Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: CESTE94
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_CESTE94_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Kos, Drago
Co-workers:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Mlinar, Zdravko
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1995)

Funding agency:

Zavod RS za prostorsko planiranje
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

 • CESTE/Ceste

  Javnomnenjska raziskava o cestah je bila prvič izvedena leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v Sloveniji. V 90-ih letih, pred nameravano izgradnjo »cestnega križa«, ali »projekta stoletja«, kot so ga tudi imenovali, sta bili izvedeni še dve raziskavi o avtocestah. Anketirani izražajo mnenja o različnih vidikih pomena avtocest (funkcionalni, ekološki, družbeni), o konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, varnosti v cestnem prometu, odgovorijo tudi na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje in vsebujeta še železni repertoar vprašanj SJM, kot so vprašanja o religiji, političnih dogajanjih, vrednotah. V vseh vprašalnikih je tudi običajen nabor socio-demografskih vprašanj.

Study Content

Keywords:

stanje cest v Sloveniji, podpora izgradnji avtocest, stališča o gradnji avtocest v Sloveniji, merila za gradnjo avtocest, dobre in slabe strani izgradnje avtocest, zasluge za začetek gradnje, prednostne smeri izgradnje avtocest, kriteriji za določanje prednosti, financiranje izgradnje, razlogi za spremembo trase avtocest, razlogi za prometne nesreče, bivalne razmere v bližini avtocest, zaupanje v akterje izgradnje avtocest, ocena obveščenosti v zvezi z izgradnjo, stališča do izplačevanja odškodnin prizadetim, viri informiranja o gradnji avtocest, poštevanje interesov pri gradnji avtocest, upoštevanje meril pri gradnji avtocest, poglavitni vzroki za potovanja, uporaba potovalnih sredstev, kraj potovanja

Keywords ELSST:
CESTNI PROMET, PROMETNA VARNOST, DRUŽBENA STALIŠČA, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENA MOBILNOST, CESTA, NAČRTOVANJE PROMETAštevilo avtomobilov v gospodinjstvu, število prevoženih kilometrov na leto, pogostost potovanj, udeleženost v prometnih nesrečah, varnost v prometu, delovanje službe pomoč - informacije, odnos do odprtja tujih bencinskih servisov na avtocestah, cena bencina, glavni viri onesnaževanja v okolju, ocena stanja v slovenski družbi, levo desno v politiki, ugledna politična osebnost, strankarske preference, soglašanje z zakonom o občinah, lokalne volitve

Topic Classification CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
SPLOŠNO
VRSTNI RED GRADITVE
VPLIV NA OKOLJE
AKTERJI ODLOČANJA
KONKRETNE LOKACIJE
POVEZOVANJE, ODPIRANJE
POLITIKA, DRŽAVA, STRANKE


Abstract:

Namen raziskave je bil preveriti mnenje javnosti o nameravani graditvi določenih novih odsekov avtoceste. Poleg mnenj o konkretnih smereh graditve zvemo tudi, kaj s Slovenci mislijo o ustreznosti posameznih tras, posledicah graditve, varovanju okolja, koliko zaupajo akterjem graditve, prometni varnosti, načinih plačevanja cestnine in drugih vprašanjih povezanih z graditvijo avtocest. Podatki so lahko uporabni tudi za raziskave potovalnih navad.

Methodology


Collection date: oktober 1994 - oktober 1994
Date of production: 1995
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Za potrebe pričujoče raziskave je bila uporabljena polovica vzorca izbranih oseb, tako da je velikost ciljne populacije 1050 oseb. V vzorec so vključene še tri razširitve v krajih, kjer je bila graditev avtocest predvidena najprej. To so Ajdovščina (N=202), Domžale (N=208) in Maribor (N=310). Realizirani vzorec N=1025+202+208+310=1745. Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Basic Data File Description

Title of Data file: CESTE94 - SJM 94/3; Raziskava o avtocestah v Sloveniji [datoteka podatkov], 1994

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 315
 • number of units: 1745

Variable list

KLJUC kljuc

ID id

URA1 ZACETEK ANKETIRANJA

Value 31 Frequency
1 2
2 1
4 1
5 1
6 2
7 4
8 28
9 99
10 161
11 127
12 119
13 92
14 143
15 199
16 232
17 230
18 164
19 85
20 35
21 6
22 1
23 2
SYSMISS 11

KLJUC kljuc

ID id

URA1 ZACETEK ANKETIRANJA

Value 3316 Frequency
1 2
2 1
4 1
5 1
6 2
7 4
8 28
9 99
10 161
11 127
12 119
13 92
14 143
15 199
16 232
17 230
18 164
19 85
20 35
21 6
22 1
23 2
SYSMISS 11

MIN1 ZACETEK ANKETIRANJA

Value 4315 Frequency
0 291
1 1
2 2
3 9
4 1
5 116
6 1
7 3
8 5
10 149
11 2
12 3
13 6
14 1
15 151
16 2
17 2
18 2
19 2
20 131
21 1
22 4
23 2
24 1
25 72
27 1
28 1
30 249
32 4
33 4
34 2
35 61
36 2
37 4
38 4
39 3
40 107
42 2
44 1
45 131
46 2
47 1
48 2
49 2
50 108
52 1
53 2
54 1
55 74
57 1
58 1
SYSMISS 14

V1_01A o samostojnosti Slovenije

Value 5314 Frequency
1 nikoli 136
2 redko 786
3 pogosto 655
4 zelo pogosto 168

V1_01B o povezovanju Slovenije z Evropo

Value 6313 Frequency
1 nikoli 156
2 redko 664
3 pogosto 750
4 zelo pogosto 175

V1_01C o prometni varnosti v Sloveniji

Value 7312 Frequency
1 nikoli 47
2 redko 303
3 pogosto 881
4 zelo pogosto 511
SYSMISS SYSMIS 3

V1_01D o gradnji novih avtocest v Sloveniji

Value 8311 Frequency
1 nikoli 114
2 redko 505
3 pogosto 749
4 zelo pogosto 376
SYSMISS SYSMIS 1

V1_01E o varstvu clovekovih pravic v Sloveniji

Value 9310 Frequency
1 nikoli 135
2 redko 626
3 pogosto 699
4 zelo pogosto 283
SYSMISS SYSMIS 2

V1_01F o varstvu okolja v Sloveniji

Value 10309 Frequency
1 nikoli 66
2 redko 522
3 pogosto 828
4 zelo pogosto 327
9 b.o. 1
SYSMISS SYSMIS 1

V1_02 KAKSNO JE PO VASEM MNENJU STANJE CEST V

Value 11308 Frequency
1 zelo slabo 762
2 slabo 797
3 dobro 143
4 zelo dobro 7
9 ne vem 35
SYSMISS SYSMIS 1

V1_03 IN KAKSNO JE STANJE CEST NA OBMOCJU VASE

Value 12307 Frequency
1 zelo slabo 615
2 slabo 779
3 dobro 321
4 zelo dobro 9
9 ne vem 20
SYSMISS SYSMIS 1

V1_04A ALI STE SLISALI, DA JE SLOVENSKI PARLAME

Value 13306 Frequency
1 da 1345
2 ne 398
SYSMISS SYSMIS 2

V1_04B ALI PODPIRATE TA PROGRAM ALI MU NASPROTU

Value 14305 Frequency
1 zelo nasprotujem 32
2 nasprotujem 44
3 podpiram 908
4 zelo podpiram 365
9 ne vem 241
SYSMISS SYSMIS 155

V1_05 V KOLIKSNI MERI STE SEZNANJENI S POTEKOM

Value 15304 Frequency
1 sploh nisem seznanjen 218
2 slabo sem seznanjen 831
3 dobro sem seznanjen 623
4 zelo dobro sem seznanjen 72
SYSMISS SYSMIS 1

V1_06 ALI SE NA SPLOSNO STRINJATE Z GLAVNIMI S

Value 16303 Frequency
1 sploh se ne strinjam 32
2 v glavnem se ne strinjam 189
3 v glavnem se strinjam 1026
4 v celoti se strinjam 118
9 b.o. 373
SYSMISS SYSMIS 7

V1_07A Sele z izgradnjo avtocestnega sistema bo

Value 17302 Frequency
1 sploh ne soglasam 22
2 ne soglasam 122
3 soglasam 1160
4 povsem soglasam 269
9 b.o. neodlocen 171
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07B Zaradi neugodnih ekoloskih posledic je t

Value 18301 Frequency
1 sploh ne soglasam 83
2 ne soglasam 622
3 soglasam 627
4 povsem soglasam 144
9 b.o. neodlocen 269

