secondary 236
5 Secondary technical 264
6 College, 2 to 4 years 43
7 Higher education/ university 173
8 Higher than university 22
0 NAP, other countries 44196
99 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 44196 1 8

Valid range from 1 to 8

CA_DEGR Country specific highest completed degree of education: Canada

Value 76256 Frequency
1 No formal education 22
2 Some grade school 85
3 Finished grade school 156
4 Some high school 239
5 Finished high school 163
6 College/ CEGEP/ some university 171
7 Completed university 135
8 Graduate studies 0
0 NAP, other countries 44214
99 No answer 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 44228

Valid range from 1 to 8

CH_DEGR Country specific highest completed degree of education: Switzerland

Value 77255 Frequency
1 Incompleted primary school 7
2 Primary school, compulsory education 80
3 Secondary education (first stage) 96
4 Additional year of secondary education, preparation for voca 16
5 Elementary, basic vocational training (enterprise and school 39
6 Apprenticeship (vocational training dual system, 3-4 years) 50
7 General training school (2-3 years) 5
8 Vocational baccalaureate 26
9 Diploma for teaching in primary or preprimary school 13
10 Baccalaureate preparing for university 1
11 Secondary vocational training (or apprenticeship at second s 39
12 Vocational Baccalaureate for adults 456
13 Baccalaureate for adults or apprenticeship after Baccalaurea 33
14 Advanced vocational qualification-specialization exam, feder 42
15 Higher vocational training - diploma of a high school - tech 50
16 Higher vocational training - diploma of specific high school 43
17 Applied science and pedagogical university - Bachelor 36
18 Applied science and pedagogical university - Master 34
19 University diploma - intermediary level 8
20 University diploma (including technical) - Bachelor and shor 21
21 University diploma (including technical) - requiring more th 29
22 University diploma (including technical) - Master 53
23 Doctoral degree 29
0 NAP, other countries 43987
99 No answer 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1206 43993 1 23

Valid range from 1 to 23

CL_DEGR Country specific highest completed degree of education: Chile

Value 78254 Frequency
1 None, no formal education 273
2 Incomplete primary 192
3 Primary completed 193
4 Incomplete secondary 393
5 Secondary completed 53
6 Incomplete University 107
7 University completed 72
8 Incomplete non-university higher education 86
9 Completed non-university higher education 17
0 NAP, other countries 43799
99 NA 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1386 43813

Valid range from 1 to 9

CZ_DEGR Country specific highest completed degree of education: Czech Republic

Value 79253 Frequency
1 Incomplete Primary 2
2 Primary completed 138
3 Lower vocational, no diploma 496
4 General secondary, no diploma 108
5 Vocational with diploma 135
6 Technical secondary 322
7 Academic secondary 69
8 Post secondary 24
9 Tertiary, bachelor degree 26
10 Tertiary, master degree 101
11 Post-graduate education 2
0 NAP, other countries 43771
99 NA 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1423 43776 1 11

Valid range from 1 to 11

DE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Germany

Value 80252 Frequency
1 Still at school 10
2 School left without certificate 18
3 Lower secondary, Hauptschule 487
4 Middle school, mittlere Reife 458
5 Secondary, technical 37
6 Higher secondary, Abitur 116
7 Special university, Fachhochschule 77
8 University 199
9 Other qualification 3
0 NAP, other countries 43792
99 No answer 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1405 43794

Valid range from 1 to 9

DK_DEGR Country specific highest completed degree of education: Denmark

Value 81251 Frequency
1 7 years primary school or shorter 40
2 8 years primary school 12
3 9 years primary school 30
4 Secondary, 10 years or similar 29
5 Gymnasium, general 38
6 Gymnasium, technical 12
7 Other school education 3
8 Basic vocational and apprenticeship 164
9 Other completed vocational education 91
10 Short advanced education, less than 3 years 152
11 Middlerange advanced, 3-4 years 359
12 Further advanced, more than 4 years 198
13 Other vocational education 103
96 No formal qualification 74
0 NAP, other countries 43894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1305 43894

