Denacionalizacija

Basic Study Information

ADP - IDNo: DENAC01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DENAC01_V1
Main author(s):
  • Batagelj, Zenel
Co-workers:
  • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Radio-televizija Slovenija

Project number:

no information

Series:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Study Content

Keywords:

denacionalizacija, vračanje odvzetega premoženja (v naravi/odškodnina), vračanje premoženja cerkvi

Keywords ELSST:
CERKEV, ODŠKODNINA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
zakon o denacionalizaciji - pravilnost odločitve o vračanju odvzetega premoženja
vračanje premoženja v naravi ali v obliki odškodnine
vračanje premoženja cerkvi - gozdovi na Pokljuki in Blejski otok


Abstract:

Namen raziskave je ugotoviti mnenja anketiranih o pravilnosti odločitve o vračanju odvzetega premoženja, sprejete z zakonom o denacionalizaciji. Ugotoviti smo želeli tudi mnenje o tem kaj ima prednost - vračanje premoženja v naravi ali v obliki odškodnine; strinjanje z vračilom gozdov ljubljanski nadškofiji in odločitvijo, da se Blejski otok ne vrne cerkvi v naravi, temveč se izplača odškodnina.

Methodology


Collection date: 16 julij 2001 - 17 julij 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so osebe stare od 18 do 65 let.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 18 do 65 let.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DENAC01 - Denacionalizacija [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 20
  • number of units: 316

Variable list

DATE

Valid range from 16-JUL-2001 to 17-JUL-2001

LMP3 Slovenski parlament je pred devetimi leti sprejel zakon o denacionalizaciji, ki je osnova za vračanje po drugi svetovni vojni odvzetega premoženja nekdanjim lastnikom. Ali menite de je bila odločitev za vračanje odvzetega premoženja pravilna ali napačna?

Value 22 Frequency
1 DA, pravilna 178
2 NE, napačna 103
98 zavrnil 2
99 ne vem 33

LMP4 Kaj naj bi v zaključni fazi denacionalizacije imelo prednost - vračanje premoženja v naravi, ali v obliki odškodnine?

Value 31 Frequency
1 v naravi 78
2 odškodnina 163
3 ODVISNO... 65
98 zavrnil 2
99 ne vem 8

DATE

Valid range from 16-JUL-2001 to 17-JUL-2001

LMP3 Slovenski parlament je pred devetimi leti sprejel zakon o denacionalizaciji, ki je osnova za vračanje po drugi svetovni vojni odvzetega premoženja nekdanjim lastnikom. Ali menite de je bila odločitev za vračanje odvzetega premoženja pravilna ali napačna?

Value 219 Frequency
1 DA, pravilna 178
2 NE, napačna 103
98 zavrnil 2
99 ne vem 33

LMP4 Kaj naj bi v zaključni fazi denacionalizacije imelo prednost - vračanje premoženja v naravi, ali v obliki odškodnine?

Value 318 Frequency
1 v naravi 78
2 odškodnina 163
3 ODVISNO... 65
98 zavrnil 2
99 ne vem 8

LMP1 Ministrstvo za kmetijstvo je ljubljanski nadškofiji v naravi vrnilo okoli 8 tisoč hektarov gozdov na Pokljuki. Ali se s to odločitvijo bolj strinjate ali se bolj ne strinjate?

Value 417 Frequency
1 bolj strinjam 80
2 bolj ne strinjam 208
98 zavrnil 4
99 ne vem 24

LMP2 Ministrtsvo za kulturo cerkvi ne namerava vrniti Blejskega otoka v naravi, ampak ji je pripravljeno izplačati odškodnino. Ali se s tem bolj strinjate ali se bolj ne strinjate?

Value 516 Frequency
1 bolj strinjam 227
2 bolj ne strinjam 62
98 zavrnil 2
99 ne vem 25

DQ300 Še nekaj splošnih vprašanj o vas in vašem gospodinjstvu, ki jih potrebujemo samo za statistične analize... koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Value 615 Frequency
1 1 21
2 2 66
3 3 90
4 4 91
5 5 30
6 6 12
7 7 3
8 8 in več 3
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

LETO_R nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Value 714 Frequency
1935 5
1936 2
1937 7
1938 5
1939 7
1940 8
1941 13
1942 9
1943 5
1944 3
1945 4
1946 5
1947 4
1948 10
1949 3
1950 10
1951 4
1952 9
1953 8
1954 3
1955 5
1956 6
1957 4
1958 6
1959 7
1960 10
1961 8
1962 5
1963 6
1964 7
1965 7
1966 8
1967 7
1968 7
1969 3
1970 6
1971 9
1972 9
1973 3
1974 5
1975 8
1976 6
1977 9
1978 6
1979 7
1980 7
1981 6
1982 7
1983 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 1935 1983 1959.62 14.1586

Valid range from 1935 to 1983

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Value 813 Frequency
1 januar 19
2 februar 20
3 marec 32
4 april 35
5 maj 40
6 junij 43
7 julij 36
8 avgust 12
9 september 21
10 oktober 17
11 november 21
12 december 18
98 zavrnil 2
99 ne vem 0

DEL_AKT Nam lahko poveste...ste trenutno zaposleni ali kaj drugega?

Value 912 Frequency
1 ZAPOSLEN (PRI DELODAJALCU) 159
2 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 4
3 OBRTNIK, 1
4 SAMOSTOJNI PODJETNIK 5
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 1
6 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 1
8 NEZAPOSLEN 30
9 UPOKOJENEC 71
10 osnovnošolec 0
11 SREDNJEŠOLCI 12
12 študent 22
13 VAJENCI 0
14 KMETOVALEC, DELA-POMAGA NA KMETIJI 8
15 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 2
16 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
17 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 0
97 drugo... vpiši 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

GOSPA ALI BI ZASE REKLI, DA STE KMEČKA GOSPODINJA ALI NE?

Value 1011 Frequency
1 da 5
2 ne 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 309

X3 Kakšna je _vaša_ dokončana izobrazba?

Value 1110 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 6
2 osnovna šola 46
3 poklicna šola 58
4 štiriletna srednja šola 111
5 višja šola 28
6 visoka šola 30
7 magisterij 0
8 doktorat 2
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
SYSMISS 34

ZSTAN Kakšen pa je vaš zakonski stan?

Value 129 Frequency
1 samski 64
2 izvenzakonska zveza 36
3 poročen 175
4 ločen(a) 11
5 vdovec,vdova 18
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
SYSMISS 12

SDOH1 Še vprašanje o vaših dohodkih... je vaš osebni povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 100.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 138 Frequency
1 manjši 131
2 točno 100.000 SIT 27
3 večji 131
5 nimam dohodka 11
99 ne vem 0
4 ne želim odgovoriti 1
98 zavrnil 3
SYSMISS 12

SDOH2 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 50.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 147 Frequency
1 manjši 33
2 točno 50.000 SIT 6
3 večji 92
99 ne vem 0
4 ne želim odgovoriti 0
98 zavrnil 0
SYSMISS 185

SDOH3 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 150.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 156 Frequency
1 manjši 65
2 točno 150.000 SIT 18
3 večji 48
99 ne vem 0
4 ne želim odgovoriti 0
98 zavrnil 0
SYSMISS 185

SDOH4 Ali je vaš povprečni mesečni prihodek večji ali manjši od 200.000 tolarjev, če upoštevate neto vrednost?

Value 165 Frequency
1 manjši 22
2 točno 200.000 SIT 5
3 večji 20
99 ne vem 0
4 ne želim odgovoriti 1
98 zavrnil 0
SYSMISS 268

TR_ZAP Kakšna?

Value 174 Frequency
1 FUNKCIONARJI, DIREKTORJI, MENEDŽERJI 6
2 STROKOVNJAKI 35
3 TEHNIKI, STROKOVNI SODELAVCI 53
4 URADNIKI 25
5 STORITVE IN PRODAJA 42
6 KMETJE, GOZDARJI, RIBIČI, LOVCI 2
7 DELAVCI 70
8 VOJAŠKI POKLICI (ČASTNIKI, PODČASTNIKI) 1
9 SAMOSTOJNI PODJETNIK 0
10 LASTNIK PODJETJA - delodajalec 0
11 OBRTNIK, 0
12 NEZAPOSLEN 0
13 KMETOVALEC/KMETOVALKA, DELA-POMAGA NA KMETIJI 1
14 GOSPODINJA, SLUŽKINJA, NEGOVALKA NA DOMU 1
15 POMAGAJOČI ČLAN V GOSPODINJSTVU (DELAVNICA, gostilna) 0
16 DELOVNO NEZMOŽEN - invalid,... 0
17 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 0
18 SVOBODNI POKLICI (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
19 pogodbeno delo, avtorska pogodba 1
97 NE VEŠ KAJ- VPIŠI 0
98 zavrnil 4
99 ne vem 0
SYSMISS 75

SPOL Spol anketiranca.

Value 183 Frequency
1 moški 131
2 ženski 185
98 zavrnil 0
99 ne vem 0

P_REG1

Value 192 Frequency
1 Ljubljana 41
2 Osr.Sl 5000+ 22
3 Osr.Sl do 5000 28
4 Maribor 22
5 Štajerska 5000+ 8
6 Štajerska do 5000 34
7 Celje,Velenje 9
8 Savinjska 5000+ 8
9 Savinjska do 5000 20
10 Kranj 10
11 Gorenjska 5000+ 12
12 Gorenjska do 5000 9
14 Nova Gorica, Idrija, Ajdovščina 5
15 Goriška do 5000 11
16 Koper 5
17 Primorska 5000+ 11
18 Primorska do 5000 12
22 Novo mesto 9
23 Dolenjska 5000+ 3
24 Dolenjska do 5000 20
26 Prekmurje 5000+ 8
27 Prekmurje do 5000 9

WRAKIN2

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 0.236981 3.76102 1 0.596517

Valid range from 0.236981 to 3.76102

Materials of the Study

  1. Batagelj, Zenel (2001). DENAC01 - Denacionalizacija [vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Denacionalizacija: Aktualno [rezultati].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Batagelj, Z. (2003). Denacionalizacija [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DENAC01. https://doi.org/10.17898/ADP_DENAC01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si