Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1112
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1112_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2011)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomske položaja respondenta, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
VREDNOTA, STALIŠČE, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, BLAGINJA, POLITIČNO STALIŠČE, VOLITVE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Gospodarstvo
Razvoj in delo


Abstract:

Osrednja tema je tokrat razvoj, v kar je vključeno posplošeno zaupanje, odnos do lastnine, dojemanje virov dodane vrednosti in blaginje. V aktualno-političnem delu raziskave se napoveduje volilna udeležba, strankarska razmerja in hipotetično razporeditev sedežev v novi sestavi DZ, dodani pa sta še dve drugi aktualno politični vprašanji.

Methodology


Collection date: december 2011
Date of production: 2011
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 21
 • number of units: 1208

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 1208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 1207.839 0 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 22 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 427
2 vas (500-1999 prebivalcev) 258
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 182
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 1208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Value 121 Frequency
0 Zakrita vrednost 1208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 1207.839 0 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Value 220 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 427
2 vas (500-1999 prebivalcev) 258
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 182
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Value 319 Frequency
0 Zakrita vrednost 1208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 418 Frequency
1 Urbano 560
2 Ruralno 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 517 Frequency
1 Pomurska 72
2 Podravska 189
3 Koroška 45
4 Savinjska 159
5 Zasavska 25
6 Spodnjeposavska 41
7 Dolenjska 79
8 Osrednjeslovenska 302
9 Gorenjska 126
10 Notranjsko-kraška 30
11 Goriška 74
12 Obalno-kraška 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 0

Valid range from 1 to 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 616 Frequency
1 Večini ljudi lahko zaupamo 211
2 Z ljudmi moramo biti zelo previdni 973
3 Ne vem (ne beri) 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 24

Valid range from 1 to 2

q2 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

2. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

Value 715 Frequency
1 Da je večina gospodarstva v zasebni lasti ali 662
2 Da je večina gospodarstva v državni lasti 369
3 Ne vem (ne beri) 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 177

Valid range from 1 to 2

q3 Kaj po vašem mnenju NAJBOLJ prispeva h gospodarski uspešnosti?

3. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

Value 814 Frequency
1 Pridni delavci 411
2 Investicije 202
3 Inovacije 523
4 Ne vem (ne beri) 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 72

Valid range from 1 to 3

q4 Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

4. Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

Value 913 Frequency
1 Službo z višjo plačo, a večjim tveganjem izgube zaposlitve a 368
2 Službo z nižjo plačo, a z manjšim tveganjem izgube zaposlitv 760
3 Ne vem (ne beri) 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1128 80

Valid range from 1 to 2

q5 Se nameravate udeležiti letošnjih volitev v državni zbor?

5. Se nameravate udeležiti letošnjih volitev v državni zbor?.

Value 1012 Frequency
1 Zanesljivo 883
2 Verjetno 147
3 Ne 139
4 Ne vem (anketar ne bere). 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1169 39

Valid range from 1 to 3

q6 In katero stranko bi volili, če boste lahko izbirali med naslednjimi strankami?

6. In katero stranko bi volili?

Value 1111 Frequency
1 Socialne demokrate (SD) 84
2 Novo Slovenijo (N.Si) 32
3 ZARES 5
4 Slovensko ljudsko stranko (SLS) 43
5 Slovensko demokratsko stranko (SDS) 228
6 Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DeSUS) 40
7 Stranko Zorana Jankovića 144
8 Liberalno demokracijo Slovenije (LDS) 13
9 Slovensko nacionalno stranko (SNS) 9
10 Stranko Gregorja Viranta 62
11 Stranko za trajnostni razvoj Slovenije 23
12 Gibanje za Slovenijo 6
13 SMS Zeleni 20
14 Drugo (anketar ne bere) 17
15 Nobene (anketar ne bere) 11
17 Ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 0
16 Ne vem (anketar ne bere) 332
Sysmiss 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 471

Valid range from 1 to 17

q7 Komu bi po volitvah predsednik republike Danilo Türk po vašem mnenju moral podeliti mandat za sestavo vlade:

7. Komu bi po volitvah predsednik republike Danilo Türk po vašem mnenju moral podeliti mandat za sestavo vlade:

Value 1210 Frequency
1 Tistemu, ki bo na volitvah dobil relativno večino 725
2 Tistemu, ki bi bil po njegovem mnenju najprimernejši 411
3 Ne vem (ne beri) 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 72

Valid range from 1 to 2

q8 Ali menite, da bi se moral Zoran Janković opravičiti, ker je pred javnostjo prikril lastništvo hiše v Grosupljem?

8. Ali menite, da bi se moral Zoran Janković opravičiti, ker je pred javnostjo prikril lastništvo hiše v Grosupljem?

Value 139 Frequency
1 Da 657
2 Ne 464
3 Ne vem (ne beri) 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1121 87

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

9. spol

Value 148 Frequency
1 M 587
2 Ž 621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

10. izobrazba

Value 157 Frequency
1 Osnovna ali manj 100
2 Poklicna 143
3 Srednja 545
4 Višja, visoka ali več 415
9 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 5

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

11. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1187 21 1920 1993 1960.31 16.959

Valid range from 1920 to 1993

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 175 Frequency
1 Pod 500 EUR 217
2 od 500 do 1000 549
3 Nad 1000 do 2000 253
4 Nad 2000 EUR 26
5 Nima dohodkov 79
9 brez odgovora 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1124 84

Valid range from 1 to 5

STAROST Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1187 21 18 91 50.69 16.959

Valid range from 18 to 91

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Value 193 Frequency
1 18-34 let 261
2 35-54 let 374
3 55 in več 552
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1187 21

Valid range from 1 to 3

DEL Vzorec glede na način odgovarjanja na vprašanje 6 (q6)

Value 202 Frequency
1 Vzorec 1: spontani odziv anketiranca 604
2 Vzorec 2: anketar obvezno prebere celoten seznam od 1-13 604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 0

Valid range from 1 to 2

kutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 0 0.112 3.811 1 0.998

Valid range from 0.112498305943189 to 3.8105461393597

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1112. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1112_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si