Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1112
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1112_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomske položaja respondenta, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Gospodarstvo
Razvoj in delo


Povzetek:

Osrednja tema je tokrat razvoj, v kar je vključeno posplošeno zaupanje, odnos do lastnine, dojemanje virov dodane vrednosti in blaginje. V aktualno-političnem delu raziskave se napoveduje volilna udeležba, strankarska razmerja in hipotetično razporeditev sedežev v novi sestavi DZ, dodani pa sta še dve drugi aktualno politični vprašanji.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: december 2011
Čas izdelave: 2011
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 21
 • število enot: 1208

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 1208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 1207.839 0 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 427
2 vas (500-1999 prebivalcev) 258
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 182
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 1208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Šifra kraja

Vrednost 121 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 1208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 1207.839 0 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Naselje

Vrednost 220 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 427
2 vas (500-1999 prebivalcev) 258
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 182
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 341
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 319 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 1208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 418 Frekvenca
1 Urbano 560
2 Ruralno 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 517 Frekvenca
1 Pomurska 72
2 Podravska 189
3 Koroška 45
4 Savinjska 159
5 Zasavska 25
6 Spodnjeposavska 41
7 Dolenjska 79
8 Osrednjeslovenska 302
9 Gorenjska 126
10 Notranjsko-kraška 30
11 Goriška 74
12 Obalno-kraška 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 616 Frekvenca
1 Večini ljudi lahko zaupamo 211
2 Z ljudmi moramo biti zelo previdni 973
3 Ne vem (ne beri) 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1184 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

2. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

Vrednost 715 Frekvenca
1 Da je večina gospodarstva v zasebni lasti ali 662
2 Da je večina gospodarstva v državni lasti 369
3 Ne vem (ne beri) 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1031 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Kaj po vašem mnenju NAJBOLJ prispeva h gospodarski uspešnosti?

3. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

Vrednost 814 Frekvenca
1 Pridni delavci 411
2 Investicije 202
3 Inovacije 523
4 Ne vem (ne beri) 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4 Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

4. Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

Vrednost 913 Frekvenca
1 Službo z višjo plačo, a večjim tveganjem izgube zaposlitve a 368
2 Službo z nižjo plačo, a z manjšim tveganjem izgube zaposlitv 760
3 Ne vem (ne beri) 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1128 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Se nameravate udeležiti letošnjih volitev v državni zbor?

5. Se nameravate udeležiti letošnjih volitev v državni zbor?.

Vrednost 1012 Frekvenca
1 Zanesljivo 883
2 Verjetno 147
3 Ne 139
4 Ne vem (anketar ne bere). 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1169 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q6 In katero stranko bi volili, če boste lahko izbirali med naslednjimi strankami?

6. In katero stranko bi volili?

Vrednost 1111 Frekvenca
1 Socialne demokrate (SD) 84
2 Novo Slovenijo (N.Si) 32
3 ZARES 5
4 Slovensko ljudsko stranko (SLS) 43
5 Slovensko demokratsko stranko (SDS) 228
6 Demokratično stranko upokojencev Slovenije (DeSUS) 40
7 Stranko Zorana Jankovića 144
8 Liberalno demokracijo Slovenije (LDS) 13
9 Slovensko nacionalno stranko (SNS) 9
10 Stranko Gregorja Viranta 62
11 Stranko za trajnostni razvoj Slovenije 23
12 Gibanje za Slovenijo 6
13 SMS Zeleni 20
14 Drugo (anketar ne bere) 17
15 Nobene (anketar ne bere) 11
17 Ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 0
16 Ne vem (anketar ne bere) 332
Sysmiss 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 17

q7 Komu bi po volitvah predsednik republike Danilo Türk po vašem mnenju moral podeliti mandat za sestavo vlade:

7. Komu bi po volitvah predsednik republike Danilo Türk po vašem mnenju moral podeliti mandat za sestavo vlade:

Vrednost 1210 Frekvenca
1 Tistemu, ki bo na volitvah dobil relativno večino 725
2 Tistemu, ki bi bil po njegovem mnenju najprimernejši 411
3 Ne vem (ne beri) 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Ali menite, da bi se moral Zoran Janković opravičiti, ker je pred javnostjo prikril lastništvo hiše v Grosupljem?

8. Ali menite, da bi se moral Zoran Janković opravičiti, ker je pred javnostjo prikril lastništvo hiše v Grosupljem?

Vrednost 139 Frekvenca
1 Da 657
2 Ne 464
3 Ne vem (ne beri) 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1121 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

9. spol

Vrednost 148 Frekvenca
1 M 587
2 Ž 621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

10. izobrazba

Vrednost 157 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 100
2 Poklicna 143
3 Srednja 545
4 Višja, visoka ali več 415
9 Brez odgovora 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1203 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

11. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1187 21 1920 1993 1960.31 16.959

Vrednosti spremenljivk od 1920 do 1993

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 175 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 217
2 od 500 do 1000 549
3 Nad 1000 do 2000 253
4 Nad 2000 EUR 26
5 Nima dohodkov 79
9 brez odgovora 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1124 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

STAROST Starost

Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1187 21 18 91 50.69 16.959

Vrednosti spremenljivk od 18 do 91

KSTAROST Starost po kategorijah

Starost po kategorijah

Vrednost 193 Frekvenca
1 18-34 let 261
2 35-54 let 374
3 55 in več 552
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1187 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

DEL Vzorec glede na način odgovarjanja na vprašanje 6 (q6)

Vrednost 202 Frekvenca
1 Vzorec 1: spontani odziv anketiranca 604
2 Vzorec 2: anketar obvezno prebere celoten seznam od 1-13 604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1208 0 0.112 3.811 1 0.998

Vrednosti spremenljivk od 0.112498305943189 do 3.8105461393597

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1112. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1112_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si