Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR0904
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0904_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
Co-workers:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference, gospodarska kriza, splošna stavka sindikatov

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, BLAGINJA, DRUŽBENI RAZRED

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
materialna blaginja
neenakost


Abstract:

Raziskava je namenjena ugotavljanju ocene lastnega materialnega standarda, stopnje zadovoljstva z njim, ter oceno materialnega standarda v Sloveniji na splošno, ugotavljanju razredne strukture slovenske družbe na podlagi samouvrščanja v družbene razrede. Vključene so strankarsko-politične preference, percepcija gospodarske krize in s tem povezanih strahovi ter negotovosti, in odnos do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Methodology


Collection date: 30. marec 2009 - 2. april 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 24
 • number of units: 906

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 22 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 262
2 vas (500-1999 prebivalcev) 170
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 165
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Value 124 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 223 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 262
2 vas (500-1999 prebivalcev) 170
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 165
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 322 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 421 Frequency
1 Urbano 504
2 Ruralno 402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 520 Frequency
1 Pomurska 55
2 Podravska 144
3 Koroška 34
4 Savinjska 116
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

Value 619 Frequency
1 1 60
2 2 172
3 3 425
4 4 202
5 5 39
6 9 Ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 8

Valid range from 1 to 5

q2 Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

2. Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

Value 718 Frequency
1 Nižji 139
2 Nižji srednji 475
3 Višji srednji 263
4 Višji 15
9 Ne vem, brez.odg. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 14

Valid range from 1 to 4

q3 Kako VI OSEBNO danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

Value 817 Frequency
1 Veliko slabše 49
2 Slabše 295
3 Približno enako 451
4 Bolje 94
5 Veliko bolje 13
9 Ne vem, brez odg. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 4

Valid range from 1 to 5

q4 Ali se vam zdi, da se V SLOVENIJI NA SPLOŠNO danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

4. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

Value 916 Frequency
1 Veliko slabše 136
2 Slabše 522
3 Približno enako 191
4 Bolje 31
5 Veliko bolje 5
9 Ne vem, brez odg. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 21

Valid range from 1 to 5

q5 Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

5. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

Value 1015 Frequency
1 Veliko slabše 92
2 Slabše 275
3 Približno enako 229
4 Bolje 212
5 Veliko bolje 4
9 Ne vem, brez odg. 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 94

Valid range from 1 to 5

q6_1 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado? (Da/Ne/Ne vem)

Value 1114 Frequency
1 DA 520
2 NE 283
3 NE VEM 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 103

Valid range from 1 to 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1213 Frequency
1 SD 213
2 SDS 130
3 LDS 19
4 ZARES 57
5 SLS 11
6 NSI 9
7 DESUS 28
8 SNS 32
9 drugo 11
11 nobene 122
99 ne bi šel na volitve 45
10 ne vem 229
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
677 229 1 99 10.657 23.885

Valid range from 1 to 99

q8 V javnosti se pojavljajo različne ocene, koliko časa naj bi še trajala gospodarska kriza, v kateri smo se znašli. Kako dolgo bo po vašem mnenju še trajala ta kriza?

8. V javnosti se pojavljajo različne ocene, koliko časa naj bi še trajala gospodarska kriza, v kateri smo se znašli. Kako dolgo bo po vašem mnenju še trajala ta kriza?

Value 1312 Frequency
1 Največ eno leto 139
2 Več kot eno, a največ tri leta 426
3 Več kot tri leta 273
9 Ne vem, brez odg., drugo 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 68

Valid range from 1 to 3

q9 Kako ocenjujete dosedanje vladne ukrepe za reševanje gospodarske krize? Katero od naslednjih stališč vam je najbližje:

9. Kako ocenjujete dosedanje vladne ukrepe za reševanje gospodarske krize? Katero od naslednjih stališč vam je najbližje:

Value 1411 Frequency
1 Ukrepi so povsem primerni 91
2 Ukrepi gredo v pravo smer, a so nezadostni 373
3 Ukrepi so neprimerni 238
4 Reševanje krize je odvisno predvsem od drugih 134
9 Ne vem 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 70

Valid range from 1 to 4

q17 Če ste zaposleni, ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

10. Če ste zaposleni, ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

Value 1510 Frequency
1 Da 154
2 Ne 319
9 Nisem zaposlen 409
3 Ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 24

Valid range from 1 to 9

q10 Sindikati javnega sektorja so kot odziv na napoved znižanja plač v javnem sektorju napovedali splošno stavko. Ali podpirate odločitev za stavko?

11. Sindikati javnega sektorja so kot odziv na napoved znižanja plač v javnem sektorju napovedali splošno stavko. Ali podpirate odločitev za stavko?

Value 169 Frequency
1 Da 358
2 Ne 500
9 Ne vem 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 48

Valid range from 1 to 2

q11 Spol?

12. spol

Value 178 Frequency
1 M 440
2 Ž 466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

q12 Kakšna je vaša stopnja izobrazbe?

13. izobrazba

Value 187 Frequency
1 Osnovna ali manj 84
2 Poklicna 106
3 Srednja 383
4 Višja, visoka ali več 333
9 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 9

q13_1 Letnica rojstva

14. leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 127 1995 1955.108 62.787

Valid range from 127 to 1995

q14 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE VAŠE PREJEMKE…?

15. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 205 Frequency
1 Pod 500 EUR 182
2 Od 500-1000 EUR 407
3 Nad 1000-2000 EUR 179
4 Nad 2000 EUR 39
5 Nima dohodkov 54
9 Brez odgovora 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 45

Valid range from 1 to 5

UTEZ Utežitev po spolu, izobrazbi in tipu naselja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0.368 3.087 1 0.796

Valid range from 0.367668107366169 to 3.08673731865418

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 13 1881 52.892 62.787

Valid range from 13 to 1881

kstarost Starost po kategorijah

Value 232 Frequency
1 do 30 122
2 31-55 391
3 nad 55 393
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 3

Goriska Goriška regija

Value 241 Frequency
0 drugo 852
1 Goriška 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 0 to 1

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR0904. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0904_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si