Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUPJ08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPJ08_V1
Main author(s):
  • Komisija za preprečevanje korupcije
Co-workers:
  • Podesva, Vlasta
  • Kosak, Tadeja
  • Leban, Tina
  • Damjanič, Nikola
Data file producer:
NINAMEDIA - Ninamedia d.o.o. (Ljubljana; januar 2008)

Funding agency:

Komisija za preprečevanje korupcije

Project number:

ZJN - JNMV 2007/1 (Komisija za preprečevanje korupcije)

Series:
  • KORUPN/Korupcija med novinarji

    Serija raziskav o korupciji zajema tako raziskave med novinarji kot raziskave splošne slovenske populacije. Raziskava o javnem mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji je bila izvedena med splošno javnostjo. Raziskava o pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji je bila izvedena med novinarji. Serija raziskav se osredotoča na pojav korupcije med slovenskimi novinarji. Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je mnenje in aktualno stanje glede pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji. Vprašanja se nanšajo na naslednja področja: pereči problemi v družbi, pomembnost vrednot, ocena korupcije, trend korupcije, razširjenost korupcije med različnimi družbenimi akterji, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, mediji, poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev, preprečevanje podkupovanja novinarjev.

Study Content

Keywords:

pereči problemi v Sloveniji, pomembnost vrednot za posameznika, korupcija, primerjava korupcije v Sloveniji in tujini, trend korupcije, razširjenost podkupovanja in korupcije v državi, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, spremljanje množičnih medijev, poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, VREDNOTA, MNOŽIČNI MEDIJI, FINANČNI KRIMINAL, NOVINARSTVO, MEDIJSKO POROČANJE

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
VZROKI ZA KORUPCIJO
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
SUBJEKTIVNA ZAZNAVA KORUPCIJE


Abstract:

Raziskava se osredotoča na pojav korupcije med slovenskimi novinarji. Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je mnenje javnosti o pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji. Vprašanja se osredotočajo na naslednja področja: pereči problemi v družbi, pomembnost vrednot za posameznika, ocena korupcije, primerjava korupcije v Sloveniji in tujini, trend korupcije, razširjenost podkupovanja in korupcije v državi, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, spremljanje množičnih medijev (radio, televizija, časopisi, internet), poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev. Raziskava z isto tematiko, vendar prilagojenim vprašalnikom, je bila istočasno izvedena med slovenskimi novinarji in med splošno javnostjo v Sloveniji. Opis raziskave med novinarji je dostopen pod IDNO KORUPN08.

Methodology


Collection date: 11. - 30. januar 2008
Date of production: 2008
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Ninamedia d.o.o.

Sampling procedure:

V raziskavi je bil uporabljen dvostopenjski slučajni vzorec. Osnova vzorčenja je bil univerzalni telefonski imenik, iz katerega so bili naključno izbrani telefonski naročniki (pri čemer je bila upoštevana prostorska razpršenost glede na slovenske telefonske regije) in znotraj njih naključno izbrani anketiranci po metodi zadnjega rojstnega dne.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Vzorec je ponderiran na način, da so demografski podatki v vzorcu reprezentativni za slovensko populacijo.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUPJ08 - Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji 2008[datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 178
  • number of units: 1000

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

a Visoke cene in inflacija V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

A. visoke cene in inflacija

Value 13 Frequency
1 problem je zelo majhen 11
2 2 9
3 3 42
4 4 42
5 5 131
6 6 125
7 problem je zelo velik 639
8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 1 1 7

Valid range from 1 to 7

b Revščina V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

B. revščina

Value 22 Frequency
1 problem je zelo majhen 22
2 2 29
3 3 58
4 4 79
5 5 158
6 6 160
7 problem je zelo velik 492
8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 2 1 7

Valid range from 1 to 7

c Okoljski problemi V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

C. okoljski problemi

Value 31 Frequency
1 problem je zelo majhen 14
2 2 28
3 3 90
4 4 145
5 5 304
6 6 196
7 problem je zelo velik 213
8 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 10 1 7

Valid range from 1 to 7

a Visoke cene in inflacija V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

A. visoke cene in inflacija

Value 1179 Frequency
1 problem je zelo majhen 11
2 2 9
3 3 42
4 4 42
5 5 131
6 6 125
7 problem je zelo velik 639
8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 1 1 7

Valid range from 1 to 7

b Revščina V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

B. revščina

Value 2178 Frequency
1 problem je zelo majhen 22
2 2 29
3 3 58
4 4 79
5 5 158
6 6 160
7 problem je zelo velik 492
8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 2 1 7

Valid range from 1 to 7

c Okoljski problemi V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

C. okoljski problemi

Value 3177 Frequency
1 problem je zelo majhen 14
2 2 28
3 3 90
4 4 145
5 5 304
6 6 196
7 problem je zelo velik 213
8 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 10 1 7

Valid range from 1 to 7

d Kršenje človekovih pravic V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

D. kršenje človekovih pravic

Value 4176 Frequency
1 problem je zelo majhen 43
2 2 82
3 3 136
4 4 150
5 5 222
6 6 147
7 problem je zelo velik 209
8 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 11 1 7

Valid range from 1 to 7

e Kriminal V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

E. kriminal

Value 5175 Frequency
1 problem je zelo majhen 11
2 2 33
3 3 73
4 4 144
5 5 212
6 6 228
7 problem je zelo velik 291
8 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 8 1 7

Valid range from 1 to 7

f Terorizem V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

F. terorizem

Value 6174 Frequency
1 problem je zelo majhen 305
2 2 221
3 3 133
4 4 80
5 5 91
6 6 57
7 problem je zelo velik 102
8 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 11 1 7

Valid range from 1 to 7

g Nasilje V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

G. nasilje

Value 7173 Frequency
1 problem je zelo majhen 20
2 2 63
3 3 143
4 4 187
5 5 209
6 6 179
7 problem je zelo velik 193
8 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 6 1 7

Valid range from 1 to 7

h Korupcija V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

H. korupcija

Value 8172 Frequency
1 problem je zelo majhen 10
2 2 16
3 3 51
4 4 119
5 5 206
6 6 226
7 problem je zelo velik 365
8 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 7 1 7

Valid range from 1 to 7

i Brezposelnost V kolikšni meri so za vas pomembni naslednji problemi, ki se pojavljajo s Sloveniji? Probleme ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik.

