Mladina '97: Prosti čas mladih v Ljubljani

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLA97
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA97_V1
Glavni avtor(ji):
  • Ule, Mirjana
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Rener, Tanja
  • Tivadar, Blanka
  • Mencin Čeplak, Metka
Izdelal datoteko podatkov:
CSP - Center za socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1997)

Finančna podpora:

Mestna občina Ljubljana - Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport - Urad za mladino

Serija:
  • MLA/Mladina

    Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

doživljanje šole, emocionalna in instrumentalna starševska podpora, zadovoljstvo z učnim uspehom, doseženi učni uspeh, prijateljstvo, pričakovanja glede šolanja in poklicne prihodnosti, pričakovanja glede lastne in prihodnosti družbe, navezanost na deželo, lestvica osebnostnih lastnosti (agresivnost, anksioznost, depresivnost), vrednote, lestvica avtoritarnosti, samopodoba, problemi in negotovost mladih, poročanje o izkušnji nasilja - žrtev, socialna omrežja - koga bi zaprosil za pomoč v stiski, problemi v družini, starost ob mejnikih odraščanja, odnos do prostovoljnih dejavnosti, poraba časa, zanimanje za razna področja, iskanje institucionalne pomoči, stiki s policijo, poročanje o lastni udeležbi pri delikventni dejavnosti - storilec, pogostost hoje zvečer ven, religioznost, informiranost, spol, leto rojstva, izobrazba staršev, socialni položaj staršev, narodnost, tip naselja

Ključne besede ELSST:
MLADOSTNIK , MLADINSKA KULTURA, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, PROSTOČASNA DEJAVNOST, PROSTI ČAS, MLADINSKA ORGANIZACIJA, ZAPOSLOVANJE MLADIH

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialna psihologija
Vsebinska področja ADP
odnosi s starši
problemi mladine
doživljanje okolja
aktivnosti mladih
organizirane dejavnosti
demografija


Povzetek:

Projekt Prosti čas mladih v Ljubljani je del večletnega kontinuiranega programa teoretskega in empiričnega raziskovanja mladine (glej tudi: MLA85, MLA93, MLA95, MLA98 in MLA00). Po analizi vrednot in življenjskih orientacij se avtorice usmerjajo na raziskovanje prostočasnih dejavnosti mladih v Ljubljani. Cilj projekta je empirična analiza percepcije ponudbe prostočasnih dejavnosti v Ljubljani, strukturiranje prostega časa, pričakovanj in želja ljubljanske mladine.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 1997 - april 1997
Čas izdelave: 1997
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Raziskava je zajela dve starostni skupini mladih: (1.) mladi v starosti 15 let (osmi razred osnovne šole) in (2.) mladi v starosti 17 let (drugi in tretji letnik srednje šole).

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za socialno psihologijo

Tip vzorca:

Vzorec raziskave zajema 901 oseb in je razdeljen v dve skupini. V prvi, ki vključuje učence zaključnih razredov osnovne šole, je zajeto 489 oseb, v drugi, ki obsega srednješolsko populacijo, pa 412 oseb.

Način zbiranja podatkov:

skupinsko anketiranje, samoizpolnjevana anketa

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Ule, Mirjana (1997). MLA97 - Mladina 97', Prosti čas mladih v Ljubljani [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Ule, Mirjana (1997). MLA97 - Prosti čas mladih v Ljubljani, Sumarno poročilo [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Ule, M. (2002). Mladina '97: Prosti čas mladih v Ljubljani [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MLA97. https://doi.org/10.17898/ADP_MLA97_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2002
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si