Mladina '97: Prosti čas mladih v Ljubljani

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLA97
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA97_V1
Main author(s):
  • Ule, Mirjana
Co-workers:
  • Rener, Tanja
  • Tivadar, Blanka
  • Mencin Čeplak, Metka
Data file producer:
CSP - Center za socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1997)

Funding agency:

Mestna občina Ljubljana - Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost
Mestna občina Ljubljana - Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport - Urad za mladino

Project number:

no information

Series:
  • MLA/Mladina

    Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Study Content

Keywords:

doživljanje šole, emocionalna in instrumentalna starševska podpora, zadovoljstvo z učnim uspehom, doseženi učni uspeh, prijateljstvo, pričakovanja glede šolanja in poklicne prihodnosti, pričakovanja glede lastne in prihodnosti družbe, navezanost na deželo, lestvica osebnostnih lastnosti (agresivnost, anksioznost, depresivnost), vrednote, lestvica avtoritarnosti, samopodoba, problemi in negotovost mladih, poročanje o izkušnji nasilja - žrtev, socialna omrežja - koga bi zaprosil za pomoč v stiski, problemi v družini, starost ob mejnikih odraščanja, odnos do prostovoljnih dejavnosti, poraba časa, zanimanje za razna področja, iskanje institucionalne pomoči, stiki s policijo, poročanje o lastni udeležbi pri delikventni dejavnosti - storilec, pogostost hoje zvečer ven, religioznost, informiranost, spol, leto rojstva, izobrazba staršev, socialni položaj staršev, narodnost, tip naselja

Keywords ELSST:
MLADOSTNIK , MLADINSKA KULTURA, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, PROSTOČASNA DEJAVNOST, PROSTI ČAS, MLADINSKA ORGANIZACIJA, ZAPOSLOVANJE MLADIH

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
odnosi s starši
problemi mladine
doživljanje okolja
aktivnosti mladih
organizirane dejavnosti
demografija


Abstract:

Projekt Prosti čas mladih v Ljubljani je del večletnega kontinuiranega programa teoretskega in empiričnega raziskovanja mladine (glej tudi: MLA85, MLA93, MLA95, MLA98 in MLA00). Po analizi vrednot in življenjskih orientacij se avtorice usmerjajo na raziskovanje prostočasnih dejavnosti mladih v Ljubljani. Cilj projekta je empirična analiza percepcije ponudbe prostočasnih dejavnosti v Ljubljani, strukturiranje prostega časa, pričakovanj in želja ljubljanske mladine.

Methodology


Collection date: marec 1997 - april 1997
Date of production: 1997
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Raziskava je zajela dve starostni skupini mladih: (1.) mladi v starosti 15 let (osmi razred osnovne šole) in (2.) mladi v starosti 17 let (drugi in tretji letnik srednje šole).

Excluded: no information
Data collected by:

Center za socialno psihologijo

Sampling procedure:

Vzorec raziskave zajema 901 oseb in je razdeljen v dve skupini. V prvi, ki vključuje učence zaključnih razredov osnovne šole, je zajeto 489 oseb, v drugi, ki obsega srednješolsko populacijo, pa 412 oseb.

Mode of data collection:

skupinsko anketiranje, samoizpolnjevana anketa

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Information is not available.

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

  1. Ule, Mirjana (1997). MLA97 - Mladina 97', Prosti čas mladih v Ljubljani [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Ule, Mirjana (1997). MLA97 - Prosti čas mladih v Ljubljani, Sumarno poročilo [ostali dokumenti].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Ule, M. (2002). Mladina '97: Prosti čas mladih v Ljubljani [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MLA97. https://doi.org/10.17898/ADP_MLA97_V1

COBISS.SI
Publication date: 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si