I. brezposelnost

Value 9171 Frequency
1 problem je zelo majhen 25
2 2 76
3 3 127
4 4 152
5 5 208
6 6 170
7 problem je zelo velik 238
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 4 1 7

Valid range from 1 to 7

j Poštenost V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

J. poštenost

Value 10170 Frequency
1 vrednota sploh ni pomembna 9
2 2 6
3 3 14
4 4 23
5 5 46
6 6 91
7 vrednota je zelo pomembna 811
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 7

Valid range from 1 to 7

k Iskrenost V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

K. iskrenost

Value 11169 Frequency
1 vrednota sploh ni pomembna 7
2 2 11
3 3 19
4 4 19
5 5 62
6 6 138
7 vrednota je zelo pomembna 744
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 7

Valid range from 1 to 7

l Natančnost V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

L. natančnost

Value 12168 Frequency
1 vrednota sploh ni pomembna 3
2 2 10
3 3 25
4 4 57
5 5 201
6 6 244
7 vrednota je zelo pomembna 457
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 3 1 7

Valid range from 1 to 7

m Resnicoljubnost V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

M. resnicoljubnost

Value 13167 Frequency
1 vrednota sploh ni pomembna 5
2 2 6
3 3 18
4 4 42
5 5 106
6 6 215
7 vrednota je zelo pomembna 604
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 4 1 7

Valid range from 1 to 7

n Zaupanje V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

N. zaupanje

Value 14166 Frequency
1 vrednota sploh ni pomembna 8
2 2 9
3 3 21
4 4 26
5 5 94
6 6 154
7 vrednota je zelo pomembna 688
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 7

Valid range from 1 to 7

o Strpnost V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

O. strpnost

Value 15165 Frequency
1 vrednota sploh ni pomembna 8
2 2 14
3 3 26
4 4 46
5 5 144
6 6 214
7 vrednota je zelo pomembna 547
8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 1 1 7

Valid range from 1 to 7

p Spoštovanje V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

P. spoštovanje

Value 16164 Frequency
1 vrednota sploh ni pomembna 6
2 2 5
3 3 13
4 4 38
5 5 98
6 6 202
7 vrednota je zelo pomembna 638
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 7

Valid range from 1 to 7

q Integriteta V kolikšni meri so za vas pomembne naslednje vrednote. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vrednota sploh ni pomembna, 7 pa, da je vrednota zelo pomembna.

Q. integriteta

Value 17163 Frequency
1 vrednota sploh ni pomembna 2
2 2 7
3 3 27
4 4 94
5 5 225
6 6 247
7 vrednota je zelo pomembna 366
8 ne vem 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 32 1 7

Valid range from 1 to 7

r Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

R. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa , da je problem zelo velik) ocenite, kako velik problem je po vašem mnenju korupcija v Sloveniji.

Value 18162 Frequency
1 problem je zelo majhen 2
2 2 14
3 3 42
4 4 96
5 5 253
6 6 251
7 problem je zelo velik 330
8 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 12 1 7

Valid range from 1 to 7

s Ali je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

S. Ali menite, da je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

Value 19161 Frequency
1 da 623
2 ne 354
3 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 23 1 2

Valid range from 1 to 2

t Ali je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

T. Ali menite, da je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

Value 20160 Frequency
1 da 713
2 ne 252
3 ne vem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 35 1 2

Valid range from 1 to 2

u Ali se bo stopnja korupcije v Sloveniji povečala ali zmanjšala?

U. Ali menite, da se bo stopnja korupcije v Sloveniji v prihodnjih letih povečala ali zmanjšala?

Value 21159 Frequency
1 povečala 555
2 zmanjšala 255
3 enaka 152
4 ne vem 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 38 1 3

Valid range from 1 to 3

v Politične stranke Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

V. politične stranke

Value 22158 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 11
2 2 21
3 3 42
4 4 108
5 5 258
6 6 224
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 307
8 ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 29 1 7

Valid range from 1 to 7

w Parlament Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

W. parlament

Value 23157 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 30
2 2 49
3 3 102
4 4 138
5 5 268
6 6 174
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 203
8 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 36 1 7

Valid range from 1 to 7

x Sodstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

X. sodstvo

Value 24156 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 33
2 2 61
3 3 128
4 4 146
5 5 220
6 6 169
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 217
8 ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 26 1 7

Valid range from 1 to 7

y Gospodarstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

Y. gospodarstvo

Value 25155 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 2
2 2 19
3 3 49
4 4 101
5 5 190
6 6 280
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 347
8 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 12 1 7

Valid range from 1 to 7

z Tožilstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

Z. tožilstvo

Value 26154 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 31
2 2 71
3 3 115
4 4 168
5 5 233
6 6 163
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 175
8 ne vem 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 44 1 7

Valid range from 1 to 7

aa Vlada Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AA. vlada

Value 27153 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 48
2 2 68
3 3 96
4 4 128
5 5 187
6 6 195
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 242
8 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 36 1 7

Valid range from 1 to 7

ab Policija Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AB. policija

Value 28152 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 50
2 2 81
3 3 125
4 4 182
5 5 248
6 6 161
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 130
8 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 23 1 7

Valid range from 1 to 7

ac Davčna služba Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AC. davčna služba

Value 29151 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 60
2 2 110
3 3 143
4 4 170
5 5 226
6 6 116
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 125
8 ne vem 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 50 1 7

Valid range from 1 to 7

ad Carina Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AD. carina

Value 30150 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 62
2 2 131
3 3 146
4 4 167
5 5 214
6 6 94
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 77
8 ne vem 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 109 1 7

Valid range from 1 to 7

ae Mediji Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AE. mediji

Value 31149 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 73
2 2 103
3 3 155
4 4 204
5 5 210
6 6 116
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 106
8 ne vem 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 33 1 7

Valid range from 1 to 7

af Zdravstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AF. zdravstvo

Value 32148 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 27
2 2 46
3 3 123
4 4 150
5 5 248
6 6 205
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 185
8 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 16 1 7

Valid range from 1 to 7

ag Izobraževanje Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AG. izobraževanje

Value 33147 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 80
2 2 161
3 3 212
4 4 173
5 5 184
6 6 82
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 61
8 ne vem 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 47 1 7

Valid range from 1 to 7

ah Vojska Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AH. vojska

Value 34146 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 101
2 2 159
3 3 183
4 4 162
5 5 141
6 6 82
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 53
8 ne vem 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 119 1 7

Valid range from 1 to 7

ai Nevladne organizacije Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AI. nevladne organizacije

Value 35145 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 110
2 2 138
3 3 193
4 4 171
5 5 169
6 6 79
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 67
8 ne vem 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 73 1 7

Valid range from 1 to 7

aj Religijske organizacije Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AJ. religijske organizacije

Value 36144 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 94
2 2 103
3 3 139
4 4 157
5 5 177
6 6 94
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 164
8 ne vem 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 72 1 7

Valid range from 1 to 7

ak Javna uprava Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7.

AK. javna uprava

Value 37143 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 52
2 2 115
3 3 154
4 4 192
5 5 215
6 6 130
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 103
8 ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 39 1 7

Valid range from 1 to 7

al Med katerimi akterji je največ korupcije?

AL. Med katerimi izmed naštetih družbenih akterjev je po vašem mnenju največ korupcije?

Value 38142 Frequency
1 politiki 294
2 sodniki 82
3 javni uslužbenci 56
4 novinarji in uredniki 52
5 vlada 80
6 gospodarstvo 387
97 drugo 14
98 ne vem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 35 1 97

Valid range from 1 to 97

am Med katerimi akterji je največ nepotizma?

AM. Med katerimi izmed naštetih družbenih akterjev je po vašem mnenju največ nepotizma (gre za dajanje dobrih služb ali družbenih položajev sorodnikom, prijateljem, znancem)? (En možen odgovor.)

Value 39141 Frequency
1 politiki 309
2 sodniki 35
3 javni uslužbenci 162
4 novinarji in uredniki 33
5 vlada 107
6 gospodarstvo 267
7 vsi našteti 16
97 drugo 2
98 ne vem 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 69 1 97

Valid range from 1 to 97

an Televizija Preko kakšnih virov informacij se najpogosteje informirate? Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vir oziroma medij sploh ne spremljate, 7 pa, da vir oziroma medij spremljate večkrat na dan.

AN. Televizija

Value 40140 Frequency
1 sploh ne spremljam 18
2 2 29
3 3 36
4 4 66
5 5 182
6 6 183
7 spremljam večkrat na dan 486
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 7

Valid range from 1 to 7

ao Radio Preko kakšnih virov informacij se najpogosteje informirate? Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vir oziroma medij sploh ne spremljate, 7 pa, da vir oziroma medij spremljate večkrat na dan.

AO. Radio

Value 41139 Frequency
1 sploh ne spremljam 88
2 2 94
3 3 110
4 4 105
5 5 162
6 6 158
7 spremljam večkrat na dan 282
8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 1 1 7

Valid range from 1 to 7

ap Internet Preko kakšnih virov informacij se najpogosteje informirate? Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vir oziroma medij sploh ne spremljate, 7 pa, da vir oziroma medij spremljate večkrat na dan.

AP. Internet

Value 42138 Frequency
1 sploh ne spremljam 458
2 2 65
3 3 78
4 4 77
5 5 93
6 6 76
7 spremljam večkrat na dan 143
8 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 10 1 7

Valid range from 1 to 7

aq Dnevni časopisi Preko kakšnih virov informacij se najpogosteje informirate? Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vir oziroma medij sploh ne spremljate, 7 pa, da vir oziroma medij spremljate večkrat na dan.

AQ. Dnevni časopisi

Value 43137 Frequency
1 sploh ne spremljam 109
2 2 81
3 3 109
4 4 91
5 5 159
6 6 154
7 spremljam večkrat na dan 295
8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 2 1 7

Valid range from 1 to 7

ar Pogovori s sosedi, sorodniki, sodelavci ali znanci Preko kakšnih virov informacij se najpogosteje informirate? Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da vir oziroma medij sploh ne spremljate, 7 pa, da vir oziroma medij spremljate večkrat na dan.

AR. Pogovor s sosedi, sorodniki, sodelavci ali znanci

Value 44136 Frequency
1 sploh ne spremljam 62
2 2 119
3 3 151
4 4 164
5 5 198
6 6 129
7 spremljam večkrat na dan 173
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 4 1 7

Valid range from 1 to 7

as Katero vrsto medija spremljate najpogosteje?

AS. Katero vrsto medija spremljate najpogosteje? (En možen odgovor.)

Value 45135 Frequency
1 TV 579
2 radio 152
3 internet 108
4 dnevni časopisi 139
5 tedniki 4
6 mesečniki 1
7 revije 7
97 drugo 0
98 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 10 1 7

Valid range from 1 to 97

at Zaupate bolj javnim ali komercialnim televizijskim postajam?

AT. Ali zaupate bolj javnim ali komercialnim televizijskim postajam?

Value 46134 Frequency
1 javnim 514
2 komercialnim 327
3 nobenim 121
4 ne vem 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 38 1 3

Valid range from 1 to 3

au Zaupate bolj javnim ali komercialnim radijskim postajam?

AU. Ali zaupate bolj javnim ali komercialnim radijskim postajam?

Value 47133 Frequency
1 javnim 542
2 komercialnim 280
3 nobenim 99
4 ne vem 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 79 1 3

Valid range from 1 to 3

av Katero TV postajo najraje spremljate?

AV. Katero TV postajo najraje spremljate?

Value 48132 Frequency
1 SLO 1 400
2 SLO 2 18
3 POP TV 464
4 Kanal A 23
5 TV 3 8
6 lokalne TV postaje 13
7 tuje TV postaje 47
98 ne vem 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 27 1 7

Valid range from 1 to 7

aw Katero radijsko postajo najraje spremljate?

AW. Katero radijsko postajo najraje spremljate?

Value 49131 Frequency
1 Prvi program 174
2 Drugi program 229
3 Tretji program 16
4 RSI-International 12
5 Ognjišče 41
6 Lokalni radio 258
7 Regionalni radio 196
8 Tuje radijske postaje 6
99 nobene 52
98 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 16 1 99

Valid range from 1 to 99

ax Kateri dnevni časopis najraje spremljate?

AX. Kateri slovenski dnevni časopis najraje spremljate?

