Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1209
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1209_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
Slovenski mediji
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Povzetek:

Osrednja tema so tokrat slovenski mediji: ocena njihove svobode, zadovoljstvo z njimi in zaupanje vanje, pa tudi videnje njihovega odnosa do politike in strank. V aktualno-političnem delu raziskave smo preverjali strankarske preference, kot vedno pa se je merila tudi trenutna podpora vladi, poleg tega pa se je ocenjevalo ukrepe za rešitev gospodarskih in finančnih problemov ter vpliv morebitnega padca vlade na krizo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2. september 2012 - 6. september 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 37
 • število enot: 923

Verzija: julij 2014

Spremenljivke

tip_kraj naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 324
2 vas (500-1999 prebivalcev) 185
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 157
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 51
2 Podravska 146
3 Koroška 34
4 Savinjska 120
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 220
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 27
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 zadovoljni s poročanjem

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Vrednost 31 Frekvenca
1 najnižja ocena kakovosti 56
2 118
3 396
4 283
5 najvišja ocena kakovosti 66
6 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj naselje

Vrednost 137 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 324
2 vas (500-1999 prebivalcev) 185
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 157
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 257
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 236 Frekvenca
1 Pomurska 51
2 Podravska 146
3 Koroška 34
4 Savinjska 120
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 64
8 Osrednjeslovenska 220
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 27
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 zadovoljni s poročanjem

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Vrednost 335 Frekvenca
1 najnižja ocena kakovosti 56
2 118
3 396
4 283
5 najvišja ocena kakovosti 66
6 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 stanje medijske svobode

2. Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem svobodni.

Vrednost 434 Frekvenca
1 najnižja ocena kakovosti 41
2 139
3 380
4 224
5 najvišja ocena kakovosti 128
6 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni

3. Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Vrednost 533 Frekvenca
1 politični levici 191
2 politični desnici 156
3 do obeh imajo enak odnos 385
4 ne vem 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4_1 Televizija Slovenija 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.1. Televizija Slovenija

Vrednost 632 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 39
2 88
3 280
4 345
5 mediju popolnoma zaupam 146
6 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_2 Radio Slovenija 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.2. Radio Slovenija

Vrednost 731 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 32
2 72
3 231
4 318
5 mediju popolnoma zaupam 141
6 ne vem 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_3 POP TV 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.3. POP TV

Vrednost 830 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 41
2 116
3 310
4 272
5 mediju popolnoma zaupam 148
6 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_4 Kanal A 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.4. Kanal A

Vrednost 929 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 68
2 155
3 279
4 218
5 mediju popolnoma zaupam 126
6 ne vem 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_5 Delo 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.5. Delo

Vrednost 1028 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 54
2 89
3 228
4 252
5 mediju popolnoma zaupam 79
6 ne vem 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_6 Dnevnik 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.6. Dnevnik

Vrednost 1127 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 45
2 84
3 240
4 236
5 mediju popolnoma zaupam 66
6 ne vem 252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
671 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_7 Večer 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.7. Večer

Vrednost 1226 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 30
2 70
3 237
4 174
5 mediju popolnoma zaupam 47
6 ne vem 365
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
558 365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_8 Žurnal 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.8. Žurnal

Vrednost 1325 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 82
2 169
3 223
4 169
5 mediju popolnoma zaupam 57
6 ne vem 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_9 Finance 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.9. Finance

Vrednost 1424 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 29
2 59
3 190
4 226
5 mediju popolnoma zaupam 82
6 ne vem 337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
586 337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_10 Planet Siol 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.10. Planet Siol

Vrednost 1523 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 27
2 72
3 204
4 130
5 mediju popolnoma zaupam 22
6 ne vem 468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 468

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_11 Požareport 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.11. Požareport

Vrednost 1622 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 98
2 92
3 140
4 75
5 mediju popolnoma zaupam 20
6 ne vem 498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
425 498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_12 Slovenske novice 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.12. Slovenske novice

Vrednost 1721 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 136
2 174
3 200
4 147
5 mediju popolnoma zaupam 70
6 ne vem 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_13 Mladina 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.13. Mladina

Vrednost 1820 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 54
2 71
3 221
4 211
5 mediju popolnoma zaupam 79
6 ne vem 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
636 287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_14 Družina 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.14. Družina

Vrednost 1919 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 60
2 94
3 185
4 123
5 mediju popolnoma zaupam 48
6 ne vem 413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
510 413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_15 komercialne radijske postaje 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.15. Komercialne radijske postaje

Vrednost 2018 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 37
2 98
3 306
4 187
5 mediju popolnoma zaupam 55
6 ne vem 240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4_16 lokalni tiskani mediji 4. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate! Ocena 1 pomeni, da mediju sploh ne zaupate, 5 pa, da mu popolnoma zaupate.

4.16. Lokalni tiskani mediji

Vrednost 2117 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 37
2 99
3 296
4 204
5 mediju popolnoma zaupam 60
6 ne vem 227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Ali podpirate sedanjo vlado?

5. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2216 Frekvenca
1 da 214
2 ne 657
3 ne vem 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

6. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2315 Frekvenca
1 SD 104
2 SDS 91
3 LDS 13
4 PS 105
5 SLS 26
6 NSI 18
7 Desus 6
8 SNS 13
9 DLGV 15
10 Zares 6
11 drugo 22
13 nobene 238
99 ne bi volil 58
12 ne vem 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q7_1 Sprememba ustave z vpisom zlatega fiskalnega pravila, po katerem država ne sme trošiti več, kot so njeni prihodki. 7. Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je znašla Slovenija, potreben ali ne.

7.1 sprememba ustave z vpisom zlatega fiskalnega pravila, po katerem država ne sme trošiti več, kot so njeni prihodki

Vrednost 2414 Frekvenca
1 potreben 515
2 ne 328
3 ne vem 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7_2 Pokojninska reforma, ki vključuje podaljšanje delovne dobe ter preglednejše razmerje med vplačanimi prispevki in višino pokojnine. 7. Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je znašla Slovenija, potreben ali ne.

7.2 pokojninska reforma, ki vključuje podaljšanje delovne dobe ter preglednejše razmerje med vplačanimi prispevki in višino pokojnine

Vrednost 2513 Frekvenca
1 potreben 560
2 ne 292
3 ne vem 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7_3 Reforma delovne zakonodaje, ki bo omogočila tako lažje odpuščanje kot lažje zaposlovanje. 7. Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je znašla Slovenija, potreben ali ne.

7.3 reforma delovne zakonodaje, ki bo omogočila tako lažje odpuščanje kot lažje zaposlovanje

Vrednost 2612 Frekvenca
1 potreben 534
2 ne 288
3 ne vem 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7_4 Ustanovitev slovenskega državnega holdinga, ki bo upravljal s podjetji v državni lasti. 7. Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je znašla Slovenija, potreben ali ne.

7.4 ustanovitev slovenskega državnega holdinga, ki bo upravljal s podjetji v državni lasti

Vrednost 2711 Frekvenca
1 potreben 329
2 ne 442
3 ne vem 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7_5 Sanacija bank z ustanovitvijo agencije, na katero se bodo prenesli dolgovi, ki jih slovenske banke ne morejo izterjati. 7. Navedli vam bomo nekaj ukrepov, ki se jih danes pogosto omenja, vi pa prosim za vsakega od njih povejte, ali je za rešitev gospodarskih in finančnih problemov, v katerih se je znašla Slovenija, potreben ali ne.

7.5 sanacija bank z ustanovitvijo agencije, na katero se bodo prenesli dolgovi, ki jih slovenske banke ne morejo izterjati

Vrednost 2810 Frekvenca
1 potreben 420
2 ne 355
3 ne vem 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Ali menite, da bo sedanja vlada vzdržala do konca mandata?

8. Ali menite, da bo sedanja vlada vzdržala do konca mandata?

Vrednost 299 Frekvenca
1 da 267
2 ne 570
3 ne vem 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Kako bi na sedanjo krizo v Sloveniji vplivalo, če bi sedanja vlada jeseni padla? Katera možnost se vam zdi v tem primeru najbolj verjetna?

9. Kako bi na sedanjo krizo v Sloveniji vplivalo, če bi sedanja vlada jeseni padla? Katera možnost se vam zdi v tem primeru najbolj verjetna?

Vrednost 308 Frekvenca
1 padec vlade bi krizo še dodatno zapletel 370
2 padec vlade bi olajšal reševanje krize 132
3 padec vlade ne bi prinesel nobene spremembe 315
4 ne vem 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol spol

10. Spol?

Vrednost 317 Frekvenca
1 moški 465
2 ženske 458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb izobrazba

11. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 326 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 54
2 Poklicna 110
3 Srednja 407
4 Višja, visoka ali več 330
9 Brez odgovora 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 335 Frekvenca
1 pod 500 148
2 500-1000 377
3 1000-2000 190
4 nad 2000 16
5 nima dohodkov 86
9 b.o. 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 Leto rojstva

13. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 17 1926 1994 1964.893 17.283

Vrednosti spremenljivk od 1926 do 1994

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 17 18 86 47.107 17.283

Vrednosti spremenljivk od 18 do 86

kstarost starost po kategorijah

Vrednost 362 Frekvenca
1 18-34 285
2 35-54 274
3 nad 55 347
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 0.151 3 0.873 0.82

Vrednosti spremenljivk od 0.15129879985777 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1209 - Slovenski utrip september 2012: Stanje v slovenskih medijih [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). Slovenski mediji, Slovenski utrip, September 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1209. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1209_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si