Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUPJ08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPJ08_V1
Glavni avtor(ji):
  • Komisija za preprečevanje korupcije
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Podesva, Vlasta
  • Kosak, Tadeja
  • Leban, Tina
  • Damjanič, Nikola
Izdelal datoteko podatkov:
NINAMEDIA - Ninamedia d.o.o. (Ljubljana; januar 2008)

Finančna podpora:

Komisija za preprečevanje korupcije

Serija:
  • KORUPN/Korupcija med novinarji

    Serija raziskav o korupciji zajema tako raziskave med novinarji kot raziskave splošne slovenske populacije. Raziskava o javnem mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji je bila izvedena med splošno javnostjo. Raziskava o pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji je bila izvedena med novinarji. Serija raziskav se osredotoča na pojav korupcije med slovenskimi novinarji. Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je mnenje in aktualno stanje glede pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji. Vprašanja se nanšajo na naslednja področja: pereči problemi v družbi, pomembnost vrednot, ocena korupcije, trend korupcije, razširjenost korupcije med različnimi družbenimi akterji, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, mediji, poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev, preprečevanje podkupovanja novinarjev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pereči problemi v Sloveniji, pomembnost vrednot za posameznika, korupcija, primerjava korupcije v Sloveniji in tujini, trend korupcije, razširjenost podkupovanja in korupcije v državi, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, spremljanje množičnih medijev, poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
VZROKI ZA KORUPCIJO
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
SUBJEKTIVNA ZAZNAVA KORUPCIJE


Povzetek:

Raziskava se osredotoča na pojav korupcije med slovenskimi novinarji. Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je mnenje javnosti o pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji. Vprašanja se osredotočajo na naslednja področja: pereči problemi v družbi, pomembnost vrednot za posameznika, ocena korupcije, primerjava korupcije v Sloveniji in tujini, trend korupcije, razširjenost podkupovanja in korupcije v državi, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, spremljanje množičnih medijev (radio, televizija, časopisi, internet), poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev. Raziskava z isto tematiko, vendar prilagojenim vprašalnikom, je bila istočasno izvedena med slovenskimi novinarji in med splošno javnostjo v Sloveniji. Opis raziskave med novinarji je dostopen pod IDNO KORUPN08.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 11. - 30. januar 2008
Čas izdelave: 2008
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Ninamedia d.o.o.

Tip vzorca:

V raziskavi je bil uporabljen dvostopenjski slučajni vzorec. Osnova vzorčenja je bil univerzalni telefonski imenik, iz katerega so bili naključno izbrani telefonski naročniki (pri čemer je bila upoštevana prostorska razpršenost glede na slovenske telefonske regije) in znotraj njih naključno izbrani anketiranci po metodi zadnjega rojstnega dne.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Vzorec je ponderiran na način, da so demografski podatki v vzorcu reprezentativni za slovensko populacijo.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUPJ08 - Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji 2008[datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 178
  • število enot: 1000

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

a Visoke cene in inflacija V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

A. visoke cene in inflacija

Vrednost 13 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 11
2 2 9
3 3 42
4 4 42
5 5 131
6 6 125
7 problem je zelo velik 639
8 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 1 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

b Revščina V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

B. revščina

Vrednost 22 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 22
2 2 29
3 3 58
4 4 79
5 5 158
6 6 160
7 problem je zelo velik 492
8 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 2 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

c Okoljski problemi V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

C. okoljski problemi

Vrednost 31 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 14
2 2 28
3 3 90
4 4 145
5 5 304
6 6 196
7 problem je zelo velik 213
8 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 10 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

a Visoke cene in inflacija V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

A. visoke cene in inflacija

Vrednost 1179 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 11
2 2 9
3 3 42
4 4 42
5 5 131
6 6 125
7 problem je zelo velik 639
8 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 1 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

b Revščina V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

B. revščina

Vrednost 2178 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 22
2 2 29
3 3 58
4 4 79
5 5 158
6 6 160
7 problem je zelo velik 492
8 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 2 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

c Okoljski problemi V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

C. okoljski problemi

Vrednost 3177 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 14
2 2 28
3 3 90
4 4 145
5 5 304
6 6 196
7 problem je zelo velik 213
8 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 10 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

d Kršenje človekovih pravic V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

D. kršenje človekovih pravic

Vrednost 4176 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 43
2 2 82
3 3 136
4 4 150
5 5 222
6 6 147
7 problem je zelo velik 209
8 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 11 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

e Kriminal V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

E. kriminal

Vrednost 5175 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 11
2 2 33
3 3 73
4 4 144
5 5 212
6 6 228
7 problem je zelo velik 291
8 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 8 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

f Terorizem V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

F. terorizem

Vrednost 6174 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 305
2 2 221
3 3 133
4 4 80
5 5 91
6 6 57
7 problem je zelo velik 102
8 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 11 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

g Nasilje V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

G. nasilje

Vrednost 7173 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 20
2 2 63
3 3 143
4 4 187
5 5 209
6 6 179
7 problem je zelo velik 193
8 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 6 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

h Korupcija V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

H. korupcija

Vrednost 8172 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 10
2 2 16
3 3 51
4 4 119
5 5 206
6 6 226
7 problem je zelo velik 365
8 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 7 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

i Brezposelnost V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

I. brezposelnost

Vrednost 9171 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 25
2 2 76
3 3 127
4 4 152
5 5 208
6 6 170
7 problem je zelo velik 238
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 4 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

j Poštenost V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

J. poštenost

Vrednost 10170 Frekvenca
1 vrednota sploh ni pomembna 9
2 2 6
3 3 14
4 4 23
5 5 46
6 6 91
7 vrednota je zelo pomembna 811
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

k Iskrenost V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

K. iskrenost

Vrednost 11169 Frekvenca
1 vrednota sploh ni pomembna 7
2 2 11
3 3 19
4 4 19
5 5 62
6 6 138
7 vrednota je zelo pomembna 744
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

l Natančnost V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

L. natančnost

Vrednost 12168 Frekvenca
1 vrednota sploh ni pomembna 3
2 2 10
3 3 25
4 4 57
5 5 201
6 6 244
7 vrednota je zelo pomembna 457
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 3 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

m Resnicoljubnost V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

M. resnicoljubnost

Vrednost 13167 Frekvenca
1 vrednota sploh ni pomembna 5
2 2 6
3 3 18
4 4 42
5 5 106
6 6 215
7 vrednota je zelo pomembna 604
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 4 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

n Zaupanje V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

N. zaupanje

Vrednost 14166 Frekvenca
1 vrednota sploh ni pomembna 8
2 2 9
3 3 21
4 4 26
5 5 94
6 6 154
7 vrednota je zelo pomembna 688
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

o Strpnost V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

O. strpnost

Vrednost 15165 Frekvenca
1 vrednota sploh ni pomembna 8
2 2 14
3 3 26
4 4 46
5 5 144
6 6 214
7 vrednota je zelo pomembna 547
8 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 1 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

p Spoštovanje V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

P. spoštovanje

Vrednost 16164 Frekvenca
1 vrednota sploh ni pomembna 6
2 2 5
3 3 13
4 4 38
5 5 98
6 6 202
7 vrednota je zelo pomembna 638
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q Integriteta V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

Q. integriteta

Vrednost 17163 Frekvenca
1 vrednota sploh ni pomembna 2
2 2 7
3 3 27
4 4 94
5 5 225
6 6 247
7 vrednota je zelo pomembna 366
8 ne vem 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 32 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

r Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

R. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa , da je problem zelo velik) ocenite, kako velik problem je po vašem mnenju korupcija v Sloveniji.

Vrednost 18162 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 2
2 2 14
3 3 42
4 4 96
5 5 253
6 6 251
7 problem je zelo velik 330
8 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 12 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

s Ali je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

S. Ali menite, da je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

Vrednost 19161 Frekvenca
1 da 623
2 ne 354
3 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 23 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

t Ali je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

T. Ali menite, da je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

Vrednost 20160 Frekvenca
1 da 713
2 ne 252
3 ne vem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 35 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

u Ali se bo stopnja korupcije v Sloveniji povečala ali zmanjšala?

U. Ali menite, da se bo stopnja korupcije v Sloveniji v prihodnjih letih povečala ali zmanjšala?

Vrednost 21159 Frekvenca
1 povečala 555
2 zmanjšala 255
3 enaka 152
4 ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 38 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v Politične stranke Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

V. politične stranke

Vrednost 22158 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 11
2 2 21
3 3 42
4 4 108
5 5 258
6 6 224
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 307
8 ne vem 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 29 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

w Parlament Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

W. parlament

Vrednost 23157 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 30
2 2 49
3 3 102
4 4 138
5 5 268
6 6 174
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 203
8 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 36 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

x Sodstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

X. sodstvo

Vrednost 24156 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 33
2 2 61
3 3 128
4 4 146
5 5 220
6 6 169
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 217
8 ne vem 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 26 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

y Gospodarstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

Y. gospodarstvo

Vrednost 25155 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 2
2 2 19
3 3 49
4 4 101
5 5 190
6 6 280
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 347
8 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 12 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

z Tožilstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

Z. tožilstvo

Vrednost 26154 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 31
2 2 71
3 3 115
4 4 168
5 5 233
6 6 163
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 175
8 ne vem 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 44 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

aa Vlada Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AA. vlada

Vrednost 27153 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 48
2 2 68
3 3 96
4 4 128
5 5 187
6 6 195
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 242
8 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 36 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ab Policija Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AB. policija

Vrednost 28152 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 50
2 2 81
3 3 125
4 4 182
5 5 248
6 6 161
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 130
8 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
977 23 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ac Davčna služba Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AC. davčna služba

Vrednost 29151 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 60
2 2 110
3 3 143
4 4 170
5 5 226
6 6 116
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 125
8 ne vem 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 50 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ad Carina Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AD. carina

Vrednost 30150 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 62
2 2 131
3 3 146
4 4 167
5 5 214
6 6 94
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 77
8 ne vem 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 109 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ae Mediji Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AE. mediji

Vrednost 31149 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 73
2 2 103
3 3 155
4 4 204
5 5 210
6 6 116
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 106
8 ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 33 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

af Zdravstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AF. zdravstvo

Vrednost 32148 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 27
2 2 46
3 3 123
4 4 150
5 5 248
6 6 205
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 185
8 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 16 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ag Izobraževanje Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AG. izobraževanje

Vrednost 33147 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 80
2 2 161
3 3 212
4 4 173
5 5 184
6 6 82
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 61
8 ne vem 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 47 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ah Vojska Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AH. vojska

Vrednost 34146 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 101
2 2 159
3 3 183
4 4 162
5 5 141
6 6 82
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 53
8 ne vem 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 119 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ai Nevladne organizacije Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AI. nevladne organizacije

Vrednost 35145 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 110
2 2 138
3 3 193
4 4 171
5 5 169
6 6 79
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 67
8 ne vem 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 73 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

aj Religijske organizacije Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AJ. religijske organizacije

Vrednost 36144 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 94
2 2 103
3 3 139
4 4 157
5 5 177
6 6 94
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 164
8 ne vem 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 72 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ak Javna uprava Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AK. javna uprava

Vrednost 37143 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 52
2 2 115
3 3 154
4 4 192
5 5 215
6 6 130
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 103
8 ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
961 39 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

al Med katerimi akterji je največ korupcije?