Value 50130 Frequency
1 Delo 225
2 Dnevnik 219
3 Finance 12
4 Slovenske novice 177
5 Večer 158
6 Primorske novice 36
7 Ekipa 3
8 Žurnal 24 27
97 drugo 0
99 nobenega 125
98 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 18 1 99

Valid range from 1 to 99

ay Kakšno je poročanje slovenskih medijev?

AY. Prosimo, da izmed navedenih lastnosti izberete tisto, ki po vašem mnenju najbolje predstavlja poročanje slovenskih medijev?

Value 51129 Frequency
1 verodostojnost 250
2 resnicoljubnost 135
3 koruptivnost 30
4 poštenost 167
5 potvarjanje resnice 132
6 zloraba moči 177
98 ne vem 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 109 1 6

Valid range from 1 to 6

az Oglaševalci V kolikšni meri po vašem mnenju na delo in poročanje novinarjev vplivajo naslednji centri moči. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da na medije zelo vplivajo.

AZ. Oglaševalci

Value 52128 Frequency
1 sploh ne vplivajo 50
2 2 46
3 3 75
4 4 142
5 5 287
6 6 177
7 zelo vplivajo 187
8 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 36 1 7

Valid range from 1 to 7

ba Politika V kolikšni meri po vašem mnenju na delo in poročanje novinarjev vplivajo naslednji centri moči. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da na medije zelo vplivajo.

BA. Politika

Value 53127 Frequency
1 sploh ne vplivajo 23
2 2 31
3 3 73
4 4 95
5 5 212
6 6 245
7 zelo vplivajo 303
8 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 18 1 7

Valid range from 1 to 7

bb Podjetja V kolikšni meri po vašem mnenju na delo in poročanje novinarjev vplivajo naslednji centri moči. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da na medije zelo vplivajo.

BB. Podjetja

Value 54126 Frequency
1 sploh ne vplivajo 23
2 2 62
3 3 121
4 4 208
5 5 274
6 6 176
7 zelo vplivajo 101
8 ne vem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 35 1 7

Valid range from 1 to 7

bc Novinarjem politiki, uradniki, podjetja poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo denar. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BC. Novinarjem politiki, uradniki, podjetja poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo denar.

Value 55125 Frequency
1 sploh se ne strinjam 212
2 2 131
3 3 149
4 4 141
5 5 145
6 6 95
7 popolnoma se strinjam 87
8 ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 40 1 7

Valid range from 1 to 7

bd Novinarjem politiki, uradniki, podjetja, poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo darila. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BD. Novinarjem politiki, uradniki, podjetja, poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo darila

Value 56124 Frequency
1 sploh se ne strinjam 127
2 2 136
3 3 155
4 4 141
5 5 170
6 6 119
7 popolnoma se strinjam 95
8 ne vem 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 57 1 7

Valid range from 1 to 7

be Novinarjem politiki, uradniki, podjetja, poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo različne usluge- skrajšanje čakalnih vrst, službe po vezah, pridobitev dovoljenj prek vrste ipd, samo zato, ker so novinarji. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BE. Novinarjem politiki, uradniki, podjetja, poslovneži, oglaševalci vedno ponudijo različne usluge- skrajšanje čakalnih vrst, službe po vezah, pridobitev dovoljenj prek vrste ipd, samo zato, ker so novinarji.

Value 57123 Frequency
1 sploh se ne strinjam 118
2 2 94
3 3 163
4 4 147
5 5 192
6 6 112
7 popolnoma se strinjam 126
8 ne vem 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 48 1 7

Valid range from 1 to 7

bf Podkupovanje novinarjev je v Sloveniji zelo razširjeno. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BF. Podkupovanje novinarjev je v Sloveniji zelo razširjeno.

Value 58122 Frequency
1 sploh se ne strinjam 129
2 2 160
3 3 195
4 4 133
5 5 146
6 6 78
7 popolnoma se strinjam 84
8 ne vem 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 75 1 7

Valid range from 1 to 7

bg Novinar za svoje delo (pisanje, poročanje) lahko sprejme darilo, uslugo ali denar. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BG. Novinar za svoje delo (pisanje, poročanje) lahko sprejme darilo, uslugo ali denar.

Value 59121 Frequency
1 sploh se ne strinjam 401
2 2 163
3 3 123
4 4 67
5 5 91
6 6 50
7 popolnoma se strinjam 81
8 ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 24 1 7

Valid range from 1 to 7

bh Novinarji morajo zavrniti vsakršno darilo, uslugo ali denar. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BH. Novinarji morajo zavrniti vsakršno darilo, uslugo ali denar.

Value 60120 Frequency
1 sploh se ne strinjam 129
2 2 99
3 3 88
4 4 65
5 5 69
6 6 85
7 popolnoma se strinjam 446
8 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 19 1 7

Valid range from 1 to 7

bi Ni nujno, da vsako darilo, usluga ali podkupnina vedno vpliva na verodostojnost novinarjevega poročanja. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BI. Ni nujno, da vsako darilo, usluga ali podkupnina vedno vpliva na verodostojnost novinarjevega poročanja.

Value 61119 Frequency
1 sploh se ne strinjam 110
2 2 84
3 3 101
4 4 111
5 5 159
6 6 128
7 popolnoma se strinjam 269
8 ne vem 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 38 1 7

Valid range from 1 to 7

bj Sprejemanje denarja in daril, uslug vedno vpliva na verodostojnost novinarjevega poročanja. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BJ. Sprejemanje denarja in daril, uslug vedno vpliva na verodostojnost novinarjevega poročanja.

Value 62118 Frequency
1 sploh se ne strinjam 162
2 2 109
3 3 103
4 4 125
5 5 151
6 6 101
7 popolnoma se strinjam 205
8 ne vem 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 44 1 7

Valid range from 1 to 7

bk Med slovenskimi novinarji so tudi takšni, ki za svoje poročanje jemljejo denar ali nagrade. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BK. Med slovenskimi novinarji so tudi takšni, ki za svoje poročanje jemljejo denar ali nagrade.

Value 63117 Frequency
1 sploh se ne strinjam 76
2 2 120
3 3 123
4 4 124
5 5 142
6 6 97
7 popolnoma se strinjam 190
8 ne vem 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 128 1 7

Valid range from 1 to 7

bl Novinarski prispevek ne sme biti povezan z oglasi. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BL. Novinarski prispevek ne sme biti povezan z oglasi.

