Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997

Basic Study Information

ADP - IDNo: ABR97
Main author(s):
  • Zulehner, Paul M.
  • Tomka, Miklós
  • Máté-Tóth, András
  • Toš, Niko
  • Potočnik, Vinko
Data file producer:
Pastorales Forums Wien (Dunaj, Avstrija; 1998)

Funding agency:

ni podatka

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

spremljanje informativnih oddaj, branje časopisov, spremljanje verskega tiska, zaupanje v medije, zadovoljstvo z življenjem, ocena finančnega stanja družine v časovni perspektivi, ocena zdravstvenega stanja, stališča o cerkvi, odnos do cerkve in religije v preteklem obdobju, naloge katoliške cerkve, ocena delovanja katološke cerkve, odnos do delovanja civilnih institucij v okviru cerkve, financiranje cerkve, pripadnost cerkvi oziroma verski skupnosti, zakonski stan, nacionalni ponos, odnos do religije, odnos do krščanstva, vpliv verskega prepričanja na politična stališča, pripadnost cerkvi, odnos do boga, odnos do svetega pisma, vraževernost, cerkev in politika, naloge cerkve, strankarske preference

Keywords ELSST:
RELIGIOZNOST, DRUŽBENA STALIŠČA, STALIŠČE, CERKEV IN DRŽAVA, KRŠČANSTVO, MEDIJSKO POROČANJE, ZADOVOLJSTVO

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
religioznost
osnos do cerkve


Abstract:

Anketa predstavlja izvedbo mednarodnega vprašalnika, posvečenega stanju in spremembam v religioznosti in v odnosu do cerkve v Srednji Evropi po koncu komunizma. Pri zasnovi vprašalnika so najbolj aktivno s odelovali avtorji iz Avstrije, Madžarske in Slovenije.

Methodology


Collection date: 1998 - 1998
Date of production: 1998
Country: Češka, Hrvaška, Litva, Madžarska, Poljska, Rumunija, Slovaška, Slovenija, Ukrajina in nekdanja Vzhodna Nemčija.
Geographic coverage:

Ozemlje navedenih držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci sodelujočih držav. V nekaterih državah je bila postavljena zgornja starostna meja, zato je potrebna previdnost pri primerjavah s podatki nacionalnih datotek.

Excluded: no information
Data collected by:

Različno po posameznih državah. Za Slovenijo je podatke zbral Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Slučajni vzorec - prisotne so manjše razlike med posameznimi državami.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Datoteka je utežena (spremenljivka WEIGHT).

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ABR97 - podatki [datoteka podatkov], 1997

Variable list

WEIGHT Weighting Factor

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 0 81.139 9.13 9.796

Valid range from 0 to 81.13904

GEWLAND

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 0.152 5.782 0.989 0.412

Valid range from 0.1521 to 5.78168

NUM Quest.Nr.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 1 1551 550.095 330.895

Valid range from 1 to 1551

WEIGHT Weighting Factor

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 0 81.139 9.13 9.796

Valid range from 0 to 81.13904

GEWLAND

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 0.152 5.782 0.989 0.412

Valid range from 0.1521 to 5.78168

NUM Quest.Nr.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 1 1551 550.095 330.895

Valid range from 1 to 1551

COUNTRY Country Codes:

Value 4377 Frequency
1 1000
2 1032
3 1012
4 1057
5 975
6 1010
7 867
8 1053
9 1237
10 1066
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 5.582 2.91

Valid range from 1 to 10

KONF =rg_selb

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10078 231 1 8 3.404 2.56

Valid range from -9999 to 8

ALTER =trunc((98-q143)/10)

Value 6375 Frequency
0 3
1 223
2 2149
3 2160
4 2366
5 1892
6 1516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 3.785 1.403

Valid range from 0 to 6

ALT4

Value 7374 Frequency
1 2624
2 3370
3 3215
4 1100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 2.271 0.959

Valid range from 1 to 4

CRD Card Type

Value 8373 Frequency
1 10309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 1 0

Valid range from 1 to 1

FA_ALL_I Project Nr.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10308 1 1 4 2.381 0.956

Valid range from -9999 to 4

INT Interviewer Nr.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 1985 0 160155 25995.068 45169.019

Valid range from -9999 to 160155

Q1 1.Wie oft sehen Sie im allgemeinen im Fernsehen Nachrichtensendungen?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9903 406 1 3 2.547 0.626

Valid range from -9999 to 3

Q2 2.(Im allgemeinen) wie oft hören Sie im Rundfunk Nachrichtensendungen?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9675 634 1 3 2.268 0.795

Valid range from -9999 to 3

Q3 3.Wie oft hören Sie im Radio, oder sehen Sie im Fernsehen religiöse Sendungen?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9010 1299 1 3 1.366 0.563

Valid range from -9999 to 3

Q4 4.Wie oft lesen Sie Tageszeitungen und/oder Wochenblätter?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9752 557 1 3 2.243 0.723

Valid range from -9999 to 3

Q5 5.Kaufen Sie gelegentlich oder regelmäßig religiöse Zeitungen oder Zeitschriften

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10245 64 1 3 1.337 0.598

Valid range from -9999 to 3

Q6 6.Würden Sie sagen, daß man den Medien im allgemeinen (welche Sie benützen).

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10222 87 1 3 2.28 0.88

Valid range from -9999 to 3

Q7 7.Wir leben in einer verdorbenen Welt

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9992 317 1 5 3.497 1.171

Valid range from -9999 to 5

Q8 8.Man soll sich um sein eigenes Glück und nicht um die Welt kümmern

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10102 207 1 5 3.232 1.224

Valid range from -9999 to 5

Q9 9.Wer die Welt besser machen will , muß die Welt erst akzeptieren wie sie ist,

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9818 491 1 5 3.76 1.175

Valid range from -9999 to 5

Q10 10.In unserer Welt gibt es genauso viel Gutes, wie Böses

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9988 321 1 5 3.695 1.221

Valid range from -9999 to 5

Q11

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9966 343 1 5 3.354 1.283

Valid range from -9999 to 5

Q12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9588 721 1 5 3.455 1.325

Valid range from -9999 to 5

Q13 13.Die friedliche Ordnung der Zeit vor dem II. Weltkrieg sollte wiederhergestell

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8143 2166 1 5 2.676 1.41

Valid range from -9999 to 5

Q14 14.Die Menschen sollten sich selbst bessern bevor sie sich mit der Welt beschäft

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9971 338 1 5 4.229 1

Valid range from -9999 to 5

Q15 15.Unsere Welt ist voll mit großartigen neuen Möglichkeiten

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9865 444 1 5 4.006 1.068

Valid range from -9999 to 5

Q16 16.Es ist die Pflicht der Staaten in unserer Welt Ordnung

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9902 407 1 5 4.141 1.064

Valid range from -9999 to 5

Q17 17.Es hängt von uns selbst ab, wie die Welt ist in welcher wir leben

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10057 252 1 5 3.984 1.118

Valid range from -9999 to 5

Q18 18.Glück und Friede sollen nicht von dieser Welt, sondern

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9260 1049 1 5 2.294 1.343

Valid range from -9999 to 5

Q19 19.Zu welcher Zeit waren die Menschen am meisten glücklich?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8811 1498 1 3 2.033 0.637

Valid range from -9999 to 3

Q20 20.Und wann waren die Menschen am wenigsten glücklich?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8789 1520 1 3 2.28 0.808

Valid range from -9999 to 3

Q21 21. Ganz allgemein: glücklich?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10290 19 1 5 3.189 1.087

Valid range from -9999 to 5

Q22 22.Man kann kaum etwas machen um den Lauf des eigenen Lebens zu ändern.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10098 211 1 5 2.777 1.33

Valid range from -9999 to 5

Q23 23.Das Leben hat für mich einen Sinn, weil Gott existiert

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9824 485 1 5 3.185 1.513

Valid range from -9999 to 5

Q24 24.In meinen Augen dient das Leben keinem besonderen Zweck.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9838 471 1 5 1.909 1.151

Valid range from -9999 to 5

Q25 25.Gott hat den Lauf unseres Lebens vorausbestimmt

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9562 747 1 5 2.952 1.482

Valid range from -9999 to 5

Q26 26.Das Leben hat nur einen Sinn, den man ihm selbst gibt.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10009 300 1 5 3.832 1.096

Valid range from -9999 to 5

Q27 27.Wir bestimmen selbst unser Schicksal.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10053 256 1 5 3.566 1.172

Valid range from -9999 to 5

Q28 28.Die Leiden und das Elend haben nur einen Sinn, wenn man an Gott glaubt.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9387 922 1 5 2.784 1.482

Valid range from -9999 to 5

Q29 29.Es gibt einen Gott, der sich persönlich um jeden Mensch kümmert..

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9386 923 1 5 3.098 1.56

Valid range from -9999 to 5

Q30 30.- zufrieden mit Ihrem Leben in ihrer Familie

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10167 142 1 5 3.92 1.165

Valid range from -9999 to 5

Q31

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9246 1063 1 5 3.464 1.322

Valid range from -9999 to 5

Q32

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10112 197 1 5 4.079 0.984

Valid range from -9999 to 5

Q33 33.- zufrieden mit der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation Ihrer Familie

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10108 201 1 5 2.695 1.299

Valid range from -9999 to 5

Q34 34.Und wenn Sie die finanzielle Situation jetzt und vor fünf-sechs Jahren vergle

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10188 121 1 5 3.477 1.217

Valid range from -9999 to 5

Q35 35.Situation Ihres Haushaltes in fünf Jahren sein?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9354 955 1 5 3.093 1.07

Valid range from -9999 to 5

Q36 36.Würden Sie sagen Ihr Gesundheitszustand ist....

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10285 24 1 5 2.617 1.01

Valid range from -9999 to 5

Q37 37.Kirche: hilft / knechtet

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9870 439 1 5 2.078 1.178

Valid range from -9999 to 5

Q38 38.Kirche: irdisch / jenseits

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9745 564 1 5 3.129 1.256

Valid range from -9999 to 5

Q39 39.Kirche: wie glücklich / kann es nicht

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9812 497 1 5 2.942 1.326

Valid range from -9999 to 5

Q40 40.Kirche: Arme / Reiche

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9781 528 1 5 2.618 1.159

Valid range from -9999 to 5

Q41 41.Kirche: achtet Überzeugung / keinen Respekt

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9765 544 1 5 2.568 1.292

Valid range from -9999 to 5

Q42 42.Kirche: Gottesdienst / Dienst am Menschen

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9852 457 1 5 2.903 1.323

Valid range from -9999 to 5

Q43 43.Kirche: Vergangenheit / für alle Zeiten

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9777 532 1 5 3.807 1.287

Valid range from -9999 to 5

Q44 44.In Kirche: reich / arm

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9644 665 1 5 2.725 1.189

Valid range from -9999 to 5

Q45 45.Kirche: Gemeinschaft / Organisation

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9830 479 1 5 2.397 1.329

Valid range from -9999 to 5

Q46 46.Kirche: lehrt Wahrheit / täuscht

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9816 493 1 5 2.21 1.207

Valid range from -9999 to 5

Q47 47.Kirche: Nächstenliebe / Gottesliebe

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9825 484 1 5 2.831 1.171

Valid range from -9999 to 5

Q48 48....diese vierzig Jahre waren eine fortlaufende Kirchenverfolgung?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9646 663 1 3 1.808 0.74

Valid range from -9999 to 3

Q49 49.Gläubige wurden besonders benachteiligt

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8415 1894 1 2 1.525 0.499

Valid range from -9999 to 2

Q50 50.aus Ihrer Verwandtschaft jemand benachteiligt?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10046 263 1 8 4.241 3.338

Valid range from -9999 to 8

Q51

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10170 139 1 8 4.132 3.392

Valid range from -9999 to 8

Q52

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9178 1131 1 3 1.941 0.679

Valid range from -9999 to 3

Q53 53.in weiteren 10 Jahren

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8225 2084 1 3 1.956 0.765

Valid range from -9999 to 3

CARD2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 12 15512 5503.324 3309.058

Valid range from 12 to 15512

Q54 54.Antwort:moralische Probleme und Nöte des einzelnen

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9439 870 1 2 1.507 0.5

Valid range from -9999 to 2

Q55 55.Antwort:Probleme im Familienleben

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9590 719 1 2 1.467 0.499

Valid range from -9999 to 2

Q56 56.Antwort:Fragen nach dem Sinn des Lebens

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9542 767 1 2 1.623 0.485

Valid range from -9999 to 2

Q57 57.Antwort:aktuelle soziale Probleme unseres Landes

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9441 868 1 2 1.291 0.454

Valid range from -9999 to 2

Q58 58.Antwort:die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9351 958 1 2 1.273 0.445

