Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0512
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0512_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Slovenija, Ljubljana; december 2005)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, reforme Damjanove skupine, ustanovitev vladne službe za koordinacije reform, konferenca O.V.S.E., demonstracije sindikatov, ukinitev urada za preprečevanje korupcije

Keywords ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o predlogih novih gospodarskih reform ter oceno delovanja vlade v prvem letu.

Methodology


Collection date: 12. december 2005 - 14. december 2005
Date of production: 2005-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0512 - Politbarometer PB12/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 87
 • number of units: 827

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2005-12-15 827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 2005-12-15 2005-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 294
2 ni zadovoljen 481
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 52

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 508
2 ni zadovoljen 297
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 22

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 187 Frequency
2005-12-15 827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 2005-12-15 2005-12-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 286 Frequency
1 zadovoljen 294
2 ni zadovoljen 481
3 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 52

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 385 Frequency
1 zadovoljen 508
2 ni zadovoljen 297
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 22

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 484 Frequency
1 da, podpiram 306
2 ne, ne podpiram 422
3 ne vem, b.o. 98
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 99

Valid range from 1 to 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 583 Frequency
1 zelo neuspešno 84
2 . 180
3 nekje vmes 396
4 . 108
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 24

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 682 Frequency
1 zelo neuspešno 105
2 . 159
3 nekje vmes 259
4 . 170
5 zelo uspešno 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 48

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 781 Frequency
1 zelo neuspešno 92
2 . 205
3 nekje vmes 350
4 . 107
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 53

Valid range from 1 to 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 880 Frequency
1 zelo neuspešno 121
2 . 135
3 nekje vmes 255
4 . 142
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 105
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 109

Valid range from 1 to 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 979 Frequency
1 zelo neuspešno 81
2 . 169
3 nekje vmes 335
4 . 118
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 97
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 101

Valid range from 1 to 6

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1078 Frequency
1 zelo neuspešno 109
2 . 177
3 nekje vmes 248
4 . 124
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 139
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
684 143

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1177 Frequency
1 zelo neuspešno 34
2 . 93
3 nekje vmes 207
4 . 320
5 zelo uspešno 138
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 35

Valid range from 1 to 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1276 Frequency
1 zelo neuspešno 99
2 . 196
3 nekje vmes 314
4 . 115
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 79

Valid range from 1 to 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1375 Frequency
1 zelo neuspešno 167
2 . 248
3 nekje vmes 235
4 . 91
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 67

Valid range from 1 to 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 1474 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 . 190
3 nekje vmes 303
4 . 129
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 122
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 128

Valid range from 1 to 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 1573 Frequency
1 zelo neuspešno 149
2 . 227
3 nekje vmes 256
4 . 74
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 106

Valid range from 1 to 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 1672 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 108
3 nekje vmes 287
4 . 174
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 144
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
677 150

Valid range from 1 to 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 1771 Frequency
1 zelo neuspešno 38
2 . 103
3 nekje vmes 309
4 . 192
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 145
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 151

Valid range from 1 to 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 1870 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 114
3 nekje vmes 286
4 . 210
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 109
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 115

Valid range from 1 to 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 1969 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 166
3 nekje vmes 330
4 . 154
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 73

Valid range from 1 to 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 2068 Frequency
1 zelo neuspešno 65
2 . 141
3 nekje vmes 268
4 . 164
5 zelo uspešno 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 120
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 127

Valid range from 1 to 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 2167 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 107
3 nekje vmes 321
4 . 168
5 zelo uspešno 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 164
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
656 171

Valid range from 1 to 6

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 2266 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 114
3 nekje vmes 282
4 . 220
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 84

Valid range from 1 to 6

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 2365 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 72
3 nekje vmes 238
4 . 171
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 279
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 286

Valid range from 1 to 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 2464 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 170
3 nekje vmes 288
4 . 178
5 zelo uspešno 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 76

Valid range from 1 to 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2563 Frequency
1 zelo neuspešno 84
2 . 149
3 nekje vmes 246
4 . 206
5 zelo uspešno 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 65

Valid range from 1 to 6

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 2662 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 135
3 nekje vmes 247
4 . 166
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 164
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
656 171

Valid range from 1 to 6

M20_1 SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO, MINISTER IVAN ŽAGAR

Value 2761 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 116
3 nekje vmes 242
4 . 94
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 315
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
505 322

Valid range from 1 to 6

m17 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJ

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Value 2860 Frequency
1 zelo neuspešno 16
2 . 70
3 nekje vmes 221
4 . 177
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 312
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
508 319

Valid range from 1 to 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2959 Frequency
1 najmanj zaupa 104
2 . 192
3 nekaj vmes 320
4 . 139
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 23

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3058 Frequency
1 najmanj zaupa 110
2 . 182
3 nekaj vmes 239
4 . 168
5 najbolj zaupa 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 28

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3157 Frequency
1 najmanj zaupa 79
2 . 191
3 nekaj vmes 350
4 . 142
5 najbolj zaupa 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 42

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3256 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 76
3 nekaj vmes 229
4 . 324
5 najbolj zaupa 126
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 33

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3355 Frequency
1 najmanj zaupa 133
2 . 234
3 nekaj vmes 342
4 . 49
5 najbolj zaupa 8
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 61

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3454 Frequency
1 najmanj zaupa 144
2 . 215
3 nekaj vmes 301
4 . 98
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 45

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3553 Frequency
1 najmanj zaupa 74
2 . 169
3 nekaj vmes 317
4 . 186
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 38

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3652 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 84
3 nekaj vmes 262
4 . 278
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 72
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 83

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3751 Frequency
1 najmanj zaupa 221
2 . 172
3 nekaj vmes 218
4 . 112
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 49

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3850 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 105
3 nekaj vmes 295
4 . 249
5 najbolj zaupa 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 36

Valid range from 1 to 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3949 Frequency
1 najmanj zaupa 17
2 . 44
3 nekaj vmes 262
4 . 324
5 najbolj zaupa 142
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 38

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4048 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 114
3 nekaj vmes 310
4 . 253
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 56

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4147 Frequency
1 najmanj zaupa 56
2 . 152
3 nekaj vmes 327
4 . 196
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 26

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4246 Frequency
1 najmanj zaupa 33
2 . 99
3 nekaj vmes 323
4 . 248
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 61
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 77

Valid range from 1 to 6

i21 NATU?

NATU?

Value 4345 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 138
3 nekaj vmes 275
4 . 164
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 103

Valid range from 1 to 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4444 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 113
3 nekaj vmes 292
4 . 228
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 101

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4543 Frequency
1 najmanj zaupa 72
2 . 161
3 nekaj vmes 298
4 . 157
5 najbolj zaupa 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 106

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4642 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 130
3 nekaj vmes 356
4 . 222
5 najbolj zaupa 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 15
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 30

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4741 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 172
3 nekaj vmes 381
4 . 128
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 90

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 4840 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 57
3 nekaj vmes 190
4 . 326
5 najbolj zaupa 154
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 71

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 4939 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 132
3 nekaj vmes 253
4 . 216
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 58

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 5038 Frequency
1 najmanj zaupa 97
2 . 138
3 nekaj vmes 208
4 . 193
5 najbolj zaupa 106
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
742 85

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 5137 Frequency
1 najmanj zaupa 89
2 . 177
3 nekaj vmes 259
4 . 182
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 59

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5236 Frequency
1 da 554
2 ne 222
3 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 51

Valid range from 1 to 3

w2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5335 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 101
3 NSI - krscanska ljudska stranka 16
4 SDS - slovenska demokratska stranka 124
5 SLS - slovenska ljudska stranka 10
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 14
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 66
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 207
Sysmiss 273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
347 480

Valid range from 0 to 9

w3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5434 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 48
3 NSI - krscanska ljudska stranka 7
4 SDS - slovenska demokratska stranka 40
5 SLS - slovenska ljudska stranka 12
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 24
9 drugo stranko 19
0 ne vem, b.o. 290
Sysmiss 365
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
172 655

Valid range from 0 to 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5533 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 141
3 NSI - krscanska ljudska stranka 24
4 SDS - slovenska demokratska stranka 185
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 20
7 ZL(SD) - socialni demokrati 67
8 drugo stranko 15
9 ni volil 178
0 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
655 172

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5632 Frequency
1 prej levo 243
2 v sredino 149
3 prej desno 151
4 b.o. 265
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 284

Valid range from 1 to 4

q805_1 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA

ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA NEDAVNO SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM, KI GA JE PRIPRAVILA T.I. DAMJANOVA SKUPINA?

Value 5731 Frequency
1 da, slišal 588
2 ne, ni slišal 206
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 33

Valid range from 1 to 3

q806 ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI N

ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI NE?

Value 5830 Frequency
1 v glavnem podpira 178
2 v glavnem ne podpira 314
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
492 335

Valid range from 1 to 3

q807_1_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REF

NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA

Value 5929 Frequency
1 odobrava 537
2 ne odobrava 196
3 ne ve, b.o. 71
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 94

Valid range from 1 to 3

q807_2 ...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

Value 6028 Frequency
1 odobrava 694
2 ne odobrava 61
3 ne ve, b.o. 50
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 72

Valid range from 1 to 3

q807_3 ...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

Value 6127 Frequency
1 odobrava 598
2 ne odobrava 133
3 ne ve, b.o. 74
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 96

Valid range from 1 to 3

q807_4 ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Value 6226 Frequency
1 odobrava 160
2 ne odobrava 557
3 ne ve, b.o. 88
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 110

Valid range from 1 to 3

q807_5_1 ...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČA

...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Value 6325 Frequency
1 odobrava 145
2 ne odobrava 618
3 ne ve, b.o. 42
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 64

Valid range from 1 to 3

q810_1 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE

POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE, ALI JIH DOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... ...ODPRODAJA DRŽAVNIH DELEŽEV V GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Value 6424 Frequency
1 odobrava 309
2 ne odobrava 344
3 ne ve, b.o. 152
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
653 174

Valid range from 1 to 3

q810_2 ...PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH BANK IN ZAVARO

...PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH BANK IN ZAVAROVALNIC

Value 6523 Frequency
1 odobrava 278
2 ne odobrava 412
3 ne ve, b.o. 115
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
690 137

Valid range from 1 to 3

q810_3 ...DVIG DDV ZA PREHRANO IN NEKATERE DRUG

...DVIG DDV ZA PREHRANO IN NEKATERE DRUGE OSNOVNE DOBRINE IZ DOSEDANJIH 8,5% NA 20%

Value 6622 Frequency
1 odobrava 62
2 ne odobrava 701
3 ne ve, b.o. 42
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 64

Valid range from 1 to 3

q810_4 ...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOH

...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV, KAR POMENI, DA VSI, NE GLEDE NA VIŠINO DOHODKA, PLAČAJO ENOTEN ODSTOTEK DAVKA

Value 6721 Frequency
1 odobrava 135
2 ne odobrava 605
3 ne ve, b.o. 64
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 87

Valid range from 1 to 3

q810_5 ...POSPEŠITEV PRIVATIZACIJE ZDRAVSTVA

...POSPEŠITEV PRIVATIZACIJE ZDRAVSTVA

Value 6820 Frequency
1 odobrava 283
2 ne odobrava 446
3 ne ve, b.o. 74
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 98

Valid range from 1 to 3

q813 VLADA JE NAPOVEDALA USTANOVITEV POSEBNE

VLADA JE NAPOVEDALA USTANOVITEV POSEBNE VLADNE SLUŽBE ZA KOORDINACIJE REFORM, KI JO BO VODIL JOŽE P. DAMJAN, KOT NOVI MINISTER. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Value 6919 Frequency
1 odobrava 301
2 ne odobrava 324
3 ne ve, b.o. 179
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
625 202

Valid range from 1 to 3

q814 PREJŠNJI TEDEN JE V LJUBLJANI POTEKALA K

PREJŠNJI TEDEN JE V LJUBLJANI POTEKALA KONFERENCA O.V.S.E. KAJ BI REKLI, ALI JE ORGANIZACIJA TE MEDNARODNE KONFERENCE SLOVENIJI KAJ KORISTILA, ALI NE?

Value 7018 Frequency
1 koristila 310
2 ni koristila 348
3 ne vem, b.o. 146
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 169

Valid range from 1 to 3

q815 V JAVNOSTI JE DOSTI GOVORA O NEDAVNIH DE

V JAVNOSTI JE DOSTI GOVORA O NEDAVNIH DEMONSTRACIJAH, KI SO JIH ORGANIZIRALI SLOVENSKI SINDIKATI ZARADI NESTRINJANJA S PROGRAMOM VLADNIH REFORM. ALI TO AKCIJO SINDIKATOV ODOBRAVATE ALI NE?

Value 7117 Frequency
1 odobrava 550
2 ne odobrava 201
3 ne ve, b.o. 52
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 76

Valid range from 1 to 3

q816a PREDLOG ZAKONA ZA UKINITEV URADA ZA PREP

PREDLOG ZAKONA ZA UKINITEV URADA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE JE TIK PRED SPREJETJEM ZAUSTAVILA ZAHTEVA ZA RAZPIS REFERENDUMA O TEM VPRAŠANJU. ALI UKINITEV DOSEDANJEGA URADA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE ODOBRAVATE, ALI NE?

Value 7216 Frequency
1 odobrava 180
2 ne odobrava 525
3 ne ve, b.o. 98
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 122

Valid range from 1 to 3

q816b ALI SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NE, DA BI O

ALI SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NE, DA BI O TEM VPRAŠANJU VOLILCI ODLOČALI NA REFERENDUMU?

Value 7315 Frequency
1 je primerno 287
2 ni primerno 461
3 ne ve, b.o. 54
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 79

Valid range from 1 to 3

q817 PRAVKAR JE MINILO LETO OD IMENOVANJA VLA

PRAVKAR JE MINILO LETO OD IMENOVANJA VLADE POD VODSTVOM JANEZA JANŠE. KAKO BI OCENILI DOSEDANJE DELO TE VLADE?

Value 7414 Frequency
1 PREJ DOBRO 309
2 PREJ SLABO 410
3 ne ve, b.o. 85
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 108

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 7513 Frequency
20 1
21 1
22 1
23 3
24 1
25 7
26 4
27 7
28 1
29 4
30 8
31 5
32 8
33 13
34 12
35 11
36 10
37 10
38 11
39 12
40 11
41 14
42 13
43 21
44 12
45 14
46 14
47 14
48 14
49 15
50 30
51 14
52 11
53 18
54 14
55 17
56 14
57 19
58 24
59 11
60 17
61 14
62 16
63 12
64 13
65 13
66 17
67 18
68 17
69 14
70 12
71 17
72 9
73 11
74 11
75 16
76 13
77 16
78 10
79 13
80 15
81 12
82 12
83 11
84 15
85 6
86 28
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 5 20 86 57.738 16.519

Valid range from 0 to 86

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7612 Frequency
1 OSNOVNA 118
2 KONČANA POKLICNA 129
3 KONČANA SREDNJA 368
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 206
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 6

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7711 Frequency
1 NA PODEŽELJU 290
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 297
3 V VEČJEM MESTU 101
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 135
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 4

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7810 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 217
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 153
3 SAMOZAPOSLEN 30
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 16
6 UPOKOJENEC 264
7 ŠTUDENT, DIJAK 82
8 BREZPOSELN 45
9 DRUGO... 5
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 4

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 799 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 52
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 125
3 NE, TO ME NE SKRBI 191
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
368 459

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 808 Frequency
1 sem veren 415
2 nisem veren 268
3 nekaj vmes... 122
4 zavrnil odg.,b.o. 18
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 22

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 817 Frequency
1 moški 373
2 ženska 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 0

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 826 Frequency
Zakrita vrednost 827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 0

regija Regija

Value 835 Frequency
1 POMURSKA 40
2 PODRAVSKA 110
3 KOROŠKA 26
4 SAVINJSKA 91
5 GORENJSKA 59
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 224
8 SPOD. POSAVSKA 31
9 DOLENJSKA 98
10 GORIŠKA 46
11 OBALNO-KRAŠKA 43
12 KRAŠKA 26
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 14

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 844 Frequency
0 miss 0
1 ->500 269
2 500-4000 195
3 4000-50000 200
4 NAD 50000 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 0

Valid range from 0 to 4

rstar STAROST

Value 853 Frequency
30 ->30 167
45 31 - 45 211
60 46 - 60 243
99 61 -> 201
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 5

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 862 Frequency
1 DESUS 10
2 LDS 149
3 NSI 23
4 SDS 164
5 SLS 22
6 SNS 33
7 ZLSD - SD 90
9 drugo 28
0 ne vem 290
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 308

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 0 0.291 7.033 1 0.73

Valid range from 0.291468349043404 to 7.03258795576617

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0512. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0512_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si