Denacionalizacija

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DENAC01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DENAC01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

denacionalizacija, vračanje odvzetega premoženja (v naravi/odškodnina), vračanje premoženja cerkvi

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
zakon o denacionalizaciji - pravilnost odločitve o vračanju odvzetega premoženja
vračanje premoženja v naravi ali v obliki odškodnine
vračanje premoženja cerkvi - gozdovi na Pokljuki in Blejski otok


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti mnenja anketiranih o pravilnosti odločitve o vračanju odvzetega premoženja, sprejete z zakonom o denacionalizaciji. Ugotoviti smo želeli tudi mnenje o tem kaj ima prednost - vračanje premoženja v naravi ali v obliki odškodnine; strinjanje z vračilom gozdov ljubljanski nadškofiji in odločitvijo, da se Blejski otok ne vrne cerkvi v naravi, temveč se izplača odškodnina.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 16 julij 2001 - 17 julij 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 65 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 65 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DENAC01 - Denacionalizacija [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 20
  • število enot: 316

Spremenljivke

DATE

Vrednosti spremenljivk od 16-JUL-2001 do 17-JUL-2001

LMP3 Slovenski parlament je pred devetimi leti sprejel zakon o denacionalizaciji, ki je osnova za vračanje po drugi svetovni vojni odvzetega premoženja nekdanjim lastnikom. Ali menite de je bila odločitev za vračanje odvzetega premoženja pravilna ali napačna?

Vrednost 22 Frekvenca
1 DA, pravilna 178
2 NE, napačna 103
98 zavrnil 2
99 ne vem 33

LMP4 Kaj naj bi v zaključni fazi denacionalizacije imelo prednost - vračanje premoženja v naravi, ali v obliki odškodnine?

Vrednost 31 Frekvenca
1 v naravi 78
2 odškodnina 163
3 ODVISNO... 65
98 zavrnil 2
99 ne vem 8

DATE

Vrednosti spremenljivk od 16-JUL-2001 do 17-JUL-2001

LMP3 Slovenski parlament je pred devetimi leti sprejel zakon o denacionalizaciji, ki je osnova za vračanje po drugi svetovni vojni odvzetega premoženja nekdanjim lastnikom. Ali menite de je bila odločitev za vračanje odvzetega premoženja pravilna ali napačna?

Vrednost 219 Frekvenca
1 DA, pravilna 178
2 NE, napačna 103
98 zavrnil 2
99 ne vem 33

LMP4 Kaj naj bi v zaključni fazi denacionalizacije imelo prednost - vračanje premoženja v naravi, ali v obliki odškodnine?

Vrednost 318 Frekvenca
1 v naravi 78
2 odškodnina 163
3 ODVISNO... 65
98 zavrnil 2
99 ne vem 8

LMP1 Ministrstvo za kmetijstvo je ljubljanski nadškofiji v naravi vrnilo okoli 8 tisoč hektarov gozdov na Pokljuki. Ali se s to odločitvijo bolj strinjate ali se bolj ne strinjate?

Vrednost 417 Frekvenca
1 bolj strinjam 80
2 bolj ne strinjam 208
98 zavrnil 4
99 ne vem 24

LMP2 Ministrtsvo za kulturo cerkvi ne namerava vrniti Blejskega otoka v naravi, ampak ji je pripravljeno izplačati odškodnino. Ali se s tem bolj strinjate ali se bolj ne strinjate?

Vrednost 516 Frekvenca
1 bolj strinjam 227
2 bolj ne strinjam 62
98 zavrnil 2
99 ne vem 25

DQ300 Še nekaj splošnih vprašanj o vas in vašem gospodinjstvu, ki jih potrebujemo samo za statistične analize... koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Vrednost 615 Frekvenca
1 1 21
2 2 66
3 3 90
4 4 91
5 5 30
6 6 12
7 7 3
8 8 in več 3
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

LETO_R nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 714 Frekvenca
1935 5
1936 2
1937 7
1938 5
1939 7
1940 8
1941 13
1942 9
1943 5
1944 3
1945 4
1946 5
1947 4
1948 10
1949 3
1950 10
1951 4
1952 9
1953 8
1954 3
1955 5
1956 6
1957 4
1958 6
1959 7
1960 10
1961 8
1962 5
1963 6
1964 7
1965 7
1966 8
1967 7
1968 7
1969 3
1970 6
1971 9
1972 9
1973 3
1974 5
1975 8
1976 6
1977 9
1978 6
1979 7
1980 7
1981 6
1982 7
1983 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 1935 1983 1959.62 14.1586

Vrednosti spremenljivk od 1935 do 1983

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 813 Frekvenca
1 januar 19
2 februar 20
3 marec 32
4 april 35
5 maj 40
6 junij 43
7 julij 36
8 avgust 12
9 september 21
10 oktober 17
11 november 21
12 december 18
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

DEL_AKT Nam lahko poveste...ste trenutno zaposleni ali kaj drugega?

Vrednost 912 Frekvenca
1 ZAPOSLEN (PRI DELODAJALCU) 159
2 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 4
3 OBRTNIK, 1
4 SAMOSTOJNI PODJETNIK 5
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 1
6 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 1
8 NEZAPOSLEN 30
9 UPOKOJENEC 71
10 osnovnošolec 0
11 SREDNJEŠOLCI 12
12 študent 22
13 VAJENCI 0
14 KMETOVALEC, DELA-POMAGA NA KMETIJI 8
15 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 2
16 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
17 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 0
97 drugo... vpiši 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

GOSPA ALI BI ZASE REKLI, DA STE KMEČKA GOSPODINJA ALI NE?

Vrednost 1011 Frekvenca
1 da 5
2 ne 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 309

X3 Kakšna je _vaša_ dokončana izobrazba?

Vrednost 1110 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 6
2 osnovna šola 46
3 poklicna šola 58
4 štiriletna srednja šola 111
5 višja šola 28
6 visoka šola 30
7 magisterij 0
8 doktorat 2
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
SYSMISS 34

ZSTAN Kakšen pa je vaš zakonski stan?

Vrednost 129 Frekvenca
1 samski 64
2 izvenzakonska zveza 36
3 poročen 175
4 ločen(a) 11
5 vdovec,vdova 18
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 12

SDOH1 Še vprašanje o vaših dohodkih... je vaš osebni povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 100.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 138 Frekvenca
1 manjši 131
2 točno 100.000 SIT 27
3 večji 131
5 nimam dohodka 11
99 ne vem 0
4 ne želim odgovoriti 1
98 zavrnil 3
SYSMISS 12

SDOH2 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 50.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 147 Frekvenca
1 manjši 33
2 točno 50.000 SIT 6
3 večji 92
99 ne vem 0
4 ne želim odgovoriti 0
98 zavrnil 0
SYSMISS 185

SDOH3 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 150.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 156 Frekvenca
1 manjši 65
2 točno 150.000 SIT 18
3 večji 48
99 ne vem 0
4 ne želim odgovoriti 0
98 zavrnil 0
SYSMISS 185

SDOH4 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 200.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Vrednost 165 Frekvenca
1 manjši 22
2 točno 200.000 SIT 5
3 večji 20
99 ne vem 0
4 ne želim odgovoriti 1
98 zavrnil 0
SYSMISS 268

TR_ZAP Kakšna?

Vrednost 174 Frekvenca
1 FUNKCIONARJI, DIREKTORJI, MENEDŽERJI 6
2 STROKOVNJAKI 35
3 TEHNIKI, STROKOVNI SODELAVCI 53
4 URADNIKI 25
5 STORITVE IN PRODAJA 42
6 KMETJE, GOZDARJI, RIBIČI, LOVCI 2
7 DELAVCI 70
8 VOJAŠKI POKLICI (ČASTNIKI, PODČASTNIKI) 1
9 SAMOSTOJNI PODJETNIK 0
10 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 0
11 OBRTNIK, 0
12 NEZAPOSLEN 0
13 KMETOVALEC/KMETOVALKA, DELA-POMAGA NA KMETIJI 1
14 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 1
15 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
16 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 0
17 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 0
18 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
19 pogodbeno delo, avtorska pogodba 1
97 NE VEŠ KAJ- VPIŠI 0
98 zavrnil 4
99 ne vem 0
SYSMISS 75

SPOL Spol anketiranca.

Vrednost 183 Frekvenca
1 moški 131
2 ženski 185
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

P_REG1

Vrednost 192 Frekvenca
1 Ljubljana 41
2 Osr.Sl 5000+ 22
3 Osr.Sl do 5000 28
4 Maribor 22
5 Štajerska 5000+ 8
6 Štajerska do 5000 34
7 Celje,Velenje 9
8 Savinjska 5000+ 8
9 Savinjska do 5000 20
10 Kranj 10
11 Gorenjska 5000+ 12
12 Gorenjska do 5000 9
14 Nova Gorica, Idrija, Ajdovščina 5
15 Goriška do 5000 11
16 Koper 5
17 Primorska 5000+ 11
18 Primorska do 5000 12
22 Novo mesto 9
23 Dolenjska 5000+ 3
24 Dolenjska do 5000 20
26 Prekmurje 5000+ 8
27 Prekmurje do 5000 9

WRAKIN2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 0.236981 3.76102 1 0.596517

Vrednosti spremenljivk od 0.236981 do 3.76102

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). DENAC01 - Denacionalizacija [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Denacionalizacija: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Denacionalizacija [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DENAC01. https://doi.org/10.17898/ADP_DENAC01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si