Slovensko javno mnenje 2018/1: Ogledalo javnega mnenja, mednarodna raziskava Socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017), Vrednote prostora in okolja, Uporaba novih tehnologij/interneta

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM181
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM181_V1
Main author(s):
 • Hafner Fink, Mitja
 • Hočevar, Marjan
 • Grošelj, Darja
 • Uršič, Matjaž
 • Zavratnik, Simona
 • Medved, Primož
Co-workers:
 • Kos, Drago
 • Makarovič, Jan
 • Trček, Franc
 • Kurdija, Slavko
 • Petrovčič, Andraž
 • Dolničar, Vesna
 • Pajnik, Mojca
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Doušak, May
 • Zajšek, Špela
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; junij 2018)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0151; V5-1732; Z5-8234 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Study Content

Keywords ADP: zaupanje, zaupanje v politične institucije, politična participacija, volitve, občutek sreče, socialni stiki, klimatske spremembe, odnos do okolja, družbena blaginja, socialna varnost, vrednote

Keywords ELSST:
VREDNOTA, MNOŽIČNI MEDIJI, OKOLJE, VARSTVO OKOLJA, INTERNET

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Družbeno vedenje in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - Družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
ZADOVOLJSTVO Z RAZMERAMI
OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
ZAUPANJE V INSTITUCIJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Slovensko javno mnenje 2018 zajema 4 tematske bloke, ki pokrivajo nacionalne in mednarodne raziskave: Socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017),Vrednote prostora in okolja, Uporaba novih tehnologij/interneta ter Ogledalo javnega mnenja. Raziskava temelji na reprezentativnem vzorcu (realiziran vzorec N=1047) prebivalcev Republike Slovenije, starejših od 18 let. Raziskava se izvaja vse od leta 1968. Večina vprašanj se ponavlja iz leta v leto, kar daje raziskavi veliko medčasovno primerjalno vrednost.

Methodology


Collection date: 14. marec 2018 - 12. junij 2018
Date of production: 2018
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Posamezniki starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno

Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje 2018/1: Ogledalo javnega mnenja, mednarodna raziskava Socialna omrežja in socialni viri (Social Networks, ISSP 2017), vrednote prostora in okolja, uporaba novih tehnologij/interneta [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Hafner Fink, Mitja

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 535
 • number of units: 1047

License: ccbync

Version: 12. december 2019

Variable list

ID id respondenta

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1047 0 1 1999 993.176 559.85

Valid range from 1 to 1999

T_START URA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

D_START DATUM

Value 31 Frequency
2018-03-15 1
2018-03-16 3
2018-03-17 1
2018-03-18 5
2018-03-19 15
2018-03-20 17
2018-03-21 25
2018-03-22 19
2018-03-23 13
2018-03-24 22
2018-03-25 8
2018-03-26 31
2018-03-27 27
2018-03-28 29
2018-03-29 21
2018-03-30 23
2018-03-31 5
2018-04-02 3
2018-04-03 22
2018-04-04 24
2018-04-05 24
2018-04-06 18
2018-04-07 25
2018-04-08 10
2018-04-09 23
2018-04-10 17
2018-04-11 19
2018-04-12 14
2018-04-13 19
2018-04-14 18
2018-04-15 9
2018-04-16 17
2018-04-17 13
2018-04-18 16
2018-04-19 10
2018-04-20 25
2018-04-21 11
2018-04-22 5
2018-04-23 16
2018-04-24 20
2018-04-25 19
2018-04-26 14
2018-04-27 13
2018-04-28 3
2018-04-29 4
2018-04-30 14
2018-05-01 4
2018-05-02 4
2018-05-03 15
2018-05-04 13
2018-05-05 5
2018-05-06 3
2018-05-07 21
2018-05-08 23
2018-05-09 16
2018-05-10 15
2018-05-11 12
2018-05-12 7
2018-05-13 1
2018-05-14 9
2018-05-15 14
2018-05-16 10
2018-05-17 16
2018-05-18 13
2018-05-19 4
2018-05-20 1
2018-05-21 8
2018-05-22 10
2018-05-23 11
2018-05-24 5
2018-05-25 3
2018-05-26 3
2018-05-27 1
2018-05-28 15
2018-05-29 10
2018-05-30 13
2018-05-31 2
2018-06-01 2
2018-06-02 1
2018-06-03 2
2018-06-04 7
2018-06-05 9
2018-06-06 6
2018-06-07 8
2018-06-08 2
2018-06-09 2
2018-06-10 4
2018-06-11 3
2018-06-12 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 2018-03-15 2018-06-12

ID id respondenta

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1047 0 1 1999 993.176 559.85

Valid range from 1 to 1999

T_START URA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

D_START DATUM

Value 3533 Frequency
2018-03-15 1
2018-03-16 3
2018-03-17 1
2018-03-18 5
2018-03-19 15
2018-03-20 17
2018-03-21 25
2018-03-22 19
2018-03-23 13
2018-03-24 22
2018-03-25 8
2018-03-26 31
2018-03-27 27
2018-03-28 29
2018-03-29 21
2018-03-30 23
2018-03-31 5
2018-04-02 3
2018-04-03 22
2018-04-04 24
2018-04-05 24
2018-04-06 18
2018-04-07 25
2018-04-08 10
2018-04-09 23
2018-04-10 17
2018-04-11 19
2018-04-12 14
2018-04-13 19
2018-04-14 18
2018-04-15 9
2018-04-16 17
2018-04-17 13
2018-04-18 16
2018-04-19 10
2018-04-20 25
2018-04-21 11
2018-04-22 5
2018-04-23 16
2018-04-24 20
2018-04-25 19
2018-04-26 14
2018-04-27 13
2018-04-28 3
2018-04-29 4
2018-04-30 14
2018-05-01 4
2018-05-02 4
2018-05-03 15
2018-05-04 13
2018-05-05 5
2018-05-06 3
2018-05-07 21
2018-05-08 23
2018-05-09 16
2018-05-10 15
2018-05-11 12
2018-05-12 7
2018-05-13 1
2018-05-14 9
2018-05-15 14
2018-05-16 10
2018-05-17 16
2018-05-18 13
2018-05-19 4
2018-05-20 1
2018-05-21 8
2018-05-22 10
2018-05-23 11
2018-05-24 5
2018-05-25 3
2018-05-26 3
2018-05-27 1
2018-05-28 15
2018-05-29 10
2018-05-30 13
2018-05-31 2
2018-06-01 2
2018-06-02 1
2018-06-03 2
2018-06-04 7
2018-06-05 9
2018-06-06 6
2018-06-07 8
2018-06-08 2
2018-06-09 2
2018-06-10 4
2018-06-11 3
2018-06-12 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 2018-03-15 2018-06-12

Z1 V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem?

Value 4532 Frequency
0 izredno nezadovoljen 9
1 . 1
2 . 5
3 . 17
4 . 13
5 . 126
6 . 83
7 . 196
8 . 327
9 . 135
10 izredno zadovoljen 132
88 ne vem 1
99 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 3

Valid range from 0 to 10

Z2 Prosimo vas, da s pomočjo iste lestvice izrazite vaša občutja glede osebne sreče nasploh...

Value 5531 Frequency
0 sploh nisem srečen 9
1 . 3
2 . 6
3 . 16
4 . 22
5 . 100
6 . 84
7 . 149
8 . 313
9 . 174
10 zelo sem srečen 168
88 ne vem 3
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 3

Valid range from 0 to 10

Z3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 6530 Frequency
0 treba je biti zelo previden 80
1 . 40
2 . 75
3 . 121
4 . 98
5 . 242
6 . 127
7 . 119
8 . 86
9 . 36
10 večini ljudi lahko zaupamo 21
88 ne vem 2
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 2

Valid range from 0 to 10

Q1a Ali poznate nekoga, ki je... voznik/ca tovornjaka / avtobusa

Value 7529 Frequency
1 družinski član ali sorodnik 231
2 tesen prijatelj 114
3 nekdo, ki ga poznam 330
4 nihče 367
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 5

Valid range from 1 to 4

Q1b Ali poznate nekoga, ki je...višji (generalni) direktor, direktorica

Value 8528 Frequency
1 družinski član ali sorodnik 167
2 tesen prijatelj 116
3 nekdo, ki ga poznam 326
4 nihče 435
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 3

Valid range from 1 to 4

Q1c Ali poznate nekoga, ki je...čistilec, čistilka na domu ali v podjetju

Value 9527 Frequency
1 družinski član ali sorodnik 124
2 tesen prijatelj 90
3 nekdo, ki ga poznam 444
4 nihče 385
8 ne vem 4
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 4

Valid range from 1 to 4

Q1d Ali poznate nekoga, ki je...frizer, frizerka

Value 10526 Frequency
1 družinski član ali sorodnik 125
2 tesen prijatelj 178
3 nekdo, ki ga poznam 542
4 nihče 198
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 4

Valid range from 1 to 4

Q1e Ali poznate nekoga, ki je...vodja kadrovske službe

Value 11525 Frequency
1 družinski član ali sorodnik 66
2 tesen prijatelj 69
3 nekdo, ki ga poznam 307
4 nihče 597
8 ne vem 8
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 8

Valid range from 1 to 4

Q1f Ali poznate nekoga, ki je...odvetnik, odvetnica

Value 12524 Frequency
1 družinski član ali sorodnik 76
2 tesen prijatelj 124
3 nekdo, ki ga poznam 354
4 nihče 490
8 ne vem 3
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 3

Valid range from 1 to 4

Q1g Ali poznate nekoga, ki je...avtomehanik, avtomehaničarka

Value 13523 Frequency
1 družinski član ali sorodnik 151
2 tesen prijatelj 201
3 nekdo, ki ga poznam 461
4 nihče 229
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 5

Valid range from 1 to 4

Q1h Ali poznate nekoga, ki je...medicinska sestra, brat

Value 14522 Frequency
1 družinski član ali sorodnik 252
2 tesen prijatelj 148
3 nekdo, ki ga poznam 386
4 nihče 258
8 ne vem 2
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 3

Valid range from 1 to 4

Q1i Ali poznate nekoga, ki je...policist, policistka

Value 15521 Frequency
1 družinski član ali sorodnik 122
2 tesen prijatelj 125
3 nekdo, ki ga poznam 373
4 nihče 423
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 4

Valid range from 1 to 4

Q1j Ali poznate nekoga, ki je...učitelj, učiteljica

Value 16520 Frequency
1 družinski član ali sorodnik 271
2 tesen prijatelj 166
3 nekdo, ki ga poznam 354
4 nihče 253
8 ne vem 3
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 3

Valid range from 1 to 4

Q2a Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Razlike v dohodkih so v Sloveniji prevelike.

Value 17519 Frequency
1 močno soglašam 492
2 soglašam 411
3 niti soglašam niti ne soglašam 81
4 ne soglašam 34
5 sploh ne soglašam 10
8 ne vem 15
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 19

Valid range from 1 to 5

Q2b Da bi bila družba pravična, bi morale biti razlike v življenjskem standardu ljudi majhne.

Value 18518 Frequency
1 močno soglašam 302
2 soglašam 530
3 niti soglašam niti ne soglašam 136
4 ne soglašam 54
5 sploh ne soglašam 6
8 ne vem 16
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 19

Valid range from 1 to 5

Q2c Vlada bi morala zagotoviti primeren življenjski standard nezaposlenim.

Value 19517 Frequency
1 močno soglašam 194
2 soglašam 446
3 niti soglašam niti ne soglašam 293
4 ne soglašam 92
5 sploh ne soglašam 12
8 ne vem 7
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 10

Valid range from 1 to 5

Q2d Zaradi socialnih transferjev so ljudje v Sloveniji leni.

Value 20516 Frequency
1 močno soglašam 175
2 soglašam 362
3 niti soglašam niti ne soglašam 306
4 ne soglašam 162
5 sploh ne soglašam 25
8 ne vem 15
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1030 17

Valid range from 1 to 5

Q3 Kdo naj bi po vašem mnenju v Sloveniji predvsem izvajal… zdravstveno varstvo za bolne

Value 21515 Frequency
1 javni zavodi / država 906
2 zasebni zavodi / profitne organizacije 55
3 neprofitne organizacije / dobrodelne organizacije / zadruge 31
4 verske organizacije 4
5 družina, sorodniki ali prijatelji 26
8 ne vem 25
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 25

Valid range from 1 to 5

Q4 Kdo naj bi po vašem mnenju predvsem izvajal… skrb za starejše ljudi

Value 22514 Frequency
1 javni zavodi / država 789
2 zasebni zavodi / profitne organizacije 76
3 neprofitne organizacije / dobrodelne organizacije / zadruge 42
4 verske organizacije 5
5 družina, sorodniki ali prijatelji 115
8 ne vem 19
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 20

Valid range from 1 to 5

Q5a Kako pogosto ste v zadnjih dvanajstih mesecih sodelovali v aktivnostih ... v skupini ali združenju za prosti čas, šport ali kulturo?

Value 23513 Frequency
1 enkrat tedensko ali pogosteje 240
2 enkrat do trikrat mesečno 121
3 nekajkrat v zadnjem letu 131
4 enkrat v zadnjem letu 46
5 nikoli 508
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 1

Valid range from 1 to 5

Q5b V političnih strankah, skupinah ali političnih zvezah?

Value 24512 Frequency
1 enkrat tedensko ali pogosteje 4
2 enkrat do trikrat mesečno 8
3 nekajkrat v zadnjem letu 14
4 enkrat v zadnjem letu 22
5 nikoli 995
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 4

Valid range from 1 to 5

Q5c V dobrodelnih ali verskih organizacijah, ki opravljajo prostovoljno delo?

Value 25511 Frequency
1 enkrat tedensko ali pogosteje 45
2 enkrat do trikrat mesečno 62
3 nekajkrat v zadnjem letu 121
4 enkrat v zadnjem letu 119
5 nikoli 699
8 ne vem 1
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 1

Valid range from 1 to 5

Q6 Povejte prosimo, v kolikšni meri se strinjate ali se ne strinjate z naslednjo trditvijo. Ljudje kot sem jaz, nimajo nobene besede pri tem, kar počne vlada.

Value 26510 Frequency
1 v celoti se strinjam 437
2 v glavnem se strinjam 305
3 niti se strinjam niti se ne strinjami 145
4 v glavnem se ne strinjam 98
5 sploh se ne strinjam 44
8 ne vem 18
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 18

Valid range from 1 to 5

Q7a Na koga bi se najprej obrnili v različnih situacijah, ko bi potrebovali pomoč. ... pri gospodinjskih ali vrtnarskih opravilih, ki jih ne bi mogli sami postoriti?

Value 27509 Frequency
1 ožji družinski član 863
2 drug družinski član 50
3 bližnji prijatelj 65
4 sosed 33
5 sodelavec 2
6 nekdo drug 18
7 nihče 14
8 neodločen 1
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 2

Valid range from 1 to 7

Q7b … pri hišnih opravilih, v primeru, da bi bili vi bolni in bi obležali za nekaj dni v postelji?

Value 28508 Frequency
1 ožji družinski član 906
2 drug družinski član 58
3 bližnji prijatelj 42
4 sosed 17
5 sodelavec 1
6 nekdo drug 14
7 nihče 6
8 neodločen 3
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 3

Valid range from 1 to 7

Q7c … da bi bil z vami, v primeru, da bi bili malo otožni oz. depresivni in bi se želeli o tem pogovoriti?

Value 29507 Frequency
1 ožji družinski član 641
2 drug družinski član 51
3 bližnji prijatelj 272
4 sosed 9
5 sodelavec 4
6 nekdo drug 28
7 nihče 34
8 neodločen 8
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 8

Valid range from 1 to 7

Q7d … da bi vam svetoval glede družinskih problemov?

Value 30506 Frequency
1 ožji družinski član 405
2 drug družinski član 119
3 bližnji prijatelj 379
4 sosed 7
5 sodelavec 7
6 nekdo drug 50
7 nihče 63
8 neodločen 15
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1030 17

Valid range from 1 to 7

Q7e … da bi z vami užival v prijetnem druženju?

Value 31505 Frequency
1 ožji družinski član 581
2 drug družinski član 44
3 bližnji prijatelj 372
4 sosed 25
5 sodelavec 7
6 nekdo drug 2
7 nihče 11
8 neodločen 5
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 5

Valid range from 1 to 7

Q8a Na koga ali kam bi se najprej obrnili za pomoč. ...pomoč, če bi potrebovali večjo vsoto denarja?

Value 32504 Frequency
1 družinski člani ali bližnji prijatelji 644
2 druge osebe 26
3 zasebna podjetja 211
4 državne, javne ustanove 71
5 neprofitne ali verske organizacije 4
6 druge organizacije 3
7 nobeno osebo ali organizacijo 67
8 neodločen 20
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 21

Valid range from 1 to 7

Q8b ... pomoč, če bi potrebovali zaposlitev?

Value 33503 Frequency
1 družinski člani ali bližnji prijatelji 308
2 druge osebe 183
3 zasebna podjetja 91
4 državne, javne ustanove 231
5 neprofitne ali verske organizacije 2
6 druge organizacije 13
7 nobeno osebo ali organizacijo 100
8 neodločen 99
9 b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 119

Valid range from 1 to 7

Q8c ... pomoč pri administrativnih zadevah in urejanju papirjev?

Value 34502 Frequency
1 družinski člani ali bližnji prijatelji 605
2 druge osebe 141
3 zasebna podjetja 64
4 državne, javne ustanove 115
5 neprofitne ali verske organizacije 4
6 druge organizacije 14
7 nobeno osebo ali organizacijo 85
8 neodločen 17
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 19

Valid range from 1 to 7

Q8d ... pomoč, če bi potrebovali stanovanje?

Value 35501 Frequency
1 družinski člani ali bližnji prijatelji 626
2 druge osebe 100
3 zasebna podjetja 65
4 državne, javne ustanove 123
5 neprofitne ali verske organizacije 4
6 druge organizacije 13
7 nobeno osebo ali organizacijo 54
8 neodločen 43
9 b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
985 62

Valid range from 1 to 7

Q8e ... oskrbo, če bi resno zboleli?

Value 36500 Frequency
1 družinski člani ali bližnji prijatelji 809
2 druge osebe 17
3 zasebna podjetja 5
4 državne, javne ustanove 198
5 neprofitne ali verske organizacije 1
6 druge organizacije 7
7 nobeno osebo ali organizacijo 5
8 neodločen 3
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 5

Valid range from 1 to 7

Q9a Naslednja vprašanja se nanašajo na različne situacije in občutke v življenju. Kako pogosto ste v zadnjih 4 tednih občutili,... ... da vam je primanjkovalo družbe

Value 37499 Frequency
1 nikoli 650
2 redko 221
3 občasno 140
4 pogosto 25
5 zelo pogosto 10
8 ne vem 1
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 1

Valid range from 1 to 5

Q9b ... da ste bili izolirani od drugih?

Value 38498 Frequency
1 nikoli 801
2 redko 162
3 občasno 62
4 pogosto 11
5 zelo pogosto 5
8 ne vem 6
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1041 6

Valid range from 1 to 5

Q9c … da ste bili izločeni?

Value 39497 Frequency
1 nikoli 897
2 redko 100
3 občasno 35
4 pogosto 4
5 zelo pogosto 6
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 5

Valid range from 1 to 5

Q10 Kaj mislite, kako pogosto bi vas ljudje poskušali izkoristiti, če bi se jim ponudila priložnost, in kako pogosto bi poskušali biti do vas pošteni?

Value 40496 Frequency
1 skoraj vedno bi me poskušali izkoristiti 67
2 večinoma bi me poskušali izkoristiti 260
3 večinoma bi poskušali biti pošteni 478
4 skoraj vedno bi poskušali biti pošteni 156
8 ne vem, neodločen 79
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 86

Valid range from 1 to 4

Q11 Gledano na splošno, ali bi rekli, da lahko ljudem zaupamo, ali bi rekli, da nismo nikoli dovolj previdni v odnosih z ljudmi?

Value 41495 Frequency
1 ljudem lahko skoraj vedno zaupamo 49
2 ljudem lahko običajno zaupamo 295
3 pogosto se zgodi, da bi morali biti bolj previdni v odnosih 511
4 skoraj nikoli nismo dovolj previdni v odnosih z ljudmi 168
8 ne vem, neodločen 18
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 24

Valid range from 1 to 4

Q12a Koliko vi osebno zaupate …? … slovenskim sodiščem

Value 42494 Frequency
0 sploh ne zaupam 154
1 . 78
2 . 81
3 . 91
4 . 77
5 . 191
6 . 92
7 . 74
8 . 67
9 . 26
10 povsem zaupam 27
88 ne vem 80
99 b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 89

Valid range from 0 to 10

Q12b … velikim zasebnim podjetjem v Sloveniji

Value 43493 Frequency
0 sploh ne zaupam 86
1 . 44
2 . 72
3 . 96
4 . 73
5 . 239
6 . 96
7 . 115
8 . 93
9 . 25
10 povsem zaupam 28
88 ne vem 70
99 b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 80

Valid range from 0 to 10

Q13a Koliko soglašate oziroma ne soglašate z naslednjimi trditvami? Dolžnost odraslih otrok je, da skrbijo za svoje ostarele starše.

Value 44492 Frequency
1 močno soglašam 233
2 soglašam 463
3 niti soglašam niti ne soglašam 239
4 ne soglašam 95
5 sploh ne soglašam 12
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 5

Valid range from 1 to 5

Q13b Najprej moraš poskrbeti zase in za svojo družino, šele nato lahko pomagaš drugim ljudem.

Value 45491 Frequency
1 močno soglašam 432
2 soglašam 489
3 niti soglašam niti ne soglašam 85
4 ne soglašam 36
5 sploh ne soglašam 5
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1047 0

Valid range from 1 to 5

Q13c Ljudje, ki jim gre dobro, bi morali pomagati prijateljem, ki jim gre slabše.

Value 46490 Frequency
1 močno soglašam 238
2 soglašam 523
3 niti soglašam niti ne soglašam 221
4 ne soglašam 48
5 sploh ne soglašam 12
8 ne vem 5
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 5

Valid range from 1 to 5

Q14 Gledano na splošno, ali člani vaše družine na vas izvajajo pritisk glede tega, kako živite ali si urejate svoje zasebno življenje?

Value 47489 Frequency
1 ne, nikoli 709
2 da, a zelo redko 171
3 da, včasih 130
4 da, pogosto 26
5 da, zelo pogosto 7
8 ne vem 2
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 4

Valid range from 1 to 5

Q15 Ali imate kdaj občutek, da imajo vaša družina, sorodniki ali prijatelji do vas preveč zahtev?

Value 48488 Frequency
1 ne, nikoli 660
2 da, a zelo redko 214
3 da, včasih 147
4 da, pogosto 18
5 da, zelo pogosto 6
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 2

Valid range from 1 to 5

Q16 Pomislite na pomembne osebe v vašem življenju kot so zakonec ali partner, družinski člani ali tesni prijatelji. Kako pogosto je bil v zadnjih štirih tednih kdo izmed njih jezen na vas ali razburjen zaradi vas?

Value 49487 Frequency
1 nikoli 394
2 redko 392
3 občasno 194
4 pogosto 37
5 zelo pogosto 12
8 ne vem 18
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 18

Valid range from 1 to 5

Q17 Kako pogosto se družite s tremi ali več prijatelji ali znanci, ki niso vaši družinski člani, izven vašega doma ob hrani, pijači ali na kavi?

Value 50486 Frequency
1 dnevno 87
2 večkrat na teden 194
3 enkrat na teden 239
4 dva ali trikrat na mesec 145
5 enkrat na mesec 127
6 večkrat na leto 90
7 manj pogosto 99
98 ne vem 0
99 b.o. 0
8 nikoli 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 66

Valid range from 1 to 99

Q18 Kako pogosto ob teh priložnostih sklepate nova prijateljstva in znanstva?

Value 51485 Frequency
1 nikoli 101
2 redko 359
3 občasno 395
4 pogosto 100
5 zelo pogosto 22
9 b.o. 0
0 se ne nanaša 66
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 70

Valid range from 1 to 9

Q19 Prosimo povejte, s koliko ljudmi imate stike na običajen dan v tednu, ne glede na to ali jih poznate ali ne. Vključite vse, s katerimi klepetate, se pogovarjate ali jim pošiljate sporočila,...

Value 52484 Frequency
1 0-4 ljudje 248
2 5-9 262
3 10-19 248
4 20-49 177
5 50-99 72
6 100 ali več 36
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 4

Valid range from 1 to 6

Q20 In koliko od teh ljudi vidite osebno na običajen dan v tednu?

Value 53483 Frequency
1 vse ali skoraj vse 172
2 večino 419
3 približno polovico 231
4 nekaj 204
5 nobenega ali skoraj nobenega 16
8 ne vem 3
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 5

Valid range from 1 to 5

Q21 Prosimo pomislite na starša, s katerim imate najbolj pogoste stike: Kako pogosto imate stike s tem staršem, pa naj bodo osebni, prek telefona, interneta ali katerekoli druge komunikacijske naprave?

Value 54482 Frequency
1 dnevno 260
2 večkrat na teden 179
3 enkrat na teden 76
4 dva ali trikrat na mesec 31
5 enkrat na mesec 16
6 večkrat na leto 3
7 manj pogosto 6
8 nikoli 4
95 moji starši so že pokojni 390
96 starš, s katerim imam najbolj pogoste stike, živi z menoj 82
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
575 472

Valid range from 1 to 8

Q22 Pomislite na brata ali sestro, s katerim imate najbolj pogoste stike: Kako pogosto imate stike s tem bratom ali sestro, pa naj bodo osebni, prek telefona, interneta ali katerekoli druge komunikacijske naprave?

Value 55481 Frequency
1 dnevno 169
2 večkrat na teden 227
3 enkrat na teden 187
4 dva ali trikrat na mesec 111
5 enkrat na mesec 65
6 večkrat na leto 35
7 manj pogosto 37
8 nikoli 23
95 nimam bratov ali sester 155
96 brat ali sestra, s katerim / katero imam najbolj pogoste st 37
99 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 193

Valid range from 1 to 8

Q23 Pomislite na vašega odraslega otroka, s katerim imate najbolj pogoste stike: Kako pogosto imate stike s tem otrokom, ki je star najmanj 18 let, pa naj bodo osebni, prek telefona,...?

Value 56480 Frequency
1 dnevno 286
2 večkrat na teden 128
3 enkrat na teden 44
4 dva ali trikrat na mesec 19
5 enkrat na mesec 6
6 večkrat na leto 3
7 manj pogosto 5
8 nikoli 5
95 nimam odraslih otrok 475
96 odrasel otrok, s katerim imam najbolj pogoste stike, živi z 72
99 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 551

Valid range from 1 to 8

Q24 Sedaj pomislite na člana vaše družine, s katerim imate najbolj pogoste stike, ki pa ni vaš partner, starš, brat/sestra ali odrasel otrok. Kako pogosto imate stike s tem članom družine, ...?

Value 57479 Frequency
1 dnevno 142
2 večkrat na teden 139
3 enkrat na teden 171
4 dva ali trikrat na mesec 153
5 enkrat na mesec 120
6 večkrat na leto 108
7 manj pogosto 114
8 nikoli 30
95 nimam drugih članov družine 50
96 drug član družine, s katerim imam najbolj pogoste stike, ži 20
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 70

Valid range from 1 to 8

Q25 Pomislite še na dobrega prijatelja, s katerim imate najbolj pogoste stike: Kako pogosto imate stike s tem dobrim prijateljem, pa naj bodo osebni, prek telefona, ...?

Value 58478 Frequency
1 dnevno 216
2 večkrat na teden 357
3 enkrat na teden 222
4 dva ali trikrat na mesec 114
5 enkrat na mesec 41
6 večkrat na leto 24
7 manj pogosto 38
8 nikoli 9
95 nimam dobrih prijateljev 25
96 dober prijatelj, s katerim imam najbolj pogoste stike, živi 1
99 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 26

Valid range from 1 to 8

Q26 Sedaj pomislite na stike z vsemi vašimi družinskimi člani in dobrimi prijatelji. Koliko teh stikov je prek sms sporočil, mobilnih telefonov ali drugih komunikacijskih naprav, ki uporabljajo internet?

Value 59477 Frequency
1 vsi ali skoraj vsi 72
2 večina 260
3 približno polovica 283
4 nekaj 288
5 nič ali skoraj nič 99
7 ne uporabljam teh naprav 45
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 45

Valid range from 1 to 5

Q27 Sledi še nekaj vprašanj o drugih vidikih vašega življenja. Kaj bi na splošno rekli, ali je vaše zdravje ...

Value 60476 Frequency
1 odlično 151
2 zelo dobro 265
3 dobro 365
4 zadovoljivo 190
5 slabo 74
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 2

Valid range from 1 to 5

Q28a Povejte za zadnje štiri tedne, kako pogosto ste ... se počutili nesrečne in depresivne?

Value 61475 Frequency
1 nikoli 626
2 redko 264
3 občasno 120
4 pogosto 25
5 zelo pogosto 9
8 ne vem 3
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 3

Valid range from 1 to 5

Q28b Povejte za zadnje štiri tedne, kako pogosto ste ... imeli občutek, da se vam težave tako zelo kopičijo, da jih ne morete premagati?

Value 62474 Frequency
1 nikoli 584
2 redko 293
3 občasno 115
4 pogosto 41
5 zelo pogosto 11
8 ne vem 3
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 3

Valid range from 1 to 5

Q29 V kolikšni meri je spodnja trditev za vas resnična ali neresnična? Svoje cilje dosežem z lahkoto.

Value 63473 Frequency
1 popolnoma resnična 49
2 v glavnem je resnična 206
3 dokaj resnična 357
4 niti resnična niti neresnična 262
5 dokaj neresnična 110
6 v glavnem neresnična 33
7 popolnoma neresnična 19
8 ne vem 10
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1036 11

Valid range from 1 to 7

Q30 Če pomislite na svoje življenje v celoti, kako ste sedaj z njim zadovoljni?

Value 64472 Frequency
1 popolnoma zadovoljen 102
2 zelo zadovoljen 348
3 dokaj zadovoljen 480
4 niti zadovoljen niti nezadovoljen 82
5 dokaj nezadovoljen 22
6 zelo nezadovoljen 6
7 popolnoma nezadovoljen 7
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1047 0

Valid range from 1 to 7

S1a V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim? političnim strankam

Value 65471 Frequency
0 sploh ne zaupam 344
1 . 126
2 . 139
3 . 134
4 . 57
5 . 127
6 . 30
7 . 18
8 . 10
9 . 4
10 povsem zaupam 13
88 ne vem 38
99 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 45

Valid range from 0 to 10

S1b V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim? Državnemu zboru

Value 66470 Frequency
0 sploh ne zaupam 293
1 . 137
2 . 135
3 . 144
4 . 81
5 . 127
6 . 29
7 . 18
8 . 16
9 . 3
10 povsem zaupam 13
88 ne vem 44
99 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 51

Valid range from 0 to 10

S1c V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim? Slovenski vojski

Value 67469 Frequency
0 sploh ne zaupam 85
1 . 37
2 . 80
3 . 105
4 . 73
5 . 206
6 . 106
7 . 114
8 . 97
9 . 39
10 povsem zaupam 46
88 ne vem 53
99 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 59

Valid range from 0 to 10

S1d V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim? policiji

Value 68468 Frequency
0 sploh ne zaupam 55
1 . 23
2 . 41
3 . 73
4 . 79
5 . 186
6 . 119
7 . 155
8 . 171
9 . 58
10 povsem zaupam 66
88 ne vem 15
99 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 21

Valid range from 0 to 10

S1e V kolikšni meri lahko vi zaupate naslednjim? Evropski uniji (EU)

Value 69467 Frequency
0 sploh ne zaupam 134
1 . 76
2 . 100
3 . 106
4 . 84
5 . 209
6 . 94
7 . 84
8 . 53
9 . 18
10 povsem zaupam 16
88 ne vem 61
99 b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 73

Valid range from 0 to 10

S2A Našteli vam bomo nekaj besed ali pojmov, vi pa na hitro, po prvem vtisu, ocenite, ali imate do njih zelo pozitiven, pozitiven, negativen ali zelo negativen odnos. narod

Value 70466 Frequency
1 zelo negativen 10
2 negativen 61
3 niti negativen - niti pozitiven 249
4 pozitiven 591
5 zelo pozitiven 112
8 ne vem 19
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 24

Valid range from 1 to 5

S2B socializem

Value 71465 Frequency
1 zelo negativen 44
2 negativen 169
3 niti negativen - niti pozitiven 363
4 pozitiven 349
5 zelo pozitiven 62
8 ne vem 53
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 60

Valid range from 1 to 5

S2C ukinitev smrtne kazni

Value 72464 Frequency
1 zelo negativen 66
2 negativen 174
3 niti negativen - niti pozitiven 229
4 pozitiven 306
5 zelo pozitiven 190
8 ne vem 75
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 82

Valid range from 1 to 5

S2D globalizacija

Value 73463 Frequency
1 zelo negativen 65
2 negativen 200
3 niti negativen - niti pozitiven 389
4 pozitiven 208
5 zelo pozitiven 45
8 ne vem 136
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 140

Valid range from 1 to 5

S2E pravica do splava

Value 74462 Frequency
1 zelo negativen 45
2 negativen 106
3 niti negativen - niti pozitiven 163
4 pozitiven 369
5 zelo pozitiven 327
8 ne vem 32
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1010 37

Valid range from 1 to 5

S2F internet

Value 75461 Frequency
1 zelo negativen 29
2 negativen 51
3 niti negativen - niti pozitiven 179
4 pozitiven 426
5 zelo pozitiven 309
8 ne vem 48
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 53

Valid range from 1 to 5

S2G slovensko domobranstvo

Value 76460 Frequency
1 zelo negativen 167
2 negativen 219
3 niti negativen - niti pozitiven 321
4 pozitiven 166
5 zelo pozitiven 47
8 ne vem 122
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 127

Valid range from 1 to 5

S2H evtanazija

Value 77459 Frequency
1 zelo negativen 65
2 negativen 108
3 niti negativen - niti pozitiven 268
4 pozitiven 361
5 zelo pozitiven 129
8 ne vem 110
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 116

Valid range from 1 to 5

S2I verouk v šolah

Value 78458 Frequency
1 zelo negativen 267
2 negativen 300
3 niti negativen - niti pozitiven 206
4 pozitiven 190
5 zelo pozitiven 46
8 ne vem 32
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 38

Valid range from 1 to 5

S2J sindikalne pravice delavcev

Value 79457 Frequency
1 zelo negativen 18
2 negativen 55
3 niti negativen - niti pozitiven 196
4 pozitiven 499
5 zelo pozitiven 247
8 ne vem 25
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1015 32

Valid range from 1 to 5

S2K slovenski partizani

Value 80456 Frequency
1 zelo negativen 35
2 negativen 107
3 niti negativen - niti pozitiven 330
4 pozitiven 366
5 zelo pozitiven 115
8 ne vem 90
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 94

Valid range from 1 to 5

S2L enakost med spoloma

Value 81455 Frequency
1 zelo negativen 21
2 negativen 45
3 niti negativen - niti pozitiven 101
4 pozitiven 428
5 zelo pozitiven 433
8 ne vem 12
9 b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 19

Valid range from 1 to 5

S2M izenačitev pravic istospolnih parov

Value 82454 Frequency
1 zelo negativen 132
2 negativen 198
3 niti negativen - niti pozitiven 215
4 pozitiven 268
5 zelo pozitiven 188
8 ne vem 40
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 46

Valid range from 1 to 5

S2N majhne socialne razlike

Value 83453 Frequency
1 zelo negativen 15
2 negativen 61
3 niti negativen - niti pozitiven 157
4 pozitiven 477
5 zelo pozitiven 317
8 ne vem 16
9 b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 20

Valid range from 1 to 5

S2O kapitalizem

Value 84452 Frequency
1 zelo negativen 124
2 negativen 315
3 niti negativen - niti pozitiven 376
4 pozitiven 142
5 zelo pozitiven 13
8 ne vem 72
9 b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 77

Valid range from 1 to 5

S2P Evropa

Value 85451 Frequency
1 zelo negativen 31
2 negativen 104
3 niti negativen - niti pozitiven 392
4 pozitiven 396
5 zelo pozitiven 66
8 ne vem 52
9 b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 58

Valid range from 1 to 5

S3 Včasih demokracija ne deluje. Kadar se to zgodi, .... Kaj vi mislite o tem, ali takrat...

Value 86450 Frequency
1 potrebujemo močnega voditelja, ali je 565
2 demokracija vedno najboljša 298
8 ne vem 183
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 184

Valid range from 1 to 2

S4 Spodaj so zapisani trije značilni pogledi na družbo, v kateri živimo. Kateri izmed njih je najbliže vašemu mnenju?

Value 87449 Frequency
1 Našo družbo, tako kot je sedaj, je treba braniti pred vsakrš 24
2 Našo družbo je treba postopoma izboljšati z reformami. 560
3 Z odločno akcijo je treba korenito spremeniti celoten način 419
8 ne vem 44
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 44

Valid range from 1 to 3

S5a Prebrali vam bomo nekaj stališč v zvezi z zakonitostjo, vi pa povejte, ali se z njimi strinjate ali ne. Človek se mora pokoravati samo tistim zakonom, ki se mu zdijo razumni.

Value 88448 Frequency
1 se strinjam 397
2 se ne strinjam 589
8 ne vem 61
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 61

Valid range from 1 to 2

S5b Čisto v redu je, da iščeš luknje v zakonih.

Value 89447 Frequency
1 se strinjam 276
2 se ne strinjam 711
8 ne vem 60
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 60

Valid range from 1 to 2

S6 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot enakost . Toda če bi morali izbrati eno ali drugo...

Value 90446 Frequency
1 bi ocenili, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da la 490
2 bi ocenili, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni 393
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 138
8 ne vem 25
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 26

Valid range from 1 to 3

S7 Katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako svoboda kot varnost . Toda če bi morali izbrati eno ali drugo...

Value 91445 Frequency
1 bi ocenili, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da la 272
2 bi ocenili, da je varnost pomembnejša, to je, da moje živl 637
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 117
8 ne vem 21
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 21

Valid range from 1 to 3

S8 In katera od dveh naslednjih trditev je bliže vašemu mnenju? Pomembni sta tako enakost kot varnost . Toda če bi morali izbrati eno ali drugo...

Value 92444 Frequency
1 bi ocenili, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni 253
2 bi ocenili, da je varnost pomembnejša, to je, da moje živl 647
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo trditvijo 116
8 ne vem 30
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 31

Valid range from 1 to 3

S9 Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Value 93443 Frequency
1 razlike naj se povečajo 25
2 sedanje razlike so primerne 44
3 razlike naj se zmanjšajo 909
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 40
8 ne vem 29
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 29

Valid range from 1 to 4

S10 Ali bi zase in za svojo družino lahko rekli:

Value 94442 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omej 217
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh 464
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s konce 318
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 35
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 6
6 da živite v revščini 5
8 ne vem 2
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 2

Valid range from 1 to 6

S11 Zamislite si, da ste izpolnili vse pogoje, in da ste tik pred upokojitvijo. Kaj bi v tem primeru izbrali?

Value 95441 Frequency
1 takojšnjo upokojitev in mirno uživanje v prostem času 567
2 takojšnjo upokojitev in dopolnilni zaslužek 258
3 to, da bi redno delal, dokler bi to zmogel 165
4 drugo 10
8 ne vem, neodločen 44
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 47

Valid range from 1 to 4

V1 Sledi še nekaj vprašanj o uporabi novih tehnologij. Ali vi osebno uporabljate mobilni telefon?

Value 96440 Frequency
1 da 981
2 ne 66
7 zavrnil 0
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1047 0

Valid range from 1 to 9

V2 Ali je mobilni telefon, ki ga najpogosteje uporabljate...

Value 97439 Frequency
1 pametni telefon oziroma smartphoneč 721
2 ali pa je to telefon, ki omogoča samo osnovne funkcije (klic 259
-1 preskok 66
7 zavrnil 0
8 ne vem 0
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 67

Valid range from 1 to 2

V3 Ali imate vi ali kdo drug izmed članov vašega gospodinjstva dostop do interneta? Upoštevajte tudi dostop prek mobilnega telefona, brezžični dostop ter dostop prek drugih naprav.

Value 98438 Frequency
-1 preskok 0
1 da 914
2 ne 129
7 zavrnil 0
8 ne vem 3
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 4

Valid range from -1 to 7

v4 Kdaj ste nazadnje uporabljali internet? Upoštevajte uporabo interneta prek računalnika, mobilnega telefona ali druge naprave.

Value 99437 Frequency
1 V zadnjih 3 mesecih. 814
2 Pred 3 meseci do 1 leta. 7
3 Pred več kot 1 letom. 12
4 Še nikoli. 212
7 zavrnil 0
8 ne vem 2
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 2

Valid range from 1 to 7

V5a Ocenite, kako pogosto ste za zasebne namene v zadnjih 12 mesecih do interneta dostopali na naslednjih napravah? Na namiznem ali prenosnem računalniku.

Value 100436 Frequency
1 nikoli 65
2 manj kot enkrat na mesec 37
3 vsaj enkrat na mesec (vendar ne vsak teden) 59
4 vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 133
5 vsak dan ali skoraj vsak dan 230
6 večkrat na dan 288
-1 preskok 233
7 zavrnil 0
8 ne vem 1
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 235

Valid range from 1 to 6

V5b Na mobilnem telefonu.

Value 101435 Frequency
1 nikoli 137
2 manj kot enkrat na mesec 17
3 vsaj enkrat na mesec (vendar ne vsak teden) 18
4 vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 46
5 vsak dan ali skoraj vsak dan 172
6 večkrat na dan 424
-1 preskok 233
7 zavrnil 0
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 233

Valid range from 1 to 6

V5c Na tabličnem računalniku.

Value 102434 Frequency
1 nikoli 528
2 manj kot enkrat na mesec 58
3 vsaj enkrat na mesec (vendar ne vsak teden) 36
4 vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 63
5 vsak dan ali skoraj vsak dan 51
6 večkrat na dan 77
-1 preskok 233
7 zavrnil 1
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 234

Valid range from 1 to 6

V5d Na pametnem televizorju oz. smart TV .

Value 103433 Frequency
1 nikoli 631
2 manj kot enkrat na mesec 47
3 vsaj enkrat na mesec (vendar ne vsak teden) 25
4 vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 45
5 vsak dan ali skoraj vsak dan 43
6 večkrat na dan 22
-1 preskok 233
7 zavrnil 1
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 234

Valid range from 1 to 6

V5e Na kateri drugi napravi, kot na primer na igralni konzoli ali elektronskem bralniku.

Value 104432 Frequency
1 nikoli 750
2 manj kot enkrat na mesec 22
3 vsaj enkrat na mesec (vendar ne vsak teden) 17
4 vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 15
5 vsak dan ali skoraj vsak dan 6
6 večkrat na dan 3
-1 preskok 233
7 zavrnil 1
8 ne vem 0
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 234

Valid range from 1 to 6

V6 Kako pomembno oziroma nepomembno je za vas dejstvo, da lahko do interneta dostopate kadarkoli in kjerkoli?

Value 105431 Frequency
1 zelo pomembno 326
2 pomembno 303
3 niti pomembno niti nepomembno 111
4 ni pomembno 48
5 sploh ni pomembno 23
-1 preskok 233
7 zavrnil 0
8 ne vem 0
9 b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 236

Valid range from 1 to 5

V7a Našteli vam bomo nekaj možnih razlogov, zakaj ne uporabljate interneta. Interneta ne uporabljate, ker... nimate ustrezne naprave za dostop

Value 106430 Frequency
1 sploh ne drži 87
2 pretežno ne drži 5
3 niti ne drži niti drži 5
4 pretežno drži 11
5 povsem drži 110
-1 preskok 816
7 zavrnil 5
8 ne vem 7
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 829

Valid range from 1 to 5

V7b Interneta ne uporabljate, ker... nimate dostopa do interneta v gospodinjstvu.

Value 107429 Frequency
1 sploh ne drži 100
2 pretežno ne drži 7
3 niti ne drži niti drži 3
4 pretežno drži 8
5 povsem drži 104
-1 preskok 816
7 zavrnil 2
8 ne vem 7
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 825

Valid range from 1 to 5

V7c Interneta ne uporabljate, ker... vas drugi člani gospodinjstva ovirajo, vam to otežujejo ali preprečujejo.

