Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije

Basic Study Information

ADP - IDNo: SOCOP02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SOCOP02_V1
Main author(s):
 • Ferligoj, Anuška
 • Novak, Mojca
Co-workers:
 • Hlebec, Valentina
 • Kogovšek, Tina
Data file producer:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani
IRSSV - Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; 2002

Funding agency:

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo in Mestna občina Ljubljana

Project number:

no information

Series:
 • SOCOM/Socialna omrežja

  Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja. Serija Socialna omrežja vključuje raziskave, katerih tema so omrežja socialne opore. Raziskave SOCOM92, SOCOM98, SOCOM00, SOCOM01, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 so izvedene na popolnih omrežjih, pri čemer je bila SOCOM92 narejena med člani študentske vlade, SOCOM98 in SOCOM01 med dijaki Gimnazije Bežigrad, SOCOM00 med dijaki Gimnazije Poljane, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 pa med študenti Družboslovne informatike. Za to serijo hranimo v ADP še tri raziskave in sicer EGOOMR00, SOCOP02 in SOCOP07. Raziskava EGOOMR00 je bila narejena na prebivalcih Ljubljane, na podlagi istega vprašalnika pa se je dve leti kasneje, na celotni populaciji Slovenije, izvedla še raziskava SOCOP02. Leta 2007 je bila izvedena še raziskava SOCOP07 na 80 študentih Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Raziskave SOCOP, ki se izvajajo že več let zapored in so namenjene testiranju merskega inštrumenta so narejene na kvotnih vzorcih.

Study Content

Keywords:

socialna opora, socialni stiki, socialni kapital, uporaba interneta, materialna opora, emocionalna opora, prijatelji, finančna pomoč, neformalna opora, institucionalna opora, zadovoljstvo s socialno pomočjo

Keywords ELSST:
ANKETA, ZDRAVJE, SOCIALNI KAPITAL, ZADOVOLJSTVO

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
neformalna socialna opora
institucionalna opora
zadovoljstvo s socialno oporo
značilnosti omrežij socialne opore
uporaba interneta
gibalne težave
uporaba telefona z rdečim gumbom


Abstract:

Enega od najpomembnejših vidikov raziskovanja socialnih omrežij predstavlja povezava s širokim področjem socialne opore, tako na področju mentalnega kot fizičnega zdravja in socialno intervencijskih programov (od družine do širše skupnosti ter delovnega mesta in šole). Na tem področju je mogoče raziskovati strukturo in način delovanja neformalnih omrežij socialne opore ljudi – na koga se ljudje obračajo kadar so v stiski (na primer v čustveno stresnih situacijah, kot je na primer smrt bližnjega družinskega člana, v primeru hujše bolezni ipd.), kakšne posledice imajo te interakcije za njihovo zdravje in splošno dobro počutje, kateri dejavniki na to vplivajo. Prav tako je mogoče raziskovati stopnjo zadovoljstva ljudi s socialno oporo in kateri dejavniki na to vplivajo. Na osnovi tovrstnih rezultatov je možno načrtovati različne konkretne programe socialne pomoči. Cilj raziskave je bil s podatki na obsežnem reprezentativnem vzorcu preučiti značilnosti omrežij neformalne socialne opore (kakšna je njihova velikost in struktura, značilnosti relacij znotraj teh omrežij - bližina, pogostost stikov ipd.) prebivalcev Slovenije, tako na splošno kot po nekaterih ključnih demografskih značilnostih (npr., spol, starost, izobrazba). Poseben poudarek je bil dan na preučevanju omrežij socialne opore ranljivih družbenih skupin, kot so revni, starejši, gibalno ovirani. V raziskavi je bila preučevana tudi uporaba in pomembnost formalnih virov socialne opore. Rezultati raziskave o omrežjih socialne opore so uporabni kot osnova za boljše organiziranje novih, alternativnih in dopolnilnih oblik pomoči s strani državnih ali nevladnih institucij, ki že obstoječo oporo dopolnjujejo in nadgrajujejo ali jo poskušajo nadomestiti v primerih, kjer ta opora ne obstaja ali je povsem neustrezna. Še posebej to velja za specifične skupine prebivalstva, ki takšno pomoč najbolj potrebujejo (starejši prebivalci, invalidne osebe, družine s predšolskimi otroki ipd.).

Methodology


Collection date: februar 2002 - april 2002
Date of production: 2002
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Egi so polnoletni prebivalci Republike Slovenije, alterji nimajo omejitev.

Excluded: no information
Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Slučajno vzorčenje. Vzorčni okvir je bil telefonski imenik Slovenije. Najprej je bila izvedena stratifikacija na ravni kombinacije statistične regije in tipa naselja, nato sistematični slučajni izbor po sortiranju po naseljih.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SOCOP02-ego - Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 72
 • number of units: 5013

Title of Data file: SOCOP02-alter - Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 27
 • number of units: 32400

Variable list

EGOID identifikacijska stevilka anketiranca (ega)

Identifikacijska številka anketiranca (ega)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5013 0 1001 8025 5114.147 2084.511

Valid range from 1001 to 8025

Q1A Koliko ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q1a. Koliko ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Value 22 Frequency
1 zelo nezadovoljen/-na 6
2 12
3 360
4 1941
5 zelo zadovoljen/-na 2612
98 3
99 8
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4931 82

Valid range from 1 to 5

Q2A Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q2a. Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Value 31 Frequency
1 zelo nezadovoljen/-na 2
2 17
3 328
4 1108
5 zelo zadovoljen/-na 2730
98 1
99 5
Sysmiss 822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4185 828

Valid range from 1 to 5

EGOID identifikacijska stevilka anketiranca (ega)

Identifikacijska številka anketiranca (ega)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5013 0 1001 8025 5114.147 2084.511

Valid range from 1001 to 8025

Q1A Koliko ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q1a. Koliko ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Value 271 Frequency
1 zelo nezadovoljen/-na 6
2 12
3 360
4 1941
5 zelo zadovoljen/-na 2612
98 3
99 8
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4931 82

Valid range from 1 to 5

Q2A Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q2a. Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Value 370 Frequency
1 zelo nezadovoljen/-na 2
2 17
3 328
4 1108
5 zelo zadovoljen/-na 2730
98 1
99 5
Sysmiss 822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4185 828

Valid range from 1 to 5

B3 Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali drugo organizirano vrsto pomoči?

b3. Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali drugo organizirano vrsto pomoči?

Value 469 Frequency
1 da 535
2 ne 4467
98 zavrnil 3
99 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5002 11

Valid range from 1 to 2

B3A Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

b3a. Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

Value 568 Frequency
1 dobim jo izključno od oseb 38
2 dobim jo bolj pogosto od oseb 256
3 dobim jo bolj pogosto od institucij 79
4 dobim jo izključno od institucij 13
98 zavrnil 0
99 ne vem 10
Sysmiss 4617
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
386 4627

Valid range from 1 to 4

B3B Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

b3b. Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

Value 667 Frequency
1 najbolj pomembne so osebe 104
2 2 79
3 3 131
4 4 50
5 najbolj pomembne so institucije 25
98 zavrnil 1
99 ne vem 6
Sysmiss 4617
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 4624

Valid range from 1 to 5

Q4A Koliko ste bili zadovoljni s to pomočjo? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q4a. Koliko ste bili zadovoljni s to pomočjo? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Value 766 Frequency
1 zelo nezadovoljen/-na 3
2 14
3 138
4 743
5 zelo zadovoljen/-na 2555
98 1
99 4
Sysmiss 1555
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3453 1560

Valid range from 1 to 5

B4 Ali ste se takrat obrnili tudi na kakšno podjetje, obrtnika ali drugo organizirano vrsto pomoči?

b4. Ali se takrat obrnili tudi na kakšno podjetje, obrtnika ali drugo organizirano vrsto pomoči?

Value 865 Frequency
1 da 1762
2 ne 3220
98 zavrnil 19
99 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4982 31

Valid range from 1 to 2

B4B Kako pomembna je bila za vas pomoč podjetja ali obrtnika v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je bila ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so bile najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da je bilo najbolj pomemb

b4b. Kako pomembna je bila za vas pomoč podjetja ali obrtnika v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je bila ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so bile najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da je bilo najbolj pomembno podjetje ali obrtnik.

Value 964 Frequency
1 najbolj pomembne so bile osebe 139
2 2 100
3 3 288
4 4 185
5 najbolj pomembne je bilo podjetje ali obrtnik 190
98 zavrnil 3
99 ne vem 11
Sysmiss 4097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 4111

Valid range from 1 to 5

Q5A Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q5a. Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Value 1063 Frequency
1 zelo nezadovoljen/-na 2
2 17
3 370
4 1352
5 zelo zadovoljen/-na 2872
98 2
99 10
Sysmiss 388
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4613 400

Valid range from 1 to 5

B5 Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali organizirano vrsto pomoči?

b5. Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali organizirano vrsto pomoči?

Value 1162 Frequency
1 da 210
2 ne 4802
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5012 1

Valid range from 1 to 2

B5A Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

b5a. Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

Value 1261 Frequency
1 dobim jo izključno od oseb 26
2 dobim jo bolj pogosto od oseb 117
3 dobim jo bolj pogosto od institucij 34
4 dobim jo izključno od institucij 3
98 zavrnil 0
99 ne vem 9
Sysmiss 4824
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 4833

Valid range from 1 to 4

B5B Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

b5b. Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

Value 1360 Frequency
1 najbolj pomembne so osebe 43
2 2 33
3 3 61
4 4 23
5 najbolj pomembne so institucije 21
98 zavrnil 0
99 ne vem 8
Sysmiss 4824
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 4832

Valid range from 1 to 5

Q6A Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q6a. Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Value 1459 Frequency
1 zelo nezadovoljen/-na 3
2 12
3 129
4 660
5 zelo zadovoljen/-na 3770
98 21
99 54
Sysmiss 364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4574 439

Valid range from 1 to 5

B6 Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali organizirano vrsto pomoči?

b6. Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali organizirano vrsto pomoči?

Value 1558 Frequency
1 da 140
2 ne 4825
98 zavrnil 24
99 ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4965 48

Valid range from 1 to 2

B6A Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

b6a. Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

Value 1657 Frequency
1 dobim jo izključno od oseb 14
2 dobim jo bolj pogosto od oseb 72
3 dobim jo bolj pogosto od institucij 21
4 dobim jo izključno od institucij 6
98 zavrnil 0
99 ne vem 4
Sysmiss 4896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 4900

Valid range from 1 to 4

B6B Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

b6b. Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

Value 1756 Frequency
1 najbolj pomembne so osebe 29
2 2 26
3 3 28
4 4 16
5 najbolj pomembne so institucije 14
98 zavrnil 0
99 ne vem 4
Sysmiss 4896
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113 4900

Valid range from 1 to 5

RAZP Zanima nas še, kako ste razpoloženi ta trenutek, dobro ali slabo?

razp. Zanima nas še, kako ste razpoloženi ta trenutek, dobro ali slabo?

Value 1855 Frequency
1 dobro 3871
2 niti dobro niti slabo 913
3 slabo 227
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5011 2

Valid range from 1 to 3

RAZP1 Kako dobro na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni dobro, 5 pa zelo dobro?

razp1. Kako dobro na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni dobro, 5 pa zelo dobro?

Value 1954 Frequency
1 dobro 62
2 2 35
3 3 452
4 4 1914
5 zelo dobro 1403
98 zavrnil 0
99 ne vem 5
Sysmiss 1142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3866 1147

Valid range from 1 to 5

RAZP2 Kako slabo na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni slabo, 5 pa zelo slabo?

razp2. Kako slabo na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni slabo, 5 pa zelo slabo?

Value 2053 Frequency
1 dobro 29
2 2 40
3 3 92
4 4 40
5 zelo dobro 25
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Sysmiss 4786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
226 4787

Valid range from 1 to 5

D1 Za konec pa le še nekaj vprašanj o vašem gospodinjstvu in vas. . . Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo vključno z vami?

d1. Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo vključno z vami?

Value 2152 Frequency
1 544
2 1094
3 1211
4 1442
5 436
6 212
7 43
8 21
9 4
10 1
11 2
12 1
13 1
14 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5013 0

Valid range from 1 to 14

D2_A 1. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 1. mesto

Value 2251 Frequency
1 partner/partnerica 2922
2 oče ali očim 736
3 mama ali mačeha 297
4 stari oče (eden ali več) 8
5 stara mama (ena ali več) 9
6 brat ali polbrat (eden ali več) 35
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 28
8 otrok (eden ali več) 368
9 drug sorodnik (eden ali več) 24
10 prijatelj (eden ali več) 38
97 drugo 2
98 zavrnil 1
99 ne vem 1
Sysmiss 544
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4465 548

Valid range from 1 to 10

D2_B 2. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 2. mesto

Value 2350 Frequency
1 partner/partnerica 105
2 oče ali očim 140
3 mama ali mačeha 778
4 stari oče (eden ali več) 7
5 stara mama (ena ali več) 12
6 brat ali polbrat (eden ali več) 64
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 51
8 otrok (eden ali več) 1975
9 drug sorodnik (eden ali več) 119
10 prijatelj (eden ali več) 16
97 drugo 9
98 zavrnil 1
99 ne vem 1
Sysmiss 1735
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3267 1746

Valid range from 1 to 10

D2_C 3. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 3. mesto

Value 2449 Frequency
1 partner/partnerica 41
2 oče ali očim 43
3 mama ali mačeha 91
4 stari oče (eden ali več) 15
5 stara mama (ena ali več) 46
6 brat ali polbrat (eden ali več) 275
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 190
8 otrok (eden ali več) 94
9 drug sorodnik (eden ali več) 179
10 prijatelj (eden ali več) 17
97 drugo 11
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 4022

Valid range from 1 to 10

D2_D 4. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 4. mesto

Value 2548 Frequency
1 partner/partnerica 9
2 oče ali očim 6
3 mama ali mačeha 20
4 stari oče (eden ali več) 6
5 stara mama (ena ali več) 37
6 brat ali polbrat (eden ali več) 30
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 49
8 otrok (eden ali več) 46
9 drug sorodnik (eden ali več) 29
10 prijatelj (eden ali več) 0
97 drugo 4
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4777
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 4781

Valid range from 1 to 10

D2_E 5. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 5. mesto

Value 2647 Frequency
1 partner/partnerica 3
2 oče ali očim 2
3 mama ali mačeha 4
4 stari oče (eden ali več) 2
5 stara mama (ena ali več) 8
6 brat ali polbrat (eden ali več) 11
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 16
8 otrok (eden ali več) 7
9 drug sorodnik (eden ali več) 7
10 prijatelj (eden ali več) 1
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4952
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 4952

Valid range from 1 to 10

D2_F 6. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 6. mesto

Value 2746 Frequency
1 partner/partnerica 0
2 oče ali očim 0
3 mama ali mačeha 0
4 stari oče (eden ali več) 0
5 stara mama (ena ali več) 0
6 brat ali polbrat (eden ali več) 1
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 0
8 otrok (eden ali več) 2
9 drug sorodnik (eden ali več) 6
10 prijatelj (eden ali več) 1
97 drugo 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 5002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 5003

Valid range from 1 to 10

D2_G 7. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 7. mesto

Value 2845 Frequency
1 partner/partnerica 0
2 oče ali očim 0
3 mama ali mačeha 0
4 stari oče (eden ali več) 0
5 stara mama (ena ali več) 0
6 brat ali polbrat (eden ali več) 0
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 1
8 otrok (eden ali več) 0
9 drug sorodnik (eden ali več) 0
10 prijatelj (eden ali več) 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 5012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 5012

Valid range from 1 to 10

D2_H 8. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 8. mesto

Value 2944 Frequency
1 partner/partnerica 0
2 oče ali očim 0
3 mama ali mačeha 0
4 stari oče (eden ali več) 0
5 stara mama (ena ali več) 0
6 brat ali polbrat (eden ali več) 0
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 0
8 otrok (eden ali več) 0
9 drug sorodnik (eden ali več) 0
10 prijatelj (eden ali več) 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 5013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 5013

Valid range from 1 to 10

D2_I 9. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 9. mesto

Value 3043 Frequency
1 partner/partnerica 0
2 oče ali očim 0
3 mama ali mačeha 0
4 stari oče (eden ali več) 0
5 stara mama (ena ali več) 0
6 brat ali polbrat (eden ali več) 0
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 0
8 otrok (eden ali več) 0
9 drug sorodnik (eden ali več) 0
10 prijatelj (eden ali več) 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 5013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 5013

Valid range from 1 to 10

D2_J 10. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 10. mesto

Value 3142 Frequency
1 partner/partnerica 0
2 oče ali očim 0
3 mama ali mačeha 0
4 stari oče (eden ali več) 0
5 stara mama (ena ali več) 0
6 brat ali polbrat (eden ali več) 0
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 0
8 otrok (eden ali več) 0
9 drug sorodnik (eden ali več) 0
10 prijatelj (eden ali več) 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 5013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 5013

Valid range from 1 to 10

D3A število starih očetov v gospodinjstvu

d3a. Število starih očetov v gospodinjstvu

Value 3241 Frequency
1 44
2 4
15 1
Sysmiss 4964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 4964

Valid range from 1 to 15

D3B število starih mam v gospodinjstvu

d3b. Število starih mam v gospodinjstvu

Value 3340 Frequency
1 114
2 2
Sysmiss 4897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 4897

Valid range from 1 to 2

D3C število bratov ali polbratov v gospodinjstvu

d3c. Število bratov ali polbratov v gospodinjstvu

Value 3439 Frequency
0 1
1 377
2 29
3 10
4 1
8 1
Sysmiss 4594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
419 4594

Valid range from 0 to 8

D3D število sester ali polsester v gospodinjstvu

d3d. Število sester ali polsester v gospodinjstvu

Value 3538 Frequency
1 305
2 30
3 1
Sysmiss 4677
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 4677

Valid range from 1 to 3

D3E število otrok anketiranca v gospodinjstvu

d3e. Število otrok anketiranca v gospodinjstvu

Value 3637 Frequency
1 1163
2 1110
3 186
4 33
5 4
6 4
9 1
11 1
Sysmiss 2511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2502 2511

Valid range from 1 to 11

D3F število drugih sorodnikov, ki živijo v gospodinjstvu

d3f. Število drugih sorodnikov, ki živijo v gospodinjstvu

Value 3736 Frequency
1 194
2 102
3 55
4 13
5 4
6 1
9 1
Sysmiss 4643
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370 4643

Valid range from 1 to 9

D3G število prijateljev, ki živijo v gospodinjstvu

d3g. Število prijateljev, ki živijo v gospodinjstvu

Value 3835 Frequency
1 58
2 13
3 7
4 2
5 1
Sysmiss 4932
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 4932

Valid range from 1 to 5

D4A starost prvega otroka

d4a. Starost prvega otroka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2490 2523 0 99 17.614 10.45

Valid range from 0 to 99

D4B starost drugega otroka

d4b. Starost drugega otroka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1345 3668 0 99 12.452 8.243

Valid range from 0 to 99

D4C starost tretjega otroka

d4c. Starost tretjega otroka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 4779 0 99 9.97 8.746

Valid range from 0 to 99

D4D starost četrtega otroka

d4d. Starost četrtega otroka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 4966 0 99 9.064 14.795

Valid range from 0 to 99

D4E starost petega otroka

d4e. Starost petega otroka

Value 4330 Frequency
0 2
2 3
3 2
5 1
9 1
10 1
12 1
15 1
18 1
Sysmiss 5000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 5000

Valid range from 0 to 18

D5 Kakšen je tip kraja, v katerem prebivate?

d5. Kakšen je tip kraja, v katerem prebivate?

Value 4429 Frequency
1 vaško naselje 2119
2 primestno naselje 1051
3 mesto 1842
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5012 1

Valid range from 1 to 3

D6 Približno koliko let prebivate v tem kraju?

d6. Približno koliko let prebivate v tem kraju?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5013 0 0 99 27.746 16.734

Valid range from 0 to 99

D7 V kakšni zgradbi prebivate?

d7. V kakšni zgradbi prebivate?

Value 4627 Frequency
1 enodružinska hiša 2885
2 dvojček, večstanovanjska hiša ali vrstna hiša 611
3 nizek blok (do 4 nadstropja) 814
4 visok blok (4 nadstropja ali več) 695
5 drugo --- vpišite 6
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5011 2

Valid range from 1 to 5

D7X V kakšni zgradbi živite

d7x. V kakšni zgradbi živite

Value 4726 Frequency
dom upokojencev tabor 1
etazna stavbaspodaj trgovine zgoraj stanovanja 1
grad 1
prizidek 1
sportni center 1
trojcek 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6

D8 Kakšen je vaš zaposlitveni status? Ste zaposleni ali kaj drugega?

d8. Kakšen je vaš zaposlitveni status?

