Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP88
Glavni avtor(ji):
 • International Social Survey Programme
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kelly, Jonathan
 • Calvi, Gabriele
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Jowell, Roger
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Mohler, Peter Ph.
 • Mach, Bogdan W.
 • Henrichsen, Bjørn
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Mangahas, Mahar
 • Zaslavskaja, Tatyana
 • Scheuch, Erwin K.
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (Köln, Nemčija; 1988)

Finančna podpora:

A: Science Research Foundation, Centralna banka Avstrije, Ministrstvo za znanost in zaziskovanje, vlada dežele Štajerske; GB: Sainsbury Family Charitable Trusts; USA: National Science Foundation. Za ostale države podatki o financiranju niso na voljo.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

odnosi med spoloma, zaposlovanje žensk, zaposlovanje mater, zaposlenost žensk in družina, skrb za otroke, pomen socialnih vezi za vzgojo otrok, stališča do zakonske zveze, poroka istospolnih partnerjev, željeno število otrok, odnos do otrok, sprejemljivost ločitve, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
oblike družinske skupnosti
spolno določene vloge
zakonska zveza
delo žensk
vzgoja otrok
socialna reprodukcija
demografija


Povzetek:

Tokratna raziskava, četrti modul programa ISSP, prinaša podatke iz naslednjih držav: Avstrije, Zvezne republike Nemčije, Madžarske, Irske, Italije, Nizozemske, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Tokratni modul je bil posvečen družini in spreminjanju spolno določenih vlog. Zanimala so nas stališča respondentov glede naslednjih tem: delo žensk (zlasti mater), vzgoje in skrbi za otroke , zakonske zveze, oblik družinskih skupnosti, ločitve. Zabeležene pa so tudi demografske značilnosti anketiranih oseb: starost, spol, rasa, etnična pripadnost, zaposlenost, dohodek, zakonski stan, izobrazba, verska pripadnost, politične preference, volilna aktivnost, članstvo v sindikatu in velikost gospodinjstva, kjer so bili zbrani podatki o spolu, starosti in razmerju do respondenta za vsakega člana gospodinjstva.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1988 - 1989
Čas izdelave: 1988
Država: Avstrija, Irska, Italija, Madžarska, Nizozemska, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstrije (vključene so tudi mladoletne osebe stare od 16 do 18 let), Irske, Italije, Madžarske, Velike Britanije (izključeni so prebivalci škotskega višavja in otokov), ZRN, ZDA (neinstitucionalizirane osebe, ki govorijo angleščino)in Nizozemske (starost med 16 in 80 let).

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

A: IFES - Institut für Empirische Sozialforschung und Dr. Fessel + GFK - Institut für Marktforschung (Wien); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); H: TARKI - Tarsadalokumtatasi Informatikai Egyesules (Budapest); GB: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: ZUMA - Zentrum für Umfragen, Methoden, und Analysen (Mannheim); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL); NL: SCP - Sociaal en Cultureel Planbureau (Rijkswijk); IRL: SSRC - Social Science Research Center, University College (Dublin)

Tip vzorca:

večstopenjski verjetnostni vzorec

Način zbiranja podatkov:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Uteževanje:

A, GB: uteževanje; D, H, IRL, I, NL, USA: brez uteževanja

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP88 - podatki [datoteka podatkov], 1988

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 148
 • število enot: 12194

Spremenljivke

V1 ZA STUDY NUMBER 1700

Vrednost 13 Frekvenca
1700 12194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12194 1700 1700 1700 0

Vrednosti spremenljivk od 1700 do 1700

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12194 2000000.0 9951910.0 4984070.0 2419790.0

Vrednosti spremenljivk od 2000001 do 9951911

V3 COUNTRY

Vrednost 31 Frekvenca
1 AUS 0
2 D 2994
3 GB 1307
4 USA 1414
5 A 972
6 H 1737
7 NL 1737
8 I 1028
9 IRL 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12194 2 9 4.943 2.354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1 ZA STUDY NUMBER 1700

Vrednost 1148 Frekvenca
1700 12194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12194 1700 1700 1700 0

Vrednosti spremenljivk od 1700 do 1700

V2 RESPONDENT ID NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12194 2000000.0 9951910.0 4984070.0 2419790.0

Vrednosti spremenljivk od 2000001 do 9951911

V3 COUNTRY

Vrednost 3146 Frekvenca
1 AUS 0
2 D 2994
3 GB 1307
4 USA 1414
5 A 972
6 H 1737
7 NL 1737
8 I 1028
9 IRL 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12194 2 9 4.943 2.354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4 WORKG MOM:WARM RELATION CHILD OK

Vrednost 4145 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2806
2 AGREE 4517
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1045
4 DISAGREE 2661
5 STRONGLY DISAGREE 800
8 CANT CHOOSE, DK 299
9 NA 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11829 1 5 2.50393 1.25708

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5 WORKG MOM:PRE SCHOOL CHILD SUFFERS

Vrednost 5144 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2397
2 AGREE 4971
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1481
4 DISAGREE 2310
5 STRONGLY DISAGREE 646
8 CANT CHOOSE, DK 300
9 NA 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11805 1 5 2.47793 1.17278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6 WORKG WOMAN:FAMILY LIFE SUFFERS

Vrednost 6143 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2065
2 AGREE 4423
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1698
4 DISAGREE 2785
5 STRONGLY DISAGREE 873
8 CANT CHOOSE, DK 263
9 NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11844 1 5 2.66042 1.21886

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V7 WORKG WOMAN:WOMAN AND FAMILY HAPPIER

Vrednost 7142 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 457
2 AGREE 2413
3 NEITHER AGREE NOR DIS 3674
4 DISAGREE 3882
5 STRONGLY DISAGREE 992
8 CANT CHOOSE, DK 686
9 NA 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11418 1 5 3.22237 1.00478

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V8 WHAT WOMEN REALLY WANT IS HOME & KIDS

Vrednost 8141 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1466
2 AGREE 4027
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2163
4 DISAGREE 2784
5 STRONGLY DISAGREE 1028
8 CANT CHOOSE, DK 630
9 NA 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11468 1 5 2.81522 1.19574

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9 HOUSEHOLD SATIFIES AS MUCH AS PAID JOB

Vrednost 9140 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2125
2 AGREE 4363
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1847
4 DISAGREE 2362
5 STRONGLY DISAGREE 827
8 CANT CHOOSE, DK 586
9 NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11524 1 5 2.60109 1.20383

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V10 WORK IS BEST FOR WOMANS INDEPENDENCE

Vrednost 10139 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2154
2 AGREE 4823
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1978
4 DISAGREE 2307
5 STRONGLY DISAGREE 409
8 CANT CHOOSE, DK 416
9 NA 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11671 1 5 2.48539 1.10662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11 BOTH SHOULD CONTRIBUTE TO HH-INCOME

Vrednost 11138 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1941
2 AGREE 4665
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2385
4 DISAGREE 2312
5 STRONGLY DISAGREE 403
8 CANT CHOOSE, DK 397
9 NA 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11706 1 5 2.53622 1.08719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V12 HOUSEHOLD IS WIFES JOB

Vrednost 12137 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1509
2 AGREE 3074
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2090
4 DISAGREE 3419
5 STRONGLY DISAGREE 1791
8 CANT CHOOSE, DK 235
9 NA 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11883 1 5 3.0765 1.28512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13 WORK EVEN WITHOUT NEEDING MONEY

Vrednost 13136 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2002
2 AGREE 4732
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1265
4 DISAGREE 2213
5 STRONGLY DISAGREE 1271
8 CANT CHOOSE, DK 599
9 NA 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11483 1 5 2.65331 1.27471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14 SHLD WOMEN WORK:AFTER MARR.,BEFORE KID

Vrednost 14135 Frekvenca
1 WORK FULL-TIME 8536
2 WORK PART-TIME 2207
3 STAY HOME 685
8 CANT CHOOSE, DK 685
9 NA 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11428 1 3 1.313 0.578742

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15 SHLD WOMEN WORK: WITH PRESCHOOL CHILD

Vrednost 15134 Frekvenca
1 WORK FULL-TIME 659
2 WORK PART-TIME 3732
3 STAY HOME 7033
8 CANT CHOOSE, DK 673
9 NA 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11424 1 3 2.55795 0.601702

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16 SHLD WORK:AFTER YOUNGEST KID AT SCHOOL

Vrednost 16133 Frekvenca
1 WORK FULL-TIME 2014
2 WORK PART-TIME 6353
3 STAY HOME 2979
8 CANT CHOOSE, DK 726
9 NA 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11346 1 3 2.08505 0.65793

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V17 SHLD WOMEN WORK:KIDS LEFT HOME

Vrednost 17132 Frekvenca
1 WORK FULL-TIME 6893
2 WORK PART-TIME 3187
3 STAY HOME 907
8 CANT CHOOSE, DK 1089
9 NA 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10987 1 3 1.45517 0.642754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V18 CHILDCARE:STATE OR LOCAL NURSERY

Vrednost 18131 Frekvenca
0 NOT AVAILABLE 0
1 VERY SUITABLE 1993
2 SOMEWHAT SUITABLE 4161
3 NOT VERY SUITABLE 3062
4 NOT AT ALL SUITABLE 2095
8 CANT CHOOSE, DK 685
9 NA 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11311 1 4 2.46495 0.985745

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V19 CHILDCARE:PRIVATE CRECHE, NURSERY

Vrednost 19130 Frekvenca
1 VERY SUITABLE 1830
2 SOMEWHAT SUITABLE 3799
3 NOT VERY SUITABLE 2460
4 NOT AT ALL SUITABLE 1373
0 NOT AVAILABLE 1737
8 CANT CHOOSE, DK 803
9 NA 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9462 1 4 2.3568 0.952162

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V20 CHILDCARE:BABYSITTER

Vrednost 20129 Frekvenca
0 NOT AVAILABLE 0
1 VERY SUITABLE 1762
2 SOMEWHAT SUITABLE 4195
3 NOT VERY SUITABLE 3374
4 NOT AT ALL SUITABLE 1892
8 CANT CHOOSE, DK 707
9 NA 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11223 1 4 2.4808 0.949144

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V21 CHILDCARE:DAY MOTHER

Vrednost 21128 Frekvenca
1 VERY SUITABLE 895
2 SOMEWHAT SUITABLE 1601
3 NOT VERY SUITABLE 669
4 NOT AT ALL SUITABLE 450
0 NOT AVAILABLE 8228
8 CANT CHOOSE, DK 327
9 NA 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3615 1 4 2.18645 0.946601

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V22 CHILDCARE:NEIGHBOUR OR FRIEND

Vrednost 22127 Frekvenca
0 NOT AVAILABLE 0
1 VERY SUITABLE 1322
2 SOMEWHAT SUITABLE 3746
3 NOT VERY SUITABLE 3696
4 NOT AT ALL SUITABLE 2547
8 CANT CHOOSE, DK 620
9 NA 263
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11311 1 4 2.66024 0.953161

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V23 CHILDCARE:GRANDPARENTS

Vrednost 23126 Frekvenca
1 VERY SUITABLE 364
2 SOMEWHAT SUITABLE 441
3 NOT VERY SUITABLE 97
4 NOT AT ALL SUITABLE 40
0 NOT AVAILABLE 11222
8 CANT CHOOSE, DK 30
9 NA 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 1 4 1.80149 0.78771

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V24 CHILDCARE:RELATIVE

Vrednost 24125 Frekvenca
0 NOT AVAILABLE 0
1 VERY SUITABLE 3279
2 SOMEWHAT SUITABLE 4359
3 NOT VERY SUITABLE 2410
4 NOT AT ALL SUITABLE 1468
8 CANT CHOOSE, DK 485
9 NA 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11516 1 4 2.17949 0.985787

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V25 LIFE SITUATION:ADVICE YOUNG WOMAN

Vrednost 25124 Frekvenca
1 LIVE ALONE 565
2 TOG. WITHOUT MARRYING 822
3 1ST TOG.,THEN MARRY 5123
4 MARRY FIRST 4228
5 H: OTHER 37
8 CANT CHOOSE, DK 1312
9 NA 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10775 1 5 3.2181 0.802902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V26 LIFE SITUATION:ADVICE YOUNG MAN

Vrednost 26123 Frekvenca
1 LIVE ALONE 613
2 TOG. WITHOUT MARRYING 855
3 1ST TOG.,THEN MARRY 5098
4 MARRY FIRST 4124
5 H: OTHER 35
8 CANT CHOOSE, DK 1340
9 NA 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10725 1 5 3.19702 0.816803

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V27 MARRIAGE:MARRIED PEOPLE HAPPIER

Vrednost 27122 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1359
2 AGREE 3402
3 NEITHER AGREE NOR DIS 3147
4 DISAGREE 2344
5 STRONGLY DISAGREE 1017
8 CANT CHOOSE, DK 869
9 NA 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11269 1 5 2.84542 1.15304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V28 MARR:PERSONAL FREEDOM MORE IMPORTANT

Vrednost 28121 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 364
2 AGREE 1348
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2574
4 DISAGREE 5748
5 STRONGLY DISAGREE 1493
8 CANT CHOOSE, DK 585
9 NA 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11527 1 5 3.5776 0.962526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V29 MARR:FINANCIAL SECURITY MAIN ADVANTAGE

Vrednost 29120 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 714
2 AGREE 2505
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1919
4 DISAGREE 4762
5 STRONGLY DISAGREE 1858
8 CANT CHOOSE, DK 357
9 NA 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11758 1 5 3.38655 1.15919

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30 MARR:CHILDREN MAIN PURPOSE

Vrednost 30119 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 891
2 AGREE 2853
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1914
4 DISAGREE 4565
5 STRONGLY DISAGREE 1506
8 CANT CHOOSE, DK 393
9 NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11729 1 5 3.25083 1.17776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31 MARR:BAD MARR. BETTER THAN SINGLE

Vrednost 31118 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 143
2 AGREE 409
3 NEITHER AGREE NOR DIS 587
4 DISAGREE 4447
5 STRONGLY DISAGREE 6246
8 CANT CHOOSE, DK 290
9 NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11832 1 5 4.37289 0.827984

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V32 MARR:BETTER IF CHILDREN WANTED

Vrednost 32117 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 3524
2 AGREE 4801
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1138
4 DISAGREE 1789
5 STRONGLY DISAGREE 623
8 CANT CHOOSE, DK 231
9 NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11875 1 5 2.25777 1.18366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V33 SINGLE WOMAN:RAISE CHILD AS WELL

Vrednost 33116 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1019
2 AGREE 3841
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1814
4 DISAGREE 4056
5 STRONGLY DISAGREE 998
8 CANT CHOOSE, DK 392
9 NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11728 1 5 3.01475 1.16669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V34 SINGLE MAN:RAISE CHILD AS WELL

Vrednost 34115 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 549
2 AGREE 2456
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1920
4 DISAGREE 4928
5 STRONGLY DISAGREE 1801
8 CANT CHOOSE, DK 461
9 NA 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11654 1 5 3.42698 1.1216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V35 DIVORCE TO EASY TO TAKE MARR. SERIOUSLY

Vrednost 35114 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1633
2 AGREE 4656
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1713
4 DISAGREE 2608
5 STRONGLY DISAGREE 876
8 CANT CHOOSE, DK 643
9 NA 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11486 1 5 2.68988 1.18749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V36 MARR:HOMOSEXUALS RIGHT TO MARRY

Vrednost 36113 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 389
2 AGREE 1698
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1488
4 DISAGREE 2544
5 STRONGLY DISAGREE 4445
8 CANT CHOOSE, DK 1549
9 NA 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10564 1 5 3.84797 1.23004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V37 IDEAL NUMBER:CHILDREN

Vrednost 37112 Frekvenca
0 NO CHILDREN 118
1 1 CHILD 421
2 6774
3 3046
4 1069
5 153
6 84
7 25
8 22
9 8
10 1
98 DK 29
99 NA 444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11721 0 10 2.48144 0.92796

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V38 FEELING ABOUT IDEAL FAMILY SIZE:NO CHILD

Vrednost 38111 Frekvenca
1 VERY DESIRABLE 179
2 DESIRABLE 851
3 NEITHER DES. NOR 3192
4 UNDESIRABLE 4485
5 VERY UNDESIRABLE 2237
8 CANT CHOOSE, DK 895
9 NA 355
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10944 1 5 3.70815 0.932318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V39 OPINION ABOUT FAMILY SIZE:ONE CHILD

Vrednost 39110 Frekvenca
1 VERY DESIRABLE 563
2 DESIRABLE 5296
3 NEITHER DES. NOR 2833
4 UNDESIRABLE 2224
5 VERY UNDESIRABLE 316
8 CANT CHOOSE, DK 536
9 NA 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11232 1 5 2.68251 0.939059

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V40 OPINION ABOUT FAMILY SIZE:TWO CHILDREN

Vrednost 40109 Frekvenca
1 VERY DESIRABLE 3788
2 DESIRABLE 6471
3 NEITHER DES. NOR 1002
4 UNDESIRABLE 240
5 VERY UNDESIRABLE 67
8 CANT CHOOSE, DK 382
9 NA 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11568 1 5 1.81803 0.718415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V41 OPINION ABOUT FAMILY SIZE:THREE CHILDREN

Vrednost 41108 Frekvenca
1 VERY DESIRABLE 2313
2 DESIRABLE 4921
3 NEITHER DES. NOR 2227
4 UNDESIRABLE 1495
5 VERY UNDESIRABLE 314
8 CANT CHOOSE, DK 607
9 NA 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11270 1 5 2.34126 1.03336

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V42 OPINION FAMILY SIZE:FOUR AND MORE KIDS

Vrednost 42107 Frekvenca
1 VERY DESIRABLE 960
2 DESIRABLE 2200
3 NEITHER DES. NOR 2635
4 UNDESIRABLE 3339
5 VERY UNDESIRABLE 1848
8 CANT CHOOSE, DK 869
9 NA 343
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10982 1 5 3.26543 1.20698

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V43 CHILDREN:JUST TROUBLE

Vrednost 43106 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 187
2 AGREE 622
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1275
4 DISAGREE 5535
5 STRONGLY DISAGREE 4172
8 CANT CHOOSE, DK 315
9 NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11791 1 5 4.09261 0.898442

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44 CHILDREN:GROWING A JOY

Vrednost 44105 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 4400
2 AGREE 5737
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1062
4 DISAGREE 397
5 STRONGLY DISAGREE 91
8 CANT CHOOSE, DK 433
9 NA 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11687 1 5 1.80568 0.79725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V45 CHILD:INTERFERE PARENTS FREEDOM

Vrednost 45104 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 392
2 AGREE 2164
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2113
4 DISAGREE 5384
5 STRONGLY DISAGREE 1736
8 CANT CHOOSE, DK 319
9 NA 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11789 1 5 3.50115 1.05415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V46 NO CHILD:NOT COMPLETE

Vrednost 46103 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 2047
2 AGREE 4082
3 NEITHER AGREE NOR DIS 1919
4 DISAGREE 2423
5 STRONGLY DISAGREE 881
8 CANT CHOOSE, DK 764
9 NA 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11352 1 5 2.64843 1.21707

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V47 CHILD:FINANCIAL BURDEN

Vrednost 47102 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 142
2 AGREE 337
3 NEITHER AGREE NOR DIS 940
4 DISAGREE 5894
5 STRONGLY DISAGREE 4441
8 CANT CHOOSE, DK 359
9 NA 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11754 1 5 4.20427 0.799714

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V48 NO CHILD:EMPTY LIFE

Vrednost 48101 Frekvenca
1 STRONGLY AGREE 1693
2 AGREE 2932
3 NEITHER AGREE NOR DIS 2016
4 DISAGREE 3002
5 STRONGLY DISAGREE 1406
8 CANT CHOOSE, DK 1073
9 NA 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11049 1 5 2.95439 1.28726

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V49 DIVORCE TO EASY BY LAW?

Vrednost 49100 Frekvenca
1 VERY EASY 2216
2 FAIRLY EASY 3918
3 NEITHER EASY NOR DIFFICULT 2152
4 FAIRLY DIFFICULT 1278
5 VERY DIFFICULT 1167
6 41
8 CANT CHOOSE, DK 1359
9 NA 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10772 1 6 2.57157 1.26073

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V50 SHOULD DIVORCE BE EASY:WITHOUT CHILD?

Vrednost 5099 Frekvenca
1 VERY EASY 1828
2 FAIRLY EASY 3314
3 NEITHER EASY NOR DIFFICULT 3630
4 FAIRLY DIFFICULT 1502
5 VERY DIFFICULT 731
6 45
8 CANT CHOOSE, DK 1071
9 NA 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11050 1 6 2.64968 1.1297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V51 SHLD DIVORCE BE EASY:WITH YOUNG CHILD?

Vrednost 5198 Frekvenca
1 VERY EASY 411
2 FAIRLY EASY 1244
3 NEITHER EASY NOR DIFFICULT 3415
4 FAIRLY DIFFICULT 3212
5 VERY DIFFICULT 2554
6 301
8 CANT CHOOSE, DK 977
9 NA 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11137 1 6 3.64263 1.13816

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V52 BAD MARR:DIVORCE BETTER FOR KIDS

Vrednost 5297 Frekvenca
1 MUCH BETTER DIVORCE 1998
2 BETTER TO DIVORCE 5390
3 140
4 WORSE TO DIVORCE 2078
5 MUCH WORSE TO DIVORCE 652
8 CANT CHOOSE, DK 1852
9 NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10258 1 5 2.4147 1.19118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V53 BAD MARR:DIVORCE BETTER FOR WIFE

Vrednost 5396 Frekvenca
1 MUCH BETTER DIVORCE 2347
2 BETTER TO DIVORCE 6201
3 130
4 WORSE TO DIVORCE 1267
5 MUCH WORSE TO DIVORCE 311
8 CANT CHOOSE, DK 1851
9 NA 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10256 1 5 2.12188 0.996906

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V54 BAD MARR:DIVORCE BETTER FOR MAN

Vrednost 5495 Frekvenca
1 MUCH BETTER DIVORCE 2267
2 BETTER TO DIVORCE 6157
3 142
4 WORSE TO DIVORCE 1342
5 MUCH WORSE TO DIVORCE 329
8 CANT CHOOSE, DK 1868
9 NA 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10237 1 5 2.15102 1.01303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V55 MOTHER EVER WORKING BEFORE R 14 YEARS

Vrednost 5594 Frekvenca
1 YES, SHE WORKED 4415
2 NO 7528
3 NOT LIVE W MOTHER 156
8 DONT KNOW 6
9 NA 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12099 1 3 1.64799 0.503893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V56 RESPONDENT EVER DIVORCED?

Vrednost 5693 Frekvenca
1 YES 1148
2 NO 7840
3 2765
9 NA 441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11753 1 3 2.13758 0.560388

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V57 WAS SPOUSE EVER DIVORCED

Vrednost 5792 Frekvenca
1 YES 576
2 NO 6975
3 270
0 3769
9 NA 604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7821 1 3 1.96087 0.326578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V58 LIVING TOGETHER BEFORE MARRIAGE

Vrednost 5891 Frekvenca
1 YES 1421
2 NO 6194
3 19
0 4147
9 NA 413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7634 1 3 1.81635 0.393601

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V59 IF MARR.WOM:WORKG BEFORE CHILD

Vrednost 5990 Frekvenca
1 WORKED FULL-TIME 2230
2 WORKED PART-TIME 312
3 STAYED HOME 1001
0 8481
8 DOES NOT APPLY 82
9 NA 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3543 1 3 1.65312 0.889852

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V60 MOTHER WORKING:PRE-SCHOOL CHILD

Vrednost 6089 Frekvenca
1 WORKED FULL-TIME 697
2 WORKED PART-TIME 564
3 STAYED HOME 2218
0 8481
8 DOES NOT APPLY 131
9 NA 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3479 1 3 2.43719 0.80432

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V61 MOTHER WORKING:YOUNGEST TO SCHOOL

Vrednost 6188 Frekvenca
1 WORKED FULL-TIME 777
2 WORKED PART-TIME 689
3 STAYED HOME 1398
0 8481
8 DOES NOT APPLY 736
9 NA 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2864 1 3 2.21683 0.844193

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V62 MOTHER WORKING:KIDS LEFT HOME

Vrednost 6287 Frekvenca
1 WORKED FULL-TIME 585
2 WORKED PART-TIME 290
3 STAYED HOME 839
0 8481
8 DOES NOT APPLY 1850
9 NA 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1714 1 3 2.14819 0.89962

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V63 ARE YOU BOTH WORKING?

Vrednost 6386 Frekvenca
1 561
2 615
3 171
4 205
0 Nav 10585
9 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1552 1 4 2.01289 1.00024

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V64 WHO EARNS MORE MONEY?

Vrednost 6485 Frekvenca
1 HUSBAND MUCH MORE 2003
2 HUSBAND BIT MORE 718
3 ABOUT THE SAME 341
4 WIFE BIT MORE 174
5 WIFE MUCH MORE 98
0 8687
9 NA, Dk, dn apply 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3334 1 5 1.69406 1.04072

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V65 SEX OF RESPONDENT

Vrednost 6584 Frekvenca
1 MALE 5446
2 FEMALE 6744
9 NA 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12190 1 2 1.55324 0.497178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V66 AGE OF RESPONDENT

Vrednost 6683 Frekvenca
2 18 - 24 years 0
3 25 - 34 years 0
4 35 - 44 years 0
5 45 - 54 years 0
6 55 - 64 years 0
7 65 - 74 years 0
8 75 years and more 0
16 56
17 46
18 163
19 196
20 241
21 230
22 239
23 245
24 270
25 275
26 265
27 282
28 265
29 249
30 251
31 255
32 229
33 255
34 244
35 261
36 229
37 235
38 266
39 243
40 235
41 221
42 232
43 194
44 234
45 204
46 200
47 201
48 183
49 196
50 174
51 184
52 175
53 164
54 175
55 180
56 183
57 164
58 192
59 159
60 198
61 159
62 185
63 146
64 164
65 187
66 182
67 179
68 185
69 162
70 98
71 106
72 101
73 86
74 93
75 94
76 83
77 61
78 71
79 56
80 49
81 38
82 32
83 41
84 14
85 19
86 9
87 14
88 11
89 15
90 1
91 1
92 3
94 1
99 NA, REFUSED 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12184 16 94 44.408 17.3398

Vrednosti spremenljivk od 2 do 99

V67 MARITAL STATUS

Vrednost 6782 Frekvenca
1 MARRIED 7613
2 WIDOWED 1056
3 DIVORCED 619
4 SEPARATED 135
5 NEVER MARRIED 2741
9 NA, REFUSED 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12164 1 5 2.12323 1.65355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V68 DO YOU HAVE A STEADY PARTNER?

Vrednost 6881 Frekvenca
1 YES 375
2 NO 1278
0 NOT AVAILABLE 10539
9 NA 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1653 1 2 1.77314 0.418928

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69 EDUCATION I (YEARS)

Vrednost 6980 Frekvenca
1 1 YEAR 6
2 2 YEARS 18
3 42
4 64
5 235
6 334
7 190
8 1261
9 530
10 1249
11 1081
12 1233
13 714
14 648
15 306
16 371
17 211
18 160
19 85
20 80
21 34
22 15
23 14
24 11
25 5
27 4
28 3
29 2
31 1
34 1
36 36 YEARS 2
95 STILL AT SCHOOL 6
96 still AT COLLEGE,UNIV 19
0 NO FORMAL SCHOOLING 3046
98 DK 3
99 NA 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8935 1 96 11.4232 5.66485

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V70 EDUCATION II (QUAL.)

Vrednost 7079 Frekvenca
1 103
2 1264
3 4752
4 2403
5 1640
6 761
7 756
8 479
9 8
0 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12166 1 9 3.98331 1.57257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V71 R: CURRENT EMPLOYMENT STATUS

Vrednost 7178 Frekvenca
1 FULL-TIME EMPLOYED 5819
2 PART-TIME EMPLOYED 493
3 LESS THAN PART-TIME 158
4 HELPING FAMILY MEMBER 9
5 UNEMPLOYED 344
6 STUDENT, IN SCHOOL 369
7 RETIRED 949
8 HOUSEWIFE, HOME DUTIES 3785
9 SICK, DISABLED 109
10 OTHERS NOT IN LABOUR FORCE 112
99 NA 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12147 1 10 4.13872 3.29595

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V72 WORKING HOURS

Vrednost 7277 Frekvenca
1 1 HOUR 1
2 5
3 5
4 10
5 9
6 22
7 7
8 27
9 93
10 50
11 7
12 33
13 12
14 14
15 56
16 36
17 7
18 34
19 17
20 230
21 16
22 22
23 13
24 51
25 89
26 16
27 15
28 28
29 12
30 139
31 4
32 75
33 14
34 9
35 124
36 146
37 102
38 336
39 181
40 1988
41 26
42 121
43 40
44 49
45 298
46 42
47 19
48 120
49 15
50 404
51 6
52 17
53 4
54 26
55 116
56 30
57 2
58 4
59 4
60 289
61 2
62 6
63 5
64 4
65 59
66 10
67 3
68 5
70 107
72 15
75 14
76 2
77 3
78 3
80 59
82 1
84 13
85 6
88 1
89 4
90 11
91 1
94 1
95 26
0 NAV 6083
98 DK 2
99 NA 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6048 1 95 40.5114 14.2336

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V73 RESPONDENT:OCCUPATION

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10041 1 9997 1119.24 2378.67

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V74 INDUSTRIAL SECTOR

Vrednost 7475 Frekvenca
0 NAV
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6681 1 937 136.143 257.736

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

V75 R: PROFESSIONAL GROUP

Vrednost 7574 Frekvenca
1 775
2 781
3 2154
4 967
5 869
6 548
7 1233
8 542
9 145
10 86
0 NAV 3788
99 306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8100 1 10 4.37432 2.24087

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V76 PRIVATE VS PUBLIC SECTOR

Vrednost 7673 Frekvenca
1 works f gov or nat industry 2414
2 DOES NOT 3075
0 NAV 5958
8 568
9 NA 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5489 1 2 1.56021 0.496407

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V77 RESP:SELF EMPLOYED

Vrednost 7772 Frekvenca
1 SELF EMPLOYED 1064
2 SE WITH EMPLOYEES 74
3 FOR SOMEONE ELSE 8844
0 2082
9 NA, INSUFF INFO 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9982 1 3 2.7794 0.62061

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V78 RESP:SUPERVISES OTHERS

Vrednost 7871 Frekvenca
1 SUPERVISES OTHERS 1859
2 DOES NOT SUPERVISE 4104
0 NAV 5892
8 DK 4
9 NA 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5963 1 2 1.68824 0.46325

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V79 SIZE OF WORKPLACE

Vrednost 7970 Frekvenca
1 86
2 195
3 177
4 286
5 271
6 217
0 NAV 10937
8 10
9 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1232 1 6 3.9026 1.52379

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V80 TRADE UNION MEMBERSHIP

Vrednost 8069 Frekvenca
1 MEMBER 2906
2 NOT MEMBER 8035
0 980
7 REFUSED 1
8 DK 188
9 NA 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10941 1 2 1.73439 0.441676

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V81 UNEMPLOYMENT I

Vrednost 8168 Frekvenca
1 YES 765
2 NO 3139
0 NAV 8286
8 DK 1
9 NA 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3904 1 2 1.80405 0.396983

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V82 UNEMPLOYMENT II

Vrednost 8267 Frekvenca
1 42
2 31
3 23
4 13
5 5
6 23
7 2
8 13
9 5
10 1
11 1
12 31
14 1
16 11
18 6
20 10
24 46
28 5
32 10
36 19
40 4
42 1
44 2
48 36
52 2
60 8
72 30
73 1
80 3
84 7
92 1
96 14
120 7
132 1
144 6
168 1
180 3
192 4
204 1
216 5
240 3
252 1
264 1
288 1
300 2
336 1
360 6
0 NAV 11726
999 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 360 44.4556 65.7055

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

V83 PARTY AFFILIATION I

Vrednost 8366 Frekvenca
1 FAR LEFT 2
2 LEFT 1081
3 CENTER 1104
4 RIGHT 614
5 FAR RIGHT 0
6 OTHER,NO SPECIFIC 6
7 NO PARTY 295
0 NOT AVAILABLE 8846
8 DK 0
9 NA 246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3102 1 7 3.23436 1.42609

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V84 PARTY AFF COUNTRY SPEC.

Vrednost 8465 Frekvenca
1 NAV 495
2 518
3 203
4 172
5 153
6 278
7 138
95 4
97 285
0 9808
99 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2246 1 97 15.2502 31.4678

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V85 STRENGTH PARTY AFFILIAT.

Vrednost 8564 Frekvenca
1 355
2 738
3 746
4 170
5 137
6 269
7 138
0 NAV 9632
8 5
9 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2553 1 7 3.13905 1.70924

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V86 VOTE NEXT ELECTION I

Vrednost 8663 Frekvenca
1 FAR LEFT 73
2 LEFT 1975
3 CENTER 778
4 RIGHT 1466
5 FAR RIGHT 62
6 OTHER,NO SPECIFIC. 22
7 NO PARTY 86
0 NOT AVAILABLE 6713
8 DK 408
9 NA, refused 611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4462 1 7 2.97288 1.11557

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V87 VOTE NEXT ELECTION II

Vrednost 8762 Frekvenca
1 1256
2 1344
3 212
4 223
5 16
6 28
7 5
8 17
94 4
95 18
96 86
0 NAV 8199
97 389
98 392
99 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3209 1 96 5.05859 16.9632

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V88 VOTE LAST ELECTION I

Vrednost 8861 Frekvenca
1 FAR LEFT 2
2 LEFT 1322
3 CENTER 160
4 RIGHT 1317
5 FAR RIGHT 9
6 OTHER,NO SPECIFIC. 27
7 NO PARTY 24
0 NOT AVAILABLE 8785
8 DK 409
9 NA, refused, swinging 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2861 1 7 3.06501 1.07383

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V89 VOTE LAST ELECTION II

Vrednost 8960 Frekvenca
1 1086
2 1362
3 160
4 191
5 9
6 2
95 27
96 24
0 NAV 8785
97 394
98 139
99 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2861 1 96 3.48829 12.4228

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V90 LEFT RIGHT SCALE

Vrednost 9059 Frekvenca
1 120
2 698
3 862
4 1427
5 1103
6 799
7 373
8 231
9 81
10 48
0 NAV 6049
98 306
99 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5742 1 10 4.49094 1.79293

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V91 RELIGION

Vrednost 9158 Frekvenca
10 CATHOLIC 6230
20 JEWISH 39
30 MOSLEM 7
40 BAPTIST 311
41 METHODIST 176
42 LUTHERAN 143
43 PRESBYTERIAN 427
44 CH OF ENGL,IREL 530
45 URC 13
46 EPISCOPAL 30
48 222
49 PROT N ELSEWHERE 1782
51 HINDU 1
52 BUDDHIST 2
53 SIKH 3
60 1
90 NONE 1735
91 NO DENOMONAT. 104
92 OTHER RELIG 142
93 OTHER NON CHRIST 12
97 REFUSED 45
98 DK 1
99 NA 238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11910 10 93 34.487 29.6385

Vrednosti spremenljivk od 10 do 99

V92 CHURCH ATTENDANCE

Vrednost 9257 Frekvenca
1 ONCE A WEEK OR MORE 2741
2 2-3 TIMES A MONTH 933
3 ONCE A MONTH 281
4 SEVERAL TIMES A YEAR 1566
5 LESS FREQUENTLY 2050
6 NEVER 2465
0 NAP 2049
7 REFUSED 43
8 DK 13
9 NA 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10036 1 6 3.66222 1.98266

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V93 SUBJECTIVE SOCIAL CLASS

Vrednost 9356 Frekvenca
1 LOWER CLASS 602
2 WORKING CLASS 2506
3 882
4 MIDDLE CLASS 3820
5 UPPER MIDDLE 951
6 UPPER CLASS 139
0 NAV 2792
7 REFUSED 165
8 DK 307
9 NA 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8900 1 6 3.27292 1.2145

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V94 TYPE OF HOUSING

Vrednost 9455 Frekvenca
1 OWN HOUSE 6315
2 RENT PRIVATE 2376
3 RENT PUBLIC OR SUBSIDIZED 980
4 SUBTENANT 118
5 OTHER 133
0 NAV 2211
8 DK 2
9 NA, refused 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9922 1 5 1.52631 0.824093

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V95 SPOUSE PARTN:EDUCATION I

Vrednost 9554 Frekvenca
1 1 YEAR 0
2 2 YEARS 15
3 9
4 38
5 11
6 168
7 28
8 745
9 152
10 63
11 324
12 611
13 79
14 98
15 36
16 175
17 95
18 29
19 16
20 17
24 24 YEARS 1
95 STILL AT SCHOOL 0
96 NO FORMAL SCHOOLING 10
0 NAV 9415
98 DK 5
99 NA 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2720 2 96 10.9654 6.13957

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V96 SPOUSE PART:EDUCATION II

Vrednost 9653 Frekvenca
1 37
2 867
3 2619
4 1236
5 638
6 254
7 257
8 155
9 5
0 NAV 6064
97 1
98 3
99 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6068 1 9 3.68655 1.42939

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V97 SP PART:EMPLOYMENT STATUS

Vrednost 9752 Frekvenca
1 FULL-TIME EMPLOYED 4662
2 PART-TIME EMPLOYED 293
3 LESS THAN PART-TIME 66
4 HELPING FAMILY MEMBER 7
5 UNEMPLOYED 80
6 STUDENT, IN SCHOOL 26
7 RETIRED 534
8 HOUSEWIFE, HOME DUTIES 2630
9 SICK, DISABLED 25
10 OTHERS NOT IN LABOUR FORCE 15
0 3790
98 6
99 NA 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8338 1 10 3.73987 3.3014

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V98 SPOUSE:SELF EMPLOYED

Vrednost 9851 Frekvenca
1 SELF EMPLOYED 588
2 SE WITH EMPLOYEES 46
3 FOR SOMEONE ELSE 4587
0 NAV 5870
7 DK 9
8 NA, CANT CLASSIFY 67
9 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5221 1 3 2.76595 0.636078

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V99 SPOUSE PARTN.:OCCUPATION

Vrednost 9950 Frekvenca
0 NAV
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5435 1 990971 1618.21 19143.3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V100 SPOUSE:PROFESSIONAL GROUP

Vrednost 10049 Frekvenca
1 430
2 348
3 1038
4 559
5 395
6 235
7 632
8 96
9 67
0 NAV 7884
98 61
99 449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3800 1 9 4.12 2.08274

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V101 SIZE OF HOUSEHOLD

Vrednost 10148 Frekvenca
1 1 PERSON 1922
2 2 PERSONS 3037
3 2176
4 2275
5 917
6 734
7 1008
8 83
9 9 PERSONS 35
10 1
12 12 PERSONS 1
99 NA 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12189 1 12 3.33661 1.84495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V102 HOUSEHOLD CYCLE

Vrednost 10247 Frekvenca
1 249
2 432
3 426
4 657
5 630
6 441
7 199
0 NAV 9150
99 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3034 1 7 4.02373 1.68176

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V103 FAMILY INCOME I

Vrednost 10346 Frekvenca
0 NOT AVAILABLE
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3058 350 96000 8570.4 7702.57

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V104 FAMILY INCOME II (CLASS.)

Vrednost 10445 Frekvenca
1 76
2 260
3 370
4 524
5 611
6 564
7 688
8 695
9 967
10 921
11 818
12 733
13 701
14 729
15 565
16 336
17 274
18 190
19 132
20 187
21 8
22 2
0 2
97 1031
98 460
99 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10351 1 22 10.0504 4.37582

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V105 RESPONDENTS EARNINGS I

Vrednost 10544 Frekvenca
0 NOT AVAILABLE
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2223 120 52300 4451.01 4431.89

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V106 RESPONDENT EARNINGS II (CLASS.)

Vrednost 10643 Frekvenca
1 605
2 573
3 628
4 744
5 806
6 678
7 664
8 589
9 635
10 410
11 369
12 269
13 270
14 238
15 213
16 117
17 107
18 87
19 25
20 35
21 1
22 1
0 2958
97 795
98 45
99 332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8064 1 22 7.15315 4.33703

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V107 REGION

Vrednost 10742 Frekvenca
1 1026
2 700
3 1062
4 848
5 1540
6 757
7 726
8 1326
9 1137
10 530
11 413
12 82
13 164
14 91
15 122
16 88
17 60
18 83
19 83
20 68
21 23
22 15
23 15
24 67
25 27
26 31
27 36
28 33
0 NAV 1033
99 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11153 1 28 6.83529 4.73225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V108 URBAN RURAL

Vrednost 10841 Frekvenca
1 3674
2 2035
3 2216
4 642
5 733
6 593
7 343
8 442
9 71
10 131
0 NAV 1307
99 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10880 1 10 2.94752 2.16782

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V109 FATHER: EDUCATION I (YEARS)

Vrednost 10940 Frekvenca
1 1 YEAR 7
2 2 YEARS 24
3 64
4 169
5 58
6 669
7 77
8 1040
9 115
10 120
11 134
12 398
13 48
14 52
15 30
16 128
17 45
18 52
19 10
20 31
21 3
22 1
24 24 YEARS 1
25 1
95 STILL AT SCHOOL 0
96 NO FORMAL SCHOOLING 27
0 NAV 8468
98 DK 289
99 NA 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3304 1 96 9.58172 8.63492

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V110 FATHER: EDUCATION II (QUALIFIC.)

Vrednost 11039 Frekvenca
1 112
2 3231
3 1005
4 102
5 179
6 135
7 229
8 1
0 NAV 7055
98 85
99 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4994 1 8 2.6658 1.33084

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V111 FATHER: OCCUPATION

Vrednost 11138 Frekvenca
0 NAV
999998 DK
999999 NA
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8401 1 9997 1629.48 2782.39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

V112 MOTHER: EDUCATION I (YEARS)

Vrednost 11237 Frekvenca
1 1 YEAR 12
2 2 YEARS 33
3 48
4 186
5 57
6 723
7 90
8 1155
9 83
10 136
11 104
12 572
13 69
14 89
15 24
16 81
17 17
18 14
19 3
20 7
23 1
24 24 YEARS 2
95 STILL AT SCHOOL 0
96 NO FORMAL SCHOOLING 31
0 NAV 8303
98 DK 234
99 NA 120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3537 1 96 9.37461 8.73369

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V113 MOTHER: EDUCATION II (QUALIFIC.)

Vrednost 11336 Frekvenca
1 215
2 3658
3 1025
4 84
5 121
6 63
7 48
8 2
0 NAV 6851
98 78
99 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5216 1