AL. Med katerimi izmed naštetih družbenih akterjev je po vašem mnenju največ korupcije?

Vrednost 38142 Frekvenca
1 politiki 294
2 sodniki 82
3 javni uslužbenci 56
4 novinarji in uredniki 52
5 vlada 80
6 gospodarstvo 387
97 drugo 14
98 ne vem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 35 1 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

am Med katerimi akterji je največ nepotizma?

AM. Med katerimi izmed naštetih družbenih akterjev je po vašem mnenju največ nepotizma (gre za dajanje dobrih služb ali družbenih položajev sorodnikom, prijateljem, znancem)? (En možen odgovor.)

Vrednost 39141 Frekvenca
1 politiki 309
2 sodniki 35
3 javni uslužbenci 162
4 novinarji in uredniki 33
5 vlada 107
6 gospodarstvo 267
7 vsi našteti 16
97 drugo 2
98 ne vem 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 69 1 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

an Televizija Preko kakšnih virov informacij se najpogosteje informirate? Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vir oziroma medij sploh ne spremljate, 7 pa, da vir oziroma medij spremljate večkrat na dan.

AN. Televizija

Vrednost 40140 Frekvenca
1 sploh ne spremljam 18
2 2 29
3 3 36
4 4 66
5 5 182
6 6 183
7 spremljam večkrat na dan 486
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ao Radio Preko kakšnih virov informacij se najpogosteje informirate? Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vir oziroma medij sploh ne spremljate, 7 pa, da vir oziroma medij spremljate večkrat na dan.

AO. Radio

Vrednost 41139 Frekvenca
1 sploh ne spremljam 88
2 2 94
3 3 110
4 4 105
5 5 162
6 6 158
7 spremljam večkrat na dan 282
8 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 1 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ap Internet Preko kakšnih virov informacij se najpogosteje informirate? Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vir oziroma medij sploh ne spremljate, 7 pa, da vir oziroma medij spremljate večkrat na dan.

AP. Internet

Vrednost 42138 Frekvenca
1 sploh ne spremljam 458
2 2 65
3 3 78
4 4 77
5 5 93
6 6 76
7 spremljam večkrat na dan 143
8 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 10 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

aq Dnevni časopisi Preko kakšnih virov informacij se najpogosteje informirate? Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vir oziroma medij sploh ne spremljate, 7 pa, da vir oziroma medij spremljate večkrat na dan.

AQ. Dnevni časopisi

Vrednost 43137 Frekvenca
1 sploh ne spremljam 109
2 2 81
3 3 109
4 4 91
5 5 159
6 6 154
7 spremljam večkrat na dan 295
8 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 2 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ar Pogovori s sosedi, sorodniki, sodelavci ali znanci Preko kakšnih virov informacij se najpogosteje informirate? Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vir oziroma medij sploh ne spremljate, 7 pa, da vir oziroma medij spremljate večkrat na dan.

AR. Pogovor s sosedi, sorodniki, sodelavci ali znanci

Vrednost 44136 Frekvenca
1 sploh ne spremljam 62
2 2 119
3 3 151
4 4 164
5 5 198
6 6 129
7 spremljam večkrat na dan 173
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 4 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

as Katero vrsto medija spremljate najpogosteje?

AS. Katero vrsto medija spremljate najpogosteje? (En možen odgovor.)

Vrednost 45135 Frekvenca
1 TV 579
2 radio 152
3 internet 108
4 dnevni časopisi 139
5 tedniki 4
6 mesečniki 1
7 revije 7
97 drugo 0
98 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 10 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

at Zaupate bolj javnim ali komercialnim televizijskim postajam?

AT. Ali zaupate bolj javnim ali komercialnim televizijskim postajam?

Vrednost 46134 Frekvenca
1 javnim 514
2 komercialnim 327
3 nobenim 121
4 ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 38 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

au Zaupate bolj javnim ali komercialnim radijskim postajam?

AU. Ali zaupate bolj javnim ali komercialnim radijskim postajam?

Vrednost 47133 Frekvenca
1 javnim 542
2 komercialnim 280
3 nobenim 99
4 ne vem 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 79 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

av Katero TV postajo najraje spremljate?

AV. Katero TV postajo najraje spremljate?

Vrednost 48132 Frekvenca
1 SLO 1 400
2 SLO 2 18
3 POP TV 464
4 Kanal A 23
5 TV 3 8
6 lokalne TV postaje 13
7 tuje TV postaje 47
98 ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
973 27 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

aw Katero radijsko postajo najraje spremljate?

AW. Katero radijsko postajo najraje spremljate?

Vrednost 49131 Frekvenca
1 Prvi program 174
2 Drugi program 229
3 Tretji program 16
4 RSI-International 12
5 Ognjišče 41
6 Lokalni radio 258
7 Regionalni radio 196
8 Tuje radijske postaje 6
99 nobene 52
98 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 16 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

ax Kateri dnevni časopis najraje spremljate?

AX. Kateri slovenski dnevni časopis najraje spremljate?

Vrednost 50130 Frekvenca
1 Delo 225
2 Dnevnik 219
3 Finance 12
4 Slovenske novice 177
5 Večer 158
6 Primorske novice 36
7 Ekipa 3
8 Žurnal 24 27
97 drugo 0
99 nobenega 125
98 ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 18 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

ay Kakšno je poročanje slovenskih medijev?

AY. Prosimo, da izmed navedenih lastnosti izberete tisto, ki po vašem mnenju najbolje predstavlja poročanje slovenskih medijev?

Vrednost 51129 Frekvenca
1 verodostojnost 250
2 resnicoljubnost 135
3 koruptivnost 30
4 poštenost 167
5 potvarjanje resnice 132
6 zloraba moči 177
98 ne vem 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 109 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

az Oglaševalci V kolikšni meri po vašem mnenju na delo in poročanje novinarjev vplivajo naslednji centri moči. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da na medije zelo vplivajo.

AZ. Oglaševalci

Vrednost 52128 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 50
2 2 46
3 3 75
4 4 142
5 5 287
6 6 177
7 zelo vplivajo 187
8 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 36 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ba Politika V kolikšni meri po vašem mnenju na delo in poročanje novinarjev vplivajo naslednji centri moči. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da na medije zelo vplivajo.

BA. Politika

Vrednost 53127 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 23
2 2 31
3 3 73
4 4 95
5 5 212
6 6 245
7 zelo vplivajo 303
8 ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 18 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bb Podjetja V kolikšni meri po vašem mnenju na delo in poročanje novinarjev vplivajo naslednji centri moči. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da na medije zelo vplivajo.

BB. Podjetja

Vrednost 54126 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 23
2 2 62
3 3 121
4 4 208
5 5 274
6 6 176
7 zelo vplivajo 101
8 ne vem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 35 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bc Novinarjem politiki, uradniki, podjetja poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo denar. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BC. Novinarjem politiki, uradniki, podjetja poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo denar.

Vrednost 55125 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 212
2 2 131
3 3 149
4 4 141
5 5 145
6 6 95
7 popolnoma se strinjam 87
8 ne vem 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 40 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bd Novinarjem politiki, uradniki, podjetja, poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo darila. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BD. Novinarjem politiki, uradniki, podjetja, poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo darila

Vrednost 56124 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 127
2 2 136
3 3 155
4 4 141
5 5 170
6 6 119
7 popolnoma se strinjam 95
8 ne vem 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 57 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

be Novinarjem politiki, uradniki, podjetja, poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo različne usluge- skrajšanje čakalnih vrst, službe po vezah, pridobitev dovoljenj prek vrste ipd, samo zato, ker so novinarji. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BE. Novinarjem politiki, uradniki, podjetja, poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo različne usluge- skrajšanje čakalnih vrst, službe po vezah, pridobitev dovoljenj prek vrste ipd, samo zato, ker so novinarji.

Vrednost 57123 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 118
2 2 94
3 3 163
4 4 147
5 5 192
6 6 112
7 popolnoma se strinjam 126
8 ne vem 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 48 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bf Podkupovanje novinarjev je v Sloveniji zelo razširjeno. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BF. Podkupovanje novinarjev je v Sloveniji zelo razširjeno.

Vrednost 58122 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 129
2 2 160
3 3 195
4 4 133
5 5 146
6 6 78
7 popolnoma se strinjam 84
8 ne vem 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 75 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bg Novinar za svoje delo (pisanje, poročanje) lahko sprejme darilo, uslugo ali denar. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BG. Novinar za svoje delo (pisanje, poročanje) lahko sprejme darilo, uslugo ali denar.

Vrednost 59121 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 401
2 2 163
3 3 123
4 4 67
5 5 91
6 6 50
7 popolnoma se strinjam 81
8 ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
976 24 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bh Novinarji morajo zavrniti vsakršno darilo, uslugo ali denar. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BH. Novinarji morajo zavrniti vsakršno darilo, uslugo ali denar.

Vrednost 60120 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 129
2 2 99
3 3 88
4 4 65
5 5 69
6 6 85
7 popolnoma se strinjam 446
8 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
981 19 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bi Ni nujno, da vsako darilo, usluga ali podkupnina vedno vpliva na verodostojnost novinarjevega poročanja. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BI. Ni nujno, da vsako darilo, usluga ali podkupnina vedno vpliva na verodostojnost novinarjevega poročanja.

Vrednost 61119 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 110
2 2 84
3 3 101
4 4 111
5 5 159
6 6 128
7 popolnoma se strinjam 269
8 ne vem 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 38 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bj Sprejemanje denarja in daril, uslug vedno vpliva na verodostojnost novinarjevega poročanja. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BJ. Sprejemanje denarja in daril, uslug vedno vpliva na verodostojnost novinarjevega poročanja.

Vrednost 62118 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 162
2 2 109
3 3 103
4 4 125
5 5 151
6 6 101
7 popolnoma se strinjam 205
8 ne vem 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 44 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bk Med slovenskimi novinarji so tudi takšni, ki za svoje poročanje jemljejo denar ali nagrade. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BK. Med slovenskimi novinarji so tudi takšni, ki za svoje poročanje jemljejo denar ali nagrade.

Vrednost 63117 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 76
2 2 120
3 3 123
4 4 124
5 5 142
6 6 97
7 popolnoma se strinjam 190
8 ne vem 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 128 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bl Novinarski prispevek ne sme biti povezan z oglasi. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BL. Novinarski prispevek ne sme biti povezan z oglasi.

Vrednost 64116 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 64
2 2 80
3 3 76
4 4 75
5 5 97
6 6 107
7 popolnoma se strinjam 446
8 ne vem 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 55 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bm Če novinar za objektivno poročanje nujno potrebuje vzorce izdelkov, izposojo le-teh ali storitve ali usluge, naj jih porablja po določenih pravilih in jih po opravljenem delu takoj vrne. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BM. Če novinar za objektivno poročanje nujno potrebuje vzorce izdelkov, izposojo le-teh ali storitve ali usluge, naj jih porablja po določenih pravilih in jih po opravljenem delu takoj vrne.

