Slovensko javno mnenje 1988

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM88
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM88_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Mlinar, Zdravko
 • Trampuž, Cveto
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana; junij 1988)

Funding agency:

Republiška raziskovalna skupnost

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

ocena družbenih in gospodarskih razmer, razpoloženje ljudi, gospodarski ukrepi, posojilo, razvoj zasebnega sektorja, ustavna dopolnila, samostojnost republik, referendum o ustavi, delitev pristojnosti med federacijo in republiko, ocena volilnega sistema, mednacionalni odnosi, slovenski kulturni prostor, odnosi z manjšinami in priseljenci, slovenska nacionalna politika, samoodločba, trditve o vlogi Slovencev v Jugoslaviji, dogodki na Kosovu, zunanja politika in varnost Jugoslavije, vojska, civilno služenje, vojaška industrija, ugledni politiki, legitimnost Zveze komunistov, ugled Zveze komunistov, opozicija, neuvrščenost, vernost, vloga cerkve, verska svoboda, kultura, bralne navade, obiskovanje knjižnic, kulturnih in športnih prireditev, prosti čas, ocena informbiroja, slovenska himna, mlada generacija, kajenje, krvodajalstvo, obrt, mediji, kazniva dejanja, smrtna kazen, Kosovo

Keywords ELSST:
GOSPODARSKE RAZMERE, USTAVNA SPREMEMBA, VOJSKA, OBRAMBA, MEDNARODNI ODNOSI, ZAUPANJE, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, RELIGIJA, KULTURA, PROSTI ČAS

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
GOSPODARSKE RAZMERE
USTAVNA DOPOLNILA
MEDNACIONALNI ODNOSI
VOJSKA
POLITIKA
MEDNARODNI ODNOSI
CERKEV
PROSTI ČAS
ČASOPISI
PODARIM-DOBIM
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Posebnosti tokratne ankete so vprašanja povezana z vojsko in obrambo ter dogajanji na Kosovu. Vprašalnik se začne s stališči o gospodarskih razmerah. Sledi poglavje o zveznih ustavnih dopolnilih, ki vključuje vprašanja o poznavanju ustave in vsebine predlaganih sprememb. Sledi ocena zaupanja slovenskemu in jugoslovanskemu političnemu vodstvu in predlogi izboljšav volilnega sistema. Sledi aktualno poglavje glede ocen mednacionalnih odnosov. V poglavju o varnosti in obrambi sledijo standardna vprašanja o morebitni vojaški ogroženosti Jugoslavije. Sledi sklop vprašanj o mednarodnih odnosih. Sledijo vprašanja o gospodarskih in političnih spremembah v Sovjetski zvezi. Vprašanja o religiji in Cerkvi vsebujejo standardno vprašanje o lastni vernosti in obiskovanju verskih obredov. Iz raziskave zvemo tudi, kako Slovenci preživljajo prosti čas in koliko se ukvarjajo s kulturnimi aktivnostmi. Zadnje poglavje se nanaša na stališča o kaznivih dejanjih. Respondenti ocenijo še pomen akcije Podarim - dobim. Sledijo demografska vprašanja.

Methodology


Collection date: junij 1988 - junij 1988
Date of production: 1988-6
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Mnenjski voditelji so ciljna populacija dodatne raziskave.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Vzorec mnenjskih voditeljev je izbran iz seznamov občinskih funkcionarjev, direktorjev podjetij, strokovnjakov, tehnične in humanistične inteligence.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Vprašalnik mnenjskih voditeljev je namenjen pismenemu samoizpolnjevanju in vrnjen po pošti.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM88.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 504
 • number of units: 2075

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM88V.por

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • number of variables: 237
 • number of units: 421

Variable list

ID

ID

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
2089 1
2090 1
2091 1
2092 1

Valid range from 1 to 2092

A1A A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

a) kako živijo ljudje

Value 22 Frequency
1 danes dosti boljše 56
2 danes boljše 292
3 enako 311
4 danes slabše 1092
5 danes dosti slabše 293
6 ne ve, neodločen 31

Valid range from 1 to 5

A1B A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

b) demokratičnost odločanja

Value 31 Frequency
1 danes dosti boljše 53
2 danes boljše 513
3 enako 552
4 danes slabše 532
5 danes dosti slabše 137
6 ne ve, neodločen 288

Valid range from 1 to 5

ID

ID

Value 1504 Frequency
1 1
2 1
3 1
2089 1
2090 1
2091 1
2092 1

Valid range from 1 to 2092

A1A A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

a) kako živijo ljudje

Value 2503 Frequency
1 danes dosti boljše 56
2 danes boljše 292
3 enako 311
4 danes slabše 1092
5 danes dosti slabše 293
6 ne ve, neodločen 31

Valid range from 1 to 5

A1B A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

b) demokratičnost odločanja

Value 3502 Frequency
1 danes dosti boljše 53
2 danes boljše 513
3 enako 552
4 danes slabše 532
5 danes dosti slabše 137
6 ne ve, neodločen 288

Valid range from 1 to 5

A1C A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

c) samoupravljanje

Value 4501 Frequency
1 danes dosti boljše 29
2 danes boljše 230
3 enako 648
4 danes slabše 628
5 danes dosti slabše 229
6 ne ve, neodločen 311

Valid range from 1 to 5

A1D A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

d) spoštovanje dela in delavcev

Value 5500 Frequency
1 danes dosti boljše 30
2 danes boljše 285
3 enako 564
4 danes slabše 787
5 danes dosti slabše 265
6 ne ve, neodločen 144

Valid range from 1 to 5

A1E A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 6499 Frequency
1 danes dosti boljše 15
2 danes boljše 116
3 enako 130
4 danes slabše 832
5 danes dosti slabše 823
6 ne ve, neodločen 159

Valid range from 1 to 5

A1F A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 7498 Frequency
1 danes dosti boljše 8
2 danes boljše 57
3 enako 173
4 danes slabše 1000
5 danes dosti slabše 754
6 ne ve, neodločen 83

Valid range from 1 to 5

A1G A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

g) zakonitost

Value 8497 Frequency
1 danes dosti boljše 14
2 danes boljše 199
3 enako 705
4 danes slabše 576
5 danes dosti slabše 196
6 ne ve, neodločen 385

Valid range from 1 to 5

A1H A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

h) možnost izobraževanja, kvalifikacije

Value 9496 Frequency
1 danes dosti boljše 162
2 danes boljše 754
3 enako 637
4 danes slabše 329
5 danes dosti slabše 65
6 ne ve, neodločen 128

Valid range from 1 to 5

A1I A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

i) kulturno življenje

Value 10495 Frequency
1 danes dosti boljše 93
2 danes boljše 618
3 enako 667
4 danes slabše 436
5 danes dosti slabše 103
6 ne ve, neodločen 158

Valid range from 1 to 5

A1J A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 11494 Frequency
1 danes dosti boljše 31
2 danes boljše 189
3 enako 280
4 danes slabše 1058
5 danes dosti slabše 430
6 ne ve, neodločen 87

Valid range from 1 to 5

A2

A2. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED LETOM DNI?

Value 12493 Frequency
1 boljši kot pred letom dni 295
2 približno enak 915
3 slabši kot pred letom dni 837
4 ne ve, neodločen 28

Valid range from 1 to 3

A3

A3. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED PETIMI LETI?

Value 13492 Frequency
1 boljši kot pred petimi leti 465
2 približno enak 476
3 slabši kot pred petimi leti 1059
4 ne ve, neodločen 75

Valid range from 1 to 3

A4

A4. KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ STANDARD IN MATERIALNI POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ LETO DNI? BOLJŠI KOT SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?

Value 14491 Frequency
1 boljši kot sedaj 141
2 približno enak 472
3 slabši kot sedaj 1094
4 ne ve, neodločen 368

Valid range from 1 to 3

A5

A5. IN KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN P0LOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ PET LET:

Value 15490 Frequency
1 boljši kot sedaj 201
2 približno enak 219
3 slabši kot sedaj 891
4 ne ve, neodločen 764

Valid range from 1 to 3

A6

A6. ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Value 16489 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da še nič posebej ne omejujete 192
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza ipd. 775
3 da morate zelo skrbno gospodariti z denarjem, omejujete se pri nakupih opreme, obleke, ipd. 1001
4 da se močno omejujete tudi pri nakupu hrane 61
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 25
6 da živite v revščini 3
7 ne ve, neodločen 18

Valid range from 1 to 6

A7

A7. SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KATERA OD SPODNJIH NAVEDB PO VAŠI OCENI NAJBOLJ USTREZA RAZPOLOŽENJU MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, V SLOVENIJI?

Value 17488 Frequency
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 251
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 273
3 upanje in strah obenem 527
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 245
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 542
6 kaj drugega 31
7 ne ve, ne more oceniti 206

Valid range from 1 to 6

A8

A8. ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA ...

Value 18487 Frequency
1 večje nagrade najuspešnejšim delavcev, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečujeo razlike med ljudmi 1371
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za najuspešnejse delavce, strokovnjake izumitelje 507
3 ne ve, neodločen 197

Valid range from 1 to 2

A9

A9. KAKO BI SE VI ODLOČILI:

Value 19486 Frequency
1 ali naj tisti,ki slabo delajo (ne prihajajo na delo,ali delajo škodo),zgubijo zapolitev 1587
2 ali je treba zagotoviti zaposlenost vsem,ne glede na to, kako delajo 266
3 ne ve, neodločen 222

Valid range from 1 to 2

A10A A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Value 20485 Frequency
1 moramo sprejeti 131
2 lahko sprejmemo 253
3 ne smemo sprejeti 1433
4 ne ve, neodločen 258

Valid range from 1 to 3

A10B A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Value 21484 Frequency
1 moramo sprejeti 1484
2 lahko sprejmemo 429
3 ne smemo sprejeti 83
4 ne ve, neodločen 79

Valid range from 1 to 3

A10C A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 22483 Frequency
1 moramo sprejeti 120
2 lahko sprejmemo 171
3 ne smemo sprejeti 1662
4 ne ve, neodločen 122

Valid range from 1 to 3

A10D A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Value 23482 Frequency
1 moramo sprejeti 464
2 lahko sprejmemo 564
3 ne smemo sprejeti 661
4 ne ve, neodločen 386

Valid range from 1 to 3

A10E A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Value 24481 Frequency
1 moramo sprejeti 193
2 lahko sprejmemo 168
3 ne smemo sprejeti 1526
4 ne ve, neodločen 188

Valid range from 1 to 3

A10F A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj ljudi naj bi na novo zaposlili

Value 25480 Frequency
1 moramo sprejeti 189
2 lahko sprejmemo 349
3 ne smemo sprejeti 1212
4 ne ve, neodločen 325

Valid range from 1 to 3

A10G A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Value 26479 Frequency
1 moramo sprejeti 1332
2 lahko sprejmemo 367
3 ne smemo sprejeti 160
4 ne ve, neodločen 216

Valid range from 1 to 3

A10H A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

h) z devizami naj razpolagajo podjetja, ki jih ustvari

Value 27478 Frequency
1 moramo sprejeti 1561
2 lahko sprejmemo 281
3 ne smemo sprejeti 90
4 ne ve, neodločen 143

Valid range from 1 to 3

A10I A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

i) realne obresti za hranilne vloge in kredite

Value 28477 Frequency
1 moramo sprejeti 1528
2 lahko sprejmemo 284
3 ne smemo sprejeti 62
4 ne ve, neodločen 201

Valid range from 1 to 3

A10J A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

j) ukiniti bi morali vsako obliko razsipništva, reprezentanco in in razmetavanje družbenih sredstev

Value 29476 Frequency
1 moramo sprejeti 1584
2 lahko sprejmemo 286
3 ne smemo sprejeti 93
4 ne ve, neodločen 112

Valid range from 1 to 3

A10K A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

k) manj denarja za vojsko

Value 30475 Frequency
1 moramo sprejeti 856
2 lahko sprejmemo 500
3 ne smemo sprejeti 378
4 ne ve, neodločen 341

Valid range from 1 to 3

A10L A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

l) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Value 31474 Frequency
1 moramo sprejeti 147
2 lahko sprejmemo 224
3 ne smemo sprejeti 1494
4 ne ve, neodločen 210

Valid range from 1 to 3

A10M A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

m) manj denarja za pomoč nerazvitim

Value 32473 Frequency
1 moramo sprejeti 1073
2 lahko sprejmemo 468
3 ne smemo sprejeti 343
4 ne ve, neodločen 191

Valid range from 1 to 3

A10N A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

n) cene naj se oblikujejo na trgu

Value 33472 Frequency
1 moramo sprejeti 1234
2 lahko sprejmemo 414
3 ne smemo sprejeti 120
4 ne ve, neodločen 307

Valid range from 1 to 3

A10O A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

o) manj denarja za zvezno administracijo in diplomacijo

Value 34471 Frequency
1 moramo sprejeti 1337
2 lahko sprejmemo 354
3 ne smemo sprejeti 117
4 ne ve, neodločen 267

Valid range from 1 to 3

A10P A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

p) povečati davek na lastniška stanovanja, stanovanjske hiše

Value 35470 Frequency
1 moramo sprejeti 134
2 lahko sprejmemo 258
3 ne smemo sprejeti 1428
4 ne ve, neodločen 255

Valid range from 1 to 3

A10R A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

r) povečati davek na vikende

Value 36469 Frequency
1 moramo sprejeti 841
2 lahko sprejmemo 631
3 ne smemo sprejeti 357
4 ne ve, neodločen 246

Valid range from 1 to 3

A11

A11. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE:

Value 37468 Frequency
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri tem poveča neenakost med ljudmi 1189
2 zagotoviti čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 456
3 ne ve, neodločen 430

Valid range from 1 to 2

A12

A12. KAJ MENITE,ALI BI LAHKO DOVOLILI, DA BI LJUDJE PRI NAS NAMESTO V BANKE (ZA OBRESTI) VLAGALI SVOJ DENAR V PODJETJA (ZA DELNICE) IN ZA TO OD PODJETIJ PREJEMALI DEL DOBIČKA?