Value 64116 Frequency
1 sploh se ne strinjam 64
2 2 80
3 3 76
4 4 75
5 5 97
6 6 107
7 popolnoma se strinjam 446
8 ne vem 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 55 1 7

Valid range from 1 to 7

bm Če novinar za objektivno poročanje nujno potrebuje vzorce izdelkov, izposojo le-teh ali storitve ali usluge, naj jih porablja po določenih pravilih in jih po opravljenem delu takoj vrne. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje z trditvami.

BM. Če novinar za objektivno poročanje nujno potrebuje vzorce izdelkov, izposojo le-teh ali storitve ali usluge, naj jih porablja po določenih pravilih in jih po opravljenem delu takoj vrne.

Value 65115 Frequency
1 sploh se ne strinjam 26
2 2 33
3 3 45
4 4 47
5 5 92
6 6 152
7 popolnoma se strinjam 572
8 ne vem 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 33 1 7

Valid range from 1 to 7

bn Direktor velikega podjetja, ki večinsko oglašuje v mediju, povabi novinarja in urednika na potovanje. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BN. Direktor velikega podjetja, ki večinsko oglašuje v mediju, povabi novinarja in urednika na potovanje.

Value 66114 Frequency
1 ni korupcije 57
2 2 41
3 3 53
4 4 81
5 5 119
6 6 159
7 je korupcija 476
8 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 14 1 7

Valid range from 1 to 7

bo Darila manjših vrednosti, ki jih podjetja razdelijo na novinarskih konferencah - priložnostna manjša darila (majice, podloga za miško, pisala). Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BO. Darila manjših vrednosti, ki jih podjetja razdelijo na novinarskih konferencah - priložnostna manjša darila (majice, podloga za miško, pisala).

Value 67113 Frequency
1 ni korupcije 455
2 2 201
3 3 105
4 4 66
5 5 71
6 6 41
7 je korupcija 55
8 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 6 1 7

Valid range from 1 to 7

bp Darila večjih vrednosti, ki jih podjetja ponudijo novinarjem/kam (enciklopedije, knjige, računalniki, telefoni, računalniška oprema, paketi zavarovanja, potovanja, vstopnice za koncert in prireditve). Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BP. Darila večjih vrednosti, ki jih podjetja ponudijo novinarjem/kam (enciklopedije, knjige, računalniki, telefoni, računalniška oprema, paketi zavarovanja, potovanja, vstopnice za koncert in prireditve).

Value 68112 Frequency
1 ni korupcije 45
2 2 45
3 3 65
4 4 89
5 5 159
6 6 202
7 je korupcija 386
8 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 9 1 7

Valid range from 1 to 7

bq Povabilo na kavo. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BQ. Povabilo na kavo.

Value 69111 Frequency
1 ni korupcije 597
2 2 168
3 3 77
4 4 34
5 5 40
6 6 23
7 je korupcija 55
8 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 6 1 7

Valid range from 1 to 7

br Lastnik podjetja ponudi novinarju/ki brezplačno daljšo oziroma neomejeno uporabo njihovega proizvoda (avto, telefon, računalnik,…). Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BR. Lastnik podjetja ponudi novinarju/ki brezplačno daljšo oziroma neomejeno uporabo njihovega proizvoda (avto, telefon, računalnik,…).

Value 70110 Frequency
1 ni korupcije 50
2 2 47
3 3 52
4 4 82
5 5 122
6 6 203
7 je korupcija 433
8 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 11 1 7

Valid range from 1 to 7

bs Lastnik trgovine ponudi novinarju/ki visok popust pri nakupu blaga, ali storitve v zameno pa mu novinar/ka ali urednik/ca zagotovi objavo prispevka ali članka o trgovini , blagu ali storitvi. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BS. Lastnik trgovine ponudi novinarju/ki visok popust pri nakupu blaga, ali storitve v zameno pa mu novinar/ka ali urednik/ca zagotovi objavo prispevka ali članka o trgovini, blagu ali storitvi

Value 71109 Frequency
1 ni korupcije 37
2 2 32
3 3 43
4 4 73
5 5 101
6 6 190
7 je korupcija 508
8 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 16 1 7

Valid range from 1 to 7

bt Lastnik smučišča ponudi novinarju/ki enoletno vstopnico za uporabo vseh kapacitet, tudi hotelskih. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BT. Lastnik smučišča ponudi novinarju/ki enoletno vstopnico za uporabo vseh kapacitet, tudi hotelskih.

Value 72108 Frequency
1 ni korupcije 35
2 2 30
3 3 45
4 4 57
5 5 90
6 6 180
7 je korupcija 547
8 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 16 1 7

Valid range from 1 to 7

bu Edini proizvajalec avtomobilov v državi ponudi popust pri nakupu osebnega vozila vsem novinarjem/kam, ki poročajo o konfliktu med delavci v tem podjetju in vodstvom. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BU. Edini proizvajalec avtomobilov v državi ponudi popust pri nakupu osebnega vozila vsem novinarjem/kam, ki poročajo o konfliktu med delavci v tem podjetju in vodstvom.

Value 73107 Frequency
1 ni korupcije 48
2 2 36
3 3 45
4 4 52
5 5 100
6 6 170
7 je korupcija 517
8 ne vem 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 32 1 7

Valid range from 1 to 7

bv Novinar/ka odpotuje na mednarodni seminar podjetja, vse stroške bivanja, hrane in dnevnice krije organizator in tega v prispevku ne omeni. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BV. Novinar/ka odpotuje na mednarodni seminar podjetja, vse stroške bivanja, hrane in dnevnice krije organizator in tega v prispevku ne omeni.

Value 74106 Frequency
1 ni korupcije 70
2 2 65
3 3 57
4 4 71
5 5 111
6 6 157
7 je korupcija 433
8 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 36 1 7

Valid range from 1 to 7

bw Politik povabi novinarja/ko na neformalna družabna srečanja k sebi domov. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BW. Politik povabi novinarja/ko na neformalna družabna srečanja k sebi domov.

Value 75105 Frequency
1 ni korupcije 109
2 2 110
3 3 96
4 4 94
5 5 107
6 6 148
7 je korupcija 318
8 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 18 1 7

Valid range from 1 to 7

bx Obljuba službe novinarju/ki ali članom njegove/ njene družine. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BX. Obljuba službe novinarju/ki ali članom njegove/ njene družine.

Value 76104 Frequency
1 ni korupcije 30
2 2 36
3 3 41
4 4 49
5 5 104
6 6 156
7 je korupcija 563
8 ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 21 1 7

Valid range from 1 to 7

byy Novinar/ka pride v avtosalon in zahteva testno vozilo za teden dni skupaj z gorivom. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BY. Novinar/ka pride v avtosalon in zahteva testno vozilo za teden dni skupaj z gorivom.

Value 77103 Frequency
1 ni korupcije 69
2 2 47
3 3 54
4 4 68
5 5 113
6 6 174
7 je korupcija 442
8 ne vem 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 33 1 7

Valid range from 1 to 7

bz Funkcionar ponudi informacije v zameno za svoj pozitivni image v medijih tega novinarja. Podkupnine so prisotne tudi v medijih. Našteli vam bomo situacije, ki bi se lahko predstavljale kot dajanje podkupnine novinarjem. Prosimo, da za vsako situacijo posebej ocenite na lestvici od 1 do 7, v kolikšni meri bi bila lahko koruptivna situacija. 1 pomeni, da ni korupcije, 7 pa, da je korupcija.

BZ. Funkcionar ponudi informacije v zameno za svoj pozitivni image v medijih tega novinarja.

Value 78102 Frequency
1 ni korupcije 18
2 2 25
3 3 35
4 4 63
5 5 116
6 6 177
7 je korupcija 532
8 ne vem 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 34 1 7

Valid range from 1 to 7

ca Kje ste izvedeli za primer podkupovanja med novinarji?

CA.-CC. V primeru, da ste slišali oz., da ste že sami imeli kakšno osebno izkušnjo s podkupovanjem novinarjev nam prosimo navedite, kje ste izvedeli za pojav podkupovanja med novinarji oziroma v medijih? (Več možnih dgovorov.)

Value 79101 Frequency
1 mediji 361
2 govorice 82
3 politiki 11
4 osebna izkušnja 48
97 drugo 0
99 nisem slišal 440
98 ne vem 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 58 1 99

Valid range from 1 to 99

cb Kje ste izvedeli za primer podkupovanja med novinarji?

CA.-CC. V primeru, da ste slišali oz., da ste že sami imeli kakšno osebno izkušnjo s podkupovanjem novinarjev nam prosimo navedite, kje ste izvedeli za pojav podkupovanja med novinarji oziroma v medijih? (Več možnih dgovorov.)

Value 80100 Frequency
1 mediji 26
2 govorice 62
3 politiki 8
4 osebna izkušnja 8
97 drugo 0
99 nisem slišal 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104 896 1 4

Valid range from 1 to 99

cc Kje ste izvedeli za primer podkupovanja med novinarji?

CA.-CC. V primeru, da ste slišali oz., da ste že sami imeli kakšno osebno izkušnjo s podkupovanjem novinarjev nam prosimo navedite, kje ste izvedeli za pojav podkupovanja med novinarji oziroma v medijih? (Več možnih dgovorov.)

Value 8199 Frequency
1 mediji 1
2 govorice 7
3 politiki 5
4 osebna izkušnja 2
97 drugo 0
99 nisem slišal 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 985 1 4

Valid range from 1 to 99

cd Zakaj novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine?

CD.-CH. Zakaj menite, da novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine? (Več možnih odgovorov.)

Value 8298 Frequency
1 slaba plača 235
2 pohlep 164
3 pogosto ponujanje daril 85
4 edini način pridobivanja daril 58
5 neprofesionalnost nekaterih 72
6 ni nadzora 56
7 ni pregona 26
8 nepoznavanje etičnih standardov 75
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 31
10 so pokvarjeni 82
11 so prisiljeni 5
97 drugo 4
99 ne sprejemajo podkupnin 53
98 ne vem 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 54 1 99

Valid range from 1 to 99

ce Zakaj novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine?

CD.-CH. Zakaj menite, da novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine? (Več možnih odgovorov.)

Value 8397 Frequency
1 slaba plača 59
2 pohlep 76
3 pogosto ponujanje daril 42
4 edini način pridobivanja daril 39
5 neprofesionalnost nekaterih 52
6 ni nadzora 54
7 ni pregona 19
8 nepoznavanje etičnih standardov 48
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 16
10 so pokvarjeni 44
11 so prisiljeni 2
97 drugo 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 549 1 11

Valid range from 1 to 99

cf Zakaj novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine?

CD.-CH. Zakaj menite, da novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine? (Več možnih odgovorov.)

Value 8496 Frequency
1 slaba plača 12
2 pohlep 24
3 pogosto ponujanje daril 21
4 edini način pridobivanja daril 22
5 neprofesionalnost nekaterih 32
6 ni nadzora 22
7 ni pregona 9
8 nepoznavanje etičnih standardov 28
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 16
10 so pokvarjeni 23
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 791 1 10

Valid range from 1 to 99

cg Zakaj novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine?

CD.-CH. Zakaj menite, da novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine? (Več možnih odgovorov.)

Value 8595 Frequency
1 slaba plača 3
2 pohlep 2
3 pogosto ponujanje daril 1
4 edini način pridobivanja daril 3
5 neprofesionalnost nekaterih 11
6 ni nadzora 12
7 ni pregona 10
8 nepoznavanje etičnih standardov 9
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 6
10 so pokvarjeni 13
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 930 1 10

Valid range from 1 to 99

ch Zakaj novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine?

CD.-CH. Zakaj menite, da novinarji v glavnem sploh sprejemajo podkupnine? (Več možnih odgovorov.)

Value 8694 Frequency
1 slaba plača 2
2 pohlep 2
3 pogosto ponujanje daril 1
4 edini način pridobivanja daril 1
5 neprofesionalnost nekaterih 3
6 ni nadzora 4
7 ni pregona 5
8 nepoznavanje etičnih standardov 1
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 9
10 so pokvarjeni 14
11 so prisiljeni 1
97 drugo 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 957 1 11

Valid range from 1 to 99

ci Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

CI.-CM. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih več odgovorov.)

Value 8793 Frequency
1 NČR 146
2 KPK 336
3 mediji 145
4 policija 75
5 inšpektor 111
6 pokl. združenja novinarjev 80
7 občinstvo 49
8 vsi našteti 16
97 drugi 0
98 ne vem 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 42 1 8

Valid range from 1 to 97

cj Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

CI.-CM. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih več odgovorov.)

Value 8892 Frequency
1 NČR 88
2 KPK 129
3 mediji 69
4 policija 78
5 inšpektor 57
6 pokl. združenja novinarjev 40
7 občinstvo 41
8 vsi našteti 0
97 drugi 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 498 1 7

Valid range from 1 to 97

ck Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

CI.-CM. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih več odgovorov.)

Value 8991 Frequency
1 NČR 15
2 KPK 24
3 mediji 44
4 policija 32
5 inšpektor 47
6 pokl. združenja novinarjev 27
7 občinstvo 28
8 vsi našteti 0
97 drugi 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 783 1 7

Valid range from 1 to 97

cl Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

CI.-CM. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih več odgovorov.)

Value 9090 Frequency
1 NČR 6
2 KPK 6
3 mediji 4
4 policija 19
5 inšpektor 17
6 pokl. združenja novinarjev 17
7 občinstvo 13
8 vsi našteti 0
97 drugi 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82 918 1 7

Valid range from 1 to 97

cm Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

CI.-CM. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih več odgovorov.)

Value 9189 Frequency
1 NČR 2
2 KPK 1
3 mediji 0
4 policija 6
5 inšpektor 13
6 pokl. združenja novinarjev 9
7 občinstvo 11
8 vsi našteti 0
97 drugi 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 958 1 7

Valid range from 1 to 97

cn Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejemajo podkupnine?

CN.-CP. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejemejo podkupnino? (Možnih več odgovorov.)

Value 9288 Frequency
1 kaznovati v postopku 288
2 objaviti imena 240
3 odpustiti iz službe 108
4 prepovedati delo 254
5 opomin 28
97 drugo 25
98 ne vem 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 57 1 97

Valid range from 1 to 97

co Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejemajo podkupnine?

CN.-CP. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejemejo podkupnino? (Možnih več odgovorov.)

Value 9387 Frequency
1 kaznovati v postopku 61
2 objaviti imena 79
3 odpustiti iz službe 65
4 prepovedati delo 84
5 opomin 5
97 drugo 5
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 701 1 97

Valid range from 1 to 97

cp Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejemajo podkupnine?

CN.-CP. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejemejo podkupnino? (Možnih več odgovorov.)

Value 9486 Frequency
1 kaznovati v postopku 6
2 objaviti imena 12
3 odpustiti iz službe 32
4 prepovedati delo 10
5 opomin 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 940 1 4

Valid range from 1 to 97

cq Na kakšen način bi lahko omejili ali preprečili podkupovanje?

CQ.-CU. Na kakšen način bi lahko po vašem mnenju omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev? (Možnih več odgovorov.)

Value 9585 Frequency
1 etična pravila 183
2 pravila o prejemanju daril 129
3 očevanje nov. in ogl. vsebin 59
4 izobraževanje 90
5 višja plača 224
6 kaznovanje 222
97 drugo 12
98 ne vem 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 81 1 97

Valid range from 1 to 97

cr Na kakšen način bi lahko omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev?

CQ.-CU. Na kakšen način bi lahko po vašem mnenju omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev? (Možnih več odgovorov.)

Value 9684 Frequency
1 etična pravila 66
2 pravila o prejemanju daril 80
3 očevanje nov. in ogl. vsebin 58
4 izobraževanje 47
5 višja plača 83
6 kaznovanje 81
97 drugo 2
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 583 1 97

Valid range from 1 to 97

cs Na kakšen način bi lahko omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev?

CQ.-CU. Na kakšen način bi lahko po vašem mnenju omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev? (Možnih več odgovorov.)

Value 9783 Frequency
1 etična pravila 19
2 pravila o prejemanju daril 11
3 očevanje nov. in ogl. vsebin 23
4 izobraževanje 17
5 višja plača 21
6 kaznovanje 34
97 drugo 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125 875 1 6

Valid range from 1 to 97

ct Na kakšen način bi lahko omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev?

CQ.-CU. Na kakšen način bi lahko po vašem mnenju omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev? (Možnih več odgovorov.)

Value 9882 Frequency
1 etična pravila 0
2 pravila o prejemanju daril 3
3 očevanje nov. in ogl. vsebin 4
4 izobraževanje 8
5 višja plača 8
6 kaznovanje 16
97 drugo 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 961 2 6

Valid range from 1 to 97

cu Na kakšen način bi lahko omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev?

CQ.-CU. Na kakšen način bi lahko po vašem mnenju omejili ali preprečili podkupovanje novinarjev? (Možnih več odgovorov.)

Value 9981 Frequency
1 etična pravila 0
2 pravila o prejemanju daril 2
3 očevanje nov. in ogl. vsebin 1
4 izobraževanje 1
5 višja plača 9
6 kaznovanje 12
97 drugo 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 975 2 6

Valid range from 1 to 97

cv Kdo je bolj kriv, tisti, ki podkupnino daje ali tisti, ki jo sprejema?

CV. Kdo je po vašem mnenju bolj kriv: tisti, ki podkupnino daje ali tisti, ki podkupnino sprejme?

Value 10080 Frequency
1 tisti, ki jo daje 232
2 tisti, ki jo sprejema 175
3 oba enako 589
4 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 4 1 3

Valid range from 1 to 3

cw Komu bi primer korupcije prijavili?

CW.-CY. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja med novinarji, komu bi primer korupcije prijavili?

Value 10179 Frequency
1 NČR 67
2 KPK 179
3 mediju 123
4 policiji 139
5 inšpektorju 69
6 pokl. združenja novinarjev 52
7 vsem naštetim 38
97 drugo 0
99 ne bi prijavil 284
98 ne vem 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 49 1 99

Valid range from 1 to 99

cx Komu bi primer korupcije prijavili?

CW.-CY. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja med novinarji, komu bi primer korupcije prijavili?

Value 10278 Frequency
1 NČR 35
2 KPK 69
3 mediju 26
4 policiji 44
5 inšpektorju 34
6 pokl. združenja novinarjev 20
7 vsem naštetim 0
97 drugo 0
99 ne bi prijavil 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 772 1 6

Valid range from 1 to 99

cy Komu bi primer korupcije prijavili?

CW.-CY. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja med novinarji, komu bi primer korupcije prijavili?

Value 10377 Frequency
1 NČR 9
2 KPK 14
3 mediju 10
4 policiji 9
5 inšpektorju 13
6 pokl. združenja novinarjev 12
7 vsem naštetim 0
97 drugo 0
99 ne bi prijavil 0
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67 933 1 6

Valid range from 1 to 99

spol Spol

CZ. Spol:

Value 10476 Frequency
1 ženski 513
2 moški 487
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 2

Valid range from 1 to 2

st Starost

DA. Starost:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 18 88 53.247 15.226

Valid range from 18 to 88

izobrazb Izobrazba

DB. Izobrazba:

Value 10674 Frequency
1 OŠ, poklicna šola 444
2 srednja 325
3 višja, visoka 153
4 univerzitetna 69
5 magisterij, doktorat 9
6 ne povem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 5

Valid range from 1 to 5

status Status

DC. Zaposlitveni status:

Value 10773 Frequency
1 zap. za nedoločen čas 366
2 zap. za določen čas 63
3 brezposeln 53
4 študent 48
5 upokojenec 457
6 drugo 12
7 ne povem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 1 1 6

Valid range from 1 to 6

naselje Tip naselja

DD. Tip naselja:

Value 10872 Frequency
1 podeželje 358
2 manjši kraj 352
3 večje mesto 151
4 LJ, MB 138
5 ne povem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 1 1 4

Valid range from 1 to 4

regija Regija

DE. Regija:

Value 10971 Frequency
1 Ljubljanska 259
2 Zg. Štajerska 266
3 Sp. Štajerska 147
4 Gorenjska 93
5 Primorska 133
7 Dolenjska 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 7

Valid range from 1 to 7

a_r Visoke cene in inflacija

Value 11070 Frequency
1 pretežno majhen 20
2 srednje 215
3 pretežno velik 764
8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 1 1 3

Valid range from 1 to 3

b_r Revščina

Value 11169 Frequency
1 pretežno majhen 51
2 srednje 295
3 pretežno velik 652
8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 2 1 3

Valid range from 1 to 3

c_r Okoljski problemi

Value 11268 Frequency
1 pretežno majhen 42
2 srednje 539
3 pretežno velik 409
8 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 10 1 3

Valid range from 1 to 3

d_r Kršenje človekovih pravic

Value 11367 Frequency
1 pretežno majhen 125
2 srednje 508
3 pretežno velik 356
8 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 11 1 3

Valid range from 1 to 3

e_r Kriminal

Value 11466 Frequency
1 pretežno majhen 44
2 srednje 429
3 pretežno velik 519
8 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 8 1 3

Valid range from 1 to 3

f_r Terorizem

Value 11565 Frequency
1 pretežno majhen 526
2 srednje 304
3 pretežno velik 159
8 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 11 1 3

Valid range from 1 to 3

g_r Nasilje

Value 11664 Frequency
1 pretežno majhen 83
2 srednje 539
3 pretežno velik 372
8 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 6 1 3

Valid range from 1 to 3

h_r Korupcija

Value 11763 Frequency
1 pretežno majhen 26
2 srednje 376
3 pretežno velik 591
8 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 7 1 3

Valid range from 1 to 3

i_r Brezposelnost

Value 11862 Frequency
1 pretežno majhen 101
2 srednje 487
3 pretežno velik 408
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 4 1 3

Valid range from 1 to 3

j_r Poštenost

Value 11961 Frequency
1 pretežno ni pomembna 15
2 srednje 83
3 pretežno pomembna 902
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 3

Valid range from 1 to 3

k_r Iskrenost

Value 12060 Frequency
1 pretežno ni pomembna 18
2 srednje 100
3 pretežno pomembna 882
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 3

Valid range from 1 to 3

l_r Natančnost

Value 12159 Frequency
1 pretežno ni pomembna 13
2 srednje 283
3 pretežno pomembna 701
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 3 1 3

Valid range from 1 to 3

m_r Resnicoljubnost

Value 12258 Frequency
1 pretežno ni pomembna 11
2 srednje 166
3 pretežno pomembna 819
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 4 1 3

Valid range from 1 to 3

n_r Zaupanje

Value 12357 Frequency
1 pretežno ni pomembna 17
2 srednje 141
3 pretežno pomembna 842
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 3

Valid range from 1 to 3

o_r Strpnost

Value 12456 Frequency
1 pretežno ni pomembna 22
2 srednje 216
3 pretežno pomembna 761
8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 1 1 3

Valid range from 1 to 3

p_r Spoštovanje

Value 12555 Frequency
1 pretežno ni pomembna 11
2 srednje 149
3 pretežno pomembna 840
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 0 1 3

Valid range from 1 to 3

q_r Integriteta

Value 12654 Frequency
1 pretežno ni pomembna 9
2 srednje 346
3 pretežno pomembna 613
8 ne vem 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 32 1 3

Valid range from 1 to 3

r_r Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

Value 12753 Frequency
1 pretežno ni pomembna 16
2 srednje 391
3 pretežno pomembna 581
8 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 12 1 3

Valid range from 1 to 3

v_r Politične stranke

Value 12852 Frequency
1 pretežno redko 32
2 srednje 408
3 pretežno pogosto 531
8 ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
971 29 1 3

Valid range from 1 to 3

w_r Parlament

Value 12951 Frequency
1 pretežno redko 79
2 srednje 508
3 pretežno pogosto 377
8 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 36 1 3

Valid range from 1 to 3

x_r Sodstvo

Value 13050 Frequency
1 pretežno redko 94
2 srednje 494
3 pretežno pogosto 386
8 ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 26 1 3

Valid range from 1 to 3

y_r Gospodarstvo

Value 13149 Frequency
1 pretežno redko 21
2 srednje 340
3 pretežno pogosto 627
8 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 12 1 3

Valid range from 1 to 3

z_r Tožilstvo

Value 13248 Frequency
1 pretežno redko 102
2 srednje 516
3 pretežno pogosto 338
8 ne vem 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 44 1 3

Valid range from 1 to 3

aa_r Vlada

Value 13347 Frequency
1 pretežno redko 116
2 srednje 411
3 pretežno pogosto 437
8 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 36