Evrobarometer 69.2: Nacionalna in evropska identiteta, evropske volitve, evropske vrednote in podnebne spremembe, marec–maj 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB692
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2008

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo, politika, družbene spremembe, članstvo v EU, zaupanje, zaupanje evropskim institucijam, globalizacija, klimatske spremembe, selitev, stališča do proračuna EU, EU in učinki globalizacije, evropske volitve, ugled Evropskega parlamenta, evropske odločitve, Evropski proračun, javna uprava, politične stranke, politične vrednote, človekove vrednote, evropska identiteta, nacionalna identiteta

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, IDENTITETA, ZAUPANJE, NARODNA IDENTITETA, KULTURNA IDENTITETA, EVROPSKI PARLAMENT, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, PODNEBNA SPREMEMBA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
DRUŽBENO STANJE IN INDIKATORJI
NACIONALNA IN EVROPSKA IDENTITETA
EVROPSKE VOLITVE
EVROPSKE VREDNOTE
PODNEBNE SPREMEMBE


Abstract:

Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer kako zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali prepričati ljudi, ki so jim blizu da delijo poglede na teme o katerih imajo trdno mnenje, ali so razpravljali o politiki, o tem, kakšne cilje bi morala imeti njihova država za naslednjih 10 do 15 let in kako gledajo na potrebo po družbenih spremembah. Dodatna vprašanja so se nanašala na poznavanje in mnenje respondentov o globalizaciji ter Evropski uniji (EU), denimo na poznavanje struktur EU, katere vire uporabljajo pri informiranju o EU, če menijo, da ima njihova država kakšne koristi od članstva v EU (oziroma bi imela koristi, če bi postala članica) ter na obseg njihovega interesa do zadev, povezanih z Evropsko unijo. V nadaljevanju so se vprašanja navezovala na mnenje o javni upravi v njihovi državi, o transparentnosti vladnih in evropskih institucij ter kakšen pomen so pripisovali transparentnosti. Vprašani so bili, za katero državo bi si najbolj želeli, da se priključi EU – Turčija, Hrvaška in Makedonija. V naslednjem tematskem sklopu je poudarek bil na nacionalni in evropski identiteti. Respondenti so odgovarjali na vprašanja o tem, koliko se čutijo prebivalce EU, svoje države, regije in do katere mere se čutijo državljane sveta ter o zadovoljstvu z lastno identiteto in o pripisovanju pomena skupni evropski identiteti. V drugem delu se je raziskava osredotočila na zanimanje intervjuvancev za evropske volitve, ali volijo, razloge za njihovo odločitev in na katere točke bi se volilne kampanje po njihovem mnenju morale osredotočiti. Dodatno so bili vprašani še o strankah, ki so jih volili na volitvah v Evropski parlament (EP) junija 2004, maja 2007, novembra 2007 in na zadnjih državnozborskih volitvah v svoji državi. Tretji del se je osredotočil na evropske vrednote in vrednostni sistem, intervjuvanci so izkazali svoje osebne vrednote, se opredelili do tega, ali evropske države povezujejo skupne vrednote in kako so si te blizu. Prav tako so izbrali zanje najpomembnejše vrednote, ki jih povezujejo z osebnim zadovoljstvom. V zadnjem sklopu vprašanj se je raziskava osredotočala na klimatske spremembe, kjer so intervjuvanci podali svoje poznavanje in poglede na klimatske spremembe, ali menijo, da je to resen problem, ali se za boj proti klimatskim spremembam ukrepi izvajajo v zadostni meri in njihovo mnenje o osebnem sodelovanju v boju proti klimatskim spremembam. Prav tako so odgovarjali na to, v kakšni meri so se sami udejstvovali v boju proti klimatskim spremembam in ocenili ukrepe, ki jih je EU predlagala za omejitev učinkov klimatskih sprememb. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem stanu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, tipu in velikosti naselja, regiji in jeziku anketiranja.

Methodology


Collection date: 25. marec 2008 - 04. maj 2008, Avstrija: 27. marec 2008 - 20. april 2008,, Belgija: 01. april 2008 - 04. maj 2008,, Bolgarija: 27. marec 2008 - 07. april 2008,, Ciper (Republika): 31. marec 2008 - 24. april 2008,, Hrvaška: 28. marec 2008 - 26. april 2008,, Češka: 02. april 2008 - 17. april 2008,, Danska: 02. april 2008 - 04. maj 2008,, Estonija: 27. marec 2008 - 21. april 2008,, Finska: 02. april 2008 - 04. maj 2008,, Francija: 27. marec 2008 - 27. april 2008,, Nemčija: 29. marec 2008 - 28. april 2008,, Velika Britanija: 01. april 2008 - 24. april 2008,, Grčija: 28. marec 2008 - 17. april 2008,, Madžarska: 28. marec 2008 - 26. april 2008,, Irska (Republika): 28. marec 2008 - 30. april 2008,, Italija: 25. marec 2008 - 26. april 2008,, Latvija: 02. marec 2008 - 29. april 2008,, Litva: 01. april 2008 - 22. april 2008,, Luksemburg: 26. marec 2008 - 29. april 2008,, Makedonija (NJRM): 29. marec 2008 - 06. april 2008,, Malta: 26. marec 2008 - 17. april 2008,, Nizozemska: 01. april 2008 - 26. april 2008,, Severna Irska: 01. april 2008 - 24. april 2008,, Poljska: 30. marec 2008 - 23. april 2008,, Portugalska: 26. marec 2008 - 24. april 2008,, Romunija: 25. marec 2008 - 23. april 2008,, Slovaška: 01. april 2008 - 20. april 2008,, Slovenija: 01. april 2008 - 27. april 2008,, Španija: 27. marec 2008 - 26. april 2008,, Švedska: 28. marec 2008 - 27. april 2008,, Turčija: 29. marec 2008 - 27. april 2008,, Severni del Cipra pod turško zasedbo: 28. marec 2008 - 30. april 2008.
Date of production: 2008
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaške, Turčije, severnega dela Cipra s turško zasedbo in Makedonije. Vsi respondenti so bili državljani starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB692 - Evrobarometer 69.2 marec–maj 2008 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 981
  • number of units: 30170

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4744 30170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 4744 to 4744

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4744 30170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 4744 to 4744

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
4.0.0 (2011-10-17) 30170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1981 Frequency
4744 30170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 4744 to 4744

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2980 Frequency
4744 30170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 4744 to 4744

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3979 Frequency
4.0.0 (2011-10-17) 30170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4978 Frequency
692 Eurobarometer 69.2 30170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 692 to 692

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 1000001 63001009 24942564.07 16651871.319

Valid range from 1000001 to 63001009

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6976 Frequency
1 France 1040
2 Belgium 1003
3 The Netherlands 1041
4 Germany West 1027
5 Italy 1022
6 Luxembourg 501
7 Denmark 1005
8 Ireland 1004
9 Great Britain 1006
10 Northern Ireland 300
11 Greece 1000
12 Spain 1033
13 Portugal 1001
14 Germany East 507
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1004
17 Sweden 1007
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 504
20 Czech Republic 1014
21 Estonia 1006
22 Hungary 1000
23 Latvia 1008
24 Lithuania 1021
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1085
28 Slovenia 1003
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1019
31 Turkey 1003
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 1 34

Valid range from 1 to 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7975 Frequency
AT 1000
BE 1003
BG 1000
CY 504
CY-TCC 500
CZ 1014
DE-E 507
DE-W 1027
DK 1005
EE 1006
ES 1033
FI 1004
FR 1040
GB-GBN 1006
GB-NIR 300
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1004
IT 1022
LT 1021
LU 501
LV 1008
MK 1006
MT 500
NL 1041
PL 1000
PT 1001
RO 1019
SE 1007
SI 1003
SK 1085
TR 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0.328 3.216 1 0.351

Valid range from 0.3278 to 3.2155

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9973 Frequency
0 Other 28864
1 United Kingdom 1306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 2.681 0.0433 0.242

Valid range from 0 to 2.681454

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11971 Frequency
0 Other 28636
1 Germany 1534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 3.577 0.0508 0.257

Valid range from 0 to 3.57709

v13 NATION GROUP EU6

Value 13969 Frequency
0 Other 24536
1 EU6 5634
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 5.006 0.187 0.526

Valid range from 0 to 5.006302

v15 NATION GROUP EU9

Value 15967 Frequency
0 Other 21221
1 EU9 8949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 5.915 0.297 0.699

Valid range from 0 to 5.915093

v17 NATION GROUP EU10

Value 17965 Frequency
0 Other 20221
1 EU10 9949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 6.334 0.33 0.747

Valid range from 0 to 6.334303

v19 NATION GROUP EU12

Value 19963 Frequency
0 Other 18187
1 EU12 11983
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 6.373 0.397 0.782

Valid range from 0 to 6.372646

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21961 Frequency
0 Other 17680
1 EU12+ 12490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 6.358 0.414 0.787

Valid range from 0 to 6.357597

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23959 Frequency
0 Other 27159
1 EU NMS 3 3011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 3.133 0.0998 0.33

Valid range from 0 to 3.132918

v25 NATION GROUP EU15

Value 25957 Frequency
0 Other 14669
1 EU15 15501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 7.416 0.514 0.907

Valid range from 0 to 7.41575

v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007

Value 27955 Frequency
0 Other 16984
1 EURO ZONE 2007 13186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 7.819 0.437 0.875

Valid range from 0 to 7.818913

v29 NATION GROUP EU NMS 10

Value 29953 Frequency
0 Other 21029
1 EU NMS 10 9141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v30 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 9.23 0.303 0.943

Valid range from 0 to 9.230302

v31 NATION GROUP EU25

Value 31951 Frequency
0 Other 5528
1 EU25 24642
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v32 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 9.868 0.817 1.203

Valid range from 0 to 9.867842

v33 NATION GROUP AC/CC

Value 33949 Frequency
0 Other 26148
1 AC/CC 4022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v34 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 5.754 0.133 0.493

Valid range from 0 to 5.754425

v35 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 35947 Frequency
0 Other 28151
1 AC (BG RO) 2019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v36 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 2.497 0.0669 0.284

Valid range from 0 to 2.497201

v37 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 37945 Frequency
0 Other 28167
1 CC (TR HR) 2003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v38 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 4.256 0.0664 0.344

Valid range from 0 to 4.255922

v39 NATION GROUP EU27

Value 39943 Frequency
0 Other 3509
1 EU27 26661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v40 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 10.013 0.884 1.206

Valid range from 0 to 10.013154

v41 NATION GROUP EU NMS 12

Value 41941 Frequency
0 Other 19010
1 EU NMS 12 11160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v42 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 8.012 0.37 0.906

Valid range from 0 to 8.012365

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Value 43939 Frequency
0 Other 1006
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v44 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 9.707 0.967 1.225

Valid range from 0 to 9.706758

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Value 45937 Frequency
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v46 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 9.842 0.983 1.24

Valid range from 0 to 9.842422

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Value 47935 Frequency
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 1 to 1

v48 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0.00936 10.005 1 1.26

Valid range from 0.009359 to 10.005128

v49 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Value 49933 Frequency
0 Other 15980
1 EURO ZONE 2008 14190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v50 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 8.382 0.47 0.937

Valid range from 0 to 8.38208

v51 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Value 51931 Frequency
0 Other 17699
1 NON EURO ZONE 2008 12471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v52 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 0 8.863 0.413 0.963

Valid range from 0 to 8.862982

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0 140.791 150513.156 15043.6 18956.765

Valid range from 140.791183 to 150513.15625

v54 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 54928 Frequency
0 Not mentioned 29172
1 Mentioned 998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 55927 Frequency
0 Not mentioned 29161
1 Mentioned 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 56926 Frequency
0 Not mentioned 28616
1 Mentioned 1554
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 57925 Frequency
0 Not mentioned 29161
1 Mentioned 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 58924 Frequency
0 Not mentioned 29149
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 59923 Frequency
0 Not mentioned 29090
1 Mentioned 1080
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 60922 Frequency
0 Not mentioned 29173
1 Mentioned 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 61921 Frequency
0 Not mentioned 29087
1 Mentioned 1083
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 62920 Frequency
0 Not mentioned 29796
1 Mentioned 374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 63919 Frequency
0 Not mentioned 29124
1 Mentioned 1046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 64918 Frequency
0 Not mentioned 29104
1 Mentioned 1066
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 65917 Frequency
0 Not mentioned 28902
1 Mentioned 1268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 66916 Frequency
0 Not mentioned 29186
1 Mentioned 984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 67915 Frequency
0 Not mentioned 29174
1 Mentioned 996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 68914 Frequency
0 Not mentioned 29156
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 69913 Frequency
0 Not mentioned 29176
1 Mentioned 994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 70912 Frequency
0 Not mentioned 29153
1 Mentioned 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 71911 Frequency
0 Not mentioned 29167
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 72910 Frequency
0 Not mentioned 29167
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 73909 Frequency
0 Not mentioned 29163
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 74908 Frequency
0 Not mentioned 29134
1 Mentioned 1036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 75907 Frequency
0 Not mentioned 29674
1 Mentioned 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 76906 Frequency
0 Not mentioned 29121
1 Mentioned 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 77905 Frequency
0 Not mentioned 29082
1 Mentioned 1088
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 78904 Frequency
0 Not mentioned 29167
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 79903 Frequency
0 Not mentioned 29150
1 Mentioned 1020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 80902 Frequency
0 Not mentioned 29117
1 Mentioned 1053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 81901 Frequency
0 Not mentioned (not mentioned) 0
1 Mentioned 1003
9 Inap. (not 31 in V6) 29167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 29167

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 82900 Frequency
0 Not mentioned (not mentioned) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 32 in V6) 29170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29170

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Value 83899 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not mentioned) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 9

v84 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Value 84898 Frequency
0 Not mentioned (not mentioned) 0
1 Mentioned 1006
9 Inap. (not 34 in V6) 29164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 29164

Valid range from 0 to 1

v85 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 85897 Frequency
0 Not mentioned 30073
1 Mentioned 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30170 0

Valid range from 0 to 1

v86 QA1 POL DISCUSSION - FREQUENCY

Value 86896 Frequency
1 Frequently 4823
2 Occasionally 17114
3 Never 8114
4 DK 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30051 119

Valid range from 1 to 3

v87 QA2 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Value 87895 Frequency
1 Often 4164
2 From time to time 10974
3 Rarely 8440
4 Never 6390
5 DK 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29968 202

Valid range from 1 to 4

v88 QA3 LIFE SATISFACTION

Value 88894 Frequency
1 Very satisfied 6252
2 Fairly satisfied 16124
3 Not very satisfied 5731
4 Not at all satisfied 1898
5 DK 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30005 165

Valid range from 1 to 4

v89 QA4A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 89893 Frequency
1 Better 8831
2 Worse 5262
3 Same 14774
4 DK 803
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28867 1303

Valid range from 1 to 3

v90 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 90892 Frequency
1 Better 4701
2 Worse 13571
3 Same 9943
4 DK 1455
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28215 1955

Valid range from 1 to 3

v91 QA4A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 91891 Frequency
1 Better 6245
2 Worse 7578
3 Same 15175
4 DK 672
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28998 1172

Valid range from 1 to 3

v92 QA4A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 92890 Frequency
1 Better 5912
2 Worse 11424
3 Same 10423
4 DK 1911
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27759 2411

Valid range from 1 to 3

v93 QA4A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 93889 Frequency
1 Better 5143
2 Worse 3344
3 Same 18146
4 DK 3037
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26633 3537

Valid range from 1 to 3

v94 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION EU

Value 94888 Frequency
1 Better 5934
2 Worse 7551
3 Same 10895
4 DK 5290
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24380 5790

Valid range from 1 to 3

v95 QA4B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 95887 Frequency
1 Better 167
2 Worse 88
3 Same 177
4 DK 68
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
432 29738

Valid range from 1 to 3

v96 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 96886 Frequency
1 Better 96
2 Worse 164
3 Same 163
4 DK 77
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
423 29747

Valid range from 1 to 3

v97 QA4B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 97885 Frequency
1 Better 122
2 Worse 88
3 Same 226
4 DK 64
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
436 29734

Valid range from 1 to 3

v98 QA4B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 98884 Frequency
1 Better 89
2 Worse 153
3 Same 156
4 DK 102
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 29772

Valid range from 1 to 3

v99 QA4B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 99883 Frequency
1 Better 126
2 Worse 69
3 Same 214
4 DK 91
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
409 29761

Valid range from 1 to 3

v100 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION EU

Value 100882 Frequency
1 Better 130
2 Worse 64
3 Same 135
4 DK 171
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329 29841

Valid range from 1 to 3

v101 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: ECONOMY

Value 101881 Frequency
1 Much better 1601
2 Somewhat better 8766
3 Somewhat less good 10809
4 Definitely less good 6375
5 DK 2119
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27551 2619

Valid range from 1 to 4

v102 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Value 102880 Frequency
1 Much better 1524
2 Somewhat better 8798
3 Somewhat less good 10989
4 Definitely less good 5991
5 DK 2368
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27302 2868

Valid range from 1 to 4

v103 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: COST OF LIVING

Value 103879 Frequency
1 Much better 740
2 Somewhat better 4979
3 Somewhat less good 12835
4 Definitely less good 9450
5 DK 1666
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28004 2166

Valid range from 1 to 4

v104 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: ENERGY PRICES

Value 104878 Frequency
1 Much better 550
2 Somewhat better 4220
3 Somewhat less good 12525
4 Definitely less good 8958
5 DK 3417
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26253 3917

Valid range from 1 to 4

v105 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: QUALITY OF LIFE

Value 105877 Frequency
1 Much better 2662
2 Somewhat better 9872
3 Somewhat less good 9297
4 Definitely less good 6244
5 DK 1595
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28075 2095

Valid range from 1 to 4

v106 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: ECONOMY

Value 106876 Frequency
1 Much better 57
2 Somewhat better 106
3 Somewhat less good 233
4 Definitely less good 52
5 DK 52
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 29722

Valid range from 1 to 4

v107 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: EMPLOYMENT

Value 107875 Frequency
1 Much better 41
2 Somewhat better 83
3 Somewhat less good 253
4 Definitely less good 66
5 DK 57
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
443 29727

Valid range from 1 to 4

v108 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: COST OF LIVING

Value 108874 Frequency
1 Much better 120
2 Somewhat better 92
3 Somewhat less good 162
4 Definitely less good 83
5 DK 43
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
457 29713

Valid range from 1 to 4

v109 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENERGY PRICES

Value 109873 Frequency
1 Much better 113
2 Somewhat better 65
3 Somewhat less good 173
4 Definitely less good 78
5 DK 71
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
429 29741

Valid range from 1 to 4

v110 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: QUALITY OF LIFE

Value 110872 Frequency
1 Much better 71
2 Somewhat better 86
3 Somewhat less good 196
4 Definitely less good 84
5 DK 63
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
437 29733

Valid range from 1 to 4

v111 QA6A IMPORTANT ISSUES: CRIME

Value 111871 Frequency
0 Not mentioned 22929
1 Mentioned 6741
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v112 QA6A IMPORTANT ISSUES: ECONOMIC SITUATION

Value 112870 Frequency
0 Not mentioned 23205
1 Mentioned 6465
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v113 QA6A IMPORTANT ISSUES: RISING PRICES/INFLA

Value 113869 Frequency
0 Not mentioned 18206
1 Mentioned 11464
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v114 QA6A IMPORTANT ISSUES: TAXATION

Value 114868 Frequency
0 Not mentioned 27227
1 Mentioned 2443
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v115 QA6A IMPORTANT ISSUES: UNEMPLOYMENT

Value 115867 Frequency
0 Not mentioned 22490
1 Mentioned 7180
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v116 QA6A IMPORTANT ISSUES: TERRORISM

Value 116866 Frequency
0 Not mentioned 28002
1 Mentioned 1668
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v117 QA6A IMPORTANT ISSUES: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 117865 Frequency
0 Not mentioned 29119
1 Mentioned 551
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v118 QA6A IMPORTANT ISSUES: HOUSING

Value 118864 Frequency
0 Not mentioned 27630
1 Mentioned 2040
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v119 QA6A IMPORTANT ISSUES: IMMIGRATION

Value 119863 Frequency
0 Not mentioned 27323
1 Mentioned 2347
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v120 QA6A IMPORTANT ISSUES: HEALTH CARE SYSTEM

Value 120862 Frequency
0 Not mentioned 23333
1 Mentioned 6337
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v121 QA6A IMPORTANT ISSUES: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 121861 Frequency
0 Not mentioned 27436
1 Mentioned 2234
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v122 QA6A IMPORTANT ISSUES: PENSIONS

Value 122860 Frequency
0 Not mentioned 26049
1 Mentioned 3621
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v123 QA6A IMPORTANT ISSUES: ENVIRONMENT PROTECT

Value 123859 Frequency
0 Not mentioned 27942
1 Mentioned 1728
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v124 QA6A IMPORTANT ISSUES: ENERGY

Value 124858 Frequency
0 Not mentioned 28067
1 Mentioned 1603
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v125 QA6A IMPORTANT ISSUES: OTHERS

Value 125857 Frequency
0 Not mentioned 28932
1 Mentioned 738
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v126 QA6A IMPORTANT ISSUES: DK

Value 126856 Frequency
0 Not mentioned 29498
1 Mentioned 172
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29670 500

Valid range from 0 to 1

v127 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CRIME

Value 127855 Frequency
0 Not mentioned 402
1 Mentioned 98
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v128 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Value 128854 Frequency
0 Not mentioned 345
1 Mentioned 155
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v129 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFL

Value 129853 Frequency
0 Not mentioned 363
1 Mentioned 137
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v130 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Value 130852 Frequency
0 Not mentioned 447
1 Mentioned 53
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v131 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Value 131851 Frequency
0 Not mentioned 343
1 Mentioned 157
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v132 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Value 132850 Frequency
0 Not mentioned 475
1 Mentioned 25
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v133 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Value 133849 Frequency
0 Not mentioned 322
1 Mentioned 178
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v134 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Value 134848 Frequency
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v135 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Value 135847 Frequency
0 Not mentioned 469
1 Mentioned 31
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v136 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HEALTH CARE SYSTEM

Value 136846 Frequency
0 Not mentioned 471
1 Mentioned 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v137 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 137845 Frequency
0 Not mentioned 458
1 Mentioned 42
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v138 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Value 138844 Frequency
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v139 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENVIRONMENT PROTEC

Value 139843 Frequency
0 Not mentioned 486
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v140 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Value 140842 Frequency
0 Not mentioned 493
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v141 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Value 141841 Frequency
0 Not mentioned 498
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v142 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: DK

Value 142840 Frequency
0 Not mentioned 496
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29670

Valid range from 0 to 1

v143 QA7A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Value 143839 Frequency
1 A good thing 13920
2 Neither nor (3) 8219
3 A bad thing (2) 3541
4 DK 981
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25680 4490

Valid range from 1 to 3

v144 QA8A EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT

Value 144838 Frequency
1 Benefited 15862
2 Not benefited 7506
3 DK 3293
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23368 6802

Valid range from 1 to 2

v145 QA7B EU MEMBERSH - GOOD/BAD - MK TR HR

Value 145837 Frequency
1 A good thing 1515
2 Neither nor (3) 765
3 A bad thing (2) 524
4 DK 205
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2804 27366

Valid range from 1 to 3

v146 QA8B EU MEMBERSH - CNTRY BENEF - MK TR HR

Value 146836 Frequency
1 Would benefit 1848
2 Would not benefit 818
3 DK 343
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2666 27504

Valid range from 1 to 2

v147 QA7C EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD -CY-TCC

Value 147835 Frequency
1 A good thing 275
2 Neither nor (3) 108
3 A bad thing (2) 76
4 DK 41
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 29711

Valid range from 1 to 3

v148 QA8C EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT - CY-TCC

Value 148834 Frequency
1 Would benefit 307
2 Would not benefit 105
3 DK 88
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 29758

Valid range from 1 to 2

v149 QA9A EU BENEFIT CTRY: DEMOCRACY

Value 149833 Frequency
0 Not mentioned 14774
1 Mentioned 2936
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v150 QA9A EU BENEFIT CTRY: PEACE/SECURITY

Value 150832 Frequency
0 Not mentioned 11868
1 Mentioned 5842
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v151 QA9A EU BENEFIT CTRY: ECONOMIC GROWTH

Value 151831 Frequency
0 Not mentioned 11340
1 Mentioned 6370
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v152 QA9A EU BENEFIT CTRY: DEALING PEOPLE

Value 152830 Frequency
0 Not mentioned 15082
1 Mentioned 2628
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v153 QA9A EU BENEFIT CTRY: COOPERATION

Value 153829 Frequency
0 Not mentioned 11447
1 Mentioned 6263
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v154 QA9A EU BENEFIT CTRY: DECISION INFLUENCE

Value 154828 Frequency
0 Not mentioned 16094
1 Mentioned 1616
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v155 QA9A EU BENEFIT CTRY: SAY IN THE WORLD

Value 155827 Frequency
0 Not mentioned 14251
1 Mentioned 3459
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v156 QA9A EU BENEFIT CTRY: LIVING STANDARD

Value 156826 Frequency
0 Not mentioned 14619
1 Mentioned 3091
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v157 QA9A EU BENEFIT CTRY: FACE GLOBALISATION

Value 157825 Frequency
0 Not mentioned 15534
1 Mentioned 2176
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v158 QA9A EU BENEFIT CTRY: WORK OPPORTUNITIES

Value 158824 Frequency
0 Not mentioned 12524
1 Mentioned 5186
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v159 QA9A EU BENEFIT CTRY: GENERALLY FAVOUR

Value 159823 Frequency
0 Not mentioned 16635
1 Mentioned 1075
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v160 QA9A EU BENEFIT CTRY: OTHERS

Value 160822 Frequency
0 Not mentioned 17493
1 Mentioned 217
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v161 QA9A EU BENEFIT CTRY: DK

Value 161821 Frequency
0 Not mentioned 17372
1 Mentioned 338
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17710 12460

Valid range from 0 to 1

v162 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: DEMOCRACY

Value 162820 Frequency
0 Not mentioned 157
1 Mentioned 150
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v163 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: PEACE/SECURITY

Value 163819 Frequency
0 Not mentioned 252
1 Mentioned 55
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v164 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: ECONOMIC GROWTH

Value 164818 Frequency
0 Not mentioned 142
1 Mentioned 165
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v165 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: DEALING PEOPLE

Value 165817 Frequency
0 Not mentioned 243
1 Mentioned 64
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v166 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: COOPERATION

Value 166816 Frequency
0 Not mentioned 228
1 Mentioned 79
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v167 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: DECISION INFLUENCE

Value 167815 Frequency
0 Not mentioned 268
1 Mentioned 39
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v168 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: SAY IN THE WORLD

Value 168814 Frequency
0 Not mentioned 242
1 Mentioned 65
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v169 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: LIVING STANDARD

Value 169813 Frequency
0 Not mentioned 223
1 Mentioned 84
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v170 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: FACE GLOBALISATION

Value 170812 Frequency
0 Not mentioned 287
1 Mentioned 20
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v171 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: WORK OPPORTUNITIES

Value 171811 Frequency
0 Not mentioned 256
1 Mentioned 51
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v172 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: GENERALLY FAVOUR

Value 172810 Frequency
0 Not mentioned 294
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v173 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: OTHERS

Value 173809 Frequency
0 Not mentioned 306
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v174 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: DK

Value 174808 Frequency
0 Not mentioned 304
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 29863

Valid range from 0 to 1

v175 QA10A EU NEGATIVE CTRY: DEMOCRACY

Value 175807 Frequency
0 Not mentioned 7459
1 Mentioned 865
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v176 QA10A EU NEGATIVE CTRY: PEACE/SECURITY

Value 176806 Frequency
0 Not mentioned 7755
1 Mentioned 569
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v177 QA10A EU NEGATIVE CTRY: ECONOMIC GROWTH

Value 177805 Frequency
0 Not mentioned 6177
1 Mentioned 2147
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v178 QA10A EU NEGATIVE CTRY: DEALING PEOPLE

Value 178804 Frequency
0 Not mentioned 6237
1 Mentioned 2087
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v179 QA10A EU NEGATIVE CTRY: TENSIONS

Value 179803 Frequency
0 Not mentioned 7549
1 Mentioned 775
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v180 QA10A EU NEGATIVE CTRY: DECISION INFLUENCE

Value 180802 Frequency
0 Not mentioned 5161
1 Mentioned 3163
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v181 QA10A EU NEGATIVE CTRY: VOICE IN THE WORLD

Value 181801 Frequency
0 Not mentioned 7468
1 Mentioned 856
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v182 QA10A EU NEGATIVE CTRY: LIVING STANDARD

Value 182800 Frequency
0 Not mentioned 5805
1 Mentioned 2519
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v183 QA10A EU NEGATIVE CTRY: GLOBALISATION EFFECTS

Value 183799 Frequency
0 Not mentioned 7202
1 Mentioned 1122
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v184 QA10A EU NEGATIVE CTRY: JOBS IN DANGER

Value 184798 Frequency
0 Not mentioned 6206
1 Mentioned 2118
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v185 QA10A EU NEGATIVE CTRY: GENERALLY AGAINST

Value 185797 Frequency
0 Not mentioned 7691
1 Mentioned 633
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v186 QA10A EU NEGATIVE CTRY: OTHERS

Value 186796 Frequency
0 Not mentioned 8042
1 Mentioned 282
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v187 QA10A EU NEGATIVE CTRY: DK

Value 187795 Frequency
0 Not mentioned 7987
1 Mentioned 337
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8324 21846

Valid range from 0 to 1

v188 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: DEMOCRACY

Value 188794 Frequency
0 Not mentioned 72
1 Mentioned 33
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 30065

Valid range from 0 to 1

v189 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: PEACE/SECURITY

Value 189793 Frequency
0 Not mentioned 86
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 30065

Valid range from 0 to 1

v190 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: ECONOMIC GROWTH

Value 190792 Frequency
0 Not mentioned 88
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 30065

Valid range from 0 to 1

v191 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: DEALING PEOPLE

Value 191791 Frequency
0 Not mentioned 93
1 Mentioned 12
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 30065

Valid range from 0 to 1

v192 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: TENSIONS

Value 192790 Frequency
0 Not mentioned 90
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 30065

Valid range from 0 to 1

v193 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: DECISION INFLUENCE

Value 193789 Frequency
0 Not mentioned 90
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 30065

Valid range from 0 to 1

v194 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: VOICE IN THE WORLD

Value 194788 Frequency
0 Not mentioned 88
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 30065

Valid range from 0 to 1

v195 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: LIVING STANDARD

Value 195787 Frequency
0 Not mentioned 85
1 Mentioned 20
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 30065

Valid range from 0 to 1

v196 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: GLOBALISATION EFFECTS

Value 196786 Frequency
0 Not mentioned 97
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 30065

Valid range from 0 to 1

v197 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: JOBS IN DANGER

Value 197785 Frequency
0 Not mentioned 93
1 Mentioned 12
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 30065

Valid range from 0 to 1

v198 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: GENERALLY AGAINST

Value 198784 Frequency
0 Not mentioned 92
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation