Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0201
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0201_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; januar 2002)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, stališče do spreminjanja obstoječih državnih simbolov, stališče o izobešanju slovenske zastave ob državnih praznikih, najprimernejši kandidat za predsednika države, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, mnenje o ponovni izvolitvi župana, ocena uspešnosti slovenske zunanje politike

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
DRŽAVNI SIMBOLI


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje stališča do državnih simbolov in v volilnem letu začne z vprašanji o možnih kandidatih za predsednika države.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 28. - 30. januar 2002
Čas izdelave: 2002-01
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0201 - Politbarometer PB1/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 77
 • število enot: 858

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2002-01-15 858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 2002-01-15 2002-01-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 347
2 NEZADOVOLJNI 444
3 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 498
2 NEZADOVOLJNI 330
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 177 Frekvenca
2002-01-15 858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 2002-01-15 2002-01-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 276 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 347
2 NEZADOVOLJNI 444
3 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 375 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 498
2 NEZADOVOLJNI 330
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 474 Frekvenca
1 da, podpiram 471
2 ne, ne podpiram 287
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 573 Frekvenca
1 zelo neuspešno 61
2 . 156
3 nekje vmes 434
4 . 143
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 672 Frekvenca
1 zelo neuspešno 48
2 . 98
3 nekje vmes 237
4 . 298
5 zelo uspešno 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 771 Frekvenca
1 zelo neuspešno 83
2 . 199
3 nekje vmes 351
4 . 130
5 zelo uspešno 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 DRŽAVNI SVET

DRŽAVNI SVET

Vrednost 870 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 175
3 nekje vmes 322
4 . 97
5 zelo uspešno 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
673 185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 969 Frekvenca
1 zelo neuspešno 34
2 . 93
3 nekje vmes 258
4 . 298
5 zelo uspešno 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 1068 Frekvenca
1 zelo neuspešno 34
2 . 49
3 nekje vmes 138
4 . 316
5 zelo uspešno 265
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1167 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 161
3 nekje vmes 361
4 . 127
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V11 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO ŽUPANA V VAŠ

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO ŽUPANA V VAŠI OBČINI?

Vrednost 1266 Frekvenca
1 zelo neuspešno 109
2 . 130
3 nekje vmes 219
4 . 200
5 zelo uspešno 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEšNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ : M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1365 Frekvenca
1 zelo neuspešno 43
2 . 118
3 nekje vmes 319
4 . 155
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
655 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1464 Frekvenca
1 zelo neuspešno 70
2 . 127
3 nekje vmes 277
4 . 203
5 zelo uspešno 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
729 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1563 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 192
3 nekje vmes 326
4 . 103
5 zelo uspešno 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1662 Frekvenca
1 zelo neuspešno 65
2 . 180
3 nekje vmes 270
4 . 169
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1761 Frekvenca
1 zelo neuspešno 15
2 . 88
3 nekje vmes 311
4 . 218
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
659 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1860 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 . 114
3 nekje vmes 340
4 . 171
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1959 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 . 117
3 nekje vmes 294
4 . 184
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
665 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 2058 Frekvenca
1 zelo neuspešno 96
2 . 169
3 nekje vmes 285
4 . 149
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 2157 Frekvenca
1 zelo neuspešno 60
2 . 137
3 nekje vmes 306
4 . 155
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2256 Frekvenca
1 zelo neuspešno 38
2 . 145
3 nekje vmes 311
4 . 133
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
642 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2355 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 117
3 nekje vmes 317
4 . 201
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2454 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 133
3 nekje vmes 256
4 . 210
5 zelo uspešno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2553 Frekvenca
1 zelo neuspešno 38
2 . 86
3 nekje vmes 246
4 . 272
5 zelo uspešno 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2652 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 105
3 nekje vmes 331
4 . 140
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
635 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2751 Frekvenca
1 zelo neuspešno 16
2 . 70
3 nekje vmes 195
4 . 223
5 zelo uspešno 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2850 Frekvenca
1 koristilo bi ji 472
2 ne bi ji koristilo 234
3 ne vem, b.o. 120
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2949 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 495
2 glasoval bi proti vstopu 222
3 ne ve, b.o. 107
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
717 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 3048 Frekvenca
1 strinja se 402
2 ne strinja se 321
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 101
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546A DENIMO, DA BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠL

DENIMO, DA BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O ČLANSTVU SLOVENIJE V NATU. KAKO BI VI GLASOVALI, ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU?

Vrednost 3147 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 392
2 glasoval bi proti vstopu 330
3 ne vem, b.o. 102
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
722 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO3 ALI BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LETOS N

ALI BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENIJA LETOS NA VRHUNSKEM SREČANJU NATA V PRAGI POVABLJENA V NATO ALI NE?

Vrednost 3246 Frekvenca
1 da, bo povabljena 364
2 ne, ne bo povabljena 280
3 ne vem 178
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
644 214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 3345 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 145
3 nekaj vmes 372
4 . 177
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3444 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 114
3 nekaj vmes 242
4 . 272
5 najbolj zaupa 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3543 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 165
3 nekaj vmes 373
4 . 158
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3642 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 59
3 nekaj vmes 153
4 . 306
5 najbolj zaupa 239
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3741 Frekvenca
1 najmanj zaupa 95
2 . 247
3 nekaj vmes 361
4 . 62
5 najbolj zaupa 9
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
774 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3840 Frekvenca
1 najmanj zaupa 131
2 . 211
3 nekaj vmes 279
4 . 131
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3939 Frekvenca
1 najmanj zaupa 77
2 . 162
3 nekaj vmes 304
4 . 201
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 4038 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 102
3 nekaj vmes 285
4 . 241
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4137 Frekvenca
1 najmanj zaupa 213
2 . 181
3 nekaj vmes 228
4 . 98
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4236 Frekvenca
1 najmanj zaupa 30
2 . 104
3 nekaj vmes 298
4 . 275
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4335 Frekvenca
1 najmanj zaupa 19
2 . 62
3 nekaj vmes 258
4 . 296
5 najbolj zaupa 156
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4434 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 120
3 nekaj vmes 315
4 . 251
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4533 Frekvenca
1 da 601
2 ne 194
3 ne vem, b.o. 28
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4632 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 4
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 193
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SLS -slovenska ljudska stranka 24
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 18
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 44
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 48
9 drugo 11
0 ne vem, b.o. 239
Sysmiss 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
362 496

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4731 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 79
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SLS - slovenska ljudska stranka 17
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 11
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 14
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 17
9 drugo 15
0 ne vem, b.o. 285
Sysmiss 398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
175 683

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 4830 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 273
3 NSI - krščansko ljudsko stranko 15
4 SLS+SKD - slovensko ljudsko stranko 42
5 SMS - stranko mladih Slovenije 15
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 14
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 61
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 47
9 nisem šel na volitve 170
0 ne vem, b.o., drugo 178
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q600A V ZADNJEM ČASU SE POJAVLJA POBUDA ZA SPR

V ZADNJEM ČASU SE POJAVLJA POBUDA ZA SPREMEMBO NEKATERIH DRŽAVNIH SIMBOLOV. KAJ MENITE, ALI NAJ SLOVENIJA OHRANI ALI NAJ SPREMENI NEKATERE DRŽAVNE SIMBOLE?

Vrednost 4929 Frekvenca
1 bolje ohraniti državne simbole 572
2 bolje spremeniti državne simbole 204
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q600B KATERE OD NAŠTETIH SIMBOLOV BI BILO PO V

KATERE OD NAŠTETIH SIMBOLOV BI BILO PO VAŠEM MNENJU POTREBNO SPREMENITI: SPREMENITI HIMNO

Vrednost 5028 Frekvenca
1 da 25
2 ne 174
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
199 659

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q600C SPREMENITI ZASTAVO

SPREMENITI ZASTAVO

Vrednost 5127 Frekvenca
1 da 168
2 ne 32
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
200 658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q600D SPREMENITI GRB

SPREMENITI GRB

Vrednost 5226 Frekvenca
1 da 102
2 ne 99
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 657

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q570D ALI PRI VAS DOMA OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH I

ALI PRI VAS DOMA OB DRŽAVNIH PRAZNIKIH IZOBEŠATE SLOVENSKO ZASTAVO ALI NE?

Vrednost 5325 Frekvenca
1 da 274
2 ne 544
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q570C ZAKAJ NE?

ZAKAJ NE?

Vrednost 5424 Frekvenca
1 KER ŽIVITE V BLOKU 120
2 KER JE NIMATE 253
3 KER VAM JE VSEENO 51
4 drugo 112
5 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q570E ZAKAJ JE NIMATE?

ZAKAJ JE NIMATE?

Vrednost 5523 Frekvenca
1 KER VAM NI VŠEČ 7
2 KER SE VAM ZDI PREDRAGA 16
3 KER NE VESTE, KJE SE JO LAHKO DOBI 41
4 drugo 173
5 ne vem, b.o. 16
Sysmiss 605
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
237 621

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q601 V NASLEDNJEM TEDNU BOMO V SLOVENIJI SLAV

V NASLEDNJEM TEDNU BOMO V SLOVENIJI SLAVILI DRŽAVNI PRAZNIK. ALI VESTE, KATERI?

Vrednost 5622 Frekvenca
1 navede točno 642
2 navede napačno 51
3 ne ve, bo 130
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q602A LETOS SE IZTEKA DRUGI PREDSEDNIŠKI MANDA

LETOS SE IZTEKA DRUGI PREDSEDNIŠKI MANDAT MILANU KUČANU, KAR POMENI, DA NE MORE VEČ KANDIDIRATI. KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI ZA NOVEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE?

Vrednost 5721 Frekvenca
1 Kučan 19
2 Drnovšek 213
3 Janša 7
4 Pahor 8
5 Bajuk 7
6 Jelinčič 16
7 Arhar 31
8 Mencinger 38
9 Rop 10
10 Rupel 3
11 But 0
12 drugo 56
13 ne vem, b.o. 414
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
408 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q602B KAJ PA MENITE, KDO BI BIL NAJPRIMERNEJŠI

KAJ PA MENITE, KDO BI BIL NAJPRIMERNEJŠI KANDIDAT ZA NOVEGA SLOVENSKEGA MANDATARJA, VKOLIKOR BI SE DRNOVŠEK ODLOČIL KANDIDIRATI ZA PREDSEDNIKA DEŽAVE?

Vrednost 5820 Frekvenca
1 Kučan 8
2 Drnovšek 11
3 Janša 18
4 Pahor 47
5 Bajuk 4
6 Jelinčič 1
7 Arhar 30
8 Mencinger 5
9 Rop 134
10 Rupel 9
11 But 1
12 drugo 44
13 ne vem, b.o. 504
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
312 546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q621 GLEDE NA TO, DA BODO LETOS TUDI LOKALNE

GLEDE NA TO, DA BODO LETOS TUDI LOKALNE VOLITVE, NAS ZANIMA, KAKO BI RAVNALI V PRIMERU, DA BI VAŠ SEDANJI ŽUPAN OZ. ŽUPANJA PONOVNO KANDIDIRAL? ALI BI VOLILI ZANJ-O ALI NE?

Vrednost 5919 Frekvenca
1 da, volil bi 406
2 ne, ne bi volil 341
3 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q622A KAKO USPEŠNA OZ. NEUSPEŠNA JE SLOVENSKA

KAKO USPEŠNA OZ. NEUSPEŠNA JE SLOVENSKA POLITIKA PRI REŠEVANJU ODPRTIH VPRAŠANJ S SOSEDNJIMI DRŽAVAMI? OCENITE USPEŠNOST TE POLITIKE NA LESTVICI OD 1 DO 5 ZA VSAKO OD NAVEDENIH DRŽAV POSEBEJ, PRI ČEMER 1 POMENI DA JE TA POLITIKA ZELO NEUSPEŠNA, 5 DA JE ZELO USPEŠNA, 3 PA JE NEKJE VMES. OCENITE NAJPREJ USPEŠNOST SLOVENSKE ZUNANJE POLITIKE V ODNOSU Z MADŽARSKO

Vrednost 6018 Frekvenca
1 zelo neuspešno 13
2 . 36
3 nekje vmes 250
4 . 291
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 173
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q622B NADALJE, V ODNOSU S HRVAŠKO

NADALJE, V ODNOSU S HRVAŠKO

Vrednost 6117 Frekvenca
1 zelo neuspešno 213
2 . 312
3 nekje vmes 181
4 . 53
5 zelo uspešno 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q622C V ODNOSU Z ITALIJO

V ODNOSU Z ITALIJO

Vrednost 6216 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 198
3 nekje vmes 358
4 . 116
5 zelo uspešno 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
742 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q622D IN ŠE V ODNOSU Z AVSTIJO

IN ŠE V ODNOSU Z AVSTIJO

Vrednost 6315 Frekvenca
1 zelo neuspešno 91
2 . 191
3 nekje vmes 309
4 . 141
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
746 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 6414 Frekvenca
1 prej levo 283
2 v sredino 122
3 prej desno 158
4 b.o. 260
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
563 295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6513 Frekvenca
14 1
16 1
20 2
21 3
22 2
23 3
25 8
26 3
27 9
28 8
29 8
30 11
31 12
32 13
33 5
34 12
35 11
36 11
37 16
38 14
39 10
40 18
41 13
42 8
43 17
44 8
45 5
46 11
47 13
48 21
49 18
50 23
51 17
52 15
53 17
54 19
55 14
56 14
57 15
58 13
59 16
60 13
61 19
62 11
63 10
64 14
65 17
66 22
67 21
68 14
69 10
70 17
71 17
72 7
73 14
74 15
75 12
76 10
77 10
78 15
79 15
80 18
81 20
82 13
83 26
84 4
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 36 14 84 56.125 16.755

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6612 Frekvenca
1 OSNOVNA 136
2 KONČANA POKLICNA 131
3 KONČANA SREDNJA 385
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 169
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6711 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 277
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 294
3 V VEČJEM MESTU 108
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 143
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6810 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 227
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 122
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 250
7 ŠTUDENT, DIJAK 100
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 9
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 699 Frekvenca
1 sem veren 405
2 nisem veren 261
3 nekaj vmes... 137
4 zavrnil odg.,b.o. 19
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 708 Frekvenca
1 moški 348
2 ženska 476
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 717 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 752
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 38
Sysmiss 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 726 Frekvenca
30 ->30 179
45 30 - 45 229
60 46 - 60 220
99 61 -> 194
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 36

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 735 Frekvenca
1 DESUS 4
2 LDS 272
3 NSI 23
4 SLS 41
5 SMS 19
6 SNS 29
7 SDS 58
8 ZLSD 65
9 drugo 26
0 ne vem 285
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
537 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 744 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 252
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 170
3 03 - Celje, Trbovlje 130
4 04 - Kranj 106
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 122
7 07 - Novo Mesto, Krsko 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 753 Frekvenca
1 POMURSKA 32
2 PODRAVSKA 105
3 KOROSKA 31
4 SAVINJSKA 107
5 GORENJSKA 104
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 244
8 SPOD. POSAVSKA 36
9 DOLENJSKA 41
10 GORISKA 50
11 OBALNO-KRASKA 55
12 KRASKA 23
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 762 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 280
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 143
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 54
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 104
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 122
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 154
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 0 0.379 3.554 0.998 0.637

Vrednosti spremenljivk od 0.378813223194559 do 3.55405596009831

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0201. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0201_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si