Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS08
Glavni avtor(ji):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2008.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Serija:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2008 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije.Skozi celotno leto je sodelovalo okrog 22.800 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2008 zajetih 27 držav Evropske unije, 3 države kandidatke ter 3 EFTA države – Norveška, Švica in Islandija. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2008-01-07 - 2009-01-09
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2008 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Uteževanje:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS08_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 224
  • število enot: 65600

Verzija: maj 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2008.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS08_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 208
  • število enot: 65600

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2008.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

val Val anketiranja

Vrednost 4205 Frekvenca
1 1. val 17490
2 2.val 14430
3 3. val 12404
4 4. val 11025
5 5. val 10251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip Tip anketiranja

Vrednost 5204 Frekvenca
2 terensko anketiranje 19031
3 telefonsko anketiranje 46569
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

datum Datum anketiranja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 07.01.2008 do 09.01.2009

starost Starost anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 0 41.729 21.47

Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost

Ank Šifra anketarja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 1 999 428.38 262.706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 2 53 27.032 15.032

Vrednosti spremenljivk od 2 do 53

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Vrednost 10199 Frekvenca
1 Da 25178
2 Ne 40422
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Vrednost 11198 Frekvenca
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 15581
2 otrok (njegov ali partnerjev) 20365
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 3124
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2779
5 drugo (snaha, zet) 1183
6 sam je nosilec gospodinjstva 22568
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Vrednost 12197 Frekvenca
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 30864
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 0 87

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

v1_6 Njegov/njen oče je:

Vrednost 13196 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 45191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 0 87

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

v1_7 Njegova/njena mama je:

Vrednost 14195 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 41192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 0 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_8 Spol:

Vrednost 15194 Frekvenca
1 moški 32289
2 ženski 33311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_9a Dan rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 1 31 15.61 8.82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

v1_9b Mesec rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v1_9c Leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 2008 1965.784 21.468

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2008

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 19190 Frekvenca
1 Da 65061
2 Ne 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Vrednost 20189 Frekvenca
BA 219
HR 56
MK 53
XK 50
XS 43
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 118
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 65061
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
539 65061

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 21188 Frekvenca
1 Da 60848
2 Ne 4752
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 22187 Frekvenca
AT 52
BA 1940
DE 159
HR 1297
IT 86
MK 173
XK 128
XM 68
XS 376
YU 256
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 217
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4752 60848

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4752 60848 1915 2008 1975.154 15.94

Vrednosti spremenljivk od 1915 do 2008

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 65600

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Vrednost 25184 Frekvenca
1 stalno prebivališče 64963
2 začasno prebivališče 383
3 na tem naslovu niste prijavljeni 254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 26183 Frekvenca
1 Samski 17296
2 Poročen 31439
3 Vdovec 3788
4 Razvezan 1272
5 Zunajzakonska skupnost 3958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Vrednost 27182 Frekvenca
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 549
2 nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 1964
3 osnovna izobrazba 13055
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 14329
5 srednja strokovna izobrazba 14280
6 srednja splošna izobrazba 3833
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 3129
8 visoka strokovna izobrazba 1695
9 visoka univerzitetna izobrazba 4275
10 specializacija 89
11 magisterij 350
12 doktorat 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v2_2 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847 1918 2009 1981.374 19.084

Vrednosti spremenljivk od 1918 do 2009

v2_3 Ali je bil študij, ki ste ga končali, prilagojen Bolonjski deklaraciji?

Vrednost 29180 Frekvenca
1 Da 285
2 Ne 1155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1440 64160 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_3a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Vrednost 31178 Frekvenca
1 Da 8383
2 Ne 48633
3 Ne, ker so bile počitnice 737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Vrednost 32177 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 95
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 330
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1658
4 Srednjo splošno izobrazbo 1230
5 Višjo strokovno izobrazbo 699
6 Visoko strokovno izobrazbo 1325
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2531
8 Specializacijo 76
9 Magisterij 378
10 Doktorat 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8383 57217 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v2_5a Ali je vaš študijski program prilagojen Bolonjski deklaraciji?

Vrednost 33176 Frekvenca
1 Da 1685
2 Ne 2549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4234 61366 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_5b Ali v času šolanja prebivate v svojem gospodinjstvu?

Vrednost 34175 Frekvenca
1 Da 1911
2 Ne 415
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2326 63274 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_5c Kako običajno potujete v kraj šolanja? (če je več načinov, se upošteva najdaljša razdalja)

Vrednost 35174 Frekvenca
1 Peš Zaščitena vrednost
2 S kolesom ali motornim kolesom Zaščitena vrednost
3 Z osebnim avtomobilom kot voznik 115
4 Z osebnim avtomobilom kot sopotnik Zaščitena vrednost
5 Z avtobusom 137
6 Z vlakom 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
415 65185 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2_5d Koliko časa porabite za pot v eno smer? ( v minutah; upošteva se celotna pot)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
415 65185 0 240 66.219 48.976

Vrednosti spremenljivk od 0 do 240

v2_5e Kako običajno hodite v šolo, na predavanja? (če je več načinov, se upošteva najdaljša razdalja)

Vrednost 37172 Frekvenca
1 Peš 331
2 S kolesom ali motornim kolesom 63
3 Z osebnim avtomobilom kot voznik 826
4 Z osebnim avtomobilom kot sopotnik 203
5 Z avtobusom 738
6 Z vlakom 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2326 63274 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2_5f Koliko časa porabite za pot v eno smer? (v minutah; upošteva se celotna pot)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2326 63274 0 240 35.6 27.663

Vrednosti spremenljivk od 0 do 240

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Vrednost 39170 Frekvenca
1 Da 4223
2 Ne 53530
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4223 61377 1 168 16.016 17.318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Vrednost 41168 Frekvenca
1 potreb dela 2279
2 osebnega razvoja, interesa 1944
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4223 61377 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Vrednost 42167 Frekvenca
1 samo med delovnim časom 958
2 večinoma med delovnim časom 333
3 samo zunaj delovnega časa 1228
4 večinoma zunaj delovnega časa 287
5 v tem času nisem bil zaposlen 1417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4223 61377 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 43166 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 1581
2 Delodajalec 1912
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 580
4 Drugo 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4223 61377 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Vrednost 44165 Frekvenca
1 Pomanjkanje časa 10098
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 3033
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 1738
4 Družinske obveznosti 1419
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 806
6 Zdravstveni razlogi 2606
7 Ni interesa (tudi starost) 23527
8 Drugo 2147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45374 20226 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 45164 Frekvenca
1 Da 26769
2 Ne 30984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 46163 Frekvenca
1 Da 1860
2 Ne 29124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30984 34616 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_4 Ali ste sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Vrednost 47162 Frekvenca
1 Da 3325
2 Ne 25799
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29124 36476 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Vrednost 48161 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ 38
5 Zaradi bolezni, poškodbe 929
6 Zaradi dopusta 1813
7 Zaradi praznika 43
8 Ker ste na čakanju Zaščitena vrednost
9 Zaradi porodniškega dopusta 411
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
11 Zaradi koriščenja ur Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3325 62275 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Vrednost 49160 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 1995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3222 62378 0 60

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 50159 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 65497 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Vrednost 51158 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23024
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 2188
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 543
6 obrtnik (s.p.) 1525
7 kmet 1182
8 v svobodnem poklicu 70
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1651
10 delali ste po pogodbi 197
11 delali ste za neposredno plačilo 69
12 delali ste preko študentskega servisa 1412
13 delali ste preko javnih del 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v4_1a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 52157 Frekvenca
1 Da 833
2 Ne 345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1178 64422 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Vrednost 53156 Frekvenca
1 Da 1797
2 Ne 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1869 63731 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_3 Prejemate:

Vrednost 54155 Frekvenca
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1797 63803 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Vrednost 55154 Frekvenca
1 Da 1647
2 Ne 25336
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26983 38617 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Vrednost 56153 Frekvenca
1 Da 1012
2 Ne 2308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3320 62280 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_6 Je to delo za:

Vrednost 57152 Frekvenca
1 nedoločen čas 22222
2 določen čas 3031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25253 40347 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Vrednost 58151 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4761 60839 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Vrednost 59150 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 201
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 1739
3 Ne želite stalne zaposlitve 83
4 Ste v poskusni dobi 328
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 537
6 Izobraževanje, šolanje 1486
7 Drugo 387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4761 60839 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Vrednost 60149 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Vrednost 61148 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646

v4_11a V kateri državi delate?

Vrednost 62147 Frekvenca
AT 148
IT 74
SI 31619
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 113
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33646
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646

v4_11b V kateri občini?

Vrednost 63146 Frekvenca
-2 33981
CY00 Zaščitena vrednost
DE30 Zaščitena vrednost
ITE4 Zaščitena vrednost
NOEU Zaščitena vrednost
SI01 16178
SI02 Zaščitena vrednost
UKC1 Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Vrednost 64145 Frekvenca
1 Da 4931
2 Ne 22052
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26983 38617 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646 1937 2009 1995.186 12.142

Vrednosti spremenljivk od 1937 do 2009

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8762 56838 1 12 6.22 3.451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Vrednost 67142 Frekvenca
1 Da 282
2 Ne 3029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3311 62289 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 68141 Frekvenca
1 Da 185
2 Ne 2844
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3029 62571 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Vrednost 69140 Frekvenca
1 Da 120
2 Ne 2724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2844 62756 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Vrednost 70139 Frekvenca
1 Da 50
2 Ne 2674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2724 62876 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 71138 Frekvenca
1 Da 36
2 Ne 2638
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2674 62926 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 65600

v4_21 Tam dela:

Vrednost 73136 Frekvenca
1 1 - 10 oseb 6140
2 11 oseb ali več 23506
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29646 35954 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_1 Imate delo:

Vrednost 74135 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 28787
2 s skrajšanim delovnim časom 3166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31953 33647 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646 1 168 40.333 9.783

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 76133 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 1063
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 840
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 184
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 160
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 544
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 73
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 63
10 Drugo 266
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3224 62376 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 77132 Frekvenca
1 Da 53
2 Ne 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
104 65496 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646 0 168 34.987 16.414

Vrednosti spremenljivk od 0 do 168

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Vrednost 79130 Frekvenca
1 Ker imate premakljiv delovni čas 59
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1594
3 Drugo 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1755 63845 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Vrednost 80129 Frekvenca
1 slabega vremena 115
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 67
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 123
5 ker imate premakljiv delovni čas 67
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1121
7 porodniškega dopusta 436
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2768
10 praznikov 1791
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 105
14 koriščenja ur 61
15 drugo 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6843 58757 1 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

v5_8 Ali imate gibljiv delovni čas?

Vrednost 81128 Frekvenca
1 Da 7211
2 Ne 18094
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25305 40295 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Vrednost 82127 Frekvenca
1 Da 1623
2 Ne 5588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7211 58389 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10 Koliko?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1623 63977 0 60 7.94 6.401

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

v5_10a Koliko od teh je bilo plačanih?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1623 63977 0 50 3.368 5.59

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Vrednost 85124 Frekvenca
1 Da 2274
2 Ne 15820
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18094 47506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_10c Koliko?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2274 63326 0 70 8.938 6.683

Vrednosti spremenljivk od 0 do 70

v5_10d Koliko od teh je bilo plačanih?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2274 63326 0 70 5.705 6.708

Vrednosti spremenljivk od 0 do 70

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Vrednost 88121 Frekvenca
1 Da 4685
2 Ne 27109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31794 33806 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Vrednost 89120 Frekvenca
1 z dodatnim delom 372
2 z drugim osnovnim delom 239
3 v okviru sedanjega dela 2986
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 1088
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4685 60915 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4685 60915 6 82 49.018 7.098

Vrednosti spremenljivk od 6 do 82

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 91118 Frekvenca
1 Da 4183
2 Ne 502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4685 60915 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_14 Zakaj ne?

Vrednost 92117 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 61
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 221
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 87
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
502 65098 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Vrednost 93116 Frekvenca
1 Običajno 7599
2 Včasih 892
3 Nikoli 18492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26983 38617 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Vrednost 94115 Frekvenca
1 Običajno 7147
2 Včasih 7792
3 Nikoli 17015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Vrednost 95114 Frekvenca
1 Običajno 2412
2 Včasih 3954
3 Nikoli 25588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Vrednost 96113 Frekvenca
1 Običajno 8086
2 Včasih 11480
3 Nikoli 12388
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Vrednost 97112 Frekvenca
1 Običajno 5193
2 Včasih 5594
3 Nikoli 21167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19a Kako ste prejsnji teden potovali na delo?

Vrednost 98111 Frekvenca
1 Peš 884
2 kolesom ali motornim kolesom 218
3 Z osebnim avtomobilom kot voznik 5332
4 Z osebnim vozilom kot sopotnik 421
5 Z avtobusom 432
6 Z vlakom 96
7 Delam na naslovu bivališča 982
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8365 57235 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v5_19b Koliko časa navadno porabite za pot v eno smer? (v minutah; upošteva se celotna pot)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7383 58217 0 240 21.891 20.021

Vrednosti spremenljivk od 0 do 240

v5_19c Kolikokrat ste prejšnji teden potovali na delo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7630 57970 1 16 4.899 1.136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 16

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Vrednost 101108 Frekvenca
1 Da 3317
2 Ne 21957
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25274 40326 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_19e Koliko dni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3317 62283 1 7 3.331 1.714

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Vrednost 103106 Frekvenca
1 Običajno 1553
2 Včasih 1613
3 Nikoli 28788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31954 33646 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Vrednost 104105 Frekvenca
1 preobilice dela, lastnega interesa 2370
2 dogovora z delodajalcem Zaščitena vrednost
3 dodatnega plačila Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3166 62434 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v6_1 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Vrednost 105104 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 65411 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_2 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Vrednost 106103 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 65431 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_3 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Vrednost 107102 Frekvenca
1 Da 135
2 Ne 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 65431 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_4 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Vrednost 108101 Frekvenca
1 Da 107
2 Ne 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 65411 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_5 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Vrednost 109100 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
107 65493 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_6 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Vrednost 11099 Frekvenca
1 Da 77
2 Ne 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 65411 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_7 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Vrednost 11198 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 65411 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_8 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
189 65411 1 84 14.683 11.806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 84

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Vrednost 11396 Frekvenca
1 Da 1225
2 Ne 30727
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31952 33648 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Vrednost 11495 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 51
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 92
7 kmet 176
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 634
10 delali ste po pogodbi 170
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko študentskega servisa 41
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1225 64375 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Vrednost 11594 Frekvenca
1 Da 93
2 Ne 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
176 65424 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 11693 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
288 65312 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Vrednost 11792 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1225 64375

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Vrednost 11891 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1225 64375

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1225 64375 1 120 16.007 11.36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 120

v7_7 Iščete

Vrednost 12089 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 846
2 Drugo, dodatno delo 106
3 Niti eno niti drugo 31001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31953 33647 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 12188 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 53
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 111
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 229
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 221
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 157
8 Drugo 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 64754 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Vrednost 12287 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
106 65494 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Vrednost 12386 Frekvenca
1 Da 18516
2 Ne 7283
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25799 39801 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_1a Če NE, ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu lahko upoštevata!)

Vrednost 12485 Frekvenca
1 Da 279
2 Ne 7004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7283 58317 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Vrednost 12584 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18795 46805

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Vrednost 12683 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46805
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18795 46805

v8_4 Takrat ste bili:

Vrednost 12782 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15643
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 691
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 132
6 obrtnik (s.p.) 672
7 kmet 344
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 456
10 delali ste po pogodbi 61
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko javnih del 49
13 NEZNANA VREDNOST 679
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18795 46805 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 12881 Frekvenca
1 Da 385
2 Ne 786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1171 64429 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18795 46805 1937 2008 1995.86 9.944

Vrednosti spremenljivk od 1937 do 2008

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4369 61231 1 12 7.141 3.438

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Vrednost 13178 Frekvenca
1 Ker ste bili odpuščeni 541
2 Ker ste dali odpoved 314
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 355
4 Zaradi izteka pogodbe 221
5 Zaradi upokojitve 12998
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 775
7 Zaradi izobraževanja 625
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 2354
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 324
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 249
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18795 46805 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Vrednost 13277 Frekvenca
1 Da 1149
2 Ne 11849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12998 52602 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Vrednost 13376 Frekvenca
1 Da 1551
2 Ne 24154
3 Ne, ker ste delo že našli 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25799 39801 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Vrednost 13475 Frekvenca
1 Da 1735
2 Ne 22419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24154 41446 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 13574 Frekvenca
1 Upokojitev 13098
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3766
3 Izobraževanje, usposabljanje 5308
4 Osebni ali družinski razlogi 997
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 45
6 Menite, da dela ni na voljo 233
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 55
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 106
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 86
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24154 41446 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 13673 Frekvenca
1 Da 147
2 Ne 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
250 65350 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_1 Iščete:

Vrednost 13772 Frekvenca
1 zaposlitev 2452
2 samozaposlitev 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Vrednost 13871 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 2278
2 s skrajšanim delovnim časom 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2452 63148 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 13970 Frekvenca
1 Da 1597
2 Ne 681
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2278 63322 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 14069 Frekvenca
1 Da 57
2 Ne 117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
174 65426 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 0 274 16.329 27.549

Vrednosti spremenljivk od 0 do 274

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 14267 Frekvenca
1 Da 1125
2 Ne 1378
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 14366 Frekvenca
1 Da 1002
2 Ne 1501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 14465 Frekvenca
1 Da 1721
2 Ne 782
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 14564 Frekvenca
1 Da 2033
2 Ne 470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 14663 Frekvenca
1 Da 1689
2 Ne 814
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 14762 Frekvenca
1 Da 2004
2 Ne 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 14861 Frekvenca
1 Da 456
2 Ne 2047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 14960 Frekvenca
1 Da 1248
2 Ne 1255
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 15059 Frekvenca
1 Da 1651
2 Ne 852
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 15158 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 65549 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 15257 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 65549 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 15356 Frekvenca
1 Da 94
2 Ne 2409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 15455 Frekvenca
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 845
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 702
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 64
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 71
6 Redno ste se izobraževali, šolali 565
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 58
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 150
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2503 63097 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v11_1 Ste našli

Vrednost 15554 Frekvenca
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Vrednost 15653 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 65520 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Vrednost 15752 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 0 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 40

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 15851 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 15950 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 16049 Frekvenca
1 Da 44
2 Ne 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 16148 Frekvenca
1 Da 43
2 Ne 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 16247 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 16346 Frekvenca
1 Da 33
2 Ne 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 16445 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 16544 Frekvenca
1 Da 40
2 Ne 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 16643 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 16742 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 65586 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 16841 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 65586 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 16940 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 17039 Frekvenca
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit Zaščitena vrednost
2 Redno ste se izobraževali, šolali 38
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 65506 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Vrednost 17138 Frekvenca
1 Da 2226
2 Ne 23573
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25799 39801 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 17237 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 4972
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3863
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 13439
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23573 42027 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Vrednost 17336 Frekvenca
1 Da 434
2 Ne 23139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23573 42027 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 17435 Frekvenca
1 Da 2317
2 Ne 55436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Vrednost 17534 Frekvenca
1 Da 822
2 Ne 56931
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Vrednost 17633 Frekvenca
1 Da 155
2 Ne 57598
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3a Ali ste:

Vrednost 17732 Frekvenca
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 28866
2 brezposelni 3425
3 učenec, dijak, študent 7115
4 skrbite za gospodinjstvo 976
5 upokojeni 16543
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 751
7 drugo 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Vrednost 17831 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23072
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 2052
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 535
6 obrtnik (s.p.) 1486
7 kmet 1163
8 v svobodnem poklicu 70
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1612
10 delali ste po pogodbi 161
11 delali ste za neposredno plačilo 52
12 delali ste preko študentskega servisa 884
13 delali ste preko javnih del 40
14 brezposelni 2915
15 učenec, dijak, študent 6899
16 upokojeni 15210
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 788
18 nezmožni za delo 714
19 drugo 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57753 7847 1 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 17930 Frekvenca
1 Da 1010
2 Ne 2244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3254 62346 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Vrednost 18029 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34433
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31167 34433

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Vrednost 18128 Frekvenca
1 Da 39113
2 Ne 337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39450 26150 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Vrednost 18227 Frekvenca
1 Da 301
2 Ne 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 65263 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_10 V kateri državi ste živeli?

Vrednost 18326 Frekvenca
SI01 35112
SI02 29949
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 36
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65097 503

zap1 Brezposelni

Vrednost 18425 Frekvenca
-2 niso brezposelni 64096
1 brezposelni 1504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap2 Zaposleni

Vrednost 18524 Frekvenca
-2 niso zaposleni 38617
1 zaposleni 26983
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap3 Samozaposleni

Vrednost 18623 Frekvenca
-2 niso samozaposleni 62279
1 samozaposleni 3320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Vrednost 18722 Frekvenca
-2 niso pomagajoči družinski člani 63949
1 pomagajoči družinski člani 1651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap12 Neaktivni

Vrednost 18821 Frekvenca
-2 niso neaktivni 41305
1 neaktivni 24295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap20 Delovno aktivni

Vrednost 18920 Frekvenca
-2 niso delovno aktivni 33646
1 delovno aktivni 31954
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65600