Slovensko javno mnenje 1988

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM88
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM88_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Mlinar, Zdravko
 • Trampuž, Cveto
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana; junij 1988)

Finančna podpora:

Republiška raziskovalna skupnost

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena družbenih in gospodarskih razmer, razpoloženje ljudi, gospodarski ukrepi, posojilo, razvoj zasebnega sektorja, ustavna dopolnila, samostojnost republik, referendum o ustavi, delitev pristojnosti med federacijo in republiko, ocena volilnega sistema, mednacionalni odnosi, slovenski kulturni prostor, odnosi z manjšinami in priseljenci, slovenska nacionalna politika, samoodločba, trditve o vlogi Slovencev v Jugoslaviji, dogodki na Kosovu, zunanja politika in varnost Jugoslavije, vojska, civilno služenje, vojaška industrija, ugledni politiki, legitimnost Zveze komunistov, ugled Zveze komunistov, opozicija, neuvrščenost, vernost, vloga cerkve, verska svoboda, kultura, bralne navade, obiskovanje knjižnic, kulturnih in športnih prireditev, prosti čas, ocena informbiroja, slovenska himna, mlada generacija, kajenje, krvodajalstvo, obrt, mediji, kazniva dejanja, smrtna kazen, Kosovo

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
GOSPODARSKE RAZMERE
USTAVNA DOPOLNILA
MEDNACIONALNI ODNOSI
VOJSKA
POLITIKA
MEDNARODNI ODNOSI
CERKEV
PROSTI ČAS
ČASOPISI
PODARIM-DOBIM
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Posebnosti tokratne ankete so vprašanja povezana z vojsko in obrambo ter dogajanji na Kosovu. Vprašalnik se začne s stališči o gospodarskih razmerah. Sledi poglavje o zveznih ustavnih dopolnilih, ki vključuje vprašanja o poznavanju ustave in vsebine predlaganih sprememb. Sledi ocena zaupanja slovenskemu in jugoslovanskemu političnemu vodstvu in predlogi izboljšav volilnega sistema. Sledi aktualno poglavje glede ocen mednacionalnih odnosov. V poglavju o varnosti in obrambi sledijo standardna vprašanja o morebitni vojaški ogroženosti Jugoslavije. Sledi sklop vprašanj o mednarodnih odnosih. Sledijo vprašanja o gospodarskih in političnih spremembah v Sovjetski zvezi. Vprašanja o religiji in Cerkvi vsebujejo standardno vprašanje o lastni vernosti in obiskovanju verskih obredov. Iz raziskave zvemo tudi, kako Slovenci preživljajo prosti čas in koliko se ukvarjajo s kulturnimi aktivnostmi. Zadnje poglavje se nanaša na stališča o kaznivih dejanjih. Respondenti ocenijo še pomen akcije Podarim - dobim. Sledijo demografska vprašanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 1988 - junij 1988
Čas izdelave: 1988-6
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Mnenjski voditelji so ciljna populacija dodatne raziskave.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Vzorec mnenjskih voditeljev je izbran iz seznamov občinskih funkcionarjev, direktorjev podjetij, strokovnjakov, tehnične in humanistične inteligence.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Vprašalnik mnenjskih voditeljev je namenjen pismenemu samoizpolnjevanju in vrnjen po pošti.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM88.POR

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 504
 • število enot: 2075

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM88V.por

Format: SPSS prenosljiva datoteka

 • število spremenljivk: 237
 • število enot: 421

Spremenljivke

ID

ID

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2089 1
2090 1
2091 1
2092 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2092

A1A A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 22 Frekvenca
1 danes dosti boljše 56
2 danes boljše 292
3 enako 311
4 danes slabše 1092
5 danes dosti slabše 293
6 ne ve, neodločen 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1B A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 31 Frekvenca
1 danes dosti boljše 53
2 danes boljše 513
3 enako 552
4 danes slabše 532
5 danes dosti slabše 137
6 ne ve, neodločen 288

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID

ID

Vrednost 1504 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
2089 1
2090 1
2091 1
2092 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2092

A1A A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 2503 Frekvenca
1 danes dosti boljše 56
2 danes boljše 292
3 enako 311
4 danes slabše 1092
5 danes dosti slabše 293
6 ne ve, neodločen 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1B A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 3502 Frekvenca
1 danes dosti boljše 53
2 danes boljše 513
3 enako 552
4 danes slabše 532
5 danes dosti slabše 137
6 ne ve, neodločen 288

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1C A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

c) samoupravljanje

Vrednost 4501 Frekvenca
1 danes dosti boljše 29
2 danes boljše 230
3 enako 648
4 danes slabše 628
5 danes dosti slabše 229
6 ne ve, neodločen 311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1D A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

d) spoštovanje dela in delavcev

Vrednost 5500 Frekvenca
1 danes dosti boljše 30
2 danes boljše 285
3 enako 564
4 danes slabše 787
5 danes dosti slabše 265
6 ne ve, neodločen 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1E A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 6499 Frekvenca
1 danes dosti boljše 15
2 danes boljše 116
3 enako 130
4 danes slabše 832
5 danes dosti slabše 823
6 ne ve, neodločen 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1F A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 7498 Frekvenca
1 danes dosti boljše 8
2 danes boljše 57
3 enako 173
4 danes slabše 1000
5 danes dosti slabše 754
6 ne ve, neodločen 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1G A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

g) zakonitost

Vrednost 8497 Frekvenca
1 danes dosti boljše 14
2 danes boljše 199
3 enako 705
4 danes slabše 576
5 danes dosti slabše 196
6 ne ve, neodločen 385

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1H A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

h) možnost izobraževanja, kvalifikacije

Vrednost 9496 Frekvenca
1 danes dosti boljše 162
2 danes boljše 754
3 enako 637
4 danes slabše 329
5 danes dosti slabše 65
6 ne ve, neodločen 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1I A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

i) kulturno življenje

Vrednost 10495 Frekvenca
1 danes dosti boljše 93
2 danes boljše 618
3 enako 667
4 danes slabše 436
5 danes dosti slabše 103
6 ne ve, neodločen 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A1J A. STALIŠČA O GOSPODARSKIH RAZMERAH A1. ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE KOT TAKRAT?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 11494 Frekvenca
1 danes dosti boljše 31
2 danes boljše 189
3 enako 280
4 danes slabše 1058
5 danes dosti slabše 430
6 ne ve, neodločen 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A2

A2. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED LETOM DNI?

Vrednost 12493 Frekvenca
1 boljši kot pred letom dni 295
2 približno enak 915
3 slabši kot pred letom dni 837
4 ne ve, neodločen 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A3

A3. ALI JE VAŠ SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE BOLJŠI, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI OD VAŠEGA MATERIALNEGA POLOŽAJA PRED PETIMI LETI?

Vrednost 13492 Frekvenca
1 boljši kot pred petimi leti 465
2 približno enak 476
3 slabši kot pred petimi leti 1059
4 ne ve, neodločen 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A4

A4. KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ STANDARD IN MATERIALNI POLOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ LETO DNI? BOLJŠI KOT SEDAJ, PRIBLIŽNO ENAK, ALI SLABŠI?

Vrednost 14491 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 141
2 približno enak 472
3 slabši kot sedaj 1094
4 ne ve, neodločen 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A5

A5. IN KAJ SODITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) IN P0LOŽAJ VAŠE DRUŽINE ČEZ PET LET:

Vrednost 15490 Frekvenca
1 boljši kot sedaj 201
2 približno enak 219
3 slabši kot sedaj 891
4 ne ve, neodločen 764

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6

A6. ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:

Vrednost 16489 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da še nič posebej ne omejujete 192
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza ipd. 775
3 da morate zelo skrbno gospodariti z denarjem, omejujete se pri nakupih opreme, obleke, ipd. 1001
4 da se močno omejujete tudi pri nakupu hrane 61
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 25
6 da živite v revščini 3
7 ne ve, neodločen 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A7

A7. SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KATERA OD SPODNJIH NAVEDB PO VAŠI OCENI NAJBOLJ USTREZA RAZPOLOŽENJU MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, V SLOVENIJI?

Vrednost 17488 Frekvenca
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 251
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 273
3 upanje in strah obenem 527
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 245
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 542
6 kaj drugega 31
7 ne ve, ne more oceniti 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A8

A8. ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA ...

Vrednost 18487 Frekvenca
1 večje nagrade najuspešnejšim delavcev, strokovnjakom in izumiteljem, četudi se s tem povečujeo razlike med ljudmi 1371
2 ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za najuspešnejse delavce, strokovnjake izumitelje 507
3 ne ve, neodločen 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A9

A9. KAKO BI SE VI ODLOČILI:

Vrednost 19486 Frekvenca
1 ali naj tisti,ki slabo delajo (ne prihajajo na delo,ali delajo škodo),zgubijo zapolitev 1587
2 ali je treba zagotoviti zaposlenost vsem,ne glede na to, kako delajo 266
3 ne ve, neodločen 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A10A A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Vrednost 20485 Frekvenca
1 moramo sprejeti 131
2 lahko sprejmemo 253
3 ne smemo sprejeti 1433
4 ne ve, neodločen 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10B A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Vrednost 21484 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1484
2 lahko sprejmemo 429
3 ne smemo sprejeti 83
4 ne ve, neodločen 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10C A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Vrednost 22483 Frekvenca
1 moramo sprejeti 120
2 lahko sprejmemo 171
3 ne smemo sprejeti 1662
4 ne ve, neodločen 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10D A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

d) gradili naj bi manj novih tovarn

Vrednost 23482 Frekvenca
1 moramo sprejeti 464
2 lahko sprejmemo 564
3 ne smemo sprejeti 661
4 ne ve, neodločen 386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10E A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

e) manj naj bi vlagali v modernizacijo tovarn

Vrednost 24481 Frekvenca
1 moramo sprejeti 193
2 lahko sprejmemo 168
3 ne smemo sprejeti 1526
4 ne ve, neodločen 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10F A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

f) manj ljudi naj bi na novo zaposlili

Vrednost 25480 Frekvenca
1 moramo sprejeti 189
2 lahko sprejmemo 349
3 ne smemo sprejeti 1212
4 ne ve, neodločen 325

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10G A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

g) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Vrednost 26479 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1332
2 lahko sprejmemo 367
3 ne smemo sprejeti 160
4 ne ve, neodločen 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10H A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

h) z devizami naj razpolagajo podjetja, ki jih ustvari

Vrednost 27478 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1561
2 lahko sprejmemo 281
3 ne smemo sprejeti 90
4 ne ve, neodločen 143

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10I A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

i) realne obresti za hranilne vloge in kredite

Vrednost 28477 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1528
2 lahko sprejmemo 284
3 ne smemo sprejeti 62
4 ne ve, neodločen 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10J A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

j) ukiniti bi morali vsako obliko razsipništva, reprezentanco in in razmetavanje družbenih sredstev

Vrednost 29476 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1584
2 lahko sprejmemo 286
3 ne smemo sprejeti 93
4 ne ve, neodločen 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10K A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

k) manj denarja za vojsko

Vrednost 30475 Frekvenca
1 moramo sprejeti 856
2 lahko sprejmemo 500
3 ne smemo sprejeti 378
4 ne ve, neodločen 341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10L A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

l) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Vrednost 31474 Frekvenca
1 moramo sprejeti 147
2 lahko sprejmemo 224
3 ne smemo sprejeti 1494
4 ne ve, neodločen 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10M A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

m) manj denarja za pomoč nerazvitim

Vrednost 32473 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1073
2 lahko sprejmemo 468
3 ne smemo sprejeti 343
4 ne ve, neodločen 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10N A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

n) cene naj se oblikujejo na trgu

Vrednost 33472 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1234
2 lahko sprejmemo 414
3 ne smemo sprejeti 120
4 ne ve, neodločen 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10O A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

o) manj denarja za zvezno administracijo in diplomacijo

Vrednost 34471 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1337
2 lahko sprejmemo 354
3 ne smemo sprejeti 117
4 ne ve, neodločen 267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10P A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

p) povečati davek na lastniška stanovanja, stanovanjske hiše

Vrednost 35470 Frekvenca
1 moramo sprejeti 134
2 lahko sprejmemo 258
3 ne smemo sprejeti 1428
4 ne ve, neodločen 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A10R A10. IZBOLJŠANJE RAZMER V JUGOSLOVANSKEM GOSPODARSTVU IN DRUŽBI KOT CELOTI TERJA V PRIHODNJEM OBDOBJU DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI IN KOLEKTIVOV. ALI BI PO VAŠEM MNENJU NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE BI SMELI SPREJETI?

r) povečati davek na vikende

Vrednost 36469 Frekvenca
1 moramo sprejeti 841
2 lahko sprejmemo 631
3 ne smemo sprejeti 357
4 ne ve, neodločen 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A11

A11. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE:

Vrednost 37468 Frekvenca
1 zagotoviti čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi se pri tem poveča neenakost med ljudmi 1189
2 zagotoviti čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj 456
3 ne ve, neodločen 430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A12

A12. KAJ MENITE,ALI BI LAHKO DOVOLILI, DA BI LJUDJE PRI NAS NAMESTO V BANKE (ZA OBRESTI) VLAGALI SVOJ DENAR V PODJETJA (ZA DELNICE) IN ZA TO OD PODJETIJ PREJEMALI DEL DOBIČKA?

Vrednost 38467 Frekvenca
1 to moramo dovoliti,saj je koristno tako za podjetja kot tudi za ljudi 1003
2 to bi lahko dovolili le začasno,da se izvlečemo iz gospodarske krize 412
3 tega ne bi smeli dovoliti 221
4 ne ve, ne razume, neodločen 439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A13

A13. PRI USMERJANJU RAZVOJA V SLOVENIJI SE POSTAVLJA VPRAŠANJE, ALI NAJ...

Vrednost 39466 Frekvenca
1 razvijamo predvsem tiste gospodarske dejavnosti, v katerih lahko dosežemo največ, na ostalih področjih pa se čimbolj povežemo z gospodarstvom drugih republik, 894
2 razvijamo vse gospodarske dejavnosti sami v Sloveniji tako, da pokrijemo osnovne potrebe ljudi in nismo odvisni od drugih 928
3 ne ve, neodločen 253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A14

A14. KAKO NAJ BI SE PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE RAZVIJALI DRUŽBENOGOSPODARSKI ODNOSI MED RAZVITIMI IN MANJ RAZVITIMI REPUBLIKAMI V JUGOSLAVIJI?

Vrednost 40465 Frekvenca
1 manj razvite republike in pokrajine naj same skrbijo za svoj nadaljni razvoj 670
2 to naj bo predvsem skrb vse jugoslovanske skupnosti, zlasti pa skrb razvitih republik 178
3 manj razvite republike naj same skrbijo zase, jugoslovanska skupnost pa naj jim pri tem pomaga 1103
4 ne ve, neodločen 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A15

A15. PRED LETI JE BILO DOSTI GOVORA O TEM, DA BI V SLOVENIJI RAZPISALI LJUDSKO POSOJILO ZA GRADITEV CEST. ČE BI SLOVENSKA SKUPŠČINA LETOS RAZPISALA POSOJILO ZA GRADITEV AVTOMOBILSKE CESTE IN REGIONALNIH CEST, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRISPEVATI?

Vrednost 41464 Frekvenca
1 da, prispeval bi 897
2 ne bi, ker mislim, da je to stvar skupnosti 402
3 ne bi, ker imam sam premalo denarja 341
4 ne bi, iz drugih razlogov 223
5 ne ve, o tem ni razmišljal 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A16A A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

a) trgovina na drobno

Vrednost 42463 Frekvenca
1 hitreje družbeni sektor 243
2 hitreje zasebni sektor 941
3 enako hitro oba sektorja 552
4 tako kot je 130
5 omejiti zasebni sektor 16
6 ne ve, neodločen 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A16B A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

b) gostilne, manjši penzioni

Vrednost 43462 Frekvenca
1 hitreje družbeni sektor 132
2 hitreje zasebni sektor 1119
3 enako hitro oba sektorja 398
4 tako kot je 174
5 omejiti zasebni sektor 62
6 ne ve, neodločen 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A16C A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

c) hoteli

Vrednost 44461 Frekvenca
1 hitreje družbeni sektor 532
2 hitreje zasebni sektor 569
3 enako hitro oba sektorja 503
4 tako kot je 206
5 omejiti zasebni sektor 31
6 ne ve, neodločen 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A16D A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

d) prevozništvo

Vrednost 45460 Frekvenca
1 hitreje družbeni sektor 301
2 hitreje zasebni sektor 783
3 enako hitro oba sektorja 562
4 tako kot je 198
5 omejiti zasebni sektor 25
6 ne ve, neodločen 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A16E A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

e) kmetijstvo

Vrednost 46459 Frekvenca
1 hitreje družbeni sektor 174
2 hitreje zasebni sektor 1255
3 enako hitro oba sektorja 442
4 tako kot je 75
5 omejiti zasebni sektor 17
6 ne ve, neodločen 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A16F A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR, DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

f) uslužnostna obrt, servisi

Vrednost 47458 Frekvenca
1 hitreje družbeni sektor 165
2 hitreje zasebni sektor 1237
3 enako hitro oba sektorja 413
4 tako kot je 99
5 omejiti zasebni sektor 20
6 ne ve, neodločen 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A16G A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR,DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

g) proizvodna obrt

Vrednost 48457 Frekvenca
1 hitreje družbeni sektor 320
2 hitreje zasebni sektor 852
3 enako hitro oba sektorja 551
4 tako kot je 136
5 omejiti zasebni sektor 19
6 ne ve, neodločen 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A16H A16. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ PODROČIJ DEJAVNOSTI. POVEJTE, NA KATERIH OD TEH PODROČIJ BI PO VAŠI SODBI MORALI HITREJE RAZVIJATI DRUŽBENI SEKTOR,NA KATERIH PA ZASEBNI SEKTOR,DA BI ČIM HITREJE PREMAGALI GOSPODARSKO KRIZO.

h) manjša industrijska podjetja

Vrednost 49456 Frekvenca
1 hitreje družbeni sektor 374
2 hitreje zasebni sektor 761
3 enako hitro oba sektorja 536
4 tako kot je 151
5 omejiti zasebni sektor 16
6 ne ve, neodločen 237

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A17

A17. ALI V ZADNJIH LETIH VAŠ DOHODEK DOHAJA NARAŠČAJOČE ŽIVLJENJSKE STROŠKE ALI ZA NJIMI ZAOSTAJA?

Vrednost 50455 Frekvenca
1 dohaja 467
2 zaostaja 1608

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A18

A18. ALI STE V ZADNJIH LETIH SPREMENILI VAŠE NAVADE GLEDE PREHRANE, DA BI PRIHRANILI DENAR ALI ZARADI POMANJKANJA DENARJA?

Vrednost 51454 Frekvenca
1 da 710
2 ne 1365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A19

A19. ALI STE V ZADNJIH LETIH SPREMENILI NAČIN PREVOZA NA DELO IN DRUGAM, DA BI PRIHRANILI DENAR?

Vrednost 52453 Frekvenca
1 da 611
2 ne 1464

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A20

A20. ALI STE V ZADNJIH LETIH OMEJILI ALI SPREMENILI NAKUPE OBLEK, DA BI PRIHRANILI DENAR?

Vrednost 53452 Frekvenca
1 da 1343
2 ne 732

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A21

A21. ALI SEDAJ MANJ POGOSTO JESTE V GOSTILNAH ALI V RESTAVRACIJAH KOT STE VČASIH?

Vrednost 54451 Frekvenca
1 da 1323
2 ne 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A22

A22. ALI SEDAJ OBISKUJETE PREDSTAVE IN DRUGE KULTURNE TER ZABAVNE PRIREDITVE BOLJ POREDKO KOT STE JIH VČASIH?

Vrednost 55450 Frekvenca
1 da 1115
2 ne 960

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A23

A23. ALI PORABITE ZA KUPOVANJE SREČK, RAZGLEDNIC PODARIM-DOBIM, LOTA IN PODOBNO VEČ ALI MANJ DENARJA KOT VČASIH?

Vrednost 56449 Frekvenca
1 več 178
2 manj 342
3 enako 730
4 ne kupuje teh stvari 825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A24

A24. ALI STE V ZADNJEM LETU ODLOŽILI KAKŠNE VEČJE NAKUPE, KI STE JIH SICER NAMERAVALI OPRAVITI?

Vrednost 57448 Frekvenca
1 da 1230
2 ne 845

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25A A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

a) podražitve mi jemljejo voljo, zgleda, da jih ne bo konec

Vrednost 58447 Frekvenca
1 soglaša 1696
2 ne soglaša 238
3 neodločen 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25B A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

b) zaslužim več kot kadar koli, pa nič ne morem prihraniti

Vrednost 59446 Frekvenca
1 soglaša 1429
2 ne soglaša 440
3 neodločen 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25C A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

c) tako slabo mi gre, da moram trošiti prihranke

Vrednost 60445 Frekvenca
1 soglaša 687
2 ne soglaša 1069
3 neodločen 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25D A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

d) ne morem šolati otrok, ker je to predrago

Vrednost 61444 Frekvenca
1 soglaša 233
2 ne soglaša 1110
3 neodločen 732

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25E A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

e) nikoli še ni bilo tako slabo, vse mi gre po zlu

Vrednost 62443 Frekvenca
1 soglaša 320
2 ne soglaša 1443
3 neodločen 312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25F A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

f) denar, ki ga zaslužim, izgublja vrednost

Vrednost 63442 Frekvenca
1 soglaša 1924
2 ne soglaša 78
3 neodločen 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25G A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

g) zaradi draginje se moram odrekati različnim stvarem

Vrednost 64441 Frekvenca
1 soglaša 1623
2 ne soglaša 332
3 neodločen 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25H A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

h) večinoma kupujem na razprodajah

Vrednost 65440 Frekvenca
1 soglaša 1054
2 ne soglaša 800
3 neodločen 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25I A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

i) vedno je bilo težko, zaradi draginje se ni nič spremenilo

Vrednost 66439 Frekvenca
1 soglaša 728
2 ne soglaša 1104
3 neodločen 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25J A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

j) da bi privarčeval včasih izpustim obrok hrane

Vrednost 67438 Frekvenca
1 soglaša 180
2 ne soglaša 1825
3 neodločen 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25K A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

k) nehal sem kupovati luksuzne stvari

Vrednost 68437 Frekvenca
1 soglaša 1468
2 ne soglaša 397
3 neodločen 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25L A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

l) nehal sem kupovati celo stvari, ki jih potrebujem

Vrednost 69436 Frekvenca
1 soglaša 559
2 ne soglaša 1391
3 neodločen 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25M A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

m) zaradi podražitev kupujem manj kvalitetne stvari

Vrednost 70435 Frekvenca
1 soglaša 971
2 ne soglaša 946
3 neodločen 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25N A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

n) sedaj popravim veliko stvari, ki sem jih včasih zavrgel

Vrednost 71434 Frekvenca
1 soglaša 1456
2 ne soglaša 455
3 neodločen 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A25O A25. ALI SOGLAŠATE, ALI NE SOGLAŠATE S SPODAJ NAVEDENIMI TRDITVAMI:

o) tako hudo je, da morajo ljudje delati celo protizakonite reči, da bi preživeli

Vrednost 72433 Frekvenca
1 soglaša 605
2 ne soglaša 1174
3 neodločen 296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A26A A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

a) Jugoslavija naj postane članica EGS.

Vrednost 73432 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1021
2 v glavnem se strinja 439
3 neodločen, ne ve 537
4 v glavnem se ne strinja 39
5 sploh se ne strinja 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26B A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

b) Ukiniti je treba prispevke in fond za nerazvite; pomoč nerazvitim naj poteka preko bank v obliki posojil in skupnih vlaganj.

Vrednost 74431 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1104
2 v glavnem se strinja 537
3 neodločen, ne ve 278
4 v glavnem se ne strinja 105
5 sploh se ne strinja 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26C A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

c) Republike in pokrajini naj razvijejo svoje lastne samostojne politične in gospodarske reforme, programe in naj jih ne vsiljujejo drugim.

Vrednost 75430 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1205
2 v glavnem se strinja 501
3 neodločen, ne ve 281
4 v glavnem se ne strinja 56
5 sploh se ne strinja 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26D A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

d) Spoštovanje razlik med republikami in pokrajinami naj postane pravilo: vsaka republika, narod si oblikuje svojo lastno ureditev političnega življenja in gospodarstva tako, da ne ovira drugih republik in pokrajin v njihovem razvoju.

Vrednost 76429 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1309
2 v glavnem se strinja 476
3 neodločen, ne ve 224
4 v glavnem se ne strinja 47
5 sploh se ne strinja 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26E A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

e) Člani zvezne vlade naj bodo praviloma najuglednejši ekonomski in drugi strokovnjaki.

Vrednost 77428 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1461
2 v glavnem se strinja 385
3 neodločen, ne ve 188
4 v glavnem se ne strinja 23
5 sploh se ne strinja 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26F A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

f) Odpravijo naj se vse administrativne omejitve v razpolaganju podjetij z dohodkom in z osebnimi dohodki.

Vrednost 78427 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1143
2 v glavnem se strinja 439
3 neodločen, ne ve 387
4 v glavnem se ne strinja 69
5 sploh se ne strinja 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26G A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

g) Vse oblike lastnine naj bodo enakopravne: državna, družbena, zadružna, delničarska, privatna.

Vrednost 79426 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1056
2 v glavnem se strinja 443
3 neodločen, ne ve 427
4 v glavnem se ne strinja 95
5 sploh se ne strinja 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26H A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

h) Ukiniti je potrebno zakon o združenem delu, ker obremenjuje podjetja s pretirano administracijo, "samoupravnim" normativizmom, razdrobljeno organizacijo in zaščito nedela.

Vrednost 80425 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 772
2 v glavnem se strinja 423
3 neodločen, ne ve 624
4 v glavnem se ne strinja 159
5 sploh se ne strinja 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26I A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

i) Vsakdo lahko prične z gospodarsko dejavnostjo.

Vrednost 81424 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 923
2 v glavnem se strinja 503
3 neodločen, ne ve 349
4 v glavnem se ne strinja 195
5 sploh se ne strinja 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26J A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

j) Tam, kjer družbena lastnina ni sposobna zagotoviti dohodka oz. ekonomskega napredka, jo je potrebno nadomestiti z zadružno, delničarsko ali zasebno lastnino.

Vrednost 82423 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1025
2 v glavnem se strinja 529
3 neodločen, ne ve 404
4 v glavnem se ne strinja 71
5 sploh se ne strinja 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26K A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

k) Mrtvi stroji, obrati, neobdelana zemlja lahko služijo zasebni oz. zadružni proizvodnji in lahko pod ugodnimi pogoji preidejo v zadružno, delničarsko ali zasebno last.

Vrednost 83422 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1194
2 v glavnem se strinja 574
3 neodločen, ne ve 244
4 v glavnem se ne strinja 41
5 sploh se ne strinja 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A26L A26. MED STROKOVNJAKI IN POLITIKI OBSTAJAJO RAZLIČNI POGLEDI O TEM, KAJ BI V JUGOSLAVIJI MORALI STORITI, DA BI OBVLADALI DRUŽBENO, GOSPODARSKO IN POLITIČNO KRIZO IN POSTOPOMA IZBOLJEŠEVALI ŽIVLJENJE LJUDI. ALI SE Z NAŠTETIMI POGLEDI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

l) Delavci se lahko organizirajo v zadrugo in izven delavnika delajo na strojih svoje delovne organizacije na osnovi pogodbe.

Vrednost 84421 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 882
2 v glavnem se strinja 548
3 neodločen, ne ve 395
4 v glavnem se ne strinja 125
5 sploh se ne strinja 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A27

A27. STROKOVNJAKI PRAVIJO, DA SO TRI MOŽNE POTI JUGOSLAVIJE IZ SEDANJE KRIZE. KATERA OD NJIH JE PO VAŠI OCENI PRAVA?

Vrednost 85420 Frekvenca
1 vrnitev k državnemu socializmu, trdi roki in avtoritarnemu režimu 182
2 obnova meščanske družbe po zahodnem vzorcu 254
3 nova koncepcija samoupravljanja z uvedbo tržišča v gospodarstvu in demokratizacije, s pravico do spontanega političnega gibanja 992
4 ne ve, neodločen 647

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B1

B. STALIŠČA O USTAVNIH DOPOLNILIH B1. ALI STE KDAJ BRALI KAKŠNO JUGOSLOVANSKO USTAVO?

Vrednost 86419 Frekvenca
1 da 853
2 ne 1222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B2

B2. ALI VESTE, DA TRENUTNO POTEKA JAVNA RAZPRAVA O DOPOLNILIH (AMANDMAJIH) JUGOSLOVANSKE USTAVE?

Vrednost 87418 Frekvenca
1 da 1557
2 ne 518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B3

B3. ALI STE MORDA V ZADNJEM ČASU BILI NA KAŠNEM SESTANKU, ZBOROVANJU, KJER SE JE GOVORILO O SPREMEMBI USTAVE? (če da) ALI STE TUDI SAMI SODELOVALI V RAZPRAVI?

Vrednost 88417 Frekvenca
1 ne, ni bil, ne ve za spremembe ustave 1587
2 da, bil je, toda ni sodeloval v razpravi 368
3 da, bil je in sodeloval je v razpavi 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B4

B4. ALI STE MORDA PREBRALI PREDLAGANA DOPOLNILA (AMANDMAJE) JUGOSLOVANSKE USTAVE? (če da) ALI STE JIH RAZUMELI ALI NE?

Vrednost 89416 Frekvenca
1 ni prebral, ne ve za spremembe ustave 1481
2 prebral, ni razumel 88
3 prebral, razumel deloma 418
4 prebral, razumel je vse 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B5

B5. ALI JE PO VAŠEM MNENJU POTREBNO ALI NEPOTREBNO SPREMINJATI JUGOSLOVANSKO USTAVO?

Vrednost 90415 Frekvenca
1 je potrebno 1109
2 ni potrebno 302
3 ne ve, neodločen 664

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B6

B6. ALI NAJ BI PO VAŠEM MNENJU REPUBLIKA SLOVENIJA V SPREMENJENI USTAVI IMELA VEČJO ALI MANJŠO POLITIČNO, GOSPODARSKO IN KULTURNO SAMOSTOJNOST KOT DOSLEJ, ALI PA NAJ BI GLEDE TEGA NE BILO SPREMEMB?

Vrednost 91414 Frekvenca
1 večjo kot doslej 1207
2 majšo kot doslej 90
3 enako kot doslej 296
4 ne ve, neodločen 482

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B7

B7. V ZVEZI S SPREJEMANJEM DOPOLNIL ZVEZNE USTAVE SO V JUGOSLAVIJI NASPROTUJOČI SI POGLEDI. KAKO NAJ BI RAVNALI MI V SLOVENIJI?

Vrednost 92413 Frekvenca
1 dali naj bi soglasje za vsa dopolnila 127
2 dali naj bi soglasje le k sprejemljivim dopolnilom, ostalo pa zavrnili 1276
3 zavrnili naj bi vsa dopolnila 82
4 ne ve, neodločen 590

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B8

B8. ALI SODITE, DA BI V POSTOPKU SPREJEMANJA DOPOLNIL ZVEZNE USTAVE MORALA SLOVENSKA SKUPŠČINA RAZPISATI REFERENDUM, ALI TO NE BI BILO POTREBNO?

Vrednost 93412 Frekvenca
1 da 1143
2 ne 345
3 neodločen, ne ve 587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B10

B10. ČE BI V SLOVENIJI RAZPISALI REFERENDUM O DOPOLNILIH JUGOSLOVANSKE USTAVE, ALI SODITE, DA BI OBČANI GLASOVALI ZA PREDLAGANA DOPOLNILA, ALI PROTI NJIM?

Vrednost 94411 Frekvenca
1 glasovali bi za 620
2 glasovali bi proti 405
3 ne ve, neodločen 1050

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B11

B11. ČE GLEDATE Z VIDIKA JUGOSLAVIJE KOT CELOTE, ALI NAJ BI REPUBLIKE IN POKRAJINI BILE ČIM BOLJ SAMOSTOJNE, ALI NAJ BI ČIM VEČ NALOG IN PRISTOJNOSTI CENTRALIZIRALI NA RAVNI FEDERACIJE, ALI PA NAJ OSTANE TAKO KOT DOSLEJ?

Vrednost 95410 Frekvenca
1 republike, pokrajini naj bodo bolj samostojne 1485
2 pristojnosti moramo centralizirati v federaciji 99
3 ostane naj tako kot doslej 208
4 ne ve, neodločen 283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B12A B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

a) večji vpliv federacije na izobraževanje (centralizacija)

Vrednost 96409 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 197
2 v glavnem soglaša 296
3 ne ve, neodločen 520
4 v glavnem ne soglaša 411
5 sploh ne soglaša 651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12B B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

b) od federacije določen enoten davčni sistem

Vrednost 97408 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 372
2 v glavnem soglaša 413
3 ne ve, neodločen 491
4 v glavnem ne soglaša 310
5 sploh ne soglaša 489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12C B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

c) omejevanje vloge republik v denarni in devizni politiki

Vrednost 98407 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 166
2 v glavnem soglaša 223
3 ne ve, neodločen 517
4 v glavnem ne soglaša 442
5 sploh ne soglaša 727

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12D B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

d) centralizacija velikih tehnoloških sistemov (pošta, železnica, elektrogospodarstvo)

Vrednost 99406 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 354
2 v glavnem soglaša 485
3 ne ve, neodločen 584
4 v glavnem ne soglaša 265
5 sploh ne soglaša 387

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12E B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

e) omogočanje vstopa tujega kapitala v naše gospodarstvo

Vrednost 100405 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 672
2 v glavnem soglaša 601
3 ne ve, neodločen 414
4 v glavnem ne soglaša 212
5 sploh ne soglaša 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12F B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

f) ustanavljanje zadrug in vzpostavitev zadružne lastnine

Vrednost 101404 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 458
2 v glavnem soglaša 590
3 ne ve, neodločen 583
4 v glavnem ne soglaša 257
5 sploh ne soglaša 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12G B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

g) bolj liberalen odnos do drobnega gospodarstva (do zasebnega podjetništva)

Vrednost 102403 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 951
2 v glavnem soglaša 639
3 ne ve, neodločen 379
4 v glavnem ne soglaša 84
5 sploh ne soglaša 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12H B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

h) zvezni javni tožilec naj dobi pravico pregona na katerikoli stopnji

Vrednost 103402 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 270
2 v glavnem soglaša 282
3 ne ve, neodločen 703
4 v glavnem ne soglaša 278
5 sploh ne soglaša 542

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12I B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

i) financiranje armade je potrebno zagotoviti ne glede na ekonomske razmere v družbi

Vrednost 104401 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 257
2 v glavnem soglaša 369
3 ne ve, neodločen 416
4 v glavnem ne soglaša 464
5 sploh ne soglaša 569

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12J B12. PREBRAL VAM BOM NEKAJ TRDITEV, KI IZHAJAJO IZ OSNUTKA DOPOLNIL K JUGOSLOVANSKI USTAVI, VI PA POVEJTE ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

j) federacija mora dobiti pravico, da podjetjem za potrebe svojega proračuna odvzame takoimenovani ekstra dohodek

Vrednost 105400 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 71
2 v glavnem soglaša 87
3 ne ve, neodločen 453
4 v glavnem ne soglaša 420
5 sploh ne soglaša 1044

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B12

B12. ALI ZAUPATE SLOVENSKEMU POLITIČNEMU VODSTVU, DA SI PRIZADEVA ZAGOTOVITI NADALJNI SAMOSTOJNI RAZVOJ SLOVENIJE V JUGOSLOVANSKI FEDERACIJI, ALI MU NE ZAUPATE?

Vrednost 106399 Frekvenca
1 zaupa 1287
2 ne zaupa 370
3 ne ve, neodločen 418

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B13

B13. ALI ZAUPATE SEDANJI JUGOSLOVANSKI VLADI (ZVEZNEMU IZVRŠNEMU SVETU) POD PREDSEDSTVOM BRANKA MIKULIČA, DA BO REŠILA JUGOSLAVIJO IZ KRIZE, ALI JI NE ZAUPATE?

Vrednost 107398 Frekvenca
1 zaupa 203
2 ne zaupa 1494
3 ne ve, neodločen 378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B14

B14. ČE BI BILI V POLOŽAJU, DA BI LAHKO SPREMENILI SEDANJI VOLILNI SISTEM, ZA KAKŠNE SPREMEMBE BI SE ODLOČILI?

Vrednost 108397 Frekvenca
1 delegate in druge odgovorne funkcionarje naj bi volili neposredno (od občine do federacije) 1098
2 neposredno naj bi volili samo delegate v občini, ostalo pa naj bi bilo tako, kakor je 242
3 nič ne bi menjal, naj ostane tako, kot je sedaj 221
4 ne ve, neodločen 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B15

B15. OBSTAJAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, ALI JE BOLJE, DA NA VOLITVAH SODELUJE VEČ KANDIDATOV, ALI SAMO TOLIKO, KOLIKOR SE JIH VOLI. KAJ VI MISLITE O TEM?

Vrednost 109396 Frekvenca
1 demokratične so le volitve z več kandidati 1341
2 ni bistveno koliko je kandidatov, temveč to, kako so bili kandirani in kakšni so 433
3 sem proti veČ kandidatom, saj to vodi do borbe za oblast in ne prispeva k razvoju demokracije 82
4 ne ve, neodločen 219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B16

B16. PRED KRATKIM SO POTEKALE KANDIDACIJSKE KONFERENCE IN VOLITVE PREDSEDNIKA IN ČLANA PREDSEDSTVA SR SLOVENIJE. ALI BI VOLITVE TEH FUNKCIONARJEV MORALE BITI:

Vrednost 110395 Frekvenca
1 neposredne 970
2 volila naj bi jih republiška skupščina 148
3 tako kot doslej (občinske skupščine) 496
4 ne ve, neodločen 461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B17

B17. ALI OCENJUJETE DA SO POLITIČNE RAZMERE V ZVEZI Z VOLITVAMI ČLANOV PREDSEDSTVA SRS IN DRUGIH FUNKCIONARJEV V LETU 1988 V PRIMERJAVI Z PREJŠNJIMI VOLITVAMI?

Vrednost 111394 Frekvenca
1 bolj demokratične 899
2 manj demokratične 94
3 nič se ni spremenilo 606
4 ne ve, neodločen 476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C1

C. MEDNACIONALNI ODNOSI C1. POJEM ENOTNEGA SLOVENSKEGA KULTURNEGA PROSTORA SE KAŽE V ZADNJIH LETIH V PRIZADEVANJU, DA BI SE SLOVENCI V MATIČNI DOMOVINI VSE BOLJ KULTURNO IN SOCIALNO POVEZALI S SLOVENCI V AVSTRIJI, ITALIJI IN DRUGJE PO SVETU. ALI TAKO PRIZADEVANJE PODPIRATE, ALI NE PODPIRATE?

Vrednost 112393 Frekvenca
1 v celoti podpira 1139
2 v glavnem podpira 615
3 neopredeljen, ne ve 211
4 v glavnem ne podpira 74
5 sploh ne podpira 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2A C2. ALI VESTE, KJE PO SVETU SO VEČJE SLOVENSKE IZSELJENIŠKE SKUPNOSTI? (brez avtohtonih manjšin)

1. odgovor

Vrednost 113392 Frekvenca
1 Avstralija 294
2 ZDA, Amerika 622
3 Kanada 334
4 Latinska Amerika 54
5 ZRN 199
6 Avstrija 110
7 Italija 37
8 Francija 15
9 druge države 43
0 ne ve kje, ni odgovora 367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C2B C2. ALI VESTE, KJE PO SVETU SO VEČJE SLOVENSKE IZSELJENIŠKE SKUPNOSTI? (brez avtohtonih manjšin)

2. odgovor

Vrednost 114391 Frekvenca
1 Avstralija 382
2 ZDA, Amerika 289
3 Kanada 296
4 Latinska Amerika 115
5 ZRN 186
6 Avstrija 71
7 Italija 71
8 Francija 40
9 druge države 93
0 ne ve kje, ni odgovora 532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C2C C2. ALI VESTE, KJE PO SVETU SO VEČJE SLOVENSKE IZSELJENIŠKE SKUPNOSTI? (brez avtohtonih manjšin)

3. odgovor

Vrednost 115390 Frekvenca
1 Avstralija 238
2 ZDA, Amerika 169
3 Kanada 139
4 Latinska Amerika 112
5 ZRN 182
6 Avstrija 51
7 Italija 40
8 Francija 55
9 druge države 170
0 ne ve kje, ni odgovora 919

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C2D C2. ALI VESTE, KJE PO SVETU SO VEČJE SLOVENSKE IZSELJENIŠKE SKUPNOSTI? (brez avtohtonih manjšin)

4. odgovor

Vrednost 116389 Frekvenca
1 Avstralija 44
2 ZDA, Amerika 25
3 Kanada 38
4 Latinska Amerika 36
5 ZRN 78
6 Avstrija 20
7 Italija 16
8 Francija 20
9 druge države 84
0 ne ve kje, ni odgovora 1714

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C3

C3. ALI STE OBVEŠČENI O ŽIVLJENJU IN DELOVANJU TEH SLOVENSKIH IZSELJENIŠKIH SKUPNOSTI?

Vrednost 117388 Frekvenca
1 dobro obveščen 128
2 delno obeščen 1263
3 neobveščen 684

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C4

C4. ALI SODITE, DA BI BILO ZA RAZVOJ MATIČNE SLOVENSKE DRUŽBE ŠIRJENJE IN POGLABLJANJE POVEZAV S SLOVENSKIMI ROJAKI V TUJINI KORISTNO ALI ŠKODLJIVO?

Vrednost 118387 Frekvenca
1 bilo bi koristno 1668
2 neodločen, ne ve 384
3 bilo bi škodljivo 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C5

C5. ALI SODITE, DA BI BILO PRIMERNO, ALI NE BI BILO PRIMERNO, DA BI SLOVENCEM V ZAMEJSTVU, IZSELJENCEM IN ZDOMCEM, OMOGOČILI SODELOVANJE V RAZPRAVAH O KLJUČNIH VPRAŠANJIH SOCIALNEGA IN KULTURNEGA RAZVOJA SLOVENIJE?

Vrednost 119386 Frekvenca
1 primerno bi bilo 1304
2 ne ve, neopredeljen 517
3 ne bi bilo primerno 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C6

C6. SLOVENSKI ZAMEJCI, IZSELJENCI IN ZDOMCI IZDAJAJO ČASOPISE, REVIJE IN KNJIGE V SLOVENŠČINI, KI PA JIH V SLOVENIJI V GLAVNEM NI MOGOČE KUPITI. SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NEPRIMERNO, DA BI TI ČASOPISI, REVIJE IN KNJIGE BILI DOSTOPNI V KNJIGARNAH IN KIOSKIH V SLOVENIJI?

Vrednost 120385 Frekvenca
1 primerno bi bilo 1756
2 ne ve, neopredeljen 244
3 ne bi bilo primerno 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C7A C7. ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

a) v Italiji (Trst-Gorica, Slov. Benečija, Kanalska dolina)

Vrednost 121384 Frekvenca
1 imajo jih v celoti 184
2 le nekaj, malo 1203
3 nimajo jih 325
4 ne ve, ne poznam 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C7B C7. ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

b) v Avstriji (Koroška, Štajerska)

Vrednost 122383 Frekvenca
1 imajo jih v celoti 158
2 le nekaj, malo 1149
3 nimajo jih 439
4 ne ve, ne poznam 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C7C C7. ALI SODITE, DA IMAJO SLOVENCI, KI ŽIVIJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH - V AVSTRIJI, ITALIJI IN NA MADŽARSKEM - DOVOLJ MOŽNOSTI ZA SVOJ NARODNOSTNI OBSTOJ?

c) Madžarska (Porabski Slovenci)

Vrednost 123382 Frekvenca
1 imajo jih v celoti 269
2 le nekaj, malo 836
3 nimajo jih 201
4 ne ve, ne poznam 769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C8

C8. ALI SMO SLOVENCI PREMALO, RAVNO PRAV ALI PREVEČ POVEZANI S SVOJIMI ROJAKI V ZAMEJSTVU (ITALIJA, AVSTRIJA)

Vrednost 124381 Frekvenca
1 premalo smo povezani 1168
2 ravno prav smo povezani 549
3 preveč smo povezani 29
4 ne ve, neodločen 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C9

C9. ALI MISLITE, DA SI SLOVENIJA IN JUGOSLAVIJA DOVOLJ PRIZADEVATA ZA PRAVICE NAŠIH MANJŠIH V SOSEDNJIH DRŽAVAH

Vrednost 125380 Frekvenca
1 premalo si prizadevata 729
2 dovolj si prizadevata 904
3 preveč si prizadevata 73
4 ne ve, neodločen 369

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C10

C10. ALI SODITE, DA JE PRAV ALI NI PRAV, DA SE MADŽARSKA IN ITALIJANSKA MANJŠINA STALNO IN VSESTRANSKO POVEZUJETA Z NJUNIMA MATIČNIMA NARODOMA?

Vrednost 126379 Frekvenca
1 prav je 1582
2 ni prav 87
3 ne ve, neodločen 406

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C11M C11. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI V SLOVENIJI MED SLOVENCI IN OBEMA NARODNOSTIMA (MADŽARI V PREKMURJU IN ITALIJANI NA OBALI)?

a) Z MADŽARI

Vrednost 127378 Frekvenca
1 zelo dobri 171
2 dobri 947
3 niti dobri, niti slabi 430
4 slabi 36
5 zelo slabi 8
6 nič ne ve o tem 483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C11I C11. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI V SLOVENIJI MED SLOVENCI IN OBEMA NARODNOSTIMA (MADŽARI V PREKMURJU IN ITALIJANI NA OBALI)?

b) Z ITALIJANI

Vrednost 128377 Frekvenca
1 zelo dobri 119
2 dobri 934
3 niti dobri, niti slabi 536
4 slabi 119
5 zelo slabi 16
6 nič ne ve o tem 351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C12M C12. ALI SODITE, DA SI V SLOVENIJI DOVOLJ PRIZADEVAMO ZA UVELJAVITEV PRAVIC MADŽARSKE IN ITALIJANSKE NARODNOSTI?

a) ZA MADŽARE

Vrednost 129376 Frekvenca
1 premalo 324
2 dovolj 1148
3 preveč 52
4 ne ve 551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C12I C12. ALI SODITE, DA SI V SLOVENIJI DOVOLJ PRIZADEVAMO ZA UVELJAVITEV PRAVIC MADŽARSKE IN ITALIJANSKE NARODNOSTI?

b) ZA ITALIJANE

Vrednost 130375 Frekvenca
1 premalo 330
2 dovolj 1183
3 preveč 64
4 ne ve 498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C13

C13. KAJ SODITE O PRIHODNJEM PRISELJEVANJU DELAVCEV IZ DRUGIH REPUBLIK V SLOVENIJO?

Vrednost 131374 Frekvenca
1 priseljevanje je treba povsem zaustaviti (preprečiti) 560
2 priseljevanje je treba omejiti 980
3 priseljevanje je treba nadaljevati, ker slovensko gospodarstvo potrebuje te delavce 127
4 priseljevanje je treba nadomestiti z vlaganjem sredstev v področja od koder prihajajo delavci iz drugih republik 216
5 ne ve, neodločen 192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C14

C14. KAKO NAJ RAVNAJO DELAVCI IZ DRUGIH REPUBLIK, KI ŽE DALJ ČASA ŽIVIJO V SLOVENIJI?

Vrednost 132373 Frekvenca
1 opustijo naj svojo kulturo in jezik in sprejmejo slovensko 174
2 ohranijo naj svojo kulturo in jezik in živijo sami zase 41
3 po obdobju bivanja v Sloveniji naj se vrnejo domov 174
4 naučijo naj se slovenskega jezika in naj se prilagodijo na tukajšnje razmere, med seboj naj uporabljajo svoj jezik in gojijo svojo kulturo 1265
5 omogočiti jim je treba, da se šolajo v svojem jeziku in razvijajo svojo kulturo, hkrati pa naj se prilagodijo na razmere v Sloveniji 275
6 ne ve, neodločen 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15A C15. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI?

a) v Sloveniji

Vrednost 133372 Frekvenca
1 zelo dobri 53
2 dobri 735
3 niti dobri niti slabi 778
4 slabi 354
5 zelo slabi 57
6 ne ve 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C15B C15. KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED NARODI IN NARODNOSTMI, KI ŽIVIJO V JUGOSLAVIJI, SLOVENIJI?

b) v Jugoslaviji

Vrednost 134371 Frekvenca
1 zelo dobri 11
2 dobri 333
3 niti dobri niti slabi 759
4 slabi 613
5 zelo slabi 165
6 ne ve 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C16

C16. IN KAJ MISLITE, KAKŠNI BODO ODNOSI MED NAŠIMI NARODI V PRIHODNOSTI?

Vrednost 135370 Frekvenca
1 odnosi se bodo izboljšali 159
2 odnosi se bodo poslabšali 1057
3 odnosi bodo ostali nespremenjeni 345
4 ne ve, neodločen 514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C17

C17. O SLOVENSKI NACIONALNI POLITIKI DANES ODPRTO RAZPRAVLJAMO IN GOVORIMO. KAJ VI SODITE, ALI JE DOVOLJ SAMOSTOJNA ALI NI?

Vrednost 136369 Frekvenca
1 še preveč je samostojna 46
2 dovolj je samostojna 491
3 premalo je samostojna 953
4 sploh ni samostojna 151
5 ne ve, neodločen 434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C18

C18. KAJ SODITE O TEM, ALI BI IMELA SLOVENIJA KAKŠNO MOŽNOST RAZVOJA (PERSPEKTIVO) IZVEN OKVIRA JUGOSLAVIJE, ALI JE NE BI IMELA?

Vrednost 137368 Frekvenca
1 ne bi imela nobene možnosti razvoja 243
2 odprle bi se ji nove možnosti razvoja 1203
3 ne ve, neodločen 629

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C19A C19. ALI LAHKO POJASNITE TO STALIŠČE? a) (če ne) ZAKAJ NE BI IMELA NOBENIH MOŽNOSTI RAZVOJA?

1. odgovor

Vrednost 138367 Frekvenca
1 nimamo naravnih pogojev, surovin 34
2 nimamo ekonomskih pogojev, nimamo tržišča 22
3 Slovencev je premalo, Slovenija je premajhna, da bi bila samostojna 75
4 povezanost z Jugoslavijo, z drugimi republikami, Jugoslavija je celota 41
5 bili bi ogroženi od drugih, imamo zgodovinske izkušnje, bili bi ozemeljsko ogroženi 19
8 Slovenija bi imela možnost razvoja 1832
9 ne navaja razloga 52
0 nekaj drugega, mašilo 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C19B C19. ALI LAHKO POJASNITE TO STALIŠČE? a) (če ne) ZAKAJ NE BI IMELA NOBENIH MOŽNOSTI RAZVOJA?

2. odgovor

Vrednost 139366 Frekvenca
1 nimamo naravnih pogojev, surovin 5
2 nimamo ekonomskih pogojev, nimamo tržišča 7
3 Slovencev je premalo, Slovenija je premajhna, da bi bila samostojna 2
4 povezanost z Jugoslavijo, z drugimi republikami, Jugoslavija je celota 4
5 bili bi ogroženi od drugih, imamo zgodovinske izkušnje, bili bi ozemeljsko ogroženi 8
8 Slovenija bi imela možnost razvoja 0
9 ne navaja razloga 0
0 nekaj drugega, mašilo 2049

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

C19C C19. ALI LAHKO POJASNITE TO STALIŠČE? b) (če da) KAKŠNE BI BILE TE NOVE MOŽNOSTI RAZVOJA?

1. odgovor

Vrednost 140365 Frekvenca
1 nove možnosti gospodarskega razvoja, samostojnejše gospodarstvo, hitrejši napredek posameznih panog 440
2 razvoj tehnologije, znanstveno tehnološki razvoj, razvoj informatike, računalništva 36
3 vključitev v razviti svet, tržna odprtost, sodelovanje s tujino nasploh 164
4 manj nezaposlenosti, strokovnjaki bi ostali doma 12
5 večja ustvarjalnost, produktivnost, motiviranost za delo, delovne navade, življenjski standard 84
6 več denarja bi ostalo doma, denar za nerazvite bi ostal doma 217
7 nove možnosti kulturnega razvoja, kulturna samostojnost, več denarja za kulturo, šolstvo, znanost, zdravstvo 14
8 nove možnosti političnega razvoja, več demokracije, politična samostojnost 21
9 ne bi imela nobene možnosti razvoja 11
10 kaj drugega 59
0 ne ve, neodločen 1017

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C19D C19. ALI LAHKO POJASNITE TO STALIŠČE? b) (če da) KAKŠNE BI BILE TE NOVE MOŽNOSTI RAZVOJA?

2. odgovor

Vrednost 141364 Frekvenca
1 nove možnosti gospodarskega razvoja, samostojnejše gospodarstvo, hitrejši napredek posameznih panog 79
2 razvoj tehnologije, znanstveno tehnološki razvoj, razvoj informatike, računalništva 46
3 vključitev v razviti svet, tržna odprtost, sodelovanje s tujino nasploh 58
4 manj nezaposlenosti, strokovnjaki bi ostali doma 8
5 večja ustvarjalnost, produktivnost, motiviranost za delo, delovne navade, življenjski standard 46
6 več denarja bi ostalo doma, denar za nerazvite bi ostal doma 61
7 nove možnosti kulturnega razvoja, kulturna samostojnost, več denarja za kulturo, šolstvo, znanost, zdravstvo 39
8 nove možnosti političnega razvoja, več demokracije, politična samostojnost 34
9 ne bi imela nobene možnosti razvoja 0
10 kaj drugega 23
0 ne ve, neodločen 1681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

C20I C20. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

1. odgovor

Vrednost 142363 Frekvenca
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 382
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 1213
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 35
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 32
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 225
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 72
0 b. o. 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C20II C20. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

2. odgovor

Vrednost 143362 Frekvenca
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 226
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 429
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 141
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 95
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 759
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 241
0 b. o. 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C20III C20. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE MOŽNE POVEZAVE SLOVENIJE Z DRUGIMI NARODI OZIROMA DEŽELAMI. IZBERITE NAJVEČ TRI, KI SE VAM ZDE POMEMBNE ZA GOSPODARSKI, KULTURNI IN POLITIČNI RAZVOJ SLOVENIJE V PRIHODNJE IN JIH OZNAČITE GLEDE NA POMEN OD 1 DO 3 TAKO, DA 1 POMENI NAJPOMEMBNEJŠO POVEZAVO.

3. odgovor

Vrednost 144361 Frekvenca
1 z drugimi jugoslovanskimi narodi, republikami in pokrajinama 284
2 z razvitimi zahodnoevropskimi deželami (ZRN, Francija, Švedska itd., tudi ZDA, Japonska) 132
3 z vzhodnoevropskimi socialističnimi deželami (SZ, Madžarska, Romunija, Bolgarija, itd.) 203
4 z deželami v razvoju, v Aziji, Afriki, Latinski Ameriki 145
5 s sosednjimi deželami (Alpe-Jadran) 419
6 s Slovenci v zamejstvu, v Evropi in na drugih kontinentih 627
0 b. o. 265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C21

C21. V USTAVI JE ZAPISANA PRAVICA NARODOV - IN TOREJ TUDI SLOVENSKEGA DO SAMOODLOČBE, VKLUČNO S PRAVICO DO ODCEPITVE. ALI MENITE, DA JE TO:

Vrednost 145360 Frekvenca
1 neodtuljiva pravica, ki še vedno velja 539
2 pravica, ki je bila izčrpana, ko so se z odločitvami AVNOJA jugoslovanski narodi združili v novo Jugoslavijo 295
3 pravica, ki je le na papirju in ni bila nikoli resno mišljena 627
4 drugo, ne ve, neodločen 614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C22

C22. ALI SE VAM ZDI, DA JE GLEDE NA SEDANJE RAZMERE SMISELNO ALI NESMISELNO RAZPRAVLJANJE O ODCEPITVI SLOVENIJE OD JUGOSLAVIJE?

Vrednost 146359 Frekvenca
1 je smiselno 599
2 neodločen, ne ve 559
3 ni smiselno 917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C23A C23. ZAKAJ TAKO MISLITE? ALI LAHKO TO POJASNITE?

1. odgovor

Vrednost 147358 Frekvenca
1 ker je to naša pravica 56
2 da se razčistijo vsa nasprotja v federaciji, da se izboljša naš položaj, da prenehajo pritiski na Slovenijo 37
3 federacija omejuje naš gospodarski razvoj, gospodarsko zaostajamo, smo ogroženi, še mi bomo postali nerazviti 66
4 zaradi bremen za nerazvite, plačujemo tuje dolgove, drugi nas izkoriščajo 151
5 hitreje bi se gospodarsko razvijali, napredovali, odprle bi se nam nove, večje možnosti razvoja 154
6 bili bi neodvisni, sami bi razpolagali za lastnimi sredstvi, bili bi politično samostojni 67
7 hitreje bi se kulturno razvijali, bili bi kulturno samostojni, kulturne razlike so prevelike 28
8 kaj drugega, navaja neki drugi razlog 95
9 ne misli tako, ne ve, neodločen 1421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C23B C23. ZAKAJ TAKO MISLITE? ALI LAHKO TO POJASNITE?

2. odgovor

Vrednost 148357 Frekvenca
1 ker je to naša pravica 202
2 da se razčistijo vsa nasprotja v federaciji, da se izboljša naš položaj, da prenehajo pritiski na Slovenijo 16
3 federacija omejuje naš gospodarski razvoj, gospodarsko zaostajamo, smo ogroženi, še mi bomo postali nerazviti 48
4 zaradi bremen za nerazvite, plačujemo tuje dolgove, drugi nas izkoriščajo 94
5 hitreje bi se gospodarsko razvijali, napredovali, odprle bi se nam nove, večje možnosti razvoja 30
6 bili bi neodvisni, sami bi razpolagali za lastnimi sredstvi, bili bi politično samostojni 56
7 hitreje bi se kulturno razvijali, bili bi kulturno samostojni, kulturne razlike so prevelike 131
8 kaj drugega, navaja neki drugi razlog 78
0 ni odgovora, mašilo 1420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C24A C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

a) Slovenci razbijajo Jugoslavijo, hočejo se iz nje izločiti

Vrednost 149356 Frekvenca
1 v celoti ustreza resnici 89
2 delno ustreza resnici 394
3 sploh ne ustreza resnici 1392
4 ne ve, neodločen 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C24B C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

b) Slovenci se zavzemajo za takšno ureditev, kot jo imajo zahodnoevropske države

Vrednost 150355 Frekvenca
1 v celoti ustreza resnici 553
2 delno ustreza resnici 799
3 sploh ne ustreza resnici 394
4 ne ve, neodločen 329

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C24C C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

c) Slovenci preveč zaupajo katoliški cerkvi in ji nasedajo

Vrednost 151354 Frekvenca
1 v celoti ustreza resnici 62
2 delno ustreza resnici 186
3 sploh ne ustreza resnici 1520
4 ne ve, neodločen 307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C24D C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

d) Slovenci popuščajo notranjim sovražnikom

Vrednost 152353 Frekvenca
1 v celoti ustreza resnici 113
2 delno ustreza resnici 335
3 sploh ne ustreza resnici 1228
4 ne ve, neodločen 399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C24E C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

e) Slovenci so nastrojeni proti oboroženim silam JLA

Vrednost 153352 Frekvenca
1 v celoti ustreza resnici 78
2 delno ustreza resnici 253
3 sploh ne ustreza resnici 1515
4 ne ve, neodločen 229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C24F C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

f) Slovenci so egoisti zaverovani sami vase in v svoj standard, težki ekonomski problemi drugih jugoslovanskih narodov pa jih ne zanimajo

Vrednost 154351 Frekvenca
1 v celoti ustreza resnici 80
2 delno ustreza resnici 294
3 sploh ne ustreza resnici 1525
4 ne ve, neodločen 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C24G C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

g) Slovenci dopuščajo preveč različnih sumljivih idej in premalo sledijo skupnim socialističnim idejam

Vrednost 155350 Frekvenca
1 v celoti ustreza resnici 80
2 delno ustreza resnici 242
3 sploh ne ustreza resnici 1372
4 ne ve, neodločen 381

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C24H C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

h) Slovenci se počutijo več vredne, pripadnike drugih jugoslovanskih narodov in narodnosti pa podcenjujejo

Vrednost 156349 Frekvenca
1 v celoti ustreza resnici 118
2 delno ustreza resnici 491
3 sploh ne ustreza resnici 1327
4 ne ve, neodločen 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C24I C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

i) Slovenci zavračajo priseljevanje delavcev iz drugih republik v Slovenijo

Vrednost 157348 Frekvenca
1 v celoti ustreza resnici 390
2 delno ustreza resnici 811
3 sploh ne ustreza resnici 722
4 ne ve, neodločen 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C24J C24. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ TRDITEV O SLOVENCIH, VI PA POVEJTE, ALI USTREZAJO ALI NE USTREZAJO RESNICI?

j) Slovenci menijo, da mora Slovenija ostati "narodno čista"

Vrednost 158347 Frekvenca
1 v celoti ustreza resnici 411
2 delno ustreza resnici 569
3 sploh ne ustreza resnici 855
4 ne ve, neodločen 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C25

C25. ALI STE SEZNANJENI Z DOGAJANJI NA KOSOVU?

Vrednost 159346 Frekvenca
1 zelo dobro je seznanjen 130
2 dobro je seznanjen 841
3 slabo je seznanjen 898
4 nič ne ve o tem 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C26

C26. ALI SODITE, DA DOGAJANJA IN KONFLIKTI NA KOSOVU ZADEVAJO:

Vrednost 160345 Frekvenca
1 le narode in narodnosti na Kosovu 157
2 predvsem republiko Srbijo 305
3 vso Jugoslavijo 1394
4 nič ne ve o tem 219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

C27A C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

a) omejiti, preprečiti stike z LR Albanijo

Vrednost 161344 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 431
2 v glavnem soglaša 417
3 ne ve, neodločen 564
4 v glavnem ne soglaša 414
5 sploh ne soglaša 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C27B C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

b) usmerjanje demografske politike

Vrednost 162343 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 497
2 v glavnem soglaša 499
3 ne ve, neodločen 826
4 v glavnem ne soglaša 153
5 sploh ne soglaša 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C27C C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

c) omejiti večanje rodnosti z administrativnimi ukrepi (omejitev socialne pomoči za družine s številnimi otroki)

Vrednost 163342 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 583
2 v glavnem soglaša 553
3 ne ve, neodločen 420
4 v glavnem ne soglaša 291
5 sploh ne soglaša 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C27D C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

d) povečevati zaposlitvene možnosti

Vrednost 164341 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 962
2 v glavnem soglaša 744
3 ne ve, neodločen 266
4 v glavnem ne soglaša 80
5 sploh ne soglaša 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C27E C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

e) vojska in milica naj napravita red

Vrednost 165340 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 472
2 v glavnem soglaša 438
3 ne ve, neodločen 416
4 v glavnem ne soglaša 390
5 sploh ne soglaša 359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C27F C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

f) na Kosovo moramo poslati strokovnjake iz razvitih delov Jugoslavije

Vrednost 166339 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 767
2 v glavnem soglaša 746
3 ne ve, neodločen 351
4 v glavnem ne soglaša 146
5 sploh ne soglaša 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C27G C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

g) investicije naj bodo pod nadzorstvom tistih, ki so dali denar

Vrednost 167338 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 1429
2 v glavnem soglaša 395
3 ne ve, neodločen 222
4 v glavnem ne soglaša 16
5 sploh ne soglaša 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C27H C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

h) pokrajino Kosovo je treba preoblikovati v republiko Kosovo

Vrednost 168337 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 160
2 v glavnem soglaša 173
3 ne ve, neodločen 789
4 v glavnem ne soglaša 351
5 sploh ne soglaša 602

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C27I C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

i) pokrajino Kosovo je treba omejiti v njeni avonomiji in prenesti več pristojnosti na republiko Srbijo

Vrednost 169336 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 199
2 v glavnem soglaša 323
3 ne ve, neodločen 801
4 v glavnem ne soglaša 366
5 sploh ne soglaša 386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C27J C27. KAJ BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STORITI, DA BI SE RAZMERE NA KOSOVU UREDILE? ALI SE STRINJATE ALI SE NE STRINJATE Z NASLEDNJIMI UKREPI?

j) Slovenci ustvarjajo v Jugoslaviji politične razmere, ki so bolj nevarne od kosovskih

Vrednost 170335 Frekvenca
1 popolnoma soglaša 38
2 v glavnem soglaša 55
3 ne ve, neodločen 379
4 v glavnem ne soglaša 300
5 sploh ne soglaša 1303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C28

C28. ALI SE PO VAŠI OCENI RAZMERE NA KOSOVU IZBOLJŠUJEJO ALI SLABŠAJO?

Vrednost 171334 Frekvenca
1 razmere se izboljšujejo, urejajo 114
2 razmere so ostale nespremenjene 406
3 samo izgleda, da so se konflikti pomirili, spori tlijo, vsak čas lahko pride spet do izbruhov, nemirov 742
4 razmere se slabšajo 439
5 ne ve, razmere na Kosovu ga ne zanimajo 374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1A D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

a) za obrambo domovine

Vrednost 172333 Frekvenca
1 nič ne bi žrtvoval za to 59
2 sprejel bi majhne žrtve 452
3 sprejel bi velike žrtve 605
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 602
5 ne ve, neodločen 357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1B D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

b) proti lakoti v svetu

Vrednost 173332 Frekvenca
1 nič ne bi žrtvoval za to 53
2 sprejel bi majhne žrtve 946
3 sprejel bi velike žrtve 721
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 108
5 ne ve, neodločen 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1C D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

c) za človekove pravice

Vrednost 174331 Frekvenca
1 nič ne bi žrtvoval za to 29
2 sprejel bi majhne žrtve 715
3 sprejel bi velike žrtve 932
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 177
5 ne ve, neodločen 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1D D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

d) za svoje najbližje

Vrednost 175330 Frekvenca
1 nič ne bi žrtvoval za to 9
2 sprejel bi majhne žrtve 114
3 sprejel bi velike žrtve 728
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 1136
5 ne ve, neodločen 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1E D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

e) za osebno prepričanje

Vrednost 176329 Frekvenca
1 nič ne bi žrtvoval za to 68
2 sprejel bi majhne žrtve 553
3 sprejel bi velike žrtve 844
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 269
5 ne ve, neodločen 341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1F D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

f) za mir v svetu

Vrednost 177328 Frekvenca
1 nič ne bi žrtvoval za to 35
2 sprejel bi majhne žrtve 586
3 sprejel bi velike žrtve 997
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 249
5 ne ve, neodločen 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D1G D. VARNOST, OBRAMBA, JLA D1. LJUDJE POGOSTO PRAVIJO, DA ZA DOLOČENE STVARI, NE BI ŽRTVOVALI NIČ, ZA DRUGE PA CELO SVOJE LASTNO ŽIVLJENJE. KAJ BI BILI VI PRIPRAVLJENI ŽRTVOVATI ZA NAVEDENE IDEALE?

g) za osvoboditev zatiranih narodov

Vrednost 178327 Frekvenca
1 nič ne bi žrtvoval za to 79
2 sprejel bi majhne žrtve 815
3 sprejel bi velike žrtve 689
4 žrtvoval bi tudi svoje življenje 129
5 ne ve, neodločen 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D2

D2. ALI SODITE, DA BI LAHKO V PRIHODNOSTI KAKŠNA TUJA SILA (DRŽAVA ALI SKUPINA DRŽAV) OGROZILA VARNOST JUGOSLAVIJE, ALI NE BI? (če da) S KATERE STRANI JE PO VAŠEM MNENJU MOŽNA TA NEVARNOST?

Vrednost 179326 Frekvenca
1 nevarnost je možna z Zahoda 32
2 nevarnost je možna z Vzhoda 123
3 navarnost je možna tako z Zahoda kot z Vzhoda 535
4 ne ve s katere strani, neodločen 554
5 ne vidi, da bi nam lahko s katerekoli strani pretila nevarnost 831

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3

D3. ALI SODITE,DA BI BIL ODPOR NAŠE ARMADE V PRIMERU VOJAŠKEGA NAPADA OD ZUNAJ USPEŠEN ALI NEUSPEŠEN?

Vrednost 180325 Frekvenca
1 povsem uspešen 264
2 uspešen 843
3 ne ve, neodločen 637
4 neuspešen 299
5 povsem neuspešen 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D4

D4. ALI MENITE, DA BI SE V PRIMERU VOJAŠKEGA NAPADA VEČINA SLOVENCEV UPRLA SOVRAŽNIKU,ALI SE MU NE BI UPRLA?

Vrednost 181324 Frekvenca
1 večina Slovencev bi se uprla sovražniku 1217
2 večina sposobnih bi se uprla sovražniku 300
3 del Slovencev bi se uprl, mnogi pa bi reševali le svojo kožo 336
4 le malokdo bi se uprl sovražniku 41
5 ne ve kako bi ravnali, neodločen 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D5

D5. ZAMISEL VSELJUDSKE OBRAMBE PREDPOSTAVLJA VKLJUČENOST VSAKEGA OBČANA V OBRAMBO. ALI MORDA VESTE, KAKŠNE SO VAŠE NALOGE V PRIMERU NAPADA?

Vrednost 182323 Frekvenca
1 da, ve 1086
2 le deloma ve 548
3 ne ve 441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D6

D6. ALI MISLITE, DA NAŠA DRUŽBA DAJE PREMALO, RAVNO PRAV ALI PREVEČ DENARJA ZA OBOROŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE JLA?

Vrednost 183322 Frekvenca
1 preveč 907
2 ravno prav 681
3 premalo 84
4 ne ve, neodločen 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D7

D7. ALI SODITE,DA BI BILO ZA NAŠO OBRAMBO KORISTNO ALI ŠKODLJIVO,ČE BI VEČINA VOJAŠKIH OBVEZNIKOV S PODROČJA SLOVENIJE SLUŽILA VOJAŠKI ROK V ENOTAH NA OZEMLJU SLOVENIJE?

Vrednost 184321 Frekvenca
1 to bi bilo koristno za obrambo 1284
2 to bi bilo škodljivo za obrambo 302
3 ne ve, neodločen 489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D8

D8. ŽIVLJENSKI STROŠKI IN OSEBNI DOHODKI SO V POSAMEZNIH REPUBLIKAH JUGOSLAVIJE BISTVENO RAZLIČNI, OFICIRJI ISTEGA ČINA PA IMAJO NE GLEDE NA TO POVSOD ENAKE PLAČE. ALI SE VAM ZDI TO PRIMERNO ALI NEPRIMERNO?

Vrednost 185320 Frekvenca
1 neprimerno 1400
2 ne ve, neodločen 388
3 primerno 287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D9A D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

a) armada naj varuje deželo pred morebitnim zunanjim napadalcem

Vrednost 186319 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1674
2 v glavnem se strinja 321
3 neodločen 46
4 v glavnem se ne strinja 8
5 sploh se ne strinja 2
6 ne pozna teh stvari 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D9B D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

b) naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov, ipd.

Vrednost 187318 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1144
2 v glavnem se strinja 686
3 neodločen 92
4 v glavnem se ne strinja 97
5 sploh se ne strinja 41
6 ne pozna teh stvari 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D9C D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

c) naj vzgaja mladino v patriotskem duhu

Vrednost 188317 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 850
2 v glavnem se strinja 562
3 neodločen 346
4 v glavnem se ne strinja 142
5 sploh se ne strinja 133
6 ne pozna teh stvari 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D9D D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

d) armada naj varuje politični sistem in notranji red v državi

Vrednost 189316 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 661
2 v glavnem se strinja 472
3 neodločen 314
4 v glavnem se ne strinja 230
5 sploh se ne strinja 354
6 ne pozna teh stvari 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D9E D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

e) naj pomaga v primeru katastrof in naravnih nesreč

Vrednost 190315 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1660
2 v glavnem se strinja 364
3 neodločen 35
4 v glavnem se ne strinja 5
5 sploh se ne strinja 1
6 ne pozna teh stvari 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D9F D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

f) če se zdi to potrebno, naj armada prevzame državno oblast v svoje roke

Vrednost 191314 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 260
2 v glavnem se strinja 254
3 neodločen 393
4 v glavnem se ne strinja 253
5 sploh se ne strinja 847
6 ne pozna teh stvari 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D9G D9. ALI SOGLAŠATE ALI NE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG ARMADE V SODOBNI DRUŽBI?

g) naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešava v politična dogajanja

Vrednost 192313 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1052
2 v glavnem se strinja 483
3 neodločen 302
4 v glavnem se ne strinja 118
5 sploh se ne strinja 73
6 ne pozna teh stvari 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D10

D10. MINISTRI ZA LJUDSKO OBRAMBO V ZAHODNIH DEŽELAH SO PRETEŽNO CIVILISTI - POLITIKI, NA VZHODU PA GENERALI. KAKO PA NAJ BI BILO PRI NAS?

Vrednost 193312 Frekvenca
1 minister naj bo general 322
2 minister naj bo civilist 718
3 vseeno mu je, ne ve, neodločen 1035

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D11

D11. NEKATERIM POSAMEZNIKOM NJIHOVO PREPRIČANJE NE DOPUŠČA SLUŽENJA VOJSKE V OBOROŽENIH SILAH. ALI JIM JE PO VAŠEM MNENJU TREBA OMOGOČITI SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA Z DELOM V SOCIALNIH SLUŽBAH, BOLNIŠNICAH, PSIHIATRIČNIH USTANOVAH, DOMOVIH ZA STARE IN PODOBNO, ALI PA VZTRAJATI, DA SLUŽIJO VOJAŠKI ROK V OBOROŽENIH SILAH?

Vrednost 194311 Frekvenca
1 treba jim je omogočiti tako (civilno) služenje 984
2 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 728
3 ne ve, neodločen 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D12A D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

a) JLA utrjuje bratstvo in enotnost jugoslovanskih narodov

Vrednost 195310 Frekvenca
1 popolnonoma se strinja 823
2 v glavnem se strinja 718
3 ne ve, neodločen 281
4 v glavnem se ne strinja 186
5 sploh se ne strinja 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D12B D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

b) slovenščina je v JLA zapostavljena

Vrednost 196309 Frekvenca
1 popolnonoma se strinja 1027
2 v glavnem se strinja 557
3 ne ve, neodločen 304
4 v glavnem se ne strinja 143
5 sploh se ne strinja 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D12C D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

c) financiranje armade naj bo odvisno od gospodarskih razmer, kot to velja za šolstvo, zdravstvo in drugo

Vrednost 197308 Frekvenca
1 popolnonoma se strinja 1236
2 v glavnem se strinja 459
3 ne ve, neodločen 246
4 v glavnem se ne strinja 101
5 sploh se ne strinja 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D12D D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

d) brez močne JLA bi danes Jugoslavija razpadla

Vrednost 198307 Frekvenca
1 popolnonoma se strinja 317
2 v glavnem se strinja 345
3 ne ve, neodločen 453
4 v glavnem se ne strinja 530
5 sploh se ne strinja 430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D12E D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

e) kritika JLA in njenih starešin je napad na socializem

Vrednost 199306 Frekvenca
1 popolnonoma se strinja 137
2 v glavnem se strinja 164
3 ne ve, neodločen 614
4 v glavnem se ne strinja 511
5 sploh se ne strinja 649

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D12F D12. NAVEDLI BOMO ŠE NEKAJ RAZLIČNIH STALIŠČ, KI ZADEVAJO POSEBEJ JUGOSLOVANSKO LJUDSKO ARMADO. ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI SE NE STRINJATE?

f) glede na mednarodne razmere imamo preveč vojaštva

Vrednost 200305 Frekvenca
1 popolnonoma se strinja 340
2 v glavnem se strinja 365
3 ne ve, neodločen 780
4 v glavnem se ne strinja 392
5 sploh se ne strinja 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13A D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

a) odnosi med vojaki

Vrednost 201304 Frekvenca
1 nezadostno 69
2 zadostno 291
3 dobro 1048
4 prav dobro 221
5 odlično 74
6 neodločen 372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13B D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

b) odnosi med vojaki in oficirji

Vrednost 202303 Frekvenca
1 nezadostno 125
2 zadostno 368
3 dobro 923
4 prav dobro 157
5 odlično 49
6 neodločen 453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13C D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

c) organiziranost dela in urjenja

Vrednost 203302 Frekvenca
1 nezadostno 115
2 zadostno 246
3 dobro 756
4 prav dobro 327
5 odlično 135
6 neodločen 496

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13D D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

d) spoštovanje narodne pripadnosti

Vrednost 204301 Frekvenca
1 nezadostno 218
2 zadostno 421
3 dobro 753
4 prav dobro 174
5 odlično 74
6 neodločen 435

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13E D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

e) spoštovanje verskega prepričanja

Vrednost 205300 Frekvenca
1 nezadostno 474
2 zadostno 403
3 dobro 442
4 prav dobro 72
5 odlično 30
6 neodločen 654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13F D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

f) usposobljenost in zavzetost oficirjev

Vrednost 206299 Frekvenca
1 nezadostno 79
2 zadostno 243
3 dobro 768
4 prav dobro 337
5 odlično 133
6 neodločen 515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13G D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

g) opremljenost s sodobnim orožjem in bojnimi sredstvi

Vrednost 207298 Frekvenca
1 nezadostno 44
2 zadostno 167
3 dobro 670
4 prav dobro 475
5 odlično 207
6 neodločen 512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13H D13. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O BOJNI PRIPRAVLJENOSTI, O RAZMERAH SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA IN O ODNOSIH V JLA? (ocenite spodaj navedene vidike z oceno 1 do 5)

h) usposobljenost in izurjenost pripadnikov enot

Vrednost 208297 Frekvenca
1 nezadostno 47
2 zadostno 145
3 dobro 789
4 prav dobro 452
5 odlično 172
6 neodločen 470

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D14

D14. OBJAVLJENO JE BILO, DA SE PRIPRAVLJA PROIZVODNJA DOMAČEGA NADZVOČNEGA (SUPERSONIČNEGA) LETALA. ALI TO ODBOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Vrednost 209296 Frekvenca
1 ne odobrava 1009
2 neodločen, nič ne ve o tem 644
3 odobrava 422

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D15

D15. JUGOSLOVANSKA VOJAŠKA INDUSTRIJA JE POMEMBEN IZVOZNIK OROŽJA - TUDI V DEŽELE, KJER POTEKAJO VOJAŠKI SPOPADI. V ZVEZI S TEM VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ TRDITEV, VI PA IZBERITE TISTO, KI JE NAJBLIŽJA VAŠEMU STALIŠČU.

Vrednost 210295 Frekvenca
1 izvoz orožja je koristen, saj prinaša devize 174
2 izvoz orožja je sicer nemoralno početje, a ker to počno tudi drugi, ni razloga, da tudi mi ne bi izvažali orožja 422
3 izvoz orožja je izraz naše nenačelnosti v mednarodnih odnosih in bi ga zato morali opustiti 1030
4 neodločen, ne ve 449

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D16

D16. ALI KAJ VESTE O TEM, DA JE BIL NEDAVNO UVEDEN KAZENSKI POSTOPEK PROTI PISCEM KRITIČNIH ČLANKOV O JLA, KI SO BILI OBJAVLJENI V MLADINI IN TELEKSU? ALI TO ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE?

Vrednost 211294 Frekvenca
1 odobrava 256
2 neodločen 256
3 zavrača 1148
4 ne ve 415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D17

D17. V ZADNJEM ČASU LAHKO SLIŠIMO RAZLIČNA MNENJA O TEM,ALI JE PRAV ALI NI PRAV,DA TISK KRITIČNO OBRAVNAVA VPRAŠANJA OBRAMBE IN VOJSKE TAKO KOT DRUGA PODROČJA ŽIVLJENJA. ALI JE PO VAŠEM MNENJU TAKO RAVNANJE TISKA PRAVILNO ALI NI PRAVILNO?

Vrednost 212293 Frekvenca
1 pravilno 1392
2 ni pravilno 261
3 ne ve, neodločen 422

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E1A E. POJMOVANJE POLITIKE, ZVEZA KOMUNISTOV,SZDL E1. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI STA IMELA V POVOJNEM OBDOBJU MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

1. odgovor

Vrednost 213292 Frekvenca
1 Edvard Kardelj 892
2 Marko Bulc 4
3 Stane Dolanc 60
5 neznani politik 2
6 Stane Kavčič 221
7 Boris Kidrič 251
8 neznani politik 3
9 Boris, Sergej Kreigher 15
11 Milan Kučan 12
12 Luka Leskošek 11
13 Andrej Marinc 5
14 Miha Marinko 23
15 France Popit 11
16 Miran Potrč 1
17 Mitja Ribičič 11
18 Marjan Rožič 1
19 Jože Smole 16
20 Janez Stanovnik 6
21 Franc Šetinc 3
22 neznani politik 1
23 Dušan Šinigoj 1
24 neznani politik 2
25 Josip Vidmar 14
26 Anton Vratuša 14
27 Janez Zemljarič 1
28 Ciril Zlobec 2
30 kdo drug 47
31 nobeden ni imel, nima ugleda 9
32 ne ve kdo, se ne spomni 433
33 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 33

E1B E. POJMOVANJE POLITIKE, ZVEZA KOMUNISTOV,SZDL E1. ALI LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI STA IMELA V POVOJNEM OBDOBJU MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

2. odgovor

Vrednost 214291 Frekvenca
1 Edvard Kardelj 257
2 Marko Bulc 4
3 Stane Dolanc 144
4 Mojca Drčar-Murko 2
5 neznani politik 3
6 Stane Kavčič 145
7 Boris Kidrič 339
8 neznani politik 9
9 Boris, Sergej Kreigher 62
11 Milan Kučan 19
12 Luka Leskošek 30
13 Andrej Marinc 11
14 Miha Marinko 57
15 France Popit 27
16 Miran Potrč 2
17 Mitja Ribičič 24
18 Marjan Rožič 5
19 Jože Smole 40
20 Janez Stanovnik 16
21 Franc Šetinc 12
22 neznani politik 1
23 Dušan Šinigoj 4
24 neznani politik 9
25 Josip Vidmar 14
26 Anton Vratuša 21
27 Janez Zemljarič 2
28 Ciril Zlobec 1
30 kdo drug 51
0 b. o. 764

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

E2A E2. SEDAJ PA NEVEDITE ŠE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

1. odgovor

Vrednost 215290 Frekvenca
1 Edvard Kardelj 5
2 Marko Bulc 10
3 Stane Dolanc 121
4 Mojca Drčar-Murko 22
5 neznani politik 1
6 Stane Kavčič 8
7 Boris Kidrič 2
9 Boris, Sergej Kreigher 7
11 Milan Kučan 239
12 Luka Leskošek 2
13 Andrej Marinc 29
14 Miha Marinko 3
15 France Popit 61
16 Miran Potrč 13
17 Mitja Ribičič 15
18 Marjan Rožič 52
19 Jože Smole 386
20 Janez Stanovnik 349
21 Franc Šetinc 43
23 Dušan Šinigoj 41
25 Josip Vidmar 9
26 Anton Vratuša 7
27 Janez Zemljarič 6
28 Ciril Zlobec 40
30 kdo drug 29
31 nobeden ni imel, nima ugleda 32
32 ne ve kdo, se ne spomni 540
33 b. o. 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 33

E2B E2. SEDAJ PA NEVEDITE ŠE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

2. odgovor

Vrednost 216289 Frekvenca
1 Edvard Kardelj 2
2 Marko Bulc 17
3 Stane Dolanc 72
4 Mojca Drčar-Murko 53
6 Stane Kavčič 10
7 Boris Kidrič 3
9 Boris, Sergej Kreigher 4
11 Milan Kučan 212
13 Andrej Marinc 44
15 France Popit 67
16 Miran Potrč 21
17 Mitja Ribičič 19
18 Marjan Rožič 46
19 Jože Smole 231
20 Janez Stanovnik 238
21 Franc Šetinc 38
23 Dušan Šinigoj 56
24 neznani politik 1
25 Josip Vidmar 5
26 Anton Vratuša 3
27 Janez Zemljarič 18
28 Ciril Zlobec 46
30 kdo drug 50
0 b. o. 819

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

E2C E2. SEDAJ PA NEVEDITE ŠE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

3. odgovor

Vrednost 217288 Frekvenca
1 Edvard Kardelj 2
2 Marko Bulc 13
3 Stane Dolanc 40
4 Mojca Drčar-Murko 43
5 neznani politik 1
6 Stane Kavčič 1
9 Boris, Sergej Kreigher 4
11 Milan Kučan 69
13 Andrej Marinc 24
15 France Popit 43
16 Miran Potrč 25
17 Mitja Ribičič 16
18 Marjan Rožič 23
19 Jože Smole 87
20 Janez Stanovnik 115
21 Franc Šetinc 34
23 Dušan Šinigoj 42
25 Josip Vidmar 3
26 Anton Vratuša 6
27 Janez Zemljarič 14
28 Ciril Zlobec 48
30 kdo drug 45
31 nobeden ni imel, nima ugleda 8
32 ne ve kdo, se ne spomni 223
0 b. o. 1146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 33

E2D E2. SEDAJ PA NEVEDITE ŠE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED. ALI LAHKO MORDA NAVEDETE ŠE TRETJEGA, ČETRTEGA?

4. odgovor

Vrednost 218287 Frekvenca
1 Edvard Kardelj 2
2 Marko Bulc 11
3 Stane Dolanc 22
4 Mojca Drčar-Murko 38
5 neznani politik 1
6 Stane Kavčič 2
7 Boris Kidrič 1
9 Boris, Sergej Kreigher 3
11 Milan Kučan 39
13 Andrej Marinc 20
15 France Popit 24
16 Miran Potrč 17
17 Mitja Ribičič 3
18 Marjan Rožič 21
19 Jože Smole 36
20 Janez Stanovnik 41
21 Franc Šetinc 20
23 Dušan Šinigoj 27
26 Anton Vratuša 1
27 Janez Zemljarič 7
28 Ciril Zlobec 34
30 kdo drug 28
0 b. o. 1677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

E3

E3. ZANIMA NAS, KAJ JE PO VAŠI SODBI POLITIKA V NAŠI DRUŽBI? ALI JE MED NAŠTETIMI ODGOVORI TUDI TISTI, KI JE NAJBOLJ ZNAČILEN ZA VAŠ ODNOS DO POLITIKE?

Vrednost 219286 Frekvenca
1 osvobajanje dela in človeka; samoupravljanje in sploh upravljanje v katerem odločajo predvsem množice 350
2 urejanje družbenih zadev, v katerem odločajo predvsem poklicni politiki 496
3 upravljanje družbenih zadev v katerem odločajo predvsem strokovnjaki 234
4 stvar zvitežev, karieristov, manipulantov, ki jim gre predvsem za oblast 281
5 to ga ne zanima 233
6 ne ve, neodločen 481

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E4

E4. KAKŠEN JE PO VAŠEM MNENJU POMEN ZVEZE KOMUNISTOV ZA RAZVOJ NAŠE DRUŽBE?

Vrednost 220285 Frekvenca
1 nikakršen 301
2 majhen 622
3 srednji 539
4 velik 219
5 zelo velik 44
6 ne ve, ne more odgovoriti 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E5A E5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

a) ZK je politična organizacija, ki je izpolnila svojo vlogo v družbi v določenem obdobju, danes pa je preživela in ni več potrebe za njeno delovanje

Vrednost 221284 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 327
2 v glavnem se strinja 513
3 ne ve, neodločen 601
4 v glavnem se ne strinja 458
5 sploh se ne strinja 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E5B E5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

b) ZK bi morala biti le ena od političnih strank, vsak posameznik pa bi sam presodil, za katero politično stranko bi se odločil

Vrednost 222283 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 639
2 v glavnem se strinja 535
3 ne ve, neodločen 560
4 v glavnem se ne strinja 203
5 sploh se ne strinja 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E5C E5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

c) ZK mora biti edina politična sila v naši družbi

Vrednost 223282 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 175
2 v glavnem se strinja 216
3 ne ve, neodločen 542
4 v glavnem se ne strinja 789
5 sploh se ne strinja 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E5D E5. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O ZVEZI KOMUNISTOV. ZANIMA NAS, ALI SE Z NJIMI STRINJATE ALI NE STRINJATE?

d) ZK mora energično vzeti v svoje roke reševanje vseh perečih družbenih in političnih problemov

Vrednost 224281 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 466
2 v glavnem se strinja 454
3 ne ve, neodločen 487
4 v glavnem se ne strinja 350
5 sploh se ne strinja 318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E6

E6. KAKŠEN UGLED IMA PO VAŠI OCENI ZVEZA KOMUNISTOV DANES MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU, KRAJU?

Vrednost 225280 Frekvenca
1 zelo velik ugled 13
2 velik ugled 62
3 srednji ugled 491
4 majhen ugled 545
5 zelo majhen ugled 389
6 sploh nima ugleda 342
7 ne ve, neodločen 233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

E7

E7. ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA ALI NI SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI?

Vrednost 226279 Frekvenca
1 povsem je skladna 121
2 deloma je skladna 915
3 ni skladna 665
4 ne ve, neodločen 374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E8

E8. KO OCENJUJETE DELOVANJE IN UGLED ZVEZE KOMUNISTOV, ALI IMATE PRI TEM PRED OČMI PREDVSEM:

Vrednost 227278 Frekvenca
1 ugled celotne ZK Jugoslavije in njenega CK v Beogradu 1017
2 ugled celotne slovenske ZKS in njenega CK v Ljubljani 214
3 ugled komunistov v vaši občini, delovni organizaciji 176
4 ugled posameznih komunistov,ki jih osebno poznate 201
5 ne ve, neodločen 467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

E9A E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

a) ZK naj se dokončno odreče monopolu odločanja o družbenih zadevah

Vrednost 228277 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 726
2 v glavnem se strinja 489
3 ne ve, neodločen 629
4 v glavnem se ne strinja 165
5 sploh se ne strinja 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E9B E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

b) ZK naj se odreče v ustavi zapisani vodilni in usmerjevalni vlogi v družbi

Vrednost 229276 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 491
2 v glavnem se strinja 474
3 ne ve, neodločen 708
4 v glavnem se ne strinja 301
5 sploh se ne strinja 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E9C E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

c) ZK naj oblikuje jasen program družbenih sprememb za preseganje družbene krize

Vrednost 230275 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 834
2 v glavnem se strinja 610
3 ne ve, neodločen 489
4 v glavnem se ne strinja 93
5 sploh se ne strinja 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E9D E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

d) ZK naj izloči vse tiste, ki so vanjo vstopili iz koristoljubja

Vrednost 231274 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1503
2 v glavnem se strinja 285
3 ne ve, neodločen 254
4 v glavnem se ne strinja 15
5 sploh se ne strinja 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E9E E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

e) ZK naj na novo opredeli bistvene sestavine socialistične družbe

Vrednost 232273 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 800
2 v glavnem se strinja 551
3 ne ve, neodločen 607
4 v glavnem se ne strinja 81
5 sploh se ne strinja 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E9F E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

f) ZK naj podpre vsa nova družbena gibanja mirovnikov, ekologov in drugih

Vrednost 233272 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 912
2 v glavnem se strinja 564
3 ne ve, neodločen 525
4 v glavnem se ne strinja 55
5 sploh se ne strinja 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E9G E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

g) ZK naj se odločno zavzame za suvereno in avtonomno republiko Slovenijo v okviru jugoslovanske federacije

Vrednost 234271 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1025
2 v glavnem se strinja 472
3 ne ve, neodločen 502
4 v glavnem se ne strinja 48
5 sploh se ne strinja 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E9H E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

h) ZK naj podpre vsa prizadevanja za razjasnitev vseh napak, storjenih v povojnem razvoju

Vrednost 235270 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1162
2 v glavnem se strinja 494
3 ne ve, neodločen 364
4 v glavnem se ne strinja 39
5 sploh se ne strinja 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E9I E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

i) ZK naj se odreče nereligioznosti kot kriteriju za vstop v ZK

Vrednost 236269 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 688
2 v glavnem se strinja 444
3 ne ve, neodločen 655
4 v glavnem se ne strinja 139
5 sploh se ne strinja 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E9J E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

j) ZK naj se zavzame za razširitev obsega človekovih pravic

Vrednost 237268 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1127
2 v glavnem se strinja 529
3 ne ve, neodločen 369
4 v glavnem se ne strinja 37
5 sploh se ne strinja 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E9K E9. VODSTVO ZK SLOVENIJE SE ZAVZEMA ZA PRENOVO ZK SLOVENIJE. NAVEDLI VAM BOMO RAZLIČNE TRDITVE O SPREMEMBAH, KI NAJ BI TO PRENOVO OMOGOČILE, VI PA POVEJTE, ALI SE S TEM STRINJATE ALI NE STRINJATE

k) ZK naj da pobudo za javno pojasnitev vseh političnih obračunov v začetku 70-tih let, zaradi katerih je bil odstrajen tudi S. Kavčič

Vrednost 238267 Frekvenca
1 popolnoma se strinja 1065
2 v glavnem se strinja 376
3 ne ve, neodločen 583
4 v glavnem se ne strinja 30
5 sploh se ne strinja 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E10

E10. ČE PRIMERJATE SEDANJE DELOVANJE IN POLITIKO VODSTVA SLOVENSKE ZVEZE KOMUNISTOV (CK, PREDSEDSTVA) Z NJEGOVIM DELOVANJEM IN POLITIKO PRED LETI, ALI BI REKLI:

Vrednost 239266 Frekvenca
1 da je politika vodstva sedaj bolj skladna z interesi ljudi 547
2 da ni bistvenih sprememb 592
3 da je politika vodstva sedaj manj skladna z interesi ljudi 503
4 ne ve, neodločen 433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E11

E11. ALI SE PO VAŠI OCENI SZDL UKVARJA ALI NE UKVARJA Z VPRAŠANJI, KI NAJBOLJ PRIZADEVAJO OBČANE?

Vrednost 240265 Frekvenca
1 da 887
2 ne 564
3 ne ve, neodločen 624

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E12

E12. ALI OPAŽATE PRI TEM V ZADNJEM LETU NAPREDEK ALI POSLABŠANJE?

Vrednost 241264 Frekvenca
1 napredek 604
2 poslabšanje 402
3 nič se ni spremenilo 633
4 ne ve, neodločen 436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E13

E13. KATERI OD SPODNJIH OPISOV NAJBOLJ USTREZA VAŠI ZAMISLI O SZDL IN O DRUGIH POLITIČNIH ORGANIZACIJAH V DEMOKRATIČNI DRUŽBI?

Vrednost 242263 Frekvenca
1 SZDL kot enotna organizacija z vodilno vlogo komunistov 139
2 SZDL kot organizacija vseh občanov,vendar le,če se komunisti odpovejo monopolu odločanja 274
3 SZDL kot organizacija enakopravnih skupin: komunistov, kristjanov, kulturnikov in različnih družbenih gibanj 868
4 SZDL ni potrebna, če poleg zveze komunistov delujejo še druge samostojne politične stranke, na primer socialni demokrati, krščanski socialisti in drugi 137
5 politične organizacije v demokratični družbi niso potrebne 36
6 ne ve, neodločen, drugo 621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E14

E14. ALI PO VAŠEM MNENJU DELUJE, OBSTAJA, ALI NE DELUJE PRI NAS V SLOVENIJI POLITIČNA OPOZICIJA? (če da) KAKO OCENJUJETE NJENO DELOVANJE: ALI JE KORISTNO ALI ŠKODLJIVO

Vrednost 243262 Frekvenca
1 opozicija deluje in je škodljiva 122
2 opozicija deluje in je koristna 370
3 deluje, ne ve, ali je škodljiva, ali koristna 262
4 ne ve, če deluje, neodločen 1080
5 opozicija ne deluje 241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E15

E15. V ZADNJIH MESECIH JE PRIŠLO DO VRSTE POBUD ZA USTANOVITEV NOVIH DRUŽBENIH ORGANIZACIJ, KOT NA PRIMER ZVEZE KMEČKE MLADINE, ZVEZE KMEČKIH ZADRUŽNIKOV, SAMOSTOJNE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE USTANAVLJANJE TAKIH NOVIH SAMOSTOJNIH ORGANIZACIJ?

Vrednost 244261 Frekvenca
1 v celoti odobrava 685
2 odobrava 792
3 neodločen 224
4 ne odobrava 112
5 sploh ne odobrava 19
6 ne ve 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E16A E16. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI IMATE V NJIH KAKO FUNKCIJO?

a) Socialistična zveza (SZDL)

Vrednost 245260 Frekvenca
1 ni član 676
2 je član 1332
3 ima funkcijo 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E16B E16. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI IMATE V NJIH KAKO FUNKCIJO?

b) Zveza komunistov (ZK)

Vrednost 246259 Frekvenca
1 ni član 1904
2 je član 132
3 ima funkcijo 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E16C E16. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI IMATE V NJIH KAKO FUNKCIJO?

c) Zveza sindikatov (ZS)

Vrednost 247258 Frekvenca
1 ni član 903
2 je član 1106
3 ima funkcijo 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E16D E16. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI IMATE V NJIH KAKO FUNKCIJO?

d) Zveza social. mladine (ZSMS)

Vrednost 248257 Frekvenca
1 ni član 1714
2 je član 338
3 ima funkcijo 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E16E E16. V KATERE DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE STE VČLANJENI? ALI IMATE V NJIH KAKO FUNKCIJO?

e) Zveza borcev (ZB)

Vrednost 249256 Frekvenca
1 ni član 1949
2 je član 108
3 ima funkcijo 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E17

E17. ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE BI BILI?

Vrednost 250255 Frekvenca
1 je član 283
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 595
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 1021
4 ne ve, neodločen 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E18

(za zaposlene) E18. ALI STE ČLAN ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJ V DELOVNI ORGANIZACIJI? (če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI POSTATI ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ, ALI NE BI BILI?

Vrednost 251254 Frekvenca
1 je član 496
2 ni član, bi bil pripravljen postati član 397
3 ni član, ne bi bil pripravljen postati član 494
4 ne ve, neodločen 110
5 ni zaposlen 578

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E19

E19. KDO NAJ BI PRI NAS ODLOČAL O POMEMBNIH VPRAŠANJIH RAZVOJA, NA PRIMER O INVESTICIJAH V VELIKE OBJEKTE, O GRADNJI CEST, O NUKLEARKAH?

Vrednost 252253 Frekvenca
1 to so politične odločitve, o njih naj odločajo le politiki 16
2 to so strokovne odločitve, o njih naj odločajo le strokovnjaki 429
3 strokovnjaki morajo pripraviti več alternativnih predlogov, odločitve pa so stvar politikov 50
4 strokovnjaki morajo pripraviti več alternativnih predlogov, odločitve pa morajo biti sprejete po delegatski poti v skupščini 321
5 strokovnjaki morajo pripraviti več alternativnih predlogov, odločiti pa moramo vsi z referendumom 1005
6 o tem ni razmišljal, ne ve 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

f1

F. MEDNARODNI ODNOSI F1. KAKŠNA ZUNANJA POLITIKA V SEDANJIH RAZMERAH NAJBOLJ USTREZA INTERESOM JUGOSLAVIJE?

Vrednost 253252 Frekvenca
1 prizadevati si moramo za mir in enakopravnost med narodi ne glede na to, ali je to velikim silam všeč, ali ne 1060
2 biti moramo za mir in enakopravnost, vendar tako, da se velikim silam ne zamerimo 315
3 skrbimo naj le za svoje probleme, svetovne probleme pa naj si vsak ureja tako, kot more in želi 421
4 prej ali slej se bomo morali odločiti za en ali drugi blok 54
5 ne ve, neodločen 225

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

F2A F2. ALI NAJ SE JUGOSLAVIJA BOLJ ALI MANJ KOT DOSLEJ POVEŽE Z:

a) neuvrščenimi, deželami v razvoju

Vrednost 254251 Frekvenca
1 bolj kot doslej 427
2 enako 997
3