Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SOCOP02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SOCOP02_V1
Glavni avtor(ji):
 • Ferligoj, Anuška
 • Novak, Mojca
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hlebec, Valentina
 • Kogovšek, Tina
Izdelal datoteko podatkov:
CMI - Center za metodologijo in informatiko, Univerza v Ljubljani
IRSSV - Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Kraj; datum:

Ljubljana, Slovenija; 2002

Finančna podpora:

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo in Mestna občina Ljubljana

Serija:
 • SOCOM/Socialna omrežja

  Tudi v družboslovju naj bi empirično raziskovanje potekalo na osnovi čim bolj kvalitetnih podatkov. Izmerjene spremenljivke naj bi bile veljavne in zanesljive. Analize merske kakovosti anketno zbranih podatkov o medosebnih egocentričnih omrežjih so redke zaradi tako imenovanega "nested design". Pri egocentričnih omrežjih namreč vsaka opazovana oseba poroča o povezavah z različnim številom drugih posameznikov. Analize kakovosti podatkov o popolnih omrežjih so še redkejše, saj je rezultat merjenja posamezne relacije matrika. V pričujočih raziskavah je problem posebnega načrta pri egocentričnih omrežjih rešen tako, da so tipična vprašanja za identifikacijo članov osebnega egocentričnega omrežja, t.i. generatorji imen, uporabljeni v popolnih omrežjih. Matrike, ki so rezultat merjenja popolnega omrežja, se z vektorizacijo lahko pretvorijo v spremenljivke. Mersko kakovost tako pridobljenih spremenljivk pa lahko ocenjujemo s klasičnimi načini ocenjevanja kakovosti merjenja. Serija Socialna omrežja vključuje raziskave, katerih tema so omrežja socialne opore. Raziskave SOCOM92, SOCOM98, SOCOM00, SOCOM01, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 so izvedene na popolnih omrežjih, pri čemer je bila SOCOM92 narejena med člani študentske vlade, SOCOM98 in SOCOM01 med dijaki Gimnazije Bežigrad, SOCOM00 med dijaki Gimnazije Poljane, SOCO_93, SOCO_01, SOCO_02 in SOCO_05 pa med študenti Družboslovne informatike. Za to serijo hranimo v ADP še tri raziskave in sicer EGOOMR00, SOCOP02 in SOCOP07. Raziskava EGOOMR00 je bila narejena na prebivalcih Ljubljane, na podlagi istega vprašalnika pa se je dve leti kasneje, na celotni populaciji Slovenije, izvedla še raziskava SOCOP02. Leta 2007 je bila izvedena še raziskava SOCOP07 na 80 študentih Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Raziskave SOCOP, ki se izvajajo že več let zapored in so namenjene testiranju merskega inštrumenta so narejene na kvotnih vzorcih.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

socialna opora, socialni stiki, socialni kapital, uporaba interneta, materialna opora, emocionalna opora, prijatelji, finančna pomoč, neformalna opora, institucionalna opora, zadovoljstvo s socialno pomočjo

Ključne besede ELSST:
ANKETA, ZDRAVJE, SOCIALNI KAPITAL, ZADOVOLJSTVO

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE
Vsebinsko področja CERIF
Socialne strukture
Vsebinska področja ADP
neformalna socialna opora
institucionalna opora
zadovoljstvo s socialno oporo
značilnosti omrežij socialne opore
uporaba interneta
gibalne težave
uporaba telefona z rdečim gumbom


Povzetek:

Enega od najpomembnejših vidikov raziskovanja socialnih omrežij predstavlja povezava s širokim področjem socialne opore, tako na področju mentalnega kot fizičnega zdravja in socialno intervencijskih programov (od družine do širše skupnosti ter delovnega mesta in šole). Na tem področju je mogoče raziskovati strukturo in način delovanja neformalnih omrežij socialne opore ljudi – na koga se ljudje obračajo kadar so v stiski (na primer v čustveno stresnih situacijah, kot je na primer smrt bližnjega družinskega člana, v primeru hujše bolezni ipd.), kakšne posledice imajo te interakcije za njihovo zdravje in splošno dobro počutje, kateri dejavniki na to vplivajo. Prav tako je mogoče raziskovati stopnjo zadovoljstva ljudi s socialno oporo in kateri dejavniki na to vplivajo. Na osnovi tovrstnih rezultatov je možno načrtovati različne konkretne programe socialne pomoči. Cilj raziskave je bil s podatki na obsežnem reprezentativnem vzorcu preučiti značilnosti omrežij neformalne socialne opore (kakšna je njihova velikost in struktura, značilnosti relacij znotraj teh omrežij - bližina, pogostost stikov ipd.) prebivalcev Slovenije, tako na splošno kot po nekaterih ključnih demografskih značilnostih (npr., spol, starost, izobrazba). Poseben poudarek je bil dan na preučevanju omrežij socialne opore ranljivih družbenih skupin, kot so revni, starejši, gibalno ovirani. V raziskavi je bila preučevana tudi uporaba in pomembnost formalnih virov socialne opore. Rezultati raziskave o omrežjih socialne opore so uporabni kot osnova za boljše organiziranje novih, alternativnih in dopolnilnih oblik pomoči s strani državnih ali nevladnih institucij, ki že obstoječo oporo dopolnjujejo in nadgrajujejo ali jo poskušajo nadomestiti v primerih, kjer ta opora ne obstaja ali je povsem neustrezna. Še posebej to velja za specifične skupine prebivalstva, ki takšno pomoč najbolj potrebujejo (starejši prebivalci, invalidne osebe, družine s predšolskimi otroki ipd.).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: februar 2002 - april 2002
Čas izdelave: 2002
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Egi so polnoletni prebivalci Republike Slovenije, alterji nimajo omejitev.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Slučajno vzorčenje. Vzorčni okvir je bil telefonski imenik Slovenije. Najprej je bila izvedena stratifikacija na ravni kombinacije statistične regije in tipa naselja, nato sistematični slučajni izbor po sortiranju po naseljih.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SOCOP02-ego - Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 72
 • število enot: 5013

Naslov podatkovne datoteke: SOCOP02-alter - Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 27
 • število enot: 32400

Spremenljivke

EGOID identifikacijska stevilka anketiranca (ega)

Identifikacijska številka anketiranca (ega)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5013 0 1001 8025 5114.147 2084.511

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 8025

Q1A Koliko ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q1a. Koliko ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Vrednost 22 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen/-na 6
2 12
3 360
4 1941
5 zelo zadovoljen/-na 2612
98 3
99 8
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4931 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2A Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q2a. Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Vrednost 31 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen/-na 2
2 17
3 328
4 1108
5 zelo zadovoljen/-na 2730
98 1
99 5
Sysmiss 822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4185 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EGOID identifikacijska stevilka anketiranca (ega)

Identifikacijska številka anketiranca (ega)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5013 0 1001 8025 5114.147 2084.511

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 8025

Q1A Koliko ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q1a. Koliko ste zadovoljni s to vrsto stikov v celoti? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Vrednost 271 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen/-na 6
2 12
3 360
4 1941
5 zelo zadovoljen/-na 2612
98 3
99 8
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4931 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2A Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q2a. Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Vrednost 370 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen/-na 2
2 17
3 328
4 1108
5 zelo zadovoljen/-na 2730
98 1
99 5
Sysmiss 822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4185 828

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B3 Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali drugo organizirano vrsto pomoči?

b3. Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali drugo organizirano vrsto pomoči?

Vrednost 469 Frekvenca
1 da 535
2 ne 4467
98 zavrnil 3
99 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5002 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B3A Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

b3a. Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

Vrednost 568 Frekvenca
1 dobim jo izključno od oseb 38
2 dobim jo bolj pogosto od oseb 256
3 dobim jo bolj pogosto od institucij 79
4 dobim jo izključno od institucij 13
98 zavrnil 0
99 ne vem 10
Sysmiss 4617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
386 4627

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B3B Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

b3b. Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

Vrednost 667 Frekvenca
1 najbolj pomembne so osebe 104
2 2 79
3 3 131
4 4 50
5 najbolj pomembne so institucije 25
98 zavrnil 1
99 ne vem 6
Sysmiss 4617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 4624

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4A Koliko ste bili zadovoljni s to pomočjo? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q4a. Koliko ste bili zadovoljni s to pomočjo? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Vrednost 766 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen/-na 3
2 14
3 138
4 743
5 zelo zadovoljen/-na 2555
98 1
99 4
Sysmiss 1555
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3453 1560

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B4 Ali ste se takrat obrnili tudi na kakšno podjetje, obrtnika ali drugo organizirano vrsto pomoči?

b4. Ali se takrat obrnili tudi na kakšno podjetje, obrtnika ali drugo organizirano vrsto pomoči?

Vrednost 865 Frekvenca
1 da 1762
2 ne 3220
98 zavrnil 19
99 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4982 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B4B Kako pomembna je bila za vas pomoč podjetja ali obrtnika v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je bila ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so bile najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da je bilo najbolj pomemb

b4b. Kako pomembna je bila za vas pomoč podjetja ali obrtnika v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je bila ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so bile najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da je bilo najbolj pomembno podjetje ali obrtnik.

Vrednost 964 Frekvenca
1 najbolj pomembne so bile osebe 139
2 2 100
3 3 288
4 4 185
5 najbolj pomembne je bilo podjetje ali obrtnik 190
98 zavrnil 3
99 ne vem 11
Sysmiss 4097
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 4111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5A Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q5a. Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Vrednost 1063 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen/-na 2
2 17
3 370
4 1352
5 zelo zadovoljen/-na 2872
98 2
99 10
Sysmiss 388
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4613 400

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B5 Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali organizirano vrsto pomoči?

b5. Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali organizirano vrsto pomoči?

Vrednost 1162 Frekvenca
1 da 210
2 ne 4802
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5012 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B5A Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

b5a. Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

Vrednost 1261 Frekvenca
1 dobim jo izključno od oseb 26
2 dobim jo bolj pogosto od oseb 117
3 dobim jo bolj pogosto od institucij 34
4 dobim jo izključno od institucij 3
98 zavrnil 0
99 ne vem 9
Sysmiss 4824
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 4833

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B5B Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

b5b. Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

Vrednost 1360 Frekvenca
1 najbolj pomembne so osebe 43
2 2 33
3 3 61
4 4 23
5 najbolj pomembne so institucije 21
98 zavrnil 0
99 ne vem 8
Sysmiss 4824
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 4832

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6A Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

q6a. Koliko ste zadovoljni s celotno pomočjo te vrste? Prosimo, odgovorite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo nezadovoljen/-na in 5 zelo zadovoljen/-na.

Vrednost 1459 Frekvenca
1 zelo nezadovoljen/-na 3
2 12
3 129
4 660
5 zelo zadovoljen/-na 3770
98 21
99 54
Sysmiss 364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4574 439

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B6 Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali organizirano vrsto pomoči?

b6. Ali se za to vrsto pomoči kdaj obrnete na kakšno institucijo ali organizirano vrsto pomoči?

Vrednost 1558 Frekvenca
1 da 140
2 ne 4825
98 zavrnil 24
99 ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4965 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B6A Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

b6a. Kako pogosto uporabite institucionalno ali drugo organizirano vrsto pomoči v primerjavi s pomočjo, ki jo dobite od zgoraj omenjenih oseb?

Vrednost 1657 Frekvenca
1 dobim jo izključno od oseb 14
2 dobim jo bolj pogosto od oseb 72
3 dobim jo bolj pogosto od institucij 21
4 dobim jo izključno od institucij 6
98 zavrnil 0
99 ne vem 4
Sysmiss 4896
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 4900

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B6B Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

b6b. Kako pomembna je za vas institucionalna pomoč v primerjavi s pomočjo omenjenih oseb? Prosimo, opišite, kako pomembna je ta pomoč na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni, da so najbolj pomembne osebe in 5 pomeni, da so najbolj pomembne institucije.

Vrednost 1756 Frekvenca
1 najbolj pomembne so osebe 29
2 2 26
3 3 28
4 4 16
5 najbolj pomembne so institucije 14
98 zavrnil 0
99 ne vem 4
Sysmiss 4896
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
113 4900

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

RAZP Zanima nas še, kako ste razpoloženi ta trenutek, dobro ali slabo?

razp. Zanima nas še, kako ste razpoloženi ta trenutek, dobro ali slabo?

Vrednost 1855 Frekvenca
1 dobro 3871
2 niti dobro niti slabo 913
3 slabo 227
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5011 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

RAZP1 Kako dobro na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni dobro, 5 pa zelo dobro?

razp1. Kako dobro na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni dobro, 5 pa zelo dobro?

Vrednost 1954 Frekvenca
1 dobro 62
2 2 35
3 3 452
4 4 1914
5 zelo dobro 1403
98 zavrnil 0
99 ne vem 5
Sysmiss 1142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3866 1147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

RAZP2 Kako slabo na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni slabo, 5 pa zelo slabo?

razp2. Kako slabo na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni slabo, 5 pa zelo slabo?

Vrednost 2053 Frekvenca
1 dobro 29
2 2 40
3 3 92
4 4 40
5 zelo dobro 25
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Sysmiss 4786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 4787

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D1 Za konec pa le še nekaj vprašanj o vašem gospodinjstvu in vas. . . Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo vključno z vami?

d1. Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo vključno z vami?

Vrednost 2152 Frekvenca
1 544
2 1094
3 1211
4 1442
5 436
6 212
7 43
8 21
9 4
10 1
11 2
12 1
13 1
14 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5013 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

D2_A 1. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 1. mesto

Vrednost 2251 Frekvenca
1 partner/partnerica 2922
2 oče ali očim 736
3 mama ali mačeha 297
4 stari oče (eden ali več) 8
5 stara mama (ena ali več) 9
6 brat ali polbrat (eden ali več) 35
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 28
8 otrok (eden ali več) 368
9 drug sorodnik (eden ali več) 24
10 prijatelj (eden ali več) 38
97 drugo 2
98 zavrnil 1
99 ne vem 1
Sysmiss 544
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4465 548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2_B 2. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 2. mesto

Vrednost 2350 Frekvenca
1 partner/partnerica 105
2 oče ali očim 140
3 mama ali mačeha 778
4 stari oče (eden ali več) 7
5 stara mama (ena ali več) 12
6 brat ali polbrat (eden ali več) 64
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 51
8 otrok (eden ali več) 1975
9 drug sorodnik (eden ali več) 119
10 prijatelj (eden ali več) 16
97 drugo 9
98 zavrnil 1
99 ne vem 1
Sysmiss 1735
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3267 1746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2_C 3. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 3. mesto

Vrednost 2449 Frekvenca
1 partner/partnerica 41
2 oče ali očim 43
3 mama ali mačeha 91
4 stari oče (eden ali več) 15
5 stara mama (ena ali več) 46
6 brat ali polbrat (eden ali več) 275
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 190
8 otrok (eden ali več) 94
9 drug sorodnik (eden ali več) 179
10 prijatelj (eden ali več) 17
97 drugo 11
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
991 4022

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2_D 4. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 4. mesto

Vrednost 2548 Frekvenca
1 partner/partnerica 9
2 oče ali očim 6
3 mama ali mačeha 20
4 stari oče (eden ali več) 6
5 stara mama (ena ali več) 37
6 brat ali polbrat (eden ali več) 30
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 49
8 otrok (eden ali več) 46
9 drug sorodnik (eden ali več) 29
10 prijatelj (eden ali več) 0
97 drugo 4
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4777
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 4781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2_E 5. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 5. mesto

Vrednost 2647 Frekvenca
1 partner/partnerica 3
2 oče ali očim 2
3 mama ali mačeha 4
4 stari oče (eden ali več) 2
5 stara mama (ena ali več) 8
6 brat ali polbrat (eden ali več) 11
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 16
8 otrok (eden ali več) 7
9 drug sorodnik (eden ali več) 7
10 prijatelj (eden ali več) 1
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4952
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61 4952

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2_F 6. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 6. mesto

Vrednost 2746 Frekvenca
1 partner/partnerica 0
2 oče ali očim 0
3 mama ali mačeha 0
4 stari oče (eden ali več) 0
5 stara mama (ena ali več) 0
6 brat ali polbrat (eden ali več) 1
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 0
8 otrok (eden ali več) 2
9 drug sorodnik (eden ali več) 6
10 prijatelj (eden ali več) 1
97 drugo 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 5002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 5003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2_G 7. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 7. mesto

Vrednost 2845 Frekvenca
1 partner/partnerica 0
2 oče ali očim 0
3 mama ali mačeha 0
4 stari oče (eden ali več) 0
5 stara mama (ena ali več) 0
6 brat ali polbrat (eden ali več) 0
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 1
8 otrok (eden ali več) 0
9 drug sorodnik (eden ali več) 0
10 prijatelj (eden ali več) 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 5012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 5012

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2_H 8. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 8. mesto

Vrednost 2944 Frekvenca
1 partner/partnerica 0
2 oče ali očim 0
3 mama ali mačeha 0
4 stari oče (eden ali več) 0
5 stara mama (ena ali več) 0
6 brat ali polbrat (eden ali več) 0
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 0
8 otrok (eden ali več) 0
9 drug sorodnik (eden ali več) 0
10 prijatelj (eden ali več) 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 5013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 5013

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2_I 9. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 9. mesto

Vrednost 3043 Frekvenca
1 partner/partnerica 0
2 oče ali očim 0
3 mama ali mačeha 0
4 stari oče (eden ali več) 0
5 stara mama (ena ali več) 0
6 brat ali polbrat (eden ali več) 0
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 0
8 otrok (eden ali več) 0
9 drug sorodnik (eden ali več) 0
10 prijatelj (eden ali več) 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 5013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 5013

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D2_J 10. mesto

d2. Kdo so osebe, ki poleg vas še živijo v vašem gospodinjstvu večino dni v tednu? 10. mesto

Vrednost 3142 Frekvenca
1 partner/partnerica 0
2 oče ali očim 0
3 mama ali mačeha 0
4 stari oče (eden ali več) 0
5 stara mama (ena ali več) 0
6 brat ali polbrat (eden ali več) 0
7 sestra ali polsestra (ena ali več) 0
8 otrok (eden ali več) 0
9 drug sorodnik (eden ali več) 0
10 prijatelj (eden ali več) 0
97 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 5013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 5013

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D3A število starih očetov v gospodinjstvu

d3a. Število starih očetov v gospodinjstvu

Vrednost 3241 Frekvenca
1 44
2 4
15 1
Sysmiss 4964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 4964

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

D3B število starih mam v gospodinjstvu

d3b. Število starih mam v gospodinjstvu

Vrednost 3340 Frekvenca
1 114
2 2
Sysmiss 4897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 4897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D3C število bratov ali polbratov v gospodinjstvu

d3c. Število bratov ali polbratov v gospodinjstvu

Vrednost 3439 Frekvenca
0 1
1 377
2 29
3 10
4 1
8 1
Sysmiss 4594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
419 4594

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8

D3D število sester ali polsester v gospodinjstvu

d3d. Število sester ali polsester v gospodinjstvu

Vrednost 3538 Frekvenca
1 305
2 30
3 1
Sysmiss 4677
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
336 4677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D3E število otrok anketiranca v gospodinjstvu

d3e. Število otrok anketiranca v gospodinjstvu

Vrednost 3637 Frekvenca
1 1163
2 1110
3 186
4 33
5 4
6 4
9 1
11 1
Sysmiss 2511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2502 2511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

D3F število drugih sorodnikov, ki živijo v gospodinjstvu

d3f. Število drugih sorodnikov, ki živijo v gospodinjstvu

Vrednost 3736 Frekvenca
1 194
2 102
3 55
4 13
5 4
6 1
9 1
Sysmiss 4643
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370 4643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

D3G število prijateljev, ki živijo v gospodinjstvu

d3g. Število prijateljev, ki živijo v gospodinjstvu

Vrednost 3835 Frekvenca
1 58
2 13
3 7
4 2
5 1
Sysmiss 4932
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 4932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D4A starost prvega otroka

d4a. Starost prvega otroka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2490 2523 0 99 17.614 10.45

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

D4B starost drugega otroka

d4b. Starost drugega otroka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1345 3668 0 99 12.452 8.243

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

D4C starost tretjega otroka

d4c. Starost tretjega otroka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
234 4779 0 99 9.97 8.746

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

D4D starost četrtega otroka

d4d. Starost četrtega otroka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 4966 0 99 9.064 14.795

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

D4E starost petega otroka

d4e. Starost petega otroka

Vrednost 4330 Frekvenca
0 2
2 3
3 2
5 1
9 1
10 1
12 1
15 1
18 1
Sysmiss 5000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 5000

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18

D5 Kakšen je tip kraja, v katerem prebivate?

d5. Kakšen je tip kraja, v katerem prebivate?

Vrednost 4429 Frekvenca
1 vaško naselje 2119
2 primestno naselje 1051
3 mesto 1842
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5012 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D6 Približno koliko let prebivate v tem kraju?

d6. Približno koliko let prebivate v tem kraju?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5013 0 0 99 27.746 16.734

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

D7 V kakšni zgradbi prebivate?

d7. V kakšni zgradbi prebivate?

Vrednost 4627 Frekvenca
1 enodružinska hiša 2885
2 dvojček, večstanovanjska hiša ali vrstna hiša 611
3 nizek blok (do 4 nadstropja) 814
4 visok blok (4 nadstropja ali več) 695
5 drugo --- vpišite 6
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5011 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D7X V kakšni zgradbi živite

d7x. V kakšni zgradbi živite

Vrednost 4726 Frekvenca
dom upokojencev tabor 1
etazna stavbaspodaj trgovine zgoraj stanovanja 1
grad 1
prizidek 1
sportni center 1
trojcek 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6

D8 Kakšen je vaš zaposlitveni status? Ste zaposleni ali kaj drugega?

d8. Kakšen je vaš zaposlitveni status?

Vrednost 4825 Frekvenca
1 samozaposlen 164
2 zaposlen za polni delovni čas 2464
3 zaposlen za polovični delovni čas 50
4 kmet 68
5 gospodinja 112
6 nezaposlen 291
7 upokojenec 1221
8 dijak ali študent 620
97 drugo... vpišite 21
98 zavrnil 2
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4990 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

D8DR zaposlitveni status - drugo...

d8dr. Kakšen je vaš zaposlitveni status? Drugo.

Vrednost 4924 Frekvenca
civilno vojascina 1
dela javna dela in pravi da ni ne polni ne polovicni delovni cas 1
honorarno zaposlen 1
honorarno zaposlena 1
invalid 1
invalid. upokojena 1
invalidsko upokojena 1
izredno hodi v srednjo solo in zraven dela prek studentskega servisa 1
kmet 1
ni statusa moj posel je propadel nisem na zavodu 1
obcasno opravlja pogodbena dela 1
pisatelj 1
pogodbeno delo 1
pogodbeno sest urni delavnik 1
porodniska,ampak zaposlena 1
samostojna ustvarjalka 1
samostojni svobodni umetnik 1
sp 1
studira ob delu 1
svobodni umetnik 1
v vojski je trenutno 1
vojak 1
zaposlena je preko javnih del (za polni delavni cas) 1
zaposlena preko javnih del za 30 ur na teden 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24

D9 Kakšna je _vaša_ dokončana izobrazba?

d9. Kakšna je vaša dokončana izobrazba?

Vrednost 5023 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 123
2 osnovna šola (!!! preveri če je konačana) 735
3 poklicna šola 1110
4 štiriletna srednja šola (!!!! preveri če je 4-letna) 2013
5 višja šola 397
6 visoka šola 581
7 magisterij 36
8 doktorat 16
98 zavrnil 2
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5011 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

D10 Kakšen je vaš zakonski stan?

d10. Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 5122 Frekvenca
1 samski 1341
2 izvenzakonska zveza 448
3 poročen 2639
4 ločen(a)/rezvezan(a) 204
5 vdovec, vdova 376
98 zavrnil 4
99 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5008 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11 Kakšni so skupni mesečni dohodki vseh članov vašega gospodinjstva? Prosimo, seštejte skupne dohodke vseh članov vašega gospodinjstva na mesec. Vštejte tudi pokojnine, štipendije, socialno podporo, morebitne dohodke od prejemanja najemnin itd…

d11. Kakšni so skupni mesečni dohodki vseh članov vašega gospodinjstva? Prosimo, seštejte skupne dohodke vseh članov vašega gospodinjstva na mesec. Vštejte tudi pokojnine, štipendije, socialno podporo, morebitne dohodke od prejemanja najemnin itd.

Vrednost 5221 Frekvenca
1 brez dohodkov 8
2 do 130.000 SIT 755
3 nad 130.001 do vključno 260.000 1733
4 nad 260.001 do vključno 390.000 968
5 nad 390.001 do vključno 520.000 462
6 nad 520.001 213
98 zavrnil 346
99 ne vem 528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4139 874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

QDMNET1 Še nekaj vprašanj o drugi temi Ali uporabljate Internet - sem spada tudi elektronska pošta?

qdmnet1: Ali uporabljate internet in elektronsko pošto?

Vrednost 5320 Frekvenca
1 da 1930
2 ne 3082
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5012 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NETDOD1 Kako pogosto uporabljate Internet?

netdod1: Kako pogosto uporabljate internet?

Vrednost 5419 Frekvenca
1 večkrat dnevno 604
2 skoraj vsak dan 479
3 nekajkrat tedensko 551
4 nekajkrat mesečno 253
5 manj kot enkrat na mesec 40
98 zavrnil 0
99 ne vem 3
Sysmiss 3083
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1927 3086

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NET1 Ali imate svojo osebno spletno stran? Se pravi stran, ki ste jo sami naredili in odločate o njeni vsebini?

NET1. Ali imate svojo osebno spletno stran? Se pravi stran, ki ste jo sami naredili in odločate o njeni vsebini?

Vrednost 5518 Frekvenca
1 da 71
2 ne 940
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1011 4002

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NET2 Ali bi želeli imeti svojo osebno spletno stran? Se pravi stran, ki bi jo sami naredili in o njej odločali?

NET2. Ali bi želeli imeti svojo osebno spletno stran? Se pravi stran, ki bi jo sami naredili in o njej odločali?

Vrednost 5617 Frekvenca
1 da 152
2 ne 751
98 zavrnil 1
99 ne vem 36
Sysmiss 4073
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 4110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

NET3 Kako verjetno boste v bližnji prihodnosti (nekaj letih) naredili svojo spletno stran? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni sploh ni verjetno, 2 ni verjetno, 3 verjetno in 4 zelo verjetno.

NET3. Kako verjetno boste v bližnji prihodnosti (nekaj letih) naredili svojo spletno stran? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni sploh ni verjetno, 2 ni verjetno, 3 verjetno in 4 zelo verjetno.

Vrednost 5716 Frekvenca
1 sploh ni verjetno 4
2 ni verjetno 11
3 verjetno 58
4 zelo verjetno 78
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Sysmiss 4861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
151 4862

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

NET4A se osebno predstavite ljudem, s katerimi komunicirate po internetu?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: A) se osebno predstavite ljudem, s katerimi komunicirate po internetu?

Vrednost 5815 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 19
2 2 22
3 3 40
4 4 37
5 zelo pomemben 17
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Sysmiss 4877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 4878

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NET4B pridete v stik z ljudmi, ki delajo take stvari kot vi?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: B) pridete v stik z ljudmi, ki delajo take stvari kot vi?

Vrednost 5914 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 5
2 2 4
3 3 32
4 4 42
5 zelo pomemben 53
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 4877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NET4C si povečate ugled pred sošolci/sodelavci?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: C) si povečate ugled pred sošolci/sodelavci?

Vrednost 6013 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 49
2 2 28
3 3 35
4 4 19
5 zelo pomemben 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 4877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NET4D lahko predstavite sebe na način, kakršnega sami izberete?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: D) lahko predstavite sebe na način, kakršnega sami izberete?

Vrednost 6112 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 10
2 2 7
3 3 36
4 4 48
5 zelo pomemben 34
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 4878

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NET4E predstavite izčrpne informacije o neki temi, ki jo dobro poznate?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: E) predstavite izčrpne informacije o neki temi, ki jo dobro poznate?

Vrednost 6211 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 4
2 2 7
3 3 19
4 4 46
5 zelo pomemben 60
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 4877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NET4F spoznate osebe, ki so vam podobne?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: F) spoznate osebe, ki so vam podobne?

Vrednost 6310 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 12
2 2 14
3 3 35
4 4 45
5 zelo pomemben 30
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 4877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

NET4G pomagate obiskovalcem s kvalitetnimi informacijami?

NET4: Prosimo ocenite za vsakega od naslednjih razlogov, kako pomemben je, da bi vi naredili svojo spletno stran?Vsak razlog ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni pomemben, 5 pa zelo pomemben. Torej, kako pomembno je za vas, da bi imeli svojo spletno stran zato, da: G) pomagate obiskovalcem s kvalitetnimi informacijami?

Vrednost 649 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 9
2 2 5
3 3 16
4 4 45
5 zelo pomemben 61
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4877
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 4877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D12 Nekateri ljudje imajo iz različnih razlogov težave pri gibanju v prostoru, na primer, ker težko hodijo po stopnicah, ne vidijo dobro, nekateri uporabljajo medicinske pripomočke in podobno. Nam lahko zaupate, ali imate pri vsakodnevnih opravilih težave pri

D12. Nekateri ljudje imajo iz različnih razlogov težave pri gibanju v prostoru, na primer, ker težko hodijo po stopnicah, ne vidijo dobro, nekateri uporabljajo medicinske pripomočke in podobno. Nam lahko zaupate, ali imate pri vsakodnevnih opravilih težave pri gibanju?

Vrednost 658 Frekvenca
1 da 497
2 ne 4516
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5013 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D13A pri vzdrževanju osebne higiene in oblačenju

d13. Ali zaradi teh težav potrebujete stalno pomoč pri aktivnostih, ki vam jih bomo našteli? Prosimo ocenite na lestvici z možnimi odgovori: vedno, pogosto, včasih, nikoli. a) pri vzdrževanju osebne higiene in oblačenju

Vrednost 667 Frekvenca
1 VEDNO 17
2 POGOSTO 10
3 VČASIH 55
4 NIKOLI 415
5 te aktivnosti ne počne 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 4516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13B pri drobnih vsakodnevnih gospodinjskih opravilih (pospravljanje stanovanja, priprava hrane, nakupovanje dnevnih življenjskih potrebščin ipd.)

d13. Ali zaradi teh težav potrebujete stalno pomoč pri aktivnostih, ki vam jih bomo našteli? Prosimo ocenite na lestvici z možnimi odgovori: vedno, pogosto, včasih, nikoli. b) pri drobnih vsakodnevnih gospodinjskih opravilih (pospravljanje stanovanja, priprava hrane, nakupovanje dnevnih življenjskih potrebščin ipd.)

Vrednost 676 Frekvenca
1 VEDNO 41
2 POGOSTO 32
3 VČASIH 104
4 NIKOLI 310
5 te aktivnosti ne počne 10
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 4516

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D13C pri urejanju različnih zadev (obisk zdravnika, banke ipd.)

d13. Ali zaradi teh težav potrebujete stalno pomoč pri aktivnostih, ki vam jih bomo našteli? Prosimo ocenite na lestvici z možnimi odgovori: vedno, pogosto, včasih, nikoli. c) pri urejanju različnih zadev (obisk zdravnika, banke ipd.)

Vrednost 685 Frekvenca
1 VEDNO 58
2 POGOSTO 30
3 VČASIH 73
4 NIKOLI 331
5 te aktivnosti ne počne 4
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Sysmiss 4516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 4517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LETO_R Nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

leto_r. Katerega leta ste rojeni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5013 0 1900 1986 1958.007 16.993

Vrednosti spremenljivk od 1900 do 1986

D14 Ali ste že slišali za storitev Halo pomoč oziroma telefon z rdečim gumbom?

d14. Ali ste že slišali za storitev “Halo pomoč” oziroma telefon z rdečim gumbom?

Vrednost 703 Frekvenca
1 da 370
2 ne 286
98 zavrnil 2
99 ne vem 8
Sysmiss 4347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
656 4357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D15 Ali storitev Halo pomoč tudi uporabljate?

d15: Ali storitev “Halo pomoč” tudi uporabljate?

Vrednost 712 Frekvenca
1 da 4
2 ne 366
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 4643
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370 4643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SPOL Spol

Spol

Vrednost 721 Frekvenca
1 moški 2473
2 ženski 2540
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5013 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Ferligoj Anuška in Mojca Novak (2002). SOCOP02 - Vprašalnik o omrežjih socialne opore [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

 1. Dremelj, Polona (2003). Sorodstvene vezi kot vir socialne opore posameznikov.
 2. Dremelj, Polona (2004). Sorodstvo kot vir socialne opore.
 3. Dremelj, Polona, Kogovšek, Tina in Valentina Hlebec (2004). Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije.
 4. Hlebec, Valentina (2004). Socialna omrežja starostnikov v Sloveniji.
 5. Hlebec, Valentina (2004). Socialna opora starostnikov v perspektivi spolov.
 6. Hlebec, Valentina (2004). Socialna omrežja starostnikov.
 7. Nagode, Mateja (2004). Omrežja socialne opore različnih tipov družin in gospodinjstev.
 8. Nagode Mateja in Polona Dremelj (2004). Omrežja socialne opore oseb z gibalnimi težavami.
 9. Nagode, Mateja, Novak, Mojca in Polona Dremelj (2003). Socialne opore in socialna omrežja različnih tipov družin: končno poročilo.
 10. Novak Mojca in Mateja Nagode (2004). Omrežja socialne opore in revščina.
 11. Hlebec, Valentina (1999). Evaluation of survey measurement instruments for measuring social networks: doctoral dissertation.
 12. Zemljič, Barbara (2010). Preučevanje kakovosti merjenja popolnih omrežij: doktorska disertacija.
 13. Hlebec, Valentina, Mrzel Maja in Tina Kogovšek (2009). Social support network and received support at stressful events.
 14. Mrzel, Maja (2012). Kakovost merskih instrumentov za merjenje egocentričnih omrežij : primerjava enostavnih in sestavljenih generatorjev imen: diplomsko delo.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Ferligoj, A. in Novak, M. (2012). Omrežja socialne opore prebivalstva Slovenije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SOCOP02. https://doi.org/10.17898/ADP_SOCOP02_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si