Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1202
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1202_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

občutek pripadnosti, zgodovinski dogodki, osebnostne značilnosti, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Slovenska identiteta
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Povzetek:

V okviru sklopa vprašanj o slovenski identiteti in zgodovini se je preverjalo, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije čutijo pripadnike svojega naroda, države, občine, regije, Evrope, družine, poklica, organizacije in političnega prepričanja. Anketiranci so odgovarjali na vprašanje, katera je najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini in koliko pomembni se jim zdijo posamezni zgodovinski dogodki, podali pa so tudi mnenje o tem, katere naj bi bile tipične slovenske lastnosti – smo Slovenci delavni, pošteni, zavistni, strpni, inovativni, zaprti, odločni, tekmovalni, pogumni, solidarni? Med aktualnimi vprašanji se je preverjalo še zadovoljstvo z novim mandatarjem, novo ministrsko ekipo ter zmanjšanjem števila ministrstev.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 6. februar 2012 - 9. februar 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 41
 • število enot: 908

Verzija: julij 2014

Spremenljivke

tip_kraj kraj bivanja

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 333
2 vas (500-1999 prebivalcev) 168
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 57
2 Podravska 144
3 Koroška 36
4 Savinjska 117
5 Zasavska 21
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 60
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 svojemu narodu 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.1 svojemu narodu

Vrednost 31 Frekvenca
1 povsem nepomembna 14
2 19
3 96
4 168
5 zelo pomembna 611
6 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj kraj bivanja

Vrednost 141 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 333
2 vas (500-1999 prebivalcev) 168
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 240 Frekvenca
1 Pomurska 57
2 Podravska 144
3 Koroška 36
4 Savinjska 117
5 Zasavska 21
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 60
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 svojemu narodu 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.1 svojemu narodu

Vrednost 339 Frekvenca
1 povsem nepomembna 14
2 19
3 96
4 168
5 zelo pomembna 611
6 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 slovenski državi 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.2 slovenski državi

Vrednost 438 Frekvenca
1 povsem nepomembna 24
2 35
3 107
4 179
5 zelo pomembna 561
6 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 vaši občini 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.3 vaši občini

Vrednost 537 Frekvenca
1 povsem nepomembna 44
2 80
3 216
4 235
5 zelo pomembna 330
6 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 vaši regiji 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.4 vaši regiji

Vrednost 636 Frekvenca
1 povsem nepomembna 39
2 82
3 207
4 244
5 zelo pomembna 328
6 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 Evropi 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.4 Evropi

Vrednost 735 Frekvenca
1 povsem nepomembna 72
2 119
3 301
4 226
5 zelo pomembna 182
6 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 vaši družini 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.6 vaši družini

Vrednost 834 Frekvenca
1 povsem nepomembna 3
2 6
3 23
4 51
5 zelo pomembna 812
6 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 vašemu poklicu 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.7 vašemu poklicu

Vrednost 933 Frekvenca
1 povsem nepomembna 30
2 20
3 121
4 237
5 zelo pomembna 427
6 ne vem 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 organizaciji, v kateri ste zaposleni 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.8 organizaciji, v kateri ste zaposleni

Vrednost 1032 Frekvenca
1 povsem nepomembna 50
2 28
3 143
4 216
5 zelo pomembna 291
6 ne vem 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 vašemu političnemu prepričanju 1. Ljudje smo vključeni v različne skupnosti in skupine. Navedli vam bomo nekaj oblik pripadnosti, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna je za vas osebno, pri čemer 1 pomeni, da je ta pripadnost za vas povsem nepomembna, 5 pa da je zelo pomembna! Koliko pomembna je torej za vas osebno pripadnost:

1.9 vašemu političnemu prepričanju

Vrednost 1131 Frekvenca
1 povsem nepomembna 182
2 118
3 222
4 148
5 zelo pomembna 190
6 ne vem 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 poštenost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.1 Poštenost

Vrednost 1230 Frekvenca
1 da 567
2 ne 305
3 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_2 zavist 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.2 Zavist

Vrednost 1329 Frekvenca
1 da 729
2 ne 160
3 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_3 delavnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.3 Delavnost

Vrednost 1428 Frekvenca
1 da 806
2 ne 88
3 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_4 inovativnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.4 Inovativnost

Vrednost 1527 Frekvenca
1 da 660
2 ne 224
3 ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_5 strpnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.5 Strpnost

Vrednost 1626 Frekvenca
1 da 371
2 ne 498
3 ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_6 zaprtost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.6 Zaprtost

Vrednost 1725 Frekvenca
1 da 606
2 ne 272
3 ne vem 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_7 odločnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.7 Odločnost

Vrednost 1824 Frekvenca
1 da 382
2 ne 490
3 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_8 tekmovalnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.8 Tekmovalnost

Vrednost 1923 Frekvenca
1 da 668
2 ne 211
3 ne vem 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_9 pogum 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.9 Pogum

Vrednost 2022 Frekvenca
1 da 573
2 ne 303
3 ne vem 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_10 solidarnost 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.10 Solidarnost

Vrednost 2121 Frekvenca
1 da 704
2 ne 181
3 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_11 poznavanje slovenske zgodovine 2. Katere od naslednjih lastnosti so po vašem mnenju značilne za Slovence in katere ne?

2.11 Poznavanje slovenske zgodovine

Vrednost 2220 Frekvenca
1 da 411
2 ne 452
3 ne vem 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3_1 Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

3. Kdo je po vašem mnenju najpomembnejša osebnost v slovenski zgodovini?

Vrednost 2319 Frekvenca
99 138
999 1
Anton Aškerc 1
Bartol 1
Bojan KriĹľaj 1
Boscarol 2
BuÄŤar 1
Cankar 21
Dalmatin 1
Drnovšek 24
GerbiÄŤ 1
GregorÄŤiÄŤ 1
Gubec 1
Hribar 2
Igor Krajnc 1
Janša 8
JelovÄŤan 1
JurÄŤiÄŤ 1
Kardelj 1
KavÄŤiÄŤ 1
Kramberger 4
KuÄŤan 20
Maister 67
Opeka 1
OraĹľem 1
Pahor 1
PleÄŤnik 10
PotoÄŤnik 2
PreĹľihov Voranc 2
Prešeren 273
PuÄŤnik 8
Rode 1
Samo 1
Slomšek 13
Strel Pipi 1
Tesla 1
Tito 40
Trubar 225
Turk 4
Valvasor 8
Vega 1
Zois 1
je še ni 1
karantanski knez samo 1
karlin 1
krpan 1
milÄŤinski jeĹľek 1
ne vem 1
oÄŤe 1
poštenjakii 1
rob 1
rozman stane 1
stane 1
Ĺ tukelj 1
Šuštar 1
Žižek 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

q4_1 natis prvih slovenskih knjig v 16. stoletju 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.1 Natis prvih slovenskih knjig v 16. stoletju

Vrednost 2418 Frekvenca
1 povsem nepomemben 13
2 13
3 66
4 128
5 zelo pomemben 677
6 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_2 program Zedinjene Slovenije leta 1848 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.2 Program Zedinjene Slovenije leta 1848

Vrednost 2517 Frekvenca
1 povsem nepomemben 9
2 17
3 177
4 255
5 zelo pomemben 399
6 ne vem 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_3 boj generala Maistra za severno mejo 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.3 Boj generala Maistra za severno mejo

Vrednost 2616 Frekvenca
1 povsem nepomemben 5
2 22
3 96
4 179
5 zelo pomemben 594
6 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_4 odpor proti okupatorjem med 2. svetovno vojno 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.4 Odpor proti okupatorjem med 2. svetovno vojno

Vrednost 2715 Frekvenca
1 povsem nepomemben 12
2 20
3 86
4 153
5 zelo pomemben 627
6 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_5 prve demokratične volitve leta 1990 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.5 prve demokratične volitve leta 1990

Vrednost 2814 Frekvenca
1 povsem nepomemben 13
2 24
3 88
4 176
5 zelo pomemben 598
6 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_6 osamosvojitev Slovenije leta 1991 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.6 osamosvojitev Slovenije leta 1991

Vrednost 2913 Frekvenca
1 povsem nepomemben 15
2 17
3 50
4 102
5 zelo pomemben 721
6 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_7 vstop v EU leta 2004 4. Navedel/navedla vam bomo nekaj dogodkov iz slovenske zgodovine, vas pa prosim, da za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomemben je po vašem mnenju za Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da je povsem nepomemben, 5 pa, da je zelo pomemben:

4.7 vstop v Evropsko unijo leta 2004

Vrednost 3012 Frekvenca
1 povsem nepomemben 65
2 83
3 260
4 285
5 zelo pomemben 213
6 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 3111 Frekvenca
1 SD 115
2 SDS 168
3 LDS 9
4 PS-LZJ 131
5 SLS 39
6 NSI 45
7 Desus 16
8 SNS 11
9 DLGV 24
10 Zares 6
11 drugo 22
13 nobene 161
99 ne bi šel na volitve 69
12 ne vem 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q6 Ste z izvolitvijo Janeza Janše za mandatarja nove slovenske vlade zadovoljni, delno zadovoljni ali nezadovoljni?

6. Ste z izvolitvijo Janeza Janše za mandatarja nove slovenske vlade zadovoljni, delno zadovoljni ali nezadovoljni?

Vrednost 3210 Frekvenca
1 zadovoljen 236
2 delno zadovoljen 209
3 nezadovoljen 419
4 ne vem 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q7 Kako pa ocenjujete predlagano novo ministrsko ekipo? Ste z njo zadovoljni, delno zadovoljni ali nezadovoljni?

7. Kako pa ocenjujete predlagano novo ministrsko ekipo? Ste z njo zadovoljni, delno zadovoljni ali nezadovoljni?

Vrednost 339 Frekvenca
1 zadovoljen 165
2 delno zadovoljen 342
3 nezadovoljen 273
4 ne vem 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q8 Ali podpirate zmanjšanje števila ministrstev, ki izhaja iz novega Zakona o vladi?

8. Ali podpirate zmanjšanje števila ministrstev, ki izhaja iz novega Zakona o vladi?

Vrednost 348 Frekvenca
1 da, podpiram 641
2 ne podpiram 186
3 ne vem 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol spol

9. spol

Vrednost 357 Frekvenca
1 moški 460
2 ženske 448
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb izobrazba

10. Stopnja izobrazbe

Vrednost 366 Frekvenca
1 osnovna ali manj 59
2 poklicna 112
3 srednja 403
4 višja, visoka ali več 330
9 brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 leto rojstva

11. leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 11 1922 1994 1962.004 16.463

Vrednosti spremenljivk od 1922 do 9999

Doh dohodek

12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 384 Frekvenca
1 pod 500 eur 132
2 od 500 do 1.000 eur 409
3 nad 1.000 do 2.000 219
4 nad 2.000 eur 18
5 nima dohodkov 68
9 brez odgovora 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

starost starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 11 18 90 49.996 16.463

Vrednosti spremenljivk od 18 do 90

kstarost starost po kategorijah

Vrednost 402 Frekvenca
1 18-34 let 208
2 35-54 let 293
3 nad 55 let 396
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KORUTEZ Korigirana utepo izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 0 0.138 3.442 1 0.944

Vrednosti spremenljivk od 0.138002874907033 do 3.44234079173838

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1202 - VPRAŠALNIK SLOVENSKI UTRIP – FEBRUAR 2012 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). SUTR1202 - Identiteta, Slovenski utrip, Februar 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1202. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1202_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si