Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS09
Main author(s):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2009.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Project number:

(1):Uradni list RS: 114/2008 (None)

Series:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Abstract:

Anketa o delovni sili 2009 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. Skozi celotno leto je sodelovalo okrog 22.900 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2009 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 2 EFTA državi – Norveška in Švica. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Methodology


Collection date: 2009-01-05 - 2010-01-05
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2009 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Weighting:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009 [datoteka podatkov]

File ID: ADS09_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 203
  • number of units: 65919

Version: maj 2012

Additional information:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2009.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Title of Data file: ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009 [datoteka podatkov]

File ID: ADS09_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 193
  • number of units: 65919

Version: februar 2013

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2009.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

sid Statistični identifikator

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28289 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

sid Statistični identifikator

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28289 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 91

val Val anketiranja

Value 5189 Frequency
1 1. val 17975
2 2.val 14488
3 3. val 12573
4 4. val 10826
5 5. val 10057
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 5

tip Tip anketiranja

Value 6188 Frequency
2 terensko anketiranje 20182
3 telefonsko anketiranje 45737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 2 to 3

datum Datum anketiranja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 05.01.2009 to 05.01.2010

starost Starost anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 0 41.82 21.726

Valid range from 0 to Zaščitena vrednost

Ank Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 2 54 27.385 14.946

Valid range from 2 to 54

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Value 11183 Frequency
1 Da 25351
2 Ne 40568
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Value 12182 Frequency
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 15860
2 otrok (njegov ali partnerjev) 20126
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 3385
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2651
5 drugo (snaha, zet) 1064
6 sam je nosilec gospodinjstva 22833
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Value 13181 Frequency
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 30636
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 0 86

Valid range from 0 to 86

v1_6 Njegov/njen oče je:

Value 14180 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 45439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 0 86

Valid range from 0 to 86

v1_7 Njegova/njena mama je:

Value 15179 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 41716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 0 85

Valid range from 0 to 85

v1_8 Spol:

Value 16178 Frequency
1 moški 32090
2 ženski 33829
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 2

v1_9a Dan rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 1 31 15.687 8.824

Valid range from 1 to 31

v1_9b Mesec rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 12

v1_9c Leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 2009 1966.693 21.731

Valid range from Zaščitena vrednost to 2009

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 20174 Frequency
1 Da 65352
2 Ne 567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 65919

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 22172 Frequency
1 Da 60784
2 Ne 5135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Value 23171 Frequency
AT 69
BA 2112
DE 181
HR 1380
IT 73
ME 110
MK 240
RS 378
XK 192
XS 136
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 264
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60784
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5135 60784

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5135 60784 1922 2010 1976.473 15.447

Valid range from 1922 to 2010

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 65919

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Value 26168 Frequency
1 stalno prebivališče 65320
2 začasno prebivališče 374
3 na tem naslovu niste prijavljeni 225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 27167 Frequency
1 Samski 16778
2 Poročen 31669
3 Vdovec 3660
4 Razvezan 1354
5 Zunajzakonska skupnost 4232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Value 28166 Frequency
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 544
2 nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 1795
3 osnovna izobrazba 12542
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 13946
5 srednja strokovna izobrazba 14473
6 srednja splošna izobrazba 4227
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 3183
8 visoka strokovna izobrazba 1737
9 visoka univerzitetna izobrazba 4415
10 specializacija 161
11 magisterij 445
12 doktorat 225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226 1 12

Valid range from 1 to 12

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226 1919 2010 1982.148 19.136

Valid range from 1919 to 2010

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Value 31163 Frequency
1 Da 8355
2 Ne 48536
3 Ne, ker so bile počitnice 802
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226 1 3

Valid range from 1 to 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Value 32162 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 89
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 331
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1591
4 Srednjo splošno izobrazbo 1250
5 Višjo strokovno izobrazbo 753
6 Visoko strokovno izobrazbo 1338
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2437
8 Specializacijo 58
9 Magisterij 425
10 Doktorat 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8355 57564 1 10

Valid range from 1 to 10

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Value 33161 Frequency
1 Da 4564
2 Ne 53129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4564 61355 1 168 16.68 18.408

Valid range from 1 to 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Value 35159 Frequency
1 potreb dela 2423
2 osebnega razvoja, interesa 2141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4564 61355 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Value 36158 Frequency
1 samo med delovnim časom 1077
2 večinoma med delovnim časom 319
3 samo zunaj delovnega časa 1153
4 večinoma zunaj delovnega časa 362
5 v tem času nisem bil zaposlen 1653
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4564 61355 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 37157 Frequency
1 Vi sami oz. družina 1708
2 Delodajalec 2027
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 711
4 Drugo 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4564 61355 1 4

Valid range from 1 to 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Value 38156 Frequency
1 Pomanjkanje časa 9165
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 3210
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 2550
4 Družinske obveznosti 1572
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1004
6 Zdravstveni razlogi 2984
7 Ni interesa (tudi starost) 21864
8 Drugo 2522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44871 21048 1 8

Valid range from 1 to 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 39155 Frequency
1 Da 25986
2 Ne 31707
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 40154 Frequency
1 Da 1995
2 Ne 29712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31707 34212 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_4 Ali ste sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Value 41153 Frequency
1 Da 3480
2 Ne 26232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29712 36207 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Value 42152 Frequency
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 70
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 869
6 Zaradi dopusta 1915
7 Zaradi praznika Zaščitena vrednost
8 Ker ste na čakanju 71
9 Zaradi porodniškega dopusta 459
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
11 Zaradi koriščenja ur Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3480 62439 1 11

Valid range from 1 to 11

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Value 43151 Frequency
0 manj kot 1 mesec 2111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3344 62575 0 90

Valid range from 0 to 90

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 44150 Frequency
0 manj kot 1 mesec 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
178 65741 0 88

Valid range from 0 to 88

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Value 45149 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 22380
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 1917
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 783
6 obrtnik (s.p.) 1526
7 kmet 1077
8 v svobodnem poklicu 73
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 2001
10 delali ste po pogodbi 264
11 delali ste za neposredno plačilo 65
12 delali ste preko študentskega servisa 1315
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 1 13

Valid range from 1 to 13

v4_1a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 46148 Frequency
1 Da 813
2 Ne 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 64843 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Value 47147 Frequency
1 Da 1894
2 Ne 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1991 63928 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_3 Prejemate:

Value 48146 Frequency
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1894 64025 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Value 49145 Frequency
1 Da 1539
2 Ne 24462
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26001 39918 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Value 50144 Frequency
1 Da 1068
2 Ne 2391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3459 62460 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_6 Je to delo za:

Value 51143 Frequency
1 nedoločen čas 21654
2 določen čas 2659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24313 41606 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Value 52142 Frequency
0 manj kot 1 mesec 368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4347 61572 0 99

Valid range from 0 to 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Value 53141 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 177
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 1500
3 Ne želite stalne zaposlitve 102
4 Ste v poskusni dobi 163
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 508
6 Izobraževanje, šolanje 1371
7 Drugo 526
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4347 61572 1 7

Valid range from 1 to 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Value 54140 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Value 55139 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458

v4_11a V kateri državi delate?

Value 56138 Frequency
AT 141
IT 54
SI 31187
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 78
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31460 34459

v4_11b V kateri občini?

Value 57137 Frequency
SI01 15645
SI02 15542
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31187 34732

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Value 58136 Frequency
1 Da 5000
2 Ne 21001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26001 39918 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 1937 2009 1995.766 12.339

Valid range from 1937 to 2009

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8148 57771 1 12 6.318 3.408

Valid range from 1 to 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Value 61133 Frequency
1 Da 249
2 Ne 2308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2557 63362 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Value 62132 Frequency
1 Da 101
2 Ne 2207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2308 63611 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Value 63131 Frequency
1 Da 99
2 Ne 2108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2207 63712 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Value 64130 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2108 63811 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Value 65129 Frequency
1 Da 36
2 Ne 2042
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2078 63841 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 65919

v4_21 Tam dela:

Value 67127 Frequency
1 1 - 10 oseb 6492
2 11 oseb ali več 22578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29070 36849 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_1 Imate delo:

Value 68126 Frequency
1 s polnim delovnim časom 27811
2 s skrajšanim delovnim časom 3650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 1 140 39.567 9.884

Valid range from 1 to 140

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 70124 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 1070
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 850
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 216
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 192
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 718
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke Zaščitena vrednost
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 97
10 Drugo 423
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3678 62241 1 10

Valid range from 1 to 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 71123 Frequency
1 Da 57
2 Ne 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112 65807 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 0 119 34.007 16.425

Valid range from 0 to 119

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Value 73121 Frequency
1 Ker imate premakljiv delovni čas 78
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1268
3 Drugo 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1423 64496 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Value 74120 Frequency
1 slabega vremena 188
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 265
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 101
5 ker imate premakljiv delovni čas 50
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1061
7 porodniškega dopusta 501
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2920
10 praznikov 1181
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 190
14 koriščenja ur 49
15 drugo 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6729 59190 1 15

Valid range from 1 to 15

v5_8 Ali imate gibljiv delovni čas?

Value 75119 Frequency
1 Da 6813
2 Ne 17544
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24357 41562 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Value 76118 Frequency
1 Da 1335
2 Ne 5478
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6813 59106 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_10 Koliko?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1335 64584 0 80 7.969 6.86

Valid range from 0 to 80

v5_10a Koliko od teh je bilo plačanih?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1335 64584 0 44 2.966 5.529

Valid range from 0 to 44

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Value 79115 Frequency
1 Da 1638
2 Ne 15906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17544 48375 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_10c Koliko?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1638 64281 0 42 8.665 6.063

Valid range from 0 to 42

v5_10d Koliko od teh je bilo plačanih?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1638 64281 0 42 4.418 6.326

Valid range from 0 to 42

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Value 82112 Frequency
1 Da 5657
2 Ne 25612
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31269 34650 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Value 83111 Frequency
1 z dodatnim delom 336
2 z drugim osnovnim delom 240
3 v okviru sedanjega dela 3495
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 1586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5657 60262 1 4

Valid range from 1 to 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5657 60262 4 95 48.359 7.044

Valid range from 4 to 95

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 85109 Frequency
1 Da 5194
2 Ne 463
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5657 60262 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_14 Zakaj ne?

Value 86108 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje Zaščitena vrednost
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 205
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 83
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
463 65456 1 6

Valid range from 1 to 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Value 87107 Frequency
1 Običajno 7234
2 Včasih 917
3 Nikoli 17850
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26001 39918 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Value 88106 Frequency
1 Običajno 6990
2 Včasih 7877
3 Nikoli 16594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Value 89105 Frequency
1 Običajno 2231
2 Včasih 4091
3 Nikoli 25139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Value 90104 Frequency
1 Običajno 7723
2 Včasih 10888
3 Nikoli 12850
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Value 91103 Frequency
1 Običajno 5164
2 Včasih 5599
3 Nikoli 20698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Value 92102 Frequency
1 Da 3246
2 Ne 21106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24352 41567 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_19e Koliko dni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3246 62673 1 7 3.51 1.719

Valid range from 1 to 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Value 94100 Frequency
1 Običajno 1900
2 Včasih 1965
3 Nikoli 27596
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Value 9599 Frequency
1 preobilice dela, lastnega interesa 2950
2 dogovora z delodajalcem Zaščitena vrednost
3 dodatnega plačila Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3865 62054 1 3

Valid range from 1 to 3

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Value 9698 Frequency
1 Da 1095
2 Ne 30366
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Value 9797 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 46
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 103
7 kmet 151
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 532
10 delali ste po pogodbi 158
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko študentskega servisa 34
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1095 64824 1 12

Valid range from 1 to 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 9896 Frequency
1 Da 89
2 Ne 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
151 65768 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 9995 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 65632 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Value 10094 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64824
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1095 64824

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Value 10193 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64824
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1095 64824

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1095 64824 1 100 15.769 11.762

Valid range from 1 to 100

v7_7 Iščete

Value 10391 Frequency
1 Drugo osnovno delo 798
2 Drugo, dodatno delo 147
3 Niti eno niti drugo 30516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 34458 1 3

Valid range from 1 to 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 10490 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 113
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 111
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 137
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 172
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 155
8 Drugo 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 65121 1 8

Valid range from 1 to 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Value 10589 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 92
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 65772 1 7

Valid range from 1 to 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Value 10688 Frequency
1 Da 19084
2 Ne 7148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26232 39687 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_1a Če NE, ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu lahko upoštevata!)

Value 10787 Frequency
1 Da 327
2 Ne 6821
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7148 58771 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Value 10886 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46508
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19411 46508

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Value 10985 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46508
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19411 46508

v8_4 Takrat ste bili:

Value 11084 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 16140
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 743
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 120
6 obrtnik (s.p.) 735
7 kmet 352
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 420
10 delali ste po pogodbi 85
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko javnih del 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19411 46508 1 13

Valid range from 1 to 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 11183 Frequency
1 Da 409
2 Ne 813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1222 64697 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19411 46508 1931 2009 1997.094 10.054

Valid range from 1931 to 2009

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5172 60747 1 12 6.933 3.436

Valid range from 1 to 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Value 11480 Frequency
1 Ker ste bili odpuščeni 743
2 Ker ste dali odpoved 218
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 535
4 Zaradi izteka pogodbe 285
5 Zaradi upokojitve 12613
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1653
7 Zaradi izobraževanja 625
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1764
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 501
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 434
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19411 46508 1 14

Valid range from 1 to 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Value 11579 Frequency
1 Da 1177
2 Ne 11436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12613 53306 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 11678 Frequency
1 Da 2016
2 Ne 24153
3 Ne, ker ste delo že našli 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26237 39682 1 3

Valid range from 1 to 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Value 11777 Frequency
1 Da 2097
2 Ne 22056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24153 41766 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Value 11876 Frequency
1 Upokojitev 12655
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3618
3 Izobraževanje, usposabljanje 5342
4 Osebni ali družinski razlogi 1234
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 72
6 Menite, da dela ni na voljo 448
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 38
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 88
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 98
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 34
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. 34
12 Drugo 492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24153 41766 1 12

Valid range from 1 to 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 11975 Frequency
1 Da 134
2 Ne 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 65665 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_1 Iščete:

Value 12074 Frequency
1 zaposlitev 2902
2 samozaposlitev 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Value 12173 Frequency
1 s polnim delovnim časom 2732
2 s skrajšanim delovnim časom 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2902 63017 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 12272 Frequency
1 Da 2178
2 Ne 554
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2732 63187 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 12371 Frequency
1 Da 58
2 Ne 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
170 65749 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 0 396 13.61 24.278

Valid range from 0 to 396

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 12569 Frequency
1 Da 1527
2 Ne 1433
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 12668 Frequency
1 Da 1359
2 Ne 1601
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 12767 Frequency
1 Da 2045
2 Ne 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 12866 Frequency
1 Da 2540
2 Ne 420
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 12965 Frequency
1 Da 2045
2 Ne 915
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 13064 Frequency
1 Da 2546
2 Ne 414
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 13163 Frequency
1 Da 569
2 Ne 2391
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 13262 Frequency
1 Da 1433
2 Ne 1527
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 13361 Frequency
1 Da 2065
2 Ne 895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 13460 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 65861 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 13559 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 65861 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 13658 Frequency
1 Da 102
2 Ne 2858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 13757 Frequency
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1014
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 913
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 68
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 103
6 Redno ste se izobraževali, šolali 545
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 120
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2960 62959 1 10

Valid range from 1 to 10

v11_1 Ste našli

Value 13856 Frequency
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Value 13955 Frequency
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 65861 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Value 14054 Frequency
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 0 120

Valid range from 0 to 120

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 14153 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 14252 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 14351 Frequency
1 Da 33
2 Ne 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 14450 Frequency
1 Da 37
2 Ne 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 14549 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 14648 Frequency
1 Da 33
2 Ne 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 14747 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 14846 Frequency
1 Da 37
2 Ne 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 14945 Frequency
1 Da 33
2 Ne 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 15044 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 65909 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 15143 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 65909 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 15242 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 2 2

Valid range from 1 to 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Value 15341 Frequency
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit Zaščitena vrednost
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 65851 1 5

Valid range from 1 to 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Value 15440 Frequency
1 Da 2876
2 Ne 23361
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26237 39682 1 2

Valid range from 1 to 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Value 15539 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 4972
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3680
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 13180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23361 42558 1 6

Valid range from 1 to 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Value 15638 Frequency
1 Da 445
2 Ne 22916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23361 42558 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 15737 Frequency
1 Da 2844
2 Ne 54849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Value 15836 Frequency
1 Da 1106
2 Ne 56587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Value 15935 Frequency
1 Da 261
2 Ne 57432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_3a Ali ste:

Value 16034 Frequency
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 28374
2 brezposelni 3722
3 učenec, dijak, študent 7207
4 skrbite za gospodinjstvo 932
5 upokojeni 16401
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 933
7 drugo 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226 1 7

Valid range from 1 to 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Value 16133 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23327
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 1915
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 753
6 obrtnik (s.p.) 1473
7 kmet 1045
8 v svobodnem poklicu 73
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1906
10 delali ste po pogodbi 217
11 delali ste za neposredno plačilo 51
12 delali ste preko študentskega servisa 771
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
14 brezposelni 2602
15 učenec, dijak, študent 6843
16 upokojeni 14927
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 746
18 nezmožni za delo 927
19 drugo 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57693 8226 1 19

Valid range from 1 to 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 16232 Frequency
1 Da 1061
2 Ne 2283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3344 62575 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Value 16331 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34341
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31578 34341

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Value 16430 Frequency
1 Da 39391
2 Ne 326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39717 26202 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Value 16529 Frequency
1 Da 294
2 Ne 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
326 65593 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_10 V kateri državi ste živeli?

Value 16628 Frequency
SI01 34526
SI02 30768
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 32
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 593
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65326 593

zap1 Brezposelni

Value 16727 Frequency
-2 niso brezposelni 63982
1 brezposelni 1937
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap2 Zaposleni

Value 16826 Frequency
-2 niso zaposleni 39918
1 zaposleni 26001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap3 Samozaposleni

Value 16925 Frequency
-2 niso samozaposleni 62460
1 samozaposleni 3459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Value 17024 Frequency
-2 niso pomagajoči družinski člani 63918
1 pomagajoči družinski člani 2001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap12 Neaktivni

Value 17123 Frequency
-2 niso neaktivni 41624
1 neaktivni 24295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap20 Delovno aktivni

Value 17222 Frequency
-2 niso delovno aktivni 34458
1 delovno aktivni 31461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap21 Aktivni

Value 17321 Frequency
-2 niso aktivni 32521
1 aktivni 33398
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

DEJ_CRKA Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Value 17420 Frequency
A 3259
B 141
C 7554
D 263
E 300
F 1903
G 3779
H 1730
I 1336
J 963
K 867
L Zaščitena vrednost
M 1258
N 854
O 1959
P 2419
Q 1777
R 566
S 440
T Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31461 0

POKLIC Klasifikacija poklica - REKODIRANO

Value 17519 Frequency
1 2375
2 4938
3 5011
4 2747
5 3794
6 2110
7 3257
8 4109
9 2639
10 186
Sysmiss 34753
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31166 34753

Valid range from 1 to 10

STAR_RAZ Starostni razredi

Value 17618 Frequency
0-04 2677
05-09 2651
10-14 2898
15-19 3842
20-24 4901
25-29 4610
30-34 3988
35-39 3679
40-44 4752
45-49 5744
50-54 5931
55-59 5251
60-64 3855
65-69 3688
70-74 3013
75-79 2281
80-84 1414
85-89 589
90-94 116
95+ 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Value 17717 Frequency
274 2007, četrto četrtletje 2567
281 2008, prvo četrtletje 5144
282 2008, drugo četrtletje 5071
283 2008, tretje četrtletje 8711
284 2008, četrto četrtletje 9040
291 2009, prvo četrtletje 11268
292 2009, drugo četrtletje 11409
293 2009, tretje četrtletje 8311
294 2009, četrto četrtletje 4398
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0 274 294

Valid range from 274 to 294

ob_id Šifra občine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 211

strat01 Tip naselja

Value 17915 Frequency
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 19751
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 15470
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 10807
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 8142
5 Maribor 3234
6 Ljubljana 8515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 6

nuts3_id Statistična regija

Value 18014 Frequency
1 Pomurska 4021
2 Podravska 10948
3 Koroška 2617
4 Savinjska 7896
5 Zasavska 1921
6 Spodnjeposavska 2001
7 Jugovzhodna Slovenija 4161
8 Osrednjeslovenska 16915
9 Gorenjska 7125
10 Notranjsko-kraška 1294
11 Goriška 3939
12 Obalno-kraška 3081
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 12

nuts2_id Slovenski makroregiji

Value 18113 Frequency
1 Vzhodna Slovenija 34859
2 Zahodna Slovenija 31060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 2

c3 Stopnja urbanizacije - SURS

Value 18212 Frequency
1 Mesto 26517
2 Primesto 6186
3 Strnjeno vaško naselje 22838
4 Raztresene hiše in hiše na samem 10378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 4

c4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu

Value 18311 Frequency
1 Da 8281
2 Ne 57634
9 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65915 4

Valid range from 1 to 2

urban Stopnja urbanizacije - Eurostat

Value 18410 Frequency
1 Gosto poseljeno območje 12765
2 Vmesno območje 23752
3 Redko poseljeno območje 29402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 3

del Četrtletje

Value 1859 Frequency
1 1. četrtletje 16496
2 2. četrtletje 16121
3 3. četrtletje 16666
4 4. četrtletje 16636
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65919 0

Valid range from 1 to 4

decil_n Razdelitev anketirancev v 10 približno enako širokih razredov glede na neto dohodek

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26001 39918

Valid range from 1 to 10

proc_inc_n Razdelitev neto dohodkov v 10 razredov

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26001 39918 10 100 40.423 26.705

Valid range from 10 to 100

decil_b Razdelitev anketirancev v 10 približno enako širokih razredov glede na bruto dohodek

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26001 39918

Valid range from 1 to 10

proc_inc_b Razdelitev bruto dohodkov v 10 razredov