Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: BRANST01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_BRANST01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Adam, Frane
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Rončevič, Borut
Izdelal datoteko podatkov:
CTS - Center za teoretsko sociologijo (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Vsebina raziskave

Ključne besede:

študent, bralne navade, raba Interneta, socialni kapital, skupinsko delo, udeležba predavanj, seminarjev, ocena predavanj, članstvo v organizacijah, potovanje v tujino, stiki s tujci, človeški kapital, znanje tujih jezikov, nadaljevanje študija, demografija

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
BRALNE NAVADE IN PRIDOBIVANJE INFORMACIJ
SOCIALNI KAPITAL IN SKUPINSKO DELO
STIKI IN POTOVANJE V TUJINO
SAMOOCENA RAZLIČNIH TOPOV ZNANJA
ŠTUDIJ KULTOROLOGIJE


Povzetek:

Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšne zaloge socialnega in človeškega kapitala imajo študentje ter kakšne so njihove bralne navede. Poleg tega anketa vsebuje vprašanja, s pomočjo katerih smo ugotabljali motivacijo študentov kulturologije za podiplomski študij kulturologije. Relevantni avtorji konceptov socialni in človeški kapital so Pierre Bourdieu, James S. Coleman, Robert D. Putman.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 2001 - december 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so bili študentje kulturologije, politologije - smer mednarodni odnosi, sociologije - analitsko teoretske in sociologije - kadrovske menedžerske smeri 3. in 4. letnika Fakultete za družbene vede, Unvierze v Ljubljani ter študentje 1. letnika Fakultete za humanistične študije v Kopru.

Izključeni:

Študentje, ki se niso udeležili predavanj v času izvajanja ankete.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za teoretsko sociologijo

Tip vzorca:

Ne-slučajno vzorčenje. Zajeti so študentje, ki so v času poteka ankete bili na predavanjih.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: BRANST01 - Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 110
  • število enot: 232

Spremenljivke

ST_SMER študijska smer

študijska smer

Vrednost 13 Frekvenca
1 sociologija analitsko teoretska 38
2 sociologija kadrovsko menedzerska 69
4 kulturologija 40
5 kulturne študije in antropologija 37
6 geografija kontaktnih prostorov 13
7 politologija mednarodni odnosi 35
9 drugo, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LETNIK Letnik studija

Letnik

Vrednost 22 Frekvenca
1 prvi letnik 50
2 drugi letnik 0
3 tretji letnik 80
4 cetrti letnik 102
5 absolvent 0
9 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_1 Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: Teorija in praksa

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Teorija in praksa:

Vrednost 31 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 131
2 poredko ali občasno 86
3 pogosto 10
4 redno 1
9 ne vem, b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ST_SMER študijska smer

študijska smer

Vrednost 1110 Frekvenca
1 sociologija analitsko teoretska 38
2 sociologija kadrovsko menedzerska 69
4 kulturologija 40
5 kulturne študije in antropologija 37
6 geografija kontaktnih prostorov 13
7 politologija mednarodni odnosi 35
9 drugo, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

LETNIK Letnik studija

Letnik

Vrednost 2109 Frekvenca
1 prvi letnik 50
2 drugi letnik 0
3 tretji letnik 80
4 cetrti letnik 102
5 absolvent 0
9 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_1 Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: Teorija in praksa

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Teorija in praksa:

Vrednost 3108 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 131
2 poredko ali občasno 86
3 pogosto 10
4 redno 1
9 ne vem, b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_2 Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: Druzboslovne razprave

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Družboslovne razprave:

Vrednost 4107 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 137
2 poredko ali občasno 67
3 pogosto 18
4 redno 2
9 ne vem, b.o. 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_3 Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: Javnost - the Public

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Javnost - the Public:

Vrednost 5106 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 196
2 poredko ali občasno 24
3 pogosto 6
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
226 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_4 Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: Casopis za kritiko znanosti

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Časopis za kritiko znanosti:

Vrednost 6105 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 107
2 poredko ali občasno 77
3 pogosto 36
4 redno 4
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_5A Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katera druga domača znanstvena revija:

Vrednost 7104 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 196
2 poredko ali občasno 9
3 pogosto 10
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_5A_I Ime domace znanstvene revije

Ime domače znanstvene revije:

Vrednost 8103 Frekvenca
anales 1
anthropos 6
antropol.ted 1
geog. obzorn 1
ib 2
jird 1
jirl 2
kadri 1
mediana 1
raziskovalec 1
social.delo 1
socialno del 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19

V1_5B Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katera druga domača znanstvena revija:

Vrednost 9102 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 215
2 poredko ali občasno 1
3 pogosto 0
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
216 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_5B_I Ime domace znanstvene revije

Ime domače znanstvene revije

Vrednost 10101 Frekvenca
sodo.pedagog 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1

V1_5C Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katera druga domača znanstvena revija:

Vrednost 11100 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 215
2 poredko ali občasno 0
3 pogosto 0
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_5C_I Ime domace znanstvene revije

Ime domače znanstvene revije:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0

V1_6A Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: mednarodne in tuje znanstvene revije: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katero mednarodno in tujo znanstveno revijo:

Vrednost 1398 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 203
2 poredko ali občasno 8
3 pogosto 3
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
214 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_6A_I Ime mednarodne ali tuje znanstvene revije

Ime mednarodne in tuje znanstvene revije:

Vrednost 1497 Frekvenca
Jour.inPopCu 1
foreign affa 3
intern.bezie 1
j.of int law 1
jil 1
journa of IR 1
limes 1
nil 1
sociologija 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11

V1_6B Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: mednarodne in tuje znanstvene revije: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katero mednarodno in tujo znanstveno revijo:

Vrednost 1596 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 210
2 poredko ali občasno 4
3 pogosto 1
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_6B_I Ime mednarodne ali tuje znanstvene revije

Ime mednarodne in tuje znanstvene revije:

Vrednost 1695 Frekvenca
eu.jour.of i 1
hardw.bu.rew 1
int.bezichun 1
j.of inter L 1
journ. of IR 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5

V1_6C Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: mednarodne in tuje znanstvene revije: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katero mednarodno in tujo znanstveno revijo:

Vrednost 1794 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 214
2 poredko ali občasno 1
3 pogosto 0
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_6C_I Ime mednarodne ali tuje znanstvene revije

Ime mednarodne in tuje znanstvene revije:

Vrednost 1893 Frekvenca
am.jour.of i 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1

V1_7 Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: Sobotna priloga Dela

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate. Sobotna priloga Dela:

Vrednost 1992 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 24
2 poredko ali občasno 63
3 pogosto 73
4 redno 72
9 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_8 Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: Nova revija

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate. Nova revija:

Vrednost 2091 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 183
2 poredko ali občasno 34
3 pogosto 5
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
222 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_9 Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: Problemi

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate. Problemi:

Vrednost 2190 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 196
2 poredko ali občasno 23
3 pogosto 4
4 redno 2
9 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
225 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_10 Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: Ampak

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate. Ampak:

Vrednost 2289 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 186
2 poredko ali občasno 30
3 pogosto 6
4 redno 2
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_11 Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: Mladina

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate. Mladina:

Vrednost 2388 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 21
2 poredko ali občasno 78
3 pogosto 94
4 redno 38
9 ne vem, b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12A Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domace publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domače publikacije in revije. Katero:

Vrednost 2487 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 97
2 poredko ali občasno 32
3 pogosto 54
4 redno 44
9 ne vem, b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
227 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12A_I Ime domace publikacije in revije

Ime domače publikacije in revije:

Vrednost 2586 Frekvenca
adrenalin 1
ambient 2
anja 2
antena 1
avto 1
avto magazin 1
cosmopolitan 4
demokracija 1
dol list 1
ekran 1
eva 1
gea 14
glamur 1
gor glas 2
gosp vestnik 1
gosp.vestnik 1
gv 2
jana 7
lady 1
lesbo 1
mag 19
mama 1
manager 1
maska 2
monitor 2
muska 1
ned dnevnik 3
ned.dnevnik 4
obramba 4
ona 4
priloge dela 1
prim novice 8
prim.nov 1
prim.novice 1
proteus 2
radar 2
sodobnost 1
stop 3
svet 1
svet in ljud 10
val 1
vikend magaz 1
vip 1
viva 2
win.ini 1
zofa 1
škrjanček 1
šol.razgledi 1
študent 1
živ in tehn 2
živ in tehni 2
živ. in tehn 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
132

V1_12B Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domace publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domače publikacije in revije. Katero:

Vrednost 2685 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 140
2 poredko ali občasno 29
3 pogosto 31
4 redno 21
9 ne vem, b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12B_I Ime domace publikacije in revije

Ime domače publikacije in revije:

Vrednost 2784 Frekvenca
7d 1
ambient 1
atelje 1
aura 1
ciciban 1
cosmo 1
cosmopolitan 5
delnicar 1
dialogi 1
eva 2
gea 10
glamour 2
jana 1
lady 3
legebit.ozna 1
mag 4
management 1
manager 1
mens health 1
mm 1
modna jana 1
moj mikro 2
monitor 1
ned dnev 1
ned dnevnik 2
ned.dnevnik 1
obrtnik 1
ognjišče 1
ona 2
oskar 1
pc and mediji 1
pepita 1
playboy 1
prim novice 5
prim.nov 1
prim.novice 2
radar 2
stop 1
svet in ljud 4
vestnik 1
vikend magaz 1
viva 1
študent 2
živ in tehn 2
živ in tehni 2
živ.in tehni 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81

V1_12_C Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domace publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domače publikacije in revije. Katero:

Vrednost 2883 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 176
2 poredko ali občasno 14
3 pogosto 14
4 redno 16
9 ne vem, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_12C_I Ime domace publikacije in revije

Ime domače publikacije in revije:

Vrednost 2982 Frekvenca
cosmopolitan 1
delničar 1
delta 1
dnev.sob.pri 1
družina 1
ekran 1
gea 5
gl.gospodars 1
glamour 2
gor glas 1
jana 2
joga v vsakd 1
kinolog 1
kinotečnik 1
literatura 1
ned.dnevnik 1
o konjih 1
ona 2
pc mediji 1
playboy 1
prim novice 9
radar 1
smrklja 1
svet in ljud 3
viva 2
znan in tehn 1
študent 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45

V1_13A Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije. Katero:

Vrednost 3081 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 135
2 poredko ali občasno 36
3 pogosto 34
4 redno 14
9 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_13A_I Ime tuje publikacije in revije

Ime tuje publikacije in revije:

Vrednost 3180 Frekvenca
airone 1
cosmopol 3
current 2
dance 2
der spie 3
die zeit 2
economis 11
economist 3
elle 1
emp 1
espreso 1
espresso 1
fitness 1
focus 1
gente mo 1
gioa 1
gioia 1
globus 1
hbr 1
l'egalit 1
mila 1
modne re 1
nat geog 7
nat.geog 14
national 1
national geographic 4
nato review 1
nato rew 1
new scientist 1
newsweek 2
oggi 1
panorama 2
photogra 1
spiegel 5
suite 1
tatoo 1
time 4
u.s.today 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88

V1_13B Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije. Katero:

Vrednost 3279 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 183
2 poredko ali občasno 21
3 pogosto 10
4 redno 4
9 ne vem, b.o. 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_13B_I Ime tuje publikacije in revije

Ime tuje publikacije in revije:

Vrednost 3378 Frekvenca
antiquar 1
attitude 1
cosmopol 1
current 1
die zeit 1
ecologis 1
economis 3
espresso 1
ferral t 1
focus 1
gente 1
glamour 1
glorija 1
gor.glas 1
harvard 1
marie cl 1
nat geog 4
nat.geog 1
newseek 1
newsweek 1
panorama 1
shape 1
soegel 1
spiegel 2
teen 1
the econ 1
time 1
times 1
topolino 1
vogue 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 0

V1_13C Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije. Katero:

Vrednost 3477 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 206
2 poredko ali občasno 3
3 pogosto 5
4 redno 3
9 ne vem, b.o. 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_13C_I Ime tuje publikacije in revije

Ime tuje publikacije in revije:

Vrednost 3576 Frekvenca
Pan.,Esp 1
astro ma 1
belleeur 1
cosmopol 1
die zeit 1
espresso 1
nat.geog 1
newsweek 2
rock har 1
stern 1
time 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 0

V1_14A Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: domace dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - domače dnevno časopisje. Katero:

Vrednost 3675 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 22
2 poredko ali občasno 33
3 pogosto 84
4 redno 91
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_14A_I Ime domacega dnevnega casopisa

Vrednost 3774 Frekvenca
delo 148
delo.si 1
dnevnik 30
finance 1
novice 5
sl..novi 1
sl.novic 10
slov.nov 1
večer 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 0

V1_14B Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: domace dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - domače dnevno časopisje. Katero:

Vrednost 3873 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 111
2 poredko ali občasno 50
3 pogosto 52
4 redno 16
9 ne vem, b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_14B_I Ime domacega dnevnega casopisa

Vrednost 3972 Frekvenca
delo 26
dnevnik 46
ekipa 2
finance 4
nedelo 1
novice 7
sl.novic 25
slo novi 1
slov.nov 3
večer 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
123 0

V1_14C Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: domace dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - domače dnevno časopisje. Katero:

Vrednost 4071 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 190
2 poredko ali občasno 24
3 pogosto 7
4 redno 4
9 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
225 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_14C_I Ime domacega dnevnega casopisa

Vrednost 4170 Frekvenca
delo 7
dnevnik 13
ekipa 1
finance 3
novice 3
sl novic 1
sl.nov 1
sl.novic 4
slov.nov 3
sn 1
večer 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 0

V1_15A Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: tuje dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - tuje dnevno časopisje. Katero:

Vrednost 4269 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 190
2 poredko ali občasno 18
3 pogosto 6
4 redno 5
9 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_15A_I Ime tujega dnevnega casopisa

Ime tujega dnevnega časopisa:

Vrednost 4368 Frekvenca
blitz-ch 1
corriera 1
el pais 1
fin.time 2
financal 1
finance 1
financial times 1
gardian 1
guardian 1
il picco 1
il picol 1
independ 1
jap.time 1
jut.list 1
jutr.lis 1
kleine z 1
la repub 3
la voce 1
le monde 3
n.ytimes 2
ny times 1
nyt 2
sn 1
sp.novos 1
the time 2
times 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35

V1_15B Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: tuje dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - tuje dnevno časopisje. Katero:

Vrednost 4467 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 209
2 poredko ali občasno 8
3 pogosto 2
4 redno 2
9 ne vem, b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_15B_I Ime tujega dnevnega casopisa

Ime tujega dnevnega časopisa:

Vrednost 4566 Frekvenca
espresso 1
f.allg.z 1
finan.ti 1
fra.trib 1
harald t 1
herald t 1
il sole 1
jutr.lis 1
le monde 2
ny times 1
piccolo 1
times 1
večni li 1
wall str 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 0

V1_15C Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: tuje dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - tuje dnevno časopisje. Katero:

Vrednost 4665 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 219
2 poredko ali občasno 1
3 pogosto 1
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_15C_I Ime tujega dnevnega casopisa

Ime tujega dnevnega časopisa:

Vrednost 4764 Frekvenca
finan.ti 1
il picco 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 0

V1_16 Katere zvrsti najpogosteje berete?