V1_07C Nove avtoceste bodo koristile predvsem t

Value 19300 Frequency
1 sploh ne soglasam 126
2 ne soglasam 844
3 soglasam 491
4 povsem soglasam 101
9 b.o. neodlocen 183

V1_07D Slovenske avtoceste bodo koristile predv

Value 20299 Frequency
1 sploh ne soglasam 117
2 ne soglasam 821
3 soglasam 548
4 povsem soglasam 86
9 b.o. neodlocen 173

V1_07E Avtoceste potrebujemo predvsem zaradi no

Value 21298 Frequency
1 sploh ne soglasam 36
2 ne soglasam 236
3 soglasam 1077
4 povsem soglasam 296
9 b.o. neodlocen 98
SYSMISS SYSMIS 2

V1_07F Namesto gradnje avtocest bi morali najpr

Value 22297 Frequency
1 sploh ne soglasam 27
2 ne soglasam 434
3 soglasam 821
4 povsem soglasam 278
9 b.o. neodlocen 185

V1_07G Izboljsati bi morali predvsem povezave o

Value 23296 Frequency
1 sploh ne soglasam 14
2 ne soglasam 190
3 soglasam 1166
4 povsem soglasam 229
9 b.o. neodlocen 146

V1_07H Omejiti je treba narascanje cestnega pro

Value 24295 Frequency
1 sploh ne soglasam 213
2 ne soglasam 968
3 soglasam 317
4 povsem soglasam 52
9 b.o. neodlocen 194
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07I Hitro narascanje stevila avtomobilov je

Value 25294 Frequency
1 sploh ne soglasam 53
2 ne soglasam 638
3 soglasam 677
4 povsem soglasam 108
9 b.o. neodlocen 268
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07J Novih avtocest ne potrebujemo, zadoscala

Value 26293 Frequency
1 sploh ne soglasam 296
2 ne soglasam 976
3 soglasam 289
4 povsem soglasam 73
9 b.o. neodlocen 111

V1_07K Namesto gradnje avtocest bi morali prej

Value 27292 Frequency
1 sploh ne soglasam 133
2 ne soglasam 769
3 soglasam 445
4 povsem soglasam 117
9 b.o. neodlocen 281

V1_07L Se tako udoben in hiter zelezniski prevo

Value 28291 Frequency
1 sploh ne soglasam 52
2 ne soglasam 351
3 soglasam 923
4 povsem soglasam 263
9 b.o. neodlocen 156

V1_07M Avtoceste so predrage, denar bi bilo bol

Value 29290 Frequency
1 sploh ne soglasam 166
2 ne soglasam 907
3 soglasam 337
4 povsem soglasam 67
9 b.o. neodlocen 267
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07N Bolje bi bilo graditi avtoceste brez tuj

Value 30289 Frequency
1 sploh ne soglasam 141
2 ne soglasam 821
3 soglasam 450
4 povsem soglasam 78
9 b.o. neodlocen 255

V1_07O Bolje bi bilo graditi pocasneje, ker bi

Value 31288 Frequency
1 sploh ne soglasam 130
2 ne soglasam 736
3 soglasam 578
4 povsem soglasam 91
9 b.o. neodlocen 210

V1_07P Avtoceste v Sloveniji naj gradijo domaca

Value 32287 Frequency
1 sploh ne soglasam 75
2 ne soglasam 410
3 soglasam 810
4 povsem soglasam 285
9 b.o. neodlocen 164
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07R Pri gradnji avtocest je treba vsekakor z

Value 33286 Frequency
1 sploh ne soglasam 83
2 ne soglasam 579
3 soglasam 720
4 povsem soglasam 114
9 b.o. neodlocen 248
SYSMISS SYSMIS 1

V1_07S V pripravo programa in nacrtovanja avtoc

Value 34285 Frequency
1 sploh ne soglasam 50
2 ne soglasam 378
3 soglasam 941
4 povsem soglasam 196
9 b.o. neodlocen 178
SYSMISS SYSMIS 2

V1_08A varovanju naravnega okolja

Value 35284 Frequency
0 93
1 2
4 2
5 22
8 1
10 169
12 1
13 1
15 40
20 454
24 1
25 112
30 246
33 4
35 6
37 1
40 127
45 1
50 188
56 1
60 37
65 1
70 16
75 2
80 11
90 4
100 21
206 1
250 1
320 1
333 1
999 101
SYSMISS 76

V1_08B varovanju bivalnega okolja

Value 36283 Frequency
0 138
1 1
2 1
3 3
5 31
6 1
7 1
9 2
10 247
12 1
13 1
15 38
20 519
22 1
24 1
25 118
26 1
30 227
33 3
35 4
40 74
45 1
50 73
60 9
65 1
70 4
80 4
90 6
99 2
100 12
156 1
333 1
500 1
999 78
SYSMISS 139

V1_08C varnosti prometa

Value 37282 Frequency
0 59
1 1
2 2
3 2
5 8
6 1
7 1
10 129
15 22
18 1
20 426
23 1
25 83
30 261
32 2
33 2
34 1
35 11
40 164
50 237
51 1
60 60
70 23
75 1
80 34
90 9
100 50
200 1
250 1
333 1
999 77
SYSMISS 73

V1_08D ceni gradnje

Value 38281 Frequency
0 357
1 4
2 5
5 100
6 3
7 1
8 1
9 2
10 396
12 5
15 50
18 2
20 330
25 18
30 37
35 1
40 16
50 26
60 6
70 5
80 2
90 1
99 1
100 3
145 1
202 1
999 82
SYSMISS 289

V1_08E prometni ustreznosti

Value 39280 Frequency
0 342
1 2
2 1
3 2
4 1
5 95
6 2
8 2
9 1
10 355
11 1
12 2
13 2
15 59
18 1
20 328
22 2
25 22
27 1
30 56
33 1
35 2
40 19
50 26
55 1
58 1
70 7
80 2
90 1
100 4
125 1
186 1
187 1
673 1
999 91
SYSMISS 309

V1_09A PRVA NAJPOMEMBNEJSA

Value 40279 Frequency
1 varnost prometa 1121
2 stroski gradnje 27
3 lepota in skladnost s pokrajino 55
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 86
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 112
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 62
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 178
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 91
9 drugo 10
SYSMISS SYSMIS 3

V1_09B DRUGA NAJPOMEMBNEJSA

Value 41278 Frequency
1 varnost prometa 164
2 stroski gradnje 184
3 lepota in skladnost s pokrajino 127
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 304
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 306
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 202
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 296
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 139
9 drugo 18
SYSMISS SYSMIS 5

V1_09C TRETJA NAJPOMEMBNEJSA

Value 42277 Frequency
1 varnost prometa 158
2 stroski gradnje 121
3 lepota in skladnost s pokrajino 105
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 250
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 275
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 191
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 331
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 206
9 drugo 102
SYSMISS SYSMIS 6

V1_10A vas oz. vaso druzino

Value 43276 Frequency
1 zelo slabe 20
2 slabe 125
3 dobre 1105
4 zelo dobre 253
9 ne vem 242

V1_10B ljudi, ki bodo ziveli v blizini avtocest

Value 44275 Frequency
1 zelo slabe 260
2 slabe 1147
3 dobre 191
4 zelo dobre 20
9 ne vem 127

V1_10C za vas kraj

Value 45274 Frequency
1 zelo slabe 23
2 slabe 212
3 dobre 1068
4 zelo dobre 180
9 ne vem 262

V1_10D za vaso obcino/regijo

Value 46273 Frequency
1 zelo slabe 12
2 slabe 109
3 dobre 1149
4 zelo dobre 263
9 ne vem 212

V1_10E za Slovenijo kot celoto

Value 47272 Frequency
1 zelo slabe 3
2 slabe 47
3 dobre 984
4 zelo dobre 637
9 ne vem 74

V1_10F za sosednje drzave

Value 48271 Frequency
1 zelo slabe 6
2 slabe 37
3 dobre 969
4 zelo dobre 576
9 ne vem 156
SYSMISS SYSMIS 1

V1_11 ALI MENITE, DA SO PRI GRADNJI AVTOCEST V

Value 49270 Frequency
1 predvsem tuji interesi 193
2 oboji enako 843
3 predvsem domaci interesi 407
9 ne vem 302

V1_12 KDO IMA PO VASEM MNENJU NAJVEC ZASLUG ZA

Value 50269 Frequency
1 slovenski graditelji cest 103
2 slovenski vozniki, ki placujejo bencinsk 455
3 Vlada Republike Slovenije 330
4 stranka, ki pokriva cestni resor 67
5 Evropska unija, ki daje ugodne kredite 204
6 kdo drug 20
7 nihce nima zaslug 41
9 ne vem 525

V2_01A KOT PRVO BI MORALI ZGRADITI

Value 51268 Frequency
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Madz 921
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Nemc 220
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 68
4 jugozahod: Primorska - Italija 298
9 neodlocen 235
SYSMISS SYSMIS 3

V2_01B KOT DRUGO BI MORALI ZGRADITI

Value 52267 Frequency
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Madz 297
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Nemc 617
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 182
4 jugozahod: Primorska - Italija 367
9 neodlocen 279
SYSMISS SYSMIS 3

V2_01C KOT TRETJO BI MORALI ZGRADITI

Value 53266 Frequency
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Madz 157
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Nemc 424
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 434
4 jugozahod: Primorska - Italija 416
9 neodlocen 308
SYSMISS SYSMIS 6

V2_01D KOT CETRTO BI MORALI ZGRADITI

Value 54265 Frequency
1 severovzhod: Stajerska - Avstrija - Madz 105
2 severozahod: Gorenjska - Avstrija - Nemc 177
3 jugovzhod: Dolenjska - Hrvaska 750
4 jugozahod: Primorska - Italija 393
9 neodlocen 314
SYSMISS SYSMIS 6

V2_02A KOT PRVI VIDIK PRI IZGRADNJI BI MORALI U

Value 55264 Frequency
1 ki so sedaj prometno najbolj obremenjeni 743
2 kjer so sedaj ceste najslabse 207
3 kjer je sedaj najvec prometnih nesrec 494
4 ob katerih so sedaj bivalne razmere najs 16
5 ki so najpomembnejsi za gospodarski razv 124
6 kjer je ze vse pripravljeno za gradnjo 97
9 ne vem 64

V2_02B KOT DRUGI VIDIK PRI IZGRADNJI BI MORALI

Value 56263 Frequency
1 ki so sedaj prometno najbolj obremenjeni 343
2 kjer so sedaj ceste najslabse 346
3 kjer je sedaj najvec prometnih nesrec 458
4 ob katerih so sedaj bivalne razmere najs 83
5 ki so najpomembnejsi za gospodarski razv 296
6 kjer je ze vse pripravljeno za gradnjo 131
9 ne vem 86
SYSMISS SYSMIS 2

V2_03 PREDNOSTNI VRSTNI RED GRADITVE DOLOCAJO

Value 57262 Frequency
1 nesprejemljivo je, da tujci vplivajo na 389
2 sprijazniti se moramo s tem, da imajo tu 962
9 neodlocen 393
SYSMISS SYSMIS 1

V2_04 V CASU GRADNJE AVTOCEST BO NA VOLJO MANJ

Value 58261 Frequency
1 najprej zgradili avtoceste 714
2 najprej bi morali posodobiti zeleznice 109
3 posodobitev cest in zeleznic naj poteka 802
9 ne vem 120

V2_05A za posodobitev ostalih cest

Value 59260 Frequency
1 da 1067
2 ne 436
9 ne vem 242

V2_05B za posodobitev zeleznice

Value 60259 Frequency
1 da 594
2 ne 801
9 ne vem 348
SYSMISS SYSMIS 2

V2_06A - odsek Kranj-Radovljica Vrba

Value 61258 Frequency
1 vsak dan 11
2 nekajkrat tedensko 47
3 nekajkrat mesecno 118
4 nekajkrat letno 688
5 nikoli 480
9 ne vem 401

V2_06B vzhodna ljubljanska obvoznica (Malence-S

Value 62257 Frequency
1 vsak dan 57
2 nekajkrat tedensko 102
3 nekajkrat mesecno 210
4 nekajkrat letno 558
5 nikoli 457
9 ne vem 361

V2_06C Ljubljana-Celje

Value 63256 Frequency
1 vsak dan 37
2 nekajkrat tedensko 84
3 nekajkrat mesecno 295
4 nekajkrat letno 836
5 nikoli 280
9 ne vem 213

V2_06D dograjena avtocesta Celje-Maribor

Value 64255 Frequency
1 vsak dan 15
2 nekajkrat tedensko 92
3 nekajkrat mesecno 313
4 nekajkrat letno 793
5 nikoli 290
9 ne vem 242

V2_06E Sentilj-Maribor

Value 65254 Frequency
1 vsak dan 24
2 nekajkrat tedensko 69
3 nekajkrat mesecno 242
4 nekajkrat letno 644
5 nikoli 448
9 ne vem 318

V2_06F Maribor-Ptuj-Gruskovje (Zagreb)

Value 66253 Frequency
1 vsak dan 20
2 nekajkrat tedensko 50
3 nekajkrat mesecno 142
4 nekajkrat letno 485
5 nikoli 670
9 ne vem 378

V2_06G Slovenska Bistrica- Ptuj-Ormoz

Value 67252 Frequency
1 vsak dan 11
2 nekajkrat tedensko 51
3 nekajkrat mesecno 156
4 nekajkrat letno 553
5 nikoli 597
9 ne vem 375
SYSMISS SYSMIS 2

V2_06H Maribor-Murska Sobota-Lendava (madzarska

Value 68251 Frequency
1 vsak dan 18
2 nekajkrat tedensko 46
3 nekajkrat mesecno 111
4 nekajkrat letno 596
5 nikoli 594
9 ne vem 380

V2_06I Ljubljana-Novo mesto-Obrezje (Zagreb)

Value 69250 Frequency
1 vsak dan 6
2 nekajkrat tedensko 29
3 nekajkrat mesecno 122
4 nekajkrat letno 664
5 nikoli 578
9 ne vem 346

V2_06J Nova Gorica-Ajdovscina- Razdrto/Logatec

Value 70249 Frequency
1 vsak dan 53
2 nekajkrat tedensko 102
3 nekajkrat mesecno 180
4 nekajkrat letno 698
5 nikoli 449
9 ne vem 263

V2_06K Divaca-Sezana-Fernetici (Trst)

Value 71248 Frequency
1 vsak dan 7
2 nekajkrat tedensko 35
3 nekajkrat mesecno 135
4 nekajkrat letno 758
5 nikoli 515
9 ne vem 295

V2_06L Divaca-Koper

Value 72247 Frequency
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 32
3 nekajkrat mesecno 122
4 nekajkrat letno 780
5 nikoli 499
9 ne vem 303

V2_06M Koper-Secovlje (Istra)

Value 73246 Frequency
1 vsak dan 10
2 nekajkrat tedensko 23
3 nekajkrat mesecno 85
4 nekajkrat letno 740
5 nikoli 545
9 ne vem 342

V2_06N Koper Socerga (Istra)

Value 74245 Frequency
1 vsak dan 2
2 nekajkrat tedensko 10
3 nekajkrat mesecno 52
4 nekajkrat letno 582
5 nikoli 668
9 ne vem 431

V2_06O Postojna-Jelsane (Reka)

Value 75244 Frequency
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 14
3 nekajkrat mesecno 65
4 nekajkrat letno 622
5 nikoli 626
9 ne vem 409

V2_07 ALI KATERI OD NAVEDENIH ODSEKOV POTEKA V

Value 76243 Frequency
1 stanujem v hisi, ki bo porusena, sem las 65
2 stanujem v naselju mimo skozi katerega g 208
3 stanujem v blizini prikljucka na bodoco 281
4 nic od tega 1191

V3_01A kadar naleti cesta na pomembno arheolosk

Value 77242 Frequency
1 da 939
2 ne 386
9 ne vem 419
SYSMISS SYSMIS 1

V3_01B kadar bi bilo treba porusiti spomenisko

Value 78241 Frequency
1 da 860
2 ne 491
9 ne vem 393
SYSMISS SYSMIS 1

V3_01C kadar cesta razdeli kraj/naselje na dva

Value 79240 Frequency
1 da 1033
2 ne 429
9 ne vem 282
SYSMISS SYSMIS 1

V3_01D kadar se cesta povsem pribliza solam, bo

Value 80239 Frequency
1 da 1424
2 ne 197
9 ne vem 121
SYSMISS SYSMIS 3

V3_01E kadar naleti cesta na mocvirje, kjer gne

Value 81238 Frequency
1 da 840
2 ne 524
9 ne vem 380
SYSMISS SYSMIS 1

V3_01F kadar cesta naleti na kmetijska zemljisc

Value 82237 Frequency
1 da 1094
2 ne 397
9 ne vem 253
SYSMISS SYSMIS 1

V3_01G kadar cesta naleti na pomemben vir zalog

Value 83236 Frequency
1 da 1515
2 ne 122
9 ne vem 107
SYSMISS SYSMIS 1

V3_02 KAKO JE PO VASEM MNENJU BOLJE SPELJATI A

Value 84235 Frequency
1 cim blize naselij, tako da je cesta najb 363
2 cim bolj stran od naselij, ceprav je ces 1176
9 ne vem 205
SYSMISS SYSMIS 1

V3_03 KATERA MOZNOST JE ZA VAS SPREJEMLJIVEJSA

Value 85234 Frequency
1 bolje je ostati izven evropskih prometni 546
2 bolje se je vkljucevati v evropske prome 712
9 ne vem 487

V3_04 KOLIKSNA NAJ BI BILA PO VASEM MNENJU NAJ

Value 86233 Frequency
1 manj kot 100 km/h 284
2 120 km/h 1081
3 brez omejitev 243
9 ne vem 133
SYSMISS SYSMIS 4

V3_05 KATERI RAZLOG PROMETNIH NESREC NA NASIH

Value 87232 Frequency
1 cloveski faktor (voznja pod vplivom alko 1384
2 slabe ceste 276
9 ne vem 83
SYSMISS SYSMIS 2

V3_06 ALI STE ZA TO, ALI PROTI TEMU, DA BI PRI

Value 88231 Frequency
1 sem za 1229
2 sem proti 259
9 neodlocen 257

V3_07 NA MANJ PROMETNO OBREMENJENIH ODSEKIH JE

Value 89230 Frequency
1 varnost prometa mora imeti prednost pred 1355
2 varcevanje s prostorom in denarjem mora 169
9 neodlocen 220
SYSMISS SYSMIS 1

V3_08 ALI BO DOGRADITEV AVTOCESTNEGA SISTEMA Z

Value 90229 Frequency
1 da 1338
2 ne 139
9 ne vem 268

V3_09 ALI STANUJETE VI ALI OSEBA, KI JO DOBRO

Value 91228 Frequency
1 da, v blizini obicajne prometne dvopasov 822
2 da, v blizini avtoceste 138
9 ne 785

V3_10 ALI OCENJUJETE SVOJE (NJEGOVE) BIVALNE R

Value 92227 Frequency
1 zelo slabe 94
2 slabe 372
3 dobre 477
4 zelo dobre 29
9 ne poznam 630
SYSMISS SYSMIS 143

V3_11 CE BI SE MORALI VI SAMI ODLOCITI O DVEH

Value 93226 Frequency
1 ali do konca izkoristiti prometno ze obr 1096
2 ali bi novo cesto raje nacrtovali po se 235
9 ne vem 411
SYSMISS SYSMIS 3

V4_01A vladi RS (vladni koaliciji)

Value 94225 Frequency
1 sploh ne zaupam 144
2 ne zaupam 490
3 zaupam 791
4 povsem zaupam 39
9 b.o. 281

V4_01B opozicijskim strankam

Value 95224 Frequency
1 sploh ne zaupam 153
2 ne zaupam 737
3 zaupam 422
4 povsem zaupam 13
9 b.o. 420

V4_01C Ministrstvu za promet in zveze

Value 96223 Frequency
1 sploh ne zaupam 67
2 ne zaupam 345
3 zaupam 965
4 povsem zaupam 70
9 b.o. 297
SYSMISS SYSMIS 1

V4_01D Ministrstvu za okolje in prostor

Value 97222 Frequency
1 sploh ne zaupam 60
2 ne zaupam 363
3 zaupam 927
4 povsem zaupam 75
9 b.o. 320

V4_01E obcini

Value 98221 Frequency
1 sploh ne zaupam 99
2 ne zaupam 545
3 zaupam 782
4 povsem zaupam 39
9 b.o. 280

V4_01F ekoloskim strankam, civilnim zdruzenjem

Value 99220 Frequency
1 sploh ne zaupam 68
2 ne zaupam 423
3 zaupam 822
4 povsem zaupam 70
9 b.o. 360
SYSMISS SYSMIS 2

V4_01G Druzbi za avtoceste v Republiki Slovenij

Value 100219 Frequency
1 sploh ne zaupam 52
2 ne zaupam 299
3 zaupam 940
4 povsem zaupam 75
9 b.o. 379

V4_01H slovenskim gradbenim podjetjem

Value 101218 Frequency
1 sploh ne zaupam 35
2 ne zaupam 283
3 zaupam 1061
4 povsem zaupam 108
9 b.o. 258

V4_01I planerskim, gradbenim strokovnjakom

Value 102217 Frequency
1 sploh ne zaupam 32
2 ne zaupam 256
3 zaupam 1074
4 povsem zaupam 110
9 b.o. 273

V4_01J novinarjem, casopisnim, radijskim, TV ob

Value 103216 Frequency
1 sploh ne zaupam 133
2 ne zaupam 504
3 zaupam 752
4 povsem zaupam 47
9 b.o. 309

V4_02 PRI GRADNJI AVTOCEST SE ODLOCA O VELIKIH

Value 104215 Frequency
1 sploh ne zaupam 244
2 v glavnem ne zaupam 499
3 v glavnem zaupam 736
4 povsem zaupam 36
9 ne vem 229
SYSMISS SYSMIS 1

V4_03 ALI PO VASEM MNENJU ODGOVORNE INSTITUCIJ

Value 105214 Frequency
1 da 432
2 ne 767
9 ne vem, ne morem oceniti 545
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04A Lastniki zemljisc in objektov (na trasah

Value 106213 Frequency
1 sploh ne soglasam 29
2 ne soglasam 339
3 soglasam 879
4 povsem soglasam 118
9 b.o. neodlocen 378
SYSMISS SYSMIS 2

V4_04B vladne stranke izrabljajo gradnjo avtoce

Value 107212 Frequency
1 sploh ne soglasam 24
2 ne soglasam 410
3 soglasam 781
4 povsem soglasam 159
9 b.o. neodlocen 370
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04C ni denarja, ki bi ustrezno poplacal nave

Value 108211 Frequency
1 sploh ne soglasam 53
2 ne soglasam 457
3 soglasam 749
4 povsem soglasam 274
9 b.o. neodlocen 211
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04D sklicevanje na varstvo okolja je velikok

Value 109210 Frequency
1 sploh ne soglasam 19
2 ne soglasam 344
3 soglasam 882
4 povsem soglasam 143
9 b.o. neodlocen 356
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04E okoljevarstvenih interesov pri gradnji a

Value 110209 Frequency
1 sploh ne soglasam 18
2 ne soglasam 343
3 soglasam 883
4 povsem soglasam 148
9 b.o. neodlocen 352
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04F mnoge kritike programa gradnje avtocest

Value 111208 Frequency
1 sploh ne soglasam 8
2 ne soglasam 254
3 soglasam 843
4 povsem soglasam 142
9 b.o. neodlocen 496
SYSMISS SYSMIS 2

V4_04G lastniki zemljisc zganjajo velik hrup za

Value 112207 Frequency
1 sploh ne soglasam 57
2 ne soglasam 425
3 soglasam 776
4 povsem soglasam 162
9 b.o. neodlocen 324
SYSMISS SYSMIS 1

V4_04H nevladne stranke nasprotujejo gradnji sa

Value 113206 Frequency
1 sploh ne soglasam 34
2 ne soglasam 452
3 soglasam 652
4 povsem soglasam 96
9 b.o. neodlocen 510
SYSMISS SYSMIS 1

V4_05 KDO PO VASEM MNENJU NAJBOLJ SCITI INTERE

Value 114205 Frequency
0 ne vem 683
1 vlada (ministrstva) 112
2 parlament 39
3 vladajoce stranke 41
4 Druzba za izgradnjo avtocest (DARS) 82
5 lokalne oblasti (obcina) 212
6 civilna zdruzenja (iniciative) 174
7 opozicijske stranke 68
8 nihce 298
9 drugi 28
SYSMISS SYSMIS 8

V4_06 ALI VERJAMETE ALI NE, DA BODO TISTI, KI

Value 115204 Frequency
1 da 651
2 ne 643
9 ne vem 450
SYSMISS SYSMIS 1

V4_07 KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH STALISC VAM J

Value 116203 Frequency
1 pri gradnji avtoceste, brez soglasja las 969
2 avtocesta je tako pomembna, da je ob ust 474
9 neodlocen 300
SYSMISS SYSMIS 2

V4_08 NEKATERI MISLIJO, DA BI MORALI TISTI, KI

Value 117202 Frequency
1 podpiram 645
2 ne podpiram 728
9 neodlocen 371
SYSMISS SYSMIS 1

V4_09 PONEKOD SO V PROSTORU, KI JE BIL REZERVI

Value 118201 Frequency
1 v celoti 309
2 le deloma 559
3 sploh ne 652
9 ne vem 223
SYSMISS SYSMIS 2

V4_10 ZARADI NESTRINJANJA S POTEKOM TRAS PRIDE

Value 119200 Frequency
1 povsem sprejemljiva 114
2 sprejemljiva 535
3 nesprejemljiva 591
4 povsem nesprejemljiva 211
9 ne vem 292
SYSMISS SYSMIS 2

V4_11 KAJ MENITE, ALI IMAJO PREBIVALCI KRAJA S

Value 120199 Frequency
1 da 644
2 ne 682
9 ne vem 417
SYSMISS SYSMIS 2

V4_12 KDO NAJ PRESODI, KADAR PRIDE DO NASPROTJ

Value 121198 Frequency
1 republiski organi (vlada, parlament) 292
2 obcinski organi 176
4 zbori krajanov 296
5 neodvisni domaci strokovnjaki 263
6 neodvisni tuji strokovnjaki 113
7 sodisce 258
9 ne vem 345
SYSMISS SYSMIS 2

V5_01 ALI POZNATE POTEKE AVTOCESTNIH TRAS V VA

Value 122197 Frequency
1 zelo dobro poznam 119
2 dobro poznam 507
3 slabo poznam 534
4 sploh ne poznam 182
9 v blizini ni predvidena gradnja 400
SYSMISS SYSMIS 3

V5_02 KJE STE NAJPREJ ZVEDELI, DA NAJ BI V VAS

Value 123196 Frequency
1 iz objav v casopisih, TV, radio 663
2 v neformalnih pogovorih s prijatelji, zn 183
3 od svojih strankarskih (politicnih) kole 9
4 na formalnih predstavitvah, ki so jih or 51
5 opazil sem pripravljalna dela na terenu 20
6 ze dolgo vem za to, da naj bi tu enkrat 238
7 ne ve, kje je zvedel 100
9 v blizini ni predvidena gradnja 475
SYSMISS SYSMIS 6

V5_03 KAKSEN JE VAS ODNOS DO NACRTOVANE GRADNJ

Value 124195 Frequency
1 zelo podpiram gradnjo 279
2 podpiram gradnjo 717
3 neopredeljen 210
4 ne podpiram gradnje 41
5 sploh ne podpiram gradnje 18
9 v blizini ni predvidena gradnja 476
SYSMISS SYSMIS 4

V5_04 ALI PO VASEM MNENJU NACRTOVALCI AVTOCEST

Value 125194 Frequency
1 da, preverjajo prav vse variante 393
2 preverjajo le nekatere variante 552
3 preverili so le eno varianto 38
4 nic ne preverjajo 68
8 ne vem 257
9 v blizini ni predvidena gradnja 435
SYSMISS SYSMIS 2

V5_05 ALI IMATE OBCUTEK, DA NACRTOVALCI KOLIKO

Value 126193 Frequency
1 ne, interesi krajanov jih sploh ne zanim 141
2 interesi krajanov so zanje malo pomembni 523
3 interesi krajanov so zanje pomembni 533
4 v najvecji mozni meri upostevajo interes 236
9 ne vem 310
SYSMISS SYSMIS 2

V5_06 KATERA VARIANTA POTEKA AVTOCESTE OD NOVE

Value 127192 Frequency
1 kraska varianta 124
2 po Vipavski dolini 194
3 preko Cola 107
4 ne vem, neopredeljen 544
9 ni iz Vipavske doline, Gorice ali okolic 773
SYSMISS SYSMIS 3

V5_07A PRVO NAJPOMEMBNEJSE MERILO PRI GRADNJI A

Value 128191 Frequency
1 varnost prometa 1202
2 stroski gradnje 33
3 lepota in skladnost s pokrajino 47
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 79
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 75
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 62
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 149
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 71
9 drugo 12
SYSMISS SYSMIS 15

V5_07B DRUGO NAJPOMEMBNEJSE MERILO PRI GRADNJI

Value 129190 Frequency
1 varnost prometa 151
2 stroski gradnje 218
3 lepota in skladnost s pokrajino 143
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 277
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 305
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 189
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 308
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 115
9 drugo 18
SYSMISS SYSMIS 21

V5_07C DRUGO NAJPOMEMBNEJSE MERILO PRI GRADNJI

Value 130189 Frequency
1 varnost prometa 145
2 stroski gradnje 103
3 lepota in skladnost s pokrajino 100
4 povezati morajo vse vecje slovenske kraj 225
5 povezati morajo Slovenijo z Evropo 274
6 izogibati se morajo naseljenim krajem 199
7 izogibati se morajo kmetijskim zemljisce 351
8 izogibati se morajo neokrnjeni naravi 154
9 drugo 169
SYSMISS SYSMIS 25

V5_08A protihrupne ograje

Value 131188 Frequency
1 da 1521
2 ne 92
3 ne vem 131
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08B prehodi za zivali

Value 132187 Frequency
1 da 1317
2 ne 242
3 ne vem 185
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08C viadukti namesto nasipov

Value 133186 Frequency
1 da 1214
2 ne 127
3 ne vem 403
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08D premaknitev trase

Value 134185 Frequency
1 da 683
2 ne 370
3 ne vem 691
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08E ozji profil ceste

Value 135184 Frequency
1 da 224
2 ne 1107
3 ne vem 413
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08F omejitev hitrosti

Value 136183 Frequency
1 da 1225
2 ne 343
3 ne vem 175
SYSMISS SYSMIS 2

V5_08G zascita pitne vode (podtalnice)

Value 137182 Frequency
1 da 1674
2 ne 24
3 ne vem 46
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08H oblikovanje skladno z znacilnostmi pokra

Value 138181 Frequency
1 da 1235
2 ne 199
3 ne vem 310
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08I nasipi za zascito kmetijskih zemljis

Value 139180 Frequency
1 da 1439
2 ne 108
3 ne vem 197
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08J nadomestitev vseh prekinjenih povezav

Value 140179 Frequency
1 da 1371
2 ne 130
3 ne vem 243
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08K omejitev nocnega tovornega prometa

Value 141178 Frequency
1 da 987
2 ne 516
3 ne vem 241
SYSMISS SYSMIS 1

V5_08L gradnja predorov namesto usekov

Value 142177 Frequency
1 da 1099
2 ne 178
3 ne vem 465
SYSMISS SYSMIS 3

V5_08M drugo

Value 143176 Frequency
1 da 187
2 ne 487
3 ne vem 923
SYSMISS SYSMIS 148

V6_01 ALI IMA SLOVENIJA PO VASEM MNENJU OD POV

Value 144175 Frequency
1 ima predvsem koristi 550
2 ima vec koristi kot skode 769
3 ima vec skode kot koristi 133
4 ima predvsem skodo 27
9 ne vem 264
SYSMISS SYSMIS 2

V6_02A razvoju znanosti, izobrazevanju

Value 145174 Frequency
1 predvsem koristi 744
2 bolj koristi kot skodi 736
3 bolj skodi kot koristi 35
4 predvsem skodi 11
9 b.o. 218
SYSMISS SYSMIS 1

V6_02B kulturnemu razvoju

Value 146173 Frequency
1 predvsem koristi 659
2 bolj koristi kot skodi 789
3 bolj skodi kot koristi 64
4 predvsem skodi 19
9 b.o. 213
SYSMISS SYSMIS 1

V6_02C ohranjanju slovenskega jezika

Value 147172 Frequency
1 predvsem koristi 341
2 bolj koristi kot skodi 502
3 bolj skodi kot koristi 447
4 predvsem skodi 76
9 b.o. 377
SYSMISS SYSMIS 2

V6_02D razvoju gospodarstva

Value 148171 Frequency
1 predvsem koristi 897
2 bolj koristi kot skodi 711
3 bolj skodi kot koristi 47
4 predvsem skodi 9
9 b.o. 79
SYSMISS SYSMIS 2

V6_02E razvoju turizma

Value 149170 Frequency
1 predvsem koristi 1040
2 bolj koristi kot skodi 593
3 bolj skodi kot koristi 31
4 predvsem skodi 9
9 b.o. 70
SYSMISS SYSMIS 2

V6_02F polozaju Neslovencev v Sloveniji

Value 150169 Frequency
1 predvsem koristi 370
2 bolj koristi kot skodi 551
3 bolj skodi kot koristi 157
4 predvsem skodi 38
9 b.o. 626
SYSMISS SYSMIS 3

V6_02G nacionalni varnosti

Value 151168 Frequency
1 predvsem koristi 235
2 bolj koristi kot skodi 451
3 bolj skodi kot koristi 380
4 predvsem skodi 73
9 b.o. 603
SYSMISS SYSMIS 3

V6_02H varnosti prometa

Value 152167 Frequency
1 predvsem koristi 508
2 bolj koristi kot skodi 574
3 bolj skodi kot koristi 301
4 predvsem skodi 61
9 b.o. 299
SYSMISS SYSMIS 2

V6_02I varovanju okolja

Value 153166 Frequency
1 predvsem koristi 275
2 bolj koristi kot skodi 398
3 bolj skodi kot koristi 605
4 predvsem skodi 170
9 b.o. 293
SYSMISS SYSMIS 4

V6_02J ohranjanju slovenskega jezika

Value 154165 Frequency
1 predvsem koristi 297
2 bolj koristi kot skodi 443
3 bolj skodi kot koristi 441
4 predvsem skodi 82
9 b.o. 425
SYSMISS SYSMIS 57

V6_02K samostojnosti odlocanja slovenske drzave

Value 155164 Frequency
1 predvsem koristi 345
2 bolj koristi kot skodi 514
3 bolj skodi kot koristi 296
4 predvsem skodi 41
9 b.o. 546
SYSMISS SYSMIS 3

V6_02L polozaj Slovencev v zamejstvu

Value 156163 Frequency
1 predvsem koristi 513
2 bolj koristi kot skodi 741
3 bolj skodi kot koristi 87
4 predvsem skodi 16
9 b.o. 386
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03A obiski prijateljev, znancev

Value 157162 Frequency
1 do 30 km 474
2 v kraje od 30 do 100km 554
3 v bolj odd. kraje 586
4 predvsem skodi 93
9 b.o. 35
SYSMISS SYSMIS 3

V6_03B obiski sorodnikov

Value 158161 Frequency
1 do 30 km 354
2 v kraje od 30 do 100km 568
3 v bolj odd. kraje 719
4 predvsem skodi 80
9 b.o. 22
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03C nakupovanje v trgovinah

Value 159160 Frequency
1 do 30 km 1007
2 v kraje od 30 do 100km 358
3 v bolj odd. kraje 220
4 predvsem skodi 129
9 b.o. 29
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03D nabava ozimnice ipd. na podezelju

Value 160159 Frequency
1 do 30 km 964
2 v kraje od 30 do 100km 187
3 v bolj odd. kraje 52
4 predvsem skodi 473
9 b.o. 66
SYSMISS SYSMIS 3

V6_03E sluzbena potovanja

Value 161158 Frequency
1 do 30 km 132
2 v kraje od 30 do 100km 186
3 v bolj odd. kraje 584
4 predvsem skodi 766
9 b.o. 75
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03F izleti, turizem

Value 162157 Frequency
1 do 30 km 67
2 v kraje od 30 do 100km 247
3 v bolj odd. kraje 1092
4 predvsem skodi 301
9 b.o. 36
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03G obisk sportnih prireditev

Value 163156 Frequency
1 do 30 km 421
2 v kraje od 30 do 100km 303
3 v bolj odd. kraje 246
4 predvsem skodi 706
9 b.o. 67
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03H obisk kulturnih prireditev

Value 164155 Frequency
1 do 30 km 600
2 v kraje od 30 do 100km 323
3 v bolj odd. kraje 219
4 predvsem skodi 536
9 b.o. 65
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03I k zdravniku, v bolnico ipd.

Value 165154 Frequency
1 do 30 km 838
2 v kraje od 30 do 100km 330
3 v bolj odd. kraje 427
4 predvsem skodi 120
9 b.o. 28
SYSMISS SYSMIS 2

V6_03J verski razlogi (npr. romanja)

Value 166153 Frequency
1 do 30 km 326
2 v kraje od 30 do 100km 191
3 v bolj odd. kraje 226
4 predvsem skodi 886
9 b.o. 113
SYSMISS SYSMIS 3

V6_04A velikokrat sem nezadovoljen z izbiro v n

Value 167152 Frequency
1 sploh ne soglasam 114
2 ne soglasam 679
3 soglasam 693
4 povsem soglasam 131
9 b.o. neodlocen 125
SYSMISS SYSMIS 3

V6_04B samo prevec izbircni ljudje niso zadovol

Value 168151 Frequency
1 sploh ne soglasam 86
2 ne soglasam 527
3 soglasam 836
4 povsem soglasam 177
9 b.o. neodlocen 116
SYSMISS SYSMIS 3

V6_04C raje prepotujem pol sveta kot pa da bi k

Value 169150 Frequency
1 sploh ne soglasam 227
2 ne soglasam 943
3 soglasam 380
4 povsem soglasam 46
9 b.o. neodlocen 147
SYSMISS SYSMIS 2

V6_04D danes ni vec nobene potrebe, da bi clove

Value 170149 Frequency
1 sploh ne soglasam 89
2 ne soglasam 599
3 soglasam 739
4 povsem soglasam 230
9 b.o. neodlocen 86
SYSMISS SYSMIS 2

V6_05 ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE IDEJO, DA

Value 171148 Frequency
1 ne podpiram 503
2 podpiram 888
3 neodlocen 197
9 ne vem 152
SYSMISS SYSMIS 5

V6_06A avtom

Value 172147 Frequency
1 vsak dan 947
2 nekajkrat tedensko 421
3 nekajkrat mesecno 178
4 nekajkrat letno 106
5 nikoli 91
SYSMISS SYSMIS 2

V6_06B avtobusom

Value 173146 Frequency
1 vsak dan 175
2 nekajkrat tedensko 147
3 nekajkrat mesecno 309
4 nekajkrat letno 652
5 nikoli 459
SYSMISS SYSMIS 3

V6_06C vlakom

Value 174145 Frequency
1 vsak dan 29
2 nekajkrat tedensko 40
3 nekajkrat mesecno 83
4 nekajkrat letno 637
5 nikoli 953
SYSMISS SYSMIS 3

V6_07 KAKSNO PREVOZNO SREDSTVO PRETEZNO UPORAB

Value 175144 Frequency
1 vecinoma vlak 78
2 vecinoma osebni avtomobil 1355
3 vecinoma avtobus 208
4 nikoli ne potuje 100
SYSMISS SYSMIS 4

V6_08A slabe varnosti na nasih cestah

Value 176143 Frequency
1 pogosto 87
2 vcasih 574
3 nikoli 867
9 ne vem 210
SYSMISS SYSMIS 7

V6_08B slabe kvalitete nasih cest

Value 177142 Frequency
1 pogosto 89
2 vcasih 505
3 nikoli 942
9 ne vem 201
SYSMISS SYSMIS 8

V6_08C pocasnega prometa, zastojev

Value 178141 Frequency
1 pogosto 117
2 vcasih 647
3 nikoli 775
9 ne vem 199
SYSMISS SYSMIS 7

V6_08D previsokih stroskov

Value 179140 Frequency
1 pogosto 61
2 vcasih 434
3 nikoli 1030
9 ne vem 210
SYSMISS SYSMIS 10

V6_08E ekoloskih razlogov

Value 180139 Frequency
1 pogosto 27
2 vcasih 315
3 nikoli 1168
9 ne vem 222
SYSMISS SYSMIS 13

V6_08F prenaporne voznje

Value 181138 Frequency
1 pogosto 85
2 vcasih 570
3 nikoli 880
9 ne vem 201
SYSMISS SYSMIS 9

V6_09 DO KAM NAJDLJE STE POTOVALI V ZADNJIH TR

Value 182137 Frequency
1 raj v Sloveniji 481
2 kraj drugje v bivsi Jugoslaviji 231
3 kraj v blizini Slovenije (zamejstvo) 223
4 kraj drugje v Evropi 688
5 kraj drugje v svetu 66
9 ni potoval 50
SYSMISS SYSMIS 6

V6_10A Ljubljana

Value 183136 Frequency
1 vsak dan 228
2 nekajkrat tedensko 150
3 nekajkrat mesecno 320
4 nekajkrat letno 756
5 nikoli 287
SYSMISS SYSMIS 4

V6_10B Maribor

Value 184135 Frequency
1 vsak dan 297
2 nekajkrat tedensko 91
3 nekajkrat mesecno 162
4 nekajkrat letno 581
5 nikoli 611
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10C Novo mesto

Value 185134 Frequency
1 vsak dan 21
2 nekajkrat tedensko 21
3 nekajkrat mesecno 95
4 nekajkrat letno 514
5 nikoli 1092
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10D Celje

Value 186133 Frequency
1 vsak dan 41
2 nekajkrat tedensko 62
3 nekajkrat mesecno 208
4 nekajkrat letno 778
5 nikoli 654
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10E Kranj

Value 187132 Frequency
1 vsak dan 39
2 nekajkrat tedensko 36
3 nekajkrat mesecno 181
4 nekajkrat letno 700
5 nikoli 787
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10F Nova Gorica

Value 188131 Frequency
1 vsak dan 42
2 nekajkrat tedensko 68
3 nekajkrat mesecno 149
4 nekajkrat letno 525
5 nikoli 959
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10G Koper

Value 189130 Frequency
1 vsak dan 32
2 nekajkrat tedensko 31
3 nekajkrat mesecno 94
4 nekajkrat letno 854
5 nikoli 732
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10H Jesenice

Value 190129 Frequency
1 vsak dan 18
2 nekajkrat tedensko 18
3 nekajkrat mesecno 66
4 nekajkrat letno 545
5 nikoli 1095
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10I Slovenj Gradec

Value 191128 Frequency
1 vsak dan 9
2 nekajkrat tedensko 24
3 nekajkrat mesecno 73
4 nekajkrat letno 405
5 nikoli 1231
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10J Trbovlje

Value 192127 Frequency
1 vsak dan 11
2 nekajkrat tedensko 14
3 nekajkrat mesecno 48
4 nekajkrat letno 353
5 nikoli 1311
SYSMISS SYSMIS 8

V6_10K Ptuj

Value 193126 Frequency
1 vsak dan 34
2 nekajkrat tedensko 59
3 nekajkrat mesecno 178
4 nekajkrat letno 534
5 nikoli 938
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10L Zagreb

Value 194125 Frequency
1 vsak dan 3
2 nekajkrat tedensko 7
3 nekajkrat mesecno 26
4 nekajkrat letno 310
5 nikoli 1396
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10M Karlovec

Value 195124 Frequency
2 nekajkrat tedensko 3
3 nekajkrat mesecno 9
4 nekajkrat letno 128
5 nikoli 1603
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10N Varazd./Cakov.

Value 196123 Frequency
2 nekajkrat tedensko 6
3 nekajkrat mesecno 23
4 nekajkrat letno 188
5 nikoli 1526
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10O Rekaula

Value 197122 Frequency
1 vsak dan 3
2 nekajkrat tedensko 3
3 nekajkrat mesecno 16
4 nekajkrat letno 418
5 nikoli 1303
SYSMISS SYSMIS 2

V6_10P Gradec (tudi Lipnica)

Value 198121 Frequency
1 vsak dan 3
2 nekajkrat tedensko 15
3 nekajkrat mesecno 103
4 nekajkrat letno 497
5 nikoli 1124
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10R Celovec, Beljak ali Trbiz

Value 199120 Frequency
1 vsak dan 1
2 nekajkrat tedensko 4
3 nekajkrat mesecno 41
4 nekajkrat letno 569
5 nikoli 1127
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10S Trst/Gorica

Value 200119 Frequency
1 vsak dan 4
2 nekajkrat tedensko 21
3 nekajkrat mesecno 127
4 nekajkrat letno 623
5 nikoli 967
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10T v druga mesta v Zahodni Evropi

Value 201118 Frequency
1 vsak dan 2
2 nekajkrat tedensko 11
3 nekajkrat mesecno 32
4 nekajkrat letno 461
5 nikoli 1236
SYSMISS SYSMIS 3

V6_10U v druga mesta v Vzhodni Evropi

Value 202117 Frequency
1 vsak dan 3
2 nekajkrat tedensko 7
3 nekajkrat mesecno 18
4 nekajkrat letno 231
5 nikoli 1481
SYSMISS SYSMIS 5

V6_11A stroski potovanja

Value 203116 Frequency
1 zelo pomembni 430
2 pomembni 959
3 nepomembni 189
4 povsem nepomembni 27
9 ne potuje 137
SYSMISS SYSMIS 3

V6_11B udobnost potovanja

Value 204115 Frequency
1 zelo pomembni 520
2 pomembni 1012
3 nepomembni 67
4 povsem nepomembni 7
9 ne potuje 135
SYSMISS SYSMIS 4

V6_11C hitrost potovanja

Value 205114 Frequency
1 zelo pomembni 377
2 pomembni 886
3 nepomembni 315
4 povsem nepomembni 27
9 ne potuje 136
SYSMISS SYSMIS 4

V6_11D varnost potovanja

Value 206113 Frequency
1 zelo pomembni 974
2 pomembni 609
3 nepomembni 20
4 povsem nepomembni 4
9 ne potuje 135
SYSMISS SYSMIS 3

V6_11E svoboda pri dolocanju casa potovanja

Value 207112 Frequency
1 zelo pomembni 472
2 pomembni 886
3 nepomembni 205
4 povsem nepomembni 29
9 ne potuje 148
SYSMISS SYSMIS 5

V6_11F neprekinjena voznja od zacetka do cilja

Value 208111 Frequency
1 zelo pomembni 256
2 pomembni 595
3 nepomembni 580
4 povsem nepomembni 161
9 ne potuje 149
SYSMISS SYSMIS 4

V6_12A vi osebno

Value 209110 Frequency
1 da 1243
2 ne 499
SYSMISS SYSMIS 3

V6_12B zakonec, partner

Value 210109 Frequency
1 da 1000
2 ne 691
SYSMISS SYSMIS 54

V6_12C kdo od otrok

Value 211108 Frequency
1 da 689
2 ne 1002
SYSMISS SYSMIS 54

V6_12D kdo od starsev

Value 212107 Frequency
1 da 577
2 ne 1127
SYSMISS SYSMIS 41

V6_13 KOLIKO AVTOMOBILOV IMATE V VASEM GOSPODI

Value 213106 Frequency
1 enega 896
2 dva 488
3 tri in vec 172
4 nima avtomobila 185
SYSMISS SYSMIS 4

V6_14 KOLIKO KILOMETROV NA LETO VI OSEBNO PREV

Value 214105 Frequency
1 do 5000 km 333
2 od 5000 - 10000 276
3 od 10000 do 20000 301
4 od 20000 do 30000 142
5 vec kot 30000 104
6 sem profesionalni voznik 33
9 ne vozim 468
SYSMISS SYSMIS 88

V6_15 ALI JE VOZNJA AVTOMOBILA ZA VAS

Value 215104 Frequency
1 ne prevec naporno opravilo 992
2 precej naporno opravilo 180
3 zelo naporno opravilo 27
9 neodlocen 222
SYSMISS SYSMIS 324

V6_16 SLOVENSKA VLADA JE PRED CASOM NAMERAVALA

Value 216103 Frequency
1 bi podprl 470
2 ne bi podprl 1020
9 b.o. 250
SYSMISS SYSMIS 5

V6_17 KAKO POGOSTO JE PO VASEM MNENJU SMOTRNO

Value 217102 Frequency
1 vsako leto 28
2 po drugem letu 214
3 po tretjem letu 428
4 po cetrtem letu 524
5 sele ko pretece njegova zivljenjska doba 246
9 ne razmislja o tem, nima avtomobila 301
SYSMISS SYSMIS 4

V6_18 ALI STE ZE KDAJ POTOVALI Z LETALOM?

Value 218101 Frequency
1 da 869
2 ne 871
SYSMISS SYSMIS 5

V6_19 KOLIKOKRAT STE POTOVALI Z LETALOM V ZADN

Value 219100 Frequency
0 1170
1 100
2 60
3 32
4 25
5 14
6 13
7 1
8 4
9 1
10 10
11 14
13 1
14 1
15 5
20 6
22 9
30 1
33 3
44 3
50 1
55 1
66 1
77 1
99 2
SYSMISS 266

V6_20 KAKO DALEC JE OD VASEGA STALNEGA BIVALIS

Value 22099 Frequency
1 do 2 km 311
2 od 3 do 5 km 225
3 od 6 do 10 km 196
4 od 11 do 20 km 238
5 od 21 do 30 km 70
6 nad 30 km 96
9 ni zaposlen, ne hodi v solo 555
SYSMISS SYSMIS 54

V6_21 KAKSNO PREVOZNO SREDSTVO OBICAJNO UPORAB

Value 22198 Frequency
1 pes 157
2 kolo 59
3 avto 703
4 avtobus 197
5 vlak 25
9 ni zaposlen, ne hodi v solo 541
SYSMISS SYSMIS 63

V6_22 ALI KDAJ RAZMISLJATE, DA BI SE PRESELILI

Value 22297 Frequency
1 vecje mesto 74
2 manjsi kraj 68
3 v hiso na samem 250
9 ne razmislja 1351
SYSMISS SYSMIS 2

V6_23 KAKO OCENJUJETE OBNASANJE VOZNIKOV NA SL

Value 22396 Frequency
1 zelo neprimerno 613
2 neprimerno 747
3 primerno 227
4 zelo primerno 20
9 ne more oceniti 136
SYSMISS SYSMIS 2

V6_24 ALI STE BILI VI ALI KDO IZ VASE DRUZINE

Value 22495 Frequency
1 da, sam 469
2 da, clan moje druzine 311
3 da, sam in clani druzine 216
4 ne 727
9 b.o. 20
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25A pri semaforiziranih kriziscih je potrebe

Value 22594 Frequency
1 sploh ne soglasam 17
2 ne soglasam 281
3 soglasam 1061
4 povsem soglasam 277
9 b.o. neodlocen 107
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25B osebe, ki imajo slabsi vid in sluh ne bi

Value 22693 Frequency
1 sploh ne soglasam 19
2 ne soglasam 312
3 soglasam 994
4 povsem soglasam 207
9 b.o. neodlocen 211
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25C vozniska dovoljenja bi bilo treba staros

Value 22792 Frequency
1 sploh ne soglasam 52
2 ne soglasam 492
3 soglasam 787
4 povsem soglasam 188
9 b.o. neodlocen 224
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25D na avtocestah bi bilo treba urediti vec

Value 22891 Frequency
1 sploh ne soglasam 12
2 ne soglasam 140
3 soglasam 1140
4 povsem soglasam 328
9 b.o. neodlocen 123
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25E na avtocestah je treba dolociti najmanjs

Value 22990 Frequency
1 sploh ne soglasam 31
2 ne soglasam 229
3 soglasam 1061
4 povsem soglasam 282
9 b.o. neodlocen 140
SYSMISS SYSMIS 2

V6_25F avtomobilski promet zahteva zdrave in sp

Value 23089 Frequency
1 sploh ne soglasam 74
2 ne soglasam 613
3 soglasam 640
4 povsem soglasam 146
9 b.o. neodlocen 270
SYSMISS SYSMIS 2

V6_26 KAKO PO VASIH IZKUSNJAH PRI NAS NA CESTA

Value 23188 Frequency
1 zelo dobro 65
2 dobro 528
3 slabo 142
4 zelo slabo 45
9 nima izkusenj 961
SYSMISS SYSMIS 4

V6_27 KAKO OCENJUJETE KAKOVOST USLUG NA SLOVEN

Value 23287 Frequency
1 zelo slabo 27
2 slabo 32
3 niti dobro, niti slabo 255
4 dobro 1011
5 zelo dobro 200
9 ne more oceniti 218
SYSMISS SYSMIS 2

V6_28 ALI MENITE, DA SO SE USLUGE NA BENCINSKI

Value 23386 Frequency
1 poslabsale so se 42
2 nic se ni spremenilo 229
3 izboljsale so se 1198
9 ne vem 274
SYSMISS SYSMIS 2

V6_29 ALI SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NE, DA BI OB

Value 23485 Frequency
1 da 549
2 ne 860
3 neopredeljen 334
SYSMISS SYSMIS 2

V6_30 ALI JE PO VASEM MNENJU CENA BENCINA PRI

Value 23584 Frequency
1 prenizka 49
2 ravno pravsnja 881
3 previsoka 471
9 ne ve, ne more oceniti 342
SYSMISS SYSMIS 2

V6_31 ALI NAJ BI BILI V CENO BENCINA VKLJUCENI

Value 23683 Frequency
1 da 411
2 ne 818
9 ne vem 514
SYSMISS SYSMIS 2

V6_32 ALI NAJ BODO OBVESTILA ZA VOZNIKE NA SLO

Value 23782 Frequency
1 samo v slovenskem jeziku 307
2 v slovenskem in drugih jezikih 1312
9 ne vem 123
SYSMISS SYSMIS 3

V6_33A KATERI SO GLAVNI VIRI ONESNAZEVANJA V VA

Value 23881 Frequency
1 individualna kurisca (stedilniki, peci) 479
2 smetisca 241
3 promet 200
4 tovarnisko onesnazevanje 369
5 intenzivno kmetijstvo 50
6 neurejena kanalizacija 170
7 drugo 12
8 ni problemov onesnazevanja 141
9 ne vem, neodlocen, b.o. 78
SYSMISS SYSMIS 5

V6_33B KATERI SO GLAVNI VIRI ONESNAZEVANJA V VA

Value 23980 Frequency
1 dividualna kurisca (stedilniki, peci) 247
2 smetisca 274
3 promet 284
4 tovarnisko onesnazevanje 274
5 intenzivno kmetijstvo 85
6 neurejena kanalizacija 213
7 drugo 14
8 ni problemov onesnazevanja 194
9 ne vem, neodlocen, b.o. 146
SYSMISS SYSMIS 14

V6_33C KATERI SO GLAVNI VIRI ONESNAZEVANJA V VA

Value 24079 Frequency
1 dividualna kurisca (stedilniki, peci) 215
2 smetisca 206
3 promet 260
4 tovarnisko onesnazevanje 174
5 intenzivno kmetijstvo 85
6 neurejena kanalizacija 186
7 drugo 92
8 ni problemov onesnazevanja 230
9 ne vem, neodlocen, b.o. 269
SYSMISS SYSMIS 28

V6_34 ALI MENITE DA

Value 24178 Frequency
1 lahko posameznik s spremembo svojih usta 1291
2 so ekoloski problemi tako zapleteni, da 226
3 ne vem 220
SYSMISS SYSMIS 8

V6_35A loceno zbirate oz. sortirate odpadke (pa

Value 24277 Frequency
1 redno 541
2 obcasno 607
3 nikoli 593
SYSMISS SYSMIS 4

V6_35B izboljsujete toplotno izolacijo v stanov

Value 24376 Frequency
1 redno 670
2 obcasno 613
3 nikoli 457
SYSMISS SYSMIS 5

V6_35C uporabljate papirnato embalazo namesto p

Value 24475 Frequency
1 redno 379
2 obcasno 1061
3 nikoli 301
SYSMISS SYSMIS 4

V6_35D sodelujete v cistilnih akcijah v vasem b

Value 24574 Frequency
1 redno 411
2 obcasno 582
3 nikoli 744
SYSMISS SYSMIS 8

V6_35E omejujete uporabo fosfatnih pralnih pras

Value 24673 Frequency
1 redno 913
2 obcasno 550
3 nikoli 271
SYSMISS SYSMIS 11

V6_35F omejujete uporabe razprsilcev, k vsebuje

Value 24772 Frequency
1 redno 758
2 obcasno 541
3 nikoli 430
SYSMISS SYSMIS 16

V6_35G omejujete voznjo z osebnim avtomobilom

Value 24871 Frequency
1 redno 223
2 obcasno 462
3 nikoli 1036
SYSMISS SYSMIS 24

V6_35H pri nakupovanju izbirate blago, ki je ma

Value 24970 Frequency
1 redno 510
2 obcasno 792
3 nikoli 437
SYSMISS SYSMIS 6

V6_35I omejujete svojo potrosnjo zaradi okoljev

Value 25069 Frequency
1 redno 256
2 obcasno 730
3 nikoli 752
SYSMISS SYSMIS 7

V6_36A za vsakodnevno voznjo v sluzbo bi morali

Value 25168 Frequency
1 sploh ne soglasam 67
2 ne soglasam 324
3 soglasam 934
4 povsem soglasam 249
9 b.o. neodlocen 168
SYSMISS SYSMIS 3

V6_36B porabo energije v prometu je najbolje zm

Value 25267 Frequency
1 sploh ne soglasam 226
2 ne soglasam 1024
3 soglasam 242
4 povsem soglasam 31
9 b.o. neodlocen 219
SYSMISS SYSMIS 3

V6_36C avtomobile, ki porabijo veliko goriva, j

Value 25366 Frequency
1 sploh ne soglasam 141
2 ne soglasam 758
3 soglasam 484
4 povsem soglasam 98
9 b.o. neodlocen 261
SYSMISS SYSMIS 3

V6_36D navadni bencin bi moral biti bistveno dr

Value 25465 Frequency
1 sploh ne soglasam 79
2 ne soglasam 656