Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR0904
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0904_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference, gospodarska kriza, splošna stavka sindikatov

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
materialna blaginja
neenakost


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju ocene lastnega materialnega standarda, stopnje zadovoljstva z njim, ter oceno materialnega standarda v Sloveniji na splošno, ugotavljanju razredne strukture slovenske družbe na podlagi samouvrščanja v družbene razrede. Vključene so strankarsko-politične preference, percepcija gospodarske krize in s tem povezanih strahovi ter negotovosti, in odnos do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 30. marec 2009 - 2. april 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 24
 • število enot: 906

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 262
2 vas (500-1999 prebivalcev) 170
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 165
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 124 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 223 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 262
2 vas (500-1999 prebivalcev) 170
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 165
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 322 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 421 Frekvenca
1 Urbano 504
2 Ruralno 402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 520 Frekvenca
1 Pomurska 55
2 Podravska 144
3 Koroška 34
4 Savinjska 116
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

Vrednost 619 Frekvenca
1 1 60
2 2 172
3 3 425
4 4 202
5 5 39
6 9 Ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

2. Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

Vrednost 718 Frekvenca
1 Nižji 139
2 Nižji srednji 475
3 Višji srednji 263
4 Višji 15
9 Ne vem, brez.odg. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3 Kako VI OSEBNO danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

Vrednost 817 Frekvenca
1 Veliko slabše 49
2 Slabše 295
3 Približno enako 451
4 Bolje 94
5 Veliko bolje 13
9 Ne vem, brez odg. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4 Ali se vam zdi, da se V SLOVENIJI NA SPLOŠNO danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

4. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

Vrednost 916 Frekvenca
1 Veliko slabše 136
2 Slabše 522
3 Približno enako 191
4 Bolje 31
5 Veliko bolje 5
9 Ne vem, brez odg. 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

5. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

Vrednost 1015 Frekvenca
1 Veliko slabše 92
2 Slabše 275
3 Približno enako 229
4 Bolje 212
5 Veliko bolje 4
9 Ne vem, brez odg. 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_1 Ali podpirate sedanjo vlado?

6. Ali podpirate sedanjo vlado? (Da/Ne/Ne vem)

Vrednost 1114 Frekvenca
1 DA 520
2 NE 283
3 NE VEM 103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

7. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1213 Frekvenca
1 SD 213
2 SDS 130
3 LDS 19
4 ZARES 57
5 SLS 11
6 NSI 9
7 DESUS 28
8 SNS 32
9 drugo 11
11 nobene 122
99 ne bi šel na volitve 45
10 ne vem 229
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
677 229 1 99 10.657 23.885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q8 V javnosti se pojavljajo različne ocene, koliko časa naj bi še trajala gospodarska kriza, v kateri smo se znašli. Kako dolgo bo po vašem mnenju še trajala ta kriza?

8. V javnosti se pojavljajo različne ocene, koliko časa naj bi še trajala gospodarska kriza, v kateri smo se znašli. Kako dolgo bo po vašem mnenju še trajala ta kriza?

Vrednost 1312 Frekvenca
1 Največ eno leto 139
2 Več kot eno, a največ tri leta 426
3 Več kot tri leta 273
9 Ne vem, brez odg., drugo 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q9 Kako ocenjujete dosedanje vladne ukrepe za reševanje gospodarske krize? Katero od naslednjih stališč vam je najbližje:

9. Kako ocenjujete dosedanje vladne ukrepe za reševanje gospodarske krize? Katero od naslednjih stališč vam je najbližje:

Vrednost 1411 Frekvenca
1 Ukrepi so povsem primerni 91
2 Ukrepi gredo v pravo smer, a so nezadostni 373
3 Ukrepi so neprimerni 238
4 Reševanje krize je odvisno predvsem od drugih 134
9 Ne vem 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q17 Če ste zaposleni, ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

10. Če ste zaposleni, ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

Vrednost 1510 Frekvenca
1 Da 154
2 Ne 319
9 Nisem zaposlen 409
3 Ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q10 Sindikati javnega sektorja so kot odziv na napoved znižanja plač v javnem sektorju napovedali splošno stavko. Ali podpirate odločitev za stavko?

11. Sindikati javnega sektorja so kot odziv na napoved znižanja plač v javnem sektorju napovedali splošno stavko. Ali podpirate odločitev za stavko?

Vrednost 169 Frekvenca
1 Da 358
2 Ne 500
9 Ne vem 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11 Spol?

12. spol

Vrednost 178 Frekvenca
1 M 440
2 Ž 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Kakšna je vaša stopnja izobrazbe?

13. izobrazba

Vrednost 187 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 84
2 Poklicna 106
3 Srednja 383
4 Višja, visoka ali več 333
9 Brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q13_1 Letnica rojstva

14. leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 127 1995 1955.108 62.787

Vrednosti spremenljivk od 127 do 1995

q14 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE VAŠE PREJEMKE…?

15. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 205 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 182
2 Od 500-1000 EUR 407
3 Nad 1000-2000 EUR 179
4 Nad 2000 EUR 39
5 Nima dohodkov 54
9 Brez odgovora 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

UTEZ Utežitev po spolu, izobrazbi in tipu naselja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0.368 3.087 1 0.796

Vrednosti spremenljivk od 0.367668107366169 do 3.08673731865418

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 13 1881 52.892 62.787

Vrednosti spremenljivk od 13 do 1881

kstarost Starost po kategorijah

Vrednost 232 Frekvenca
1 do 30 122
2 31-55 391
3 nad 55 393
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Goriska Goriška regija

Vrednost 241 Frekvenca
0 drugo 852
1 Goriška 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR0904. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0904_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si