Katere zvrsti najpogosteje berete?

Vrednost 4863 Frekvenca
1 beletristika 10
2 filozofija 3
3 psihoanaliza 5
4 sociologija 27
5 kulturne študije 9
6 poljudnoznanstveno 43
7 drugo 17
9 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
114 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_16_DR Katere zvrsti najpogosteje berete: drugo

Katere zvrsti najpogosteje berete? Drugo:

Vrednost 4962 Frekvenca
ekonomija 2
ezoterika 1
glasba 1
gledališko 1
gospodarstvo 1
kultura 1
leposlovje 2
managment 1
med.odn,poli 1
poezija,dram 1
politologija 1
problem.druž 1
psihologija 2
različno 1
računalništv 2
splošno 1
zabavne revi 1
zanimivosti 1
zgodovina 2
zunanja poli 1
šport 3
šport in kra 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29

V1_17 Koliko knjig ste prebrali v zadnjem letu dni?

Koliko knjig ste prebrali v zadnjem letu dni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
220 12 0 50 15.014 11.955

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

V1_18 Koliko knjig, ki ne spadajo v studijsko literaturo, ste prebrali v zadnjem letu dni?

Koliko knjig, ki ne spadajo v studijsko literaturo, ste prebrali v zadnjem letu dni?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 8 0 50 8.335 8.916

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

V1_19A Koliko knjig imate v vasi domaci (osebni) knjiznici? => beletristika

Koliko knjig imate v vasi domači (osebni) knjižnici? => beletristika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
169 63 0 100 37.515 36.115

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

V1_19B Koliko knjig imate v vasi domaci (osebni) knjiznici? => strokovna literatura

Koliko knjig imate v vasi domači (osebni) knjižnici? => strokovna literatura

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 31 0 100 25.1 26.542

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100

V1_20 Na spodnji lestvici od 1 do 5 ocenite vaše bralne navade

Na spodnji lestvici od 1 do 5 ocenite vaše bralne navade

Vrednost 5457 Frekvenca
1 Skoraj nič ne berem 6
2 32
3 94
4 72
5 zelo pogosto in intenzivno berem 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V1_21 Koliko casa dnevno prebijete na internetu? (v minutah)

Koliko časa dnevno prebijete na internetu? (v minutah)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
223 9 0 180 48.928 44.064

Vrednosti spremenljivk od 0 do 180

V1_22 Ali dostopate do casopisja in tiskovin predvsem preko interneta ali preko tiskovin?

Ali dostopate do casopisja in tiskovin predvsem preko interneta ali preko tiskovin?

Vrednost 5655 Frekvenca
1 predvsem preko tiskovin 101
2 predvsem preko tiskovin, ob obcasni pomoci interneta 108
3 predvsem preko interneta, ob obcasni pomoci tiskovin 18
4 predvsem preko interneta 2
9 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V1_23 Ali ocenjujete, da na internetu pridobite dosti koristnih informacij (za studij, hobi...)?

Ali ocenjujete, da na internetu pridobite dosti koristnih informacij (za študij, hobi...)?

Vrednost 5754 Frekvenca
1 zelo veliko 62
2 precej 131
3 malo 29
4 nic 3
9 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
225 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_1 Kako pogosto se s sosolci skupaj pripravljate na izpit?

Kako pogosto se s sošolci skupaj pripravljate na izpit?

Vrednost 5853 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 105
2 poredko ali obcasno 80
3 pogosto 43
4 redno 3
9 ne vem, b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_2 Kako pogosto s sosolci sodelujete pri izdelavi seminarskih nalog?

Kako pogosto s sošolci sodelujete pri izdelavi seminarskih nalog?

Vrednost 5952 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 44
2 poredko ali obcasno 84
3 pogosto 90
4 redno 13
9 ne vem, b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_3 Kako pogosto s sosolci razpravljate o vprasanjih strokovne narave?

Kako pogosto s sošolci razpravljate o vprašanjih strokovne narave?

Vrednost 6051 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 29
2 poredko ali obcasno 109
3 pogosto 75
4 redno 18
9 ne vem, b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_4 Kako pogosto s sosolci razpravljate o aktualnih in splosnih vprasanjih?

Kako pogosto s sošolci razpravljate o aktualnih in splošnih vprašanjih?

Vrednost 6150 Frekvenca
1 nikoli ali izjemoma 4
2 poredko ali obcasno 55
3 pogosto 122
4 redno 49
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_5 Koliko studijskih informacij pridobite z neposrednimi neformalnimi stiki (znanci, kolegi iz iste ali druge studijske smeri, asistenti, predavatelji in demonstratorji...)?

Koliko študijskih informacij pridobite z neposrednimi neformalnimi stiki (znanci, kolegi iz iste ali druge študijske smeri, asistenti, predavatelji in demonstratorji...)?

Vrednost 6249 Frekvenca
1 zelo veliko 30
2 precej 139
3 malo 60
4 nic 3
9 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_6 Koliko splosnih informacij dobite od drugih?

Koliko splošnih informacij dobite od drugih?

Vrednost 6348 Frekvenca
1 zelo veliko 27
2 precej 141
3 malo 56
4 nic 3
9 ne vem, b.o. 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
227 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_7 Kako pogosto se udelezujete vaj in predavanj na fakulteti?

Kako pogosto se udeležujete vaj in predavanj na fakulteti?

Vrednost 6447 Frekvenca
1 zelo pogosto 136
2 precej 70
3 malo 26
4 nic 0
9 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_8 Koliko ur ste prejsnji teden manjkali pri predavanjih in vajah?

Koliko ur ste prejšnji teden manjkali pri predavanjih in vajah?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
222 10 0 10 3.545 3.187

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

V2_9 Ali ocenjujete, da na predavanjih in seminarjih oz. vajah dobite veliko koristnih informacij, ali ne?

Ali ocenjujete, da na predavanjih in seminarjih oz. vajah dobite veliko koristnih informacij, ali ne?

Vrednost 6645 Frekvenca
1 so nepotrebna formalnost 0
2 18
3 91
4 82
5 dobim veliko koristnih informacij 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_10 Ali se udelezujete formalnih ali neformalnih sestankov letnika?

Ali se udeležujete formalnih ali neformalnih sestankov letnika?

Vrednost 6744 Frekvenca
1 vedno 13
2 vcasih 62
3 nikoli 53
4 nimamo takih sestankov 91
9 ne vem, b.o. 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
219 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_11 Kako pogosto se udelezujete seminarjev, simpozijev, okroglih miz in diskusij z vasega strokovnega podrocja

Kako pogosto se udeležujete seminarjev, simpozijev, okroglih miz in diskusij z vašega strokovnega področja?

Vrednost 6843 Frekvenca
1 sem reden ali pogost udelezenec/ka takih dogodkov 16
2 obcasno se jih udelezim 95
3 teh dogodkov se ne udelezujem 76
4 ne vem za take dogodke, zato se jih ne udelezujem 38
9 ne vem, b.o. 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
225 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_12 Ali sodelujete v kaki nevladni organizaciji?

Ali sodelujete v kaki nevladni organizaciji?

Vrednost 6942 Frekvenca
1 da, sem aktiven clan 36
2 da, sem clan, a nisem aktiven 27
3 nisem clan 167
9 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_13 Ali sodelujete v kaki politicni stranki ali podmladku stranke?

Ali sodelujete v kaki politični stranki ali podmladku stranke?

Vrednost 7041 Frekvenca
1 da, sem aktiven clan 4
2 da, sem clan, a nisem aktiven 4
3 nisem clan 223
9 ne vem, b.o. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_14 Ali sodelujete v kaki politicni civilnodruzbeni iniciativi?

Ali sodelujete v kaki politični civilnodružbeni iniciativi?

Vrednost 7140 Frekvenca
1 da, sem aktiven clan 5
2 da, sem clan, a nisem aktiven 5
3 nisem clan 218
9 ne vem, b.o. 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_15 Ali sodelujete v kaki dejavnosti na lokalnem nivoju (kulturna ali druga podrocja)?

Ali sodelujete v kaki dejavnosti na lokalnem nivoju (kulturna ali druga področja)?

Vrednost 7239 Frekvenca
1 redno 44
2 obcasno 48
3 sem ze sodeloval 60
4 se nisem 78
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_16 Ali honorarno (za placilo) sodelujete v kaki redakciji, medijih, kulturnih ustanovah?

Ali honorarno (za plačilo) sodelujete v kaki redakciji, medijih, kulturnih ustanovah?

Vrednost 7338 Frekvenca
1 redno 21
2 obcasno 23
3 sem ze sodeloval 42
4 se nisem 144
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2_17 V katerem okolju imate najvec pomembnih stikov in poznanstev?

V katerem okolju imate največ pomembnih stikov in poznanstev?

Vrednost 7437 Frekvenca
1 druzinsko okolje 21
2 fakulteta oz. studijsko okolje 62
3 izvenstudijske dejavnosti 55
4 domaci lokalni nivo 36
5 drugo 8
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
182 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_17_DR drugi pomembni stiki in poznanstva

Drugi pomembni stiki in poznanstva?

Vrednost 7536 Frekvenca
delo 1
nimam st 1
služba 2
v vseh 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 0

V2_17_XX V katerem okolju imate najvec pomembnih stikov in poznanstev? (verzija z manj modalitetami)

V katerem okolju imate največ pomembnih stikov in poznanstev? (verzija z manj modalitetami)

Vrednost 7635 Frekvenca
1 druzinsko okolje 4
2 fakulteta oz. studijsko okolje 4
3 izvenstudijske dejavnosti 9
4 domaci lokalni nivo 5
Sysmiss 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_1 Kolikokrat ste v zadnjem letu dni potovali v tujino?

Kolikokrat ste v zadnjem letu dni potovali v tujino?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
225 7 0 12 4.027 3.228

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12

V3_2 Pretezni namen potovanj (obkroziti le en odgovor)

Pretezni namen potovanj (obkroziti le en odgovor):

Vrednost 7833 Frekvenca
1 studijsko in strokovno izpopolnjevanje 20
2 turizem 147
3 drugo 34
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_2_DRU drugi nameni potovanj

Drugi nameni potovanj:

Vrednost 7932 Frekvenca
delo 5
ekskurzi 1
hobi 1
izp.jezi 1
izpopoln 1
koncerti 1
nak.,rek 1
nakup 1
nakupi 14
nove izk 1
obisk 1
od.dežel 1
os.izpop 1
popotova 1
pot v šo 1
počitek 1
počitnic 1
prem.den 1
prijatel 1
raz.obzo 1
razno 1
služba 2
spoz.sve 1
stari st 1
sum.camp 1
teater 1
trip 1
uživanje 1
šport 4
štu.delo 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 0

V3_3 Ali imate stike s tujci, ki zivijo v Sloveniji (in ki niso vasi sorodniki)?

Ali imate stike s tujci, ki živijo v Sloveniji (in ki niso vaši sorodniki)?

Vrednost 8031 Frekvenca
1 da, imam redne stike 22
2 da, imam obcasne stike 99
3 ne, nimam nobenih stikov 108
9 ne vem, b.o. 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3_4 Ali imate stike s tujci, ki ne zivijo v Sloveniji (in ki niso bliznji ali daljni sorodniki)?

Ali imate stike s tujci, ki ne živijo v Sloveniji (in ki niso bližnji ali daljni sorodniki)?

Vrednost 8130 Frekvenca
1 da, imam redne stike 52
2 da, imam obcasne stike 97
3 ne, nimam nobenih stikov 81
9 ne vem, b.o. 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4_1 Samoocena razlicnih tipov znanja: splosno znanje in razgledanost (npr. poznavanje glavnih zgodovinskih dejstev, filozofskih idej, spremljanje aktualnih procesov v druzbi in kulturi itd.) V naslednjih nekaj vprašanjih vas prosimo za samooceno različnih tipov znanja. Znanje ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo razvito znanje, 5 pa zelo dobro razvito znanje.

Splošno znanje in razgledanost (npr. poznavanje glavnih zgodovinskih dejstev, filozofskih idej, spremljanje aktualnih procesov v druzbi in kulturi itd.)

Vrednost 8229 Frekvenca
1 zelo slabo razvito znanje 2
2 15
3 106
4 100
5 zelo dobro razvito znanje 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_2 Samoocena razlicnih tipov znanja: specificno teoretsko znanje (ki je potrebno za razumevanje vase stroke) V naslednjih nekaj vprašanjih vas prosimo za samooceno različnih tipov znanja. Znanje ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo razvito znanje, 5 pa zelo dobro razvito znanje.

Specifično teoretsko znanje (ki je potrebno za razumevanje vaše stroke)

Vrednost 8328 Frekvenca
1 zelo slabo razvito znanje 1
2 37
3 120
4 71
5 zelo dobro razvito znanje 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_3 Samoocena razlicnih tipov znanja: specialisticno znanje (poglobljeno poznavanje dolocenega podrocja, ki ga lahko uspesno uporabite v praksi) V naslednjih nekaj vprašanjih vas prosimo za samooceno različnih tipov znanja. Znanje ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo razvito znanje, 5 pa zelo dobro razvito znanje.

Specialistično znanje (poglobljeno poznavanje določenega področja, ki ga lahko uspešno uporabite v praksi)

Vrednost 8427 Frekvenca
1 zelo slabo razvito znanje 19
2 65
3 87
4 47
5 zelo dobro razvito znanje 13
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_4 Samoocena razlicnih tipov znanja: metodolosko znanje (poznavanje in uporaba kvantitativnih in kvalitativnih metod) V naslednjih nekaj vprašanjih vas prosimo za samooceno različnih tipov znanja. Znanje ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo razvito znanje, 5 pa zelo dobro razvito znanje.

Metodološko znanje (poznavanje in uporaba kvantitativnih in kvalitativnih metod)

Vrednost 8526 Frekvenca
1 zelo slabo razvito znanje 22
2 68
3 88
4 49
5 zelo dobro razvito znanje 4
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_5 Samoocena razlicnih tipov znanja: podporno znanje (tuji jeziki, komunikacijska spretnost, javni nastop, vodenje skupine) V naslednjih nekaj vprašanjih vas prosimo za samooceno različnih tipov znanja. Znanje ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo razvito znanje, 5 pa zelo dobro razvito znanje.

Podporno znanje (tuji jeziki, komunikacijska spretnost, javni nastop, vodenje skupine)

Vrednost 8625 Frekvenca
1 zelo slabo razvito znanje 2
2 31
3 76
4 101
5 zelo dobro razvito znanje 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_6A Ocenite vase znanje tujih jezikov: anglesko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Angleško

Vrednost 8724 Frekvenca
1 aktivno 202
2 pasivno 28
3 ne govorim 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_6B Ocenite vase znanje tujih jezikov: nemsko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Nemško

Vrednost 8823 Frekvenca
1 aktivno 33
2 pasivno 137
3 ne govorim 61
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
231 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_6C Ocenite vase znanje tujih jezikov: francosko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Francosko

Vrednost 8922 Frekvenca
1 aktivno 8
2 pasivno 32
3 ne govorim 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_6D Ocenite vase znanje tujih jezikov: italijansko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Italijansko

Vrednost 9021 Frekvenca
1 aktivno 51
2 pasivno 36
3 ne govorim 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_6E Ocenite vase znanje tujih jezikov: spansko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

špansko

Vrednost 9120 Frekvenca
1 aktivno 1
2 pasivno 31
3 ne govorim 200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_6F Ocenite vase znanje tujih jezikov: rusko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Rusko

Vrednost 9219 Frekvenca
1 aktivno 4
2 pasivno 8
3 ne govorim 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_6G Ocenite vase znanje tujih jezikov: hrvasko/srbsko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Hrvaško/srbsko

Vrednost 9318 Frekvenca
1 aktivno 94
2 pasivno 112
3 ne govorim 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_6H Ocenite vase znanje tujih jezikov: drugo Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Drugo

Vrednost 9417 Frekvenca
1 aktivno 6
2 pasivno 13
3 ne govorim 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
232 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_6H_IM kateri drugi jezik Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

kateri drugi jezik

Vrednost 9516 Frekvenca
bosansko 1
japonsko 1
kitajsko 2
latinski 1
latinsko 3
makedons 1
nizozems 1
slovaško 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 0

V5_1 Ali nameravate po koncanem dodiplomskem studiju nadaljevati s podiplomskim studijem?

Ali nameravate po končanem dodiplomskem študiju nadaljevati s podiplomskim študijem?

Vrednost 9615 Frekvenca
1 da, zagotovo 25
2 morda, se razmisljam 41
3 zagotovo ne 2
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5_2 Ce bi se odlocili za nadaljevanje studija na podiplomski ravni, ali bi zeleli nadaljevati s studijem kulturologije?

Če bi se odločili za nadaljevanje studija na podiplomski ravni, ali bi želeli nadaljevati s študijem kulturologije?

Vrednost 9714 Frekvenca
1 da, zagotovo 17
2 morda, se razmisljam 43
3 zagotovo ne, nameravam se ukvarjati z drugim podrocjem 10
9 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5_3 Ce ze veste, ali nam lahko zaupate, na kateri ustanovi nameravate nadaljevati s podiplomskim studijem?

Če že veste, ali nam lahko zaupate, na kateri ustanovi nameravate nadaljevati s podiplomskim študijem?

Vrednost 9813 Frekvenca
1 Fakulteta za druzbene vede 10
2 Filozofska fakulteta 5
3 Institutum Studiorum Humanitatis (F. za podipl. hum. stud) 8
4 druga domaca ustanova 1
5 nameravam iti na studij v tujino 7
9 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 166
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5_3_IME katera druga domaca ustanova

Katera druga domača ustanova?

Vrednost 9912 Frekvenca
ekonomsk 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 0

V5_4 Ce bi na Fakulteti za druzbene vede vpeljali podiplomski studij kulturologije, ali bi nadaljevali s podiplomskim studijem na tej smeri?

Če bi na Fakulteti za družbene vede vpeljali podiplomski študij kulturologije, ali bi nadaljevali s podiplomskim študijem na tej smeri?

Vrednost 10011 Frekvenca
1 da, zagotovo 8
2 morda, bi se razmislil/a 46
3 zagotovo ne 9
9 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
63 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5_5 obrazlozitev

Ali vas lahko prosimo za kratko obrazložitev?

Vrednost 10110 Frekvenca
glede na trenutno situacijo postaja kultura poglaviten element razumevanja in povezovanja ljudi 1
ker ta smer ni moj primerni interes 1
kult. ne nudi dovolj možnosti za zaposlitev,specialitirati se hočem v metafiziki 1
kultorogija je preveč filozofsko naravnan in premalo praktičen študij.Na trgu delovne sile si s filozofijo ne bom mogla veliko pomagati 1
mogoče bo podiplomski študij vpeljan tudi kje drugje(koper) 1
nadaljeval bi študij v smeri psihologije povezane z kulturologijo 1
najraje bi se udeležila študija v tujini,samo ne vem če bo to možno 1
ne 1
ne želim nadaljevati s podiplomskim študijem ampak raje vpisati kakšno drugo smer oz. fakulteto 1
ni v mojih interesih 1
nimam nobenih inf.o temkakšen študij bi to bil in ali bi se z odprtjem povečala prepoznavnost in zaposlitvene možnosti na področju kulturogije 1
nisem zadovoljna s študijem kulturogije 1
nišem še razmišljala 1
odvisno kako bi bil sestavljen program in finančnih sredstev 1
odvisno kakšni bi bili pogoji za podiplomski študij in kakšne bi bile teme 1
odvisno od predmetnika 1
odvisno od programa,koliko bi me pritegnil bi pa razmislila 1
pogledati bi morala program,rada bi šla v IT. ali ŠP. 1
ponavadi če vzameš enako smer na podiplomskem se predavanja ponavljajo 1
raje bi v tujini študiral, če bi imel to možnost 1
raje bi v tujini,če pa bo možnost pa mogoče tudi na fdv 1
skrbijo me možnosti za zaposlitev,najraje bi se odločila za študij kult.menedžmenta oz. politike 1
smer mi odgovarja,vendar bi rabila več podatkov 1
takega izobraženega kadra v tej smeri pri naš še ni,torej bi to bil eden od razlogov 1
to področje me zelo zanima,želim se ukvarjati z raziskovanjem 1
z dosedanjim št. sem razočarana ker je zelo filozofsko obarvan in tega nisem pričakovala.Zato še razmišljam o nadaljevanju študija na fdv 1
za kultorogijo sem se odločila zaradi zanimanja ki ni upadlo zato ne bi pomišljala o izbiri podiplomskega študija 1
zagotovo nameravam v tujino,ker moraš priti v stike z drugimi kulturami 1
zanima me drugo področje ki pa se delno pokriva z kultorogijo,zanima me študij v tujini-Izrael 1
zanima me študij kulture določenih kulzur,tega znanja na fdv verjetno ne bi dobila po vsej verjetnosti bi se odločila za filozofsko fakulteto 1
če bi bil štud.bolj specializiran v smer kulturne organizacije,menedžmenta in marketinga bi zagotovo,dokler pa primankuje osnovnih znanj,organizacije in javne uprave,tu ni perspektive 1
če bi nadaljevala študij bi se vpisala na podiplomski komunikologije 1
še ne razmišljam o podiplomskem študiju 1
še veliko časa je do takrat,moram še razmisliti 1
šla bi na št.social.dela drugače pa na fdv(sociol.ali kultur.),mogoče se še premislim 1
študij bi moral biti bolj usmerjen v kulturo,antropologijo,kulturne civilizacije in ne toliko v filozofijo 1
študij kultorog. je preveč filozofsko naravnan 1
študij me zelo interesira in bi želela pridobiti še več tovrstnega znanja 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38

V6_1 Leto rojstva

Leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 4 1965 1983 1979.149 2.146

Vrednosti spremenljivk od 1965 do 1983

V6_2 Spol

Spol

Vrednost 1038 Frekvenca
1 moski 44
2 zenski 184
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
228 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_3 Koncana srednja sola

Končana srednja šola:

Vrednost 1047 Frekvenca
1 gimnazija 178
2 druga srednja sola 49
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
227 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V6_3_IME

Vrednost 1056 Frekvenca
administrativna 1
ekon.in upr.administ 1
ekonomska 21
ekonomska in poslovn 1
ekonomska šola 2
ekonomski tehnik 1
elektro 1
elektrotehnika 1
gradbena in ekonomsk 2
mednarodna matura 1
oblikovna 1
poklicna tehnična 1
strojna tehnična 1
trg.akademija 3
trgovska akademija 1
turistična 1
turistična šola 1
višja šola 1
za družboslovje in s 1
za oblikovanje in fo 2
šolski center PTT 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
46

V6_4A Izobrazba starsev: oce

Izobrazba staršev: oče

Vrednost 1065 Frekvenca
1 osnovna sola ali manj 18
2 koncana dveletna ali triletna srednja sola 37
4 koncana srednja sola 89
5 koncana visja ali visoka sola 78
6 koncan magisterij ali doktorat 7
9 ne vem, b.o 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_4B Izobrazba starsev: mati

Izobrazba staršev: mati

Vrednost 1074 Frekvenca
1 osnovna sola ali manj 26
2 koncana dveletna ali triletna srednja sola 34
4 koncana srednja sola 93
5 koncana visja ali visoka sola 71
6 koncan magisterij ali doktorat 5
9 ne vem, b.o 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_5 V kateri regiji je vase stalno bivalisce?

V kateri regiji je vaše stalno bivališče?

Vrednost 1083 Frekvenca
1 Pomurska 8
2 Podravska 14
3 Koroska 5
4 Savinjska 8
5 Zasavska 8
6 Spodnjeposavska 5
7 Jugovzhodna 8
8 Osrednjeslovenska 83
9 Gorenjska 24
10 Notranjsko-kraska 3
11 Goriska 25
12 Obalnokraska 38
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
229 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

V6_6A Povprecna ocena dosedanjega študija => za študente 3. in 4. letnika ter absolvente

Povprečna ocena dosedanjega študija => za študente 3. in 4. letnika ter absolvente

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
171 61 6 9.5 7.743 0.602

Vrednosti spremenljivk od 6 do 9.5

V6_6B Uspeh v srednji šoli => za študente prvega letnika

Uspeh v srednji šoli => za študente prvega letnika

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 183 2 5 3.276 0.743

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

2 - priložnostne raziskave omejene kvalitete

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Adam, F. (2003). Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: BRANST01. https://doi.org/10.17898/ADP_BRANST01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si