Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0411
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0411_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; november 2004)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vladi Antona Ropa, ocena dela predsednika Državnega Zbora, Franceta Cukjatija, ocena dela predsednika RS Janeza Drnovška, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, strankarske preference, levo-desna politična orientacija, podpora vladi Janeza Janše, podpora koaliciji, informiranost o strukturnih skladih, poznavanje projektov podprtih s strani EU, informiranost o delovanju vlade

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje oceno dela novoizvoljenih predsednika države, predsednika Državnega Zbora in predsednika vlade ter oceno informiranosti o delu vlade.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 22. november 2004 - 24. november 2004
Čas izdelave: 2004-11
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0411 - Politbarometer PB11/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 74
 • število enot: 916

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2004-11-14 916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 2004-11-14 2004-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 441
2 ni zadovoljen 402
3 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 543
2 ni zadovoljen 355
3 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 174 Frekvenca
2004-11-14 916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 2004-11-14 2004-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 273 Frekvenca
1 zadovoljen 441
2 ni zadovoljen 402
3 ne vem, b.o. 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 372 Frekvenca
1 zadovoljen 543
2 ni zadovoljen 355
3 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 471 Frekvenca
1 da 731
2 ne 141
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 570 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 14
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 151
3 NSI - krscanska ljudska stranka 21
4 SDS - slovenska demokratska stranka 204
5 SLS - slovenska ljudska stranka 16
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 60
9 drugo stranko 29
0 ne vem, b.o. 220
Sysmiss 185
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
511 405

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 669 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 8
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 34
3 NSI - krscanska ljudska stranka 3
4 SDS - slovenska demokratska stranka 28
5 SLS - slovenska ljudska stranka 8
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 3
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 13
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 293
Sysmiss 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
110 806

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 768 Frekvenca
1 prej levo 250
2 v sredino 170
3 prej desno 179
4 b.o. 316
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO DOSEDANJE SLOVENSKE VLADE

Vrednost 867 Frekvenca
1 zelo neuspešno 73
2 . 181
3 nekje vmes 452
4 . 151
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT DOSEDANJEGA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 966 Frekvenca
1 zelo neuspešno 103
2 . 171
3 nekje vmes 323
4 . 197
5 zelo uspešno 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DELO

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DELO NOVEGA DRŽAVNEGA ZBORA

Vrednost 1065 Frekvenca
1 zelo neuspešno 26
2 . 65
3 nekje vmes 193
4 . 102
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 508
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
408 508

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10_2 KAKO PA OCENJUJETE DELO NOVEGA PREDSEDNI

KAKO PA OCENJUJETE DELO NOVEGA PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 1164 Frekvenca
1 zelo neuspešno 34
2 . 66
3 nekje vmes 161
4 . 113
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 504
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1263 Frekvenca
1 zelo neuspešno 36
2 . 86
3 nekje vmes 272
4 . 327
5 zelo uspešno 151
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH DOSEDANJIH MINISTROV ZA PRETEKLO OBDOBJE, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1362 Frekvenca
1 zelo neuspešno 51
2 . 141
3 nekje vmes 340
4 . 176
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Vrednost 1461 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 98
3 nekje vmes 258
4 . 261
5 zelo uspešno 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 134
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4_1 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOV

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOVNIK

Vrednost 1560 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 125
3 nekje vmes 279
4 . 163
5 zelo uspešno 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5_1 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER MILAN POGAČNIK

Vrednost 1659 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 142
3 nekje vmes 338
4 . 103
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 268

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1758 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 123
3 nekje vmes 303
4 . 203
5 zelo uspešno 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1857 Frekvenca
1 zelo neuspešno 79
2 . 179
3 nekje vmes 315
4 . 161
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1956 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 93
3 nekje vmes 302
4 . 232
5 zelo uspešno 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 191

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 2055 Frekvenca
1 zelo neuspešno 62
2 . 185
3 nekje vmes 303
4 . 178
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10_1 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERA

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERAR

Vrednost 2154 Frekvenca
1 zelo neuspešno 126
2 . 198
3 nekje vmes 228
4 . 177
5 zelo uspešno 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11_1 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER MARKO PAVLIHA

Vrednost 2253 Frekvenca
1 zelo neuspešno 29
2 . 109
3 nekje vmes 285
4 . 178
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
637 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Vrednost 2352 Frekvenca
1 zelo neuspešno 110
2 . 164
3 nekje vmes 230
4 . 217
5 zelo uspešno 88
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2451 Frekvenca
1 zelo neuspešno 130
2 . 216
3 nekje vmes 262
4 . 142
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15_1 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER IVO VAJGL

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER IVO VAJGL

Vrednost 2550 Frekvenca
1 zelo neuspešno 20
2 . 90
3 nekje vmes 272
4 . 218
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
666 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2649 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 107
3 nekje vmes 307
4 . 156
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
639 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17_1 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN M. CVIKL

Vrednost 2748 Frekvenca
1 zelo neuspešno 18
2 . 45
3 nekje vmes 245
4 . 212
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
564 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Vrednost 2847 Frekvenca
1 zelo neuspešno 30
2 . 114
3 nekje vmes 286
4 . 104
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 365
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
551 365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: DOSEDANJI(!) VLADI V CELOTI?

Vrednost 2946 Frekvenca
1 najmanj zaupa 80
2 . 178
3 nekaj vmes 393
4 . 189
5 najbolj zaupa 45
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 DOSEDANJEMU(!) PREDSEDNIKU VLADE?

DOSEDANJEMU(!) PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3045 Frekvenca
1 najmanj zaupa 83
2 . 181
3 nekaj vmes 334
4 . 216
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3144 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 142
3 nekaj vmes 435
4 . 175
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3243 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 69
3 nekaj vmes 257
4 . 347
5 najbolj zaupa 172
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3342 Frekvenca
1 najmanj zaupa 104
2 . 258
3 nekaj vmes 399
4 . 67
5 najbolj zaupa 10
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3441 Frekvenca
1 najmanj zaupa 180
2 . 287
3 nekaj vmes 272
4 . 100
5 najbolj zaupa 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3540 Frekvenca
1 najmanj zaupa 95
2 . 208
3 nekaj vmes 339
4 . 179
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3639 Frekvenca
1 najmanj zaupa 30
2 . 79
3 nekaj vmes 287
4 . 307
5 najbolj zaupa 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3738 Frekvenca
1 najmanj zaupa 205
2 . 187
3 nekaj vmes 259
4 . 150
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3837 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 119
3 nekaj vmes 286
4 . 316
5 najbolj zaupa 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3936 Frekvenca
1 najmanj zaupa 14
2 . 63
3 nekaj vmes 296
4 . 353
5 najbolj zaupa 152
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4035 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 147
3 nekaj vmes 335
4 . 269
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4134 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 196
3 nekaj vmes 365
4 . 207
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4233 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 97
3 nekaj vmes 325
4 . 255
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4332 Frekvenca
1 najmanj zaupa 26
2 . 77
3 nekaj vmes 344
4 . 307
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 4431 Frekvenca
1 najmanj zaupa 83
2 . 149
3 nekaj vmes 317
4 . 180
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4530 Frekvenca
1 najmanj zaupa 84
2 . 207
3 nekaj vmes 305
4 . 156
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4629 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 147
3 nekaj vmes 354
4 . 261
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 4728 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 190
3 nekaj vmes 409
4 . 144
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I25 EVROPSKI VALUTI EURU?

EVROPSKI VALUTI EURU?

Vrednost 4827 Frekvenca
1 najmanj zaupa 21
2 . 31
3 nekaj vmes 176
4 . 382
5 najbolj zaupa 202
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W10 PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Vrednost 4926 Frekvenca
1 je volil 744
2 ni volil 165
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLIL

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5025 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 22
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 177
3 NSI - krscanska ljudska stranka 27
4 SDS - slovenska demokratska stranka 181
5 SLS - slovenska ljudska stranka 28
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 61
9 drugo stranko 27
0 ne vem, b.o. 203
Sysmiss 172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
541 375

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q764 ALI PODPIRATE JANEZA JANŠO KOT PREDSEDNI

ALI PODPIRATE JANEZA JANŠO KOT PREDSEDNIKA NOVE SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 5124 Frekvenca
1 podpira 634
2 ne podpira 200
3 ne ve, b.o. 81
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q765 ZNANA JE SESTAVA NOVE VLADNE KOALICIJE,

ZNANA JE SESTAVA NOVE VLADNE KOALICIJE, KI POLEG SDS IN NSI VKLJUČUJE TUDI SLS IN DESUS. ALI PODPIRATE TAKO VLADNO KOALICIJO?

Vrednost 5223 Frekvenca
1 podpira 526
2 ne podpira 262
3 ne ve, b.o. 127
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q755 ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STR

ZANIMA NAS ŠE, ALI STE ŽE SLIŠALI ZA STRUKTURNE ALI KOHEZIJSKE SKLADE?

Vrednost 5322 Frekvenca
1 da 280
2 ne 628
3 b.o. 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q756 ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

ALI VESTE KOMU SO NAMENJENI?

Vrednost 5421 Frekvenca
1 da ve 95
2 ne, ne ve 184
3 b.o. 1
Sysmiss 636
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
279 637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q757 ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE

ALI MORDA VESTE ZA KAKŠEN PROJEKT, KI SE IZVAJA S PODPORO EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 5520 Frekvenca
1 da 285
2 ne 625
3 b.o. 5
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q758 KATERI.....?

KATERI.....?

Vrednost 5619 Frekvenca
AKTIVNA POLITIKA POSLOVANJA 1
Fare2000 1
KMETIJSTVO, FARE 1
PHARE 1
Regionalni center za odpadke na Dolenjskem 1
biomasa; za regionalni razvoj 1
ceste 3
ceste, okolje in prostor... 1
ceste, vode 1
ceste, zdrastvo 1
ceste, zdravilišče olimpik, ... 1
ceste, šolstvo, gosp. 1
cestna povezava tolmin-čedad 1
cestno omrežje 1
cistilna naprava 1
cistilna naprava slovenska bistrica 1
drugi tir od Kopra 1
drugi tir železnice 1
ekologija 2
ekologija, malo gospodarstvo 1
evreka 1
evropski socialni sklad 1
far 1
far, mala obrt 1
fara, ceste, raziskave v znanosti 1
fare 7
fare leonardo 1
gospodarski napredek, izmenjava študentov 1
gospodarstvo 1
gradnja avtoceste 1
gradnja cest,kmetijstvo, čistilne naprave 1
gradnja čistilnih naprav 1
imprime, turizem, podjetniški inkubatorji 1
infrastruktura 1
infrastruktura, phare, za kmetijstvo 1
infrastrukturo, kmetijstvo 1
inovativna okolja v podjetjih 1
izgradnja cest 1
izgradnja drugega tira (do kopra) 1
izgradnja kanalizacijskega sistema 1
izgradnja čistilne naprave 1
izobraževanja 1
izvajanje šengenske meje 1
kanalizacije, pokrajinski park goričko 1
kmetijske zadeve 1
kmetijski 1
kmetijstva, turizma, razvoj podeželja 1
kmetijstvo 26
kmetijstvo, ceste, regionalni razvoj 1
kmetijstvo, ekologija 1
kmetijstvo, infrastruktura, 1
kmetijstvo, kultura 1
kmetijstvo, subvencije za pospeševanje razvoja 1
kmetijstvo, človekove pravice 1
kmetijstvo. šolstvo 1
kmetjistvo 1
komenius,far,kmetijstvo,regionalni razvoj 1
life itd 1
life natura 1
lokalna čistilna naprava, gomile, ekologija 1
lokalni razvoj (čistilne naprave, vodovod, bio elektrarna) 1
mariborska čistilna naprava 1
morska meja 1
muzej na krasu 1
na kmetijskem in kulturnem področju-ne ve konkretno 1
na kmetijskem področju, nekaj v zvezi z vinom 1
na področju kulture 1
na področju zaposlovanja 1
narodni parki 1
narodni zaščiteni parki 1
natura 1
natura 2000 1
ne ve 1
ne ve konkretno 2
ne ve točno 1
nekaj v zvezi z okoljem, ne specificira 1
nerazvita območja 1
nov kanalizacijski sistem na Obali 1
o investicijskih skladih 1
obmejne občine-denar za urejanje okolja 1
obnova gozdov 1
obnova kulturnih spomenikov 1
obnova Šentjerneja, kmečki turizem 1
ohranitev kulturne dediščine 1
okolje 3
okolje, gospodarstvo, trgovina 1
okoljevarstveni 1
okoljske zadeve 1
parlament mladih 1
phare 16
phare projekt 1
phare, jezikovno področje 1
phare, kultura 1
phare, za brezposelost, razvoj podeželja 1
phare,kultura 2
podpirnje kmetijstva, ekologija, znanost 1
podpore 1
področje urejanja okolja 1
preko Centra za drobno gospodarstvo,GZS 1
prilagajanje na področju kmetijstva 1
program PHARE 1
projekt glede kanalizacije v občini starše 1
projekti v šolstvu 1
prostovoljstvo 1
razvoj gorskih kmetij 1
razvoj podeželj 1
razvoji cest, šolstvo... 1
razširitev vodovoda na dolenjskem 1
regionalni razvoj 9
regionalni razvoj , gorske kmetije, okolje in prostor, šolst 1
regionalni razvoj, ribištvo 1
revoz, čistilne naprave 1
ribiči 1
sanacija zašćite odpraševanja v okolici Kamnika 1
sapard 2
sapard, diverzifikacije podeželja 1
sapard-za kmetijstvo 1
sapart 2
se ne spomni 1
se ne spomni, je pa že slišala 1
seizmologija na ministrsvu za okolje 1
sežigalnica na vranskem 1
skladi za turizem 1
skop 1
socialni sklad za brezposelne ljudi,čistilna naprava v celju 1
socialni sklad,regionalni razvoj 1
sredtsva za komunalno ureditev 1
step 2 sistem-eba - bančni projekti 1
subvencije za kmetijstvo 1
tir 2 do Kopra, čistilna naprava 1
turizem 2
turizem, kmetijstvo 1
ureditev podeželja 1
urejanje komunalne infrastrukture 1
uvedba evra 1
v kmetijstvu 2
v kmetijstvu, turizem 1
v zvezi s šolstvom, samo ne vem točno 1
v zvezi z okoljem, reciklaža... 1
v šolstvu 1
v šolstvu, prometu,kmetijstvu 1
varovanje okolja 1
varstvo kulturne dediščine 1
varstvo okolja, ekonomija 1
vavčerski sistem, turizem, zdravstvo 1
vdovodni projekt na periferiji, za kmetijstvo, turizem 1
veliko projektov, ne zna specificirati 1
viadukt 1
vodovod 1
vodovodi 1
vodovodno omrežje v ljutomeru 1
vračanje soške postrvi v sočo 1
za ekologijo 2
za informacijsko infrastrukturo-arnes 1
za kmetijstvo 2
za kmetijstvo, za regionalni razvoj, znanost 1
za kmetijstvo,naravna dediščina 1
za komunalne odpadke, cistilne naprave; kmetijstvo, turizem; 1
za kurjavo na trda goriva 1
za narodno dediščino, za kmetijstvo 1
za nerazvite predele, kmetijstvo 1
za podeželje 1
za podjetništvo 1
za pospeševanje razvoja n vasi 1
za promet 1
za regionalni razvoj in za obnovitev starih kmet. objektov 1
za turizem 1
za vodovode 1
zdrava prehrana 1
zičnica Kranska Gora 1
čistilna naprava 2
čistilna naprava celje 1
čistilna naprava v slo. konjicah 1
čistilna naprava,kmetijstvo 1
čistilna naprava,razvoj podeželja 1
čistilne naprave 16
čistilne naprave na primorskem 1
čistilne naprave, ekologija 1
čistilne naprave, greznice v kmetijstvu 1
čistilne naprave, kmetijstvo 1
čistilne naprave, phare, enotni dokument 1
čistilne naprave, vaarstvo okolja 1
čistilne naprave, za ceste 1
šolski programi, fare 1
šolstvo 1
šolstvo,kultura 1
študij v tujini Leonardo 1
železnice, ceste, meje, kmetije, ekologija 1
žičnica in dvorana v kranjski gori, čistilna naprava, ind.co 1
žičnica v planici, industriska cona na jesenicah 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273

Q760 KAKO POGOSTO SPREMLJATE DELO IN ODLOČITV

KAKO POGOSTO SPREMLJATE DELO IN ODLOČITVE VLADE?

Vrednost 5718 Frekvenca
1 REDNO 309
2 OBČASNO 528
3 NIKOLI 72
4 b.o. 6
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q761 ALI BI ZASE REKLI, DA STE DOBRO INFORMIR

ALI BI ZASE REKLI, DA STE DOBRO INFORMIRANI O DELU VLADE?

Vrednost 5817 Frekvenca
1 da 464
2 ne 420
3 b.o. 31
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q762 ALI BI ŽELELI BITI OBVEŠČENI O DELU VLAD

ALI BI ŽELELI BITI OBVEŠČENI O DELU VLADE IN VLADNIH ODLOČITVAH NA BOLJ NEPOSREDEN NAČIN IN NE SAMO PREK MEDIJEV?

Vrednost 5916 Frekvenca
1 da 239
2 ne 662
3 b.o. 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q763 NA KAKŠEN NAČIN BI ŽELELI BITI BOLJ NEPO

NA KAKŠEN NAČIN BI ŽELELI BITI BOLJ NEPOSREDNO OBVEŠČENI O DELU VLADE?

Vrednost 6015 Frekvenca
1 PREK BREZPLAČNE TELEFONSKE ŠTEVILKE 31
2 PREK VLADNEGA INTERNETNEGA PORTALA 70
3 PREK ELEKTRONSKE POŠTE 40
4 PREK OBIČAJNE - REDNE POŠTE 79
5 NA KAKŠEN DRUG NAČIN 15
6 b.o. 4
Sysmiss 677
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
235 681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6114 Frekvenca
13 1
14 1
15 2
19 2
20 3
21 3
22 3
23 3
24 4
25 7
26 7
27 6
28 13
29 8
30 19
31 9
32 14
33 16
34 16
35 12
36 12
37 16
38 13
39 16
40 20
41 12
42 14
43 15
44 7
45 18
46 6
47 24
48 21
49 14
50 23
51 14
52 10
53 14
54 19
55 9
56 12
57 12
58 17
59 18
60 22
61 21
62 19
63 16
64 9
65 23
66 18
67 13
68 13
69 22
70 18
71 12
72 15
73 9
74 12
75 16
76 14
77 10
78 11
79 11
80 24
81 20
82 14
83 8
84 14
85 6
86 20
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 1 13 86 55.587 17.659

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6213 Frekvenca
1 OSNOVNA 142
2 KONČANA POKLICNA 120
3 KONČANA SREDNJA 454
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 199
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6312 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 321
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 314
3 V VEČJEM MESTU 109
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 171
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6411 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 261
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 135
3 SAMOZAPOSLEN 28
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 10
6 UPOKOJENEC 332
7 ŠTUDENT, DIJAK 85
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 6510 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 57
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 134
3 NE, TO ME NE SKRBI 204
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
395 521

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 669 Frekvenca
1 sem veren 458
2 nisem veren 294
3 nekaj vmes... 138
4 zavrnil odg.,b.o. 25
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 678 Frekvenca
1 moški 355
2 ženska 561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 687 Frekvenca
Zakrita vrednost 916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0

RSTAR STAROST

Vrednost 696 Frekvenca
30 ->30 180
45 30 - 45 248
60 46 - 60 220
99 61 -> 267
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP_1 Str. preference

Vrednost 705 Frekvenca
1 DESUS 22
2 LDS 185
3 NSI 24
4 SDS 232
5 SLS 24
6 SNS 19
7 ZLSD 73
9 drugo 42
0 ne vem 293
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
621 295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 714 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 275
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 211
3 03 - Celje, Trbovlje 142
4 04 - Kranj 93
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 120
7 07 - Novo Mesto, Krsko 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 723 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 120
3 KOROSKA 40
4 SAVINJSKA 120
5 GORENJSKA 92
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 267
8 SPOD. POSAVSKA 26
9 DOLENJSKA 49
10 GORISKA 51
11 OBALNO-KRASKA 53
12 KRASKA 19
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 732 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 131
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 198
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 102
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 153
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 139
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 0 0.358 11.23 1 0.864

Vrednosti spremenljivk od 0.358186 do 11.23006

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0411. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0411_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si