Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS08
Main author(s):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2008.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Project number:

(1):Uradni list RS, št. 117/2007 (None)

Series:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Abstract:

Anketa o delovni sili 2008 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije.Skozi celotno leto je sodelovalo okrog 22.800 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2008 zajetih 27 držav Evropske unije, 3 države kandidatke ter 3 EFTA države – Norveška, Švica in Islandija. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Methodology


Collection date: 2008-01-07 - 2009-01-09
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2008 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Weighting:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008 [datoteka podatkov]

File ID: ADS08_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 224
  • number of units: 65600

Version: maj 2012

Additional information:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2008.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Title of Data file: ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008 [datoteka podatkov]

File ID: ADS08_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 208
  • number of units: 65600

Version: februar 2013

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2008.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 1 to 88

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 1 to 88

val Val anketiranja

Value 4205 Frequency
1 1. val 17490
2 2.val 14430
3 3. val 12404
4 4. val 11025
5 5. val 10251
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 1 to 5

tip Tip anketiranja

Value 5204 Frequency
2 terensko anketiranje 19031
3 telefonsko anketiranje 46569
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 2 to 3

datum Datum anketiranja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 07.01.2008 to 09.01.2009

starost Starost anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 0 41.729 21.47

Valid range from 0 to Zaščitena vrednost

Ank Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 1 999 428.38 262.706

Valid range from 1 to 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 2 53 27.032 15.032

Valid range from 2 to 53

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Value 10199 Frequency
1 Da 25178
2 Ne 40422
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 1 to 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Value 11198 Frequency
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 15581
2 otrok (njegov ali partnerjev) 20365
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 3124
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2779
5 drugo (snaha, zet) 1183
6 sam je nosilec gospodinjstva 22568
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 1 to 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Value 12197 Frequency
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 30864
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 0 87

Valid range from 0 to 87

v1_6 Njegov/njen oče je:

Value 13196 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 45191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 0 87

Valid range from 0 to 87

v1_7 Njegova/njena mama je:

Value 14195 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 41192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 0 86

Valid range from 0 to 86

v1_8 Spol:

Value 15194 Frequency
1 moški 32289
2 ženski 33311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 1 to 2

v1_9a Dan rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 1 31 15.61 8.82

Valid range from 1 to 31

v1_9b Mesec rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 1 to 12

v1_9c Leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 2008 1965.784 21.468

Valid range from Zaščitena vrednost to 2008

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 19190 Frequency
1 Da 65061
2 Ne 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 1 to 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Value 20189 Frequency
BA 219
HR 56
MK 53
XK 50
XS 43
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 118
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 65061
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
539 65061

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 21188 Frequency
1 Da 60848
2 Ne 4752
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 1 to 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Value 22187 Frequency
AT 52
BA 1940
DE 159
HR 1297
IT 86
MK 173
XK 128
XM 68
XS 376
YU 256
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 217
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4752 60848

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4752 60848 1915 2008 1975.154 15.94

Valid range from 1915 to 2008

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 65600

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Value 25184 Frequency
1 stalno prebivališče 64963
2 začasno prebivališče 383
3 na tem naslovu niste prijavljeni 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

Valid range from 1 to 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 26183 Frequency
1 Samski 17296
2 Poročen 31439
3 Vdovec 3788
4 Razvezan 1272
5 Zunajzakonska skupnost 3958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Value 27182 Frequency
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 549
2 nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 1964
3 osnovna izobrazba 13055
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 14329
5 srednja strokovna izobrazba 14280
6 srednja splošna izobrazba 3833
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 3129
8 visoka strokovna izobrazba 1695
9 visoka univerzitetna izobrazba 4275
10 specializacija 89
11 magisterij 350
12 doktorat 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847 1 12

Valid range from 1 to 12

v2_2 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847 1918 2009 1981.374 19.084

Valid range from 1918 to 2009

v2_3 Ali je bil študij, ki ste ga končali, prilagojen Bolonjski deklaraciji?

Value 29180 Frequency
1 Da 285
2 Ne 1155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1440 64160 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_3a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Value 31178 Frequency
1 Da 8383
2 Ne 48633
3 Ne, ker so bile počitnice 737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847 1 3

Valid range from 1 to 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Value 32177 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 95
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 330
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1658
4 Srednjo splošno izobrazbo 1230
5 Višjo strokovno izobrazbo 699
6 Visoko strokovno izobrazbo 1325
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2531
8 Specializacijo 76
9 Magisterij 378
10 Doktorat 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8383 57217 1 10

Valid range from 1 to 10

v2_5a Ali je vaš študijski program prilagojen Bolonjski deklaraciji?

Value 33176 Frequency
1 Da 1685
2 Ne 2549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4234 61366 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_5b Ali v času šolanja prebivate v svojem gospodinjstvu?

Value 34175 Frequency
1 Da 1911
2 Ne 415
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2326 63274 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_5c Kako običajno potujete v kraj šolanja? (če je več načinov, se upošteva najdaljša razdalja)

Value 35174 Frequency
1 Peš Zaščitena vrednost
2 S kolesom ali motornim kolesom Zaščitena vrednost
3 Z osebnim avtomobilom kot voznik 115
4 Z osebnim avtomobilom kot sopotnik Zaščitena vrednost
5 Z avtobusom 137
6 Z vlakom 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
415 65185 1 6

Valid range from 1 to 6

v2_5d Koliko časa porabite za pot v eno smer? ( v minutah; upošteva se celotna pot)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
415 65185 0 240 66.219 48.976

Valid range from 0 to 240

v2_5e Kako običajno hodite v šolo, na predavanja? (če je več načinov, se upošteva najdaljša razdalja)

Value 37172 Frequency
1 Peš 331
2 S kolesom ali motornim kolesom 63
3 Z osebnim avtomobilom kot voznik 826
4 Z osebnim avtomobilom kot sopotnik 203
5 Z avtobusom 738
6 Z vlakom 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2326 63274 1 6

Valid range from 1 to 6

v2_5f Koliko časa porabite za pot v eno smer? (v minutah; upošteva se celotna pot)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2326 63274 0 240 35.6 27.663

Valid range from 0 to 240

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Value 39170 Frequency
1 Da 4223
2 Ne 53530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4223 61377 1 168 16.016 17.318

Valid range from 1 to 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Value 41168 Frequency
1 potreb dela 2279
2 osebnega razvoja, interesa 1944
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4223 61377 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Value 42167 Frequency
1 samo med delovnim časom 958
2 večinoma med delovnim časom 333
3 samo zunaj delovnega časa 1228
4 večinoma zunaj delovnega časa 287
5 v tem času nisem bil zaposlen 1417
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4223 61377 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 43166 Frequency
1 Vi sami oz. družina 1581
2 Delodajalec 1912
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 580
4 Drugo 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4223 61377 1 4

Valid range from 1 to 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Value 44165 Frequency
1 Pomanjkanje časa 10098
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 3033
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 1738
4 Družinske obveznosti 1419
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 806
6 Zdravstveni razlogi 2606
7 Ni interesa (tudi starost) 23527
8 Drugo 2147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45374 20226 1 8

Valid range from 1 to 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 45164 Frequency
1 Da 26769
2 Ne 30984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 46163 Frequency
1 Da 1860
2 Ne 29124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30984 34616 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_4 Ali ste sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Value 47162 Frequency
1 Da 3325
2 Ne 25799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29124 36476 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Value 48161 Frequency
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ 38
5 Zaradi bolezni, poškodbe 929
6 Zaradi dopusta 1813
7 Zaradi praznika 43
8 Ker ste na čakanju Zaščitena vrednost
9 Zaradi porodniškega dopusta 411
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
11 Zaradi koriščenja ur Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3325 62275 1 11

Valid range from 1 to 11

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Value 49160 Frequency
0 manj kot 1 mesec 1995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3222 62378 0 60

Valid range from 0 to 60

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 50159 Frequency
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 65497 0 99

Valid range from 0 to 99

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Value 51158 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23024
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 2188
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 543
6 obrtnik (s.p.) 1525
7 kmet 1182
8 v svobodnem poklicu 70
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1651
10 delali ste po pogodbi 197
11 delali ste za neposredno plačilo 69
12 delali ste preko študentskega servisa 1412
13 delali ste preko javnih del 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646 1 13

Valid range from 1 to 13

v4_1a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 52157 Frequency
1 Da 833
2 Ne 345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1178 64422 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Value 53156 Frequency
1 Da 1797
2 Ne 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1869 63731 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_3 Prejemate:

Value 54155 Frequency
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1797 63803 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Value 55154 Frequency
1 Da 1647
2 Ne 25336
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26983 38617 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Value 56153 Frequency
1 Da 1012
2 Ne 2308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3320 62280 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_6 Je to delo za:

Value 57152 Frequency
1 nedoločen čas 22222
2 določen čas 3031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25253 40347 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Value 58151 Frequency
0 manj kot 1 mesec 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4761 60839 0 99

Valid range from 0 to 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Value 59150 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 201
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 1739
3 Ne želite stalne zaposlitve 83
4 Ste v poskusni dobi 328
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 537
6 Izobraževanje, šolanje 1486
7 Drugo 387
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4761 60839 1 7

Valid range from 1 to 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Value 60149 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Value 61148 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646

v4_11a V kateri državi delate?

Value 62147 Frequency
AT 148
IT 74
SI 31619
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 113
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33646
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646

v4_11b V kateri občini?

Value 63146 Frequency
-2 33981
CY00 Zaščitena vrednost
DE30 Zaščitena vrednost
ITE4 Zaščitena vrednost
NOEU Zaščitena vrednost
SI01 16178
SI02 Zaščitena vrednost
UKC1 Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Value 64145 Frequency
1 Da 4931
2 Ne 22052
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26983 38617 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646 1937 2009 1995.186 12.142

Valid range from 1937 to 2009

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8762 56838 1 12 6.22 3.451

Valid range from 1 to 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Value 67142 Frequency
1 Da 282
2 Ne 3029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3311 62289 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Value 68141 Frequency
1 Da 185
2 Ne 2844
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3029 62571 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Value 69140 Frequency
1 Da 120
2 Ne 2724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2844 62756 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Value 70139 Frequency
1 Da 50
2 Ne 2674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2724 62876 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Value 71138 Frequency
1 Da 36
2 Ne 2638
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2674 62926 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 65600

v4_21 Tam dela:

Value 73136 Frequency
1 1 - 10 oseb 6140
2 11 oseb ali več 23506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29646 35954 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_1 Imate delo:

Value 74135 Frequency
1 s polnim delovnim časom 28787
2 s skrajšanim delovnim časom 3166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31953 33647 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646 1 168 40.333 9.783

Valid range from 1 to 168

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 76133 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 1063
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 840
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 184
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 160
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 544
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 73
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 63
10 Drugo 266
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3224 62376 1 10

Valid range from 1 to 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 77132 Frequency
1 Da 53
2 Ne 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
104 65496 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646 0 168 34.987 16.414

Valid range from 0 to 168

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Value 79130 Frequency
1 Ker imate premakljiv delovni čas 59
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1594
3 Drugo 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1755 63845 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Value 80129 Frequency
1 slabega vremena 115
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 67
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 123
5 ker imate premakljiv delovni čas 67
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1121
7 porodniškega dopusta 436
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2768
10 praznikov 1791
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 105
14 koriščenja ur 61
15 drugo 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6843 58757 1 15

Valid range from 1 to 15

v5_8 Ali imate gibljiv delovni čas?

Value 81128 Frequency
1 Da 7211
2 Ne 18094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25305 40295 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Value 82127 Frequency
1 Da 1623
2 Ne 5588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7211 58389 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_10 Koliko?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1623 63977 0 60 7.94 6.401

Valid range from 0 to 60

v5_10a Koliko od teh je bilo plačanih?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1623 63977 0 50 3.368 5.59

Valid range from 0 to 50

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Value 85124 Frequency
1 Da 2274
2 Ne 15820
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18094 47506 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_10c Koliko?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2274 63326 0 70 8.938 6.683

Valid range from 0 to 70

v5_10d Koliko od teh je bilo plačanih?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2274 63326 0 70 5.705 6.708

Valid range from 0 to 70

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Value 88121 Frequency
1 Da 4685
2 Ne 27109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31794 33806 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Value 89120 Frequency
1 z dodatnim delom 372
2 z drugim osnovnim delom 239
3 v okviru sedanjega dela 2986
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 1088
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4685 60915 1 4

Valid range from 1 to 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4685 60915 6 82 49.018 7.098

Valid range from 6 to 82

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 91118 Frequency
1 Da 4183
2 Ne 502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4685 60915 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_14 Zakaj ne?

Value 92117 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 61
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 221
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 87
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
502 65098 1 6

Valid range from 1 to 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Value 93116 Frequency
1 Običajno 7599
2 Včasih 892
3 Nikoli 18492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26983 38617 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Value 94115 Frequency
1 Običajno 7147
2 Včasih 7792
3 Nikoli 17015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Value 95114 Frequency
1 Običajno 2412
2 Včasih 3954
3 Nikoli 25588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Value 96113 Frequency
1 Običajno 8086
2 Včasih 11480
3 Nikoli 12388
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Value 97112 Frequency
1 Običajno 5193
2 Včasih 5594
3 Nikoli 21167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_19a Kako ste prejsnji teden potovali na delo?

Value 98111 Frequency
1 Peš 884
2 kolesom ali motornim kolesom 218
3 Z osebnim avtomobilom kot voznik 5332
4 Z osebnim vozilom kot sopotnik 421
5 Z avtobusom 432
6 Z vlakom 96
7 Delam na naslovu bivališča 982
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8365 57235 1 7

Valid range from 1 to 7

v5_19b Koliko časa navadno porabite za pot v eno smer? (v minutah; upošteva se celotna pot)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7383 58217 0 240 21.891 20.021

Valid range from 0 to 240

v5_19c Kolikokrat ste prejšnji teden potovali na delo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7630 57970 1 16 4.899 1.136

Valid range from 1 to 16

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Value 101108 Frequency
1 Da 3317
2 Ne 21957
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25274 40326 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_19e Koliko dni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3317 62283 1 7 3.331 1.714

Valid range from 1 to 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Value 103106 Frequency
1 Običajno 1553
2 Včasih 1613
3 Nikoli 28788
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31954 33646 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Value 104105 Frequency
1 preobilice dela, lastnega interesa 2370
2 dogovora z delodajalcem Zaščitena vrednost
3 dodatnega plačila Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3166 62434 1 3

Valid range from 1 to 3

v6_1 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Value 105104 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 65411 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_2 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Value 106103 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 65431 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_3 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Value 107102 Frequency
1 Da 135
2 Ne 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 65431 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_4 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Value 108101 Frequency
1 Da 107
2 Ne 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 65411 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_5 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Value 109100 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107 65493 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_6 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Value 11099 Frequency
1 Da 77
2 Ne 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 65411 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_7 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Value 11198 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 65411 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_8 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 65411 1 84 14.683 11.806

Valid range from 1 to 84

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Value 11396 Frequency
1 Da 1225
2 Ne 30727
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31952 33648 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Value 11495 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 51
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 92
7 kmet 176
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 634
10 delali ste po pogodbi 170
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko študentskega servisa 41
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1225 64375 1 12

Valid range from 1 to 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 11594 Frequency
1 Da 93
2 Ne 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 65424 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 11693 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
288 65312 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Value 11792 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1225 64375

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Value 11891 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 64375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1225 64375

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1225 64375 1 120 16.007 11.36

Valid range from 1 to 120

v7_7 Iščete

Value 12089 Frequency
1 Drugo osnovno delo 846
2 Drugo, dodatno delo 106
3 Niti eno niti drugo 31001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31953 33647 1 3

Valid range from 1 to 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 12188 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 53
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 111
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 229
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 221
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 157
8 Drugo 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 64754 1 8

Valid range from 1 to 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Value 12287 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
106 65494 1 7

Valid range from 1 to 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Value 12386 Frequency
1 Da 18516
2 Ne 7283
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25799 39801 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_1a Če NE, ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu lahko upoštevata!)

Value 12485 Frequency
1 Da 279
2 Ne 7004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7283 58317 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Value 12584 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18795 46805

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Value 12683 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18795 46805

v8_4 Takrat ste bili:

Value 12782 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15643
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 691
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 132
6 obrtnik (s.p.) 672
7 kmet 344
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 456
10 delali ste po pogodbi 61
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko javnih del 49
13 NEZNANA VREDNOST 679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18795 46805 1 13

Valid range from 1 to 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 12881 Frequency
1 Da 385
2 Ne 786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1171 64429 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18795 46805 1937 2008 1995.86 9.944

Valid range from 1937 to 2008

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4369 61231 1 12 7.141 3.438

Valid range from 1 to 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Value 13178 Frequency
1 Ker ste bili odpuščeni 541
2 Ker ste dali odpoved 314
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 355
4 Zaradi izteka pogodbe 221
5 Zaradi upokojitve 12998
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 775
7 Zaradi izobraževanja 625
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 2354
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 324
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18795 46805 1 14

Valid range from 1 to 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Value 13277 Frequency
1 Da 1149
2 Ne 11849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12998 52602 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 13376 Frequency
1 Da 1551
2 Ne 24154
3 Ne, ker ste delo že našli 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25799 39801 1 3

Valid range from 1 to 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Value 13475 Frequency
1 Da 1735
2 Ne 22419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24154 41446 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Value 13574 Frequency
1 Upokojitev 13098
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3766
3 Izobraževanje, usposabljanje 5308
4 Osebni ali družinski razlogi 997
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 45
6 Menite, da dela ni na voljo 233
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 55
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 106
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 86
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24154 41446 1 12

Valid range from 1 to 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 13673 Frequency
1 Da 147
2 Ne 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 65350 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_1 Iščete:

Value 13772 Frequency
1 zaposlitev 2452
2 samozaposlitev 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Value 13871 Frequency
1 s polnim delovnim časom 2278
2 s skrajšanim delovnim časom 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2452 63148 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 13970 Frequency
1 Da 1597
2 Ne 681
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2278 63322 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 14069 Frequency
1 Da 57
2 Ne 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
174 65426 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 0 274 16.329 27.549

Valid range from 0 to 274

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 14267 Frequency
1 Da 1125
2 Ne 1378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 14366 Frequency
1 Da 1002
2 Ne 1501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 14465 Frequency
1 Da 1721
2 Ne 782
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 14564 Frequency
1 Da 2033
2 Ne 470
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 14663 Frequency
1 Da 1689
2 Ne 814
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 14762 Frequency
1 Da 2004
2 Ne 499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 14861 Frequency
1 Da 456
2 Ne 2047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 14960 Frequency
1 Da 1248
2 Ne 1255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 15059 Frequency
1 Da 1651
2 Ne 852
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 15158 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 65549 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 15257 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 65549 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 15356 Frequency
1 Da 94
2 Ne 2409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 15455 Frequency
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 845
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 702
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 64
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 71
6 Redno ste se izobraževali, šolali 565
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 58
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2503 63097 1 10

Valid range from 1 to 10

v11_1 Ste našli

Value 15554 Frequency
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Value 15653 Frequency
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 65520 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Value 15752 Frequency
0 manj kot 1 mesec 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 0 40

Valid range from 0 to 40

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 15851 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 15950 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 16049 Frequency
1 Da 44
2 Ne 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 16148 Frequency
1 Da 43
2 Ne 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 16247 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 16346 Frequency
1 Da 33
2 Ne 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 16445 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 16544 Frequency
1 Da 40
2 Ne 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 16643 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 16742 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 65586 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 16841 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 65586 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 16940 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Value 17039 Frequency
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit Zaščitena vrednost
2 Redno ste se izobraževali, šolali 38
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 65506 1 5

Valid range from 1 to 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Value 17138 Frequency
1 Da 2226
2 Ne 23573
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25799 39801 1 2

Valid range from 1 to 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Value 17237 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 4972
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 3863
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 13439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23573 42027 1 6

Valid range from 1 to 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Value 17336 Frequency
1 Da 434
2 Ne 23139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23573 42027 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 17435 Frequency
1 Da 2317
2 Ne 55436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Value 17534 Frequency
1 Da 822
2 Ne 56931
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Value 17633 Frequency
1 Da 155
2 Ne 57598
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_3a Ali ste:

Value 17732 Frequency
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 28866
2 brezposelni 3425
3 učenec, dijak, študent 7115
4 skrbite za gospodinjstvo 976
5 upokojeni 16543
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 751
7 drugo 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847 1 7

Valid range from 1 to 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Value 17831 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23072
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 2052
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 535
6 obrtnik (s.p.) 1486
7 kmet 1163
8 v svobodnem poklicu 70
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1612
10 delali ste po pogodbi 161
11 delali ste za neposredno plačilo 52
12 delali ste preko študentskega servisa 884
13 delali ste preko javnih del 40
14 brezposelni 2915
15 učenec, dijak, študent 6899
16 upokojeni 15210
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 788
18 nezmožni za delo 714
19 drugo 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57753 7847 1 19

Valid range from 1 to 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 17930 Frequency
1 Da 1010
2 Ne 2244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3254 62346 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Value 18029 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34433
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31167 34433

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Value 18128 Frequency
1 Da 39113
2 Ne 337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39450 26150 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Value 18227 Frequency
1 Da 301
2 Ne 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 65263 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_10 V kateri državi ste živeli?

Value 18326 Frequency
SI01 35112
SI02 29949
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 36
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65097 503

zap1 Brezposelni

Value 18425 Frequency
-2 niso brezposelni 64096
1 brezposelni 1504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap2 Zaposleni

Value 18524 Frequency
-2 niso zaposleni 38617
1 zaposleni 26983
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap3 Samozaposleni

Value 18623 Frequency
-2 niso samozaposleni 62279
1 samozaposleni 3320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Value 18722 Frequency
-2 niso pomagajoči družinski člani 63949
1 pomagajoči družinski člani 1651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap12 Neaktivni

Value 18821 Frequency
-2 niso neaktivni 41305
1 neaktivni 24295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap20 Delovno aktivni

Value 18920 Frequency
-2 niso delovno aktivni 33646
1 delovno aktivni 31954
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65600 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap21 Aktivni