Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CESTE94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_CESTE94_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
 • Kos, Drago
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Mlinar, Zdravko
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1995)

Finančna podpora:

Zavod RS za prostorsko planiranje
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

 • CESTE/Ceste

  Javnomnenjska raziskava o cestah je bila prvič izvedena leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v Sloveniji. V 90-ih letih, pred nameravano izgradnjo »cestnega križa«, ali »projekta stoletja«, kot so ga tudi imenovali, sta bili izvedeni še dve raziskavi o avtocestah. Anketirani izražajo mnenja o različnih vidikih pomena avtocest (funkcionalni, ekološki, družbeni), o konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, varnosti v cestnem prometu, odgovorijo tudi na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje in vsebujeta še železni repertoar vprašanj SJM, kot so vprašanja o religiji, političnih dogajanjih, vrednotah. V vseh vprašalnikih je tudi običajen nabor socio-demografskih vprašanj.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

stanje cest v Sloveniji, podpora izgradnji avtocest, stališča o gradnji avtocest v Sloveniji, merila za gradnjo avtocest, dobre in slabe strani izgradnje avtocest, zasluge za začetek gradnje, prednostne smeri izgradnje avtocest, kriteriji za določanje prednosti, financiranje izgradnje, razlogi za spremembo trase avtocest, razlogi za prometne nesreče, bivalne razmere v bližini avtocest, zaupanje v akterje izgradnje avtocest, ocena obveščenosti v zvezi z izgradnjo, stališča do izplačevanja odškodnin prizadetim, viri informiranja o gradnji avtocest, poštevanje interesov pri gradnji avtocest, upoštevanje meril pri gradnji avtocest, poglavitni vzroki za potovanja, uporaba potovalnih sredstev, kraj potovanja, število avtomobilov v gospodinjstvu, število prevoženih kilometrov na leto, pogostost potovanj, udeleženost v prometnih nesrečah, varnost v prometu, delovanje službe pomoč - informacije, odnos do odprtja tujih bencinskih servisov na avtocestah, cena bencina, glavni viri onesnaževanja v okolju, ocena stanja v slovenski družbi, levo desno v politiki, ugledna politična osebnost, strankarske preference, soglašanje z zakonom o občinah, lokalne volitve

Vsebinska področja CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
SPLOŠNO
VRSTNI RED GRADITVE
VPLIV NA OKOLJE
AKTERJI ODLOČANJA
KONKRETNE LOKACIJE
POVEZOVANJE, ODPIRANJE
POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE


Povzetek:

Namen raziskave je bil preveriti mnenje javnosti o nameravani graditvi določenih novih odsekov avtoceste. Poleg mnenj o konkretnih smereh graditve zvemo tudi, kaj s Slovenci mislijo o ustreznosti posameznih tras, posledicah graditve, varovanju okolja, koliko zaupajo akterjem graditve, prometni varnosti, načinih plačevanja cestnine in drugih vprašanjih povezanih z graditvijo avtocest. Podatki so lahko uporabni tudi za raziskave potovalnih navad.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 1994 - oktober 1994
Čas izdelave: 1995
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Za potrebe pričujoče raziskave je bila uporabljena polovica vzorca izbranih oseb, tako da je velikost ciljne populacije 1050 oseb. V vzorec so vključene še tri razširitve v krajih, kjer je bila graditev avtocest predvidena najprej. To so Ajdovščina (N=202), Domžale (N=208) in Maribor (N=310). Realizirani vzorec N=1025+202+208+310=1745. Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: CESTE94 - SJM 94/3; Raziskava o avtocestah v Sloveniji [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 315
 • število enot: 1745

Spremenljivke

KLJUC kljuc

ID id

URA1 ZACETEK ANKETIRANJA

Vrednost 31 Frekvenca
1 2
2 1
4 1
5 1
6 2
7 4
8 28
9 99
10 161
11 127
12 119
13 92
14 143
15 199
16 232
17 230
18 164
19 85
20 35
21 6
22 1
23 2
SYSMISS 11

KLJUC kljuc

ID id

URA1 ZACETEK ANKETIRANJA

Vrednost 3316 Frekvenca
1 2
2 1
4 1
5 1
6 2
7 4
8 28
9 99
10 161
11 127
12 119
13 92
14 143
15 199
16 232
17 230
18 164
19 85
20 35
21 6
22 1
23 2
SYSMISS 11

MIN1 ZACETEK ANKETIRANJA

Vrednost 4315 Frekvenca
0 291
1 1
2 2
3 9
4 1
5 116
6 1
7 3
8 5
10 149
11 2
12 3
13 6
14 1
15 151
16 2
17 2
18 2
19 2
20 131
21 1
22 4
23 2
24 1
25 72
27 1
28 1
30 249
32 4
33 4
34 2
35 61
36 2
37 4
38 4
39 3
40 107
42 2
44 1
45 131
46 2
47 1
48 2
49 2
50 108
52 1
53 2
54 1
55 74
57 1
58 1
SYSMISS 14

V1_01A o samostojnosti Slovenije

Vrednost 5314 Frekvenca
1 nikoli 136
2 redko 786
3 pogosto 655
4 zelo pogosto 168

V1_01B o povezovanju Slovenije z Evropo

Vrednost 6313 Frekvenca
1 nikoli 156
2 redko 664
3 pogosto 750
4 zelo pogosto 175

V1_01C o prometni varnosti v Sloveniji

Vrednost 7312 Frekvenca
1 nikoli 47
2 redko 303
3 pogosto 881
4 zelo pogosto 511
SYSMISS SYSMIS 3

V1_01D o gradnji novih avtocest v Sloveniji

Vrednost 8311 Frekvenca
1 nikoli 114
2 redko 505
3 pogosto 749
4 zelo pogosto 376
SYSMISS SYSMIS 1

V1_01E o varstvu clovekovih pravic v Sloveniji

Vrednost 9310 Frekvenca
1 nikoli 135
2 redko 626
3 pogosto 699
4 zelo pogosto 283
SYSMISS SYSMIS 2

V1_01F o varstvu okolja v Sloveniji

Vrednost 10309 Frekvenca
1 nikoli 66
2 redko 522
3 pogosto 828
4 zelo pogosto 327
9 b.o. 1
SYSMISS SYSMIS 1

V1_02 KAKSNO JE PO VASEM MNENJU STANJE CEST V

Vrednost 11308 Frekvenca
1 zelo slabo 762
2 slabo 797
3 dobro 143
4 zelo dobro 7
9 ne vem 35
SYSMISS SYSMIS 1

V1_03 IN KAKSNO JE STANJE CEST NA OBMOCJU VASE

Vrednost 12307 Frekvenca
1 zelo slabo 615
2 slabo 779
3 dobro 321
4 zelo dobro 9
9 ne vem 20
SYSMISS SYSMIS 1

V1_04A ALI STE SLISALI, DA JE SLOVENSKI PARLAME

Vrednost 13306 Frekvenca
1 da 1345
2 ne 398
SYSMISS SYSMIS 2

V1_04B ALI PODPIRATE TA PROGRAM ALI MU NASPROTU

Vrednost 14305 Frekvenca
1 zelo nasprotujem 32
2 nasprotujem 44
3 podpiram 908
4 zelo podpiram 365
9 ne vem 241
SYSMISS SYSMIS 155

V1_05 V KOLIKSNI MERI STE SEZNANJENI S POTEKOM

Vrednost 15304 Frekvenca
1 sploh nisem seznanjen 218
2 slabo sem seznanjen 831
3 dobro sem seznanjen 623
4 zelo dobro sem seznanjen 72
SYSMISS SYSMIS 1

V1_06 ALI SE NA SPLOSNO STRINJATE Z GLAVNIMI S

Vrednost 16303 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 32
2 v glavnem se ne strinjam 189
3 v glavnem se strinjam 1026
4 v celoti se strinjam 118
9 b.o. 373
SYSMISS SYSMIS 7

V1_07A Sele z izgradnjo avtocestnega sistema bo

Vrednost 17302 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 22
2 ne soglasam 122
3 soglasam 1160
4 povsem soglasam 269
9 b.o. neodlocen 171
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07B Zaradi neugodnih ekoloskih posledic je t

Vrednost 18301 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 83
2 ne soglasam 622
3 soglasam 627
4 povsem soglasam 144
9 b.o. neodlocen 269

V1_07C Nove avtoceste bodo koristile predvsem t

Vrednost 19300 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 126
2 ne soglasam 844
3 soglasam 491
4 povsem soglasam 101
9 b.o. neodlocen 183

V1_07D Slovenske avtoceste bodo koristile predv

Vrednost 20299 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 117
2 ne soglasam 821
3 soglasam 548
4 povsem soglasam 86
9 b.o. neodlocen 173

V1_07E Avtoceste potrebujemo predvsem zaradi no

Vrednost 21298 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 36
2 ne soglasam 236
3 soglasam 1077
4 povsem soglasam 296
9 b.o. neodlocen 98
SYSMISS SYSMIS 2

V1_07F Namesto gradnje avtocest bi morali najpr

Vrednost 22297 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 27
2 ne soglasam 434
3 soglasam 821
4 povsem soglasam 278
9 b.o. neodlocen 185

V1_07G Izboljsati bi morali predvsem povezave o

Vrednost 23296 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 14
2 ne soglasam 190
3 soglasam 1166
4 povsem soglasam 229
9 b.o. neodlocen 146

V1_07H Omejiti je treba narascanje cestnega pro

Vrednost 24295 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 213
2 ne soglasam 968
3 soglasam 317
4 povsem soglasam 52
9 b.o. neodlocen 194
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07I Hitro narascanje stevila avtomobilov je

Vrednost 25294 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 53
2 ne soglasam 638
3 soglasam 677
4 povsem soglasam 108
9 b.o. neodlocen 268
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07J Novih avtocest ne potrebujemo, zadoscala

Vrednost 26293 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 296
2 ne soglasam 976
3 soglasam 289
4 povsem soglasam 73
9 b.o. neodlocen 111

V1_07K Namesto gradnje avtocest bi morali prej

Vrednost 27292 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 133
2 ne soglasam 769
3 soglasam 445
4 povsem soglasam 117
9 b.o. neodlocen 281

V1_07L Se tako udoben in hiter zelezniski prevo

Vrednost 28291 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 52
2 ne soglasam 351
3 soglasam 923
4 povsem soglasam 263
9 b.o. neodlocen 156

V1_07M Avtoceste so predrage, denar bi bilo bol

Vrednost 29290 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 166
2 ne soglasam 907
3 soglasam 337
4 povsem soglasam 67
9 b.o. neodlocen 267
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07N Bolje bi bilo graditi avtoceste brez tuj

Vrednost 30289 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 141
2 ne soglasam 821
3 soglasam 450
4 povsem soglasam 78
9 b.o. neodlocen 255

V1_07O Bolje bi bilo graditi pocasneje, ker bi

Vrednost 31288 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 130
2 ne soglasam 736
3 soglasam 578
4 povsem soglasam 91
9 b.o. neodlocen 210

V1_07P Avtoceste v Sloveniji naj gradijo domaca

Vrednost 32287 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 75
2 ne soglasam 410
3 soglasam 810
4 povsem soglasam 285
9 b.o. neodlocen 164
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07R Pri gradnji avtocest je treba vsekakor z

Vrednost 33286 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 83
2 ne soglasam 579
3 soglasam 720
4 povsem soglasam 114
9 b.o. neodlocen 248
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07S V pripravo programa in nacrtovanja avtoc

Vrednost 34285 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 50
2 ne soglasam 378
3 soglasam 941
4 povsem soglasam 196
9 b.o. neodlocen 178
SYSMISS SYSMIS 2

V1_08A varovanju naravnega okolja

Vrednost 35284 Frekvenca
0 93
1 2
4 2
5 22
8 1
10 169
12 1
13 1
15 40
20 454
24 1
25 112
30 246
33 4
35 6
37 1
40 127
45 1
50 188
56 1
60 37
65 1
70 16
75 2
80 11
90 4
100 21
206 1
250 1
320 1
333 1
999 101
SYSMISS 76

V1_08B varovanju bivalnega okolja

Vrednost 36283 Frekvenca
0 138
1 1
2 1
3 3
5 31
6 1
7 1
9 2
10 247
12 1
13 1
15 38
20 519
22 1
24 1
25 118
26 1
30 227
33 3
35 4
40 74
45 1
50 73
60 9
65 1
70 4
80 4
90 6
99 2
100 12
156 1
333 1
500 1
999 78
SYSMISS 139

V1_08C varnosti prometa

Vrednost 37282 Frekvenca
0 59
1 1
2 2
3 2
5 8
6 1
7 1
10 129
15 22
18 1
20 426
23 1
25 83
30 261
32 2
33 2
34 1
35 11
40 164
50 237
51 1
60 60
70 23
75 1
80 34
90 9
100 50
200 1
250 1
333 1
999 77
SYSMISS 73

V1_08D ceni gradnje

Vrednost 38281 Frekvenca
0 357
1 4
2 5
5 100
6 3
7 1
8 1
9 2
10 396
12 5
15 50
18 2
20 330
25 18
30 37
35 1
40 16
50 26
60 6
70 5
80 2
90 1
99 1
100 3
145 1
202 1
999 82
SYSMISS 289

V1_08E prometni ustreznosti

Vrednost 39280 Frekvenca
0 342
1 2
2 1
3 2
4 1
5 95
6 2
8 2
9 1
10 355
11 1
12 2
13 2
15 59
18 1
20 328
22 2
25 22
27 1
30 56
33 1
35 2
40 19
50 26
55 1
58 1
70 7
80 2
90 1
100 4
125 1
186 1
187 1
673 1
999 91
SYSMISS 309

V1_09A PRVA NAJPOMEMBNEJSA

Vrednost 40279 Frekvenca
1 varnost prometa 1121
2 stroski gradnje 27
3 lepota in skladnost s pokrajino 55
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 86
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 112
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 62
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 178
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 91
9 drugo 10
SYSMISS SYSMIS 3

V1_09B DRUGA NAJPOMEMBNEJSA

Vrednost 41278 Frekvenca
1 varnost prometa 164
2 stroski gradnje 184
3 lepota in skladnost s pokrajino 127
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 304
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 306
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 202
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 296
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 139
9 drugo 18
SYSMISS SYSMIS 5

V1_09C TRETJA NAJPOMEMBNEJSA

Vrednost 42277 Frekvenca
1 varnost prometa 158
2 stroski gradnje 121
3 lepota in skladnost s pokrajino 105
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 250
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 275
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 191
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 331
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 206
9 drugo 102
SYSMISS SYSMIS 6

V1_10A vas oz. vaso druzino

Vrednost 43276 Frekvenca
1 zelo slabe 20
2 slabe 125
3 dobre 1105
4 zelo dobre 253
9 ne vem 242

V1_10B ljudi, ki bodo ziveli v blizini avtocest

Vrednost 44275 Frekvenca
1 zelo slabe 260
2 slabe 1147
3 dobre 191
4 zelo dobre 20
9 ne vem 127

V1_10C za vas kraj

Vrednost 45274 Frekvenca
1 zelo slabe 23
2 slabe 212
3 dobre 1068
4 zelo dobre 180
9 ne vem 262

V1_10D za vaso obcino/regijo

Vrednost 46273 Frekvenca
1 zelo slabe 12
2 slabe 109
3 dobre 1149
4 zelo dobre 263
9 ne vem 212

V1_10E za Slovenijo kot celoto

Vrednost 47272 Frekvenca
1 zelo slabe 3
2 slabe 47
3 dobre 984
4 zelo dobre 637
9 ne vem 74

V1_10F za sosednje drzave

Vrednost 48271 Frekvenca
1 zelo slabe 6
2 slabe 37
3 dobre 969
4 zelo dobre 576
9 ne vem 156
SYSMISS SYSMIS 1

V1_11 ALI MENITE, DA SO PRI GRADNJI AVTOCEST V

Vrednost 49270 Frekvenca
1 predvsem tuji interesi 193
2 oboji enako 843
3 predvsem domaci interesi 407
9 ne vem 302

V1_12 KDO IMA PO VASEM MNENJU NAJVEC ZASLUG ZA

Vrednost 50269 Frekvenca
1 slovenski graditelji cest 103
2 slovenski vozniki, ki placujejo bencinsk 455
3 Vlada Republike Slovenije 330
4 stranka, ki pokriva cestni resor 67
5 Evropska unija, ki daje ugodne kredite 204
6 kdo drug 20
7 nihce nima zaslug 41
9 ne vem 525

V2_01A KOT PRVO BI MORALI ZGRADITI

Vrednost 51268 Frekvenca
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Madz 921
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Nemc 220
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 68
4 jugozahod: Primorska - Italija 298
9 neodlocen 235
SYSMISS SYSMIS 3

V2_01B KOT DRUGO BI MORALI ZGRADITI

Vrednost 52267 Frekvenca
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Madz 297
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Nemc 617
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 182
4 jugozahod: Primorska - Italija 367
9 neodlocen 279
SYSMISS SYSMIS 3

V2_01C KOT TRETJO BI MORALI ZGRADITI

Vrednost 53266 Frekvenca
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Madz 157
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Nemc 424
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 434
4 jugozahod: Primorska - Italija 416
9 neodlocen 308
SYSMISS SYSMIS 6

V2_01D KOT CETRTO BI MORALI ZGRADITI

Vrednost 54265 Frekvenca
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Madz 105
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Nemc 177
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 750
4 jugozahod: Primorska - Italija 393
9 neodlocen 314
SYSMISS SYSMIS 6

V2_02A KOT PRVI VIDIK PRI IZGRADNJI BI MORALI U

Vrednost 55264 Frekvenca
1 ki so sedaj prometno najbolj obremenjeni 743
2 kjer so sedaj ceste najslabse 207
3 kjer je sedaj najvec prometnih nesrec 494
4 ob katerih so sedaj bivalne razmere najs 16
5 ki so najpomembnejsi za gospodarski razv 124
6 kjer je ze vse pripravljeno za gradnjo 97
9 ne vem 64

V2_02B KOT DRUGI VIDIK PRI IZGRADNJI BI MORALI

Vrednost 56263 Frekvenca
1 ki so sedaj prometno najbolj obremenjeni 343
2 kjer so sedaj ceste najslabse 346
3 kjer je sedaj najvec prometnih nesrec 458
4 ob katerih so sedaj bivalne razmere najs 83
5 ki so najpomembnejsi za gospodarski razv 296
6 kjer je ze vse pripravljeno za gradnjo 131
9 ne vem 86
SYSMISS SYSMIS 2

V2_03 PREDNOSTNI VRSTNI RED GRADITVE DOLOCAJO

Vrednost 57262 Frekvenca
1 nesprejemljivo je, da tujci vplivajo na 389
2 sprijazniti se moramo s tem, da imajo tu 962
9 neodlocen 393
SYSMISS SYSMIS 1

V2_04 V CASU GRADNJE AVTOCEST BO NA VOLJO MANJ

Vrednost 58261 Frekvenca
1 najprej zgradili avtoceste 714
2 najprej bi morali posodobiti zeleznice 109
3 posodobitev cest in zeleznic naj poteka 802
9 ne vem 120

V2_05A za posodobitev ostalih cest

Vrednost 59260 Frekvenca
1 da 1067
2 ne 436
9 ne vem 242

V2_05B za posodobitev zeleznice

Vrednost 60259 Frekvenca
1 da 594
2 ne 801
9 ne vem 348
SYSMISS SYSMIS 2

V2_06A - odsek Kranj-Radovljica Vrba

Vrednost 61258 Frekvenca
1 vsak dan 11
2 nekajkrat tedensko 47
3 nekajkrat mesecno 118
4 nekajkrat letno 688
5 nikoli 480
9 ne vem 401

V2_06B vzhodna ljubljanska obvoznica (Malence-S

Vrednost 62257 Frekvenca
1 vsak dan 57
2 nekajkrat tedensko 102
3 nekajkrat mesecno 210
4 nekajkrat letno 558
5 nikoli 457
9 ne vem 361

V2_06C Ljubljana-Celje

Vrednost 63256 Frekvenca
1 vsak dan 37
2 nekajkrat tedensko 84
3 nekajkrat mesecno 295
4 nekajkrat letno 836
5 nikoli 280
9 ne vem 213

V2_06D dograjena avtocesta Celje-Maribor

Vrednost 64255 Frekvenca
1 vsak dan 15
2 nekajkrat tedensko 92
3 nekajkrat mesecno 313
4 nekajkrat letno 793
5 nikoli 290
9 ne vem 242

V2_06E Sentilj-Maribor

Vrednost 65254 Frekvenca
1 vsak dan 24
2 nekajkrat tedensko 69
3 nekajkrat mesecno 242
4 nekajkrat letno 644
5 nikoli 448
9 ne vem 318

V2_06F Maribor-Ptuj-Gruskovje (Zagreb)

Vrednost 66253 Frekvenca
1 vsak dan 20
2 nekajkrat tedensko 50
3 nekajkrat mesecno 142
4 nekajkrat letno 485
5 nikoli 670
9 ne vem 378

V2_06G Slovenska Bistrica- Ptuj-Ormoz

Vrednost 67252 Frekvenca
1 vsak dan 11
2 nekajkrat tedensko 51
3 nekajkrat mesecno 156
4 nekajkrat letno 553
5 nikoli 597
9 ne vem 375
SYSMISS SYSMIS 2

V2_06H Maribor-Murska Sobota-Lendava (madzarska

Vrednost 68251 Frekvenca
1 vsak dan 18
2 nekajkrat tedensko 46
3 nekajkrat mesecno 111
4 nekajkrat letno 596
5 nikoli 594
9 ne vem 380

V2_06I Ljubljana-Novo mesto-Obrezje (Zagreb)

Vrednost 69250 Frekvenca
1 vsak dan 6
2 nekajkrat tedensko 29
3 nekajkrat mesecno 122
4 nekajkrat letno 664
5 nikoli 578
9 ne vem 346

V2_06J Nova Gorica-Ajdovscina- Razdrto/Logatec

Vrednost 70249 Frekvenca
1 vsak dan 53
2 nekajkrat tedensko 102
3 nekajkrat mesecno 180
4 nekajkrat letno 698
5 nikoli 449
9 ne vem 263

V2_06K Divaca-Sezana-Fernetici (Trst)

Vrednost 71248 Frekvenca
1 vsak dan 7
2 nekajkrat tedensko 35
3 nekajkrat mesecno 135
4 nekajkrat letno 758
5 nikoli 515
9 ne vem 295

V2_06L Divaca-Koper

Vrednost 72247 Frekvenca
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 32
3 nekajkrat mesecno 122
4 nekajkrat letno 780
5 nikoli 499
9 ne vem 303

V2_06M Koper-Secovlje (Istra)

Vrednost 73246 Frekvenca
1 vsak dan 10
2 nekajkrat tedensko 23
3 nekajkrat mesecno 85
4 nekajkrat letno 740
5 nikoli 545
9 ne vem 342

V2_06N Koper Socerga (Istra)

Vrednost 74245 Frekvenca
1 vsak dan 2
2 nekajkrat tedensko 10
3 nekajkrat mesecno 52
4 nekajkrat letno 582
5 nikoli 668
9 ne vem 431

V2_06O Postojna-Jelsane (Reka)

Vrednost 75244 Frekvenca
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 14
3 nekajkrat mesecno 65
4 nekajkrat letno 622
5 nikoli 626
9 ne vem 409

V2_07 ALI KATERI OD NAVEDENIH ODSEKOV POTEKA V

Vrednost 76243 Frekvenca
1 stanujem v hisi, ki bo porusena, sem las 65
2 stanujem v naselju mimo skozi katerega g 208
3 stanujem v blizini prikljucka na bodoco 281
4 nic od tega 1191

V3_01A kadar naleti cesta na pomembno arheolosk

Vrednost 77242 Frekvenca
1 da 939
2 ne 386
9 ne vem 419
SYSMISS SYSMIS 1

V3_01B kadar bi bilo treba porusiti spomenisko

Vrednost 78241 Frekvenca
1 da 860
2 ne 491
9 ne vem 393
SYSMISS SYSMIS 1

V3_01C kadar cesta razdeli kraj/naselje na dva

Vrednost 79240 Frekvenca
1 da 1033
2 ne 429
9 ne vem 282
SYSMISS SYSMIS 1

V3_01D kadar se cesta povsem pribliza solam, bo

Vrednost 80239 Frekvenca
1 da 1424
2 ne 197
9 ne vem 121
SYSMISS SYSMIS 3

V3_01E kadar naleti cesta na mocvirje, kjer gne

Vrednost 81238 Frekvenca
1 da 840
2 ne 524
9 ne vem 380
SYSMISS SYSMIS 1

V3_01F kadar cesta naleti na kmetijska zemljisc

Vrednost 82237 Frekvenca
1 da 1094
2 ne 397
9 ne vem 253
SYSMISS SYSMIS 1

V3_01G kadar cesta naleti na pomemben vir zalog

Vrednost 83236 Frekvenca
1 da 1515
2 ne 122
9 ne vem 107
SYSMISS SYSMIS 1

V3_02 KAKO JE PO VASEM MNENJU BOLJE SPELJATI A

Vrednost 84235 Frekvenca
1 cim blize naselij, tako da je cesta najb 363
2 cim bolj stran od naselij, ceprav je ces 1176
9 ne vem 205
SYSMISS SYSMIS 1

V3_03 KATERA MOZNOST JE ZA VAS SPREJEMLJIVEJSA

Vrednost 85234 Frekvenca
1 bolje je ostati izven evropskih prometni 546
2 bolje se je vkljucevati v evropske prome 712
9 ne vem 487

V3_04 KOLIKSNA NAJ BI BILA PO VASEM MNENJU NAJ

Vrednost 86233 Frekvenca
1 manj kot 100 km/h 284
2 120 km/h 1081
3 brez omejitev 243
9 ne vem 133
SYSMISS SYSMIS 4

V3_05 KATERI RAZLOG PROMETNIH NESREC NA NASIH

Vrednost 87232 Frekvenca
1 cloveski faktor (voznja pod vplivom alko 1384
2 slabe ceste 276
9 ne vem 83
SYSMISS SYSMIS 2

V3_06 ALI STE ZA TO, ALI PROTI TEMU, DA BI PRI

Vrednost 88231 Frekvenca
1 sem za 1229
2 sem proti 259
9 neodlocen 257

V3_07 NA MANJ PROMETNO OBREMENJENIH ODSEKIH JE

Vrednost 89230 Frekvenca
1 varnost prometa mora imeti prednost pred 1355
2 varcevanje s prostorom in denarjem mora 169
9 neodlocen 220
SYSMISS SYSMIS 1

V3_08 ALI BO DOGRADITEV AVTOCESTNEGA SISTEMA Z

Vrednost 90229 Frekvenca
1 da 1338
2 ne 139
9 ne vem 268

V3_09 ALI STANUJETE VI ALI OSEBA, KI JO DOBRO

Vrednost 91228 Frekvenca
1 da, v blizini obicajne prometne dvopasov 822
2 da, v blizini avtoceste 138
9 ne 785

V3_10 ALI OCENJUJETE SVOJE (NJEGOVE) BIVALNE R

Vrednost 92227 Frekvenca
1 zelo slabe 94
2 slabe 372
3 dobre 477
4 zelo dobre 29
9 ne poznam 630
SYSMISS SYSMIS 143

V3_11 CE BI SE MORALI VI SAMI ODLOCITI O DVEH

Vrednost 93226 Frekvenca
1 ali do konca izkoristiti prometno ze obr 1096
2 ali bi novo cesto raje nacrtovali po se 235
9 ne vem 411
SYSMISS SYSMIS 3

V4_01A vladi RS (vladni koaliciji)

Vrednost 94225 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 144
2 ne zaupam 490
3 zaupam 791
4 povsem zaupam 39
9 b.o. 281

V4_01B opozicijskim strankam

Vrednost 95224 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 153
2 ne zaupam 737
3 zaupam 422
4 povsem zaupam 13
9 b.o. 420

V4_01C Ministrstvu za promet in zveze

Vrednost 96223 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 67
2 ne zaupam 345
3 zaupam 965
4 povsem zaupam 70
9 b.o. 297
SYSMISS SYSMIS 1

V4_01D Ministrstvu za okolje in prostor

Vrednost 97222 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 60
2 ne zaupam 363
3 zaupam 927
4 povsem zaupam 75
9 b.o. 320

V4_01E obcini

Vrednost 98221 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 99
2 ne zaupam 545
3 zaupam 782
4 povsem zaupam 39
9 b.o. 280

V4_01F ekoloskim strankam, civilnim zdruzenjem

Vrednost 99220 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 68
2 ne zaupam 423
3 zaupam 822
4 povsem zaupam 70
9 b.o. 360
SYSMISS SYSMIS 2

V4_01G Druzbi za avtoceste v Republiki Slovenij

Vrednost 100219 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 52
2 ne zaupam 299
3 zaupam 940
4 povsem zaupam 75
9 b.o. 379

V4_01H slovenskim gradbenim podjetjem

Vrednost 101218 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 35
2 ne zaupam 283
3 zaupam 1061
4 povsem zaupam 108
9 b.o. 258

V4_01I planerskim, gradbenim strokovnjakom

Vrednost 102217 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 32
2 ne zaupam 256
3 zaupam 1074
4 povsem zaupam 110
9 b.o. 273

V4_01J novinarjem, casopisnim, radijskim, TV ob

Vrednost 103216 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 133
2 ne zaupam 504
3 zaupam 752
4 povsem zaupam 47
9 b.o. 309

V4_02 PRI GRADNJI AVTOCEST SE ODLOCA O VELIKIH

Vrednost 104215 Frekvenca
1 sploh ne zaupam 244
2 v glavnem ne zaupam 499
3 v glavnem zaupam 736
4 povsem zaupam 36
9 ne vem 229
SYSMISS SYSMIS 1

V4_03 ALI PO VASEM MNENJU ODGOVORNE INSTITUCIJ

Vrednost 105214 Frekvenca
1 da 432
2 ne 767
9 ne vem, ne morem oceniti 545
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04A Lastniki zemljisc in objektov (na trasah

Vrednost 106213 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 29
2 ne soglasam 339
3 soglasam 879
4 povsem soglasam 118
9 b.o. neodlocen 378
SYSMISS SYSMIS 2

V4_04B vladne stranke izrabljajo gradnjo avtoce

Vrednost 107212 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 24
2 ne soglasam 410
3 soglasam 781
4 povsem soglasam 159
9 b.o. neodlocen 370
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04C ni denarja, ki bi ustrezno poplacal nave

Vrednost 108211 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 53
2 ne soglasam 457
3 soglasam 749
4 povsem soglasam 274
9 b.o. neodlocen 211
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04D sklicevanje na varstvo okolja je velikok

Vrednost 109210 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 19
2 ne soglasam 344
3 soglasam 882
4 povsem soglasam 143
9 b.o. neodlocen 356
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04E okoljevarstvenih interesov pri gradnji a

Vrednost 110209 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 18
2 ne soglasam 343
3 soglasam 883
4 povsem soglasam 148
9 b.o. neodlocen 352
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04F mnoge kritike programa gradnje avtocest

Vrednost 111208 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 8
2 ne soglasam 254
3 soglasam 843
4 povsem soglasam 142
9 b.o. neodlocen 496
SYSMISS SYSMIS 2

V4_04G lastniki zemljisc zganjajo velik hrup za

Vrednost 112207 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 57
2 ne soglasam 425
3 soglasam 776
4 povsem soglasam 162
9 b.o. neodlocen 324
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04H nevladne stranke nasprotujejo gradnji sa

Vrednost 113206 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 34
2 ne soglasam 452
3 soglasam 652
4 povsem soglasam 96
9 b.o. neodlocen 510
SYSMISS SYSMIS 1

V4_05 KDO PO VASEM MNENJU NAJBOLJ SCITI INTERE

Vrednost 114205 Frekvenca
0 ne vem 683
1 vlada (ministrstva) 112
2 parlament 39
3 vladajoce stranke 41
4 Druzba za izgradnjo avtocest (DARS) 82
5 lokalne oblasti (obcina) 212
6 civilna zdruzenja (iniciative) 174
7 opozicijske stranke 68
8 nihce 298
9 drugi 28
SYSMISS SYSMIS 8

V4_06 ALI VERJAMETE ALI NE, DA BODO TISTI, KI

Vrednost 115204 Frekvenca
1 da 651
2 ne 643
9 ne vem 450
SYSMISS SYSMIS 1

V4_07 KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH STALISC VAM J

Vrednost 116203 Frekvenca
1 pri gradnji avtoceste, brez soglasja las 969
2 avtocesta je tako pomembna, da je ob ust 474
9 neodlocen 300
SYSMISS SYSMIS 2

V4_08 NEKATERI MISLIJO, DA BI MORALI TISTI, KI

Vrednost 117202 Frekvenca
1 podpiram 645
2 ne podpiram 728
9 neodlocen 371
SYSMISS SYSMIS 1

V4_09 PONEKOD SO V PROSTORU, KI JE BIL REZERVI

Vrednost 118201 Frekvenca
1 v celoti 309
2 le deloma 559
3 sploh ne 652
9 ne vem 223
SYSMISS SYSMIS 2

V4_10 ZARADI NESTRINJANJA S POTEKOM TRAS PRIDE

Vrednost 119200 Frekvenca
1 povsem sprejemljiva 114
2 sprejemljiva 535
3 nesprejemljiva 591
4 povsem nesprejemljiva 211
9 ne vem 292
SYSMISS SYSMIS 2

V4_11 KAJ MENITE, ALI IMAJO PREBIVALCI KRAJA S

Vrednost 120199 Frekvenca
1 da 644
2 ne 682
9 ne vem 417
SYSMISS SYSMIS 2

V4_12 KDO NAJ PRESODI, KADAR PRIDE DO NASPROTJ

Vrednost 121198 Frekvenca
1 republiski organi (vlada, parlament) 292
2 obcinski organi 176
4 zbori krajanov 296
5 neodvisni domaci strokovnjaki 263
6 neodvisni tuji strokovnjaki 113
7 sodisce 258
9 ne vem 345
SYSMISS SYSMIS 2

V5_01 ALI POZNATE POTEKE AVTOCESTNIH TRAS V VA

Vrednost 122197 Frekvenca
1 zelo dobro poznam 119
2 dobro poznam 507
3 slabo poznam 534
4 sploh ne poznam 182
9 v blizini ni predvidena gradnja 400
SYSMISS SYSMIS 3

V5_02 KJE STE NAJPREJ ZVEDELI, DA NAJ BI V VAS

Vrednost 123196 Frekvenca
1 iz objav v casopisih, TV, radio 663
2 v neformalnih pogovorih s prijatelji, zn 183
3 od svojih strankarskih (politicnih) kole 9
4 na formalnih predstavitvah, ki so jih or 51
5 opazil sem pripravljalna dela na terenu 20
6 ze dolgo vem za to, da naj bi tu enkrat 238
7 ne ve, kje je zvedel 100
9 v blizini ni predvidena gradnja 475
SYSMISS SYSMIS 6

V5_03 KAKSEN JE VAS ODNOS DO NACRTOVANE GRADNJ

Vrednost 124195 Frekvenca
1 zelo podpiram gradnjo 279
2 podpiram gradnjo 717
3 neopredeljen 210
4 ne podpiram gradnje 41
5 sploh ne podpiram gradnje 18
9 v blizini ni predvidena gradnja 476
SYSMISS SYSMIS 4

V5_04 ALI PO VASEM MNENJU NACRTOVALCI AVTOCEST

Vrednost 125194 Frekvenca
1 da, preverjajo prav vse variante 393
2 preverjajo le nekatere variante 552
3 preverili so le eno varianto 38
4 nic ne preverjajo 68
8 ne vem 257
9 v blizini ni predvidena gradnja 435
SYSMISS SYSMIS 2

V5_05 ALI IMATE OBCUTEK, DA NACRTOVALCI KOLIKO

Vrednost 126193 Frekvenca
1 ne, interesi krajanov jih sploh ne zanim 141
2 interesi krajanov so zanje malo pomembni 523
3 interesi krajanov so zanje pomembni 533
4 v najvecji mozni meri upostevajo interes 236
9 ne vem 310
SYSMISS SYSMIS 2

V5_06 KATERA VARIANTA POTEKA AVTOCESTE OD NOVE

Vrednost 127192 Frekvenca
1 kraska varianta 124
2 po Vipavski dolini 194
3 preko Cola 107
4 ne vem, neopredeljen 544
9 ni iz Vipavske doline, Gorice ali okolic 773
SYSMISS SYSMIS 3

V5_07A PRVO NAJPOMEMBNEJSE MERILO PRI GRADNJI A

Vrednost 128191 Frekvenca
1 varnost prometa 1202
2 stroski gradnje 33
3 lepota in skladnost s pokrajino 47
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 79
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 75
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 62
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 149
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 71
9 drugo 12
SYSMISS SYSMIS 15

V5_07B DRUGO NAJPOMEMBNEJSE MERILO PRI GRADNJI

Vrednost 129190 Frekvenca
1 varnost prometa 151
2 stroski gradnje 218
3 lepota in skladnost s pokrajino 143
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 277
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 305
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 189
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 308
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 115
9 drugo 18
SYSMISS SYSMIS 21

V5_07C DRUGO NAJPOMEMBNEJSE MERILO PRI GRADNJI

Vrednost 130189 Frekvenca
1 varnost prometa 145
2 stroski gradnje 103
3 lepota in skladnost s pokrajino 100
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 225
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 274
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 199
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 351
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 154
9 drugo 169
SYSMISS SYSMIS 25

V5_08A protihrupne ograje

Vrednost 131188 Frekvenca
1 da 1521
2 ne 92
3 ne vem 131
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08B prehodi za zivali

Vrednost 132187 Frekvenca
1 da 1317
2 ne 242
3 ne vem 185
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08C viadukti namesto nasipov

Vrednost 133186 Frekvenca
1 da 1214
2 ne 127
3 ne vem 403
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08D premaknitev trase

Vrednost 134185 Frekvenca
1 da 683
2 ne 370
3 ne vem 691
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08E ozji profil ceste

Vrednost 135184 Frekvenca
1 da 224
2 ne 1107
3 ne vem 413
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08F omejitev hitrosti

Vrednost 136183 Frekvenca
1 da 1225
2 ne 343
3 ne vem 175
SYSMISS SYSMIS 2

V5_08G zascita pitne vode (podtalnice)

Vrednost 137182 Frekvenca
1 da 1674
2 ne 24
3 ne vem 46
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08H oblikovanje skladno z znacilnostmi pokra

Vrednost 138181 Frekvenca
1 da 1235
2 ne 199
3 ne vem 310
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08I nasipi za zascito kmetijskih zemljis

Vrednost 139180 Frekvenca
1 da 1439
2 ne 108
3 ne vem 197
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08J nadomestitev vseh prekinjenih povezav

Vrednost 140179 Frekvenca
1 da 1371
2 ne 130
3 ne vem 243
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08K omejitev nocnega tovornega prometa

Vrednost 141178 Frekvenca
1 da 987
2 ne 516
3 ne vem 241
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08L gradnja predorov namesto usekov

Vrednost 142177 Frekvenca
1 da 1099
2 ne 178
3 ne vem 465
SYSMISS SYSMIS 3

V5_08M drugo

Vrednost 143176 Frekvenca
1 da 187
2 ne 487
3 ne vem 923
SYSMISS SYSMIS 148

V6_01 ALI IMA SLOVENIJA PO VASEM MNENJU OD POV

Vrednost 144175 Frekvenca
1 ima predvsem koristi 550
2 ima vec koristi kot skode 769
3 ima vec skode kot koristi 133
4 ima predvsem skodo 27
9 ne vem 264
SYSMISS SYSMIS 2

V6_02A razvoju znanosti, izobrazevanju

Vrednost 145174 Frekvenca
1 predvsem koristi 744
2 bolj koristi kot skodi 736
3 bolj skodi kot koristi 35
4 predvsem skodi 11
9 b.o. 218
SYSMISS SYSMIS 1

V6_02B kulturnemu razvoju

Vrednost 146173 Frekvenca
1 predvsem koristi 659
2 bolj koristi kot skodi 789
3 bolj skodi kot koristi 64
4 predvsem skodi 19
9 b.o. 213
SYSMISS SYSMIS 1

V6_02C ohranjanju slovenskega jezika

Vrednost 147172 Frekvenca
1 predvsem koristi 341
2 bolj koristi kot skodi 502
3 bolj skodi kot koristi 447
4 predvsem skodi 76
9 b.o. 377
SYSMISS SYSMIS 2

V6_02D razvoju gospodarstva

Vrednost 148171 Frekvenca
1 predvsem koristi 897
2 bolj koristi kot skodi 711
3 bolj skodi kot koristi 47
4 predvsem skodi 9
9 b.o. 79
SYSMISS SYSMIS 2

V6_02E razvoju turizma

Vrednost 149170 Frekvenca
1 predvsem koristi 1040
2 bolj koristi kot skodi 593
3 bolj skodi kot koristi 31
4 predvsem skodi 9
9 b.o. 70
SYSMISS SYSMIS 2

V6_02F polozaju Neslovencev v Sloveniji

Vrednost 150169 Frekvenca
1 predvsem koristi 370
2 bolj koristi kot skodi 551
3 bolj skodi kot koristi 157
4 predvsem skodi 38
9 b.o. 626
SYSMISS SYSMIS 3

V6_02G nacionalni varnosti

Vrednost 151168 Frekvenca
1 predvsem koristi 235
2 bolj koristi kot skodi 451
3 bolj skodi kot koristi 380
4 predvsem skodi 73
9 b.o. 603
SYSMISS SYSMIS 3

V6_02H varnosti prometa

Vrednost 152167 Frekvenca
1 predvsem koristi 508
2 bolj koristi kot skodi 574
3 bolj skodi kot koristi 301
4 predvsem skodi 61
9 b.o. 299
SYSMISS SYSMIS 2

V6_02I varovanju okolja

Vrednost 153166 Frekvenca
1 predvsem koristi 275
2 bolj koristi kot skodi 398
3 bolj skodi kot koristi 605
4 predvsem skodi 170
9 b.o. 293
SYSMISS SYSMIS 4

V6_02J ohranjanju slovenskega jezika

Vrednost 154165 Frekvenca
1 predvsem koristi 297
2 bolj koristi kot skodi 443
3 bolj skodi kot koristi 441
4 predvsem skodi 82
9 b.o. 425
SYSMISS SYSMIS 57

V6_02K samostojnosti odlocanja slovenske drzave

Vrednost 155164 Frekvenca
1 predvsem koristi 345
2 bolj koristi kot skodi 514
3 bolj skodi kot koristi 296
4 predvsem skodi 41
9 b.o. 546
SYSMISS SYSMIS 3

V6_02L polozaj Slovencev v zamejstvu

Vrednost 156163 Frekvenca
1 predvsem koristi 513
2 bolj koristi kot skodi 741
3 bolj skodi kot koristi 87
4 predvsem skodi 16
9 b.o. 386
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03A obiski prijateljev, znancev

Vrednost 157162 Frekvenca
1 do 30 km 474
2 v kraje od 30 do 100km 554
3 v bolj odd. kraje 586
4 predvsem skodi 93
9 b.o. 35
SYSMISS SYSMIS 3

V6_03B obiski sorodnikov

Vrednost 158161 Frekvenca
1 do 30 km 354
2 v kraje od 30 do 100km 568
3 v bolj odd. kraje 719
4 predvsem skodi 80
9 b.o. 22
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03C nakupovanje v trgovinah

Vrednost 159160 Frekvenca
1 do 30 km 1007
2 v kraje od 30 do 100km 358
3 v bolj odd. kraje 220
4 predvsem skodi 129
9 b.o. 29
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03D nabava ozimnice ipd. na podezelju

Vrednost 160159 Frekvenca
1 do 30 km 964
2 v kraje od 30 do 100km 187
3 v bolj odd. kraje 52
4 predvsem skodi 473
9 b.o. 66
SYSMISS SYSMIS 3

V6_03E sluzbena potovanja

Vrednost 161158 Frekvenca
1 do 30 km 132
2 v kraje od 30 do 100km 186
3 v bolj odd. kraje 584
4 predvsem skodi 766
9 b.o. 75
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03F izleti, turizem

Vrednost 162157 Frekvenca
1 do 30 km 67
2 v kraje od 30 do 100km 247
3 v bolj odd. kraje 1092
4 predvsem skodi 301
9 b.o. 36
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03G obisk sportnih prireditev

Vrednost 163156 Frekvenca
1 do 30 km 421
2 v kraje od 30 do 100km 303
3 v bolj odd. kraje 246
4 predvsem skodi 706
9 b.o. 67
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03H obisk kulturnih prireditev

Vrednost 164155 Frekvenca
1 do 30 km 600
2 v kraje od 30 do 100km 323
3 v bolj odd. kraje 219
4 predvsem skodi 536
9 b.o. 65
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03I k zdravniku, v bolnico ipd.

Vrednost 165154 Frekvenca
1 do 30 km 838
2 v kraje od 30 do 100km 330
3 v bolj odd. kraje 427
4 predvsem skodi 120
9 b.o. 28
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03J verski razlogi (npr. romanja)

Vrednost 166153 Frekvenca
1 do 30 km 326
2 v kraje od 30 do 100km 191
3 v bolj odd. kraje 226
4 predvsem skodi 886
9 b.o. 113
SYSMISS SYSMIS 3

V6_04A velikokrat sem nezadovoljen z izbiro v n

Vrednost 167152 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 114
2 ne soglasam 679
3 soglasam 693
4 povsem soglasam 131
9 b.o. neodlocen 125
SYSMISS SYSMIS 3

V6_04B samo prevec izbircni ljudje niso zadovol

Vrednost 168151 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 86
2 ne soglasam 527
3 soglasam 836
4 povsem soglasam 177
9 b.o. neodlocen 116
SYSMISS SYSMIS 3

V6_04C raje prepotujem pol sveta kot pa da bi k

Vrednost 169150 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 227
2 ne soglasam 943
3 soglasam 380
4 povsem soglasam 46
9 b.o. neodlocen 147
SYSMISS SYSMIS 2

V6_04D danes ni vec nobene potrebe, da bi clove

Vrednost 170149 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 89
2 ne soglasam 599
3 soglasam 739
4 povsem soglasam 230
9 b.o. neodlocen 86
SYSMISS SYSMIS 2

V6_05 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE IDEJO, DA

Vrednost 171148 Frekvenca
1 ne podpiram 503
2 podpiram 888
3 neodlocen 197
9 ne vem 152
SYSMISS SYSMIS 5

V6_06A avtom

Vrednost 172147 Frekvenca
1 vsak dan 947
2 nekajkrat tedensko 421
3 nekajkrat mesecno 178
4 nekajkrat letno 106
5 nikoli 91
SYSMISS SYSMIS 2

V6_06B avtobusom

Vrednost 173146 Frekvenca
1 vsak dan 175
2 nekajkrat tedensko 147
3 nekajkrat mesecno 309
4 nekajkrat letno 652
5 nikoli 459
SYSMISS SYSMIS 3

V6_06C vlakom

Vrednost 174145 Frekvenca
1 vsak dan 29
2 nekajkrat tedensko 40
3 nekajkrat mesecno 83
4 nekajkrat letno 637
5 nikoli 953
SYSMISS SYSMIS 3

V6_07 KAKSNO PREVOZNO SREDSTVO PRETEZNO UPORAB

Vrednost 175144 Frekvenca
1 vecinoma vlak 78
2 vecinoma osebni avtomobil 1355
3 vecinoma avtobus 208
4 nikoli ne potuje 100
SYSMISS SYSMIS 4

V6_08A slabe varnosti na nasih cestah

Vrednost 176143 Frekvenca
1 pogosto 87
2 vcasih 574
3 nikoli 867
9 ne vem 210
SYSMISS SYSMIS 7

V6_08B slabe kvalitete nasih cest

Vrednost 177142 Frekvenca
1 pogosto 89
2 vcasih 505
3 nikoli 942
9 ne vem 201
SYSMISS SYSMIS 8

V6_08C pocasnega prometa, zastojev

Vrednost 178141 Frekvenca
1 pogosto 117
2 vcasih 647
3 nikoli 775
9 ne vem 199
SYSMISS SYSMIS 7

V6_08D previsokih stroskov

Vrednost 179140 Frekvenca
1 pogosto 61
2 vcasih 434
3 nikoli 1030
9 ne vem 210
SYSMISS SYSMIS 10

V6_08E ekoloskih razlogov

Vrednost 180139 Frekvenca
1 pogosto 27
2 vcasih 315
3 nikoli 1168
9 ne vem 222
SYSMISS SYSMIS 13

V6_08F prenaporne voznje

Vrednost 181138 Frekvenca
1 pogosto 85
2 vcasih 570
3 nikoli 880
9 ne vem 201
SYSMISS SYSMIS 9

V6_09 DO KAM NAJDLJE STE POTOVALI V ZADNJIH TR

Vrednost 182137 Frekvenca
1 raj v Sloveniji 481
2 kraj drugje v bivsi Jugoslaviji 231
3 kraj v blizini Slovenije (zamejstvo) 223
4 kraj drugje v Evropi 688
5 kraj drugje v svetu 66
9 ni potoval 50
SYSMISS SYSMIS 6

V6_10A Ljubljana

Vrednost 183136 Frekvenca
1 vsak dan 228
2 nekajkrat tedensko 150
3 nekajkrat mesecno 320
4 nekajkrat letno 756
5 nikoli 287
SYSMISS SYSMIS 4

V6_10B Maribor

Vrednost 184135 Frekvenca
1 vsak dan 297
2 nekajkrat tedensko 91
3 nekajkrat mesecno 162
4 nekajkrat letno 581
5 nikoli 611
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10C Novo mesto

Vrednost 185134 Frekvenca
1 vsak dan 21
2 nekajkrat tedensko 21
3 nekajkrat mesecno 95
4 nekajkrat letno 514
5 nikoli 1092
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10D Celje

Vrednost 186133 Frekvenca
1 vsak dan 41
2 nekajkrat tedensko 62
3 nekajkrat mesecno 208
4 nekajkrat letno 778
5 nikoli 654
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10E Kranj

Vrednost 187132 Frekvenca
1 vsak dan 39
2 nekajkrat tedensko 36
3 nekajkrat mesecno 181
4 nekajkrat letno 700
5 nikoli 787
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10F Nova Gorica

Vrednost 188131 Frekvenca
1 vsak dan 42
2 nekajkrat tedensko 68
3 nekajkrat mesecno 149
4 nekajkrat letno 525
5 nikoli 959
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10G Koper

Vrednost 189130 Frekvenca
1 vsak dan 32
2 nekajkrat tedensko 31
3 nekajkrat mesecno 94
4 nekajkrat letno 854
5 nikoli 732
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10H Jesenice

Vrednost 190129 Frekvenca
1 vsak dan 18
2 nekajkrat tedensko 18
3 nekajkrat mesecno 66
4 nekajkrat letno 545
5 nikoli 1095
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10I Slovenj Gradec

Vrednost 191128 Frekvenca
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 24
3 nekajkrat mesecno 73
4 nekajkrat letno 405
5 nikoli 1231
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10J Trbovlje

Vrednost 192127 Frekvenca
1 vsak dan 11
2 nekajkrat tedensko 14
3 nekajkrat mesecno 48
4 nekajkrat letno 353
5 nikoli 1311
SYSMISS SYSMIS 8

V6_10K Ptuj

Vrednost 193126 Frekvenca
1 vsak dan 34
2 nekajkrat tedensko 59
3 nekajkrat mesecno 178
4 nekajkrat letno 534
5 nikoli 938
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10L Zagreb

Vrednost 194125 Frekvenca
1 vsak dan 3
2 nekajkrat tedensko 7
3 nekajkrat mesecno 26
4 nekajkrat letno 310
5 nikoli 1396
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10M Karlovec

Vrednost 195124 Frekvenca
2 nekajkrat tedensko 3
3 nekajkrat mesecno 9
4 nekajkrat letno 128
5 nikoli 1603
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10N Varazd./Cakov.

Vrednost 196123 Frekvenca
2 nekajkrat tedensko 6
3 nekajkrat mesecno 23
4 nekajkrat letno 188
5 nikoli 1526
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10O Rekaula

Vrednost 197122 Frekvenca
1 vsak dan 3
2 nekajkrat tedensko 3
3 nekajkrat mesecno 16
4 nekajkrat letno 418
5 nikoli 1303
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10P Gradec (tudi Lipnica)

Vrednost 198121 Frekvenca
1 vsak dan 3
2 nekajkrat tedensko 15
3 nekajkrat mesecno 103
4 nekajkrat letno 497
5 nikoli 1124
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10R Celovec, Beljak ali Trbiz

Vrednost 199120 Frekvenca
1 vsak dan 1
2 nekajkrat tedensko 4
3 nekajkrat mesecno 41
4 nekajkrat letno 569
5 nikoli 1127
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10S Trst/Gorica

Vrednost 200119 Frekvenca
1 vsak dan 4
2 nekajkrat tedensko 21
3 nekajkrat mesecno 127
4 nekajkrat letno 623
5 nikoli 967
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10T v druga mesta v Zahodni Evropi

Vrednost 201118 Frekvenca
1 vsak dan 2
2 nekajkrat tedensko 11
3 nekajkrat mesecno 32
4 nekajkrat letno 461
5 nikoli 1236
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10U v druga mesta v Vzhodni Evropi

Vrednost 202117 Frekvenca
1 vsak dan 3
2 nekajkrat tedensko 7
3 nekajkrat mesecno 18
4 nekajkrat letno 231
5 nikoli 1481
SYSMISS SYSMIS 5

V6_11A stroski potovanja

Vrednost 203116 Frekvenca
1 zelo pomembni 430
2 pomembni 959
3 nepomembni 189
4 povsem nepomembni 27
9 ne potuje 137
SYSMISS SYSMIS 3

V6_11B udobnost potovanja

Vrednost 204115 Frekvenca
1 zelo pomembni 520
2 pomembni 1012
3 nepomembni 67
4 povsem nepomembni 7
9 ne potuje 135
SYSMISS SYSMIS 4

V6_11C hitrost potovanja

Vrednost 205114 Frekvenca
1 zelo pomembni 377
2 pomembni 886
3 nepomembni 315
4 povsem nepomembni 27
9 ne potuje 136
SYSMISS SYSMIS 4

V6_11D varnost potovanja

Vrednost 206113 Frekvenca
1 zelo pomembni 974
2 pomembni 609
3 nepomembni 20
4 povsem nepomembni 4
9 ne potuje 135
SYSMISS SYSMIS 3

V6_11E svoboda pri dolocanju casa potovanja

Vrednost 207112 Frekvenca
1 zelo pomembni 472
2 pomembni 886
3 nepomembni 205
4 povsem nepomembni 29
9 ne potuje 148
SYSMISS SYSMIS 5

V6_11F neprekinjena voznja od zacetka do cilja

Vrednost 208111 Frekvenca
1 zelo pomembni 256
2 pomembni 595
3 nepomembni 580
4 povsem nepomembni 161
9 ne potuje 149
SYSMISS SYSMIS 4

V6_12A vi osebno

Vrednost 209110 Frekvenca
1 da 1243
2 ne 499
SYSMISS SYSMIS 3

V6_12B zakonec, partner

Vrednost 210109 Frekvenca
1 da 1000
2 ne 691
SYSMISS SYSMIS 54

V6_12C kdo od otrok

Vrednost 211108 Frekvenca
1 da 689
2 ne 1002
SYSMISS SYSMIS 54

V6_12D kdo od starsev

Vrednost 212107 Frekvenca
1 da 577
2 ne 1127
SYSMISS SYSMIS 41

V6_13 KOLIKO AVTOMOBILOV IMATE V VASEM GOSPODI

Vrednost 213106 Frekvenca
1 enega 896
2 dva 488
3 tri in vec 172
4 nima avtomobila 185
SYSMISS SYSMIS 4

V6_14 KOLIKO KILOMETROV NA LETO VI OSEBNO PREV

Vrednost 214105 Frekvenca
1 do 5000 km 333
2 od 5000 - 10000 276
3 od 10000 do 20000 301
4 od 20000 do 30000 142
5 vec kot 30000 104
6 sem profesionalni voznik 33
9 ne vozim 468
SYSMISS SYSMIS 88

V6_15 ALI JE VOZNJA AVTOMOBILA ZA VAS

Vrednost 215104 Frekvenca
1 ne prevec naporno opravilo 992
2 precej naporno opravilo 180
3 zelo naporno opravilo 27
9 neodlocen 222
SYSMISS SYSMIS 324

V6_16 SLOVENSKA VLADA JE PRED CASOM NAMERAVALA

Vrednost 216103 Frekvenca
1 bi podprl 470
2 ne bi podprl 1020
9 b.o. 250
SYSMISS SYSMIS 5

V6_17 KAKO POGOSTO JE PO VASEM MNENJU SMOTRNO

Vrednost 217102 Frekvenca
1 vsako leto 28
2 po drugem letu 214
3 po tretjem letu 428
4 po cetrtem letu 524
5 sele ko pretece njegova zivljenjska doba 246
9 ne razmislja o tem, nima avtomobila 301
SYSMISS SYSMIS 4

V6_18 ALI STE ZE KDAJ POTOVALI Z LETALOM?

Vrednost 218101 Frekvenca
1 da 869
2 ne 871
SYSMISS SYSMIS 5

V6_19 KOLIKOKRAT STE POTOVALI Z LETALOM V ZADN

Vrednost 219100 Frekvenca
0 1170
1 100
2 60
3 32
4 25
5 14
6 13
7 1
8 4
9 1
10 10
11 14
13 1
14 1
15 5
20 6
22 9
30 1
33 3
44 3
50 1
55 1
66 1
77 1
99 2
SYSMISS 266

V6_20 KAKO DALEC JE OD VASEGA STALNEGA BIVALIS

Vrednost 22099 Frekvenca
1 do 2 km 311
2 od 3 do 5 km 225
3 od 6 do 10 km 196
4 od 11 do 20 km 238
5 od 21 do 30 km 70
6 nad 30 km 96
9 ni zaposlen, ne hodi v solo 555
SYSMISS SYSMIS 54

V6_21 KAKSNO PREVOZNO SREDSTVO OBICAJNO UPORAB

Vrednost 22198 Frekvenca
1 pes 157
2 kolo 59
3 avto 703
4 avtobus 197
5 vlak 25
9 ni zaposlen, ne hodi v solo 541
SYSMISS SYSMIS 63

V6_22 ALI KDAJ RAZMISLJATE, DA BI SE PRESELILI

Vrednost 22297 Frekvenca
1 vecje mesto 74
2 manjsi kraj 68
3 v hiso na samem 250
9 ne razmislja 1351
SYSMISS SYSMIS 2

V6_23 KAKO OCENJUJETE OBNASANJE VOZNIKOV NA SL

Vrednost 22396 Frekvenca
1 zelo neprimerno 613
2 neprimerno 747
3 primerno 227
4 zelo primerno 20
9 ne more oceniti 136
SYSMISS SYSMIS 2

V6_24 ALI STE BILI VI ALI KDO IZ VASE DRUZINE

Vrednost 22495 Frekvenca
1 da, sam 469
2 da, clan moje druzine 311
3 da, sam in clani druzine 216
4 ne 727
9 b.o. 20
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25A pri semaforiziranih kriziscih je potrebe

Vrednost 22594 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 17
2 ne soglasam 281
3 soglasam 1061
4 povsem soglasam 277
9 b.o. neodlocen 107
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25B osebe, ki imajo slabsi vid in sluh ne bi

Vrednost 22693 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 19
2 ne soglasam 312
3 soglasam 994
4 povsem soglasam 207
9 b.o. neodlocen 211
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25C vozniska dovoljenja bi bilo treba staros

Vrednost 22792 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 52
2 ne soglasam 492
3 soglasam 787
4 povsem soglasam 188
9 b.o. neodlocen 224
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25D na avtocestah bi bilo treba urediti vec

Vrednost 22891 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 12
2 ne soglasam 140
3 soglasam 1140
4 povsem soglasam 328
9 b.o. neodlocen 123
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25E na avtocestah je treba dolociti najmanjs

Vrednost 22990 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 31
2 ne soglasam 229
3 soglasam 1061
4 povsem soglasam 282
9 b.o. neodlocen 140
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25F avtomobilski promet zahteva zdrave in sp

Vrednost 23089 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 74
2 ne soglasam 613
3 soglasam 640
4 povsem soglasam 146
9 b.o. neodlocen 270
SYSMISS SYSMIS 2

V6_26 KAKO PO VASIH IZKUSNJAH PRI NAS NA CESTA

Vrednost 23188 Frekvenca
1 zelo dobro 65
2 dobro 528
3 slabo 142
4 zelo slabo 45
9 nima izkusenj 961
SYSMISS SYSMIS 4

V6_27 KAKO OCENJUJETE KAKOVOST USLUG NA SLOVEN

Vrednost 23287 Frekvenca
1 zelo slabo 27
2 slabo 32
3 niti dobro, niti slabo 255
4 dobro 1011
5 zelo dobro 200
9 ne more oceniti 218
SYSMISS SYSMIS 2

V6_28 ALI MENITE, DA SO SE USLUGE NA BENCINSKI

Vrednost 23386 Frekvenca
1 poslabsale so se 42
2 nic se ni spremenilo 229
3 izboljsale so se 1198
9 ne vem 274
SYSMISS SYSMIS 2

V6_29 ALI SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NE, DA BI OB

Vrednost 23485 Frekvenca
1 da 549
2 ne 860
3 neopredeljen 334
SYSMISS SYSMIS 2

V6_30 ALI JE PO VASEM MNENJU CENA BENCINA PRI

Vrednost 23584 Frekvenca
1 prenizka 49
2 ravno pravsnja 881
3 previsoka 471
9 ne ve, ne more oceniti 342
SYSMISS SYSMIS 2

V6_31 ALI NAJ BI BILI V CENO BENCINA VKLJUCENI

Vrednost 23683 Frekvenca
1 da 411
2 ne 818
9 ne vem 514
SYSMISS SYSMIS 2

V6_32 ALI NAJ BODO OBVESTILA ZA VOZNIKE NA SLO

Vrednost 23782 Frekvenca
1 samo v slovenskem jeziku 307
2 v slovenskem in drugih jezikih 1312
9 ne vem 123
SYSMISS SYSMIS 3

V6_33A KATERI SO GLAVNI VIRI ONESNAZEVANJA V VA

Vrednost 23881 Frekvenca
1 individualna kurisca (stedilniki, peci) 479
2 smetisca 241
3 promet 200
4 tovarnisko onesnazevanje 369
5 intenzivno kmetijstvo 50
6 neurejena kanalizacija 170
7 drugo 12
8 ni problemov onesnazevanja 141
9 ne vem, neodlocen, b.o. 78
SYSMISS SYSMIS 5

V6_33B KATERI SO GLAVNI VIRI ONESNAZEVANJA V VA

Vrednost 23980 Frekvenca
1 dividualna kurisca (stedilniki, peci) 247
2 smetisca 274
3 promet 284
4 tovarnisko onesnazevanje 274
5 intenzivno kmetijstvo 85
6 neurejena kanalizacija 213
7 drugo 14
8 ni problemov onesnazevanja 194
9 ne vem, neodlocen, b.o. 146
SYSMISS SYSMIS 14

V6_33C KATERI SO GLAVNI VIRI ONESNAZEVANJA V VA

Vrednost 24079 Frekvenca
1 dividualna kurisca (stedilniki, peci) 215
2 smetisca 206
3 promet 260
4 tovarnisko onesnazevanje 174
5 intenzivno kmetijstvo 85
6 neurejena kanalizacija 186
7 drugo 92
8 ni problemov onesnazevanja 230
9 ne vem, neodlocen, b.o. 269
SYSMISS SYSMIS 28

V6_34 ALI MENITE DA

Vrednost 24178 Frekvenca
1 lahko posameznik s spremembo svojih usta 1291
2 so ekoloski problemi tako zapleteni, da 226
3 ne vem 220
SYSMISS SYSMIS 8

V6_35A loceno zbirate oz. sortirate odpadke (pa

Vrednost 24277 Frekvenca
1 redno 541
2 obcasno 607
3 nikoli 593
SYSMISS SYSMIS 4

V6_35B izboljsujete toplotno izolacijo v stanov

Vrednost 24376 Frekvenca
1 redno 670
2 obcasno 613
3 nikoli 457
SYSMISS SYSMIS 5

V6_35C uporabljate papirnato embalazo namesto p

Vrednost 24475 Frekvenca
1 redno 379
2 obcasno 1061
3 nikoli 301
SYSMISS SYSMIS 4

V6_35D sodelujete v cistilnih akcijah v vasem b

Vrednost 24574 Frekvenca
1 redno 411
2 obcasno 582
3 nikoli 744
SYSMISS SYSMIS 8

V6_35E omejujete uporabo fosfatnih pralnih pras

Vrednost 24673 Frekvenca
1 redno 913
2 obcasno 550
3 nikoli 271
SYSMISS SYSMIS 11

V6_35F omejujete uporabe razprsilcev, k vsebuje

Vrednost 24772 Frekvenca
1 redno 758
2 obcasno 541
3 nikoli 430
SYSMISS SYSMIS 16

V6_35G omejujete voznjo z osebnim avtomobilom

Vrednost 24871 Frekvenca
1 redno 223
2 obcasno 462
3 nikoli 1036
SYSMISS SYSMIS 24

V6_35H pri nakupovanju izbirate blago, ki je ma

Vrednost 24970 Frekvenca
1 redno 510
2 obcasno 792
3 nikoli 437
SYSMISS SYSMIS 6

V6_35I omejujete svojo potrosnjo zaradi okoljev

Vrednost 25069 Frekvenca
1 redno 256
2 obcasno 730
3 nikoli 752
SYSMISS SYSMIS 7

V6_36A za vsakodnevno voznjo v sluzbo bi morali

Vrednost 25168 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 67
2 ne soglasam 324
3 soglasam 934
4 povsem soglasam 249
9 b.o. neodlocen 168
SYSMISS SYSMIS 3

V6_36B porabo energije v prometu je najbolje zm

Vrednost 25267 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 226
2 ne soglasam 1024
3 soglasam 242
4 povsem soglasam 31
9 b.o. neodlocen 219
SYSMISS SYSMIS 3

V6_36C avtomobile, ki porabijo veliko goriva, j

Vrednost 25366 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 141
2 ne soglasam 758
3 soglasam 484
4 povsem soglasam 98
9 b.o. neodlocen 261
SYSMISS SYSMIS 3

V6_36D navadni bencin bi moral biti bistveno dr

Vrednost 25465 Frekvenca
1 sploh ne soglasam 79
2 ne soglasam 656
3 soglasam 576
4 povsem soglasam 96
9 b.o. neodlocen 334
SYSMISS SYSMIS 4

V7_01 KAKO VI PRESOJATE STANJE V SLOVENSKI DRU