Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM912
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM912_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Klinar, Peter
 • Markič, Boštjan
 • Roter, Zdenko
 • Trampuž, Cveto
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; december 1991)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena življenjskih razmer, ocena materialnega stanja družine, stališča do obratovanja JEK, uspešnost delovanja državnih organov, denacionalizacija, plačevanje zdravstvenih storitev, ustavna problematika, ugledni politiki, opaženost Slovenije, povezanost z drugimi državami, podpora samostojnosti, umik JLA, civilno služenje, zagotavljanje varnosti, politična stališča Slovencev, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, ocena ekonomske situacije v Sloveniji, zadovoljstvo z delovanjem vlade, odgovornost vlade, podpora strankam, sreča, stališča do splava, vloga cerkve, vernost in opravljanje političnih funkcij, strankarske preference, vernost, opravljanje verskih obredov, vraževernost

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
AKTUALNA VPRAŠANJA
RAZPAD JUGOSLAVIJE, VOJNA NA HRVAŠKEM, OSAMOSVAJANJA SLOVENIJE
POLITIČNE VREDNOTNE USMERITVE
POLITIČNE STRANKE, VOLITVE
VREDNOTE
VERNOST, CERKEV
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Aktualna tema zajema vprašanja, ki se tičejo slovenske družbe na prehodu v demokracijo po osamosvojitvi. Začetna vprašanja so ponovljena iz preteklih anket SJM, hkrati pa so zajeta vprašanja o perečih notranje političnih in gospodarskih problemih. Obsežen blok o osamosvojitvi Slovenije, njeni ogroženosti in varnosti dopolnjujejo vprašanja o političnih vrednotah, politični usmerjenosti, zadovoljstvom s političnim sistemom. Drugi del ankete je del mednarodne raziskave ISSP (International Social Survey Programme) o vernosti in cerkvi. Sledi še obširen blok o demografiji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 1991 - december 1991
Čas izdelave: 1991
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo: ni podatka
Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci, starejši od 18 let, ki živijo na stalnem naslovu v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, dijaki in študentje v domovih, osebe nasluženju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so sistematično s slučajnim izhodiščem izbrane tri skupinice po šest oseb. Vzorec je reprezentativen, standardiziran po Blejčevem modelu (140 x 3 x 5; N=2100; realiziran vzorec N=2078). Vzorčni okvir predstavlja Register prebivalstva. 140 posebej izšolanih anketarjev anketira na podlagi seznama z imenom in naslovom oseb v vzorcu. V kolikor ankete ni mogoče opraviti, je po petih poskusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so vnaprej določene znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Raziskava je terenska osebna anketa, posebej usposobljeni anketarji so na podlagi seznamov obiskali osebe in jih intervjuvali s pomocjo standardiziranega vprašalnika.

Uteževanje:

Brez uteževanja

Omejitve dostopa

Uporaba podatkov je dovoljena. Avtorske pravice pridržane. Za akademske namene ni nobenih dodatnih omejitev, razen da Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poizkusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomankljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/sjm/SJM912.POR

Format: SPSS Portable

 • število spremenljivk: 356
 • število enot: 2040

Spremenljivke

ID

ID - ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
3003 1
3004 1
3005 1
4001 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4001

V101 razpolozenje med ljudmi v okolju 1.00 AKTUALNA VPRAŠANJA

1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

Vrednost 22 Frekvenca
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 145
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 347
3 upanje in strah obenem 710
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 57
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 722
8 kaj drugega 0
9 ne ve, ne more oceniti 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V102A kako zivijo ljudje? 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 31 Frekvenca
1 danes dosti slabše 613
2 danes slabše 1156
3 enako 159
4 danes boljše 101
5 danes dosti boljše 13
9 ne vem 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID

ID - ŠTEVILKA ANKETIRANCA

Vrednost 1356 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
3003 1
3004 1
3005 1
4001 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4001

V101 razpolozenje med ljudmi v okolju 1.00 AKTUALNA VPRAŠANJA

1.01 SEDANJE STANJE V GOSPODARSTVU TER POLITIČNA IN DRUGA DOGAJANJA VPLIVAJO NA RAZPOLOŽENJE LJUDI. KAKŠNO JE PO VAŠI OCENI RAZPOLOŽENJE MED LJUDMI V VAŠEM OKOLJU? (en odgovor)

Vrednost 2355 Frekvenca
1 angažirano delovanje in pripravljenost za akcijo, s katero bi premagali težave 145
2 zaupanje, da bomo kmalu vse uredili 347
3 upanje in strah obenem 710
4 brezbrižnost, ravnodušnost, pasivnost 57
5 prevladuje strah in zaskrbljenost 722
8 kaj drugega 0
9 ne ve, ne more oceniti 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V102A kako zivijo ljudje? 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

a) kako živijo ljudje

Vrednost 3354 Frekvenca
1 danes dosti slabše 613
2 danes slabše 1156
3 enako 159
4 danes boljše 101
5 danes dosti boljše 13
9 ne vem 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102B demokraticnost odlocanja 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

b) demokratičnost odločanja

Vrednost 4353 Frekvenca
1 danes dosti slabše 104
2 danes slabše 391
3 enako 403
4 danes boljše 780
5 danes dosti boljše 116
9 ne vem 284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102C spostovanje clovekovih pravic 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin

Vrednost 5352 Frekvenca
1 danes dosti slabše 117
2 danes slabše 424
3 enako 522
4 danes boljše 690
5 danes dosti boljše 127
9 ne vem 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102D spostovanje dela 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

d) spoštovanje dela

Vrednost 6351 Frekvenca
1 danes dosti slabše 160
2 danes slabše 594
3 enako 499
4 danes boljše 575
5 danes dosti boljše 109
9 ne vem 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102E moznost dobiti stanovanje 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

e) možnost dobiti stanovanje

Vrednost 7350 Frekvenca
1 danes dosti slabše 522
2 danes slabše 854
3 enako 198
4 danes boljše 244
5 danes dosti boljše 38
9 ne vem 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102F moznost dobiti zaposlitev 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

f) možnost dobiti zaposlitev

Vrednost 8349 Frekvenca
1 danes dosti slabše 1314
2 danes slabše 686
3 enako 25
4 danes boljše 11
5 danes dosti boljše 10
9 ne vem 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102G zakonitost 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

g) zakonitost

Vrednost 9348 Frekvenca
1 danes dosti slabše 124
2 danes slabše 460
3 enako 749
4 danes boljše 290
5 danes dosti boljše 27
9 ne vem 428

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102H moznost izobrazevanja 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

h) možnost izobraževanja

Vrednost 10347 Frekvenca
1 danes dosti slabše 142
2 danes slabše 896
3 enako 590
4 danes boljše 278
5 danes dosti boljše 40
9 ne vem 132

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102I kulturno zivljenje 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

i) kulturno življenje

Vrednost 11346 Frekvenca
1 danes dosti slabše 142
2 danes slabše 675
3 enako 652
4 danes boljše 350
5 danes dosti boljše 51
9 ne vem 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102J moznost imeti, prezivljati otroke 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

j) možnost imeti, preživljati otroke

Vrednost 12345 Frekvenca
1 danes dosti slabše 660
2 danes slabše 1183
3 enako 135
4 danes boljše 35
5 danes dosti boljše 9
9 ne vem 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102K zdravstveno varstvo 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

k) zdravstveno varstvo

Vrednost 13344 Frekvenca
1 danes dosti slabše 437
2 danes slabše 990
3 enako 455
4 danes boljše 96
5 danes dosti boljše 11
9 ne vem 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102L vpliv stroke na odlocitve 1.02 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS DANES Z ŽIVLJENJEM PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI, ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, ALI SLABŠE?

l) vpliv stroke na vladne odločitve

Vrednost 14343 Frekvenca
1 danes dosti slabše 179
2 danes slabše 438
3 enako 489
4 danes boljše 362
5 danes dosti boljše 24
9 ne vem 586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V103 materialno stanje druzine

1.03 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI: (en odgovor)

Vrednost 15342 Frekvenca
1 da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete 115
2 da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. 615
3 da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. 1032
4 da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane 226
5 da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin 43
6 da živite v revščini 22
9 ne vem, neopredeljen 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V104 razlike v osebnih dohodkih

1.04 ALI MISLITE, DA BI BILO POTREBNO RAZLIKE V OSEBNIH DOHODKIH ZMANJŠATI, POVEČATI ALI ODPRAVITI, ALI PA SO TAKE RAZLIKE, KAKRŠNE SO SEDAJ, PRIMERNE?

Vrednost 16341 Frekvenca
1 razlike naj se povečajo 190
2 sedanje razlike so primerne 180
3 razlike naj se zmanjšajo 1515
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 68
9 ne vem 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V105 preprecevanje inflacije / brezposelnosti

1.05 ČE BI SE MORALA VLADA ODLOČITI MED PREPREČEVANJEM VISOKE INFLACIJE IN MED PREPREČEVANJEM NEZAPOSLENOSTI, KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠE?

Vrednost 17340 Frekvenca
1 preprečevati inflacijo 779
2 preprečevati nezaposlenost 917
9 ne vem, neodločen 382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V106 zaprtje jedrske elektrarne

1.06 ENI MENIJO, DA JE ZARADI NEVARNOSTI POTREBNO NUKLEARNO ELEKTRARNO KRŠKO NEMUDOMA USTAVITI, DRUGI PA MENIJO, DA OBRATUJE VARNO IN EKONOMIČNO IN DA BI S PREDČASNO USTAVITVIJO SAMI POVZROČILI NEIZMERNO GOSPODARSKO ŠKODO. IN KAKŠNO JE

Vrednost 18339 Frekvenca
1 jedrsko elektrarno v Krškem je treba ne glede na stroške nemudoma zapreti 296
2 jedrsko elektrarno v Krškem je treba zapreti do leta 1995 416
3 jedrsko elektrarno v Krškem bi bilo sicer treba zapreti, vendar pa to zaradi finančnih težav in težav v preskrbi z energijo ni smiselno 610
4 jedrska elektrarna v Krškem je dovolj varna, tako da lahko obratuje toliko časa, dokler ne bo v celoti izkoriščena 419
9 ne vem 337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V107A manj denarja za OD 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

a) manj denarja za povečanje osebnih dohodkov in življenjskega standarda

Vrednost 19338 Frekvenca
1 moramo sprejeti 180
2 lahko sprejmemo 325
3 ne smemo sprejeti 1310
9 ne vem, neodločen 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V107B vec in bolje delati 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

b) ljudje naj bi več in bolje delali

Vrednost 20337 Frekvenca
1 moramo sprejeti 1182
2 lahko sprejmemo 653
3 ne smemo sprejeti 108
9 ne vem, neodločen 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V107C manj denarja za solstvo, zdravstvo, kult 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

c) manj denarja za šolstvo, zdravstvo, kulturo

Vrednost 21336 Frekvenca
1 moramo sprejeti 121
2 lahko sprejmemo 246
3 ne smemo sprejeti 1523
9 ne vem, neodločen 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V107D povecanje podpore za nazaposlene 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

d) povečanje podpore nezaposlenim

Vrednost 22335 Frekvenca
1 moramo sprejeti 353
2 lahko sprejmemo 746
3 ne smemo sprejeti 660
9 ne vem, neodločen 319

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V107E ukiniti nerentabilna podjetja 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

e) ukiniti bi morali nerentabilna podjetja

Vrednost 23334 Frekvenca
1 moramo sprejeti 853
2 lahko sprejmemo 605
3 ne smemo sprejeti 259
9 ne vem, neodločen 358
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V107F manj denarja za vojsko 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

f) manj denarja za vojsko

Vrednost 24333 Frekvenca
1 moramo sprejeti 946
2 lahko sprejmemo 620
3 ne smemo sprejeti 278
9 ne vem, neodločen 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V107G manj denarja za policijo 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

g) manj denarja za policijo

Vrednost 25332 Frekvenca
1 moramo sprejeti 639
2 lahko sprejmemo 716
3 ne smemo sprejeti 433
9 ne vem, neodločen 290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V107H manj denarja za znan. delo in raziskov. 1.07 STABILIZACIJA RAZMER V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU KOT CELOTI TERJA DOLOČENE UKREPE, ŽRTVE IN ODPOVEDI LJUDI. ALI BI PO VAŠI SODBI NAŠTETE OMEJITVE, ODPOVEDI IN NAPORE MORALI SPREJETI, BI JIH LAHKO SPREJELI, ALI PA JIH NE

h) manj denarja za znanstveno delo in raziskovanje

Vrednost 26331 Frekvenca
1 moramo sprejeti 154
2 lahko sprejmemo 253
3 ne smemo sprejeti 1388
9 ne vem, neodločen 283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V108A skupscina - Bucar 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

a) Slovensko skupščino s predsednikom F. Bučarjem

Vrednost 27330 Frekvenca
1 zelo uspešno 48
2 uspešno 534
3 deloma, deloma 851
4 neuspešno 318
5 zelo neuspešno 64
9 ne vem 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108B predsetstvo - Kucan 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

b) Predsedstvo Republike Slovenije s predsednikom M. Kučanom

Vrednost 28329 Frekvenca
1 zelo uspešno 567
2 uspešno 1042
3 deloma, deloma 302
4 neuspešno 43
5 zelo neuspešno 10
9 ne vem 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108C vlada - Peterle 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

c) republiško vlado kot celoto s predsednikom L. Peterletom

Vrednost 29328 Frekvenca
1 zelo uspešno 94
2 uspešno 493
3 deloma, deloma 736
4 neuspešno 449
5 zelo neuspešno 124
9 ne vem 181
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108D gospodarska ministrstva 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

d) gospodarska ministrstva

Vrednost 30327 Frekvenca
1 zelo uspešno 15
2 uspešno 215
3 deloma, deloma 668
4 neuspešno 662
5 zelo neuspešno 188
9 ne vem 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108E zunanje ministrstvo 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

e) zunanje ministrstvo

Vrednost 31326 Frekvenca
1 zelo uspešno 202
2 uspešno 906
3 deloma, deloma 545
4 neuspešno 100
5 zelo neuspešno 33
9 ne vem 292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108F ministrstvo za zdravstvo 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

f) ministrstvo za zdravstvo

Vrednost 32325 Frekvenca
1 zelo uspešno 22
2 uspešno 200
3 deloma, deloma 519
4 neuspešno 713
5 zelo neuspešno 309
9 ne vem 315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108G koalicija DEMOS 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

g) vladajočo koalicijo strank DEMOS

Vrednost 33324 Frekvenca
1 zelo uspešno 18
2 uspešno 226
3 deloma, deloma 583
4 neuspešno 629
5 zelo neuspešno 206
9 ne vem 416

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108H opozicijske stranke 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

h) opozicijske stranke

Vrednost 34323 Frekvenca
1 zelo uspešno 13
2 uspešno 270
3 deloma, deloma 800
4 neuspešno 355
5 zelo neuspešno 84
9 ne vem 556

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V108I sindikati 1.08 ČE UPOŠTEVATE POLITIČNA, VOJAŠKA, GOSPODARSKA IN SOCIALNA DOGAJANJA TER ŽIVLJENJSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ZADNJEM LETU - KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? ALI KOT ZELO USPEŠNO, ALI KOT

i) sindikate

Vrednost 35322 Frekvenca
1 zelo uspešno 22
2 uspešno 219
3 deloma, deloma 577
4 neuspešno 551
5 zelo neuspešno 241
9 ne vem 467
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V109 denacionalizacija

1.09 ZANIMA NAS, KAJ MENITE O DENACIONALIZACIJI - VRNITVI NACIONALIZIRANEGA PREMOŽENJA BIVŠIM LASTNIKOM TOVARN, PODJETIJ IPD? ALI NAJ SE...

Vrednost 36321 Frekvenca
1 vrne vse odvzeto premoženje, po možnosti v naravi 541
2 vrne, vendar predvsem v obliki odškodnine, ki jo zagotavlja Republika Slovenija (obveznice) bivšim lastnikom 576
3 vrne, vendar predvsem v obliki delnic za odvzeta podjetja 319
4 sem proti vrnitvi nacionaliziranega premoženja bivšim lastnikom 351
9 ne vem 291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V110 druzbena lastnina

1.10. ZANIMA NAS VAŠ ODNOS DO ODPRAVE DRUŽBENE LASTNINE, ZATO VAS PROSIMO, DA OBKROŽITE TISTO OD SPODAJ NAVEDENIH STALIŠČ, KI VAM NAJBOLJ USTREZA.

Vrednost 37320 Frekvenca
1 družbena lastnina je lastnina naroda in se zato ne sme razdeliti ali prodati posameznikom ali kolektivom 472
2 družbeno lastnino je treba razdeliti med vse prebivalce Slovenije 238
3 družbeno lastnino je treba razdeliti tistim zaposlenim, ki z njo delajo in ustvarjajo narodno bogastvo 867
4 družbeno lastnino lahko prepustimo tistim, ki so jo pripravljeni odkupiti 189
8 drugo 53
9 ne vem 259

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V111 privatna lastnina

1.11. KAJ VAM POMENI PRIVATNA LASTNINA? IZBERITE ODGOVOR, KI VAM NAJBOLJ USTREZA!

Vrednost 38319 Frekvenca
1 privatna lastnina je sredstvo za iskoriščanje drugih ljudi 221
2 je pogoj za varno prihodnost 293
3 je pogoj za samostojno življenje in samostojno oblikovanje lastne prihodnosti 1145
4 je sredstvo za brezskrbno in lagodno življenje 101
8 drugo 45
9 ne vem 273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V112 pomembnost izobr., premoz., zaposlitve

1.12 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU ZA DANAŠNJEGA ČLOVEKA BOLJ POMEMBNO?

Vrednost 39318 Frekvenca
1 da ima dobro izobrazbo in dobro delo 847
2 da ima dovolj veliko premoženje, da lahko z njim preživi brez dela 125
3 da ima zanesljivo zaposlitev 1042
8 drugo 23
9 ne vem 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V113A vec sredstev za zdravstvene storitve 1.13 V KATERIH PRIMERIH BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV KOT DOSLEJ ZA ZDRAVSTVENE STORITVE? (Možnih je več odgovorov)

3 - samo v primeru, če bi zaradi pomankanja denarja začeli odpuščati zdravnike in zapirati bolnice

Vrednost 40317 Frekvenca
3 (izbral) 555
1 (ni izbral) 838
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 507
8 drugo 38
9 ne vem 135
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V113B vec sredstev za zdravstvene storitve 1.13 V KATERIH PRIMERIH BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV KOT DOSLEJ ZA ZDRAVSTVENE STORITVE? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, če bi s tem prišel do cenejših in boljših zdravstvenih storitev

Vrednost 41316 Frekvenca
3 (izbral) 974
1 (ni izbral) 419
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 507
8 drugo 38
9 ne vem 135
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V113C vec sredstev za zdravstvene storitve 1.13 V KATERIH PRIMERIH BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV KOT DOSLEJ ZA ZDRAVSTVENE STORITVE? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, ko bi lahko plačal svojega privatnega zdravnika ali ko bi se lahko zdravil v privatni kliniki

Vrednost 42315 Frekvenca
3 (izbral) 354
1 (ni izbral) 1039
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 507
8 drugo 38
9 ne vem 135
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V113D vec sredstev za zdravstvene storitve 1.13 V KATERIH PRIMERIH BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV KOT DOSLEJ ZA ZDRAVSTVENE STORITVE? (Možnih je več odgovorov)

3 - samo v primeru, če bi moral iskati zdravniško pomoč pri specialistih v inozemstvu

Vrednost 43314 Frekvenca
3 (izbral) 209
1 (ni izbral) 1184
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 507
8 drugo 38
9 ne vem 136
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114 oblika placevanja zdr. storitev

1.14 KAKŠNA OBLIKA PLAČEVANJA ZDRAVSTVENIH STORITEV VAM NAJBOLJ USTREZA?

Vrednost 44313 Frekvenca
1 da mi odtegnejo del dohodkov še pred izplačilom plače, kot doslej 984
2 da mi ne odtegnejo od dohodkov in da sam vplačujem zavarovalnino, ki mi bo pokrivala stroške zdravstvenih uslug 210
3 da mi odtegnejo od plače samo tisti del, ki zadostuje za najnujnejše zdravstvene storitve, za druge pa se zavarujem po lastni presoji 618
8 drugo 57
9 ne vem 208
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V115A vec sredstev za izobrazevanje 1.15 V KATEREM PRIMERU BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE (VAŠE ALI VAŠIH OTROK)? (Možnih je več odgovorov)

3 - samo v primeru, če bi se s tem občutno zvišala kvaliteta izobraževalnih storitev (pouka v šoli itd.)

Vrednost 45312 Frekvenca
3 (izbral) 1181
1 (ni izbral) 266
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 414
8 drugo 29
9 ne vem, b.o. 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115B vec sredstev za izobrazevanje 1.15 V KATEREM PRIMERU BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE (VAŠE ALI VAŠIH OTROK)? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, če bi zaradi pomanjkanja sredstev začeli odpuščati učitelje in zapirati šole

Vrednost 46311 Frekvenca
3 (izbral) 323
1 (ni izbral) 1123
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 415
8 drugo 29
9 ne vem, b.o. 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115C vec sredstev za izobrazevanje 1.15 V KATEREM PRIMERU BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE (VAŠE ALI VAŠIH OTROK)? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, če bi lahko za dodaten denar dobil dodatne izobraževalne tečaje (tuje jezike ipd.)

Vrednost 47310 Frekvenca
3 (izbral) 475
1 (ni izbral) 973
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 415
8 drugo 29
9 ne vem, b.o. 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115D vec sredstev za izobrazevanje 1.15 V KATEREM PRIMERU BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE (VAŠE ALI VAŠIH OTROK)? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, če bi lahko jaz ali moji otroci obiskovali privatno šolo

Vrednost 48309 Frekvenca
3 (izbral) 198
1 (ni izbral) 1248
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 415
8 drugo 29
9 ne vem, b.o. 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115E vec sredstev za izobrazevanje 1.15 V KATEREM PRIMERU BI BILI PRIPRAVLJENI DAJATI VEČ SREDSTEV ZA IZOBRAŽEVANJE (VAŠE ALI VAŠIH OTROK)? (Možnih je več odgovorov)

3 - v primeru, če bi se izobraževal v tujini

Vrednost 49308 Frekvenca
3 (izbral) 212
1 (ni izbral) 1235
7 v nobenem primeru, ker že zdaj dajem dovolj 415
8 drugo 29
9 ne vem, b.o. 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V116 oblika placevanja izobrazevanja

1.16 KATERA OBLIKA PLAČEVANJA IZOBRAŽEVANJA VAM NAJBOLJ USTREZA?

Vrednost 50307 Frekvenca
1 da mi še pred izplačilom odtegnejo del plače (tako kot doslej) 985
2 da mi ne odtegnejo od plače in da izobraževanje plačujem sam v obliki šolnine 224
3 da mi odtegnejo od plače samo toliko, kolikor je potrebno za kritje osnovnega obvezneg izobraževanja 556
8 drugo 53
9 ne vem, b.o. 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V117 pravice narodnih manjsin POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI S PRIPRAVO NOVE SLOVENSKE USTAVE.

1.17 ALI NAJ IMAJO NARODNE MANJŠINE V REPUBLIKI SLOVENIJI VEČ, ENAKO ALI MANJ PRAVIC, KOT PO SEDAJ VELJAVNI USTAVI?

Vrednost 51306 Frekvenca
1 več 223
2 enako 1534
3 manj 106
9 ne vem, b.o. 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V118 soupravljanje delavcev v ustavi

1.18. ALI JE PO VAŠEM MNENJU POTREBNO Z USTAVO DOLOČITI PRAVICE DELAVCEV PRI SOUPRAVLJANJU V PODJETJIH?

Vrednost 52305 Frekvenca
1 potrebno bi bilo 1506
2 ni potrebno 303
9 ne vem 269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V119 odgovornost poslancev

1.19 KOMU NAJ PREDVSEM ODGOVARJAJO POSLANCI PO SVOJI IZVOLITVI?

Vrednost 53304 Frekvenca
1 svoji stranki 212
2 volilcem, ki so jih volili (v volilnem okolišu) 1559
3 ravnajo naj po svoji lastni vesti, prepričanju 159
9 ne vem 147
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V120 volitve predsednika republike

1.20 KAKO NAJ BO VOLJEN PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE?

Vrednost 54303 Frekvenca
1 voljen naj bo na neposrednih volitvah 1726
2 voli naj ga skupščina z dvotretinjsko večino 134
3 voli naj ga skupščina z enostavno večino 71
9 ne vem 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121 regionalni razvoj Slovenije

1.21 V PREDLOGIH ZA NOVO SLOVENSKO USTAVO JE PRIPRAVLJENIH VEČ ZAMISLI REGIONALNEGA RAZVOJA SLOVENIJE. ZANIMA NAS, S KATERO OD NAVEDENIH ZAMISLI SOGLAŠATE?

Vrednost 55302 Frekvenca
1 razdeljenost na regije je nepotrebna, Slovenija naj bo vodena iz republiškega središča, deluje naj kot enoten sistem 699
2 Slovenija naj bo razdeljena na regije, območja, ki tudi samostojno usmerjajo svoj razvoj 1055
8 kaj drugega 28
9 ne vem 282
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V122A oseba z velikim politicnim ugledom 1.22 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

a)

Vrednost 56301 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 40
2 Janez Drnovšek 340
3 Milan Kučan 1361
4 Janez Janša 42
5 Igor Bavčar 18
6 Lojze Peterle 64
7 France Bučar 4
8 Jože Pučnik 12
9 Jelko Kacin 63
10 Jožef Školjč 2
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 0
12 0
92 0
93 1
98 b.o. 27
99 ne vem 2
" " 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V122B oseba z velikim politicnim ugledom 1.22 ALI NAM LAHKO NAVEDETE DVE OSEBI IZ POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE, SLOVENCA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJVEČJI UGLED?

b)

Vrednost 57300 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 200
2 Janez Drnovšek 617
3 Milan Kučan 358
4 Janez Janša 143
5 Igor Bavčar 40
6 Lojze Peterle 213
7 France Bučar 15
8 Jože Pučnik 13
9 Jelko Kacin 162
10 Jožef Školjč 7
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 0
12 4
92 1
93 0
98 b.o. 36
99 ne vem 6
" " 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V123A oseba z velikim politicnim ugledom 1.23 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

a)

Vrednost 58299 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 272
2 Janez Drnovšek 118
3 Milan Kučan 71
4 Janez Janša 204
5 Igor Bavčar 138
6 Lojze Peterle 157
7 France Bučar 48
8 Jože Pučnik 18
9 Jelko Kacin 175
10 Jožef Školjč 15
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 0
95 1
98 b.o. 64
99 ne vem 28
" " 665

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V123B oseba z velikim politicnim ugledom 1.23 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE TRETJEGA IN ČETRTEGA?

b)

Vrednost 59298 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 164
2 Janez Drnovšek 57
3 Milan Kučan 18
4 Janez Janša 173
5 Igor Bavčar 147
6 Lojze Peterle 94
7 France Bučar 48
8 Jože Pučnik 21
9 Jelko Kacin 140
10 Jožef Školjč 9
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 0
92 1
95 0
98 b.o. 62
99 ne vem 27
" " 1007

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V124A oseba z malim politicnim ugledom 1.24 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

a)

Vrednost 60297 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 30
2 Janez Drnovšek 0
3 Milan Kučan 2
4 Janez Janša 16
5 Igor Bavčar 19
6 Lojze Peterle 286
7 France Bučar 167
8 Jože Pučnik 433
9 Jelko Kacin 1
10 Jožef Školjč 69
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 46
80 1
98 b.o. 109
99 ne vem 49
" " 598

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V124B oseba z malim politicnim ugledom 1.24 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE DVA SLOVENSKA POLITIKA, KI IMATA SEDAJ MED LJUDMI NAJMANJŠI UGLED?

b)

Vrednost 61296 Frekvenca
1 Dimitrij Rupel 20
2 Janez Drnovšek 4
3 Milan Kučan 1
4 Janez Janša 16
5 Igor Bavčar 9
6 Lojze Peterle 114
7 France Bučar 118
8 Jože Pučnik 158
9 Jelko Kacin 1
10 Jožef Školjč 44
11 (kode za politike, ki so skupno prejeli manj kot 3% navedb) 56
80 0
92 1
98 b.o. 95
99 ne vem 81
" " 1066

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V201 razlog za mednacionalne konflikte 2.00 OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE, RAZPADANJE JUGOSLAVIJE, VOJNA NA HRVATSKEM

2.01 V JUGOSLAVIJI SE POJAVLJAJO HUDI MEDNACIONALNI KONFLIKTI IN SOVRAŠTVA. NAVAJAMO VAM NEKAJ MOŽNIH RAZLOGOV ZA TO, VI PA MED NJIMI IZBERITE ENEGA, KI NAJBOLJ USTREZA VAŠIM POGLEDOM.

Vrednost 62295 Frekvenca
1 zgodovinski razlogi, stari spori 544
2 naščuvanost s strani političnih voditeljev in propagande v medijih 801
3 desetletja komunistične vladavine 261
4 kulturne in religiozne razlike in nasprotja 79
5 iskanje krivde pri drugih narodih za lastne napake 215
8 drugo 20
9 ne vem, b.o. 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V202A Slovenci - osamosvojitev 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

a) ... Slovenci, ker smo z osamosvojitvijo sprožili razpad Jugoslavije

Vrednost 63294 Frekvenca
1 soglašam 111
2 ne soglašam 1808
9 ne vem, b.o. 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V202B stari rezim 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

b) ... stari režim, ki je prikrival globoka nasprotja med Srbi in Hrvati, zdaj pa je vse izbruhnilo na dan

Vrednost 64293 Frekvenca
1 soglašam 1537
2 ne soglašam 301
9 ne vem, b.o. 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V202C Srbi - Milosevic, velika srbija 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

c) ... Miloševič in srbska politika, ki skuša pridobiti hrvaško ozemlje in ustvariti Veliko Srbijo

Vrednost 65292 Frekvenca
1 soglašam 1858
2 ne soglašam 71
9 ne vem, b.o. 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V202D Tudjman - omejevanje pravic Srbov 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

d) ... Tuđman in hrvaška politika, ki omejuje pravice Srbov na Hrvaškem

Vrednost 66291 Frekvenca
1 soglašam 804
2 ne soglašam 768
9 ne vem, b.o. 506

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V202E hrvaski Srbi 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

e) ... hrvaški Srbi, ki se maščujejo za ustaške pokole v času II. svetovne vojne

Vrednost 67290 Frekvenca
1 soglašam 1133
2 ne soglašam 473
9 ne vem, b.o. 472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V202F jugoslovanska vojska 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

f) ... jugoslovanska zvezna vojska (JLA), ki se noče sprijazniti z razpadom Jugoslavije in izgubo svojega privilegiranega položaja

Vrednost 68289 Frekvenca
1 soglašam 1786
2 ne soglašam 94
9 ne vem, b.o. 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V202G Hrvaska - osamosvojitev 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

g) ... Hrvaška, ker se je odločila za samostojnost in odcepitev od Jugoslavije

Vrednost 69288 Frekvenca
1 soglašam 298
2 ne soglašam 1511
9 ne vem, b.o. 269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V202H Hrvaska - ni ukrepala ob napadu na Slov. 2.02 OCENITE KRIVDO IN ODGOVORNOST ZA IZBRUH IN SRDITOST VOJNE NA HRVAŠKEM. ALI SOGLAŠATE ALI NE, Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI: KRIVI SO, KRIV JE...

h) ... hrvaško politično vodstvo, ker ob napadu jugoslovanske zvezne vojske na Slovenijo ni takoj vojaško ukrepalo

Vrednost 70287 Frekvenca
1 soglašam 973
2 ne soglašam 645
9 ne vem, b.o. 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V203 vojna na Hrvaskem ogroza Slovenijo

2.03 ALI SODITE, DA VOJNA NA HRVAŠKEM OGROŽA SLOVENIJO:

Vrednost 71286 Frekvenca
1 ogroža 1491
2 ne ogroža 375
9 ne vem 210
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V204A dobra oborozitev 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

a) dobro se naj oboroži in utrdi svojo obrambo

Vrednost 72285 Frekvenca
1 se strinjam 1395
2 se ne strinjam 425
9 ne vem 256
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V204B izogibanje provokacijam 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

b) izogiba naj se provokacijam in dejanjem, ki bi mogla sprožiti novo agresijo zvezne vojske

Vrednost 73284 Frekvenca
1 se strinjam 1855
2 se ne strinjam 86
9 ne vem 135
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V204C Slovenija nevtralna 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

c) v hrvaško-srbski vojni naj bo Slovenija povsem nevtralna

Vrednost 74283 Frekvenca
1 se strinjam 1459
2 se ne strinjam 396
9 ne vem 222
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V204D humanitarna pomoc Hrvatom 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

d) Hrvatom naj humanitarno pomaga

Vrednost 75282 Frekvenca
1 se strinjam 1857
2 se ne strinjam 108
9 ne vem 112
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V204E Hrvatom pomaga z orozjem, strelivom 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

e) Hrvatom naj pomaga z orožjem in strelivom

Vrednost 76281 Frekvenca
1 se strinjam 414
2 se ne strinjam 1365
9 ne vem 298
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V204F Hrvatom gospodarska in financna pomoc 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

f) Hrvatom naj gospodarsko in finančno pomaga

Vrednost 77280 Frekvenca
1 se strinjam 1056
2 se ne strinjam 707
9 ne vem 314
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V204G prostovlojci za Hrvasko 2.04 KAKO NAJ RAVNA SLOVENIJA ZARADI VOJNE NA HRVAŠKEM? Slovenija naj se...

g) naj organizira prostovoljce, ki se bodo borili na hrvaški strani

Vrednost 78279 Frekvenca
1 se strinjam 196
2 se ne strinjam 1643
9 ne vem 237
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V205 pomoc beguncem iz Hrvaske

2.05 BI BILI PRIPRAVLJENI SPREJETI BEGUNCE IZ HRVAŠKE V SVOJ DOM, STANOVANJE, ALI JIM KAKO DRUGAČE POMAGATI, ALI NE? (en odgovor)

Vrednost 79278 Frekvenca
1 pripravljen sem jih sprejeti 395
2 pripravljen sem jim nuditi materialno pomoč 541
3 pomagal bi kako drugače 625
4 nimam možnosti, da bi pomagal 402
5 ne bi pomagal 49
9 ne vem 65
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V206 trajanje vojne na Hrvaskem

2.06 IN KAJ SODITE, KOLIKO ČASA LAHKO ŠE TRAJA VOJNA NA HRVAŠKEM?

Vrednost 80277 Frekvenca
1 v kratkem bo končana 173
2 še nekaj mesecev 447
3 še vse prihodnje leto 148
4 še več let 125
5 sploh ne vidim konca 422
6 ne morem soditi 580
9 ne vem, b.o. 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V207 odnosi Slovenije do jug. republik

2.07 KAKŠNA JE VAŠA ZAMISEL O PRIHODNJIH ODNOSIH SLOVENIJE Z DRUGIMI JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI? AL NAJ BO SLOVENSKA DRŽAVA V PRIHODNJE: (en odgovor)

Vrednost 81276 Frekvenca
1 brez vsakršnih povezav z drugimi jugoslovanskimi republikami 72
2 povezana naj bo kot z drugimi tujimi državami 647
3 povezana naj bo kot z drugimi sosednjimi državami 661
4 gospodarsko naj bo tesneje povezana kot z drugimi sosednjimi državami 395
5 politično in gospodarsko naj bo tesneje povezana kot z drugimi sosednjimi državami 104
6 Slovenija naj bo članica prenovljene jugoslovanske federacije 41
9 ne vem 157
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V208 meja s Hrvasko

2.08 KAKŠNA NAJ BO PO VAŠEM MNENJU MEJA S HRVAŠKO?

Vrednost 82275 Frekvenca
1 ta meja naj bo kot z drugimi državami 704
2 ta meja naj bo čim bolj odprta 963
3 ta meja naj bo le začasna, dokler traja vojna na Hrvaškem 178
4 ta meja je odveč 119
9 ne vem 111
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V209A drzava, ki bi ogrozala Slovenijo 2.09 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA

1. odgovor

Vrednost 83274 Frekvenca
1 Avstrija 34
2 Madžarska 10
3 Hrvaška 64
4 Italija 89
5 Nemčija 6
6 Srbija 1069
7 nobena od teh 487
9 ne ve 306
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V209B drzava, ki bi ogrozala Slovenijo 2.09 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA

2. odgovor

Vrednost 84273 Frekvenca
1 Avstrija 25
2 Madžarska 9
3 Hrvaška 55
4 Italija 70
5 Nemčija 12
6 Srbija 55
7 nobena od teh 488
9 ne ve 399
" " 965

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V209C drzava, ki bi ogrozala Slovenijo 2.09 ALI BI LAHKO PO VAŠEM MNENJU KATERA OD NAVEDENIH DRŽAV OGROŽALA SLOVENIJO KOT SAMOSTOJNO DRŽAVO? (če da) NAVEDITE TISTO, KI BI SLOVENIJO LAHKO NAJBOLJ OGROŽALA, NATO PA NAVEDITE ŠE DRUGO IN TRETJO DRŽAVO, SEVEDA

3. odgovor

Vrednost 85272 Frekvenca
1 Avstrija 29
2 Madžarska 10
3 Hrvaška 26
4 Italija 26
5 Nemčija 4
6 Srbija 22
7 nobena od teh 489
9 ne ve 412
" " 1060

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V210 sprememba glasovanja na plebiscitu

2.10 ČE BI OB PLEBISCITU VEDELI, DA BO ODLOČITEV O SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE POVEZANA Z VOJAŠKIM SPOPADOM IN GOSPODARSKO KRIZO, KI JO SEDAJ DOŽIVLJAMO, ALI BI GLASOVALI ZA ALI PROTI SAMOSTOJNOSTI SLOVENIJE?

Vrednost 86271 Frekvenca
1 ne glede na vse, bi glasoval za samostojno Slovenijo 1625
2 če bi vedel, da bo vojna in kriza, ne bi glasoval "za" 122
3 če bi vedel, da bo vojna, ne bi glasoval "za" 49
4 če bi vedel, da bo takšna kriza, ne bi glasoval "za" 73
9 ne vem 200
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V211 danasnje razpolozenje osebe

2.11 OB RAZGLASITVI NEODVISNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE (27. JULIJA) JE PREVLADOVALO NAVDUŠENJE. IN KAKO BI VI OB TEM DANES OCENILI SVOJE RAZPOLOŽENJE?

Vrednost 87270 Frekvenca
1 zelo sem navdušen 170
2 navdušen sem 506
3 niti navdušen, niti razočaran 983
4 razočaran sem 242
5 zelo sem razočaran 47
9 ne vem, b.o. 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V212 Evropa zrtvuje Slovenijo

2.12 KAJ MENITE, ALI SE LAHKO ZGODI, DA BI EVROPSKE DRŽAVE IN ZDA ŽRTVOVALE SAMOSTOJNOST SLOVENIJE ZA NEKAKŠNO NOVO JUGOSLAVIJO, ALI NE?

Vrednost 88269 Frekvenca
1 to se bo zelo verjetno tudi zgodilo 196
2 to se sicer lahko zgodi, a ni verjetno 971
3 to se zagotovo ne bo zgodilo 484
9 ne vem, b.o. 427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V213A dobro organizirana TO in milica 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

a) že dolgo časa imamo v Sloveniji dobro organizirano teritorialno obrambo in policijo

Vrednost 89268 Frekvenca
1 soglašam 1602
2 ne soglašam 255
9 ne vem, b.o. 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V213B ce bi JA uporabila vse sile, bi izgubili 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

b) če bi zvezna vojska uporabila vse svoje sile in orožje, bi se spopad končal drugače

Vrednost 90267 Frekvenca
1 soglašam 1469
2 ne soglašam 314
9 ne vem, b.o. 295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V213C JA je podcenjevala Slovenijo 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

c) zvezna armada in njeni generali so podcenjevali vojaško sposobnost in enotnost slovenskega prebivalstva

Vrednost 91266 Frekvenca
1 soglašam 1706
2 ne soglašam 129
9 ne vem, b.o. 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V213D Jansa in Bavcar sta sposobna 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

d) ministra Janša in Bavčar sta pokazala svojo sposobnost

Vrednost 92265 Frekvenca
1 soglašam 1809
2 ne soglašam 85
9 ne vem, b.o. 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V213E predsetstvo in Kucan prave poteze 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

e) slovensko predsedstvo in predsednik M. Kučan so vlekli prave poteze

Vrednost 93264 Frekvenca
1 soglašam 1889
2 ne soglašam 36
9 ne vem, b.o. 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V213F politicna enotnost bistvenega pomena 2.13 O TEM, KAJ JE ODLOČALO, DA SMO SLOVENCI DOBILI JUNIJSKO-JULIJSKI SPOPAD Z JUGOSLOVANSKO ZVEZNO ARMADO, SO RAZLIČNA MNENJA. NEKAJ JIH NAVAJAMO, VI PA POVEJTE, ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE?

f) bistvenega pomena je bila politična enotnost predsedstva, vlade in voditeljev političnih strank

Vrednost 94263 Frekvenca
1 soglašam 1661
2 ne soglašam 116
9 ne vem, b.o. 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V214A JA je z umikom preprecila razsulo 2.14 O RAZLOGIH ZA UMIK ZVEZNE ARMADE SO RAZLIČNA MNENJA. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERA, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

a) JLA je že v času spopada začela razpadati (dezerterji, odpoved pokorščine), z umikom pa je preprečila nadaljnje razsulo

Vrednost 95262 Frekvenca
1 soglašam 1612
2 ne soglašam 164
9 ne vem, b.o. 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V214B srbsko vodstvo je odpisalo Slovenijo 2.14 O RAZLOGIH ZA UMIK ZVEZNE ARMADE SO RAZLIČNA MNENJA. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERA, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

b) srbsko vodstvo, ki odločilno vpliva na vojsko, je odpisalo Slovenijo iz Jugoslavije, zato se je zvezna armada umaknila

Vrednost 96261 Frekvenca
1 soglašam 1381
2 ne soglašam 285
9 ne vem, b.o. 412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V214C generali so se zbali se vecjega poraza 2.14 O RAZLOGIH ZA UMIK ZVEZNE ARMADE SO RAZLIČNA MNENJA. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERA, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

c) generali so se zbali še večjega poraza, ker je bil slovenski odpor tako učinkovit

Vrednost 97260 Frekvenca
1 soglašam 1109
2 ne soglašam 560
9 ne vem, b.o. 409

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V214D naklonjenost Evrope omajala generale 2.14 O RAZLOGIH ZA UMIK ZVEZNE ARMADE SO RAZLIČNA MNENJA. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERA, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

d) naklonjenost zahodno-evropskih držav Sloveniji je omajala trdovratnost generalov

Vrednost 98259 Frekvenca
1 soglašam 1025
2 ne soglašam 549
9 ne vem, b.o. 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V214E umik je le zacasen 2.14 O RAZLOGIH ZA UMIK ZVEZNE ARMADE SO RAZLIČNA MNENJA. NAVEDLI VAM BOMO NEKATERA, VI PA POVEJTE, ALI SE Z NJIMI STRINJATE, ALI NE?

e) umik je le začasen, še so možna vojaška izzivanja in napadi

Vrednost 99258 Frekvenca
1 soglašam 1085
2 ne soglašam 548
9 ne vem, b.o. 445

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V215 poklicni vojaki - naborniki

2.15 V SODOBNIH ARMADAH JE DELEŽ POKLICNIH VOJAKOV IN NABORNIKOV RAZLIČEN IN KAKŠEN NAJ BI BIL V SLOVENSKI VOJSKI? (možen je en odgovor)

Vrednost 100257 Frekvenca
1 v celoti poklicna vojska 276
2 predvsem poklicna in v manjši meri naborna 537
3 predvsem naborna z manjšim poklicnim jedrom 659
4 v celoti naborna vojska 129
5 vojska v Sloveniji ni potrebna 177
9 ne vem, ne morem oceniti 299
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V216 usoda vojaskih objektov

2.16 KAKŠNA NAJ BO USODA VOJAŠKIH OBJEKTOV BIVŠE JNA V SLOVENIJI?

Vrednost 101256 Frekvenca
1 vse naj prevzame obrambno ministrstvo in jih uporabi za slovensko vojsko 135
2 le deloma naj služijo slovenski obrambi, deloma pa naj postanejo civilni objekti 934
3 pretežno naj služijo civilnim namenom in le v manjši meri naj služijo slovenskim obrambnim enotam 848
8 drugo 19
9 ne vem 141
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V217 civilno sluzenje vojaskega roka

2.17 NEKATERIM POSAMEZNIKOM NJIHOVO PREPRIČANJE NE DOPUŠČA SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA V OBOROŽENIH SILAH. ALI JIM JE PO VAŠEM MNENJU TREBA OMOGOČITI SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA Z DELOM V SOCIALNIH SLUŽBAH, BOLNIŠNICAH, PSIHIATRIČNIH USTANOVAH, DOMOVIH ZA STARE

Vrednost 102255 Frekvenca
1 treba jim je omogočiti tako (civilno) služenje 1548
2 treba je vztrajati, naj služijo v oboroženih silah 246
9 ne ve, neodločen 282
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V218A krepitev sosedskih, regionalnih odnosov 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - s krepitvijo dobrih medsosedskih in regionalnih odnosov

Vrednost 103254 Frekvenca
3 (izbral) 994
1 (ni izbral) 680
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V218B garancije drugih drzav 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - z garancijami drugih držav o vojaškem neogrožanju Slovenije

Vrednost 104253 Frekvenca
3 (izbral) 550
1 (ni izbral) 1124
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V218C okrepljena policija 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - z obrambnimi sporazumi z drugimi državami

Vrednost 105252 Frekvenca
3 (izbral) 590
1 (ni izbral) 1084
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V218D obrambni sporazumi 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - z okrepljeno policijo

Vrednost 106251 Frekvenca
3 (izbral) 503
1 (ni izbral) 1169
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V218E prikljucitev k NATO 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - s priključitvijo k NATO

Vrednost 107250 Frekvenca
3 (izbral) 221
1 (ni izbral) 1452
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V218F neoborozena nevtralnost 2.18 KAKO BI SI SLOVENIJA PO VAŠEM MNENJU LAHKO ZAGOTAVLJALA VARNOST, ČE NE BI IMELA LASTNE VOJSKE? (možnih je več odgovorov)

3 - s pridobitvijo statusa neoborožene nevtralnost

Vrednost 108249 Frekvenca
3 (izbral) 686
1 (ni izbral) 987
4 ne bo potrebno, ker vojaško nismo ogroženi 55
9 ne vem 348
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V219 osebno ravnanje ob agresiji

2.19 KAKO BI VI OSEBNO RAVNALI V PRIMERU NOVE OBOROŽENE AGRESIJE NA SLOVENIJO?

Vrednost 109248 Frekvenca
1 boril bi se z orožjem 795
2 boril in upiral bi se na kak drug način 866
3 ne bi se niti boril niti upiral 100
9 ne vem, neodločen sem 315
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V220 zunanja politika za Slovenijo

2.20 KAKŠNA BI BILA ZA SLOVENIJO NAJPRIMERNEJŠA ZUNANJA POLITIKA ZA PRIHODNJE? IZBERI NAJPRIMERNEJŠI ODGOVOR!

Vrednost 110247 Frekvenca
1 nevtralnost 813
2 navezava na Zahodno Evropo 916
3 naslonitev na ostanek Jugoslavije 13
4 naslonitev na NATO in Združene države Amerike 92
5 naslonitev na ti. tretji svet 3
6 naslonitev na Sovjetsko zvezo oz. Rusijo 3
8 drugo 20
9 ne vem, b.o. 218

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V301 politicna stalisca osebe 3.00 POLITIČNE VREDNOTNE USMERITVE

3.01 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI O "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI

Vrednost 111246 Frekvenca
1 levica 22
2 31
3 88
4 139
5 sredina 668
6 sredina 268
7 73
8 55
9 20
10 desnica 15
99 ne vem, b.o. 699

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V302A pol. svoboda, svoboda govora, zdruzev. 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

a) politične svoboščine, svoboda govora, svoboda združevanja

Vrednost 112245 Frekvenca
1 močno 753
2 precej 819
3 ne dosti 193
4 nič 15
9 ne vem 297
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302B vecja socialna enakost 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

b) večja socialna enakost

Vrednost 113244 Frekvenca
1 močno 275
2 precej 723
3 ne dosti 604
4 nič 135
9 ne vem 340
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302C vec pol. odl. na ravni obcine, regije 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

c) da je lahko več političnih odločitev sprejetih na ravni občine, regije

Vrednost 114243 Frekvenca
1 močno 250
2 precej 841
3 ne dosti 391
4 nič 74
9 ne vem 521
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302D manj korupcije 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

d) manj korupcije v podjetjih in politiki

Vrednost 115242 Frekvenca
1 močno 350
2 precej 590
3 ne dosti 490
4 nič 158
9 ne vem 489
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302E svoboda morale in seks. opredelitev 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

e) svoboda moralnih in seksualnih opredelitev

Vrednost 116241 Frekvenca
1 močno 284
2 precej 702
3 ne dosti 440
4 nič 138
9 ne vem 513
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302F enakost ljudi pred zakonom 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

f) enakost ljudi pred zakonom

Vrednost 117240 Frekvenca
1 močno 652
2 precej 752
3 ne dosti 257
4 nič 71
9 ne vem 344
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302G drzavni nadzor nad bankami 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

g) državni nadzor nad bankami in velikimi zasebnimi podjetji

Vrednost 118239 Frekvenca
1 močno 269
2 precej 667
3 ne dosti 499
4 nič 199
9 ne vem 441
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302H enake pravice za zenske 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

h) enake pravice za ženske

Vrednost 119238 Frekvenca
1 močno 623
2 precej 813
3 ne dosti 293
4 nič 64
9 ne vem 282
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302I vec dela, manj nezaposlenosti 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

i) več dela, manj nezaposlenosti

Vrednost 120237 Frekvenca
1 močno 490
2 precej 708
3 ne dosti 381
4 nič 187
9 ne vem 307
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302J izboljsanje ekonomskih razmer 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

j) izboljšanje ekonomskih razmer

Vrednost 121236 Frekvenca
1 močno 467
2 precej 766
3 ne dosti 383
4 nič 141
9 ne vem 317
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302K vecstrankarski sistem 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

k) večstrankarski sistem

Vrednost 122235 Frekvenca
1 močno 735
2 precej 734
3 ne dosti 178
4 nič 56
9 ne vem 371
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V302L strpnost, toleranca 3.02 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA

l) strpnost, toleranca

Vrednost 123234 Frekvenca
1 močno 470
2 precej 672
3 ne dosti 371
4 nič 88
9 ne vem 468
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V303 zadovoljnost s stanjem demokracije

3.03 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 124233 Frekvenca
1 nezadovoljen 123
2 99
3 276
4 285
5 472
6 292
7 185
8 114
9 19
10 zadovoljen 22
99 ne vem, b.o. 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V304 ekonom. situacija po volitvah SEDAJ PA BI VAM RAD-A POSTAVIL-A NEKAJ VPRAŠANJ O EKONOMSKIH RAZMERAH, V KATERIH ŽIVITE.

3.04 ČE UPOŠTEVATE SITUACIJO V SLOVENIJI V OBDOBJU PO VOLITVAH (PO APRILU 1990), ALI BI REKLI, DA SE JE EKONOMSKA SITUACIJA V SLOVENIJI IZBOLJŠALA, POSLABŠALA, ALI JE OSTALA ENAKA?

Vrednost 125232 Frekvenca
1 izboljšala 65
2 ostala enaka 209
3 poslabšala 1751
9 ne vem, b.o. 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V305 ekonom. situacija prihodnje leto

3.05 ALI PRIČAKUJETE, DA SE BO NASLEDNJE LETO EKONOMSKA SITUACIJA V SLOVENIJI IZBOLJŠALA, POSLABŠALA ALI BO OSTALA ENAKA?

Vrednost 126231 Frekvenca
1 izboljšala se bo 483
2 ostala bo enaka 429
3 poslabšala se bo 926
9 ne vem, b.o. 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V306A polozaj delavcev 3.06 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV IN OBRTNIKOV?

a) delavcev

Vrednost 127230 Frekvenca
1 izboljšal se je 40
2 ostal je bolj ali manj enak 267
3 poslabšal se je 1717
9 ne vem 53
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V306B polozaj kmetov 3.06 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV IN OBRTNIKOV?

b) kmetov

Vrednost 128229 Frekvenca
1 izboljšal se je 395
2 ostal je bolj ali manj enak 571
3 poslabšal se je 900
9 ne vem 212

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V306C polozaj usluzbencev 3.06 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV IN OBRTNIKOV?

c) uslužbencev

Vrednost 129228 Frekvenca
1 izboljšal se je 221
2 ostal je bolj ali manj enak 675
3 poslabšal se je 995
9 ne vem 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V306D polozaj podjetnikov, obrtnikov 3.06 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU PO VOLITVAH POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV IN OBRTNIKOV?

d) podjetnikov, obrtnikov

Vrednost 130227 Frekvenca
1 izboljšal se je 702
2 ostal je bolj ali manj enak 469
3 poslabšal se je 624
9 ne vem 280
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V307 zadovoljnost s Peterletovo vlado

3.07 ALI STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM SEDANJE (PETERLETOVE) VLADE?

Vrednost 131226 Frekvenca
1 nezadovoljen 238
2 178
3 278
4 261
5 440
6 208
7 149
8 111
9 34
10 zelo zadovoljen 35
99 ne vem, b.o. 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V308 zadovoljnost s Sinigojevo vlado

3.08 ALI STE BILI NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM PREJŠNJE (ŠINIGOJEVE) VLADE?

Vrednost 132225 Frekvenca
1 nezadovoljen 215
2 201
3 290
4 272
5 340
6 141
7 64
8 44
9 6
10 zelo zadovoljen 11
99 ne vem, b.o. 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V309 zadovoljnost z delovno situacijo (za zaposlene)

3.09 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DELOVNO SITUACIJO?

Vrednost 133224 Frekvenca
1 nezadovoljen 131
2 86
3 141
4 159
5 219
6 169
7 176
8 152
9 53
10 zelo zadovoljen 52
98 ne vem, b.o. 29
99 ni zaposlen 711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V310 zadovoljnost z druzinsko situacijo

3.10 KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI Z VAŠO DRUŽINSKO SITUACIJO?

Vrednost 134223 Frekvenca
1 nezadovoljen 49
2 63
3 116
4 126
5 281
6 241
7 250
8 365
9 216
10 zadovoljen 317
99 ne vem, b.o. 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

V311A zaupanje druzini 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

a) družini in sorodnikom

Vrednost 135222 Frekvenca
1 v celoti 1103
2 precej 723
3 malo 186
4 nič 35
9 ne vem 28
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311B zaupanje slovenski vladi 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

b) slovenski vladi

Vrednost 136221 Frekvenca
1 v celoti 119
2 precej 557
3 malo 1017
4 nič 254
9 ne vem 128
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311C zaupanje cerkvi 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

c) cerkvi in duhovnikom

Vrednost 137220 Frekvenca
1 v celoti 126
2 precej 408
3 malo 787
4 nič 605
9 ne vem 150
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311D zaupanje sosedom 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

d) sosedom

Vrednost 138219 Frekvenca
1 v celoti 106
2 precej 683
3 malo 932
4 nič 306
9 ne vem 50
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311E zaupanje ljudem, ki govorijo isti jezik 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

e) ljudem, ki govorijo vaš jezik

Vrednost 139218 Frekvenca
1 v celoti 123
2 precej 707
3 malo 895
4 nič 186
9 ne vem 164
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311F zaupanje TV, casopisu, radiju 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

f) televiziji, časopisom, radiju

Vrednost 140217 Frekvenca
1 v celoti 42
2 precej 488
3 malo 1143
4 nič 303
9 ne vem 101
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311G zaupanje solam 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

g) šolam, izobraževalnim ustanovam

Vrednost 141216 Frekvenca
1 v celoti 163
2 precej 933
3 malo 721
4 nič 75
9 ne vem 185
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311H zaupanje sindikatom 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

h) sindikatom

Vrednost 142215 Frekvenca
1 v celoti 47
2 precej 288
3 malo 923
4 nič 487
9 ne vem 332
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311I zaupanje bogu 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

i) Bogu

Vrednost 143214 Frekvenca
1 v celoti 270
2 precej 359
3 malo 551
4 nič 676
9 ne vem 220
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311J zaupanje sebi samemu 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

j) sebi samemu

Vrednost 144213 Frekvenca
1 v celoti 1350
2 precej 548
3 malo 109
4 nič 21
9 ne vem 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311K zaupanje kolegom pri delu 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

k) kolegom pri delu

Vrednost 145212 Frekvenca
1 v celoti 213
2 precej 923
3 malo 549
4 nič 75
9 ne vem 304
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311L zaupanje pol. strankam 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

l) političnim strankam

Vrednost 146211 Frekvenca
1 v celoti 31
2 precej 204
3 malo 1095
4 nič 528
9 ne vem 216
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311M zaupanje sefom 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

m) predpostavljenim, šefom, delodajalcem

Vrednost 147210 Frekvenca
1 v celoti 85
2 precej 482
3 malo 812
4 nič 262
9 ne vem 422
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311N zaupanje sodoscem 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

n) sodiščem

Vrednost 148209 Frekvenca
1 v celoti 120
2 precej 601
3 malo 778
4 nič 296
9 ne vem 281
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311O zaupanje policiji 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

o) policiji

Vrednost 149208 Frekvenca
1 v celoti 126
2 precej 656
3 malo 797
4 nič 289
9 ne vem 208
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311P zaupanje SKD 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

p) SKD - krščanskim demokratom

Vrednost 150207 Frekvenca
1 v celoti 51
2 precej 305
3 malo 820
4 nič 511
9 ne vem 389
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311R zaupanje SDP 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

r) SDP - stranki demokratične prenove

Vrednost 151206 Frekvenca
1 v celoti 39
2 precej 279
3 malo 856
4 nič 493
9 ne vem 408
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311S zaupanje skupscini 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

s) slovenski skupščini

Vrednost 152205 Frekvenca
1 v celoti 85
2 precej 614
3 malo 940
4 nič 191
9 ne vem 246
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311SS zaupanje TO 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

š) slovenski vojski (TO)

Vrednost 153204 Frekvenca
1 v celoti 385
2 precej 1050
3 malo 420
4 nič 78
9 ne vem 144
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311T zaupanje predsedstvu 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

t) Predsedstvu republike Slovenije

Vrednost 154203 Frekvenca
1 v celoti 407
2 precej 1002
3 malo 472
4 nič 71
9 ne vem 125
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311U zaupanje bankam 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

u) bankam

Vrednost 155202 Frekvenca
1 v celoti 53
2 precej 187
3 malo 760
4 nič 926
9 ne vem 150
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V311V zaupanje gospodarstvu 3.11 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM: (V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ)?

v) slovenskemu gospodarstvu, podjetjem

Vrednost 156201 Frekvenca
1 v celoti 52
2 precej 298
3 malo 1126
4 nič 385
9 ne vem 215
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V312A pomem. naspr. med bogatimi in revnimi 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

a) med bogatimi in revnimi

Vrednost 157200 Frekvenca
1 zelo 791
2 precej 835
3 malo 274
4 nič 50
9 ne vem 125
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V312B pomem. naspr. med zakon. - nezakon. 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

b) med državljani, ki spoštujejo zakone in med prestopniki

Vrednost 158199 Frekvenca
1 zelo 691
2 precej 923
3 malo 245
4 nič 36
9 ne vem 181
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V312C pomem. naspr. med Slovenci in Neslovenci 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

c) med Slovenci in Neslovenci v Sloveniji

Vrednost 159198 Frekvenca
1 zelo 392
2 precej 768
3 malo 554
4 nič 158
9 ne vem 202
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V312D pomem. naspr. med levico in desnico 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

d) med tistimi na politični levici in tistimi na desnici

Vrednost 160197 Frekvenca
1 zelo 261
2 precej 664
3 malo 479
4 nič 134
9 ne vem 536
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V312E pomem. naspr. med mladimi in starimi 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

e) med mladimi in starimi

Vrednost 161196 Frekvenca
1 zelo 304
2 precej 759
3 malo 634
4 nič 200
9 ne vem 179
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V312F pomem. naspr. med verniki - neverniki 3.12 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ?

f) med tistimi, ki se ravnajo po moralnih zapovedih cerkve in tistimi, ki se ne

Vrednost 162195 Frekvenca
1 zelo 179
2 precej 478
3 malo 656
4 nič 438
9 ne vem 326
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V313 za koga skrbi vlada

3.13 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI MENITE, DA SLOVENSKA VLADA RESNIČNO SKRBI ZA KORIST VSEH LJUDI, ALI PA DELUJE LE V PRID LASTNIH POLITIČNIH CILJEV?

Vrednost 163194 Frekvenca
1 skrbi predvsem za korist vseh ljudi 721
2 skrbi predvsem za lastne politične cilje 943
9 drugo 410
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V314A odgovornost vlade za delo 3.14 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI: VLADA ODGOVORNA ZA:

a) zagotavljanje dela vsakemu, ki ga želi

Vrednost 164193 Frekvenca
1 da, v celoti 1171
2 da, delno 701
3 ne 126
9 ne vem 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V314B odgovornost vlade za zdravstvo 3.14 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI: VLADA ODGOVORNA ZA:

b) zagotavljanje zdravstvene oskrbe vsem bolnikom

Vrednost 165192 Frekvenca
1 da, v celoti 1509
2 da, delno 467
3 ne 37
9 ne vem 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V314C odgovornost vlade za stare ljudi 3.14 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI: VLADA ODGOVORNA ZA:

c) zagotavljanje dostojnega življenja starim ljudem

Vrednost 166191 Frekvenca
1 da, v celoti 1510
2 da, delno 459
3 ne 38
9 ne vem 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V314D odgovornost vlade za standard nezap. 3.14 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI: VLADA ODGOVORNA ZA:

d) zagotavljanje dostojnega življenjskega standarda nezaposlenim

Vrednost 167190 Frekvenca
1 da, v celoti 1042
2 da, delno 854
3 ne 78
9 ne vem 103
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V314E odgovornost vlade za razlike 3.14 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI: VLADA ODGOVORNA ZA:

e) zmanjševanje razlik v dohodkih med bogatimi in revnimi

Vrednost 168189 Frekvenca
1 da, v celoti 1197
2 da, delno 617
3 ne 155
9 ne vem 108
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V315 groba krsitev interesov ljudi

3.15 ČE BI VLADA SPREJELA NEKO ODLOČITEV, KI BI POMENILA GROBO KRŠITEV INTERESOV LJUDI, ALI BI VI ...

Vrednost 169188 Frekvenca
1 lahko kaj ukrenili proti temu 263
2 ne bi mogli nič storiti v zvezi s tem 1442
3 drugo 64
9 ne vem, b.o. 309

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V316A razvoj po vzoru zah. Evrope 3.16 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Slovenija naj se razvija po vzoru zahodno evropskih držav

Vrednost 170187 Frekvenca
1 soglašam 1822
2 ne soglašam 82
9 ne vem 173
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V316B demokracija je ze kot v Evropi 3.16 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) demokracija v Sloveniji je že podobna demokraciji v zahodnoevropskih državah

Vrednost 171186 Frekvenca
1 soglašam 494
2 ne soglašam 1198
9 ne vem 384
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V316C demokracijo bo tezko uveljaviti 3.16 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) demokracijo v Sloveniji bo težko uveljaviti

Vrednost 172185 Frekvenca
1 soglašam 970
2 ne soglašam 684
9 ne vem 423
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V316D ni se demokracije 3.16 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) ne moremo reči, da smo v Sloveniji že dosegli demokracijo

Vrednost 173184 Frekvenca
1 soglašam 1395
2 ne soglašam 320
9 ne vem 362
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V317A za demoracijo vecstrankarski sistem 3.17 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) za razvoj demokracije je potreben večstrankarski sistem

Vrednost 174183 Frekvenca
1 soglašam 1579
2 ne soglašam 168
9 ne vem 330
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V317B ni razlike med obstojecimi strnkami 3.17 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) ne vidim nobene razlike med obstoječimi strankami

Vrednost 175182 Frekvenca
1 soglašam 470
2 ne soglašam 1183
9 ne vem 423
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V317C stranke nudijo moznost pol. dejavnosti 3.17 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) stranke nudijo možnost sodelovanja v politični dejavnosti

Vrednost 176181 Frekvenca
1 soglašam 1171
2 ne soglašam 334
9 ne vem 570
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V317D stranke sluzijo interesom voditeljev 3.17 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) stranke služijo le interesom njihovih voditeljev

Vrednost 177180 Frekvenca
1 soglašam 749
2 ne soglašam 759
9 ne vem 569
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V318 izbira dezele

3.18 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?

Vrednost 178179 Frekvenca
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 1356
2 verjetno bi izbral Slovenijo 458
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 113
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 52
9 ne vem 98
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V319 odvijanje po volitvah

3.19 ALI SE PO VOLITVAH V SLOVENIJI STVARI NA SPLOŠNO ODVIJAJO:

Vrednost 179178 Frekvenca
1 bolje kot ste pričakovali 62
2 slabše kot ste pričakovali 771
3 tako kot ste pričakovali 267
4 neke stvari gredo bolje, druge pa slabše 893
9 ne vem, neodločen 82
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V320A demonstracije - zmaga naspr. stranke 3.20 POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI ALI SE PRIDRUŽILI STAVKI, DEMONSTRACIJAM?

a) če bi na volitvah zmagala stranka, ki ji močno nasprotujem

Vrednost 180177 Frekvenca
1 DA 482
2 NE 1227
9 NE VEM 366
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V320B demonstracije - zloraba moci 3.20 POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI ALI SE PRIDRUŽILI STAVKI, DEMONSTRACIJAM?

b) če bi vladajoča stranka zlorabila svojo moč in bi se bal, da bi to ogrozilo demokracijo

Vrednost 181176 Frekvenca
1 DA 1179
2 NE 517
9 NE VEM 379
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V320C demonstracije - padec standarda 3.20 POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI ALI SE PRIDRUŽILI STAVKI, DEMONSTRACIJAM?

c) če bi gospodarski ukrepi vlade privedli do občutnega padca življenskega standarda

Vrednost 182175 Frekvenca
1 DA 1378
2 NE 413
9 NE VEM 284
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V320D demonstracije - povecanje nezaposlenosti 3.20 POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI ALI SE PRIDRUŽILI STAVKI, DEMONSTRACIJAM?

d) če bi se nazaposlenost tako povečala, da bi bile odpuščene mnočice ljudi

Vrednost 183174 Frekvenca
1 DA 1421
2 NE 378
9 NE VEM 276
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V320E demonstracije - socialne pravice 3.20 POVEJTE MI PROSIM, V KATEREM OD NAVEDENIH PRIMERU BI VI ORGANIZIRALI ALI SE PRIDRUŽILI STAVKI, DEMONSTRACIJAM?

e) če bi bila močno ogrožena sedanja raven socialnih pravic

Vrednost 184173 Frekvenca
1 DA 1427
2 NE 361
9 NE VEM 287
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V321A ne zanima me oblast 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) dokler gredo stvari v redu, me ne zanima, kdo je na oblasti

Vrednost 185172 Frekvenca
1 soglašam 1190
2 ne soglašam 767
9 ne vem 120
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V321B politiki ne marajo vmesavanja 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) politiki ne vidijo radi, da se ljudje vmešavajo v njihove zadeve

Vrednost 186171 Frekvenca
1 soglašam 1470
2 ne soglašam 304
9 ne vem 302
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V321C vsak lahko pove svoje mnenje 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) danes lahko v Sloveniji vsak pove svoje mnenje o najpomembnejših zadevah

Vrednost 187170 Frekvenca
1 soglašam 1269
2 ne soglašam 547
9 ne vem 261
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V321D bolje ne vmesevati se v politiko 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) vedno je bolje, da se človek ne vmešava v politiko, ker se bo prej ali slej opekel

Vrednost 188169 Frekvenca
1 soglašam 1220
2 ne soglašam 561
9 ne vem 296
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V321E politikom ne zaupaj 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

e) politikom raje ne zaupaj

Vrednost 189168 Frekvenca
1 soglašam 1101
2 ne soglašam 521
9 ne vem 455
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V321F politiki ugajajo mnenju ljudi 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

f) politiki si zelo prizadevajo, da bi ugodili mnenju ljudi

Vrednost 190167 Frekvenca
1 soglašam 938
2 ne soglašam 713
9 ne vem 425
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V321G navadni ljuddje so odrinjeni od oblasti 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

g) navadni ljudje so vedno odrinjeni od oblasti

Vrednost 191166 Frekvenca
1 soglašam 1613
2 ne soglašam 259
9 ne vem 205
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V321H politika - korist 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

h) danes se s politiko ukvarjajo le tisti, ki bi se s tem radi okoristili

Vrednost 192165 Frekvenca
1 soglašam 819
2 ne soglašam 779
9 ne vem 479
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V321I politiki - mnjenje ljudi le pri tezavah 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

i) politiki se zanimajo za mnenja ljudi le takrat, kadar pride do težav

Vrednost 193164 Frekvenca
1 soglašam 1312
2 ne soglašam 435
9 ne vem 329
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V321J sodelovanje v pol. je domoljubna dolzn. 3.21 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

j) sodelovanje v politiki je domoljubna dolžnost

Vrednost 194163 Frekvenca
1 soglašam 857
2 ne soglašam 712
9 ne vem 508
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V401A narod 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

a) narod

Vrednost 195162 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 629
2 pozitiven odnos 1055
3 nevtralen odnos 220
4 negativen odnos 35
5 zelo negativen odnos 3
9 ne vem, b.o. 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401B samostojnost 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

b) samostojnost

Vrednost 196161 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 815
2 pozitiven odnos 1010
3 nevtralen odnos 114
4 negativen odnos 16
5 zelo negativen odnos 6
9 ne vem, b.o. 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401C demilitarizacija 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

c) demilitarizacija

Vrednost 197160 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 372
2 pozitiven odnos 716
3 nevtralen odnos 421
4 negativen odnos 150
5 zelo negativen odnos 26
9 ne vem, b.o. 393

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401D priseljenci 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

d) priseljenci iz drugih republik

Vrednost 198159 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 86
2 pozitiven odnos 382
3 nevtralen odnos 823
4 negativen odnos 499
5 zelo negativen odnos 102
9 ne vem, b.o. 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401E begunci 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

e) begunci iz Hrvaške

Vrednost 199158 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 145
2 pozitiven odnos 880
3 nevtralen odnos 677
4 negativen odnos 193
5 zelo negativen odnos 27
9 ne vem, b.o. 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401F ukinitev smrtne kazni 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

f) ukinitev smrtne kazni

Vrednost 200157 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 402
2 pozitiven odnos 727
3 nevtralen odnos 415
4 negativen odnos 265
5 zelo negativen odnos 63
9 ne vem, b.o. 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401G liberalizem 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

g) liberalizem

Vrednost 201156 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 281
2 pozitiven odnos 707
3 nevtralen odnos 426
4 negativen odnos 106
5 zelo negativen odnos 13
9 ne vem, b.o. 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401H slovenstvo 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

h) slovenstvo

Vrednost 202155 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 775
2 pozitiven odnos 961
3 nevtralen odnos 142
4 negativen odnos 21
5 zelo negativen odnos 3
9 ne vem, b.o. 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401I vracanje premozenja 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

i) vračanje premoženja

Vrednost 203154 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 295
2 pozitiven odnos 764
3 nevtralen odnos 542
4 negativen odnos 217
5 zelo negativen odnos 57
9 ne vem, b.o. 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401J popravljanje povojnih krivic 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

j) popravljanje povojnih krivic

Vrednost 204153 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 284
2 pozitiven odnos 817
3 nevtralen odnos 519
4 negativen odnos 222
5 zelo negativen odnos 51
9 ne vem, b.o. 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401K red in disciplina 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

k) red in disciplina

Vrednost 205152 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 746
2 pozitiven odnos 1019
3 nevtralen odnos 155
4 negativen odnos 41
5 zelo negativen odnos 4
9 ne vem, b.o. 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401L patriotizem 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

l) patriotizem

Vrednost 206151 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 353
2 pozitiven odnos 717
3 nevtralen odnos 399
4 negativen odnos 117
5 zelo negativen odnos 30
9 ne vem, b.o. 462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401M pravica do ugovora vesti 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

m) pravica do ugovora vesti

Vrednost 207150 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 433
2 pozitiven odnos 907
3 nevtralen odnos 304
4 negativen odnos 66
5 zelo negativen odnos 17
9 ne vem, b.o. 351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401N konzervativizem 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

n) konzervativizem

Vrednost 208149 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 55
2 pozitiven odnos 207
3 nevtralen odnos 545
4 negativen odnos 492
5 zelo negativen odnos 145
9 ne vem, b.o. 634

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401O antikomunizem 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

o) antikomunizem

Vrednost 209148 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 148
2 pozitiven odnos 414
3 nevtralen odnos 658
4 negativen odnos 302
5 zelo negativen odnos 80
9 ne vem, b.o. 476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401P Evropa 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

p) Evropa

Vrednost 210147 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 461
2 pozitiven odnos 1084
3 nevtralen odnos 291
4 negativen odnos 49
5 zelo negativen odnos 10
9 ne vem, b.o. 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401R solidarost 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

r) solidarnost

Vrednost 211146 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 547
2 pozitiven odnos 1146
3 nevtralen odnos 198
4 negativen odnos 45
5 zelo negativen odnos 4
9 ne vem, b.o. 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401S soupravljanje podjetij 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

s) soupravljanje podjetij

Vrednost 212145 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 302
2 pozitiven odnos 990
3 nevtralen odnos 389
4 negativen odnos 117
5 zelo negativen odnos 25
9 ne vem, b.o. 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401SS delavske delnice 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

š) delavske delnice

Vrednost 213144 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 233
2 pozitiven odnos 873
3 nevtralen odnos 460
4 negativen odnos 141
5 zelo negativen odnos 36
9 ne vem, b.o. 335

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V401T privatna lastnina 4.00 VREDNOTE 4.01 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ BESED OZ. POJMOV, VI PA NA HITRO, PO PRVEM VTISU, BREZ DOLGEGA RAZMIŠLJANJA OCENITE ALI IMATE DO NJIH ZELO POZITIVEN ZELO ALI NEGATIVEN ODNOS. BESEDE:

t) privatna lastnina

Vrednost 214143 Frekvenca
1 zelo pozitiven odnos 301
2 pozitiven odnos 935
3 nevtralen odnos 431
4 negativen odnos 139
5 zelo negativen odnos 34
9 ne vem, b.o. 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V402 srecen - nesrecen

4.02 ČE DANES RAZMIŠLJATE O SVOJEM ŽIVLJENJU IN ČE GA OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE SREČNI ALI NESREČNI? (Prosimo, izberite le en odgovor)

Vrednost 215142 Frekvenca
1 zelo srečen 160
2 precej srečen 825
3 ne preveč srečen 710
4 sploh nisem srečen 103
8 ne morem reči 228
9 ni odgovora 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V403A strozje kaznovati krsitelje zakona 4.03 TU SO NAŠTETI NEKATERI UKREPI ZA ZATIRANJE KAZNIVIH DEJANJ. NEKATERI LJUDJE SE ZAVZEMAJO ZANJE, DRUGI PA JIH ODKLANJAJO. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O NASLEDNJIH IZJAVAH)?

a) LJUDI, KI KRŠIJO ZAKONE, NAJ BI STROŽJE KAZNOVALI.

Vrednost 216141 Frekvenca
1 močno soglašam 588
2 soglašam 1069
3 niti soglašam, niti ne soglašam 243
4 ne soglašam 65
5 nikakor ne soglašam 10
8 ne vem 82
9 ni odgovora 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V403B umor - smrtna kazen 4.03 TU SO NAŠTETI NEKATERI UKREPI ZA ZATIRANJE KAZNIVIH DEJANJ. NEKATERI LJUDJE SE ZAVZEMAJO ZANJE, DRUGI PA JIH ODKLANJAJO. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O NASLEDNJIH IZJAVAH)?

b) OSEBE, KI SO OBSOJENE ZARADI UMORA, BI MORALI OBSODITI NA SMRTNO KAZEN.

Vrednost 217140 Frekvenca
1 močno soglašam 321
2 soglašam 532
3 niti soglašam, niti ne soglašam 412
4 ne soglašam 517
5 nikakor ne soglašam 125
8 ne vem 146
9 ni odgovora 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V404 spolni odnosi pred poroko

4.04 ALI JE PO VAŠI OCENI SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE IMATA MOŠKI IN ŽENSKA SPOLNE ODNOSE PRED POROKO?

Vrednost 218139 Frekvenca
1 to ni nikoli slabo 1472
2 le včasih je to slabo 307
3 skoraj vedno je to slabo 68
4 to je vedno slabo 43
8 ne vem 138
9 ni odgovora 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V405 spolni odnosi izven zakona

4.05 IN KAJ MISLITE O TEM, ČE IMA POROČEN MOŠKI ALI POROČENA ŽENSKA SPOLNE ODNOSE IZVEN ZAKONA? (le en odgovor)

Vrednost 219138 Frekvenca
1 to ni nikoli slabo 176
2 včasih je to slabo 455
3 to je skoraj vedno slabo 554
4 to je vedno slabo 671
8 ne vem 158
9 ni odgovora 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V406 homoseksualni odnosi

4.06 IN KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O SPOLNIH ODNOSIH MED DVEMA ODRASLIMA OSEBAMA ISTEGA SPOLA? (en odgovor)

Vrednost 220137 Frekvenca
1 to ni nikoli slabo 191
2 to je le včasih slabo 184
3 to je skoraj vedno slabo 239
4 to je vedno slabo 950
8 ne vem 389
9 ni odgovora 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V407A splav zaradi okvare 4.07 ALI JE ZA VAS OSEBNO SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE ŽENSKA DOVOLI PREKINITEV NOSEČNOSTI S SPLAVOM?

a) ČE GRE ZA PREKINITEV NOSEČNOSTI, KER BI OTROK Z VELIKO VERJETNOSTJO IMEL PO ROJSTVU HUDO OKVARO.

Vrednost 221136 Frekvenca
1 to ni nikoli slabo 1508
2 to je le včasih slabo 212
3 to je skoraj vedno slabo 94
4 to je vedno slabo 116
8 ne vem 115
9 ni odgovora 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V407B splav zaradi dohodka 4.07 ALI JE ZA VAS OSEBNO SLABO, OBSOJANJA VREDNO, ALI NI SLABO, ČE ŽENSKA DOVOLI PREKINITEV NOSEČNOSTI S SPLAVOM?

b) PREKINITEV NOSEČNOSTI V PRIMERU, KADAR IMA DRUŽINA LE MAJHEN DOHODEK IN ZATO NE MORE VEČ IMETI OTROK.

Vrednost 222135 Frekvenca
1 to ni nikoli slabo 982
2 to je le včasih slabo 508
3 to je skoraj vedno slabo 185
4 to je vedno slabo 223
8 ne vem 131
9 ni odgovora 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V408A moz denar, zena gospodinjstvo 4.08 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O NASLEDNJIH IZJAVAH:

a) NALOGA MOŽA V ZAKONU JE, DA SLUŽI DENAR, NALOGA ŽENE PA JE, DA SKRBI ZA GOSPODINJSTVO IN DRUŽINO.

Vrednost 223134 Frekvenca
1 močno soglašam 324
2 soglašam 514
3 niti soglašam, niti ne soglašam 351
4 ne soglašam 572
5 sploh ne soglašam 256
8 ne vem 39
9 ni odgovora 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V408B zena zaposlena - druzina trpi 4.08 KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O NASLEDNJIH IZJAVAH:

b) ČE GLEDAMO V CELOTI, DRUŽINSKO ŽIVLJENJE TRPI, KADAR JE ŽENA POLNO ZAPOSLENA.

Vrednost 224133 Frekvenca
1 močno soglašam 439
2 soglašam 972
3 niti soglašam, niti ne soglašam 277
4 ne soglašam 263
5 sploh ne soglašam 63
8 ne vem 52
9 ni odgovora 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V409A utaja davka 4.09 RAZMISLITE O NASLEDNJIH SITUACIJAH. ALI SODITE, DA JE SLABO, OBSOJANJA VREDNO ALI DA NI SLABO...

a) ... ČE DAVKOPLAČEVALEC NE PRIKAŽE VSEH SVOJIH DOHODKOV, DA BI TAKO PLAČAL MANJ DAVKA?

Vrednost 225132 Frekvenca
1 ni slabo 134
2 delno slabo 331
3 slabo 948
4 zelo slabo 448
8 ne vem 179
9 ni odgovora 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V409B napacni podatki za podporo 4.09 RAZMISLITE O NASLEDNJIH SITUACIJAH. ALI SODITE, DA JE SLABO, OBSOJANJA VREDNO ALI DA NI SLABO...

b) ... ČE NEKDO OBLASTEM POVE NAPAČNE PODATKE, DA BI DOBIL DRŽAVNO PODPORO, KI MU NE PRIPADA?

Vrednost 226131 Frekvenca
1 ni slabo 42
2 delno slabo 102
3 slabo 1001
4 zelo slabo 823
8 ne vem 82
9 ni odgovora 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V410A neverni politiki niso primerni 4.10 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

a) politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni za opravljanje javnih služb

Vrednost 227130 Frekvenca
1 močno soglašam 44
2 soglašam 119
3 niti soglašam, niti ne soglašam 285
4 ne soglašam 814
5 sploh ne soglašam 648
8 ne vem 139
9 b.o. 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V410B cerkev naj ne vpliva na ljudi 4.10 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

b) najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi

Vrednost 228129 Frekvenca
1 močno soglašam 529
2 soglašam 827
3 niti soglašam, niti ne soglašam 193
4 ne soglašam 248
5 sploh ne soglašam 117
8 ne vem 138
9 b.o. 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V410C javne funkcije verujocim 4.10 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

c) za Slovenijo bi bilo bolje, če bi javne funkcije (službe) opravljalo več ljudi z močnim verskim prepričanjem

Vrednost 229128 Frekvenca
1 močno soglašam 52
2 soglašam 156
3 niti soglašam, niti ne soglašam 287
4 ne soglašam 805
5 sploh ne soglašam 578
8 ne vem 166
9 b.o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V410D cerkev naj ne vpliva na vlado 4.10 ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI, ALI NE? (en odgovor)

d) najvišji cerkveni poglavarji naj ne bi poskušali vplivati na odločitve vlade

Vrednost 230127 Frekvenca
1 močno soglašam 517
2 soglašam 773
3 niti soglašam, niti ne soglašam 281
4 ne soglašam 235
5 sploh ne soglašam 90
8 ne vem 148
9 b.o. 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V411 moc cerkve

4.11 ALI SODITE, DA IMAJO CERKEV IN DRUGE RELIGIJSKE ORGANIZACIJE V TEJ DRŽAVI... (le en odgovor)

Vrednost 231126 Frekvenca
1 mnogo preveč moči 73
2 preveč moči 395
3 približno pravo mero moči 1141
4 premalo moči 140
5 mnogo premalo moči 16
8 ne vem 271
9 ni odgovora 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V501 zvestoba stranki 5.00 POLITIČNE STRANKE, VOLITVE

5.01 NEKATERI OSTAJAJO ZVESTI SAMO ENI STRANKI, DRUGIM PA STRANKARSKA PRIPADNOST NE POMENI VSE IN SE ODLOČAJO GLEDE NA OKOLIŠČINE. KAM BI UVRSTILI SEBE?

Vrednost 232125 Frekvenca
1 ostajam zvest samo eni stranki 538
2 odločam se glede na okoliščine med vsemi strankami 759
3 ne vem 738
" " 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V502A stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRANK, POMAGAJTE SI PA TUDI Z NAVEDBO IMEN VODITELJEV STRANK.

a)

Vrednost 233124 Frekvenca
1 Demokratska stranka 0
2 Krščanski socialisti 0
3 Liberalna demokratska stranka 4
4 Liberalna stranka 0
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 2
6 Social-demokratska unija 6
7 Social-demokratska zveza Slovenije SDZS 2
8 Socialistična stranka 3
9 Slovenska kmečka zveza - ljudska stranka 0
10 Slovenski krščanski demokrati 51
11 Stranka demokratične prenove 6
12 Zeleni Slovenije 2
13 Sivi panterji 19
68 1
70 5
98 ne ve 4
" " 557

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V502B stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRANK, POMAGAJTE SI PA TUDI Z NAVEDBO IMEN VODITELJEV STRANK.

b)

Vrednost 234123 Frekvenca
1 Demokratska stranka 0
2 Krščanski socialisti 1
3 Liberalna demokratska stranka 0
4 Liberalna stranka 1
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 1
6 Social-demokratska unija 5
7 Social-demokratska zveza Slovenije SDZS 0
8 Socialistična stranka 1
9 Slovenska kmečka zveza - ljudska stranka 0
10 Slovenski krščanski demokrati 25
11 Stranka demokratične prenove 6
12 Zeleni Slovenije 4
13 Sivi panterji 21
68 1
70 9
94 1
98 ne ve 2
" " 671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V502C stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRANK, POMAGAJTE SI PA TUDI Z NAVEDBO IMEN VODITELJEV STRANK.

c)

Vrednost 235122 Frekvenca
1 Demokratska stranka 1
2 Krščanski socialisti 2
3 Liberalna demokratska stranka 0
4 Liberalna stranka 0
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 2
6 Social-demokratska unija 2
7 Social-demokratska zveza Slovenije SDZS 0
8 Socialistična stranka 1
9 Slovenska kmečka zveza - ljudska stranka 0
10 Slovenski krščanski demokrati 23
11 Stranka demokratične prenove 7
12 Zeleni Slovenije 2
13 Sivi panterji 19
68 3
70 15
73 1
98 ne ve 2
" " 870

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V502D stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRANK, POMAGAJTE SI PA TUDI Z NAVEDBO IMEN VODITELJEV STRANK.

d)

Vrednost 236121 Frekvenca
1 Demokratska stranka 1
2 Krščanski socialisti 0
3 Liberalna demokratska stranka 0
4 Liberalna stranka 0
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 2
6 Social-demokratska unija 0
7 Social-demokratska zveza Slovenije SDZS 0
8 Socialistična stranka 0
9 Slovenska kmečka zveza - ljudska stranka 0
10 Slovenski krščanski demokrati 17
11 Stranka demokratične prenove 2
12 Zeleni Slovenije 0
13 Sivi panterji 19
68 2
70 16
71 1
98 ne ve 2
" " 1119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V502E stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRANK, POMAGAJTE SI PA TUDI Z NAVEDBO IMEN VODITELJEV STRANK.

e)

Vrednost 237120 Frekvenca
1 Demokratska stranka 0
2 Krščanski socialisti 1
3 Liberalna demokratska stranka 1
4 Liberalna stranka 0
5 SDZ - Narodna demokratska stranka 0
6 Social-demokratska unija 2
7 Social-demokratska zveza Slovenije SDZS 0
8 Socialistična stranka 0
9 Slovenska kmečka zveza - ljudska stranka 0
10 Slovenski krščanski demokrati 11
11 Stranka demokratične prenove 4
12 Zeleni Slovenije 2
13 Sivi panterji 10
70 12
98 ne ve 2
" " 1413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

V502F stranka - voditelj 5.02 ALI LAHKO NAVEDETE POLITIČNE STRANKE DANES V SLOVENIJI? ZADOŠČA, DA NAVEDETE PRIBLIŽNA IMENA STRANK, POMAGAJTE SI PA TUDI Z NAVEDBO IMEN VODITELJEV STRANK.

f)