Value 108428 Frequency
1 sploh ne drži 207
2 pretežno ne drži 3
3 niti ne drži niti drži 3
4 pretežno drži 1
5 povsem drži 3
-1 preskok 816
7 zavrnil 4
8 ne vem 9
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 830

Valid range from 1 to 5

V7d Interneta ne uporabljate, ker... imate telesno oviro, bolezen, posebne potrebe ali invalidnost.

Value 109427 Frequency
1 sploh ne drži 171
2 pretežno ne drži 10
3 niti ne drži niti drži 7
4 pretežno drži 14
5 povsem drži 19
-1 preskok 816
7 zavrnil 2
8 ne vem 8
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 826

Valid range from 1 to 5

V7e Interneta ne uporabljate, ker... je nova naprava za dostop do interneta predraga.

Value 110426 Frequency
1 sploh ne drži 107
2 pretežno ne drži 12
3 niti ne drži niti drži 20
4 pretežno drži 24
5 povsem drži 45
-1 preskok 816
7 zavrnil 3
8 ne vem 20
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 839

Valid range from 1 to 5

V7f Interneta ne uporabljate, ker... bi bili tekoči stroški uporabe preveliki.

Value 111425 Frequency
1 sploh ne drži 106
2 pretežno ne drži 10
3 niti ne drži niti drži 14
4 pretežno drži 26
5 povsem drži 46
-1 preskok 816
7 zavrnil 4
8 ne vem 24
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 845

Valid range from 1 to 5

V7g Interneta ne uporabljate, ker... nimate dovolj časa.

Value 112424 Frequency
1 sploh ne drži 144
2 pretežno ne drži 21
3 niti ne drži niti drži 11
4 pretežno drži 17
5 povsem drži 26
-1 preskok 816
7 zavrnil 5
8 ne vem 7
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 828

Valid range from 1 to 5

V7h Interneta ne uporabljate, ker... ste že prestari oziroma še premladi.

Value 113423 Frequency
1 sploh ne drži 51
2 pretežno ne drži 18
3 niti ne drži niti drži 19
4 pretežno drži 24
5 povsem drži 108
-1 preskok 816
7 zavrnil 6
8 ne vem 4
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 827

Valid range from 1 to 5

V7i Interneta ne uporabljate, ker... je na internetu premalo koristnih in zanimivih vsebin.

Value 114422 Frequency
1 sploh ne drži 84
2 pretežno ne drži 26
3 niti ne drži niti drži 23
4 pretežno drži 6
5 povsem drži 15
-1 preskok 816
7 zavrnil 7
8 ne vem 70
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 893

Valid range from 1 to 5

V7j Interneta ne uporabljate, ker... vas to preprosto ne zanima.

Value 115421 Frequency
1 sploh ne drži 13
2 pretežno ne drži 15
3 niti ne drži niti drži 12
4 pretežno drži 28
5 povsem drži 151
-1 preskok 816
7 zavrnil 4
8 ne vem 8
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 828

Valid range from 1 to 5

V7k Interneta ne uporabljate, ker... se vam internet ne zdi koristen.

Value 116420 Frequency
1 sploh ne drži 61
2 pretežno ne drži 35
3 niti ne drži niti drži 35
4 pretežno drži 22
5 povsem drži 43
-1 preskok 816
7 zavrnil 7
8 ne vem 27
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
196 851

Valid range from 1 to 5

V8a Interneta ne uporabljate, ker... je uporaba interneta preveč zapletena.

Value 117419 Frequency
1 sploh ne drži 21
2 pretežno ne drži 13
3 niti ne drži niti drži 14
4 pretežno drži 46
5 povsem drži 115
-1 preskok 816
7 zavrnil 8
8 ne vem 14
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 838

Valid range from 1 to 5

V8b Interneta ne uporabljate, ker... vas skrbi za varnost pri uporabi interneta.

Value 118418 Frequency
1 sploh ne drži 56
2 pretežno ne drži 13
3 niti ne drži niti drži 25
4 pretežno drži 41
5 povsem drži 53
-1 preskok 816
7 zavrnil 8
8 ne vem 35
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
188 859

Valid range from 1 to 5

V8c Interneta ne uporabljate, ker... pričakujete slabe izkušnje z uporabo interneta.

Value 119417 Frequency
1 sploh ne drži 67
2 pretežno ne drži 24
3 niti ne drži niti drži 24
4 pretežno drži 30
5 povsem drži 42
-1 preskok 816
7 zavrnil 9
8 ne vem 35
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
187 860

Valid range from 1 to 5

V8d Interneta ne uporabljate, ker... nimate zaupanja v informacije na internetu.

Value 120416 Frequency
1 sploh ne drži 57
2 pretežno ne drži 18
3 niti ne drži niti drži 35
4 pretežno drži 29
5 povsem drži 45
-1 preskok 816
7 zavrnil 10
8 ne vem 37
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
184 863

Valid range from 1 to 5

V8e Interneta ne uporabljate, ker... imate slabo znanje angleščine.

Value 121415 Frequency
1 sploh ne drži 24
2 pretežno ne drži 4
3 niti ne drži niti drži 10
4 pretežno drži 32
5 povsem drži 149
-1 preskok 816
7 zavrnil 5
8 ne vem 7
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 828

Valid range from 1 to 5

V8f Interneta ne uporabljate, ker... bi uporaba interneta omejevala vašo svobodo.

Value 122414 Frequency
1 sploh ne drži 83
2 pretežno ne drži 22
3 niti ne drži niti drži 19
4 pretežno drži 33
5 povsem drži 34
-1 preskok 816
7 zavrnil 10
8 ne vem 30
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
191 856

Valid range from 1 to 5

V9 Kako verjetno boste v naslednjih 12 mesecih začeli uporabljati internet za zasebne namene?

Value 123413 Frequency
1 zelo verjetno da 3
2 verjetno da 4
3 morda da, morda ne 15
4 verjetno ne 25
5 zelo verjetno ne 174
-1 preskok 816
7 zavrnil 6
8 ne vem 4
9 b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 826

Valid range from 1 to 5

V10a V kolikšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami. Za uporabo interneta bi imeli na voljo dovolj denarja.

Value 124412 Frequency
1 sploh se ne strinjam 53
2 se ne strinjam 16
3 niti se ne strinjam niti se strinjam 20
4 se strinjam 63
5 povsem se strinjam 47
-1 preskok 816
7 zavrnil 13
8 ne vem 18
9 b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum