Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ISSP98
Glavni avtor(ji):
 • International Social Survey Programme
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kelly, Jonathan
 • Guidorossi, Giovanna
 • Haller, Max
 • Smith, Tom W.
 • Becker, Jos
 • Park, Alison
 • Ward, Connor
 • Kolosi, Tamas
 • Harkness, Janet
 • Cichomski, Bogdan
 • Kalgraff Skjak, Knut
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Gendal, Philip J.
 • Luz-Guerrero, Linda
 • Khakhalina, Ludmila
 • Dimova, Lilia
 • Frizzell, Alan
 • Mateju, Petr
 • Onodera, Noriko
 • Toš, Niko
 • Vlachova-Plecita, Klara
 • Svallfors, Stefan
 • Diez Nicolas, Juan
 • Villaverde-Cabral, Manuel
 • Piscova, Magdalena
 • Papageorgiou, Bambos
 • Lemel, Yannick
 • Tabuns, Aivars
 • Lehmann, Carla
 • Ahmad, Q. K.
 • Goul Andersen, Jørgen
 • Haag, Franz
 • Orkin, F. M.
 • Celi-Scalon, Maria
 • Briceno-Leon, Roberto
 • Uher, Rolf
Izdelal datoteko podatkov:
ZA - Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung, (Köln, Nemčija; 1998)

Finančna podpora:

Podatki o financiranju niso na voljo.

Serija:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

odgovornost vlade, splav, spolni odnosi pred poroko, odnosi izven zakona, istospolni odnosi, odnos do prekinitve nosečnosti, delitev vlog v družini, odnos do izvenzakonske skupnosti, odnos do goljufanja, zaupanje ljudem, zaupanje institucijam, odnos do vloge cerkve na političnem področju, odnos do znanosti, odnos do vpliva vere v družbi, vključenost v neformalne organizacije, osebna vernost, verovanje v boga, verovanje v nebesa, verovanje v pekel, verovanje v življenje po smrti, pravovernost, trditve o bogu, verske orientacije in verske prakse respondenta, verske prakse respondenta, partnerja in staršev, moralnost, Biblija, smisel življenja, demografska vprašanja

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
splošna stališča o družbi
zaupanje
religija
verovanje
gospodarstvo
demografija


Povzetek:

Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodleovanja. Skupina, osnovana leta 1983, razvija različne raziskovalne module, ki se dotikajo pomembnih družbenih vprašanj in katerih namen je dopolniti nacionalne ankete. Tokratna raziskava religioznosti, druga po vrsti prinaša podatke iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije, Bolgarije, Kanade, Čila, Cipra, Češke, Danske, Francije, Nemčije, Velike Britanije, Madžarske, Irske, Izraela, Italije, Japonske, Latvije, Nizozemske, Nove Zelandije, Severne Irske, Norveške, Filipinov, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovenije, Slovaške, Španije, Švedske; Švice in Združenih držav Amerike. Tako kot v prvi izvedbi razisklave, ta pokriva tri temeljne sklope: (1.) splošna stališča glede raznih družbenih pojavov kot denimo vlade, pravnega sistema, spolnost in gospodarstvo (npr. ocena osebne sreče, odgovornosti vlade do državljanov, splav, moške in ženske vloge, izvenzakonska skupnost, osebno zaupanje, zaupanje v druge, zaupanje v institucije (parlament, gospodarstvo, cerkev, sodišča, šole), pravna pravičnost in splošna ekonomska klima, (2.) religija (vloga verskih voditeljev, odnos med znanostjo in religijo, stališča o bogu, nebesih, peklu, življenju po smrti, osebni religijski status, religijski status družinskih članov, obiskovanje verskih obredov, čudeži, Biblija, smisel življenja, molitev, prostovoljno delo in predanost religiji) in (3.) demografska vprašanja (zakonski stan, starost, spol, izobrazba, poklic, sestava gospodinjstva, etična pripadnost, regija, velikost lokalne skupnosti in politične preference).

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1998
Čas izdelave: 1998
Država: Avstralija, Avstrija, Bolgarija, Kanada, Čile Ciper, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Japonska, Latvija, Nizozemska, Nova Zelandija, Severna Irska, Norveška, Filipini, Poljska, Portugalska, Rusija, Slovenija, Slovaška, Španija, Švedska, Švica in ZDA
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije, Bolgarije, Kanade, Čila, Cipra, Češke, Danske, Francije, ZRN, Velike Britanije, Madžarske, Irske, Izraela, Italije, Japonske, Latvije, Nizozemske, Nove Zelandije, Severne Irske, Norveške, Filipinov, Poljske, Portugalske, Rusije, Slovenije, Slovaške, Španije, Švedske, Šice in ZDA (pri nekaterih državah so prisotna manjša odstopanja glede starosti respondentov).

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

AUS: ISC - International Survey Center (Canberra); A: IFES - Institut für Empirische Sozialforschung (Wien); NIRL: RES - Research and Evaluation Services (Dublin); N: Norsk Gallup Institutt (Oslo); PL: Public Opinion Research Center (Warszawa)); P: Instituto Nacional de Estatistica (Lisboa); SLO: CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana); S: Statistics Sweden (Stockholm); CH: LINK Research Institut (Luzern, Lausanne); Za ostale držve podatki niso na voljo.

Tip vzorca:

različno po posameznih državah

Način zbiranja podatkov:

Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje.

Uteževanje:

A, CND, RCH, CZ, F, GB, H, IRL, I, NIRL, RP, PL, P, RUS, CH: uteževanje; AUS, BG, CY, D, DK, IL, J, LV, NL, NZ, N, SLO, SK, E, S, USA: brez uteževanja

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ISSP98 - podatki [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 211
 • število enot: 39034

Spremenljivke

V1 Study Number

Vrednost 13 Frekvenca
3190 39034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39034 3190 3190 3190 0

Vrednosti spremenljivk od 3190 do 3190

V2 Respondent Number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39034 115018 3352200.0 1750600.0 939751

Vrednosti spremenljivk od 115018 do 3352198

V3 Country

Vrednost 31 Frekvenca
1 AUS-Australia 1310
2 D-W-Germany-West 1000
3 D-E-Germany-East 1006
4 GB-Great Britain 804
5 NIRL-Northern Ireland 812
6 USA-United States 1284
7 A-Austria 1002
8 H-Hungary 1000
9 I-Italy 1008
10 IRL-Ireland 1010
11 NL-Netherlands 2020
12 N-Norway 1532
13 S-Sweden 1189
14 CZ-Czech Republic 1224
15 SLO-Slovenia 1006
16 PL-Poland 1147
17 BG-Bulgaria 1102
18 RUS-Russia 1703
19 NZ-New Zealand 998
20 CDN-Canada 974
21 RP-Philippines 1200
22 IL-Israel Jews Arabs 1208
23 0
24 J-Japan 1368
25 E-Spain 2488
26 LV-Latvia 1200
27 SK-Slovak Republic 1284
28 F-France 1133
29 CY-Cyprus 1000
30 P-Portugal 1201
31 RCH-Chile 1503
32 D-Denmark 1114
33 CH-Switzerland 1204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39034 1 33 17.4557 9.40453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 33

V1 Study Number

Vrednost 1211 Frekvenca
3190 39034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39034 3190 3190 3190 0

Vrednosti spremenljivk od 3190 do 3190

V2 Respondent Number

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39034 115018 3352200.0 1750600.0 939751

Vrednosti spremenljivk od 115018 do 3352198

V3 Country

Vrednost 3209 Frekvenca
1 AUS-Australia 1310
2 D-W-Germany-West 1000
3 D-E-Germany-East 1006
4 GB-Great Britain 804
5 NIRL-Northern Ireland 812
6 USA-United States 1284
7 A-Austria 1002
8 H-Hungary 1000
9 I-Italy 1008
10 IRL-Ireland 1010
11 NL-Netherlands 2020
12 N-Norway 1532
13 S-Sweden 1189
14 CZ-Czech Republic 1224
15 SLO-Slovenia 1006
16 PL-Poland 1147
17 BG-Bulgaria 1102
18 RUS-Russia 1703
19 NZ-New Zealand 998
20 CDN-Canada 974
21 RP-Philippines 1200
22 IL-Israel Jews Arabs 1208
23 0
24 J-Japan 1368
25 E-Spain 2488
26 LV-Latvia 1200
27 SK-Slovak Republic 1284
28 F-France 1133
29 CY-Cyprus 1000
30 P-Portugal 1201
31 RCH-Chile 1503
32 D-Denmark 1114
33 CH-Switzerland 1204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39034 1 33 17.4557 9.40453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 33

V4 How happy would you say you are?

Vrednost 4208 Frekvenca
1 Very happy 7963
2 Fairly happy 21854
3 Not very happy 6684
4 Not at all happy 1374
8 Can t choose 949
9 No Answer 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37875 1 4 2.03879 0.728243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5 Gov resp: if want job, provide job

Vrednost 5207 Frekvenca
1 Definitely should be 18865
2 Probably should be 11621
3 Probably should not be 4454
4 Definitely should not be 2755
8 Can t choose 1058
9 No Answer 281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37695 1 4 1.76387 0.924789

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6 Gov resp: reduce incm dif rich+poor

Vrednost 6206 Frekvenca
1 Definitely should be 17483
2 Probably should be 11369
3 Probably should not be 5025
4 Definitely should not be 3095
8 Can t choose 1587
9 No Answer 475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36972 1 4 1.83047 0.956512

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V7 Sexual relations before marriage?

Vrednost 7205 Frekvenca
1 Always wrong 5938
2 Almost always wrong 3062
3 Wrong only sometimes 6770
4 Not wrong at all 21382
8 Can t choose 1746
9 No Answer 136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37152 1 4 3.17345 1.12571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V8 Sexual relations w other than spouse

Vrednost 8204 Frekvenca
1 Always wrong 21568
2 Almost always wrong 8858
3 Wrong only sometimes 4766
4 Not wrong at all 2115
8 Can t choose 1587
9 No Answer 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37307 1 4 1.66301 0.905042

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9 Sexual relations 2 adults same sex?

Vrednost 9203 Frekvenca
1 Always wrong 17188
2 Almost always wrong 3362
3 Wrong only sometimes 3880
4 Not wrong at all 9833
8 Can t choose 4509
9 No Answer 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34263 1 4 2.18556 1.31471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V10 R thinks if serious defect in baby?

Vrednost 10202 Frekvenca
1 Always wrong 5905
2 Almost always wrong 2958
3 Wrong only sometimes 6366
4 Not wrong at all 21065
8 Can t choose 2521
9 No Answer 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36294 1 4 3.1735 1.13253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11 R thinks if very low income family?

Vrednost 11201 Frekvenca
1 Always wrong 11620
2 Almost always wrong 5689
3 Wrong only sometimes 6974
4 Not wrong at all 11427
8 Can t choose 2848
9 NA, refused 476
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35710 1 4 2.50989 1.24126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V12 Husbands earn money, wifes job family

Vrednost 12200 Frekvenca
1 Strongly agree 6379
2 Agree 7145
3 Neither agree nor 7076
4 Disagree 9185
5 Strongly disagree 8666
8 Can t choose 420
9 No Answer 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38451 1 5 3.17201 1.4001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V13 Family life suffer if wom.works ft?

Vrednost 13199 Frekvenca
1 Strongly agree 6678
2 Agree 11191
3 Neither agree nor 6668
4 Disagree 8204
5 Strongly disagree 5212
8 Can t choose 836
9 No Answer 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37953 1 5 2.84404 1.31904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14 Couple together without get married?

Vrednost 14198 Frekvenca
1 Strongly agree 11140
2 Agree 11914
3 Neither agree nor 5391
4 Disagree 5834
5 Strongly disagree 3728
8 Can t choose 825
9 No Answer 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38007 1 5 2.45 1.31502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15 Couple together before marriage?

Vrednost 15197 Frekvenca
1 Strongly agree 11572
2 Agree 12654
3 Neither agree nor 5758
4 Disagree 4627
5 Strongly disagree 3052
8 Can t choose 1077
9 No Answer 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37663 1 5 2.33444 1.25262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16 Taxpayer not report income less tax

Vrednost 16196 Frekvenca
1 Not wrong 3198
2 A bit wrong 7689
3 Wrong 14379
4 Seriously wrong 12062
8 Can t choose 1462
9 No Answer 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37328 1 4 2.9458 0.932147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V17 Incorrect info to get govt benefits

Vrednost 17195 Frekvenca
1 Not wrong 1326
2 A bit wrong 3266
3 Wrong 13029
4 Seriously wrong 20108
8 Can t choose 1019
9 No Answer 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37729 1 4 3.3761 0.786554

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V18 People take advantage or try to be fair?

Vrednost 18194 Frekvenca
1 Adv. all the time 3453
2 Adv. most time 10314
3 Be fair most time 15933
4 Be fair all time 5313
8 Can t choose 3708
9 No Answer 313
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35013 1 4 2.65993 0.851571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V19 Trust in people or can t be too careful

Vrednost 19193 Frekvenca
1 Always be trusted 1773
2 Usually be trusted 13567
3 Usually too careful 16157
4 Always too careful 6363
8 Can t choose 934
9 No Answer 240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37860 1 4 2.71606 0.795694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V20 How much confidence in parliament?

Vrednost 20192 Frekvenca
1 Complete confidence 1016
2 A great deal of conf. 4789
3 Some confidence 14019
4 Very little confidence 10751
5 No confidence at all 6308
8 Can t choose 1822
9 No Answer 329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36883 1 5 3.44861 1.00718

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21 Confidence in business and industry?

Vrednost 21191 Frekvenca
1 Complete confidence 844
2 A great deal of conf. 6112
3 Some confidence 16303
4 Very little confidence 8972
5 No confidence at all 3932
8 Can t choose 2430
9 No Answer 441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36163 1 5 3.24987 0.939668

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V22 Confidence in churches+relig. org?

Vrednost 22190 Frekvenca
1 Complete confidence 3449
2 A great deal of conf. 8091
3 Some confidence 12333
4 Very little confidence 7163
5 No confidence at all 5716
8 Can t choose 1915
9 No Answer 367
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36752 1 5 3.09812 1.18447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V23 Confidence in courts+legal system?

Vrednost 23189 Frekvenca
1 Complete confidence 2012
2 A great deal of conf. 8335
3 Some confidence 13846
4 Very little confidence 8131
5 No confidence at all 4819
8 Can t choose 1531
9 No Answer 360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37143 1 5 3.14565 1.076

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V24 Confidence in school+educ system?

Vrednost 24188 Frekvenca
1 Complete confidence 3317
2 A great deal of conf. 12990
3 Some confidence 14975
4 Very little confidence 4398
5 No confidence at all 1494
8 Can t choose 1539
9 No Answer 321
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37174 1 5 2.67079 0.936518

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V25 Relig leaders shd not influence vote

Vrednost 25187 Frekvenca
1 Strongly agree 18298
2 Agree 11074
3 Neither agree nor 3643
4 Disagree 2930
5 Strongly disagree 1502
8 Can t choose 1334
9 No Answer 253
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37447 1 5 1.88546 1.1166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V26 Relig leaders shd not influence govt

Vrednost 26186 Frekvenca
1 Strongly agree 15814
2 Agree 10953
3 Neither agree nor 4647
4 Disagree 4172
5 Strongly disagree 1599
8 Can t choose 1550
9 No Answer 299
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37185 1 5 2.05309 1.17612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V27 Modern science more harm than good

Vrednost 27185 Frekvenca
1 Strongly agree 1936
2 Agree 5444
3 Neither agree nor 9156
4 Disagree 13869
5 Strongly disagree 5917
8 Can t choose 2381
9 No Answer 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36322 1 5 3.45116 1.09226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V28 Too much trust in science than faith

Vrednost 28184 Frekvenca
1 Strongly agree 2431
2 Agree 7671
3 Neither agree nor 9223
4 Disagree 10136
5 Strongly disagree 5274
0 1284
8 Can t choose 2690
9 No Answer 325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34735 1 5 3.23466 1.1597

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V29 Religions bring more conflict than peace

Vrednost 29183 Frekvenca
1 Strongly agree 8715
2 Agree 13273
3 Neither agree nor 6542
4 Disagree 6467
5 Strongly disagree 1629
8 Can t choose 2096
9 No Answer 312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36626 1 5 2.42724 1.15786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30 Very strong rel. belief too intolerant

Vrednost 30182 Frekvenca
1 Strongly agree 8700
2 Agree 14657
3 Neither agree nor 5979
4 Disagree 5506
5 Strongly disagree 1517
8 Can t choose 2340
9 No Answer 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36359 1 5 2.3532 1.12261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31 <Rs country> better w less rel.influence

Vrednost 31181 Frekvenca
1 Strongly agree 3623
2 Agree 6586
3 Neither agree nor 10121
4 Disagree 10629
5 Strongly disagree 4338
8 Can t choose 3376
9 No Answer 361
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35297 1 5 3.15506 1.16871

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V32 Volunteer work in political activities

Vrednost 32180 Frekvenca
1 No 35486
2 Yes, once or twice 1617
3 Yes, 3-5 times 384
4 Yes, 6 or more times 594
9 No Answer 953
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38081 1 4 1.10942 0.45958

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V33 Volunteer work in charitable activities

Vrednost 33179 Frekvenca
1 No 28369
2 Yes, once or twice 4906
3 Yes, 3-5 times 1869
4 Yes, 6 or more times 2969
9 No Answer 921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38113 1 4 1.4605 0.902185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V34 Volunteer work in religious activities

Vrednost 34178 Frekvenca
1 No 32233
2 Yes, once or twice 2706
3 Yes, 3-5 times 1021
4 Yes, 6 or more times 2065
9 No Answer 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38025 1 4 1.28778 0.764539

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V35 Volunteer work in any other kind

Vrednost 35177 Frekvenca
1 No 28700
2 Yes, once or twice 3978
3 Yes, 3-5 times 1774
4 Yes, 6 or more times 3371
9 No Answer 1211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37823 1 4 1.46636 0.936723

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V36 Do church+rel.org. have too much power

Vrednost 36176 Frekvenca
1 Far too much power 3043
2 Too much power 8285
3 About right power 16947
4 Too little power 3942
5 Far too little power 1083
8 Can t choose 5385
9 No Answer 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33300 1 5 2.75186 0.895123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V37 Closest to Rs belief about God?

Vrednost 37175 Frekvenca
1 Dont believe in God 4189
2 Dont know, no way out 3678
3 Bel. in a Higher Power 6352
4 Myself believing 3614
5 While doubts, I believe 6544
6 God really, no doubts 14119
8 Dont know 74
9 No Answer 464
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38496 1 6 4.22098 1.76489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V38 Best describes your beliefs abt God?

Vrednost 38174 Frekvenca
1 Dont believe, never 5854
2 Dont believe, used to 3461
3 Believe, didnt used 2826
4 Believe, always have 21014
8 Cant choose 5326
9 No Answer 553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33155 1 4 3.17629 1.18887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V39 R believe in life after death?

Vrednost 39173 Frekvenca
1 Yes, definitely 10242
2 Yes, probably 9516
3 No, probably not 5887
4 No, definitely not 7758
0 1310
8 Can t choose 3958
9 No Answer 363
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33403 1 4 2.33413 1.1403

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V40 R believe in Heaven?

Vrednost 40172 Frekvenca
1 Yes, definitely 9495
2 Yes, probably 8217
3 No, probably not 6201
4 No, definitely not 9134
0 1310
8 Can t choose 4008
9 No Answer 669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33047 1 4 2.45311 1.17272

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V41 R believe in Hell?

Vrednost 41171 Frekvenca
1 Yes, definitely 7156
2 Yes, probably 6291
3 No, probably not 7365
4 No, definitely not 11922
0 1310
8 Can t choose 4207
9 No Answer 783
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32734 1 4 2.7348 1.16643

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V42 R believe in religious miracles?

Vrednost 42170 Frekvenca
1 Yes, definitely 8287
2 Yes, probably 8905
3 No, probably not 6654
4 No, definitely not 9308
0 1310
8 Can t choose 3886
9 No Answer 684
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33154 1 4 2.51225 1.14512

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V43 Closest to Rs feelings about Bible?

Vrednost 43169 Frekvenca
1 Actual word of God 6898
2 Inspired word of God 12524
3 Ancient book by man 11616
4 Does not apply to me 3488
0 Not available 1368
8 Can t choose 2694
9 No Answer 446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34526 1 4 2.3387 0.908647

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V44 God concerns Himself with humans?

Vrednost 44168 Frekvenca
1 Strongly agree 7922
2 Agree 8726
3 Neither agree nor 6296
4 Disagree 6252
5 Strongly disagree 6004
8 Can t choose 3306
9 No Answer 528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35200 1 5 2.82074 1.40568

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V45 People can do little to change life

Vrednost 45167 Frekvenca
1 Strongly agree 2757
2 Agree 7029
3 Neither agree nor 5322
4 Disagree 14401
5 Strongly disagree 7503
8 Can t choose 1444
9 No Answer 578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37012 1 5 3.45564 1.21666

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V46 Life meaningful because God exists?

Vrednost 46166 Frekvenca
1 Strongly agree 4023
2 Agree 5654
3 Neither agree nor 6657
4 Disagree 9882
5 Strongly disagree 9196
0 974
8 Can t choose 2061
9 No Answer 587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35412 1 5 3.41156 1.32761

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V47 Life does not serve any purpose?

Vrednost 47165 Frekvenca
1 Strongly agree 871
2 Agree 1816
3 Neither agree nor 3534
4 Disagree 14792
5 Strongly disagree 15427
8 Can t choose 1870
9 No Answer 724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36440 1 5 4.15499 0.954358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V48 Life meaningful, provide meaning slf

Vrednost 48164 Frekvenca
1 Strongly agree 10758
2 Agree 17355
3 Neither agree nor 4458
4 Disagree 3143
5 Strongly disagree 1348
8 Can t choose 1408
9 No Answer 564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37062 1 5 2.10874 1.03214

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V49 We each make our own fate?

Vrednost 49163 Frekvenca
1 Strongly agree 8555
2 Agree 15743
3 Neither agree nor 7176
4 Disagree 4110
5 Strongly disagree 1568
8 Can t choose 1321
9 No Answer 561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37152 1 5 2.31075 1.07203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V50 Turning point R made new relig.comm?

Vrednost 50162 Frekvenca
1 Yes 7594
2 No 28738
0 1201
8 Dont know 437
9 No Answer 1064
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36332 1 2 1.79098 0.406612

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V51 What was your mothers religion?

Vrednost 51161 Frekvenca
10 Catholic 18120
11 Greek Catholic 45
12 RP: Aglipayan 15
20 Jewish 1069
30 Muslim 411
40 Baptist 172
41 Methodist 344
42 Lutheran, Evangelical 1655
43 Presbyterian/ Church of Scotland 584
44 Church of Engl,Irel,Anglican 1362
45 URC/ Congregational,Fratenity Ch 15
46 Episcopal 7
47 AUS:Uniting Church,Unitarians 42
48 Protest.free Ch,other prot communities 462
49 Protestant 5427
50 J: Shinto 29
51 Hindu 9
52 Buddhists 611
53 Sikh 3
54 Orthodox, Eastern Orthodox 2919
55 United Church, Old believers 181
60 GB: Free Presbytarian 6
61 Brethren,CZ Brethren 68
62 Pentecostal method+protest 164
63 Mormon 16
64 Salvation Army, Assemblies of God 15
65 Seventh Day Adventists 20
66 NZ:Ratana 11
67 CZ:Hussites 48
90 None 3092
91 No denomination given 79
92 Other Christ religion 163
93 Other non-Christian 135
94 Other not classified 254
0 NAP,never knew mother 34
98 Dont know 1253
99 No Answer,refused 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37553 10 94 33.0837 26.273

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V52 What was your fathers religion?

Vrednost 52160 Frekvenca
10 Catholic 17294
11 Greek Catholic 41
12 RP: Aglipayan 12
20 Jewish 1066
30 Muslim 412
40 Baptist 132
41 Methodist 291
42 Lutheran, Evangelical 1504
43 Presbyterian/ Church of Scotland 522
44 Church of Engl,Irel,Anglican 1240
45 URC/ Congregational,Fratenity Ch 11
46 Episcopal 0
47 AUS:Uniting Church,Unitarians 39
48 Protest.free Ch,other prot communities 419
49 Protestant 5153
50 J: Shinto 28
51 Hindu 10
52 Buddhists 550
53 Sikh 3
54 Orthodox, Eastern Orthodox 2476
55 United Church, Old believers 165
60 GB: Free Presbytarian 12
61 Brethren,CZ Brethren 74
62 Pentecostal method+protest 126
63 Mormon 15
64 Salvation Army, Assemblies of God 15
65 Seventh Day Adventists 19
66 NZ:Ratana 6
67 CZ:Hussites 38
90 None 4497
91 No denomination given 60
92 Other Christ religion 140
93 Other non-Christian 113
94 Other not classified 233
0 NAP,never knew father 71
98 Dont know 1975
99 No Answer,refused 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36716 10 94 35.069 28.201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V53 Religion respondent raised in

Vrednost 53159 Frekvenca
10 Catholic 17518
11 Greek Catholic 42
12 RP: Aglipayan 11
20 Jewish 1044
30 Muslim 383
40 Baptist 133
41 Methodist 194
42 Lutheran, Evangelical 1294
43 Presbyterian/ Church of Scotland 483
44 Church of Engl,Irel,Anglican 1216
45 URC/ Congregational,Fratenity Ch 15
46 Episcopal 0
47 AUS:Uniting Church,Unitarians 128
48 Protest.free Ch,other prot communities 419
49 Protestant 5224
50 J: Shinto 21
51 Hindu 9
52 Buddhists 370
53 Sikh 3
54 Orthodox, Eastern Orthodox 2168
55 United Church, Old believers 165
60 GB: Free Presbytarian 6
61 Brethren,CZ Brethren 62
62 Pentecostal method+protest 154
63 Mormon 16
64 Salvation Army, Assemblies of God 15
65 Seventh Day Adventists 18
66 NZ:Ratana 8
67 CZ:Hussites 42
90 None 6336
91 No denomination given 90
92 Other Christ religion 148
93 Other non-Christian 97
94 Other not classified 257
0 NAP,never knew father 0
98 Dont know 596
99 No Answer,refused 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38089 10 94 37.4194 30.1758

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V54 What is your husband-wifes religion?

Vrednost 54158 Frekvenca
10 Catholic 11362
11 Greek Catholic 25
12 RP: Aglipayan 11
20 Jewish 793
30 Muslim 288
40 Baptist 111
41 Methodist 126
42 Lutheran, Evangelical 785
43 Presbyterian/ Church of Scotland 269
44 Church of Engl,Irel,Anglican 775
45 URC/ Congregational,Fratenity Ch 8
46 Episcopal 2
47 AUS:Uniting Church,Unitarians 100
48 Protest.free Ch,other prot communities 277
49 Protestant 3429
50 J: Shinto 18
51 Hindu 7
52 Buddhists 333
53 Sikh 2
54 Orthodox, Eastern Orthodox 1915
55 United Church, Old believers 92
60 GB: Free Presbytarian 6
61 Brethren,CZ Brethren 47
62 Pentecostal method+protest 154
63 Mormon 23
64 Salvation Army, Assemblies of God 12
65 Seventh Day Adventists 22
66 NZ:Ratana 3
67 CZ:Hussites 29
90 None 4766
91 No denomination given 70
92 Other Christ religion 133
93 Other non-Christian 71
94 Other not classified 275
0 NAP,not married 11513
98 Dont know 624
99 No Answer,refused 558
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26339 10 94 39.4453 30.791

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V55 R child, mother often attend church?

Vrednost 55157 Frekvenca
1 Never 5265
2 Less than once a year 2265
3 Once or twice a year 4264
4 Several times a year 4951
5 About once a month 1981
6 2-3 times a month 2064
7 Nearly every week 3661
8 Every week 8416
9 Several times a week 2048
0 No mother, not present 279
98 Can t say, can t remember 3438
99 No Answer 402
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34915 1 9 5.04273 2.68546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V56 R child, father often attend church?

Vrednost 56156 Frekvenca
1 Never 8031
2 Less than once a year 2938
3 Once or twice a year 4465
4 Several times a year 4342
5 About once a month 1618
6 2-3 times a month 1625
7 Nearly every week 2632
8 Every week 6668
9 Several times a week 1433
0 No father, not present 742
98 Can t say, can t remember 4164
99 No Answer 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33752 1 9 4.36048 2.76712

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V57 R age 11-12 yrs,often attend church?

Vrednost 57155 Frekvenca
1 Never 6862
2 Less than once a year 1969
3 Once or twice a year 3691
4 Several times a year 3959
5 About once a month 1844
6 2-3 times a month 2379
7 Nearly every week 4921
8 Every week 9681
9 Several times a week 2155
98 Can t say, can t remember 1298
99 No Answer 275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37461 1 9 5.13849 2.77848

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V58 About how often do you pray?

Vrednost 58154 Frekvenca
1 Never 11372
2 Less than once a year 1803
3 Once or twice a year 2471
4 Several times a year 3878
5 About once a month 1356
6 2-3 times a month 1582
7 Nearly every week 1716
8 Every week 1873
9 Several times a week 3399
10 Once a day 5856
11 Several times a day 2963
98 Can t say, can t remember 430
99 No Answer 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38269 1 11 5.30233 3.76063

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V59 Often take part in church activities

Vrednost 59153 Frekvenca
1 Never 22310
2 Less than once a year 3707
3 Once or twice a year 4130
4 Several times a year 3467
5 About once a month 1229
6 2-3 times a month 944
7 Nearly every week 796
8 Every week 1235
9 Several times a week 714
98 Can t say, can t remember 208
99 No Answer 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38532 1 9 2.32713 2.04854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V60 R describe self as religious?

Vrednost 60152 Frekvenca
1 Extremely religious 978
2 Very religious 4339
3 Somewhat religious 13369
4 Neither nor 8203
5 Somewhat non-religious 4063
6 Very non-religious 3730
7 Extremely not-religious 3208
8 Can t choose 950
9 No Answer 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37890 1 7 3.89881 1.51526

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V61 Closest to Rs own views

Vrednost 61151 Frekvenca
1 Very little truth in any r. 5363
2 Basic truth in many rel. 20059
3 Truth only in one rel. 6393
8 Can t choose 6969
9 No Answer 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31815 1 3 2.03237 0.607021

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V62 Rights of Rs close friend

Vrednost 62150 Frekvenca
1 Definite right 2120
2 Some right as a friend 6620
3 No right as a friend 24755
0 1284
8 Can t choose 4053
9 No Answer 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33495 1 3 2.67577 0.587963

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V63 Rs decision in the situation

Vrednost 63149 Frekvenca
1 Definitely tell the truth 11464
2 Probably tell going faster 12785
3 Probably not going faster 5675
4 Definit. not going faster 1771
8 Can t choose 7008
9 No Answer 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31695 1 4 1.92911 0.87135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V64 R had a born again experience?

Vrednost 64148 Frekvenca
1 Yes 1291
2 No 5287
0 Not available 32258
8 Dont know 22
9 No Answer 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6578 1 2 1.80374 0.397198

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V65 Picture of God: mother - father

Vrednost 65147 Frekvenca
1 Mother 374
2 281
3 380
4 3002
5 989
6 1199
7 Father 3181
0 Not available 27637
8 Dont know 276
9 No Answer 1715
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9406 1 7 5.15522 1.6859

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V66 Picture of God: master - spouse

Vrednost 66146 Frekvenca
1 Master 2389
2 1305
3 1170
4 2929
5 517
6 474
7 Spouse 419
0 Not available 27617
8 Dont know 304
9 No Answer 1910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9203 1 7 3.10627 1.70416

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V67 Picture of God: judge - lover

Vrednost 67145 Frekvenca
1 Judge 1821
2 1040
3 977
4 3711
5 829
6 853
7 Lover 1271
0 Not available 26416
8 Dont know 302
9 No Answer 1814
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10502 1 7 3.79318 1.87091

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V68 Picture of God: friend - king

Vrednost 68144 Frekvenca
1 Friend 2137
2 1100
3 914
4 3035
5 608
6 555
7 King 1149
0 Not available 27640
8 Dont know 295
9 No Answer 1601
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9498 1 7 3.54096 1.93923

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V69 Good luck charms do bring good luck

Vrednost 69143 Frekvenca
1 Definitely true 1352
2 Probably true 5414
3 Probably false 4585
4 Definitely false 6047
0 Not available 19973
8 Can t choose 1548
9 No Answer 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17398 1 4 2.88096 0.977486

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V70 Fortune tellers can foresee future?

Vrednost 70142 Frekvenca
1 Definitely true 1837
2 Probably true 6674
3 Probably false 4498
4 Definitely false 5673
0 Not available 18773
8 Can t choose 1435
9 No Answer 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18682 1 4 2.74976 0.995819

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V71 Faith healers have God-given powers

Vrednost 71141 Frekvenca
1 Definitely true 2452
2 Probably true 6846
3 Probably false 4126
4 Definitely false 4955
0 Not available 18773
8 Can t choose 1753
9 No Answer 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18379 1 4 2.63028 1.01937

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V72 Horoscope affect course of future?

Vrednost 72140 Frekvenca
1 Definitely true 1525
2 Probably true 5708
3 Probably false 4966
4 Definitely false 5819
0 Not available 18773
8 Can t choose 2101
9 No Answer 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18018 1 4 2.83689 0.975575

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V73 World image: much evil vs. much good

Vrednost 73139 Frekvenca
1 World is evil 1341
2 1203
3 2124
4 4499
5 2219
6 1322
7 World is good 1157
0 Not available 24854
8 Dont know 102
9 No Answer 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13865 1 7 3.9842 1.63191

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V74 World image: Man is good vs. corrupt

Vrednost 74138 Frekvenca
1 People are good 1858
2 2523
3 2915
4 4693
5 1536
6 838
7 People are evil 728
0 Not available 23721
8 Dont know 60
9 No Answer 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15091 1 7 3.46067 1.5612

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V75 Law conflicts with rel. principles

Vrednost 75137 Frekvenca
1 Definitely follow law 1120
2 Probably follow law 2139
3 Probably rel. principles 2423
4 Definitely rel. principles 1655
5 I have no rel. principles 2669
0 Not available 26747
8 Can t choose 2143
9 No Answer 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10006 1 5 3.26124 1.35122

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V76 AUS: R believe in life after death?

Vrednost 76136 Frekvenca
1 Yes, definitely 322
2 Yes, probably 315
3 Mixed, in between 138
4 No, probably not 292
5 No, definitely not 191
0 37724
8 Can t choose 28
9 No Answer 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1258 1 5 2.77345 1.43666

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V77 AUS: R believe in Heaven?

Vrednost 77135 Frekvenca
1 Yes, definitely 295
2 Yes, probably 297
3 Mixed, in between 178
4 No, probably not 284
5 No, definitely not 214
0 37724
8 Can t choose 26
9 No Answer 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1268 1 5 2.86199 1.43054

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V78 AUS: R believe in Hell?

Vrednost 78134 Frekvenca
1 Yes, definitely 188
2 Yes, probably 192
3 Mixed, in between 206
4 No, probably not 362
5 No, definitely not 325
0 37724
8 Can t choose 21
9 No Answer 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1273 1 5 3.34878 1.38816

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V79 AUS: R believe in religious miracles?

Vrednost 79133 Frekvenca
1 Yes, definitely 202
2 Yes, probably 253
3 Mixed, in between 228
4 No, probably not 324
5 No, definitely not 264
0 37724
8 Can t choose 22
9 No Answer 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1271 1 5 3.15342 1.37786

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V200 R: sex

Vrednost 80132 Frekvenca
1 Male 18082
2 Female 20916
9 NA, refused 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38998 1 2 1.53634 0.498684

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V201 R: Age

Vrednost 81131 Frekvenca
16 16 years 103
17 93
18 530
19 662
20 714
21 706
22 658
23 707
24 742
25 758
26 744
27 710
28 789
29 695
30 746
31 678
32 787
33 762
34 788
35 784
36 808
37 778
38 869
39 810
40 847
41 665
42 778
43 728
44 740
45 746
46 669
47 683
48 710
49 641
50 734
51 627
52 640
53 587
54 621
55 614
56 542
57 493
58 627
59 517
60 611
61 500
62 544
63 509
64 545
65 554
66 490
67 493
68 494
69 502
70 521
71 394
72 434
73 368
74 355
75 336
76 276
77 267
78 204
79 155
80 165
81 88
82 96
83 68
84 83
85 78
86 45
87 37
88 34
89 20
90 19
91 6
92 11
93 6
94 1
95 4
96 GB:96 yrs or older 0
99 NA, refused 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38943 16 95 45.2774 17.1776

Vrednosti spremenljivk od 16 do 99

V202 R: Marital status

Vrednost 82130 Frekvenca
1 marr,liv as mar 23622
2 widowed 3408
3 divorced 2221
4 separated 751
5 not married 8918
9 NA,refused,cant choose 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38920 1 5 2.17613 1.66507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V203 R: Steady life-partner

Vrednost 83129 Frekvenca
1 Yes 2483
2 No 11066
0 NAP,married,no partner,NAV 25087
9 NA,refused 398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13549 1 2 1.81674 0.386894

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

V204 R: Education I: years in school

Vrednost 84128 Frekvenca
1 AUS: 0 or 1 yr 84
2 172
3 287
4 668
5 533
6 1096
7 1078
8 NZ:1-8 yrs 3619
9 N:7-9 yrs 2218
10 3632
11 NZ:9-11 yrs 3634
12 5977
13 NZ:12-13 yrs 2819
14 2226
15 NZ:14-16 yrs 1973
16 1930
17 NZ:17+ yrs 1388
18 956
19 378
20 398
21 105
22 81
23 55
24 39
25 38
26 15
27 5
28 3
29 1
30 8
32 3
35 1
37 2
38 1
39 1
40 3
42 1
43 1
50 4
94 GB: Other answer 1
95 Still at school,N:+uni 619
96 Still at college,uni 641
97 No form school 604
0 NAV 812
98 Dont know 110
99 NA, refused 814
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37298 1 97 15.8088 18.7623

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V205 R: Education II: categories

Vrednost 85127 Frekvenca
1 None;still at school,uni 412
2 Incpl primary 1783
3 Primary compl 7645
4 Incpl secondary 7774
5 Secondary compl 12491
6 Semi-higher,incompl uni,other 3639
7 University compl 5157
0 NAV 0
99 NA 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38901 1 7 4.58592 1.42138

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V206 R: Current employment status

Vrednost 86126 Frekvenca
1 F-time empl,main job 16761
2 P-t empl,main job 3070
3 Less part-time 967
4 Help family member 225
5 Unemployed 2130
6 Studt,school,educ 2465
7 Retired 7532
8 Housewife <man> 4346
9 Permanent disabled 815
10 Oth,n i lab force 539
97 Refused 0
98 Dont know 0
0 NAV 0
99 NA 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38850 1 10 3.92172 3.01417

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V207 S-P: Current employment status

Vrednost 87125 Frekvenca
1 F-t empl,main job 11696
2 P-t empl,main job 1624
3 Less part-time 628
4 Help family member 158
5 Unemployed 991
6 Studt,school,educ 535
7 Retired 4053
8 Housewife <man> 2857
9 Permanent disabled 417
10 Oth,n i lab force 219
97 Refused 0
98 Dont know 0
0 NAV;N mar;n spou/partn 15290
99 NA 566
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23178 1 10 3.57214 3.02279

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V208 R: Occupation ISCO

Vrednost 88124 Frekvenca
1 D:Soldiers 2
2 D:Officers 1
100 Armed forces 1
110 Armed forces 115
111 N:Soldiers 1
112 N:Officers 1
113 Undocumented 0
222 Undocumented 1
1000 Legislators,senior off.+managers 94
1039 Undocumented 0
1100 Legislators and senior officials 5
1110 Legislators 13
1120 Senior government official 59
1124 1
1130 Traditional chiefs+heads of villages 16
1140 Sen.officials of interest organisation 6
1141 Sen.officials of pol.party 0
1142 Sen.officials of empl+workers org 5
1143 Sen.off.of human+other interest org 3
1181 Undocumented 0
1190 Undocumented 0
1195 Undocumented 0
1200 Corporate managers 28
1210 Directors and chief executives 93
1212 Undocumented 2
1220 Production+operations dep.manager 101
1221 Prod.+oper.managers in agriculture 9
1222 Prod.+oper.managers:manufacturing 36
1223 Prod.+oper.managers:construction 14
1224 Prod.+oper.managers:retail trade 26
1225 Prod.+oper.managers:hotels rest. 9
1226 Prod.+oper.managers:transport,comm 9
1227 Prod.+oper.managers:business serv. 18
1228 Prod.+oper.managers:cleaning 16
1229 Prod.+oper.dep. managers nec 129
1230 Other department managers 56
1231 Finance+administration dep.managers 64
1232 Personnel+industrial rel.dep.managers 18
1233 Sales+marketing dep.managers 67
1234 Advertising+pub.relations dep.managers 12
1235 Supply+distribution dep.managers 26
1236 Computing services dep.managers 10
1237 Research+development dep.managers 12
1238 Other department managers nec 3
1239 Other department managers 50
1240 USA:Misc.office supervisors 4
1250 PL:Military officer 1
1251 H,PL:High-grade military officer 2
1252 H,PL:Low-grade commissioned officer 6
1300 General managers 5
1310 General managers 309
1311 General managers in agriculture 70
1312 General managers in manufacture 52
1313 General managers in construction 37
1314 Gen.managers in wholesale+retail trade 255
1315 Gen.managers of rest.+hotels 59
1316 Gen.managers in transport+comm. 14
1317 General managers of business services 26
1318 Gen.managers in personal care,cleaning 17
1319 General managers nec 93
1320 N:Managers in non-specific trade areas 10
1322 Undocumented 1
1352 Undocumented 1
1383 Undocumented 0
1384 Undocumented 0
1410 Undocumented 1
1446 Undocumented 1
1450 Undocumented 1
1814 Undocumented 1
2000 Professionals 27
2020 Undocumented 0
2100 Physical,math.+engineering science 13
2110 Physicists,chemists+rel.professionals 10
2111 Physicists, and astronomers 3
2112 Meteorologists 0
2113 Chemists 10
2114 Geologists and geophysicists 7
2120 Mathematicians, statisticians+rel.prof 2
2121 Mathematiciians and related prof 4
2122 Statisticians 0
2130 Computing professionals 28
2131 Computing systems designers+analysts 66
2132 Computer programmers 39
2139 Computing professionals n.e.c. 33
2140 Architects,engineers+rel.profess 85
2141 Architects, town+traffic planners 61
2142 Civil engineers 71
2143 Electrical engineers 27
2144 Electronics+telecomm.engineers 26
2145 Mechanical engineers 57
2146 Chemical engineers 15
2147 Mining engineers,metallurgists+rel 12
2148 Cartographers and surveyors 7
2149 Architects,engineers+rel.prof 75
2199 Other natural scientist 0
2200 Life science+health professionals 1
2210 Life science professionals 17
2211 Biologist,botanist,zoologist+rel 14
2212 Pharmacologists, pathologists 4
2213 Agronomists+related professionals 19
2220 Health professionals 34
2221 Medical doctors 114
2222 Dentists 25
2223 Veterinarians 6
2224 Pharmacists 35
2229 Health professionals n.e.c. 6
2230 Nursing+midwifery professionals 215
2248 Undocumented 1
2280 Undocumented 1
2300 Teaching professionals 54
2310 College,uni+higher educ.teacher 113
2313 Undocumented 0
2315 Undocumented 1
2320 Secondary education teacher 441
2321 H:Secondary (high)-school teacher 29
2322 H:Teacher in vocational training 1
2330 Primary+pre-primary educ.teacher 38
2331 Primary educ.teaching prof 309
2332 Pre-primary educ.teaching prof 61
2333 Undocumented 0
2340 Special educ.teaching profess 40
2350 Other teaching profess,nec 30
2351 Education methods specialists 7
2352 School inspectors 3
2354 Undocumented 1
2359 Extra-systemic. teacher 38
2400 Other professionals 6
2401 Undocumented 0
2410 Business professionals 78
2411 Accountants 155
2412 Personnel+careers professionals 49
2418 Undocumented 1
2419 Business professionals n.e.c 121
2420 Legal professionals 22
2421 Lawyers 56
2422 Judges 7
2429 Legal professionals nec 29
2430 Archivists,librarians+rel.info.prof 17
2431 Archivists and curators 8
2432 Librarians+rel.information prof. 36
2440 Social science+rel. prof. 20
2441 Economists 83
2442 Sociologists,anthropologists+rel 9
2443 Philosophers,historians+pol.scientist 3
2444 Philologists,translators+interpreter 21
2445 Psychologists 25
2446 Social work professionals 62
2450 Writers and creative artists 56
2451 Authors,journalists+other writers 62
2452 Sculptors, painters+rel.artists 39
2453 Composers, musicians+singers 34
2454 Choreographers and dancers 0
2455 Film, stage+rel.actors+directors 12
2460 Religious professionals 39
2470 Public service administrative prof 17
2500 Education prof. n.e.c. 6
2510 N:Soc.scientific,juridical+techn.planng 0
2511 N:Economical+soc.scientific planng 5
2512 N:Juridical planning 2
2513 N:Technical+scientific planng 3
2519 N:Others within this group 23
2919 Undocumented 0
3000 Technicians and related prof. 19
3100 Physical+engineering science techn. 10
3110 Physical+engineering science techn. 137
3111 Chemical+physical science techn. 43
3112 Civil engineering technicians 48
3113 Electrical engineering technicians 31
3114 Electronics+telecommunication techn 34
3115 Mechanical engineering technicians 36
3116 Chemical engineering technicians 9
3117 Mining and metallurgical techn. 13
3118 Draughtspersons 25
3119 Physical+engin.science techn.nec 94
3120 Computer associate professionals 56
3121 Computer assistants 47
3122 Computer equipment operators 23
3123 Industrial robot controllers 2
3130 Optical+electronic equipement oper 18
3131 Photographers+image+sound oper 25
3132 Broadcasting+telecommunications oper 12
3133 Medical equipment operators 10
3139 Optical+electronic operators nec 4
3140 Ship,aircraft controllers+techn. 10
3141 Ships engineers 9
3142 Ships deck officers and pilots 15
3143 Aircraft pilots+rel. professionals 12
3144 Air traffic pilots 3
3145 Air traffic safety technicians 5
3149 Undocumented 1
3150 Safety and quality inspectors 22
3151 Building and fire inspectors 5
3152 Safety, health+quality inspectors 47
3160 Undocumented 1
3181 Undocumented 1
3200 Life science+health ass.profess 0
3210 Life science technicians+rel.prof 25
3211 Life science technicians 57
3212 Agronomy and forestry technicians 21
3213 Farming and forestry advisers 2
3220 Modern health ass.professionals 28
3221 Medical assistants 61
3222 Sanitarians 4
3223 Dieticians and nutritionists 9
3224 Optometrists and opticians 7
3225 Dental assistants 27
3226 Physiotherapists+rel.ass.profess 61
3227 Veterinary assistants 2
3228 Pharmaceutical assistants 17
3229 Modern health ass.profess.nec 22
3230 Nursing+midwifery ass.professionals 73
3231 Nursing associate professionals 283
3232 Midwifery associate professionals 12
3240 Trad.medicine practitioner+faith healer 1
3241 Traditional medicine practitioners 3
3242 Faith healers 1
3249 Undocumented 0
3266 Undocumented 1
3271 Undocumented 1
3300 Teaching associate professionals 2
3310 Primary educ.teachg ass.prof. 172
3320 Pre-primary educ. teachg ass. prof. 135
3326 Undocumented 0
3330 Spec.educ. teaching ass. prof. 20
3340 Other teaching associate profess 92
3341 N:Techers in technical college 1
3342 N:Other educational occ 0
3390 Undocumented 0
3400 Other associate professionals 21
3410 Finance+sales associate professionals 187
3411 Securities+finance dealers and brokers 22
3412 Insurance representatives 70
3413 Estate agents 33
3414 Travel consultants and organisers 7
3415 Technical+commercial sales represent 167
3416 Buyers 49
3417 Appraisers,valuers+auctioneers 24
3418 N:Customer consultant in a bank 53
3419 Finance+sales ass.professionals nec 56
3420 Business services agents+trade broker 54
3421 Trade brokers 20
3422 Clearing and forwarding agents 14
3423 Employment agents+labour contractors 10
3424 Undocumented 1
3429 Other business services agents nec 39
3430 Administrative ass.professionals 177
3431 Administrative secretaries+rel.prof 91
3432 Legal+rel.business ass. profess 36
3433 Bookkeepers 223
3434 Statistical,mathematical+rel.prof 12
3439 Administrative ass.profess. nec 140
3440 Customs,tax+rel.government prof 48
3441 Customs and border inspectors 14
3442 Government tax and excise officials 9
3443 Government social benefits officials 9
3444 Government licensing officials 7
3445 N:Public employment service worker 2
3448 Undocumented 3
3449 Customs,tax+rel. government prof nec 22
3450 Police inspectors and detectives 40
3452 H,PL:Armed forces non-commiss. officer 1
3460 Social work associate professionals 100
3470 Artistic,entertainment+sports prof 18
3471 Decorators and commercial designers 54
3472 Radio,television+other announcers 8
3473 Musicians,singers,dancers 13
3474 Clowns,magicians,acrobates+rel.prof 3
3475 Athletes,sportspersons+rel.prof 14
3480 Religious associate professionals 13
3491 N:Informationworker+journalist 2
3492 N:Librarians 2
3773 Undocumented 1
3912 Undocumented 0
3931 Undocumented 0
3934 Undocumented 0
4000 Office worker,clerks 103
4100 Office clerks 44
4105 Undocumented 0
4110 Secretaries+keyboard-operating clerks 172
4111 Stenographers and typists 88
4112 Word-processor and rel.operators 29
4113 Data entry operators 19
4114 Calculating machine operators 10
4115 Secretaries 296
4116 N:Clerical officer 48
4120 Numerical clerks 113
4121 Accounting and bookkeeping clerks 258
4122 Statistical and finance clerks 33
4130 Material-recording+transport clerks 63
4131 Stock clerks 171
4132 Production clerks 65
4133 Transport clerks 70
4140 Library, mail and related clerks 53
4141 Library and filing clerks 56
4142 Mail carriers and sorting clerks 107
4143 Coding, proof-reading+rel.clerks 8
4144 Scribes and related workers 1
4190 Other office clerks 477
4191 Undocumented 1
4200 Customer services clerks 2
4210 Cashiers, tellers and rel.clerks 81
4211 Cashiers and ticket clerks 121
4212 Tellers and other counter clerks 71
4213 Bookmakers and croupiers 5
4214 Pawnbrokers and money-lenders 0
4215 Debt-collectors and related workers 9
4219 Undocumented 0
4220 Client information clerks 35
4221 Travel agency and related clerks 24
4222 Receptionists+information clerks 121
4223 Telephone switchboard operators 51
4233 Undocumented 0
4300 Office helping workers 0
4315 Undocumented 1
4400 Post office,higher civil service 0
4411 Undocumented 1
4500 Railway official,higher civil service 0
5000 Personal service, sale 0
5100 Personal+protective services workers 11
5110 Travel attendents+related workers 15
5111 Travel attendents+travel stewards 21
5112 Transport conductors 20
5113 Travel guides 5
5120 Housekeeping+rest. services workers 158
5121 Housekeepers and related workers 61
5122 Cooks 265
5123 Waiters, waitresses and bartenders 243
5130 Personal care and related workers 241
5131 Child care workers 125
5132 Institution-based personal care workers 202
5133 Home-based personal care workers 92
5134 N:Dental secretaries 2
5135 N:Medical secretaries 3
5136 N:Childminders etc 4
5139 Personal care+related workers nec 36
5140 Other personal services workers 53
5141 Hairdressers,beauticians+rel.workers 128
5142 Companions and valets 10
5143 Undertakers and embalmers 4
5149 Other personal services workers nec 23
5150 Astrologers,fortune-tellers 0
5151 Astrologers and related workers 0
5152 Fortune-tellers+related workers 1
5160 Protective services workers 47
5161 Fire-fighters 23
5162 Police officers 114
5163 Prison guards 12
5164 N:Caretakers, houseporters 9
5168 Undocumented 0
5169 Protective services workers nec 68
5200 Models,salespersons+demonstrators 22
5210 Fashion and other models 4
5220 Shop salespersons and demonstrators 957
5221 N:Shop staff, sales staff+other 84
5222 N:Door-to-door+telephone salesmen 0
5223 N:Wholesale merchants 6
5230 Stall and market salespersons 68
5231 Undocumented 1
5320 Undocumented 1
5423 Undocumented 0
5520 Undocumented 1
5699 Undocumented 0
6000 Skilled agricultural+fishery worker 0
6100 Market-orient.agric.skilled worker 115
6110 Market gardeners and crop growers 156
6111 Field crop and vegetable growers 103
6112 Tree and shrub crop growers 22
6113 Gardeners,hortic.+nursery growers 53
6114 Mixed-crop growers 26
6120 Market-oriented animal producers 14
6121 Dairy and livestock producers 79
6122 Poultry producers 10
6123 Apiarists and sericulturists 4
6124 Mixed animal producers 2
6129 Market-oriented animal producers nec 20
6130 Market-oriented crop animal producer 223
6132 USA: Farmers 3
6133 USA: Farm supervisors 9
6140 Forestry and related worker 25
6141 Forestry workers and logger 20
6142 Charcoal burners and related worker 0
6150 Fishery workers,hunters+trappers 17
6151 Aquatic-life cultivation worker 4
6152 Inland+coastal waters fishery worker 12
6153 Deep-sea fishery worker 6
6154 Hunters and trappers 1
6200 Subsistence agricultural+fishery worker 0
6210 Subsistence agricultural+fishery worker 72
6211 Undocumented 1
6611 Undocumented 0
7000 Craft and trade workers 55
7007 Undocumented 5
7009 Undocumented 4
7019 Undocumented 5
7100 Extraction and building trades worker 2
7110 Miners,shotfirers,stone cutters+carvers 21
7111 Miners and quarry workers 36
7112 Shotfirers and blasters 4
7113 Stone splitters, cutters and carvers 3
7120 Building frame+related trades workers 138
7121 Builders, traditional materials 80
7122 Bricklayers and stonemasons 107
7123 Concrete placers,finishers+rel 22
7124 Carpenters and joiners 111
7125 N:Joiner, formwork 2
7126 N:Carpenters 7
7127 N:Foundation workers 0
7128 N:Tunnel+mountain workers 0
7129 Building frame+rel.trades workers nec 60
7130 Building finishers+rel.trades workers 38
7131 Roofers 18
7132 Floor layers and tile setters 31
7133 Plasterers 25
7134 Insulation workers 9
7135 Glaziers 7