Vrednost 65115 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 26
2 2 33
3 3 45
4 4 47
5 5 92
6 6 152
7 popolnoma se strinjam 572
8 ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 33 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bn Direktor velikega podjetja, ki večinsko oglašuje v mediju, povabi novinarja in urednika na potovanje. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BN. Direktor velikega podjetja, ki večinsko oglašuje v mediju, povabi novinarja in urednika na potovanje.

Vrednost 66114 Frekvenca
1 ni korupcije 57
2 2 41
3 3 53
4 4 81
5 5 119
6 6 159
7 je korupcija 476
8 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
986 14 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bo Darila manjših vrednosti, ki jih podjetja razdelijo na novinarskih konferencah - priložnostna manjša darila (majice, podloga za miško, pisala). Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BO. Darila manjših vrednosti, ki jih podjetja razdelijo na novinarskih konferencah - priložnostna manjša darila (majice, podloga za miško, pisala).

Vrednost 67113 Frekvenca
1 ni korupcije 455
2 2 201
3 3 105
4 4 66
5 5 71
6 6 41
7 je korupcija 55
8 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 6 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bp Darila večjih vrednosti, ki jih podjetja ponudijo novinarjem/kam (enciklopedije, knjige, računalniki, telefoni, računalniška oprema, paketi zavarovanja, potovanja, vstopnice za koncert in prireditve). Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BP. Darila večjih vrednosti, ki jih podjetja ponudijo novinarjem/kam (enciklopedije, knjige, računalniki, telefoni, računalniška oprema, paketi zavarovanja, potovanja, vstopnice za koncert in prireditve).

Vrednost 68112 Frekvenca
1 ni korupcije 45
2 2 45
3 3 65
4 4 89
5 5 159
6 6 202
7 je korupcija 386
8 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 9 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bq Povabilo na kavo. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BQ. Povabilo na kavo.

Vrednost 69111 Frekvenca
1 ni korupcije 597
2 2 168
3 3 77
4 4 34
5 5 40
6 6 23
7 je korupcija 55
8 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 6 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

br Lastnik podjetja ponudi novinarju/ki brezplačno daljšo oziroma neomejeno uporabo njihovega proizvoda (avto, telefon, računalnik,…). Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BR. Lastnik podjetja ponudi novinarju/ki brezplačno daljšo oziroma neomejeno uporabo njihovega proizvoda (avto, telefon, računalnik,…).

Vrednost 70110 Frekvenca
1 ni korupcije 50
2 2 47
3 3 52
4 4 82
5 5 122
6 6 203
7 je korupcija 433
8 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 11 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bs Lastnik trgovine ponudi novinarju/ki visok popust pri nakupu blaga, ali storitve v zameno pa mu novinar/ka ali urednik/ca zagotovi objavo prispevka ali članka o trgovini , blagu ali storitvi. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BS. Lastnik trgovine ponudi novinarju/ki visok popust pri nakupu blaga, ali storitve v zameno pa mu novinar/ka ali urednik/ca zagotovi objavo prispevka ali članka o trgovini, blagu ali storitvi

Vrednost 71109 Frekvenca
1 ni korupcije 37
2 2 32
3 3 43
4 4 73
5 5 101
6 6 190
7 je korupcija 508
8 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 16 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bt Lastnik smučišča ponudi novinarju/ki enoletno vstopnico za uporabo vseh kapacitet, tudi hotelskih. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BT. Lastnik smučišča ponudi novinarju/ki enoletno vstopnico za uporabo vseh kapacitet, tudi hotelskih.

Vrednost 72108 Frekvenca
1 ni korupcije 35
2 2 30
3 3 45
4 4 57
5 5 90
6 6 180
7 je korupcija 547
8 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
984 16 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bu Edini proizvajalec avtomobilov v državi ponudi popust pri nakupu osebnega vozila vsem novinarjem/kam, ki poročajo o konfliktu med delavci v tem podjetju in vodstvom. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BU. Edini proizvajalec avtomobilov v državi ponudi popust pri nakupu osebnega vozila vsem novinarjem/kam, ki poročajo o konfliktu med delavci v tem podjetju in vodstvom.

Vrednost 73107 Frekvenca
1 ni korupcije 48
2 2 36
3 3 45
4 4 52
5 5 100
6 6 170
7 je korupcija 517
8 ne vem 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 32 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bv Novinar/ka odpotuje na mednarodni seminar podjetja, vse stroške bivanja, hrane in dnevnice krije organizator in tega v prispevku ne omeni. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BV. Novinar/ka odpotuje na mednarodni seminar podjetja, vse stroške bivanja, hrane in dnevnice krije organizator in tega v prispevku ne omeni.

Vrednost 74106 Frekvenca
1 ni korupcije 70
2 2 65
3 3 57
4 4 71
5 5 111
6 6 157
7 je korupcija 433
8 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 36 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bw Politik povabi novinarja/ko na neformalna družabna srečanja k sebi domov. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BW. Politik povabi novinarja/ko na neformalna družabna srečanja k sebi domov.

Vrednost 75105 Frekvenca
1 ni korupcije 109
2 2 110
3 3 96
4 4 94
5 5 107
6 6 148
7 je korupcija 318
8 ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 18 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bx Obljuba službe novinarju/ki ali članom njegove/ njene družine. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BX. Obljuba službe novinarju/ki ali članom njegove/ njene družine.

