Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM912
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM912_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; december 1991)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Study Content

Keywords:

ocena življenjskih razmer, ocena materialnega stanja družine, stališča do obratovanja JEK, uspešnost delovanja državnih organov, denacionalizacija, plačevanje zdravstvenih storitev, ustavna problematika, ugledni politiki, opaženost Slovenije, povezanost z drugimi državami, podpora samostojnosti, umik JLA, civilno služenje, zagotavljanje varnosti, politična stališča Slovencev, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, ocena ekonomske situacije v Sloveniji, zadovoljstvo z delovanjem vlade, odgovornost vlade, podpora strankam, sreča, stališča do splava, vloga cerkve, vernost in opravljanje političnih funkcij, strankarske preference, vernost, opravljanje verskih obredov, vraževernost

Keywords ELSST:
DEMOKRACIJA, ZAUPANJE, STALIŠČE, ZADOVOLJSTVO, RELIGIJA, VREDNOTA, CERKEV

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
AKTUALNA VPRAŠANJA
RAZPAD JUGOSLAVIJE, VOJNA NA HRVAŠKEM, OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE
POLITIČNE VREDNOTNE USMERITVE
POLITIČNE STRANKE, VOLITVE
VREDNOTE
VERNOST, CERKEV
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Aktualna tema zajema vprašanja, ki se tičejo slovenske družbe na prehodu v demokracijo po osamosvojitvi. Začetna vprašanja so ponovljena iz preteklih anket SJM, hkrati pa so zajeta vprašanja o perečih notranje političnih in gospodarskih problemih. Obsežen blok o osamosvojitvi Slovenije, njeni ogroženosti in varnosti dopolnjujejo vprašanja o političnih vrednotah, politični usmerjenosti, zadovoljstvom s političnim sistemom. Drugi del ankete je del mednarodne raziskave ISSP (International Social Survey Programme) o vernosti in cerkvi. Sledi še obširen blok o demografiji.

Methodology


Collection date: november 1991 - december 1991
Date of production: 1991
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis: no information
Universe:

Ciljna populacija so prebivalci, starejši od 18 let, ki živijo na stalnem naslovu v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci, dijaki in študentje v domovih, osebe nasluženju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so sistematično s slučajnim izhodiščem izbrane tri skupinice po šest oseb. Vzorec je reprezentativen, standardiziran po Blejčevem modelu (140 x 3 x 5; N=2100; realiziran vzorec N=2078). Vzorčni okvir predstavlja Register prebivalstva. 140 posebej izšolanih anketarjev anketira na podlagi seznama z imenom in naslovom oseb v vzorcu. V kolikor ankete ni mogoče opraviti, je po petih poskusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so vnaprej določene znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Raziskava je terenska osebna anketa, posebej usposobljeni anketarji so na podlagi seznamov obiskali osebe in jih intervjuvali s pomocjo standardiziranega vprašalnika.

Weighting:

Brez uteževanja

Access restrictions

Uporaba podatkov je dovoljena. Avtorske pravice pridržane. Za akademske namene ni nobenih dodatnih omejitev, razen da Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poizkusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomankljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM912.POR

Format: SPSS Portable

 • number of variables: 356
 • number of units: 2040

Variable list

ID

ID - ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
3003 1
3004 1
3005 1
4001 1

Valid range from 1 to 4001

V101 razpolozenje med ljudmi v okolju 1.00 AKTUALNA VPRAŠANJA

1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

Value 22 Frequency
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 145
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 347
3 upanje in strah obenem 710
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 57
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 722
8 kaj drugega 0
9 ne ve, ne more oceniti 97

Valid range from 1 to 8

V102A kako zivijo ljudje? 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 31 Frequency
1 danes dosti slabše 613
2 danes slabše 1156
3 enako 159
4 danes boljše 101
5 danes dosti boljše 13
9 ne vem 36

Valid range from 1 to 5

ID

ID - ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Value 1356 Frequency
1 1
2 1
3 1
3003 1
3004 1
3005 1
4001 1

Valid range from 1 to 4001

V101 razpolozenje med ljudmi v okolju 1.00 AKTUALNA VPRAŠANJA

1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

Value 2355 Frequency
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 145
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 347
3 upanje in strah obenem 710
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 57
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 722
8 kaj drugega 0
9 ne ve, ne more oceniti 97

Valid range from 1 to 8

V102A kako zivijo ljudje? 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Value 3354 Frequency
1 danes dosti slabše 613
2 danes slabše 1156
3 enako 159
4 danes boljše 101
5 danes dosti boljše 13
9 ne vem 36

Valid range from 1 to 5

V102B demokraticnost odlocanja 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Value 4353 Frequency
1 danes dosti slabše 104
2 danes slabše 391
3 enako 403
4 danes boljše 780
5 danes dosti boljše 116
9 ne vem 284

Valid range from 1 to 5

V102C spostovanje clovekovih pravic 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Value 5352 Frequency
1 danes dosti slabše 117
2 danes slabše 424
3 enako 522
4 danes boljše 690
5 danes dosti boljše 127
9 ne vem 198

Valid range from 1 to 5

V102D spostovanje dela 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Value 6351 Frequency
1 danes dosti slabše 160
2 danes slabše 594
3 enako 499
4 danes boljše 575
5 danes dosti boljše 109
9 ne vem 141

Valid range from 1 to 5

V102E moznost dobiti stanovanje 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Value 7350 Frequency
1 danes dosti slabše 522
2 danes slabše 854
3 enako 198
4 danes boljše 244
5 danes dosti boljše 38
9 ne vem 222

Valid range from 1 to 5

V102F moznost dobiti zaposlitev 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Value 8349 Frequency
1 danes dosti slabše 1314
2 danes slabše 686
3 enako 25
4 danes boljše 11
5 danes dosti boljše 10
9 ne vem 32

Valid range from 1 to 5

V102G zakonitost 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Value 9348 Frequency
1 danes dosti slabše 124
2 danes slabše 460
3 enako 749
4 danes boljše 290
5 danes dosti boljše 27
9 ne vem 428

Valid range from 1 to 5

V102H moznost izobrazevanja 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Value 10347 Frequency
1 danes dosti slabše 142
2 danes slabše 896
3 enako 590
4 danes boljše 278
5 danes dosti boljše 40
9 ne vem 132

Valid range from 1 to 5

V102I kulturno zivljenje 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Value 11346 Frequency
1 danes dosti slabše 142
2 danes slabše 675
3 enako 652
4 danes boljše 350
5 danes dosti boljše 51
9 ne vem 208

Valid range from 1 to 5

V102J moznost imeti, prezivljati otroke 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Value 12345 Frequency
1 danes dosti slabše 660
2 danes slabše 1183
3 enako 135
4 danes boljše 35
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 56

Valid range from 1 to 5

V102K zdravstveno varstvo 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Value 13344 Frequency
1 danes dosti slabše 437
2 danes slabše 990
3 enako 455
4 danes boljše 96
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 89

Valid range from 1 to 5

V102L vpliv stroke na odlocitve 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Value 14343 Frequency
1 danes dosti slabše 179
2 danes slabše 438
3 enako 489
4 danes boljše 362
5 danes dosti boljše 24
9 ne vem 586

Valid range from 1 to 5

V103 materialno stanje druzine

1.03 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Value 15342 Frequency
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 115
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 615
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 1032
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 226
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 43
6 da živite v revščini 22
9 ne vem, neopredeljen 25

Valid range from 1 to 6

V104 razlike v osebnih dohodkih

1.04 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Value 16341 Frequency
1 razlike naj se povečajo 190
2 sedanje razlike so primerne 180
3 razlike naj se zmanjšajo 1515
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 68
9 ne vem 125

Valid range from 1 to 4

V105 preprecevanje inflacije / brezposelnosti

1.05 ČE BI SE MORALA VLADA ODLOČITI MED PREPREČEVANJEM VISOKE INFLACIJE IN MED PREPREČEVANJEM NEZAPOSLENOSTI, KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠE?

Value 17340 Frequency
1 preprečevati inflacijo 779
2 preprečevati nezaposlenost 917
9 ne vem, neodločen 382

Valid range from 1 to 2

V106 zaprtje jedrske elektrarne

1.06 ENI MENIJO, DA JE ZARADI NEVARNOSTI POTREBNO NUKLEARNO ELEKTRARNO KRŠKO NEMUDOMA USTAVITI, DRUGI PA MENIJO, DA OBRATUJE VARNO IN EKONOMIČNO IN DA BI S PREDČASNO USTAVITVIJO SAMI POVZROČILI NEIZMERNO GOSPODARSKO ŠKODO. IN KAKŠNO JE

Value 18339 Frequency
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 296
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba zapreti do leta 1995 416
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi finančnih težav in težav v preskrbi z energijo ni smiselno 610
4 jedrska elektrarna v Krškem je dovolj varna, tako da lahko obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 419
9 ne vem 337

Valid range from 1 to 4

V107A manj denarja za OD 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Value 19338 Frequency
1 moramo sprejeti 180
2 lahko sprejmemo 325
3 ne smemo sprejeti 1310
9 ne vem, neodločen 263

Valid range from 1 to 3

V107B vec in bolje delati 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Value 20337 Frequency
1 moramo sprejeti 1182
2 lahko sprejmemo 653
3 ne smemo sprejeti 108
9 ne vem, neodločen 135

Valid range from 1 to 3

V107C manj denarja za solstvo, zdravstvo, kult 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Value 21336 Frequency
1 moramo sprejeti 121
2 lahko sprejmemo 246
3 ne smemo sprejeti 1523
9 ne vem, neodločen 188

Valid range from 1 to 3

V107D povecanje podpore za nazaposlene 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

d) povečanje podpore nezaposlenim

Value 22335 Frequency
1 moramo sprejeti 353
2 lahko sprejmemo 746
3 ne smemo sprejeti 660
9 ne vem, neodločen 319

Valid range from 1 to 3

V107E ukiniti nerentabilna podjetja 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

e) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Value 23334 Frequency
1 moramo sprejeti 853
2 lahko sprejmemo 605
3 ne smemo sprejeti 259
9 ne vem, neodločen 358
" " 3

Valid range from 1 to 3

V107F manj denarja za vojsko 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

f) manj denarja za vojsko

Value 24333 Frequency
1 moramo sprejeti 946
2 lahko sprejmemo 620
3 ne smemo sprejeti 278
9 ne vem, neodločen 234

Valid range from 1 to 3

V107G manj denarja za policijo 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

g) manj denarja za policijo

Value 25332 Frequency
1 moramo sprejeti 639
2 lahko sprejmemo 716
3 ne smemo sprejeti 433
9 ne vem, neodločen 290

Valid range from 1 to 3

V107H manj denarja za znan. delo in raziskov. 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

h) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Value 26331 Frequency
1 moramo sprejeti 154
2 lahko sprejmemo 253
3 ne smemo sprejeti 1388
9 ne vem, neodločen 283

Valid range from 1 to 3

V108A skupscina - Bucar 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

a) Slovensko skupščino s predsednikom F. Bučarjem

Value 27330 Frequency
1 zelo uspešno 48
2 uspešno 534
3 deloma, deloma 851
4 neuspešno 318
5 zelo neuspešno 64
9 ne vem 263

Valid range from 1 to 5

V108B predsetstvo - Kucan 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

b) Predsedstvo Republike Slovenije s predsednikom M. Kučanom

Value 28329 Frequency
1 zelo uspešno 567
2 uspešno 1042
3 deloma, deloma 302
4 neuspešno 43
5 zelo neuspešno 10
9 ne vem 114

Valid range from 1 to 5

V108C vlada - Peterle 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

c) republiško vlado kot celoto s predsednikom L. Peterletom

Value 29328 Frequency
1 zelo uspešno 94
2 uspešno 493
3 deloma, deloma 736
4 neuspešno 449
5 zelo neuspešno 124
9 ne vem 181
" " 1

Valid range from 1 to 5

V108D gospodarska ministrstva 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

d) gospodarska ministrstva

Value 30327 Frequency
1 zelo uspešno 15
2 uspešno 215
3 deloma, deloma 668
4 neuspešno 662
5 zelo neuspešno 188
9 ne vem 330

Valid range from 1 to 5

V108E zunanje ministrstvo 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

e) zunanje ministrstvo

Value 31326 Frequency
1 zelo uspešno 202
2 uspešno 906
3 deloma, deloma 545
4 neuspešno 100
5 zelo neuspešno 33
9 ne vem 292

Valid range from 1 to 5

V108F ministrstvo za zdravstvo 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

f) ministrstvo za zdravstvo

Value 32325 Frequency
1 zelo uspešno 22
2 uspešno 200
3 deloma, deloma 519
4 neuspešno 713
5 zelo neuspešno 309
9 ne vem 315

Valid range from 1 to 5

V108G koalicija DEMOS 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

g) vladajočo koalicijo strank DEMOS

Value 33324 Frequency
1 zelo uspešno 18
2 uspešno 226
3 deloma, deloma 583
4 neuspešno 629
5 zelo neuspešno 206
9 ne vem 416

Valid range from 1 to 5

V108H opozicijske stranke 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

h) opozicijske stranke

Value 34323 Frequency
1 zelo uspešno 13
2 uspešno 270
3 deloma, deloma 800
4 neuspešno 355
5 zelo neuspešno 84
9 ne vem 556

Valid range from 1 to 5

V108I sindikati 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

i) sindikate

Value 35322 Frequency
1 zelo uspešno 22
2 uspešno 219
3 deloma, deloma 577
4 neuspešno 551
5 zelo neuspešno 241
9 ne vem 467
" " 1

Valid range from 1 to 5

V109 denacionalizacija

1.09 ZANIMA NAS, KAJ MENITE O DENACIONALIZACIJI - VRNITVI NACIONALIZIRANEGA PREMOŽENJA BIVŠIM LASTNIKOM TOVARN, PODJETIJ IPD? ALI NAJ SE...

Value 36321 Frequency
1 vrne vse odvzeto premoženje, po možnosti v naravi 541
2 vrne, vendar predvsem v obliki odškodnine, ki jo zagotavlja Republika Slovenija (obveznice) bivšim lastnikom 576
3 vrne, vendar predvsem v obliki delnic za odvzeta podjetja 319
4 sem proti vrnitvi nacionaliziranega premoženja bivšim lastnikom 351
9 ne vem 291

Valid range from 1 to 4

V110 druzbena lastnina

1.10. ZANIMA NAS VAŠ ODNOS DO ODPRAVE DRUŽBENE LASTNINE, ZATO VAS PROSIMO, DA OBKROŽITE TISTO OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ, KI VAM NAJBOLJ USTREZA.

Value 37320 Frequency
1 družbena lastnina je lastnina naroda in se zato ne sme razdeliti ali prodati posameznikom ali kolektivom 472
2 družbeno lastnino je treba razdeliti med vse prebivalce Slovenije 238
3 družbeno lastnino je treba razdeliti tistim zaposlenim, ki z njo delajo in ustvarjajo narodno bogastvo 867
4 družbeno lastnino lahko prepustimo tistim, ki so jo pripravljeni odkupiti 189
8 drugo 53
9 ne vem 259

Valid range from 1 to 8

V111 privatna lastnina

1.11. KAJ VAM POMENI PRIVATNA LASTNINA? IZBERITE ODGOVOR, KI VAM NAJBOLJ USTREZA!

Value 38319 Frequency
1 privatna lastnina je sredstvo za iskoriščanje drugih ljudi 221
2 je pogoj za varno prihodnost 293
3 je pogoj za samostojno življenje in samostojno oblikovanje lastne prihodnosti 1145
4 je sredstvo za brezskrbno in lagodno življenje 101
8 drugo 45
9 ne vem 273

Valid range from 1 to 8

V112 pomembnost izobr., premoz., zaposlitve

1.12 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU ZA DANAŠNJEGA ČLOVEKA BOLJ POMEMBNO?

Value 39318 Frequency
1 da ima dobro izobrazbo in dobro delo 847
2 da ima dovolj veliko premoženje, da lahko z njim preživi brez dela 125
3 da ima zanesljivo zaposlitev 1042
8 drugo 23
9 ne vem 41

Valid range from 1 to 8

V113A vec sredstev za zdravstvene storitve 1.13 V KATERIH PRIMERIH BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV KOT DOSLEJ ZA ZDRAVSTVENE STORITVE? (Možnih je več odgovorov)

3 - samo v primeru, če bi zaradi pomankanja denarja začeli odpuščati zdravnike in zapirati bolnice

Value 40317 Frequency
3 (izbral) 555
1 (ni izbral) 838
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 507
8 drugo 38
9 ne vem 135
" " 5

Valid range from 1 to 3

V113B vec sredstev za zdravstvene storitve 1.13 V KATERIH PRIMERIH BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV KOT DOSLEJ ZA ZDRAVSTVENE STORITVE? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, če bi s tem prišel do cenejših in boljših zdravstvenih storitev

Value 41316 Frequency
3 (izbral) 974
1 (ni izbral) 419
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 507
8 drugo 38
9 ne vem 135
" " 5

Valid range from 1 to 3

V113C vec sredstev za zdravstvene storitve 1.13 V KATERIH PRIMERIH BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV KOT DOSLEJ ZA ZDRAVSTVENE STORITVE? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, ko bi lahko plačal svojega privatnega zdravnika ali ko bi se lahko zdravil v privatni kliniki

Value 42315 Frequency
3 (izbral) 354
1 (ni izbral) 1039
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 507
8 drugo 38
9 ne vem 135
" " 5

Valid range from 1 to 3

V113D vec sredstev za zdravstvene storitve 1.13 V KATERIH PRIMERIH BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV KOT DOSLEJ ZA ZDRAVSTVENE STORITVE? (Možnih je več odgovorov)

3 - samo v primeru, če bi moral iskati zdravniško pomoč pri specialistih v inozemstvu

Value 43314 Frequency
3 (izbral) 209
1 (ni izbral) 1184
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 507
8 drugo 38
9 ne vem 136
" " 4

Valid range from 1 to 3

V114 oblika placevanja zdr. storitev

1.14 KAKŠNA OBLIKA PLAČEVANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV VAM NAJBOLJ USTREZA?

Value 44313 Frequency
1 da mi odtegnejo del dohodkov še pred izplačilom plače, kot doslej 984
2 da mi ne odtegnejo od dohodkov in da sam vplačujem zavarovalnino, ki mi bo pokrivala stroške zdravstvenih uslug 210
3 da mi odtegnejo od plače samo tisti del, ki zadostuje za najnujnejše zdravstvene storitve, za druge pa se zavarujem po lastni presoji 618
8 drugo 57
9 ne vem 208
" " 1

Valid range from 1 to 8

V115A vec sredstev za izobrazevanje 1.15 V KATEREM PRIMERU BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE (VAŠE ALI VAŠIH OTROK)? (Možnih je več odgovorov)

3 - samo v primeru, če bi se s tem občutno zvišala kvaliteta izobraževalnih storitev (pouka v šoli itd.)

Value 45312 Frequency
3 (izbral) 1181
1 (ni izbral) 266
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 414
8 drugo 29
9 ne vem, b.o. 188

Valid range from 1 to 3

V115B vec sredstev za izobrazevanje 1.15 V KATEREM PRIMERU BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE (VAŠE ALI VAŠIH OTROK)? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, če bi zaradi pomanjkanja sredstev začeli odpuščati učitelje in zapirati šole

Value 46311 Frequency
3 (izbral) 323
1 (ni izbral) 1123
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 415
8 drugo 29
9 ne vem, b.o. 188

Valid range from 1 to 3

V115C vec sredstev za izobrazevanje 1.15 V KATEREM PRIMERU BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE (VAŠE ALI VAŠIH OTROK)? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, če bi lahko za dodaten denar dobil dodatne izobraževalne tečaje (tuje jezike ipd.)

Value 47310 Frequency
3 (izbral) 475
1 (ni izbral) 973
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 415
8 drugo 29
9 ne vem, b.o. 186

Valid range from 1 to 3

V115D vec sredstev za izobrazevanje 1.15 V KATEREM PRIMERU BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE (VAŠE ALI VAŠIH OTROK)? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, če bi lahko jaz ali moji otroci obiskovali privatno šolo

Value 48309 Frequency
3 (izbral) 198
1 (ni izbral) 1248
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 415
8 drugo 29
9 ne vem, b.o. 188

Valid range from 1 to 3

V115E vec sredstev za izobrazevanje 1.15 V KATEREM PRIMERU BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE (VAŠE ALI VAŠIH OTROK)? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, če bi se izobraževal v tujini

Value 49308 Frequency
3 (izbral) 212
1 (ni izbral) 1235
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 415
8 drugo 29
9 ne vem, b.o. 187

Valid range from 1 to 3

V116 oblika placevanja izobrazevanja

1.16 KATERA OBLIKA PLAČEVANJA IZOBRAŽEVANJA VAM NAJBOLJ USTREZA?

Value 50307 Frequency
1 da mi še pred izplačilom odtegnejo del plače (tako kot doslej) 985
2 da mi ne odtegnejo od plače in da izobraževanje plačujem sam v obliki šolnine 224
3 da mi odtegnejo od plače samo toliko, kolikor je potrebno za kritje osnovnega obvezneg izobraževanja 556
8 drugo 53
9 ne vem, b.o. 260

Valid range from 1 to 8

V117 pravice narodnih manjsin POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI S PRIPRAVO NOVE SLOVENSKE USTAVE.

1.17 ALI NAJ IMAJO NARODNE MANJŠINE V REPUBLIKI SLOVENIJI VEČ, ENAKO ALI MANJ PRAVIC, KOT PO SEDAJ VELJAVNI USTAVI?

Value 51306 Frequency
1 več 223
2 enako 1534
3 manj 106
9 ne vem, b.o. 215

Valid range from 1 to 3

V118 soupravljanje delavcev v ustavi

1.18. ALI JE PO VAŠEM MNENJU POTREBNO Z USTAVO DOLOČITI PRAVICE DELAVCEV PRI SOUPRAVLJANJU V PODJETJIH?

Value 52305 Frequency
1 potrebno bi bilo 1506
2 ni potrebno 303
9 ne vem 269

Valid range from 1 to 2

V119 odgovornost poslancev

1.19 KOMU NAJ PREDVSEM ODGOVARJAJO POSLANCI PO SVOJI IZVOLITVI?

Value 53304 Frequency
1 svoji stranki 212
2 volilcem, ki so jih volili (v volilnem okolišu) 1559
3 ravnajo naj po svoji lastni vesti, prepričanju 159
9 ne vem 147
" " 1

Valid range from 1 to 3

V120 volitve predsednika republike

1.20 KAKO NAJ BO VOLJEN PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE?

Value 54303 Frequency
1 voljen naj bo na neposrednih volitvah 1726
2 voli naj ga skupščina z dvotretinjsko večino 134
3 voli naj ga skupščina z enostavno večino 71
9 ne vem 147

Valid range from 1 to 3

V121 regionalni razvoj Slovenije

1.21 V PREDLOGIH ZA NOVO SLOVENSKO USTAVO JE PRIPRAVLJENIH VEČ ZAMISLI REGIONALNEGA RAZVOJA SLOVENIJE. ZANIMA NAS, S KATERO OD NAVEDENIH ZAMISLI SOGLAŠATE?

Value 55302 Frequency
1 razdeljenost na regije je nepotrebna, Slovenija naj bo vodena iz republiškega središča, deluje naj kot enoten sistem 699
2 Slovenija naj bo razdeljena na regije, območja, ki tudi samostojno usmerjajo svoj razvoj 1055
8 kaj drugega 28
9 ne vem 282
" " 14

Valid range from 1 to 8

V122A oseba z velikim politicnim ugledom 1.22 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

a)

Value 56301 Frequency
1 Dimitrij Rupel 40
2 Janez Drnovšek 340
3 Milan Kučan 1361
4 Janez Janša 42
5 Igor Bavčar 18
6 Lojze Peterle 64
7 France Bučar 4
8 Jože Pučnik 12
9 Jelko Kacin 63
10 Jožef Školjč 2
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 0
12 0
92 0
93 1
98 b.o. 27
99 ne vem 2
" " 86

Valid range from 1 to 11

V122B oseba z velikim politicnim ugledom 1.22 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

b)

Value 57300 Frequency
1 Dimitrij Rupel 200
2 Janez Drnovšek 617
3 Milan Kučan 358
4 Janez Janša 143
5 Igor Bavčar 40
6 Lojze Peterle 213
7 France Bučar 15
8 Jože Pučnik 13
9 Jelko Kacin 162
10 Jožef Školjč 7
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 0
12 4
92 1
93 0
98 b.o. 36
99 ne vem 6
" " 213

Valid range from 1 to 11

V123A oseba z velikim politicnim ugledom 1.23 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

a)

Value 58299 Frequency
1 Dimitrij Rupel 272
2 Janez Drnovšek 118
3 Milan Kučan 71
4 Janez Janša 204
5 Igor Bavčar 138
6 Lojze Peterle 157
7 France Bučar 48
8 Jože Pučnik 18
9 Jelko Kacin 175
10 Jožef Školjč 15
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 0
95 1
98 b.o. 64
99 ne vem 28
" " 665

Valid range from 1 to 11

V123B oseba z velikim politicnim ugledom 1.23 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

b)

Value 59298 Frequency
1 Dimitrij Rupel 164
2 Janez Drnovšek 57
3 Milan Kučan 18
4 Janez Janša 173
5 Igor Bavčar 147
6 Lojze Peterle 94
7 France Bučar 48
8 Jože Pučnik 21
9 Jelko Kacin 140
10 Jožef Školjč 9
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 0
92 1
95 0
98 b.o. 62
99 ne vem 27
" " 1007

Valid range from 1 to 11

V124A oseba z malim politicnim ugledom 1.24 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

a)

Value 60297 Frequency
1 Dimitrij Rupel 30
2 Janez Drnovšek 0
3 Milan Kučan 2
4 Janez Janša 16
5 Igor Bavčar 19
6 Lojze Peterle 286
7 France Bučar 167
8 Jože Pučnik 433
9 Jelko Kacin 1
10 Jožef Školjč 69
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 46
80 1
98 b.o. 109
99 ne vem 49
" " 598

Valid range from 1 to 11

V124B oseba z malim politicnim ugledom 1.24 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

b)

Value 61296 Frequency
1 Dimitrij Rupel 20
2 Janez Drnovšek 4
3 Milan Kučan 1
4 Janez Janša 16
5 Igor Bavčar 9
6 Lojze Peterle 114
7 France Bučar 118
8 Jože Pučnik 158
9 Jelko Kacin 1
10 Jožef Školjč 44
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 56
80 0
92 1
98 b.o. 95
99 ne vem 81
" " 1066

Valid range from 1 to 11

V201 razlog za mednacionalne konflikte 2.00 OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE, RAZPADANJE JUGOSLAVIJE, VOJNA NA HRVATSKEM

2.01 V JUGOSLAVIJI SE POJAVLJAJO HUDI MEDNACIONALNI KONFLIKTI IN SOVRAŠTVA. NAVAJAMO VAM NEKAJ MOŽNIH RAZLOGOV ZA TO, VI PA MED NJIMI IZBERITE ENEGA, KI NAJBOLJ USTREZA VAŠIM POGLEDOM.

Value 62295 Frequency
1 zgodovinski razlogi, stari spori 544
2 naščuvanost s strani političnih voditeljev in propagande v medijih 801
3 desetletja komunistične vladavine 261
4 kulturne in religiozne razlike in nasprotja 79
5 iskanje krivde pri drugih narodih za lastne napake 215
8 drugo 20
9 ne vem, b.o. 158

Valid range from 1 to 8

V202A Slovenci - osamosvojitev 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

a) ... Slovenci, ker smo z osamosvojitvijo sprožili razpad Jugoslavije

Value 63294 Frequency
1 soglašam 111
2 ne soglašam 1808
9 ne vem, b.o. 159

Valid range from 1 to 2

V202B stari rezim 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

b) ... stari režim, ki je prikrival globoka nasprotja med Srbi in Hrvati, zdaj pa je vse izbruhnilo na dan

Value 64293 Frequency
1 soglašam 1537
2 ne soglašam 301
9 ne vem, b.o. 240

Valid range from 1 to 2

V202C Srbi - Milosevic, velika srbija 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

c) ... Miloševič in srbska politika, ki skuša pridobiti hrvaško ozemlje in ustvariti Veliko Srbijo

Value 65292 Frequency
1 soglašam 1858
2 ne soglašam 71
9 ne vem, b.o. 149

Valid range from 1 to 2

V202D Tudjman - omejevanje pravic Srbov 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

d) ... Tuđman in hrvaška politika, ki omejuje pravice Srbov na Hrvaškem

Value 66291 Frequency
1 soglašam 804
2 ne soglašam 768
9 ne vem, b.o. 506

Valid range from 1 to 2

V202E hrvaski Srbi 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

e) ... hrvaški Srbi, ki se maščujejo za ustaške pokole v času II. svetovne vojne

Value 67290 Frequency
1 soglašam 1133
2 ne soglašam 473
9 ne vem, b.o. 472

Valid range from 1 to 2

V202F jugoslovanska vojska 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

f) ... jugoslovanska zvezna vojska (JLA), ki se noče sprijazniti z razpadom Jugoslavije in izgubo svojega privilegiranega položaja

Value 68289 Frequency
1 soglašam 1786
2 ne soglašam 94
9 ne vem, b.o. 198

Valid range from 1 to 2

V202G Hrvaska - osamosvojitev 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

g) ... Hrvaška, ker se je odločila za samostojnost in odcepitev od Jugoslavije

Value 69288 Frequency
1 soglašam 298
2 ne soglašam 1511
9 ne vem, b.o. 269

Valid range from 1 to 2

V202H Hrvaska - ni ukrepala ob napadu na Slov. 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

h) ... hrvaško politično vodstvo, ker ob napadu jugoslovanske zvezne vojske na Slovenijo ni takoj vojaško ukrepalo

Value 70287 Frequency
1 soglašam 973
2 ne soglašam 645
9 ne vem, b.o. 460

Valid range from 1 to 2

V203 vojna na Hrvaskem ogroza Slovenijo

2.03 ALI SODITE, DA VOJNA NA HRVAŠKEM OGROŽA SLOVENIJO:

Value 71286 Frequency
1 ogroža 1491
2 ne ogroža 375
9 ne vem 210
" " 2

Valid range from 1 to 2

V204A dobra oborozitev 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

a) dobro se naj oboroži in utrdi svojo obrambo

Value 72285 Frequency
1 se strinjam 1395
2 se ne strinjam 425
9 ne vem 256
" " 2

Valid range from 1 to 2

V204B izogibanje provokacijam 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

b) izogiba naj se provokacijam in dejanjem, ki bi mogla sprožiti novo agresijo zvezne vojske

Value 73284 Frequency
1 se strinjam 1855
2 se ne strinjam 86
9 ne vem 135
" " 2

Valid range from 1 to 2

V204C Slovenija nevtralna 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

c) v hrvaško-srbski vojni naj bo Slovenija povsem nevtralna

Value 74283 Frequency
1 se strinjam 1459
2 se ne strinjam 396
9 ne vem 222
" " 1

Valid range from 1 to 2

V204D humanitarna pomoc Hrvatom 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

d) Hrvatom naj humanitarno pomaga

Value 75282 Frequency
1 se strinjam 1857
2 se ne strinjam 108
9 ne vem 112
" " 1

Valid range from 1 to 2

V204E Hrvatom pomaga z orozjem, strelivom 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

e) Hrvatom naj pomaga z orožjem in strelivom

Value 76281 Frequency
1 se strinjam 414
2 se ne strinjam 1365
9 ne vem 298
" " 1

Valid range from 1 to 2

V204F Hrvatom gospodarska in financna pomoc 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

f) Hrvatom naj gospodarsko in finančno pomaga

Value 77280 Frequency
1 se strinjam 1056
2 se ne strinjam 707
9 ne vem 314
" " 1

Valid range from 1 to 2

V204G prostovlojci za Hrvasko 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

g) naj organizira prostovoljce, ki se bodo borili na hrvaški strani

Value 78279 Frequency
1 se strinjam 196
2 se ne strinjam 1643
9 ne vem 237
" " 2

Valid range from 1 to 2

V205 pomoc beguncem iz Hrvaske

2.05 BI BILI PRIPRAVLJENI SPREJETI BEGUNCE IZ HRVAŠKE V SVOJ DOM, STANOVANJE, ALI JIM KAKO DRUGAČE POMAGATI, ALI NE? (en odgovor)

Value 79278 Frequency
1 pripravljen sem jih sprejeti 395
2 pripravljen sem jim nuditi materialno pomoč 541
3 pomagal bi kako drugače 625
4 nimam možnosti, da bi pomagal 402
5 ne bi pomagal 49
9 ne vem 65
" " 1

Valid range from 1 to 5

V206 trajanje vojne na Hrvaskem

2.06 IN KAJ SODITE, KOLIKO ČASA LAHKO ŠE TRAJA VOJNA NA HRVAŠKEM?

Value 80277 Frequency
1 v kratkem bo končana 173
2 še nekaj mesecev 447
3 še vse prihodnje leto 148
4 še več let 125
5 sploh ne vidim konca 422
6 ne morem soditi 580
9 ne vem, b.o. 183

Valid range from 1 to 6

V207 odnosi Slovenije do jug. republik

2.07 KAKŠNA JE VAŠA ZAMISEL O PRIHODNJIH ODNOSIH SLOVENIJE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI? AL NAJ BO SLOVENSKA DRŽAVA V PRIHODNJE: (en odgovor)

Value 81276 Frequency
1 brez vsakršnih povezav z drugimi jugoslovanskimi republikami 72
2 povezana naj bo kot z drugimi tujimi državami 647
3 povezana naj bo kot z drugimi sosednjimi državami 661
4 gospodarsko naj bo tesneje povezana kot z drugimi sosednjimi državami 395
5 politično in gospodarsko naj bo tesneje povezana kot z drugimi sosednjimi državami 104
6 Slovenija naj bo članica prenovljene jugoslovanske federacije 41
9 ne vem 157
" " 1

Valid range from 1 to 6

V208 meja s Hrvasko

2.08 KAKŠNA NAJ BO PO VAŠEM MNENJU MEJA S HRVAŠKO?

Value 82275 Frequency
1 ta meja naj bo kot z drugimi državami 704
2 ta meja naj bo čim bolj odprta 963
3 ta meja naj bo le začasna, dokler traja vojna na Hrvaškem 178
4 ta meja je odveč 119
9 ne vem 111
" " 3

Valid range from 1 to 4

V209A drzava, ki bi ogrozala Slovenijo 2.09 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA

1. odgovor

Value 83274 Frequency
1 Avstrija 34
2 Madžarska 10
3 Hrvaška 64
4 Italija 89
5 Nemčija 6
6 Srbija 1069
7 nobena od teh 487
9 ne ve 306
" " 13

Valid range from 1 to 7

V209B drzava, ki bi ogrozala Slovenijo 2.09 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA

2. odgovor

Value 84273 Frequency
1 Avstrija 25
2 Madžarska 9
3 Hrvaška 55
4 Italija 70
5 Nemčija 12
6 Srbija 55
7 nobena od teh 488
9 ne ve 399
" " 965

Valid range from 1 to 7

V209C drzava, ki bi ogrozala Slovenijo 2.09 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA

3. odgovor

Value 85272 Frequency
1 Avstrija 29
2 Madžarska 10
3 Hrvaška 26
4 Italija 26
5 Nemčija 4
6 Srbija 22
7 nobena od teh 489
9 ne ve 412
" " 1060

Valid range from 1 to 7

V210 sprememba glasovanja na plebiscitu

2.10 ČE BI OB PLEBISCITU VEDELI, DA BO ODLOČITEV O SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE POVEZANA Z VOJAŠKIM SPOPADOM IN GOSPODARSKO KRIZO, KI JO SEDAJ DOŽIVLJAMO, ALI BI GLASOVALI ZA ALI PROTI SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE?

Value 86271 Frequency
1 ne glede na vse, bi glasoval za samostojno Slovenijo 1625
2 če bi vedel, da bo vojna in kriza, ne bi glasoval "za" 122
3 če bi vedel, da bo vojna, ne bi glasoval "za" 49
4 če bi vedel, da bo takšna kriza, ne bi glasoval "za" 73
9 ne vem 200
" " 9

Valid range from 1 to 4

V211 danasnje razpolozenje osebe

2.11 OB RAZGLASITVI NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE (27. JULIJA) JE PREVLADOVALO NAVDUŠENJE. IN KAKO BI VI OB TEM DANES OCENILI SVOJE RAZPOLOŽENJE?

Value 87270 Frequency
1 zelo sem navdušen 170
2 navdušen sem 506
3 niti navdušen, niti razočaran 983
4 razočaran sem 242
5 zelo sem razočaran 47
9 ne vem, b.o. 130

Valid range from 1 to 5

V212 Evropa zrtvuje Slovenijo

2.12 KAJ MENITE, ALI SE LAHKO ZGODI, DA BI EVROPSKE DRŽAVE IN ZDA ŽRTVOVALE SAMOSTOJNOST SLOVENIJE ZA NEKAKŠNO NOVO JUGOSLAVIJO, ALI NE?

Value 88269 Frequency
1 to se bo zelo verjetno tudi zgodilo 196
2 to se sicer lahko zgodi, a ni verjetno 971
3 to se zagotovo ne bo zgodilo 484
9 ne vem, b.o. 427

Valid range from 1 to 3

V213A dobro organizirana TO in milica 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

a) že dolgo časa imamo v Sloveniji dobro organizirano teritorialno obrambo in policijo

Value 89268 Frequency
1 soglašam 1602
2 ne soglašam 255
9 ne vem, b.o. 221

Valid range from 1 to 2

V213B ce bi JA uporabila vse sile, bi izgubili 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

b) če bi zvezna vojska uporabila vse svoje sile in orožje, bi se spopad končal drugače

Value 90267 Frequency
1 soglašam 1469
2 ne soglašam 314
9 ne vem, b.o. 295

Valid range from 1 to 2

V213C JA je podcenjevala Slovenijo 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

c) zvezna armada in njeni generali so podcenjevali vojaško sposobnost in enotnost slovenskega prebivalstva

Value 91266 Frequency
1 soglašam 1706
2 ne soglašam 129
9 ne vem, b.o. 243

Valid range from 1 to 2

V213D Jansa in Bavcar sta sposobna 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

d) ministra Janša in Bavčar sta pokazala svojo sposobnost

Value 92265 Frequency
1 soglašam 1809
2 ne soglašam 85
9 ne vem, b.o. 184

Valid range from 1 to 2

V213E predsetstvo in Kucan prave poteze 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

e) slovensko predsedstvo in predsednik M. Kučan so vlekli prave poteze

Value 93264 Frequency
1 soglašam 1889
2 ne soglašam 36
9 ne vem, b.o. 153

Valid range from 1 to 2

V213F politicna enotnost bistvenega pomena 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

f) bistvenega pomena je bila politična enotnost predsedstva, vlade in voditeljev političnih strank

Value 94263 Frequency
1 soglašam 1661
2 ne soglašam 116
9 ne vem, b.o. 301

Valid range from 1 to 2

V214A JA je z umikom preprecila razsulo 2.14 O RAZLOGIH ZA UMIK ZVEZNE ARMADE SO RAZLIČNA MNENJA. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERA, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

a) JLA je že v času spopada začela razpadati (dezerterji, odpoved pokorščine), z umikom pa je preprečila nadaljnje razsulo

Value 95262 Frequency
1 soglašam 1612
2 ne soglašam 164
9 ne vem, b.o. 302

Valid range from 1 to 2

V214B srbsko vodstvo je odpisalo Slovenijo 2.14 O RAZLOGIH ZA UMIK ZVEZNE ARMADE SO RAZLIČNA MNENJA. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERA, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

b) srbsko vodstvo, ki odločilno vpliva na vojsko, je odpisalo Slovenijo iz Jugoslavije, zato se je zvezna armada umaknila

Value 96261 Frequency
1 soglašam 1381
2 ne soglašam 285
9 ne vem, b.o. 412

Valid range from 1 to 2

V214C generali so se zbali se vecjega poraza 2.14 O RAZLOGIH ZA UMIK ZVEZNE ARMADE SO RAZLIČNA MNENJA. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERA, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

c) generali so se zbali še večjega poraza, ker je bil slovenski odpor tako učinkovit

Value 97260 Frequency
1 soglašam 1109
2 ne soglašam 560
9 ne vem, b.o. 409

Valid range from 1 to 2

V214D naklonjenost Evrope omajala generale 2.14 O RAZLOGIH ZA UMIK ZVEZNE ARMADE SO RAZLIČNA MNENJA. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERA, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

d) naklonjenost zahodno-evropskih držav Sloveniji je omajala trdovratnost generalov

Value 98259 Frequency
1 soglašam 1025
2 ne soglašam 549
9 ne vem, b.o. 504

Valid range from 1 to 2

V214E umik je le zacasen 2.14 O RAZLOGIH ZA UMIK ZVEZNE ARMADE SO RAZLIČNA MNENJA. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERA, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

e) umik je le začasen, še so možna vojaška izzivanja in napadi

Value 99258 Frequency
1 soglašam 1085
2 ne soglašam 548
9 ne vem, b.o. 445

Valid range from 1 to 2

V215 poklicni vojaki - naborniki

2.15 V SODOBNIH ARMADAH JE DELEŽ POKLICNIH VOJAKOV IN NABORNIKOV RAZLIČEN IN KAKŠEN NAJ BI BIL V SLOVENSKI VOJSKI? (možen je en odgovor)

Value 100257 Frequency
1 v celoti poklicna vojska 276
2 predvsem poklicna in v manjši meri naborna 537
3 predvsem naborna z manjšim poklicnim jedrom 659
4 v celoti naborna vojska 129
5 vojska v Sloveniji ni potrebna 177
9 ne vem, ne morem oceniti 299
" " 1

Valid range from 1 to 5

V216 usoda vojaskih objektov

2.16 KAKŠNA NAJ BO USODA VOJAŠKIH OBJEKTOV BIVŠE JNA V SLOVENIJI?

Value 101256 Frequency
1 vse naj prevzame obrambno ministrstvo in jih uporabi za slovensko vojsko 135
2 le deloma naj služijo slovenski obrambi, deloma pa naj postanejo civilni objekti 934
3 pretežno naj služijo civilnim namenom in le v manjši meri naj služijo slovenskim obrambnim enotam 848
8 drugo 19
9 ne vem 141
" " 1

Valid range from 1 to 8

V217 civilno sluzenje vojaskega roka

2.17 NEKATERIM POSAMEZNIKOM NJIHOVO PREPRIČANJE NE DOPUŠČA SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA V OBOROŽENIH SILAH. ALI JIM JE PO VAŠEM MNENJU TREBA OMOGOČITI SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA Z DELOM V SOCIALNIH SLUŽBAH, BOLNIŠNICAH, PSIHIATRIČNIH USTANOVAH, DOMOVIH ZA STARE

Value 102255 Frequency
1 treba jim je omogočiti tako (civilno) služenje 1548
2 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 246
9 ne ve, neodločen 282
" " 2

Valid range from 1 to 2

V218A krepitev sosedskih, regionalnih odnosov 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - s krepitvijo dobrih medsosedskih in regionalnih odnosov

Value 103254 Frequency
3 (izbral) 994
1 (ni izbral) 680
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 1

Valid range from 1 to 3

V218B garancije drugih drzav 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - z garancijami drugih držav o vojaškem neogrožanju Slovenije

Value 104253 Frequency
3 (izbral) 550
1 (ni izbral) 1124
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 1

Valid range from 1 to 3

V218C okrepljena policija 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - z obrambnimi sporazumi z drugimi državami

Value 105252 Frequency
3 (izbral) 590
1 (ni izbral) 1084
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 1

Valid range from 1 to 3

V218D obrambni sporazumi 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - z okrepljeno policijo

Value 106251 Frequency
3 (izbral) 503
1 (ni izbral) 1169
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 3

Valid range from 1 to 3

V218E prikljucitev k NATO 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - s priključitvijo k NATO

Value 107250 Frequency
3 (izbral) 221
1 (ni izbral) 1452
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 2

Valid range from 1 to 3

V218F neoborozena nevtralnost 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - s pridobitvijo statusa neoborožene nevtralnost

Value 108249 Frequency
3 (izbral) 686
1 (ni izbral) 987
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 2

Valid range from 1 to 3

V219 osebno ravnanje ob agresiji

2.19 KAKO BI VI OSEBNO RAVNALI V PRIMERU NOVE OBOROŽENE AGRESIJE NA SLOVENIJO?

Value 109248 Frequency
1 boril bi se z orožjem 795
2 boril in upiral bi se na kak drug način 866
3 ne bi se niti boril niti upiral 100
9 ne vem, neodločen sem 315
" " 2

Valid range from 1 to 3

V220 zunanja politika za Slovenijo

2.20 KAKŠNA BI BILA ZA SLOVENIJO NAJPRIMERNEJŠA ZUNANJA POLITIKA ZA PRIHODNJE? IZBERI NAJPRIMERNEJŠI ODGOVOR!

Value 110247 Frequency
1 nevtralnost 813
2 navezava na Zahodno Evropo 916
3 naslonitev na ostanek Jugoslavije 13
4 naslonitev na NATO in Združene države Amerike 92
5 naslonitev na ti. tretji svet 3
6 naslonitev na Sovjetsko zvezo oz. Rusijo 3
8 drugo 20
9 ne vem, b.o. 218

Valid range from 1 to 8

V301 politicna stalisca osebe 3.00 POLITIČNE VREDNOTNE USMERITVE

3.01 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI O "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI

Value 111246 Frequency
1 levica 22
2 31
3 88
4 139
5 sredina 668
6 sredina 268
7 73
8 55
9 20
10 desnica 15
99 ne vem, b.o. 699

Valid range from 1 to 10

V302A pol. svoboda, svoboda govora, zdruzev. 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

a) politične svoboščine, svoboda govora, svoboda združevanja

Value 112245 Frequency
1 močno 753
2 precej 819
3 ne dosti 193
4 nič 15
9 ne vem 297
" " 1

Valid range from 1 to 4

V302B vecja socialna enakost 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

b) večja socialna enakost

Value 113244 Frequency
1 močno 275
2 precej 723
3 ne dosti 604
4 nič 135
9 ne vem 340
" " 1

Valid range from 1 to 4

V302C vec pol. odl. na ravni obcine, regije 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

c) da je lahko več političnih odločitev sprejetih na ravni občine, regije

Value 114243 Frequency
1 močno 250
2 precej 841
3 ne dosti 391
4 nič 74
9 ne vem 521
" " 1

Valid range from 1 to 4

V302D manj korupcije 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

d) manj korupcije v podjetjih in politiki

Value 115242 Frequency
1 močno 350
2 precej 590
3 ne dosti 490
4 nič 158
9 ne vem 489
" " 1

Valid range from 1 to 4

V302E svoboda morale in seks. opredelitev 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

e) svoboda moralnih in seksualnih opredelitev

Value 116241 Frequency
1 močno 284
2 precej 702
3 ne dosti 440
4 nič 138
9 ne vem 513
" " 1

Valid range from 1 to 4

V302F enakost ljudi pred zakonom 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

f) enakost ljudi pred zakonom

Value 117240 Frequency
1 močno 652
2 precej 752
3 ne dosti 257
4 nič 71
9 ne vem 344
" " 2

Valid range from 1 to 4

V302G drzavni nadzor nad bankami 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

g) državni nadzor nad bankami in velikimi zasebnimi podjetji

Value 118239 Frequency
1 močno 269
2 precej 667
3 ne dosti 499
4 nič 199
9 ne vem 441
" " 3

Valid range from 1 to 4

V302H enake pravice za zenske 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

h) enake pravice za ženske

Value 119238 Frequency
1 močno 623
2 precej 813
3 ne dosti 293
4 nič 64
9 ne vem 282
" " 3

Valid range from 1 to 4

V302I vec dela, manj nezaposlenosti 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

i) več dela, manj nezaposlenosti

Value 120237 Frequency
1 močno 490
2 precej 708
3 ne dosti 381
4 nič 187
9 ne vem 307
" " 5

Valid range from 1 to 4

V302J izboljsanje ekonomskih razmer 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

j) izboljšanje ekonomskih razmer

Value 121236 Frequency
1 močno 467
2 precej 766
3 ne dosti 383
4 nič 141
9 ne vem 317
" " 4

Valid range from 1 to 4

V302K vecstrankarski sistem 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

k) večstrankarski sistem

Value 122235 Frequency
1 močno 735
2 precej 734
3 ne dosti 178
4 nič 56
9 ne vem 371
" " 4

Valid range from 1 to 4

V302L strpnost, toleranca 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

l) strpnost, toleranca

Value 123234 Frequency
1 močno 470
2 precej 672
3 ne dosti 371
4 nič 88
9 ne vem 468
" " 9

Valid range from 1 to 4

V303 zadovoljnost s stanjem demokracije

3.03 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 124233 Frequency
1 nezadovoljen 123
2 99
3 276
4 285
5 472
6 292
7 185
8 114
9 19
10 zadovoljen 22
99 ne vem, b.o. 191

Valid range from 1 to 10

V304 ekonom. situacija po volitvah SEDAJ PA BI VAM RAD-A POSTAVIL-A NEKAJ VPRAŠANJ O EKONOMSKIH RAZMERAH, V KATERIH ŽIVITE.

3.04 ČE UPOŠTEVATE SITUACIJO V SLOVENIJI V OBDOBJU PO VOLITVAH (PO APRILU 1990), ALI BI REKLI, DA SE JE EKONOMSKA SITUACIJA V SLOVENIJI IZBOLJŠALA, POSLABŠALA, ALI JE OSTALA ENAKA?

Value 125232 Frequency
1 izboljšala 65
2 ostala enaka 209
3 poslabšala 1751
9 ne vem, b.o. 53

Valid range from 1 to 3

V305 ekonom. situacija prihodnje leto

3.05 ALI PRIČAKUJETE, DA SE BO NASLEDNJE LETO EKONOMSKA SITUACIJA V SLOVENIJI IZBOLJŠALA, POSLABŠALA ALI BO OSTALA ENAKA?

Value 126231 Frequency
1 izboljšala se bo 483
2 ostala bo enaka 429
3 poslabšala se bo 926
9 ne vem, b.o. 240

Valid range from 1 to 3

V306A polozaj delavcev 3.06 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV IN OBRTNIKOV?

a) delavcev

Value 127230 Frequency
1 izboljšal se je 40
2 ostal je bolj ali manj enak 267
3 poslabšal se je 1717
9 ne vem 53
" " 1

Valid range from 1 to 3

V306B polozaj kmetov 3.06 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV IN OBRTNIKOV?

b) kmetov

Value 128229 Frequency
1 izboljšal se je 395
2 ostal je bolj ali manj enak 571
3 poslabšal se je 900
9 ne vem 212

Valid range from 1 to 3

V306C polozaj usluzbencev 3.06 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV IN OBRTNIKOV?

c) uslužbencev

Value 129228 Frequency
1 izboljšal se je 221
2 ostal je bolj ali manj enak 675
3 poslabšal se je 995
9 ne vem 187

Valid range from 1 to 3

V306D polozaj podjetnikov, obrtnikov 3.06 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV IN OBRTNIKOV?

d) podjetnikov, obrtnikov

Value 130227 Frequency
1 izboljšal se je 702
2 ostal je bolj ali manj enak 469
3 poslabšal se je 624
9 ne vem 280
" " 3

Valid range from 1 to 3

V307 zadovoljnost s Peterletovo vlado

3.07 ALI STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM SEDANJE (PETERLETOVE) VLADE?

Value 131226 Frequency
1 nezadovoljen 238
2 178
3 278
4 261
5 440
6 208
7 149
8 111
9 34
10 zelo zadovoljen 35
99 ne vem, b.o. 146

Valid range from 1 to 10

V308 zadovoljnost s Sinigojevo vlado

3.08 ALI STE BILI NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM PREJŠNJE (ŠINIGOJEVE) VLADE?

Value 132225 Frequency
1 nezadovoljen 215
2 201
3 290
4 272
5 340
6 141
7 64
8 44
9 6
10 zelo zadovoljen 11
99 ne vem, b.o. 494

Valid range from 1 to 10

V309 zadovoljnost z delovno situacijo (za zaposlene)

3.09 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO?

Value 133224 Frequency
1 nezadovoljen 131
2 86
3 141
4 159
5 219
6 169
7 176
8 152
9 53
10 zelo zadovoljen 52
98 ne vem, b.o. 29
99 ni zaposlen 711

Valid range from 1 to 10

V310 zadovoljnost z druzinsko situacijo

3.10 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DRUŽINSKO SITUACIJO?

Value 134223 Frequency
1 nezadovoljen 49
2 63
3 116
4 126
5 281
6 241
7 250
8 365
9 216
10 zadovoljen 317
99 ne vem, b.o. 54

Valid range from 1 to 10

V311A zaupanje druzini 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

a) družini in sorodnikom

Value 135222 Frequency
1 v celoti 1103
2 precej 723
3 malo 186
4 nič 35
9 ne vem 28
" " 3

Valid range from 1 to 4

V311B zaupanje slovenski vladi 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

b) slovenski vladi

Value 136221 Frequency
1 v celoti 119
2 precej 557
3 malo 1017
4 nič 254
9 ne vem 128
" " 3

Valid range from 1 to 4

V311C zaupanje cerkvi 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

c) cerkvi in duhovnikom

Value 137220 Frequency
1 v celoti 126
2 precej 408
3 malo 787
4 nič 605
9 ne vem 150
" " 2

Valid range from 1 to 4

V311D zaupanje sosedom 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

d) sosedom

Value 138219 Frequency
1 v celoti 106
2 precej 683
3 malo 932
4 nič 306
9 ne vem 50
" " 1

Valid range from 1 to 4

V311E zaupanje ljudem, ki govorijo isti jezik 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

e) ljudem, ki govorijo vaš jezik

Value 139218 Frequency
1 v celoti 123
2 precej 707
3 malo 895
4 nič 186
9 ne vem 164
" " 3

Valid range from 1 to 4

V311F zaupanje TV, casopisu, radiju 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

f) televiziji, časopisom, radiju

Value 140217 Frequency
1 v celoti 42
2 precej 488
3 malo 1143
4 nič 303
9 ne vem 101
" " 1

Valid range from 1 to 4

V311G zaupanje solam 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

g) šolam, izobraževalnim ustanovam

Value 141216 Frequency
1 v celoti 163
2 precej 933
3 malo 721
4 nič 75
9 ne vem 185
" " 1

Valid range from 1 to 4

V311H zaupanje sindikatom 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

h) sindikatom

Value 142215 Frequency
1 v celoti 47
2 precej 288
3 malo 923
4 nič 487
9 ne vem 332
" " 1

