Evrobarometer 69.2: Nacionalna in evropska identiteta, evropske volitve, evropske vrednote in podnebne spremembe, marec–maj 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB692
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2008

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo, politika, družbene spremembe, članstvo v EU, zaupanje, zaupanje evropskim institucijam, globalizacija, klimatske spremembe, selitev, stališča do proračuna EU, EU in učinki globalizacije, evropske volitve, ugled Evropskega parlamenta, evropske odločitve, Evropski proračun, javna uprava, politične stranke, politične vrednote, človekove vrednote, evropska identiteta, nacionalna identiteta

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
DRUŽBENO STANJE IN INDIKATORJI
NACIONALNA IN EVROPSKA IDENTITETA
EVROPSKE VOLITVE
EVROPSKE VREDNOTE
PODNEBNE SPREMEMBE


Povzetek:

Ta izvedba Evrobarometra pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer kako zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali prepričati ljudi, ki so jim blizu da delijo poglede na teme o katerih imajo trdno mnenje, ali so razpravljali o politiki, o tem, kakšne cilje bi morala imeti njihova država za naslednjih 10 do 15 let in kako gledajo na potrebo po družbenih spremembah. Dodatna vprašanja so se nanašala na poznavanje in mnenje respondentov o globalizaciji ter Evropski uniji (EU), denimo na poznavanje struktur EU, katere vire uporabljajo pri informiranju o EU, če menijo, da ima njihova država kakšne koristi od članstva v EU (oziroma bi imela koristi, če bi postala članica) ter na obseg njihovega interesa do zadev, povezanih z Evropsko unijo. V nadaljevanju so se vprašanja navezovala na mnenje o javni upravi v njihovi državi, o transparentnosti vladnih in evropskih institucij ter kakšen pomen so pripisovali transparentnosti. Vprašani so bili, za katero državo bi si najbolj želeli, da se priključi EU – Turčija, Hrvaška in Makedonija. V naslednjem tematskem sklopu je poudarek bil na nacionalni in evropski identiteti. Respondenti so odgovarjali na vprašanja o tem, koliko se čutijo prebivalce EU, svoje države, regije in do katere mere se čutijo državljane sveta ter o zadovoljstvu z lastno identiteto in o pripisovanju pomena skupni evropski identiteti. V drugem delu se je raziskava osredotočila na zanimanje intervjuvancev za evropske volitve, ali volijo, razloge za njihovo odločitev in na katere točke bi se volilne kampanje po njihovem mnenju morale osredotočiti. Dodatno so bili vprašani še o strankah, ki so jih volili na volitvah v Evropski parlament (EP) junija 2004, maja 2007, novembra 2007 in na zadnjih državnozborskih volitvah v svoji državi. Tretji del se je osredotočil na evropske vrednote in vrednostni sistem, intervjuvanci so izkazali svoje osebne vrednote, se opredelili do tega, ali evropske države povezujejo skupne vrednote in kako so si te blizu. Prav tako so izbrali zanje najpomembnejše vrednote, ki jih povezujejo z osebnim zadovoljstvom. V zadnjem sklopu vprašanj se je raziskava osredotočala na klimatske spremembe, kjer so intervjuvanci podali svoje poznavanje in poglede na klimatske spremembe, ali menijo, da je to resen problem, ali se za boj proti klimatskim spremembam ukrepi izvajajo v zadostni meri in njihovo mnenje o osebnem sodelovanju v boju proti klimatskim spremembam. Prav tako so odgovarjali na to, v kakšni meri so se sami udejstvovali v boju proti klimatskim spremembam in ocenili ukrepe, ki jih je EU predlagala za omejitev učinkov klimatskih sprememb. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem stanu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, tipu in velikosti naselja, regiji in jeziku anketiranja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. marec 2008 - 04. maj 2008, Avstrija: 27. marec 2008 - 20. april 2008,, Belgija: 01. april 2008 - 04. maj 2008,, Bolgarija: 27. marec 2008 - 07. april 2008,, Ciper (Republika): 31. marec 2008 - 24. april 2008,, Hrvaška: 28. marec 2008 - 26. april 2008,, Češka: 02. april 2008 - 17. april 2008,, Danska: 02. april 2008 - 04. maj 2008,, Estonija: 27. marec 2008 - 21. april 2008,, Finska: 02. april 2008 - 04. maj 2008,, Francija: 27. marec 2008 - 27. april 2008,, Nemčija: 29. marec 2008 - 28. april 2008,, Velika Britanija: 01. april 2008 - 24. april 2008,, Grčija: 28. marec 2008 - 17. april 2008,, Madžarska: 28. marec 2008 - 26. april 2008,, Irska (Republika): 28. marec 2008 - 30. april 2008,, Italija: 25. marec 2008 - 26. april 2008,, Latvija: 02. marec 2008 - 29. april 2008,, Litva: 01. april 2008 - 22. april 2008,, Luksemburg: 26. marec 2008 - 29. april 2008,, Makedonija (NJRM): 29. marec 2008 - 06. april 2008,, Malta: 26. marec 2008 - 17. april 2008,, Nizozemska: 01. april 2008 - 26. april 2008,, Severna Irska: 01. april 2008 - 24. april 2008,, Poljska: 30. marec 2008 - 23. april 2008,, Portugalska: 26. marec 2008 - 24. april 2008,, Romunija: 25. marec 2008 - 23. april 2008,, Slovaška: 01. april 2008 - 20. april 2008,, Slovenija: 01. april 2008 - 27. april 2008,, Španija: 27. marec 2008 - 26. april 2008,, Švedska: 28. marec 2008 - 27. april 2008,, Turčija: 29. marec 2008 - 27. april 2008,, Severni del Cipra pod turško zasedbo: 28. marec 2008 - 30. april 2008.
Čas izdelave: 2008
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaške, Turčije, severnega dela Cipra s turško zasedbo in Makedonije. Vsi respondenti so bili državljani starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi: 10.4232/1.11755.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB692 - Evrobarometer 69.2 marec–maj 2008 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 981
  • število enot: 30170

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4744 30170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 4744 do 4744

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4744 30170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 4744 do 4744

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
4.0.0 (2011-10-17) 30170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1981 Frekvenca
4744 30170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 4744 do 4744

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2980 Frekvenca
4744 30170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 4744 do 4744

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3979 Frekvenca
4.0.0 (2011-10-17) 30170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4978 Frekvenca
692 Eurobarometer 69.2 30170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 692 do 692

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 1000001 63001009 24942564.07 16651871.319

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 63001009

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6976 Frekvenca
1 France 1040
2 Belgium 1003
3 The Netherlands 1041
4 Germany West 1027
5 Italy 1022
6 Luxembourg 501
7 Denmark 1005
8 Ireland 1004
9 Great Britain 1006
10 Northern Ireland 300
11 Greece 1000
12 Spain 1033
13 Portugal 1001
14 Germany East 507
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1004
17 Sweden 1007
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 504
20 Czech Republic 1014
21 Estonia 1006
22 Hungary 1000
23 Latvia 1008
24 Lithuania 1021
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1085
28 Slovenia 1003
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1019
31 Turkey 1003
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 1 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7975 Frekvenca
AT 1000
BE 1003
BG 1000
CY 504
CY-TCC 500
CZ 1014
DE-E 507
DE-W 1027
DK 1005
EE 1006
ES 1033
FI 1004
FR 1040
GB-GBN 1006
GB-NIR 300
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1004
IT 1022
LT 1021
LU 501
LV 1008
MK 1006
MT 500
NL 1041
PL 1000
PT 1001
RO 1019
SE 1007
SI 1003
SK 1085
TR 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0.328 3.216 1 0.351

Vrednosti spremenljivk od 0.3278 do 3.2155

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9973 Frekvenca
0 Other 28864
1 United Kingdom 1306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 2.681 0.0433 0.242

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.681454

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11971 Frekvenca
0 Other 28636
1 Germany 1534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 3.577 0.0508 0.257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.57709

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13969 Frekvenca
0 Other 24536
1 EU6 5634
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 5.006 0.187 0.526

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.006302

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15967 Frekvenca
0 Other 21221
1 EU9 8949
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 5.915 0.297 0.699

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.915093

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17965 Frekvenca
0 Other 20221
1 EU10 9949
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 6.334 0.33 0.747

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.334303

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19963 Frekvenca
0 Other 18187
1 EU12 11983
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 6.373 0.397 0.782

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.372646

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21961 Frekvenca
0 Other 17680
1 EU12+ 12490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 6.358 0.414 0.787

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.357597

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23959 Frekvenca
0 Other 27159
1 EU NMS 3 3011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 3.133 0.0998 0.33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.132918

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25957 Frekvenca
0 Other 14669
1 EU15 15501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 7.416 0.514 0.907

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.41575

v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007

Vrednost 27955 Frekvenca
0 Other 16984
1 EURO ZONE 2007 13186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 7.819 0.437 0.875

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.818913

v29 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 29953 Frekvenca
0 Other 21029
1 EU NMS 10 9141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 9.23 0.303 0.943

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.230302

v31 NATION GROUP EU25

Vrednost 31951 Frekvenca
0 Other 5528
1 EU25 24642
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 9.868 0.817 1.203

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.867842

v33 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 33949 Frekvenca
0 Other 26148
1 AC/CC 4022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 5.754 0.133 0.493

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.754425

v35 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 35947 Frekvenca
0 Other 28151
1 AC (BG RO) 2019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 2.497 0.0669 0.284

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.497201

v37 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 37945 Frekvenca
0 Other 28167
1 CC (TR HR) 2003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 4.256 0.0664 0.344

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.255922

v39 NATION GROUP EU27

Vrednost 39943 Frekvenca
0 Other 3509
1 EU27 26661
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 10.013 0.884 1.206

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.013154

v41 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 41941 Frekvenca
0 Other 19010
1 EU NMS 12 11160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 8.012 0.37 0.906

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.012365

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Vrednost 43939 Frekvenca
0 Other 1006
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 9.707 0.967 1.225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.706758

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Vrednost 45937 Frekvenca
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 9.842 0.983 1.24

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.842422

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Vrednost 47935 Frekvenca
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v48 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0.00936 10.005 1 1.26

Vrednosti spremenljivk od 0.009359 do 10.005128

v49 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Vrednost 49933 Frekvenca
0 Other 15980
1 EURO ZONE 2008 14190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 8.382 0.47 0.937

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.38208

v51 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Vrednost 51931 Frekvenca
0 Other 17699
1 NON EURO ZONE 2008 12471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 0 8.863 0.413 0.963

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.862982

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0 140.791 150513.156 15043.6 18956.765

Vrednosti spremenljivk od 140.791183 do 150513.15625

v54 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 54928 Frekvenca
0 Not mentioned 29172
1 Mentioned 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 55927 Frekvenca
0 Not mentioned 29161
1 Mentioned 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 56926 Frekvenca
0 Not mentioned 28616
1 Mentioned 1554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 57925 Frekvenca
0 Not mentioned 29161
1 Mentioned 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 58924 Frekvenca
0 Not mentioned 29149
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 59923 Frekvenca
0 Not mentioned 29090
1 Mentioned 1080
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 60922 Frekvenca
0 Not mentioned 29173
1 Mentioned 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 61921 Frekvenca
0 Not mentioned 29087
1 Mentioned 1083
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 62920 Frekvenca
0 Not mentioned 29796
1 Mentioned 374
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 63919 Frekvenca
0 Not mentioned 29124
1 Mentioned 1046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 64918 Frekvenca
0 Not mentioned 29104
1 Mentioned 1066
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 65917 Frekvenca
0 Not mentioned 28902
1 Mentioned 1268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 66916 Frekvenca
0 Not mentioned 29186
1 Mentioned 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 67915 Frekvenca
0 Not mentioned 29174
1 Mentioned 996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 68914 Frekvenca
0 Not mentioned 29156
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 69913 Frekvenca
0 Not mentioned 29176
1 Mentioned 994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 70912 Frekvenca
0 Not mentioned 29153
1 Mentioned 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 71911 Frekvenca
0 Not mentioned 29167
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 72910 Frekvenca
0 Not mentioned 29167
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 73909 Frekvenca
0 Not mentioned 29163
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 74908 Frekvenca
0 Not mentioned 29134
1 Mentioned 1036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 75907 Frekvenca
0 Not mentioned 29674
1 Mentioned 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 76906 Frekvenca
0 Not mentioned 29121
1 Mentioned 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 77905 Frekvenca
0 Not mentioned 29082
1 Mentioned 1088
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 78904 Frekvenca
0 Not mentioned 29167
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 79903 Frekvenca
0 Not mentioned 29150
1 Mentioned 1020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 80902 Frekvenca
0 Not mentioned 29117
1 Mentioned 1053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 81901 Frekvenca
0 Not mentioned (not mentioned) 0
1 Mentioned 1003
9 Inap. (not 31 in V6) 29167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 29167

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 82900 Frekvenca
0 Not mentioned (not mentioned) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 32 in V6) 29170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29170

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Vrednost 83899 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not mentioned) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v84 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Vrednost 84898 Frekvenca
0 Not mentioned (not mentioned) 0
1 Mentioned 1006
9 Inap. (not 34 in V6) 29164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1006 29164

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 85897 Frekvenca
0 Not mentioned 30073
1 Mentioned 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30170 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 QA1 POL DISCUSSION - FREQUENCY

Vrednost 86896 Frekvenca
1 Frequently 4823
2 Occasionally 17114
3 Never 8114
4 DK 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30051 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v87 QA2 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Vrednost 87895 Frekvenca
1 Often 4164
2 From time to time 10974
3 Rarely 8440
4 Never 6390
5 DK 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29968 202

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v88 QA3 LIFE SATISFACTION

Vrednost 88894 Frekvenca
1 Very satisfied 6252
2 Fairly satisfied 16124
3 Not very satisfied 5731
4 Not at all satisfied 1898
5 DK 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30005 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v89 QA4A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 89893 Frekvenca
1 Better 8831
2 Worse 5262
3 Same 14774
4 DK 803
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28867 1303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v90 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 90892 Frekvenca
1 Better 4701
2 Worse 13571
3 Same 9943
4 DK 1455
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28215 1955

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v91 QA4A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 91891 Frekvenca
1 Better 6245
2 Worse 7578
3 Same 15175
4 DK 672
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28998 1172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v92 QA4A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 92890 Frekvenca
1 Better 5912
2 Worse 11424
3 Same 10423
4 DK 1911
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27759 2411

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v93 QA4A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 93889 Frekvenca
1 Better 5143
2 Worse 3344
3 Same 18146
4 DK 3037
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26633 3537

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v94 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION EU

Vrednost 94888 Frekvenca
1 Better 5934
2 Worse 7551
3 Same 10895
4 DK 5290
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24380 5790

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v95 QA4B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 95887 Frekvenca
1 Better 167
2 Worse 88
3 Same 177
4 DK 68
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
432 29738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v96 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 96886 Frekvenca
1 Better 96
2 Worse 164
3 Same 163
4 DK 77
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
423 29747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v97 QA4B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 97885 Frekvenca
1 Better 122
2 Worse 88
3 Same 226
4 DK 64
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
436 29734

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v98 QA4B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 98884 Frekvenca
1 Better 89
2 Worse 153
3 Same 156
4 DK 102
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
398 29772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v99 QA4B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 99883 Frekvenca
1 Better 126
2 Worse 69
3 Same 214
4 DK 91
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
409 29761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v100 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION EU

Vrednost 100882 Frekvenca
1 Better 130
2 Worse 64
3 Same 135
4 DK 171
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329 29841

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v101 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: ECONOMY

Vrednost 101881 Frekvenca
1 Much better 1601
2 Somewhat better 8766
3 Somewhat less good 10809
4 Definitely less good 6375
5 DK 2119
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27551 2619

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Vrednost 102880 Frekvenca
1 Much better 1524
2 Somewhat better 8798
3 Somewhat less good 10989
4 Definitely less good 5991
5 DK 2368
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27302 2868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: COST OF LIVING

Vrednost 103879 Frekvenca
1 Much better 740
2 Somewhat better 4979
3 Somewhat less good 12835
4 Definitely less good 9450
5 DK 1666
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28004 2166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: ENERGY PRICES

Vrednost 104878 Frekvenca
1 Much better 550
2 Somewhat better 4220
3 Somewhat less good 12525
4 Definitely less good 8958
5 DK 3417
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26253 3917

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105 QA5A SITUATN CTRY COMPARED: QUALITY OF LIFE

Vrednost 105877 Frekvenca
1 Much better 2662
2 Somewhat better 9872
3 Somewhat less good 9297
4 Definitely less good 6244
5 DK 1595
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28075 2095

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: ECONOMY

Vrednost 106876 Frekvenca
1 Much better 57
2 Somewhat better 106
3 Somewhat less good 233
4 Definitely less good 52
5 DK 52
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 29722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v107 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: EMPLOYMENT

Vrednost 107875 Frekvenca
1 Much better 41
2 Somewhat better 83
3 Somewhat less good 253
4 Definitely less good 66
5 DK 57
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
443 29727

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v108 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: COST OF LIVING

Vrednost 108874 Frekvenca
1 Much better 120
2 Somewhat better 92
3 Somewhat less good 162
4 Definitely less good 83
5 DK 43
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
457 29713

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v109 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENERGY PRICES

Vrednost 109873 Frekvenca
1 Much better 113
2 Somewhat better 65
3 Somewhat less good 173
4 Definitely less good 78
5 DK 71
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
429 29741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v110 QA5B SITUATN CY-TCC COMPARED: QUALITY OF LIFE

Vrednost 110872 Frekvenca
1 Much better 71
2 Somewhat better 86
3 Somewhat less good 196
4 Definitely less good 84
5 DK 63
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
437 29733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v111 QA6A IMPORTANT ISSUES: CRIME

Vrednost 111871 Frekvenca
0 Not mentioned 22929
1 Mentioned 6741
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA6A IMPORTANT ISSUES: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 112870 Frekvenca
0 Not mentioned 23205
1 Mentioned 6465
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA6A IMPORTANT ISSUES: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 113869 Frekvenca
0 Not mentioned 18206
1 Mentioned 11464
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA6A IMPORTANT ISSUES: TAXATION

Vrednost 114868 Frekvenca
0 Not mentioned 27227
1 Mentioned 2443
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA6A IMPORTANT ISSUES: UNEMPLOYMENT

Vrednost 115867 Frekvenca
0 Not mentioned 22490
1 Mentioned 7180
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA6A IMPORTANT ISSUES: TERRORISM

Vrednost 116866 Frekvenca
0 Not mentioned 28002
1 Mentioned 1668
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA6A IMPORTANT ISSUES: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 117865 Frekvenca
0 Not mentioned 29119
1 Mentioned 551
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA6A IMPORTANT ISSUES: HOUSING

Vrednost 118864 Frekvenca
0 Not mentioned 27630
1 Mentioned 2040
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA6A IMPORTANT ISSUES: IMMIGRATION

Vrednost 119863 Frekvenca
0 Not mentioned 27323
1 Mentioned 2347
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA6A IMPORTANT ISSUES: HEALTH CARE SYSTEM

Vrednost 120862 Frekvenca
0 Not mentioned 23333
1 Mentioned 6337
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA6A IMPORTANT ISSUES: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 121861 Frekvenca
0 Not mentioned 27436
1 Mentioned 2234
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA6A IMPORTANT ISSUES: PENSIONS

Vrednost 122860 Frekvenca
0 Not mentioned 26049
1 Mentioned 3621
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA6A IMPORTANT ISSUES: ENVIRONMENT PROTECT

Vrednost 123859 Frekvenca
0 Not mentioned 27942
1 Mentioned 1728
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA6A IMPORTANT ISSUES: ENERGY

Vrednost 124858 Frekvenca
0 Not mentioned 28067
1 Mentioned 1603
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA6A IMPORTANT ISSUES: OTHERS

Vrednost 125857 Frekvenca
0 Not mentioned 28932
1 Mentioned 738
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA6A IMPORTANT ISSUES: DK

Vrednost 126856 Frekvenca
0 Not mentioned 29498
1 Mentioned 172
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29670 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CRIME

Vrednost 127855 Frekvenca
0 Not mentioned 402
1 Mentioned 98
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 128854 Frekvenca
0 Not mentioned 345
1 Mentioned 155
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFL

Vrednost 129853 Frekvenca
0 Not mentioned 363
1 Mentioned 137
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Vrednost 130852 Frekvenca
0 Not mentioned 447
1 Mentioned 53
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Vrednost 131851 Frekvenca
0 Not mentioned 343
1 Mentioned 157
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Vrednost 132850 Frekvenca
0 Not mentioned 475
1 Mentioned 25
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Vrednost 133849 Frekvenca
0 Not mentioned 322
1 Mentioned 178
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Vrednost 134848 Frekvenca
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Vrednost 135847 Frekvenca
0 Not mentioned 469
1 Mentioned 31
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HEALTH CARE SYSTEM

Vrednost 136846 Frekvenca
0 Not mentioned 471
1 Mentioned 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 137845 Frekvenca
0 Not mentioned 458
1 Mentioned 42
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Vrednost 138844 Frekvenca
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENVIRONMENT PROTEC

Vrednost 139843 Frekvenca
0 Not mentioned 486
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Vrednost 140842 Frekvenca
0 Not mentioned 493
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Vrednost 141841 Frekvenca
0 Not mentioned 498
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: DK

Vrednost 142840 Frekvenca
0 Not mentioned 496
1 Mentioned 4
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29670

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA7A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Vrednost 143839 Frekvenca
1 A good thing 13920
2 Neither nor (3) 8219
3 A bad thing (2) 3541
4 DK 981
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25680 4490

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v144 QA8A EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT

Vrednost 144838 Frekvenca
1 Benefited 15862
2 Not benefited 7506
3 DK 3293
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23368 6802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v145 QA7B EU MEMBERSH - GOOD/BAD - MK TR HR

Vrednost 145837 Frekvenca
1 A good thing 1515
2 Neither nor (3) 765
3 A bad thing (2) 524
4 DK 205
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2804 27366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v146 QA8B EU MEMBERSH - CNTRY BENEF - MK TR HR

Vrednost 146836 Frekvenca
1 Would benefit 1848
2 Would not benefit 818
3 DK 343
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2666 27504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v147 QA7C EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD -CY-TCC

Vrednost 147835 Frekvenca
1 A good thing 275
2 Neither nor (3) 108
3 A bad thing (2) 76
4 DK 41
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 29711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v148 QA8C EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT - CY-TCC

Vrednost 148834 Frekvenca
1 Would benefit 307
2 Would not benefit 105
3 DK 88
9 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 29758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v149 QA9A EU BENEFIT CTRY: DEMOCRACY

Vrednost 149833 Frekvenca
0 Not mentioned 14774
1 Mentioned 2936
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA9A EU BENEFIT CTRY: PEACE/SECURITY

Vrednost 150832 Frekvenca
0 Not mentioned 11868
1 Mentioned 5842
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA9A EU BENEFIT CTRY: ECONOMIC GROWTH

Vrednost 151831 Frekvenca
0 Not mentioned 11340
1 Mentioned 6370
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA9A EU BENEFIT CTRY: DEALING PEOPLE

Vrednost 152830 Frekvenca
0 Not mentioned 15082
1 Mentioned 2628
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA9A EU BENEFIT CTRY: COOPERATION

Vrednost 153829 Frekvenca
0 Not mentioned 11447
1 Mentioned 6263
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA9A EU BENEFIT CTRY: DECISION INFLUENCE

Vrednost 154828 Frekvenca
0 Not mentioned 16094
1 Mentioned 1616
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA9A EU BENEFIT CTRY: SAY IN THE WORLD

Vrednost 155827 Frekvenca
0 Not mentioned 14251
1 Mentioned 3459
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA9A EU BENEFIT CTRY: LIVING STANDARD

Vrednost 156826 Frekvenca
0 Not mentioned 14619
1 Mentioned 3091
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QA9A EU BENEFIT CTRY: FACE GLOBALISATION

Vrednost 157825 Frekvenca
0 Not mentioned 15534
1 Mentioned 2176
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA9A EU BENEFIT CTRY: WORK OPPORTUNITIES

Vrednost 158824 Frekvenca
0 Not mentioned 12524
1 Mentioned 5186
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA9A EU BENEFIT CTRY: GENERALLY FAVOUR

Vrednost 159823 Frekvenca
0 Not mentioned 16635
1 Mentioned 1075
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA9A EU BENEFIT CTRY: OTHERS

Vrednost 160822 Frekvenca
0 Not mentioned 17493
1 Mentioned 217
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA9A EU BENEFIT CTRY: DK

Vrednost 161821 Frekvenca
0 Not mentioned 17372
1 Mentioned 338
9 Inap. (not 1 in V144 or V146) 11960
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17710 12460

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: DEMOCRACY

Vrednost 162820 Frekvenca
0 Not mentioned 157
1 Mentioned 150
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: PEACE/SECURITY

Vrednost 163819 Frekvenca
0 Not mentioned 252
1 Mentioned 55
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: ECONOMIC GROWTH

Vrednost 164818 Frekvenca
0 Not mentioned 142
1 Mentioned 165
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: DEALING PEOPLE

Vrednost 165817 Frekvenca
0 Not mentioned 243
1 Mentioned 64
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: COOPERATION

Vrednost 166816 Frekvenca
0 Not mentioned 228
1 Mentioned 79
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: DECISION INFLUENCE

Vrednost 167815 Frekvenca
0 Not mentioned 268
1 Mentioned 39
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: SAY IN THE WORLD

Vrednost 168814 Frekvenca
0 Not mentioned 242
1 Mentioned 65
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: LIVING STANDARD

Vrednost 169813 Frekvenca
0 Not mentioned 223
1 Mentioned 84
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: FACE GLOBALISATION

Vrednost 170812 Frekvenca
0 Not mentioned 287
1 Mentioned 20
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: WORK OPPORTUNITIES

Vrednost 171811 Frekvenca
0 Not mentioned 256
1 Mentioned 51
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: GENERALLY FAVOUR

Vrednost 172810 Frekvenca
0 Not mentioned 294
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: OTHERS

Vrednost 173809 Frekvenca
0 Not mentioned 306
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA9B EU BENEFIT CY-TCC: DK

Vrednost 174808 Frekvenca
0 Not mentioned 304
1 Mentioned 3
9 Inap. (not 1 in V148) 193
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 29863

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA10A EU NEGATIVE CTRY: DEMOCRACY

Vrednost 175807 Frekvenca
0 Not mentioned 7459
1 Mentioned 865
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA10A EU NEGATIVE CTRY: PEACE/SECURITY

Vrednost 176806 Frekvenca
0 Not mentioned 7755
1 Mentioned 569
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA10A EU NEGATIVE CTRY: ECONOMIC GROWTH

Vrednost 177805 Frekvenca
0 Not mentioned 6177
1 Mentioned 2147
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA10A EU NEGATIVE CTRY: DEALING PEOPLE

Vrednost 178804 Frekvenca
0 Not mentioned 6237
1 Mentioned 2087
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA10A EU NEGATIVE CTRY: TENSIONS

Vrednost 179803 Frekvenca
0 Not mentioned 7549
1 Mentioned 775
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA10A EU NEGATIVE CTRY: DECISION INFLUENCE

Vrednost 180802 Frekvenca
0 Not mentioned 5161
1 Mentioned 3163
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA10A EU NEGATIVE CTRY: VOICE IN THE WORLD

Vrednost 181801 Frekvenca
0 Not mentioned 7468
1 Mentioned 856
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QA10A EU NEGATIVE CTRY: LIVING STANDARD

Vrednost 182800 Frekvenca
0 Not mentioned 5805
1 Mentioned 2519
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QA10A EU NEGATIVE CTRY: GLOBALISATION EFFECTS

Vrednost 183799 Frekvenca
0 Not mentioned 7202
1 Mentioned 1122
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA10A EU NEGATIVE CTRY: JOBS IN DANGER

Vrednost 184798 Frekvenca
0 Not mentioned 6206
1 Mentioned 2118
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA10A EU NEGATIVE CTRY: GENERALLY AGAINST

Vrednost 185797 Frekvenca
0 Not mentioned 7691
1 Mentioned 633
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA10A EU NEGATIVE CTRY: OTHERS

Vrednost 186796 Frekvenca
0 Not mentioned 8042
1 Mentioned 282
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA10A EU NEGATIVE CTRY: DK

Vrednost 187795 Frekvenca
0 Not mentioned 7987
1 Mentioned 337
9 Inap. (not 2 in V144 or V146) 21346
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8324 21846

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: DEMOCRACY

Vrednost 188794 Frekvenca
0 Not mentioned 72
1 Mentioned 33
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 30065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: PEACE/SECURITY

Vrednost 189793 Frekvenca
0 Not mentioned 86
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 30065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: ECONOMIC GROWTH

Vrednost 190792 Frekvenca
0 Not mentioned 88
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 30065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: DEALING PEOPLE

Vrednost 191791 Frekvenca
0 Not mentioned 93
1 Mentioned 12
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 30065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: TENSIONS

Vrednost 192790 Frekvenca
0 Not mentioned 90
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 30065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: DECISION INFLUENCE

Vrednost 193789 Frekvenca
0 Not mentioned 90
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 30065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: VOICE IN THE WORLD

Vrednost 194788 Frekvenca
0 Not mentioned 88
1 Mentioned 17
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 30065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: LIVING STANDARD

Vrednost 195787 Frekvenca
0 Not mentioned 85
1 Mentioned 20
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 30065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: GLOBALISATION EFFECTS

Vrednost 196786 Frekvenca
0 Not mentioned 97
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 30065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: JOBS IN DANGER

Vrednost 197785 Frekvenca
0 Not mentioned 93
1 Mentioned 12
9 Inap. (not 2 in V148) 395
99 Inap. (not 33 in V6) 29670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
105 30065

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QA10B EU NEGATIVE CY-TCC: GENERALLY AGAINST

Vrednost 198784 Frekvenca
0 Not mentioned 92
1