Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ABR97
Glavni avtor(ji):
  • Zulehner, Paul M.
  • Tomka, Miklós
  • Máté-Tóth, András
  • Toš, Niko
  • Potočnik, Vinko
Izdelal datoteko podatkov:
Pastorales Forums Wien (Dunaj, Avstrija; 1998)

Finančna podpora:

ni podatka

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje informativnih oddaj, branje časopisov, spremljanje verskega tiska, zaupanje v medije, zadovoljstvo z življenjem, ocena finančnega stanja družine v časovni perspektivi, ocena zdravstvenega stanja, stališča o cerkvi, odnos do cerkve in religije v preteklem obdobju, naloge katoliške cerkve, ocena delovanja katološke cerkve, odnos do delovanja civilnih institucij v okviru cerkve, financiranje cerkve, pripadnost cerkvi oziroma verski skupnosti, zakonski stan, nacionalni ponos, odnos do religije, odnos do krščanstva, vpliv verskega prepričanja na politična stališča, pripadnost cerkvi, odnos do boga, odnos do svetega pisma, vraževernost, cerkev in politika, naloge cerkve, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
religioznost
osnos do cerkve


Povzetek:

Anketa predstavlja izvedbo mednarodnega vprašalnika, posvečenega stanju in spremembam v religioznosti in v odnosu do cerkve v Srednji Evropi po koncu komunizma. Pri zasnovi vprašalnika so najbolj aktivno s odelovali avtorji iz Avstrije, Madžarske in Slovenije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1998 - 1998
Čas izdelave: 1998
Država: Češka, Hrvaška, Litva, Madžarska, Poljska, Rumunija, Slovaška, Slovenija, Ukrajina in nekdanja Vzhodna Nemčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje navedenih držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci sodelujočih držav. V nekaterih državah je bila postavljena zgornja starostna meja, zato je potrebna previdnost pri primerjavah s podatki nacionalnih datotek.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Različno po posameznih državah. Za Slovenijo je podatke zbral Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Slučajni vzorec - prisotne so manjše razlike med posameznimi državami.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Datoteka je utežena (spremenljivka WEIGHT).

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ABR97 - podatki [datoteka podatkov], 1997

Spremenljivke

WEIGHT Weighting Factor

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 0 81.139 9.13 9.796

Vrednosti spremenljivk od 0 do 81.13904

GEWLAND

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 0.152 5.782 0.989 0.412

Vrednosti spremenljivk od 0.1521 do 5.78168

NUM Quest.Nr.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 1 1551 550.095 330.895

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1551

WEIGHT Weighting Factor

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 0 81.139 9.13 9.796

Vrednosti spremenljivk od 0 do 81.13904

GEWLAND

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 0.152 5.782 0.989 0.412

Vrednosti spremenljivk od 0.1521 do 5.78168

NUM Quest.Nr.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 1 1551 550.095 330.895

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1551

COUNTRY Country Codes:

Vrednost 4377 Frekvenca
1 1000
2 1032
3 1012
4 1057
5 975
6 1010
7 867
8 1053
9 1237
10 1066
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 5.582 2.91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

KONF =rg_selb

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10078 231 1 8 3.404 2.56

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

ALTER =trunc((98-q143)/10)

Vrednost 6375 Frekvenca
0 3
1 223
2 2149
3 2160
4 2366
5 1892
6 1516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 3.785 1.403

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6

ALT4

Vrednost 7374 Frekvenca
1 2624
2 3370
3 3215
4 1100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 2.271 0.959

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

CRD Card Type

Vrednost 8373 Frekvenca
1 10309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 1 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

FA_ALL_I Project Nr.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10308 1 1 4 2.381 0.956

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 4

INT Interviewer Nr.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 1985 0 160155 25995.068 45169.019

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 160155

Q1 1.Wie oft sehen Sie im allgemeinen im Fernsehen Nachrichtensendungen?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9903 406 1 3 2.547 0.626

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q2 2.(Im allgemeinen) wie oft hören Sie im Rundfunk Nachrichtensendungen?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9675 634 1 3 2.268 0.795

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q3 3.Wie oft hören Sie im Radio, oder sehen Sie im Fernsehen religiöse Sendungen?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9010 1299 1 3 1.366 0.563

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q4 4.Wie oft lesen Sie Tageszeitungen und/oder Wochenblätter?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9752 557 1 3 2.243 0.723

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q5 5.Kaufen Sie gelegentlich oder regelmäßig religiöse Zeitungen oder Zeitschriften

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10245 64 1 3 1.337 0.598

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q6 6.Würden Sie sagen, daß man den Medien im allgemeinen (welche Sie benützen).

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10222 87 1 3 2.28 0.88

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q7 7.Wir leben in einer verdorbenen Welt

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9992 317 1 5 3.497 1.171

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q8 8.Man soll sich um sein eigenes Glück und nicht um die Welt kümmern

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10102 207 1 5 3.232 1.224

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q9 9.Wer die Welt besser machen will , muß die Welt erst akzeptieren wie sie ist,

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9818 491 1 5 3.76 1.175

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q10 10.In unserer Welt gibt es genauso viel Gutes, wie Böses

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9988 321 1 5 3.695 1.221

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q11

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9966 343 1 5 3.354 1.283

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9588 721 1 5 3.455 1.325

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q13 13.Die friedliche Ordnung der Zeit vor dem II. Weltkrieg sollte wiederhergestell

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8143 2166 1 5 2.676 1.41

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q14 14.Die Menschen sollten sich selbst bessern bevor sie sich mit der Welt beschäft

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9971 338 1 5 4.229 1

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q15 15.Unsere Welt ist voll mit großartigen neuen Möglichkeiten

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9865 444 1 5 4.006 1.068

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q16 16.Es ist die Pflicht der Staaten in unserer Welt Ordnung

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9902 407 1 5 4.141 1.064

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q17 17.Es hängt von uns selbst ab, wie die Welt ist in welcher wir leben

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10057 252 1 5 3.984 1.118

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q18 18.Glück und Friede sollen nicht von dieser Welt, sondern

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9260 1049 1 5 2.294 1.343

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q19 19.Zu welcher Zeit waren die Menschen am meisten glücklich?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8811 1498 1 3 2.033 0.637

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q20 20.Und wann waren die Menschen am wenigsten glücklich?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8789 1520 1 3 2.28 0.808

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q21 21. Ganz allgemein: glücklich?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10290 19 1 5 3.189 1.087

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q22 22.Man kann kaum etwas machen um den Lauf des eigenen Lebens zu ändern.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10098 211 1 5 2.777 1.33

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q23 23.Das Leben hat für mich einen Sinn, weil Gott existiert

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9824 485 1 5 3.185 1.513

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q24 24.In meinen Augen dient das Leben keinem besonderen Zweck.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9838 471 1 5 1.909 1.151

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q25 25.Gott hat den Lauf unseres Lebens vorausbestimmt

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9562 747 1 5 2.952 1.482

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q26 26.Das Leben hat nur einen Sinn, den man ihm selbst gibt.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10009 300 1 5 3.832 1.096

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q27 27.Wir bestimmen selbst unser Schicksal.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10053 256 1 5 3.566 1.172

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q28 28.Die Leiden und das Elend haben nur einen Sinn, wenn man an Gott glaubt.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9387 922 1 5 2.784 1.482

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q29 29.Es gibt einen Gott, der sich persönlich um jeden Mensch kümmert..

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9386 923 1 5 3.098 1.56

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q30 30.- zufrieden mit Ihrem Leben in ihrer Familie

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10167 142 1 5 3.92 1.165

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q31

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9246 1063 1 5 3.464 1.322

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q32

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10112 197 1 5 4.079 0.984

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q33 33.- zufrieden mit der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation Ihrer Familie

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10108 201 1 5 2.695 1.299

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q34 34.Und wenn Sie die finanzielle Situation jetzt und vor fünf-sechs Jahren vergle

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10188 121 1 5 3.477 1.217

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q35 35.Situation Ihres Haushaltes in fünf Jahren sein?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9354 955 1 5 3.093 1.07

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q36 36.Würden Sie sagen Ihr Gesundheitszustand ist....

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10285 24 1 5 2.617 1.01

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q37 37.Kirche: hilft / knechtet

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9870 439 1 5 2.078 1.178

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q38 38.Kirche: irdisch / jenseits

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9745 564 1 5 3.129 1.256

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q39 39.Kirche: wie glücklich / kann es nicht

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9812 497 1 5 2.942 1.326

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q40 40.Kirche: Arme / Reiche

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9781 528 1 5 2.618 1.159

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q41 41.Kirche: achtet Überzeugung / keinen Respekt

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9765 544 1 5 2.568 1.292

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q42 42.Kirche: Gottesdienst / Dienst am Menschen

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9852 457 1 5 2.903 1.323

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q43 43.Kirche: Vergangenheit / für alle Zeiten

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9777 532 1 5 3.807 1.287

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q44 44.In Kirche: reich / arm

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9644 665 1 5 2.725 1.189

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q45 45.Kirche: Gemeinschaft / Organisation

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9830 479 1 5 2.397 1.329

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q46 46.Kirche: lehrt Wahrheit / täuscht

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9816 493 1 5 2.21 1.207

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q47 47.Kirche: Nächstenliebe / Gottesliebe

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9825 484 1 5 2.831 1.171

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q48 48....diese vierzig Jahre waren eine fortlaufende Kirchenverfolgung?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9646 663 1 3 1.808 0.74

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q49 49.Gläubige wurden besonders benachteiligt

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8415 1894 1 2 1.525 0.499

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q50 50.aus Ihrer Verwandtschaft jemand benachteiligt?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10046 263 1 8 4.241 3.338

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q51

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10170 139 1 8 4.132 3.392

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q52

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9178 1131 1 3 1.941 0.679

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q53 53.in weiteren 10 Jahren

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8225 2084 1 3 1.956 0.765

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

CARD2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 12 15512 5503.324 3309.058

Vrednosti spremenljivk od 12 do 15512

Q54 54.Antwort:moralische Probleme und Nöte des einzelnen

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9439 870 1 2 1.507 0.5

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q55 55.Antwort:Probleme im Familienleben

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9590 719 1 2 1.467 0.499

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q56 56.Antwort:Fragen nach dem Sinn des Lebens

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9542 767 1 2 1.623 0.485

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q57 57.Antwort:aktuelle soziale Probleme unseres Landes

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9441 868 1 2 1.291 0.454

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q58 58.Antwort:die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9351 958 1 2 1.273 0.445

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q59 59.äußern:Arbeitslosigkeit

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9799 510 1 2 1.496 0.5

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q60 60.äußern:Abtreibung

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9869 440 1 2 1.487 0.5

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q61 61.äußern:außereheliche Beziehungen

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9851 458 1 2 1.491 0.5

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q62 62.äußern:wachsende soziale Differenzen

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9692 617 1 2 1.575 0.494

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q63 63.äußern:Situation der Zigeuner (der Roma)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9524 785 1 2 1.44 0.496

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q64 64.äußern:die Politik der Regierung

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9762 547 1 2 1.301 0.459

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q65 65.äußern:Stil und Inhalt der Medien

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9652 657 1 2 1.343 0.475

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q66 66. Kirche in den vergangenen 7-8 Jahren zu viel geäußert (REC)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8832 1477 1 3 1.904 0.694

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q67 67.mit Leben der Kirche in den letzten 7-8 Jahren unzufrieden

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7568 2741 1 6 3.146 0.905

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 6

Q6811 68.Von welchen Kirchen und Kirchengemeinschaften wissen Sie?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10232 77 1 2 1.059 0.236

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6812

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10205 104 1 2 1.648 0.478

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6813

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10195 114 1 2 1.933 0.25

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6814

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10232 77 1 2 1.341 0.474

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6815

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10210 99 1 2 1.595 0.491

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6816

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10207 102 1 2 1.432 0.495

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6817

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10191 118 1 2 1.734 0.442

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6818

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10200 109 1 2 1.617 0.486

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6819

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10203 106 1 2 1.751 0.432

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6820

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10226 83 1 2 1.63 0.483

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6821

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10196 113 1 2 1.854 0.354

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6822

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10191 118 1 2 1.902 0.297

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6823

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10195 114 1 2 1.931 0.253

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6824

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10201 108 1 2 1.909 0.288

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6825

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10191 118 1 2 1.91 0.286

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6826

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10212 97 1 2 1.891 0.312

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6827

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10193 116 1 2 1.941 0.235

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6828

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10222 87 1 2 1.334 0.472

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6829

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10222 87 1 2 1.647 0.478

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6830

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10216 93 1 2 1.732 0.443

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6831

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10217 92 1 2 1.747 0.435

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6832

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10191 118 1 2 1.922 0.268

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6833

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10197 112 1 2 1.963 0.19

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6834

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10197 112 1 2 1.865 0.342

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6835

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10191 118 1 2 1.955 0.208

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6836

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10189 120 1 2 1.915 0.279

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6837

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10189 120 1 2 1.898 0.303

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6838

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10189 120 1 2 1.9 0.3

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6839

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10189 120 1 2 1.898 0.302

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6840

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10189 120 1 2 1.95 0.218

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6841

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10189 120 1 2 1.999 0.0243

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6842

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10189 120 1 2 1.999 0.0297

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6843

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10189 120 1 2 1.999 0.0297

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q6844

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10189 120 1 2 1.99 0.1

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q69

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6556 3753 1 3 1.418 0.649

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q70

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6957 3352 1 3 1.608 0.721

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q71

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7071 3238 1 3 1.241 0.519

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q72

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9294 1015 1 4 2.709 0.917

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 4

Q73

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10271 38 1 8 1.898 1.602

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q74

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8950 1359 1 2 1.524 0.499

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q75

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10130 179 1 2 1.673 0.469

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q76

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10262 47 1 8 5.921 2.945

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

MITGLIED

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10176 133 1 4 1.472 0.759

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 4

Q77

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10223 86 8 94 8.411 3.3

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 94

Q78

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6644 3665 1 4 2.516 0.764

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 4

Q79

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10168 141 1 99 13.538 10.48

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 99

VERBREC

Vrednost 125256 Frekvenca
1 641
2 2406
3 3127
4 470
5 3665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 3.399 1.338

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

RG_SELB

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6722 3587 1 5 1.771 1.186

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q80

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8531 1778 1 8 4.501 2.947

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

MESSEREC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10267 42 1 5 2.956 1.458

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q81

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8685 1624 1 8 4.273 2.995

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q82

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9673 636 1 8 3.949 2.91

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q83

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10249 60 1 5 2.153 1.642

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q84

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7859 2450 1 8 1.976 0.922

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q85

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9484 825 1 2 1.208 0.406

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

CARD3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 13 15513 5504.322 3309.061

Vrednosti spremenljivk od 13 do 15513

Q86

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9671 638 1 12 3.56 2.674

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q87

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9913 396 1 12 5.401 2.941

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q88

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9950 359 1 12 5.058 2.848

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q89

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9696 613 1 12 7.262 3.273

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q90

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9900 409 1 12 5.847 3.205

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q91

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9760 549 1 12 7.893 2.972

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q92

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9584 725 1 12 7.839 3.816

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q93

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9924 385 1 12 5.317 3.027

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q94

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9871 438 1 12 7.338 2.849

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q95

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9811 498 1 12 7.6 3.065

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q96

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9742 567 1 12 8.752 2.896

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q97

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10003 306 1 12 4.895 3.253

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 12

Q98

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10268 41 1 3 1.459 0.734

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q99

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10264 45 1 3 1.613 0.793

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q100

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10249 60 1 3 1.54 0.8

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q101

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10228 81 1 2 1.569 0.495

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q102

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10276 33 0 9 6.77 1.871

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 9

Q103

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10267 42 0 99 70.318 28.392

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 99

Q104

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10292 17 0 99 54.11 33.554

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 99

Q105

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10179 130 1 8 4.206 3.355

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q106

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9099 1210 0 5000000 44820.841 199580.8

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5000000

Q1061

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1201 9108 8 8 8 0

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q107

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10171 138 1 8 2.695 2.125

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q108

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8163 2146 1 8 3.979 1.731

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q109

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10066 243 1 5 3.029 1.436

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q110

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10195 114 1 5 1.9 1.146

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q111

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9960 349 1 5 2.439 1.103

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q112

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9848 461 1 5 2.67 1.324

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q113

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9998 311 1 5 3.277 1.45

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q114

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9973 336 1 5 1.884 1.093

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q115

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10082 227 1 5 1.746 1.014

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q116

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9859 450 1 5 2.94 1.351

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q117

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9927 382 1 5 3.562 1.357

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q118

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9638 671 1 2 1.783 0.412

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q119

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10089 220 1 5 3.757 0.957

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q120

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10219 90 1 5 3.258 1.053

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q121

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10013 296 1 5 4.049 1.189

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q122

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9888 421 1 5 3.464 1.305

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q123

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9319 990 1 5 2.608 1.171

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q124

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9570 739 1 5 2.847 1.224

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q125

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9833 476 1 5 3.192 1.402

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

CARD4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 14 15513 5505.319 3309.047

Vrednosti spremenljivk od 14 do 15514

Q126

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9809 500 1 5 2.418 1.266

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q127

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9940 369 1 5 2.861 1.237

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q128

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9938 371 1 5 2.237 1.109

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q129

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9962 347 1 5 2.417 1.166

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q130

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9777 532 1 5 3.403 1.212

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q131

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9814 495 1 5 3.273 1.048

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q132

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9926 383 1 5 3.98 0.997

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q133

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10183 126 1 5 4.539 0.791

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q134

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9767 542 1 5 4.116 0.988

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q135

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9375 934 1 4 2.847 0.636

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 4

Q136

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10045 264 1 8 4.721 1.734

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q137

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10250 59 1 3 1.528 0.618

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q138

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10255 54 1 2 1.536 0.499

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q139

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10250 59 1 2 1.64 0.48

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q140

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10251 58 1 2 1.599 0.49

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q141

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10211 98 1 4 3.345 0.679

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 4

Q142

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10173 136 1 8 5.046 2.758

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q143

Vrednost 194187 Frekvenca
32 322
33 224
34 203
35 189
36 158
37 216
38 204
39 206
40 195
41 170
42 210
43 169
44 158
45 176
46 172
47 250
48 186
49 213
50 254
51 217
52 215
53 224
54 247
55 258
56 208
57 250
58 280
59 220
60 263
61 228
62 224
63 208
64 207
65 248
66 170
67 209
68 183
69 215
70 236
71 192
72 220
73 202
74 210
75 232
76 209
77 220
78 213
79 223
97 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 55.725 13.814

Vrednosti spremenljivk od 32 do 97

Q144

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9772 537 1 8 3.643 1.604

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q145

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9538 771 1 8 3.265 1.786

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q146

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10093 216 1 8 3.51 1.579

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q147

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9855 454 1 8 3.82 1.984

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 8

Q148

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10296 13 1 4 2.318 0.824

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 4

Q149

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10275 34 1 2 1.704 0.457

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q150

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10272 37 1 2 1.658 0.474

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q151

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10263 46 1 2 1.34 0.474

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

Q152

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10274 35 1 3 1.402 0.74

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q153

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10218 91 1 6 3.408 2.178

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 6

Q154

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10213 96 1 3 1.172 0.448

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q155

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10200 109 1 3 1.49 0.646

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q156

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10202 107 1 3 1.717 0.729

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q157

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10194 115 1 3 1.253 0.513

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q158

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10022 287 1 3 2.131 0.819

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q159

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10001 308 1 3 2.293 0.776

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q160

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10191 118 1 3 1.41 0.596

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q161

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10157 152 1 3 1.949 0.723

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q162

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10181 128 1 3 1.713 0.702

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q163

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10123 186 1 3 1.94 0.767

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q164

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10144 165 1 3 2.027 0.763

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q165

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10102 207 1 3 2.381 0.715

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q166

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10063 246 1 3 2.485 0.704

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 3

Q167

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9668 641 1 5 3.655 1.205

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q168

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9592 717 1 5 3.564 1.156

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q169

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9671 638 1 5 2.649 1.238

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q170

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9974 335 1 5 4.516 0.867

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q171

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9824 485 1 5 3.877 1.105

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q172

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9817 492 1 5 3.646 1.207

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q173

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10264 45 1 5 2.288 1.131

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q174

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6323 3986 1 5 2.303 1.471

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q175

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7216 3093 1 5 2.598 1.521

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q176

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7183 3126 1 5 1.88 1.274

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 5

Q177

Vrednost 228153 Frekvenca
0 503
11 345
12 595
13 964
20 290
33 3104
34 1708
40 1196
45 1219
88 381
99 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 31.661 16.479

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q178

Vrednost 229152 Frekvenca
0 449
1 2901
2 3254
3 2326
4 998
8 381
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 2.272 1.525

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

Q179

Vrednost 230151 Frekvenca
0 41
1 1255
2 45
4 378
8 381
11 5406
12 336
13 3
20 1280
21 1
33 52
34 635
35 350
40 7
51 7
52 20
53 1
54 12
55 2
57 2
58 5
59 15
60 18
81 22
82 1
94 14
99 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 13.642 11.172

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q180

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10240 69 11 99 47.573 25.922

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 99

Q181

Vrednost 232149 Frekvenca
0 34
1 981
2 50
4 209
8 99
11 5846
12 324
13 6
20 1428
21 1
33 57
34 720
35 358
40 4
51 13
52 30
54 16
55 2
57 4
58 9
59 16
60 24
81 24
82 1
94 27
99 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10309 0 14.752 11.835

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q182

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9663 646 1 2 1.129 0.335

Vrednosti spremenljivk od -9999 do 2

RG_VAT

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8208 2101 1 5 1.804 1.202