Vrednost 76104 Frekvenca
1 ni korupcije 30
2 2 36
3 3 41
4 4 49
5 5 104
6 6 156
7 je korupcija 563
8 ne vem 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 21 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

byy Novinar/ka pride v avtosalon in zahteva testno vozilo za teden dni skupaj z gorivom. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BY. Novinar/ka pride v avtosalon in zahteva testno vozilo za teden dni skupaj z gorivom.

Vrednost 77103 Frekvenca
1 ni korupcije 69
2 2 47
3 3 54
4 4 68
5 5 113
6 6 174
7 je korupcija 442
8 ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
967 33 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

bz Funkcionar ponudi informacije v zameno za svoj pozitivni image v medijih tega novinarja. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BZ. Funkcionar ponudi informacije v zameno za svoj pozitivni image v medijih tega novinarja.

Vrednost 78102 Frekvenca
1 ni korupcije 18
2 2 25
3 3 35
4 4 63
5 5 116
6 6 177
7 je korupcija 532
8 ne vem 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 34 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

ca Kje ste izvedeli za primer podkupovanja med novinarji?

CA.-CC. V primeru, da ste slišali oz., da ste že sami imeli kakšno osebno izkušnjo s podkupovanjem novinarjev nam prosimo navedite, kje ste izvedeli za pojav podkupovanja med novinarji oziroma v medijih? (Več možnih dgovorov.)

Vrednost 79101 Frekvenca
1 mediji 361
2 govorice 82
3 politiki 11
4 osebna izkušnja 48
97 drugo 0
99 nisem slišal 440
98 ne vem 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 58 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

cb Kje ste izvedeli za primer podkupovanja med novinarji?

CA.-CC. V primeru, da ste slišali oz., da ste že sami imeli kakšno osebno izkušnjo s podkupovanjem novinarjev nam prosimo navedite, kje ste izvedeli za pojav podkupovanja med novinarji oziroma v medijih? (Več možnih dgovorov.)

Vrednost 80100 Frekvenca
1 mediji 26
2 govorice 62
3 politiki 8
4 osebna izkušnja 8
97 drugo 0
99 nisem slišal 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
104 896 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

cc Kje ste izvedeli za primer podkupovanja med novinarji?

CA.-CC. V primeru, da ste slišali oz., da ste že sami imeli kakšno osebno izkušnjo s podkupovanjem novinarjev nam prosimo navedite, kje ste izvedeli za pojav podkupovanja med novinarji oziroma v medijih? (Več možnih dgovorov.)

Vrednost 8199 Frekvenca
1 mediji 1
2 govorice 7
3 politiki 5
4 osebna izkušnja 2
97 drugo 0
99 nisem slišal 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 985 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

cd Zakaj novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine?

CD.-CH. Zakaj menite, da novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine? (Več možnih odgovorov.)

Vrednost 8298 Frekvenca
1 slaba plača 235
2 pohlep 164
3 pogosto ponujanje daril 85
4 edini način pridobivanja daril 58
5 neprofesionalnost nekaterih 72
6 ni nadzora 56
7 ni pregona 26
8 nepoznavanje etičnih standardov 75
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 31
10 so pokvarjeni 82
11 so prisiljeni 5
97 drugo 4
99 ne sprejemajo podkupnin 53
98 ne vem 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 54 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

ce Zakaj novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine?

CD.-CH. Zakaj menite, da novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine? (Več možnih odgovorov.)

Vrednost 8397 Frekvenca
1 slaba plača 59
2 pohlep 76
3 pogosto ponujanje daril 42
4 edini način pridobivanja daril 39
5 neprofesionalnost nekaterih 52
6 ni nadzora 54
7 ni pregona 19
8 nepoznavanje etičnih standardov 48
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 16
10 so pokvarjeni 44
11 so prisiljeni 2
97 drugo 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
451 549 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

cf Zakaj novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine?

CD.-CH. Zakaj menite, da novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine? (Več možnih odgovorov.)

Vrednost 8496 Frekvenca
1 slaba plača 12
2 pohlep 24
3 pogosto ponujanje daril 21
4 edini način pridobivanja daril 22
5 neprofesionalnost nekaterih 32
6 ni nadzora 22
7 ni pregona 9
8 nepoznavanje etičnih standardov 28
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 16
10 so pokvarjeni 23
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 791 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

cg Zakaj novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine?

CD.-CH. Zakaj menite, da novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine? (Več možnih odgovorov.)

Vrednost 8595 Frekvenca
1 slaba plača 3
2 pohlep 2
3 pogosto ponujanje daril 1
4 edini način pridobivanja daril 3
5 neprofesionalnost nekaterih 11
6 ni nadzora 12
7 ni pregona 10
8 nepoznavanje etičnih standardov 9
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 6
10 so pokvarjeni 13
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70 930 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

ch Zakaj novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine?

CD.-CH. Zakaj menite, da novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine? (Več možnih odgovorov.)