Valid range from 1 to 4

V311I zaupanje bogu 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

i) Bogu

Value 143214 Frequency
1 v celoti 270
2 precej 359
3 malo 551
4 nič 676
9 ne vem 220
" " 2

Valid range from 1 to 4

V311J zaupanje sebi samemu 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

j) sebi samemu

Value 144213 Frequency
1 v celoti 1350
2 precej 548
3 malo 109
4 nič 21
9 ne vem 50

Valid range from 1 to 4

V311K zaupanje kolegom pri delu 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

k) kolegom pri delu

Value 145212 Frequency
1 v celoti 213
2 precej 923
3 malo 549
4 nič 75
9 ne vem 304
" " 14

Valid range from 1 to 4

V311L zaupanje pol. strankam 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

l) političnim strankam

Value 146211 Frequency
1 v celoti 31
2 precej 204
3 malo 1095
4 nič 528
9 ne vem 216
" " 4

Valid range from 1 to 4

V311M zaupanje sefom 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

m) predpostavljenim, šefom, delodajalcem

Value 147210 Frequency
1 v celoti 85
2 precej 482
3 malo 812
4 nič 262
9 ne vem 422
" " 15

Valid range from 1 to 4

V311N zaupanje sodoscem 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

n) sodiščem

Value 148209 Frequency
1 v celoti 120
2 precej 601
3 malo 778
4 nič 296
9 ne vem 281
" " 2

Valid range from 1 to 4

V311O zaupanje policiji 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

o) policiji

Value 149208 Frequency
1 v celoti 126
2 precej 656
3 malo 797
4 nič 289
9 ne vem 208
" " 2

Valid range from 1 to 4

V311P zaupanje SKD 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

p) SKD - krščanskim demokratom

Value 150207 Frequency
1 v celoti 51
2 precej 305
3 malo 820
4 nič 511
9 ne vem 389
" " 2

Valid range from 1 to 4

V311R zaupanje SDP 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

r) SDP - stranki demokratične prenove

Value 151206 Frequency
1 v celoti 39
2 precej 279
3 malo 856
4 nič 493
9 ne vem 408
" " 3

Valid range from 1 to 4

V311S zaupanje skupscini 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

s) slovenski skupščini

Value 152205 Frequency
1 v celoti 85
2 precej 614
3 malo 940
4 nič 191
9 ne vem 246
" " 2

Valid range from 1 to 4

V311SS zaupanje TO 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

š) slovenski vojski (TO)

Value 153204 Frequency
1 v celoti 385
2 precej 1050
3 malo 420
4 nič 78
9 ne vem 144
" " 1

Valid range from 1 to 4

V311T zaupanje predsedstvu 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

t) Predsedstvu republike Slovenije

Value 154203 Frequency
1 v celoti 407
2 precej 1002
3 malo 472
4 nič 71
9 ne vem 125
" " 1

Valid range from 1 to 4

V311U zaupanje bankam 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

u) bankam

Value 155202 Frequency
1 v celoti 53
2 precej 187
3 malo 760
4 nič 926
9 ne vem 150
" " 2

Valid range from 1 to 4

V311V zaupanje gospodarstvu 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

v) slovenskemu gospodarstvu, podjetjem

Value 156201 Frequency
1 v celoti 52
2 precej 298
3 malo 1126
4 nič 385
9 ne vem 215
" " 2

Valid range from 1 to 4

V312A pomem. naspr. med bogatimi in revnimi 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

a) med bogatimi in revnimi

Value 157200 Frequency
1 zelo 791
2 precej 835
3 malo 274
4 nič 50
9 ne vem 125
" " 3

Valid range from 1 to 4

V312B pomem. naspr. med zakon. - nezakon. 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

b) med državljani, ki spoštujejo zakone in med prestopniki

Value 158199 Frequency
1 zelo 691
2 precej 923
3 malo 245
4 nič 36
9 ne vem 181
" " 2

Valid range from 1 to 4

V312C pomem. naspr. med Slovenci in Neslovenci 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

c) med Slovenci in Neslovenci v Sloveniji

Value 159198 Frequency
1 zelo 392
2 precej 768
3 malo 554
4 nič 158
9 ne vem 202
" " 4

Valid range from 1 to 4

V312D pomem. naspr. med levico in desnico 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

d) med tistimi na politični levici in tistimi na desnici

Value 160197 Frequency
1 zelo 261
2 precej 664
3 malo 479
4 nič 134
9 ne vem 536
" " 4

Valid range from 1 to 4

V312E pomem. naspr. med mladimi in starimi 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

e) med mladimi in starimi

Value 161196 Frequency
1 zelo 304
2 precej 759
3 malo 634
4 nič 200
9 ne vem 179
" " 2

Valid range from 1 to 4

V312F pomem. naspr. med verniki - neverniki 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

f) med tistimi, ki se ravnajo po moralnih zapovedih cerkve in tistimi, ki se ne

Value 162195 Frequency
1 zelo 179
2 precej 478
3 malo 656
4 nič 438
9 ne vem 326
" " 1

Valid range from 1 to 4

V313 za koga skrbi vlada

3.13 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI MENITE, DA SLOVENSKA VLADA RESNIČNO SKRBI ZA KORIST VSEH LJUDI, ALI PA DELUJE LE V PRID LASTNIH POLITIČNIH CILJEV?

Value 163194 Frequency
1 skrbi predvsem za korist vseh ljudi 721
2 skrbi predvsem za lastne politične cilje 943
9 drugo 410
" " 4

Valid range from 1 to 9

V314A odgovornost vlade za delo 3.14 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI: VLADA ODGOVORNA ZA:

a) zagotavljanje dela vsakemu, ki ga želi

Value 164193 Frequency
1 da, v celoti 1171
2 da, delno 701
3 ne 126
9 ne vem 80

Valid range from 1 to 3

V314B odgovornost vlade za zdravstvo 3.14 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI: VLADA ODGOVORNA ZA:

b) zagotavljanje zdravstvene oskrbe vsem bolnikom

Value 165192 Frequency
1 da, v celoti 1509
2 da, delno 467
3 ne 37
9 ne vem 65

Valid range from 1 to 3

V314C odgovornost vlade za stare ljudi 3.14 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI: VLADA ODGOVORNA ZA:

c) zagotavljanje dostojnega življenja starim ljudem

Value 166191 Frequency
1 da, v celoti 1510
2 da, delno 459
3 ne 38
9 ne vem 71

Valid range from 1 to 3

V314D odgovornost vlade za standard nezap. 3.14 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI: VLADA ODGOVORNA ZA:

d) zagotavljanje dostojnega življenjskega standarda nezaposlenim

Value 167190 Frequency
1 da, v celoti 1042
2 da, delno 854
3 ne 78
9 ne vem 103
" " 1

Valid range from 1 to 3

V314E odgovornost vlade za razlike 3.14 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI: VLADA ODGOVORNA ZA:

e) zmanjševanje razlik v dohodkih med bogatimi in revnimi

Value 168189 Frequency
1 da, v celoti 1197
2 da, delno 617
3 ne 155
9 ne vem 108
" " 1

Valid range from 1 to 3

V315 groba krsitev interesov ljudi

3.15 ČE BI VLADA SPREJELA NEKO ODLOČITEV, KI BI POMENILA GROBO KRŠITEV INTERESOV LJUDI, ALI BI VI ...

Value 169188 Frequency
1 lahko kaj ukrenili proti temu 263
2 ne bi mogli nič storiti v zvezi s tem 1442
3 drugo 64
9 ne vem, b.o. 309

Valid range from 1 to 3

V316A razvoj po vzoru zah. Evrope 3.16 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Slovenija naj se razvija po vzoru zahodno evropskih držav

Value 170187 Frequency
1 soglašam 1822
2 ne soglašam 82
9 ne vem 173
" " 1

Valid range from 1 to 2

V316B demokracija je ze kot v Evropi 3.16 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) demokracija v Sloveniji je že podobna demokraciji v zahodnoevropskih državah

Value 171186 Frequency
1 soglašam 494
2 ne soglašam 1198
9 ne vem 384
" " 2

Valid range from 1 to 2

V316C demokracijo bo tezko uveljaviti 3.16 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) demokracijo v Sloveniji bo težko uveljaviti

Value 172185 Frequency
1 soglašam 970
2 ne soglašam 684
9 ne vem 423
" " 1

Valid range from 1 to 2

V316D ni se demokracije 3.16 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) ne moremo reči, da smo v Sloveniji že dosegli demokracijo

Value 173184 Frequency
1 soglašam 1395
2 ne soglašam 320
9 ne vem 362
" " 1

Valid range from 1 to 2

V317A za demoracijo vecstrankarski sistem 3.17 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) za razvoj demokracije je potreben večstrankarski sistem

Value 174183 Frequency
1 soglašam 1579
2 ne soglašam 168
9 ne vem 330
" " 1

Valid range from 1 to 2

V317B ni razlike med obstojecimi strnkami 3.17 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) ne vidim nobene razlike med obstoječimi strankami

Value 175182 Frequency
1 soglašam 470
2 ne soglašam 1183
9 ne vem 423
" " 2

Valid range from 1 to 2

V317C stranke nudijo moznost pol. dejavnosti 3.17 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) stranke nudijo možnost sodelovanja v politični dejavnosti

Value 176181 Frequency
1 soglašam 1171
2 ne soglašam 334
9 ne vem 570
" " 3

Valid range from 1 to 2

V317D stranke sluzijo interesom voditeljev 3.17 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) stranke služijo le interesom njihovih voditeljev

Value 177180 Frequency
1 soglašam 749
2 ne soglašam 759
9 ne vem 569
" " 1

Valid range from 1 to 2

V318 izbira dezele

3.18 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 178179 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 1356
2 verjetno bi izbral Slovenijo 458
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 113
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 52
9 ne vem 98
" " 1

Valid range from 1 to 4

V319 odvijanje po volitvah

3.19 ALI SE PO VOLITVAH V SLOVENIJI STVARI NA SPLOŠNO ODVIJAJO:

Value 179178 Frequency
1 bolje kot ste pričakovali 62
2 slabše kot ste pričakovali 771
3 tako kot ste pričakovali 267
4 neke stvari gredo bolje, druge pa slabše 893
9 ne vem, neodločen 82
" " 3

Valid range from 1 to 4

V320A demonstracije - zmaga naspr. stranke 3.20 POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI ALI SE PRIDRUŽILI STAVKI, DEMONSTRACIJAM?

a) če bi na volitvah zmagala stranka, ki ji močno nasprotujem

Value 180177 Frequency
1 DA 482
2 NE 1227
9 NE VEM 366
" " 3

Valid range from 1 to 2

V320B demonstracije - zloraba moci 3.20 POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI ALI SE PRIDRUŽILI STAVKI, DEMONSTRACIJAM?

b) če bi vladajoča stranka zlorabila svojo moč in bi se bal, da bi to ogrozilo demokracijo

Value 181176 Frequency
1 DA 1179
2 NE 517
9 NE VEM 379
" " 3

Valid range from 1 to 2

V320C demonstracije - padec standarda 3.20 POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI ALI SE PRIDRUŽILI STAVKI, DEMONSTRACIJAM?

c) če bi gospodarski ukrepi vlade privedli do občutnega padca življenskega standarda

Value 182175 Frequency
1 DA 1378
2 NE 413
9 NE VEM 284
" " 3

Valid range from 1 to 2

V320D demonstracije - povecanje nezaposlenosti 3.20 POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI ALI SE PRIDRUŽILI STAVKI, DEMONSTRACIJAM?

d) če bi se nazaposlenost tako povečala, da bi bile odpuščene mnočice ljudi

Value 183174 Frequency
1 DA 1421
2 NE 378
9 NE VEM 276
" " 3

Valid range from 1 to 2

V320E demonstracije - socialne pravice 3.20 POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI ALI SE PRIDRUŽILI STAVKI, DEMONSTRACIJAM?

e) če bi bila močno ogrožena sedanja raven socialnih pravic

Value 184173 Frequency
1 DA 1427
2 NE 361
9 NE VEM 287
" " 3

Valid range from 1 to 2

V321A ne zanima me oblast 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) dokler gredo stvari v redu, me ne zanima, kdo je na oblasti

Value 185172 Frequency
1 soglašam 1190
2 ne soglašam 767
9 ne vem 120
" " 1

Valid range from 1 to 2

V321B politiki ne marajo vmesavanja 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) politiki ne vidijo radi, da se ljudje vmešavajo v njihove zadeve

Value 186171 Frequency
1 soglašam 1470
2 ne soglašam 304
9 ne vem 302
" " 2

Valid range from 1 to 2

V321C vsak lahko pove svoje mnenje 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) danes lahko v Sloveniji vsak pove svoje mnenje o najpomembnejših zadevah

Value 187170 Frequency
1 soglašam 1269
2 ne soglašam 547
9 ne vem 261
" " 1

Valid range from 1 to 2

V321D bolje ne vmesevati se v politiko 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) vedno je bolje, da se človek ne vmešava v politiko, ker se bo prej ali slej opekel

Value 188169 Frequency
1 soglašam 1220
2 ne soglašam 561
9 ne vem 296
" " 1

Valid range from 1 to 2

V321E politikom ne zaupaj 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

e) politikom raje ne zaupaj

Value 189168 Frequency
1 soglašam 1101
2 ne soglašam 521
9 ne vem 455
" " 1

Valid range from 1 to 2

V321F politiki ugajajo mnenju ljudi 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

f) politiki si zelo prizadevajo, da bi ugodili mnenju ljudi

Value 190167 Frequency
1 soglašam 938
2 ne soglašam 713
9 ne vem 425
" " 2

Valid range from 1 to 2

V321G navadni ljuddje so odrinjeni od oblasti 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

g) navadni ljudje so vedno odrinjeni od oblasti

Value 191166 Frequency
1 soglašam 1613
2 ne soglašam 259
9 ne vem 205
" " 1

Valid range from 1 to 2

V321H politika - korist 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

h) danes se s politiko ukvarjajo le tisti, ki bi se s tem radi okoristili

Value 192165 Frequency
1 soglašam 819
2 ne soglašam 779
9 ne vem 479
" " 1

Valid range from 1 to 2

V321I politiki - mnjenje ljudi le pri tezavah 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

i) politiki se zanimajo za mnenja ljudi le takrat, kadar pride do težav

Value 193164 Frequency
1 soglašam 1312
2 ne soglašam 435
9 ne vem 329
" " 2

Valid range from 1 to 2

V321J sodelovanje v pol. je domoljubna dolzn. 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

j) sodelovanje v politiki je domoljubna dolžnost

Value 194163 Frequency
1 soglašam 857
2 ne soglašam 712
9 ne vem 508
" " 1

Valid range from 1 to 2

V401A narod 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

a) narod

Value 195162 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 629
2 pozitiven odnos 1055
3 nevtralen odnos 220
4 negativen odnos 35
5 zelo negativen odnos 3
9 ne vem, b.o. 136

Valid range from 1 to 5

V401B samostojnost 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

b) samostojnost

Value 196161 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 815
2 pozitiven odnos 1010
3 nevtralen odnos 114
4 negativen odnos 16
5 zelo negativen odnos 6
9 ne vem, b.o. 117

Valid range from 1 to 5

V401C demilitarizacija 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

c) demilitarizacija

Value 197160 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 372
2 pozitiven odnos 716
3 nevtralen odnos 421
4 negativen odnos 150
5 zelo negativen odnos 26
9 ne vem, b.o. 393

Valid range from 1 to 5

V401D priseljenci 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

d) priseljenci iz drugih republik

Value 198159 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 86
2 pozitiven odnos 382
3 nevtralen odnos 823
4 negativen odnos 499
5 zelo negativen odnos 102
9 ne vem, b.o. 186

Valid range from 1 to 5

V401E begunci 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

e) begunci iz Hrvaške

Value 199158 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 145
2 pozitiven odnos 880
3 nevtralen odnos 677
4 negativen odnos 193
5 zelo negativen odnos 27
9 ne vem, b.o. 156

Valid range from 1 to 5

V401F ukinitev smrtne kazni 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

f) ukinitev smrtne kazni

Value 200157 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 402
2 pozitiven odnos 727
3 nevtralen odnos 415
4 negativen odnos 265
5 zelo negativen odnos 63
9 ne vem, b.o. 206

Valid range from 1 to 5

V401G liberalizem 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

g) liberalizem

Value 201156 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 281
2 pozitiven odnos 707
3 nevtralen odnos 426
4 negativen odnos 106
5 zelo negativen odnos 13
9 ne vem, b.o. 545

Valid range from 1 to 5

V401H slovenstvo 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

h) slovenstvo

Value 202155 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 775
2 pozitiven odnos 961
3 nevtralen odnos 142
4 negativen odnos 21
5 zelo negativen odnos 3
9 ne vem, b.o. 176

Valid range from 1 to 5

V401I vracanje premozenja 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

i) vračanje premoženja

Value 203154 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 295
2 pozitiven odnos 764
3 nevtralen odnos 542
4 negativen odnos 217
5 zelo negativen odnos 57
9 ne vem, b.o. 203

Valid range from 1 to 5

V401J popravljanje povojnih krivic 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

j) popravljanje povojnih krivic

Value 204153 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 284
2 pozitiven odnos 817
3 nevtralen odnos 519
4 negativen odnos 222
5 zelo negativen odnos 51
9 ne vem, b.o. 185

Valid range from 1 to 5

V401K red in disciplina 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

k) red in disciplina

Value 205152 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 746
2 pozitiven odnos 1019
3 nevtralen odnos 155
4 negativen odnos 41
5 zelo negativen odnos 4
9 ne vem, b.o. 113

Valid range from 1 to 5

V401L patriotizem 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

l) patriotizem

Value 206151 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 353
2 pozitiven odnos 717
3 nevtralen odnos 399
4 negativen odnos 117
5 zelo negativen odnos 30
9 ne vem, b.o. 462

Valid range from 1 to 5

V401M pravica do ugovora vesti 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

m) pravica do ugovora vesti

Value 207150 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 433
2 pozitiven odnos 907
3 nevtralen odnos 304
4 negativen odnos 66
5 zelo negativen odnos 17
9 ne vem, b.o. 351

Valid range from 1 to 5

V401N konzervativizem 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

n) konzervativizem

Value 208149 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 55
2 pozitiven odnos 207
3 nevtralen odnos 545
4 negativen odnos 492
5 zelo negativen odnos 145
9 ne vem, b.o. 634

Valid range from 1 to 5

V401O antikomunizem 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

o) antikomunizem

Value 209148 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 148
2 pozitiven odnos 414
3 nevtralen odnos 658
4 negativen odnos 302
5 zelo negativen odnos 80
9 ne vem, b.o. 476

Valid range from 1 to 5

V401P Evropa 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

p) Evropa

Value 210147 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 461
2 pozitiven odnos 1084
3 nevtralen odnos 291
4 negativen odnos 49
5 zelo negativen odnos 10
9 ne vem, b.o. 183

Valid range from 1 to 5

V401R solidarost 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

r) solidarnost

Value 211146 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 547
2 pozitiven odnos 1146
3 nevtralen odnos 198
4 negativen odnos 45
5 zelo negativen odnos 4
9 ne vem, b.o. 138

Valid range from 1 to 5

V401S soupravljanje podjetij 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

s) soupravljanje podjetij

Value 212145 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 302
2 pozitiven odnos 990
3 nevtralen odnos 389
4 negativen odnos 117
5 zelo negativen odnos 25
9 ne vem, b.o. 255

Valid range from 1 to 5

V401SS delavske delnice 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

š) delavske delnice

Value 213144 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 233
2 pozitiven odnos 873
3 nevtralen odnos 460
4 negativen odnos 141
5 zelo negativen odnos 36
9 ne vem, b.o. 335

Valid range from 1 to 5

V401T privatna lastnina 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

t) privatna lastnina

Value 214143 Frequency
1 zelo pozitiven odnos 301
2 pozitiven odnos 935
3 nevtralen odnos 431
4 negativen odnos 139
5 zelo negativen odnos 34
9 ne vem, b.o. 238

Valid range from 1 to 5

V402 srecen - nesrecen

4.02 ČE DANES RAZMIŠLJATE O SVOJEM ŽIVLJENJU IN ČE GA OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE SREČNI ALI NESREČNI? (Prosimo, izberite le en odgovor)

Value 215142 Frequency
1 zelo srečen 160
2 precej srečen 825
3 ne preveč srečen 710
4 sploh nisem srečen 103
8 ne morem reči 228
9 ni odgovora 52

Valid range from 1 to 8

V403A strozje kaznovati krsitelje zakona 4.03 TU SO NAŠTETI NEKATERI UKREPI ZA ZATIRANJE KAZNIVIH DEJANJ. NEKATERI LJUDJE SE ZAVZEMAJO ZANJE, DRUGI PA JIH ODKLANJAJO. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O NASLEDNJIH IZJAVAH)?

a) LJUDI, KI KRŠIJO ZAKONE, NAJ BI STROŽJE KAZNOVALI.

Value 216141 Frequency
1 močno soglašam 588
2 soglašam 1069
3 niti soglašam, niti ne soglašam 243
4 ne soglašam 65
5 nikakor ne soglašam 10
8 ne vem 82
9 ni odgovora 21

Valid range from 1 to 5

V403B umor - smrtna kazen 4.03 TU SO NAŠTETI NEKATERI UKREPI ZA ZATIRANJE KAZNIVIH DEJANJ. NEKATERI LJUDJE SE ZAVZEMAJO ZANJE, DRUGI PA JIH ODKLANJAJO. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O NASLEDNJIH IZJAVAH)?

b) OSEBE, KI SO OBSOJENE ZARADI UMORA, BI MORALI OBSODITI NA SMRTNO KAZEN.

Value 217140 Frequency
1 močno soglašam 321
2 soglašam 532
3 niti soglašam, niti ne soglašam 412
4 ne soglašam 517
5 nikakor ne soglašam 125
8 ne vem 146
9 ni odgovora 25

Valid range from 1 to 5

V404 spolni odnosi pred poroko

4.04 ALI JE PO VAŠI OCENI SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE IMATA MOŠKI IN ŽENSKA SPOLNE ODNOSE PRED POROKO?

Value 218139 Frequency
1 to ni nikoli slabo 1472
2 le včasih je to slabo 307
3 skoraj vedno je to slabo 68
4 to je vedno slabo 43
8 ne vem 138
9 ni odgovora 50

Valid range from 1 to 4

V405 spolni odnosi izven zakona

4.05 IN KAJ MISLITE O TEM, ČE IMA POROČEN MOŠKI ALI POROČENA ŽENSKA SPOLNE ODNOSE IZVEN ZAKONA? (le en odgovor)

Value 219138 Frequency
1 to ni nikoli slabo 176
2 včasih je to slabo 455
3 to je skoraj vedno slabo 554
4 to je vedno slabo 671
8 ne vem 158
9 ni odgovora 64

Valid range from 1 to 4

V406 homoseksualni odnosi

4.06 IN KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O SPOLNIH ODNOSIH MED DVEMA ODRASLIMA OSEBAMA ISTEGA SPOLA? (en odgovor)

Value 220137 Frequency
1 to ni nikoli slabo 191
2 to je le včasih slabo 184
3 to je skoraj vedno slabo 239
4 to je vedno slabo 950
8 ne vem 389
9 ni odgovora 125

Valid range from 1 to 4

V407A splav zaradi okvare 4.07 ALI JE ZA VAS OSEBNO SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE ŽENSKA DOVOLI PREKINITEV NOSEČNOSTI S SPLAVOM?

a) ČE GRE ZA PREKINITEV NOSEČNOSTI, KER BI OTROK Z VELIKO VERJETNOSTJO IMEL PO ROJSTVU HUDO OKVARO.

Value 221136 Frequency
1 to ni nikoli slabo 1508
2 to je le včasih slabo 212
3 to je skoraj vedno slabo 94
4 to je vedno slabo 116
8 ne vem 115
9 ni odgovora 33

Valid range from 1 to 4

V407B splav zaradi dohodka 4.07 ALI JE ZA VAS OSEBNO SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE ŽENSKA DOVOLI PREKINITEV NOSEČNOSTI S SPLAVOM?

b) PREKINITEV NOSEČNOSTI V PRIMERU, KADAR IMA DRUŽINA LE MAJHEN DOHODEK IN ZATO NE MORE VEČ IMETI OTROK.

Value 222135 Frequency
1 to ni nikoli slabo 982
2 to je le včasih slabo 508
3 to je skoraj vedno slabo 185
4 to je vedno slabo 223
8 ne vem 131
9 ni odgovora 49

Valid range from 1 to 4

V408A moz denar, zena gospodinjstvo 4.08 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O NASLEDNJIH IZJAVAH:

a) NALOGA MOŽA V ZAKONU JE, DA SLUŽI DENAR, NALOGA ŽENE PA JE, DA SKRBI ZA GOSPODINJSTVO IN DRUŽINO.

Value 223134 Frequency
1 močno soglašam 324
2 soglašam 514
3 niti soglašam, niti ne soglašam 351
4 ne soglašam 572
5 sploh ne soglašam 256
8 ne vem 39
9 ni odgovora 22

Valid range from 1 to 5

V408B zena zaposlena - druzina trpi 4.08 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O NASLEDNJIH IZJAVAH:

b) ČE GLEDAMO V CELOTI, DRUŽINSKO ŽIVLJENJE TRPI, KADAR JE ŽENA POLNO ZAPOSLENA.

Value 224133 Frequency
1 močno soglašam 439
2 soglašam 972
3 niti soglašam, niti ne soglašam 277
4 ne soglašam 263
5 sploh ne soglašam 63
8 ne vem 52
9 ni odgovora 12

Valid range from 1 to 5

V409A utaja davka 4.09 RAZMISLITE O NASLEDNJIH SITUACIJAH. ALI SODITE, DA JE SLABO, OBSOJANJA VREDNO ALI DA NI SLABO...

a) ... ČE DAVKOPLAČEVALEC NE PRIKAŽE VSEH SVOJIH DOHODKOV, DA BI TAKO PLAČAL MANJ DAVKA?

Value 225132 Frequency
1 ni slabo 134
2 delno slabo 331
3 slabo 948
4 zelo slabo 448
8 ne vem 179
9 ni odgovora 38

Valid range from 1 to 4

V409B napacni podatki za podporo 4.09 RAZMISLITE O NASLEDNJIH SITUACIJAH. ALI SODITE, DA JE SLABO, OBSOJANJA VREDNO ALI DA NI SLABO...

b) ... ČE NEKDO OBLASTEM POVE NAPAČNE PODATKE, DA BI DOBIL DRŽAVNO PODPORO, KI MU NE PRIPADA?

Value 226131 Frequency
1 ni slabo 42
2 delno slabo 102
3 slabo 1001
4 zelo slabo 823
8 ne vem 82
9 ni odgovora 28

Valid range from 1 to 4

V410A neverni politiki niso primerni 4.10 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

a) politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni za opravljanje javnih služb

Value 227130 Frequency
1 močno soglašam 44
2 soglašam 119
3 niti soglašam, niti ne soglašam 285
4 ne soglašam 814
5 sploh ne soglašam 648
8 ne vem 139
9 b.o. 29

Valid range from 1 to 5

V410B cerkev naj ne vpliva na ljudi 4.10 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

b) najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi

Value 228129 Frequency
1 močno soglašam 529
2 soglašam 827
3 niti soglašam, niti ne soglašam 193
4 ne soglašam 248
5 sploh ne soglašam 117
8 ne vem 138
9 b.o. 26

Valid range from 1 to 5

V410C javne funkcije verujocim 4.10 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

c) za Slovenijo bi bilo bolje, če bi javne funkcije (službe) opravljalo več ljudi z močnim verskim prepričanjem

Value 229128 Frequency
1 močno soglašam 52
2 soglašam 156
3 niti soglašam, niti ne soglašam 287
4 ne soglašam 805
5 sploh ne soglašam 578
8 ne vem 166
9 b.o. 34

Valid range from 1 to 5

V410D cerkev naj ne vpliva na vlado 4.10 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

d) najvišji cerkveni poglavarji naj ne bi poskušali vplivati na odločitve vlade

Value 230127 Frequency
1 močno soglašam 517
2 soglašam 773
3 niti soglašam, niti ne soglašam 281
4 ne soglašam 235
5 sploh ne soglašam 90
8 ne vem 148
9 b.o. 34

Valid range from 1 to 5

V411 moc cerkve

4.11 ALI SODITE, DA IMAJO CERKEV IN DRUGE RELIGIJSKE ORGANIZACIJE V TEJ DRŽAVI... (le en odgovor)

Value 231126 Frequency
1 mnogo preveč moči 73
2 preveč moči 395
3 približno pravo mero moči 1141
4 premalo moči 140
5 mnogo premalo moči 16
8 ne vem 271
9 ni odgovora 42

Valid range from 1 to 5

V501 zvestoba stranki 5.00 POLITIČNE STRANKE, VOLITVE

5.01 NEKATERI OSTAJAJO ZVESTI SAMO ENI STRANKI, DRUGIM PA STRANKARSKA PRIPADNOST NE POMENI VSE IN SE ODLOČAJO GLEDE NA OKOLIŠČINE. KAM BI UVRSTILI SEBE?

Value 232125 Frequency
1 ostajam zvest samo eni stranki 538
2 odločam se glede na okoliščine med vsemi strankami 759
3 ne vem 738
" " 43

Valid range from 1 to 2

V502A stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRANK, POMAGAJTE SI PA TUDI Z NAVEDBO IMEN VODITELJEV STRANK.

a)

Value 233124 Frequency
1 Demokratska stranka 0
2 Krščanski socialisti 0
3 Liberalna demokratska stranka 4
4 Liberalna stranka 0
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 2
6 Social-demokratska unija 6
7 Social-demokratska zveza Slovenije SDZS 2
8 Socialistična stranka 3
9 Slovenska kmečka zveza - ljudska stranka 0
10 Slovenski krščanski demokrati 51
11 Stranka demokratične prenove 6
12 Zeleni Slovenije 2
13 Sivi panterji 19
68 1
70 5
98 ne ve 4
" " 557

Valid range from 1 to 13

V502B stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRANK, POMAGAJTE SI PA TUDI Z NAVEDBO IMEN VODITELJEV STRANK.

b)

Value 234123 Frequency
1 Demokratska stranka 0
2 Krščanski socialisti 1
3 Liberalna demokratska stranka 0
4 Liberalna stranka 1
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 1
6 Social-demokratska unija 5
7 Social-demokratska zveza Slovenije SDZS 0
8 Socialistična stranka 1
9 Slovenska kmečka zveza - ljudska stranka 0
10 Slovenski krščanski demokrati 25
11 Stranka demokratične prenove 6
12 Zeleni Slovenije 4
13 Sivi panterji 21
68 1
70 9
94 1
98 ne ve 2
" " 671

Valid range from 1 to 13

V502C stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRANK, POMAGAJTE SI PA TUDI Z NAVEDBO IMEN VODITELJEV STRANK.

c)

Value 235122 Frequency
1 Demokratska stranka 1
2 Krščanski socialisti 2
3 Liberalna demokratska stranka 0
4 Liberalna stranka 0
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 2
6 Social-demokratska unija 2
7 Social-demokratska zveza Slovenije SDZS 0
8 Socialistična stranka 1
9 Slovenska kmečka zveza - ljudska stranka 0
10 Slovenski krščanski demokrati 23
11 Stranka demokratične prenove 7
12 Zeleni Slovenije 2
13 Sivi panterji 19
68 3
70 15
73 1
98 ne ve 2
" " 870

Valid range from 1 to 13

V502D stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRANK, POMAGAJTE SI PA TUDI Z NAVEDBO IMEN VODITELJEV STRANK.

d)

Value 236121 Frequency
1 Demokratska stranka 1
2 Krščanski socialisti 0
3 Liberalna demokratska stranka 0
4 Liberalna stranka 0
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 2
6 Social-demokratska unija 0
7 Social-demokratska zveza Slovenije SDZS 0
8 Socialistična stranka 0
9 Slovenska kmečka zveza - ljudska stranka 0
10 Slovenski krščanski demokrati 17
11 Stranka demokratične prenove 2
12 Zeleni Slovenije 0
13 Sivi panterji 19
68 2
70 16
71 1
98 ne ve 2
" " 1119

Valid range from 1 to 13

V502E stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRANK, POMAGAJTE SI PA TUDI Z NAVEDBO IMEN VODITELJEV STRANK.

e)

Value 237120 Frequency
1 Demokratska stranka 0
2 Krščanski socialisti 1
3 Liberalna demokratska stranka 1
4 Liberalna stranka 0
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 0
6 Social-demokratska unija 2
7 Social-demokratska zveza Slovenije SDZS 0
8 Socialistična stranka 0
9 Slovenska kmečka zveza - ljudska stranka 0
10 Slovenski krščanski demokrati 11
11 Stranka demokratične prenove 4
12 Zeleni Slovenije 2
13 Sivi panterji 10
70 12
98 ne ve 2
" " 1413

Valid range from 1 to 13

V502F stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRAN