Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0411
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0411_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; november 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vladi Antona Ropa, ocena dela predsednika Državnega Zbora, Franceta Cukjatija, ocena dela predsednika RS Janeza Drnovška, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, podpora vladi Janeza Janše, podpora koaliciji, informiranost o strukturnih skladih, poznavanje projektov podprtih s strani EU, informiranost o delovanju vlade

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje oceno dela novoizvoljenih predsednika države, predsednika Državnega Zbora in predsednika vlade ter oceno informiranosti o delu vlade.

Methodology


Collection date: 22. november 2004 - 24. november 2004
Date of production: 2004-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0411 - Politbarometer PB11/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 74
 • number of units: 916

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2004-11-14 916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 2004-11-14 2004-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 441
2 ni zadovoljen 402
3 ne vem, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 73

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 543
2 ni zadovoljen 355
3 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 18

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 174 Frequency
2004-11-14 916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 2004-11-14 2004-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 273 Frequency
1 zadovoljen 441
2 ni zadovoljen 402
3 ne vem, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 73

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 372 Frequency
1 zadovoljen 543
2 ni zadovoljen 355
3 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 18

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 471 Frequency
1 da 731
2 ne 141
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 44

Valid range from 1 to 3

W2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 570 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 14
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 151
3 NSI - krscanska ljudska stranka 21
4 SDS - slovenska demokratska stranka 204
5 SLS - slovenska ljudska stranka 16
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 60
9 drugo stranko 29
0 ne vem, b.o. 220
Sysmiss 185
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
511 405

Valid range from 0 to 9

W3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 669 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 34
3 NSI - krscanska ljudska stranka 3
4 SDS - slovenska demokratska stranka 28
5 SLS - slovenska ljudska stranka 8
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 3
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 13
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 293
Sysmiss 513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 806

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 768 Frequency
1 prej levo 250
2 v sredino 170
3 prej desno 179
4 b.o. 316
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 317

Valid range from 1 to 4

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJE SLOVENSKE VLADE

Value 867 Frequency
1 zelo neuspešno 73
2 . 181
3 nekje vmes 452
4 . 151
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 36

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 966 Frequency
1 zelo neuspešno 103
2 . 171
3 nekje vmes 323
4 . 197
5 zelo uspešno 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 54

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DELO

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DELO NOVEGA DRŽAVNEGA ZBORA

Value 1065 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 65
3 nekje vmes 193
4 . 102
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 508
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
408 508

Valid range from 1 to 6

V10_2 KAKO PA OCENJUJETE DELO NOVEGA PREDSEDNI

KAKO PA OCENJUJETE DELO NOVEGA PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 1164 Frequency
1 zelo neuspešno 34
2 . 66
3 nekje vmes 161
4 . 113
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 504
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 504

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1263 Frequency
1 zelo neuspešno 36
2 . 86
3 nekje vmes 272
4 . 327
5 zelo uspešno 151
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 44

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH DOSEDANJIH MINISTROV ZA PRETEKLO OBDOBJE, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1362 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 141
3 nekje vmes 340
4 . 176
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 169

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 1461 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 98
3 nekje vmes 258
4 . 261
5 zelo uspešno 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 134

Valid range from 1 to 6

M4_1 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOV

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOVNIK

Value 1560 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 125
3 nekje vmes 279
4 . 163
5 zelo uspešno 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 223

Valid range from 1 to 6

M5_1 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER MILAN POGAČNIK

Value 1659 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 142
3 nekje vmes 338
4 . 103
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 268

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1758 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 123
3 nekje vmes 303
4 . 203
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 201

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1857 Frequency
1 zelo neuspešno 79
2 . 179
3 nekje vmes 315
4 . 161
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 148

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1956 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 93
3 nekje vmes 302
4 . 232
5 zelo uspešno 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 191

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 2055 Frequency
1 zelo neuspešno 62
2 . 185
3 nekje vmes 303
4 . 178
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 148

Valid range from 1 to 6

M10_1 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERA

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERAR

Value 2154 Frequency
1 zelo neuspešno 126
2 . 198
3 nekje vmes 228
4 . 177
5 zelo uspešno 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 126

Valid range from 1 to 6

M11_1 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER MARKO PAVLIHA

Value 2253 Frequency
1 zelo neuspešno 29
2 . 109
3 nekje vmes 285
4 . 178
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
637 279

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 2352 Frequency
1 zelo neuspešno 110
2 . 164
3 nekje vmes 230
4 . 217
5 zelo uspešno 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 107

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2451 Frequency
1 zelo neuspešno 130
2 . 216
3 nekje vmes 262
4 . 142
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 99

Valid range from 1 to 6

M15_1 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER IVO VAJGL

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER IVO VAJGL

Value 2550 Frequency
1 zelo neuspešno 20
2 . 90
3 nekje vmes 272
4 . 218
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 250

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2649 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 107
3 nekje vmes 307
4 . 156
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
639 277

Valid range from 1 to 6

M17_1 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN M. CVIKL

Value 2748 Frequency
1 zelo neuspešno 18
2 . 45
3 nekje vmes 245
4 . 212
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 352

Valid range from 1 to 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 2847 Frequency
1 zelo neuspešno 30
2 . 114
3 nekje vmes 286
4 . 104
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 365
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
551 365

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: DOSEDANJI(!) VLADI V CELOTI?

Value 2946 Frequency
1 najmanj zaupa 80
2 . 178
3 nekaj vmes 393
4 . 189
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 31

Valid range from 1 to 6

I2 DOSEDANJEMU(!) PREDSEDNIKU VLADE?

DOSEDANJEMU(!) PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3045 Frequency
1 najmanj zaupa 83
2 . 181
3 nekaj vmes 334
4 . 216
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 30

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3144 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 142
3 nekaj vmes 435
4 . 175
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 69

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3243 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 69
3 nekaj vmes 257
4 . 347
5 najbolj zaupa 172
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 33

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3342 Frequency
1 najmanj zaupa 104
2 . 258
3 nekaj vmes 399
4 . 67
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 78

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3441 Frequency
1 najmanj zaupa 180
2 . 287
3 nekaj vmes 272
4 . 100
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 63

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3540 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 208
3 nekaj vmes 339
4 . 179
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 43

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3639 Frequency
1 najmanj zaupa 30
2 . 79
3 nekaj vmes 287
4 . 307
5 najbolj zaupa 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 109

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3738 Frequency
1 najmanj zaupa 205
2 . 187
3 nekaj vmes 259
4 . 150
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 60

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3837 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 119
3 nekaj vmes 286
4 . 316
5 najbolj zaupa 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 49

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3936 Frequency
1 najmanj zaupa 14
2 . 63
3 nekaj vmes 296
4 . 353
5 najbolj zaupa 152
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 38

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4035 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 147
3 nekaj vmes 335
4 . 269
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 59

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4134 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 196
3 nekaj vmes 365
4 . 207
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 18

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4233 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 97
3 nekaj vmes 325
4 . 255
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 126

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4332 Frequency
1 najmanj zaupa 26
2 . 77
3 nekaj vmes 344
4 . 307
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 108

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 4431 Frequency
1 najmanj zaupa 83
2 . 149
3 nekaj vmes 317
4 . 180
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 131

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4530 Frequency
1 najmanj zaupa 84
2 . 207
3 nekaj vmes 305
4 . 156
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 136

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4629 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 147
3 nekaj vmes 354
4 . 261
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 31

Valid range from 1 to 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4728 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 190
3 nekaj vmes 409
4 . 144
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 101

Valid range from 1 to 6

I25 EVROPSKI VALUTI EURU?

EVROPSKI VALUTI EURU?

Value 4827 Frequency
1 najmanj zaupa 21
2 . 31
3 nekaj vmes 176
4 . 382
5 najbolj zaupa 202
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 104

Valid range from 1 to 6

W10 PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Value 4926 Frequency
1 je volil 744
2 ni volil 165
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 7

Valid range from 1 to 3

W20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLIL

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5025 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 22
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 177
3 NSI - krscanska ljudska stranka 27
4 SDS - slovenska demokratska stranka 181
5 SLS - slovenska ljudska stranka 28
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 61
9 drugo stranko 27
0 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541 375

Valid range from 0 to 9

Q764 ALI PODPIRATE JANEZA JANŠO KOT PREDSEDNI

ALI PODPIRATE JANEZA JANŠO KOT PREDSEDNIKA NOVE SLOVENSKE VLADE?

Value 5124 Frequency
1 podpira 634
2 ne podpira 200
3 ne ve, b.o. 81
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 82

Valid range from 1 to 3

Q765 ZNANA JE SESTAVA NOVE VLADNE KOALICIJE,

ZNANA JE SESTAVA NOVE VLADNE KOALICIJE, KI POLEG SDS IN NSI VKLJUČUJE TUDI SLS IN DESUS. ALI PODPIRATE TAKO VLADNO KOALICIJO?

Value 5223 Frequency
1 podpira 526
2 ne podpira 262
3 ne ve, b.o. 127
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 128

Valid range from 1 to 3

Q755 ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STR

ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STRUKTURNE ALI KOHEZIJSKE SKLADE?

Value 5322 Frequency
1 da 280
2 ne 628
3 b.o. 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 8

Valid range from 1 to 3

Q756 ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

Value 5421 Frequency
1 da ve 95
2 ne, ne ve 184
3 b.o. 1
Sysmiss 636
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
279 637

Valid range from 1 to 3

Q757 ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE

ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE IZVAJA S PODPORO EVROPSKE UNIJE?

Value 5520 Frequency
1 da 285
2 ne 625
3 b.o. 5
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 6

Valid range from 1 to 3

Q758 KATERI.....?

KATERI.....?

Value 5619 Frequency
AKTIVNA POLITIKA POSLOVANJA 1
Fare2000 1
KMETIJSTVO, FARE 1
PHARE 1
Regionalni center za odpadke na Dolenjskem 1
biomasa; za regionalni razvoj 1
ceste 3
ceste, okolje in prostor... 1
ceste, vode 1
ceste, zdrastvo 1
ceste, zdravilišče olimpik, ... 1
ceste, šolstvo, gosp. 1
cestna povezava tolmin-čedad 1
cestno omrežje 1
cistilna naprava 1
cistilna naprava slovenska bistrica 1
drugi tir od Kopra 1
drugi tir železnice 1
ekologija 2
ekologija, malo gospodarstvo 1
evreka 1
evropski socialni sklad 1
far 1
far, mala obrt 1
fara, ceste, raziskave v znanosti 1
fare 7
fare leonardo 1
gospodarski napredek, izmenjava študentov 1
gospodarstvo 1
gradnja avtoceste 1
gradnja cest,kmetijstvo, čistilne naprave 1
gradnja čistilnih naprav 1
imprime, turizem, podjetniški inkubatorji 1
infrastruktura 1
infrastruktura, phare, za kmetijstvo 1
infrastrukturo, kmetijstvo 1
inovativna okolja v podjetjih 1
izgradnja cest 1
izgradnja drugega tira (do kopra) 1
izgradnja kanalizacijskega sistema 1
izgradnja čistilne naprave 1
izobraževanja 1
izvajanje šengenske meje 1
kanalizacije, pokrajinski park goričko 1
kmetijske zadeve 1
kmetijski 1
kmetijstva, turizma, razvoj podeželja 1
kmetijstvo 26
kmetijstvo, ceste, regionalni razvoj 1
kmetijstvo, ekologija 1
kmetijstvo, infrastruktura, 1
kmetijstvo, kultura 1
kmetijstvo, subvencije za pospeševanje razvoja 1
kmetijstvo, človekove pravice 1
kmetijstvo. šolstvo 1
kmetjistvo 1
komenius,far,kmetijstvo,regionalni razvoj 1
life itd 1
life natura 1
lokalna čistilna naprava, gomile, ekologija 1
lokalni razvoj (čistilne naprave, vodovod, bio elektrarna) 1
mariborska čistilna naprava 1
morska meja 1
muzej na krasu 1
na kmetijskem in kulturnem področju-ne ve konkretno 1
na kmetijskem področju, nekaj v zvezi z vinom 1
na področju kulture 1
na področju zaposlovanja 1
narodni parki 1
narodni zaščiteni parki 1
natura 1
natura 2000 1
ne ve 1
ne ve konkretno 2
ne ve točno 1
nekaj v zvezi z okoljem, ne specificira 1
nerazvita območja 1
nov kanalizacijski sistem na Obali 1
o investicijskih skladih 1
obmejne občine-denar za urejanje okolja 1
obnova gozdov 1
obnova kulturnih spomenikov 1
obnova Šentjerneja, kmečki turizem 1
ohranitev kulturne dediščine 1
okolje 3
okolje, gospodarstvo, trgovina 1
okoljevarstveni 1
okoljske zadeve 1
parlament mladih 1
phare 16
phare projekt 1
phare, jezikovno področje 1
phare, kultura 1
phare, za brezposelost, razvoj podeželja 1
phare,kultura 2
podpirnje kmetijstva, ekologija, znanost 1
podpore 1
področje urejanja okolja 1
preko Centra za drobno gospodarstvo,GZS 1
prilagajanje na področju kmetijstva 1
program PHARE 1
projekt glede kanalizacije v občini starše 1
projekti v šolstvu 1
prostovoljstvo 1
razvoj gorskih kmetij 1
razvoj podeželj 1
razvoji cest, šolstvo... 1
razširitev vodovoda na dolenjskem 1
regionalni razvoj 9
regionalni razvoj , gorske kmetije, okolje in prostor, šolst 1
regionalni razvoj, ribištvo 1
revoz, čistilne naprave 1
ribiči 1
sanacija zašćite odpraševanja v okolici Kamnika 1
sapard 2
sapard, diverzifikacije podeželja 1
sapard-za kmetijstvo 1
sapart 2
se ne spomni 1
se ne spomni, je pa že slišala 1
seizmologija na ministrsvu za okolje 1
sežigalnica na vranskem 1
skladi za turizem 1
skop 1
socialni sklad za brezposelne ljudi,čistilna naprava v celju 1
socialni sklad,regionalni razvoj 1
sredtsva za komunalno ureditev 1
step 2 sistem-eba - bančni projekti 1
subvencije za kmetijstvo 1
tir 2 do Kopra, čistilna naprava 1
turizem 2
turizem, kmetijstvo 1
ureditev podeželja 1
urejanje komunalne infrastrukture 1
uvedba evra 1
v kmetijstvu 2
v kmetijstvu, turizem 1
v zvezi s šolstvom, samo ne vem točno 1
v zvezi z okoljem, reciklaža... 1
v šolstvu 1
v šolstvu, prometu,kmetijstvu 1
varovanje okolja 1
varstvo kulturne dediščine 1
varstvo okolja, ekonomija 1
vavčerski sistem, turizem, zdravstvo 1
vdovodni projekt na periferiji, za kmetijstvo, turizem 1
veliko projektov, ne zna specificirati 1
viadukt 1
vodovod 1
vodovodi 1
vodovodno omrežje v ljutomeru 1
vračanje soške postrvi v sočo 1
za ekologijo 2
za informacijsko infrastrukturo-arnes 1
za kmetijstvo 2
za kmetijstvo, za regionalni razvoj, znanost 1
za kmetijstvo,naravna dediščina 1
za komunalne odpadke, cistilne naprave; kmetijstvo, turizem; 1
za kurjavo na trda goriva 1
za narodno dediščino, za kmetijstvo 1
za nerazvite predele, kmetijstvo 1
za podeželje 1
za podjetništvo 1
za pospeševanje razvoja n vasi 1
za promet 1
za regionalni razvoj in za obnovitev starih kmet. objektov 1
za turizem 1
za vodovode 1
zdrava prehrana 1
zičnica Kranska Gora 1
čistilna naprava 2
čistilna naprava celje 1
čistilna naprava v slo. konjicah 1
čistilna naprava,kmetijstvo 1
čistilna naprava,razvoj podeželja 1
čistilne naprave 16
čistilne naprave na primorskem 1
čistilne naprave, ekologija 1
čistilne naprave, greznice v kmetijstvu 1
čistilne naprave, kmetijstvo 1
čistilne naprave, phare, enotni dokument 1
čistilne naprave, vaarstvo okolja 1
čistilne naprave, za ceste 1
šolski programi, fare 1
šolstvo 1
šolstvo,kultura 1
študij v tujini Leonardo 1
železnice, ceste, meje, kmetije, ekologija 1
žičnica in dvorana v kranjski gori, čistilna naprava, ind.co 1
žičnica v planici, industriska cona na jesenicah 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273

Q760 KAKO POGOSTO SPREMLJATE DELO IN ODLOČITV

KAKO POGOSTO SPREMLJATE DELO IN ODLOČITVE VLADE?

Value 5718 Frequency
1 REDNO 309
2 OBČASNO 528
3 NIKOLI 72
4 b.o. 6
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 7

Valid range from 1 to 4

Q761 ALI BI ZASE REKLI, DA STE DOBRO INFORMIR

ALI BI ZASE REKLI, DA STE DOBRO INFORMIRANI O DELU VLADE?

Value 5817 Frequency
1 da 464
2 ne 420
3 b.o. 31
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 32

Valid range from 1 to 3

Q762 ALI BI ŽELELI BITI OBVEŠČENI O DELU VLAD

ALI BI ŽELELI BITI OBVEŠČENI O DELU VLADE IN VLADNIH ODLOČITVAH NA BOLJ NEPOSREDEN NAČIN IN NE SAMO PREK MEDIJEV?

Value 5916 Frequency
1 da 239
2 ne 662
3 b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 15

Valid range from 1 to 3

Q763 NA KAKŠEN NAČIN BI ŽELELI BITI BOLJ NEPO

NA KAKŠEN NAČIN BI ŽELELI BITI BOLJ NEPOSREDNO OBVEŠČENI O DELU VLADE?

Value 6015 Frequency
1 PREK BREZPLAČNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 31
2 PREK VLADNEGA INTERNETNEGA PORTALA 70
3 PREK ELEKTRONSKE POŠTE 40
4 PREK OBIČAJNE - REDNE POŠTE 79
5 NA KAKŠEN DRUG NAČIN 15
6 b.o. 4
Sysmiss 677
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 681

Valid range from 1 to 6

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6114 Frequency
13 1
14 1
15 2
19 2
20 3
21 3
22 3
23 3
24 4
25 7
26 7
27 6
28 13
29 8
30 19
31 9
32 14
33 16
34 16
35 12
36 12
37 16
38 13
39 16
40 20
41 12
42 14
43 15
44 7
45 18
46 6
47 24
48 21
49 14
50 23
51 14
52 10
53 14
54 19
55 9
56 12
57 12
58 17
59 18
60 22
61 21
62 19
63 16
64 9
65 23
66 18
67 13
68 13
69 22
70 18
71 12
72 15
73 9
74 12
75 16
76 14
77 10
78 11
79 11
80 24
81 20
82 14
83 8
84 14
85 6
86 20
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 1 13 86 55.587 17.659

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6213 Frequency
1 OSNOVNA 142
2 KONČANA POKLICNA 120
3 KONČANA SREDNJA 454
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 199
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 1

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6312 Frequency
1 NA PODEŽELJU 321
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 314
3 V VEČJEM MESTU 109
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 171
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 1

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6411 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 261
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 135
3 SAMOZAPOSLEN 28
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 332
7 ŠTUDENT, DIJAK 85
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 1

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6510 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 57
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 134
3 NE, TO ME NE SKRBI 204
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 520
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
395 521

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 669 Frequency
1 sem veren 458
2 nisem veren 294
3 nekaj vmes... 138
4 zavrnil odg.,b.o. 25
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 26

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 678 Frequency
1 moški 355
2 ženska 561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 687 Frequency
Zakrita vrednost 916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0

RSTAR STAROST

Value 696 Frequency
30 ->30 180
45 30 - 45 248
60 46 - 60 220
99 61 -> 267
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 1

Valid range from 30 to 99

WSKUP_1 Str. preference

Value 705 Frequency
1 DESUS 22
2 LDS 185
3 NSI 24
4 SDS 232
5 SLS 24
6 SNS 19
7 ZLSD 73
9 drugo 42
0 ne vem 293
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
621 295

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 714 Frequency
1 01 - Ljubljana 275
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 211
3 03 - Celje, Trbovlje 142
4 04 - Kranj 93
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 120
7 07 - Novo Mesto, Krsko 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0 1 7

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 723 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 120
3 KOROSKA 40
4 SAVINJSKA 120
5 GORENJSKA 92
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 267
8 SPOD. POSAVSKA 26
9 DOLENJSKA 49
10 GORISKA 51
11 OBALNO-KRASKA 53
12 KRASKA 19
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 13

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 732 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 131
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 198
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 102
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 153
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 139
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0 1 6

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 0 0.358 11.23 1 0.864

Valid range from 0.358186 to 11.23006

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0411. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0411_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si