Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0201
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0201_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; januar 2002)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, stališče do spreminjanja obstoječih državnih simbolov, stališče o izobešanju slovenske zastave ob državnih praznikih, najprimernejši kandidat za predsednika države, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, mnenje o ponovni izvolitvi župana, ocena uspešnosti slovenske zunanje politike

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
DRŽAVNI SIMBOLI


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje stališča do državnih simbolov in v volilnem letu začne z vprašanji o možnih kandidatih za predsednika države.

Methodology


Collection date: 28. - 30. januar 2002
Date of production: 2002-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0201 - Politbarometer PB1/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 77
 • number of units: 858

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2002-01-15 858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 2002-01-15 2002-01-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 347
2 NEZADOVOLJNI 444
3 ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 67

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 498
2 NEZADOVOLJNI 330
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 30

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 177 Frequency
2002-01-15 858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 2002-01-15 2002-01-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 276 Frequency
1 ZADOVOLJNI 347
2 NEZADOVOLJNI 444
3 ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 67

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 375 Frequency
1 ZADOVOLJNI 498
2 NEZADOVOLJNI 330
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 30

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 474 Frequency
1 da, podpiram 471
2 ne, ne podpiram 287
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 100

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 573 Frequency
1 zelo neuspešno 61
2 . 156
3 nekje vmes 434
4 . 143
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 50

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 672 Frequency
1 zelo neuspešno 48
2 . 98
3 nekje vmes 237
4 . 298
5 zelo uspešno 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 61

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 771 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 . 199
3 nekje vmes 351
4 . 130
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 79

Valid range from 1 to 6

V4 DRŽAVNI SVET

DRŽAVNI SVET

Value 870 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 175
3 nekje vmes 322
4 . 97
5 zelo uspešno 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
673 185

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 969 Frequency
1 zelo neuspešno 34
2 . 93
3 nekje vmes 258
4 . 298
5 zelo uspešno 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 93

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 1068 Frequency
1 zelo neuspešno 34
2 . 49
3 nekje vmes 138
4 . 316
5 zelo uspešno 265
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 56

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1167 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 161
3 nekje vmes 361
4 . 127
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 137

Valid range from 1 to 6

V11 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO ŽUPANA V VAŠ

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO ŽUPANA V VAŠI OBČINI?

Value 1266 Frequency
1 zelo neuspešno 109
2 . 130
3 nekje vmes 219
4 . 200
5 zelo uspešno 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 69

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ : M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1365 Frequency
1 zelo neuspešno 43
2 . 118
3 nekje vmes 319
4 . 155
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
655 203

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1464 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 127
3 nekje vmes 277
4 . 203
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 129

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1563 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 192
3 nekje vmes 326
4 . 103
5 zelo uspešno 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 158

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1662 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 180
3 nekje vmes 270
4 . 169
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 140

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1761 Frequency
1 zelo neuspešno 15
2 . 88
3 nekje vmes 311
4 . 218
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
659 199

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1860 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 114
3 nekje vmes 340
4 . 171
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 164

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1959 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 117
3 nekje vmes 294
4 . 184
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 193

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 2058 Frequency
1 zelo neuspešno 96
2 . 169
3 nekje vmes 285
4 . 149
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 140

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 2157 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 . 137
3 nekje vmes 306
4 . 155
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 159

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2256 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 145
3 nekje vmes 311
4 . 133
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
642 216

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2355 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 117
3 nekje vmes 317
4 . 201
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 151

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2454 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 133
3 nekje vmes 256
4 . 210
5 zelo uspešno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 127

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2553 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 86
3 nekje vmes 246
4 . 272
5 zelo uspešno 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 126

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2652 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 105
3 nekje vmes 331
4 . 140
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 223

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2751 Frequency
1 zelo neuspešno 16
2 . 70
3 nekje vmes 195
4 . 223
5 zelo uspešno 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 209

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2850 Frequency
1 koristilo bi ji 472
2 ne bi ji koristilo 234
3 ne vem, b.o. 120
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 152

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2949 Frequency
1 glasoval bi za vstop 495
2 glasoval bi proti vstopu 222
3 ne ve, b.o. 107
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 141

Valid range from 1 to 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 3048 Frequency
1 strinja se 402
2 ne strinja se 321
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 101
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 135

Valid range from 1 to 3

Q546A DENIMO, DA BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠL

DENIMO, DA BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O ČLANSTVU SLOVENIJE V NATU. KAKO BI VI GLASOVALI, ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU?

Value 3147 Frequency
1 glasoval bi za vstop 392
2 glasoval bi proti vstopu 330
3 ne vem, b.o. 102
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 136

Valid range from 1 to 3

NATO3 ALI BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LETOS N

ALI BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LETOS NA VRHUNSKEM SREČANJU NATA V PRAGI POVABLJENA V NATO ALI NE?

Value 3246 Frequency
1 da, bo povabljena 364
2 ne, ne bo povabljena 280
3 ne vem 178
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
644 214

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 3345 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 145
3 nekaj vmes 372
4 . 177
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 56

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3444 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 114
3 nekaj vmes 242
4 . 272
5 najbolj zaupa 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 57

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3543 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 165
3 nekaj vmes 373
4 . 158
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 81

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3642 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 59
3 nekaj vmes 153
4 . 306
5 najbolj zaupa 239
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 60

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3741 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 247
3 nekaj vmes 361
4 . 62
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 84

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3840 Frequency
1 najmanj zaupa 131
2 . 211
3 nekaj vmes 279
4 . 131
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 82

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3939 Frequency
1 najmanj zaupa 77
2 . 162
3 nekaj vmes 304
4 . 201
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 63

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 4038 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 102
3 nekaj vmes 285
4 . 241
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 108

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4137 Frequency
1 najmanj zaupa 213
2 . 181
3 nekaj vmes 228
4 . 98
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 98

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4236 Frequency
1 najmanj zaupa 30
2 . 104
3 nekaj vmes 298
4 . 275
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 73

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4335 Frequency
1 najmanj zaupa 19
2 . 62
3 nekaj vmes 258
4 . 296
5 najbolj zaupa 156
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 67

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4434 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 120
3 nekaj vmes 315
4 . 251
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 58

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4533 Frequency
1 da 601
2 ne 194
3 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 63

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4632 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 193
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SLS -slovenska ljudska stranka 24
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 18
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 44
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 48
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 239
Sysmiss 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
362 496

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4731 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 79
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SLS - slovenska ljudska stranka 17
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 11
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 14
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 17
9 drugo 15
0 ne vem, b.o. 285
Sysmiss 398
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
175 683

Valid range from 0 to 9

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 4830 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 273
3 NSI - krščansko ljudsko stranko 15
4 SLS+SKD - slovensko ljudsko stranko 42
5 SMS - stranko mladih Slovenije 15
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 14
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 61
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 47
9 nisem šel na volitve 170
0 ne vem, b.o., drugo 178
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 215

Valid range from 0 to 9

Q600A V ZADNJEM ČASU SE POJAVLJA POBUDA ZA SPR

V ZADNJEM ČASU SE POJAVLJA POBUDA ZA SPREMEMBO NEKATERIH DRŽAVNIH SIMBOLOV. KAJ MENITE, ALI NAJ SLOVENIJA OHRANI ALI NAJ SPREMENI NEKATERE DRŽAVNE SIMBOLE?

Value 4929 Frequency
1 bolje ohraniti državne simbole 572
2 bolje spremeniti državne simbole 204
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 82

Valid range from 1 to 3

Q600B KATERE OD NAŠTETIH SIMBOLOV BI BILO PO V

KATERE OD NAŠTETIH SIMBOLOV BI BILO PO VAŠEM MNENJU POTREBNO SPREMENITI: SPREMENITI HIMNO

Value 5028 Frequency
1 da 25
2 ne 174
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
199 659

Valid range from 1 to 3

Q600C SPREMENITI ZASTAVO

SPREMENITI ZASTAVO

Value 5127 Frequency
1 da 168
2 ne 32
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 658

Valid range from 1 to 3

Q600D SPREMENITI GRB

SPREMENITI GRB

Value 5226 Frequency
1 da 102
2 ne 99
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 657

Valid range from 1 to 3

Q570D ALI PRI VAS DOMA OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH I

ALI PRI VAS DOMA OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH IZOBEŠATE SLOVENSKO ZASTAVO ALI NE?

Value 5325 Frequency
1 da 274
2 ne 544
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 40

Valid range from 1 to 3

Q570C ZAKAJ NE?

ZAKAJ NE?

Value 5424 Frequency
1 KER ŽIVITE V BLOKU 120
2 KER JE NIMATE 253
3 KER VAM JE VSEENO 51
4 drugo 112
5 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 322

Valid range from 1 to 5

Q570E ZAKAJ JE NIMATE?

ZAKAJ JE NIMATE?

Value 5523 Frequency
1 KER VAM NI VŠEČ 7
2 KER SE VAM ZDI PREDRAGA 16
3 KER NE VESTE, KJE SE JO LAHKO DOBI 41
4 drugo 173
5 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 605
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 621

Valid range from 1 to 5

Q601 V NASLEDNJEM TEDNU BOMO V SLOVENIJI SLAV

V NASLEDNJEM TEDNU BOMO V SLOVENIJI SLAVILI DRŽAVNI PRAZNIK. ALI VESTE, KATERI?

Value 5622 Frequency
1 navede točno 642
2 navede napačno 51
3 ne ve, bo 130
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 165

Valid range from 1 to 3

Q602A LETOS SE IZTEKA DRUGI PREDSEDNIŠKI MANDA

LETOS SE IZTEKA DRUGI PREDSEDNIŠKI MANDAT MILANU KUČANU, KAR POMENI, DA NE MORE VEČ KANDIDIRATI. KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE?

Value 5721 Frequency
1 Kučan 19
2 Drnovšek 213
3 Janša 7
4 Pahor 8
5 Bajuk 7
6 Jelinčič 16
7 Arhar 31
8 Mencinger 38
9 Rop 10
10 Rupel 3
11 But 0
12 drugo 56
13 ne vem, b.o. 414
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
408 450

Valid range from 1 to 13

Q602B KAJ PA MENITE, KDO BI BIL NAJPRIMERNEJŠI

KAJ PA MENITE, KDO BI BIL NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA NOVEGA SLOVENSKEGA MANDATARJA, VKOLIKOR BI SE DRNOVŠEK ODLOČIL KANDIDIRATI ZA PREDSEDNIKA DEŽAVE?

Value 5820 Frequency
1 Kučan 8
2 Drnovšek 11
3 Janša 18
4 Pahor 47
5 Bajuk 4
6 Jelinčič 1
7 Arhar 30
8 Mencinger 5
9 Rop 134
10 Rupel 9
11 But 1
12 drugo 44
13 ne vem, b.o. 504
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 546

Valid range from 1 to 13

Q621 GLEDE NA TO, DA BODO LETOS TUDI LOKALNE

GLEDE NA TO, DA BODO LETOS TUDI LOKALNE VOLITVE, NAS ZANIMA, KAKO BI RAVNALI V PRIMERU, DA BI VAŠ SEDANJI ŽUPAN OZ. ŽUPANJA PONOVNO KANDIDIRAL? ALI BI VOLILI ZANJ-O ALI NE?

Value 5919 Frequency
1 da, volil bi 406
2 ne, ne bi volil 341
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 111

Valid range from 1 to 3

Q622A KAKO USPEŠNA OZ. NEUSPEŠNA JE SLOVENSKA

KAKO USPEŠNA OZ. NEUSPEŠNA JE SLOVENSKA POLITIKA PRI REŠEVANJU ODPRTIH VPRAŠANJ S SOSEDNJIMI DRŽAVAMI? OCENITE USPEŠNOST TE POLITIKE NA LESTVICI OD 1 DO 5 ZA VSAKO OD NAVEDENIH DRŽAV POSEBEJ, PRI ČEMER 1 POMENI DA JE TA POLITIKA ZELO NEUSPEŠNA, 5 DA JE ZELO USPEŠNA, 3 PA JE NEKJE VMES. OCENITE NAJPREJ USPEŠNOST SLOVENSKE ZUNANJE POLITIKE V ODNOSU Z MADŽARSKO

Value 6018 Frequency
1 zelo neuspešno 13
2 . 36
3 nekje vmes 250
4 . 291
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 173
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 209

Valid range from 1 to 6

Q622B NADALJE, V ODNOSU S HRVAŠKO

NADALJE, V ODNOSU S HRVAŠKO

Value 6117 Frequency
1 zelo neuspešno 213
2 . 312
3 nekje vmes 181
4 . 53
5 zelo uspešno 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 91

Valid range from 1 to 6

Q622C V ODNOSU Z ITALIJO

V ODNOSU Z ITALIJO

Value 6216 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 198
3 nekje vmes 358
4 . 116
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 116

Valid range from 1 to 6

Q622D IN ŠE V ODNOSU Z AVSTIJO

IN ŠE V ODNOSU Z AVSTIJO

Value 6315 Frequency
1 zelo neuspešno 91
2 . 191
3 nekje vmes 309
4 . 141
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 112

Valid range from 1 to 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 6414 Frequency
1 prej levo 283
2 v sredino 122
3 prej desno 158
4 b.o. 260
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
563 295

Valid range from 1 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6513 Frequency
14 1
16 1
20 2
21 3
22 2
23 3
25 8
26 3
27 9
28 8
29 8
30 11
31 12
32 13
33 5
34 12
35 11
36 11
37 16
38 14
39 10
40 18
41 13
42 8
43 17
44 8
45 5
46 11
47 13
48 21
49 18
50 23
51 17
52 15
53 17
54 19
55 14
56 14
57 15
58 13
59 16
60 13
61 19
62 11
63 10
64 14
65 17
66 22
67 21
68 14
69 10
70 17
71 17
72 7
73 14
74 15
75 12
76 10
77 10
78 15
79 15
80 18
81 20
82 13
83 26
84 4
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 36 14 84 56.125 16.755

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6612 Frequency
1 OSNOVNA 136
2 KONČANA POKLICNA 131
3 KONČANA SREDNJA 385
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 169
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 37

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6711 Frequency
1 NA PODEŽELJU 277
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 294
3 V VEČJEM MESTU 108
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 143
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 36

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6810 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 227
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 122
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 250
7 ŠTUDENT, DIJAK 100
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 9
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 36

Valid range from 1 to 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 699 Frequency
1 sem veren 405
2 nisem veren 261
3 nekaj vmes... 137
4 zavrnil odg.,b.o. 19
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 55

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 708 Frequency
1 moški 348
2 ženska 476
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 34

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 717 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 752
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 38
Sysmiss 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 68

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 726 Frequency
30 ->30 179
45 30 - 45 229
60 46 - 60 220
99 61 -> 194
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 36

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 735 Frequency
1 DESUS 4
2 LDS 272
3 NSI 23
4 SLS 41
5 SMS 19
6 SNS 29
7 SDS 58
8 ZLSD 65
9 drugo 26
0 ne vem 285
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 321

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 744 Frequency
1 01 - Ljubljana 252
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 170
3 03 - Celje, Trbovlje 130
4 04 - Kranj 106
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 122
7 07 - Novo Mesto, Krsko 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 753 Frequency
1 POMURSKA 32
2 PODRAVSKA 105
3 KOROSKA 31
4 SAVINJSKA 107
5 GORENJSKA 104
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 244
8 SPOD. POSAVSKA 36
9 DOLENJSKA 41
10 GORISKA 50
11 OBALNO-KRASKA 55
12 KRASKA 23
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 11

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 762 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 280
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 143
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 54
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 104
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 122
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 154
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 1

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 0 0.379 3.554 0.998 0.637

Valid range from 0.378813223194559 to 3.55405596009831

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0201. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0201_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer