Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov

Basic Study Information

ADP - IDNo: BRANST01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_BRANST01_V1
Main author(s):
  • Adam, Frane
Co-workers:
  • Rončevič, Borut
Data file producer:
CTS - Center za teoretsko sociologijo (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

študent, bralne navade, raba Interneta, socialni kapital, skupinsko delo, udeležba predavanj, seminarjev, ocena predavanj, članstvo v organizacijah, potovanje v tujino, stiki s tujci, človeški kapital, znanje tujih jezikov, nadaljevanje študija, demografija

Keywords ELSST:
BRANJE, SOCIALNI KAPITAL, ŠTUDENT, POTOVANJE, ČLANSTVO

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
BRALNE NAVADE IN PRIDOBIVANJE INFORMACIJ
SOCIALNI KAPITAL IN SKUPINSKO DELO
STIKI IN POTOVANJE V TUJINO
SAMOOCENA RAZLIČNIH TOPOV ZNANJA
ŠTUDIJ KULTOROLOGIJE


Abstract:

Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšne zaloge socialnega in človeškega kapitala imajo študentje ter kakšne so njihove bralne navede. Poleg tega anketa vsebuje vprašanja, s pomočjo katerih smo ugotabljali motivacijo študentov kulturologije za podiplomski študij kulturologije. Relevantni avtorji konceptov socialni in človeški kapital so Pierre Bourdieu, James S. Coleman, Robert D. Putman.

Methodology


Collection date: oktober 2001 - december 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so bili študentje kulturologije, politologije - smer mednarodni odnosi, sociologije - analitsko teoretske in sociologije - kadrovske menedžerske smeri 3. in 4. letnika Fakultete za družbene vede, Unvierze v Ljubljani ter študentje 1. letnika Fakultete za humanistične študije v Kopru.

Excluded:

Študentje, ki se niso udeležili predavanj v času izvajanja ankete.

Data collected by:

Center za teoretsko sociologijo

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje. Zajeti so študentje, ki so v času poteka ankete bili na predavanjih.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: BRANST01 - Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 110
  • number of units: 232

Variable list

ST_SMER študijska smer

študijska smer

Value 13 Frequency
1 sociologija analitsko teoretska 38
2 sociologija kadrovsko menedzerska 69
4 kulturologija 40
5 kulturne študije in antropologija 37
6 geografija kontaktnih prostorov 13
7 politologija mednarodni odnosi 35
9 drugo, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 9

LETNIK Letnik studija

Letnik

Value 22 Frequency
1 prvi letnik 50
2 drugi letnik 0
3 tretji letnik 80
4 cetrti letnik 102
5 absolvent 0
9 ne vem, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 9

V1_1 Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: Teorija in praksa

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Teorija in praksa:

Value 31 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 131
2 poredko ali občasno 86
3 pogosto 10
4 redno 1
9 ne vem, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 4

Valid range from 1 to 9

ST_SMER študijska smer

študijska smer

Value 1110 Frequency
1 sociologija analitsko teoretska 38
2 sociologija kadrovsko menedzerska 69
4 kulturologija 40
5 kulturne študije in antropologija 37
6 geografija kontaktnih prostorov 13
7 politologija mednarodni odnosi 35
9 drugo, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 9

LETNIK Letnik studija

Letnik

Value 2109 Frequency
1 prvi letnik 50
2 drugi letnik 0
3 tretji letnik 80
4 cetrti letnik 102
5 absolvent 0
9 ne vem, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 9

V1_1 Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: Teorija in praksa

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Teorija in praksa:

Value 3108 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 131
2 poredko ali občasno 86
3 pogosto 10
4 redno 1
9 ne vem, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 4

Valid range from 1 to 9

V1_2 Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: Druzboslovne razprave

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Družboslovne razprave:

Value 4107 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 137
2 poredko ali občasno 67
3 pogosto 18
4 redno 2
9 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 8

Valid range from 1 to 9

V1_3 Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: Javnost - the Public

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Javnost - the Public:

Value 5106 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 196
2 poredko ali občasno 24
3 pogosto 6
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
226 6

Valid range from 1 to 9

V1_4 Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: Casopis za kritiko znanosti

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Časopis za kritiko znanosti:

Value 6105 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 107
2 poredko ali občasno 77
3 pogosto 36
4 redno 4
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 8

Valid range from 1 to 9

V1_5A Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katera druga domača znanstvena revija:

Value 7104 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 196
2 poredko ali občasno 9
3 pogosto 10
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 17

Valid range from 1 to 9

V1_5A_I Ime domace znanstvene revije

Ime domače znanstvene revije:

Value 8103 Frequency
anales 1
anthropos 6
antropol.ted 1
geog. obzorn 1
ib 2
jird 1
jirl 2
kadri 1
mediana 1
raziskovalec 1
social.delo 1
socialno del 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19

V1_5B Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katera druga domača znanstvena revija:

Value 9102 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 215
2 poredko ali občasno 1
3 pogosto 0
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 16

Valid range from 1 to 9

V1_5B_I Ime domace znanstvene revije

Ime domače znanstvene revije

Value 10101 Frequency
sodo.pedagog 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1

V1_5C Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katera druga domača znanstvena revija:

Value 11100 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 215
2 poredko ali občasno 0
3 pogosto 0
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 17

Valid range from 1 to 9

V1_5C_I Ime domace znanstvene revije

Ime domače znanstvene revije:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