Value 4825 Frequency
1 samozaposlen 164
2 zaposlen za polni delovni čas 2464
3 zaposlen za polovični delovni čas 50
4 kmet 68
5 gospodinja 112
6 nezaposlen 291
7 upokojenec 1221
8 dijak ali študent 620
97 drugo... vpišite 21
98 zavrnil 2
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4990 23

Valid range from 1 to 8

D8DR zaposlitveni status - drugo...

d8dr. Kakšen je vaš zaposlitveni status? Drugo.

Value 4924 Frequency
civilno vojascina 1
dela javna dela in pravi da ni ne polni ne polovicni delovni cas 1
honorarno zaposlen 1
honorarno zaposlena 1
invalid 1
invalid. upokojena 1
invalidsko upokojena 1
izredno hodi v srednjo solo in zraven dela prek studentskega servisa 1
kmet 1
ni statusa moj posel je propadel nisem na zavodu 1
obcasno opravlja pogodbena dela 1
pisatelj 1
pogodbeno delo 1
pogodbeno sest urni delavnik 1
porodniska,ampak zaposlena 1
samostojna ustvarjalka 1
samostojni svobodni umetnik 1
sp 1
studira ob delu 1
svobodni umetnik 1
v vojski je trenutno 1
vojak 1
zaposlena je preko javnih del (za polni delavni cas) 1
zaposlena preko javnih del za 30 ur na teden 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24

D9 Kakšna je _vaša_ dokončana izobrazba?

d9. Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Value 5023 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 123
2 osnovna šola (!!! preveri če je konačana) 735
3 poklicna šola 1110
4 štiriletna srednja šola (!!!! preveri če je 4-letna) 2013
5 višja šola 397
6 visoka šola 581
7 magisterij 36
8 doktorat 16
98 zavrnil 2
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5011 2

Valid range from 1 to 8

D10 Kakšen je vaš zakonski stan?

d10. Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 5122 Frequency
1 samski 1341
2 izvenzakonska zveza 448
3 poročen 2639
4 ločen(a)/rezvezan(a) 204
5 vdovec, vdova 376
98 zavrnil 4
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5008 5

Valid range from 1 to 5

D11 Kakšni so skupni mesečni dohodki vseh članov vašega gospodinjstva? Prosimo, seštejte skupne dohodke vseh članov vašega gospodinjstva na mesec. Vštejte tudi pokojnine, štipendije, socialno podporo, morebitne dohodke od prejemanja najemnin itd…

d11. Kakšni so skupni mesečni dohodki vseh članov vašega gospodinjstva? Prosimo, seštejte skupne dohodke vseh članov vašega gospodinjstva na mesec. Vštejte tudi pokojnine, štipendije, socialno podporo, morebitne dohodke od prejemanja najemnin itd.

Value 5221 Frequency
1 brez dohodkov 8
2 do 130.000 SIT 755
3 nad 130.001 do vključno 260.000 1733
4 nad 260.001 do vključno 390.000 968
5 nad 390.001 do vključno 520.000 462
6 nad 520.001 213
98 zavrnil 346
99 ne vem 528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4139 874

Valid range from 1 to 6

QDMNET1 Še nekaj vprašanj o drugi temi Ali uporabljate Internet - sem spada tudi elektronska pošta?

qdmnet1: Ali uporabljate internet in elektronsko pošto?

Value 5320 Frequency
1 da 1930
2 ne 3082
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5012 1

Valid range from 1 to 2

NETDOD1 Kako pogosto uporabljate Internet?

netdod1: Kako pogosto uporabljate internet?

Value 5419 Frequency
1 večkrat dnevno 604
2 skoraj vsak dan 479
3 nekajkrat tedensko 551
4 nekajkrat mesečno 253
5 manj kot enkrat na mesec 40
98 zavrnil 0
99 ne vem 3
Sysmiss 3083
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1927 3086

Valid range from 1 to 5

NET1 Ali imate svojo osebno spletno stran? Se pravi stran, ki ste jo sami naredili in odločate o njeni vsebini?

NET1. Ali imate svojo osebno spletno stran? Se pravi stran, ki ste jo sami naredili in odločate o njeni vsebini?

Value 5518 Frequency
1 da 71
2 ne 940
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1011 4002

Valid range from 1 to 2

NET2 Ali bi želeli imeti svojo osebno spletno stran? Se pravi stran, ki bi jo sami naredili in o njej odločali?

NET2. Ali bi želeli imeti svojo osebno spletno stran? Se pravi stran, ki bi jo sami naredili in o njej odločali?

Value 5617 Frequency
1 da 152
2 ne 751
98 zavrnil 1
99 ne vem 36
Sysmiss 4073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 4110

Valid range from 1 to 2

NET3 Kako verjetno boste v bližnji prihodnosti (nekaj letih) naredili svojo spletno stran? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni sploh ni verjetno, 2 ni verjetno, 3 verjetno in 4 zelo verjetno.

NET3. Kako verjetno boste v bližnji prihodnosti (nekaj letih) naredili svojo spletno stran? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni sploh ni verjetno, 2 ni verjetno, 3 verjetno in 4 zelo verjetno.

Value 5716 Frequency
1 sploh ni verjetno 4
2 ni verjetno 11
3 verjetno 58
4 zelo verjetno 78
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Sysmiss 4861
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 4862

Valid range from 1 to 4

NET4A se osebno predstavite ljudem, s katerimi komunicirate po internetu?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: A) se osebno predstavite ljudem, s katerimi komunicirate po internetu?

Value 5815 Frequency
1 sploh ni pomemben 19
2 2 22
3 3 40
4 4 37
5 zelo pomemben 17
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Sysmiss 4877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 4878

Valid range from 1 to 5

NET4B pridete v stik z ljudmi, ki delajo take stvari kot vi?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: B) pridete v stik z ljudmi, ki delajo take stvari kot vi?

Value 5914 Frequency
1 sploh ni pomemben 5
2 2 4
3 3 32
4 4 42
5 zelo pomemben 53
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 4877

Valid range from 1 to 5

NET4C si povečate ugled pred sošolci/sodelavci?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: C) si povečate ugled pred sošolci/sodelavci?

Value 6013 Frequency
1 sploh ni pomemben 49
2 2 28
3 3 35
4 4 19
5 zelo pomemben 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 4877

Valid range from 1 to 5

NET4D lahko predstavite sebe na način, kakršnega sami izberete?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: D) lahko predstavite sebe na način, kakršnega sami izberete?

Value 6112 Frequency
1 sploh ni pomemben 10
2 2 7
3 3 36
4 4 48
5 zelo pomemben 34
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 4878

Valid range from 1 to 5

NET4E predstavite izčrpne informacije o neki temi, ki jo dobro poznate?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: E) predstavite izčrpne informacije o neki temi, ki jo dobro poznate?

Value 6211 Frequency
1 sploh ni pomemben 4
2 2 7
3 3 19
4 4 46
5 zelo pomemben 60
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 4877

Valid range from 1 to 5

NET4F spoznate osebe, ki so vam podobne?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: F) spoznate osebe, ki so vam podobne?

Value 6310 Frequency
1 sploh ni pomemben 12
2 2 14
3 3 35
4 4 45
5 zelo pomemben 30
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 4877

Valid range from 1 to 5

NET4G pomagate obiskovalcem s kvalitetnimi informacijami?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: G) pomagate obiskovalcem s kvalitetnimi informacijami?

Value 649 Frequency
1 sploh ni pomemben 9
2 2 5
3 3 16
4 4 45
5 zelo pomemben 61
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 4877

Valid range from 1 to 5

D12 Nekateri ljudje imajo iz različnih razlogov težave pri gibanju v prostoru, na primer, ker težko hodijo po stopnicah, ne vidijo dobro, nekateri uporabljajo medicinske pripomočke in podobno. Nam lahko zaupate, ali imate pri vsakodnevnih opravilih težave pri

D12. Nekateri ljudje imajo iz različnih razlogov težave pri gibanju v prostoru, na primer, ker težko hodijo po stopnicah, ne vidijo dobro, nekateri uporabljajo medicinske pripomočke in podobno. Nam lahko zaupate, ali imate pri vsakodnevnih opravilih težave pri gibanju?

Value 658 Frequency
1 da 497
2 ne 4516
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5013 0

Valid range from 1 to 2

D13A pri vzdrževanju osebne higiene in oblačenju

d13. Ali zaradi teh težav potrebujete stalno pomoč pri aktivnostih, ki vam jih bomo našteli? Prosimo ocenite na lestvici z možnimi odgovori: vedno, pogosto, včasih, nikoli. a) pri vzdrževanju osebne higiene in oblačenju

Value 667 Frequency
1 VEDNO 17
2 POGOSTO 10
3 VČASIH 55
4 NIKOLI 415
5 te aktivnosti ne počne 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 4516

Valid range from 1 to 5

D13B pri drobnih vsakodnevnih gospodinjskih opravilih (pospravljanje stanovanja, priprava hrane, nakupovanje dnevnih življenjskih potrebščin ipd.)

d13. Ali zaradi teh težav potrebujete stalno pomoč pri aktivnostih, ki vam jih bomo našteli? Prosimo ocenite na lestvici z možnimi odgovori: vedno, pogosto, včasih, nikoli. b) pri drobnih vsakodnevnih gospodinjskih opravilih (pospravljanje stanovanja, priprava hrane, nakupovanje dnevnih življenjskih potrebščin ipd.)

Value 676 Frequency
1 VEDNO 41
2 POGOSTO 32
3 VČASIH 104
4 NIKOLI 310
5 te aktivnosti ne počne 10
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 4516

Valid range from 1 to 5

D13C pri urejanju različnih zadev (obisk zdravnika, banke ipd.)

d13. Ali zaradi teh težav potrebujete stalno pomoč pri aktivnostih, ki vam jih bomo našteli? Prosimo ocenite na lestvici z možnimi odgovori: vedno, pogosto, včasih, nikoli. c) pri urejanju različnih zadev (obisk zdravnika, banke ipd.)

Value 685 Frequency
1 VEDNO 58
2 POGOSTO 30
3 VČASIH 73
4 NIKOLI 331
5 te aktivnosti ne počne 4
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Sysmiss 4516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 4517

Valid range from 1 to 5

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

leto_r. Katerega leta ste rojeni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5013 0 1900 1986 1958.007 16.993

Valid range from 1900 to 1986

D14 Ali ste že slišali za storitev Halo pomoč oziroma telefon z rdečim gumbom?

d14. Ali ste že slišali za storitev “Halo pomoč” oziroma telefon z rdečim gumbom?

Value 703 Frequency
1 da 370
2 ne 286
98 zavrnil 2
99 ne vem 8
Sysmiss 4347
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
656 4357

Valid range from 1 to 2

D15 Ali storitev Halo pomoč tudi uporabljate?

d15: Ali storitev “Halo pomoč” tudi uporabljate?

Value 712 Frequency
1 da 4
2 ne 366
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4643
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370 4643

Valid range from 1 to 2

SPOL Spol

Spol

Value 721 Frequency
1 moški 2473
2 ženski 2540
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5013 0

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

 1. Ferligoj Anuška in Mojca Novak (2002). SOCOP02 - Vprašalnik o omrežjih socialne opore [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Dremelj, Polona (2003). Sorodstvene vezi kot vir socialne opore posameznikov.
 2. Dremelj, Polona (2004). Sorodstvo kot vir socialne opore.
 3. Dremelj, Polona, Kogovšek, Tina in Valentina Hlebec (2004). Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije.
 4. Hlebec, Valentina (2004). Socialna omrežja starostnikov v Sloveniji.
 5. Hlebec, Valentina (2004). Socialna opora starostnikov v perspektivi spolov.
 6. Hlebec, Valentina (2004). Socialna omrežja starostnikov.
 7. Nagode, Mateja (2004). Omrežja socialne opore različnih tipov družin in gospodinjstev.
 8. Nagode Mateja in Polona Dremelj (2004). Omrežja socialne opore oseb z gibalnimi težavami.
 9. Nagode, Mateja, Novak, Mojca in Polona Dremelj (2003). Socialne opore in socialna omrežja različnih tipov družin: končno poročilo.
 10. Novak Mojca in Mateja Nagode (2004). Omrežja socialne opore in revščina.
 11. Hlebec, Valentina (1999). Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks: doctoral dissertation.
 12. Zemljič, Barbara (2010). Preučevanje kakovosti merjenja popolnih omrežij: doktorska disertacija.
 13. Hlebec, Valentina, Mrzel Maja in Tina Kogovšek (2009). Social support network and received support at stressful events.
 14. Mrzel, Maja (2012). Kakovost merskih instrumentov za merjenje egocentričnih omrežij : primerjava enostavnih in sestavljenih generatorjev imen: diplomsko delo.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Ferligoj, A. and Novak, M. (2012). Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SOCOP02. https://doi.org/10.17898/ADP_SOCOP02_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si