Valid range from -9999 to 2

Q59 59.äußern:Arbeitslosigkeit

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9799 510 1 2 1.496 0.5

Valid range from -9999 to 2

Q60 60.äußern:Abtreibung

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9869 440 1 2 1.487 0.5

Valid range from -9999 to 2

Q61 61.äußern:außereheliche Beziehungen

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9851 458 1 2 1.491 0.5

Valid range from -9999 to 2

Q62 62.äußern:wachsende soziale Differenzen

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9692 617 1 2 1.575 0.494

Valid range from -9999 to 2

Q63 63.äußern:Situation der Zigeuner (der Roma)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9524 785 1 2 1.44 0.496

Valid range from -9999 to 2

Q64 64.äußern:die Politik der Regierung

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9762 547 1 2 1.301 0.459

Valid range from -9999 to 2

Q65 65.äußern:Stil und Inhalt der Medien

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9652 657 1 2 1.343 0.475

Valid range from -9999 to 2

Q66 66. Kirche in den vergangenen 7-8 Jahren zu viel geäußert (REC)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8832 1477 1 3 1.904 0.694

Valid range from -9999 to 3

Q67 67.mit Leben der Kirche in den letzten 7-8 Jahren unzufrieden

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7568 2741 1 6 3.146 0.905

Valid range from -9999 to 6

Q6811 68.Von welchen Kirchen und Kirchengemeinschaften wissen Sie?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10232 77 1 2 1.059 0.236

Valid range from -9999 to 2

Q6812

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10205 104 1 2 1.648 0.478

Valid range from -9999 to 2

Q6813

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10195 114 1 2 1.933 0.25

Valid range from -9999 to 2

Q6814

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10232 77 1 2 1.341 0.474

Valid range from -9999 to 2

Q6815

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10210 99 1 2 1.595 0.491

Valid range from -9999 to 2

Q6816

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10207 102 1 2 1.432 0.495

Valid range from -9999 to 2

Q6817

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10191 118 1 2 1.734 0.442

Valid range from -9999 to 2

Q6818

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10200 109 1 2 1.617 0.486

Valid range from -9999 to 2

Q6819

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10203 106 1 2 1.751 0.432

Valid range from -9999 to 2

Q6820

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10226 83 1 2 1.63 0.483

Valid range from -9999 to 2

Q6821

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10196 113 1 2 1.854 0.354

Valid range from -9999 to 2

Q6822

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10191 118 1 2 1.902 0.297

Valid range from -9999 to 2

Q6823

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10195 114 1 2 1.931 0.253

Valid range from -9999 to 2

Q6824

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10201 108 1 2 1.909 0.288

Valid range from -9999 to 2

Q6825

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10191 118 1 2 1.91 0.286

Valid range from -9999 to 2

Q6826

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10212 97 1 2 1.891 0.312

Valid range from -9999 to 2

Q6827

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10193 116 1 2 1.941 0.235

Valid range from -9999 to 2

Q6828

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10222 87 1 2 1.334 0.472

Valid range from -9999 to 2

Q6829

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10222 87 1 2 1.647 0.478

Valid range from -9999 to 2

Q6830

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10216 93 1 2 1.732 0.443

Valid range from -9999 to 2

Q6831

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10217 92 1 2 1.747 0.435

Valid range from -9999 to 2

Q6832

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10191 118 1 2 1.922 0.268

Valid range from -9999 to 2

Q6833

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10197 112 1 2 1.963 0.19

Valid range from -9999 to 2

Q6834

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10197 112 1 2 1.865 0.342

Valid range from -9999 to 2

Q6835

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10191 118 1 2 1.955 0.208

Valid range from -9999 to 2

Q6836

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10189 120 1 2 1.915 0.279

Valid range from -9999 to 2

Q6837

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10189 120 1 2 1.898 0.303

Valid range from -9999 to 2

Q6838

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10189 120 1 2 1.9 0.3

Valid range from -9999 to 2

Q6839

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10189 120 1 2 1.898 0.302

Valid range from -9999 to 2

Q6840

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10189 120 1 2 1.95 0.218

Valid range from -9999 to 2

Q6841

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10189 120 1 2 1.999 0.0243

Valid range from -9999 to 2

Q6842

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10189 120 1 2 1.999 0.0297

Valid range from -9999 to 2

Q6843

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10189 120 1 2 1.999 0.0297

Valid range from -9999 to 2

Q6844

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10189 120 1 2 1.99 0.1

Valid range from -9999 to 2

Q69

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6556 3753 1 3 1.418 0.649

Valid range from -9999 to 3

Q70

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6957 3352 1 3 1.608 0.721

Valid range from -9999 to 3

Q71

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7071 3238 1 3 1.241 0.519

Valid range from -9999 to 3

Q72

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9294 1015 1 4 2.709 0.917

Valid range from -9999 to 4

Q73

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10271 38 1 8 1.898 1.602

Valid range from -9999 to 8

Q74

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8950 1359 1 2 1.524 0.499

Valid range from -9999 to 2

Q75

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10130 179 1 2 1.673 0.469

Valid range from -9999 to 2

Q76

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10262 47 1 8 5.921 2.945

Valid range from -9999 to 8

MITGLIED

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10176 133 1 4 1.472 0.759

Valid range from -9999 to 4

Q77

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10223 86 8 94 8.411 3.3

Valid range from -9999 to 94

Q78

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6644 3665 1 4 2.516 0.764

Valid range from -9999 to 4

Q79

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10168 141 1 99 13.538 10.48

Valid range from -9999 to 99

VERBREC

Value 125256 Frequency
1 641
2 2406
3 3127
4 470
5 3665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 3.399 1.338

Valid range from 1 to 5

RG_SELB

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6722 3587 1 5 1.771 1.186

Valid range from -9999 to 5

Q80

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8531 1778 1 8 4.501 2.947

Valid range from -9999 to 8

MESSEREC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10267 42 1 5 2.956 1.458

Valid range from -9999 to 5

Q81

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8685 1624 1 8 4.273 2.995

Valid range from -9999 to 8

Q82

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9673 636 1 8 3.949 2.91

Valid range from -9999 to 8

Q83

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10249 60 1 5 2.153 1.642

Valid range from -9999 to 5

Q84

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7859 2450 1 8 1.976 0.922

Valid range from -9999 to 8

Q85

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9484 825 1 2 1.208 0.406

Valid range from -9999 to 2

CARD3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 13 15513 5504.322 3309.061

Valid range from 13 to 15513

Q86

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9671 638 1 12 3.56 2.674

Valid range from -9999 to 12

Q87

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9913 396 1 12 5.401 2.941

Valid range from -9999 to 12

Q88

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9950 359 1 12 5.058 2.848

Valid range from -9999 to 12

Q89

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9696 613 1 12 7.262 3.273

Valid range from -9999 to 12

Q90

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9900 409 1 12 5.847 3.205

Valid range from -9999 to 12

Q91

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9760 549 1 12 7.893 2.972

Valid range from -9999 to 12

Q92

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9584 725 1 12 7.839 3.816

Valid range from -9999 to 12

Q93

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9924 385 1 12 5.317 3.027

Valid range from -9999 to 12

Q94

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9871 438 1 12 7.338 2.849

Valid range from -9999 to 12

Q95

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9811 498 1 12 7.6 3.065

Valid range from -9999 to 12

Q96

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9742 567 1 12 8.752 2.896

Valid range from -9999 to 12

Q97

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10003 306 1 12 4.895 3.253

Valid range from -9999 to 12

Q98

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10268 41 1 3 1.459 0.734

Valid range from -9999 to 3

Q99

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10264 45 1 3 1.613 0.793

Valid range from -9999 to 3

Q100

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10249 60 1 3 1.54 0.8

Valid range from -9999 to 3

Q101

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10228 81 1 2 1.569 0.495

Valid range from -9999 to 2

Q102

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10276 33 0 9 6.77 1.871

Valid range from -9999 to 9

Q103

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10267 42 0 99 70.318 28.392

Valid range from -9999 to 99

Q104

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10292 17 0 99 54.11 33.554

Valid range from -9999 to 99

Q105

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10179 130 1 8 4.206 3.355

Valid range from -9999 to 8

Q106

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9099 1210 0 5000000 44820.841 199580.8

Valid range from -9999 to 5000000

Q1061

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 9108 8 8 8 0

Valid range from -9999 to 8

Q107

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10171 138 1 8 2.695 2.125

Valid range from -9999 to 8

Q108

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8163 2146 1 8 3.979 1.731

Valid range from -9999 to 8

Q109

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10066 243 1 5 3.029 1.436

Valid range from -9999 to 5

Q110

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10195 114 1 5 1.9 1.146

Valid range from -9999 to 5

Q111

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9960 349 1 5 2.439 1.103

Valid range from -9999 to 5

Q112

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9848 461 1 5 2.67 1.324

Valid range from -9999 to 5

Q113

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9998 311 1 5 3.277 1.45

Valid range from -9999 to 5

Q114

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9973 336 1 5 1.884 1.093

Valid range from -9999 to 5

Q115

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10082 227 1 5 1.746 1.014

Valid range from -9999 to 5

Q116

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9859 450 1 5 2.94 1.351

Valid range from -9999 to 5

Q117

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9927 382 1 5 3.562 1.357

Valid range from -9999 to 5

Q118

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9638 671 1 2 1.783 0.412

Valid range from -9999 to 2

Q119

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10089 220 1 5 3.757 0.957

Valid range from -9999 to 5

Q120

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10219 90 1 5 3.258 1.053

Valid range from -9999 to 5

Q121

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10013 296 1 5 4.049 1.189

Valid range from -9999 to 5

Q122

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9888 421 1 5 3.464 1.305

Valid range from -9999 to 5

Q123

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9319 990 1 5 2.608 1.171

Valid range from -9999 to 5

Q124

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9570 739 1 5 2.847 1.224

Valid range from -9999 to 5

Q125

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9833 476 1 5 3.192 1.402

Valid range from -9999 to 5

CARD4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 14 15513 5505.319 3309.047

Valid range from 14 to 15514

Q126

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9809 500 1 5 2.418 1.266

Valid range from -9999 to 5

Q127

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9940 369 1 5 2.861 1.237

Valid range from -9999 to 5

Q128

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9938 371 1 5 2.237 1.109

Valid range from -9999 to 5

Q129

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9962 347 1 5 2.417 1.166

Valid range from -9999 to 5

Q130

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9777 532 1 5 3.403 1.212

Valid range from -9999 to 5

Q131

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9814 495 1 5 3.273 1.048

Valid range from -9999 to 5

Q132

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9926 383 1 5 3.98 0.997

Valid range from -9999 to 5

Q133

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10183 126 1 5 4.539 0.791

Valid range from -9999 to 5

Q134

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9767 542 1 5 4.116 0.988

Valid range from -9999 to 5

Q135

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9375 934 1 4 2.847 0.636

Valid range from -9999 to 4

Q136

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10045 264 1 8 4.721 1.734

Valid range from -9999 to 8

Q137

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10250 59 1 3 1.528 0.618

Valid range from -9999 to 3

Q138

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10255 54 1 2 1.536 0.499

Valid range from -9999 to 2

Q139

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10250 59 1 2 1.64 0.48

Valid range from -9999 to 2

Q140

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10251 58 1 2 1.599 0.49

Valid range from -9999 to 2

Q141

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10211 98 1 4 3.345 0.679

Valid range from -9999 to 4

Q142

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10173 136 1 8 5.046 2.758

Valid range from -9999 to 8

Q143

Value 194187 Frequency
32 322
33 224
34 203
35 189
36 158
37 216
38 204
39 206
40 195
41 170
42 210
43 169
44 158
45 176
46 172
47 250
48 186
49 213
50 254
51 217
52 215
53 224
54 247
55 258
56 208
57 250
58 280
59 220
60 263
61 228
62 224
63 208
64 207
65 248
66 170
67 209
68 183
69 215
70 236
71 192
72 220
73 202
74 210
75 232
76 209
77 220
78 213
79 223
97 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 55.725 13.814

Valid range from 32 to 97

Q144

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9772 537 1 8 3.643 1.604

Valid range from -9999 to 8

Q145

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9538 771 1 8 3.265 1.786

Valid range from -9999 to 8

Q146

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10093 216 1 8 3.51 1.579

Valid range from -9999 to 8

Q147

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9855 454 1 8 3.82 1.984

Valid range from -9999 to 8

Q148

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10296 13 1 4 2.318 0.824

Valid range from -9999 to 4

Q149

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10275 34 1 2 1.704 0.457

Valid range from -9999 to 2

Q150

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10272 37 1 2 1.658 0.474

Valid range from -9999 to 2

Q151

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10263 46 1 2 1.34 0.474

Valid range from -9999 to 2

Q152

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10274 35 1 3 1.402 0.74

Valid range from -9999 to 3

Q153

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10218 91 1 6 3.408 2.178

Valid range from -9999 to 6

Q154

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10213 96 1 3 1.172 0.448

Valid range from -9999 to 3

Q155

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10200 109 1 3 1.49 0.646

Valid range from -9999 to 3

Q156

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10202 107 1 3 1.717 0.729

Valid range from -9999 to 3

Q157

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10194 115 1 3 1.253 0.513

Valid range from -9999 to 3

Q158

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10022 287 1 3 2.131 0.819

Valid range from -9999 to 3

Q159

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10001 308 1 3 2.293 0.776

Valid range from -9999 to 3

Q160

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10191 118 1 3 1.41 0.596

Valid range from -9999 to 3

Q161

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10157 152 1 3 1.949 0.723

Valid range from -9999 to 3

Q162

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10181 128 1 3 1.713 0.702

Valid range from -9999 to 3

Q163

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10123 186 1 3 1.94 0.767

Valid range from -9999 to 3

Q164

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10144 165 1 3 2.027 0.763

Valid range from -9999 to 3

Q165

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10102 207 1 3 2.381 0.715

Valid range from -9999 to 3

Q166

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10063 246 1 3 2.485 0.704

Valid range from -9999 to 3

Q167

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9668 641 1 5 3.655 1.205

Valid range from -9999 to 5

Q168

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9592 717 1 5 3.564 1.156

Valid range from -9999 to 5

Q169

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9671 638 1 5 2.649 1.238

Valid range from -9999 to 5

Q170

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9974 335 1 5 4.516 0.867

Valid range from -9999 to 5

Q171

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9824 485 1 5 3.877 1.105

Valid range from -9999 to 5

Q172

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9817 492 1 5 3.646 1.207

Valid range from -9999 to 5

Q173

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10264 45 1 5 2.288 1.131

Valid range from -9999 to 5

Q174

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6323 3986 1 5 2.303 1.471

Valid range from -9999 to 5

Q175

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7216 3093 1 5 2.598 1.521

Valid range from -9999 to 5

Q176

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7183 3126 1 5 1.88 1.274

Valid range from -9999 to 5

Q177

Value 228153 Frequency
0 503
11 345
12 595
13 964
20 290
33 3104
34 1708
40 1196
45 1219
88 381
99 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 31.661 16.479

Valid range from 0 to 99

Q178

Value 229152 Frequency
0 449
1 2901
2 3254
3 2326
4 998
8 381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 2.272 1.525

Valid range from 0 to 8

Q179

Value 230151 Frequency
0 41
1 1255
2 45
4 378
8 381
11 5406
12 336
13 3
20 1280
21 1
33 52
34 635
35 350
40 7
51 7
52 20
53 1
54 12
55 2
57 2
58 5
59 15
60 18
81 22
82 1
94 14
99 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 13.642 11.172

Valid range from 0 to 99

Q180

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10240 69 11 99 47.573 25.922

Valid range from -9999 to 99

Q181

Value 232149 Frequency
0 34
1 981
2 50
4 209
8 99
11 5846
12 324
13 6
20 1428
21 1
33 57
34 720
35 358
40 4
51 13
52 30
54 16
55 2
57 4
58 9
59 16
60 24
81 24
82 1
94 27
99 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10309 0 14.752 11.835

Valid range from 0 to 99

Q182

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9663 646 1 2 1.129 0.335

Valid range from -9999 to 2

RG_VAT

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8208 2101 1 5 1.804 1.202

Valid range from -9999 to 5

RG_MUT

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8935 1374 1 5