Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1209
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1209_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, MEDIJSKO POROČANJE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, PRISTRANOST MNOŽIČNIH MEDIJEV

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
Slovenski mediji
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Abstract:

Osrednja tema so tokrat slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. V aktualno-političnem delu raziskave smo preverjali strankarske preference, kot vedno pa se je merila tudi trenutna podpora vladi, poleg tega pa se je ocenjevalo ukrepe za rešitev gospodarskih in finančnih problemov ter vpliv morebitnega padca vlade na krizo.

Methodology


Collection date: 2. september 2012 - 6. september 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 37
 • number of units: 923

Version: julij 2014

Variable list

tip_kraj naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 324
2 vas (500-1999 prebivalcev) 185
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 157
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 51
2 Podravska 146
3 Koroška 34
4 Savinjska 120
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 220
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 27
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 zadovoljni s poročanjem

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Value 31 Frequency
1 najnižja ocena kakovosti 56
2 118
3 396
4 283
5 najvišja ocena kakovosti 66
6 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 4

Valid range from 1 to 5

tip_kraj naselje

Value 137 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 324
2 vas (500-1999 prebivalcev) 185
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 157
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 236 Frequency
1 Pomurska 51
2 Podravska 146
3 Koroška 34
4 Savinjska 120
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 220
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 27
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 zadovoljni s poročanjem

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Value 335 Frequency
1 najnižja ocena kakovosti 56
2 118
3 396
4 283
5 najvišja ocena kakovosti 66
6 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 4

Valid range from 1 to 5

q2_1 stanje medijske svobode

2. Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem svobodni.

Value 434 Frequency
1 najnižja ocena kakovosti 41
2 139
3 380
4 224
5 najvišja ocena kakovosti 128
6 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 11

Valid range from 1 to 5

q3 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni

3. Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Value 533 Frequency
1 politični levici 191
2 politični desnici 156
3 do obeh imajo enak odnos 385
4 ne vem 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 191

Valid range from 1 to 3

q4_1 Televizija Slovenija 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.1. Televizija Slovenija

Value 632 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 39
2 88
3 280
4 345
5 mediju popolnoma zaupam 146
6 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 25

Valid range from 1 to 5

q4_2 Radio Slovenija 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.2. Radio Slovenija

Value 731 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 32
2 72
3 231
4 318
5 mediju popolnoma zaupam 141
6 ne vem 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 129

Valid range from 1 to 5

q4_3 POP TV 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.3. POP TV

Value 830 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 41
2 116
3 310
4 272
5 mediju popolnoma zaupam 148
6 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 36

Valid range from 1 to 5

q4_4 Kanal A 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.4. Kanal A

Value 929 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 68
2 155
3 279
4 218
5 mediju popolnoma zaupam 126
6 ne vem 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 77

Valid range from 1 to 5

q4_5 Delo 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.5. Delo

Value 1028 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 54
2 89
3 228
4 252
5 mediju popolnoma zaupam 79
6 ne vem 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 221

Valid range from 1 to 5

q4_6 Dnevnik 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.6. Dnevnik

Value 1127 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 45
2 84
3 240
4 236
5 mediju popolnoma zaupam 66
6 ne vem 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
671 252

Valid range from 1 to 5

q4_7 Večer 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.7. Večer

Value 1226 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 30
2 70
3 237
4 174
5 mediju popolnoma zaupam 47
6 ne vem 365
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 365

Valid range from 1 to 5

q4_8 Žurnal 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.8. Žurnal

Value 1325 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 82
2 169
3 223
4 169
5 mediju popolnoma zaupam 57
6 ne vem 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 223

Valid range from 1 to 5

q4_9 Finance 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.9. Finance

Value 1424 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 29
2 59
3 190
4 226
5 mediju popolnoma zaupam 82
6 ne vem 337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
586 337

Valid range from 1 to 5

q4_10 Planet Siol 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.10. Planet Siol

Value 1523 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 27
2 72
3 204
4 130
5 mediju popolnoma zaupam 22
6 ne vem 468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 468

Valid range from 1 to 5

q4_11 Požareport 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.11. Požareport

Value 1622 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 98
2 92
3 140
4 75
5 mediju popolnoma zaupam 20
6 ne vem 498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
425 498

Valid range from 1 to 5

q4_12 Slovenske novice 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.12. Slovenske novice

Value 1721 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 136
2 174
3 200
4 147
5 mediju popolnoma zaupam 70
6 ne vem 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 196

Valid range from 1 to 5

q4_13 Mladina 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.13. Mladina

Value 1820 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 54
2 71
3 221
4 211
5 mediju popolnoma zaupam 79
6 ne vem 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 287

Valid range from 1 to 5

q4_14 Družina 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.14. Družina

Value 1919 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 60
2 94
3 185
4 123
5 mediju popolnoma zaupam 48
6 ne vem 413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 413

Valid range from 1 to 5

q4_15 komercialne radijske postaje 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.15. Komercialne radijske postaje

Value 2018 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 37
2 98
3 306
4 187
5 mediju popolnoma zaupam 55
6 ne vem 240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 240

Valid range from 1 to 5

q4_16 lokalni tiskani mediji 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.16. Lokalni tiskani mediji

Value 2117 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 37
2 99
3 296
4 204
5 mediju popolnoma zaupam 60
6 ne vem 227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 227

Valid range from 1 to 5

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

5. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2216 Frequency
1 da 214
2 ne 657
3 ne vem 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 52

Valid range from 1 to 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

6. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2315 Frequency
1 SD 104
2 SDS 91
3 LDS 13
4 PS 105
5 SLS 26
6 NSI 18
7 Desus 6
8 SNS 13
9 DLGV 15
10 Zares 6
11 drugo 22
13 nobene 238
99 ne bi volil 58
12 ne vem 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 208

Valid range from 1 to 99

q7_1 Sprememba ustave z vpisom zlatega fiskalnega pravila, po katerem država ne sme trošiti več, kot so njeni prihodki. 7. Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je znašla Slovenija, potreben ali ne.

7.1 sprememba ustave z vpisom zlatega fiskalnega pravila, po katerem država ne sme trošiti več, kot so njeni prihodki

Value 2414 Frequency
1 potreben 515
2 ne 328
3 ne vem 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 80

Valid range from 1 to 2

q7_2 Pokojninska reforma, ki vključuje podaljšanje delovne dobe ter preglednejše razmerje med vplačanimi prispevki in višino pokojnine. 7. Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je znašla Slovenija, potreben ali ne.

7.2 pokojninska reforma, ki vključuje podaljšanje delovne dobe ter preglednejše razmerje med vplačanimi prispevki in višino pokojnine

Value 2513 Frequency
1 potreben 560
2 ne 292
3 ne vem 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 71

Valid range from 1 to 2

q7_3 Reforma delovne zakonodaje, ki bo omogočila tako lažje odpuščanje kot lažje zaposlovanje. 7. Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je znašla Slovenija, potreben ali ne.

7.3 reforma delovne zakonodaje, ki bo omogočila tako lažje odpuščanje kot lažje zaposlovanje

Value 2612 Frequency
1 potreben 534
2 ne 288
3 ne vem 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 101

Valid range from 1 to 2

q7_4 Ustanovitev slovenskega državnega holdinga, ki bo upravljal s podjetji v državni lasti. 7. Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je znašla Slovenija, potreben ali ne.

7.4 ustanovitev slovenskega državnega holdinga, ki bo upravljal s podjetji v državni lasti

Value 2711 Frequency
1 potreben 329
2 ne 442
3 ne vem 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 152

Valid range from 1 to 2

q7_5 Sanacija bank z ustanovitvijo agencije, na katero se bodo prenesli dolgovi, ki jih slovenske banke ne morejo izterjati. 7. Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je znašla Slovenija, potreben ali ne.

7.5 sanacija bank z ustanovitvijo agencije, na katero se bodo prenesli dolgovi, ki jih slovenske banke ne morejo izterjati

Value 2810 Frequency
1 potreben 420
2 ne 355
3 ne vem 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 148

Valid range from 1 to 2

q8 Ali menite, da bo sedanja vlada vzdržala do konca mandata?

8. Ali menite, da bo sedanja vlada vzdržala do konca mandata?

Value 299 Frequency
1 da 267
2 ne 570
3 ne vem 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 86

Valid range from 1 to 2

q9 Kako bi na sedanjo krizo v Sloveniji vplivalo, če bi sedanja vlada jeseni padla? Katera možnost se vam zdi v tem primeru najbolj verjetna?

9. Kako bi na sedanjo krizo v Sloveniji vplivalo, če bi sedanja vlada jeseni padla? Katera možnost se vam zdi v tem primeru najbolj verjetna?

Value 308 Frequency
1 padec vlade bi krizo še dodatno zapletel 370
2 padec vlade bi olajšal reševanje krize 132
3 padec vlade ne bi prinesel nobene spremembe 315
4 ne vem 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 106

Valid range from 1 to 3

Spol spol

10. Spol?

Value 317 Frequency
1 moški 465
2 ženske 458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb izobrazba

11. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 326 Frequency
1 Osnovna ali manj 54
2 Poklicna 110
3 Srednja 407
4 Višja, visoka ali več 330
9 Brez odgovora 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 22

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 335 Frequency
1 pod 500 148
2 500-1000 377
3 1000-2000 190
4 nad 2000 16
5 nima dohodkov 86
9 b.o. 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 106

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 Leto rojstva

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 17 1926 1994 1964.893 17.283

Valid range from 1926 to 1994

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 17 18 86 47.107 17.283

Valid range from 18 to 86

kstarost starost po kategorijah

Value 362 Frequency
1 18-34 285
2 35-54 274
3 nad 55 347
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 17

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0 0.151 3 0.873 0.82

Valid range from 0.15129879985777 to 3

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1209 - Slovenski utrip september 2012: Stanje v slovenskih medijih [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). Slovenski mediji, Slovenski utrip, September 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1209. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1209_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si