Vrednost 8694 Frekvenca
1 slaba plača 2
2 pohlep 2
3 pogosto ponujanje daril 1
4 edini način pridobivanja daril 1
5 neprofesionalnost nekaterih 3
6 ni nadzora 4
7 ni pregona 5
8 nepoznavanje etičnih standardov 1
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 9
10 so pokvarjeni 14
11 so prisiljeni 1
97 drugo 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43 957 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

ci Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

CI.-CM. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 8793 Frekvenca
1 NČR 146
2 KPK 336
3 mediji 145
4 policija 75
5 inšpektor 111
6 pokl. združenja novinarjev 80
7 občinstvo 49
8 vsi našteti 16
97 drugi 0
98 ne vem 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 42 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

cj Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

CI.-CM. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 8892 Frekvenca
1 NČR 88
2 KPK 129
3 mediji 69
4 policija 78
5 inšpektor 57
6 pokl. združenja novinarjev 40
7 občinstvo 41
8 vsi našteti 0
97 drugi 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 498 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

ck Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

CI.-CM. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 8991 Frekvenca
1 NČR 15
2 KPK 24
3 mediji 44
4 policija 32
5 inšpektor 47
6 pokl. združenja novinarjev 27
7 občinstvo 28
8 vsi našteti 0
97 drugi 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 783 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

cl Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

CI.-CM. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 9090 Frekvenca
1 NČR 6
2 KPK 6
3 mediji 4
4 policija 19
5 inšpektor 17
6 pokl. združenja novinarjev 17
7 občinstvo 13
8 vsi našteti 0
97 drugi 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 918 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

cm Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

CI.-CM. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 9189 Frekvenca
1 NČR 2
2 KPK 1
3 mediji 0
4 policija 6
5 inšpektor 13
6 pokl. združenja novinarjev 9
7 občinstvo 11
8 vsi našteti 0
97 drugi 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 958 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

cn Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejemajo podkupnine?

CN.-CP. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejemejo podkupnino? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 9288 Frekvenca
1 kaznovati v postopku 288
2 objaviti imena 240
3 odpustiti iz službe 108
4 prepovedati delo 254
5 opomin 28
97 drugo 25
98 ne vem 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 57 1 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

co Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejemajo podkupnine?

CN.-CP. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejemejo podkupnino? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 9387 Frekvenca
1 kaznovati v postopku 61
2 objaviti imena 79
3 odpustiti iz službe 65
4 prepovedati delo 84
5 opomin 5
97 drugo 5
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
299 701 1 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

cp Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejemajo podkupnine?

CN.-CP. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejemejo podkupnino? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 9486 Frekvenca
1 kaznovati v postopku 6
2 objaviti imena 12
3 odpustiti iz službe 32
4 prepovedati delo 10
5 opomin 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 940 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

cq Na kakšen način bi lahko omejili ali preprečili podkupovanje?

CQ.-CU. Na kakšen način bi lahko po vašem mnenju omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 9585 Frekvenca
1 etična pravila 183
2 pravila o prejemanju daril 129
3 očevanje nov. in ogl. vsebin 59
4 izobraževanje 90
5 višja plača 224
6 kaznovanje 222
97 drugo 12
98 ne vem 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 81 1 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

cr Na kakšen način bi lahko omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev?

CQ.-CU. Na kakšen način bi lahko po vašem mnenju omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 9684 Frekvenca
1 etična pravila 66
2 pravila o prejemanju daril 80
3 očevanje nov. in ogl. vsebin 58
4 izobraževanje 47
5 višja plača 83
6 kaznovanje 81
97 drugo 2
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
417 583 1 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

cs Na kakšen način bi lahko omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev?

CQ.-CU. Na kakšen način bi lahko po vašem mnenju omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 9783 Frekvenca
1 etična pravila 19
2 pravila o prejemanju daril 11
3 očevanje nov. in ogl. vsebin 23
4 izobraževanje 17
5 višja plača 21
6 kaznovanje 34
97 drugo 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125 875 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

ct Na kakšen način bi lahko omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev?

CQ.-CU. Na kakšen način bi lahko po vašem mnenju omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 9882 Frekvenca
1 etična pravila 0
2 pravila o prejemanju daril 3
3 očevanje nov. in ogl. vsebin 4
4 izobraževanje 8
5 višja plača 8
6 kaznovanje 16
97 drugo 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 961 2 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

cu Na kakšen način bi lahko omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev?

CQ.-CU. Na kakšen način bi lahko po vašem mnenju omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev? (Možnih več odgovorov.)

Vrednost 9981 Frekvenca
1 etična pravila 0
2 pravila o prejemanju daril 2
3 očevanje nov. in ogl. vsebin 1
4 izobraževanje 1
5 višja plača 9
6 kaznovanje 12
97 drugo 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 975 2 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

cv Kdo je bolj kriv, tisti, ki podkupnino daje ali tisti, ki jo sprejema?

CV. Kdo je po vašem mnenju bolj kriv: tisti, ki podkupnino daje ali tisti, ki podkupnino sprejme?

Vrednost 10080 Frekvenca
1 tisti, ki jo daje 232
2 tisti, ki jo sprejema 175
3 oba enako 589
4 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 4 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

cw Komu bi primer korupcije prijavili?

CW.-CY. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja med novinarji, komu bi primer korupcije prijavili?

Vrednost 10179 Frekvenca
1 NČR 67
2 KPK 179
3 mediju 123
4 policiji 139
5 inšpektorju 69
6 pokl. združenja novinarjev 52
7 vsem naštetim 38
97 drugo 0
99 ne bi prijavil 284
98 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 49 1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

cx Komu bi primer korupcije prijavili?

CW.-CY. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja med novinarji, komu bi primer korupcije prijavili?

Vrednost 10278 Frekvenca
1 NČR 35
2 KPK 69
3 mediju 26
4 policiji 44
5 inšpektorju 34
6 pokl. združenja novinarjev 20
7 vsem naštetim 0
97 drugo 0
99 ne bi prijavil 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 772 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

cy Komu bi primer korupcije prijavili?

CW.-CY. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja med novinarji, komu bi primer korupcije prijavili?

Vrednost 10377 Frekvenca
1 NČR 9
2 KPK 14
3 mediju 10
4 policiji 9
5 inšpektorju 13
6 pokl. združenja novinarjev 12
7 vsem naštetim 0
97 drugo 0
99 ne bi prijavil 0
98 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
67 933 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

spol Spol

CZ. Spol:

Vrednost 10476 Frekvenca
1 ženski 513
2 moški 487
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

st Starost

DA. Starost:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 18 88 53.247 15.226

Vrednosti spremenljivk od 18 do 88

izobrazb Izobrazba

DB. Izobrazba:

Vrednost 10674 Frekvenca
1 OŠ, poklicna šola 444
2 srednja 325
3 višja, visoka 153
4 univerzitetna 69
5 magisterij, doktorat 9
6 ne povem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

status Status

DC. Zaposlitveni status:

Vrednost 10773 Frekvenca
1 zap. za nedoločen čas 366
2 zap. za določen čas 63
3 brezposeln 53
4 študent 48
5 upokojenec 457
6 drugo 12
7 ne povem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 1 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

naselje Tip naselja

DD. Tip naselja:

Vrednost 10872 Frekvenca
1 podeželje 358
2 manjši kraj 352
3 večje mesto 151
4 LJ, MB 138
5 ne povem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 1 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

regija Regija

DE. Regija:

Vrednost 10971 Frekvenca
1 Ljubljanska 259
2 Zg. Štajerska 266
3 Sp. Štajerska 147
4 Gorenjska 93
5 Primorska 133
7 Dolenjska 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

a_r Visoke cene in inflacija

Vrednost 11070 Frekvenca
1 pretežno majhen 20
2 srednje 215
3 pretežno velik 764
8 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

b_r Revščina

Vrednost 11169 Frekvenca
1 pretežno majhen 51
2 srednje 295
3 pretežno velik 652
8 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
998 2 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

c_r Okoljski problemi

Vrednost 11268 Frekvenca
1 pretežno majhen 42
2 srednje 539
3 pretežno velik 409
8 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
990 10 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

d_r Kršenje človekovih pravic

Vrednost 11367 Frekvenca
1 pretežno majhen 125
2 srednje 508
3 pretežno velik 356
8 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 11 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

e_r Kriminal

Vrednost 11466 Frekvenca
1 pretežno majhen 44
2 srednje 429
3 pretežno velik 519
8 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
992 8 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

f_r Terorizem

Vrednost 11565 Frekvenca
1 pretežno majhen 526
2 srednje 304
3 pretežno velik 159
8 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
989 11 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

g_r Nasilje

Vrednost 11664 Frekvenca
1 pretežno majhen 83
2 srednje 539
3 pretežno velik 372
8 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
994 6 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

h_r Korupcija

Vrednost 11763 Frekvenca
1 pretežno majhen 26
2 srednje 376
3 pretežno velik 591
8 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
993 7 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

i_r Brezposelnost

Vrednost 11862 Frekvenca
1 pretežno majhen 101
2 srednje 487
3 pretežno velik 408
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 4 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

j_r Poštenost

Vrednost 11961 Frekvenca
1 pretežno ni pomembna 15
2 srednje 83
3 pretežno pomembna 902
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

k_r Iskrenost

Vrednost 12060 Frekvenca
1 pretežno ni pomembna 18
2 srednje 100
3 pretežno pomembna 882
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

l_r Natančnost

Vrednost 12159 Frekvenca
1 pretežno ni pomembna 13
2 srednje 283
3 pretežno pomembna 701
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
997 3 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

m_r Resnicoljubnost

Vrednost 12258 Frekvenca
1 pretežno ni pomembna 11
2 srednje 166
3 pretežno pomembna 819
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
996 4 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

n_r Zaupanje

Vrednost 12357 Frekvenca
1 pretežno ni pomembna 17
2 srednje 141
3 pretežno pomembna 842
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

o_r Strpnost

Vrednost 12456 Frekvenca
1 pretežno ni pomembna 22
2 srednje 216
3 pretežno pomembna 761
8 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
999 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

p_r Spoštovanje

Vrednost 12555 Frekvenca
1 pretežno ni pomembna 11
2 srednje 149
3 pretežno pomembna 840
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q_r Integriteta

Vrednost 12654 Frekvenca
1 pretežno ni pomembna 9
2 srednje 346
3 pretežno pomembna 613
8 ne vem 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
968 32 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

r_r Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

Vrednost 12753 Frekvenca
1 pretežno ni pomembna 16
2 srednje 391
3 pretežno pomembna 581
8 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 12 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v_r Politične stranke

Vrednost 12852 Frekvenca
1 pretežno redko 32
2 srednje 408
3 pretežno pogosto 531
8 ne vem 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
971 29 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w_r Parlament

Vrednost 12951 Frekvenca
1 pretežno redko 79
2 srednje 508
3 pretežno pogosto 377
8 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 36 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

x_r Sodstvo

Vrednost 13050 Frekvenca
1 pretežno redko 94
2 srednje 494
3 pretežno pogosto 386
8 ne vem 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 26 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

y_r Gospodarstvo

Vrednost 13149 Frekvenca
1 pretežno redko 21
2 srednje 340
3 pretežno pogosto 627
8 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
988 12 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

z_r Tožilstvo

Vrednost 13248 Frekvenca
1 pretežno redko 102
2 srednje 516
3 pretežno pogosto 338
8 ne vem 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 44 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

aa_r Vlada

Vrednost 13347 Frekvenca
1 pretežno redko 116
2 srednje 411
3 pretežno pogosto 437
8 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon