Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1202
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1202_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

občutek pripadnosti, zgodovinski dogodki, osebnostne značilnosti, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, NARODNA IDENTITETA, NARODNA KULTURA, NARODNOST, VREDNOTA, STALIŠČE, STRANKARSKA PRIPADNOST

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Slovenska identiteta
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Abstract:

V okviru sklopa vprašanj o slovenski identiteti in zgodovini se je preverjalo, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije čutijo pripadnike svojega naroda, države, občine, regije, Evrope, družine, poklica, organizacije in političnega prepričanja. Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, katera je najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini in koliko pomembni se jim zdijo posamezni zgodovinski dogodki, podali pa so tudi mnenje o tem, katere naj bi bile tipične slovenske lastnosti – smo Slovenci delavni, pošteni, zavistni, strpni, inovativni, zaprti, odločni, tekmovalni, pogumni, solidarni? Med aktualnimi vprašanji se je preverjalo še zadovoljstvo z novim mandatarjem, novo ministrsko ekipo ter zmanjšanjem števila ministrstev.

Methodology


Collection date: 6. februar 2012 - 9. februar 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 41
 • number of units: 908

Version: julij 2014

Variable list

tip_kraj kraj bivanja

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 333
2 vas (500-1999 prebivalcev) 168
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 57
2 Podravska 144
3 Koroška 36
4 Savinjska 117
5 Zasavska 21
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 60
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 svojemu narodu 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.1 svojemu narodu

Value 31 Frequency
1 povsem nepomembna 14
2 19
3 96
4 168
5 zelo pomembna 611
6 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 5

tip_kraj kraj bivanja

Value 141 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 333
2 vas (500-1999 prebivalcev) 168
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 240 Frequency
1 Pomurska 57
2 Podravska 144
3 Koroška 36
4 Savinjska 117
5 Zasavska 21
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 60
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 svojemu narodu 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.1 svojemu narodu

Value 339 Frequency
1 povsem nepomembna 14
2 19
3 96
4 168
5 zelo pomembna 611
6 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 5

q1_2 slovenski državi 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.2 slovenski državi

Value 438 Frequency
1 povsem nepomembna 24
2 35
3 107
4 179
5 zelo pomembna 561
6 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 2

Valid range from 1 to 5

q1_3 vaši občini 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.3 vaši občini

Value 537 Frequency
1 povsem nepomembna 44
2 80
3 216
4 235
5 zelo pomembna 330
6 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 3

Valid range from 1 to 5

q1_4 vaši regiji 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.4 vaši regiji

Value 636 Frequency
1 povsem nepomembna 39
2 82
3 207
4 244
5 zelo pomembna 328
6 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 8

Valid range from 1 to 5

q1_5 Evropi 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.4 Evropi

Value 735 Frequency
1 povsem nepomembna 72
2 119
3 301
4 226
5 zelo pomembna 182
6 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 8

Valid range from 1 to 5

q1_6 vaši družini 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.6 vaši družini

Value 834 Frequency
1 povsem nepomembna 3
2 6
3 23
4 51
5 zelo pomembna 812
6 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 13

Valid range from 1 to 5

q1_7 vašemu poklicu 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.7 vašemu poklicu

Value 933 Frequency
1 povsem nepomembna 30
2 20
3 121
4 237
5 zelo pomembna 427
6 ne vem 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 73

Valid range from 1 to 5

q1_8 organizaciji, v kateri ste zaposleni 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.8 organizaciji, v kateri ste zaposleni

Value 1032 Frequency
1 povsem nepomembna 50
2 28
3 143
4 216
5 zelo pomembna 291
6 ne vem 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 180

Valid range from 1 to 5

q1_9 vašemu političnemu prepričanju 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.9 vašemu političnemu prepričanju

Value 1131 Frequency
1 povsem nepomembna 182
2 118
3 222
4 148
5 zelo pomembna 190
6 ne vem 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 48

Valid range from 1 to 5

q2_1 poštenost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.1 Poštenost

Value 1230 Frequency
1 da 567
2 ne 305
3 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 36

Valid range from 1 to 2

q2_2 zavist 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.2 Zavist

Value 1329 Frequency
1 da 729
2 ne 160
3 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 19

Valid range from 1 to 2

q2_3 delavnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.3 Delavnost

Value 1428 Frequency
1 da 806
2 ne 88
3 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 14

Valid range from 1 to 2

q2_4 inovativnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.4 Inovativnost

Value 1527 Frequency
1 da 660
2 ne 224
3 ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 24

Valid range from 1 to 2

q2_5 strpnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.5 Strpnost

Value 1626 Frequency
1 da 371
2 ne 498
3 ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 39

Valid range from 1 to 2

q2_6 zaprtost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.6 Zaprtost

Value 1725 Frequency
1 da 606
2 ne 272
3 ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 30

Valid range from 1 to 2

q2_7 odločnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.7 Odločnost

Value 1824 Frequency
1 da 382
2 ne 490
3 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 36

Valid range from 1 to 2

q2_8 tekmovalnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.8 Tekmovalnost

Value 1923 Frequency
1 da 668
2 ne 211
3 ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 29

Valid range from 1 to 2

q2_9 pogum 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.9 Pogum

Value 2022 Frequency
1 da 573
2 ne 303
3 ne vem 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 32

Valid range from 1 to 2

q2_10 solidarnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.10 Solidarnost

Value 2121 Frequency
1 da 704
2 ne 181
3 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 23

Valid range from 1 to 2

q2_11 poznavanje slovenske zgodovine 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.11 Poznavanje slovenske zgodovine

Value 2220 Frequency
1 da 411
2 ne 452
3 ne vem 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 45

Valid range from 1 to 2

q3_1 Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

3. Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

Value 2319 Frequency
99 138
999 1
Anton Aškerc 1
Bartol 1
Bojan KriĹľaj 1
Boscarol 2
BuÄŤar 1
Cankar 21
Dalmatin 1
Drnovšek 24
GerbiÄŤ 1
GregorÄŤiÄŤ 1
Gubec 1
Hribar 2
Igor Krajnc 1
Janša 8
JelovÄŤan 1
JurÄŤiÄŤ 1
Kardelj 1
KavÄŤiÄŤ 1
Kramberger 4
KuÄŤan 20
Maister 67
Opeka 1
OraĹľem 1
Pahor 1
PleÄŤnik 10
PotoÄŤnik 2
PreĹľihov Voranc 2
Prešeren 273
PuÄŤnik 8
Rode 1
Samo 1
Slomšek 13
Strel Pipi 1
Tesla 1
Tito 40
Trubar 225
Turk 4
Valvasor 8
Vega 1
Zois 1
je še ni 1
karantanski knez samo 1
karlin 1
krpan 1
milÄŤinski jeĹľek 1
ne vem 1
oÄŤe 1
poštenjakii 1
rob 1
rozman stane 1
stane 1
Ĺ tukelj 1
Šuštar 1
Žižek 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

q4_1 natis prvih slovenskih knjig v 16. stoletju 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.1 Natis prvih slovenskih knjig v 16. stoletju

Value 2418 Frequency
1 povsem nepomemben 13
2 13
3 66
4 128
5 zelo pomemben 677
6 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 11

Valid range from 1 to 5

q4_2 program Zedinjene Slovenije leta 1848 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.2 Program Zedinjene Slovenije leta 1848

Value 2517 Frequency
1 povsem nepomemben 9
2 17
3 177
4 255
5 zelo pomemben 399
6 ne vem 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 51

Valid range from 1 to 5

q4_3 boj generala Maistra za severno mejo 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.3 Boj generala Maistra za severno mejo

Value 2616 Frequency
1 povsem nepomemben 5
2 22
3 96
4 179
5 zelo pomemben 594
6 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 12

Valid range from 1 to 5

q4_4 odpor proti okupatorjem med 2. svetovno vojno 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.4 Odpor proti okupatorjem med 2. svetovno vojno

Value 2715 Frequency
1 povsem nepomemben 12
2 20
3 86
4 153
5 zelo pomemben 627
6 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 10

Valid range from 1 to 5

q4_5 prve demokratične volitve leta 1990 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.5 prve demokratične volitve leta 1990

Value 2814 Frequency
1 povsem nepomemben 13
2 24
3 88
4 176
5 zelo pomemben 598
6 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 9

Valid range from 1 to 5

q4_6 osamosvojitev Slovenije leta 1991 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.6 osamosvojitev Slovenije leta 1991

Value 2913 Frequency
1 povsem nepomemben 15
2 17
3 50
4 102
5 zelo pomemben 721
6 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 3

Valid range from 1 to 5

q4_7 vstop v EU leta 2004 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.7 vstop v Evropsko unijo leta 2004

Value 3012 Frequency
1 povsem nepomemben 65
2 83
3 260
4 285
5 zelo pomemben 213
6 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 2

Valid range from 1 to 5

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 3111 Frequency
1 SD 115
2 SDS 168
3 LDS 9
4 PS-LZJ 131
5 SLS 39
6 NSI 45
7 Desus 16
8 SNS 11
9 DLGV 24
10 Zares 6
11 drugo 22
13 nobene 161
99 ne bi šel na volitve 69
12 ne vem 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 92

Valid range from 1 to 99

q6 Ste z izvolitvijo Janeza Janše za mandatarja nove slovenske vlade zadovoljni, delno zadovoljni ali nezadovoljni?

6. Ste z izvolitvijo Janeza Janše za mandatarja nove slovenske vlade zadovoljni, delno zadovoljni ali nezadovoljni?

Value 3210 Frequency
1 zadovoljen 236
2 delno zadovoljen 209
3 nezadovoljen 419
4 ne vem 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 44

Valid range from 1 to 3

q7 Kako pa ocenjujete predlagano novo ministrsko ekipo? Ste z njo zadovoljni, delno zadovoljni ali nezadovoljni?

7. Kako pa ocenjujete predlagano novo ministrsko ekipo? Ste z njo zadovoljni, delno zadovoljni ali nezadovoljni?

Value 339 Frequency
1 zadovoljen 165
2 delno zadovoljen 342
3 nezadovoljen 273
4 ne vem 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 128

Valid range from 1 to 3

q8 Ali podpirate zmanjšanje števila ministrstev, ki izhaja iz novega Zakona o vladi?

8. Ali podpirate zmanjšanje števila ministrstev, ki izhaja iz novega Zakona o vladi?

Value 348 Frequency
1 da, podpiram 641
2 ne podpiram 186
3 ne vem 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 81

Valid range from 1 to 2

Spol spol

9. spol

Value 357 Frequency
1 moški 460
2 ženske 448
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb izobrazba

10. Stopnja izobrazbe

Value 366 Frequency
1 osnovna ali manj 59
2 poklicna 112
3 srednja 403
4 višja, visoka ali več 330
9 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 4

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 leto rojstva

11. leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 11 1922 1994 1962.004 16.463

Valid range from 1922 to 9999

Doh dohodek

12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 384 Frequency
1 pod 500 eur 132
2 od 500 do 1.000 eur 409
3 nad 1.000 do 2.000 219
4 nad 2.000 eur 18
5 nima dohodkov 68
9 brez odgovora 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 62

Valid range from 1 to 5

starost starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 11 18 90 49.996 16.463

Valid range from 18 to 90

kstarost starost po kategorijah

Value 402 Frequency
1 18-34 let 208
2 35-54 let 293
3 nad 55 let 396
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 11

Valid range from 1 to 3

KORUTEZ Korigirana utepo izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 0 0.138 3.442 1 0.944

Valid range from 0.138002874907033 to 3.44234079173838

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1202 - VPRAŠALNIK SLOVENSKI UTRIP – FEBRUAR 2012 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). SUTR1202 - Identiteta, Slovenski utrip, Februar 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1202. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1202_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si