Value 38467 Frequency
1 to moramo dovoliti,saj je koristno tako za podjetja kot tudi za ljudi 1003
2 to bi lahko dovolili le začasno,da se izvlečemo iz gospodarske krize 412
3 tega ne bi smeli dovoliti 221
4 ne ve, ne razume, neodločen 439

Valid range from 1 to 3

A13

A13. PRI USMERJANJU RAZVOJA V SLOVENIJI SE POSTAVLJA VPRAŠANJE, ALI NAJ...

Value 39466 Frequency
1 razvijamo predvsem tiste gospodarske dejavnosti, v katerih lahko dosežemo največ, na ostalih področjih pa se čimbolj povežemo z gospodarstvom drugih republik, 894
2 razvijamo vse gospodarske dejavnosti sami v Sloveniji tako, da pokrijemo osnovne potrebe ljudi in nismo odvisni od drugih 928
3 ne ve, neodločen 253

Valid range from 1 to 2

A14

A14. KAKO NAJ BI SE PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENOGOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

Value 40465 Frequency
1 manj razvite republike in pokrajine naj same skrbijo za svoj nadaljni razvoj 670
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti pa skrb razvitih republik 178
3 manj razvite republike naj same skrbijo zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1103
4 ne ve, neodločen 124

Valid range from 1 to 3

A15

A15. PRED LETI JE BILO DOSTI GOVORA O TEM, DA BI V SLOVENIJI RAZPISALI LJUDSKO POSOJILO ZA GRADITEV CEST. ČE BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LETOS RAZPISALA POSOJILO ZA GRADITEV AVTOMOBILSKE CESTE IN REGIONALNIH CEST, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRISPEVATI?

Value 41464 Frequency
1 da, prispeval bi 897
2 ne bi, ker mislim, da je to stvar skupnosti 402
3 ne bi, ker imam sam premalo denarja 341
4 ne bi, iz drugih razlogov 223
5 ne ve, o tem ni razmišljal 212

Valid range from 1 to 4

A16A A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

a) trgovina na drobno

Value 42463 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 243
2 hitreje zasebni sektor 941
3 enako hitro oba sektorja 552
4 tako kot je 130
5 omejiti zasebni sektor 16
6 ne ve, neodločen 193

Valid range from 1 to 5

A16B A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

b) gostilne, manjši penzioni

Value 43462 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 132
2 hitreje zasebni sektor 1119
3 enako hitro oba sektorja 398
4 tako kot je 174
5 omejiti zasebni sektor 62
6 ne ve, neodločen 190

Valid range from 1 to 5

A16C A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

c) hoteli

Value 44461 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 532
2 hitreje zasebni sektor 569
3 enako hitro oba sektorja 503
4 tako kot je 206
5 omejiti zasebni sektor 31
6 ne ve, neodločen 234

Valid range from 1 to 5

A16D A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

d) prevozništvo

Value 45460 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 301
2 hitreje zasebni sektor 783
3 enako hitro oba sektorja 562
4 tako kot je 198
5 omejiti zasebni sektor 25
6 ne ve, neodločen 206

Valid range from 1 to 5

A16E A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

e) kmetijstvo

Value 46459 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 174
2 hitreje zasebni sektor 1255
3 enako hitro oba sektorja 442
4 tako kot je 75
5 omejiti zasebni sektor 17
6 ne ve, neodločen 112

Valid range from 1 to 5

A16F A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

f) uslužnostna obrt, servisi

Value 47458 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 165
2 hitreje zasebni sektor 1237
3 enako hitro oba sektorja 413
4 tako kot je 99
5 omejiti zasebni sektor 20
6 ne ve, neodločen 141

Valid range from 1 to 5

A16G A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR,DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

g) proizvodna obrt

Value 48457 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 320
2 hitreje zasebni sektor 852
3 enako hitro oba sektorja 551
4 tako kot je 136
5 omejiti zasebni sektor 19
6 ne ve, neodločen 197

Valid range from 1 to 5

A16H A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR,DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

h) manjša industrijska podjetja

Value 49456 Frequency
1 hitreje družbeni sektor 374
2 hitreje zasebni sektor 761
3 enako hitro oba sektorja 536
4 tako kot je 151
5 omejiti zasebni sektor 16
6 ne ve, neodločen 237

Valid range from 1 to 5

A17

A17. ALI V ZADNJIH LETIH VAŠ DOHODEK DOHAJA NARAŠČAJOČE ŽIVLJENJSKE STROŠKE ALI ZA NJIMI ZAOSTAJA?

Value 50455 Frequency
1 dohaja 467
2 zaostaja 1608

Valid range from 1 to 2

A18

A18. ALI STE V ZADNJIH LETIH SPREMENILI VAŠE NAVADE GLEDE PREHRANE, DA BI PRIHRANILI DENAR ALI ZARADI POMANJKANJA DENARJA?

Value 51454 Frequency
1 da 710
2 ne 1365

Valid range from 1 to 2

A19

A19. ALI STE V ZADNJIH LETIH SPREMENILI NAČIN PREVOZA NA DELO IN DRUGAM, DA BI PRIHRANILI DENAR?

Value 52453 Frequency
1 da 611
2 ne 1464

Valid range from 1 to 2

A20

A20. ALI STE V ZADNJIH LETIH OMEJILI ALI SPREMENILI NAKUPE OBLEK, DA BI PRIHRANILI DENAR?

Value 53452 Frequency
1 da 1343
2 ne 732

Valid range from 1 to 2

A21

A21. ALI SEDAJ MANJ POGOSTO JESTE V GOSTILNAH ALI V RESTAVRACIJAH KOT STE VČASIH?

Value 54451 Frequency
1 da 1323
2 ne 752

Valid range from 1 to 2

A22

A22. ALI SEDAJ OBISKUJETE PREDSTAVE IN DRUGE KULTURNE TER ZABAVNE PRIREDITVE BOLJ POREDKO KOT STE JIH VČASIH?

Value 55450 Frequency
1 da 1115
2 ne 960

Valid range from 1 to 2

A23

A23. ALI PORABITE ZA KUPOVANJE SREČK, RAZGLEDNIC PODARIM-DOBIM, LOTA IN PODOBNO VEČ ALI MANJ DENARJA KOT VČASIH?

Value 56449 Frequency
1 več 178
2 manj 342
3 enako 730
4 ne kupuje teh stvari 825

Valid range from 1 to 4

A24

A24. ALI STE V ZADNJEM LETU ODLOŽILI KAKŠNE VEČJE NAKUPE, KI STE JIH SICER NAMERAVALI OPRAVITI?

Value 57448 Frequency
1 da 1230
2 ne 845

Valid range from 1 to 2

A25A A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

a) podražitve mi jemljejo voljo, zgleda, da jih ne bo konec

Value 58447 Frequency
1 soglaša 1696
2 ne soglaša 238
3 neodločen 141

Valid range from 1 to 2

A25B A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

b) zaslužim več kot kadar koli, pa nič ne morem prihraniti

Value 59446 Frequency
1 soglaša 1429
2 ne soglaša 440
3 neodločen 206

Valid range from 1 to 2

A25C A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

c) tako slabo mi gre, da moram trošiti prihranke

Value 60445 Frequency
1 soglaša 687
2 ne soglaša 1069
3 neodločen 319

Valid range from 1 to 2

A25D A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

d) ne morem šolati otrok, ker je to predrago

Value 61444 Frequency
1 soglaša 233
2 ne soglaša 1110
3 neodločen 732

Valid range from 1 to 2

A25E A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

e) nikoli še ni bilo tako slabo, vse mi gre po zlu

Value 62443 Frequency
1 soglaša 320
2 ne soglaša 1443
3 neodločen 312

Valid range from 1 to 2

A25F A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

f) denar, ki ga zaslužim, izgublja vrednost

Value 63442 Frequency
1 soglaša 1924
2 ne soglaša 78
3 neodločen 73

Valid range from 1 to 2

A25G A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

g) zaradi draginje se moram odrekati različnim stvarem

Value 64441 Frequency
1 soglaša 1623
2 ne soglaša 332
3 neodločen 120

Valid range from 1 to 2

A25H A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

h) večinoma kupujem na razprodajah

Value 65440 Frequency
1 soglaša 1054
2 ne soglaša 800
3 neodločen 221

Valid range from 1 to 2

A25I A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

i) vedno je bilo težko, zaradi draginje se ni nič spremenilo

Value 66439 Frequency
1 soglaša 728
2 ne soglaša 1104
3 neodločen 243

Valid range from 1 to 2

A25J A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

j) da bi privarčeval včasih izpustim obrok hrane

Value 67438 Frequency
1 soglaša 180
2 ne soglaša 1825
3 neodločen 70

Valid range from 1 to 2

A25K A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

k) nehal sem kupovati luksuzne stvari

Value 68437 Frequency
1 soglaša 1468
2 ne soglaša 397
3 neodločen 210

Valid range from 1 to 2

A25L A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

l) nehal sem kupovati celo stvari, ki jih potrebujem

Value 69436 Frequency
1 soglaša 559
2 ne soglaša 1391
3 neodločen 125

Valid range from 1 to 2

A25M A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

m) zaradi podražitev kupujem manj kvalitetne stvari

Value 70435 Frequency
1 soglaša 971
2 ne soglaša 946
3 neodločen 158

Valid range from 1 to 2

A25N A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

n) sedaj popravim veliko stvari, ki sem jih včasih zavrgel

Value 71434 Frequency
1 soglaša 1456
2 ne soglaša 455
3 neodločen 164

Valid range from 1 to 2

A25O A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

o) tako hudo je, da morajo ljudje delati celo protizakonite reči, da bi preživeli

Value 72433 Frequency
1 soglaša 605
2 ne soglaša 1174
3 neodločen 296

Valid range from 1 to 2

A26A A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

a) Jugoslavija naj postane članica EGS.

Value 73432 Frequency
1 popolnoma se strinja 1021
2 v glavnem se strinja 439
3 neodločen, ne ve 537
4 v glavnem se ne strinja 39
5 sploh se ne strinja 39

Valid range from 1 to 5

A26B A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

b) Ukiniti je treba prispevke in fond za nerazvite; pomoč nerazvitim naj poteka preko bank v obliki posojil in skupnih vlaganj.

Value 74431 Frequency
1 popolnoma se strinja 1104
2 v glavnem se strinja 537
3 neodločen, ne ve 278
4 v glavnem se ne strinja 105
5 sploh se ne strinja 51

Valid range from 1 to 5

A26C A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

c) Republike in pokrajini naj razvijejo svoje lastne samostojne politične in gospodarske reforme, programe in naj jih ne vsiljujejo drugim.

Value 75430 Frequency
1 popolnoma se strinja 1205
2 v glavnem se strinja 501
3 neodločen, ne ve 281
4 v glavnem se ne strinja 56
5 sploh se ne strinja 32

Valid range from 1 to 5

A26D A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

d) Spoštovanje razlik med republikami in pokrajinami naj postane pravilo: vsaka republika, narod si oblikuje svojo lastno ureditev političnega življenja in gospodarstva tako, da ne ovira drugih republik in pokrajin v njihovem razvoju.

Value 76429 Frequency
1 popolnoma se strinja 1309
2 v glavnem se strinja 476
3 neodločen, ne ve 224
4 v glavnem se ne strinja 47
5 sploh se ne strinja 19

Valid range from 1 to 5

A26E A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

e) Člani zvezne vlade naj bodo praviloma najuglednejši ekonomski in drugi strokovnjaki.

Value 77428 Frequency
1 popolnoma se strinja 1461
2 v glavnem se strinja 385
3 neodločen, ne ve 188
4 v glavnem se ne strinja 23
5 sploh se ne strinja 18

Valid range from 1 to 5

A26F A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

f) Odpravijo naj se vse administrativne omejitve v razpolaganju podjetij z dohodkom in z osebnimi dohodki.

Value 78427 Frequency
1 popolnoma se strinja 1143
2 v glavnem se strinja 439
3 neodločen, ne ve 387
4 v glavnem se ne strinja 69
5 sploh se ne strinja 37

Valid range from 1 to 5

A26G A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

g) Vse oblike lastnine naj bodo enakopravne: državna, družbena, zadružna, delničarska, privatna.

Value 79426 Frequency
1 popolnoma se strinja 1056
2 v glavnem se strinja 443
3 neodločen, ne ve 427
4 v glavnem se ne strinja 95
5 sploh se ne strinja 54

Valid range from 1 to 5

A26H A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

h) Ukiniti je potrebno zakon o združenem delu, ker obremenjuje podjetja s pretirano administracijo, "samoupravnim" normativizmom, razdrobljeno organizacijo in zaščito nedela.

Value 80425 Frequency
1 popolnoma se strinja 772
2 v glavnem se strinja 423
3 neodločen, ne ve 624
4 v glavnem se ne strinja 159
5 sploh se ne strinja 97

Valid range from 1 to 5

A26I A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

i) Vsakdo lahko prične z gospodarsko dejavnostjo.

Value 81424 Frequency
1 popolnoma se strinja 923
2 v glavnem se strinja 503
3 neodločen, ne ve 349
4 v glavnem se ne strinja 195
5 sploh se ne strinja 105

Valid range from 1 to 5

A26J A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

j) Tam, kjer družbena lastnina ni sposobna zagotoviti dohodka oz. ekonomskega napredka, jo je potrebno nadomestiti z zadružno, delničarsko ali zasebno lastnino.

Value 82423 Frequency
1 popolnoma se strinja 1025
2 v glavnem se strinja 529
3 neodločen, ne ve 404
4 v glavnem se ne strinja 71
5 sploh se ne strinja 46

Valid range from 1 to 5

A26K A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

k) Mrtvi stroji, obrati, neobdelana zemlja lahko služijo zasebni oz. zadružni proizvodnji in lahko pod ugodnimi pogoji preidejo v zadružno, delničarsko ali zasebno last.

Value 83422 Frequency
1 popolnoma se strinja 1194
2 v glavnem se strinja 574
3 neodločen, ne ve 244
4 v glavnem se ne strinja 41
5 sploh se ne strinja 22

Valid range from 1 to 5

A26L A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

l) Delavci se lahko organizirajo v zadrugo in izven delavnika delajo na strojih svoje delovne organizacije na osnovi pogodbe.

Value 84421 Frequency
1 popolnoma se strinja 882
2 v glavnem se strinja 548
3 neodločen, ne ve 395
4 v glavnem se ne strinja 125
5 sploh se ne strinja 125

Valid range from 1 to 5

A27

A27. STROKOVNJAKI PRAVIJO, DA SO TRI MOŽNE POTI JUGOSLAVIJE IZ SEDANJE KRIZE. KATERA OD NJIH JE PO VAŠI OCENI PRAVA?

Value 85420 Frequency
1 vrnitev k državnemu socializmu, trdi roki in avtoritarnemu režimu 182
2 obnova meščanske družbe po zahodnem vzorcu 254
3 nova koncepcija samoupravljanja z uvedbo tržišča v gospodarstvu in demokratizacije, s pravico do spontanega političnega gibanja 992
4 ne ve, neodločen 647

Valid range from 1 to 3

B1

B. STALIŠČA O USTAVNIH DOPOLNILIH B1. ALI STE KDAJ BRALI KAKŠNO JUGOSLOVANSKO USTAVO?

Value 86419 Frequency
1 da 853
2 ne 1222

Valid range from 1 to 2

B2

B2. ALI VESTE, DA TRENUTNO POTEKA JAVNA RAZPRAVA O DOPOLNILIH (AMANDMAJIH) JUGOSLOVANSKE USTAVE?

Value 87418 Frequency
1 da 1557
2 ne 518

Valid range from 1 to 2

B3

B3. ALI STE MORDA V ZADNJEM ČASU BILI NA KAŠNEM SESTANKU, ZBOROVANJU, KJER SE JE GOVORILO O SPREMEMBI USTAVE? (če da) ALI STE TUDI SAMI SODELOVALI V RAZPRAVI?

Value 88417 Frequency
1 ne, ni bil, ne ve za spremembe ustave 1587
2 da, bil je, toda ni sodeloval v razpravi 368
3 da, bil je in sodeloval je v razpavi 120

Valid range from 1 to 3

B4

B4. ALI STE MORDA PREBRALI PREDLAGANA DOPOLNILA (AMANDMAJE) JUGOSLOVANSKE USTAVE? (če da) ALI STE JIH RAZUMELI ALI NE?

Value 89416 Frequency
1 ni prebral, ne ve za spremembe ustave 1481
2 prebral, ni razumel 88
3 prebral, razumel deloma 418
4 prebral, razumel je vse 88

Valid range from 1 to 4

B5

B5. ALI JE PO VAŠEM MNENJU POTREBNO ALI NEPOTREBNO SPREMINJATI JUGOSLOVANSKO USTAVO?

Value 90415 Frequency
1 je potrebno 1109
2 ni potrebno 302
3 ne ve, neodločen 664

Valid range from 1 to 2

B6

B6. ALI NAJ BI PO VAŠEM MNENJU REPUBLIKA SLOVENIJA V SPREMENJENI USTAVI IMELA VEČJO ALI MANJŠO POLITIČNO, GOSPODARSKO IN KULTURNO SAMOSTOJNOST KOT DOSLEJ, ALI PA NAJ BI GLEDE TEGA NE BILO SPREMEMB?

Value 91414 Frequency
1 večjo kot doslej 1207
2 majšo kot doslej 90
3 enako kot doslej 296
4 ne ve, neodločen 482

Valid range from 1 to 3

B7

B7. V ZVEZI S SPREJEMANJEM DOPOLNIL ZVEZNE USTAVE SO V JUGOSLAVIJI NASPROTUJOČI SI POGLEDI. KAKO NAJ BI RAVNALI MI V SLOVENIJI?

Value 92413 Frequency
1 dali naj bi soglasje za vsa dopolnila 127
2 dali naj bi soglasje le k sprejemljivim dopolnilom, ostalo pa zavrnili 1276
3 zavrnili naj bi vsa dopolnila 82
4 ne ve, neodločen 590

Valid range from 1 to 3

B8

B8. ALI SODITE, DA BI V POSTOPKU SPREJEMANJA DOPOLNIL ZVEZNE USTAVE MORALA SLOVENSKA SKUPŠČINA RAZPISATI REFERENDUM, ALI TO NE BI BILO POTREBNO?

Value 93412 Frequency
1 da 1143
2 ne 345
3 neodločen, ne ve 587

Valid range from 1 to 2

B10

B10. ČE BI V SLOVENIJI RAZPISALI REFERENDUM O DOPOLNILIH JUGOSLOVANSKE USTAVE, ALI SODITE, DA BI OBČANI GLASOVALI ZA PREDLAGANA DOPOLNILA, ALI PROTI NJIM?

Value 94411 Frequency
1 glasovali bi za 620
2 glasovali bi proti 405
3 ne ve, neodločen 1050

Valid range from 1 to 2

B11

B11. ČE GLEDATE Z VIDIKA JUGOSLAVIJE KOT CELOTE, ALI NAJ BI REPUBLIKE IN POKRAJINI BILE ČIM BOLJ SAMOSTOJNE, ALI NAJ BI ČIM VEČ NALOG IN PRISTOJNOSTI CENTRALIZIRALI NA RAVNI FEDERACIJE, ALI PA NAJ OSTANE TAKO KOT DOSLEJ?

Value 95410 Frequency
1 republike, pokrajini naj bodo bolj samostojne 1485
2 pristojnosti moramo centralizirati v federaciji 99
3 ostane naj tako kot doslej 208
4 ne ve, neodločen 283

Valid range from 1 to 3

B12A B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

a) večji vpliv federacije na izobraževanje (centralizacija)

Value 96409 Frequency
1 popolnoma soglaša 197
2 v glavnem soglaša 296
3 ne ve, neodločen 520
4 v glavnem ne soglaša 411
5 sploh ne soglaša 651

Valid range from 1 to 5

B12B B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

b) od federacije določen enoten davčni sistem

Value 97408 Frequency
1 popolnoma soglaša 372
2 v glavnem soglaša 413
3 ne ve, neodločen 491
4 v glavnem ne soglaša 310
5 sploh ne soglaša 489

Valid range from 1 to 5

B12C B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

c) omejevanje vloge republik v denarni in devizni politiki

Value 98407 Frequency
1 popolnoma soglaša 166
2 v glavnem soglaša 223
3 ne ve, neodločen 517
4 v glavnem ne soglaša 442
5 sploh ne soglaša 727

Valid range from 1 to 5

B12D B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

d) centralizacija velikih tehnoloških sistemov (pošta, železnica, elektrogospodarstvo)

Value 99406 Frequency
1 popolnoma soglaša 354
2 v glavnem soglaša 485
3 ne ve, neodločen 584
4 v glavnem ne soglaša 265
5 sploh ne soglaša 387

Valid range from 1 to 5

B12E B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

e) omogočanje vstopa tujega kapitala v naše gospodarstvo

Value 100405 Frequency
1 popolnoma soglaša 672
2 v glavnem soglaša 601
3 ne ve, neodločen 414
4 v glavnem ne soglaša 212
5 sploh ne soglaša 176

Valid range from 1 to 5

B12F B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

f) ustanavljanje zadrug in vzpostavitev zadružne lastnine

Value 101404 Frequency
1 popolnoma soglaša 458
2 v glavnem soglaša 590
3 ne ve, neodločen 583
4 v glavnem ne soglaša 257
5 sploh ne soglaša 187

Valid range from 1 to 5

B12G B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

g) bolj liberalen odnos do drobnega gospodarstva (do zasebnega podjetništva)

Value 102403 Frequency
1 popolnoma soglaša 951
2 v glavnem soglaša 639
3 ne ve, neodločen 379
4 v glavnem ne soglaša 84
5 sploh ne soglaša 22

Valid range from 1 to 5

B12H B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

h) zvezni javni tožilec naj dobi pravico pregona na katerikoli stopnji

Value 103402 Frequency
1 popolnoma soglaša 270
2 v glavnem soglaša 282
3 ne ve, neodločen 703
4 v glavnem ne soglaša 278
5 sploh ne soglaša 542

Valid range from 1 to 5

B12I B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

i) financiranje armade je potrebno zagotoviti ne glede na ekonomske razmere v družbi

Value 104401 Frequency
1 popolnoma soglaša 257
2 v glavnem soglaša 369
3 ne ve, neodločen 416
4 v glavnem ne soglaša 464
5 sploh ne soglaša 569

Valid range from 1 to 5

B12J B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

j) federacija mora dobiti pravico, da podjetjem za potrebe svojega proračuna odvzame takoimenovani ekstra dohodek

Value 105400 Frequency
1 popolnoma soglaša 71
2 v glavnem soglaša 87
3 ne ve, neodločen 453
4 v glavnem ne soglaša 420
5 sploh ne soglaša 1044

Valid range from 1 to 5

B12

B12. ALI ZAUPATE SLOVENSKEMU POLITIČNEMU VODSTVU, DA SI PRIZADEVA ZAGOTOVITI NADALJNI SAMOSTOJNI RAZVOJ SLOVENIJE V JUGOSLOVANSKI FEDERACIJI, ALI MU NE ZAUPATE?

Value 106399 Frequency
1 zaupa 1287
2 ne zaupa 370
3 ne ve, neodločen 418

Valid range from 1 to 2

B13

B13. ALI ZAUPATE SEDANJI JUGOSLOVANSKI VLADI (ZVEZNEMU IZVRŠNEMU SVETU) POD PREDSEDSTVOM BRANKA MIKULIČA, DA BO REŠILA JUGOSLAVIJO IZ KRIZE, ALI JI NE ZAUPATE?

Value 107398 Frequency
1 zaupa 203
2 ne zaupa 1494
3 ne ve, neodločen 378

Valid range from 1 to 2

B14

B14. ČE BI BILI V POLOŽAJU, DA BI LAHKO SPREMENILI SEDANJI VOLILNI SISTEM, ZA KAKŠNE SPREMEMBE BI SE ODLOČILI?

Value 108397 Frequency
1 delegate in druge odgovorne funkcionarje naj bi volili neposredno (od občine do federacije) 1098
2 neposredno naj bi volili samo delegate v občini, ostalo pa naj bi bilo tako, kakor je 242
3 nič ne bi menjal, naj ostane tako, kot je sedaj 221
4 ne ve, neodločen 514

Valid range from 1 to 3

B15

B15. OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, ALI JE BOLJE, DA NA VOLITVAH SODELUJE VEČ KANDIDATOV, ALI SAMO TOLIKO, KOLIKOR SE JIH VOLI. KAJ VI MISLITE O TEM?

Value 109396 Frequency
1 demokratične so le volitve z več kandidati 1341
2 ni bistveno koliko je kandidatov, temveč to, kako so bili kandirani in kakšni so 433
3 sem proti veČ kandidatom, saj to vodi do borbe za oblast in ne prispeva k razvoju demokracije 82
4 ne ve, neodločen 219

Valid range from 1 to 3

B16

B16. PRED KRATKIM SO POTEKALE KANDIDACIJSKE KONFERENCE IN VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANA PREDSEDSTVA SR SLOVENIJE. ALI BI VOLITVE TEH FUNKCIONARJEV MORALE BITI:

Value 110395 Frequency
1 neposredne 970
2 volila naj bi jih republiška skupščina 148
3 tako kot doslej (občinske skupščine) 496
4 ne ve, neodločen 461

Valid range from 1 to 3

B17

B17. ALI OCENJUJETE DA SO POLITIČNE RAZMERE V ZVEZI Z VOLITVAMI ČLANOV PREDSEDSTVA SRS IN DRUGIH FUNKCIONARJEV V LETU 1988 V PRIMERJAVI Z PREJŠNJIMI VOLITVAMI?

Value 111394 Frequency
1 bolj demokratične 899
2 manj demokratične 94
3 nič se ni spremenilo 606
4 ne ve, neodločen 476

Valid range from 1 to 3

C1

C. MEDNACIONALNI ODNOSI C1. POJEM ENOTNEGA SLOVENSKEGA KULTURNEGA PROSTORA SE KAŽE V ZADNJIH LETIH V PRIZADEVANJU, DA BI SE SLOVENCI V MATIČNI DOMOVINI VSE BOLJ KULTURNO IN SOCIALNO POVEZALI S SLOVENCI V AVSTRIJI, ITALIJI IN DRUGJE PO SVETU. ALI TAKO PRIZADEVANJE PODPIRATE, ALI NE PODPIRATE?

Value 112393 Frequency
1 v celoti podpira 1139
2 v glavnem podpira 615
3 neopredeljen, ne ve 211
4 v glavnem ne podpira 74
5 sploh ne podpira 36

Valid range from 1 to 5

C2A C2. ALI VESTE, KJE PO SVETU SO VEČJE SLOVENSKE IZSELJENIŠKE SKUPNOSTI? (brez avtohtonih manjšin)

1. odgovor

Value 113392 Frequency
1 Avstralija 294
2 ZDA, Amerika 622
3 Kanada 334
4 Latinska Amerika 54
5 ZRN 199
6 Avstrija 110
7 Italija 37
8 Francija 15
9 druge države 43
0 ne ve kje, ni odgovora 367

Valid range from 1 to 9

C2B C2. ALI VESTE, KJE PO SVETU SO VEČJE SLOVENSKE IZSELJENIŠKE SKUPNOSTI? (brez avtohtonih manjšin)

2. odgovor

Value 114391 Frequency
1 Avstralija 382
2 ZDA, Amerika 289
3 Kanada 296
4 Latinska Amerika 115
5 ZRN 186
6 Avstrija 71
7 Italija 71
8 Francija 40
9 druge države 93
0 ne ve kje, ni odgovora 532

Valid range from 1 to 9

C2C C2. ALI VESTE, KJE PO SVETU SO VEČJE SLOVENSKE IZSELJENIŠKE SKUPNOSTI? (brez avtohtonih manjšin)

3. odgovor

Value 115390 Frequency
1 Avstralija 238
2 ZDA, Amerika 169
3 Kanada 139
4 Latinska Amerika 112
5 ZRN 182
6 Avstrija 51
7 Italija 40
8 Francija 55
9 druge države 170
0 ne ve kje, ni odgovora 919

Valid range from 1 to 9

C2D C2. ALI VESTE, KJE PO SVETU SO VEČJE SLOVENSKE IZSELJENIŠKE SKUPNOSTI? (brez avtohtonih manjšin)

4. odgovor

Value 116389 Frequency
1 Avstralija 44
2 ZDA, Amerika 25
3 Kanada 38
4 Latinska Amerika 36
5 ZRN 78
6 Avstrija 20
7 Italija 16
8 Francija 20
9 druge države 84
0 ne ve kje, ni odgovora 1714

Valid range from 1 to 9

C3

C3. ALI STE OBVEŠČENI O ŽIVLJENJU IN DELOVANJU TEH SLOVENSKIH IZSELJENIŠKIH SKUPNOSTI?

Value 117388 Frequency
1 dobro obveščen 128
2 delno obeščen 1263
3 neobveščen 684

Valid range from 1 to 3

C4

C4. ALI SODITE, DA BI BILO ZA RAZVOJ MATIČNE SLOVENSKE DRUŽBE ŠIRJENJE IN POGLABLJANJE POVEZAV S SLOVENSKIMI ROJAKI V TUJINI KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

Value 118387 Frequency
1 bilo bi koristno 1668
2 neodločen, ne ve 384
3 bilo bi škodljivo 23

Valid range from 1 to 3

C5

C5. ALI SODITE, DA BI BILO PRIMERNO, ALI NE BI BILO PRIMERNO, DA BI SLOVENCEM V ZAMEJSTVU, IZSELJENCEM IN ZDOMCEM, OMOGOČILI SODELOVANJE V RAZPRAVAH O KLJUČNIH VPRAŠANJIH SOCIALNEGA IN KULTURNEGA RAZVOJA SLOVENIJE?

Value 119386 Frequency
1 primerno bi bilo 1304
2 ne ve, neopredeljen 517
3 ne bi bilo primerno 254

Valid range from 1 to 3

C6

C6. SLOVENSKI ZAMEJCI, IZSELJENCI IN ZDOMCI IZDAJAJO ČASOPISE, REVIJE IN KNJIGE V SLOVENŠČINI, KI PA JIH V SLOVENIJI V GLAVNEM NI MOGOČE KUPITI. SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NEPRIMERNO, DA BI TI ČASOPISI, REVIJE IN KNJIGE BILI DOSTOPNI V KNJIGARNAH IN KIOSKIH V SLOVENIJI?

Value 120385 Frequency
1 primerno bi bilo 1756
2 ne ve, neopredeljen 244
3 ne bi bilo primerno 75

Valid range from 1 to 3

C7A C7. ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

a) v Italiji (Trst-Gorica, Slov. Benečija, Kanalska dolina)

Value 121384 Frequency
1 imajo jih v celoti 184
2 le nekaj, malo 1203
3 nimajo jih 325
4 ne ve, ne poznam 363

Valid range from 1 to 3

C7B C7. ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

b) v Avstriji (Koroška, Štajerska)

Value 122383 Frequency
1 imajo jih v celoti 158
2 le nekaj, malo 1149
3 nimajo jih 439
4 ne ve, ne poznam 329

Valid range from 1 to 3

C7C C7. ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

c) Madžarska (Porabski Slovenci)

Value 123382 Frequency
1 imajo jih v celoti 269
2 le nekaj, malo 836
3 nimajo jih 201
4 ne ve, ne poznam 769

Valid range from 1 to 3

C8

C8. ALI SMO SLOVENCI PREMALO, RAVNO PRAV ALI PREVEČ POVEZANI S SVOJIMI ROJAKI V ZAMEJSTVU (ITALIJA, AVSTRIJA)

Value 124381 Frequency
1 premalo smo povezani 1168
2 ravno prav smo povezani 549
3 preveč smo povezani 29
4 ne ve, neodločen 329

Valid range from 1 to 3

C9

C9. ALI MISLITE, DA SI SLOVENIJA IN JUGOSLAVIJA DOVOLJ PRIZADEVATA ZA PRAVICE NAŠIH MANJŠIH V SOSEDNJIH DRŽAVAH

Value 125380 Frequency
1 premalo si prizadevata 729
2 dovolj si prizadevata 904
3 preveč si prizadevata 73
4 ne ve, neodločen 369

Valid range from 1 to 3

C10

C10. ALI SODITE, DA JE PRAV ALI NI PRAV, DA SE MADŽARSKA IN ITALIJANSKA MANJŠINA STALNO IN VSESTRANSKO POVEZUJETA Z NJUNIMA MATIČNIMA NARODOMA?

Value 126379 Frequency
1 prav je 1582
2 ni prav 87
3 ne ve, neodločen 406

Valid range from 1 to 2

C11M C11. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI V SLOVENIJI MED SLOVENCI IN OBEMA NARODNOSTIMA (MADŽARI V PREKMURJU IN ITALIJANI NA OBALI)?

a) Z MADŽARI

Value 127378 Frequency
1 zelo dobri 171
2 dobri 947
3 niti dobri, niti slabi 430
4 slabi 36
5 zelo slabi 8
6 nič ne ve o tem 483

Valid range from 1 to 5

C11I C11. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI V SLOVENIJI MED SLOVENCI IN OBEMA NARODNOSTIMA (MADŽARI V PREKMURJU IN ITALIJANI NA OBALI)?

b) Z ITALIJANI

Value 128377 Frequency
1 zelo dobri 119
2 dobri 934
3 niti dobri, niti slabi 536
4 slabi 119
5 zelo slabi 16
6 nič ne ve o tem 351

Valid range from 1 to 5

C12M C12. ALI SODITE, DA SI V SLOVENIJI DOVOLJ PRIZADEVAMO ZA UVELJAVITEV PRAVIC MADŽARSKE IN ITALIJANSKE NARODNOSTI?

a) ZA MADŽARE

Value 129376 Frequency
1 premalo 324
2 dovolj 1148
3 preveč 52
4 ne ve 551

Valid range from 1 to 3

C12I C12. ALI SODITE, DA SI V SLOVENIJI DOVOLJ PRIZADEVAMO ZA UVELJAVITEV PRAVIC MADŽARSKE IN ITALIJANSKE NARODNOSTI?

b) ZA ITALIJANE

Value 130375 Frequency
1 premalo 330
2 dovolj 1183
3 preveč 64
4 ne ve 498

Valid range from 1 to 3

C13

C13. KAJ SODITE O PRIHODNJEM PRISELJEVANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK V SLOVENIJO?

Value 131374 Frequency
1 priseljevanje je treba povsem zaustaviti (preprečiti) 560
2 priseljevanje je treba omejiti 980
3 priseljevanje je treba nadaljevati, ker slovensko gospodarstvo potrebuje te delavce 127
4 priseljevanje je treba nadomestiti z vlaganjem sredstev v področja od koder prihajajo delavci iz drugih republik 216
5 ne ve, neodločen 192

Valid range from 1 to 4

C14

C14. KAKO NAJ RAVNAJO DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK, KI ŽE DALJ ČASA ŽIVIJO V SLOVENIJI?

Value 132373 Frequency
1 opustijo naj svojo kulturo in jezik in sprejmejo slovensko 174
2 ohranijo naj svojo kulturo in jezik in živijo sami zase 41
3 po obdobju bivanja v Sloveniji naj se vrnejo domov 174
4 naučijo naj se slovenskega jezika in naj se prilagodijo na tukajšnje razmere, med seboj naj uporabljajo svoj jezik in gojijo svojo kulturo 1265
5 omogočiti jim je treba, da se šolajo v svojem jeziku in razvijajo svojo kulturo, hkrati pa naj se prilagodijo na razmere v Sloveniji 275
6 ne ve, neodločen 146

Valid range from 1 to 5

C15A C15. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI?

a) v Sloveniji

Value 133372 Frequency
1 zelo dobri 53
2 dobri 735
3 niti dobri niti slabi 778
4 slabi 354
5 zelo slabi 57
6 ne ve 98

Valid range from 1 to 5

C15B C15. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI?

b) v Jugoslaviji

Value 134371 Frequency
1 zelo dobri 11
2 dobri 333
3 niti dobri niti slabi 759
4 slabi 613
5 zelo slabi 165
6 ne ve 194

Valid range from 1 to 5

C16

C16. IN KAJ MISLITE, KAKŠNI BODO ODNOSI MED NAŠIMI NARODI V PRIHODNOSTI?

Value 135370 Frequency
1 odnosi se bodo izboljšali 159
2 odnosi se bodo poslabšali 1057
3 odnosi bodo ostali nespremenjeni 345
4 ne ve, neodločen 514

Valid range from 1 to 3

C17

C17. O SLOVENSKI NACIONALNI POLITIKI DANES ODPRTO RAZPRAVLJAMO IN GOVORIMO. KAJ VI SODITE, ALI JE DOVOLJ SAMOSTOJNA ALI NI?

Value 136369 Frequency
1 še preveč je samostojna 46
2 dovolj je samostojna 491
3 premalo je samostojna 953
4 sploh ni samostojna 151
5 ne ve, neodločen 434

Valid range from 1 to 4

C18

C18. KAJ SODITE O TEM, ALI BI IMELA SLOVENIJA KAKŠNO MOŽNOST RAZVOJA (PERSPEKTIVO) IZVEN OKVIRA JUGOSLAVIJE, ALI JE NE BI IMELA?

Value 137368 Frequency
1 ne bi imela nobene možnosti razvoja 243
2 odprle bi se ji nove možnosti razvoja 1203
3 ne ve, neodločen 629

Valid range from 1 to 2

C19A C19. ALI LAHKO POJASNITE TO STALIŠČE? a) (če ne) ZAKAJ NE BI IMELA NOBENIH MOŽNOSTI RAZVOJA?

1. odgovor

Value 138367 Frequency
1 nimamo naravnih pogojev, surovin 34
2 nimamo ekonomskih pogojev, nimamo tržišča 22
3 Slovencev je premalo, Slovenija je premajhna, da bi bila samostojna 75
4 povezanost z Jugoslavijo, z drugimi republikami, Jugoslavija je celota 41
5 bili bi ogroženi od drugih, imamo zgodovinske izkušnje, bili bi ozemeljsko ogroženi 19
8 Slovenija bi imela možnost razvoja 1832
9 ne navaja razloga 52
0 nekaj drugega, mašilo 0

Valid range from 1 to 9

C19B C19. ALI LAHKO POJASNITE TO STALIŠČE? a) (če ne) ZAKAJ NE BI IMELA NOBENIH MOŽNOSTI RAZVOJA?

2. odgovor

Value 139366 Frequency
1 nimamo naravnih pogojev, surovin 5
2 nimamo ekonomskih pogojev, nimamo tržišča 7
3 Slovencev je premalo, Slovenija je premajhna, da bi bila samostojna 2
4 povezanost z Jugoslavijo, z drugimi republikami, Jugoslavija je celota 4
5 bili bi ogroženi od drugih, imamo zgodovinske izkušnje, bili bi ozemeljsko ogroženi 8
8 Slovenija bi imela možnost razvoja 0
9 ne navaja razloga 0
0 nekaj drugega, mašilo 2049

Valid range from 1 to 9

C19C C19. ALI LAHKO POJASNITE TO STALIŠČE? b) (če da) KAKŠNE BI BILE TE NOVE MOŽNOSTI RAZVOJA?

1. odgovor

Value 140365 Frequency
1 nove možnosti gospodarskega razvoja, samostojnejše gospodarstvo, hitrejši napredek posameznih panog 440
2 razvoj tehnologije, znanstveno tehnološki razvoj, razvoj informatike, računalništva 36
3 vključitev v razviti svet, tržna odprtost, sodelovanje s tujino nasploh 164
4 manj nezaposlenosti, strokovnjaki bi ostali doma 12
5 večja ustvarjalnost, produktivnost, motiviranost za delo, delovne navade, življenjski standard 84
6 več denarja bi ostalo doma, denar za nerazvite bi ostal doma 217
7 nove možnosti kulturnega razvoja, kulturna samostojnost, več denarja za kulturo, šolstvo, znanost, zdravstvo 14
8 nove možnosti političnega razvoja, več demokracije, politična samostojnost 21
9 ne bi imela nobene možnosti razvoja 11
10 kaj drugega 59
0 ne ve, neodločen 1017

Valid range from 1 to 10

C19D C19. ALI LAHKO POJASNITE TO STALIŠČE? b) (če da) KAKŠNE BI BILE TE NOVE MOŽNOSTI RAZVOJA?

2. odgovor

Value 141364 Frequency
1 nove možnosti gospodarskega razvoja, samostojnejše gospodarstvo, hitrejši napredek posameznih panog 79
2 razvoj tehnologije, znanstveno tehnološki razvoj, razvoj informatike, računalništva 46
3 vključitev v razviti svet, tržna odprtost, sodelovanje s tujino nasploh 58
4 manj nezaposlenosti, strokovnjaki bi ostali doma 8
5 večja ustvarjalnost, produktivnost, motiviranost za delo, delovne navade, življenjski standard 46
6 več denarja bi ostalo doma, denar za nerazvite bi ostal doma 61
7 nove možnosti kulturnega razvoja, kulturna samostojnost, več denarja za kulturo, šolstvo, znanost, zdravstvo 39
8 nove možnosti političnega razvoja, več demokracije, politična samostojnost 34
9 ne bi imela nobene možnosti razvoja 0
10 kaj drugega 23
0 ne ve, neodločen 1681

Valid range from 1 to 10

C20I C20. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

1. odgovor

Value 142363 Frequency
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 382
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 1213
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 35
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 32
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 225
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 72
0 b. o. 116

Valid range from 1 to 6

C20II C20. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

2. odgovor

Value 143362 Frequency
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 226
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 429
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 141
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 95
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 759
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 241
0 b. o. 184

Valid range from 1 to 6

C20III C20. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

3. odgovor

Value 144361 Frequency
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 284
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 132
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 203
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 145
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 419
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 627
0 b. o. 265

Valid range from 1 to 6

C21

C21. V USTAVI JE ZAPISANA PRAVICA NARODOV - IN TOREJ TUDI SLOVENSKEGA DO SAMOODLOČBE, VKLUČNO S PRAVICO DO ODCEPITVE. ALI MENITE, DA JE TO:

Value 145360 Frequency
1 neodtuljiva pravica, ki še vedno velja 539
2 pravica, ki je bila izčrpana, ko so se z odločitvami AVNOJA jugoslovanski narodi združili v novo Jugoslavijo 295
3 pravica, ki je le na papirju in ni bila nikoli resno mišljena 627
4 drugo, ne ve, neodločen 614

Valid range from 1 to 3

C22

C22. ALI SE VAM ZDI, DA JE GLEDE NA SEDANJE RAZMERE SMISELNO ALI NESMISELNO RAZPRAVLJANJE O ODCEPITVI SLOVENIJE OD JUGOSLAVIJE?

Value 146359 Frequency
1 je smiselno 599
2 neodločen, ne ve 559
3 ni smiselno 917

Valid range from 1 to 3

C23A C23. ZAKAJ TAKO MISLITE? ALI LAHKO TO POJASNITE?

1. odgovor

Value 147358 Frequency
1 ker je to naša pravica 56
2 da se razčistijo vsa nasprotja v federaciji, da se izboljša naš položaj, da prenehajo pritiski na Slovenijo 37
3 federacija omejuje naš gospodarski razvoj, gospodarsko zaostajamo, smo ogroženi, še mi bomo postali nerazviti 66
4 zaradi bremen za nerazvite, plačujemo tuje dolgove, drugi nas izkoriščajo 151
5 hitreje bi se gospodarsko razvijali, napredovali, odprle bi se nam nove, večje možnosti razvoja 154
6 bili bi neodvisni, sami bi razpolagali za lastnimi sredstvi, bili bi politično samostojni 67
7 hitreje bi se kulturno razvijali, bili bi kulturno samostojni, kulturne razlike so prevelike 28
8 kaj drugega, navaja neki drugi razlog 95
9 ne misli tako, ne ve, neodločen 1421

Valid range from 1 to 8

C23B C23. ZAKAJ TAKO MISLITE? ALI LAHKO TO POJASNITE?

2. odgovor

Value 148357 Frequency
1 ker je to naša pravica 202
2 da se razčistijo vsa nasprotja v federaciji, da se izboljša naš položaj, da prenehajo pritiski na Slovenijo 16
3 federacija omejuje naš gospodarski razvoj, gospodarsko zaostajamo, smo ogroženi, še mi bomo postali nerazviti 48
4 zaradi bremen za nerazvite, plačujemo tuje dolgove, drugi nas izkoriščajo 94
5 hitreje bi se gospodarsko razvijali, napredovali, odprle bi se nam nove, večje možnosti razvoja 30
6 bili bi neodvisni, sami bi razpolagali za lastnimi sredstvi, bili bi politično samostojni 56
7 hitreje bi se kulturno razvijali, bili bi kulturno samostojni, kulturne razlike so prevelike 131
8 kaj drugega, navaja neki drugi razlog 78
0 ni odgovora, mašilo 1420

Valid range from 1 to 8

C24A C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

a) Slovenci razbijajo Jugoslavijo, hočejo se iz nje izločiti

Value 149356 Frequency
1 v celoti ustreza resnici 89
2 delno ustreza resnici 394
3 sploh ne ustreza resnici 1392
4 ne ve, neodločen 200

Valid range from 1 to 3

C24B C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

b) Slovenci se zavzemajo za takšno ureditev, kot jo imajo zahodnoevropske države

Value 150355 Frequency
1 v celoti ustreza resnici 553
2 delno ustreza resnici 799
3 sploh ne ustreza resnici 394
4 ne ve, neodločen 329

Valid range from 1 to 3

C24C C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

c) Slovenci preveč zaupajo katoliški cerkvi in ji nasedajo

Value 151354 Frequency
1 v celoti ustreza resnici 62
2 delno ustreza resnici 186
3 sploh ne ustreza resnici 1520
4 ne ve, neodločen 307

Valid range from 1 to 3

C24D C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

d) Slovenci popuščajo notranjim sovražnikom

Value 152353 Frequency
1 v celoti ustreza resnici 113
2 delno ustreza resnici 335
3 sploh ne ustreza resnici 1228
4 ne ve, neodločen 399

Valid range from 1 to 3

C24E C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

e) Slovenci so nastrojeni proti oboroženim silam JLA

Value 153352 Frequency
1 v celoti ustreza resnici 78
2 delno ustreza resnici 253
3 sploh ne ustreza resnici 1515
4 ne ve, neodločen 229

Valid range from 1 to 3

C24F C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

f) Slovenci so egoisti zaverovani sami vase in v svoj standard, težki ekonomski problemi drugih jugoslovanskih narodov pa jih ne zanimajo

Value 154351 Frequency
1 v celoti ustreza resnici 80
2 delno ustreza resnici 294
3 sploh ne ustreza resnici 1525
4 ne ve, neodločen 176

Valid range from 1 to 3

C24G C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

g) Slovenci dopuščajo preveč različnih sumljivih idej in premalo sledijo skupnim socialističnim idejam

Value 155350 Frequency
1 v celoti ustreza resnici 80
2 delno ustreza resnici 242
3 sploh ne ustreza resnici 1372
4 ne ve, neodločen 381

Valid range from 1 to 3

C24H C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

h) Slovenci se počutijo več vredne, pripadnike drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti pa podcenjujejo

Value 156349 Frequency
1 v celoti ustreza resnici 118
2 delno ustreza resnici 491
3 sploh ne ustreza resnici 1327
4 ne ve, neodločen 139

Valid range from 1 to 3

C24I C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

i) Slovenci zavračajo priseljevanje delavcev iz drugih republik v Slovenijo

Value 157348 Frequency
1 v celoti ustreza resnici 390
2 delno ustreza resnici 811
3 sploh ne ustreza resnici 722
4 ne ve, neodločen 152

Valid range from 1 to 3

C24J C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

j) Slovenci menijo, da mora Slovenija ostati "narodno čista"

Value 158347 Frequency
1 v celoti ustreza resnici 411
2 delno ustreza resnici 569
3 sploh ne ustreza resnici 855
4 ne ve, neodločen 240

Valid range from 1 to 3

C25

C25. ALI STE SEZNANJENI Z DOGAJANJI NA KOSOVU?

Value 159346 Frequency
1 zelo dobro je seznanjen 130
2 dobro je seznanjen 841
3 slabo je seznanjen 898
4 nič ne ve o tem 206

Valid range from 1 to 3

C26

C26. ALI SODITE, DA DOGAJANJA IN KONFLIKTI NA KOSOVU ZADEVAJO:

Value 160345 Frequency
1 le narode in narodnosti na Kosovu 157
2 predvsem republiko Srbijo 305
3 vso Jugoslavijo 1394
4 nič ne ve o tem 219

Valid range from 1 to 3

C27A C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

a) omejiti, preprečiti stike z LR Albanijo

Value 161344 Frequency
1 popolnoma soglaša 431
2 v glavnem soglaša 417
3 ne ve, neodločen 564
4 v glavnem ne soglaša 414
5 sploh ne soglaša 249

Valid range from 1 to 5

C27B C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

b) usmerjanje demografske politike

Value 162343 Frequency
1 popolnoma soglaša 497
2 v glavnem soglaša 499
3 ne ve, neodločen 826
4 v glavnem ne soglaša 153
5 sploh ne soglaša 100

Valid range from 1 to 5

C27C C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

c) omejiti večanje rodnosti z administrativnimi ukrepi (omejitev socialne pomoči za družine s številnimi otroki)

Value 163342 Frequency
1 popolnoma soglaša 583
2 v glavnem soglaša 553
3 ne ve, neodločen 420
4 v glavnem ne soglaša 291
5 sploh ne soglaša 228

Valid range from 1 to 5

C27D C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

d) povečevati zaposlitvene možnosti

Value 164341 Frequency
1 popolnoma soglaša 962
2 v glavnem soglaša 744
3 ne ve, neodločen 266
4 v glavnem ne soglaša 80
5 sploh ne soglaša 23

Valid range from 1 to 5

C27E C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

e) vojska in milica naj napravita red

Value 165340 Frequency
1 popolnoma soglaša 472
2 v glavnem soglaša 438
3 ne ve, neodločen 416
4 v glavnem ne soglaša 390
5 sploh ne soglaša 359

Valid range from 1 to 5

C27F C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

f) na Kosovo moramo poslati strokovnjake iz razvitih delov Jugoslavije

Value 166339 Frequency
1 popolnoma soglaša 767
2 v glavnem soglaša 746
3 ne ve, neodločen 351
4 v glavnem ne soglaša 146
5 sploh ne soglaša 65

Valid range from 1 to 5

C27G C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

g) investicije naj bodo pod nadzorstvom tistih, ki so dali denar

Value 167338 Frequency
1 popolnoma soglaša 1429
2 v glavnem soglaša 395
3 ne ve, neodločen 222
4 v glavnem ne soglaša 16
5 sploh ne soglaša 13

Valid range from 1 to 5

C27H C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

h) pokrajino Kosovo je treba preoblikovati v republiko Kosovo

Value 168337 Frequency
1 popolnoma soglaša 160
2 v glavnem soglaša 173
3 ne ve, neodločen 789
4 v glavnem ne soglaša 351
5 sploh ne soglaša 602

Valid range from 1 to 5

C27I C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

i) pokrajino Kosovo je treba omejiti v njeni avonomiji in prenesti več pristojnosti na republiko Srbijo

Value 169336 Frequency
1 popolnoma soglaša 199
2 v glavnem soglaša 323
3 ne ve, neodločen 801
4 v glavnem ne soglaša 366
5 sploh ne soglaša 386

Valid range from 1 to 5

C27J C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

j) Slovenci ustvarjajo v Jugoslaviji politične razmere, ki so bolj nevarne od kosovskih

Value 170335 Frequency
1 popolnoma soglaša 38
2 v glavnem soglaša 55
3 ne ve, neodločen 379
4 v glavnem ne soglaša 300
5 sploh ne soglaša 1303

Valid range from 1 to 5

C28

C28. ALI SE PO VAŠI OCENI RAZMERE NA KOSOVU IZBOLJŠUJEJO ALI SLABŠAJO?

Value 171334 Frequency
1 razmere se izboljšujejo, urejajo 114
2 razmere so ostale nespremenjene 406
3 samo izgleda, da so se konflikti pomirili, spori tlijo, vsak čas lahko pride spet do izbruhov, nemirov 742
4 razmere se slabšajo 439
5 ne ve, razmere na Kosovu ga ne zanimajo 374

Valid range from 1 to 4

D1A D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

a) za obrambo domovine

Value 172333 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 59
2 sprejel bi majhne žrtve 452
3 sprejel bi velike žrtve 605
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 602
5 ne ve, neodločen 357

Valid range from 1 to 4

D1B D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

b) proti lakoti v svetu

Value 173332 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 53
2 sprejel bi majhne žrtve 946
3 sprejel bi velike žrtve 721
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 108
5 ne ve, neodločen 247

Valid range from 1 to 4

D1C D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

c) za človekove pravice

Value 174331 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 29
2 sprejel bi majhne žrtve 715
3 sprejel bi velike žrtve 932
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 177
5 ne ve, neodločen 222

Valid range from 1 to 4

D1D D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

d) za svoje najbližje

Value 175330 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 9
2 sprejel bi majhne žrtve 114
3 sprejel bi velike žrtve 728
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 1136
5 ne ve, neodločen 88

Valid range from 1 to 4

D1E D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

e) za osebno prepričanje

Value 176329 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 68
2 sprejel bi majhne žrtve 553
3 sprejel bi velike žrtve 844
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 269
5 ne ve, neodločen 341

Valid range from 1 to 4

D1F D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

f) za mir v svetu

Value 177328 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 35
2 sprejel bi majhne žrtve 586
3 sprejel bi velike žrtve 997
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 249
5 ne ve, neodločen 208

Valid range from 1 to 4

D1G D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

g) za osvoboditev zatiranih narodov

Value 178327 Frequency
1 nič ne bi žrtvoval za to 79
2 sprejel bi majhne žrtve 815
3 sprejel bi velike žrtve 689
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 129
5 ne ve, neodločen 363

Valid range from 1 to 4

D2

D2. ALI SODITE, DA BI LAHKO V PRIHODNOSTI KAKŠNA TUJA SILA (DRŽAVA ALI SKUPINA DRŽAV) OGROZILA VARNOST JUGOSLAVIJE, ALI NE BI? (če da) S KATERE STRANI JE PO VAŠEM MNENJU MOŽNA TA NEVARNOST?

Value 179326 Frequency
1 nevarnost je možna z Zahoda 32
2 nevarnost je možna z Vzhoda 123
3 navarnost je možna tako z Zahoda kot z Vzhoda 535
4 ne ve s katere strani, neodločen 554
5 ne vidi, da bi nam lahko s katerekoli strani pretila nevarnost 831

Valid range from 1 to 3

D3

D3. ALI SODITE,DA BI BIL ODPOR NAŠE ARMADE V PRIMERU VOJAŠKEGA NAPADA OD ZUNAJ USPEŠEN ALI NEUSPEŠEN?

Value 180325 Frequency
1 povsem uspešen 264
2 uspešen 843
3 ne ve, neodločen 637
4 neuspešen 299
5 povsem neuspešen 32

Valid range from 1 to 5

D4

D4. ALI MENITE, DA BI SE V PRIMERU VOJAŠKEGA NAPADA VEČINA SLOVENCEV UPRLA SOVRAŽNIKU,ALI SE MU NE BI UPRLA?

Value 181324 Frequency
1 večina Slovencev bi se uprla sovražniku 1217
2 večina sposobnih bi se uprla sovražniku 300
3 del Slovencev bi se uprl, mnogi pa bi reševali le svojo kožo 336
4 le malokdo bi se uprl sovražniku 41
5 ne ve kako bi ravnali, neodločen 181

Valid range from 1 to 4

D5

D5. ZAMISEL VSELJUDSKE OBRAMBE PREDPOSTAVLJA VKLJUČENOST VSAKEGA OBČANA V OBRAMBO. ALI MORDA VESTE, KAKŠNE SO VAŠE NALOGE V PRIMERU NAPADA?

Value 182323 Frequency
1 da, ve 1086
2 le deloma ve 548
3 ne ve 441

Valid range from 1 to 2

D6

D6. ALI MISLITE, DA NAŠA DRUŽBA DAJE PREMALO, RAVNO PRAV ALI PREVEČ DENARJA ZA OBOROŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE JLA?

Value 183322 Frequency
1 preveč 907
2 ravno prav 681
3 premalo 84
4 ne ve, neodločen 403

Valid range from 1 to 3

D7

D7. ALI SODITE,DA BI BILO ZA NAŠO OBRAMBO KORISTNO ALI ŠKODLJIVO,ČE BI VEČINA VOJAŠKIH OBVEZNIKOV S PODROČJA SLOVENIJE SLUŽILA VOJAŠKI ROK V ENOTAH NA OZEMLJU SLOVENIJE?

Value 184321 Frequency
1 to bi bilo koristno za obrambo 1284
2 to bi bilo škodljivo za obrambo 302
3 ne ve, neodločen 489

Valid range from 1 to 2

D8

D8. ŽIVLJENSKI STROŠKI IN OSEBNI DOHODKI SO V POSAMEZNIH REPUBLIKAH JUGOSLAVIJE BISTVENO RAZLIČNI, OFICIRJI ISTEGA ČINA PA IMAJO NE GLEDE NA TO POVSOD ENAKE PLAČE. ALI SE VAM ZDI TO PRIMERNO ALI NEPRIMERNO?

Value 185320 Frequency
1 neprimerno 1400
2 ne ve, neodločen 388
3 primerno 287

Valid range from 1 to 3

D9A D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

a) armada naj varuje deželo pred morebitnim zunanjim napadalcem

Value 186319 Frequency
1 popolnoma se strinja 1674
2 v glavnem se strinja 321
3 neodločen 46
4 v glavnem se ne strinja 8
5 sploh se ne strinja 2
6 ne pozna teh stvari 24

Valid range from 1 to 5

D9B D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

b) naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov, ipd.

Value 187318 Frequency
1 popolnoma se strinja 1144
2 v glavnem se strinja 686
3 neodločen 92
4 v glavnem se ne strinja 97
5 sploh se ne strinja 41
6 ne pozna teh stvari 15

Valid range from 1 to 5

D9C D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

c) naj vzgaja mladino v patriotskem duhu

Value 188317 Frequency
1 popolnoma se strinja 850
2 v glavnem se strinja 562
3 neodločen 346
4 v glavnem se ne strinja 142
5 sploh se ne strinja 133
6 ne pozna teh stvari 42

Valid range from 1 to 5

D9D D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

d) armada naj varuje politični sistem in notranji red v državi

Value 189316 Frequency
1 popolnoma se strinja 661
2 v glavnem se strinja 472
3 neodločen 314
4 v glavnem se ne strinja 230
5 sploh se ne strinja 354
6 ne pozna teh stvari 44

Valid range from 1 to 5

D9E D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

e) naj pomaga v primeru katastrof in naravnih nesreč

Value 190315 Frequency
1 popolnoma se strinja 1660
2 v glavnem se strinja 364
3 neodločen 35
4 v glavnem se ne strinja 5
5 sploh se ne strinja 1
6 ne pozna teh stvari 10

Valid range from 1 to 5

D9F D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

f) če se zdi to potrebno, naj armada prevzame državno oblast v svoje roke

Value 191314 Frequency
1 popolnoma se strinja 260
2 v glavnem se strinja 254
3 neodločen 393
4 v glavnem se ne strinja 253
5 sploh se ne strinja 847
6 ne pozna teh stvari 68

Valid range from 1 to 5

D9G D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

g) naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešava v politična dogajanja

Value 192313 Frequency
1 popolnoma se strinja 1052
2 v glavnem se strinja 483
3 neodločen 302
4 v glavnem se ne strinja 118
5 sploh se ne strinja 73
6 ne pozna teh stvari 47

Valid range from 1 to 5

D10

D10. MINISTRI ZA LJUDSKO OBRAMBO V ZAHODNIH DEŽELAH SO PRETEŽNO CIVILISTI - POLITIKI, NA VZHODU PA GENERALI. KAKO PA NAJ BI BILO PRI NAS?

Value 193312 Frequency
1 minister naj bo general 322
2 minister naj bo civilist 718
3 vseeno mu je, ne ve, neodločen 1035

Valid range from 1 to 2

D11

D11. NEKATERIM POSAMEZNIKOM NJIHOVO PREPRIČANJE NE DOPUŠČA SLUŽENJA VOJSKE V OBOROŽENIH SILAH. ALI JIM JE PO VAŠEM MNENJU TREBA OMOGOČITI SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA Z DELOM V SOCIALNIH SLUŽBAH, BOLNIŠNICAH, PSIHIATRIČNIH USTANOVAH, DOMOVIH ZA STARE IN PODOBNO, ALI PA VZTRAJATI, DA SLUŽIJO VOJAŠKI ROK V OBOROŽENIH SILAH?

Value 194311 Frequency
1 treba jim je omogočiti tako (civilno) služenje 984
2 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 728
3 ne ve, neodločen 363

Valid range from 1 to 2

D12A D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

a) JLA utrjuje bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov

Value 195310 Frequency
1 popolnonoma se strinja 823
2 v glavnem se strinja 718
3 ne ve, neodločen 281
4 v glavnem se ne strinja 186
5 sploh se ne strinja 67

Valid range from 1 to 5

D12B D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

b) slovenščina je v JLA zapostavljena

Value 196309 Frequency
1 popolnonoma se strinja 1027
2 v glavnem se strinja 557
3 ne ve, neodločen 304
4 v glavnem se ne strinja 143
5 sploh se ne strinja 44

Valid range from 1 to 5

D12C D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

c) financiranje armade naj bo odvisno od gospodarskih razmer, kot to velja za šolstvo, zdravstvo in drugo

Value 197308 Frequency
1 popolnonoma se strinja 1236
2 v glavnem se strinja 459
3 ne ve, neodločen 246
4 v glavnem se ne strinja 101
5 sploh se ne strinja 33

Valid range from 1 to 5

D12D D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

d) brez močne JLA bi danes Jugoslavija razpadla

Value 198307 Frequency
1 popolnonoma se strinja 317
2 v glavnem se strinja 345
3 ne ve, neodločen 453
4 v glavnem se ne strinja 530
5 sploh se ne strinja 430

Valid range from 1 to 5

D12E D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

e) kritika JLA in njenih starešin je napad na socializem

Value 199306 Frequency
1 popolnonoma se strinja 137
2 v glavnem se strinja 164
3 ne ve, neodločen 614
4 v glavnem se ne strinja 511
5 sploh se ne strinja 649

Valid range from 1 to 5

D12F D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

f) glede na mednarodne razmere imamo preveč vojaštva

Value 200305 Frequency
1 popolnonoma se strinja 340
2 v glavnem se strinja 365
3 ne ve, neodločen 780
4 v glavnem se ne strinja 392
5 sploh se ne strinja 198

Valid range from 1 to 5

D13A D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

a) odnosi med vojaki

Value 201304 Frequency
1 nezadostno 69
2 zadostno 291
3 dobro 1048
4 prav dobro 221
5 odlično 74
6 neodločen 372

Valid range from 1 to 5

D13B D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

b) odnosi med vojaki in oficirji

Value 202303 Frequency
1 nezadostno 125
2 zadostno 368
3 dobro 923
4 prav dobro 157
5 odlično 49
6 neodločen 453

Valid range from 1 to 5

D13C D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

c) organiziranost dela in urjenja

Value 203302 Frequency
1 nezadostno 115
2 zadostno 246
3 dobro 756
4 prav dobro 327
5 odlično 135
6 neodločen 496

Valid range from 1 to 5

D13D D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

d) spoštovanje narodne pripadnosti

Value 204301 Frequency
1 nezadostno 218
2 zadostno 421
3 dobro 753
4 prav dobro 174
5 odlično 74
6 neodločen 435

Valid range from 1 to 5

D13E D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

e) spoštovanje verskega prepričanja

Value 205300 Frequency
1 nezadostno 474
2 zadostno 403
3 dobro 442
4 prav dobro 72
5 odlično 30
6 neodločen 654

Valid range from 1 to 5

D13F D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

f) usposobljenost in zavzetost oficirjev

Value 206299 Frequency
1 nezadostno 79
2 zadostno 243
3 dobro 768
4 prav dobro 337
5 odlično 133
6 neodločen 515

Valid range from 1 to 5

D13G D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

g) opremljenost s sodobnim orožjem in bojnimi sredstvi

Value 207298 Frequency
1 nezadostno 44
2 zadostno 167
3 dobro 670
4 prav dobro 475
5 odlično 207
6 neodločen 512

Valid range from 1 to 5

D13H D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

h) usposobljenost in izurjenost pripadnikov enot

Value 208297 Frequency
1 nezadostno 47
2 zadostno 145
3 dobro 789
4 prav dobro 452
5 odlično 172
6 neodločen 470

Valid range from 1 to 5

D14

D14. OBJAVLJENO JE BILO, DA SE PRIPRAVLJA PROIZVODNJA DOMAČEGA NADZVOČNEGA (SUPERSONIČNEGA) LETALA. ALI TO ODBOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Value 209296 Frequency
1 ne odobrava 1009
2 neodločen, nič ne ve o tem 644
3 odobrava 422

Valid range from 1 to 3

D15

D15. JUGOSLOVANSKA VOJAŠKA INDUSTRIJA JE POMEMBEN IZVOZNIK OROŽJA - TUDI V DEŽELE, KJER POTEKAJO VOJAŠKI SPOPADI. V ZVEZI S TEM VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ TRDITEV, VI PA IZBERITE TISTO, KI JE NAJBLIŽJA VAŠEMU STALIŠČU.

Value 210295 Frequency
1 izvoz orožja je koristen, saj prinaša devize 174
2 izvoz orožja je sicer nemoralno početje, a ker to počno tudi drugi, ni razloga, da tudi mi ne bi izvažali orožja 422
3 izvoz orožja je izraz naše nenačelnosti v mednarodnih odnosih in bi ga zato morali opustiti 1030
4 neodločen, ne ve 449

Valid range from 1 to 3

D16

D16. ALI KAJ VESTE O TEM, DA JE BIL NEDAVNO UVEDEN KAZENSKI POSTOPEK PROTI PISCEM KRITIČNIH ČLANKOV O JLA, KI SO BILI OBJAVLJENI V MLADINI IN TELEKSU? ALI TO ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Value 211294 Frequency
1 odobrava 256
2 neodločen 256
3 zavrača 1148
4 ne ve 415

Valid range from 1 to 3

D17

D17. V ZADNJEM ČASU LAHKO SLIŠIMO RAZLIČNA MNENJA O TEM,ALI JE PRAV ALI NI PRAV,DA TISK KRITIČNO OBRAVNAVA VPRAŠANJA OBRAMBE IN VOJSKE TAKO KOT DRUGA PODROČJA ŽIVLJENJA. ALI JE PO VAŠEM MNENJU TAKO RAVNANJE TISKA PRAVILNO ALI NI PRAVILNO?

Value 212293 Frequency
1 pravilno 1392
2 ni pravilno 261
3 ne ve, neodločen 422

Valid range from 1 to 2

E1A E. POJMOVANJE POLITIKE, ZVEZA KOMUNISTOV,SZDL E1. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI STA IMELA V POVOJNEM OBDOBJU MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

1. odgovor

Value 213292 Frequency
1 Edvard Kardelj 892
2 Marko Bulc 4
3 Stane Dolanc 60
5 neznani politik 2
6 Stane Kavčič 221
7 Boris Kidrič 251
8 neznani politik 3
9 Boris, Sergej Kreigher 15
11 Milan Kučan 12
12 Luka Leskošek 11
13 Andrej Marinc 5
14 Miha Marinko 23
15 France Popit 11
16 Miran Potrč 1
17 Mitja Ribičič 11
18 Marjan Rožič 1
19 Jože Smole 16
20 Janez Stanovnik 6
21 Franc Šetinc 3
22 neznani politik 1
23 Dušan Šinigoj 1
24 neznani politik 2
25 Josip Vidmar 14
26 Anton Vratuša 14
27 Janez Zemljarič 1
28 Ciril Zlobec 2
30 kdo drug 47
31 nobeden ni imel, nima ugleda 9
32 ne ve kdo, se ne spomni 433
33 b. o. 3

Valid range from 1 to 33

E1B E. POJMOVANJE POLITIKE, ZVEZA KOMUNISTOV,SZDL E1. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI STA IMELA V POVOJNEM OBDOBJU MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

2. odgovor

Value 214291 Frequency
1 Edvard Kardelj 257
2 Marko Bulc 4
3 Stane Dolanc 144
4 Mojca Drčar-Murko 2
5 neznani politik 3
6 Stane Kavčič 145
7 Boris Kidrič 339
8 neznani politik 9
9 Boris, Sergej Kreigher 62
11 Milan Kučan 19
12 Luka Leskošek 30
13 Andrej Marinc 11
14 Miha Marinko 57
15 France Popit 27
16 Miran Potrč 2
17 Mitja Ribičič 24
18 Marjan Rožič 5
19 Jože Smole 40
20 Janez Stanovnik 16
21 Franc Šetinc 12
22 neznani politik 1
23 Dušan Šinigoj 4
24 neznani politik 9
25 Josip Vidmar 14
26 Anton Vratuša 21
27 Janez Zemljarič 2
28 Ciril Zlobec 1
30 kdo drug 51
0 b. o. 764

Valid range from 1 to 30

E2A E2. SEDAJ PA NEVEDITE ŠE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

1. odgovor

Value 215290 Frequency
1 Edvard Kardelj 5
2 Marko Bulc 10
3 Stane Dolanc 121
4 Mojca Drčar-Murko 22
5 neznani politik 1
6 Stane Kavčič 8
7 Boris Kidrič 2
9 Boris, Sergej Kreigher 7
11 Milan Kučan 239
12 Luka Leskošek 2
13 Andrej Marinc 29
14 Miha Marinko 3
15 France Popit 61
16 Miran Potrč 13
17 Mitja Ribičič 15
18 Marjan Rožič 52
19 Jože Smole 386
20 Janez Stanovnik 349
21 Franc Šetinc 43
23 Dušan Šinigoj 41
25 Josip Vidmar 9
26 Anton Vratuša 7
27 Janez Zemljarič 6
28 Ciril Zlobec 40
30 kdo drug 29
31 nobeden ni imel, nima ugleda 32
32 ne ve kdo, se ne spomni 540
33 b. o. 3

Valid range from 1 to 33

E2B E2. SEDAJ PA NEVEDITE ŠE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

2. odgovor

Value 216289 Frequency
1 Edvard Kardelj 2
2 Marko Bulc 17
3 Stane Dolanc 72
4 Mojca Drčar-Murko 53
6 Stane Kavčič 10
7 Boris Kidrič 3
9 Boris, Sergej Kreigher 4
11 Milan Kučan 212
13 Andrej Marinc 44
15 France Popit 67
16 Miran Potrč 21
17 Mitja Ribičič 19
18 Marjan Rožič 46
19 Jože Smole 231
20 Janez Stanovnik 238
21 Franc Šetinc 38
23 Dušan Šinigoj 56
24 neznani politik 1
25 Josip Vidmar 5
26 Anton Vratuša 3
27 Janez Zemljarič 18
28 Ciril Zlobec 46
30 kdo drug 50
0 b. o. 819

Valid range from 1 to 30

E2C E2. SEDAJ PA NEVEDITE ŠE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

3. odgovor

Value 217288 Frequency
1 Edvard Kardelj 2
2 Marko Bulc 13
3 Stane Dolanc 40
4 Mojca Drčar-Murko 43
5 neznani politik 1
6 Stane Kavčič 1
9 Boris, Sergej Kreigher 4
11 Milan Kučan 69
13 Andrej Marinc 24
15 France Popit 43
16 Miran Potrč 25
17 Mitja Ribičič 16
18 Marjan Rožič 23
19 Jože Smole 87
20 Janez Stanovnik 115
21 Franc Šetinc 34
23 Dušan Šinigoj 42
25 Josip Vidmar 3
26 Anton Vratuša 6
27 Janez Zemljarič 14
28 Ciril Zlobec 48
30 kdo drug 45
31 nobeden ni imel, nima ugleda 8
32 ne ve kdo, se ne spomni 223
0 b. o. 1146

Valid range from 1 to 33

E2D E2. SEDAJ PA NEVEDITE ŠE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

4. odgovor

Value 218287 Frequency
1 Edvard Kardelj 2
2 Marko Bulc 11
3 Stane Dolanc 22
4 Mojca Drčar-Murko 38
5 neznani politik 1
6 Stane Kavčič 2
7 Boris Kidrič 1
9 Boris, Sergej Kreigher 3
11 Milan Kučan 39
13 Andrej Marinc 20
15 France Popit 24
16 Miran Potrč 17
17 Mitja Ribičič 3
18 Marjan Rožič 21
19 Jože Smole 36
20 Janez Stanovnik 41
21 Franc Šetinc 20
23 Dušan Šinigoj 27
26 Anton Vratuša 1
27 Janez Zemljarič 7
28 Ciril Zlobec 34
30 kdo drug 28
0 b. o. 1677

Valid range from 1 to 30

E3

E3. ZANIMA NAS, KAJ JE PO VAŠI SODBI POLITIKA V NAŠI DRUŽBI? ALI JE MED NAŠTETIMI ODGOVORI TUDI TISTI, KI JE NAJBOLJ ZNAČILEN ZA VAŠ ODNOS DO POLITIKE?

Value 219286 Frequency
1 osvobajanje dela in človeka; samoupravljanje in sploh upravljanje v katerem odločajo predvsem množice 350
2 urejanje družbenih zadev, v katerem odločajo predvsem poklicni politiki 496
3 upravljanje družbenih zadev v katerem odločajo predvsem strokovnjaki 234
4 stvar zvitežev, karieristov, manipulantov, ki jim gre predvsem za oblast 281
5 to ga ne zanima 233
6 ne ve, neodločen 481

Valid range from 1 to 5

E4

E4. KAKŠEN JE PO VAŠEM MNENJU POMEN ZVEZE KOMUNISTOV ZA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE?

Value 220285 Frequency
1 nikakršen 301
2 majhen 622
3 srednji 539
4 velik 219
5 zelo velik 44
6 ne ve, ne more odgovoriti 350

Valid range from 1 to 5

E5A E5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

a) ZK je politična organizacija, ki je izpolnila svojo vlogo v družbi v določenem obdobju, danes pa je preživela in ni več potrebe za njeno delovanje

Value 221284 Frequency
1 popolnoma se strinja 327
2 v glavnem se strinja 513
3 ne ve, neodločen 601
4 v glavnem se ne strinja 458
5 sploh se ne strinja 176

Valid range from 1 to 5

E5B E5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

b) ZK bi morala biti le ena od političnih strank, vsak posameznik pa bi sam presodil, za katero politično stranko bi se odločil

Value 222283 Frequency
1 popolnoma se strinja 639
2 v glavnem se strinja 535
3 ne ve, neodločen 560
4 v glavnem se ne strinja 203
5 sploh se ne strinja 138

Valid range from 1 to 5

E5C E5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

c) ZK mora biti edina politična sila v naši družbi

Value 223282 Frequency
1 popolnoma se strinja 175
2 v glavnem se strinja 216
3 ne ve, neodločen 542
4 v glavnem se ne strinja 789
5 sploh se ne strinja 353

Valid range from 1 to 5

E5D E5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

d) ZK mora energično vzeti v svoje roke reševanje vseh perečih družbenih in političnih problemov

Value 224281 Frequency
1 popolnoma se strinja 466
2 v glavnem se strinja 454
3 ne ve, neodločen 487
4 v glavnem se ne strinja 350
5 sploh se ne strinja 318

Valid range from 1 to 5

E6

E6. KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠI OCENI ZVEZA KOMUNISTOV DANES MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, KRAJU?

Value 225280 Frequency
1 zelo velik ugled 13
2 velik ugled 62
3 srednji ugled 491
4 majhen ugled 545
5 zelo majhen ugled 389
6 sploh nima ugleda 342
7 ne ve, neodločen 233

Valid range from 1 to 6

E7

E7. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA ALI NI SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI?

Value 226279 Frequency
1 povsem je skladna 121
2 deloma je skladna 915
3 ni skladna 665
4 ne ve, neodločen 374

Valid range from 1 to 3

E8

E8. KO OCENJUJETE DELOVANJE IN UGLED ZVEZE KOMUNISTOV, ALI IMATE PRI TEM PRED OČMI PREDVSEM:

Value 227278 Frequency
1 ugled celotne ZK Jugoslavije in njenega CK v Beogradu 1017
2 ugled celotne slovenske ZKS in njenega CK v Ljubljani 214
3 ugled komunistov v vaši občini, delovni organizaciji 176
4 ugled posameznih komunistov,ki jih osebno poznate 201
5 ne ve, neodločen 467

Valid range from 1 to 4

E9A E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

a) ZK naj se dokončno odreče monopolu odločanja o družbenih zadevah

Value 228277 Frequency
1 popolnoma se strinja 726
2 v glavnem se strinja 489
3 ne ve, neodločen 629
4 v glavnem se ne strinja 165
5 sploh se ne strinja 66

Valid range from 1 to 5

E9B E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

b) ZK naj se odreče v ustavi zapisani vodilni in usmerjevalni vlogi v družbi

Value 229276 Frequency
1 popolnoma se strinja 491
2 v glavnem se strinja 474
3 ne ve, neodločen 708
4 v glavnem se ne strinja 301
5 sploh se ne strinja 101

Valid range from 1 to 5

E9C E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

c) ZK naj oblikuje jasen program družbenih sprememb za preseganje družbene krize

Value 230275 Frequency
1 popolnoma se strinja 834
2 v glavnem se strinja 610
3 ne ve, neodločen 489
4 v glavnem se ne strinja 93
5 sploh se ne strinja 49

Valid range from 1 to 5

E9D E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

d) ZK naj izloči vse tiste, ki so vanjo vstopili iz koristoljubja

Value 231274 Frequency
1 popolnoma se strinja 1503
2 v glavnem se strinja 285
3 ne ve, neodločen 254
4 v glavnem se ne strinja 15
5 sploh se ne strinja 18

Valid range from 1 to 5

E9E E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

e) ZK naj na novo opredeli bistvene sestavine socialistične družbe

Value 232273 Frequency
1 popolnoma se strinja 800
2 v glavnem se strinja 551
3 ne ve, neodločen 607
4 v glavnem se ne strinja 81
5 sploh se ne strinja 36

Valid range from 1 to 5

E9F E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

f) ZK naj podpre vsa nova družbena gibanja mirovnikov, ekologov in drugih

Value 233272 Frequency
1 popolnoma se strinja 912
2 v glavnem se strinja 564
3 ne ve, neodločen 525
4 v glavnem se ne strinja 55
5 sploh se ne strinja 19

Valid range from 1 to 5

E9G E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

g) ZK naj se odločno zavzame za suvereno in avtonomno republiko Slovenijo v okviru jugoslovanske federacije

Value 234271 Frequency
1 popolnoma se strinja 1025
2 v glavnem se strinja 472
3 ne ve, neodločen 502
4 v glavnem se ne strinja 48
5 sploh se ne strinja 28

Valid range from 1 to 5

E9H E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

h) ZK naj podpre vsa prizadevanja za razjasnitev vseh napak, storjenih v povojnem razvoju

Value 235270 Frequency
1 popolnoma se strinja 1162
2 v glavnem se strinja 494
3 ne ve, neodločen 364
4 v glavnem se ne strinja 39
5 sploh se ne strinja 16

Valid range from 1 to 5

E9I E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

i) ZK naj se odreče nereligioznosti kot kriteriju za vstop v ZK

Value 236269 Frequency
1 popolnoma se strinja 688
2 v glavnem se strinja 444
3 ne ve, neodločen 655
4 v glavnem se ne strinja 139
5 sploh se ne strinja 149

Valid range from 1 to 5

E9J E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

j) ZK naj se zavzame za razširitev obsega človekovih pravic

Value 237268 Frequency
1 popolnoma se strinja 1127
2 v glavnem se strinja 529
3 ne ve, neodločen 369
4 v glavnem se ne strinja 37
5 sploh se ne strinja 13

Valid range from 1 to 5

E9K E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

k) ZK naj da pobudo za javno pojasnitev vseh političnih obračunov v začetku 70-tih let, zaradi katerih je bil odstrajen tudi S. Kavčič

Value 238267 Frequency
1 popolnoma se strinja 1065
2 v glavnem se strinja 376
3 ne ve, neodločen 583
4 v glavnem se ne strinja 30
5 sploh se ne strinja 21

Valid range from 1 to 5

E10

E10. ČE PRIMERJATE SEDANJE DELOVANJE IN POLITIKO VODSTVA SLOVENSKE ZVEZE KOMUNISTOV (CK, PREDSEDSTVA) Z NJEGOVIM DELOVANJEM IN POLITIKO PRED LETI, ALI BI REKLI:

Value 239266 Frequency
1 da je politika vodstva sedaj bolj skladna z interesi ljudi 547
2 da ni bistvenih sprememb 592
3 da je politika vodstva sedaj manj skladna z interesi ljudi 503
4 ne ve, neodločen 433

Valid range from 1 to 3

E11

E11. ALI SE PO VAŠI OCENI SZDL UKVARJA ALI NE UKVARJA Z VPRAŠANJI, KI NAJBOLJ PRIZADEVAJO OBČANE?

Value 240265 Frequency
1 da 887
2 ne 564
3 ne ve, neodločen 624

Valid range from 1 to 2

E12

E12. ALI OPAŽATE PRI TEM V ZADNJEM LETU NAPREDEK ALI POSLABŠANJE?

Value 241264 Frequency
1 napredek 604
2 poslabšanje 402
3 nič se ni spremenilo 633
4 ne ve, neodločen 436

Valid range from 1 to 3

E13

E13. KATERI OD SPODNJIH OPISOV NAJBOLJ USTREZA VAŠI ZAMISLI O SZDL IN O DRUGIH POLITIČNIH ORGANIZACIJAH V DEMOKRATIČNI DRUŽBI?

Value 242263 Frequency
1 SZDL kot enotna organizacija z vodilno vlogo komunistov 139
2 SZDL kot organizacija vseh občanov,vendar le,če se komunisti odpovejo monopolu odločanja 274
3 SZDL kot organizacija enakopravnih skupin: komunistov, kristjanov, kulturnikov in različnih družbenih gibanj 868
4 SZDL ni potrebna, če poleg zveze komunistov delujejo še druge samostojne politične stranke, na primer socialni demokrati, krščanski socialisti in drugi 137
5 politične organizacije v demokratični družbi niso potrebne 36
6 ne ve, neodločen, drugo 621

Valid range from 1 to 5

E14

E14. ALI PO VAŠEM MNENJU DELUJE, OBSTAJA, ALI NE DELUJE PRI NAS V SLOVENIJI POLITIČNA OPOZICIJA? (če da) KAKO OCENJUJETE NJENO DELOVANJE: ALI JE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO

Value 243262 Frequency
1 opozicija deluje in je škodljiva 122
2 opozicija deluje in je koristna 370
3 deluje, ne ve, ali je škodljiva, ali koristna 262
4 ne ve, če deluje, neodločen 1080
5 opozicija ne deluje 241

Valid range from 1 to 5

E15

E15. V ZADNJIH MESECIH JE PRIŠLO DO VRSTE POBUD ZA USTANOVITEV NOVIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ, KOT NA PRIMER ZVEZE KMEČKE MLADINE, ZVEZE KMEČKIH ZADRUŽNIKOV, SAMOSTOJNE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE USTANAVLJANJE TAKIH NOVIH SAMOSTOJNIH ORGANIZACIJ?

Value 244261 Frequency
1 v celoti odobrava 685
2 odobrava 792
3 neodločen 224
4 ne odobrava 112
5 sploh ne odobrava 19
6 ne ve 243

Valid range from 1 to 5

E16A E16. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI IMATE V NJIH KAKO FUNKCIJO?

a) Socialistična zveza (SZDL)

Value 245260 Frequency
1 ni član 676
2 je član 1332
3 ima funkcijo 67

Valid range from 1 to 3

E16B E16. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI IMATE V NJIH KAKO FUNKCIJO?

b) Zveza komunistov (ZK)

Value 246259 Frequency
1 ni član 1904
2 je član 132
3 ima funkcijo 39

Valid range from 1 to 3

E16C E16. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI IMATE V NJIH KAKO FUNKCIJO?

c) Zveza sindikatov (ZS)

Value 247258 Frequency
1 ni član 903
2 je član 1106
3 ima funkcijo 66

Valid range from 1 to 3

E16D E16. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI IMATE V NJIH KAKO FUNKCIJO?

d) Zveza social. mladine (ZSMS)

Value 248257 Frequency
1 ni član 1714
2 je član 338
3 ima funkcijo 23

Valid range from 1 to 3

E16E E16. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI IMATE V NJIH KAKO FUNKCIJO?

e) Zveza borcev (ZB)

Value 249256 Frequency
1 ni član 1949
2 je član 108
3 ima funkcijo 18

Valid range from 1 to 3

E17

E17. ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE BI BILI?

Value 250255 Frequency
1 je član 283
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 595
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 1021
4 ne ve, neodločen 176

Valid range from 1 to 3

E18

(za zaposlene) E18. ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJ V DELOVNI ORGANIZACIJI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE BI BILI?

Value 251254 Frequency
1 je član 496
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 397
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 494
4 ne ve, neodločen 110
5 ni zaposlen 578

Valid range from 1 to 3

E19

E19. KDO NAJ BI PRI NAS ODLOČAL O POMEMBNIH VPRAŠANJIH RAZVOJA, NA PRIMER O INVESTICIJAH V VELIKE OBJEKTE, O GRADNJI CEST, O NUKLEARKAH?

Value 252253 Frequency
1 to so politične odločitve, o njih naj odločajo le politiki 16
2 to so strokovne odločitve, o njih naj odločajo le strokovnjaki 429
3 strokovnjaki morajo pripraviti več alternativnih predlogov, odločitve pa so stvar politikov 50
4 strokovnjaki morajo pripraviti več alternativnih predlogov, odločitve pa morajo biti sprejete po delegatski poti v skupščini 321
5 strokovnjaki morajo pripraviti več alternativnih predlogov, odločiti pa moramo vsi z referendumom 1005
6 o tem ni razmišljal, ne ve 254

Valid range from 1 to 5

f1

F. MEDNARODNI ODNOSI F1. KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ USTREZA INTERESOM JUGOSLAVIJE?

Value 253252 Frequency
1 prizadevati si moramo za mir in enakopravnost med narodi ne glede na to, ali je to velikim silam všeč, ali ne 1060
2 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 315
3 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak ureja tako, kot more in želi 421
4 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drugi blok 54
5 ne ve, neodločen 225

Valid range from 1 to 4

F2A F2. ALI NAJ SE JUGOSLAVIJA BOLJ ALI MANJ KOT DOSLEJ POVEŽE Z:

a) neuvrščenimi, deželami v razvoju

Value 254251 Frequency
1 bolj kot doslej 427
2 enako 997