Valid range from 1 to 96

ES_DEGR Country specific highest completed degree of education: Spain

Value 82250 Frequency
1 No formal schooling, did not go to school 137
2 Less than 5 years of formal schooling 108
3 Primary School completed 536
4 Low Secondary School, Junior High 528
5 Vocational Training, medium level Professional Training 184
6 High Secondary School completed 313
7 Vocational Training, high level Professional Training 232
8 Technical Architecture, technical Engineering, 3 years Techn 34
9 3 years completed non-technical University 195
10 Architecture and Engineering, Technical Schools 28
11 College Degree, 4 years 227
12 Official Graduate Studies, PhD, Master 30
0 NAP, other countries 42639
99 No answer 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2552 42647

Valid range from 1 to 12

FI_DEGR Country specific highest completed degree of education: Finland

Value 83249 Frequency
1 Still at school, primary or secondary, vocational 75
2 Primary education 90
3 Comprehensive, primary and lower secondary 65
4 Post-comprehensive, vocational school or course 282
5 General upper secondary education or certificate 97
6 Vocational post-secondary non-tertiary education 270
7 Polytechnics 106
8 University, lower academic degree, BA 64
9 University, higher academic degree, MA 158
0 NAP, other countries 43988
99 No answer 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1207 43992

Valid range from 1 to 9

FR_DEGR Country specific highest completed degree of education: France

Value 84248 Frequency
1 None 36
2 Primary incomplete 72
3 Primary completed 257
4 General secondary level 1 150
5 Vocational secondary level 1 411
6 Vocational secondary level 2 127
7 Incomplete general secondary level 2 116
8 General secondary level 2 208
9 College 285
10 University 563
0 NAP, other countries 42946
99 No answer 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2225 42974

Valid range from 1 to 10

GB_DEGR Country specific highest completed degree of education: Great Britain (GB-GBN)

Value 85247 Frequency
1 No secondary qualifications 207
2 CSE, GCSE or equivalent 46
3 O-level or equivalent 157
4 A-level or equivalent 123
5 Higher below degree level 102
6 Degree, University or CNAA or Diploma 202
7 Foreign or other 5
0 NAP, other countries 44271
99 No answer 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 44357 1 7

Valid range from 1 to 7

HR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Croatia

Value 86246 Frequency
1 Primary school not completed 28
2 Primary school completed 137
3 Three years vocational school completed 231
4 Four years vocational school completed 476
5 General secondary school (gymnasium) completed 76
6 Completed higher school, post secondary degree, college 106
7 University degree completed, university studies 141
0 NAP, other countries 43989
99 No answer 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1195 44004 1 7

Valid range from 1 to 7

IL_DEGR Country specific highest completed degree of education: Israel

Value 87245 Frequency
1 No formal schooling 16
2 Lowest formal qualification 102
3 Incomplete vocational qualification 60
4 Vocational completed without matriculation 80
5 Vocational completed with matriculation 50
6 Incomplete academic secondary 43
7 Full general without matriculation 99
8 Academic secondary completed 155
9 Yeshiva without matriculation 5
10 Yeshiva with matriculation 13
11 Semi higher, post secondary 180
12 Incomplete university 77
13 University completed, BA or more 326
0 NAP, other countries 43983
99 No answer 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1206 43993

Valid range from 1 to 13

JP_DEGR Country specific highest completed degree of education: Japan

Value 88244 Frequency
1 Junior High school completed 202
2 High school completed 540
3 Junior college completed 229
4 Finished university or graduate 248
5 Still at High school 36
6 Still at Junior college or university 27
7 Still at Graduate school 7
0 NAP, other countries 43892
99 No answer 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1289 43910

Valid range from 1 to 7

KR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Korea (South)

Value 89243 Frequency
1 No formal schooling, Seodang, Hanhak (old style non-formal e 70
2 Elementary incomplete 38
3 Elementary completed 115
4 Middle school, junior high school incomplete 26
5 Middle school, junior high school completed 113
6 High school incomplete 36
7 High school completed 439
8 Junior college incomplete, 2-3 years 37
9 Junior college completed, 2-3 years 198
10 University incomplete, 4 years course 122
11 University completed, 4 years course 284
12 Master degree incomplete 22
13 Masters degree completed 54
14 Doctoral degree incomplete 3
15 Doctoral degree, PhD completed 15
0 NAP, other countries 43623
98 Don't know 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1572 43627 1 15

Valid range from 1 to 15

LT_DEGR Country specific highest completed degree of education: Lithuania

Value 90242 Frequency
1 Incomplete primary 18
2 Primary completed 71
3 Vocational (without completing basic) 21
4 Basic (includung youth schools) 77
5 Vocational (completing basic) 53
6 Vocational (after completing basic) 80
7 Secondary completed (including gymnasium schools) 150
8 Special secondary (including technical schools) 121
9 Vocational (after completing secondary) 76
10 Higher vocational (non-university degree) 125
11 Higher (university degree) 218
12 Doctoral or candidate of sciences degree 6
0 NAP, other countries 44176
98 Don't know 4
99 No answer 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 44183

Valid range from 1 to 12

LV_DEGR Country specific highest completed degree of education: Latvia

Value 91241 Frequency
1 Incomplete basic education, less than 8 forms 22
2 Primary completed, basic education, 9 years 106
3 Incomplete secondary, vocational training 2-3 years 82
4 Secondary completed, 3 years 190
5 Secondary professional education, 4 years 321
6 Incomplete higher education, at least 2 completed years 70
7 Higher education, bachelor, master, doctor degree 209
0 NAP, other countries 44199
99 NA 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 44199 1 7

Valid range from 1 to 7

MX_DEGR Country specific highest completed degree of education: Mexico

Value 92240 Frequency
1 None, still at school 182
2 Primary school completed 268
3 Technical training without secondary qualification 9
4 Secondary school completed 312
5 Technical training after secondary qualification 37
6 High school completed 362
7 Technical training after high school qualification 56
8 University completed 250
9 Master, doctorate degree 37
0 NAP, other countries 43562
99 No answer 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1513 43686 1 9

Valid range from 1 to 9

NO_DEGR Country specific highest completed degree of education: Norway

Value 93239 Frequency
1 No formal education completed 5
2 Primary compulsory, lower secondary compulsory 70
3 Lower secondray voluntary, higher secondary incomplete 277
4 Upper secondary, vocational completed 141
5 Upper secondary, general completed 148
6 Technical and training college 63
7 University, college, incomplete, less than 3 years 177
8 University, college, completed, 3-4 years 311
9 University, college, completed, 5 years or more 178
0 NAP, other countries 43817
99 No answer 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1370 43829

Valid range from 1 to 9

NZ_DEGR Country specific highest completed degree of education: New Zealand

Value 94238 Frequency
1 No formal qualification 204
2 School qualification, National certificate level 316
3 Trade or professional certificate 241
4 Diploma below degree level 144
5 University degree, bachelor degree 146
6 Post-graduate or higher qualification 97
0 NAP, other countries 44027
99 No answer 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1148 44051

Valid range from 1 to 6

PH_DEGR Country specific highest completed degree of education:Philippines

Value 95237 Frequency
1 No formal education 15
2 Some elementary, Incomplete primary 188
3 Completed elementary, primary completed 170
4 Some high school, incomplete secondary 177
5 Completed high school, secondary completed 277
6 Some Vocational 23
7 Completed Vocational 50
8 Some College 155
9 Completed College 140
10 Post college 5
0 NAP, other countries 43999
99 No answer 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 43999

Valid range from 1 to 10

RU_DEGR Country specific highest completed degree of education: Russia

Value 96236 Frequency
1 Primary school 76
2 Intermediate secondary school completed 119
3 Trade school, intermediate school 278
4 High secondary school completed 110
5 Trade school, high secondary completed 127
6 Technical secondary school 480
7 Higher education incomplete 68
8 Higher education, university degree completed 361
0 NAP, other countries 43580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1619 43580 1 8

Valid range from 1 to 8

SE_DEGR Country specific highest completed degree of education: Sweden

Value 97235 Frequency
1 Incomplete Primary/ comprehensive school 9
2 Primary or comprehensive school pre 1962 (6-8 years) 111
3 Primary or comprehensive school post 1962 (9 years) 94
4 Lower secondary school 46
5 Vocational school (1963-1970) 24
6 Vocational school (2 years) 167
7 3 or 4 years gymnasium, academic track 133
8 Vocational school (post 1992) 86
9 Gymnasium, academic track post 1992 41
10 University studies without degree 94
11 University degree, less than 3 years 79
12 University degree, 3 years or more 255
13 Doctor's degree 18
0 NAP, other countries 44018
99 No answer 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1157 44042 1 13

Valid range from 1 to 13

SI_DEGR Country specific highest completed degree of education: Slovenia

Value 98234 Frequency
1 No education, incomplete primary school 40
2 Primary completed 177
3 Completed 2-3 years vocational school 203
4 Completed 4 years secondary school - technical 307
5 Completed 4 years secondary school - general 107
6 Higher degree completed, 2 years college 66
7 Completed 3 years college, 1st Bologna degree 43
8 University or academy completed 100
9 Specialization 6
10 Master degree, (aslo Bologna Master) 20
11 Doctorate degree, Phd 5
95 Other education, not clear 3
0 NAP, other countries 44117
98 Don't know 1
99 No answer 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 44122 1 95

Valid range from 1 to 95

SK_DEGR Country specific highest completed degree of education: Slovak Republic

Value 99233 Frequency
1 Incomplete elementary school 5
2 Completed elementary school 106
3 Completed elementary and vocational training without certifi 34
4 Vocational training with certificate, apprenticeship 308
5 Vocational school or trade school 62
6 Completed apprenticeship training with maturity level certif 118
7 Completed vocational upper secondary education 257
8 Completed general upper secondary education, grammar school 78
9 Follow-up, post-maturity education 26
10 University, college education, bachelor degree 32
11 University, college-completed master or engineering programm 123
12 Postgraduate level or higher education study 9
0 NAP, other countries 44040
99 No answer 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1158 44041 1 12

Valid range from 1 to 12

TR_DEGR Country specific highest completed degree of education: Turkey

Value 100232 Frequency
1 No formal education 193
2 Primary completed 657
3 Junior High School completed 195
4 High School completed 398
5 Incomplete University degree 32
6 University degree completed 171
0 NAP, other countries 43534
99 No answer 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1646 43553 1 6

Valid range from 1 to 6

TW_DEGR Country specific highest completed degree of education: Taiwan

Value 101231 Frequency
1 None 94
2 Self-study 20
3 Elementary school 310
4 Junior high school 256
5 Vocational junior high school 6
6 Senior high school general 107
7 Senior high school vocational subject 63
8 Vocational senior high school 471
9 Cadet school, senior high level 2
10 5 years junior college, after junior high 87
11 2 years junior college after vocational high 150
12 3 years junior college, after high general 25
13 Military, police junior college, 1 year 3
14 Military, police college, 2 years 7
15 Open junior college 7
16 Open college 11
17 Military, police college 10
18 2 or 3 years institute of technology 136
19 University, graduate school, college graduate 330
20 Graduate school, master degree 100
21 Graduate school, doctorate degree, PhD 13
0 NAP, other countries 42990
99 No answer 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2208 42991

Valid range from 1 to 21

US_DEGR Country specific highest completed degree of education: United States

Value 102230 Frequency
1 Less than High school, less than 12 years 220
2 High school 696
3 Junior college 109
4 Bachelor degree 266
5 Graduate school 139
0 NAP, other countries 43769
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1430 43769

Valid range from 1 to 5

ZA_DEGR Country specific highest completed degree of education: South Africa

Value 103229 Frequency
1 No schooling 122
2 Grade 0 or Grade R 4
3 Sub A or Grade 1 10
4 Sub B or Grade 2 20
5 Grade 3 or Standard 1 60
6 Grade 4 or Standard 2 56
7 Grade 5 or Standard 3 79
8 Grade 6 or Standard 4 103
9 Grade 7 or Standard 5 144
10 Grade 8 or Standard 6 or Form 1 225
11 Grade 9 or Standard 7 or Form 2 205
12 Grade 10 or Standard 8 or Form 3 344
13 Grade 11 or Standard 9 or Form 4 312
14 Grade 12 or Standard 10 or Form 5 or Matric 881
15 NTC I 8
16 NTC II 17
17 NTC III 31
18 Diploma or certificate with less than Grade 13 or Std 10 51
19 Diploma or certificate with Grade 12 or Std 10 175
20 Degree 131
21 Postgraduate degree or diploma 68
22 Other 6
0 NAP, other countries 42087
98 Don't know 1
99 No answer 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3052 42147

Valid range from 1 to 22

DEGREE Education II: Highest education level: categories

Value 104228 Frequency
0 No formal qualification 3173
1 Lowest formal qualification 6076
2 Intermediate secondary completed (qualifications above the l 9461
3 Higher secondary completed (usual entry requirements for uni 11955
4 University degree incomplete (qualifications above higher se 6292
5 University degree completed, BG: lower tertiary level, upper 7728
8 Don't know 5
9 No answer, other qualification, education 509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44685 514 0 5

Valid range from 0 to 5

WORK Currently, formerly, or never in paid work

Value 105227 Frequency
1 Currently in paid work 23227
2 Currently not in paid work, paid work in the past 14650
3 Never had paid work, NZ: not coded 5286
0 Not available: JP 1307
9 No answer, CH: NA, don't know 729
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43163 2036 1 3

Valid range from 1 to 3

WRKHRS Hours worked weekly

Value 106226 Frequency
1 One hour 6
96 96 hours and more 208
0 NAP (Code 2 or 3 in WORK), DK: code 3 in WORK, FR,JP: code 2 20127
98 Don't know 737
99 No answer 1248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23087 22112 1 96

Valid range from 1 to 96

EMPREL Employment relationship

Value 107225 Frequency
1 Employee 31701
2 Self-employed without employees 3800
3 Self-employed with employees 1578
4 Working for own family's business, BG,RU,US: not asked 803
0 NAP (Code 3 (NZ: 2) in WORK), JP: code 2-9 in MAINSTAT 6140
9 No answer 1177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37882 7317 1 4

Valid range from 1 to 4

NEMPLOY Self-employed: how many employees

Value 108224 Frequency
1 1 employee 309
9995 9995 employees or more 1
0 NAP (Code 1, 2, 4, 0 in EMPREL) 42416
9999 No answer 1267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1516 43683 1 9995

Valid range from 1 to 9995

WRKSUP Supervise other employees

Value 109223 Frequency
1 Yes 8615
2 No 26703
0 NAP (Code 3 (NZ,US: 2,3) in WORK or Code 2,3 (AR,BG: 0,2,3) 8309
8 Don't know, AR: don't know, no answer 77
9 No answer, CH: No answer, don't know 1495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35318 9881 1 2

Valid range from 1 to 2

NSUP Number of other employees supervised

Value 110222 Frequency
1 1 employee 633
9995 9995 employees or more 6
0 NAP (code 2, 0 in WRKSUP), not available: FR,HR,JP,RU,US 36398
9998 Don't know 6
9999 No answer, AR: don't know, no answer 2083
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6712 38487 1 9995

Valid range from 1 to 9995

TYPORG1 Type of organisation, for-profit vs. non profit

Value 111221 Frequency
1 For-profit organisation 22574
2 Non-profit organisation 7493
3 US: Government or government agency 131
4 IL,PH: self-employed 109
0 NAP (Code 3 (US: 2,3) in WORK), NZ: not working; not availab 11860
8 Don't know, AR: don't know, no answer 991
9 No answer 2041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30307 14892 1 4