V1_6A Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: mednarodne in tuje znanstvene revije: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katero mednarodno in tujo znanstveno revijo:

Value 1398 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 203
2 poredko ali občasno 8
3 pogosto 3
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
214 18

Valid range from 1 to 9

V1_6A_I Ime mednarodne ali tuje znanstvene revije

Ime mednarodne in tuje znanstvene revije:

Value 1497 Frequency
Jour.inPopCu 1
foreign affa 3
intern.bezie 1
j.of int law 1
jil 1
journa of IR 1
limes 1
nil 1
sociologija 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11

V1_6B Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: mednarodne in tuje znanstvene revije: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katero mednarodno in tujo znanstveno revijo:

Value 1596 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 210
2 poredko ali občasno 4
3 pogosto 1
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 17

Valid range from 1 to 9

V1_6B_I Ime mednarodne ali tuje znanstvene revije

Ime mednarodne in tuje znanstvene revije:

Value 1695 Frequency
eu.jour.of i 1
hardw.bu.rew 1
int.bezichun 1
j.of inter L 1
journ. of IR 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5

V1_6C Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate: mednarodne in tuje znanstvene revije: katero

Za vsako med naslednjimi znanstvenimi in strokovnimi revijami povejte, kako pogosto jih spremljate. Katero mednarodno in tujo znanstveno revijo:

Value 1794 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 214
2 poredko ali občasno 1
3 pogosto 0
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 17

Valid range from 1 to 9

V1_6C_I Ime mednarodne ali tuje znanstvene revije

Ime mednarodne in tuje znanstvene revije:

Value 1893 Frequency
am.jour.of i 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1

V1_7 Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: Sobotna priloga Dela

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate. Sobotna priloga Dela:

Value 1992 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 24
2 poredko ali občasno 63
3 pogosto 73
4 redno 72
9 ne vem, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 9

V1_8 Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: Nova revija

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate. Nova revija:

Value 2091 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 183
2 poredko ali občasno 34
3 pogosto 5
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 10

Valid range from 1 to 9

V1_9 Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: Problemi

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate. Problemi:

Value 2190 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 196
2 poredko ali občasno 23
3 pogosto 4
4 redno 2
9 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
225 7

Valid range from 1 to 9

V1_10 Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: Ampak

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate. Ampak:

Value 2289 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 186
2 poredko ali občasno 30
3 pogosto 6
4 redno 2
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 8

Valid range from 1 to 9

V1_11 Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: Mladina

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate. Mladina:

Value 2388 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 21
2 poredko ali občasno 78
3 pogosto 94
4 redno 38
9 ne vem, b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 1

Valid range from 1 to 9

V1_12A Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domace publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domače publikacije in revije. Katero:

Value 2487 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 97
2 poredko ali občasno 32
3 pogosto 54
4 redno 44
9 ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 5

Valid range from 1 to 9

V1_12A_I Ime domace publikacije in revije

Ime domače publikacije in revije:

Value 2586 Frequency
adrenalin 1
ambient 2
anja 2
antena 1
avto 1
avto magazin 1
cosmopolitan 4
demokracija 1
dol list 1
ekran 1
eva 1
gea 14
glamur 1
gor glas 2
gosp vestnik 1
gosp.vestnik 1
gv 2
jana 7
lady 1
lesbo 1
mag 19
mama 1
manager 1
maska 2
monitor 2
muska 1
ned dnevnik 3
ned.dnevnik 4
obramba 4
ona 4
priloge dela 1
prim novice 8
prim.nov 1
prim.novice 1
proteus 2
radar 2
sodobnost 1
stop 3
svet 1
svet in ljud 10
val 1
vikend magaz 1
vip 1
viva 2
win.ini 1
zofa 1
škrjanček 1
šol.razgledi 1
študent 1
živ in tehn 2
živ in tehni 2
živ. in tehn 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132

V1_12B Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domace publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domače publikacije in revije. Katero:

Value 2685 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 140
2 poredko ali občasno 29
3 pogosto 31
4 redno 21
9 ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 11

Valid range from 1 to 9

V1_12B_I Ime domace publikacije in revije

Ime domače publikacije in revije:

Value 2784 Frequency
7d 1
ambient 1
atelje 1
aura 1
ciciban 1
cosmo 1
cosmopolitan 5
delnicar 1
dialogi 1
eva 2
gea 10
glamour 2
jana 1
lady 3
legebit.ozna 1
mag 4
management 1
manager 1
mens health 1
mm 1
modna jana 1
moj mikro 2
monitor 1
ned dnev 1
ned dnevnik 2
ned.dnevnik 1
obrtnik 1
ognjišče 1
ona 2
oskar 1
pc and mediji 1
pepita 1
playboy 1
prim novice 5
prim.nov 1
prim.novice 2
radar 2
stop 1
svet in ljud 4
vestnik 1
vikend magaz 1
viva 1
študent 2
živ in tehn 2
živ in tehni 2
živ.in tehni 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81

V1_12_C Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domace publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: druge domače publikacije in revije. Katero:

Value 2883 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 176
2 poredko ali občasno 14
3 pogosto 14
4 redno 16
9 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 12

Valid range from 1 to 9

V1_12C_I Ime domace publikacije in revije

Ime domače publikacije in revije:

Value 2982 Frequency
cosmopolitan 1
delničar 1
delta 1
dnev.sob.pri 1
družina 1
ekran 1
gea 5
gl.gospodars 1
glamour 2
gor glas 1
jana 2
joga v vsakd 1
kinolog 1
kinotečnik 1
literatura 1
ned.dnevnik 1
o konjih 1
ona 2
pc mediji 1
playboy 1
prim novice 9
radar 1
smrklja 1
svet in ljud 3
viva 2
znan in tehn 1
študent 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45

V1_13A Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije. Katero:

Value 3081 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 135
2 poredko ali občasno 36
3 pogosto 34
4 redno 14
9 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 13

Valid range from 1 to 9

V1_13A_I Ime tuje publikacije in revije

Ime tuje publikacije in revije:

Value 3180 Frequency
airone 1
cosmopol 3
current 2
dance 2
der spie 3
die zeit 2
economis 11
economist 3
elle 1
emp 1
espreso 1
espresso 1
fitness 1
focus 1
gente mo 1
gioa 1
gioia 1
globus 1
hbr 1
l'egalit 1
mila 1
modne re 1
nat geog 7
nat.geog 14
national 1
national geographic 4
nato review 1
nato rew 1
new scientist 1
newsweek 2
oggi 1
panorama 2
photogra 1
spiegel 5
suite 1
tatoo 1
time 4
u.s.today 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88

V1_13B Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije. Katero:

Value 3279 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 183
2 poredko ali občasno 21
3 pogosto 10
4 redno 4
9 ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 14

Valid range from 1 to 9

V1_13B_I Ime tuje publikacije in revije

Ime tuje publikacije in revije:

Value 3378 Frequency
antiquar 1
attitude 1
cosmopol 1
current 1
die zeit 1
ecologis 1
economis 3
espresso 1
ferral t 1
focus 1
gente 1
glamour 1
glorija 1
gor.glas 1
harvard 1
marie cl 1
nat geog 4
nat.geog 1
newseek 1
newsweek 1
panorama 1
shape 1
soegel 1
spiegel 2
teen 1
the econ 1
time 1
times 1
topolino 1
vogue 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 0

V1_13C Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije: katero

Za naslednje publikacije in revijalni tisk povejte, kako pogosto ga spremljate: tuje publikacije in revije. Katero:

Value 3477 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 206
2 poredko ali občasno 3
3 pogosto 5
4 redno 3
9 ne vem, b.o. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 15

Valid range from 1 to 9

V1_13C_I Ime tuje publikacije in revije

Ime tuje publikacije in revije:

Value 3576 Frequency
Pan.,Esp 1
astro ma 1
belleeur 1
cosmopol 1
die zeit 1
espresso 1
nat.geog 1
newsweek 2
rock har 1
stern 1
time 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 0

V1_14A Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: domace dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - domače dnevno časopisje. Katero:

Value 3675 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 22
2 poredko ali občasno 33
3 pogosto 84
4 redno 91
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 2

Valid range from 1 to 9

V1_14A_I Ime domacega dnevnega casopisa

Value 3774 Frequency
delo 148
delo.si 1
dnevnik 30
finance 1
novice 5
sl..novi 1
sl.novic 10
slov.nov 1
večer 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 0

V1_14B Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: domace dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - domače dnevno časopisje. Katero:

Value 3873 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 111
2 poredko ali občasno 50
3 pogosto 52
4 redno 16
9 ne vem, b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 3

Valid range from 1 to 9

V1_14B_I Ime domacega dnevnega casopisa

Value 3972 Frequency
delo 26
dnevnik 46
ekipa 2
finance 4
nedelo 1
novice 7
sl.novic 25
slo novi 1
slov.nov 3
večer 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 0

V1_14C Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: domace dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - domače dnevno časopisje. Katero:

Value 4071 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 190
2 poredko ali občasno 24
3 pogosto 7
4 redno 4
9 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
225 7

Valid range from 1 to 9

V1_14C_I Ime domacega dnevnega casopisa

Value 4170 Frequency
delo 7
dnevnik 13
ekipa 1
finance 3
novice 3
sl novic 1
sl.nov 1
sl.novic 4
slov.nov 3
sn 1
večer 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 0

V1_15A Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: tuje dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - tuje dnevno časopisje. Katero:

Value 4269 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 190
2 poredko ali občasno 18
3 pogosto 6
4 redno 5
9 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 13

Valid range from 1 to 9

V1_15A_I Ime tujega dnevnega casopisa

Ime tujega dnevnega časopisa:

Value 4368 Frequency
blitz-ch 1
corriera 1
el pais 1
fin.time 2
financal 1
finance 1
financial times 1
gardian 1
guardian 1
il picco 1
il picol 1
independ 1
jap.time 1
jut.list 1
jutr.lis 1
kleine z 1
la repub 3
la voce 1
le monde 3
n.ytimes 2
ny times 1
nyt 2
sn 1
sp.novos 1
the time 2
times 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35

V1_15B Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: tuje dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - tuje dnevno časopisje. Katero:

Value 4467 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 209
2 poredko ali občasno 8
3 pogosto 2
4 redno 2
9 ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 11

Valid range from 1 to 9

V1_15B_I Ime tujega dnevnega casopisa

Ime tujega dnevnega časopisa:

Value 4566 Frequency
espresso 1
f.allg.z 1
finan.ti 1
fra.trib 1
harald t 1
herald t 1
il sole 1
jutr.lis 1
le monde 2
ny times 1
piccolo 1
times 1
večni li 1
wall str 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 0

V1_15C Povejte, kako pogosto spremljate dnevno casopisje: tuje dnevno casopisje: katero

Povejte, kako pogosto spremljate dnevno časopisje - tuje dnevno časopisje. Katero:

Value 4665 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 219
2 poredko ali občasno 1
3 pogosto 1
4 redno 0
9 ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 11

Valid range from 1 to 9

V1_15C_I Ime tujega dnevnega casopisa

Ime tujega dnevnega časopisa:

Value 4764 Frequency
finan.ti 1
il picco 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 0

V1_16 Katere zvrsti najpogosteje berete?

Katere zvrsti najpogosteje berete?

Value 4863 Frequency
1 beletristika 10
2 filozofija 3
3 psihoanaliza 5
4 sociologija 27
5 kulturne študije 9
6 poljudnoznanstveno 43
7 drugo 17
9 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114 118

Valid range from 1 to 9

V1_16_DR Katere zvrsti najpogosteje berete: drugo

Katere zvrsti najpogosteje berete? Drugo:

Value 4962 Frequency
ekonomija 2
ezoterika 1
glasba 1
gledališko 1
gospodarstvo 1
kultura 1
leposlovje 2
managment 1
med.odn,poli 1
poezija,dram 1
politologija 1
problem.druž 1
psihologija 2
različno 1
računalništv 2
splošno 1
zabavne revi 1
zanimivosti 1
zgodovina 2
zunanja poli 1
šport 3
šport in kra 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29

V1_17 Koliko knjig ste prebrali v zadnjem letu dni?

Koliko knjig ste prebrali v zadnjem letu dni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 12 0 50 15.014 11.955

Valid range from 0 to 50

V1_18 Koliko knjig, ki ne spadajo v studijsko literaturo, ste prebrali v zadnjem letu dni?

Koliko knjig, ki ne spadajo v studijsko literaturo, ste prebrali v zadnjem letu dni?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 8 0 50 8.335 8.916

Valid range from 0 to 50

V1_19A Koliko knjig imate v vasi domaci (osebni) knjiznici? => beletristika

Koliko knjig imate v vasi domači (osebni) knjižnici? => beletristika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
169 63 0 100 37.515 36.115

Valid range from 0 to 100

V1_19B Koliko knjig imate v vasi domaci (osebni) knjiznici? => strokovna literatura

Koliko knjig imate v vasi domači (osebni) knjižnici? => strokovna literatura

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 31 0 100 25.1 26.542

Valid range from 0 to 100

V1_20 Na spodnji lestvici od 1 do 5 ocenite vaše bralne navade

Na spodnji lestvici od 1 do 5 ocenite vaše bralne navade

Value 5457 Frequency
1 Skoraj nič ne berem 6
2 32
3 94
4 72
5 zelo pogosto in intenzivno berem 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 5

V1_21 Koliko casa dnevno prebijete na internetu? (v minutah)

Koliko časa dnevno prebijete na internetu? (v minutah)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
223 9 0 180 48.928 44.064

Valid range from 0 to 180

V1_22 Ali dostopate do casopisja in tiskovin predvsem preko interneta ali preko tiskovin?

Ali dostopate do casopisja in tiskovin predvsem preko interneta ali preko tiskovin?

Value 5655 Frequency
1 predvsem preko tiskovin 101
2 predvsem preko tiskovin, ob obcasni pomoci interneta 108
3 predvsem preko interneta, ob obcasni pomoci tiskovin 18
4 predvsem preko interneta 2
9 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 3

Valid range from 1 to 9

V1_23 Ali ocenjujete, da na internetu pridobite dosti koristnih informacij (za studij, hobi...)?

Ali ocenjujete, da na internetu pridobite dosti koristnih informacij (za študij, hobi...)?

Value 5754 Frequency
1 zelo veliko 62
2 precej 131
3 malo 29
4 nic 3
9 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
225 7

Valid range from 1 to 9

V2_1 Kako pogosto se s sosolci skupaj pripravljate na izpit?

Kako pogosto se s sošolci skupaj pripravljate na izpit?

Value 5853 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 105
2 poredko ali obcasno 80
3 pogosto 43
4 redno 3
9 ne vem, b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 1

Valid range from 1 to 9

V2_2 Kako pogosto s sosolci sodelujete pri izdelavi seminarskih nalog?

Kako pogosto s sošolci sodelujete pri izdelavi seminarskih nalog?

Value 5952 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 44
2 poredko ali obcasno 84
3 pogosto 90
4 redno 13
9 ne vem, b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 1

Valid range from 1 to 9

V2_3 Kako pogosto s sosolci razpravljate o vprasanjih strokovne narave?

Kako pogosto s sošolci razpravljate o vprašanjih strokovne narave?

Value 6051 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 29
2 poredko ali obcasno 109
3 pogosto 75
4 redno 18
9 ne vem, b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 1

Valid range from 1 to 9

V2_4 Kako pogosto s sosolci razpravljate o aktualnih in splosnih vprasanjih?

Kako pogosto s sošolci razpravljate o aktualnih in splošnih vprašanjih?

Value 6150 Frequency
1 nikoli ali izjemoma 4
2 poredko ali obcasno 55
3 pogosto 122
4 redno 49
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 2

Valid range from 1 to 9

V2_5 Koliko studijskih informacij pridobite z neposrednimi neformalnimi stiki (znanci, kolegi iz iste ali druge studijske smeri, asistenti, predavatelji in demonstratorji...)?

Koliko študijskih informacij pridobite z neposrednimi neformalnimi stiki (znanci, kolegi iz iste ali druge študijske smeri, asistenti, predavatelji in demonstratorji...)?

Value 6249 Frequency
1 zelo veliko 30
2 precej 139
3 malo 60
4 nic 3
9 ne vem, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 9

V2_6 Koliko splosnih informacij dobite od drugih?

Koliko splošnih informacij dobite od drugih?

Value 6348 Frequency
1 zelo veliko 27
2 precej 141
3 malo 56
4 nic 3
9 ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 5

Valid range from 1 to 9

V2_7 Kako pogosto se udelezujete vaj in predavanj na fakulteti?

Kako pogosto se udeležujete vaj in predavanj na fakulteti?

Value 6447 Frequency
1 zelo pogosto 136
2 precej 70
3 malo 26
4 nic 0
9 ne vem, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 9

V2_8 Koliko ur ste prejsnji teden manjkali pri predavanjih in vajah?

Koliko ur ste prejšnji teden manjkali pri predavanjih in vajah?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 10 0 10 3.545 3.187

Valid range from 0 to 10

V2_9 Ali ocenjujete, da na predavanjih in seminarjih oz. vajah dobite veliko koristnih informacij, ali ne?

Ali ocenjujete, da na predavanjih in seminarjih oz. vajah dobite veliko koristnih informacij, ali ne?

Value 6645 Frequency
1 so nepotrebna formalnost 0
2 18
3 91
4 82
5 dobim veliko koristnih informacij 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 5

V2_10 Ali se udelezujete formalnih ali neformalnih sestankov letnika?

Ali se udeležujete formalnih ali neformalnih sestankov letnika?

Value 6744 Frequency
1 vedno 13
2 vcasih 62
3 nikoli 53
4 nimamo takih sestankov 91
9 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 13

Valid range from 1 to 9

V2_11 Kako pogosto se udelezujete seminarjev, simpozijev, okroglih miz in diskusij z vasega strokovnega podrocja

Kako pogosto se udeležujete seminarjev, simpozijev, okroglih miz in diskusij z vašega strokovnega področja?

Value 6843 Frequency
1 sem reden ali pogost udelezenec/ka takih dogodkov 16
2 obcasno se jih udelezim 95
3 teh dogodkov se ne udelezujem 76
4 ne vem za take dogodke, zato se jih ne udelezujem 38
9 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
225 7

Valid range from 1 to 9

V2_12 Ali sodelujete v kaki nevladni organizaciji?

Ali sodelujete v kaki nevladni organizaciji?

Value 6942 Frequency
1 da, sem aktiven clan 36
2 da, sem clan, a nisem aktiven 27
3 nisem clan 167
9 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 2

Valid range from 1 to 9

V2_13 Ali sodelujete v kaki politicni stranki ali podmladku stranke?

Ali sodelujete v kaki politični stranki ali podmladku stranke?

Value 7041 Frequency
1 da, sem aktiven clan 4
2 da, sem clan, a nisem aktiven 4
3 nisem clan 223
9 ne vem, b.o. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 1

Valid range from 1 to 9

V2_14 Ali sodelujete v kaki politicni civilnodruzbeni iniciativi?

Ali sodelujete v kaki politični civilnodružbeni iniciativi?

Value 7140 Frequency
1 da, sem aktiven clan 5
2 da, sem clan, a nisem aktiven 5
3 nisem clan 218
9 ne vem, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 4

Valid range from 1 to 9

V2_15 Ali sodelujete v kaki dejavnosti na lokalnem nivoju (kulturna ali druga podrocja)?

Ali sodelujete v kaki dejavnosti na lokalnem nivoju (kulturna ali druga področja)?

Value 7239 Frequency
1 redno 44
2 obcasno 48
3 sem ze sodeloval 60
4 se nisem 78
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 2

Valid range from 1 to 9

V2_16 Ali honorarno (za placilo) sodelujete v kaki redakciji, medijih, kulturnih ustanovah?

Ali honorarno (za plačilo) sodelujete v kaki redakciji, medijih, kulturnih ustanovah?

Value 7338 Frequency
1 redno 21
2 obcasno 23
3 sem ze sodeloval 42
4 se nisem 144
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 2

Valid range from 1 to 9

V2_17 V katerem okolju imate najvec pomembnih stikov in poznanstev?

V katerem okolju imate največ pomembnih stikov in poznanstev?

Value 7437 Frequency
1 druzinsko okolje 21
2 fakulteta oz. studijsko okolje 62
3 izvenstudijske dejavnosti 55
4 domaci lokalni nivo 36
5 drugo 8
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
182 50

Valid range from 1 to 5

V2_17_DR drugi pomembni stiki in poznanstva

Drugi pomembni stiki in poznanstva?

Value 7536 Frequency
delo 1
nimam st 1
služba 2
v vseh 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 0

V2_17_XX V katerem okolju imate najvec pomembnih stikov in poznanstev? (verzija z manj modalitetami)

V katerem okolju imate največ pomembnih stikov in poznanstev? (verzija z manj modalitetami)

Value 7635 Frequency
1 druzinsko okolje 4
2 fakulteta oz. studijsko okolje 4
3 izvenstudijske dejavnosti 9
4 domaci lokalni nivo 5
Sysmiss 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 210

Valid range from 1 to 4

V3_1 Kolikokrat ste v zadnjem letu dni potovali v tujino?

Kolikokrat ste v zadnjem letu dni potovali v tujino?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
225 7 0 12 4.027 3.228

Valid range from 0 to 12

V3_2 Pretezni namen potovanj (obkroziti le en odgovor)

Pretezni namen potovanj (obkroziti le en odgovor):

Value 7833 Frequency
1 studijsko in strokovno izpopolnjevanje 20
2 turizem 147
3 drugo 34
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 31

Valid range from 1 to 3

V3_2_DRU drugi nameni potovanj

Drugi nameni potovanj:

Value 7932 Frequency
delo 5
ekskurzi 1
hobi 1
izp.jezi 1
izpopoln 1
koncerti 1
nak.,rek 1
nakup 1
nakupi 14
nove izk 1
obisk 1
od.dežel 1
os.izpop 1
popotova 1
pot v šo 1
počitek 1
počitnic 1
prem.den 1
prijatel 1
raz.obzo 1
razno 1
služba 2
spoz.sve 1
stari st 1
sum.camp 1
teater 1
trip 1
uživanje 1
šport 4
štu.delo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 0

V3_3 Ali imate stike s tujci, ki zivijo v Sloveniji (in ki niso vasi sorodniki)?

Ali imate stike s tujci, ki živijo v Sloveniji (in ki niso vaši sorodniki)?

Value 8031 Frequency
1 da, imam redne stike 22
2 da, imam obcasne stike 99
3 ne, nimam nobenih stikov 108
9 ne vem, b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 3

Valid range from 1 to 9

V3_4 Ali imate stike s tujci, ki ne zivijo v Sloveniji (in ki niso bliznji ali daljni sorodniki)?

Ali imate stike s tujci, ki ne živijo v Sloveniji (in ki niso bližnji ali daljni sorodniki)?

Value 8130 Frequency
1 da, imam redne stike 52
2 da, imam obcasne stike 97
3 ne, nimam nobenih stikov 81
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 2

Valid range from 1 to 9

V4_1 Samoocena razlicnih tipov znanja: splosno znanje in razgledanost (npr. poznavanje glavnih zgodovinskih dejstev, filozofskih idej, spremljanje aktualnih procesov v druzbi in kulturi itd.) V naslednjih nekaj vprašanjih vas prosimo za samooceno različnih tipov znanja. Znanje ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo razvito znanje, 5 pa zelo dobro razvito znanje.

Splošno znanje in razgledanost (npr. poznavanje glavnih zgodovinskih dejstev, filozofskih idej, spremljanje aktualnih procesov v druzbi in kulturi itd.)

Value 8229 Frequency
1 zelo slabo razvito znanje 2
2 15
3 106
4 100
5 zelo dobro razvito znanje 8
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 1

Valid range from 1 to 5

V4_2 Samoocena razlicnih tipov znanja: specificno teoretsko znanje (ki je potrebno za razumevanje vase stroke) V naslednjih nekaj vprašanjih vas prosimo za samooceno različnih tipov znanja. Znanje ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo razvito znanje, 5 pa zelo dobro razvito znanje.

Specifično teoretsko znanje (ki je potrebno za razumevanje vaše stroke)

Value 8328 Frequency
1 zelo slabo razvito znanje 1
2 37
3 120
4 71
5 zelo dobro razvito znanje 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 5

V4_3 Samoocena razlicnih tipov znanja: specialisticno znanje (poglobljeno poznavanje dolocenega podrocja, ki ga lahko uspesno uporabite v praksi) V naslednjih nekaj vprašanjih vas prosimo za samooceno različnih tipov znanja. Znanje ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo razvito znanje, 5 pa zelo dobro razvito znanje.

Specialistično znanje (poglobljeno poznavanje določenega področja, ki ga lahko uspešno uporabite v praksi)

Value 8427 Frequency
1 zelo slabo razvito znanje 19
2 65
3 87
4 47
5 zelo dobro razvito znanje 13
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 1

Valid range from 1 to 5

V4_4 Samoocena razlicnih tipov znanja: metodolosko znanje (poznavanje in uporaba kvantitativnih in kvalitativnih metod) V naslednjih nekaj vprašanjih vas prosimo za samooceno različnih tipov znanja. Znanje ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo razvito znanje, 5 pa zelo dobro razvito znanje.

Metodološko znanje (poznavanje in uporaba kvantitativnih in kvalitativnih metod)

Value 8526 Frequency
1 zelo slabo razvito znanje 22
2 68
3 88
4 49
5 zelo dobro razvito znanje 4
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 1

Valid range from 1 to 5

V4_5 Samoocena razlicnih tipov znanja: podporno znanje (tuji jeziki, komunikacijska spretnost, javni nastop, vodenje skupine) V naslednjih nekaj vprašanjih vas prosimo za samooceno različnih tipov znanja. Znanje ocenite na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni zelo slabo razvito znanje, 5 pa zelo dobro razvito znanje.

Podporno znanje (tuji jeziki, komunikacijska spretnost, javni nastop, vodenje skupine)

Value 8625 Frequency
1 zelo slabo razvito znanje 2
2 31
3 76
4 101
5 zelo dobro razvito znanje 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 5

V4_6A Ocenite vase znanje tujih jezikov: anglesko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Angleško

Value 8724 Frequency
1 aktivno 202
2 pasivno 28
3 ne govorim 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 3

V4_6B Ocenite vase znanje tujih jezikov: nemsko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Nemško

Value 8823 Frequency
1 aktivno 33
2 pasivno 137
3 ne govorim 61
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 1

Valid range from 1 to 3

V4_6C Ocenite vase znanje tujih jezikov: francosko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Francosko

Value 8922 Frequency
1 aktivno 8
2 pasivno 32
3 ne govorim 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 3

V4_6D Ocenite vase znanje tujih jezikov: italijansko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Italijansko

Value 9021 Frequency
1 aktivno 51
2 pasivno 36
3 ne govorim 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 3

V4_6E Ocenite vase znanje tujih jezikov: spansko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

špansko

Value 9120 Frequency
1 aktivno 1
2 pasivno 31
3 ne govorim 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 3

V4_6F Ocenite vase znanje tujih jezikov: rusko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Rusko

Value 9219 Frequency
1 aktivno 4
2 pasivno 8
3 ne govorim 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 3

V4_6G Ocenite vase znanje tujih jezikov: hrvasko/srbsko Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Hrvaško/srbsko

Value 9318 Frequency
1 aktivno 94
2 pasivno 112
3 ne govorim 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 3

V4_6H Ocenite vase znanje tujih jezikov: drugo Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

Drugo

Value 9417 Frequency
1 aktivno 6
2 pasivno 13
3 ne govorim 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 0

Valid range from 1 to 3

V4_6H_IM kateri drugi jezik Ocenite vaše znanje tujih jezikov.

kateri drugi jezik

Value 9516 Frequency
bosansko 1
japonsko 1
kitajsko 2
latinski 1
latinsko 3
makedons 1
nizozems 1
slovaško 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 0

V5_1 Ali nameravate po koncanem dodiplomskem studiju nadaljevati s podiplomskim studijem?

Ali nameravate po končanem dodiplomskem študiju nadaljevati s podiplomskim študijem?

Value 9615 Frequency
1 da, zagotovo 25
2 morda, se razmisljam 41
3 zagotovo ne 2
9 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 164

Valid range from 1 to 9

V5_2 Ce bi se odlocili za nadaljevanje studija na podiplomski ravni, ali bi zeleli nadaljevati s studijem kulturologije?

Če bi se odločili za nadaljevanje studija na podiplomski ravni, ali bi želeli nadaljevati s študijem kulturologije?

Value 9714 Frequency
1 da, zagotovo 17
2 morda, se razmisljam 43
3 zagotovo ne, nameravam se ukvarjati z drugim podrocjem 10
9 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 162

Valid range from 1 to 9

V5_3 Ce ze veste, ali nam lahko zaupate, na kateri ustanovi nameravate nadaljevati s podiplomskim studijem?

Če že veste, ali nam lahko zaupate, na kateri ustanovi nameravate nadaljevati s podiplomskim študijem?

Value 9813 Frequency
1 Fakulteta za druzbene vede 10
2 Filozofska fakulteta 5
3 Institutum Studiorum Humanitatis (F. za podipl. hum. stud) 8
4 druga domaca ustanova 1
5 nameravam iti na studij v tujino 7
9 ne vem, b.o. 35
Sysmiss 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 201

Valid range from 1 to 9

V5_3_IME katera druga domaca ustanova

Katera druga domača ustanova?

Value 9912 Frequency
ekonomsk 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 0

V5_4 Ce bi na Fakulteti za druzbene vede vpeljali podiplomski studij kulturologije, ali bi nadaljevali s podiplomskim studijem na tej smeri?

Če bi na Fakulteti za družbene vede vpeljali podiplomski študij kulturologije, ali bi nadaljevali s podiplomskim študijem na tej smeri?

Value 10011 Frequency
1 da, zagotovo 8
2 morda, bi se razmislil/a 46
3 zagotovo ne 9
9 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 169

Valid range from 1 to 9

V5_5 obrazlozitev

Ali vas lahko prosimo za kratko obrazložitev?

Value 10110 Frequency
glede na trenutno situacijo postaja kultura poglaviten element razumevanja in povezovanja ljudi 1
ker ta smer ni moj primerni interes 1
kult. ne nudi dovolj možnosti za zaposlitev,specialitirati se hočem v metafiziki 1
kultorogija je preveč filozofsko naravnan in premalo praktičen študij.Na trgu delovne sile si s filozofijo ne bom mogla veliko pomagati 1
mogoče bo podiplomski študij vpeljan tudi kje drugje(koper) 1
nadaljeval bi študij v smeri psihologije povezane z kulturologijo 1
najraje bi se udeležila študija v tujini,samo ne vem če bo to možno 1
ne 1
ne želim nadaljevati s podiplomskim študijem ampak raje vpisati kakšno drugo smer oz. fakulteto 1
ni v mojih interesih 1
nimam nobenih inf.o temkakšen študij bi to bil in ali bi se z odprtjem povečala prepoznavnost in zaposlitvene možnosti na področju kulturogije 1
nisem zadovoljna s študijem kulturogije 1
nišem še razmišljala 1
odvisno kako bi bil sestavljen program in finančnih sredstev 1
odvisno kakšni bi bili pogoji za podiplomski študij in kakšne bi bile teme 1
odvisno od predmetnika 1
odvisno od programa,koliko bi me pritegnil bi pa razmislila 1
pogledati bi morala program,rada bi šla v IT. ali ŠP. 1
ponavadi če vzameš enako smer na podiplomskem se predavanja ponavljajo 1
raje bi v tujini študiral, če bi imel to možnost 1
raje bi v tujini,če pa bo možnost pa mogoče tudi na fdv 1
skrbijo me možnosti za zaposlitev,najraje bi se odločila za študij kult.menedžmenta oz. politike 1
smer mi odgovarja,vendar bi rabila več podatkov 1
takega izobraženega kadra v tej smeri pri naš še ni,torej bi to bil eden od razlogov 1
to področje me zelo zanima,želim se ukvarjati z raziskovanjem 1
z dosedanjim št. sem razočarana ker je zelo filozofsko obarvan in tega nisem pričakovala.Zato še razmišljam o nadaljevanju študija na fdv 1
za kultorogijo sem se odločila zaradi zanimanja ki ni upadlo zato ne bi pomišljala o izbiri podiplomskega študija 1
zagotovo nameravam v tujino,ker moraš priti v stike z drugimi kulturami 1
zanima me drugo področje ki pa se delno pokriva z kultorogijo,zanima me študij v tujini-Izrael 1
zanima me študij kulture določenih kulzur,tega znanja na fdv verjetno ne bi dobila po vsej verjetnosti bi se odločila za filozofsko fakulteto 1
če bi bil štud.bolj specializiran v smer kulturne organizacije,menedžmenta in marketinga bi zagotovo,dokler pa primankuje osnovnih znanj,organizacije in javne uprave,tu ni perspektive 1
če bi nadaljevala študij bi se vpisala na podiplomski komunikologije 1
še ne razmišljam o podiplomskem študiju 1
še veliko časa je do takrat,moram še razmisliti 1
šla bi na št.social.dela drugače pa na fdv(sociol.ali kultur.),mogoče se še premislim 1
študij bi moral biti bolj usmerjen v kulturo,antropologijo,kulturne civilizacije in ne toliko v filozofijo 1
študij kultorog. je preveč filozofsko naravnan 1
študij me zelo interesira in bi želela pridobiti še več tovrstnega znanja 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38

V6_1 Leto rojstva

Leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 4 1965 1983 1979.149 2.146

Valid range from 1965 to 1983

V6_2 Spol

Spol

Value 1038 Frequency
1 moski 44
2 zenski 184
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 4

Valid range from 1 to 2

V6_3 Koncana srednja sola

Končana srednja šola:

Value 1047 Frequency
1 gimnazija 178
2 druga srednja sola 49
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
227 5

Valid range from 1 to 2

V6_3_IME

Value 1056 Frequency
administrativna 1
ekon.in upr.administ 1
ekonomska 21
ekonomska in poslovn 1
ekonomska šola 2
ekonomski tehnik 1
elektro 1
elektrotehnika 1
gradbena in ekonomsk 2
mednarodna matura 1
oblikovna 1
poklicna tehnična 1
strojna tehnična 1
trg.akademija 3
trgovska akademija 1
turistična 1
turistična šola 1
višja šola 1
za družboslovje in s 1
za oblikovanje in fo 2
šolski center PTT 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46

V6_4A Izobrazba starsev: oce

Izobrazba staršev: oče

Value 1065 Frequency
1 osnovna sola ali manj 18
2 koncana dveletna ali triletna srednja sola 37
4 koncana srednja sola 89
5 koncana visja ali visoka sola 78
6 koncan magisterij ali doktorat 7
9 ne vem, b.o 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 3

Valid range from 1 to 9

V6_4B Izobrazba starsev: mati

Izobrazba staršev: mati

Value 1074 Frequency
1 osnovna sola ali manj 26
2 koncana dveletna ali triletna srednja sola 34
4 koncana srednja sola 93
5 koncana visja ali visoka sola 71
6 koncan magisterij ali doktorat 5
9 ne vem, b.o 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 3

Valid range from 1 to 9

V6_5 V kateri regiji je vase stalno bivalisce?

V kateri regiji je vaše stalno bivališče?

Value 1083 Frequency
1 Pomurska 8
2 Podravska 14
3 Koroska 5
4 Savinjska 8
5 Zasavska 8
6 Spodnjeposavska 5
7 Jugovzhodna 8
8 Osrednjeslovenska 83
9 Gorenjska 24
10 Notranjsko-kraska 3
11 Goriska 25
12 Obalnokraska 38
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 3

Valid range from 1 to 12

V6_6A Povprecna ocena dosedanjega študija => za študente 3. in 4. letnika ter absolvente

Povprečna ocena dosedanjega študija => za študente 3. in 4. letnika ter absolvente

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
171 61 6 9.5 7.743 0.602

Valid range from 6 to 9.5

V6_6B Uspeh v srednji šoli => za študente prvega letnika

Uspeh v srednji šoli => za študente prvega letnika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 183 2 5 3.276 0.743

Valid range from 2 to 5

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

2 - priložnostne raziskave omejene kvalitete

  How to CITE this study?

Adam, F. (2003). Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: BRANST01. https://doi.org/10.17898/ADP_BRANST01_V1

COBISS.SI
Publication date: 2003
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si